Datum
Benämning
Titel
2004-12-31
Tilläggsdirektiv till Frågor om byggnadsdeklarationer, byggnadsregister och byggfelsförsäkringar (M 2002:06)
2004-12-30
honorärkonsuler
2004-12-29
Ny ordning för utfärdande av rättsintyg
2004-12-29
Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande
2004-12-29
långa bostadsköer
2004-12-29
hyra för Livrustkammaren
2004-12-29
resurser för stöd till behövande svenskar utomlands
2004-12-29
varningssystem för tsunamier
2004-12-28
tung trafik i vinterväglag
2004-12-28
förutsättningar för etablering av handelscentra
2004-12-28
vargar och samenäringen i Idreområdet
2004-12-28
SJ i Dalarna
2004-12-28
svenskt demokratibistånd till Somalia
2004-12-28
frystorkning av avlidna
2004-12-23
ändring av jaktlagen
2004-12-23
svälten i Somalia
2004-12-23
turismen i Sverige
2004-12-23
situationen i DR Kongo
2004-12-22
En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring
2004-12-22
Ändringar i jordförvärvslagen (1979:230)
2004-12-22
Åtgärder mot missbruk av stiftelser
2004-12-22
Finansiella säkerheter
2004-12-22
skapande av nya forskningsföretag
2004-12-22
doktoranders ekonomiska situation
2004-12-22
invandrings- och migrations forskningen
2004-12-22
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
2004-12-22
skyddet i Östersjön
2004-12-22
kvotering av föräldraförsäkringen
2004-12-22
barnmisshandel
2004-12-22
våldsbrott
2004-12-22
patientskadelagen
2004-12-22
kvinnors asylskäl
2004-12-22
exportkrediter till kärnkraft
2004-12-22
ökad närvaro i Darfur
2004-12-22
Syrien och de mänskliga rättigheterna
2004-12-22
situationen i Demokratiska republiken Kongo
2004-12-22
mänskliga rättigheter i Iran
2004-12-22
Kulturnät Sverige
2004-12-22
nattrafiken till Norrbotten
2004-12-22
Studieavgifter för studenter från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
2004-12-22
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bilstöd till personer med funktionshinder (S 2003:11)
2004-12-22
Lednings- och myndighetsorganisationen inom det militära försvaret
2004-12-22
Fristående brottsutredningsorgan för anmälningar mot polis och åklagare, m.m.
2004-12-22
Tilläggsdirektiv till Kommittén om en översyn av personlig assistans för vissa personer med funktionshinder (2004:06)
2004-12-22
En stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänstens område
2004-12-22
Organisation för genomförande av EU:s sammanhållningspolitik, m.m.
2004-12-22
Tilläggsdirektiv till Jämställdhetspolitiska utredningen (N 2004:07)
2004-12-21
förskoleundervisning med finskspråkig profil
2004-12-21
åtgärder mot ungdomsbrottslighet
2004-12-21
turistnäringen i Sverige
2004-12-21
hedersrelaterat våld och skyddat boende
2004-12-21
ensamstående föräldrar med nyfödda barn
2004-12-21
finansieringen av teknisk forskning
2004-12-21
EU:s forskningspolitik och den fria forskningen
2004-12-21
jämställdhet i den akademiska världen
2004-12-21
strategi för stark svensk forskning
2004-12-21
hotet mot den fria forskningen
2004-12-21
jämställdhet
2004-12-21
särvuxstuderandes rättigheter till studier
2004-12-21
handläggningstiderna vid anhöriginvandring
2004-12-21
avvisning av kurdisk kvinna till Iran
2004-12-21
hivprevention i storstadsområdena
2004-12-21
individens integritet och postlagen
2004-12-21
frigående höns
2004-12-21
märkning av mobiltelefoner
2004-12-21
ofinansierade utgifter
2004-12-21
samverkan mellan högskolor och näringsliv
2004-12-21
stöd till kvinnliga filmregissörer
2004-12-21
polisens dressyr av hundar
2004-12-21
skulder för telefoniräkningar
2004-12-21
djurcirkusar
2004-12-21
djurhållning vid cirkusar
2004-12-21
fiskrökerier i skärgården
2004-12-20
regeringens tandvårdspolitik
2004-12-20
skärpta åtgärder mot rattfylleri
2004-12-20
anslag till Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva
2004-12-20
barnens rätt vid skilsmässor
2004-12-20
byggarbetares rörlighet över gränser
2004-12-20
drogfria fängelser
2004-12-20
nationell kommitté för Linnéjubileet
2004-12-20
översynen av de eftergymnasiala yrkesutbildningarna
2004-12-20
FN-truppernas uppträdande i Kongo
2004-12-20
matematikkunskaperna hos svenska skolelever
2004-12-20
skönlitteratur i skolan
2004-12-17
Ändringar i skogsvårdslagen
2004-12-17
Regeringens politik för humanitärt bistånd
2004-12-17
Migration och asylpolitiken
2004-12-17
skyddad identitet
2004-12-17
lärlingsutbildning som arbetsmarknadsåtgärd
2004-12-17
situationen i Stockholms ytterstadsområden
2004-12-17
alkoholens påverkan på statsfinanserna
2004-12-17
centralisering av Sveriges Radio och Sveriges Television
2004-12-17
centralisering av Sveriges Radio och Sveriges Television
2004-12-17
omkörningsförbud
2004-12-17
programmet Linneus-Palme
2004-12-17
trålfiske i Öresund
2004-12-17
försäljning av tändargas till ungdomar
2004-12-17
nationellt typgodkännande
2004-12-17
generaldirektör för PTS
2004-12-17
praktik för lärarstudenter
2004-12-17
kunskap om mäns våld mot kvinnor
2004-12-17
behovet av ombudsman till Teckenspråkiga Dövas Pensionärsförbund, TDFP
2004-12-16
det småskaliga kustfiskets framtid
2004-12-16
åtgärder för att begränsa flygets klimatpåverkan
2004-12-16
taltjänst
2004-12-16
samverkan mellan regeringen och frivilligorganisationerna
2004-12-16
samverkan mellan regeringen och frivilligorganisationerna
2004-12-16
samverkan mellan regeringen och frivilligorganisationerna
2004-12-16
samverkan mellan regeringen och frivilligorganisationerna
2004-12-16
samverkan mellan regeringen och frivilligorganisationerna
2004-12-16
samverkan mellan regeringen och frivilligorganisationerna
2004-12-16
samverkan mellan regeringen och frivilligorganisationerna
2004-12-16
EU:s vapenembargo mot Kina
2004-12-16
polisens medverkan i försvaret
2004-12-16
palestiniernas demokratiska rättigheter i östra Jerusalem
2004-12-16
israeliska myndigheter och det palestinska valet
2004-12-16
motstånd mot den inhumana flyktingpolitiken
2004-12-16
EU:s relation med Kuba
2004-12-16
det svenska biståndet till Tanzania
2004-12-16
barn med föräldrar som sitter i fängelse
2004-12-16
utvecklingen av näringslivet i Strängnäs vid en eventuell nedläggning av P10
2004-12-16
nationella konventet i Burma
2004-12-16
Tilläggsdirektiv till utredningen om förutsättningarna för en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster (ALT)
2004-12-16
Översyn av bestämmelserna inom parkeringsområdet
2004-12-16
Tilläggsdirektiv till utredningen om värdepappersmarknadsfrågor
2004-12-16
Regionala stimulansåtgärder inom skatteområdet
2004-12-16
Statsbudget för 2005
2004-12-16
Sveriges försvarspolitik 2005-2007
2004-12-15
grunden för segregationsproblemen
2004-12-15
kunskaper i matematik och naturvetenskap
2004-12-15
fortsatt satsning på utvecklings- och etableringsprojekt inom IUC-nätverket
2004-12-15
företagares trygghet
2004-12-15
placeringsort för det nya nationella rådet för organ- och vävnadsdonation
2004-12-15
kommunernas ansvar för att stödja våldsutsatta kvinnor och barn
2004-12-15
äganderätten i EU:s jordbruksreform
2004-12-15
miljöbalkens definition av kemisk produkt
2004-12-15
holdingbolag vid Växjö universitet
2004-12-15
innehållet i kemikalieförteckningen
2004-12-15
lagstiftning om kemiska produkter
2004-12-15
sekretess inom socialtjänsten
2004-12-15
inskränkt egendomsrätt
2004-12-15
Arvidsjaurs flygplats
2004-12-15
EU:s civila snabbinsatsgrupper
2004-12-15
rättssäkerhet för svenska medborgare i Eritrea
2004-12-14
Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m.
2004-12-14
Immunitet och privilegier för Nordiska kulturfonden
2004-12-14
kontrollen av tvärvillkoren för lantbrukarna
2004-12-14
kommunernas kontroll av EU:s jordbruksstöd
2004-12-14
introduktionen av fossilgas
2004-12-14
Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen
2004-12-14
trafiknykterhetsbrott och diplomatisk immunitet
2004-12-14
vinmässor
2004-12-14
tillståndsprocessen i bergtäktsärenden
2004-12-14
synen på lokal demokrati
2004-12-14
svenska legoknektar i Irak
2004-12-14
den svarta ekonomin för bland annat städtjänster
2004-12-14
prioritering av trafiksäkerhet
2004-12-14
kvinnor i det svenska konstlivet
2004-12-14
arbetsro i skolan
2004-12-14
vården i fängelserna
2004-12-14
nytt institut för utvärdering av bistånd
2004-12-13
2004 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
2004-12-13
sjuklöneansvaret i Gnosjöregionen
2004-12-13
betygsfrågan
2004-12-13
samhällets övervakning och medborgarnas integritet
2004-12-13
biståndet till Palestina
2004-12-13
EU:s hamndirektiv
2004-12-13
klimatinformation 2005
2004-12-10
polisens resurser
2004-12-10
fri tekoimport från Kina
2004-12-10
hälsa och integrativ medicin
2004-12-10
förmånsbeskattning av parkeringsplatser
2004-12-10
ändring av redovisningsprinciperna för statsbudgeten
2004-12-10
riksdagens beslut 1998 - Kvinnofrid
2004-12-10
Justitiekanslerns dubbla roller
2004-12-10
landstingen och rätten till fri sjukvård utomlands
2004-12-10
friskolor
2004-12-10
Sveriges inställning till fusionsforskning
2004-12-10
asyl för flyktingar från Eritrea
2004-12-10
lönebidrag
2004-12-10
regeringens friår 2006
2004-12-10
utbetalning av EU-stöd 2004
2004-12-10
stängning av svenska kärnkraftverk
2004-12-10
Vattenfalls användning av energi
2004-12-10
ansökan om uppehållstillstånd från hemlandet
2004-12-10
tågkommunikationer
2004-12-10
väginvesteringar
2004-12-09
avkolonialiseringen av Västsahara
2004-12-09
svenska skolelevers kunskapsnivå
2004-12-09
antalet dödade i trafiken
2004-12-09
EU och bilaterala handelsavtal med länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet
2004-12-09
risken för hiv/aids-epidemi i länderna runt Östersjön
2004-12-09
kostnader för aborter
2004-12-09
nödrätten i långbänk
2004-12-09
arbetsro i klassrummet
2004-12-09
Spenshult
2004-12-09
utbyggnad av vattenkraften
2004-12-09
varningstriangel på läkemedel
2004-12-09
besparingar vid Kronobergshäktet i Stockholm
2004-12-09
åtgärder mot utanförskap och bidragsberoende
2004-12-09
tandvårdskriterier
2004-12-09
felaktiga myndighetsbeslut
2004-12-09
piratkopiering
2004-12-09
piratkopiering
2004-12-09
trängselavgifter
2004-12-09
vapenembargot mot Folkrepubliken Kina
2004-12-09
Tilläggsdirektiv till utredningen om uppehållstillstånd för familjeåterförening och varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare (UD 2004:01)
2004-12-09
Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormer
2004-12-09
Samordning av Mångkulturåret 2006
2004-12-09
Hyresrätt och bostadsrätt, m.m.
2004-12-08
läromedel till elever i grundskolan
2004-12-08
studiefinansiering på heltid för unga collegestuderande
2004-12-08
tågtrafiken längs Uven
2004-12-08
rekordartad ökning av klamydia
2004-12-08
bröstcancer
2004-12-08
privatimport av husvagnar och husbilar
2004-12-08
månggifte
2004-12-08
full sysselsättning
2004-12-08
tillfälliga tjänsteerbjudanden
2004-12-08
rätt att stanna i Sverige
2004-12-08
behov av nya byggnader
2004-12-07
papperslösa i Sverige
2004-12-07
rättslig reglering av de politiska partiernas valfinansiering
2004-12-07
generationsperspektivet i den ekonomiska politiken
2004-12-07
behovet av en lågstadielärarutbildning
2004-12-07
asyl till Mordechai Vanunu
2004-12-07
platsbristen vid svenska anstalter
2004-12-07
rättskedjans hatbrottskompetens
2004-12-07
kompetenslyft för anhörigvårdarna
2004-12-07
riskdelningsmodell för läkemedel
2004-12-07
vitryska studentutbyten
2004-12-07
friskvård på recept
2004-12-07
handläggningstider för flykting- och asylärenden
2004-12-07
snabba asylbeslut och rättssäkerheten
2004-12-07
utvecklingen i Ukraina, Ryssland och Vitryssland
2004-12-07
säkerheten vid våra kärnkraftverk
2004-12-07
lagrådsgranskning av EU:s nya konstitution
2004-12-07
TV-avgift för äldre på äldreboende
2004-12-07
Trollhättesatsningar för att rädda bilindustrin
2004-12-07
olycksrisker med skolbussar
2004-12-06
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2003
2004-12-06
mänskliga rättigheter i Kina
2004-12-06
förbud att passera stillastående skolskjuts
2004-12-06
gränsproblematik inom avfallshantering
2004-12-06
jämställdhetsarbete för män
2004-12-06
funktionshindrade och idrott
2004-12-06
utbildning i kost- och näringslära
2004-12-06
nytt institut för utvärdering av bistånd
2004-12-03
Regeringens handlingsprogram för minskad administration för företagen m.m.
2004-12-03
Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader
2004-12-03
2004-12-03
2004-12-03
skydd för orörda älvar
2004-12-03
journalister anställda i public service-företag
2004-12-03
småföretagarpolitik
2004-12-03
tjänstehandel för tillväxt
2004-12-03
bostadspolitiken
2004-12-03
bostadspolitiken
2004-12-03
e-tjänster för byggande och boende
2004-12-03
naturskyddsförrättning
2004-12-03
helikopterberedskapen på Berga
2004-12-03
EU:s grannskapspolitik
2004-12-03
nya droger
2004-12-03
miljarder till fusionsforskning
2004-12-03
svenska barnsoldater
2004-12-03
förståndshandikappade på fängelse
2004-12-03
ny myndighet till Göteborg
2004-12-03
Vattenfalls miljöansvar
2004-12-03
utvecklingsstördas möjlighet att delta i utbildning
2004-12-03
bullernivån i förskolan
2004-12-03
finansiering av högskolan
2004-12-03
placering av institutet för utvärdering av bistånd
2004-12-03
pedagogiska kommunala bolag som huvudmän för grundskolan
2004-12-03
finansiering av civila snabbinsatsgrupper
2004-12-03
genderutbildning för snabbinsatsgrupper
2004-12-03
utbildningsinsatser om demens
2004-12-03
läkarnas anmälningsplikt av patienter med alkoholproblem
2004-12-03
förmånsbeskattning av bilar med alkolås
2004-12-03
onödiga domstolsprocesser
2004-12-03
osäkra svenska vägar
2004-12-03
tidigt samtal för sjukskrivna
2004-12-03
förtroendekommission för fackföreningsrörelsen
2004-12-03
exekutiv försäljning av bostadsrätter
2004-12-03
EU:s tillgänglighet för asylsökande
2004-12-03
diskriminering inom bostadsrättsföreningar
2004-12-03
höjd standard för asylprocessen i EU
2004-12-03
säkra länder
2004-12-02
2004-12-02
2004-12-02
Tilläggsdirektiv till 2002 års vårdnadskommitté (Ju 2002:09)
2004-12-02
Tilläggsdirektiv till Byggnadsmiljöutredningen (M 2004:01)
2004-12-02
Riksrevisionens årsredovisning för andra halvåret2003 (redog. 2003/04:RRS2)
2004-12-02
Bostadsersättning för asylsökande
2004-12-02
Bostadsersättning för asylsökande
2004-12-02
Sveriges försvarspolitik 2005-2007
2004-12-02
Sveriges försvarspolitik 2005-2007
2004-12-02
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiskagemenskapen
2004-12-02
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (prop. 2004/05:1)
2004-12-02
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (prop. 2004/05:1)
2004-12-02
Arvsrättsliga frågor
2004-12-02
Immaterialrättsliga frågor
2004-12-01
den svenska smärtvården
2004-12-01
oberoende utredning av veterinärernas verksamhet
2004-12-01
gasutbyggnad
2004-12-01
sunda kostnader för tävlingsveterinärer
2004-12-01
likhet inför lagen
2004-12-01
statsägda företag
2004-12-01
avgifter inom kommunal omsorgsverksamhet
2004-12-01
kvinnors särskilda behov av asyl
2004-12-01
Skriv-Knuten
2004-12-01
tillgången på godstransporter på järnväg i Jämtland
2004-12-01
medborgarupplysning om Nato
2004-11-30
2004-11-30
stöd till kvinnors organisering
2004-11-30
problem kring isocyanatanvändning
2004-11-30
utbildning av lärare i hem- och konsumentkunskap
2004-11-30
kulturminnesvård
2004-11-30
samverkan mellan statliga och kommunala myndigheter
2004-11-30
villkor för trafikskadade
2004-11-30
förnyelse av sjukvårdens organisation
2004-11-30
den högspecialiserade vården
2004-11-30
valfrihet till sjukvård inom EU
2004-11-30
samarbete mellan sjukvård och företag
2004-11-30
löftet om vårdgaranti
2004-11-30
förstärkning av primärvården
2004-11-30
väntetiderna i vården
2004-11-30
mänskliga rättigheter i Syrien
2004-11-30
ambassadör för mänskliga rättigheter
2004-11-30
illegala giftiga reptiler i Sverige
2004-11-30
tung trafik och vinterväglag
2004-11-30
föräldrar som privatspanare
2004-11-30
Slopad arvsskatt och gåvoskatt (prop. 2004/05:25)
2004-11-30
Räntebeläggning av periodiseringsfonderna (prop. 2004/05:38)
2004-11-30
Skatteregler för elcertifikat och utsläppsrätter (prop. 2004/05:33)
2004-11-30
Sänkt avkastningsskatt för vissa livförsäkringar, m.m. (prop. 2004/05:31)
2004-11-30
Sänkt avkastningsskatt för vissa livförsäkringar, m.m. (prop. 2004/05:31)
2004-11-30
Kvalitet i förskolan, m.m.
2004-11-30
Kvalitet i förskolan, m.m.
2004-11-30
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2004-11-30
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2004-11-30
Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning
2004-11-30
Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning
2004-11-30
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
2004-11-30
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.
2004-11-30
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (prop. 2004/05:1)
2004-11-29
översyn av äldreomsorgen
2004-11-29
kristna konvertiter från Iran
2004-11-29
dataspelsvanor hos barn och ungdomar
2004-11-29
intyg om sjukhistorik
2004-11-29
Tåg i Bergslagen
2004-11-29
Tåg i Bergslagen
2004-11-29
Tåg i Bergslagen
2004-11-29
den svenska minoritetspolitiken
2004-11-29
våld mot kvinnor
2004-11-29
arbetsmarknadspolitiska aspekter på förslag till försvarsnedläggningen
2004-11-29
valet i Ukraina
2004-11-29
finansiering av Waldemarsudde
2004-11-29
högkostnadsskyddet vid tandvård
2004-11-29
kampen mot vardagsbrottsligheten
2004-11-29
statliga myndigheter och politisk opinionsbildning
2004-11-26
spårning av samtal från kontantkortsmobiler
2004-11-26
läkemedel för rökavvänjning
2004-11-26
Danvikslösen
2004-11-26
regeringens planering för infrastruktur
2004-11-26
särskilda kurser för akademiker från andra länder
2004-11-26
regeringens industripolitik
2004-11-26
genmajs och försiktighetsprincipen
2004-11-26
öppna landskap genom Kravodling
2004-11-26
livslångt lärande
2004-11-26
handläggningstider i asylprövning
2004-11-26
främjande av kommunernas klimatinvesteringar
2004-11-26
Västsaharas rätt till självbestämmande
2004-11-26
svensk utveckling av minor
2004-11-26
modell för spelberoendeprövning
2004-11-26
marin strategi
2004-11-26
privat mark som naturreservat
2004-11-26
upptaxering för energibesparande åtgärder
2004-11-26
polisens användning av kräkmedel
2004-11-26
rättspsykiatri och annan psykiatrisk vård
2004-11-26
kommunikationerna i Blekinge
2004-11-26
Axamo flygplats
2004-11-26
halvprivata vägbyggen i Skaraborg
2004-11-26
skogsindustriell forskning
2004-11-26
regeringens stöd till Sörmland
2004-11-26
Skriv-Knuten
2004-11-26
offentlig redovisning av det statliga kulturstödet
2004-11-26
könsfördelningen i parlamentariskt sammansatta kommittéer
2004-11-26
mordet på svarta bönder i Sudan
2004-11-26
åldersdiskrimineringen inom UD
2004-11-26
situationen för HBT-personer i Nepal
2004-11-26
det fortsatta våldet i Sudan
2004-11-26
situationen i Elfenbenskusten
2004-11-26
efterlevnaden av EU:s sanktioner mot Zimbabwe
2004-11-26
syriska regimens terror mot assyrier/syrianer
2004-11-25
strandskydd
2004-11-25
EU-konstitutionen och välfärden
2004-11-25
föreningsbidrag till Revolutionär Kommunistisk Ungdom
2004-11-25
cancersjukas sjukpenning
2004-11-25
tillverkningsindustrins behov av billig elkraft
2004-11-25
situationen i Ukraina
2004-11-25
stöd till offren för den sexuella människohandeln
2004-11-25
tandvårdsförsäkringen
2004-11-25
överfiskning utanför Västafrika
2004-11-25
turistindustrin
2004-11-25
kulturpengar
2004-11-25
ansvaret för farligt avfall
2004-11-25
krav på kollektivavtal för utländska företag med utländska anställda
2004-11-25
brist på militär närvaro vid Skandinaviens största hamn
2004-11-25
Amf 4 och EU:s snabbinsatsförmågor
2004-11-25
Regeringens stabsstöd
2004-11-25
Tonnageskatt för sjöfartsnäringen
2004-11-25
En vårdöverenskommelse om missbrukarvården
2004-11-25
Tilläggsdirektiv till Prosepektutredningen
2004-11-25
Tilläggsdirektiv till EU 2004-kommittén (SB 2001:01)
2004-11-25
Sveriges säkerhetspolitik
2004-11-25
Sveriges säkerhetspolitik
2004-11-25
En ny åklagarorganisation
2004-11-25
Vissa ändringar i lagen om Sveriges riksbank (2004/05:RB3)
2004-11-25
Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro
2004-11-25
Anslag inom socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)
2004-11-25
Anslag inom socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)
2004-11-25
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
2004-11-25
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid (prop. 2004/05:1)
2004-11-25
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2004-11-25
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
2004-11-25
Utgiftsområde 21 Energi
2004-11-25
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2004-11-25
Sjöfylleri
2004-11-25
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2004-11-25
Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv
2004-11-24
tillämpningen av sjukförsäkringen
2004-11-24
hemlösa
2004-11-24
skatte- och momsfusk
2004-11-24
djurtransporter i EU
2004-11-24
ungdomsföreningar
2004-11-24
avdrag för hushållstjänster
2004-11-24
avdrag för hushållstjänster
2004-11-24
avdrag för hushållstjänster
2004-11-24
avdrag för hushållstjänster
2004-11-24
utbildning av byggnadsarbetare
2004-11-24
utvärdering av Kallax
2004-11-24
förskola för barn till sjukskrivna
2004-11-24
utbetalning av ålderspension
2004-11-24
kollektivavtal inom statlig verksamhet
2004-11-23
2004-11-23
2004-11-23
2004-11-23
hushållsnära tjänster
2004-11-23
problematiken på bostadsmarknaden i storstäderna
2004-11-23
ekonomisk trygghet under graviditeten
2004-11-23
regeringens proposition Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro
2004-11-23
den helikopterbaserade sjöräddningen
2004-11-23
statistik om hot och våld
2004-11-23
ursprungsmärkning av kycklingprodukter
2004-11-23
regler för ersättning vid expropriation
2004-11-23
regeringens målsättning för nybyggnation
2004-11-23
abort - en mänsklig rättighet
2004-11-23
etnisk mångfald i kulturen
2004-11-23
bostadanpassningar för äldre
2004-11-23
uppskjutna vägsatsningar i Västerbotten
2004-11-23
arbetslösa narkotikahundar
2004-11-23
Deaflympics
2004-11-23
valfriheten i skolan
2004-11-23
våldet i skolan
2004-11-23
Utökade möjligheter till överföring av periodiseringsfonder ochexpansionsfond, m.m. (prop. 2004/05:32)
2004-11-23
Utökade möjligheter till överföring av periodiseringsfonder ochexpansionsfond, m.m. (prop. 2004/05:32)
2004-11-23
Stamcellsforskning
2004-11-23
Konvention mellan Sverige och Amerikas förentastater om social trygghet
2004-11-23
Prövning av verkställighetshinder iutlänningsärenden
2004-11-23
Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare ochflyktingar
2004-11-23
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005
2004-11-23
Naturresursfrågor och vattenrätt
2004-11-22
2004-11-22
flygteknikerutbildning
2004-11-22
asylsökande som får jobb
2004-11-22
bifallsfrekvensen i asylärenden
2004-11-22
odling av hampa
2004-11-22
EU:s fiske och tjuvjakt i Afrika
2004-11-22
förhållandena på Utrikesdepartementet
2004-11-22
regelförenklingar för småföretag
2004-11-22
förnyat engagemang i fredsprocessen i Mellanöstern
2004-11-22
Kustpilen
2004-11-22
svenskt stöd till val i de palestinska områdena
2004-11-22
lönsamhet i att investera i ny kärnkraft
2004-11-22
etnisk mångfald i kulturen
2004-11-22
riksnätverket Nattvandrare i Sverige
2004-11-22
miljöaspekter vid offentlig upphandling
2004-11-22
EKU-verktyget
2004-11-22
brottsbalkens bestämmelser om upplopp och våldsamt motstånd
2004-11-21
2004-11-21
2004-11-21
2004-11-19
flyktingpolitik
2004-11-19
skattesystemet
2004-11-19
preskriptionstiden för barnpornografibrott
2004-11-19
delad vårdnad
2004-11-19
arbetstidens inverkan på jämställdheten
2004-11-19
diskriminering inom krog- och restaurangbranschen
2004-11-19
insatser mot sniffning av butangas
2004-11-19
äldres färdtjänst inom Norden
2004-11-19
möjligheter för äldre att arbeta längre
2004-11-19
äldre som resurs för företagande
2004-11-19
vårdplatser i kommunala äldreboenden
2004-11-19
åtgärder för anhörigvårdare
2004-11-19
valfrihet inom äldreomsorg och hemtjänst
2004-11-19
undernäring bland äldre
2004-11-19
mobbning
2004-11-19
krav på betesdrift i mjölkproduktionen
2004-11-19
den fortsatta verksamheten vid Kungsängens flygplats i Norrköping
2004-11-19
svensk pälsnäring
2004-11-19
blyammunition
2004-11-19
översyn av straffmätning
2004-11-19
etiskt råd inom polisen
2004-11-19
översyn av insolvensrätten
2004-11-19
mediepedagogisk utbildning, MEP
2004-11-19
E 22
2004-11-19
flyget
2004-11-19
Kustbevakningens investeringar
2004-11-19
försvarsbeslutet och sjöräddningen i Västerhavet
2004-11-19
Vitryssland
2004-11-18
assyrier/syrianers och kaldeérs situation i Irak
2004-11-18
demensvården
2004-11-18
värdighet för äldre
2004-11-18
äldreomsorgspersonalens utbildning
2004-11-18
diskriminering av de äldre i vårt samhälle
2004-11-18
fastighetsskatt för äldre
2004-11-18
hushållstjänster för äldre
2004-11-18
fastighetsskatt på äldreboende
2004-11-18
demografisk utmaning för arbetsmarknaden
2004-11-18
äldres tillgång till kassaservice
2004-11-18
om god man och förvaltare
2004-11-18
konsumenträtt för äldre
2004-11-18
åldersgräns för högre statliga tjänster
2004-11-18
brott mot äldre
2004-11-18
lekmannaövervakare
2004-11-18
de sämst ställda pensionärernas situation
2004-11-18
kulturverksamhet för äldre
2004-11-18
amfibiekåren
2004-11-18
assyriers, kaldeérs och syrianers situation i Irak
2004-11-18
kidnappade barn i Gaza
2004-11-18
Sverige och Israels överträdelser av internationell rätt
2004-11-18
situationen i Gaza, Västbanken och östra Jerusalem
2004-11-18
israeliska bosättningar på palestinskt område
2004-11-18
säkerhet för israeler och palestinier
2004-11-18
befälsutbildningen
2004-11-18
tandhälsan
2004-11-18
förmånsbeskattning av vårdbiträdes kläder
2004-11-18
att sälja sjukvård
2004-11-18
LOU på avfallsområdet
2004-11-18
vätgasteknologi
2004-11-18
klimatförändringarnas inverkan på samhällsplaneringen
2004-11-18
säkerheten vid kraftverksdammar
2004-11-18
biljettpriset på sträckan Stockholm-Gävle
2004-11-18
illegal vistelse
2004-11-18
betalningsanmärkningar
2004-11-18
straff för brottsoffer
2004-11-18
nikotinersättningsprodukter
2004-11-18
vitesföreläggande inom sjukvården
2004-11-18
Stöd till kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen
2004-11-18
Översyn av atomansvaret
2004-11-18
Miljöskadeansvar m.m.
2004-11-18
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2004-11-18
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2004-11-18
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2004-11-18
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2004-11-18
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2004-11-18
Internationell redovisning i svenska företag
2004-11-18
Kommunal medverkan i landstingens sjuktransporter
2004-11-18
Förlängd försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Skånelän och Västra Götalands län
2004-11-18
Nationaldagen - ny helgdag
2004-11-17
2004-11-17
bensinskatten
2004-11-17
utbyggnaden av E 22
2004-11-17
försvarande av demokratin i världen
2004-11-17
den folkliga förankringen av det svenska försvaret
2004-11-17
åtgärder för en bättre psykvård
2004-11-17
förhållandena vid förvaret i Märsta
2004-11-17
olika statsråds syn på friskolor
2004-11-17
trafiksäkerheten på enskilda vägar
2004-11-17
skatt på arbetskläder
2004-11-17
IV-slussen i Malmö
2004-11-17
nya budgetprinciper
2004-11-17
Konstnärsnämndens drift av hotellverksamhet
2004-11-17
smärtsjukvården
2004-11-17
serviceautomaters tillgänglighet för funktionshindrade
2004-11-17
ersättningsjobb
2004-11-17
utveckling och tillväxt i Norrbottens inland
2004-11-17
förståndshandikappade och fängelsestraff
2004-11-17
Utgiftsområde 19 Regional utveckling
2004-11-16
En ny sexualbrottslagstiftning
2004-11-16
kvinnors skyddsbehov
2004-11-16
statlig terror mot assyrier/syrianer i Syrien
2004-11-16
förbifart Motala
2004-11-16
utvecklingsstörda som döms till svenskt fängelse
2004-11-16
försvaret, kvinnor och jämställdhet
2004-11-16
mål och ställning för Sveriges Riksbank
2004-11-16
svarthandel
2004-11-16
handläggningstider för plan- och byggärenden
2004-11-16
akademikernas arbetslöshet
2004-11-16
Europadomstolen
2004-11-16
kostnader för energideklaration av hus
2004-11-16
stöd till icke-demokratiska organisationer
2004-11-16
observatörsplats i FN åt Taiwan
2004-11-16
så kallad springnota
2004-11-16
psykiskt våld inom familjen
2004-11-16
säkerheten i fjällen
2004-11-16
Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (prop. 2004/05:27)
2004-11-16
Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (prop. 2004/05:27)
2004-11-16
Mervärdesskatt vid omsättning av gas och el, m.m. (prop. 2004/05:15)
2004-11-16
Mervärdesskatt vid omsättning av gas och el, m.m. (prop. 2004/05:15)
2004-11-16
Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna och Tullverket, m.m. (prop. 2004/05:1)
2004-11-16
Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna och Tullverket, m.m. (prop. 2004/05:1)
2004-11-16
Vissa frågor rörande 2003 års reform avförmånsrättslagstiftningen
2004-11-16
Makt att bestämma - rätt till välfärd
2004-11-16
Skärpta regler mot penningtvätt
2004-11-16
Inspektionsverksamheten inom trafikslagen
2004-11-16
Fortsatt arbete för en säker vägtrafik
2004-11-15
2004-11-15
2004-11-15
stöd till handikapporganisationerna
2004-11-15
förödande klimatförändringar i Arktis
2004-11-15
åtgärder för ett jämställt offentligt rum
2004-11-15
kulturtidskrifter
2004-11-15
kränkningar av medborgerliga och politiska rättigheter i Armenien
2004-11-12
2004-11-12
2004-11-12
2004-11-12
2004-11-12
2004-11-12
2004-11-12
2004-11-12
2004-11-12
2004-11-12
2004-11-12
valövervakning på Västbanken och i Gaza
2004-11-12
barns rättssäkerhet vid vårdnadstvister
2004-11-12
israeliskt tillbakadragande från Gaza
2004-11-12
förmögenhetsskatten
2004-11-12
skydd för tulltjänstemän
2004-11-12
prekusorer
2004-11-12
utlämning av asylsökande
2004-11-12
den svenska statsskulden
2004-11-12
fiskhantering vid landningsplatsen
2004-11-12
registeruppgifter vid sekretessmarkering
2004-11-12
lagen om rättspsykiatrisk vård
2004-11-12
utredning av miljörelaterad brottslighet
2004-11-12
beredning för rättsväsendets utveckling (BRU)
2004-11-12
barnfetma
2004-11-12
internationell fredsbevarande styrka till Sudan
2004-11-12
polisens möjligheter att verkställa avvisningar
2004-11-12
det rättsliga samarbetet inom EU
2004-11-12
tågtrafik längs norra stambanan
2004-11-12
forskning om folkmordet i det ottomanska riket 1915
2004-11-12
blockaden av Armenien
2004-11-12
moms på böcker i mp3-format
2004-11-11
2004-11-11
2004-11-11
2004-11-11
2004-11-11
2004-11-11
2004-11-11
2004-11-11
2004-11-11
2004-11-11
2004-11-11
2004-11-11
2004-11-11
2004-11-11
2004-11-11
2004-11-11
tågtrafiken mellan Gävle och Stockholm
2004-11-11
LSS-kostnadsutjämningens konsekvenser
2004-11-11
utvidgat förvaltningsområde för den sverigefinska minoriteten
2004-11-11
fågelinfluensan
2004-11-11
bristande jämställdhet i skolan
2004-11-11
antalet salmonellafall
2004-11-11
de finska nationella stöden och konkurrensen inom jordbruksproduktionen
2004-11-11
jordbrukets produktionskostnader
2004-11-11
rätten till abort på Färöarna
2004-11-11
livsmedelsindustrins konkurrensförmåga
2004-11-11
ombyggnad väg 51, förbifart Svärtinge
2004-11-11
Öresundsuniversitetet
2004-11-11
jägare med funktionshinder
2004-11-11
nordiskt samarbete på biståndsområdet
2004-11-11
nordisk diplomatutbildning
2004-11-11
nordiskt samarbete om ambassader
2004-11-11
arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter
2004-11-11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om begränsning av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
2004-11-11
Tilläggsdirektiv till Mervärdesskatteutredningen (Fi 2002:11)
2004-11-11
Tilläggsdirektiv till BRAS-utredningen (Fi 2003:06)
2004-11-11
Tilläggsdirektiv till Post- och kassaserviceutredningen (N 2003:09)
2004-11-11
Förberedelser för en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden samt avveckling av Utlänningsnämnden
2004-11-11
Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2004 (prop. 2004/05:1)
2004-11-11
Offentlig upphandling
2004-11-11
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (prop. 2004/05:1)
2004-11-11
Program för energieffektivisering, m.m.
2004-11-11
Program för energieffektivisering, m.m.
2004-11-10
2004-11-10
2004-11-10
2004-11-10
2004-11-10
rättvis konkurrens med kommunala bolag
2004-11-10
hivtest av asylsökande
2004-11-10
jämställt i de kommunala organisationerna
2004-11-10
jämställdhet i de kommunala, regionala och statliga kulturorganisationerna
2004-11-10
Israels säkerhetsmur
2004-11-10
nedläggningshotade polisstationer
2004-11-10
Saabkrisens konsekvenser
2004-11-10
segelflyg
2004-11-10
vräkta barn
2004-11-10
förtida avveckling av kärnkraft
2004-11-09
2004-11-09
2004-11-09
äldres boende
2004-11-09
låginkomsttagares bostadsägande
2004-11-09
drogtest av skolelever
2004-11-09
utbildning i språk
2004-11-09
resursfördelningssystemet till grundutbildningen
2004-11-09
allmänhetens förtroende för polisen
2004-11-09
vårdprogram för drogberoende fångar
2004-11-09
bortprioritering av Skåne i vägplan
2004-11-09
utbyggnad av E 22
2004-11-09
etanol
2004-11-09
allergiinformation
2004-11-09
marginal i statsbudgeten för oförutsedda utgifter
2004-11-09
mänskliga rättigheter i Turkiet
2004-11-09
Skatteavtal mellan Sverige och Chile m.m. (prop. 2004/05:20)
2004-11-09
Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten, m.m.(prop. 2003/04:33)
2004-11-09
Transplantationer räddar liv
2004-11-09
Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet
2004-11-09
Statliga företag
2004-11-09
Ändringar i mönsterskyddslagen
2004-11-09
Ändringar i riksdagsförvaltningens instruktion
2004-11-08
2004-11-08
anfallet på Falluja
2004-11-08
den ekonomiska situationen inom kultursektorn
2004-11-08
utbetalning av bilstöd
2004-11-08
kvinnor med hörselskador
2004-11-08
utbyggnad av biogas
2004-11-08
skatten på öl
2004-11-08
exploateringen av Donaudeltat
2004-11-05
principer för statsbidrag till ungdomsorganisationer
2004-11-05
situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland
2004-11-05
förtryckande könsroller
2004-11-05
kommuner som bryter mot skollagen
2004-11-05
närradion
2004-11-05
patientsäkerheten på grund av brist på vårdplatser
2004-11-05
elevers placering i särskola
2004-11-05
förbättrad konsumentinformation i bilannonser
2004-11-04
2004-11-04
trakasserier mot etniska minoriteter i Turkiet
2004-11-04
Irans kärnvapenutveckling
2004-11-04
förseningen av riksväg 50
2004-11-04
bränsleskatt som straffskatt mot glesbygden
2004-11-04
friskolornas villkor
2004-11-04
den nationella timplanen
2004-11-04
tvåspråkig undervisning
2004-11-04
individuell kunskapsrätt
2004-11-04
åtgärder mot mobbning
2004-11-04
kvalitativ målstyrning av skolan
2004-11-04
uppehållstillstånd till asylsökande från Irak
2004-11-04
valet i Ukraina
2004-11-04
inresemöjlighet
2004-11-04
försämrade villkor för kurderna i Syrien
2004-11-04
Bolivias gas- och naturtillgångar
2004-11-04
de långa häktningstiderna i Spanien
2004-11-04
villkor för att kunna erhålla EU-stöd
2004-11-04
tåg i Bergslagen
2004-11-04
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av den svenska fiskerikontrollen (Jo 2004:02)
2004-11-03
Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk, m.m.
2004-11-03
Sveriges antagande av rådets beslut om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem
2004-11-03
2004-11-03
resurser till svensk forskning
2004-11-03
utbyggnaden av E 22
2004-11-03
sekretess för 3 G-systemet
2004-11-03
riksväg 45
2004-11-03
vinst i friskolor
2004-11-02
Kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), m.m.
2004-11-02
2004-11-02
2004-11-02
förändrad Mellanösternpolitik
2004-11-02
snedvridningen av stödet till unga
2004-11-02
staten som arbetsgivare
2004-11-02
räddningshelikoptrar i Stockholms skärgård
2004-11-02
ägarlägenheter
2004-11-02
hyressättningssystemet
2004-11-02
reform av budgetlagen
2004-11-02
nytt mål för statsfinanserna
2004-11-02
spel och socialt ansvar
2004-11-02
fri rörlighet för kultur och kulturarbetare inom EU
2004-11-02
skatteregler för scenarbetare
2004-11-02
rättvisare utjämningssystem inom LSS
2004-11-02
sanktioner mot Burmas regim
2004-11-02
besparingar på Hall
2004-11-02
lantmäterimyndigheternas uppdragsverksamhet
2004-11-02
elevers bristande kunskaper i det svenska språket
2004-11-02
könsbalansen i kommittéväsendet
2004-11-02
etnisk kvotering och allas likhet inför lagen
2004-11-01
kulturens offentliga rum
2004-11-01
överflyttning av grundskolans problem till gymnasiet
2004-11-01
stöd till kvinnors organisering
2004-11-01
mäns våld och mäns kollektiva ansvar
2004-11-01
jämställd vård och omsorg
2004-11-01
jämnt uttag av föräldraledigheten
2004-11-01
jämställdhetspolitikens ansvar för invandrade kvinnor
2004-11-01
feministiskt självförsvar
2004-11-01
hushållsnära tjänster
2004-11-01
hushållsnära tjänster
2004-11-01
betalningsanvar för polisiär bevakning av kultur- och idrottsarrangemang
2004-11-01
bostadspolitikens mål
2004-11-01
fler studentbostäder
2004-11-01
Nationella hjälplinjen som en del i det förebyggande psykiatriarbetet
2004-11-01
orimliga hyror för statliga museer
2004-11-01
situationen för de fria grupperna
2004-11-01
reglerna för kommunal verksamhet
2004-11-01
kommunernas självbestämmande
2004-11-01
friårsförslagets konsekvenser för BNP, offentliga finanser och jämställdheten
2004-11-01
utredning om tonnageskatt
2004-11-01
arbetsmiljölagen inom förskolan
2004-11-01
etnisk mångfald i försvaret
2004-11-01
ekonomistyrningen av svensk polis
2004-11-01
anslag till kriminalvården
2004-11-01
solcellspaneler
2004-10-29
Försvarsmaktens grundorganisation
2004-10-29
Återkallelse av del av proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar
2004-10-29
bidrag från Sida till Svensk-Kubanska Föreningen
2004-10-29
regeringens ansvar för e-demokrati
2004-10-29
palestinska barns och ungdomars situation
2004-10-29
kommunikationsnätet i Mälardalen
2004-10-29
konsekvenser av jordbruksreformen
2004-10-29
studenters ekonomiska trygghet
2004-10-29
åtgärder mot mobbning
2004-10-29
svensken på terrorlistan
2004-10-29
regeringens dröjsmål med yttrande till Europeiska domstolen
2004-10-29
personalansvar hos SJ AB
2004-10-29
antidepressiva läkemedel till barn
2004-10-29
onödig byråkrati
2004-10-29
resursbristen inom kriminalvården
2004-10-29
utvecklingen av brottslighet i Sverige
2004-10-29
ersättning till blödarsjuka
2004-10-29
iktyos
2004-10-29
Lagerhuset i Eslöv
2004-10-29
Byggnads- och reparationsberedskapens driftvärn
2004-10-29
militära övnings- och skjutfält
2004-10-28
Bostadsersättning för asylsökande
2004-10-28
2004-10-28
2004-10-28
2004-10-28
2004-10-28
2004-10-28
2004-10-28
2004-10-28
bidrag till kommunerna som vill dela sig
2004-10-28
Sveriges Radio och opartiskheten
2004-10-28
allt färre förtroendevalda
2004-10-28
åtgärder mot förföljelsesyndrom och psykiskt sjuka brottslingar
2004-10-28
den utrikespolitiska rapporteringen hos Sveriges Radio
2004-10-28
officerselevers krav på examen
2004-10-28
ekonomiska aspekter på sex- och människohandel
2004-10-28
dumpning av torsk vid fiske på västkusten
2004-10-28
illegal handel med reptiler
2004-10-28
arbete för utländska studenter
2004-10-28
incitament för högre utbildning
2004-10-28
självmord i unga år
2004-10-28
slaveriet i Mauretanien
2004-10-28
kidnappade barn i Gaza
2004-10-28
Tilläggsdirektiv till utredningen om byggnaders energiprestanda (N 2003:12)
2004-10-28
Tilläggsdirektiv till PBL-kommittén (M 2002:05)
2004-10-28
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utländska kvinnors rätt att få abort i Sverige (S 2003:10)
2004-10-28
Offentliggörande av resultat från livsmedelstillsyn
2004-10-28
Regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2004 (skr.2003/04:143)
2004-10-28
Reformeringen av tingsrättsorganisationen
2004-10-28
Vissa rättigheter vid internationellt militärt samarbete och internationellkrishantering
2004-10-28
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003 (skr. 2003/04:130)
2004-10-28
Skärpta krav för närradiotillstånd, m.m.
2004-10-28
Kommittéväsendet
2004-10-28
Rättsinformationssystemet
2004-10-27
2004-10-27
2004-10-27
2004-10-27
2004-10-27
2004-10-27
2004-10-27
kreditgarantiföreningar
2004-10-27
ombildning av kommunalt ägda hyresrätter till bostadsrätter
2004-10-27
flyktingmottagandet
2004-10-27
kvalificerad yrkesutbildning
2004-10-27
psykiska funktionshinder
2004-10-27
statistikredovisning avseende Högsta domstolens ärenden
2004-10-27
slaveriet i Mauretanien
2004-10-27
tillåtlighetsprövning för den nya E 4-sträckningen mellan Hudiksvall och Enånger
2004-10-27
flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda
2004-10-27
hushållsnära tjänster
2004-10-27
växande regioner och anslagen till länsstyrelserna
2004-10-27
regeringens Flickaprojekt
2004-10-26
Ändringar i minerallagen
2004-10-26
Räntebeläggning av periodiseringsfonderna
2004-10-26
Skatteregler för elcertifikat och utsläppsrätter
2004-10-26
Utökade möjligheter till överföring av periodiseringsfonder och expansionsfond, m.m.
2004-10-26
2004-10-26
folklig samling kring klimatfrågan
2004-10-26
uttjänta elektriska hushållsprodukter
2004-10-26
fortsatt kalkbrytning på Gotland
2004-10-26
den psykiatriska vården
2004-10-26
restriktioner kring personer dömda till psykiatrisk vård
2004-10-26
försäkringskassans alltför sena utbetalningar
2004-10-26
dispens för privatläkare
2004-10-26
Sekretess för risk- och sårbarhetsanalyser
2004-10-26
En ny luftfartsmyndighet - lagstiftning
2004-10-25
Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll
2004-10-25
Sänkt avkastningsskatt för vissa livförsäkringar, m.m.
2004-10-25
Slopad arvsskatt och gåvoskatt
2004-10-25
2004-10-25
2004-10-25
Östersunds garnison
2004-10-25
demokratisk journalistkoalition inför OS i Kina
2004-10-25
verksamheten vid Försvarets radioanstalt
2004-10-25
arbetslivsinriktad rehabilitering
2004-10-25
företagarens rätt till a-kassa
2004-10-25
e-postbefordrade läkarrecept till apoteken
2004-10-25
respekt för EMU-folkomröstningen
2004-10-25
jämställdheten i gymnasieskolan
2004-10-25
utredning av Sveriges lantbruksuniversitet
2004-10-25
valet i Tunisien
2004-10-25
kostnadsansvar för flygplatssäkerhet
2004-10-25
Sveaskogs rekryteringspolitik
2004-10-25
marknadsföring av Sveaskog som turistföretag
2004-10-22
upprustning av psykiatrin
2004-10-22
tågtrafiken mellan Norge och Sverige
2004-10-22
drogtest av värnpliktiga
2004-10-22
insatser för att bekämpa narkotikan
2004-10-22
insatser för att bekämpa hiv/aids
2004-10-22
översyn av jaktförordningen
2004-10-22
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter
2004-10-22
den ekologiska utvecklingen i skärgården
2004-10-22
vägskyltar för alternativa drivmedel
2004-10-22
sakligheten hos Forum för levande historia
2004-10-22
SRHR-materiel i biståndspolitiken
2004-10-22
stärkande av parlamenten genom samarbete och stöd
2004-10-22
beslutsmotiveringen i asylärenden
2004-10-22
sanktioner mot Burma
2004-10-22
dödsstraff i Vietnam
2004-10-22
kvarhållna barn i Gaza
2004-10-22
illegal införsel
2004-10-22
nya invandrarelever och de nationella proven
2004-10-22
förutsättningarna för sportflyget
2004-10-22
säkerheten för sjöfarten på västkusten
2004-10-22
frivilligorganisationernas fortsatta verksamhet på Gotland
2004-10-22
hälsofaran med etanolbilar
2004-10-22
regeringens roll i PSSA-arbetet
2004-10-21
Östersundsgarnisonen
2004-10-21
upplysningskampanj om kommunismen
2004-10-21
avvisningar av tjetjener
2004-10-21
åtgärder för regelförenkling
2004-10-21
Malmö högskola
2004-10-21
våld på fotbollsarenor
2004-10-21
tullens befogenheter att ingripa mot rattfylleri
2004-10-21
rättsäkerheten för barn
2004-10-21
regeringens utnämningspolitik och jämställdheten
2004-10-21
kristna i Irak
2004-10-21
Turkiets fängslande av Mehdi Zana
2004-10-21
hotad demokrati i Bangladesh
2004-10-21
Irans eventuella utveckling av kärnvapen
2004-10-21
det svenska biståndet till Bangladesh
2004-10-21
effekter för svensk kycklingproduktion av JAS-affären
2004-10-21
svensk livsmedelsindustri och JAS-affären med Thailand
2004-10-21
Sveaskog
2004-10-21
utbyggnad av E 22
2004-10-21
Rätt till tjänstledighet för att gå ned i arbetstid
2004-10-21
Utredning om sambandet mellan redovisning och beskattning
2004-10-21
Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer
2004-10-21
Kunskapsuppbyggnad om de biologiska förhållandena i Sverige
2004-10-21
Behandling av personuppgifter i Kustbevakningens verksamhet
2004-10-21
Översyn av bestämmelserna om hantering och import av brandfarliga och explosiva varor
2004-10-21
Operation Althea
2004-10-21
Inspektioner inom sjöfartsskyddet
2004-10-20
Genomförande av EG:s direktiv om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka
2004-10-20
Genomförande av EG:s direktiv om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka
2004-10-20
Genomförande av EG:s direktiv om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka
2004-10-20
Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet
2004-10-20
Distans- och hemförsäljningslag, m.m.
2004-10-20
2004-10-20
situationen för kurder från norra Irak
2004-10-20
elitidrott och jämställdhet
2004-10-20
stening av unga flickor i Iran
2004-10-20
global kampanj mot dödsstraff
2004-10-20
kompensation till näringsidkare vid felaktiga beslag
2004-10-20
ett nordiskt stomnätsbolag
2004-10-20
förtroende för presstöd
2004-10-20
kostnader för vård på särskilt ungdomshem
2004-10-20
sjukskrivande läkare
2004-10-20
arbetstillfällen för förståndshandikappade
2004-10-20
palliativ vård
2004-10-20
bokstavsbetygen
2004-10-20
IT-utvecklingen i den svenska skolan
2004-10-20
homofobiska inslag i skolböcker
2004-10-19
Konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
2004-10-19
stöd tidigt i skolan
2004-10-19
nedlagda tingsrätter
2004-10-19
utgivningen av Ordbok över Sveriges dialekter
2004-10-19
rymdforskning
2004-10-19
förbudet mot snusförsäljning
2004-10-19
unga människor i arbetslivet
2004-10-19
utvärdering av hivambassadörens uppdrag
2004-10-19
planekonomi och miljöförstöring
2004-10-19
fri tillgång till antivirala medel för ambassadanställda och deras familjer
2004-10-19
Europeiska rådets möte i juni 2004
2004-10-19
Turkiet och folkmordet på armenier
2004-10-18
Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro
2004-10-18
Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro
2004-10-18
reklamskatt från ideella organisationer
2004-10-18
skäl för att avskaffa reklamskatten
2004-10-18
handlingsplan för vården i livets slutskede
2004-10-18
Vänsterpartiet och författningsutredningen
2004-10-18
arbetsmiljölagens tillämpning inom förskolan
2004-10-18
psykisk ohälsa bland barn
2004-10-18
effekter av tillsynen
2004-10-18
tillsyn av det sociala området
2004-10-18
personer med funktionshinder
2004-10-18
älderomsorgen
2004-10-18
vuxna med missbruksproblem
2004-10-18
personer med behov av ekonomiskt bistånd
2004-10-18
barnomsorg inom socialtjänsten
2004-10-18
barn och socialbidrag
2004-10-18
underlättande för företagare att nyanställa personal
2004-10-18
lantbrukares skatteinbetalningar
2004-10-18
kompensation till jordbruksföretag
2004-10-18
efterlevnad av EU-direktiv beträffande hjulvikter
2004-10-18
enklare regler för företagare
2004-10-16
2004-10-16
2004-10-16
2004-10-15
den öppna förskolan
2004-10-15
effekter för åkerinäringen av grön skatteväxling
2004-10-15
avgifter till Luftfartsstyrelsen
2004-10-15
utbyggnad av E 6 genom Bohuslän
2004-10-15
stimulans till mindre företag
2004-10-15
säkerhet runt polishus
2004-10-15
visitering av klottrare
2004-10-15
skatteavdrag för yrkesfiskare
2004-10-15
diskriminering avseende pensionsförsäkringars förmånstagare
2004-10-15
överbeskattning av landsbygden
2004-10-15
israeliska arméns förbrytelser i Gaza
2004-10-15
ID-kort till Taiwans representation i Sverige
2004-10-15
krigsmaterielexport till Libyen
2004-10-15
agaförbudet
2004-10-15
läkemedel för barn
2004-10-15
rätt för lärare att beslagta elevs mobiltelefon
2004-10-14
osteoporos
2004-10-14
behandling på fängelser för fångar med ADHD eller DAMP
2004-10-14
arvode till nämndemän
2004-10-14
långa handläggningstider för husbyggen
2004-10-14
handläggningstider för bostadsprojekt
2004-10-14
krishjälp till nyblivna föräldrar
2004-10-14
sexuella övergrepp på djur
2004-10-14
utbildning och legitimering av fotterapeuter
2004-10-14
etablering av friskolor
2004-10-14
bakgrunden för beslut om placering av amfibieförband
2004-10-14
beräkningar för förändringar inom försvaret
2004-10-14
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en gränsdragningskommission för renskötselområdet (Jo 2002:01)
2004-10-14
Avgifter för foder-, livsmedels- och djurskyddstillsyn
2004-10-14
Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier
2004-10-14
Immunitet och privilegier för Athena
2004-10-14
Immunitet och privilegier för Internationella brottmålsdomstolen
2004-10-14
Godkännande av rambeslut om förverkande på grund av brott
2004-10-14
Lag om luftfartsskydd
2004-10-13
Internationell redovisning i svenska företag
2004-10-13
Beskattning av utomlands bosatta
2004-10-13
Mervärdesskatt vid omsättning av gas och el, m.m.
2004-10-13
Förlängd försökverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne län och Västra Götalands län
2004-10-13
2004-10-13
2004-10-13
2004-10-13
2004-10-13
2004-10-13
mångfald inom polisväsendet
2004-10-13
polisnärvaron vid mindre flygplatser
2004-10-13
Migrationsverkets regionalpolitiska ansvar
2004-10-13
vapenembargot mot Libyen
2004-10-13
förmögenhetsskatt
2004-10-13
Nationella hjälplinjen
2004-10-13
olaglig alkoholreklam
2004-10-12
Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag
2004-10-12
Skatteavtal mellan Sverige och Chile m.m.
2004-10-12
bekämpande av hat- och våldspolitik
2004-10-12
utredning av utlokalisering av statliga verk
2004-10-12
förändrad attityd till sjukförsäkringen
2004-10-12
försäkringskassans försenade utbetalningar
2004-10-12
jämställd utnämningspolitik
2004-10-12
Sveriges agerande för att stoppa den israeliska offensiven
2004-10-12
FN:s omorganisering av samordningsansvar
2004-10-12
Upphörande av vissa betalningsmedel (2003/04:RB4)
2004-10-12
Medlemskap för de baltiska staterna i Nordiska investeringsbanken (prop.2004/05:162)
2004-10-12
Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 1999-2003 (skr.2003/04:104)
2004-10-12
Stämpelskatt i samband med företagsinteckning (skr. 2003/04:107, prop.2003/04:165)
2004-10-12
God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (prop. 2003/04:105)
2004-10-12
Ändringar i det kommunala utjämningssystemet (prop. 2003/04:155)
2004-10-12
Norden
2004-10-12
Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliseratnäringslivssamarbete
2004-10-12
Särskild förvaltning av elnät
2004-10-12
Nya bestämmelser om revisions-berättelsensutformning
2004-10-11
En ny åklagarorganisation
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
2004-10-11
försvarets snabbinsatsförmåga
2004-10-11
myndighetsexpansionen
2004-10-11
parabolantenner
2004-10-11
försäkringskassornas handläggningstider
2004-10-11
Stockholms läns landsting och omstruktureringsstödet
2004-10-11
assisterad befruktning vid privata kliniker
2004-10-11
svenska medborgare och Utrikesdepartementets agerande
2004-10-11
förmögenhetsskatt
2004-10-11
psykologstöd i stället för medicin
2004-10-11
det ökade antalet våldtäkter
2004-10-11
parlamentarisk utredning om könsneutral äktenskapslagstiftning
2004-10-11
kat
2004-10-08
Kommunal medverkan i landstingens sjuktransporter
2004-10-08
2004-10-08
2004-10-08
det fortsatta samarbetet med Vänsterpartiet
2004-10-08
Irans kärnvapenutveckling
2004-10-08
larmet om läkemedlet Vioxx
2004-10-08
etableringen av flygskolan i Linköping
2004-10-08
pengar till rehabilitering
2004-10-08
landstingens självbestämmande
2004-10-08
Öresundsintegration
2004-10-08
kriminalvårdsstyrelsens ansvar för häktessituationen i Östersund
2004-10-08
svensk handel med Kina
2004-10-07
2004-10-07
2004-10-07
2004-10-07
Socialdemokraternas samarbete med Vänsterpartiet
2004-10-07
vapenembargot mot Folkrepubliken Kina
2004-10-07
sjukförsäkringen
2004-10-07
hyreskostnadsfaktorn vid PLO-omräkning
2004-10-07
åtgärder för att minska bidragsberoendet
2004-10-07
nya förmånsrättslagen
2004-10-07
frigivning av fångar med missbruksproblem
2004-10-07
asylsökandes rätt att arbeta
2004-10-07
Tilläggsdirektiv till Skogsutredningen (N 2004:12)
2004-10-07
Uppbyggnad och samordning av ett utvecklingsprogram för bygg-, fastighets- och anläggningssektorn
2004-10-07
Översyn av frågor inom dagspress- och presstödsområdet
2004-10-07
Tilläggsdirektiv till Utredningen om granskning av rymningarna från kriminalvårdsanstalterna Kumla, Hall och Norrtälje (Ju 2004:08)
2004-10-07
Utökad användning av alkolås m.m.
2004-10-05
Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
2004-10-05
den svenske journalisten Dawit Isaak
2004-10-05
spelvanor
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
2004-10-04
krav för skärpta straff för kat
2004-10-04
asylsökandes rätt att arbeta även efter ett avslag
2004-10-04
Folkrepubliken Kinas vice preimärminister Wu Yis besök i Sverige
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-03
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-02
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
2004-10-01
fri abort i EU
2004-10-01
väntetider hos Migrationsverket
2004-10-01
näringspolitiska insatser vid förändrad statlig verksamhet
2004-09-30
Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Bosnien och Hercegovina Prop. 2004/05:14
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30
2004-09-30