Datum
Benämning
Titel
2005-12-31
Översyn av myndighetsstrukturen för administrationen av den allmänna ålderspensionen
2005-12-29
Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
2005-12-29
Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
2005-12-29
Hyressättningsprinciper för statliga myndigheter
2005-12-29
Osäkerhet kring transportstödet
2005-12-29
Kvinnliga företagare
2005-12-29
Överfulla fängelser
2005-12-27
Skollagen
2005-12-27
Elever utan slutbetyg
2005-12-23
Ostlänken
2005-12-23
Kränkningar av yttrandefriheten i Tunisien
2005-12-23
Förbifart Stockholm
2005-12-23
Förbifart Stockholm
2005-12-22
Digital distribution av ljudradio
2005-12-22
Ny vägtrafikskattelag, m.m.
2005-12-22
Ny vägtrafikskattelag, m.m.
2005-12-22
Anmälningsskyldighet, säkerhet och tillsyn inom psykiatrisk tvångsvård
2005-12-22
Tillämpningen i Sverige av den europeiska arresteringsordern
2005-12-22
Rovdjurspolitiken
2005-12-22
Patientsäkerhet inom sjukvården
2005-12-22
Hyresgästers möjlighet att se på tv via parabol
2005-12-22
Funktionshindrades bostadsbidrag
2005-12-22
Körkortsdirektivet
2005-12-22
Säfflebussen
2005-12-22
Rättssäkerheten vid tvångsvård
2005-12-22
Ångest hos barn
2005-12-22
Barn till alkoholmissbrukare
2005-12-22
Vräkning på grund av parabolantenn
2005-12-22
Stöd till enskilda vägägare
2005-12-22
Expertpanel om företagande och bankkris
2005-12-22
Etik vid Migrationsverket
2005-12-22
Migrationsverket
2005-12-22
Avdrag för friskvård
2005-12-22
Ratificering av Romstadgan
2005-12-22
Strängnäs utveckling
2005-12-21
Förrättare av vigsel och partnerskap
2005-12-21
En svensk Asienpolitik
2005-12-21
En moderniserad rättsprövning, m.m.
2005-12-21
Trängselskatten
2005-12-21
Ersättning till familjehemsföräldrar
2005-12-21
Demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland
2005-12-21
Ombyggnad av E 18
2005-12-21
Trygghetssystemen
2005-12-21
Värderingarna på Migrationsverket
2005-12-21
Ridning som friskvård
2005-12-21
Tillväxt och utveckling i norr
2005-12-21
Utredning om övergrepp inom den sociala barnavården
2005-12-21
Västsvensk musik
2005-12-21
Firande på Migrationsverket
2005-12-21
Migrationsverkets firande av avvisningar
2005-12-21
Den kommande skatteutredningen
2005-12-21
Helikopterberedskapen i Stockholms län
2005-12-21
Vuxenutbildning för personer med funktionshinder
2005-12-21
Vård av nackskadade
2005-12-20
Kommunala satsningar på utbyggnad av stadsnät
2005-12-20
Kommunernas bostadsanpassning
2005-12-20
Skatteregler för veckopendlare
2005-12-20
Ombyggnadsplan för Teracom
2005-12-20
Statens skötsel av sitt skogsinnehav
2005-12-20
E 14 mellan Töva och Skallböle
2005-12-20
Ledningsgator genom byar på landsbygden
2005-12-20
FOI:s verksamhet i Umeå
2005-12-20
Framtiden för FOI i Umeå
2005-12-20
Folkhälsoinstitutets flyttkostnad
2005-12-20
Övergrepp på barnhem
2005-12-20
Självmord och antidepressiva läkemedel
2005-12-20
Kostnadsskillnader för livsmedel för särskilda näringsändamål
2005-12-20
Mjuk övergång från sjukskrivning till arbete
2005-12-20
Arbetsresor med färdtjänst
2005-12-20
Punktskriftsundervisning
2005-12-20
Översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m.
2005-12-20
Tilläggsdirektiv till Utredningen om författningsreglering av nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, m.m. (S 2003:03)
2005-12-20
Tilläggsdirektiv till utredningen om värdepappersmarknadsfrågor
2005-12-20
Tilläggsdirektiv till Vissa åtgärder vid genomförandet av omlokalisering av statlig verksamhet (Fi 2005:09)
2005-12-20
Översyn av expropriationslagens ersättningsregler
2005-12-19
2005-12-19
Hushållstjänster
2005-12-19
Sexismen inom idrottsrörelsen
2005-12-19
Byråkrati som hinder för nya jobb
2005-12-19
Medicinering av äldre
2005-12-19
Kriminalvårdsanstalten i Norrköping
2005-12-19
Hotet mot avels- och ledarhundsverksamheten
2005-12-19
Ansvaret att utreda terrorhot
2005-12-19
EU-direktivet för tv
2005-12-19
ICC
2005-12-19
Sjöräddning
2005-12-19
Lämpliga åtgärder mot illegal jakt
2005-12-19
Översyn av rovdjurspolitiken
2005-12-19
Israeliska bosättningar i palestinskt område
2005-12-16
Asylsökande från Azerbajdzjan
2005-12-16
Gymnasieelevers kunskaper i svenska språket
2005-12-16
Äldres säkerhet
2005-12-16
Äldresäkerhetsdelegation
2005-12-16
Sveriges agerande angående situationen i Tibet
2005-12-16
Familjehemsvård och vårdnadsöverflyttning
2005-12-16
Sjukskrivnas möjlighet att delta i föreningsliv och politik
2005-12-16
Rehabilitering för återinträde på arbetsmarknaden
2005-12-16
Rehabilitering för ett friskt åldrande
2005-12-16
Skjutfälten i Strängnäs kommun
2005-12-16
Lärartätheten på högskolorna
2005-12-16
Bönderna och utgiftstaket
2005-12-16
Sjöräddningshelikoptrar i Stockholmsregionen
2005-12-16
Vägstandarden i Norrbotten
2005-12-16
Svenska språket och integrationen
2005-12-16
Tilläggsdirektiv till Tryck- och yttrandefrihetsberedningen
2005-12-16
Rösträtt och integration
2005-12-16
Hets på grund av sexuell läggning
2005-12-16
Ändring av 23 § polislagen
2005-12-16
Märkning av varor från ockuperat område
2005-12-16
EU-rapport om Israel
2005-12-16
Stödet till verksamhet för "de glömda barnen"
2005-12-16
Mellansverige och sjöräddningskapaciteten
2005-12-16
Bordellverksamhet vid fotbolls-VM i Tyskland
2005-12-15
Regeringens redogörelse för regelförbättringsarbetet
2005-12-15
2005-12-15
2005-12-15
2005-12-15
2005-12-15
2005-12-15
2005-12-15
Översyn av lagstiftning kring hets mot folkgrupp
2005-12-15
Utvärdering av zebralagen
2005-12-15
Skydd för iranska konvertiter
2005-12-15
Budgetstöd till samarbetsländer
2005-12-15
Förbättrade rutiner på Försvarsdepartementet vid större katastrofer
2005-12-15
Förbättrade rutiner på Socialdepartementet vid större katastrofer
2005-12-15
Förbättrade rutiner på UD vid katastrofer
2005-12-15
Tillämpningen av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen
2005-12-15
Bristande konkurrens i dagligvaruhandeln
2005-12-15
Tjejers avhopp i polisutbildningen
2005-12-15
Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
2005-12-15
Icke-muslimska minoriteters rätt till skyddat liv och egendom i Turkiet
2005-12-15
Kemisk kastrering av våldtäktsmän
2005-12-15
Uppskovsregler vid förvärv av fastighet
2005-12-15
Förnekelsen av Förintelsen från Irans president
2005-12-15
Sveriges geologiska undersökning
2005-12-15
Vägstandarden i Norrbotten
2005-12-15
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
2005-12-15
Rapport om Israels politik
2005-12-15
Tilläggsdirektiv till Internutredningsutredningen (Ju 2004:13)
2005-12-15
Tilläggsdirektiv till Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12)
2005-12-15
Översyn av fastighetsmäklarlagen
2005-12-15
Tilläggsdirektiv till utredningen om finska och sydsamiska språken (Ju 2004:01)
2005-12-15
Översyn av det öppna systemet för provning och teknisk kontroll
2005-12-15
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelserna inom parkeringsområdet
2005-12-15
Tandvårdsfrågor
2005-12-15
Tandvårdsfrågor
2005-12-14
2005 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
2005-12-14
Företagsbot
2005-12-14
Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting
2005-12-14
Vattenfalls utbyggnad av Vojmån
2005-12-14
Fängslad journalist i Iran
2005-12-14
Rumänien och EU:s Köpenhamnskriterier
2005-12-14
Konfirmationsundervisning
2005-12-14
Riskbruksprojektet
2005-12-14
Internationellt litteraturcentrum
2005-12-14
Patrullering över baltiska grannländer
2005-12-14
Tvärled mellan Olofström och Göteborg
2005-12-14
Kvalitet i den högre utbildningen
2005-12-14
Akademisk frihet
2005-12-14
Kvicksilver i amalgamfyllningar
2005-12-14
Beredskap för elbrist
2005-12-14
Uppföljning av resolution 1559 i Libanon
2005-12-14
Säkerhetsklassad personal
2005-12-14
Föreskrifter för hästhållning
2005-12-13
2005-12-13
2005-12-13
Förtidspensionerades möjligheter att återgå till arbetslivet
2005-12-13
Ammunitionsindustrin och bly i ammunition
2005-12-13
Statliga jobb i Hässleholm
2005-12-13
Bidrag till kvinnojourer
2005-12-13
Konkurrensförutsättningar för utländska företag i Sverige
2005-12-13
Öppenheten i EU
2005-12-13
Preskriptionstid för mord
2005-12-13
Indrivning av böter för utländska trafikanter
2005-12-13
Ratifikation av ILO-konvention 94
2005-12-13
Åtgärder för att minska kommuners pensionsskuld
2005-12-13
Ersättning för hantering av dumpade stridsmedel
2005-12-13
Kollision mellan jaktlagstiftning och djurskyddslagstiftning
2005-12-12
Miljöbilar
2005-12-12
Drogtest på barn
2005-12-12
Nationella handikapplanens mål
2005-12-12
Omfattningen av brottet hets mot folkgrupp vid åberopande av religionsfriheten
2005-12-12
Utökade medel till äldreomsorgen
2005-12-12
Den rörliga bilden
2005-12-12
Psykosmedicin
2005-12-12
Medicinbrist
2005-12-12
Björnjakt
2005-12-12
Ankringsförbud i Torne älv och Muonio älv
2005-12-09
2005-12-09
2005-12-09
Den svenska vargstammen
2005-12-09
Hivbekämpning i Liberia
2005-12-09
Internationell katastrofberedskap under EU och FN
2005-12-09
Den äldre arbetskraften
2005-12-09
Hantering av dumpade stridsmedel
2005-12-09
Digital fotohantering vid polisen
2005-12-09
Remissbehandlingen av ett förnyat strandskydd
2005-12-09
Barns säkerhet
2005-12-09
Konverteringsbidrag och elanvändning vid uppvärmning
2005-12-09
Reklamskatterna och annonsörerna
2005-12-09
Mina i Göteborgs hamn
2005-12-09
Hållbara infrastruktursatsningar
2005-12-09
Alkohol i trafiken
2005-12-09
Fördröjd utredning av lotterifrågor
2005-12-09
Missbrukande kvinnors rätt till skadestånd i egenskap av brottsoffer
2005-12-09
Säkerheten i Göteborgs hamn
2005-12-09
Äldres rätt att flytta och kommunernas ekonomiska ansvar för detta
2005-12-09
Ökad användning av giftfria metoder
2005-12-09
Holmöförbindelsen
2005-12-08
Elektronisk informationsöverföring hos arbetslöshetskassorna och inom Arbetsmarknadsverket
2005-12-08
Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar
2005-12-08
Stulna registreringsskyltar och trängselskatt
2005-12-08
Utredning av brottsmisstankar
2005-12-08
Rättsväsendet och försäkringskassefusk
2005-12-08
Stöd till det fjällnära jordbruket
2005-12-08
Situationen för HBT-personer i Förenade Arabemiraten
2005-12-08
Pensionssystemets orättvisor
2005-12-08
Trakasserier mot Ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel
2005-12-08
Terroristattacker i Bangladesh
2005-12-08
Radiosändningar på vitryska från Sverige
2005-12-08
Scaniajobben i Falun
2005-12-08
Studenters kunskaper inför högskolstudier
2005-12-08
Ministerrådets hantering av Reach
2005-12-08
Utformning av restriktioner för att använda mobiltelefon och IT
2005-12-08
Kamphundar och hundägarens ansvar
2005-12-08
Regeringens uppfattning om utländska spelbolag
2005-12-08
Statens roll och insatserna i pokerspel
2005-12-08
Framställningen av miljövänliga oleokemiska produkter
2005-12-08
Tilläggsdirektiv till Hallandsåskommittén (N 2005:13)
2005-12-08
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bildandet av en ny myndighet med förvaltningspolitisk inriktning (Fi 2005:06)
2005-12-08
Älgförvaltningen
2005-12-08
Översyn av statliga avgifter
2005-12-08
Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt
2005-12-08
Psykiatri
2005-12-08
Psykiatri
2005-12-07
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under 2004
2005-12-07
Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m.
2005-12-07
2005-12-07
Regeringens ansvar för att lärare utbildas
2005-12-07
Förkunskapskrav till högskolan
2005-12-07
Hälsingegårdar som världsarv
2005-12-07
Konkurrensen inom sågverkssektorn i Norrbotten
2005-12-07
Reproduktiv hälsa och millenniemålen
2005-12-07
Stöd för konvertering av oljeuppvärmningssystem
2005-12-07
Ersättning för samhällsnyttiga insatser i fjällvärlden
2005-12-07
Nämndemän och säkerheten
2005-12-07
Vägverkets neddragning av snöröjningen
2005-12-07
Litteraturförskolor
2005-12-07
Stöd för konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning i bostadshus
2005-12-06
Spelmissbruk
2005-12-06
Konfirmationsundervisning
2005-12-06
Besiktning av viltkött från den 1 januari 2006
2005-12-06
Kommunikationen mellan UD och Statsrådsberedningen på dagen för tsunamin
2005-12-06
Angrepp på MST i Brasilien
2005-12-06
Havdagar i Kattegatt och Skagerrak
2005-12-06
Ökande våld
2005-12-06
Vårdgarantin i praktiken
2005-12-06
Dödsstraffet i Singapore, USA och världen
2005-12-06
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2005-12-05
2005-12-05
2005-12-05
2005-12-05
2005-12-05
2005-12-05
Hästforskning
2005-12-05
Utbildningssystemet för vårdutbildningar
2005-12-05
Infrastruktur i Stockholmsregionen
2005-12-05
Vägverkets självständighet
2005-12-05
Omprövning av vattendomar
2005-12-05
Arbete och sjukskrivning
2005-12-05
Folkrörelser och momsfrihet
2005-12-05
Taggtråd och skrotbilar i naturen
2005-12-05
Trafficking i Vitryssland
2005-12-05
Handikappade på arbetsmarknaden
2005-12-05
Handikapprörelsen
2005-12-05
Hemliga flygtransporter
2005-12-05
Bortrövat barn
2005-12-05
Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv
2005-12-02
2005-12-02
Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering
2005-12-02
Regeringskansliet och Handikappombudsmannen
2005-12-02
Konsumentverkets informationsarbete för miljövänligare bilism
2005-12-02
Förekomst av hälsofarliga partiklar
2005-12-02
Fångstteknologiskt institut för fiskemetoder
2005-12-02
Uppehållstillstånd för utländska studenter i högskolan
2005-12-02
Jägarkåren
2005-12-02
Trafikbrottslagen
2005-12-02
Beslut om digitalradio
2005-12-02
Villingsbergs skjutfält
2005-12-01
2005-12-01
2005-12-01
2005-12-01
Situationen i Etiopien och Eritrea
2005-12-01
Tillväxthinder
2005-12-01
Sveriges relationer med Saudiarabien
2005-12-01
Vräkta barnfamiljer
2005-12-01
Kränkningar av fångars rättigheter
2005-12-01
Förkunskaper hos högskolestudenter
2005-12-01
Jämställdhet i myndigheter
2005-12-01
Homofobi i samhället
2005-12-01
Kärnkraft
2005-12-01
Egendomsbrott i östra Jerusalem
2005-12-01
Observatörsgruppen TIPH
2005-12-01
Det stundande palestinska valet
2005-12-01
Mobiltelefontäckning i biltestregion
2005-12-01
Ansvarstagande för hanteringen av tsunamikatastrofen
2005-12-01
Ansvarstagande för hanteringen av tsunamikatastrofen
2005-12-01
Ansvarstagande för hanteringen av tsunamikatastrofen
2005-12-01
Teknikneutral beskattning av så kallade miljöbilar
2005-12-01
Spelreklam och spelmissbruk
2005-12-01
Vårdnadsbidrag i Nacka kommun
2005-12-01
Offentliga ombud
2005-12-01
Färjeförbindelse över Kvarken
2005-12-01
Nytt tandvårdsstöd för vuxna
2005-12-01
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av verksamheten vid Internationella programkontoret för utbildningsområdet (U 2005:01)
2005-12-01
Utredning om alternativa modeller för ytterligare gemensam marknadsföring av Sverige som resmål
2005-12-01
Reformerade förfaranderegler på beskattningsområdet
2005-12-01
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa delar av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (S 2005:05)
2005-12-01
Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun (prop. 2005/06:44)
2005-12-01
Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet (prop. 2005/06:22)
2005-12-01
Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag (prop. 2005/06:40)
2005-12-01
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.
2005-12-01
Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. (prop. 2005/06:39)
2005-12-01
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
2005-12-01
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2005-12-01
Namnlagen
2005-12-01
Arvsrättsliga frågor
2005-12-01
Arvsrättsliga frågor
2005-12-01
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
2005-12-01
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
2005-12-01
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (prop. 2005/06:1)
2005-12-01
Haveriutredningen vid mindre allvarliga luftfartsolyckor
2005-12-01
Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
2005-12-01
Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället
2005-12-01
Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället
2005-12-01
Post- och kassaservice
2005-12-01
Förmynderskap och föräldraskap
2005-12-01
Förmynderskap och föräldraskap
2005-12-01
EU:s insolvensreglering
2005-12-01
Fastighetsrättsliga frågor
2005-12-01
Fastighetsrättsliga frågor
2005-11-30
Transport av farligt gods
2005-11-30
Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m.
2005-11-30
2005-11-30
2005-11-30
2005-11-30
Överträdelse av repressalieförbud
2005-11-30
Sveriges stöd till Colombia
2005-11-30
Extra flygskatt
2005-11-30
Behörighet till högre studier
2005-11-30
Ökade brott mot HBT-personer
2005-11-30
Dvärgbandmasken
2005-11-30
Bistånd till Somaliland
2005-11-30
Fryst bistånd till Uganda
2005-11-30
Mänskliga rättigheter i Saudiarabien
2005-11-30
Svälten i Zambia
2005-11-30
Homofobi i Polen
2005-11-30
Parlamentsvalen i Somaliland
2005-11-30
Problemet med oskyddade gödselbrunnar
2005-11-30
Nytt system för älgjakten
2005-11-30
Muren mellan Israel och Palestina
2005-11-30
Saknade jämställdhetsplaner
2005-11-30
Unga kvinnors situation på arbetsmarknaden
2005-11-30
Psykiska problem hos unga kvinnor
2005-11-30
Säkerheten i svenska farvatten
2005-11-30
Den ekonomiska situationen för Världskulturmuseet
2005-11-29
2005-11-29
2005-11-29
2005-11-29
2005-11-29
Forum för småföretagarforskning
2005-11-29
Friåret och arbetslösheten
2005-11-29
Krav på svenskkunskaper i en arbetsplatsannons
2005-11-29
Platser vid särskilt boende för äldre
2005-11-29
Blödarsjuka
2005-11-29
Utredning om lärarauktorisation
2005-11-29
Barnkunskap hos offentliga biträden i asylärenden
2005-11-29
Krav på svenskkunskaper
2005-11-29
Ersättning vid marklösen
2005-11-29
Regionalpolitisk myndighet till Västerbotten
2005-11-29
Väg 73
2005-11-29
Flygskattens effekter på ökad arbetslöshet och sänkt konkurrenskraft
2005-11-29
Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan
2005-11-29
Folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar
2005-11-29
Vårdplanering
2005-11-29
Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. (prop. 2005/06:19)
2005-11-29
Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12)
2005-11-29
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2005-11-29
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2005-11-29
Utgiftsområde 27 avgiften till Europeiska gemenskapen (prop. 2005/06:1)
2005-11-29
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (prop. 2005/06:1)
2005-11-29
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
2005-11-29
Utgiftsområde 19 Regional utveckling
2005-11-29
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2005-11-28
2005-11-28
Nedskärningshoten mot äldrevården
2005-11-28
Bättre läkemedel för äldre
2005-11-28
Integration av islam
2005-11-28
Småviltsjakt i fjällvärlden
2005-11-28
Polisens prioriteringar och upphovsrätten
2005-11-28
Polisens kunskap om upphovsrättsliga brott
2005-11-28
Systembolagets opinionsbildning
2005-11-28
Besök av Viktor Janukovitj
2005-11-28
Trafikskadades rätt till ersättning för personskada
2005-11-28
Konverteringsstödet
2005-11-28
Fårsjukdomen Nor98
2005-11-28
TV4:s avtal med staten
2005-11-28
Vattenfalls agerande i EU
2005-11-28
Norrlands infrastruktur
2005-11-27
2005-11-25
Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamhet för personskydd
2005-11-25
2005-11-25
Misstänkliggörandet av de apatiska flyktingbarnen
2005-11-25
Teorin bakom fastighetsskatten
2005-11-25
Byggnaders energiprestanda
2005-11-25
Vattenfall och EU:s Kyotoåtagande
2005-11-25
Svar på interpellation 126
2005-11-25
Standarden för persontrafiken på Malmbanan
2005-11-25
Satsningar på bibliotek
2005-11-24
Legitimation och skyddad yrkestitel
2005-11-24
Läkemedelsförsäkringen
2005-11-24
Utbyggnad av väg 73 till Nynäshamn
2005-11-24
Förmögenhetsskatten
2005-11-24
Försämrad postservice för funktionshindrade
2005-11-24
Narkotikaklassning av droger
2005-11-24
Brister inom Rikspolisstyrelsen
2005-11-24
Prioriteringen av kommande järnvägsinvesteringar
2005-11-24
Millesgårdens styrelse
2005-11-24
Riksdagens möjlighet att kontrollera regeringen
2005-11-24
Tillgängligt straffregister
2005-11-24
Lokalisering av Skogsstyrelsens regionkontor
2005-11-24
Järnvägens avreglering
2005-11-24
Gatsförhandlingar
2005-11-24
Nordiska diplomaters uteblivna besök i Västsahara
2005-11-24
Prostitution i samband med fotbolls-VM i Berlin
2005-11-24
Myndigheternas lokaliseringar och regional hänsyn
2005-11-24
Upphandlingar inom Försvarsmakten
2005-11-24
Luckor i trygghetssystemet
2005-11-24
Integrationsverkets wallraffande
2005-11-24
Skatteverket som bedömare av investeringsbehov
2005-11-24
Det kommande president- och parlamentsvalet i Gambia
2005-11-24
Tilläggsdirektiv till Radio- och TV-lagsutredningen (Ku 2000:01)
2005-11-24
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2005-11-24
Förändrad länsindelning m.m.
2005-11-24
Maskeringsförbud
2005-11-24
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2005-11-24
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2005-11-24
Leveranssäkra elnät
2005-11-23
Professionsuniversitet i Borås
2005-11-23
Försöket med trängselskatt i Stockholm
2005-11-23
Omedelbar indragning av körkort
2005-11-23
Smittorisker vid hundsmuggling
2005-11-23
Djurplågeri vid hundsmuggling
2005-11-23
Hundsmuggling
2005-11-23
Social snedrekrytering till högskolan
2005-11-23
Tågtrafik i Mälardalen
2005-11-23
Sjukpenning och ideellt arbete
2005-11-23
Äldreforskning
2005-11-23
Införande av flygskatt
2005-11-23
Insmugglade hundar
2005-11-23
Barnarbete i Brasilien
2005-11-23
Regeringens planer på utbyggnad av vattenkraft
2005-11-23
Folksagor
2005-11-23
Kraftfulla initiativ mot rattfylleriet
2005-11-23
Redovisning av hatbrott mot HBT-personer
2005-11-23
Hastighetskontrollers tillförlitlighet
2005-11-23
Hanteringen av läkemedelsskador
2005-11-23
Möjligheter att köpa medicin
2005-11-22
2005-11-22
2005-11-22
2005-11-22
2005-11-22
2005-11-22
Undernäring bland äldre vårdbehövande
2005-11-22
Samernas sedvanerätt till vinterbete i skogslandet
2005-11-22
Barnens ställning i asylprocessen
2005-11-22
Djurhållning och skydd mot rovdjur
2005-11-22
Arbetsförmedlare på jobbjakt
2005-11-22
Kriterier för sjukskrivning
2005-11-22
Momsbeläggning av den ideella sektorns hyreskostnader
2005-11-22
Beskattningen av oäkta bostadsrätter
2005-11-22
Flygskatt
2005-11-22
Deklarationsombud m.m. (prop. 2005/06:31)
2005-11-22
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2005-11-22
Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor
2005-11-22
Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor
2005-11-22
Statligt stöd för kvinnors organisering
2005-11-22
Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen, m.m.
2005-11-22
Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen, m.m.
2005-11-22
Europeisk brottsskadeersättning
2005-11-21
Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar
2005-11-21
2005-11-21
Statsförvaltningens expansion
2005-11-21
Myndigheters politiska opinionsbildning
2005-11-21
Regeringens utnämningspolitik
2005-11-21
Sveriges förhållande till Hamas
2005-11-21
Aktivt arbete för att följa upp tecken på förtryck och diskriminering i turkiska skolor
2005-11-21
Ny sträckning av E 18 genom Sundbyberg
2005-11-21
Fastighetsskatt och värdeår
2005-11-21
Strålningsskador efter bröstcanceroperationer
2005-11-21
Separerade och enkla körbanor på väg E 10
2005-11-21
Språkanalysers betydelse i asylprocesser
2005-11-21
Brister i den palliativa vården
2005-11-21
Fritidsfisket i Vänern och Vättern
2005-11-21
Funktionshindrades situation på högskolorna
2005-11-21
Moms vid uthyrning av lokaler till idrottsföreningar
2005-11-21
Nakenhet vid drogtest
2005-11-21
Missbruk av domstolsförfarandet
2005-11-21
Kuratorer och psykologer på häktet
2005-11-21
Drogtest på barn under 15 år
2005-11-21
Hotet mot den småskaliga hjortuppfödningen
2005-11-21
Oredovisade inkomster
2005-11-21
Riksintag för gymnasieskola
2005-11-21
Elförsörjningsläget i vinter
2005-11-21
Lärarstudenters kunskapsnivå
2005-11-21
Nämndemännens ersättning
2005-11-21
Skyddad identitet
2005-11-21
Våld mot ungdomar som folkhälsoproblem
2005-11-20
2005-11-18
Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner
2005-11-18
Situationen i Västsahara
2005-11-18
USA-alliansens brott mot internationella konventioner och mänskliga rättigheter i Irak
2005-11-18
Den politiska utvecklingen inför det kommande valet i Bolivia
2005-11-18
Arbetsskadeförsäkringen
2005-11-18
Regeringens ansvar för Gotlandstrafiken
2005-11-18
Besked om ansökningar om universitetsstatus
2005-11-18
Mål för nya bilars klimatpåverkan
2005-11-18
Klimatinformationssatsning
2005-11-18
Demokratin i Uganda
2005-11-18
Ersättning till våldtäktsoffer
2005-11-18
Krav för taxiförares trafiktillstånd
2005-11-18
Flygskattens konsekvenser för Västernorrland
2005-11-18
Ekonomiskt bistånd till Turkiet
2005-11-18
Narkotikabekämpningen på Gotland
2005-11-18
Förmånsbeskattning av icke-redaktionella medarbetare i kommersiella tidningsföretag
2005-11-18
Tidningsanställdas engagemang i den egna tidningen
2005-11-18
Förmögenhetsskatten
2005-11-18
Barsebäck II
2005-11-18
EU:s radiosändningar till Vitryssland
2005-11-18
Betalning med kort
2005-11-17
Meddelarfrihet för alla anställda
2005-11-17
Villkoren för svenska äggproducenter
2005-11-17
Islamic Centers fortsatta verksamhet
2005-11-17
Skrotning av svensk krigsmateriel
2005-11-17
Gömda flyktingar
2005-11-17
Överledning av vatten i Vojmån
2005-11-17
Våldsutsatta ungdomar
2005-11-17
Försöksverksamhet med ändrad organisation inom lärarutbildningen
2005-11-17
Kontantflödet i samhället
2005-11-17
Kostnader för hälsointyg
2005-11-17
Haubitsar på avvägar
2005-11-17
Förändrade regler för tomträtter
2005-11-17
Reglerna för tillfällig föräldrapenning
2005-11-17
Förtrolig information i skolan
2005-11-17
Nationell status för textilmuseet i Borås
2005-11-17
Statsministerns syn på kärnkraften
2005-11-17
Stödet till kvinnojourer
2005-11-17
Kommunikationssystemet Rakel
2005-11-17
Färdtjänst för funktionshindrade
2005-11-17
Tilläggsdirektiv till 24-timmarsdelegationen (Fi 2003:05)
2005-11-17
Förstärkt skydd för tystnadsplikt för ombud i patenträttsliga frågor m.m.
2005-11-17
Tilläggsdirektiv till En nationell narkotikasamordnare (S 2002:03)
2005-11-17
Tilläggsdirektiv till Alkoholkommittén (S 2001:02)
2005-11-17
Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning
2005-11-17
Fokus på film - en ny svensk filmpolitik
2005-11-17
Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik
2005-11-17
Ändringar i koncessionsavgiftslagen
2005-11-17
En effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden
2005-11-17
Nya anslutningar till Romkonventionen
2005-11-17
Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m.
2005-11-17
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2005-11-16
Arbetsmarknaden för synskadade
2005-11-16
Unga akademikers arbetslöshet
2005-11-16
HDTV
2005-11-16
Samordning av alla kommunikationssystem
2005-11-15
Läsning
2005-11-15
Tillfällig föräldrapenning
2005-11-15
Jämlika skatteregler mellan diesel- och bensinbilar
2005-11-15
Föreningsfrihet för barn och ungdomar
2005-11-15
Särintressen på jordbruksområdet
2005-11-15
Främlingsfientlighet i fackföreningsrörelsen
2005-11-15
Punktskriftsutbildning för vuxna i yrkesverksam ålder
2005-11-15
Minskningen av den kyrkoantikvariska ersättningen
2005-11-15
Konkurrens och låglöneländer
2005-11-15
Svenska soldater på internationella uppdrag
2005-11-15
Regeringens röst i utrikespolitiken
2005-11-15
Utrikesminister Freivalds och tolkningen av folkrätten
2005-11-15
Rysslands kärnvapenpolitik och den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde
2005-11-15
Säkerhet och utveckling
2005-11-15
Yttrandefriheten för kommunalt anställda
2005-11-15
Flexibla friår
2005-11-15
Förmånsbeskattning av vinterdäck
2005-11-15
Centrum mot rasism
2005-11-15
Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar
2005-11-15
Svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda
2005-11-15
Utgiftsområde 21 Energi
2005-11-14
Brommageriatriken
2005-11-14
LSS-utjämning
2005-11-14
Riksrevisionens kritik av Ams och aktivitetsgarantin
2005-11-14
Vård och behandling av dopningmissbrukare
2005-11-14
Stöd till kvinnojourer som lämnat Roks
2005-11-14
Läraryrkets status och lärarutbildningen
2005-11-14
Översyn av det heraldiska regelverket
2005-11-14
Regeringens hållning gentemot Hamas
2005-11-14
Reseadministrationen inom försvaret
2005-11-14
Reglerna för tillfällig föräldrapenning vid barns sjukdom
2005-11-14
Vägprojekt i Sala
2005-11-14
Skatteregler för idrottsklubbar
2005-11-11
Småskalig livsmedelsförädling
2005-11-11
Inkassoverksamheten
2005-11-11
Kvalitet i högskolan
2005-11-11
Långsiktig lösning för förbindelsen till Holmön
2005-11-11
SJ:s monopolställning Gävle_Stockholm
2005-11-11
Brottsligheten i Norrbotten
2005-11-11
Samordning av de brottsbekämpande myndigheterna
2005-11-11
Straffskärpningsgrunden för rån
2005-11-11
Kampen mot organiserad brottslighet
2005-11-11
Värdetransportrån
2005-11-11
Rån mot värdetransporter och värdedepåer
2005-11-11
Fällande dom i Europadomstolen
2005-11-11
Läkemedelsverket och Ritalina
2005-11-11
Svensk Kassaservice
2005-11-11
Försöksverksamhet med ändrad organisation inom högskolan
2005-11-11
Religionsämnet i gymnasieskolan
2005-11-10
2005-11-10
2005-11-10
2005-11-10
2005-11-10
2005-11-10
2005-11-10
Nationell handlingsplan mot övervikt och fetma
2005-11-10
Utbytesstudenters bostadssituation
2005-11-10
Bärgningspersonal
2005-11-10
Drogtest av vårdpersonal
2005-11-10
Dalslands vägpengar
2005-11-10
Våldsutvecklingen i Etiopien
2005-11-10
Konflikten mellan Eritrea och Etiopien
2005-11-10
En reviderad biobankslag
2005-11-10
Vård och behandling för hepatit C-sjuka
2005-11-10
Utfärdandet av nya pass
2005-11-10
Finansiering av E 22
2005-11-10
Bro över Kvarken
2005-11-10
Lika konkurrensmöjligheter för flyget
2005-11-10
Förvärvsarbete och sfi-utbildning
2005-11-10
Bidrag till kvinnojourer
2005-11-10
Minnesdag för trafikoffer
2005-11-10
Läkemedels påverkan på vatten
2005-11-10
Domstolarnas roll vid handläggning av ärenden
2005-11-10
Tilläggsdirektiv till utredningen om modernisering av kårobligatoriet (U 2005:05)
2005-11-10
Förändring i sexmånadersregeln för sjömän, m.m. (prop. 2005/06:21)
2005-11-10
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Amerikas förenta stater (prop. 2005/06:15)
2005-11-10
Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna och Tullverket, m.m. (prop. 2005/06:1)
2005-11-10
Prospekt (prop. 2004/05:158)
2005-11-10
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (prop. 2005/06:1)
2005-11-10
Ny vallag
2005-11-09
2005-11-09
2005-11-09
2005-11-09
2005-11-09
2005-11-09
Åtgärder för utländska filmbolags inspelningar i Sverige
2005-11-09
Framtiden i Östra Göinge
2005-11-09
Tidigare och nya löften till landets äldre
2005-11-09
Full sysselsättning som överordnat mål
2005-11-09
Utvärdering av tobaksdirektivet
2005-11-09
Registreringsnummer på snöskotrars drivmatta
2005-11-09
Höjd fastighetsskatt
2005-11-09
Kärnavfall i Oskarshamn
2005-11-09
Ökade bilskrotningsinsatser
2005-11-09
Piratkoder
2005-11-09
Våldsbrotten i Halland
2005-11-09
Ny Götaälvförbindelse
2005-11-09
Svenska kyrkan och diskriminering av funktionshindrade
2005-11-09
Byggnadsminnesförklarade byggnader inom Försvarsmakten
2005-11-08
Olovlig befattning med narkotikaprekursorer
2005-11-08
Regeringens förändrade ståndpunkt om folkmordet i Darfur
2005-11-08
Grundläggande principer i vår demokrati och i vårt rättssamhälle
2005-11-08
Synnedsättning - så kallat tunnelseende
2005-11-08
De politiska flyktingarnas rättigheter
2005-11-08
Naturgasberoende
2005-11-08
God elkvalitet
2005-11-08
Svensk Kassaservice
2005-11-08
Konkurrensneutralitet för svensk spånskiveindustri
2005-11-08
Avräkning av utländsk skatt (prop. 2005/06:17)
2005-11-08
Etisk prövning av djurförsök m.m.
2005-11-08
En nationell strategi för havsmiljön
2005-11-08
Riga Graduate School of Law
2005-11-08
Europarådet
2005-11-08
Sveriges politik för global utveckling
2005-11-08
Statliga företag
2005-11-08
Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning
2005-11-07
Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun
2005-11-07
2005-11-07
2005-11-07
Krav för bilsläpvagn
2005-11-07
Uppklaring av miljöbrott
2005-11-07
Planprocessen och byggandet
2005-11-07
Inkapslingsanläggning i Oskarshamn
2005-11-07
Klimatpåverkan av flygtrafiken
2005-11-07
Tydlig lagstiftning i fråga om alkoholinförsel
2005-11-07
Det svenska bidraget till FN:s Liberiainsats
2005-11-04
2005-11-04
Barn som brottsoffer
2005-11-04
Passtvång för hästar
2005-11-04
EU och det internationella systemet för flyktingskydd
2005-11-04
Försvarets omorganisation och civil verksamhet
2005-11-04
Försvarets underrättelsenämnd
2005-11-04
Sjömanspensioner
2005-11-04
En hållbar älgförvaltning
2005-11-04
Det ökande våldet i Etiopien
2005-11-04
Näringspolitik för tjänstesektorn
2005-11-04
Våldet mot den politiska oppositionen i Etiopien
2005-11-04
Förenkling av regelverket för idrottsrörelsen
2005-11-03
Mottagande av ensamkommande barn
2005-11-03
Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan
2005-11-03
2005-11-03
2005-11-03
2005-11-03
2005-11-03
2005-11-03
2005-11-03
2005-11-03
2005-11-03
2005-11-03
Barns skuldsättning i samband med trängselskatteförsöket
2005-11-03
Situationen för svensk forskning
2005-11-03
Verksamheten på 4H-gårdar
2005-11-03
Böter för förtal
2005-11-03
Postgironumret som underlag för skattetillägg
2005-11-03
Ersättning till familjehem
2005-11-03
Tilläggsdirektiv till Idrottsskattekommittén (Fi 2004:12)
2005-11-03
Föräldraskap vid assisterad befruktning
2005-11-02
Riksbankens inflationsmål som överordnat mål för stabiliseringspolitiken
2005-11-02
Förvar av använt kärnbränsle
2005-11-02
Hivbekämpning i Liberia
2005-11-02
Avsaknad av skadeståndsmöjligheter för dem som kränkts av staten
2005-11-02
Arbetspendling på järnväg
2005-11-02
Palmolja som ekologiskt hållbar energikälla
2005-11-02
Essingeleden
2005-11-02
Konkurrensutsättning av arbetsförmedlingen
2005-11-02
Trängselskatt för budbilar
2005-11-01
En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot
2005-11-01
2005-11-01
2005-11-01
Kasinoverksamheten
2005-11-01
Prestige och allvarliga oklarheter bland forskare och myndigheter vad gäller Östersjöns algblomningar
2005-11-01
Rätt till heltid efter tolv månaders anställning
2005-11-01
Arbetslöshetsstatistiken
2005-11-01
Den nationella vårdgarantin
2005-11-01
Effektiv medicinsk rehabilitering
2005-11-01
Textade tv-program för hörselskadade
2005-11-01
Kampen mot vardagsbrotten
2005-11-01
Hivambassadörens arbete
2005-11-01
Kvinnornas rättigheter i förhandlingarna om Kosovos framtid
2005-11-01
Vräkning av barnfamiljer
2005-11-01
Engagemang för svensk medborgare i rättsprocess i Kosovo
2005-11-01
Fastighetsskatt vid ån
2005-11-01
Kommittén för en hållbar landsbygdsutveckling
2005-11-01
Försäkringskassans kontakt med stora arbetsgivare
2005-11-01
Ombyggnad av E 18
2005-11-01
Fastighetstaxeringen
2005-10-31
2005-10-31
2005-10-31
2005-10-31
2005-10-31
Ahmadinejads uttalande om att utplåna staten Israel
2005-10-31
Kommunala bostadsföretags hyresnormerande roll
2005-10-31
Rättstillämpning avseende rattfylleribrott
2005-10-28
Följdändringar i vissa lagar med anledning av en ny skogsmyndighet
2005-10-28
2005-10-28
Utjämningssystemet inom LSS
2005-10-28
Avvecklingen av Viggenplan med spaningskapacitet
2005-10-28
Utvecklingsmöjligheter i glesbygd
2005-10-28
Det ökande våldet i Darfur
2005-10-28
Skolutflykter
2005-10-28
Donationer till statliga institutioner
2005-10-28
Utbildning till musikinstrumentmakare
2005-10-28
Historiskt material i universitetsbibliotek
2005-10-28
Partnerskapsceremonier i trossamfund
2005-10-28
Konsekvenser för byggsektorn av en höjning av grusskatten
2005-10-28
En ny gränskontrollmyndighet
2005-10-28
Apoteksbolagets försämring av tillgång på medicin
2005-10-28
Bankens förhållande till låntagaren
2005-10-28
Resurstilldelning till högskolor
2005-10-28
Förutsättningar för inhemsk etanolproduktion
2005-10-28
Särskilda åklagare för bedrägeri mot Försäkringskassan
2005-10-28
Säkerhets- och samverkansresursen i Malmö
2005-10-28
Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut
2005-10-27
Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag
2005-10-27
Arbete för funktionshindrade
2005-10-27
Skydd mot hatbrott på Migrationsverkets förläggningar
2005-10-27
Situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner i de nya medlemsländerna i EU
2005-10-27
Splittring av asylsökande familjer
2005-10-27
Skolans värdegrund och Che Guevara
2005-10-27
Sollefteå och skogsvårdsstyrelsens omorganisation
2005-10-27
Protester mot Irans president
2005-10-27
Ökande antal tonårsaborter i Sverige
2005-10-27
Regeringens syn på folkmordet i Darfur
2005-10-27
Tilläggsdirektiv till Aktiekontrolluppgiftsutredningen (Fi 2004:16)
2005-10-27
Genomförande av en konvention om skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods
2005-10-27
Tilläggsdirektiv till Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20)
2005-10-27
Tilläggsdirektiv till Utredningen om domstolsprövning av utlänningsärenden m.m. (UD 2004:09)
2005-10-27
Den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden
2005-10-27
Översyn av scenkonstens dokumentation
2005-10-27
Vård i livets slutskede
2005-10-27
Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag m.m.
2005-10-27
Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag m.m.
2005-10-27
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2005-10-27
Ändringsprotokoll till Europakonventionen - en effektivare Europadomstol
2005-10-27
Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken
2005-10-27
Fråga om utredning av avvisningsförfarande
2005-10-26
Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot diskrimering och annan kränkande behandling av barn och elever
2005-10-26
2005-10-26
2005-10-26
2005-10-26
2005-10-26
Idrottsklubbarnas villkor
2005-10-26
Radio Islam
2005-10-26
Kompensation för försvarsbeslutet
2005-10-26
Prostitution i Tjeckien
2005-10-26
Bidrag till klimatinvesteringsprogram för inköp av miljöbilar
2005-10-26
Kränkande behandling av värnpliktiga
2005-10-26
Hästpassen
2005-10-26
Minoriteters fri- och rättigheter i Indonesien
2005-10-26
Arbetsplatsförlagt lärande inom medieprogrammet
2005-10-26
Miljöprövning av krematorier
2005-10-26
Fungerande transportvägar för Norrbottens företag
2005-10-26
Stöd till RFSL:s brottsofferjour
2005-10-26
Sveriges ställningstagande gällande sanktioner mot Syrien
2005-10-26
Moskén i Malmö
2005-10-26
Åtgärder mot oregistrerade mobilabonnemang
2005-10-26
Valet i Tanzania och på Zanzibar
2005-10-26
Besiktning av hjortkött
2005-10-25
Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m.
2005-10-25
EU:s insolvensreglering
2005-10-25
Lag om omvandling av fängelse på livstid
2005-10-25
2005-10-25
2005-10-25
2005-10-25
2005-10-25
2005-10-25
2005-10-25
2005-10-25
2005-10-25
2005-10-25
2005-10-25
Fastighetsbolags skatteplanering och ekonomisk brottslighet
2005-10-25
Programmålen för naturvetenskapsprogrammet
2005-10-25
Utveckling av barnomsorgsgarantin
2005-10-25
Diskriminering av bostadssökande
2005-10-25
Friare församlingstillhörighet
2005-10-25
Modersmålsundervisning för landets nationella minoriteter
2005-10-25
Utlovad proposition om hyressättning
2005-10-25
Antispam - center i Hofors
2005-10-25
Översyn av överflyttningslagen och utvärdering av domstolarnas tillämpning av Haagkonventionen
2005-10-25
Äganderätten och fritt handredskapsfiske
2005-10-25
Direkttextning i SVT
2005-10-25
Diskriminering av utländska kvinnor i rättsväsendet
2005-10-25
Straffskalorna
2005-10-25
Tandvårdsreformen och tillgången på tandläkare
2005-10-25
Högriskskydd för arbetsgivare som anställer långtidssjukskrivna
2005-10-25
Fördjupningskurser på gymnasiet
2005-10-25
Statsbidragssystemet för folkbildningen
2005-10-25
Produktion av förnybar rapsolja, RME
2005-10-25
Svält i Malawi
2005-10-25
Behovet av husläkare
2005-10-25
Bidrag till föräldraorganisationer
2005-10-25
Expropriationsutredningen
2005-10-25
Kortfilmer och dokumentärfilmer
2005-10-25
Småföretags möjligheter att delta i offentlig upphandling
2005-10-25
Passagerartrafik med kulturhistoriskt värdefulla ångfartyg
2005-10-25
Situationen på Afrikas horn
2005-10-25
Kriminalvården - en myndighet
2005-10-25
Avveckling av militärdistriktsorganisationen
2005-10-24
2005-10-24
Narkotikatest på barn under 15 år
2005-10-24
Kartläggning av människor på Radio Islams hemsida
2005-10-24
Villkoren för den ideella sektorn
2005-10-24
Åtgärder mot illegal alkoholhantering
2005-10-24
Aktiv livshjälp i stället för aktiv dödshjälp
2005-10-24
Åtgärder för att bryta Sveriges oljeberoende
2005-10-24
Återinvestering av vinster i företag
2005-10-24
Tillgängligheten hos myndigheter och kommuner
2005-10-24
Smärtvården
2005-10-24
Idrottsskatteutredningen och synen på andra föreningar
2005-10-24
Fastighetstaxeringens påverkan på markpriset
2005-10-24
Miljöbrottsbekämpning
2005-10-24
Regeringens relationer med Tysklands nya förbundskansler
2005-10-24
Svensk grisproduktion
2005-10-24
Översyn av fastighetsskatten
2005-10-24
Betalning från staten för investeringar och trafik i samband med försöket med trängselskatt
2005-10-21
2005-10-21
Tydliga mål för den svenska livsmedelsproduktionen
2005-10-21
EU:s postdirektiv och försämringar i svensk postservice
2005-10-21
Situationen för HBT-personer i Indien
2005-10-21
Förföljelser av HBT-personer i Sierra Leone
2005-10-21
Polisens utredningar av försäkringsfusk
2005-10-21
Fastighetsskatt och värdeår
2005-10-21
CSN:s beslut om inackorderingstillägg
2005-10-21
Bistånd till Uganda
2005-10-21
Byggandet av ett koleldat kraftvärmeverk i Rumänien
2005-10-21
Gotlandsrussen och liggstallskravet
2005-10-21
Hjälp till Spanien och Marocko
2005-10-21
Bolagsverkets kontrollrutiner
2005-10-21
Bolagsverkets kontrollrutiner
2005-10-21
Flytt av skogsvårdsstyrelsens regionkontor från Sollefteå
2005-10-21
Åtgärder mot prostitution under VM i fotboll i Tyskland
2005-10-21
Upprättelse för personer som blir utsatta i polisjakt
2005-10-21
Sveriges förberedelser inför Bolognaprocessen
2005-10-21
Avdrag för kostnad för byte till energisnål uppvärmning i bostäder
2005-10-20
Deklarationsombud m.m.
2005-10-20
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
2005-10-20
Landsbygdens basservice
2005-10-20
Säkerhetsplutonen i Karlskrona
2005-10-20
Postens service på landsbygden
2005-10-20
Ett nygammalt löntagarfondförslag
2005-10-20
Förundersökningsbegränsning
2005-10-20
Långa handläggningstider för äldretandvården
2005-10-20
Båtregister för fritidsbåtar
2005-10-20
Förtroendevalda och a-kassan
2005-10-20
Flexibla mekanismer i klimatpolitiken
2005-10-20
Farliga lekredskap
2005-10-20
Arbetshjälpmedel
2005-10-20
Hjälp till Pakistans befolkning
2005-10-20
Pressfriheten och ett europeiskt betalningsföreläggande
2005-10-20
Ansvaret för beslutsfattare vid arbetsmiljöbrott
2005-10-20
Forskning om betong
2005-10-20
Investeringsstöd för konvertering av värme i bostadshus
2005-10-20
Registrering av fordon
2005-10-20
Iraks konstitution
2005-10-20
Apoteksmonopolet
2005-10-20
Stöd till brottsoffer
2005-10-20
Myndigheter med ansvar för EU-stöd
2005-10-20
Allmännyttans villkor och förutsättningar
2005-10-20
Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetsmiljölagen (N 2004:11)
2005-10-20
Tilläggsdirektiv till EU 2004-kommittén (SB 2001:01)
2005-10-20
Ändring i lagen om ersättning från de internationella oljeskadefonderna, m.m.
2005-10-20
En kompletterande övergångsbestämmelse till försäkringsavtalslagen
2005-10-20
Valfrågor m.m. - förenklad ordning
2005-10-19
Stöd för konvertering av oljeuppvärmningssystem i bostadshus
2005-10-19
Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet
2005-10-19
Förändring i sexmånadsregeln för sjömän, m.m.
2005-10-19
Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
2005-10-19
En effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden
2005-10-19
Pepparsprej i kriminalvården
2005-10-19
Flyktingpolitik i ljuset av flyktingarna till spanska Melilla och Ceuta
2005-10-19
Näringspolitik för tjänstesektorn
2005-10-19
Lagen om bostadsbidrag
2005-10-19
Statliga företag och Svenskt Näringsliv
2005-10-19
Rättspsykiatrisk vård och utvisning
2005-10-19
Sveriges kulturella utbyte med Vitryssland
2005-10-19
Risk för effektbrist
2005-10-19
Utbildning av irakiska soldater
2005-10-19
Stöd för Burmaresolution i FN:s säkerhetsråd
2005-10-19
Marinens utbildning av säkerhetssoldater
2005-10-19
Konverteringsstöd för byte av uppvärmningssystem i småhus
2005-10-19
Regeringens syn på Lettlands EU-medlemskap
2005-10-18
Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen m.m.
2005-10-18
Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m.
2005-10-18
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning
2005-10-18
Migration och asylpolitik
2005-10-18
En skola som aktivt övervinner svårigheter
2005-10-18
Det bestående lönegapet mellan kvinnor och män
2005-10-18
Förverkande av bilar
2005-10-18
Handel med läkemedel samt andra läkemedelsfrågor
2005-10-18
Kontroll av postförsändelser (skr.  2005/06:8)
2005-10-18
Tullverkets brottsbekämpning - Effektivare uppgiftsbehandling (prop. 2004/05:164)
2005-10-18
Inskränkt skattskyldighet för Right Livelihood Award Stiftelsen (prop. 2004/05:139)
2005-10-17
Europeisk brottsskadeersättning
2005-10-17
2005-10-17
2005-10-17
Kemikalierna i våra kroppar
2005-10-17
Transportproblemen i Stockholm
2005-10-17
Fossilbränsleprojekt
2005-10-17
Kolkraft och utsläppsrätter
2005-10-17
Ansökningshantering för täktverksamhet
2005-10-17
Hemlig telefonavlyssning
2005-10-17
Myndigheter och obeställd e-postreklam
2005-10-14
Statligt stöd för kvinnors organisering
2005-10-14
2005-10-14
2005-10-14
2005-10-14
2005-10-14
2005-10-14
2005-10-14
2005-10-14
2005-10-14
2005-10-14
2005-10-14
2005-10-14
2005-10-14
Utförsäljning av statliga företag
2005-10-14
JämO:s politiserade roll
2005-10-14
Försvarsberedningens fortsatta arbete
2005-10-14
FoU och användande av försöksdjur
2005-10-14
Regler för handhavande av försöksdjur och forskningens möjligheter
2005-10-14
Biomedicinsk forskning och handhavandet av djurförsök
2005-10-14
Libanesiska medborgare i Syriens fängelser
2005-10-14
Xenofobi inom poliskåren
2005-10-14
Olika åldersgränser för mammografi beroende på bostadsort
2005-10-14
Arbetsmiljöarbetet vid Connex
2005-10-14
Dödligt fågelvirus
2005-10-14
Järnvägsinspektionens granskning av säkerheten på Connex
2005-10-14
Risker med TCPA-teknik
2005-10-14
Brottslighet på statliga kasinon
2005-10-14
Verket för högskoleservices (VHS) juridiska service
2005-10-14
Högskolornas rätt att besluta om regler
2005-10-14
Lokala författningssamlingar i högskolorna
2005-10-14
Rätt till examensbevis inom två månader
2005-10-14
Disciplinåtgärden "avstängning från prov"
2005-10-14
Rättelse av högskolebetyg och omprövning av högskolebetyg
2005-10-14
40 timmars studievecka
2005-10-14
Sekretariat för EU:s Innovative Medicines-initiativ
2005-10-13
2005-10-13
2005-10-13
2005-10-13
2005-10-13
2005-10-13
Diskussion om EU:s framtid
2005-10-13
Behovet av en cancerplan
2005-10-13
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
2005-10-13
Konsumentens rätt vid bostadsköp
2005-10-13
Kasinoverksamheten
2005-10-13
Avgifter i skolan
2005-10-13
Domstolen i Landskrona
2005-10-13
Antalet uroterapeuter
2005-10-13
Högstadieelevers läsande
2005-10-13
Situationen i Zimbabwe
2005-10-13
Situationen på svenska häkten
2005-10-13
Ungdomars körkortsutbildning
2005-10-13
Brist på kunskap om hepatit C i vården
2005-10-13
Självmordsförsök bland fosterhemsbarn
2005-10-13
Gramnegativa bakterier
2005-10-13
Tillståndsprocessen vid byggande
2005-10-13
Religionsfrihet
2005-10-13
Regelförenkling för företag
2005-10-13
Svensk äggnäring
2005-10-13
Kvinnors rätt till bröstcancervård
2005-10-13
Internationella terroristnätverk
2005-10-13
Särskolan
2005-10-13
Lån till hemutrustning för flyktingar
2005-10-13
Statliga tjänstepensionsförmåner
2005-10-13
Jämställdheten inom statens FOU-satsningar
2005-10-13
Genuskrav inom fordonsindustrin
2005-10-13
Småföretag och offentlig upphandling
2005-10-13
Avvisningar av gömda flyktingar
2005-10-13
Trafikskadelagen och ersättning vid rattonykterhet
2005-10-13
Utbyggnad av väg 363
2005-10-13
Besök på Älvdalens skjutfält
2005-10-13
Effektivitet i miljövårdsarbetet
2005-10-13
Konkurrens på den europeiska postmarknaden
2005-10-13
Flygskatten och regionalpolitiken
2005-10-13
Återvinnande av energi
2005-10-13
Industrins förutsättningar att öka elproduktionen
2005-10-13
Jämställdhet i näringslivsfrågor
2005-10-13
Tilläggsdirektiv till Utredningen om organisation för genomförande av EU:s sammanhållningspolitik, m.m. (N2005:01)
2005-10-13
Tilläggsdirektiv till Assistanskommittén (S 2004:06)
2005-10-13
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2004, m.m.
2005-10-13
Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige
2005-10-12
2005-10-12
2005-10-12
Toleransnivån i fråga om hets mot folkgrupp
2005-10-12
Domstolen i Landskrona
2005-10-12
Äldresäkerhetsdelegation
2005-10-12
Jaktlagens § 28
2005-10-12
Försäljning av statliga företag
2005-10-12
Tillsyn av katter
2005-10-12
Regelsystem vid bostadsbidrag
2005-10-12
Pendlingspriserna över Öresundsbron
2005-10-12
Lagförslaget om en leveranssäker elöverföring
2005-10-12
Landsbygdsvägarnas tillstånd
2005-10-11
Sekretesskydd inom forskningen
2005-10-11
E 6 och världsarvet i Tanum
2005-10-11
Elever i behov av stöd
2005-10-11
Försäkringskassans ansvar för rehabilitering
2005-10-11
Ändrade instruktioner om asylprocessen
2005-10-11
Gömda barn
2005-10-11
Omprövning och nyprövning
2005-10-11
Stranderosionen i Stockholms skärgård
2005-10-11
Demobilisering i Colombia
2005-10-11
Spel- och lotterifrågor m.m.
2005-10-11
Spel- och lotterifrågor m.m.
2005-10-11
Kulturmiljövård
2005-10-11
Kulturmiljövård
2005-10-11
Ett enklare förfarande vid inspektioner enligt konventionen om förbud mot kemiska vapen
2005-10-11
Norden
2005-10-11
Åtgärder inom sjöfartsskyddet, m.m.
2005-10-11
Ändring i upphovsrättslagen
2005-10-11
Ändring i upphovsrättslagen
2005-10-10
Leveranssäkra elnät
2005-10-10
Turkiets förhållande till assyrier/syrianer och kaldéer
2005-10-10
Tandvårdsreform
2005-10-10
Misstänkta fall av korruption inom tandvården
2005-10-10
Friskolor
2005-10-10
Vård av kvinnliga rattfyllerister
2005-10-07
Förändrad länsindelning m.m.
2005-10-07
2005-10-07
Fusk bland högskolestudenter
2005-10-07
Momsregler för lätta lastbilar
2005-10-07
Porrsurfande personal på Migrationsverket
2005-10-07
Hästnäringen
2005-10-07
Regelförenklingar för bemanningsföretag
2005-10-07
Kronofogdemyndigheten
2005-10-06
Folkmordet i Darfur i västra Sudan
2005-10-06
Influensaberedskap och beslutsordning i händelse av pandemi
2005-10-06
Svensk säkerhetspolitik
2005-10-06
Störningar vid militära flygövningar
2005-10-06
Avskedande på grund av påstådd illojalitet
2005-10-06
Kemikaliepolitiken viktig för folkhälsan
2005-10-06
Riksrevisionens granskning av ökad tillgänglighet i vården
2005-10-06
Tendenser till korporativistiskt samarbete
2005-10-06
Riksrevisionens granskning av regionala stöd
2005-10-06
Riksrevisionens granskning av pengar till skolor och fritidshem
2005-10-06
Skolsituationen i Malmö
2005-10-06
Boendesegregation
2005-10-06
Tilläggsdirektiv till Utredningen om avgifter för färdiglagad mat inom kommunernas äldre- och handikappomsorg (S 2005:03)
2005-10-06
Tilläggsdirektiv till Häktesutredningen (Ju 2005:01)
2005-10-06
Översyn av inspektionsverksamheten för säkerhets- och skyddsfrågor inom transportområdet
2005-10-06
Tilläggsdirektiv till Samlokaliseringsutredningen (N 2005:03)
2005-10-05
Avräkning av utländsk skatt
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
2005-10-05
Konjunkturinstitutets studie om hushållsnära tjänster
2005-10-05
Straffbestämmelserna för totalförsvarsplikt
2005-10-05
Telia Soneras investeringar i Ryssland
2005-10-05
Exportavtal med Sydkorea
2005-10-05
Torvnäringens möjligheter att överleva
2005-10-04
Nya anslutningar till Romkonventionen
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
2005-10-04
Schengenavtalets konsekvenser
2005-10-04
Ändring av § 28 i jaktförordningen
2005-10-04
Funktionshindrade kvinnors arbetslöshet
2005-10-04
Funktionshindrade kvinnors vårdsituation
2005-10-04
Företagsklimatet
2005-10-04
Fler arbetstillfällen för byggnadsarbetare
2005-10-04
Handikappade och trängselskatt
2005-10-04
Polisens prioriteringar
2005-10-04
Polisens trafikkontroller
2005-10-03
Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m.
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
2005-10-03
Bättre harmonisering av faktiska kostnader för titankomponenter
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-02
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-10-01
2005-09-30
Maskeringsförbud
2005-09-30
Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda
2005-09-30
Fokus på film - en ny svensk filmpolitik
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
2005-09-30
Dispens i studiemedelssystemet
2005-09-30
Millesgårdens ekonomiska situation
2005-09-30
Bättre harmonisering av faktiska kostnader för titankomponenter
2005-09-30
Pepparsprej i kriminalvården
2005-09-30
Polisens samarbetspartner
2005-09-30
Informationsfriheten för dömda inom kriminalvården
2005-09-29
Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning
2005-09-29
Lantmäteriverksamheten
2005-09-29
Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik
2005-09-29
2005-09-29
2005-09-29
2005-09-29
2005-09-29
2005-09-29
2005-09-29
2005-09-29
2005-09-29
2005-09-29
2005-09-29
2005-09-29
2005-09-29
2005-09-29
2005-09-29
2005-09-29
2005-09-29