Motioner för Republik

Datum
Benämning
Titel
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-01
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-27
2020-10-05
2020-10-02
2020-10-02
2020-10-02
2020-09-23
2020-09-15
2019-10-03
2019-10-02
2019-10-02
2019-09-30
2019-09-20
2018-11-29
2018-11-28
2018-11-23
2018-11-19
2018-10-30
2017-10-05
Mot 2017/18:2991
2017-10-04
Mot 2017/18:2130
2017-10-03
Mot 2017/18:2120
2017-10-03
Mot 2017/18:1700
2017-10-03
Mot 2017/18:1641
2017-09-29
Mot 2017/18:794
2017-09-29
Mot 2017/18:691
2017-09-28
Mot 2017/18:450
2017-09-28
Mot 2017/18:367
2016-10-04
Mot 2016/17:1735
2016-10-04
Mot 2016/17:1158
2016-10-04
Mot 2016/17:1156
2016-10-04
Mot 2016/17:1155
2016-10-03
Mot 2016/17:1051
2016-09-21
Mot 2016/17:63
2015-10-06
Mot 2015/16:2641
2015-10-06
Mot 2015/16:2387
2015-10-05
Mot 2015/16:1413
2015-10-02
Mot 2015/16:872
2015-10-02
Mot 2015/16:717
2015-10-02
Mot 2015/16:569
2015-10-01
Mot 2015/16:446
2014-11-10
Mot 2014/15:2256
2014-11-07
Mot 2014/15:1569
2014-11-07
Mot 2014/15:1371
2014-11-06
Mot 2014/15:717
2014-11-06
Mot 2014/15:518
2014-11-06
Mot 2014/15:401
2014-10-21
Mot 2014/15:61
2013-09-30
Mot 2013/14:K243
2012-09-27
Mot 2012/13:K256
2011-09-23
Mot 2011/12:K225
2011-09-21
Mot 2011/12:K231
2010-10-26
Mot 2010/11:K364
2010-10-21
Mot 2010/11:K397
2010-10-21
Mot 2010/11:K366
2009-09-29
Mot 2009/10:K230
Datum
Benämning
Titel

Betänkanden

Några av de senaste motionerna kring statsskicket har behandlats i följande betänkanden:

Benämning
Titel
Bet 2019/20:KU1
Bet 2018/19:KU30
Bet 2018/19:KU1
Bet 2017/18:KU36
Bet 2017/18:KU1
Bet 2016/17:KU1
Bet 2015/16:KU1
Bet 2015/16:KU16
Benämning
Titel

Apanage enligt Budgetproposition

För den som är intresserad av apanagets storlek och resonemang kring detta rekomenderas de senaste årens Budgetpropositioner under Utgiftsområde 1 (Rikets styrelse), Avsnittet om Statschefen. Om man jämför Budgetproposition 2007 med 2020 kan man notera en ökning på 49.2 procent (för Statschefen / Kungliga hov- och slottsstaten) och jämför man Budgetpropositionen 2011 med 2020 är ökningen 19.8 procent. Ifall man jämför konsumentprisindex via Statistiska Centralbyrån för motsvarande period är ökningen 17.6 procent respektive 10.7 procent, vilket innebär att apanage ökat mer än inflationen.

Budgetproposition
Betänkande
Budgetproposition
Betänkande

Andra aspekter

2016-10-02:023 Riksdagshuset av Magnus Norden 2019-01-21:025 Riksdagshuset och måne av Magnus Norden 2015-12-01:010 Helgeandsholmen av Magnus Norden