Riksdagen

Riksdagen och regeringen styr Sverige i vår parlamentariska demokrati på riksnivå, och under dessa finns styre på regional och kommunal nivå. Mandatperiodens längd är fyra år sedan 1994, och var mellan 1970-1994 tre år. I princip skulle mandatperioden för de tre olika nivåerna (riksdag, landsting och kommun) ha olika längd, och valen behöver inte sammanfalla heller - men i nuvarande lagstiftning har man gjort det valet.

Budget / Ekonomi

Budgeten sätter ramarna för vad som är möjligt att utföra. Vanligtvis kommer en budgetproposition för nästkommande år under hösten, samt en vårändringsbudget och höständringsbudget. Just i år med situationen kring Covid-19 / Corona förekommer flera initiativ kring det.

Datum
Benämning
Titel
2020-05-14
2020-04-15
Prop 2019/20:101
2020-04-15
Prop 2019/20:100
2020-04-15
Prop 2019/20:99
2020-04-15
Prop 2019/20:98
2020-04-07
Bet 2019/20:FiU56
2020-04-02
Bet 2019/20:FiU55
2020-04-01
Prop 2019/20:146
2020-03-30
Prop 2019/20:151
2020-03-30
Bet 2019/20:FiU54
2020-03-30
Bet 2019/20:FiU51
2020-03-26
Prop 2019/20:142
2020-03-24
Bet 2019/20:FiU53
2020-03-19
Prop 2019/20:132
2020-03-18
Bet 2019/20:FiU52
2020-03-17
Prop 2019/20:136
2020-02-13
Bet 2019/20:FiU49
2019-12-19
Bet 2019/20:FiU10
2019-12-04
Bet 2019/20:FiU21
2019-11-29
Bet 2019/20:KU1
2019-11-22
Bet 2019/20:FiU1
2019-11-21
Bet 2019/20:FiU11
2019-09-18
Prop 2019/20:2
2019-09-18
Prop 2019/20:1
2019-06-11
Bet 2018/19:FiU21
2019-05-02
Bet 2018/19:FiU36
2019-04-10
Prop 2018/19:100
Datum
Benämning
Titel

Hemlig dataavläsning

I slutet av 2019 var det en del synpunkter kring regeringens förslag kring hemlig avlyssning, och det är naturligtvis bra att det förekommer diskussioner kring det som ska beslutas av riksdagen. Den aktuella utredningen initierades före sommaren 2016, och resultaten från den presenterades hösten 2017 och våren 2018 och gick på remiss.

Datum
Benämning
Titel
2020-04-02
Förordning 2020:172
2020-04-02
Bet 2019/20:JuU21
2020-03-31
Prop 2019/20:145
2020-02-27
Lag 2020:62
2020-02-27
Lagrådsremiss
2020-02-14
Bet 2019/20:JuU19
2020-01-28
Yttrande 2019/20:KU5y
2019-12-16
Prop 2019/20:64
2018-04-20
Remiss av SoU 2018:30
2018-04-11
SoU 2018:30
2018-03-08
Remiss av SoU 2017:89
2017-11-16
SoU 2017:89
2017-10-19
Dir 2017:102
2017-10-11
2017-10-04
2016-05-12
Dir 2016:36
Datum
Benämning
Titel

Öppna Data

Datum
Benämning
Titel
2020-04-16
Dir 2020:37
2020-03-30
Bet 2019/20:FiU35
2020-02-11
Prop 2019/20:82
2019-11-21
Dir 2019:88
2019-10-15
RiR 2019:28
2019-10-11
Ip 2019/20:42
2019-09-26
Dir 2019:64
2019-05-02
Dir 2019:20
2019-02-15
Fr 2018/19:240
2018-10-23
Bet 2018/19:TU2
2018-01-01
SoU 2017:114
2017-10-11
Ip 2017/18:28
2017-05-18
Ip 2016/17:529
2017-03-16
Bet 2016/17:FiU17
2016-11-24
Dir 2016:97
2016-05-19
Dir 2016:39
Datum
Benämning
Titel

2016-10-02:023 Helgeandsholmen av Magnus Norden 2019-01-21:025 Riksdagshuset av Magnus Norden