DatumTypIdBeteckningTitel
2019-10-11IpH71038Ip 2019/20:38Unga på bostadsmarknaden
2019-10-11IpH71037Ip 2019/20:37Folkomröstning om invandringspolitiken
2019-10-11FrH711157Fr 2019/20:157Ridsportens förutsättningar
2019-10-11FrH711156Fr 2019/20:156Jämställd migration
2019-10-11FrH711155Fr 2019/20:155Otryggheten bland kvinnor
2019-10-11FrH711154Fr 2019/20:154Friskvård för företagare som bedriver näringsverksamhet
2019-10-11FrH711153Fr 2019/20:153Åtgärder för att stärka attraktiviteten i polisyrket
2019-10-11FrH711152Fr 2019/20:152Sveriges strategi för den arktiska regionen
2019-10-11FrH711151Fr 2019/20:151Innovationsrådet i Peking
2019-10-11FrH711150Fr 2019/20:150Hot mot den svenska mötes- och yttrandefriheten
2019-10-11FrH711149Fr 2019/20:149FN:s budget
2019-10-11BetH701SfU8Bet 2019/20:SfU8Ett starkare skydd för välfärdssystemen
2019-10-11BetH701SfU7Bet 2019/20:SfU7Förbättrat grundskydd för pensionärer
2019-10-11BetH701SfU6Bet 2019/20:SfU6Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension
2019-10-11BetH701SfU5Bet 2019/20:SfU5En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv
2019-10-10SoUH7B343SoU 2019:43Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten
2019-10-10RiRH7B527RiR 2019:27Stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt
2019-10-10IpH71036Ip 2019/20:36Stödet till flygplatserna i Norrland
2019-10-10IpH71035Ip 2019/20:35Operativt cyberförsvar
2019-10-10IpH71034Ip 2019/20:34Handläggningstider för bygglov och fastighetsbildning
2019-10-10IpH71033Ip 2019/20:33Vård till personer utan tillstånd
2019-10-10IpH71032Ip 2019/20:32Dumpade gifttunnor
2019-10-10IpH71031Ip 2019/20:31Prioritering av brottsoffer
2019-10-10FrH711148Fr 2019/20:148Turkiets anfall i Syrien
2019-10-10FrH711147Fr 2019/20:147Kinas agerande mot Sverige
2019-10-10FrH711146Fr 2019/20:146Risk för statsstöd eller snedvriden konkurrens
2019-10-10FrH711145Fr 2019/20:145Karriärvägar för kliniska forskare
2019-10-10FrH711144Fr 2019/20:144Avskaffat krav på danstillstånd
2019-10-10FrH711143Fr 2019/20:143Konsumentinformation om solcellers miljöpåverkan
2019-10-10FrH711142Fr 2019/20:142Resurser till polisen
2019-10-10FrH711141Fr 2019/20:141Brottslighet mot företagare
2019-10-10FrH711140Fr 2019/20:140Produktionsincitament för film
2019-10-10FrH711139Fr 2019/20:139Förhindrande av nya förföljelser i norra Syrien
2019-10-10FrH711138Fr 2019/20:138Förtroendet för svensk ekonomi
2019-10-10FrH711137Fr 2019/20:137Lägesfaktorskommission
2019-10-10FrH711136Fr 2019/20:136Abortanklagad fängelsedömd journalist i Marocko
2019-10-10FrH711135Fr 2019/20:135Politiska rättigheter i Egypten
2019-10-10FrH711134Fr 2019/20:134Turkisk invasion av Rojava
2019-10-10FrH711133Fr 2019/20:133Skatt på vårdpersonal
2019-10-10FrH711132Fr 2019/20:132Regeringens nya position om flytträtten
2019-10-10FrH711131Fr 2019/20:131Regelförenklingar
2019-10-10FrH711130Fr 2019/20:130Pensionärer som missar bostadstillägg
2019-10-10FrH711129Fr 2019/20:129Hög sjukfrånvaro hos kvinnor
2019-10-10FrH711128Fr 2019/20:128Bärplockningsläger
2019-10-10FrH711127Fr 2019/20:127Trafiksäkerheten vid järnvägen
2019-10-10FrH711126Fr 2019/20:126Turkiets militära upprustning mot Rojava
2019-10-10BetH701SoU3Bet 2019/20:SoU3Personlig assistans för hjälp med andning
2019-10-10BetH701MJU4Bet 2019/20:MJU4Riksrevisionens rapport om Klimatklivet
2019-10-09MotH7023389Mot 2019/20:3389med anledning av prop. 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
2019-10-09MotH7023388Mot 2019/20:3388med anledning av prop. 2019/20:9 Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning
2019-10-09MotH7023387Mot 2019/20:3387med anledning av prop. 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning
2019-10-09MotH7023386Mot 2019/20:3386med anledning av prop. 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
2019-10-09MotH7023385Mot 2019/20:3385med anledning av prop. 2019/20:11 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
2019-10-09MotH7023384Mot 2019/20:3384med anledning av prop. 2019/20:11 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
2019-10-09MotH7023383Mot 2019/20:3383med anledning av prop. 2019/20:11 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
2019-10-09IpH71030Ip 2019/20:30Kurderna och Turkiet
2019-10-09FrH711125Fr 2019/20:125Det fortsatta nationella arbetet med psykisk ohälsa
2019-10-09FrH711124Fr 2019/20:124Stora demonstrationer i Irak
2019-10-09FrH711123Fr 2019/20:123Apatiska flyktingbarn
2019-10-09FrH711122Fr 2019/20:122Nollvision för självmord
2019-10-09FrH711121Fr 2019/20:121Förtidsröster
2019-10-09FrH711120Fr 2019/20:120Personröstning för synnedsatta
2019-10-09FrH711119Fr 2019/20:119Konsumentskydd vid kirurgiska ingrepp
2019-10-09FrH711118Fr 2019/20:118Länsstyrelsernas agerande i älgtilldelningsärenden
2019-10-09FrH711117Fr 2019/20:117Förnyande av fiskerätter
2019-10-09FrH711116Fr 2019/20:116Förstörda fordon på grund av brister vid vägarbete på väg 40
2019-10-09FrH711115Fr 2019/20:115Brister i larmcentralens verksamhet
2019-10-09BetH701NU4Bet 2019/20:NU4Statliga företag
2019-10-08RiRH7B526RiR 2019:26Konkurrensverkets tillsyn – förutsättningar för effektivt resursutnyttjande
2019-10-08PropH70321Prop 2019/20:21Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
2019-10-08MotH7023382Mot 2019/20:3382med anledning av prop. 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
2019-10-08MotH7023381Mot 2019/20:3381med anledning av prop. 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning
2019-10-08IpH71029Ip 2019/20:29Utvecklingstid
2019-10-08FrH711114Fr 2019/20:114En konsumentvägledning nära medborgarna
2019-10-08FrH711113Fr 2019/20:113Neddragningar på järnvägsunderhållet
2019-10-08FrH711112Fr 2019/20:112Nya elmätare
2019-10-08BetH701FiU9Bet 2019/20:FiU9Riksrevisorernas årliga rapport 2019
2019-10-08BetH701FiU7Bet 2019/20:FiU7Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken
2019-10-07MotH7023380Mot 2019/20:3380Slopande av hårdare amorteringskrav
2019-10-07MotH7023379Mot 2019/20:3379Liberal idrottspolitik
2019-10-07MotH7023378Mot 2019/20:3378Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken
2019-10-07MotH7023377Mot 2019/20:3377Försvarsinriktningens implementering och utveckling
2019-10-07FrH711111Fr 2019/20:111Hemförande av barn från nordöstra Syrien
2019-10-07FrH711110Fr 2019/20:110Brott mot FN:s vapenembargo
2019-10-07FrH711109Fr 2019/20:109Garantier för export av naturgas
2019-10-07FrH711108Fr 2019/20:108Situationen på SAS
2019-10-04MotH7023376Mot 2019/20:3376Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige
2019-10-04MotH7023375Mot 2019/20:3375Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem
2019-10-04MotH7023374Mot 2019/20:3374Utred slöjförbud i grundskolor och förskolor
2019-10-04MotH7023373Mot 2019/20:3373Altruistiskt surrogatmödraskap
2019-10-04MotH7023372Mot 2019/20:3372Underlätta för att bygga fler vatten- och branddammar
2019-10-04IpH71028Ip 2019/20:28Exportkreditnämndens regelverk
2019-10-04FrH711107Fr 2019/20:107Farliga familjehemsplaceringar
2019-10-04FrH711106Fr 2019/20:106Engångsartiklar av plast inom försvaret
2019-10-04FrH711105Fr 2019/20:105Förankring av Sveriges deltagande i European Intervention Initiative
2019-10-04FrH711104Fr 2019/20:104Fördröjt införande av kontantförbud för handel med metallskrot
2019-10-04FrH711103Fr 2019/20:103Hantering av ordningsproblem i skolan
2019-10-04FrH711102Fr 2019/20:102Gruvprojekten i Kallak och Laver
2019-10-03RiRH7B525RiR 2019:25Stöd till renovering och energieffektivisering - en riktad satsning till vissa bostadsområden
2019-10-03PropH7033Prop 2019/20:3Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet
2019-10-03MotH7023371Mot 2019/20:3371Politik för årsrika
2019-10-03MotH7023370Mot 2019/20:3370Tydligare märkning av kött från djur som slaktas utan bedövning
2019-10-03MotH7023369Mot 2019/20:3369Föräldraförsäkringen
2019-10-03MotH7023368Mot 2019/20:3368En långsiktigt hållbar migrationspolitik
2019-10-03MotH7023367Mot 2019/20:3367Prioritera Hjulstabron i en nationell plan
2019-10-03MotH7023366Mot 2019/20:3366Insatser mot terrorism och våldsbejakande extremism
2019-10-03MotH7023365Mot 2019/20:3365Översyn av regelverket kring bonus-malus
2019-10-03MotH7023364Mot 2019/20:3364Ridsport och integrationsarbete
2019-10-03MotH7023363Mot 2019/20:3363Läkemedel: möjligheter, hälsa och risker
2019-10-03MotH7023362Mot 2019/20:3362Liberal utrikes- och biståndspolitik för en demokratisk utveckling
2019-10-03MotH7023361Mot 2019/20:3361Grön liberal miljöpolitik
2019-10-03MotH7023360Mot 2019/20:3360Liberal integrationspolitik
2019-10-03MotH7023359Mot 2019/20:3359När ett barns liv går sönder - om barn som utsätts för sexuella övergrepp, prostitution och människohandel
2019-10-03MotH7023358Mot 2019/20:3358Liberal politik för utveckling och företagande i hela Sverige
2019-10-03MotH7023357Mot 2019/20:3357Ryssland
2019-10-03MotH7023356Mot 2019/20:3356Hbtq-frågor i världen
2019-10-03MotH7023355Mot 2019/20:3355Ökat byggande med snabbare byggprocesser och ökad tillgång på mark
2019-10-03MotH7023354Mot 2019/20:3354Avveckla Skolinspektionens barn- och elevombud i sin nuvarande form
2019-10-03MotH7023353Mot 2019/20:3353Uppmärksammande av de första kvinnliga riksdagsledamöterna
2019-10-03MotH7023352Mot 2019/20:3352Krafttag mot återvändande terrorister
2019-10-03MotH7023351Mot 2019/20:3351Liberal politik för klimatet
2019-10-03MotH7023350Mot 2019/20:3350Adoptioner för samkönade par
2019-10-03MotH7023349Mot 2019/20:3349Landsförräderi
2019-10-03MotH7023348Mot 2019/20:3348Brottsoffer
2019-10-03MotH7023347Mot 2019/20:3347Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem
2019-10-03MotH7023346Mot 2019/20:3346Samordning mellan Kustbevakningen och gränspolisen
2019-10-03MotH7023345Mot 2019/20:3345Stärk barns rättigheter
2019-10-03MotH7023344Mot 2019/20:3344Förenkla för vägsamfällighetsföreningar
2019-10-03MotH7023343Mot 2019/20:3343Vintertid som standardtid
2019-10-03MotH7023342Mot 2019/20:3342Liberal digitaliseringspolitik för Sverige
2019-10-03MotH7023341Mot 2019/20:3341Kristdemokraternas budgetmotion för 2020 Ett Sverige att lita på - trygghet och välfärd
2019-10-03MotH7023340Mot 2019/20:3340Avskaffande av lagen om färdigställandeskydd
2019-10-03MotH7023339Mot 2019/20:3339Begränsning av personbilsinnehav
2019-10-03MotH7023338Mot 2019/20:3338Högre utbildning med kvalitet
2019-10-03MotH7023337Mot 2019/20:3337Förlorad vårdnad vid mord
2019-10-03MotH7023336Mot 2019/20:3336Bevara minnet av varvsindustrin
2019-10-03MotH7023335Mot 2019/20:3335Utgiftsområde 24 Näringsliv
2019-10-03MotH7023334Mot 2019/20:3334Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2019-10-03MotH7023333Mot 2019/20:3333Utgiftsområde 21 Energi
2019-10-03MotH7023332Mot 2019/20:3332Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2019-10-03MotH7023331Mot 2019/20:3331Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2019-10-03MotH7023330Mot 2019/20:3330Riksdagen som modern arbetsplats - ersättning för tjänsteresor med cykel
2019-10-03MotH7023329Mot 2019/20:3329Utgiftsområde 21 Energi
2019-10-03MotH7023328Mot 2019/20:3328Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2019-10-03MotH7023327Mot 2019/20:3327Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2019-10-03MotH7023326Mot 2019/20:3326Utgiftsområde 15 Studiestöd
2019-10-03MotH7023325Mot 2019/20:3325Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2019-10-03MotH7023324Mot 2019/20:3324Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2019-10-03MotH7023323Mot 2019/20:3323Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2019-10-03MotH7023322Mot 2019/20:3322Låt Skaraborg bli namnet
2019-10-03MotH7023321Mot 2019/20:3321Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2019-10-03MotH7023320Mot 2019/20:3320En värdig och medmänsklig funktionshinderspolitik
2019-10-03MotH7023319Mot 2019/20:3319Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2019-10-03MotH7023318Mot 2019/20:3318Sverige bör införa jämlikhetsdata
2019-10-03MotH7023317Mot 2019/20:3317Nationell insatsstyrka mot livsmedelsfusk
2019-10-03MotH7023316Mot 2019/20:3316Ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer
2019-10-03MotH7023315Mot 2019/20:3315Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2019-10-03MotH7023314Mot 2019/20:3314Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2019-10-03MotH7023313Mot 2019/20:3313Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2019-10-03MotH7023312Mot 2019/20:3312Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2019-10-03MotH7023311Mot 2019/20:3311Ett hållbart modeunder
2019-10-03MotH7023310Mot 2019/20:3310Konsumtionens miljöpåverkan
2019-10-03MotH7023309Mot 2019/20:3309Kortare arbetstid
2019-10-03MotH7023308Mot 2019/20:3308Incitament för ett miljövänligt skogsbruk
2019-10-03MotH7023307Mot 2019/20:3307Gynna demokratiska företag
2019-10-03MotH7023306Mot 2019/20:3306Naturens rättigheter
2019-10-03MotH7023305Mot 2019/20:3305Förläng livet på prylarna och planeten
2019-10-03MotH7023304Mot 2019/20:3304Enkla åtgärder och regelförenklingar för ökad cykling
2019-10-03MotH7023303Mot 2019/20:3303Stärkta rättigheter för hbtq-personer
2019-10-03MotH7023302Mot 2019/20:3302Internationell solidaritet - hbtq plus i hela världen
2019-10-03MotH7023301Mot 2019/20:3301Utgiftsområde 8 Migration
2019-10-03MotH7023300Mot 2019/20:3300Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2019-10-03MotH7023299Mot 2019/20:3299Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2019-10-03MotH7023298Mot 2019/20:3298Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2019-10-03MotH7023297Mot 2019/20:3297Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2019-10-03MotH7023296Mot 2019/20:3296Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2019-10-03MotH7023295Mot 2019/20:3295Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2019-10-03MotH7023294Mot 2019/20:3294Utgiftsområde 24 Näringsliv
2019-10-03MotH7023293Mot 2019/20:3293Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2019-10-03MotH7023292Mot 2019/20:3292Ny medicinsk bedömning för assistansberättigade
2019-10-03MotH7023291Mot 2019/20:3291Minska väntetider för patologiska provsvar
2019-10-03MotH7023290Mot 2019/20:3290Uppföljningen av lagen om omskärelse av pojkar
2019-10-03MotH7023289Mot 2019/20:3289Kooperativa företag som fristående aktörer för jobbskapande och integration
2019-10-03MotH7023288Mot 2019/20:3288En skola för alla är en skola med hbtq-plus-kompetens
2019-10-03MotH7023287Mot 2019/20:3287Instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen
2019-10-03MotH7023286Mot 2019/20:3286Ny struktur för hälso- och sjukvården
2019-10-03MotH7023285Mot 2019/20:3285Rättvisa skatter
2019-10-03MotH7023284Mot 2019/20:3284Mittuniversitetet
2019-10-03MotH7023283Mot 2019/20:3283Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige
2019-10-03MotH7023282Mot 2019/20:3282Förbjud sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam
2019-10-03MotH7023281Mot 2019/20:3281E-recept i hela Norden
2019-10-03MotH7023280Mot 2019/20:3280Värna hälso- och sjukvårdens portalparagraf
2019-10-03MotH7023279Mot 2019/20:3279Möjlighet att ha fler än två vårdnadshavare
2019-10-03MotH7023278Mot 2019/20:3278O¨ka kunskaperna inom ra¨ttsva¨sendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer
2019-10-03MotH7023277Mot 2019/20:3277Om hedersförtryck, diskriminering segregation, kuturrelativism och rasism
2019-10-03MotH7023276Mot 2019/20:3276Barnrättsperspektivet i vårdnadsfrågor
2019-10-03MotH7023275Mot 2019/20:3275Obligatoriskt informationssamtal eller medling vid vårdnadstvister
2019-10-03MotH7023274Mot 2019/20:3274Missa inte kvinnorna, jämställdheten och kooperativen i demokratioffensiven och den feministiska biståndspolitiken
2019-10-03MotH7023273Mot 2019/20:3273Förbud mot införsel av kärnvapen
2019-10-03MotH7023272Mot 2019/20:3272Lex Sarah inom skolan
2019-10-03MotH7023271Mot 2019/20:3271Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige
2019-10-03MotH7023270Mot 2019/20:3270Det kurdiska folkets rätt till självbestämmande
2019-10-03MotH7023269Mot 2019/20:3269Allmän flaggdag den 28 juni som en symbol för ovillkorlig kärlek och alla människors lika värde
2019-10-03MotH7023268Mot 2019/20:3268Ta hem bortförda barn och unga vuxna
2019-10-03MotH7023267Mot 2019/20:3267Vatten, va och fiske
2019-10-03MotH7023266Mot 2019/20:3266Bostäder och grönt samhällsbyggande
2019-10-03MotH7023265Mot 2019/20:3265Integration
2019-10-03MotH7023264Mot 2019/20:3264Ledarskap för klimat och grön omställning
2019-10-03MotH7023263Mot 2019/20:3263Digitalisering
2019-10-03MotH7023262Mot 2019/20:3262Försvar och samhällets säkerhet
2019-10-03MotH7023261Mot 2019/20:3261Utrikes, omvärld och utveckling
2019-10-03MotH7023260Mot 2019/20:3260Hållbara gröna näringar
2019-10-03MotH7023259Mot 2019/20:3259Arbetsmarknad
2019-10-03MotH7023258Mot 2019/20:3258Cirkulär ekonomi och kemikalier
2019-10-03MotH7023257Mot 2019/20:3257En hållbar jakt
2019-10-03MotH7023256Mot 2019/20:3256En förskola för lärande
2019-10-03MotH7023255Mot 2019/20:3255Kultur, idrott och civilsamhälle
2019-10-03MotH7023254Mot 2019/20:3254Utbildning
2019-10-03MotH7023253Mot 2019/20:3253Hälsa, sjukvård och omsorg
2019-10-03MotH7023252Mot 2019/20:3252Den svenska basindustrin
2019-10-03MotH7023251Mot 2019/20:3251Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet
2019-10-03MotH7023250Mot 2019/20:3250Rättvis trygghetsförsäkring
2019-10-03MotH7023249Mot 2019/20:3249Människan i centrum
2019-10-03MotH7023248Mot 2019/20:3248Trygghet i hela landet
2019-10-03MotH7023247Mot 2019/20:3247Skog och bioekonomi
2019-10-03MotH7023246Mot 2019/20:3246En hållbar infrastruktur för hela landet
2019-10-03MotH7023245Mot 2019/20:3245Demokrati, friheter och rättigheter
2019-10-03MotH7023244Mot 2019/20:3244Migration och mottagande
2019-10-03MotH7023243Mot 2019/20:3243Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2019-10-03MotH7023242Mot 2019/20:3242Utveckla den skånska besöksnäringen
2019-10-03MotH7023241Mot 2019/20:3241Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2019-10-03MotH7023240Mot 2019/20:3240Hepatit C, tbc, HPV och vaccineringsfrågor
2019-10-03MotH7023239Mot 2019/20:3239Samhällstjänst för dömda, betalning av skulder och indrivning av skadestånd
2019-10-03MotH7023238Mot 2019/20:3238Samverkan mellan scoutrörelsen och Försvarsmakten
2019-10-03MotH7023237Mot 2019/20:3237Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik
2019-10-03MotH7023236Mot 2019/20:3236Gemensamma valsedlar
2019-10-03MotH7023235Mot 2019/20:3235Förenklingar för företagare
2019-10-03MotH7023234Mot 2019/20:3234Villkor för framförande av vattenskoter
2019-10-03MotH7023232Mot 2019/20:3232Utbyggnad av Bohusbanan
2019-10-03MotH7023231Mot 2019/20:3231Ändra regelverket kring betalningsanmärkning
2019-10-03MotH7023230Mot 2019/20:3230Import av odlad fisk
2019-10-03MotH7023229Mot 2019/20:3229Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan
2019-10-03MotH7023228Mot 2019/20:3228Överlåta föräldraledighet
2019-10-03MotH7023227Mot 2019/20:3227Missbruk i olika former måste tas på större allvar
2019-10-03MotH7023226Mot 2019/20:3226Ökat skydd av känsliga personuppgifter
2019-10-03MotH7023225Mot 2019/20:3225Ökade befogenheter för och upprustning av Tullverket
2019-10-03MotH7023224Mot 2019/20:3224Allmänna arvsfonden
2019-10-03MotH7023223Mot 2019/20:3223Brottsprovokation och övervakning av tidigare dömda
2019-10-03MotH7023222Mot 2019/20:3222Nationell djurskyddspolis
2019-10-03MotH7023221Mot 2019/20:3221Krigs- och terrorbrott
2019-10-03MotH7023220Mot 2019/20:3220Muslimska brödraskapet
2019-10-03MotH7023219Mot 2019/20:3219Hälsosam mat inom den offentliga verksamheten
2019-10-03MotH7023218Mot 2019/20:3218Hot mot och ansvar som förtroendevalda
2019-10-03MotH7023217Mot 2019/20:3217Grovt djurplågeri och djurplågeri mot tjänstedjur
2019-10-03MotH7023216Mot 2019/20:3216Förtroendevaldas närvaro och arvodessystemet
2019-10-03MotH7023215Mot 2019/20:3215Förändrad prioritering gällande arbetskraftsinvandring
2019-10-03MotH7023214Mot 2019/20:3214Krafttag mot drogmissbruket
2019-10-03MotH7023213Mot 2019/20:3213Djurbalk, djurskyddsmyndighet samt internationellt erkänd deklaration om djurs välfärd
2019-10-03MotH7023212Mot 2019/20:3212Åtgärder mot terrorism och kriminella organisationer
2019-10-03MotH7023211Mot 2019/20:3211Obedövad slakt och foie gras
2019-10-03MotH7023210Mot 2019/20:3210Åtgärder för att minska rökning
2019-10-03MotH7023209Mot 2019/20:3209Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården
2019-10-03MotH7023208Mot 2019/20:3208Minskad användning av palmolja och märkning av höga salt- och sockerhalter i livsmedel
2019-10-03MotH7023207Mot 2019/20:3207Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet
2019-10-03MotH7023206Mot 2019/20:3206Valfrihet för äldre oavsett kommun
2019-10-03MotH7023205Mot 2019/20:3205Ökat stöd för veteraner
2019-10-03MotH7023204Mot 2019/20:3204Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare
2019-10-03MotH7023203Mot 2019/20:3203Suicidpreventiva åtgärder
2019-10-03MotH7023202Mot 2019/20:3202Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2019-10-03MotH7023201Mot 2019/20:3201Starkare skydd av fornlämningar
2019-10-03MotH7023200Mot 2019/20:3200Förhindra vanvård av katter
2019-10-03MotH7023199Mot 2019/20:3199Förbud mot valar i fångenskap
2019-10-03MotH7023198Mot 2019/20:3198Ökad kunskap om allemansrätten i skolan
2019-10-03MotH7023197Mot 2019/20:3197Utökat stöd till hemlösa, villkorat försörjningsstöd samt ökad kontroll vid vård av personer som lider av missbruk eller psykiska sjukdomar
2019-10-03MotH7023196Mot 2019/20:3196Cancerpreventiv kost
2019-10-03MotH7023195Mot 2019/20:3195Religionsfrihet på riktigt
2019-10-03MotH7023194Mot 2019/20:3194Slopat skattefinansierat stöd och utökad granskning av trossamfund
2019-10-03MotH7023193Mot 2019/20:3193Stärkt känsla av nationell samhörighet
2019-10-03MotH7023192Mot 2019/20:3192En samhällsförberedande skola
2019-10-03MotH7023191Mot 2019/20:3191Polisen
2019-10-03MotH7023190Mot 2019/20:3190Arbetsmarknad
2019-10-03MotH7023189Mot 2019/20:3189Jämställdhet
2019-10-03MotH7023188Mot 2019/20:3188Utgiftsområdesmotion 16 Utbildning och universitetsforskning
2019-10-03MotH7023187Mot 2019/20:3187Rätt till bostad för kvinnor som lever med våld i nära relationer
2019-10-03MotH7023186Mot 2019/20:3186Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter
2019-10-03MotH7023185Mot 2019/20:3185Utbyggnad av Bohusbanan
2019-10-03MotH7023184Mot 2019/20:3184Argentinasvenskarnas okända historia bör uppmärksammas
2019-10-03MotH7023183Mot 2019/20:3183Uppdaterade regler för överförmyndare och gode män
2019-10-03MotH7023182Mot 2019/20:3182Utbildningspraktik och bättre matchning inför framtida yrkesval
2019-10-03MotH7023181Mot 2019/20:3181Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift
2019-10-03MotH7023180Mot 2019/20:3180Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter
2019-10-03MotH7023179Mot 2019/20:3179Skärpta krav för bl.a. trubbnosdjur
2019-10-03MotH7023178Mot 2019/20:3178Riksdagsledamöternas placering i kammaren
2019-10-03MotH7023177Mot 2019/20:3177Rekrytering av rektorer
2019-10-03MotH7023176Mot 2019/20:3176Förändrad strandskyddslagstiftning
2019-10-03MotH7023175Mot 2019/20:3175Rättvist förfarande vid arbetstvister
2019-10-03MotH7023174Mot 2019/20:3174Utvidgade trafiksäkerhetsåtgärder
2019-10-03MotH7023173Mot 2019/20:3173Utökad avdragsrätt och skattefrihet
2019-10-03MotH7023172Mot 2019/20:3172Åtgärder för att förebygga hedersbrott och stötta utsatta
2019-10-03MotH7023171Mot 2019/20:3171Ändrade regler för studiestöd
2019-10-03MotH7023170Mot 2019/20:3170Ökad transparens i utskott och tydliggörande av handlingar
2019-10-03MotH7023169Mot 2019/20:3169Kontroll av och förbud mot konfessionella friskolor
2019-10-03MotH7023168Mot 2019/20:3168Stärkt demokrati och förbättrad representation
2019-10-03MotH7023167Mot 2019/20:3167Utreda omfattningen av produkter som framkommit genom slavarbete
2019-10-03MotH7023166Mot 2019/20:3166Utökad möjlighet att använda sig av elfordon
2019-10-03MotH7023165Mot 2019/20:3165Utökat skydd för personer som drabbats av pressetiska övertramp
2019-10-03MotH7023164Mot 2019/20:3164Kontroll av PPM-rådgivning och ökad lönsamhet för amortering
2019-10-03MotH7023163Mot 2019/20:3163Heltidsarbete som rättighet
2019-10-03MotH7023162Mot 2019/20:3162Flodkräftans reproduktion
2019-10-03MotH7023161Mot 2019/20:3161Dubbelspår på Ostkustbanan
2019-10-03MotH7023160Mot 2019/20:3160Bygg två-plus-två-väg på E4:an
2019-10-03MotH7023159Mot 2019/20:3159Förebyggande drogtester i skolan
2019-10-03MotH7023158Mot 2019/20:3158Bygg ut E16 Gävle-Oslo till två-plus-två-väg
2019-10-03MotH7023157Mot 2019/20:3157Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2019-10-03MotH7023156Mot 2019/20:3156Förslag för en sundare fastighetsmarknad
2019-10-03MotH7023155Mot 2019/20:3155Förenklad bygglovshantering
2019-10-03MotH7023154Mot 2019/20:3154Gårdsförsäljning
2019-10-03MotH7023153Mot 2019/20:3153Införande av e-petitioner samt tydligare uppgift för Riksrevisionen
2019-10-03MotH7023152Mot 2019/20:3152Privatisera distriktsveterinärverksamheten
2019-10-03MotH7023151Mot 2019/20:3151Förbättrat arbete med public service
2019-10-03MotH7023150Mot 2019/20:3150Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område
2019-10-03MotH7023149Mot 2019/20:3149Förbud mot snabblån och stöd till skuldsatta
2019-10-03MotH7023148Mot 2019/20:3148Hälsosam och kvalitetssäkrad skolmat
2019-10-03MotH7023147Mot 2019/20:3147Hänsyn till kvalifikationer i samband med flyktingmottagande
2019-10-03MotH7023146Mot 2019/20:3146Avskaffa EBO-lagen
2019-10-03MotH7023145Mot 2019/20:3145Erkännande av polisers insats i samhället
2019-10-03MotH7023144Mot 2019/20:3144Ett reellt tjänstemannaansvar
2019-10-03MotH7023143Mot 2019/20:3143Ett starkare nordiskt samarbete
2019-10-03MotH7023142Mot 2019/20:3142Ökad organdonation och fler blodgivare
2019-10-03MotH7023141Mot 2019/20:3141Försäljning av statliga bolag
2019-10-03MotH7023140Mot 2019/20:3140Ungas möjlighet till en egen bostad
2019-10-03MotH7023139Mot 2019/20:3139Åtgärder för en ökad möjlighet till en egen bostad
2019-10-03MotH7023138Mot 2019/20:3138Stärk Sveriges talangattraktion
2019-10-03MotH7023137Mot 2019/20:3137Idrottsplatser som en del av samhällsplaneringen
2019-10-03MotH7023136Mot 2019/20:3136Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare kunna stävja olovlig andrahandsuthyrning
2019-10-03MotH7023135Mot 2019/20:3135Bullernivåer för idrott
2019-10-03MotH7023134Mot 2019/20:3134Nationell satsning på förebyggande insatser i brottsutsatta bostadsområden
2019-10-03MotH7023133Mot 2019/20:3133Strategier för en långsiktigt hållbar utveckling
2019-10-03MotH7023132Mot 2019/20:3132Vägledning för att säkerställa idrottens roll i bostadsområden
2019-10-03MotH7023131Mot 2019/20:3131Momsregler och civilsamhället
2019-10-03MotH7023130Mot 2019/20:3130Jämlik tandvård
2019-10-03MotH7023129Mot 2019/20:3129Åtgärder mot arbetslivskriminaliteten
2019-10-03MotH7023128Mot 2019/20:3128Utfasning av plastpåsar
2019-10-03MotH7023127Mot 2019/20:3127Trygghet när Arbetsförmedlingen reformeras
2019-10-03MotH7023126Mot 2019/20:3126Anmälningsplikt gällande ofödda barn
2019-10-03MotH7023125Mot 2019/20:3125Sänk kostnaderna för public service
2019-10-03MotH7023124Mot 2019/20:3124Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2019-10-03MotH7023123Mot 2019/20:3123Republiken Kinas deltagande i FN:s underorganisationer
2019-10-03MotH7023122Mot 2019/20:3122Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2019-10-03MotH7023121Mot 2019/20:3121Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige
2019-10-03MotH7023120Mot 2019/20:3120Arbetskraftsinvandring
2019-10-03MotH7023119Mot 2019/20:3119En ansvarsfull migrationspolitik
2019-10-03MotH7023118Mot 2019/20:3118Krafttag mot våld och förtryck i hederns namn
2019-10-03MotH7023117Mot 2019/20:3117Vuxenutbildningen
2019-10-03MotH7023116Mot 2019/20:3116Redovisning av vad skattepengarna går till på deklarationen
2019-10-03MotH7023115Mot 2019/20:3115Reformer för ökad tillväxt i Stockholm
2019-10-03MotH7023114Mot 2019/20:3114Mini-jobs på svensk arbetsmarknad
2019-10-03MotH7023113Mot 2019/20:3113Vinter-OS
2019-10-03MotH7023112Mot 2019/20:3112Utveckling av Jämtlands län
2019-10-03MotH7023111Mot 2019/20:3111Effektivare bekämpning av drograttfylleri
2019-10-03MotH7023110Mot 2019/20:3110En skola att lita på
2019-10-03MotH7023109Mot 2019/20:3109En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum
2019-10-03MotH7023108Mot 2019/20:3108Möjligheternas land
2019-10-03MotH7023107Mot 2019/20:3107Ansvar och resultat för klimat och miljö
2019-10-03MotH7023106Mot 2019/20:3106Frihetsreformer för Sveriges landsbygd
2019-10-03MotH7023105Mot 2019/20:3105Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2019-10-03MotH7023104Mot 2019/20:3104En ny sjukförsäkring
2019-10-03MotH7023103Mot 2019/20:3103Kultur i hela landet
2019-10-03MotH7023102Mot 2019/20:3102Förbjud leksaksvapen i handeln
2019-10-03MotH7023101Mot 2019/20:3101Öka den polisiära närvaron i kommunerna
2019-10-03MotH7023100Mot 2019/20:3100En nationell Öresundsagenda
2019-10-03MotH7023099Mot 2019/20:3099Öresundsmetron
2019-10-03MotH7023098Mot 2019/20:3098Legalisering av surrogatmoderskap
2019-10-03MotH7023097Mot 2019/20:3097En skola som präglas av kvalitet och konkurrens
2019-10-03MotH7023096Mot 2019/20:3096Sänkt straffbarhetsålder
2019-10-03MotH7023095Mot 2019/20:3095Uteblivet studiestöd
2019-10-03MotH7023094Mot 2019/20:3094Trygghet och arbetsro för skolans medarbetare och elever
2019-10-03MotH7023093Mot 2019/20:3093Yrkesväxling, yrkeshögskola, vuxenutbildning och sfi
2019-10-03MotH7023092Mot 2019/20:3092Fler skickliga lärare och en lärarutbildning av hög kvalitet
2019-10-03MotH7023091Mot 2019/20:3091Högre utbildning, universitet och högskolor
2019-10-03MotH7023090Mot 2019/20:3090Forskning och innovation för mer kunskap och fler jobb i Sverige
2019-10-03MotH7023089Mot 2019/20:3089Grundskolan
2019-10-03MotH7023088Mot 2019/20:3088Högre kvalitet, ett tydligare nationellt ansvar och en bättre finansiering av svensk skola
2019-10-03MotH7023087Mot 2019/20:3087Förskolan - skolan där kunskapsresan startar
2019-10-03MotH7023086Mot 2019/20:3086En mer flexibel gymnasieskola
2019-10-03MotH7023085Mot 2019/20:3085Ungas inträde på arbetsmarknaden
2019-10-03MotH7023084Mot 2019/20:3084Hot och våld mot lantbrukare med flera
2019-10-03MotH7023083Mot 2019/20:3083Djurrättsextremister
2019-10-03MotH7023082Mot 2019/20:3082Konsumentpolitik
2019-10-03MotH7023081Mot 2019/20:3081Bevara ålfisket
2019-10-03MotH7023080Mot 2019/20:3080Associationsrätt
2019-10-03MotH7023079Mot 2019/20:3079Familjerätt
2019-10-03MotH7023078Mot 2019/20:3078Liberalisera den svenska modellen
2019-10-03MotH7023077Mot 2019/20:3077Heltäckande översyn av överförmyndar-, godmans- och förvaltarsystemet
2019-10-03MotH7023076Mot 2019/20:3076Rättsstaten åter
2019-10-03MotH7023075Mot 2019/20:3075Höj läraryrkets status och kvaliteten i lärarutbildningen
2019-10-03MotH7023074Mot 2019/20:3074Rikstäckande trafikmedicinsk kompetens
2019-10-03MotH7023073Mot 2019/20:3073En skola fri från mobbning
2019-10-03MotH7023072Mot 2019/20:3072Principer för en flexibel och jämställd föräldraförsäkring
2019-10-03MotH7023071Mot 2019/20:3071Värdegrund och prioriteringsprinciper inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
2019-10-03MotH7023070Mot 2019/20:3070Liberal kulturpolitik
2019-10-03MotH7023069Mot 2019/20:3069En effektiv polis
2019-10-03MotH7023068Mot 2019/20:3068Kraftfulla åtgärder mot sexualbrott
2019-10-03MotH7023067Mot 2019/20:3067Förstärkta åtgärder mot terrorism
2019-10-03MotH7023066Mot 2019/20:3066Ett nationellt förbud mot tiggeri
2019-10-03MotH7023065Mot 2019/20:3065Åtgärder mot unga som begår brott
2019-10-03MotH7023064Mot 2019/20:3064Våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet
2019-10-03MotH7023063Mot 2019/20:3063Åtgärder mot gängbrottsligheten
2019-10-03MotH7023062Mot 2019/20:3062En modern, tydlig och effektiv kriminalvård
2019-10-03MotH7023061Mot 2019/20:3061Stöldligor och annan mängdbrottslighet
2019-10-03MotH7023060Mot 2019/20:3060Återupprätta samhällskontraktet - en budget för Sverige
2019-10-03MotH7023059Mot 2019/20:3059En långsiktigt hållbar migrationspolitik
2019-10-03MotH7023058Mot 2019/20:3058Tjänstevapen för tullinspektörer
2019-10-03MotH7023057Mot 2019/20:3057Skärpta straff för djurplågeri
2019-10-03MotH7023056Mot 2019/20:3056Krafttag mot radikala muslimer och jihadresenärer
2019-10-03MotH7023055Mot 2019/20:3055Krafttag mot det illegala gatuspelet
2019-10-03MotH7023054Mot 2019/20:3054Förhindrande av oskäliga skadestånd vid frihetsberövanden
2019-10-03MotH7023053Mot 2019/20:3053Språkfrågor
2019-10-03MotH7023052Mot 2019/20:3052Ett stärkt medborgarskap
2019-10-03MotH7023051Mot 2019/20:3051En hållbar och rättssäker asylpolitik
2019-10-03MotH7023050Mot 2019/20:3050Anhöriginvandring
2019-10-03MotH7023049Mot 2019/20:3049Genomför Försvarsberedningens förslag i sin helhet
2019-10-03MotH7023048Mot 2019/20:3048Kultur- och mediepolitisk motion
2019-10-03MotH7023047Mot 2019/20:3047Spelmarknadspolitik
2019-10-03MotH7023046Mot 2019/20:3046Ett starkt och självständigt civilsamhälle
2019-10-03MotH7023045Mot 2019/20:3045Miljö och klimat
2019-10-03MotH7023044Mot 2019/20:3044Högre straff för att skada djur i samhällets tjänst
2019-10-03MotH7023043Mot 2019/20:3043Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica
2019-10-03MotH7023042Mot 2019/20:3042Förebygga och ta bort gränshinder i Norden
2019-10-03MotH7023041Mot 2019/20:3041Företagens ansvar gällande mänskliga rättigheter
2019-10-03MotH7023040Mot 2019/20:3040Kashmir
2019-10-03MotH7023039Mot 2019/20:3039Omställningspension vid dödsfall
2019-10-03MotH7023038Mot 2019/20:3038Rätt person på rätt adress
2019-10-03MotH7023037Mot 2019/20:3037Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik
2019-10-03MotH7023036Mot 2019/20:3036Öka möjligheterna för kommunerna att bidra till att upptäcka och stävja välfärdsbrottslighet
2019-10-03MotH7023035Mot 2019/20:3035Stickmyggor - ansvar för bekämpning i dag och på sikt
2019-10-03MotH7023034Mot 2019/20:3034Översyn av delvis uppskjutet barnbidrag
2019-10-03MotH7023033Mot 2019/20:3033Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen
2019-10-03MotH7023032Mot 2019/20:3032Stärk det finska minoritetsspråkets ställning i Sverige
2019-10-03MotH7023031Mot 2019/20:3031Byte av registreringsnummer på bil
2019-10-03MotH7023030Mot 2019/20:3030Fritidshem för alla barn
2019-10-03MotH7023029Mot 2019/20:3029Rusta upp räddningstjänsten
2019-10-03MotH7023028Mot 2019/20:3028Aleviter
2019-10-03MotH7023027Mot 2019/20:3027Xinjiang
2019-10-03MotH7023026Mot 2019/20:3026Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad
2019-10-03MotH7023025Mot 2019/20:3025Södertörns högskola
2019-10-03MotH7023024Mot 2019/20:3024Handel utvecklar världen
2019-10-03MotH7023023Mot 2019/20:3023Kustbevakningen som ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen
2019-10-03MotH7023022Mot 2019/20:3022Diplomatiska förbindelser med Taiwan
2019-10-03MotH7023021Mot 2019/20:3021Trängselskattens påminnelseavgift
2019-10-03MotH7023020Mot 2019/20:3020Utgiftsområde 24 Näringsliv
2019-10-03MotH7023019Mot 2019/20:3019Utgiftsområde 21 Energi
2019-10-03MotH7023018Mot 2019/20:3018Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2019-10-03MotH7023017Mot 2019/20:3017Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2019-10-03MotH7023016Mot 2019/20:3016Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2019-10-03MotH7023015Mot 2019/20:3015Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2019-10-03MotH7023014Mot 2019/20:3014Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2019-10-03MotH7023013Mot 2019/20:3013Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2019-10-03MotH7023012Mot 2019/20:3012Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2019-10-03MotH7023011Mot 2019/20:3011Utgiftsområde 8 Migration
2019-10-03MotH7023010Mot 2019/20:3010Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2019-10-03MotH7023009Mot 2019/20:3009Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2019-10-03MotH7023008Mot 2019/20:3008Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2019-10-03MotH7023007Mot 2019/20:3007Centrum för samisk hälsa
2019-10-03MotH7023006Mot 2019/20:3006Cancerscreening
2019-10-03MotH7023005Mot 2019/20:3005Tester av artärstelhet
2019-10-03MotH7023004Mot 2019/20:3004Anslag för skolresor till Auschwitz
2019-10-03MotH7023003Mot 2019/20:3003Inför en nationell sköldkörtelstrategi i Sverige
2019-10-03MotH7023002Mot 2019/20:3002Kontroll i fråga om assistansersättning
2019-10-03MotH7023001Mot 2019/20:3001Stärkt skydd för den svenska demokratin
2019-10-03MotH7023000Mot 2019/20:3000Avskaffa flygskatten
2019-10-03MotH7022999Mot 2019/20:2999Lägre bensin och dieselskatt i Norrland
2019-10-03MotH7022998Mot 2019/20:2998RUT-avdrag för taxiresor
2019-10-03MotH7022997Mot 2019/20:2997Ta bort överindexeringen av bensin och diesel
2019-10-03MotH7022996Mot 2019/20:2996Möjlighet till upphävande av sekretess
2019-10-03MotH7022995Mot 2019/20:2995Barnperspektiv hos myndigheter
2019-10-03MotH7022994Mot 2019/20:2994Kunskapscentrum för deep brain stimulation (DBS) i Umeå
2019-10-03MotH7022993Mot 2019/20:2993Mer hushållsekonomi i skolan
2019-10-03MotH7022992Mot 2019/20:2992Värna Umeå universitet
2019-10-03MotH7022990Mot 2019/20:2990Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2019-10-03MotH7022989Mot 2019/20:2989Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2019-10-03MotH7022988Mot 2019/20:2988Utgiftsområde 8 Migration
2019-10-03MotH7022987Mot 2019/20:2987Ökat bostadsbyggande
2019-10-03MotH7022986Mot 2019/20:2986Myndigheternas informationssäkerhet
2019-10-03MotH7022985Mot 2019/20:2985Fortkörning där blåljuspersonal arbetar
2019-10-03MotH7022984Mot 2019/20:2984Fortkörning vid vägarbeten
2019-10-03MotH7022983Mot 2019/20:2983Krafttag mot svarttaxi
2019-10-03MotH7022982Mot 2019/20:2982Stärka Arlandas konkurrenskraft
2019-10-03MotH7022981Mot 2019/20:2981Gårdsförsäljning
2019-10-03MotH7022980Mot 2019/20:2980Exportstöd till svensk småbåtsindustri
2019-10-03MotH7022979Mot 2019/20:2979Ekonomiska frizoner i glesbygden
2019-10-03MotH7022978Mot 2019/20:2978Stärkt äganderätt när staten tar mark för gemensamt ändamål
2019-10-03MotH7022977Mot 2019/20:2977Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp
2019-10-03MotH7022976Mot 2019/20:2976Förtroendet för allemansrätten
2019-10-03MotH7022975Mot 2019/20:2975Förenklade strandskyddsregler
2019-10-03MotH7022974Mot 2019/20:2974Olaglig yrkestrafik
2019-10-03MotH7022973Mot 2019/20:2973Svarttaxi på nätet
2019-10-03MotH7022972Mot 2019/20:2972Uppvisande av körkort
2019-10-03MotH7022971Mot 2019/20:2971Höjd hastighet för A-traktorer
2019-10-03MotH7022970Mot 2019/20:2970Höjd hastighet för bärgningsbilar
2019-10-03MotH7022969Mot 2019/20:2969Tillåt vinterdäck efter den 15 april
2019-10-03MotH7022968Mot 2019/20:2968Översyn av hastigheter
2019-10-03MotH7022967Mot 2019/20:2967Pausa fjärrstyrd flygledning i Sverige
2019-10-03MotH7022966Mot 2019/20:2966Skynda på en ny dragning av E4:an i Skellefteå
2019-10-03MotH7022965Mot 2019/20:2965Traktamente för soldater
2019-10-03MotH7022964Mot 2019/20:2964Försvarets skyddscentrum i Umeå
2019-10-03MotH7022963Mot 2019/20:2963Villkor för turism i Sverige
2019-10-03MotH7022962Mot 2019/20:2962Villkor för småföretag
2019-10-03MotH7022961Mot 2019/20:2961Upphävande av uranutvinningsförbudet
2019-10-03MotH7022960Mot 2019/20:2960Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
2019-10-03MotH7022959Mot 2019/20:2959Ytterligare skärpa straffen för olaga vapeninnehav
2019-10-03MotH7022958Mot 2019/20:2958SVT:s närvaro på facebook
2019-10-03MotH7022957Mot 2019/20:2957Ta hänsyn till avstånd i fördelning av polisresurser
2019-10-03MotH7022956Mot 2019/20:2956Rättsprocesser vid ekobrottsmål
2019-10-03MotH7022955Mot 2019/20:2955Stärkt äganderätt
2019-10-03MotH7022954Mot 2019/20:2954SVT:s sändningstillstånd
2019-10-03MotH7022953Mot 2019/20:2953Nationellt skogsmuseum i Lycksele
2019-10-03MotH7022952Mot 2019/20:2952Nationell strategi mot nätmobbning
2019-10-03MotH7022951Mot 2019/20:2951Bredda granskningsnämndens uppdrag
2019-10-03MotH7022950Mot 2019/20:2950Kyrkobyggnadernas förvaltande
2019-10-03MotH7022949Mot 2019/20:2949Lotteriförsäljning
2019-10-03MotH7022948Mot 2019/20:2948Centralisering av journalister
2019-10-03MotH7022947Mot 2019/20:2947All public services verksamhet ska vara möjlig att granska
2019-10-03MotH7022946Mot 2019/20:2946Brott under pågående asylprocess
2019-10-03MotH7022945Mot 2019/20:2945Stoppa stöldligorna
2019-10-03MotH7022944Mot 2019/20:2944Skärpt straffpåföljd vid grova brott
2019-10-03MotH7022943Mot 2019/20:2943Skärpt straffpåföljd vid försäljning av narkotika
2019-10-03MotH7022942Mot 2019/20:2942Skärpt straffpåföljd för våldtäkt
2019-10-03MotH7022941Mot 2019/20:2941Skärpt straff för övergrepp i rättssak
2019-10-03MotH7022940Mot 2019/20:2940Jämställt företagande
2019-10-03MotH7022939Mot 2019/20:2939Förstärkning av polisen i Norrland
2019-10-03MotH7022938Mot 2019/20:2938Förvara vapen i andras vapenskåp
2019-10-03MotH7022937Mot 2019/20:2937Nationellt tiggeriförbud
2019-10-03MotH7022936Mot 2019/20:2936Utvisning vid brott
2019-10-03MotH7022935Mot 2019/20:2935Toatömningslagen
2019-10-03MotH7022934Mot 2019/20:2934Stoppa införandet av en kilometerskatt
2019-10-03MotH7022933Mot 2019/20:2933Skatteregler för barnvaktstjänster
2019-10-03MotH7022932Mot 2019/20:2932Skatteavdrag för sjukgymnastik
2019-10-03MotH7022931Mot 2019/20:2931Missbruk i olika former måste tas på större allvar
2019-10-03MotH7022930Mot 2019/20:2930Snöröjning i Norrland
2019-10-03MotH7022929Mot 2019/20:2929Stärk hjärt-kärlsjukvården
2019-10-03MotH7022928Mot 2019/20:2928En bättre start i livet - insatser för socialt utsatta barn
2019-10-03MotH7022927Mot 2019/20:2927Psykiatrin - korta köerna och stärk det förebyggande arbetet
2019-10-03MotH7022926Mot 2019/20:2926Stärk seniorers livskvalitet - trygg äldreomsorg
2019-10-03MotH7022925Mot 2019/20:2925Nationell handlingsplan för socialtjänsten
2019-10-03MotH7022924Mot 2019/20:2924En trygg diabetesvård - i hela Sverige
2019-10-03MotH7022923Mot 2019/20:2923Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och personer med funktionsnedsättning
2019-10-03MotH7022922Mot 2019/20:2922Stärk vårdens medarbetare
2019-10-03MotH7022921Mot 2019/20:2921Riv hinder för digitalisering av hälso- och sjukvård
2019-10-03MotH7022920Mot 2019/20:2920Patientsäker vård av hög kvalitet
2019-10-03MotH7022919Mot 2019/20:2919Stärk migränvården
2019-10-03MotH7022918Mot 2019/20:2918Ett samlat omhändertagande av de mest sjuka
2019-10-03MotH7022917Mot 2019/20:2917Ett hälsosammare och hållbart Sverige
2019-10-03MotH7022916Mot 2019/20:2916En ny uppdaterad nationell cancerstrategi
2019-10-03MotH7022915Mot 2019/20:2915En plan för jämlikhet och grön omställning
2019-10-03MotH7022914Mot 2019/20:2914Skatteavdrag för motionstävlingar
2019-10-03MotH7022913Mot 2019/20:2913Skatteavdrag för ideella ledare inom ungdomsidrotten
2019-10-03MotH7022912Mot 2019/20:2912Skatteavdrag för gymkort
2019-10-03MotH7022911Mot 2019/20:2911Bohmanhus på 100 kvm
2019-10-03MotH7022910Mot 2019/20:2910Framtidens infektioner
2019-10-03MotH7022909Mot 2019/20:2909Fribelopp vid högre studier
2019-10-03MotH7022908Mot 2019/20:2908Mer hushållsekonomi i skolan
2019-10-03MotH7022907Mot 2019/20:2907Stärk lantbrukets konkurrenskraft
2019-10-03MotH7022906Mot 2019/20:2906Återvinning av nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar
2019-10-03MotH7022905Mot 2019/20:2905Åtgärder mot stöld av båtmotorer
2019-10-03MotH7022904Mot 2019/20:2904Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri
2019-10-03MotH7022903Mot 2019/20:2903Frivilliga skatteinbetalningar
2019-10-03MotH7022902Mot 2019/20:2902Avskaffande av miljözoner för personbilar
2019-10-03MotH7022901Mot 2019/20:2901Organdonationer
2019-10-03MotH7022900Mot 2019/20:2900Säkerhetspolitisk handlingsfrihet
2019-10-03MotH7022899Mot 2019/20:2899Färdplan för ett Natomedlemskap
2019-10-03MotH7022898Mot 2019/20:2898Stärkt biblioteksväsende
2019-10-03MotH7022897Mot 2019/20:2897Podden som den nya kulturtidskriften
2019-10-03MotH7022896Mot 2019/20:2896Förbjud hets till suicid
2019-10-03MotH7022895Mot 2019/20:2895Kommunala ordningsvakter
2019-10-03MotH7022894Mot 2019/20:2894Sänkt straffmyndighetsålder
2019-10-03MotH7022893Mot 2019/20:2893Svenskt medlemskap i Nato
2019-10-03MotH7022892Mot 2019/20:2892Förverkande av kriminellas egendom
2019-10-03MotH7022891Mot 2019/20:2891Tolkningen av beviskravet "ställt utom rimligt tvivel"
2019-10-03MotH7022890Mot 2019/20:2890Hindra hatpredikanter från att resa in i Sverige
2019-10-03MotH7022889Mot 2019/20:2889Reformera alkohollagen
2019-10-03MotH7022888Mot 2019/20:2888Försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i landet
2019-10-03MotH7022887Mot 2019/20:2887Riskerna med kusingifte
2019-10-03MotH7022886Mot 2019/20:2886Tydligare regler kring ingrepp i estetiskt syfte
2019-10-03MotH7022885Mot 2019/20:2885Tillsätta ett sjöfartsråd
2019-10-03MotH7022884Mot 2019/20:2884Skyldighet att uppvisa körkort
2019-10-03MotH7022883Mot 2019/20:2883Uppmaning till självmord
2019-10-03MotH7022882Mot 2019/20:2882Migrationsverkets förvar
2019-10-03MotH7022881Mot 2019/20:2881Reglerna för arbetskraftsinvandring
2019-10-03MotH7022880Mot 2019/20:2880Ändra postlagen
2019-10-03MotH7022879Mot 2019/20:2879Slopat krav på domarerfarenhet
2019-10-03MotH7022878Mot 2019/20:2878Säkerhetsåtgärder på landets akutmottagningar
2019-10-03MotH7022877Mot 2019/20:2877Uppgradera det svenska medborgarskapet
2019-10-03MotH7022876Mot 2019/20:2876Etableringsstrategi för pråmtrafiken
2019-10-03MotH7022875Mot 2019/20:2875Grovt brott mot tystnadsplikten
2019-10-03MotH7022874Mot 2019/20:2874Stoppa bidrag till religiösa förbund
2019-10-03MotH7022873Mot 2019/20:2873Konkurrensneutral biljettplattform
2019-10-03MotH7022872Mot 2019/20:2872Reformering av LAS
2019-10-03MotH7022871Mot 2019/20:2871Lagen om rättshjälp
2019-10-03MotH7022870Mot 2019/20:2870Avskaffande av laglotten
2019-10-03MotH7022869Mot 2019/20:2869Ändring i bostadsrättslagen
2019-10-03MotH7022868Mot 2019/20:2868Överklagandeprocessen vid detaljplaneärenden och bygglov
2019-10-03MotH7022867Mot 2019/20:2867Språkkunskap för medborgarskap
2019-10-03MotH7022866Mot 2019/20:2866Bilmålvakter
2019-10-03MotH7022865Mot 2019/20:2865Begränsa möjligheten för utländska aktörer att köpa strategiska fastigheter i Sverige
2019-10-03MotH7022864Mot 2019/20:2864Nationalscen för film
2019-10-03MotH7022863Mot 2019/20:2863Konstlandet Sverige
2019-10-03MotH7022862Mot 2019/20:2862Yttre portar för att skydda Göteborg mot översvämningar och höjda havsnivåer
2019-10-03MotH7022861Mot 2019/20:2861Inrätta en konstnärsombudsman
2019-10-03MotH7022860Mot 2019/20:2860Skademinimering i tobakspolitiken
2019-10-03MotH7022859Mot 2019/20:2859Rovdjurspolitik
2019-10-03MotH7022858Mot 2019/20:2858Naturbaserade klimatlösningar
2019-10-03MotH7022857Mot 2019/20:2857Översyn av den etiska prövningen av djurförsök
2019-10-03MotH7022856Mot 2019/20:2856Karenstid för ändring av fastighetsavgift till fastighetsskatt efter brand
2019-10-03MotH7022855Mot 2019/20:2855Rätt till rökfritt boende
2019-10-03MotH7022854Mot 2019/20:2854En mer effektiv minoritetspolitik
2019-10-03MotH7022853Mot 2019/20:2853Politik för det samiska folket
2019-10-03MotH7022852Mot 2019/20:2852En hållbar mineralpolitik
2019-10-03MotH7022851Mot 2019/20:2851Åtgärder för ökad psykisk hälsa hos unga
2019-10-03MotH7022850Mot 2019/20:2850Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden
2019-10-03MotH7022849Mot 2019/20:2849Stärk möjligheten att ge stöd till barn som far illa
2019-10-03MotH7022848Mot 2019/20:2848Ge individer och anhöriga initiativrätt till SIP, samordnad individuell plan
2019-10-03MotH7022847Mot 2019/20:2847Avskaffa dagsböter som straffpåföljd
2019-10-03MotH7022846Mot 2019/20:2846Trafiklärarlegitimation
2019-10-03MotH7022845Mot 2019/20:2845Lägg ned Myndigheten för stöd till trossamfund
2019-10-03MotH7022844Mot 2019/20:2844Tolkservice
2019-10-03MotH7022843Mot 2019/20:2843Avskaffa Systembolaget
2019-10-03MotH7022842Mot 2019/20:2842Böter som straffpåföljd för ringa stöld
2019-10-03MotH7022841Mot 2019/20:2841Avslag på asylansökan för personer som begår brott
2019-10-03MotH7022840Mot 2019/20:2840Utvisning av brottslingar
2019-10-03MotH7022839Mot 2019/20:2839Förhindra kapningar av bostadsrättsföreningar
2019-10-03MotH7022838Mot 2019/20:2838Elskatten för elbussar
2019-10-03MotH7022837Mot 2019/20:2837Bättre infrastruktur i Skåne
2019-10-03MotH7022836Mot 2019/20:2836Reformera och strama åt bidragssystemen
2019-10-03MotH7022835Mot 2019/20:2835En mer rättvis skadeståndsrätt
2019-10-03MotH7022834Mot 2019/20:2834Ökad valfrihet i välfärden
2019-10-03MotH7022833Mot 2019/20:2833Från bidrag till jobb - Moderaternas integrationspolitik
2019-10-03MotH7022832Mot 2019/20:2832Kraftsamling för att bekämpa brottsligheten i Sverige
2019-10-03MotH7022831Mot 2019/20:2831Rättvis och hållbar tillväxt
2019-10-03MotH7022830Mot 2019/20:2830En utrikespolitik utifrån svenska intressen
2019-10-03MotH7022829Mot 2019/20:2829Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård
2019-10-03MotH7022828Mot 2019/20:2828Social rörlighet och bättre möjligheter för socialt utsatta barn och unga
2019-10-03MotH7022827Mot 2019/20:2827En liberal svensk Rysslandspolitik
2019-10-03MotH7022826Mot 2019/20:2826Liberal politik mot våld i nära relationer och sexualbrott
2019-10-03MotH7022825Mot 2019/20:2825Energiförsörjning till Gotland
2019-10-03MotH7022824Mot 2019/20:2824Häktesverksamheten i Västerås
2019-10-03MotH7022823Mot 2019/20:2823Stöd till unga brottsoffer
2019-10-03MotH7022822Mot 2019/20:2822Motverka bidrag till extrema organisationer
2019-10-03MotH7022821Mot 2019/20:2821Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
2019-10-03MotH7022820Mot 2019/20:2820Trafikplikt på Mora flygplats
2019-10-03MotH7022819Mot 2019/20:2819Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2019-10-03MotH7022818Mot 2019/20:2818Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2019-10-03MotH7022817Mot 2019/20:2817Dalabanan
2019-10-03MotH7022816Mot 2019/20:2816En nationell värdekommission
2019-10-03MotH7022815Mot 2019/20:2815Ställ motkrav på palestinska myndigheten
2019-10-03MotH7022814Mot 2019/20:2814Barnomsorgspeng för vård av egna barn
2019-10-03MotH7022813Mot 2019/20:2813Offentliggör all information om Raoul Wallenberg
2019-10-03MotH7022812Mot 2019/20:2812Utredning om könsdysfori
2019-10-03MotH7022811Mot 2019/20:2811Bygg ut väg 282
2019-10-03MotH7022810Mot 2019/20:2810Bekämpning av översvämningsmygg
2019-10-03MotH7022809Mot 2019/20:2809Gör det mindre attraktivt för utländska stöldligor att verka i Sverige
2019-10-03MotH7022808Mot 2019/20:2808Nya riktlinjer för fosterdiagnostik
2019-10-03MotH7022807Mot 2019/20:2807Granska polisutbildningens kvalitet
2019-10-03MotH7022806Mot 2019/20:2806Förbud mot skyddsvästar
2019-10-03MotH7022805Mot 2019/20:2805Vårdnadshavares roll vid lagföring av omyndig
2019-10-03MotH7022804Mot 2019/20:2804Dags att börja planera för en andra Ölandsbro
2019-10-03MotH7022803Mot 2019/20:2803Liberal politik för ett levande civilsamhälle
2019-10-03MotH7022802Mot 2019/20:2802Liberal bostadspolitik
2019-10-03MotH7022801Mot 2019/20:2801Utökad flytträtt för pensionsförsäkringar
2019-10-03MotH7022800Mot 2019/20:2800Folkhälsofrågor
2019-10-03MotH7022799Mot 2019/20:2799Vilka reformer krävs för en liberal och konkurrenskraftig arbetsmarknad 2030?
2019-10-03MotH7022798Mot 2019/20:2798Ekonomisk trygghet för barn och familj
2019-10-03MotH7022797Mot 2019/20:2797Barnvänlig familjepolitik
2019-10-03MotH7022796Mot 2019/20:2796Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2019-10-03MotH7022795Mot 2019/20:2795Liberal familjerätt
2019-10-03MotH7022794Mot 2019/20:2794Insatser mot grov organiserad brottslighet och vapenbrott
2019-10-03MotH7022793Mot 2019/20:2793Insatser för unga lagöverträdare
2019-10-03MotH7022791Mot 2019/20:2791Buller från vindkraftverk
2019-10-03MotH7022790Mot 2019/20:2790Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2019-10-03MotH7022789Mot 2019/20:2789Sponsring av kultur från näringslivet
2019-10-03MotH7022788Mot 2019/20:2788Utgiftsområde 15 Studiestöd
2019-10-03MotH7022787Mot 2019/20:2787Säkerställ synskärpa i samband med körkortsförnyelse
2019-10-03MotH7022786Mot 2019/20:2786Ersättning till de yrkesfiskare som drabbas av förbudet mot kommersiellt torskfiske i Östersjön
2019-10-03MotH7022785Mot 2019/20:2785Stärk Sveriges kontakter med Israel
2019-10-03MotH7022784Mot 2019/20:2784Tillsätt en ensamhetsminister
2019-10-03MotH7022783Mot 2019/20:2783Åtgärder för att minska pornografins skadeverkningar
2019-10-03MotH7022782Mot 2019/20:2782Förstärkt antidopningsarbete
2019-10-03MotH7022781Mot 2019/20:2781Politik för ett stärkt civilsamhälle
2019-10-03MotH7022780Mot 2019/20:2780TBE-vaccinering
2019-10-03MotH7022779Mot 2019/20:2779Obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare
2019-10-03MotH7022778Mot 2019/20:2778Krafttag mot barnfetma
2019-10-03MotH7022777Mot 2019/20:2777Offentligfinansierade tolkkostnader för döva
2019-10-03MotH7022776Mot 2019/20:2776Inför fixrum på prov i Göteborg
2019-10-03MotH7022775Mot 2019/20:2775Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2019-10-03MotH7022774Mot 2019/20:2774Jakt och viltvård
2019-10-03MotH7022773Mot 2019/20:2773Det svenska snuset
2019-10-03MotH7022772Mot 2019/20:2772Ersättning för narkolepsi till följd av Pandemrixvaccinering
2019-10-03MotH7022771Mot 2019/20:2771Handlingsplan mot tuberkulos
2019-10-03MotH7022770Mot 2019/20:2770Skolans sexualundervisning
2019-10-03MotH7022768Mot 2019/20:2768Effektiva verktyg mot ätberoende
2019-10-03MotH7022767Mot 2019/20:2767Droger på LVM-hem
2019-10-03MotH7022766Mot 2019/20:2766Ansvaret för missbruks- och beroendevården och samsjuklighet
2019-10-03MotH7022765Mot 2019/20:2765Krafttag mot läkemedelsmissbruk
2019-10-03MotH7022764Mot 2019/20:2764Gemensamhetsutrymmen på LSS-boenden
2019-10-03MotH7022763Mot 2019/20:2763Tillgänglighet genom teckenspråk
2019-10-03MotH7022762Mot 2019/20:2762Låt unga forskare behålla sin sociala trygghet under den postdoktorala perioden
2019-10-03MotH7022761Mot 2019/20:2761Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2019-10-03MotH7022760Mot 2019/20:2760Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2019-10-03MotH7022759Mot 2019/20:2759Utökat stöd och utmärkelse för veteraner
2019-10-03MotH7022758Mot 2019/20:2758Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter
2019-10-03MotH7022757Mot 2019/20:2757Vägskyltning
2019-10-03MotH7022756Mot 2019/20:2756Smärtvård
2019-10-03MotH7022755Mot 2019/20:2755Rätten till egna embryon
2019-10-03MotH7022754Mot 2019/20:2754Buller och hälsa
2019-10-03MotH7022753Mot 2019/20:2753Förmånen att äta jobblunch ur konservburk
2019-10-03MotH7022752Mot 2019/20:2752Motverka dumpning av bilvrak
2019-10-03MotH7022751Mot 2019/20:2751Liberala reformer mot narkotika och för bättre beroendevård
2019-10-03MotH7022750Mot 2019/20:2750Skydd och trygghet - sekretesslagstiftning som fyller sitt syfte
2019-10-03MotH7022749Mot 2019/20:2749Differentiera trängselskatt
2019-10-03MotH7022748Mot 2019/20:2748Förebygg missförhållanden och gör det enklare att tipsa om otrygga arbetsplatser
2019-10-03MotH7022747Mot 2019/20:2747Rena hav
2019-10-03MotH7022746Mot 2019/20:2746Liberal infrastruktur för en hållbar framtid
2019-10-03MotH7022745Mot 2019/20:2745Liberal politik mot hedersrelaterat våld och förtryck
2019-10-03MotH7022744Mot 2019/20:2744Arbetskraftsinvandring
2019-10-03MotH7022743Mot 2019/20:2743Liberal politik för färre och enklare regler
2019-10-03MotH7022742Mot 2019/20:2742Liberal funktionshinderspolitik
2019-10-03MotH7022741Mot 2019/20:2741Underlätta för idéburna företag
2019-10-03MotH7022740Mot 2019/20:2740Sverige hör hemma i demokratiernas försvarsförbund
2019-10-03MotH7022739Mot 2019/20:2739Det livslånga lärandet och företagens kompetensbehov
2019-10-03MotH7022738Mot 2019/20:2738Framtidssäkra det svenska vägnätet för ökad trafiksäkerhet
2019-10-03MotH7022737Mot 2019/20:2737En robust och bred krisberedskap
2019-10-03MotH7022736Mot 2019/20:2736Ett starkt totalförsvar för att säkra Sverige
2019-10-03MotH7022735Mot 2019/20:2735En räddningstjänst som är effektiv i både freds- och krigstid
2019-10-03MotH7022734Mot 2019/20:2734Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare
2019-10-03MotH7022733Mot 2019/20:2733Bygg ut riksväg 40
2019-10-03MotH7022732Mot 2019/20:2732Terrorism
2019-10-03MotH7022731Mot 2019/20:2731Bygg nya stambanor för höghastighetståg
2019-10-03MotH7022730Mot 2019/20:2730Riksväg 26/47 Månseryd-Hedenstorp
2019-10-03MotH7022729Mot 2019/20:2729Kriminalvården
2019-10-03MotH7022728Mot 2019/20:2728Tydliga reaktioner mot brott
2019-10-03MotH7022727Mot 2019/20:2727Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2019-10-03MotH7022726Mot 2019/20:2726Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck
2019-10-03MotH7022725Mot 2019/20:2725Motverka hybridkrigföring i form av propaganda
2019-10-03MotH7022724Mot 2019/20:2724Skydd för medieredaktioner
2019-10-03MotH7022723Mot 2019/20:2723Förebyggande av våldsbejakande extremism
2019-10-03MotH7022722Mot 2019/20:2722Starkare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor
2019-10-03MotH7022721Mot 2019/20:2721Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomi
2019-10-03MotH7022720Mot 2019/20:2720Äldre och digital teknik
2019-10-03MotH7022719Mot 2019/20:2719Arbete och utbildning ska löna sig
2019-10-03MotH7022718Mot 2019/20:2718Sverige ska vara ett digitalt föregångsland
2019-10-03MotH7022717Mot 2019/20:2717Stoppa nyckelbiotopsinventering
2019-10-03MotH7022716Mot 2019/20:2716Östergötlands skogsägare
2019-10-03MotH7022715Mot 2019/20:2715Krav på medlemsavgift
2019-10-03MotH7022714Mot 2019/20:2714Mycket högre ersättningar till markägaren vid markintrång
2019-10-03MotH7022713Mot 2019/20:2713Myndigheternas vägledningsansvar
2019-10-03MotH7022712Mot 2019/20:2712Opinionsbildande myndigheter och statliga bolag
2019-10-03MotH7022711Mot 2019/20:2711Sverige behöver ha en riktig strategi för vår energiförsörjning
2019-10-03MotH7022710Mot 2019/20:2710Infrastruktur i Halland
2019-10-03MotH7022709Mot 2019/20:2709Bekämpa stöldligorna
2019-10-03MotH7022708Mot 2019/20:2708Dispositiva bullerregler för Försvarsmakten
2019-10-03MotH7022707Mot 2019/20:2707Obligatorisk totalförsvarsutbildning i skolan
2019-10-03MotH7022706Mot 2019/20:2706Taiwan
2019-10-03MotH7022705Mot 2019/20:2705Fler unga entreprenörer
2019-10-03MotH7022704Mot 2019/20:2704Strandskydd för ökat byggande
2019-10-03MotH7022703Mot 2019/20:2703Ersätt nuvarande krav på personalliggare med den danska modellen
2019-10-03MotH7022702Mot 2019/20:2702Enklare momsregler
2019-10-03MotH7022701Mot 2019/20:2701En nationell handlingsplan mot bortförande och bortgifte av barn
2019-10-03MotH7022700Mot 2019/20:2700Bättre vargförvaltning
2019-10-03MotH7022699Mot 2019/20:2699En trygg demokrati
2019-10-03MotH7022698Mot 2019/20:2698Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2019-10-03MotH7022697Mot 2019/20:2697Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2019-10-03MotH7022696Mot 2019/20:2696Utgiftsområde 15 Studiestöd
2019-10-03MotH7022695Mot 2019/20:2695Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2019-10-03MotH7022694Mot 2019/20:2694Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2019-10-03MotH7022693Mot 2019/20:2693Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2019-10-03MotH7022692Mot 2019/20:2692Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2019-10-03MotH7022691Mot 2019/20:2691Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2019-10-03MotH7022690Mot 2019/20:2690Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2019-10-03MotH7022689Mot 2019/20:2689Registerkontroll vid arbete med barn
2019-10-03MotH7022688Mot 2019/20:2688Nationell djurskyddspolis
2019-10-03MotH7022687Mot 2019/20:2687Förbud mot muslimska friskolor
2019-10-03MotH7022686Mot 2019/20:2686Förbud mot icke-medicinsk omskärelse
2019-10-03MotH7022685Mot 2019/20:2685Förbud mot halal- och koscherslakt
2019-10-03MotH7022684Mot 2019/20:2684Beslagtagande av asylsökandes ägodelar
2019-10-03MotH7022683Mot 2019/20:2683Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare
2019-10-03MotH7022682Mot 2019/20:2682Vi tryggar välfärden - Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2020
2019-10-03MotH7022681Mot 2019/20:2681Efterlevandeskydd
2019-10-03MotH7022680Mot 2019/20:2680Höj grundavdraget
2019-10-03MotH7022679Mot 2019/20:2679Inför systemet Amber Alert i Sverige för att rädda barns liv
2019-10-03MotH7022678Mot 2019/20:2678Obetalda böter ska omvandlas till andra straff
2019-10-03MotH7022677Mot 2019/20:2677Fler företag och stärkt konkurrenskraft
2019-10-03MotH7022676Mot 2019/20:2676Regional tillväxt
2019-10-03MotH7022675Mot 2019/20:2675Fler växande företag och mer entreprenörskap
2019-10-03MotH7022674Mot 2019/20:2674Stärk Tullverket och gränsskyddet
2019-10-03MotH7022673Mot 2019/20:2673Ordning och reda i folkbokföringen
2019-10-03MotH7022672Mot 2019/20:2672Åtgärder för ett mer förutsägbart skattesystem
2019-10-03MotH7022671Mot 2019/20:2671Rättvisa skatter för fordon och transporter
2019-10-03MotH7022670Mot 2019/20:2670En trygg och hållbar energiförsörjning
2019-10-03MotH7022669Mot 2019/20:2669Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion
2019-10-03MotH7022668Mot 2019/20:2668Jakt och viltvård
2019-10-03MotH7022667Mot 2019/20:2667Skogspolitik
2019-10-03MotH7022666Mot 2019/20:2666En hållbar fiskeripolitik
2019-10-03MotH7022665Mot 2019/20:2665Djur och natur - så behåller vi ekosystemen
2019-10-03MotH7022664Mot 2019/20:2664En giftfri vardag - vetenskapsbaserad kemikaliepolitik
2019-10-03MotH7022663Mot 2019/20:2663Ett cirkulärt och hållbart samhälle
2019-10-03MotH7022662Mot 2019/20:2662Levande hav och rent vatten
2019-10-03MotH7022661Mot 2019/20:2661Avskaffa reklamskatten
2019-10-03MotH7022660Mot 2019/20:2660Natomedlemskap för Sverige
2019-10-03MotH7022659Mot 2019/20:2659Klimatpolitik för hoppfulla
2019-10-03MotH7022658Mot 2019/20:2658Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2019-10-03MotH7022657Mot 2019/20:2657Utgiftsområde 8 Migration
2019-10-03MotH7022656Mot 2019/20:2656Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2019-10-03MotH7022655Mot 2019/20:2655Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2019-10-03MotH7022654Mot 2019/20:2654Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2019-10-03MotH7022653Mot 2019/20:2653Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2019-10-03MotH7022652Mot 2019/20:2652Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2019-10-03MotH7022651Mot 2019/20:2651Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2019-10-03MotH7022650Mot 2019/20:2650Utgiftsområde 15 Studiestöd
2019-10-03MotH7022649Mot 2019/20:2649Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2019-10-03MotH7022648Mot 2019/20:2648I händelse av krig blir det lätt att spara pengarna på kontot
2019-10-03MotH7022647Mot 2019/20:2647Nyttoeffekter av en upprustning av Bohusbanan
2019-10-03MotH7022646Mot 2019/20:2646Omvänd ordning vid organdonationer
2019-10-03MotH7022645Mot 2019/20:2645Statlig myndighet till Halland
2019-10-03MotH7022644Mot 2019/20:2644Kommunala poliser
2019-10-03MotH7022643Mot 2019/20:2643Järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn
2019-10-03MotH7022642Mot 2019/20:2642Nationell samordning för att trygga människor och miljön runt Vänern och Göta älv
2019-10-03MotH7022641Mot 2019/20:2641Vildsvin passar bäst på grillen
2019-10-03MotH7022640Mot 2019/20:2640Åtgärder för nationellt strandstädningsansvar
2019-10-03MotH7022639Mot 2019/20:2639Strandskyddet
2019-10-03MotH7022638Mot 2019/20:2638Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2019-10-03MotH7022637Mot 2019/20:2637Utgiftsområde 24 Näringsliv
2019-10-03MotH7022636Mot 2019/20:2636Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2019-10-03MotH7022635Mot 2019/20:2635Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2019-10-03MotH7022634Mot 2019/20:2634Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2019-10-03MotH7022633Mot 2019/20:2633Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2019-10-03MotH7022632Mot 2019/20:2632Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2019-10-03MotH7022631Mot 2019/20:2631Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2019-10-03MotH7022630Mot 2019/20:2630Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2019-10-03MotH7022629Mot 2019/20:2629Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2019-10-03MotH7022628Mot 2019/20:2628Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2019-10-03MotH7022627Mot 2019/20:2627Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård
2019-10-03MotH7022626Mot 2019/20:2626Utgiftsområde 21 Energi
2019-10-03MotH7022625Mot 2019/20:2625Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2019-10-03MotH7022624Mot 2019/20:2624Brottsrubriceringen hedersbrott
2019-10-03MotH7022623Mot 2019/20:2623Hårdare tag mot gängkriminaliteten
2019-10-03MotH7022622Mot 2019/20:2622Ett fritt och självständigt Tibet
2019-10-03MotH7022621Mot 2019/20:2621Barn som olovligen förs ut ur Sverige
2019-10-03MotH7022620Mot 2019/20:2620Mobiltäckning även där marknaden är svag
2019-10-03MotH7022619Mot 2019/20:2619Utökad kontroll av vapenhandel
2019-10-03MotH7022618Mot 2019/20:2618Högskolan i Skövde
2019-10-03MotH7022617Mot 2019/20:2617Undvik framtida båthaverier
2019-10-03MotH7022616Mot 2019/20:2616Minska klyftorna
2019-10-03MotH7022615Mot 2019/20:2615Avskrivning av lån för lärare i lands- och glesbygdsskolor
2019-10-03MotH7022614Mot 2019/20:2614Norrbotten - en testregion i världsklass
2019-10-03MotH7022613Mot 2019/20:2613Kooperativt företagande
2019-10-03MotH7022612Mot 2019/20:2612Ge socialtjänsten bättre verktyg
2019-10-03MotH7022611Mot 2019/20:2611Hemtjänst-deltidsbrandmän
2019-10-03MotH7022610Mot 2019/20:2610Angående e-tjänster
2019-10-03MotH7022609Mot 2019/20:2609Översyn av vägnätet i hela landet
2019-10-03MotH7022608Mot 2019/20:2608Entreprenörskap i skolan
2019-10-03MotH7022607Mot 2019/20:2607Förenkla regler för resegaranti
2019-10-03MotH7022606Mot 2019/20:2606Angående familjehem, inhemska adoptioner och en översyn av vårdnadsregler
2019-10-03MotH7022605Mot 2019/20:2605Partnerskap Inland-Akademi Norr
2019-10-03MotH7022604Mot 2019/20:2604En rättvisare transportsektor i hela landet
2019-10-03MotH7022603Mot 2019/20:2603Angående försäkringsskydd som utryckningspersonal omfattas av
2019-10-03MotH7022602Mot 2019/20:2602Gemensamt register för företagsdata
2019-10-03MotH7022601Mot 2019/20:2601Möjligheten att fritt välja vård i Norden
2019-10-03MotH7022600Mot 2019/20:2600Organdonation
2019-10-03MotH7022599Mot 2019/20:2599Jämförelser i omsorgen som speglar äldres behov
2019-10-03MotH7022598Mot 2019/20:2598ROT-avdrag för den ideella sektorn
2019-10-03MotH7022597Mot 2019/20:2597Transporter för jobb och tillväxt
2019-10-03MotH7022596Mot 2019/20:2596Angående ambulanshelikoptrar
2019-10-03MotH7022595Mot 2019/20:2595Motverka ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre
2019-10-03MotH7022594Mot 2019/20:2594Vaccinationsprogram för seniorer
2019-10-03MotH7022593Mot 2019/20:2593Utred beskattningen av analog utomhusreklam
2019-10-03MotH7022592Mot 2019/20:2592Äldres rättigheter
2019-10-03MotH7022591Mot 2019/20:2591Omotiverade åldersgränser för screening av sjukdomar
2019-10-03MotH7022590Mot 2019/20:2590Erkänn älvdalskan som ett minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige
2019-10-03MotH7022589Mot 2019/20:2589Förbättra seniorers villkor på arbetsmarknaden
2019-10-03MotH7022588Mot 2019/20:2588Satsningar på geriatrisk och gerontologisk forskning
2019-10-03MotH7022587Mot 2019/20:2587Fler bostäder på seniorers villkor
2019-10-03MotH7022586Mot 2019/20:2586Byt ut begreppet begravningsavgift mot kyrkogårdsavgift
2019-10-03MotH7022585Mot 2019/20:2585Nyckelbiotoper
2019-10-03MotH7022584Mot 2019/20:2584Allemansrätten
2019-10-03MotH7022583Mot 2019/20:2583Äldres valfrihet i omsorgen
2019-10-03MotH7022582Mot 2019/20:2582Flexibilitet och bättre information vid val av tjänstepensionsuttag
2019-10-03MotH7022581Mot 2019/20:2581Översyn av förmånsbeskattning av färdigproducerad mat
2019-10-03MotH7022580Mot 2019/20:2580Behov av äldrecoacher
2019-10-03MotH7022579Mot 2019/20:2579Återbruk och återvinning
2019-10-03MotH7022578Mot 2019/20:2578Utsatta EU-medborgare
2019-10-03MotH7022577Mot 2019/20:2577Nationell förarutbildning för utryckningsfordon
2019-10-03MotH7022576Mot 2019/20:2576Skogsmuseet i Lycksele
2019-10-03MotH7022575Mot 2019/20:2575Statliga kvalitetsgränser och kännbara sanktioner för en bättre äldreomsorg
2019-10-03MotH7022574Mot 2019/20:2574Hörselinstruktörer
2019-10-03MotH7022573Mot 2019/20:2573Öka patientsäkerheten vid ambulanstransporter
2019-10-03MotH7022572Mot 2019/20:2572Fortsatt utveckling av vård och omsorg i hela landet
2019-10-03MotH7022571Mot 2019/20:2571Skatt på transporter
2019-10-03MotH7022570Mot 2019/20:2570Farmaceuter i primärvården
2019-10-03MotH7022569Mot 2019/20:2569Konkurrens på lika villkor inom vård och omsorg
2019-10-03MotH7022568Mot 2019/20:2568Royalties for Regions
2019-10-03MotH7022567Mot 2019/20:2567Miljöbalk och äganderätt
2019-10-03MotH7022566Mot 2019/20:2566Specifika krav för skydd av natur
2019-10-03MotH7022565Mot 2019/20:2565Ekologisk odling - ett problem för livsmedelsförsörjningen
2019-10-03MotH7022564Mot 2019/20:2564Art- och habitatdirektivet
2019-10-03MotH7022563Mot 2019/20:2563Införande av s.k. declaration of interest för offentligt anställda
2019-10-03MotH7022562Mot 2019/20:2562Bluffakturor och krav för inkassoverksamhet
2019-10-03MotH7022561Mot 2019/20:2561Skarpare direktiv vad gäller myndigheterna och äganderätten
2019-10-03MotH7022560Mot 2019/20:2560En mer ändamålsenlig bullerlagstiftning genom bullerservitut
2019-10-03MotH7022559Mot 2019/20:2559Rätt till delaktighet och överklagan för markägare
2019-10-03MotH7022558Mot 2019/20:2558Erkännande av EU:s vapenpass
2019-10-03MotH7022557Mot 2019/20:2557Jönköpings län, Götalandsbanan och Europakorridoren
2019-10-03MotH7022556Mot 2019/20:2556Äganderätt och miljöundantag
2019-10-03MotH7022555Mot 2019/20:2555Återvinning av glykol
2019-10-03MotH7022554Mot 2019/20:2554Trappa ner statens stöd till ekologisk odling
2019-10-03MotH7022553Mot 2019/20:2553Viltförvaltningsdelegationernas mandat och sammansättning
2019-10-03MotH7022552Mot 2019/20:2552Etablera en sanningskommission om relationen mellan den svenska staten och det samiska folket
2019-10-03MotH7022551Mot 2019/20:2551Rennäringens framtid
2019-10-03MotH7022550Mot 2019/20:2550Decentraliserade myndigheter och statliga bolag
2019-10-03MotH7022549Mot 2019/20:2549Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning
2019-10-03MotH7022548Mot 2019/20:2548Effektivisera Lantmäteriet
2019-10-03MotH7022547Mot 2019/20:2547Alkohollagstiftning som i Finland
2019-10-03MotH7022546Mot 2019/20:2546Rösträtt under året man fyller 18 år
2019-10-03MotH7022545Mot 2019/20:2545Ordning och reda i skönhetsbranschen
2019-10-03MotH7022544Mot 2019/20:2544Explosiv ökning av vildsvin
2019-10-03MotH7022543Mot 2019/20:2543Skaraborg - Sveriges kornbod
2019-10-03MotH7022542Mot 2019/20:2542Jakten på privat ägande
2019-10-03MotH7022541Mot 2019/20:2541E20 som projektväg för elektrifiering (t.ex. laddstolpar)
2019-10-03MotH7022540Mot 2019/20:2540Fler åtgärder för att undvika brott
2019-10-03MotH7022539Mot 2019/20:2539Papperskvitton
2019-10-03MotH7022538Mot 2019/20:2538Äganderätt och proportionalitet
2019-10-03MotH7022537Mot 2019/20:2537Den svenska hästen
2019-10-03MotH7022536Mot 2019/20:2536Jakt med båge
2019-10-03MotH7022535Mot 2019/20:2535Djurrättsrelaterad brottslighet
2019-10-03MotH7022534Mot 2019/20:2534Fakturering av styrelseuppdrag i bolag
2019-10-03MotH7022533Mot 2019/20:2533Tydligare redovisning av skatt på arbete
2019-10-03MotH7022532Mot 2019/20:2532Förmånsbeskattning av lantbruk
2019-10-03MotH7022531Mot 2019/20:2531Stärkt äganderätt i minerallagstiftningen
2019-10-03MotH7022530Mot 2019/20:2530Ombyggnad av E65 för utveckling av Ystad hamn
2019-10-03MotH7022529Mot 2019/20:2529Nationell definition av tillgänglighet
2019-10-03MotH7022528Mot 2019/20:2528Cirkulära livsmedelssystem
2019-10-03MotH7022527Mot 2019/20:2527Stärkt maktdelning genom författningsdomstol
2019-10-03MotH7022526Mot 2019/20:2526Distansutmätning
2019-10-03MotH7022525Mot 2019/20:2525Ändrade strandskyddsregler
2019-10-03MotH7022524Mot 2019/20:2524Renodla polisens arbetsuppgifter
2019-10-03MotH7022523Mot 2019/20:2523Stoppa bilmålvakter
2019-10-03MotH7022522Mot 2019/20:2522Låt andra yrkesgrupper än läkare skriva intyg
2019-10-03MotH7022521Mot 2019/20:2521Regler för gravsättning och spridande av avlidens aska
2019-10-03MotH7022520Mot 2019/20:2520Avdrag för pensionssparande
2019-10-03MotH7022519Mot 2019/20:2519Tak för andelen skatt på totalpriset på drivmedel
2019-10-03MotH7022518Mot 2019/20:2518Översyn av strandskyddet
2019-10-03MotH7022517Mot 2019/20:2517Trygga elförsörjningen i södra Sverige
2019-10-03MotH7022516Mot 2019/20:2516Bättre nationell samordning av myndigheter för att förebygga och utreda brott
2019-10-03MotH7022515Mot 2019/20:2515Bättre möjligheter för skyltning på landsbygden
2019-10-03MotH7022514Mot 2019/20:2514Fler viltstängsel vid olycksdrabbade vägar i Kronoberg
2019-10-03MotH7022513Mot 2019/20:2513Förtal
2019-10-03MotH7022512Mot 2019/20:2512Hästspillning och biobränsle
2019-10-03MotH7022511Mot 2019/20:2511Tyskans ökande betydelse i det europeiska samarbetet
2019-10-03MotH7022510Mot 2019/20:2510Skärpta straff för hot mot förtroendevalda politiska företrädare
2019-10-03MotH7022509Mot 2019/20:2509Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet
2019-10-03MotH7022508Mot 2019/20:2508Styrelsearvoden
2019-10-03MotH7022507Mot 2019/20:2507Fri hyressättning av bostäder
2019-10-03MotH7022506Mot 2019/20:2506Solnedgångsparagraf för nya regler och bestämmelser
2019-10-03MotH7022505Mot 2019/20:2505Möjligheter med genmodifierade grödor (GMO)
2019-10-03MotH7022504Mot 2019/20:2504Lagen om ordningsvakter
2019-10-03MotH7022503Mot 2019/20:2503Sydsvenskt försvar
2019-10-03MotH7022502Mot 2019/20:2502Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen
2019-10-03MotH7022501Mot 2019/20:2501Lokal polis för ökad trygghet
2019-10-03MotH7022500Mot 2019/20:2500Civil olydnad
2019-10-03MotH7022499Mot 2019/20:2499Dawit Isaak
2019-10-03MotH7022498Mot 2019/20:2498Utvecklat strandskydd i Skaraborg
2019-10-03MotH7022497Mot 2019/20:2497Intäkter från avyttrat stöldgods bör gå till Brottsofferfonden
2019-10-03MotH7022496Mot 2019/20:2496Stävja missbruk av svenska pass
2019-10-03MotH7022495Mot 2019/20:2495Framtidens infrastruktur i Skaraborg
2019-10-03MotH7022494Mot 2019/20:2494Förändrade cruisingtillstånd
2019-10-03MotH7022493Mot 2019/20:2493Alltid sommartid
2019-10-03MotH7022492Mot 2019/20:2492Modernisera för A- och epatraktorer
2019-10-03MotH7022491Mot 2019/20:2491Det rullande kulturarvet
2019-10-03MotH7022490Mot 2019/20:2490Sjöfarten på Vänern
2019-10-03MotH7022489Mot 2019/20:2489Narkotikapolisens krav på familjeklassning
2019-10-03MotH7022488Mot 2019/20:2488Skåne som testområde för gårdsförsäljning
2019-10-03MotH7022487Mot 2019/20:2487Reformera Allmänna arvsfonden
2019-10-03MotH7022486Mot 2019/20:2486Hästens betydelse för Sverige
2019-10-03MotH7022485Mot 2019/20:2485Närproducerade livsmedel
2019-10-03MotH7022484Mot 2019/20:2484Införande av möjlighet till avdragsrätt för friskvård i enskild firma
2019-10-03MotH7022483Mot 2019/20:2483Elsparkcyklar i stads- och trafikmiljöer
2019-10-03MotH7022482Mot 2019/20:2482Avskaffande av tidsomställningen
2019-10-03MotH7022481Mot 2019/20:2481Motarbeta ökad förekomst av resistent hiv
2019-10-03MotH7022480Mot 2019/20:2480Antibiotikaresistens
2019-10-03MotH7022479Mot 2019/20:2479Placering i kammaren
2019-10-03MotH7022478Mot 2019/20:2478Förebyggande arbete mot organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism
2019-10-03MotH7022477Mot 2019/20:2477Ökad samverkan mellan grundskola och fritidshem
2019-10-03MotH7022476Mot 2019/20:2476Sänkt skatt på husbilar
2019-10-03MotH7022475Mot 2019/20:2475Lika villkor för privata och offentliga vårdgivare
2019-10-03MotH7022474Mot 2019/20:2474Ökat bostadsbyggande
2019-10-03MotH7022473Mot 2019/20:2473Familjeveckan
2019-10-03MotH7022472Mot 2019/20:2472Regelrådet
2019-10-03MotH7022471Mot 2019/20:2471Minimera riskerna för rabiesutbrott
2019-10-03MotH7022470Mot 2019/20:2470Möjlighet att vittna anonymt vid rättegång
2019-10-03MotH7022469Mot 2019/20:2469Fler brottsbekämpande byråkrater
2019-10-03MotH7022468Mot 2019/20:2468En sammanhållen kommunal budgetprocess
2019-10-03MotH7022467Mot 2019/20:2467Införande av en proportionalitetsprincip för stridsåtgärder på arbetsmarknaden
2019-10-03MotH7022466Mot 2019/20:2466Gör kravet på personalliggare i byggverksamhet till ett renodlat arbetsgivaransvar
2019-10-03MotH7022465Mot 2019/20:2465Avskaffande av dubbelregistrering vid älgjakt
2019-10-03MotH7022464Mot 2019/20:2464Nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser
2019-10-03MotH7022463Mot 2019/20:2463Behandling för patienter med Skelleftesjukan
2019-10-03MotH7022462Mot 2019/20:2462Borttagande av det skatterättsliga företrädaransvaret
2019-10-03MotH7022461Mot 2019/20:2461Alternativt organisationsnummer för enskild firma
2019-10-03MotH7022460Mot 2019/20:2460Rätten att bruka sin egen skog
2019-10-03MotH7022459Mot 2019/20:2459Minskat strandskydd vid bostadsbyggande
2019-10-03MotH7022458Mot 2019/20:2458Förlängd tid för tömning av förarkort och digitala skrivare
2019-10-03MotH7022457Mot 2019/20:2457Nationellt minoritetsspråk i skolan
2019-10-03MotH7022456Mot 2019/20:2456Överbrygga läsklyftorna
2019-10-03MotH7022455Mot 2019/20:2455Nationellt ansvar för minskad hemlöshet
2019-10-03MotH7022454Mot 2019/20:2454Minska bostadssektorns klimatavtryck genom resurseffektiv användning av byggmaterial
2019-10-03MotH7022453Mot 2019/20:2453Försöksverksamhet med injektionsrum för heroinister
2019-10-03MotH7022452Mot 2019/20:2452Medgivande vid folkbokföring i någon annans bostad
2019-10-03MotH7022451Mot 2019/20:2451Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
2019-10-03MotH7022450Mot 2019/20:2450Fritidspolitikers rätt till föräldraledighet
2019-10-03MotH7022449Mot 2019/20:2449Förstärkt stöd till avhopparverksamhet från kriminalitet
2019-10-03MotH7022448Mot 2019/20:2448Stopp för fossila krediter och investeringsstöd
2019-10-03MotH7022447Mot 2019/20:2447Satsningar mot övergrepp på barn som sprids på nätet
2019-10-03MotH7022446Mot 2019/20:2446Personliga ombud
2019-10-03MotH7022445Mot 2019/20:2445Strama upp myndigheters klimatarbete
2019-10-03MotH7022444Mot 2019/20:2444Grön företagarpolitik
2019-10-03MotH7022443Mot 2019/20:2443Bana väg för hållbart protein
2019-10-03MotH7022442Mot 2019/20:2442Begränsning av försörjningsstöd och bidrag till den som inte är svensk medborgare
2019-10-03MotH7022441Mot 2019/20:2441Distribution av tid och frekvens i Sverige
2019-10-03MotH7022440Mot 2019/20:2440Avskaffa reglerna om varsel vid driftsinskränkning
2019-10-03MotH7022439Mot 2019/20:2439Införande av licensjakt på vikaresäl
2019-10-03MotH7022438Mot 2019/20:2438Samma karenstid för sjukpenning för den som betalar egenavgift som för den som har en anställning
2019-10-03MotH7022437Mot 2019/20:2437Översyn av lagen om hets mot folkgrupp
2019-10-03MotH7022436Mot 2019/20:2436Avskaffa statens stöd till genusforskning
2019-10-03MotH7022435Mot 2019/20:2435Sydafrika
2019-10-03MotH7022434Mot 2019/20:2434Avskaffa Trafikverkets möjlighet att förbjuda nya utfarter på landsbygden
2019-10-03MotH7022433Mot 2019/20:2433Inför möjligheten till halvt karensavdrag
2019-10-03MotH7022432Mot 2019/20:2432Sänk stämpelskatten för lagfart och pantbrev
2019-10-03MotH7022431Mot 2019/20:2431Avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus
2019-10-03MotH7022430Mot 2019/20:2430Översyn av momsbeläggning av körkortsutbildning
2019-10-03MotH7022429Mot 2019/20:2429Kyrkors och samfunds legala vigselrätt
2019-10-03MotH7022428Mot 2019/20:2428Inför studielån för körkort för alla
2019-10-03MotH7022427Mot 2019/20:2427Tekniska specifikationer för småhus
2019-10-03MotH7022426Mot 2019/20:2426Ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp
2019-10-03MotH7022425Mot 2019/20:2425Avveckling av Jämställdhetsmyndigheten
2019-10-03MotH7022424Mot 2019/20:2424Avveckling av Myndigheten för arbetsmiljökunskap
2019-10-03MotH7022423Mot 2019/20:2423Gör det enklare och billigare att ta körkort
2019-10-03MotH7022422Mot 2019/20:2422Tillsätt en kriskommission för svensk elförsörjning
2019-10-03MotH7022421Mot 2019/20:2421Pant på batterier
2019-10-03MotH7022420Mot 2019/20:2420Översyn av statens stöd till organisationer
2019-10-03MotH7022419Mot 2019/20:2419Avveckling av Myndigheten för kulturanalys
2019-10-03MotH7022418Mot 2019/20:2418Granskning av public service
2019-10-03MotH7022417Mot 2019/20:2417Återtagande av tillfälligt uppehållstillstånd vid semester i forna hemlandet
2019-10-03MotH7022416Mot 2019/20:2416Avskaffa diskrimineringslagens krav på lönekartläggning
2019-10-03MotH7022415Mot 2019/20:2415Hästnäring och strandskyddsregler
2019-10-03MotH7022414Mot 2019/20:2414Registrering av och handel med upphovsrätt och immateriella rättigheter i Sverige
2019-10-03MotH7022413Mot 2019/20:2413Positionering av samtal till 112
2019-10-03MotH7022412Mot 2019/20:2412Eldrivna sparkcyklar
2019-10-03MotH7022411Mot 2019/20:2411Bohusbanan
2019-10-03MotH7022410Mot 2019/20:2410Bro bör ersätta färja där det är samhällsekonomiskt lönsamt
2019-10-03MotH7022409Mot 2019/20:2409Registrering av äldre fordon
2019-10-03MotH7022408Mot 2019/20:2408Låt inte åldern avgöra vid statliga tjänstetillsättningar
2019-10-03MotH7022407Mot 2019/20:2407Nationella riktlinjer för en enhetlig vård, behandling och ett enhetligt stöd till kvinnor med foglossning
2019-10-03MotH7022406Mot 2019/20:2406Undantag i kemikalieskatten för begagnade produkter
2019-10-03MotH7022405Mot 2019/20:2405Kännbara straff för nedskräpning
2019-10-03MotH7022404Mot 2019/20:2404Samlingskort för yrkestrafiken
2019-10-03MotH7022403Mot 2019/20:2403Minska den osunda konkurrensen för svenska åkare
2019-10-03MotH7022402Mot 2019/20:2402Undantag för utbildning för yrkeskompetensbevis
2019-10-03MotH7022401Mot 2019/20:2401Utreda slöjförbud i skolan för barn
2019-10-03MotH7022400Mot 2019/20:2400Ansvarsfördelning i välfärdssystemen
2019-10-03MotH7022399Mot 2019/20:2399En funktionell personlig assistans
2019-10-03MotH7022398Mot 2019/20:2398Minderåriga förbrytare
2019-10-03MotH7022397Mot 2019/20:2397Vinterväghållning
2019-10-03MotH7022396Mot 2019/20:2396Möjlighet för bevakningsföretag att använda hundar för narkotikasök
2019-10-03MotH7022395Mot 2019/20:2395Spårväg City
2019-10-03MotH7022394Mot 2019/20:2394Mobilförbud på cykel
2019-10-03MotH7022393Mot 2019/20:2393Gör det brottsligt att fuska vid förarprov
2019-10-03MotH7022392Mot 2019/20:2392Minst ett års fängelse för bostadsinbrott
2019-10-03MotH7022391Mot 2019/20:2391Förbättrat vägnät
2019-10-03MotH7022390Mot 2019/20:2390Effektivare kontroller på vägarna
2019-10-03MotH7022389Mot 2019/20:2389Tvärförbindelse Södertörn
2019-10-03MotH7022388Mot 2019/20:2388Anställningsskydd
2019-10-03MotH7022387Mot 2019/20:2387Möjlighet för andra aktörer att sälja biljetter via SJ:s webbplats och app
2019-10-03MotH7022386Mot 2019/20:2386Uppmuntra användande av miljöbilar och bilpooler
2019-10-03MotH7022385Mot 2019/20:2385Utbyggnad av E18-sträckan Köping-Västjädra
2019-10-03MotH7022384Mot 2019/20:2384Transport av släp
2019-10-03MotH7022383Mot 2019/20:2383Registertopsning
2019-10-03MotH7022382Mot 2019/20:2382Stoppa utförseln av stöldgods
2019-10-03MotH7022381Mot 2019/20:2381Ordningsstörande billjud
2019-10-03MotH7022380Mot 2019/20:2380Skärp arbetet mot skräp i Nordsjön
2019-10-03MotH7022379Mot 2019/20:2379Järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan
2019-10-03MotH7022378Mot 2019/20:2378Östlig förbindelse
2019-10-03MotH7022377Mot 2019/20:2377Sälj SBAB
2019-10-03MotH7022376Mot 2019/20:2376Sälj Sveaskog
2019-10-03MotH7022375Mot 2019/20:2375Sälj SAS
2019-10-03MotH7022374Mot 2019/20:2374Kommunalt vindkraftsveto
2019-10-03MotH7022373Mot 2019/20:2373Inför möjligheten att avtjäna bötesstraff genom samhällstjänst
2019-10-03MotH7022372Mot 2019/20:2372Minska regelkrånglet i Sverige
2019-10-03MotH7022371Mot 2019/20:2371Trängselskatt i Ropsten
2019-10-03MotH7022370Mot 2019/20:2370Utvisning av utländska brottslingar
2019-10-03MotH7022369Mot 2019/20:2369Tillsätt en utredning i syfte att begränsa rätten till gratis tolk
2019-10-03MotH7022368Mot 2019/20:2368Stärkt äganderätt vid expropriation
2019-10-03MotH7022367Mot 2019/20:2367Ett reformerat underhållsstöd
2019-10-03MotH7022366Mot 2019/20:2366Toatömning
2019-10-03MotH7022365Mot 2019/20:2365Jägar-id som identifiering vid åtelkameror och fällor
2019-10-03MotH7022364Mot 2019/20:2364Regleringsgiljotin
2019-10-03MotH7022363Mot 2019/20:2363En hållbar energipolitik
2019-10-03MotH7022362Mot 2019/20:2362Säl och skarv
2019-10-03MotH7022361Mot 2019/20:2361Gifttunnor
2019-10-03MotH7022360Mot 2019/20:2360Gaturenhållning
2019-10-03MotH7022359Mot 2019/20:2359Avgift vid försenad inbetalning av trängselavgift
2019-10-03MotH7022358Mot 2019/20:2358Utjämningssystemet
2019-10-03MotH7022357Mot 2019/20:2357Ansvar och arbetsmetoder hos polisen
2019-10-03MotH7022356Mot 2019/20:2356Statens servicecenter
2019-10-03MotH7022355Mot 2019/20:2355Bättre villkor för personligt pensionssparande
2019-10-03MotH7022354Mot 2019/20:2354Rätt till ersättning vid avspärrning
2019-10-03MotH7022353Mot 2019/20:2353Återinrätta ett regemente i Göteborg
2019-10-03MotH7022352Mot 2019/20:2352Underlätta för Försvarsmakten att bedriva övningsverksamhet
2019-10-03MotH7022351Mot 2019/20:2351Kontanthandel för god beredskap
2019-10-03MotH7022350Mot 2019/20:2350Kommunalt självbestämmande om strandskydd
2019-10-03MotH7022349Mot 2019/20:2349Snabbutbilda 10 000 polisanställda
2019-10-03MotH7022348Mot 2019/20:2348Försäljning av Arento AB
2019-10-03MotH7022347Mot 2019/20:2347Förhindra avdragsrätten för ROT och RUT utomlands
2019-10-03MotH7022346Mot 2019/20:2346Dags för ett modernt statsskick
2019-10-03MotH7022345Mot 2019/20:2345Skåne län som en riksdagsvalkrets
2019-10-03MotH7022344Mot 2019/20:2344Varningsmeddelanden
2019-10-03MotH7022343Mot 2019/20:2343Begränsning av porrens skadeverkningar för ökad folkhälsa
2019-10-03MotH7022342Mot 2019/20:2342Spelreklamförbud
2019-10-03MotH7022341Mot 2019/20:2341Värmland som centrum för kris och beredskap
2019-10-03MotH7022340Mot 2019/20:2340Rovdjursersättning för rennäringen
2019-10-03MotH7022339Mot 2019/20:2339Vindregleringsmedel
2019-10-03MotH7022338Mot 2019/20:2338En mer ändamålsenlig styrning av Arbetsmiljöverkets tillsyn
2019-10-03MotH7022337Mot 2019/20:2337Stödet till lanthandlare
2019-10-03MotH7022336Mot 2019/20:2336Posttjänster på lika villkor i hela landet
2019-10-03MotH7022335Mot 2019/20:2335Invånarnas tillgång till simhallar och badhus
2019-10-03MotH7022334Mot 2019/20:2334Ordningsvakter
2019-10-03MotH7022333Mot 2019/20:2333Kooperativ arbetsförmedling
2019-10-03MotH7022332Mot 2019/20:2332Respekt för den internationella funktionsrättskonventionen
2019-10-03MotH7022331Mot 2019/20:2331Budapestkonventionen
2019-10-03MotH7022330Mot 2019/20:2330Maskulinitetsnormen
2019-10-03MotH7022329Mot 2019/20:2329Flexibelt lärande för ett livslångt lärande
2019-10-03MotH7022328Mot 2019/20:2328Mälaren
2019-10-03MotH7022327Mot 2019/20:2327Nordiskt register inom hälso- och sjukvården
2019-10-03MotH7022326Mot 2019/20:2326Ungdomsmottagningar
2019-10-03MotH7022325Mot 2019/20:2325Rättvisare skatter
2019-10-03MotH7022324Mot 2019/20:2324Högskolan Väst
2019-10-03MotH7022323Mot 2019/20:2323Internationella kvinnodagen som officiell helgdag
2019-10-03MotH7022322Mot 2019/20:2322Tänderna - en del av kroppen
2019-10-03MotH7022321Mot 2019/20:2321Stöd till utbildning av deltidsbrandmän
2019-10-03MotH7022320Mot 2019/20:2320En bättre utbildning möjliggör ett bättre arbetsliv
2019-10-03MotH7022319Mot 2019/20:2319Idrottsanläggningar i planprocessen
2019-10-03MotH7022318Mot 2019/20:2318Översyn av regelverket kring bolagskoncerner vid ägande av appläkartjänster, apotek och vårdcentraler
2019-10-03MotH7022317Mot 2019/20:2317Obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang
2019-10-03MotH7022316Mot 2019/20:2316Gynekologiska operationers påverkan på kvinnors sexualitet
2019-10-03MotH7022315Mot 2019/20:2315Rätt insatser för hjälp vid sexuella övergrepp
2019-10-03MotH7022314Mot 2019/20:2314Familjehemsregister
2019-10-03MotH7022313Mot 2019/20:2313Brister i läkemedelstillgång
2019-10-03MotH7022312Mot 2019/20:2312Vapenlicens och digital teknik
2019-10-03MotH7022311Mot 2019/20:2311Landsbygdsjobb
2019-10-03MotH7022310Mot 2019/20:2310Stimulanser för ökat bostadsbyggande i trä
2019-10-03MotH7022309Mot 2019/20:2309Utbildningsstrukturen för arbeten inom vård och omsorg
2019-10-03MotH7022308Mot 2019/20:2308Ungdomsförbund i skolan
2019-10-03MotH7022307Mot 2019/20:2307Validering av akademiska yrken samt möjligheten att läsa vid universitet på distans
2019-10-03MotH7022306Mot 2019/20:2306Geografisk representation i statliga bolagsstyrelser
2019-10-03MotH7022305Mot 2019/20:2305En jämlik beroendevård i hela landet
2019-10-03MotH7022304Mot 2019/20:2304Tillgång till bilprovning i hela landet
2019-10-03MotH7022303Mot 2019/20:2303Styrning bortom new public management
2019-10-03MotH7022302Mot 2019/20:2302Kapital och krediter på landsbygden och i glesbygd
2019-10-03MotH7022301Mot 2019/20:2301Stoppa alkoholreklamen
2019-10-03MotH7022300Mot 2019/20:2300Strategi för Sveriges östersjöhamnar
2019-10-03MotH7022299Mot 2019/20:2299Teknisk infrastruktur i glesbygd
2019-10-03MotH7022298Mot 2019/20:2298Marknadsföringen av nätläkare
2019-10-03MotH7022297Mot 2019/20:2297Förenklade rutiner för byte av juridiskt kön
2019-10-03MotH7022296Mot 2019/20:2296Rätt till säkra förlossningar och god eftervård
2019-10-03MotH7022295Mot 2019/20:2295Civilsamhällets roll för äldres välfärd
2019-10-03MotH7022294Mot 2019/20:2294Översyn av offentlighets- och sekretesslagen
2019-10-03MotH7022293Mot 2019/20:2293Barns cyklande
2019-10-03MotH7022292Mot 2019/20:2292Kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken
2019-10-03MotH7022291Mot 2019/20:2291Trygghetssystem för småföretagare
2019-10-03MotH7022290Mot 2019/20:2290Opinionsundersökningars påverkan på valresultat
2019-10-03MotH7022289Mot 2019/20:2289Framtidens skolmåltid
2019-10-03MotH7022288Mot 2019/20:2288Trafikskadeförsäkringen
2019-10-03MotH7022287Mot 2019/20:2287Nationell plan mot sexuella övergrepp mot barn
2019-10-03MotH7022286Mot 2019/20:2286Förstärkta rutiner för upptäckt av unga brottsoffer
2019-10-03MotH7022285Mot 2019/20:2285Polisiära befogenheter för tulltjänstemän
2019-10-03MotH7022284Mot 2019/20:2284Rättsordningen ska styra myndighetsutövning
2019-10-03MotH7022283Mot 2019/20:2283Expropriering och dess ersättningar
2019-10-03MotH7022282Mot 2019/20:2282Skaraborgs valkrets
2019-10-03MotH7022281Mot 2019/20:2281Mat inom äldreomsorgen
2019-10-03MotH7022280Mot 2019/20:2280Försvarsindustri
2019-10-03MotH7022279Mot 2019/20:2279Öka vår försvarsförmåga
2019-10-03MotH7022278Mot 2019/20:2278Livsmedelstrygghet i händelse av kris
2019-10-03MotH7022277Mot 2019/20:2277Riksdagens tidningsrum är nu utan landets tidningar
2019-10-03MotH7022276Mot 2019/20:2276Handlingsplan för framtidens transporter
2019-10-03MotH7022275Mot 2019/20:2275Myndighetssamverkan kring omställningen till ett fossilfritt samhälle
2019-10-03MotH7022274Mot 2019/20:2274Nationell handlingsplan för endometriosvården
2019-10-03MotH7022273Mot 2019/20:2273Räddningsstråk
2019-10-03MotH7022272Mot 2019/20:2272Karenstiden i arbetslöshetsförsäkringen
2019-10-03MotH7022271Mot 2019/20:2271Forskning om kvinnosjukdomar och kvinnors hälsa
2019-10-03MotH7022270Mot 2019/20:2270En klimatsmart exportindustri med en svensk klimatsmart sjöfart
2019-10-03MotH7022269Mot 2019/20:2269Eftersupning vid trafikbrott
2019-10-03MotH7022268Mot 2019/20:2268Mälardalens högskola
2019-10-03MotH7022267Mot 2019/20:2267Elförsörjningen i Sörmland
2019-10-03MotH7022266Mot 2019/20:2266Gemensam nordisk byggstandard
2019-10-03MotH7022265Mot 2019/20:2265Folkbokföring av utlandssvenskar
2019-10-03MotH7022264Mot 2019/20:2264Utrikesrepresentationen
2019-10-03MotH7022263Mot 2019/20:2263Sida, bistånd och vikten av vetenskap
2019-10-03MotH7022262Mot 2019/20:2262Sverige överimplementerar EU:s lagar
2019-10-03MotH7022261Mot 2019/20:2261Ordningsvakter
2019-10-03MotH7022260Mot 2019/20:2260Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2019-10-03MotH7022259Mot 2019/20:2259Medborgarförslag till myndigheter
2019-10-03MotH7022258Mot 2019/20:2258Svensk biodling
2019-10-03MotH7022257Mot 2019/20:2257Sjukförsäkringen
2019-10-03MotH7022256Mot 2019/20:2256Arbetskraftsinvandringen
2019-10-03MotH7022255Mot 2019/20:2255Effektiv handläggning hos myndigheter
2019-10-03MotH7022254Mot 2019/20:2254Anhöriga till psykiskt sjuka
2019-10-03MotH7022253Mot 2019/20:2253Nya miljökrav för läkemedel
2019-10-03MotH7022252Mot 2019/20:2252Satsningar psykisk ohälsa
2019-10-03MotH7022251Mot 2019/20:2251Bättre valmöjligheter för äldre
2019-10-03MotH7022250Mot 2019/20:2250Översyn av avgifter inom äldreomsorgen
2019-10-03MotH7022249Mot 2019/20:2249Stöd till ökad vaccination mot TBE
2019-10-03MotH7022248Mot 2019/20:2248Rutinmässig kontroll av diabetes 2
2019-10-03MotH7022247Mot 2019/20:2247Automatisk anslutning till donationsregistret
2019-10-03MotH7022246Mot 2019/20:2246Brott begångna av barn under 15 år
2019-10-03MotH7022245Mot 2019/20:2245En vapenlagstiftning som främjar jakt och sportskytte
2019-10-03MotH7022244Mot 2019/20:2244Prövningstillstånd i förvaltningsdomstolen
2019-10-03MotH7022243Mot 2019/20:2243Inrätta ett häkte i Västerås
2019-10-03MotH7022242Mot 2019/20:2242Effektivare system för organ- och vävnadsdonation
2019-10-03MotH7022241Mot 2019/20:2241Systematiskt arbete mot antibiotikaresistens
2019-10-03MotH7022240Mot 2019/20:2240Nationellt journummer till socialtjänsten för barn
2019-10-03MotH7022239Mot 2019/20:2239Möjligheten att nå socialtjänsten via nödnumret 112
2019-10-03MotH7022238Mot 2019/20:2238Motverka psykisk ohälsa hos barn och unga
2019-10-03MotH7022237Mot 2019/20:2237Medicinsk rådgivning till försäkringsbolag
2019-10-03MotH7022236Mot 2019/20:2236Brandsäkerhet inom hemtjänsten
2019-10-03MotH7022235Mot 2019/20:2235Översyn av nuvarande ledamotsstöd
2019-10-03MotH7022234Mot 2019/20:2234Angående en sömlös vård
2019-10-03MotH7022233Mot 2019/20:2233Ett tydligt tjänstemannaansvar
2019-10-03MotH7022232Mot 2019/20:2232Ändra i ärvdabalken
2019-10-03MotH7022231Mot 2019/20:2231Ärvdabalken
2019-10-03MotH7022230Mot 2019/20:2230Bekämpa granbarkborren
2019-10-03MotH7022229Mot 2019/20:2229Stoppa antibiotikamaten i EU
2019-10-03MotH7022228Mot 2019/20:2228Insatser för turismen i Sverige
2019-10-03MotH7022227Mot 2019/20:2227Byggnation av djurstallar
2019-10-03MotH7022226Mot 2019/20:2226Minska skogsreservaten och producera i stället mer skog
2019-10-03MotH7022225Mot 2019/20:2225Medföljande av personlig assistent till skola och daglig verksamhet
2019-10-03MotH7022223Mot 2019/20:2223Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2019-10-03MotH7022222Mot 2019/20:2222LSS och rätten att välja utförare
2019-10-03MotH7022221Mot 2019/20:2221Bättre villkor för människor med funktionsnedsättning
2019-10-03MotH7022220Mot 2019/20:2220Förenkla för legitima vapenbärare
2019-10-03MotH7022219Mot 2019/20:2219Polisens bedömning av jaktvapen
2019-10-03MotH7022218Mot 2019/20:2218Omhändertagande av berusade personer enligt LOB
2019-10-03MotH7022217Mot 2019/20:2217Trafiksäkerheten måste säkras på väg 55
2019-10-03MotH7022216Mot 2019/20:2216Säkra elnätsinfrastrukturen genom Södermanland
2019-10-03MotH7022215Mot 2019/20:2215Åtgärder för fler bostäder
2019-10-03MotH7022214Mot 2019/20:2214Hantverksyrket
2019-10-03MotH7022213Mot 2019/20:2213En tydligare hälso- och sjukvårdslag
2019-10-03MotH7022212Mot 2019/20:2212Digital utrustning på HVB-hem
2019-10-03MotH7022211Mot 2019/20:2211Översyn och uppföljning av kassaregisterlagen
2019-10-03MotH7022210Mot 2019/20:2210Tillåta dubbdäck fram till den 30 april
2019-10-03MotH7022209Mot 2019/20:2209En familjevänlig tågtrafik
2019-10-03MotH7022208Mot 2019/20:2208Sverigedemokratisk insolvensrätt - obestånd, förvaltarskap och skuldsanering
2019-10-03MotH7022207Mot 2019/20:2207Förbättrad kvalitet i sexualundervisningen i skolan
2019-10-03MotH7022206Mot 2019/20:2206Skyddsrum
2019-10-03MotH7022205Mot 2019/20:2205Informera i skolan om socialförsäkringar
2019-10-03MotH7022204Mot 2019/20:2204Samhällets förmåga vid extraordinära händelser
2019-10-03MotH7022203Mot 2019/20:2203Fler naturvetare behövs
2019-10-03MotH7022202Mot 2019/20:2202Lagen om ersättning för fysioterapi
2019-10-03MotH7022201Mot 2019/20:2201Försäljning av cider 3,5 procent i detaljhandeln
2019-10-03MotH7022200Mot 2019/20:2200Momsfria vårdtjänster
2019-10-03MotH7022199Mot 2019/20:2199Behovet av en ny kommunreform i Sverige
2019-10-03MotH7022198Mot 2019/20:2198Utvidga och förstärk tjänstemannaansvaret
2019-10-03MotH7022197Mot 2019/20:2197Tullen ska kunna stoppa stöldgods vid svenska gränser
2019-10-03MotH7022196Mot 2019/20:2196Kontakt elev-skola-vårdnadshavare genom hela skoltiden
2019-10-03MotH7022195Mot 2019/20:2195Förebygga skilsmässor samt erbjuda stöd till barn
2019-10-03MotH7022194Mot 2019/20:2194Översyn av fördelningen av de regionala utvecklingsmedlen
2019-10-03MotH7022193Mot 2019/20:2193Hästföretagares villkor
2019-10-03MotH7022192Mot 2019/20:2192Förbättrad rättsstatus för tjänstehundar och tjänstehästar
2019-10-03MotH7022191Mot 2019/20:2191Otrygga plankorsningar
2019-10-03MotH7022190Mot 2019/20:2190Sanktioner när bilar överges på ett trafikfarligt sätt
2019-10-03MotH7022189Mot 2019/20:2189Ekonomiskt skydd för företag
2019-10-03MotH7022188Mot 2019/20:2188Arbetsskadeförsäkringen behöver reformeras
2019-10-03MotH7022187Mot 2019/20:2187Värna Sveriges motorhistoriska kulturarv
2019-10-03MotH7022186Mot 2019/20:2186Bättre balans mellan markägare och allemansrätten
2019-10-03MotH7022185Mot 2019/20:2185Översyn av skatteregler för gränsgångare
2019-10-03MotH7022184Mot 2019/20:2184Åtgärder för en rättssäker folkbokföring och adressändring
2019-10-03MotH7022183Mot 2019/20:2183Upptagning av s.k. spökredskap i våra hav
2019-10-03MotH7022182Mot 2019/20:2182Översyn av reglerna för torg- och marknadshandel
2019-10-03MotH7022181Mot 2019/20:2181Vård av förälder
2019-10-03MotH7022180Mot 2019/20:2180Strategi för läkemedelsberedskap vid krissituationer och krig
2019-10-03MotH7022179Mot 2019/20:2179Förenkling av företagens uppgiftslämnande
2019-10-03MotH7022178Mot 2019/20:2178Förstärkt vittnesskydd
2019-10-03MotH7022177Mot 2019/20:2177Strandnära byggnation
2019-10-03MotH7022176Mot 2019/20:2176Kontantfrågan
2019-10-03MotH7022175Mot 2019/20:2175Trygghetsboende
2019-10-03MotH7022174Mot 2019/20:2174Jämställd sponsring
2019-10-03MotH7022173Mot 2019/20:2173Ökad försäljning av viltkött
2019-10-03MotH7022172Mot 2019/20:2172Insatser inom arbetslöshetsförsäkringen
2019-10-03MotH7022171Mot 2019/20:2171Sörmland som pilotlän för att minska arbetslösheten
2019-10-03MotH7022170Mot 2019/20:2170Demokratibrott mot folkvalda
2019-10-03MotH7022169Mot 2019/20:2169Flaggbränning
2019-10-03MotH7022168Mot 2019/20:2168Utvärdering av vindkraftens samhällsnytta
2019-10-03MotH7022167Mot 2019/20:2167Sprid goda exempel för en bättre hemtjänst
2019-10-03MotH7022166Mot 2019/20:2166Tydligare regelverk för provsmakning av öl vid bryggerier
2019-10-03MotH7022165Mot 2019/20:2165Tydligare bekämpning av djurrättsaktivism
2019-10-03MotH7022164Mot 2019/20:2164Gör det möjligt att använda AML i Sverige
2019-10-03MotH7022163Mot 2019/20:2163Bättre möjligheter för polisen att publicera bilder
2019-10-03MotH7022162Mot 2019/20:2162Ny järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo genom Bohuslän
2019-10-03MotH7022161Mot 2019/20:2161Se över reglerna och prövningen av olika handikapp för att få behålla sitt körkort
2019-10-03MotH7022160Mot 2019/20:2160Ökat trafiksäkerhetsmedvetande bland utryckningsförare
2019-10-03MotH7022159Mot 2019/20:2159Kapitalvinstbeskattning av bostäder
2019-10-03MotH7022158Mot 2019/20:2158Skredrisken i Götaälvdalen
2019-10-03MotH7022157Mot 2019/20:2157Samordnad slussled och skredsäkring
2019-10-03MotH7022156Mot 2019/20:2156Regionala flygplatser
2019-10-03MotH7022155Mot 2019/20:2155IB-elevers rättigheter
2019-10-03MotH7022154Mot 2019/20:2154Olaglig djurrättsaktivism
2019-10-03MotH7022153Mot 2019/20:2153Förutsättningar för och lönsamhet i att investera i kompetensutveckling
2019-10-03MotH7022152Mot 2019/20:2152Privata arbetsförmedlingar
2019-10-03MotH7022151Mot 2019/20:2151Betydelsen av arbete och integration i ett rättssäkert Sverige
2019-10-03MotH7022150Mot 2019/20:2150Konkret handlingsplan för att stoppa olagliga körkkort
2019-10-03MotH7022149Mot 2019/20:2149Hyresrätt och allmännytta
2019-10-03MotH7022148Mot 2019/20:2148Hyressättning
2019-10-03MotH7022147Mot 2019/20:2147Stoppa gängkriminalitet och den våldsbejakande extremismen
2019-10-03MotH7022016Mot 2019/20:2016Rättsstaten åter
2019-10-03MotH7022015Mot 2019/20:2015Inled en Arlandaförhandling
2019-10-03MotH7022014Mot 2019/20:2014Uppvärdera medborgarskapet
2019-10-03MotH7022013Mot 2019/20:2013Ändra regelverket kring betalningsanmärkning
2019-10-03MotH7022012Mot 2019/20:2012Villkor för framförande av vattenskoter
2019-10-03MotH7022011Mot 2019/20:2011Säkra Götaälvdalen - invånare och sjöfart
2019-10-03MotH7022010Mot 2019/20:2010Verktyg för att upptäcka och lagföra personer som innehar barnpornografi
2019-10-03MotH7022009Mot 2019/20:2009Utvärdera Ersättningsnämndens arbete
2019-10-03MotH7022008Mot 2019/20:2008Medvetenhet kring skador av plast i livsmedel
2019-10-03MotH7022007Mot 2019/20:2007En levande och välmående skärgård
2019-10-03MotH7022006Mot 2019/20:2006Reformering av hotellagen
2019-10-03MotH7022005Mot 2019/20:2005Patientvänlig hantering av läkemedelsförmånen och minskat missbruk av tunga mediciner
2019-10-03MotH7022004Mot 2019/20:2004Åtgärder för en effektivare byggprocess
2019-10-03MotH7022003Mot 2019/20:2003Ökad användning av avfall och restprodukter
2019-10-03MotH7022002Mot 2019/20:2002Avskaffa Systembolagets monopol
2019-10-03MotH7022001Mot 2019/20:2001Vindkraft i fjällmiljöer
2019-10-03MotH7022000Mot 2019/20:2000Civilkuragelag och civilkuragepris
2019-10-03IpH71027Ip 2019/20:27Demonstration och demokrati
2019-10-03IpH71026Ip 2019/20:26Snöröjning av enskilda vägar
2019-10-03IpH71025Ip 2019/20:25Regeringen och arbetslösheten
2019-10-03FrH711101Fr 2019/20:101Försvarsberedningens förslag och ekonomiska ram
2019-10-03FrH711100Fr 2019/20:100Stängningen av apoteket i Föllinge
2019-10-03FrH71199Fr 2019/20:99Kriminalisering av deltagande i terrororganisation
2019-10-03FrH71198Fr 2019/20:98Lagföring av återvändande IS-terrorister
2019-10-03FrH71197Fr 2019/20:97En internationell tribunal för dömandet av IS-terrorister
2019-10-03FrH71196Fr 2019/20:96Stöd till IS-terrorister
2019-10-03FrH71195Fr 2019/20:95Försörjningsstöd till IS-terrorister
2019-10-03FrH71194Fr 2019/20:94Arbetskraftsinvandring
2019-10-03FrH71193Fr 2019/20:93Osund konkurrens
2019-10-03FrH71192Fr 2019/20:92Åtgärder för att minska sjukskrivningarna
2019-10-03FrH71191Fr 2019/20:91Rehabiliteringskedjan
2019-10-03FrH71190Fr 2019/20:90En översyn av Försäkringskassans beslutsstöd
2019-10-03FrH71189Fr 2019/20:89Sjöfartsverket och avtal med regioner
2019-10-03FrH71188Fr 2019/20:88Fackförbundens företrädesrätt att utse skyddsombud
2019-10-03FrH71187Fr 2019/20:87Brister i samhällets ansvar
2019-10-03FrH71186Fr 2019/20:86Pojkars skolresultat
2019-10-03FrH71185Fr 2019/20:85Självmordstalen bland män
2019-10-03FrH71184Fr 2019/20:84Antalet polisutbildade 2024
2019-10-03FrH71183Fr 2019/20:83Utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott
2019-10-02PropH70318Prop 2019/20:18Arbetet i frågor som rör Kina
2019-10-02MotH7022146Mot 2019/20:2146Certifiering av begravningsbranschen
2019-10-02MotH7022145Mot 2019/20:2145Räckesolyckor
2019-10-02MotH7022144Mot 2019/20:2144Progressiv beskattning
2019-10-02MotH7022143Mot 2019/20:2143Beskattning av kapitalinkomster
2019-10-02MotH7022142Mot 2019/20:2142Avdragsrätt för medlemsavgift i fackföreningar och arbetslöshetskassor
2019-10-02MotH7022141Mot 2019/20:2141Undervisningen i sfi är en investering
2019-10-02MotH7022140Mot 2019/20:2140Svenska kraftnät
2019-10-02MotH7022139Mot 2019/20:2139Elmarknadens funktionssätt och effekterna av avregleringen
2019-10-02MotH7022138Mot 2019/20:2138Indexering av ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen
2019-10-02MotH7022137Mot 2019/20:2137Kontrollplatser för tung trafik i Södermanlands län
2019-10-02MotH7022136Mot 2019/20:2136Julita gård som världsarv
2019-10-02MotH7022135Mot 2019/20:2135Värdepapperisering av svenska försäkringsrisker
2019-10-02MotH7022134Mot 2019/20:2134Palestina och Israel
2019-10-02MotH7022133Mot 2019/20:2133Utveckla Sveaskogs ekoparker med mer naturturism
2019-10-02MotH7022132Mot 2019/20:2132Sveriges fortsatta engagemang för Västsahara
2019-10-02MotH7022131Mot 2019/20:2131Kapning av folkbokföringsadress
2019-10-02MotH7022130Mot 2019/20:2130Delning av aska efter en avliden
2019-10-02MotH7022129Mot 2019/20:2129Översyn av hållbarhetsredovisningslagen
2019-10-02MotH7022128Mot 2019/20:2128Gymnasieutbildningar som möter arbetsmarknadsbehovet
2019-10-02MotH7022127Mot 2019/20:2127Kraftfulla åtgärder mot skarvproblemen
2019-10-02MotH7022126Mot 2019/20:2126Infrastruktursatsningar för ett starkare Värmland
2019-10-02MotH7022125Mot 2019/20:2125En uthållig vargpolitik
2019-10-02MotH7022124Mot 2019/20:2124Västkustbanan
2019-10-02MotH7022123Mot 2019/20:2123Utveckla och förbättra vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar
2019-10-02MotH7022122Mot 2019/20:2122Statliga myndigheter ska begära ersättning för merkostnader
2019-10-02MotH7022121Mot 2019/20:2121Förbättring av verksamheterna i barnahus
2019-10-02MotH7022120Mot 2019/20:2120Möjliggör för fler kommunala ordningsvakter
2019-10-02MotH7022119Mot 2019/20:2119Avgifter och skatter
2019-10-02MotH7022118Mot 2019/20:2118Förbjud alla djur på cirkus
2019-10-02MotH7022117Mot 2019/20:2117Färdtjänst över nationsgränser
2019-10-02MotH7022116Mot 2019/20:2116Fler centrum för svåra förlossningsskador
2019-10-02MotH7022115Mot 2019/20:2115Ettårig polisutbildning för akademiker
2019-10-02MotH7022114Mot 2019/20:2114Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige
2019-10-02MotH7022113Mot 2019/20:2113En översyn av rättegångsbalkens tidsbegränsning för husrannsakan
2019-10-02MotH7022112Mot 2019/20:2112Inför Magnitskij-sanktioner i EU
2019-10-02MotH7022111Mot 2019/20:2111Mer vätgas för ett fossilfritt Sverige
2019-10-02MotH7022110Mot 2019/20:2110Inrätta ett nationellt säkerhetsråd
2019-10-02MotH7022109Mot 2019/20:2109Kartläggning av den svenska spelutvecklingsbranschen
2019-10-02MotH7022108Mot 2019/20:2108Kartläggning av svensk mötesindustri
2019-10-02MotH7022107Mot 2019/20:2107Förbjud regioner att ge planerad sjukvård till den som befinner sig illegalt i Sverige
2019-10-02MotH7022106Mot 2019/20:2106Motverkande av missbruk av Attefallsreglerna
2019-10-02MotH7022105Mot 2019/20:2105Stärk kustfisket och genomför en översyn av jakt på säl och skarv
2019-10-02MotH7022104Mot 2019/20:2104Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien
2019-10-02MotH7022103Mot 2019/20:2103Polisens förmedling av brottsofferstöd
2019-10-02MotH7022102Mot 2019/20:2102En trygg sjukförsäkring att lita på
2019-10-02MotH7022101Mot 2019/20:2101Rätt vård vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
2019-10-02MotH7022100Mot 2019/20:2100Rättvis habiliteringsersättning
2019-10-02MotH7022099Mot 2019/20:2099Statlig närvarogaranti
2019-10-02MotH7022098Mot 2019/20:2098Höghastighetsbana Oslo-Göteborg-Köpenhamn
2019-10-02MotH7022097Mot 2019/20:2097Inför medborgerlig förslagsrätt till de beslutande församlingarna
2019-10-02MotH7022096Mot 2019/20:2096Jämställd idrott
2019-10-02MotH7022095Mot 2019/20:2095Utred svenskt avgifts- och utdelningssystem
2019-10-02MotH7022094Mot 2019/20:2094Utredning om dödshjälp
2019-10-02MotH7022093Mot 2019/20:2093Tillgänglighet vid synnedsättning: stärkt kunskap och en symbol för ledstråk i vägmärkesförordningen
2019-10-02MotH7022092Mot 2019/20:2092Akademiska Hus ägardirektiv
2019-10-02MotH7022091Mot 2019/20:2091Stärk arbetet med romsk inkludering
2019-10-02MotH7022090Mot 2019/20:2090Statens ansvar för jämlik och välgrundad ersättning då rovdjur skadar tamdjur
2019-10-02MotH7022089Mot 2019/20:2089Slopa rökförbudet på uteserveringar
2019-10-02MotH7022088Mot 2019/20:2088Screeninglag vid företagsuppköp
2019-10-02MotH7022087Mot 2019/20:2087Reformera grundvux
2019-10-02MotH7022086Mot 2019/20:2086Omläggning av Sveriges Israelpolitik
2019-10-02MotH7022085Mot 2019/20:2085Kunna vara jägare, oavsett funktionsnedsättning
2019-10-02MotH7022084Mot 2019/20:2084Kontraktsvård
2019-10-02MotH7022083Mot 2019/20:2083Kommittéförordningen
2019-10-02MotH7022082Mot 2019/20:2082Järnvägen som ett arbetsmarknadsverktyg
2019-10-02MotH7022081Mot 2019/20:2081Gör Göteborg och Västra Götaland till en nationell testbädd för AI
2019-10-02MotH7022080Mot 2019/20:2080Ge kvarteret Cephalus innergård ett namn
2019-10-02MotH7022079Mot 2019/20:2079Ge alla barn och ungdomar tillgång till de bästa pedagogerna
2019-10-02MotH7022078Mot 2019/20:2078Förtydliga skattelagstiftningen i fråga om styrelsearvoden
2019-10-02MotH7022077Mot 2019/20:2077Förtur i bostadskön till den som fått skyddat boende till följd av hot, våld eller andra övergrepp
2019-10-02MotH7022076Mot 2019/20:2076Möjlighet att dela data mellan myndigheter
2019-10-02MotH7022075Mot 2019/20:2075Skärpta åtgärder mot spårspring
2019-10-02MotH7022074Mot 2019/20:2074Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar
2019-10-02MotH7022073Mot 2019/20:2073Jämställd vård
2019-10-02MotH7022072Mot 2019/20:2072Korttidsanställningar
2019-10-02MotH7022071Mot 2019/20:2071Om trygghet och brottslighet i skolan
2019-10-02MotH7022070Mot 2019/20:2070Om en återintroducerad kommunal förköpsrätt
2019-10-02MotH7022069Mot 2019/20:2069Om idrott och buller
2019-10-02MotH7022068Mot 2019/20:2068Frigivning av Selahattin Demirtas
2019-10-02MotH7022067Mot 2019/20:2067Kriminalisera sexköp utomlands
2019-10-02MotH7022066Mot 2019/20:2066Sistahandsansvaret efter förslutning av SFL
2019-10-02MotH7022065Mot 2019/20:2065Nedrustning
2019-10-02MotH7022064Mot 2019/20:2064Polisnärvaro på landsbygden
2019-10-02MotH7022063Mot 2019/20:2063Arbeta mot osunda kroppsideal
2019-10-02MotH7022062Mot 2019/20:2062Idrottsföreningar och barnrättsperspektivet
2019-10-02MotH7022061Mot 2019/20:2061Inför en fristående antidopningsenhet
2019-10-02MotH7022060Mot 2019/20:2060Liberal demokrati- och integritetspolitik
2019-10-02MotH7022058Mot 2019/20:2058Avskaffa det förhöjda amorteringskravet
2019-10-02MotH7022057Mot 2019/20:2057Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter
2019-10-02MotH7022056Mot 2019/20:2056En skola för kunskap
2019-10-02MotH7022055Mot 2019/20:2055Liberal politik för ett starkare Europasamarbete
2019-10-02MotH7022054Mot 2019/20:2054Sjukvård på människors villkor, inte människor på sjukvårdens villkor
2019-10-02MotH7022053Mot 2019/20:2053Kartlägg socioekonomiska faktorers påverkan på barns och ungdomars idrottande
2019-10-02MotH7022052Mot 2019/20:2052Idrott för nyanlända
2019-10-02MotH7022051Mot 2019/20:2051Äldrelyft
2019-10-02MotH7022050Mot 2019/20:2050Ökad fysisk aktivitet och idrott på fritidshem
2019-10-02MotH7022049Mot 2019/20:2049Krav på legitimation och spelregistrering
2019-10-02MotH7022048Mot 2019/20:2048Åtgärder mot hälsofarliga substanser i kosttillskott
2019-10-02MotH7022047Mot 2019/20:2047Beräkningsgrunder för Trafikverkets anslag
2019-10-02MotH7022046Mot 2019/20:2046Förbättra servicen för postutdelning i glesbygd
2019-10-02MotH7022045Mot 2019/20:2045Förtydliga färdtjänstreglerna
2019-10-02MotH7022044Mot 2019/20:2044Landsbygden bör prioriteras
2019-10-02MotH7022043Mot 2019/20:2043Riksintressenas arealer
2019-10-02MotH7022042Mot 2019/20:2042Ändringar i föräldrabalken och ökat barnperspektiv
2019-10-02MotH7022041Mot 2019/20:2041Behovet av betaltjänster och kontanthantering
2019-10-02MotH7022040Mot 2019/20:2040Ge tydligare uppdrag till länsstyrelser och regioner att stötta svenskt mathantverk
2019-10-02MotH7022039Mot 2019/20:2039Höj inte prisnivåerna för jakt
2019-10-02MotH7022038Mot 2019/20:2038Ökad användning av hjärtstartare
2019-10-02MotH7022037Mot 2019/20:2037Utredning om oberoende revision av kommuner och regioner
2019-10-02MotH7022036Mot 2019/20:2036Översyn av rökförbudet
2019-10-02MotH7022035Mot 2019/20:2035Bestäm platser för nya militära förband
2019-10-02MotH7022034Mot 2019/20:2034Rätt att veta när och hur mycket du betalar i skatt
2019-10-02MotH7022033Mot 2019/20:2033Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram för barn
2019-10-02MotH7022032Mot 2019/20:2032Trygghet i kollektivtrafiken
2019-10-02MotH7022031Mot 2019/20:2031Effektivare flytträtt av försäkringssparande
2019-10-02MotH7022030Mot 2019/20:2030Endometrios
2019-10-02MotH7022029Mot 2019/20:2029Hyrläkare
2019-10-02MotH7022028Mot 2019/20:2028Bibehållna och stärkta kompetenskrav
2019-10-02MotH7022027Mot 2019/20:2027Universitetspoäng för offentlig upphandling
2019-10-02MotH7022026Mot 2019/20:2026Den skånska modernäringen
2019-10-02MotH7022025Mot 2019/20:2025Förutsättningar för yrkesval
2019-10-02MotH7022024Mot 2019/20:2024Indelningen av länder och språk på bibliotek
2019-10-02MotH7022023Mot 2019/20:2023En lagstiftning som förhindrar bolagsmålvakter
2019-10-02MotH7022022Mot 2019/20:2022Strategi för offentlig upphandling
2019-10-02MotH7022020Mot 2019/20:2020Borgerlig vigselförrättare
2019-10-02MotH7022019Mot 2019/20:2019Mat för människor i behov av hjälp och stöd i alla åldrar
2019-10-02MotH7022018Mot 2019/20:2018Jämställdhet
2019-10-02MotH7022017Mot 2019/20:2017Nationella riktlinjer för personer i behov av hjälp och stöd
2019-10-02MotH7021999Mot 2019/20:1999Ungas kriminalitet
2019-10-02MotH7021998Mot 2019/20:1998Skogsbruket i Skåne
2019-10-02MotH7021997Mot 2019/20:1997Gårdsförsäljning
2019-10-02MotH7021996Mot 2019/20:1996Översyn och värnande av skyddsjakt och licensjakt på varg och andra rovdjur
2019-10-02MotH7021995Mot 2019/20:1995Kapade handläggningstider för miljötillstånd samt grön gräddfil för näringslivet
2019-10-02MotH7021994Mot 2019/20:1994Fler talanger till Sverige - nya migrationsregler för forskare, investerare, företagare och arbetstagare
2019-10-02MotH7021993Mot 2019/20:1993Självkörande fordon
2019-10-02MotH7021992Mot 2019/20:1992Strategi för utbyggnad av elvägar
2019-10-02MotH7021991Mot 2019/20:1991Etablera pilotområde för moderna transportlösningar
2019-10-02MotH7021990Mot 2019/20:1990Utökad användning av längre och tyngre lastbilar (74 och 90 ton) för att minska bränsleförbrukning och utsläpp
2019-10-02MotH7021989Mot 2019/20:1989Göteborgs hamn
2019-10-02MotH7021988Mot 2019/20:1988Bättre skolresultat med en bättre lärarutbildning
2019-10-02MotH7021987Mot 2019/20:1987Digital kompetens - it i skolan
2019-10-02MotH7021986Mot 2019/20:1986Svenskt medlemskap i Nato
2019-10-02MotH7021985Mot 2019/20:1985Slopad mängdrabatt vid upprepade återfall i brottslighet
2019-10-02MotH7021984Mot 2019/20:1984Grov och organiserad brottslighet
2019-10-02MotH7021983Mot 2019/20:1983Kraftfulla åtgärder mot organiserade bilstölder och bildelsstölder
2019-10-02MotH7021982Mot 2019/20:1982Kraftiga regelförenklingar och ökat bostadsbyggande
2019-10-02MotH7021981Mot 2019/20:1981Reformera strandskyddet
2019-10-02MotH7021980Mot 2019/20:1980Utveckla kustnära fiske och vattenbruk samt stärk Fiskebäcks hamn
2019-10-02MotH7021979Mot 2019/20:1979Nationell strategi för ökat byggande i trä
2019-10-02MotH7021978Mot 2019/20:1978Situationen för hbtq-flyktingar
2019-10-02MotH7021977Mot 2019/20:1977Stärk arbetet för jämställt bistånd
2019-10-02MotH7021976Mot 2019/20:1976Nationella riktlinjer för hur man undersöker, upptäcker och behandlar förlossningsskador
2019-10-02MotH7021975Mot 2019/20:1975En human och evidensbaserad politik
2019-10-02MotH7021974Mot 2019/20:1974Internationalisering av svenska gymnasieskolan
2019-10-02MotH7021973Mot 2019/20:1973Låt den med flest kryss bli folkvald
2019-10-02MotH7021972Mot 2019/20:1972Stöd till män för ett mer jämställt Sverige
2019-10-02MotH7021971Mot 2019/20:1971Öka säkerheten för judar och muslimer
2019-10-02MotH7021970Mot 2019/20:1970Föräldraledighet vid plötslig spädbarnsdöd
2019-10-02MotH7021969Mot 2019/20:1969Mindfulness mot psykisk ohälsa
2019-10-02MotH7021968Mot 2019/20:1968Förkorta föräldraförsäkringen
2019-10-02MotH7021967Mot 2019/20:1967Skärpta insatser mot bidragsfusk
2019-10-02MotH7021966Mot 2019/20:1966Sverige ska verka för en konvention om cyberkrigföring
2019-10-02MotH7021965Mot 2019/20:1965Statliga bolag
2019-10-02MotH7021964Mot 2019/20:1964Förstärka livsmedelsstrategin
2019-10-02MotH7021963Mot 2019/20:1963Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör
2019-10-02MotH7021962Mot 2019/20:1962Mer fysisk aktivitet i skolan
2019-10-02MotH7021961Mot 2019/20:1961Elområden
2019-10-02MotH7021960Mot 2019/20:1960Avskaffa preliminärskatten för företag
2019-10-02MotH7021959Mot 2019/20:1959Stoppa våldet i förorterna
2019-10-02MotH7021958Mot 2019/20:1958Skydda människors privatliv vid datainsamling
2019-10-02MotH7021957Mot 2019/20:1957En feministisk asylpolitik
2019-10-02MotH7021956Mot 2019/20:1956En långsiktig nationell kompetensförsörjningsstrategi
2019-10-02MotH7021955Mot 2019/20:1955En moderniserad väglag
2019-10-02MotH7021954Mot 2019/20:1954Komplettera straffsystemet med ett utbyggt skadeståndssystem
2019-10-02MotH7021953Mot 2019/20:1953Statliga myndighetsjobb i hela Sverige
2019-10-02MotH7021952Mot 2019/20:1952Stärkt infrastruktur i ett växande Halland
2019-10-02MotH7021951Mot 2019/20:1951Bättre brygga mellan akademin och högskolan
2019-10-02MotH7021950Mot 2019/20:1950Elevhälsans hälsosamtal
2019-10-02MotH7021949Mot 2019/20:1949Kostvetenskaplig kompetens för förskolepedagoger och fritidsledare
2019-10-02MotH7021948Mot 2019/20:1948Moderniserad sjuksköterskeutbildning
2019-10-02MotH7021947Mot 2019/20:1947Säkra pendlingsvägar för cyklar
2019-10-02MotH7021946Mot 2019/20:1946Stoppa stöldligorna
2019-10-02MotH7021945Mot 2019/20:1945Minska andelen som uppbär försörjningsstöd i Sverige
2019-10-02MotH7021944Mot 2019/20:1944Konvertering av arbetsgivaravgiften till inkomstskatt
2019-10-02MotH7021943Mot 2019/20:1943Gör skatterna mer synliga
2019-10-02MotH7021942Mot 2019/20:1942Organdonation
2019-10-02MotH7021941Mot 2019/20:1941Synliggöranden av skatter på kvitton
2019-10-02MotH7021940Mot 2019/20:1940Ekonomiska villkor för personer som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning
2019-10-02MotH7021939Mot 2019/20:1939Inrätta en slöseriombudsman
2019-10-02MotH7021938Mot 2019/20:1938Redovisning av avgiftsberäkningar
2019-10-02MotH7021937Mot 2019/20:1937Sänkt ägarskatt för ökat svenskt ägande
2019-10-02MotH7021936Mot 2019/20:1936Möjliggör RUT-avdrag i boende med serviceutbud
2019-10-02MotH7021935Mot 2019/20:1935Borttagande av förmånsskatt på fyrhjulingar
2019-10-02MotH7021934Mot 2019/20:1934Stoppa skattehöjningar på bensin
2019-10-02MotH7021933Mot 2019/20:1933Underlätta för fler snubbelstenar
2019-10-02MotH7021932Mot 2019/20:1932Utvecklat motprestationskrav för att förhindra bidragsberoende
2019-10-02MotH7021931Mot 2019/20:1931Ändrat regelverk för Allmänna arvsfonden
2019-10-02MotH7021930Mot 2019/20:1930Vitbok om svenska samhällets brott mot hbt-personer
2019-10-02MotH7021929Mot 2019/20:1929Inrätta civiläktenskap
2019-10-02MotH7021928Mot 2019/20:1928Hedersförtryck mot hbtq-personer
2019-10-02MotH7021927Mot 2019/20:1927Punktskrift en rättighet
2019-10-02MotH7021926Mot 2019/20:1926Aroslänken - bind samman Mälardalen med järnväg Uppsala-Enköping
2019-10-02MotH7021925Mot 2019/20:1925Avveckla djurparker
2019-10-02MotH7021924Mot 2019/20:1924Nationell satsning på suicidprevention
2019-10-02MotH7021923Mot 2019/20:1923Prioritera våldsutsatta kvinnor inom rättsväsendet
2019-10-02MotH7021922Mot 2019/20:1922Begränsa apanage till statschef och tronarvinge
2019-10-02MotH7021921Mot 2019/20:1921Döp om Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport
2019-10-02MotH7021920Mot 2019/20:1920Namnändring av Landvetter flygplats till Landvetter Torgny Segerstedt flygplats (Airport)
2019-10-02MotH7021919Mot 2019/20:1919Flytta Kemikalieinspektionen till Göteborg
2019-10-02MotH7021918Mot 2019/20:1918Folkmordet seyfo i läroplanen
2019-10-02MotH7021917Mot 2019/20:1917Förbjud terapi som ska "bota" hbtq-personer
2019-10-02MotH7021916Mot 2019/20:1916Försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i 2026 års kommunalval
2019-10-02MotH7021915Mot 2019/20:1915Gör Sverige till delstat i Europas förenta stater
2019-10-02MotH7021914Mot 2019/20:1914Barnkonventionen och barns rätt till umgänge med närstående
2019-10-02MotH7021913Mot 2019/20:1913Rovdjursfo¨rvaltningen
2019-10-02MotH7021912Mot 2019/20:1912Begravningsavgift
2019-10-02MotH7021911Mot 2019/20:1911Bredda riksväg 28
2019-10-02MotH7021910Mot 2019/20:1910Nationell minnesdag för Seyfo/armeniska folkmordet
2019-10-02MotH7021909Mot 2019/20:1909Dubbdäck
2019-10-02MotH7021908Mot 2019/20:1908Elevhälsa på komvux
2019-10-02MotH7021907Mot 2019/20:1907En hållbar strategi för regionala flygplatser
2019-10-02MotH7021906Mot 2019/20:1906Sexualbrott
2019-10-02MotH7021905Mot 2019/20:1905Modernisering av familjerätten
2019-10-02MotH7021904Mot 2019/20:1904Begränsa rätten till skattefinansierad tolk
2019-10-02MotH7021903Mot 2019/20:1903Socialtjänstlagen
2019-10-02MotH7021902Mot 2019/20:1902Stoppat stöd till den som vistas olagligt i landet
2019-10-02MotH7021901Mot 2019/20:1901Bonus-malus och WLTP
2019-10-02MotH7021900Mot 2019/20:1900Flygskatt
2019-10-02MotH7021899Mot 2019/20:1899Lokala VMA
2019-10-02MotH7021898Mot 2019/20:1898Kompetensförsörjning av lärare
2019-10-02MotH7021897Mot 2019/20:1897Anpassning av högskoleprovet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
2019-10-02MotH7021896Mot 2019/20:1896Översyn och granskning av Lärarnas ansvarsnämnd
2019-10-02MotH7021895Mot 2019/20:1895Fler husrannsakningar hos kända förbrytare
2019-10-02MotH7021894Mot 2019/20:1894Skärp lagstiftningen kring fimpar och nedskräpning
2019-10-02MotH7021893Mot 2019/20:1893Utredning gällande ett slöjförbud i för- och grundskolan
2019-10-02MotH7021892Mot 2019/20:1892Möjlighet att sätta in och ta ut pengar
2019-10-02MotH7021891Mot 2019/20:1891Vindkraft
2019-10-02MotH7021890Mot 2019/20:1890Planerbar energi
2019-10-02MotH7021889Mot 2019/20:1889Få fler barn att röra sig mer
2019-10-02MotH7021888Mot 2019/20:1888Ett nytt förhållningssätt till tobakspolitiken - det är skillnad på tobak och tobak
2019-10-02MotH7021887Mot 2019/20:1887Fler vårdnadshavare
2019-10-02MotH7021886Mot 2019/20:1886Svensk friluftsnäring
2019-10-02MotH7021885Mot 2019/20:1885Ansvar för landsbygdsutvecklingen
2019-10-02MotH7021884Mot 2019/20:1884Uprustning av Inlandsbanan
2019-10-02MotH7021883Mot 2019/20:1883Fastighetsskatt på vindkraftsanläggningar
2019-10-02MotH7021882Mot 2019/20:1882Kvinnliga innovatörer
2019-10-02MotH7021881Mot 2019/20:1881Se över medel från vattenkraftsproduktionen
2019-10-02MotH7021880Mot 2019/20:1880Svensk turism- och besöksnäring
2019-10-02MotH7021879Mot 2019/20:1879Möjliggör för Svenskt Friluftsliv att omfattas av socialavgiftslagens halva basbeloppsregel
2019-10-02MotH7021878Mot 2019/20:1878Finansiering av hälso- och sjukvård
2019-10-02MotH7021877Mot 2019/20:1877Fritidspeng för barn till föräldrar som lever på försörjningsstöd
2019-10-02MotH7021876Mot 2019/20:1876Barnomsorg på obekväm arbetstid
2019-10-02MotH7021875Mot 2019/20:1875Främja entreprenörskap hos unga i skolan
2019-10-02MotH7021874Mot 2019/20:1874Relevanta utbildningar för de lokala arbetsmarknaderna
2019-10-02MotH7021873Mot 2019/20:1873Stärk elevhälsan
2019-10-02MotH7021872Mot 2019/20:1872Utbildningscentrum för högre utbildning
2019-10-02MotH7021871Mot 2019/20:1871Tidsatta krav för polisiär utryckning vid allvarliga brott
2019-10-02MotH7021870Mot 2019/20:1870Högskolebehörighet på gymnasieskolans yrkesprogram
2019-10-02MotH7021869Mot 2019/20:1869Skarpare kontroller och högre sanktionsavgifter och straff för att motverka användandet av olaglig utländsk arbetskraft
2019-10-02MotH7021868Mot 2019/20:1868Sörmland, det stolta matlänet
2019-10-02MotH7021867Mot 2019/20:1867Västra stambanan
2019-10-02MotH7021866Mot 2019/20:1866En bättre arbetsmiljö och bättre rekrytering till sjöss
2019-10-02MotH7021865Mot 2019/20:1865Antibiotikamärkning på livsmedelsprodukter
2019-10-02MotH7021864Mot 2019/20:1864Lärarassistenter
2019-10-02MotH7021862Mot 2019/20:1862Högskolebehörighet för yrkesförberedande program i gymnasieskolan
2019-10-02MotH7021861Mot 2019/20:1861Västra stambanan
2019-10-02MotH7021860Mot 2019/20:1860Kosovos medborgarskap
2019-10-02MotH7021859Mot 2019/20:1859Viseringsfrihet Kosovo
2019-10-02MotH7021858Mot 2019/20:1858Förhindra att unga blir rökare
2019-10-02MotH7021857Mot 2019/20:1857Översyn av tillsatser i mat
2019-10-02MotH7021856Mot 2019/20:1856En fungerande sjukskrivningsprocess
2019-10-02MotH7021855Mot 2019/20:1855En jämlik sjukvård
2019-10-02MotH7021854Mot 2019/20:1854Tillgången till kontanttjänster i hela landet
2019-10-02MotH7021853Mot 2019/20:1853Modersmjölksersättning
2019-10-02MotH7021852Mot 2019/20:1852Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet
2019-10-02MotH7021851Mot 2019/20:1851Omvandla EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända flyktingar
2019-10-02MotH7021850Mot 2019/20:1850Åtgärder för att uppnå målet om minskade utsläpp från inrikes transporter
2019-10-02MotH7021849Mot 2019/20:1849Rätt för alla att ge blod
2019-10-02MotH7021848Mot 2019/20:1848Avveckla fideikommissen
2019-10-02MotH7021847Mot 2019/20:1847Samtyckeskultur
2019-10-02MotH7021846Mot 2019/20:1846En brottsbalk utan hedersrubricering eller straffskärpningsgrund kastar skugga över statistiken
2019-10-02MotH7021845Mot 2019/20:1845Höjd ambitionsnivå på fritidshemmen
2019-10-02MotH7021844Mot 2019/20:1844Ägaransvar vid hastighetsöverträdelser
2019-10-02MotH7021843Mot 2019/20:1843Trygg och jämlik äldreomsorg
2019-10-02MotH7021842Mot 2019/20:1842Statliga företag
2019-10-02MotH7021841Mot 2019/20:1841Om en grön investeringsbank
2019-10-02MotH7021840Mot 2019/20:1840Kvalitetskrav och allmänna råd för pedagogisk omsorg
2019-10-02MotH7021839Mot 2019/20:1839Fjärrundervisning i skolan
2019-10-02MotH7021838Mot 2019/20:1838Förenklad process för att skrota bilar där ägaren inte är kontaktbar
2019-10-02MotH7021837Mot 2019/20:1837Marint skräp
2019-10-02MotH7021836Mot 2019/20:1836Biobaserad samhällsekonomi utan råvara
2019-10-02MotH7021835Mot 2019/20:1835Sparbankers kapitalförsörjning och mindre bankers regelverk
2019-10-02MotH7021834Mot 2019/20:1834Reformerat lantmäteri
2019-10-02MotH7021833Mot 2019/20:1833Minskad saltanvändning för vägar med vinterväglag
2019-10-02MotH7021832Mot 2019/20:1832Strategi kring nolltolerans mot dödsolyckor
2019-10-02MotH7021831Mot 2019/20:1831Amfibieregemente i Göteborg
2019-10-02MotH7021830Mot 2019/20:1830En bättre fungerande psykiatrivård
2019-10-02MotH7021829Mot 2019/20:1829Kompetensutveckling som möter teknikutveckling och en ökad digitalisering
2019-10-02MotH7021828Mot 2019/20:1828Anställningar
2019-10-02MotH7021827Mot 2019/20:1827Västsvensk infrastruktur
2019-10-02MotH7021826Mot 2019/20:1826Arbetsmiljö för undersköterskor
2019-10-02MotH7021825Mot 2019/20:1825Jämställd hälsa
2019-10-02MotH7021824Mot 2019/20:1824Lag som stärker äldres rättigheter
2019-10-02MotH7021823Mot 2019/20:1823Helhetsansvar för den som är sjukskriven
2019-10-02MotH7021822Mot 2019/20:1822Hot mot anställda i staten är hot mot demokratin
2019-10-02MotH7021821Mot 2019/20:1821Förbättrad kvalitetsbedömning av vården
2019-10-02MotH7021820Mot 2019/20:1820Bostadstillägg till pensionärer
2019-10-02MotH7021819Mot 2019/20:1819Både samhället och seniorhushållen vinner på att hisslösa flerbostadshus åtgärdas
2019-10-02MotH7021818Mot 2019/20:1818Försändelser till patienter inom slutenvård
2019-10-02MotH7021817Mot 2019/20:1817Gårdsförsäljning i Östergötland
2019-10-02MotH7021816Mot 2019/20:1816Tänk samhällsekonomiskt och långsiktigt
2019-10-02MotH7021815Mot 2019/20:1815Organ- och vävnadsdonation
2019-10-02MotH7021814Mot 2019/20:1814Nollvisionen av självmord behöver en omstart
2019-10-02MotH7021813Mot 2019/20:1813Äganderätten måste stärkas i minerallagen
2019-10-02MotH7021812Mot 2019/20:1812Tydligare redovisning av kommunernas användning av skattepengar
2019-10-02MotH7021811Mot 2019/20:1811Jakt och skytte som friskvård
2019-10-02MotH7021810Mot 2019/20:1810Stärkt rättssäkerhet
2019-10-02MotH7021809Mot 2019/20:1809Lagen om belastningsregister
2019-10-02MotH7021808Mot 2019/20:1808Obligatoriskt vaccinationsprogram
2019-10-02MotH7021807Mot 2019/20:1807Hongkongstrategi
2019-10-02MotH7021806Mot 2019/20:1806Förenkla inhemsk adoption
2019-10-02MotH7021805Mot 2019/20:1805Sverige behöver fler organdonatorer
2019-10-02MotH7021804Mot 2019/20:1804En skadereducerande tobakspolitik
2019-10-02MotH7021803Mot 2019/20:1803Den småskaliga vattenkraften är viktig för Sverige
2019-10-02MotH7021802Mot 2019/20:1802Fossilfri energi
2019-10-02MotH7021801Mot 2019/20:1801Värna ett levande fäbodbruk
2019-10-02MotH7021800Mot 2019/20:1800Snabbare hantering av tillståndsärenden hos myndigheter och domstolar
2019-10-02MotH7021799Mot 2019/20:1799Rapportering till Skatteverket
2019-10-02MotH7021798Mot 2019/20:1798Inlandsbanan
2019-10-02MotH7021797Mot 2019/20:1797Turisttrafik
2019-10-02MotH7021796Mot 2019/20:1796Rättvisare folkräkning stärker kommunkassor
2019-10-02MotH7021795Mot 2019/20:1795Företagskredit
2019-10-02MotH7021794Mot 2019/20:1794Garanterad samhällsservice
2019-10-02MotH7021793Mot 2019/20:1793Förmånsbeskattningen
2019-10-02MotH7021792Mot 2019/20:1792Lokalisering av statliga myndigeter
2019-10-02MotH7021791Mot 2019/20:1791Enskilda vägar
2019-10-02MotH7021790Mot 2019/20:1790Förutsägbara regler för beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten för enskilda näringsidkare
2019-10-02MotH7021789Mot 2019/20:1789Våld i nära relationer
2019-10-02MotH7021788Mot 2019/20:1788Ökade befogenheter för tullen
2019-10-02MotH7021787Mot 2019/20:1787Regionalt differentierade arbetsgivaravgifter
2019-10-02MotH7021786Mot 2019/20:1786Växa-stöd - även för enkla bolag
2019-10-02MotH7021785Mot 2019/20:1785OPS-finansiering av större infrastrukturprojekt
2019-10-02MotH7021784Mot 2019/20:1784Infrastruktursatsningar i Jämtlands län
2019-10-02MotH7021783Mot 2019/20:1783Strandskyddet och utvecklingen i skärgården och på landsbygden
2019-10-02MotH7021782Mot 2019/20:1782Undantag från regeln som kräver att nötdjur ska ha sällskap av artfrände
2019-10-02MotH7021781Mot 2019/20:1781Förenkla PBL gällande detaljplaner
2019-10-02MotH7021780Mot 2019/20:1780Östersjöns miljö- och fiskepolitik
2019-10-02MotH7021779Mot 2019/20:1779Tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo
2019-10-02MotH7021778Mot 2019/20:1778Elsparkcyklar
2019-10-02MotH7021777Mot 2019/20:1777Rättvisare folkräkning
2019-10-02MotH7021776Mot 2019/20:1776Regelförenkling inom besöksnäringen
2019-10-02MotH7021775Mot 2019/20:1775Konkurrenskraftsmål
2019-10-02MotH7021774Mot 2019/20:1774Möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner
2019-10-02MotH7021773Mot 2019/20:1773Fjällnära skog
2019-10-02MotH7021772Mot 2019/20:1772Låt berörda kommuner och regioner ta del av vind- och vattenkraftens värden
2019-10-02MotH7021771Mot 2019/20:1771Samma vägstandard i Norrland som i resten av landet
2019-10-02MotH7021770Mot 2019/20:1770Inlösen av mark
2019-10-02MotH7021769Mot 2019/20:1769Ökad trygghet i trafiken
2019-10-02MotH7021768Mot 2019/20:1768Panoramafrihet
2019-10-02MotH7021767Mot 2019/20:1767Skärpta åtgärder mot djurrättsaktivism
2019-10-02MotH7021766Mot 2019/20:176616-årsgräns för kommunval
2019-10-02MotH7021765Mot 2019/20:1765Utvidgat ROT-avdrag som omfattar vatten- och avloppsanläggningar
2019-10-02MotH7021764Mot 2019/20:1764Järnväg Göteborg-Oslo
2019-10-02MotH7021763Mot 2019/20:1763Polisen ska finnas i hela landet
2019-10-02MotH7021762Mot 2019/20:1762Översyn av reseavdraget för att inte missgynna landsbygdens invånare
2019-10-02MotH7021761Mot 2019/20:1761Krafttag för helhetssyn vid tillståndsprövning
2019-10-02MotH7021760Mot 2019/20:1760Ekonomiska frizoner för företag
2019-10-02MotH7021759Mot 2019/20:1759Ta bort gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark
2019-10-02MotH7021758Mot 2019/20:1758Inför nationella riktlinjer för behandling av fetma
2019-10-02MotH7021757Mot 2019/20:1757Laxdöden i Torne älv
2019-10-02MotH7021756Mot 2019/20:1756Utökad rätt att bevilja reflektionsperiod gällande offer för människohandel
2019-10-02MotH7021755Mot 2019/20:1755Utvecklingspaket för Jämtlands län
2019-10-02MotH7021754Mot 2019/20:1754Delad föräldraförsäkring
2019-10-02MotH7021753Mot 2019/20:1753Transport av avfall och återvinning
2019-10-02MotH7021752Mot 2019/20:1752Parkeringsavgifter elbilar
2019-10-02MotH7021751Mot 2019/20:1751Kostnadsutjämning som säkrar tillväxten
2019-10-02MotH7021750Mot 2019/20:1750Åtgärder mot skarv vid våra kuster och sjöar
2019-10-02MotH7021749Mot 2019/20:1749Gårdsförsäljning
2019-10-02MotH7021748Mot 2019/20:1748Rätt att återfå medborgarskap även efter 22 års ålder
2019-10-02MotH7021747Mot 2019/20:1747Treterminssystem i utbildningen
2019-10-02MotH7021746Mot 2019/20:1746Djurskötarutbildning i norr och söder
2019-10-02MotH7021745Mot 2019/20:1745Skarv och säl
2019-10-02MotH7021744Mot 2019/20:1744Stockholmsregionen klimatsmart
2019-10-02MotH7021743Mot 2019/20:1743Planering och byggnation av Österleden
2019-10-02MotH7021742Mot 2019/20:1742Ökad andel av nationella planen
2019-10-02MotH7021741Mot 2019/20:1741Cyklar
2019-10-02MotH7021740Mot 2019/20:1740Beskattning av naturvårdsavtal
2019-10-02MotH7021739Mot 2019/20:1739Ett nytt stickår
2019-10-02MotH7021738Mot 2019/20:1738Riksdagens ledamöters utövande av kontrollmakten vid en övergångsregering
2019-10-02MotH7021737Mot 2019/20:1737Skrotning av båtar
2019-10-02MotH7021736Mot 2019/20:1736med anledning av skr. 2019/20:4 Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet
2019-10-02MotH7021735Mot 2019/20:1735Trafiksäker Europaväg
2019-10-02MotH7021734Mot 2019/20:1734Möjlighet till folkbokföring hos båda vårdnadshavarna
2019-10-02MotH7021733Mot 2019/20:1733Utbyggnad av riksväg 40 till motorväg och två-plus-ett-väg
2019-10-02MotH7021732Mot 2019/20:1732En trafiksäkrare riksväg 26 (Nissastigen)
2019-10-02MotH7021731Mot 2019/20:1731Fastighetsavgift
2019-10-02MotH7021730Mot 2019/20:1730En flexiblare sjukersättning
2019-10-02MotH7021729Mot 2019/20:1729Bullerservitut
2019-10-02MotH7021728Mot 2019/20:1728Sanktioner vid försvårande av umgänge
2019-10-02MotH7021727Mot 2019/20:1727Föräldraledig vid politiska uppdrag
2019-10-02MotH7021726Mot 2019/20:1726Möjlighet att vara skriven i två kommuner
2019-10-02MotH7021725Mot 2019/20:1725Inrätta en författningsdomstol i Sverige
2019-10-02MotH7021724Mot 2019/20:1724Informationstext på retuscherad reklam
2019-10-02MotH7021723Mot 2019/20:1723Tillsätt en medborgarombudsman för att stärka enskilda och företagare gentemot staten
2019-10-02MotH7021722Mot 2019/20:1722Dela pensionspoäng
2019-10-02MotH7021721Mot 2019/20:1721Jämlik fördelning av föräldrapenning
2019-10-02MotH7021720Mot 2019/20:1720En effektivare och snabbare bodelning
2019-10-02MotH7021719Mot 2019/20:1719Avskaffande av övre åldersgräns
2019-10-02MotH7021718Mot 2019/20:1718Gårdsförsäljning av småländska alkoholhaltiga drycker
2019-10-02MotH7021717Mot 2019/20:1717Trähusbyggande
2019-10-02MotH7021716Mot 2019/20:1716Idrottens betydelse för integration
2019-10-02MotH7021715Mot 2019/20:1715Utjämnande av barns livschanser
2019-10-02MotH7021714Mot 2019/20:1714Sänkta trösklar till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning
2019-10-02MotH7021713Mot 2019/20:1713En jämställd idrott
2019-10-02MotH7021712Mot 2019/20:1712Obevakade järnvägsövergångar
2019-10-02MotH7021711Mot 2019/20:1711Förstatligande av sjukvården
2019-10-02MotH7021710Mot 2019/20:1710Avgiftsfri E4-bro i Sundsvall
2019-10-02MotH7021709Mot 2019/20:1709Begäran om lov från skolan
2019-10-02MotH7021708Mot 2019/20:1708Direktdemokrati och folkomröstningar
2019-10-02MotH7021707Mot 2019/20:1707Dubbelspår till Sundsvall
2019-10-02MotH7021706Mot 2019/20:1706Förpackningsdatum på livsmedel
2019-10-02MotH7021705Mot 2019/20:1705Förändrat nämndemannasystem
2019-10-02MotH7021704Mot 2019/20:1704Identitetsstölder
2019-10-02MotH7021703Mot 2019/20:1703Indraget bistånd för länder som inte tecknar återtagandeavtal
2019-10-02MotH7021702Mot 2019/20:1702Införandet av en författningsdomstol
2019-10-02MotH7021701Mot 2019/20:1701Innehållsförteckning på mat i restauranger
2019-10-02MotH7021700Mot 2019/20:1700Klarare redovisning av ekonomiskt bistånd
2019-10-02MotH7021699Mot 2019/20:1699Lagför innehav av falska produkter
2019-10-02MotH7021698Mot 2019/20:1698Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (land-use, land-use change and forestry, LULUCF)
2019-10-02MotH7021697Mot 2019/20:1697Mobbning i skolan
2019-10-02MotH7021696Mot 2019/20:1696Noll promille
2019-10-02MotH7021695Mot 2019/20:1695Risksäkring av Sjunde AP-fonden
2019-10-02MotH7021694Mot 2019/20:1694Rätt att beslagta fordon
2019-10-02MotH7021693Mot 2019/20:1693Rätt till vårdinformation för gemensamma vårdnadshavare
2019-10-02MotH7021692Mot 2019/20:1692Rättvisa sista betalningsdatum
2019-10-02MotH7021691Mot 2019/20:1691Statlig livsmedelskontroll
2019-10-02MotH7021690Mot 2019/20:1690Straffskärpning för misshandel av gravida
2019-10-02MotH7021689Mot 2019/20:1689Svenskt självbestämmande gällande regler för snus
2019-10-02MotH7021688Mot 2019/20:1688Sänkta grundarvoden för riksdagsledamöter
2019-10-02MotH7021687Mot 2019/20:1687Tvingande folkomröstningar
2019-10-02MotH7021686Mot 2019/20:1686Ändrat system för förfallna fakturor
2019-10-02MotH7021685Mot 2019/20:1685Översyn av fullvärdesförsäkringsvillkor
2019-10-02MotH7021684Mot 2019/20:1684Kampanj om att likställa nationalsocialismens och kommunismens brott mot mänskligheten
2019-10-02MotH7021683Mot 2019/20:1683Ökad kunskap om jakt och vilt från unga år
2019-10-02MotH7021682Mot 2019/20:1682Rätten till traditionsenlig skolavslutning
2019-10-02MotH7021681Mot 2019/20:1681Ny trafikplats vid Boråstorpet, riksväg 40
2019-10-02MotH7021680Mot 2019/20:1680Räntetak för effektiv ränta gentemot låntagare
2019-10-02MotH7021679Mot 2019/20:1679Utvärdering av promillegränsen på sjön
2019-10-02MotH7021678Mot 2019/20:1678Kapaciteten i elnäten
2019-10-02MotH7021677Mot 2019/20:1677Utvärdering av bildandet av Västra Götalandsregionen
2019-10-02MotH7021676Mot 2019/20:1676Ökad säkerhet för första linjens personal
2019-10-02MotH7021675Mot 2019/20:1675Minska strandskyddet och ta bort länsstyrelserna i strandskyddsärendena
2019-10-02MotH7021674Mot 2019/20:1674Information till markägaren
2019-10-02MotH7021673Mot 2019/20:1673Minskning av antalet ledamöter i Sveriges riksdag
2019-10-02MotH7021672Mot 2019/20:1672Riksdagsledamöternas övernattningsbostäder
2019-10-02MotH7021671Mot 2019/20:1671Inrätta ett jord- och skogsbruksutskott i riksdagen
2019-10-02MotH7021670Mot 2019/20:1670En mer effektiv trängselavgift
2019-10-02MotH7021669Mot 2019/20:1669Regelbunden översyn så att inte svenska företag förlorar konkurrenskraft
2019-10-02MotH7021668Mot 2019/20:1668med anledning av prop. 2019/20:2 Höständringsbudget för 2019
2019-10-02MotH7021667Mot 2019/20:1667Reformera PBL
2019-10-02MotH7021666Mot 2019/20:1666Allmän jakttid på skarv
2019-10-02MotH7021665Mot 2019/20:1665Reformera strandskyddet
2019-10-02MotH7021664Mot 2019/20:1664Östlig förbindelse och Södertörnsleden
2019-10-02MotH7021663Mot 2019/20:1663Förenklad handläggning av uppehållstillstånd för utländska doktorander och gästforskare
2019-10-02MotH7021662Mot 2019/20:1662Översyn av efterlevnad av stöd i skolan till elever med autismspektrumtillstånd
2019-10-02MotH7021661Mot 2019/20:1661Förtydligande av socionomutbildningarnas examensmål avseende hedersrelaterat förtryck och våld
2019-10-02MotH7021660Mot 2019/20:1660Höjning av RUT-avdraget
2019-10-02MotH7021659Mot 2019/20:1659Upplysning om kommunismens brott
2019-10-02MotH7021658Mot 2019/20:1658Ökad upplysning om sepsis
2019-10-02MotH7021657Mot 2019/20:1657Stärkta kunskaper hos lärare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar
2019-10-02MotH7021656Mot 2019/20:1656Avskaffande av fribelopp
2019-10-02MotH7021655Mot 2019/20:1655Medlemskap i Nato
2019-10-02MotH7021654Mot 2019/20:1654Barns journaler på nätet - tillgång och integritet
2019-10-02MotH7021653Mot 2019/20:1653Ökad spridning av information avseende endometrios
2019-10-02MotH7021652Mot 2019/20:1652Krav på uppföljning av frånvaro i skolan på grund av eventuellt hedersförtryck
2019-10-02MotH7021651Mot 2019/20:1651Arbetskraftsinvandring
2019-10-02MotH7021650Mot 2019/20:1650Regelförenkling för företag
2019-10-02MotH7021649Mot 2019/20:1649Skyddslagstiftningen och Svensk Kärnbränslehantering AB:s transporter av kärnämne
2019-10-02MotH7021648Mot 2019/20:1648Fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm
2019-10-02MotH7021647Mot 2019/20:1647Validering - en väg till behörighet i bristyrken
2019-10-02MotH7021646Mot 2019/20:1646Ett modernt strandskydd
2019-10-02MotH7021645Mot 2019/20:1645Nationell samling av förebilder och framgångsprojekt
2019-10-02MotH7021644Mot 2019/20:1644Avtjäna fängelsestraff i hemlandet
2019-10-02MotH7021643Mot 2019/20:1643Ersättning till brottsoffer
2019-10-02MotH7021642Mot 2019/20:1642Dold egendomsbevakning
2019-10-02MotH7021641Mot 2019/20:1641Undanta skarven från fågeldirektivet
2019-10-02MotH7021640Mot 2019/20:1640Statligt ansvar för LSS
2019-10-02MotH7021639Mot 2019/20:1639Aktiv dödshjälp
2019-10-02MotH7021638Mot 2019/20:1638Samhällets preventiva insatser mot självmord hos unga
2019-10-02MotH7021637Mot 2019/20:1637Samhällets preventiva insatser mot självmord hos äldre
2019-10-02MotH7021636Mot 2019/20:1636Djur som skadar lantbruk och fiskenäring
2019-10-02MotH7021635Mot 2019/20:1635Samhällets stöd till anhöriga till personer som tagit sitt liv
2019-10-02MotH7021634Mot 2019/20:1634Kommunala läkare
2019-10-02MotH7021633Mot 2019/20:1633Arbetsmiljö och arbetstid
2019-10-02MotH7021632Mot 2019/20:1632Skapa en sammanhållen vård och för över skolhälsovården till ett regionalt ansvar
2019-10-02MotH7021631Mot 2019/20:1631Skapa fleråriga tågplaner
2019-10-02MotH7021630Mot 2019/20:1630Förändrade prioriteringsregler för spårlägen för tåg
2019-10-02MotH7021629Mot 2019/20:1629Vite på ej nyttjade beviljade spårlägen
2019-10-02MotH7021628Mot 2019/20:1628Möjliggör extrajobb under studietiden
2019-10-02MotH7021627Mot 2019/20:1627Utöka antalet skoldagar i svensk skola
2019-10-02MotH7021626Mot 2019/20:1626Lämplighetstest till lärarutbildningen
2019-10-02MotH7021625Mot 2019/20:1625Praktikbaserad lärarutbildning
2019-10-02MotH7021624Mot 2019/20:1624Digitala nationella prov med tidseffektiv rättning
2019-10-02MotH7021623Mot 2019/20:1623Stärkt järnväg och kollektivtrafik för en fossilfri transportsektor
2019-10-02MotH7021622Mot 2019/20:1622Trygghet i skolan
2019-10-02MotH7021621Mot 2019/20:1621Bostadspolitik, planering och byggande
2019-10-02MotH7021620Mot 2019/20:1620Arbetstidsförkortning
2019-10-02MotH7021619Mot 2019/20:1619Hållbart och stärkt jordbruk
2019-10-02MotH7021618Mot 2019/20:1618Hållbara hav
2019-10-02MotH7021617Mot 2019/20:1617Offentlig information på lättläst svenska
2019-10-02MotH7021616Mot 2019/20:1616Förebyggande hälsoarbete
2019-10-02MotH7021615Mot 2019/20:1615Tidsgräns för domstolars handläggning av överklagande av detaljplaner m.m.
2019-10-02MotH7021614Mot 2019/20:1614Kostnadsutjämning måste säkra tillväxtens kostnader
2019-10-02MotH7021613Mot 2019/20:1613Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker
2019-10-02MotH7021612Mot 2019/20:1612Nationellt meänkieli-centrum till Övertorneå
2019-10-02MotH7021611Mot 2019/20:1611Åtgärder för hållbart byggande
2019-10-02MotH7021610Mot 2019/20:1610Skolverksamheters skyldighet att betala fastighetsskatt
2019-10-02MotH7021609Mot 2019/20:1609Framtidssäkra det svenska vägnätet nu
2019-10-02MotH7021608Mot 2019/20:1608Flaggning av adresser för ambulans
2019-10-02MotH7021607Mot 2019/20:1607Straffrabatt
2019-10-02MotH7021606Mot 2019/20:1606Fast HH-förbindelse
2019-10-02MotH7021605Mot 2019/20:1605Ett tryggt Sverige fritt från brott och extremism
2019-10-02MotH7021604Mot 2019/20:1604Förbättrad lagstiftning för cykelvägar
2019-10-02MotH7021603Mot 2019/20:1603Åtgärder för balansering av vildsvinsstammen
2019-10-02MotH7021602Mot 2019/20:1602Avskaffa politiskt tillsatta nämndemän i våra domstolar
2019-10-02MotH7021601Mot 2019/20:1601Utvärdera den svenska missbrukspolitiken
2019-10-02MotH7021600Mot 2019/20:1600Brister inom överförmyndarverksamheten
2019-10-02MotH7021599Mot 2019/20:1599Slopad mängdrabatt
2019-10-02MotH7021598Mot 2019/20:1598GBS-test vid graviditet
2019-10-02MotH7021597Mot 2019/20:1597En väl fungerande ersättning vid arbetsskada
2019-10-02MotH7021596Mot 2019/20:1596Förverkligande av Norrbotniabanan
2019-10-02MotH7021595Mot 2019/20:1595Möjlighet att ersätta färjor med bro
2019-10-02MotH7021594Mot 2019/20:1594Ordningsvakter
2019-10-02MotH7021593Mot 2019/20:1593Stöd till enskilda vägar och skogsvägar
2019-10-02MotH7021592Mot 2019/20:1592Information om vilka fordon en person äger
2019-10-02MotH7021591Mot 2019/20:1591Investeringsstöd till jordbruk via landsbygdsprogrammet
2019-10-02MotH7021590Mot 2019/20:1590UF-företag och skolan
2019-10-02MotH7021589Mot 2019/20:1589Visa att landsbygdsföretagarna finns
2019-10-02MotH7021588Mot 2019/20:1588Delgivning vid inskränkning av äganderätten
2019-10-02MotH7021587Mot 2019/20:1587Gränshinder mellan Sverige och Norge
2019-10-02MotH7021586Mot 2019/20:1586Utbyggnad av fisktrappor vid vattenkraftverk
2019-10-02MotH7021585Mot 2019/20:1585Översyn på säl och skarv i Blekinge
2019-10-02MotH7021584Mot 2019/20:1584Översyn på momssats
2019-10-02MotH7021583Mot 2019/20:1583Ökade insatser för det förebyggande arbetet mot självmord
2019-10-02MotH7021582Mot 2019/20:1582Valhemlighet med valsedel
2019-10-02MotH7021581Mot 2019/20:1581Sverigeturné för Kungliga Operan
2019-10-02MotH7021580Mot 2019/20:1580Tillståndsplikt för utförande av laserbehandling
2019-10-02MotH7021579Mot 2019/20:1579Avdragsrätt för resor i samband med högskolestudier
2019-10-02MotH7021578Mot 2019/20:1578Skatt på biodrivmedel
2019-10-02MotH7021577Mot 2019/20:1577Brottsbekämpande befogenheter för tulltjänstemän
2019-10-02MotH7021576Mot 2019/20:1576Förmånsbeskattning av fri parkering
2019-10-02MotH7021575Mot 2019/20:1575Fjärrvärme och kärnkraft
2019-10-02MotH7021574Mot 2019/20:1574Servicenäringens kostnader för tillsyn
2019-10-02MotH7021573Mot 2019/20:1573ROT-avdrag för fönsterrenovering
2019-10-02MotH7021572Mot 2019/20:1572Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar
2019-10-02MotH7021571Mot 2019/20:1571Miljöprövning av uranbrytning i Sverige
2019-10-02MotH7021570Mot 2019/20:1570Engagemangsrapporter för borgensåtaganden och fullmakter
2019-10-02MotH7021569Mot 2019/20:1569Mikrobryggerier
2019-10-02MotH7021568Mot 2019/20:1568Lök- och bönodling på Öland
2019-10-02MotH7021567Mot 2019/20:1567Tillsynsavgifter för kommersiell service
2019-10-02MotH7021566Mot 2019/20:1566Lantmäteriet
2019-10-02MotH7021565Mot 2019/20:1565Övervakning av tung trafik
2019-10-02MotH7021564Mot 2019/20:1564Göta kanal 2.0 bör värna ålen och utveckla ekoturismen
2019-10-02MotH7021563Mot 2019/20:1563Forskningsreaktor i Oskarshamn
2019-10-02MotH7021562Mot 2019/20:1562Kostbidrag vid celiaki
2019-10-02MotH7021561Mot 2019/20:1561Bensinmackar och lanthandlare på landsbygden
2019-10-02MotH7021560Mot 2019/20:1560Privatkopieringsersättning
2019-10-02MotH7021559Mot 2019/20:1559Travsportens framtid
2019-10-02MotH7021558Mot 2019/20:1558Villkor för svensk e-sport
2019-10-02MotH7021557Mot 2019/20:1557Spel via Svenska Spel och ATG genom landsbygdsföretag
2019-10-02MotH7021556Mot 2019/20:1556Center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar
2019-10-02MotH7021555Mot 2019/20:1555Magnitskijsanktioner i Sverige och Europa
2019-10-02MotH7021554Mot 2019/20:1554Sänkt bensin- och dieselskatt
2019-10-02MotH7021553Mot 2019/20:1553Corehamnar
2019-10-02MotH7021552Mot 2019/20:1552Vinstskatt på småhus
2019-10-02MotH7021551Mot 2019/20:1551Bolundare
2019-10-02MotH7021550Mot 2019/20:1550Sjukvård för EU-medborgare inom EU
2019-10-02MotH7021549Mot 2019/20:1549Högre miljökrav på Sveaskog
2019-10-02MotH7021548Mot 2019/20:1548Tandvård för våldsutsatta kvinnor
2019-10-02MotH7021547Mot 2019/20:1547Miljövänligare resor för riksdagens ledamöter och utskott
2019-10-02MotH7021546Mot 2019/20:1546Strandskyddet måste vara olika i olika delar av Sverige
2019-10-02MotH7021545Mot 2019/20:1545Kontroll mot belastningsregister vid anställning inom yrken där människor kan komma att stå i beroendeställning
2019-10-02MotH7021544Mot 2019/20:1544Registrering och id-märkning av katter
2019-10-02MotH7021543Mot 2019/20:1543Karl XI:s drabanter
2019-10-02MotH7021542Mot 2019/20:1542Krigsplacera även kulturarbetare
2019-10-02MotH7021541Mot 2019/20:1541Utred skatteavdrag för sponsring av kultur
2019-10-02MotH7021540Mot 2019/20:1540Villkorsskillnader inom camping- och gästhamnsnäringen
2019-10-02MotH7021539Mot 2019/20:1539Utveckla skogsnäringen
2019-10-02MotH7021538Mot 2019/20:1538Veterandagen som allmän helgdag
2019-10-02MotH7021537Mot 2019/20:1537Ett nationellt centre of excellence inom dykeri, undervattensteknik och medicin
2019-10-02MotH7021536Mot 2019/20:1536Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet
2019-10-02MotH7021535Mot 2019/20:1535Nordisk implementering av EU-direktiv
2019-10-02MotH7021534Mot 2019/20:1534Barnahus
2019-10-02MotH7021533Mot 2019/20:1533Stängning av EU-marknaden för elfenbenshandeln
2019-10-02MotH7021532Mot 2019/20:1532Övergång till djurfri forskning
2019-10-02MotH7021531Mot 2019/20:1531Ökad cykling bland barn och unga
2019-10-02MotH7021530Mot 2019/20:1530Satsa på cykelturismen och cykling på landsbygden
2019-10-02MotH7021529Mot 2019/20:1529Bredda nollvisionen
2019-10-02MotH7021528Mot 2019/20:1528Bygg de nya stambanorna för höghastighetståg med grön betong och andra miljökrav
2019-10-02MotH7021527Mot 2019/20:1527Tydliga förutsättningar för friflytande mobilitetslösningar
2019-10-02MotH7021526Mot 2019/20:1526Göteborgs hamn är en angelägenhet för hela Sverige
2019-10-02MotH7021525Mot 2019/20:1525Ett aktivt arbete mot den nationella och globala utvecklingen av antibiotikaresistens
2019-10-02MotH7021524Mot 2019/20:1524Redovisning av innehåll i livsmedel
2019-10-02MotH7021523Mot 2019/20:1523Åtgärder mot ofrivillig ensamhet
2019-10-02MotH7021522Mot 2019/20:1522Visa hela skatten
2019-10-02MotH7021521Mot 2019/20:1521Värna det försvarshistoriska arvet
2019-10-02MotH7021520Mot 2019/20:1520Kommunala ordningsvakter
2019-10-02MotH7021519Mot 2019/20:1519Hörselscreening av nyanlända
2019-10-02MotH7021518Mot 2019/20:1518Ärenden om att bevilja personlig assistent bör kunna få en "second opinion"
2019-10-02MotH7021517Mot 2019/20:1517Kvalitetssäkring av skönhetsoperationer
2019-10-02MotH7021516Mot 2019/20:1516Vite då förlossningsvård inte kan erbjudas
2019-10-02MotH7021515Mot 2019/20:1515Forskning om patientsäkerhet
2019-10-02MotH7021514Mot 2019/20:1514Särskilt cykelstöd för personer som behöver specialutformad cykel
2019-10-02MotH7021513Mot 2019/20:1513Ökad flexibilitet för deltidssjukskrivning
2019-10-02MotH7021512Mot 2019/20:1512Studenters psykosociala hälsa och arbetsmiljö
2019-10-02MotH7021511Mot 2019/20:1511Skydda Vätterns vatten
2019-10-02MotH7021510Mot 2019/20:1510Problemet med matchfixning
2019-10-02MotH7021509Mot 2019/20:1509Ökat träbyggande
2019-10-02MotH7021508Mot 2019/20:1508Offentlig utredning om basinkomst
2019-10-02MotH7021507Mot 2019/20:1507Låt bilarna drivas av hästbajs
2019-10-02MotH7021506Mot 2019/20:1506Biodling
2019-10-02MotH7021505Mot 2019/20:1505Undersköterska som legitimationsyrke
2019-10-02MotH7021504Mot 2019/20:1504Kunskap inom äldreomsorgen om hörselnedsättning
2019-10-02MotH7021503Mot 2019/20:1503Hälso- och sjukvårdsutbildning
2019-10-02MotH7021502Mot 2019/20:1502Bakgrundskontroll vid utbildning i att hantera sprängämnen
2019-10-02MotH7021501Mot 2019/20:1501Entreprenörskapsutbildning till alla
2019-10-02MotH7021500Mot 2019/20:1500God kompetens i fråga om adhd och dyslexi
2019-10-02MotH7021499Mot 2019/20:1499Invandrade lärare som lärarassistenter
2019-10-02MotH7021498Mot 2019/20:1498Inför yrkestiteln legitimerad personlig tränare
2019-10-02MotH7021497Mot 2019/20:1497Miljöutbildning i sfi
2019-10-02MotH7021496Mot 2019/20:1496Brandlarm som fungerar för alla
2019-10-02MotH7021495Mot 2019/20:1495Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn och andra typer av sexualbrott
2019-10-02MotH7021494Mot 2019/20:1494Enklare tolkutbildning
2019-10-02MotH7021493Mot 2019/20:1493Utvärdering av lagstiftningen om gödsling av åkrar
2019-10-02MotH7021492Mot 2019/20:1492Tydligare nyttjande av allemansrätten
2019-10-02MotH7021491Mot 2019/20:1491Polisutbildning i Örebro
2019-10-02MotH7021490Mot 2019/20:1490Alla bidrag och ersättningar utbetalas via Skatteverket
2019-10-02MotH7021489Mot 2019/20:1489Skärpta straff för uppsåtligt bidragsfusk
2019-10-02MotH7021488Mot 2019/20:1488REP- och ROST-avdrag
2019-10-02MotH7021487Mot 2019/20:1487Dold adress och personuppgifter för poliser
2019-10-02MotH7021486Mot 2019/20:1486Fartkontroller
2019-10-02MotH7021485Mot 2019/20:1485Molntjänster
2019-10-02MotH7021484Mot 2019/20:1484Rätt för polisen att använda kroppsskanner
2019-10-02MotH7021483Mot 2019/20:1483Eftersupning
2019-10-02MotH7021482Mot 2019/20:1482Ackreditering av vattentorn
2019-10-02MotH7021481Mot 2019/20:1481Kriterier för vinterdäck
2019-10-02MotH7021480Mot 2019/20:1480Bortforsling av fordon
2019-10-02MotH7021479Mot 2019/20:1479Mobiltelefontäckning i hela landet
2019-10-02MotH7021478Mot 2019/20:1478Jämställdhetsutbildning
2019-10-02MotH7021477Mot 2019/20:1477Vårdnad om barn när en förälder mördat den andra föräldern
2019-10-02MotH7021476Mot 2019/20:1476Reseförsäkring som täcker sjuktransport hem till Sverige
2019-10-02MotH7021475Mot 2019/20:1475Ett fritt och konkurrenskraftigt jordbruk
2019-10-02MotH7021474Mot 2019/20:1474Regiondifferentierad bensin- och dieselskatt
2019-10-02MotH7021473Mot 2019/20:1473Inrättande av faddersystem för nyanlända
2019-10-02MotH7021472Mot 2019/20:1472Läkemedelsförsörjning vid krig och kris
2019-10-02MotH7021471Mot 2019/20:1471Talangstrategi för Sverige
2019-10-02MotH7021470Mot 2019/20:1470Svenskt medlemskap i Nato
2019-10-02MotH7021469Mot 2019/20:1469Behov av översyn av kassaregisterlagen
2019-10-02MotH7021468Mot 2019/20:1468Stängningen av Ringhals 1 och 2
2019-10-02MotH7021467Mot 2019/20:1467Införliva säl och skarv i viltförvaltningen
2019-10-02MotH7021466Mot 2019/20:1466Osund konkurrens från det offentliga
2019-10-02MotH7021465Mot 2019/20:1465Inför kameraövervakning på slakterier
2019-10-02MotH7021464Mot 2019/20:1464Fortsatta satsningar på E22
2019-10-02MotH7021463Mot 2019/20:1463En Arlandaförhandling
2019-10-02MotH7021462Mot 2019/20:1462Förhindra att stulna bilar, husvagnar och husbilar lämnar landet
2019-10-02MotH7021461Mot 2019/20:1461Åtgärder för att minska skarvens påverkan i Stockholms skärgård och i hela Sverige
2019-10-02MotH7021460Mot 2019/20:1460Politiska vildar
2019-10-02MotH7021459Mot 2019/20:1459En skarpare public service
2019-10-02MotH7021458Mot 2019/20:1458Fler kvinnliga politiker i riksdagskonsten
2019-10-02MotH7021457Mot 2019/20:1457Det kommunala utjämningssystemet
2019-10-02MotH7021456Mot 2019/20:1456Fotbollsbuller
2019-10-02MotH7021455Mot 2019/20:1455Tvångsgifte utomlands
2019-10-02MotH7021454Mot 2019/20:1454Bostadsbyggande som riksintresse
2019-10-02MotH7021453Mot 2019/20:1453Reformera strandskyddet
2019-10-02MotH7021452Mot 2019/20:1452Kommunal polis
2019-10-02MotH7021451Mot 2019/20:1451Strandskydd anpassat för både friluftslivoch ägande
2019-10-02MotH7021450Mot 2019/20:1450Säkra vägar
2019-10-02MotH7021449Mot 2019/20:1449Traditionellt ålfiske
2019-10-02MotH7021448Mot 2019/20:1448Språk- och kulturkännedom för en tryggare ålderdom
2019-10-02MotH7021447Mot 2019/20:1447Kombinationsanställning för forskare vid universitet eller högskolor och lärare på gymnasieskolor
2019-10-02MotH7021446Mot 2019/20:1446Sörmland som pilotlän för kommunal polis
2019-10-02MotH7021445Mot 2019/20:1445Skarven som fördärvar vår skärgård
2019-10-02MotH7021444Mot 2019/20:1444Obligatoriska hälsosamtal i skolan
2019-10-02MotH7021443Mot 2019/20:1443Lokalt partistöd
2019-10-02MotH7021442Mot 2019/20:1442Dricksvattenintag som riksintresse
2019-10-02MotH7021441Mot 2019/20:1441Fasa ut ränteavdragen
2019-10-02MotH7021440Mot 2019/20:1440Imamutbildning på högskolenivå
2019-10-02MotH7021439Mot 2019/20:1439Gör det allmänna uppdraget flerårigt
2019-10-02MotH7021438Mot 2019/20:1438Begränsa Svenska Spels marknadsföring
2019-10-02MotH7021437Mot 2019/20:1437Ersättning till markägare vid prospektering av mineral
2019-10-02MotH7021436Mot 2019/20:1436Bostadsköpares pengar i krisbolag saknar skydd
2019-10-02MotH7021435Mot 2019/20:1435Se över förbehållsbeloppen inom äldreomsorgen
2019-10-02MotH7021434Mot 2019/20:1434Minimibelopp vid fakturering av vägavgifter
2019-10-02MotH7021433Mot 2019/20:1433Lex Kevin
2019-10-02MotH7021432Mot 2019/20:1432Jämlikare bötesbelopp i trafiken
2019-10-02MotH7021431Mot 2019/20:1431Solidaritet mellan va-kollektiven
2019-10-02MotH7021430Mot 2019/20:1430Ett enklare system med högkostnadsskydd för mediciner
2019-10-02MotH7021429Mot 2019/20:1429Klassificering och reglering av elsparkcyklar
2019-10-02MotH7021428Mot 2019/20:1428Hyresrätter på Sveriges landsbygd
2019-10-02MotH7021427Mot 2019/20:1427Förbud mot rasistiska organisationer
2019-10-02MotH7021426Mot 2019/20:1426Inrätta ett omställningsutskott
2019-10-02MotH7021425Mot 2019/20:1425Skrubbning
2019-10-02MotH7021424Mot 2019/20:1424Regionalpolitiken och Sveriges utveckling
2019-10-02MotH7021423Mot 2019/20:1423Nollvisionen mot dödsolyckor
2019-10-02MotH7021422Mot 2019/20:1422Märkning och registrering av katter
2019-10-02MotH7021421Mot 2019/20:1421Ostkustbanan
2019-10-02MotH7021420Mot 2019/20:1420Förbjud spelreklam
2019-10-02MotH7021419Mot 2019/20:1419Polis med lokal förankring
2019-10-02MotH7021418Mot 2019/20:1418En skattereform som utjämnar dagens växande klyftor
2019-10-02MotH7021417Mot 2019/20:1417Ett starkare näringsliv i Västmanland
2019-10-02MotH7021416Mot 2019/20:1416Byggnation av en ny Hjulstabro
2019-10-02MotH7021415Mot 2019/20:1415Konsekvenser av Arbetsförmedlingens omorganisation
2019-10-02MotH7021414Mot 2019/20:1414Översyn av ROT-avdrag utomlands
2019-10-02MotH7021413Mot 2019/20:1413Utländska uppköp
2019-10-02MotH7021412Mot 2019/20:1412Elever med behov av särskilt stöd
2019-10-02MotH7021411Mot 2019/20:1411Hyvling av arbetstimmar
2019-10-02MotH7021410Mot 2019/20:1410Uppräkning av sjukersättning
2019-10-02MotH7021409Mot 2019/20:1409Undersköterskors arbetsvillkor
2019-10-02MotH7021408Mot 2019/20:1408Öresundsmetro som nyckel för god och hållbar utveckling
2019-10-02MotH7021407Mot 2019/20:1407E-sport
2019-10-02MotH7021406Mot 2019/20:1406Regionala flygplatser
2019-10-02MotH7021405Mot 2019/20:1405Minskning av flygets miljöpåverkan genom reduktionsplikt för flygbränsle
2019-10-02MotH7021404Mot 2019/20:1404Produktionsrabatt för film- och tv-inspelningar
2019-10-02MotH7021403Mot 2019/20:1403Omlokalisera statliga myndigheter
2019-10-02MotH7021402Mot 2019/20:1402En trygg arbetslöshetsförsäkring
2019-10-02MotH7021401Mot 2019/20:1401Höghastighetsjärnväg
2019-10-02MotH7021400Mot 2019/20:1400Hållbar ekonomisk tillväxt
2019-10-02MotH7021399Mot 2019/20:1399Rätt till försäkring för barn som fötts för tidigt
2019-10-02MotH7021398Mot 2019/20:1398Urholkad anställningstrygghet via bemanningsföretag
2019-10-02MotH7021397Mot 2019/20:1397Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken
2019-10-02MotH7021396Mot 2019/20:1396Livslångt lärande
2019-10-02MotH7021395Mot 2019/20:1395Motorvägsstandard på E18 sträckan Köping-Västjädra
2019-10-02MotH7021394Mot 2019/20:1394Tryggare sjukförsäkring
2019-10-02MotH7021393Mot 2019/20:1393Jönköping Universitys betydelse för regional tillväxt
2019-10-02MotH7021392Mot 2019/20:1392Läkemedelsrester i avloppsvatten
2019-10-02MotH7021391Mot 2019/20:1391Samordna stödet till barnen och deras familjer
2019-10-02MotH7021390Mot 2019/20:1390Ökat byggande i trä
2019-10-02MotH7021389Mot 2019/20:1389Stöd för dyslexi
2019-10-02MotH7021388Mot 2019/20:1388Förbjud spelreklam
2019-10-02MotH7021386Mot 2019/20:1386Skrota EBO-lagen
2019-10-02MotH7021385Mot 2019/20:1385Rösträtt under det år en blir röstberättigad
2019-10-02MotH7021384Mot 2019/20:1384Översyn av schablonbelopp för traktamente
2019-10-02MotH7021383Mot 2019/20:1383Nollvision för alla
2019-10-02MotH7021382Mot 2019/20:1382Gemensam Östersjöförvaltning
2019-10-02MotH7021381Mot 2019/20:1381Hållbar energiförsörjning
2019-10-02MotH7021380Mot 2019/20:1380Räddningstjänstens organisering
2019-10-02MotH7021379Mot 2019/20:1379Återbetalning till CSN för värnpliktiga
2019-10-02MotH7021378Mot 2019/20:1378Öronmärkt stöd till ideella kvinnojourer
2019-10-02MotH7021377Mot 2019/20:1377Ändra straffskalan i sexköpslagen
2019-10-02MotH7021376Mot 2019/20:1376Prioritera mer vildsvinskött på marknaden
2019-10-02MotH7021375Mot 2019/20:1375Ett demokratiskt statsskick
2019-10-02MotH7021374Mot 2019/20:1374Samhällsberedskap vid vattenbrist
2019-10-02MotH7021373Mot 2019/20:1373Starkare straffrättsligt skydd för journalister
2019-10-02MotH7021372Mot 2019/20:1372Underlätta för föräldrar att delta i öppenvårdsinsatser
2019-10-02MotH7021371Mot 2019/20:1371Bankernas ansvar för kontanthantering
2019-10-02MotH7021370Mot 2019/20:1370En samlad klövviltsförvaltning
2019-10-02MotH7021369Mot 2019/20:1369Ändra civilstånd
2019-10-02MotH7021368Mot 2019/20:1368Regelbundna synkontroller
2019-10-02MotH7021367Mot 2019/20:1367Sälar i vår skärgård
2019-10-02MotH7021366Mot 2019/20:1366Förbifart Härnösand
2019-10-02MotH7021365Mot 2019/20:1365Rätt att erbjuda sociala tjänster utan biståndsbedömning
2019-10-02MotH7021364Mot 2019/20:1364Skolmat
2019-10-02MotH7021363Mot 2019/20:1363En differentierad tullsats för en förbättrad miljö
2019-10-02MotH7021362Mot 2019/20:1362Förbudet mot handel med sälprodukter
2019-10-02MotH7021361Mot 2019/20:1361Utveckla polisens karriärmöjligheter
2019-10-02MotH7021360Mot 2019/20:1360Tre terminer i skolan
2019-10-02MotH7021359Mot 2019/20:1359Tillståndsgivning
2019-10-02MotH7021358Mot 2019/20:1358Snabbare utvisningsbeslut
2019-10-02MotH7021357Mot 2019/20:1357Privatekonomi i skolan
2019-10-02MotH7021356Mot 2019/20:1356Register över och kvalitetsuppföljning av familjehem och jourhem
2019-10-02MotH7021355Mot 2019/20:1355Hårdare tag mot huliganism
2019-10-02MotH7021354Mot 2019/20:1354Bättre mat för våra äldre
2019-10-02MotH7021353Mot 2019/20:1353Värdet av vattenkraftsproduktion
2019-10-02MotH7021352Mot 2019/20:1352Lokalisering av statliga företag och myndigheter
2019-10-02MotH7021351Mot 2019/20:1351Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele
2019-10-02MotH7021350Mot 2019/20:1350Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand
2019-10-02MotH7021349Mot 2019/20:1349Synliggjorda arbetsgivaravgifter
2019-10-02MotH7021348Mot 2019/20:1348Gifttunnor i Bottenhavet
2019-10-02MotH7021347Mot 2019/20:1347Översyn av offentlighets- och sekretesslagen
2019-10-02MotH7021346Mot 2019/20:1346Dubbelspår Sundsvall-Gävle
2019-10-02MotH7021345Mot 2019/20:1345Förbifart Örnsköldsvik
2019-10-02MotH7021344Mot 2019/20:1344Handlares rätt att avvisa notoriska snattare
2019-10-02MotH7021343Mot 2019/20:1343Sexualbrott
2019-10-02MotH7021342Mot 2019/20:1342Oskuldskontroller
2019-10-02MotH7021341Mot 2019/20:1341Kriminalisering av hedersbrott
2019-10-02MotH7021340Mot 2019/20:1340Gränsskydd
2019-10-02MotH7021339Mot 2019/20:1339Enskilda vägar och väghållaransvar
2019-10-02MotH7021338Mot 2019/20:1338Översyn av miljöbalken
2019-10-02MotH7021337Mot 2019/20:1337Reservaten måste skötas så att granbarkborren ej orsakar skador på närliggande fastigheter
2019-10-02MotH7021336Mot 2019/20:1336Freda skjutbanor för jakt och sportskytte
2019-10-02MotH7021335Mot 2019/20:1335Brottsprovokation på internet
2019-10-02MotH7021334Mot 2019/20:1334Lagring av trafikuppgifter i underrättelsesyfte
2019-10-02MotH7021333Mot 2019/20:1333Vattenfall AB:s ägardirektiv
2019-10-02MotH7021332Mot 2019/20:1332Gårdsförsäljning
2019-10-02MotH7021331Mot 2019/20:1331Minska den svenska vargstammen
2019-10-02MotH7021330Mot 2019/20:1330Utvärdering av konsekvenserna runt Hornborgasjön
2019-10-02MotH7021329Mot 2019/20:1329Ökad beredskap för ett eventuellt utbrott av svinpest i Sverige
2019-10-02MotH7021328Mot 2019/20:1328Försenade EU-ersättningar till lantbruket
2019-10-02MotH7021327Mot 2019/20:1327Nummerskyltar för veteranbilar
2019-10-02MotH7021326Mot 2019/20:1326Underlättad byggnation på landsbygden med andra krav och fler dispenser i fråga om avloppslösningar
2019-10-02MotH7021325Mot 2019/20:1325Underlättade ansökningar om EU-stöd
2019-10-02MotH7021324Mot 2019/20:1324Ökad marknadsföring för ökad export av svensk mat
2019-10-02MotH7021323Mot 2019/20:1323Lokalisering av viltmyndigheten till Skaraborg
2019-10-02MotH7021322Mot 2019/20:1322Företagandevänliga myndigheter
2019-10-02MotH7021321Mot 2019/20:1321Dispenser och förenklade regler för uppstart av mindre företag
2019-10-02MotH7021320Mot 2019/20:1320Politisk påverkan från statliga myndigheter
2019-10-02MotH7021319Mot 2019/20:1319Utbyggnad av kärnkraften
2019-10-02MotH7021318Mot 2019/20:1318Utbyggnad av elnätet
2019-10-02MotH7021317Mot 2019/20:1317Stopp för id-kapningar
2019-10-02MotH7021316Mot 2019/20:1316Solidariskt skadestånd
2019-10-02MotH7021315Mot 2019/20:1315Förenkla reglering av LIS-områden
2019-10-02MotH7021314Mot 2019/20:1314Se över reglerna för allemansrätten
2019-10-02MotH7021313Mot 2019/20:1313Fortsatt bredbandsutbyggnad
2019-10-02MotH7021312Mot 2019/20:1312Sexuellt ofredande
2019-10-02MotH7021311Mot 2019/20:1311Utökad vapengarderob
2019-10-02MotH7021310Mot 2019/20:1310Bekämpa stöldligorna
2019-10-02MotH7021309Mot 2019/20:1309Tillåt gårdsförsäljning på försök omgående i Sverige
2019-10-02MotH7021308Mot 2019/20:1308Inför gårdsförsäljning i Sverige
2019-10-02MotH7021307Mot 2019/20:1307Utbyggnad och utveckling av vätgas i Skaraborg
2019-10-02MotH7021306Mot 2019/20:1306Luftledningar
2019-10-02MotH7021305Mot 2019/20:1305Gårdsförsäljning i Västmanland
2019-10-02MotH7021304Mot 2019/20:1304Strandskydd i Västmanland
2019-10-02MotH7021303Mot 2019/20:1303Underlätta insamlingen av chronic wasting disease-prover
2019-10-02MotH7021302Mot 2019/20:1302Renodla statistiken för jaktbrott
2019-10-02MotH7021301Mot 2019/20:1301Förvaring av ammunition
2019-10-02MotH7021300Mot 2019/20:1300Brandskydd för äldre och svårt sjuka
2019-10-02MotH7021299Mot 2019/20:1299Luftkonditionering på särskilt boende
2019-10-02MotH7021298Mot 2019/20:1298Förstärkt beredskap för biologiska smittor
2019-10-02MotH7021297Mot 2019/20:1297Vittnesskydd för att motverka gängkriminalitet
2019-10-02MotH7021296Mot 2019/20:1296Behov av test- och demonstrationsanläggningar för kärnkraft
2019-10-02MotH7021295Mot 2019/20:1295Rymdturism - en möjlighet för Sverige
2019-10-02MotH7021294Mot 2019/20:1294Utöka Bolagsverkets uppdrag
2019-10-02MotH7021293Mot 2019/20:1293Statliga myndigheters politiska opinionsbildning
2019-10-02MotH7021292Mot 2019/20:1292Utvärdering och översyn av elcertifikatssystemet och dess verkliga samhälls- och miljönytta
2019-10-02MotH7021291Mot 2019/20:1291Underlätta för mindre företag vid offentliga upphandlingar
2019-10-02MotH7021290Mot 2019/20:1290Ansök om fullvärdigt medlemskap i Nato
2019-10-02MotH7021289Mot 2019/20:1289Ta bort kravet på personalliggare
2019-10-02MotH7021288Mot 2019/20:1288Medgivande för att kunna genomföra flyttanmälan
2019-10-02MotH7021287Mot 2019/20:1287Reformerat barnbidrag
2019-10-02MotH7021286Mot 2019/20:1286Höjd ersättning till följd av expropriation
2019-10-02MotH7021285Mot 2019/20:1285Avskaffa fribeloppet
2019-10-02MotH7021284Mot 2019/20:1284Jämställt föräldraskap i äktenskapsliknande förhållanden
2019-10-02MotH7021283Mot 2019/20:1283Altruistiskt surrogatmödraskap
2019-10-02MotH7021282Mot 2019/20:1282Krafttag mot multiresistenta bakterier
2019-10-02MotH7021281Mot 2019/20:1281Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom biståndet
2019-10-02MotH7021280Mot 2019/20:1280Förföljelse av kristna
2019-10-02MotH7021279Mot 2019/20:1279Kränkningar på nätet
2019-10-02MotH7021278Mot 2019/20:1278Gårdsförsäljning
2019-10-02MotH7021277Mot 2019/20:1277Avskaffa Systembolagets monopol
2019-10-02MotH7021276Mot 2019/20:1276Brist på mobilnät på Sveriges landsbygd
2019-10-02MotH7021275Mot 2019/20:1275Användning av konsumentprisindex vid anpassning av pensionerna till kostnadsläget
2019-10-02MotH7021274Mot 2019/20:1274En uppdaterad alkohollagstiftning
2019-10-02MotH7021273Mot 2019/20:1273Översyn av bilstödet
2019-10-02MotH7021272Mot 2019/20:1272Försäljning av öl och vin i landsbygdsbutiker
2019-10-02FrH71182Fr 2019/20:82Stopp på djurplågeri
2019-10-02FrH71181Fr 2019/20:81Det minskade anslaget till energieffektivisering
2019-10-02FrH71180Fr 2019/20:80Migrationens samband med den grova gängkriminaliteten
2019-10-02FrH71179Fr 2019/20:79Övergrepp i Bangladesh
2019-10-02FrH71178Fr 2019/20:78Plankorsningar för järnväg
2019-10-02FrH71177Fr 2019/20:77Behovet av batterimetaller
2019-10-02FrH71176Fr 2019/20:76Utvisning av våldtäktsmän
2019-10-02FrH71175Fr 2019/20:75Förföljelse av bahaier i Iran
2019-10-02FrH71174Fr 2019/20:74Vägmärken som ger trafikanter stöd
2019-10-02FrH71173Fr 2019/20:73Utmätning av kriminellas skadestånd
2019-10-02FrH71172Fr 2019/20:72Farliga kurvor
2019-10-02BetH701SkU10Bet 2019/20:SkU10Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning
2019-10-02BetH701SkU9Bet 2019/20:SkU9Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
2019-10-02BetH701SkU8Bet 2019/20:SkU8Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar
2019-10-02BetH701SkU6Bet 2019/20:SkU6Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
2019-10-02BetH701SkU1Bet 2019/20:SkU1Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2019-10-01SoUH7B342SoU 2019:42Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet
2019-10-01PropH70323Prop 2019/20:23Skyldigheter för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
2019-10-01PropH70322Prop 2019/20:22Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet
2019-10-01PropH70320Prop 2019/20:20Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning
2019-10-01PropH70319Prop 2019/20:19Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål
2019-10-01PropH70313Prop 2019/20:13Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar
2019-10-01PropH70312Prop 2019/20:12Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
2019-10-01PropH7035Prop 2019/20:5Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
2019-10-01MotH7021271Mot 2019/20:1271Rättshjälp vid tvist gentemot det allmänna
2019-10-01MotH7021270Mot 2019/20:1270Föräldraledighet för tvillingföräldrar
2019-10-01MotH7021269Mot 2019/20:1269Stärk skyddet för hotade journalister
2019-10-01MotH7021268Mot 2019/20:1268Kvinnors rätt till egen asylprövning
2019-10-01MotH7021267Mot 2019/20:1267Stärkt uppföljning av skolan
2019-10-01MotH7021266Mot 2019/20:1266Dawit Isaak måste friges och det fria ordet måste värnas
2019-10-01MotH7021265Mot 2019/20:1265Alla barn ska få lära sig simma
2019-10-01MotH7021264Mot 2019/20:1264Toleransarbetet inom skolan
2019-10-01MotH7021263Mot 2019/20:1263Ett rejält kunskapslyft för barn och lärare
2019-10-01MotH7021262Mot 2019/20:1262Konkurrenskraftig klimatsmart industri
2019-10-01MotH7021261Mot 2019/20:1261Enskilda vägar
2019-10-01MotH7021260Mot 2019/20:1260Hastighetsövervakning vid skolor
2019-10-01MotH7021259Mot 2019/20:1259Privata helikopterföretags betydelse
2019-10-01MotH7021258Mot 2019/20:1258Ursprungsmärkning av metaller i elbilar och andra elektriska maskiner
2019-10-01MotH7021257Mot 2019/20:1257Stödet till ungdomsverksamhet
2019-10-01MotH7021256Mot 2019/20:1256Översyn av sekretesslagstiftningen
2019-10-01MotH7021255Mot 2019/20:1255Idrott och klimat kan främja intresset för teknik och naturvetenskap
2019-10-01MotH7021254Mot 2019/20:1254Vaccination mot TBE
2019-10-01MotH7021253Mot 2019/20:1253Styrning av nätläkare och digitala vårdtjänster
2019-10-01MotH7021252Mot 2019/20:1252Bildande av Ombergs nationalpark
2019-10-01MotH7021251Mot 2019/20:1251Sydostlänken är hela nationens angelägenhet
2019-10-01MotH7021250Mot 2019/20:1250Statlig myndighet till Blekinge
2019-10-01MotH7021249Mot 2019/20:1249Jämlikt ekonomiskt stöd till funktionshindersorganisationer
2019-10-01MotH7021248Mot 2019/20:1248Småskaligt kustnära fisket
2019-10-01MotH7021247Mot 2019/20:1247Yrkeshögskoleplatser i Blekinge
2019-10-01MotH7021246Mot 2019/20:1246Enprocentsregeln om konstnärlig utsmyckning vid byggnation
2019-10-01MotH7021245Mot 2019/20:1245Spelreklam bör ha samma restriktioner som alkoholreklam
2019-10-01MotH7021244Mot 2019/20:1244Vegansk kost i förskolor och skolor i alla kommuner
2019-10-01MotH7021243Mot 2019/20:1243Översyn av försäljningen av biljetter i andra hand
2019-10-01MotH7021242Mot 2019/20:1242Se över räntetaket för högkostnadskrediter
2019-10-01MotH7021241Mot 2019/20:1241Fler lagliga vägar för att söka asyl
2019-10-01MotH7021240Mot 2019/20:1240Vägarna kring Gekås
2019-10-01MotH7021239Mot 2019/20:1239Utbildning av ordningsvakter och väktare
2019-10-01MotH7021238Mot 2019/20:1238Infrastruktur
2019-10-01MotH7021237Mot 2019/20:1237Ökad kulturell jämlikhet
2019-10-01MotH7021236Mot 2019/20:1236Reglering av ägande och kopplingar mellan apotek och vårdtjänstföretag
2019-10-01MotH7021235Mot 2019/20:1235Djurrättsbrott som egen brottskod
2019-10-01MotH7021234Mot 2019/20:1234Trygga anställningar
2019-10-01MotH7021232Mot 2019/20:1232Samma regler för fisket runt Östersjön
2019-10-01MotH7021231Mot 2019/20:1231Göra ekologiska produkter tillgängliga för fler
2019-10-01MotH7021230Mot 2019/20:1230Översyn av användande av substansnamn på läkemedel
2019-10-01MotH7021229Mot 2019/20:1229Bevara fornfynd ur vår historia
2019-10-01MotH7021228Mot 2019/20:1228Riksomfattande informationskampanj om romernas situation i Sverige och Europa
2019-10-01MotH7021227Mot 2019/20:1227Hedra Janusz Korczak
2019-10-01MotH7021226Mot 2019/20:1226Franchising
2019-10-01MotH7021225Mot 2019/20:1225Inför lex Knuters
2019-10-01MotH7021224Mot 2019/20:1224Handlingsplan för jämlik barndom
2019-10-01MotH7021223Mot 2019/20:1223Hemförsäkring i allmännyttan
2019-10-01MotH7021222Mot 2019/20:1222Hanteringen av infekterade målkonflikter
2019-10-01MotH7021221Mot 2019/20:1221Ålderskrav och kompetensbevis för vattenskoter
2019-10-01MotH7021220Mot 2019/20:1220Specialdomstol för mark- och miljömål
2019-10-01MotH7021219Mot 2019/20:1219Uppmärksamma islamofobi med en dag
2019-10-01MotH7021218Mot 2019/20:1218Undersök möjligheterna att införa en ny koldioxidskatt/återbäringsmodell
2019-10-01MotH7021217Mot 2019/20:1217Skydda barn mot tortyrliknande porr
2019-10-01MotH7021216Mot 2019/20:1216Standardiserade tobaksförpackningar
2019-10-01MotH7021215Mot 2019/20:1215Infrastruktursatsningar i Blekinge
2019-10-01MotH7021214Mot 2019/20:1214Regnbågsblod
2019-10-01MotH7021213Mot 2019/20:1213Förbättra villkoren för ungas organisering
2019-10-01MotH7021212Mot 2019/20:1212Lärarledd tid som konkurrensfaktor för universitet och högskolor
2019-10-01MotH7021211Mot 2019/20:1211Höjd åldersgräns för studiemedel
2019-10-01MotH7021210Mot 2019/20:1210Elevers rätt till inflytande och sammanslutningar
2019-10-01MotH7021209Mot 2019/20:1209Kollektivtrafik över länsgränser
2019-10-01MotH7021208Mot 2019/20:1208Utbildning av it-forensiker
2019-10-01MotH7021207Mot 2019/20:1207Samordning av vården för personer med sällsynta diagnoser
2019-10-01MotH7021206Mot 2019/20:1206Trygga barnens skolvägar
2019-10-01MotH7021205Mot 2019/20:1205Avskaffande av den allmänna motionstiden
2019-10-01MotH7021204Mot 2019/20:1204Alla barns rätt till förskola
2019-10-01MotH7021203Mot 2019/20:1203Gifta pensionärer får lägre pension
2019-10-01MotH7021202Mot 2019/20:1202Kombinationstjänster på landsbygden
2019-10-01MotH7021201Mot 2019/20:1201Kvaliteten på landets vägar är sämst i Västerbotten
2019-10-01MotH7021200Mot 2019/20:1200Förseningsstatistik för flyget
2019-10-01MotH7021199Mot 2019/20:1199Ställ krav på återvunnet material i offentlig upphandling
2019-10-01MotH7021198Mot 2019/20:1198Fossilfria exportkrediter
2019-10-01MotH7021197Mot 2019/20:1197Konsumentvägledning och krav i fråga om läkemedelspåverkan på miljön
2019-10-01MotH7021196Mot 2019/20:1196Samverkan stat och kommun/region i migrationsfrågor
2019-10-01MotH7021195Mot 2019/20:1195Tillståndsprocesser
2019-10-01MotH7021194Mot 2019/20:1194Kombidirektivet
2019-10-01MotH7021193Mot 2019/20:1193Bekämpa skattefel och skattefusk
2019-10-01MotH7021192Mot 2019/20:1192Slå fast det regionalpolitiska ansvaret hos våra myndigheter
2019-10-01MotH7021191Mot 2019/20:1191Minskad användning av högflourerade ämnen (PFAS)
2019-10-01MotH7021190Mot 2019/20:1190Om att främja en cirkulär ekonomi
2019-10-01MotH7021189Mot 2019/20:1189Stölder inom handeln
2019-10-01MotH7021188Mot 2019/20:1188Kontaktdagar för unga som omfattas av LSS
2019-10-01MotH7021187Mot 2019/20:1187Fortbildning av lärare
2019-10-01MotH7021186Mot 2019/20:1186Anställda som äger
2019-10-01MotH7021185Mot 2019/20:1185Turistavgift
2019-10-01MotH7021184Mot 2019/20:1184Tänder är en del av kroppen
2019-10-01MotH7021183Mot 2019/20:1183Effektiva samordningsförbund
2019-10-01MotH7021182Mot 2019/20:1182Sanering av mark för framtid och tillväxt
2019-10-01MotH7021181Mot 2019/20:1181Myndigheter i hela Sverige - inte bara i storstäderna
2019-10-01MotH7021180Mot 2019/20:1180Stoppa nedläggningen av Kronofogdemyndighetens kontor i Hudiksvall
2019-10-01MotH7021179Mot 2019/20:1179Intensifiering av återvändandearbetet vid avslagsbeslut
2019-10-01MotH7021178Mot 2019/20:1178Bygg ut E4 Söderhamn-Gävle till fyrfältsväg
2019-10-01MotH7021177Mot 2019/20:1177Bygg ut Sveriges pulsåder Ostkustbanan till dubbelspårig järnväg
2019-10-01MotH7021176Mot 2019/20:1176Värna riksvägarnas kvalitet
2019-10-01MotH7021175Mot 2019/20:1175Strandskyddet måste vara olika i olika delar av Sverige
2019-10-01MotH7021174Mot 2019/20:1174Fler poliser även på mindre orter
2019-10-01MotH7021173Mot 2019/20:1173Tillåt allmän jakt på skarv samt andra åtgärder mot fågelns härjningar
2019-10-01MotH7021172Mot 2019/20:1172Låt mer resurser behållas ute i landet - Sverige fungerar inte utan länen norr om Dalälven
2019-10-01MotH7021171Mot 2019/20:1171Omkörningsförbud för tung trafik
2019-10-01MotH7021170Mot 2019/20:1170En familjevänlig barnomsorg
2019-10-01MotH7021169Mot 2019/20:1169En skärpt biståndspolitik
2019-10-01MotH7021168Mot 2019/20:1168Effektiv klimatpolitik
2019-10-01MotH7021167Mot 2019/20:1167Uranbrytning i Sverige
2019-10-01MotH7021166Mot 2019/20:1166Avskaffa den statliga inkomstskatten
2019-10-01MotH7021165Mot 2019/20:1165Förstärkt revision i landets kommuner
2019-10-01MotH7021164Mot 2019/20:1164Stoppa falskskrivna bilar
2019-10-01MotH7021163Mot 2019/20:1163En pension att kunna leva på
2019-10-01MotH7021162Mot 2019/20:1162Ett riskreduktionsperspektiv i tobaksskattelagstiftningen
2019-10-01MotH7021161Mot 2019/20:1161Skattefrihet för arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar
2019-10-01MotH7021160Mot 2019/20:1160Folklig granskning inför ratificering av internationella avtal
2019-10-01MotH7021159Mot 2019/20:1159Former för att säkerställa medborgarnas informerade och fria åsikter vid folkomröstning
2019-10-01MotH7021158Mot 2019/20:1158Utrikesfödda företagares betydelse för Sverige
2019-10-01MotH7021157Mot 2019/20:1157Ta hand om äldre hemlösa
2019-10-01MotH7021156Mot 2019/20:1156Tillfällig föräldrapenning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning
2019-10-01MotH7021155Mot 2019/20:1155Stöd för innovatörer och uppfinnare
2019-10-01MotH7021154Mot 2019/20:1154Ändamålsenliga ridanläggningar
2019-10-01MotH7021153Mot 2019/20:1153Statliga mediers anslutning till det pressetiska systemet
2019-10-01MotH7021152Mot 2019/20:1152Upphandling av tv- och radioprogram
2019-10-01MotH7021151Mot 2019/20:1151Statlig osund konkurrens
2019-10-01MotH7021150Mot 2019/20:1150Inget RUT-avdrag utan trafiktillstånd vid flyttjänster
2019-10-01MotH7021149Mot 2019/20:1149Synliga skatter
2019-10-01MotH7021148Mot 2019/20:1148Lägre marginalskatt
2019-10-01MotH7021147Mot 2019/20:1147Sfi på kvällar och helger
2019-10-01MotH7021146Mot 2019/20:1146Avskrivning av studieskuld
2019-10-01MotH7021145Mot 2019/20:1145Öppna fjärrvärmenäten för ny restvärme
2019-10-01MotH7021144Mot 2019/20:1144Kvalitetskrav vid upphandling av resor för funktionshindrade
2019-10-01MotH7021143Mot 2019/20:1143Ansluta fler myndighetstjänster till Statens servicecenter
2019-10-01MotH7021142Mot 2019/20:1142Stöd vid nyföretagande
2019-10-01MotH7021141Mot 2019/20:1141Återkalla medborgarskap
2019-10-01MotH7021140Mot 2019/20:1140Samverkan för bättre turistnäring
2019-10-01MotH7021139Mot 2019/20:1139Överskottet från vattenkraften
2019-10-01MotH7021138Mot 2019/20:1138Öka andelen kvinnliga företagare
2019-10-01MotH7021137Mot 2019/20:1137Minska regelbördan för företag inom besöksnäringen
2019-10-01MotH7021135Mot 2019/20:1135Cykelhjälmstvång
2019-10-01MotH7021134Mot 2019/20:1134Social bostadspolitik
2019-10-01MotH7021133Mot 2019/20:1133Nollvision för barnfattigdom
2019-10-01MotH7021132Mot 2019/20:1132En jämlik skola
2019-10-01MotH7021131Mot 2019/20:1131Sexualundervisningen i skolan
2019-10-01MotH7021130Mot 2019/20:1130Barns säkerhet i bilen är vårt ansvar
2019-10-01MotH7021129Mot 2019/20:1129Förändring av prioriteringar vid tågförseningar samt att införa en nationell trafikledning
2019-10-01MotH7021128Mot 2019/20:1128En sjukförsäkring som ger trygghet
2019-10-01MotH7021127Mot 2019/20:1127Sala silvergruva
2019-10-01MotH7021126Mot 2019/20:1126Förbättrad energiförsörjning
2019-10-01MotH7021125Mot 2019/20:1125Minska stuprören i välfärden
2019-10-01MotH7021124Mot 2019/20:1124Heltid
2019-10-01MotH7021123Mot 2019/20:1123Ingen ska behöva dö på jobbet
2019-10-01MotH7021122Mot 2019/20:1122Investeringsstöd till sjukhusbyggen - en välfärdsreform för framtiden
2019-10-01MotH7021121Mot 2019/20:1121Apoteken ska vara tillgängliga - i hela landet
2019-10-01MotH7021120Mot 2019/20:1120Skydd för gemensam egendom
2019-10-01MotH7021119Mot 2019/20:1119Lämplighetsprövning vid köp av fastigheter för att motverka organiserad brottslighet
2019-10-01MotH7021118Mot 2019/20:1118Åtgärder för att motverka den naturpåverkan som följer av skarvens utbredning
2019-10-01MotH7021117Mot 2019/20:1117En jämlik och tillgänglig tandvård
2019-10-01MotH7021116Mot 2019/20:1116Resurser till Arbetsmiljöverket
2019-10-01MotH7021115Mot 2019/20:1115Vättern och vattnet
2019-10-01MotH7021114Mot 2019/20:1114Säkerställ att de som vill gifta sig slipper onödig väntan
2019-10-01MotH7021113Mot 2019/20:1113Motverka ungdomsarbetslöshet i särskilt utsatta områden
2019-10-01MotH7021112Mot 2019/20:1112Förändrat system för den nationella fördelningen av fiskerättigheter och kvoter i Sverige
2019-10-01MotH7021111Mot 2019/20:1111Ansvar och etik vid jakt på fåglar som föds upp och placeras ut i naturen enbart för att skjutas
2019-10-01MotH7021110Mot 2019/20:1110Hållbar utveckling som obligatoriskt ämne i skolan
2019-10-01MotH7021109Mot 2019/20:1109Förstärk arbetet för att minska matsvinnet
2019-10-01MotH7021108Mot 2019/20:1108Utskottspresidier
2019-10-01MotH7021107Mot 2019/20:1107Assisterad befruktning för alla familjer
2019-10-01MotH7021106Mot 2019/20:1106En föräldrapolitik med barnen i centrum
2019-10-01MotH7021105Mot 2019/20:1105Hinder för framkomlighet
2019-10-01MotH7021104Mot 2019/20:1104Krav vid förnyelse av körkort
2019-10-01MotH7021103Mot 2019/20:1103Tillåt användandet av smällare, raketer och fyrverkerier endast vid offentliga arrangemang
2019-10-01MotH7021102Mot 2019/20:1102Avgiftsfria studier
2019-10-01MotH7021101Mot 2019/20:1101NOJ-banan
2019-10-01MotH7021100Mot 2019/20:1100Fasa ut fossila subventioner
2019-10-01MotH7021099Mot 2019/20:1099HNJ-banan
2019-10-01MotH7021098Mot 2019/20:1098Sätt mål för jämlikheten
2019-10-01MotH7021097Mot 2019/20:1097Handlingsplan för att leda den digitala transformationen
2019-10-01MotH7021096Mot 2019/20:1096Snabbare omställning
2019-10-01MotH7021095Mot 2019/20:1095Uppåkra Arkeologiska Center
2019-10-01MotH7021094Mot 2019/20:1094Spel- och lotteripolitik
2019-10-01MotH7021093Mot 2019/20:1093Mediefrågor
2019-10-01MotH7021092Mot 2019/20:1092Public service i en demokrati
2019-10-01MotH7021091Mot 2019/20:1091Civilsamhällespolitik
2019-10-01MotH7021090Mot 2019/20:1090Entreprenörskapet måste öka
2019-10-01MotH7021089Mot 2019/20:1089Ökad brandberedskap
2019-10-01MotH7021088Mot 2019/20:1088Samma krav på riksdagsledamöter som på andra vid ersättning från skattemedel
2019-10-01MotH7021087Mot 2019/20:1087Miljöpåverkan, jobb och välfärd
2019-10-01MotH7021086Mot 2019/20:1086Stärkt integration och aktiv arbetsmarknadspolitik
2019-10-01MotH7021085Mot 2019/20:1085Synliggör brottstyper
2019-10-01MotH7021084Mot 2019/20:1084Krafttag mot oseriös telefonförsäljning
2019-10-01MotH7021083Mot 2019/20:1083Lagen om anställningsskydd
2019-10-01MotH7021082Mot 2019/20:1082Öka det jämställda företagandet
2019-10-01MotH7021081Mot 2019/20:1081Fler alternativ till finansiering av infrastrukturen
2019-10-01MotH7021080Mot 2019/20:1080Moderniserat system för krisinformation
2019-10-01MotH7021079Mot 2019/20:1079Inför mer rättvisa i bostadstillägget
2019-10-01MotH7021078Mot 2019/20:1078Rakel
2019-10-01MotH7021077Mot 2019/20:1077Kostnadsansvar vid arkeologiska utgrävningar
2019-10-01MotH7021076Mot 2019/20:1076Mer lönsamt att ha arbetat
2019-10-01MotH7021075Mot 2019/20:1075Tolkkostnader
2019-10-01MotH7021074Mot 2019/20:1074Minskad hänsyn till anknytning vid utvisning
2019-10-01MotH7021073Mot 2019/20:1073Nedmontering av kopparnätet
2019-10-01MotH7021072Mot 2019/20:1072Effektivare tillståndsprocesser
2019-10-01MotH7021071Mot 2019/20:1071Underlätta implementeringen av goda forskningsresultat
2019-10-01MotH7021070Mot 2019/20:1070Lunds historiska museum
2019-10-01MotH7021069Mot 2019/20:1069Tandvårdskostnader för asylsökande och tillfälliga besökare
2019-10-01MotH7021068Mot 2019/20:1068Större möjlighet för anhöriga att kunna få hjälpa till och bistå äldre och funktionsnedsatta
2019-10-01MotH7021067Mot 2019/20:1067Underrättelser från Försäkringskassan
2019-10-01MotH7021066Mot 2019/20:1066Skärpta straff för fortkörning vid vägarbeten
2019-10-01MotH7021065Mot 2019/20:1065Bredband i glesbygd
2019-10-01MotH7021064Mot 2019/20:1064Strategi för mobiltelefoni
2019-10-01MotH7021063Mot 2019/20:1063Bestraffa föräldrapåverkan och umgängessabotage m.m.
2019-10-01MotH7021062Mot 2019/20:1062Värnande av dansbandskulturen
2019-10-01MotH7021061Mot 2019/20:1061Fungerande vägunderhåll i Värmland
2019-10-01MotH7021060Mot 2019/20:1060Närhet till polis - tryggare landsbygd
2019-10-01MotH7021059Mot 2019/20:1059Morgonsamling i skolan
2019-10-01MotH7021058Mot 2019/20:1058Ta bort vägtrafikskatten för tävlingsfordon
2019-10-01MotH7021057Mot 2019/20:1057Ordning och reda i klassen utan mobil
2019-10-01MotH7021056Mot 2019/20:1056Svenska som nationalspråk
2019-10-01MotH7021055Mot 2019/20:1055