DatumTypIdBeteckningTitel
2020-01-17SoUH8B33SoU 2020:3Hållbar slamhantering
2020-01-17MotH7023478Mot 2019/20:3478med anledning av Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro
2020-01-17MotH7023477Mot 2019/20:3477Med anledning av prop. 2019/20:53 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015
2020-01-17MotH7023476Mot 2019/20:3476med anledning av Skrivelse 2019/20:62 - 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2020-01-17MotH7023475Mot 2019/20:3475med anledning av proposition 2019/20:64 Hemlig dataavläsning
2020-01-17MotH7023474Mot 2019/20:3474med anledning av prop. 2019/20:58 - Reglering av vapenmagasin
2020-01-17MotH7023473Mot 2019/20:3473med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport om jämställd sjukfrånvaro (RiR 2019:19)
2020-01-17MotH7023472Mot 2019/20:3472med anledning av prop. En utvecklad översiktsplanering 2019/20:52
2020-01-17MotH7023471Mot 2019/20:3471med anledning av Proposition 2019/20:64 Hemlig dataavläsning
2020-01-17MotH7023470Mot 2019/20:3470med anledning av skrivelse 2019/20:50 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro
2020-01-17MotH7023469Mot 2019/20:3469med anledning av skr. 2019/20:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2020-01-17MotH7023468Mot 2019/20:3468med anledning av prop. 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin
2020-01-17MotH7023467Mot 2019/20:3467med anledning av skr. 2019/20:62 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2020-01-17MotH7023466Mot 2019/20:3466med anledning av regeringens proposition 2019/20:51 Totalförsvarsdatalag - personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
2020-01-17MotH7023465Mot 2019/20:3465med anledning av prop. 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin
2020-01-17MotH7023464Mot 2019/20:3464med anledning av skrivelse 2019/20:62 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2020-01-17MotH7023463Mot 2019/20:3463med anledning av prop. 2019/20:53 Underskott i förhållande till elnätsföretagensintäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015
2020-01-17MotH7023462Mot 2019/20:3462med anledning av prop. 2019/20:63 Tydligare regler vid konsumentavtal
2020-01-17MotH7023461Mot 2019/20:3461med anledning av prop. 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin
2020-01-17MotH7023460Mot 2019/20:3460med anledning av proposition 2019/29:63 Tydligare regler vid konsumentavtal
2020-01-17IpH710266Ip 2019/20:266Höjda kostnader för ordningsvaktstillstånd
2020-01-17IpH710265Ip 2019/20:265Månggifte i Sverige
2020-01-17IpH710264Ip 2019/20:264Månggiften i Sverige
2020-01-17IpH710263Ip 2019/20:263Barnskydd vid brottsmisstanke
2020-01-17IpH710262Ip 2019/20:262Karens vid ansökan om medborgarskap
2020-01-17FrH711768Fr 2019/20:768Svågerpolitik och korruption i offentlig upphandling
2020-01-17FrH711767Fr 2019/20:767En brottsvåg i Gästrikland
2020-01-17BetH701UbU9Bet 2019/20:UbU9Studiestöd
2020-01-17BetH701KU11Bet 2019/20:KU11Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2020-01-17BetH701KU7Bet 2019/20:KU7Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation
2020-01-17BetH701KU2Bet 2019/20:KU2Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna
2020-01-16MotH7023459Mot 2019/20:3459med anledning av Med anledning av skrivelse 2019/20:60
2020-01-16MotH7023458Mot 2019/20:3458med anledning av regeringens skrivelse 2019/20:54 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget
2020-01-16MotH7023457Mot 2019/20:3457med anledning av regeringens skrivelse 2019/20:54 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget
2020-01-16MotH7023456Mot 2019/20:3456med anledning av regeringens skrivelse 2019/20:50 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro
2020-01-16MotH7023455Mot 2019/20:3455med anledning av skr. 2019/20:62 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2020-01-16IpH710261Ip 2019/20:261Sveriges export- och investeringsstrategi
2020-01-16IpH710260Ip 2019/20:260Utredningen om privat initiativrätt
2020-01-16IpH710259Ip 2019/20:259Migränvård
2020-01-16IpH710258Ip 2019/20:258Transportstyrelsens företagskontroller
2020-01-16IpH710257Ip 2019/20:257Mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet
2020-01-16IpH710256Ip 2019/20:256Effektivare vargförvaltning
2020-01-16FrH711766Fr 2019/20:766Säkerhetsgranskning av utländska investeringar
2020-01-16FrH711765Fr 2019/20:765Bredbandsmålet
2020-01-16FrH711764Fr 2019/20:764Valsedelssystemet
2020-01-16FrH711763Fr 2019/20:763Anmälningsplikt efter suicid
2020-01-16FrH711762Fr 2019/20:762Professorsutnämningar
2020-01-16FrH711761Fr 2019/20:761SJ:s biljettförsäljningskanaler
2020-01-16FrH711760Fr 2019/20:760Parisavtalet i kommande handelsavtal
2020-01-16FrH711759Fr 2019/20:759Försvarsministerns kunskap om förfalskade uppgifter
2020-01-16FrH711758Fr 2019/20:758Skjutningar och annan kriminalitet i Uppsala
2020-01-16FrH711757Fr 2019/20:757Högspänningsledning i Sörmland
2020-01-16FrH711756Fr 2019/20:756Företagare i de sociala trygghetssystemen
2020-01-16FrH711755Fr 2019/20:755Länsstyrelsernas myndighetsutövning
2020-01-16BetH701SfU22Bet 2019/20:SfU22Arbetskraftsinvandring
2020-01-16BetH701SfU21Bet 2019/20:SfU21Anhöriginvandring
2020-01-16BetH701SfU20Bet 2019/20:SfU20Migration och asylpolitik
2020-01-16BetH701SfU19Bet 2019/20:SfU19Pensioner
2020-01-16BetH701SfU18Bet 2019/20:SfU18Ekonomisk familjepolitik
2020-01-16BetH701JuU13Bet 2019/20:JuU13Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
2020-01-16BetH701TU17Bet 2019/20:TU17Typgodkännande och marknadskontroll över motorfordon
2020-01-16BetH701TU16Bet 2019/20:TU16Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg
2020-01-16BetH701TU15Bet 2019/20:TU15Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
2020-01-16BetH701TU14Bet 2019/20:TU14Trafiksäkerhet
2020-01-16BetH701TU13Bet 2019/20:TU13Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter
2020-01-16BetH701TU10Bet 2019/20:TU10Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet
2020-01-16BetH701CU22Bet 2019/20:CU22Större komplementbyggnader
2020-01-16BetH701AU14Bet 2019/20:AU14Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet
2020-01-16BetH701AU13Bet 2019/20:AU13Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen med anledning av utvecklingstid
2020-01-16BetH701AU12Bet 2019/20:AU12Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
2020-01-16BetH701AU11Bet 2019/20:AU11Riksrevisionens rapport om långsiktiga effekter av stöd till start av näringsverksamhet -långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt
2020-01-15SoUH8B32SoU 2020:2Skärpta regler om utländska månggiften
2020-01-15SoUH8B31SoU 2020:1Översyn av yrket personlig assistent - ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor
2020-01-15MotH7023454Mot 2019/20:3454med anledning av regeringens proposition 2019/20:53: Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015
2020-01-15MotH7023452Mot 2019/20:3452med anledning av prop. 2019/20:57 Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna
2020-01-15MotH7023451Mot 2019/20:3451med anledning av prop. 2019/20:64 Hemlig dataavläsning
2020-01-15IpH710255Ip 2019/20:255Problem med samordningsnummer
2020-01-15IpH710254Ip 2019/20:254Privatiseringar av samhällsfunktioner
2020-01-15IpH710253Ip 2019/20:253En avgift för att lägga upp virke längs vägar
2020-01-15IpH710252Ip 2019/20:252En avgift för att lägga virke utmed allmän väg
2020-01-15IpH710251Ip 2019/20:251Nyttjande av oseriös transportverksamhet
2020-01-15FrH711754Fr 2019/20:754Ljudlarm/knarkskrämmor
2020-01-15FrH711753Fr 2019/20:753Dyslexi och nationella prov
2020-01-15FrH711752Fr 2019/20:752Utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud
2020-01-15FrH711751Fr 2019/20:751Missbruk av samordningsnummer
2020-01-15FrH711750Fr 2019/20:750Effektivare klimatinvesteringar
2020-01-15FrH711749Fr 2019/20:749Alkobommar vid landets gränshamnar
2020-01-15FrH711748Fr 2019/20:748Bredbandsutbyggnad på landsbygden
2020-01-15FrH711747Fr 2019/20:747Övertygelse- och religionsfrihet kopplat till regeringens demokratisatsning
2020-01-15FrH711746Fr 2019/20:746Bedrägeribrott mot äldre
2020-01-15FrH711745Fr 2019/20:745Sveaskogs syn på älgförvaltning
2020-01-15FrH711744Fr 2019/20:744Den falske officeren i Försvarsmakten
2020-01-15FrH711743Fr 2019/20:743En ökad svensk köttproduktion
2020-01-15FrH711742Fr 2019/20:742Ett tydligare tjänstemannaansvar
2020-01-15FrH711741Fr 2019/20:741Förföljelsen av kristna i Turkiet
2020-01-15BetH701SoU14Bet 2019/20:SoU14Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut – rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS
2020-01-15BetH701SoU12Bet 2019/20:SoU12Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m.
2020-01-15BetH701SoU11Bet 2019/20:SoU11Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.
2020-01-15BetH701SoU10Bet 2019/20:SoU10Frågor om psykisk hälsa
2020-01-15BetH701SfU17Bet 2019/20:SfU17Socialförsäkringsfrågor
2020-01-15BetH701SfU16Bet 2019/20:SfU16Medborgarskap
2020-01-15BetH701SoU9Bet 2019/20:SoU9Socialtjänst- och barnfrågor
2020-01-15BetH701SoU8Bet 2019/20:SoU8Stöd till personer med funktionsnedsättning
2020-01-15BetH701UU6Bet 2019/20:UU6Sveriges feministiska utrikespolitik
2020-01-14PropH70367Prop 2019/20:67Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter
2020-01-14IpH710250Ip 2019/20:250Genomströmningen på de gymnasiala yrkesutbildningarna
2020-01-14FrH711740Fr 2019/20:740Presidentvalet i Taiwan
2020-01-14FrH711739Fr 2019/20:739Otrygg arbetsmiljö i områden med stor rovdjurspopulation
2020-01-14FrH711738Fr 2019/20:738Ökat rovdjurstryck i Gävleborg
2020-01-14FrH711737Fr 2019/20:737Utlovade statliga jobb i Kiruna
2020-01-14BetH701FiU52Bet 2019/20:FiU52Återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar
2020-01-14BetH701FiU51Bet 2019/20:FiU51Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2019
2020-01-14BetH701FiU50Bet 2019/20:FiU50Riksrevisonens rapport om det kommunala utjämningssytemet
2020-01-14BetH701FiU39Bet 2019/20:FiU39Riksrevisonens rapport om det kommunala utjämningssystemet
2020-01-14BetH701FöU6Bet 2019/20:FöU6Försvarspolitik
2020-01-14BetH701KU5Bet 2019/20:KU5Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
2020-01-13IpH710249Ip 2019/20:249Åtgärder för företagare i ett brottstyngt Sverige
2020-01-13FrH711736Fr 2019/20:736Utrikesministerns närvaro i riksdagen
2020-01-13FrH711735Fr 2019/20:735Legitimation för osteopater
2020-01-13FrH711734Fr 2019/20:734Strandskyddet
2020-01-13FrH711733Fr 2019/20:733Placeringen av svenska soldater i Irak
2020-01-13BetH701TU12Bet 2019/20:TU12Luftfart
2020-01-13BetH701TU11Bet 2019/20:TU11Väg- och fordonsfrågor
2020-01-13BetH701FöU9Bet 2019/20:FöU9Militära frågor
2020-01-13BetH701TU9Bet 2019/20:TU9Cykelfrågor
2020-01-10IpH710248Ip 2019/20:248Egenmäktighet med barn
2020-01-10IpH710247Ip 2019/20:247Stängningen av Ringhals reaktorer 1 och 2
2020-01-10FrH711732Fr 2019/20:732Säkrare boende i bostadsrätt
2020-01-10FrH711731Fr 2019/20:731Studie om Brå
2020-01-10FrH711730Fr 2019/20:730Implementering av EU-resolution om medicinsk cannabis
2020-01-10BetH701CU24Bet 2019/20:CU24Konsumentskyddet på det finansiella området - förutsättningar och statlig tillsyn
2020-01-10BetH701CU23Bet 2019/20:CU23Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet
2020-01-09IpH710246Ip 2019/20:246Tillstånd för kamerabevakning
2020-01-09IpH710245Ip 2019/20:245Nationalmuseum
2020-01-09FrH711729Fr 2019/20:729Cirkulär ekonomi
2020-01-09FrH711728Fr 2019/20:728Nuvarande hållning mot Maduros regim i Venezuela
2020-01-09FrH711727Fr 2019/20:727Bristen på hantverkare
2020-01-09BetH701KU9Bet 2019/20:KU9Riksdagens arbetsformer
2020-01-08FrH711726Fr 2019/20:726Regeringens önskan om jämställda främjardelegationer
2020-01-08FrH711725Fr 2019/20:725Regeringens feministiska handelspolitik
2020-01-07FrH711724Fr 2019/20:724Ödehus på landsbygden
2020-01-07FrH711723Fr 2019/20:723Tillfällig skattelättnad på bensin och diesel vid oroligheter i Mellanöstern
2020-01-03IpH710244Ip 2019/20:244Fler reformer för att öka andelen ägt boende
2020-01-03IpH710243Ip 2019/20:243Nedläggning av den nationella hjälplinjen
2020-01-03FrH711722Fr 2019/20:722Migrationsverkets förvarskapacitet
2020-01-03FrH711721Fr 2019/20:721Myndigheters trovärdighet
2020-01-01SoUH7B369SoU 2019:69Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande
2020-01-01SoUH7B364SoU 2019:64Nya regler för skolor med konfessionell inriktning
2019-12-29IpH710242Ip 2019/20:242Förslaget till lag om reglering av vapenmagasin
2019-12-27FrH711720Fr 2019/20:720Hån mot journalister
2019-12-27FrH711719Fr 2019/20:719Reformeringen av Arbetsförmedlingen
2019-12-23FrH711718Fr 2019/20:718Journalisters säkerhet
2019-12-23FrH711717Fr 2019/20:717En fri och oberoende journalistik
2019-12-23FrH711716Fr 2019/20:716Transparens i biståndet
2019-12-23FrH711715Fr 2019/20:715Utvecklingen på Malta
2019-12-23FrH711714Fr 2019/20:714En fortsatt drift av Ringhals 1
2019-12-20SoUH7B368SoU 2019:68Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat
2019-12-20SoUH7B367SoU 2019:67Hållbar terrängkörning
2019-12-20PropH70361Prop 2019/20:61Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut - rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS
2019-12-20IpH710241Ip 2019/20:241Ojämlikheten i cancervården
2019-12-20IpH710240Ip 2019/20:240Vapenstölder från Regeringskansliet
2019-12-20IpH710239Ip 2019/20:239Public service-bolagens redovisning av medverkandes partitillhörighet
2019-12-20IpH710238Ip 2019/20:238Restriktioner vid verkställighetshinder
2019-12-20IpH710237Ip 2019/20:237Beskattning av husbilar
2019-12-20FrH711713Fr 2019/20:713Skyddet av ål
2019-12-20FrH711712Fr 2019/20:712Bostadstillägg i sjuk- och aktivitetsersättningen
2019-12-20FrH711711Fr 2019/20:711Svenska adoptioner från Chile
2019-12-20FrH711710Fr 2019/20:710En europeisk klimatlag
2019-12-20FrH711709Fr 2019/20:709Riktlinjer gällande okända gärningsmän
2019-12-20FrH711708Fr 2019/20:708Riktlinjer för anhållande av unga
2019-12-20FrH711707Fr 2019/20:707Cytodiagnostiker
2019-12-20FrH711706Fr 2019/20:706Neutralitet när det gäller skatt på vatten och el
2019-12-20FrH711705Fr 2019/20:705Straffreduktionen för unga vuxna vid grov brottslighet
2019-12-20FrH711704Fr 2019/20:704Påföljder vid ungdomsbrott
2019-12-20FrH711703Fr 2019/20:703En översyn av knivlagen
2019-12-20FrH711702Fr 2019/20:702Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
2019-12-20FrH711701Fr 2019/20:701Brott mot företag
2019-12-20FrH711700Fr 2019/20:700EU:s fiskeavtal med Marocko
2019-12-20FrH711699Fr 2019/20:699Turkiska ambassadens agerande
2019-12-20FrH711698Fr 2019/20:698Standarder för digital information inom vården
2019-12-20FrH711697Fr 2019/20:697UNHCR:s behandling av kristna asylsökande
2019-12-20FrH711696Fr 2019/20:696Fusk och överutnyttjande inom assistansersättningen
2019-12-20FrH711695Fr 2019/20:695Reform av utstationeringsreglerna
2019-12-20FrH711694Fr 2019/20:694Sancta Birgitta Klostermuseum
2019-12-20FrH711693Fr 2019/20:693Kompensation till Östersjöfiskare vid fiskestopp
2019-12-20FrH711692Fr 2019/20:692Trafikverkets nedprioritering av jordbruksmark
2019-12-20FrH711691Fr 2019/20:691Alternativa bränslen och utökad fordonsvikt för lätta lastbilar
2019-12-20FrH711690Fr 2019/20:690Ojämlik palliativ vård
2019-12-20FrH711689Fr 2019/20:689Ojämlik vård av personer med multipel skleros
2019-12-20FrH711688Fr 2019/20:688Tullverkets möjligheter att kontrollera utförsel av gods
2019-12-20FrH711687Fr 2019/20:687Inkonsekvent utdelning av statsbidrag
2019-12-20BetH701NU15Bet 2019/20:NU15Handelspolitik
2019-12-20BetH701NU14Bet 2019/20:NU14Energipolitik
2019-12-20BetH701NU13Bet 2019/20:NU13Regional tillväxtpolitik
2019-12-20BetH701NU12Bet 2019/20:NU12Näringspolitik
2019-12-20BetH701NU11Bet 2019/20:NU11Mineralpolitik
2019-12-20BetH701NU10Bet 2019/20:NU10Elmarknadsfrågor
2019-12-20BetH701KU14Bet 2019/20:KU14Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor
2019-12-19SoUH7B363SoU 2019:63Mer biogas! För ett hållbart Sverige
2019-12-19RiRH7B539RiR 2019:39Fri entré till statliga museer
2019-12-19IpH710236Ip 2019/20:236Amnesti
2019-12-19IpH710235Ip 2019/20:235Återvändande
2019-12-19IpH710234Ip 2019/20:234Behovet av polisiära resurser på vägarna
2019-12-19IpH710233Ip 2019/20:233Stärkt säkerhet för tågpersonal
2019-12-19FrH711686Fr 2019/20:686Bättre matchning inför yrkesval
2019-12-19FrH711685Fr 2019/20:685Beskattning av styrelsearvoden
2019-12-19FrH711684Fr 2019/20:684Kraftig ökning av antalet kvinnor som begår självmord
2019-12-19FrH711683Fr 2019/20:683Nedläggning av rikstäckande hjälplinje för psykisk ohälsa
2019-12-19FrH711682Fr 2019/20:682Snabbspår på akuten
2019-12-19FrH711681Fr 2019/20:681LOV och privata utförare
2019-12-19FrH711680Fr 2019/20:680Projektet Stories from the Ice
2019-12-19FrH711679Fr 2019/20:679Konkurrensen på mediemarknaden
2019-12-19FrH711678Fr 2019/20:678Mediemångfald
2019-12-19FrH711677Fr 2019/20:677Förtroendet för Göteborgs hamn
2019-12-19FrH711676Fr 2019/20:676Effektivt återvandringsarbete
2019-12-19FrH711675Fr 2019/20:675Ungdomar som utsätts för rån
2019-12-19FrH711674Fr 2019/20:674Situationen i Filippinerna
2019-12-19FrH711673Fr 2019/20:673Allmänna arvsfonden
2019-12-19FrH711672Fr 2019/20:672Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre
2019-12-19FrH711671Fr 2019/20:671Äldres ensamhet och ökande psykiska ohälsa
2019-12-19FrH711670Fr 2019/20:670Delade turer
2019-12-19FrH711669Fr 2019/20:669Äldresatsning
2019-12-19FrH711668Fr 2019/20:668Friskolor och redovisning av uppgifter
2019-12-19FrH711667Fr 2019/20:667Stämpelskatt på fartyg
2019-12-19FrH711666Fr 2019/20:666Myndigheters förhållande till civilsamhällesorganisationer
2019-12-19FrH711665Fr 2019/20:665Det småskaliga kustnära yrkesfisket
2019-12-19FrH711664Fr 2019/20:664Spårlägen
2019-12-19FrH711663Fr 2019/20:663Göteborg som pilotområde för moderna transportlösningar
2019-12-19FrH711662Fr 2019/20:662Åtgärder för att stärka Fiskebäcks hamn
2019-12-19FrH711661Fr 2019/20:661Skarvar
2019-12-19FrH711660Fr 2019/20:660Resultaten av PISA-mätningarna
2019-12-19FrH711659Fr 2019/20:659Lärares arbetsbelastning
2019-12-19DirH7B1107Dir 2019:107Ett nytt regelverk om säkerställda obligationer
2019-12-19DirH7B1106Dir 2019:106Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar
2019-12-19DirH7B1105Dir 2019:105Tilläggsdirektiv till Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)
2019-12-19DirH7B1104Dir 2019:104Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer
2019-12-19DirH7B1103Dir 2019:103Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
2019-12-19DirH7B1102Dir 2019:102Förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande
2019-12-19BetH701SoU13Bet 2019/20:SoU13Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården
2019-12-19BetH701FiU10Bet 2019/20:FiU10Statens budget för 2020
2019-12-19BetH701UbU8Bet 2019/20:UbU8Förskolan
2019-12-19BetH701NU4Bet 2019/20:NU4Statliga företag
2019-12-18SoUH7B366SoU 2019:66En utvecklad vattenförvaltning - volym 1 och 2
2019-12-18SoUH7B358SoU 2019:58Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv
2019-12-18PropH70365Prop 2019/20:65En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan
2019-12-18PropH70359Prop 2019/20:59Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården
2019-12-18PropH70358Prop 2019/20:58Reglering av vapenmagasin
2019-12-18IpH710232Ip 2019/20:232Renägares förluster på grund av rovdjursangrepp
2019-12-18IpH710231Ip 2019/20:231Sveriges nationella arbete mot inhemsk extremism
2019-12-18IpH710230Ip 2019/20:230Bristande information om gymnasielagens tolkning
2019-12-18IpH710229Ip 2019/20:229En översyn av gymnasielagen
2019-12-18IpH710228Ip 2019/20:228Välfärdsbedrägerier med samordningsnummer
2019-12-18IpH710227Ip 2019/20:227Migrationsdomstolarnas budget
2019-12-18IpH710226Ip 2019/20:226Otryggheten för landets yrkesförare
2019-12-18IpH710225Ip 2019/20:225Lärarnas arbetsmiljö
2019-12-18IpH710224Ip 2019/20:224Stärkt äganderätt
2019-12-18IpH710223Ip 2019/20:223Skyltning vid vägar på landsbygden
2019-12-18FrH711658Fr 2019/20:658Hemliga tvångsmedel mot jägare
2019-12-18FrH711657Fr 2019/20:657Statliga bolags utlämnande av handlingar
2019-12-18FrH711656Fr 2019/20:656Forskningen hos Brå
2019-12-18FrH711655Fr 2019/20:655Gåvoskatt vid svenska minoritetsbröllop
2019-12-18FrH711654Fr 2019/20:654Rovdjurscentrum i Orsa Grönklitt
2019-12-18BetH701SfU15Bet 2019/20:SfU15Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling
2019-12-18BetH701CU8Bet 2019/20:CU8Sjöfylleri
2019-12-17RiRH7B538RiR 2019:38Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2019
2019-12-17PropH70363Prop 2019/20:63Tydligare regler vid konsumentavtal
2019-12-17PropH70362Prop 2019/20:622019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2019-12-17PropH70357Prop 2019/20:57Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna
2019-12-17PropH70355Prop 2019/20:55Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor
2019-12-17PropH70354Prop 2019/20:54Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget
2019-12-17IpH710222Ip 2019/20:222Övergivna hus
2019-12-17IpH710221Ip 2019/20:221Behörighetskraven för vuxenutbildningen
2019-12-17IpH710220Ip 2019/20:220Det svenska glasarbetet
2019-12-17IpH710219Ip 2019/20:219Specialistutbildningar för sjuksköterskor
2019-12-17IpH710218Ip 2019/20:218Insatser mot hedersvåldet
2019-12-17FrH711653Fr 2019/20:653Statens fastighetsverks hyreshöjningar
2019-12-17FrH711652Fr 2019/20:652Privata aktörer inom välfärden
2019-12-17FrH711651Fr 2019/20:651Ett förbud mot kreosot
2019-12-17FrH711650Fr 2019/20:650Villkoren för svensk filmindustri
2019-12-17FrH711649Fr 2019/20:649Bevarandet av Sancta Birgitta Klostermuseum
2019-12-17DirH7B1101Dir 2019:101Översyn av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål
2019-12-17BetH701JuU12Bet 2019/20:JuU12Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet
2019-12-16SoUH7B365SoU 2019:65Långtidsutredningen 2019, huvudbetänkande
2019-12-16PropH70364Prop 2019/20:64Hemlig dataavläsning
2019-12-16IpH710217Ip 2019/20:217Flygvapnets skolflygplan
2019-12-16IpH710216Ip 2019/20:216Åtgärder mot missbruk av samordningsnummer
2019-12-16IpH710215Ip 2019/20:215Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd
2019-12-16IpH710214Ip 2019/20:214Häktesorganisationen och rättskedjans effektivitet
2019-12-16IpH710213Ip 2019/20:213Kemikalieskattens påverkan på den cirkulära ekonomin
2019-12-16FrH711648Fr 2019/20:648Tillgänglighet i primärvården
2019-12-16FrH711647Fr 2019/20:647Inskränkningar av privata sjukvårdsförsäkringar
2019-12-16FrH711646Fr 2019/20:646Organdonation
2019-12-16FrH711645Fr 2019/20:645Reglerna om slopad uppskovsränta
2019-12-16FrH711644Fr 2019/20:644Rena stränder
2019-12-16FrH711643Fr 2019/20:643Lägesfaktorskommission och fri hyressättning
2019-12-16FrH711642Fr 2019/20:642Samhällsekonomisk analys vid tillståndsgivning för elkraftsledning
2019-12-16FrH711641Fr 2019/20:641Dispensgivning för mobila kranar
2019-12-16FrH711640Fr 2019/20:640Upprustning av Viskadalsbanan
2019-12-16FrH711639Fr 2019/20:639Postmarknaden
2019-12-16FrH711638Fr 2019/20:638Regionala skillnader i hjärtvård
2019-12-16FrH711637Fr 2019/20:637Sillfisket i Östersjön
2019-12-16FrH711636Fr 2019/20:636Gymnasielagen och bestämmelsen om ställning som varaktigt bosatt
2019-12-16FrH711635Fr 2019/20:635Polisens redovisning av statistik
2019-12-16BetH701SkU24Bet 2019/20:SkU24Skatteförfarande och folkbokföring
2019-12-16BetH701SkU23Bet 2019/20:SkU23Mervärdesskatt
2019-12-16BetH701SkU22Bet 2019/20:SkU22Punktskatt
2019-12-16BetH701SkU21Bet 2019/20:SkU21Företag, kapital och fastighet
2019-12-16BetH701SkU20Bet 2019/20:SkU20Inkomstskatt
2019-12-16BetH701MJU1Bet 2019/20:MJU1Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2019-12-16BetH701FiU2Bet 2019/20:FiU2Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2019-12-13SoUH7B360SoU 2019:60EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder
2019-12-13MotH7023450Mot 2019/20:3450med anledning av skr. 2019/20:41 Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete
2019-12-13IpH710212Ip 2019/20:212Bortförda barn som utsätts för hedersbrott
2019-12-13IpH710211Ip 2019/20:211Barn som förs utomlands och utsätts för hedersbrott
2019-12-13IpH710210Ip 2019/20:210Utnyttjandet av samordningsnummer
2019-12-13IpH710209Ip 2019/20:209Inrättande av ett testamentsregister
2019-12-13IpH710208Ip 2019/20:208Förbud mot pälsdjursuppfödning
2019-12-13FrH711634Fr 2019/20:634Konsumentskydd vid köp av programpaket
2019-12-13FrH711633Fr 2019/20:633Förhållningssätt till skuldsatta företag
2019-12-13FrH711632Fr 2019/20:632Kommunal konsumentvägledning
2019-12-13FrH711631Fr 2019/20:631Jordbävningen i Albanien
2019-12-13FrH711630Fr 2019/20:630Införande av skattereduktion i stödområde A och B
2019-12-13FrH711629Fr 2019/20:629Stämpelskatt på fartygsinteckningar
2019-12-13FrH711628Fr 2019/20:628Kunskap om sepsis
2019-12-13FrH711627Fr 2019/20:627Nationella riktlinjer för förlossningsvård
2019-12-13FrH711626Fr 2019/20:626Samhalls uppdrag
2019-12-13FrH711625Fr 2019/20:625Sekretesslagstiftningen
2019-12-13FrH711624Fr 2019/20:624Införande av produktionsincitament för film- och tv-produktion
2019-12-13BetH701UbU2Bet 2019/20:UbU2Utgiftsområde 15 Studiestöd
2019-12-13BetH701SoU1Bet 2019/20:SoU1Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2019-12-13BetH701CU6Bet 2019/20:CU6Större komplementbostadshus
2019-12-12SoUH7B359d2SoU 2019:59Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen - Rapport 1
2019-12-12SoUH7B359d3SoU 2019:59Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen - Rapport 2
2019-12-12SoUH7B359d6SoU 2019:59Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen - Rapport 4 Bilagedel
2019-12-12SoUH7B359d7SoU 2019:59Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen - Rapport 5
2019-12-12SoUH7B359d4SoU 2019:59Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen - Rapport 3
2019-12-12SoUH7B359SoU 2019:59Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen
2019-12-12SoUH7B359d5SoU 2019:59Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen - Rapport 4
2019-12-12SoUH7B359d8SoU 2019:59Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen - Rapport 6
2019-12-12SoUH7B356SoU 2019:56Idéburen välfärd
2019-12-12SoUH7B356d2SoU 2019:56Idéburet offentligt partnerskap - Vägledning
2019-12-12RiRH7B537RiR 2019:37Undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn
2019-12-12MotH7023449Mot 2019/20:3449med anledning av proposition 2019/20:49 Protokoll om immunitet och privilegier för europeiska organisationen för kärnforskning
2019-12-12FrH711623Fr 2019/20:623Jordbävningen i Albanien
2019-12-12BetH701UbU1Bet 2019/20:UbU1Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2019-12-12BetH701SfU4Bet 2019/20:SfU4Utgiftsområde 8 Migration
2019-12-12BetH701SfU1Bet 2019/20:SfU1Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2019-12-12BetH701FiU5Bet 2019/20:FiU5Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
2019-12-12BetH701FiU4Bet 2019/20:FiU4Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2019-12-12BetH701FiU3Bet 2019/20:FiU3Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2019-12-12BetH701UU4Bet 2019/20:UU4Arbetet i frågor som rör Kina
2019-12-12BetH701AU4Bet 2019/20:AU4Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen
2019-12-12BetH701AU2Bet 2019/20:AU2Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2019-12-11PropH70370Prop 2019/20:70Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2019-12-11PropH70360Prop 2019/20:60Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse
2019-12-11PropH70352Prop 2019/20:52En utvecklad översiktsplanering
2019-12-11MotH7023448Mot 2019/20:3448med anledning av prop. 2019/20:47 Skatt på plastbärkassar
2019-12-11MotH7023447Mot 2019/20:3447med anledning av prop. 2019/20:47 Skatt på plastbärkassar
2019-12-11IpH710207Ip 2019/20:207Översyn av skattelagstiftningen
2019-12-11IpH710206Ip 2019/20:206Svarttaxi
2019-12-11IpH710205Ip 2019/20:205Politiska fångar i Turkiet
2019-12-11IpH710204Ip 2019/20:204Turkiets angreppskrig i Rojava
2019-12-11IpH710203Ip 2019/20:203Möjligheten att upphandla flyglinjer
2019-12-11FrH711622Fr 2019/20:622Palestinier i Libanon
2019-12-11FrH711621Fr 2019/20:621En avveckling av trängselskatten
2019-12-11FrH711620Fr 2019/20:620Trängselskatt
2019-12-11FrH711619Fr 2019/20:619Utsläpp av kväveoxid från dieselbilar
2019-12-11FrH711618Fr 2019/20:618Kommunernas ansvar för krisberedskap och totalförsvar
2019-12-11FrH711617Fr 2019/20:617Hemligstämpling av svenska valresultat
2019-12-11FrH711616Fr 2019/20:616Otydliga uppgifter om stoppad elexport
2019-12-11FrH711615Fr 2019/20:615Siken och EU-regler
2019-12-11FrH711614Fr 2019/20:614Varje människas rätt till sin sexualitet
2019-12-11FrH711613Fr 2019/20:613Våldsamt bemötande av folkliga protester i Irak
2019-12-11FrH711612Fr 2019/20:612Försvarets skolflygplan
2019-12-11DirH7B1100Dir 2019:100Tilläggsdirektiv till Rut-utredningen (Fi 2019:03)
2019-12-11DirH7B199Dir 2019:99Tilläggsdirektiv till Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08)
2019-12-11DirH7B198Dir 2019:98Tilläggsdirektiv till Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05)
2019-12-11DirH7B197Dir 2019:97Genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
2019-12-11BetH701NU1Bet 2019/20:NU1Utgiftsområde 24 Näringsliv
2019-12-10RiRH7B536RiR 2019:36Svenska skeppshypotekskassan
2019-12-10PropH70356Prop 2019/20:56Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018
2019-12-10PropH70353Prop 2019/20:53Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015
2019-12-10PropH70350Prop 2019/20:50Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro
2019-12-10PropH70349Prop 2019/20:49Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning
2019-12-10IpH710202Ip 2019/20:202Bredbandsutbyggnaden
2019-12-10IpH710201Ip 2019/20:201Vargpopulationens spridning
2019-12-10IpH710200Ip 2019/20:200Definitionen av magasin
2019-12-10FrH711611Fr 2019/20:611Internationella surrogatarrangemang och folkbokföringslagen
2019-12-10FrH711610Fr 2019/20:610Aleviternas situation i Turkiet
2019-12-10FrH711609Fr 2019/20:609En EU-gemensam gräns för utsläpp vid antibiotikatillverkning
2019-12-10FrH711608Fr 2019/20:608Allvarliga driftsstörningar hos Svenska kraftnät
2019-12-10BetH701SfU3Bet 2019/20:SfU3Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2019-12-10BetH701SfU2Bet 2019/20:SfU2Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2019-12-09SoUH7B353SoU 2019:53Grundpension
2019-12-09SoUH7B352SoU 2019:52Sverige och bankunionen
2019-12-09SoUH7B350SoU 2019:50Fusk vid antagning till högskoleutbildning - vad händer sen?
2019-12-09IpH710199Ip 2019/20:199Yrkesutbildning för nyanlända
2019-12-09IpH710198Ip 2019/20:198Det fria skolvalet
2019-12-09IpH710197Ip 2019/20:197Erkännande av färöiska körkort i Sverige
2019-12-09IpH710196Ip 2019/20:196Åtgärder för att bryta bidragsberoendet
2019-12-09FrH711607Fr 2019/20:607Frihetsberövande av barn som gifts bort
2019-12-09FrH711606Fr 2019/20:606Barnäktenskap
2019-12-09FrH711605Fr 2019/20:605Finansiering av barnäktenskap
2019-12-09FrH711604Fr 2019/20:604Import av elenergi
2019-12-09FrH711603Fr 2019/20:603Tillståndsprocesserna för gruvnäringen
2019-12-09FrH711602Fr 2019/20:602Beslut om gruvbrytning i Kallak och Laver
2019-12-09FrH711601Fr 2019/20:601Ungdomsarbetslösheten
2019-12-09FrH711600Fr 2019/20:600Gymnasielagen och arbetslösheten
2019-12-09FrH711599Fr 2019/20:599Hjälplinjen
2019-12-09FrH711598Fr 2019/20:598Telias köp av Bonnier Broadcasting
2019-12-09FrH711597Fr 2019/20:597En ny gruv- och mineralstrategi
2019-12-09FrH711596Fr 2019/20:596Kommunikationsbehovet för myndigheter
2019-12-09FrH711595Fr 2019/20:595Dominans på mediemarknaden
2019-12-09FrH711594Fr 2019/20:594Det nationella nätverket för dricksvatten
2019-12-09FrH711593Fr 2019/20:593En ytterligare flygskatt
2019-12-09FrH711592Fr 2019/20:592Underhållsstödets sexmånadersregel
2019-12-09BetH701FiU49Bet 2019/20:FiU49Några frågor om clearing av OTC-direvat och om transaktioner för värdepappersfinansiering
2019-12-06MotH7023446Mot 2019/20:3446med anledning av skr. 2019/20:44 Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan
2019-12-06IpH710195Ip 2019/20:195Värnande av skatteundantag för förnybara drivmedel
2019-12-06IpH710194Ip 2019/20:194Skatter på företag
2019-12-06IpH710193Ip 2019/20:193Insynsråd hos SCB
2019-12-06IpH710192Ip 2019/20:192Olagliga adoptioner från Chile
2019-12-06FrH711591Fr 2019/20:591Åtgärder mot vattenbrist
2019-12-06FrH711590Fr 2019/20:590Kinesiska bolagsförvärv
2019-12-06FrH711589Fr 2019/20:589Enklare på- och avställning av husbilar
2019-12-06FrH711588Fr 2019/20:588Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark
2019-12-06FrH711587Fr 2019/20:587Åtgärder för utsatta områden
2019-12-06FrH711586Fr 2019/20:586Trafiksäkerhet och taxichaufförers villkor
2019-12-06FrH711585Fr 2019/20:585Den nya tågpassagerarförordningen
2019-12-06FrH711584Fr 2019/20:584Adoptioner på oriktiga grunder
2019-12-06FrH711583Fr 2019/20:583Ohälsa bland småbarnsföräldrar
2019-12-06FrH711582Fr 2019/20:582Industrins innovationskraft
2019-12-06FrH711581Fr 2019/20:581Kostnaden för höghastighetsjärnvägen
2019-12-06FrH711580Fr 2019/20:580Handeln med personuppgifter inom e-hälsosektorn
2019-12-06FrH711579Fr 2019/20:579Granskning av vård och omsorg
2019-12-06FrH711578Fr 2019/20:578Inlandsbanan
2019-12-06FrH711577Fr 2019/20:577Macolinkonventionen
2019-12-06FrH711576Fr 2019/20:576Kunskapsmålen i skolan
2019-12-06FrH711575Fr 2019/20:575Budgetering för kompetenscentrum för växtförädling
2019-12-06FrH711574Fr 2019/20:574Försörjningskrav vid arbetskraftsinvandring
2019-12-06FrH711573Fr 2019/20:573Hanteringstid i ärenden om vapenlicenser
2019-12-06FrH711572Fr 2019/20:572Sexistisk reklam och respekten för Reklamombudsmannens utslag
2019-12-06FrH711571Fr 2019/20:571Översynen av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten
2019-12-06FrH711570Fr 2019/20:570Avgift för virkesupplag
2019-12-06FrH711569Fr 2019/20:569Jönköpings flygplats
2019-12-06FrH711568Fr 2019/20:568Export av krigsmateriel
2019-12-06FrH711567Fr 2019/20:567Export av krigsmateriel till den saudiskledda koalitionen
2019-12-06FrH711566Fr 2019/20:566AI och förändringar av svenskt arbetsliv
2019-12-06FrH711565Fr 2019/20:565Försvarsmaktens yttrande om Gävle flygplats
2019-12-06FrH711564Fr 2019/20:564Riksdagens tillkännagivande om flytträtten
2019-12-06FrH711563Fr 2019/20:563Butiksstölder
2019-12-06FrH711562Fr 2019/20:562Vårt kommunala vatten
2019-12-06FrH711561Fr 2019/20:561Inskränkningar i mediemångfalden
2019-12-06FrH711560Fr 2019/20:560Unika uppfinningar
2019-12-06FrH711559Fr 2019/20:559Falska id-handlingar
2019-12-06FrH711558Fr 2019/20:558En utredning av regelverket för vattenskotrar
2019-12-06FrH711557Fr 2019/20:557Näringsministerns uttalande om konsekvensutredningar
2019-12-06FrH711556Fr 2019/20:556Skattenivån på öl från mindre bryggerier
2019-12-06FrH711555Fr 2019/20:555Långsiktiga regler för biodrivmedel
2019-12-06FrH711554Fr 2019/20:554Sillfiskestopp i Östersjön
2019-12-06FrH711553Fr 2019/20:553Inspektionen för vård och omsorg
2019-12-06FrH711552Fr 2019/20:552Sillfisket i Östersjön
2019-12-06FrH711551Fr 2019/20:551Anmälningsplikt och avgifter för virkesavlägg vid allmänna vägar
2019-12-06FrH711550Fr 2019/20:550Våld mot äldre
2019-12-06FrH711549Fr 2019/20:549Språkkrav för personal inom äldreomsorgen
2019-12-06FrH711548Fr 2019/20:548Borttagande av särregler för svensk pråmtrafik
2019-12-06FrH711547Fr 2019/20:547FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
2019-12-06FrH711546Fr 2019/20:546En förändrad finansiering av Sjöfartsverket
2019-12-06FrH711545Fr 2019/20:545Slopad elskatt för elbussar
2019-12-06BetH701UFöU2Bet 2019/20:UFöU2Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2019-12-06BetH701SfU12Bet 2019/20:SfU12Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat EU
2019-12-06BetH701FiU48Bet 2019/20:FiU48En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag
2019-12-06BetH701FiU47Bet 2019/20:FiU47Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2019
2019-12-06BetH701FiU46Bet 2019/20:FiU46Riksrevisonens rapport om Svensk skeppshypotekskassa
2019-12-06BetH701FiU45Bet 2019/20:FiU45Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2015-2019
2019-12-06BetH701FiU44Bet 2019/20:FiU44Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket
2019-12-06BetH701FiU43Bet 2019/20:FiU43Riksrevisonens rapport om nationalräkenskaperna - en stabilare grund för finanspolitiken
2019-12-06BetH701FiU42Bet 2019/20:FiU42Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring
2019-12-06BetH701FiU41Bet 2019/20:FiU41Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor
2019-12-06BetH701FiU40Bet 2019/20:FiU40Vissa frågor om försäkring och tjänstepension
2019-12-06BetH701FiU38Bet 2019/20:FiU38Ersättningsbelopp i insättningsgarantin och vissa andra frågor
2019-12-06BetH701FiU37Bet 2019/20:FiU37Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online
2019-12-06BetH701FiU36Bet 2019/20:FiU36Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor
2019-12-06BetH701FiU35Bet 2019/20:FiU35Riksrevisionens rapport om risker med föråldrade it-system i statlig verksamhet
2019-12-06BetH701FiU34Bet 2019/20:FiU34Offentlig upphandling
2019-12-06BetH701FiU33Bet 2019/20:FiU33Ett nytt konto- och värdefackssystem
2019-12-06BetH701UU2Bet 2019/20:UU2Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2019-12-06BetH701TU1Bet 2019/20:TU1Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2019-12-06BetH701KU4Bet 2019/20:KU4Översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)
2019-12-06BetH701AU1Bet 2019/20:AU1Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2019-12-05RiRH7B535RiR 2019:35Valförfarandet – valhemlighet,träffsäkerhet och godtagbar tid
2019-12-05PropH70351Prop 2019/20:51Totalförsvarsdatalag - personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
2019-12-05IpH710191Ip 2019/20:191EU:s exportförbud för snus
2019-12-05IpH710190Ip 2019/20:190En distansbaserad skatt på tunga lastbilar
2019-12-05IpH710189Ip 2019/20:189Miljökonsekvenser av mobila verkstäder
2019-12-05IpH710188Ip 2019/20:188Yrkesförare och trafiksäkerhet
2019-12-05FrH711544Fr 2019/20:544Trafikverkets införande av avgifter och en generell anmälningsplikt för virkesupplag
2019-12-05FrH711543Fr 2019/20:543Andelstal för medlemmar i samfälligheter och vägsamfälligheter
2019-12-05FrH711542Fr 2019/20:542Ökad jakt på skarv
2019-12-05FrH711541Fr 2019/20:541Betalningsrutiner på Försäkringskassan
2019-12-05FrH711540Fr 2019/20:540Utflyttning av mönstring
2019-12-05DirH7B196Dir 2019:96Ett producentansvar för textil
2019-12-05DirH7B195Dir 2019:95Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU
2019-12-05BetH701FiU32Bet 2019/20:FiU32Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor
2019-12-05BetH701FiU27Bet 2019/20:FiU27Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna
2019-12-05BetH701MJU2Bet 2019/20:MJU2Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2019-12-05BetH701NU3Bet 2019/20:NU3Utgiftsområde 21 Energi
2019-12-05BetH701NU2Bet 2019/20:NU2Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2019-12-04MotH7023445Mot 2019/20:3445med anledning av skr. 2019/20:48 Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning
2019-12-04MotH7023444Mot 2019/20:3444med anledning av skr. 2019/20:46 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete
2019-12-04MotH7023443Mot 2019/20:3443med anledning av skr. 2019/20:40 Riksrevisionens rapport om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande
2019-12-04IpH710187Ip 2019/20:187Omställning av fordonsflottan
2019-12-04IpH710186Ip 2019/20:186Korruption inom biståndet
2019-12-04FrH711539Fr 2019/20:539Kronofogdemyndighetens handläggningstid
2019-12-04FrH711538Fr 2019/20:538Kompensation för svenska torskfiskare i Östersjön
2019-12-04FrH711537Fr 2019/20:537Utökade möjligheter till vuxenadoption
2019-12-04FrH711536Fr 2019/20:536Trafikverkets samordningsnummer
2019-12-04FrH711535Fr 2019/20:535Bristande passagerarsäkerhet hos Uber
2019-12-04FrH711534Fr 2019/20:534Bilaterala politiska samtal med Taiwan
2019-12-04FrH711533Fr 2019/20:533Konkurrensvillkoren för svenska mikrobryggerier
2019-12-04FrH711532Fr 2019/20:532En primärvårdsreform
2019-12-04FrH711531Fr 2019/20:531Renägares förluster på grund av rovdjursangrepp
2019-12-04BetH701FiU30Bet 2019/20:FiU30Årsredovisning för staten 2019
2019-12-04BetH701FiU24Bet 2019/20:FiU24Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2017-2019
2019-12-04BetH701FiU23Bet 2019/20:FiU23Riksbankens förvaltning 2019
2019-12-04BetH701FiU21Bet 2019/20:FiU21Vårändringsbudget för 2020
2019-12-04BetH701KU6Bet 2019/20:KU6Riksrevisionens ledningsstruktur
2019-12-03RiRH7B534RiR 2019:34Nationalräkenskaperna – en stabilare grund för finanspolitiken
2019-12-03FrH711530Fr 2019/20:530Kärnkraftverket i Astraviec
2019-12-03FrH711529Fr 2019/20:529Konferens om Europas framtid
2019-12-03FrH711528Fr 2019/20:528Antalet säkerhetshotande individer i Sverige
2019-12-03FrH711527Fr 2019/20:527Bloddonation
2019-12-03BetH701KrU6Bet 2019/20:KrU6Spelfrågor
2019-12-03BetH701UU1Bet 2019/20:UU1Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2019-12-02SoUH7B351SoU 2019:51Näringslivets roll inom totalförsvaret
2019-12-02MotH7023442Mot 2019/20:3442med anledning av skr. 2019/20:46 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete
2019-12-02IpH710185Ip 2019/20:185Åtgärder mot uppfostringsresor
2019-12-02IpH710184Ip 2019/20:184Ökat samarbete i den nordiska sjukvården
2019-12-02IpH710183Ip 2019/20:183Bristande konkurrensneutralitet
2019-12-02IpH710182Ip 2019/20:182Kommunsektorns ekonomiska problem
2019-12-02IpH710181Ip 2019/20:181Efterlevandepensioner till utrikesfödda barn
2019-12-02FrH711526Fr 2019/20:526Myndigheters säkerhetsrutiner
2019-12-02FrH711525Fr 2019/20:525Boende för gymnasielagselever
2019-12-02FrH711524Fr 2019/20:524Kost och hälsa i den nya kursplanen
2019-12-02FrH711523Fr 2019/20:523Protesterna mot regimen i Iran
2019-12-02FrH711522Fr 2019/20:522Arbetet i det säkerhetspolitiska rådet
2019-12-02FrH711521Fr 2019/20:521Gode män
2019-12-02FrH711520Fr 2019/20:520Konsumentskydd vid köp av finansiella tjänster
2019-12-02BetH701KrU1Bet 2019/20:KrU1Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2019-11-29SoUH7B346SoU 2019:46En ny riksbankslag - del 1
2019-11-29SoUH7B346d2SoU 2019:46En ny riksbankslag - del 2
2019-11-29SoUH7B346d3SoU 2019:46En ny riksbankslag - del 3
2019-11-29SoUH7B346d4SoU 2019:46En ny riksbankslag - Sammanfattning
2019-11-29MotH7023441Mot 2019/20:3441med anledning av skr. 2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering
2019-11-29MotH7023440Mot 2019/20:3440med anledning av skr. 2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering
2019-11-29MotH7023439Mot 2019/20:3439med anledning av skr. 2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering
2019-11-29MotH7023438Mot 2019/20:3438med anledning av skr. 2019/20:42 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering
2019-11-29IpH710180Ip 2019/20:180Kryphål för att få permanent uppehållstillstånd
2019-11-29IpH710179Ip 2019/20:179Lika villkor för offentliga och privata vårdgivare
2019-11-29IpH710178Ip 2019/20:178Förvaringen av städers privilegiebrev
2019-11-29IpH710177Ip 2019/20:177Arbetsmiljön inom äldreomsorgen
2019-11-29FrH711519Fr 2019/20:519Fordonsskatten på husbilar
2019-11-29FrH711518Fr 2019/20:518Vattenkraftens betydelse och förutsättningar
2019-11-29FrH711517Fr 2019/20:517Regeringens hantering av vårdmomsen
2019-11-29FrH711516Fr 2019/20:516Bristfällig lastsäkring
2019-11-29FrH711515Fr 2019/20:515Samverkan mellan Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet
2019-11-29FrH711514Fr 2019/20:514Försvarsmaktens utrustning för kvinnor
2019-11-29FrH711513Fr 2019/20:513Riksväg 83
2019-11-29FrH711512Fr 2019/20:512Effektivare brottsuppklaring
2019-11-29FrH711511Fr 2019/20:511Civilsamhällets roll i integrationsarbetet
2019-11-29BetH701FiU19Bet 2019/20:FiU19Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering
2019-11-29BetH701JuU1Bet 2019/20:JuU1Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2019-11-29BetH701FöU1Bet 2019/20:FöU1Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2019-11-29BetH701KU1Bet 2019/20:KU1Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2019-11-29BetH701CU1Bet 2019/20:CU1Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2019-11-28RiRH7B533RiR 2019:33Inspektionen för vård och omsorg - en tillsynsverksamhet med förhinder
2019-11-28IpH710176Ip 2019/20:176Kriminell användning av samordningsnummer
2019-11-28IpH710175Ip 2019/20:175Det ökade antalet barn- och ungdomsrån
2019-11-28IpH710174Ip 2019/20:174Hoten mot kristna befolkningsgrupper i Irak
2019-11-28IpH710173Ip 2019/20:173Fördömande av Israels brott mot internationell rätt
2019-11-28IpH710172Ip 2019/20:172Planeringen av infrastrukturinvesteringar
2019-11-28FrH711510Fr 2019/20:510Bidragsbrottslighet och felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan
2019-11-28FrH711509Fr 2019/20:509De nya slussarna i Göta älv
2019-11-28FrH711508Fr 2019/20:508Information mellan myndigheter
2019-11-28FrH711507Fr 2019/20:507Möjligheter till ökad vildsvinsjakt
2019-11-28FrH711506Fr 2019/20:506Situationen i Xinjiang
2019-11-28FrH711505Fr 2019/20:505Vinterdäck på tyngre fordon
2019-11-28FrH711504Fr 2019/20:504Landets jägare och sportskyttar
2019-11-28FrH711503Fr 2019/20:503Trafikverkets basprognoser och klimatmålen
2019-11-28FrH711502Fr 2019/20:502True crime
2019-11-28FrH711501Fr 2019/20:501Återkallelse av svenskt medborgarskap
2019-11-28FrH711500Fr 2019/20:500Behov av kontroll i socialförsäkringssystemen
2019-11-28FrH711499Fr 2019/20:499Polisens sjunkande utredningsresultat
2019-11-28DirH7B194Dir 2019:94Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete
2019-11-28DirH7B193Dir 2019:93En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
2019-11-28DirH7B192Dir 2019:92Tilläggsdirektiv till Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:06)
2019-11-28DirH7B191Dir 2019:91Stärkta skolbibliotek och läromedel
2019-11-28BetH701UFöU3Bet 2019/20:UFöU3Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2019-11-28BetH701UFöU1Bet 2019/20:UFöU1Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
2019-11-28BetH701SkU15Bet 2019/20:SkU15Sänkt skatt på drivmedel
2019-11-28BetH701SkU12Bet 2019/20:SkU12Skatt på avfallsförbränning
2019-11-28BetH701SkU11Bet 2019/20:SkU11Anstånd med kupongskatt i vissa fall
2019-11-28BetH701SkU1Bet 2019/20:SkU1Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2019-11-27PropH70341Prop 2019/20:41Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete
2019-11-27MotH7023437Mot 2019/20:3437med anledning av skr. 2019/20:39 Riksrevisionens rapport om grundsärskolans kunskapsuppdrag
2019-11-27FrH711498Fr 2019/20:498Naturvårdsverkets allvarliga misstag
2019-11-27FrH711497Fr 2019/20:497EU:s vapenpass
2019-11-27FrH711496Fr 2019/20:496Slutrapport från Arlandarådet
2019-11-27FrH711495Fr 2019/20:495Riksrevisionens rapport om höghastighetståg
2019-11-27FrH711494Fr 2019/20:494En trygg övergång från daglig verksamhet
2019-11-27FrH711493Fr 2019/20:493Vägnätet på landsbygden
2019-11-27FrH711492Fr 2019/20:492Åtgärder mot psykisk ohälsa
2019-11-27FrH711491Fr 2019/20:491Brott begångna av djurrättsaktivister
2019-11-27FrH711490Fr 2019/20:490Uttalanden om sanktioner
2019-11-27BetH701SkU17Bet 2019/20:SkU17Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien
2019-11-27BetH701SkU13Bet 2019/20:SkU13Skatt på plastbärkassar
2019-11-27BetH701SfU11Bet 2019/20:SfU11Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
2019-11-27BetH701UbU7Bet 2019/20:UbU7Grundsärskolans kunskapsuppdrag
2019-11-26SoUH7B349SoU 2019:49En ny terroristbrottslag
2019-11-26RiRH7B532RiR 2019:32Konsumentskyddet på det finansiella området – förutsättningar och statlig tillsyn
2019-11-26PropH70347Prop 2019/20:47Skatt på plastbärkassar
2019-11-26PropH70343Prop 2019/20:43Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien
2019-11-26MotH7023436Mot 2019/20:3436med anledning av framst. 2019/20:RS5 Riksrevisionens ledningsstruktur
2019-11-26MotH7023435Mot 2019/20:3435med anledning av prop. 2019/20:38 Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer
2019-11-26IpH710171Ip 2019/20:171Kronofogdemyndighetens nedläggning av lokala kontor
2019-11-26IpH710170Ip 2019/20:170Chiles associeringsavtal med EU
2019-11-26IpH710169Ip 2019/20:169Snabbare bodelningsprocesser
2019-11-26FrH711489Fr 2019/20:489Kristendomen och förståelse för svensk kultur
2019-11-26FrH711488Fr 2019/20:488Vattenfall och kärnkraftverken efter 2040
2019-11-26FrH711487Fr 2019/20:487Antalet platser på Sis ungdomshem
2019-11-26FrH711486Fr 2019/20:486Felaktig utbetalning av bidrag från Försäkringskassan
2019-11-26FrH711485Fr 2019/20:485Demokratioffensiv
2019-11-26FrH711484Fr 2019/20:484Bristande kontroll i folkbokföringen
2019-11-26FrH711483Fr 2019/20:483Kraven för medborgarskap
2019-11-26FrH711482Fr 2019/20:482Säpos verksamhet
2019-11-25IpH710168Ip 2019/20:168Regeringens gröna skattehöjningar
2019-11-25IpH710167Ip 2019/20:167Skattepolitiken och konkurrenskraften
2019-11-25IpH710166Ip 2019/20:166Åtgärder för en hållbar migrationspolitik
2019-11-25IpH710165Ip 2019/20:165Långsiktiga effekter av sänkt skatt på arbete
2019-11-25IpH710164Ip 2019/20:164Regeringens skattehöjningar
2019-11-25IpH710163Ip 2019/20:163De politiska demonstrationerna och protesterna i Iran
2019-11-25FrH711481Fr 2019/20:481Kronvittnen och anonyma vittnen
2019-11-25FrH711480Fr 2019/20:480Penningtvätt
2019-11-25FrH711479Fr 2019/20:479Statlig konkurrens
2019-11-25FrH711478Fr 2019/20:478Hot och våld mot sjukvårdspersonal
2019-11-25FrH711477Fr 2019/20:477Nationella läkemedelslistan
2019-11-25FrH711476Fr 2019/20:476Fiberutbyggnad på landsbygd
2019-11-25FrH711475Fr 2019/20:475Lokaliseringsprincipen inom bredbandsutbyggnad
2019-11-25BetH701CU21Bet 2019/20:CU21Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter
2019-11-25BetH701CU20Bet 2019/20:CU20Några fastighetsrättsliga frågor
2019-11-25BetH701CU19Bet 2019/20:CU19Tydligare regler vid konsumentavtal
2019-11-25BetH701CU18Bet 2019/20:CU18Genomförande av ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda
2019-11-22IpH710162Ip 2019/20:162Rysslands angrepp på civilsamhället
2019-11-22IpH710161Ip 2019/20:161Bolagsverkets hantering av årsredovisningar
2019-11-22FrH711474Fr 2019/20:474Skatt på husbilar
2019-11-22FrH711473Fr 2019/20:473Framtiden för klostermuseet i Vadstena
2019-11-22FrH711472Fr 2019/20:472Minskande andel kvinnor som startar företag
2019-11-22FrH711471Fr 2019/20:471Sveriges relation till Taiwan
2019-11-22FrH711470Fr 2019/20:470Hemlig dataavläsning
2019-11-22FrH711469Fr 2019/20:469Läkemedelsbrist
2019-11-22FrH711468Fr 2019/20:468Hongkong och Kina
2019-11-22FrH711467Fr 2019/20:467Spelsajter utan licens som riktar sig till svenska spelare
2019-11-22FrH711466Fr 2019/20:466Skattebefrielsen för biodrivmedel
2019-11-22FrH711465Fr 2019/20:465Ekonomisk ersättning för vaccinet Pandemrix biverkningar
2019-11-22BetH701FöU8Bet 2019/20:FöU8Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
2019-11-22BetH701FiU6Bet 2019/20:FiU6AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018
2019-11-22BetH701FiU1Bet 2019/20:FiU1Statens budget 2020 Rambeslutet
2019-11-22BetH701CU17Bet 2019/20:CU17Familjerätt
2019-11-22BetH701CU16Bet 2019/20:CU16Planering och byggande
2019-11-22BetH701CU15Bet 2019/20:CU15Hushållningen med mark- och vattenområden
2019-11-22BetH701CU14Bet 2019/20:CU14Konsumenträtt
2019-11-22BetH701CU13Bet 2019/20:CU13Fastighetsrätt
2019-11-22BetH701CU12Bet 2019/20:CU12Ersättningsrätt och insolvensrätt
2019-11-22BetH701CU11Bet 2019/20:CU11Associationsrätt
2019-11-22BetH701TU4Bet 2019/20:TU4Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning
2019-11-22BetH701CU5Bet 2019/20:CU5Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
2019-11-21RiRH7B531RiR 2019:31Att tänka efter före - Statens planering av höghastighetsjärnvägar
2019-11-21PropH70344Prop 2019/20:44Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan
2019-11-21IpH710160Ip 2019/20:160Religiös propaganda som läromedel
2019-11-21FrH711464Fr 2019/20:464EU:s lista över skatteparadis
2019-11-21FrH711463Fr 2019/20:463Vräkning av barnfamiljer
2019-11-21FrH711462Fr 2019/20:462Offentlig land-för-land-rapportering
2019-11-21FrH711461Fr 2019/20:461Regeringens åtgärder för att öka bostadsbyggandet
2019-11-21FrH711460Fr 2019/20:460Skellefteåsjukan
2019-11-21FrH711459Fr 2019/20:459Färjeförbindelsen till Holmön
2019-11-21FrH711458Fr 2019/20:458Unga vuxna utan eget boende
2019-11-21FrH711457Fr 2019/20:457Tobaksproduktdirektivet
2019-11-21FrH711456Fr 2019/20:456Vård av anhöriga
2019-11-21FrH711455Fr 2019/20:455Tobaksbruket och ANDT-strategin
2019-11-21DirH7B190Dir 2019:90Tilläggsdirektiv till EU-straffstadgandeutredningen (N 2018:02)
2019-11-21DirH7B189Dir 2019:89Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter
2019-11-21DirH7B188Dir 2019:88Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen (I 2019:01)
2019-11-21DirH7B187Dir 2019:87Tilläggsdirektiv till OPS-utredningen (S 2018:01)
2019-11-21DirH7B186Dir 2019:86Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken
2019-11-21DirH7B185Dir 2019:85En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring
2019-11-21BetH701SfU10Bet 2019/20:SfU10Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning
2019-11-21BetH701FiU29Bet 2019/20:FiU29Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
2019-11-21BetH701FiU28Bet 2019/20:FiU28Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor
2019-11-21BetH701FiU11Bet 2019/20:FiU11Höständringsbudget för 2019
2019-11-21BetH701CU10Bet 2019/20:CU10Bostadspolitik
2019-11-20MotH7023434Mot 2019/20:3434med anledning av prop. 2019/20:36 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
2019-11-20MotH7023433Mot 2019/20:3433med anledning av skr. 2019/20:34 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019
2019-11-20MotH7023432Mot 2019/20:3432med anledning av prop. 2019/20:36 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
2019-11-20MotH7023431Mot 2019/20:3431med anledning av prop. 2019/20:36 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
2019-11-20MotH7023430Mot 2019/20:3430med anledning av skr. 2019/20:34 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019
2019-11-20MotH7023429Mot 2019/20:3429med anledning av skr. 2019/20:25 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2018 och första halvåret 2019
2019-11-20IpH710159Ip 2019/20:159Mikrobryggeriers och folkölsbutikers förutsättningar
2019-11-20IpH710158Ip 2019/20:158Regeringens tillåtlighetsprövning
2019-11-20IpH710157Ip 2019/20:157Tillträdesförbud
2019-11-20IpH710156Ip 2019/20:156En differentierad alkoholskatt
2019-11-20IpH710155Ip 2019/20:155Rättsstatens principer
2019-11-20IpH710154Ip 2019/20:154Biståndet till Afghanistan
2019-11-20IpH710153Ip 2019/20:153Värnande av mänskliga rättigheter för Kinas medborgare
2019-11-20IpH710152Ip 2019/20:152Regeringens syn på Hongkong
2019-11-20IpH710151Ip 2019/20:151De ideella organisationernas lotterier
2019-11-20FrH711454Fr 2019/20:454Vargbeståndet i renbetesområden
2019-11-20FrH711453Fr 2019/20:453Vårdmomsen
2019-11-20FrH711452Fr 2019/20:452En exitskatt
2019-11-20FrH711451Fr 2019/20:451Sveriges stöd till demokratirörelsen i Libanon
2019-11-20FrH711450Fr 2019/20:450Situationen i Kashmir
2019-11-20FrH711449Fr 2019/20:449Myanmars övergrepp mot rohingyerna
2019-11-20FrH711448Fr 2019/20:448Klimatmål för Arlanda
2019-11-20FrH711447Fr 2019/20:447Måltidsavgifter i äldreomsorgen
2019-11-20FrH711446Fr 2019/20:446Konsekvensanalyser av nedläggningen av Bromma flygplats
2019-11-20FrH711445Fr 2019/20:445Samråd med Arlandarådet
2019-11-20FrH711444Fr 2019/20:444Bristande sjömanskap på svenska farvatten
2019-11-20FrH711443Fr 2019/20:443WTO:s överprövningsorgan
2019-11-20FrH711442Fr 2019/20:442Återvändande IS-svenskar
2019-11-20FrH711441Fr 2019/20:441Ersättning till drabbade av narkolepsi
2019-11-20FrH711440Fr 2019/20:440Enskilda vägar
2019-11-20FrH711439Fr 2019/20:439Indragen aktivitetsersättning
2019-11-20FrH711438Fr 2019/20:438Biståndspengar till talibaner
2019-11-20BetH701SkU9Bet 2019/20:SkU9Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
2019-11-20BetH701SkU8Bet 2019/20:SkU8Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar
2019-11-19PropH70348Prop 2019/20:48Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning
2019-11-19PropH70346Prop 2019/20:46Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete
2019-11-19PropH70345Prop 2019/20:45Några frågor om straff för marknadsmissbruk
2019-11-19PropH70340Prop 2019/20:40Riksrevisionens rapport om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande
2019-11-19MotH7023428Mot 2019/20:3428med anledning av prop. 2019/20:30 Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg
2019-11-19IpH710150Ip 2019/20:150Medinflytande för totalförsvarspliktiga
2019-11-19FrH711437Fr 2019/20:437Diplomatisk representation
2019-11-19BetH701SkU10Bet 2019/20:SkU10Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning
2019-11-18MotH7023427Mot 2019/20:3427med anledning av prop. 2019/20:36 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
2019-11-18IpH710149Ip 2019/20:149Resursfördelningen till migrationsdomstolarna
2019-11-18IpH710148Ip 2019/20:148Måluppfyllnad i livsmedelsstrategin
2019-11-18IpH710147Ip 2019/20:147Uppköp av utsläppskrediter
2019-11-18IpH710146Ip 2019/20:146Tjänstemannastatus för all blåljuspersonal
2019-11-18IpH710145Ip 2019/20:145Ungdomsbrottslighet och straffrabatt
2019-11-18IpH710144Ip 2019/20:144Utvärdering av elektronikskatten
2019-11-18FrH711436Fr 2019/20:436Flygbilen
2019-11-18FrH711435Fr 2019/20:435Upphandling av operatör till kommunal flygplats
2019-11-18FrH711434Fr 2019/20:434Kroatiska övergrepp mot flyktingar
2019-11-18FrH711433Fr 2019/20:433Säkerheten på flygplatser
2019-11-18FrH711432Fr 2019/20:432Brister i säkerhetsprövning
2019-11-18FrH711431Fr 2019/20:431Ett häkte i Västerås
2019-11-17IpH710143Ip 2019/20:143Förbifart Stockholm
2019-11-17IpH710142Ip 2019/20:142Sveriges engagemang för Latinamerika
2019-11-17IpH710141Ip 2019/20:141Regelverket för aktivitetsersättning
2019-11-17IpH710140Ip 2019/20:140Bristfälligt vinterunderhåll på våra vägar
2019-11-17IpH710139Ip 2019/20:139Utfasning av burar inom äggindustrin
2019-11-17IpH710138Ip 2019/20:138Arbetsmiljön inom äldreomsorgen
2019-11-17IpH710137Ip 2019/20:137Migrationsverkets hantering av konvertiter
2019-11-17IpH710136Ip 2019/20:136En nationell handlingsplan mot bortförande och bortgifte av barn
2019-11-17FrH711430Fr 2019/20:430Psykosocialt stöd vid cancer
2019-11-17FrH711429Fr 2019/20:429Kinesiska hot mot Sveriges yttrande- och mötesfrihet
2019-11-17FrH711428Fr 2019/20:428Förbättring av väg 745 Bjuråker-Näsviken
2019-11-17FrH711427Fr 2019/20:427Regeringen och arbetet för en stark havsrätt
2019-11-17FrH711426Fr 2019/20:426Boende för personer med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen
2019-11-17FrH711425Fr 2019/20:425Åtgärder vid utpressningsförsök av diplomater
2019-11-17FrH711424Fr 2019/20:424Vägsamfälligheter och förenklad metod för framräkning av andelstal
2019-11-17FrH711423Fr 2019/20:423Missbruk av LSS i arbetskraftsinvandringen
2019-11-17FrH711422Fr 2019/20:422Hantering av läkemedelsbrist
2019-11-17FrH711421Fr 2019/20:421Patientsäker granskning av medicintekniska högriskprodukter
2019-11-17FrH711420Fr 2019/20:420Beskattning av svenska husbilar
2019-11-17FrH711419Fr 2019/20:419Vinterväghållning
2019-11-15IpH710135Ip 2019/20:135Sjukvårdens ekonomi
2019-11-15IpH710134Ip 2019/20:134Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden
2019-11-15IpH710133Ip 2019/20:133Kriminaliteten på våra vägar
2019-11-15IpH710132Ip 2019/20:132Yrkesförares trygghet på rastplatser
2019-11-15IpH710131Ip 2019/20:131Kreditrestriktioners inverkan på bostadsmarknaden
2019-11-15IpH710130Ip 2019/20:130Outsourcing av svensk betalningsinfrastruktur
2019-11-15IpH710129Ip 2019/20:129Rovdjurspolitiken
2019-11-15FrH711418Fr 2019/20:418Beskattning av husbilar
2019-11-15FrH711417Fr 2019/20:417Infrastruktur i hela landet
2019-11-15FrH711416Fr 2019/20:416Konkurrensneutralitet i primärvården
2019-11-15FrH711415Fr 2019/20:415Höjningen av husbilsskatten
2019-11-15FrH711414Fr 2019/20:414Verkställande av utvisningsbeslut
2019-11-15FrH711413Fr 2019/20:413En uppdatering av infrastrukturplaneringen
2019-11-15FrH711412Fr 2019/20:412Allemansrättens plats i läroplanen
2019-11-15FrH711411Fr 2019/20:411Sikfisket
2019-11-15FrH711410Fr 2019/20:410Regelkrångel
2019-11-15FrH711409Fr 2019/20:409Sänkta hastigheter på 1 100 kilometer landsbygdsväg
2019-11-15FrH711408Fr 2019/20:408Skydd för det rörliga kulturarvet
2019-11-15FrH711407Fr 2019/20:407GS-vatten
2019-11-15FrH711406Fr 2019/20:406Miljöprövningarnas effektivitet
2019-11-15FrH711405Fr 2019/20:405Mediefrihet i Egypten
2019-11-15FrH711404Fr 2019/20:404Säkerheten vid statliga och regionala museer
2019-11-15BetH701JuU32Bet 2019/20:JuU32Terrorism
2019-11-15BetH701JuU31Bet 2019/20:JuU31Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord
2019-11-15BetH701JuU29Bet 2019/20:JuU29Våldsbrott och brottsoffer
2019-11-15BetH701JuU28Bet 2019/20:JuU28Kriminalvårdsfrågor
2019-11-15BetH701JuU27Bet 2019/20:JuU27Processrättsliga frågor
2019-11-15BetH701JuU26Bet 2019/20:JuU26Straffrättsliga frågor
2019-11-15BetH701JuU10Bet 2019/20:JuU10Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag
2019-11-15BetH701UbU5Bet 2019/20:UbU5Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning
2019-11-15BetH701SfU9Bet 2019/20:SfU9Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet
2019-11-15BetH701KrU3Bet 2019/20:KrU3Det kyrkliga kulturarvet
2019-11-15BetH701JuU9Bet 2019/20:JuU9Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter
2019-11-15BetH701UU3Bet 2019/20:UU3Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
2019-11-15BetH701KU3Bet 2019/20:KU3En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning
2019-11-14PropH70342Prop 2019/20:42Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering
2019-11-14IpH710128Ip 2019/20:128Nedskärningar i sjukvården
2019-11-14IpH710127Ip 2019/20:127En vätgasstrategi för Sverige
2019-11-14FrH711403Fr 2019/20:403Regelverket för vattenskotrar
2019-11-14FrH711402Fr 2019/20:402Skärpta straff för sexualbrott
2019-11-14FrH711401Fr 2019/20:401En ny Arlandabana
2019-11-14FrH711400Fr 2019/20:400Alkoholkonsumtionens kostnad för samhället
2019-11-14FrH711399Fr 2019/20:399Fastighetspaketering
2019-11-14FrH711398Fr 2019/20:398Lagförslag om skydd mot renovräkningar
2019-11-14FrH711397Fr 2019/20:397Illegal införsel av vapen
2019-11-14FrH711396Fr 2019/20:396Stopp för utförsel av stöldgods
2019-11-14FrH711395Fr 2019/20:395Investeringsbedrägerier
2019-11-14FrH711394Fr 2019/20:394Status efter avslutat deltagande i etableringsuppdraget
2019-11-14FrH711393Fr 2019/20:393Arbetslöshetsmålet
2019-11-14FrH711392Fr 2019/20:392Överskottsmålet
2019-11-14FrH711391Fr 2019/20:391En skattepolitik som gynnar män
2019-11-14FrH711390Fr 2019/20:390EU:s jordbruksbudget
2019-11-14FrH711389Fr 2019/20:389Arbetsförmedlingen
2019-11-14DirH7B184Dir 2019:84Översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket
2019-11-14DirH7B183Dir 2019:83Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)
2019-11-14DirH7B182Dir 2019:82Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) - åtgärder för ett svenskt deltagande
2019-11-14DirH7B181Dir 2019:81Tilläggsdirektiv till Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06)
2019-11-14BetH701FiU18Bet 2019/20:FiU18Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
2019-11-14BetH701UbU6Bet 2019/20:UbU6Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland
2019-11-14BetH701UbU4Bet 2019/20:UbU4Etikprövning av forskning - tydligare regler och skärpta straff
2019-11-14BetH701UbU3Bet 2019/20:UbU3Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor
2019-11-14BetH701SkU5Bet 2019/20:SkU5Skatteregler för tjänstepensionsföretag
2019-11-14BetH701MJU5Bet 2019/20:MJU5Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet
2019-11-14BetH701JuU6Bet 2019/20:JuU6Brott mot förtroendevalda
2019-11-14BetH701FöU9Bet 2019/20:FöU9Militära frågor
2019-11-13IpH710126Ip 2019/20:126Statsbidrag till islamism via Folkbildningsrådet
2019-11-13IpH710125Ip 2019/20:125Habiliteringsersättning i alla kommuner
2019-11-13IpH710124Ip 2019/20:124Särskilda köer till svensk sjukvård
2019-11-13IpH710123Ip 2019/20:123Indragen aktivitetsersättning för unga vuxna med funktionsnedsättning
2019-11-13IpH710122Ip 2019/20:122Otryggheten i Malmö efter de senaste skjutningarna
2019-11-13IpH710121Ip 2019/20:121Målet om en god mobiltäckning i hela landet
2019-11-13IpH710120Ip 2019/20:120Karolinska institutets antagning till tandläkarutbildningen
2019-11-13IpH710119Ip 2019/20:119Kontroll av samordningsnummer
2019-11-13FrH711388Fr 2019/20:388Korruption och maktmissbruk inom FN
2019-11-13FrH711387Fr 2019/20:387Utredningen om omständigheterna kring Dag Hammarskjölds död
2019-11-13FrH711386Fr 2019/20:386Väntetiderna för patologiska provsvar
2019-11-13FrH711385Fr 2019/20:385Verkställighetshinder för utvisning till Uzbekistan
2019-11-13FrH711384Fr 2019/20:384Den allvarliga situationen för Bolivias folk
2019-11-13FrH711383Fr 2019/20:383En trygghetsutredning
2019-11-13FrH711382Fr 2019/20:382Svenska bidrag till extremister
2019-11-13FrH711381Fr 2019/20:381Arbetsgivare skyldighet att ta fram en plan för återgång i arbete
2019-11-13FrH711380Fr 2019/20:380Ökade kostnader med havsbaserad vindkraft
2019-11-13FrH711379Fr 2019/20:379Skolverkets förslag till ändrade kursplaner
2019-11-13FrH711378Fr 2019/20:378Medborgarnas trygghet
2019-11-13FrH711377Fr 2019/20:377Ny medicinsk bedömning vid avslag på assistansersättningen
2019-11-13FrH711376Fr 2019/20:376Schablonersättningen
2019-11-13FrH711375Fr 2019/20:375Varsel som påverkar rikssjukvård
2019-11-13FrH711374Fr 2019/20:374Moderniserad lagstiftning för särskilda persontransporter
2019-11-13FrH711373Fr 2019/20:373Statskupp i Bolivia
2019-11-13FrH711372Fr 2019/20:372Barnfetma
2019-11-13FrH711371Fr 2019/20:371Användningen av vissa hemliga tvångsmedel
2019-11-13FrH711370Fr 2019/20:370Lång väntetid för säsongsarbetare
2019-11-13FrH711369Fr 2019/20:369Styrningen av FN:s livsmedelsprogram WFP
2019-11-13FrH711368Fr 2019/20:368Hälsofrämjande arbete
2019-11-13FrH711367Fr 2019/20:367Hastighetsbegränsningen på riksväg 34/23
2019-11-13FrH711366Fr 2019/20:366Handel med elfenben
2019-11-13FrH711365Fr 2019/20:365Digitalisering på Försäkringskassan
2019-11-13FrH711364Fr 2019/20:364Gränskontrollen vid Värtahamnen
2019-11-13FrH711363Fr 2019/20:363Föråldrade it-system
2019-11-13FrH711362Fr 2019/20:362Likvärdig assistans i Sverige
2019-11-13FrH711361Fr 2019/20:361Sveriges nationalsång i kursplanen för musik
2019-11-13FrH711360Fr 2019/20:360Respekt för den svenska lagstiftningen
2019-11-13FrH711359Fr 2019/20:359Tillsyn över spelverksamhet och penningtvätt i Casino Cosmopol
2019-11-13FrH711358Fr 2019/20:358Comprehensive cancer centers i Sverige
2019-11-12PropH70338Prop 2019/20:38Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer
2019-11-12FrH711357Fr 2019/20:357Skuggsamhällets fortsatta tillväxt
2019-11-12FrH711356Fr 2019/20:356Säkerhetsrisker på våra flygplatser
2019-11-12FrH711355Fr 2019/20:355Vindkraftverk
2019-11-12FrH711354Fr 2019/20:354Statens integrationsmisslyckande
2019-11-12FrH711353Fr 2019/20:353Stöd till hbtq-aktivister i Uganda
2019-11-12FrH711352Fr 2019/20:352En översyn av knivlagen
2019-11-12BetH701JuU30Bet 2019/20:JuU30Unga lagöverträdare
2019-11-12BetH701FiU15Bet 2019/20:FiU15Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2019-11-12BetH701FiU12Bet 2019/20:FiU12En ny reglering för tjänstepensionsföretag
2019-11-12BetH701SoU2Bet 2019/20:SoU2Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018
2019-11-11PropH70339Prop 2019/20:39Riksrevisionens rapport om grundsärskolans kunskapsuppdrag
2019-11-11IpH710118Ip 2019/20:118Bättre möjligheter att rekrytera både kvinnor och män till officersyrket
2019-11-11IpH710117Ip 2019/20:117Arbetsgivares skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan
2019-11-11IpH710116Ip 2019/20:116Svenska institutets webbplats sweden.se
2019-11-11FrH711351Fr 2019/20:351Regeringens klimatpolitiska handlingsplan
2019-11-11FrH711350Fr 2019/20:350Riktlinjer för migränvården
2019-11-11FrH711349Fr 2019/20:349Återkommande förseningar i tågtrafiken
2019-11-11FrH711348Fr 2019/20:348Elförsörjningen på Gotland
2019-11-11FrH711347Fr 2019/20:347Handläggningstid för vapenlicens
2019-11-11BetH701JuU8Bet 2019/20:JuU8Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning
2019-11-11BetH701CU4Bet 2019/20:CU4Digitaliserade hyresförhandlingar
2019-11-08SoUH7B345SoU 2019:45Framtidens kemikaliekontroll
2019-11-08MotH7023426Mot 2019/20:3426med anledning av prop. 2019/20:27 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
2019-11-08IpH710115Ip 2019/20:115Förlängningen av A-Trains koncession för Arlandabanan
2019-11-08IpH710114Ip 2019/20:114Minskade utsläpp av växthusgaser
2019-11-08IpH710113Ip 2019/20:113Arvoden inom Sidas samarbetspartner
2019-11-08IpH710112Ip 2019/20:112Arbetsmiljö och psykisk ohälsa
2019-11-08IpH710111Ip 2019/20:111Utvecklingstid
2019-11-08IpH710110Ip 2019/20:110Arbetsmiljö och arbetsvillkor för Samhallanställda
2019-11-08IpH710109Ip 2019/20:109Förbifart Stockholm
2019-11-08IpH710108Ip 2019/20:108Utfasning av burar inom äggindustrin
2019-11-08IpH710107Ip 2019/20:107Slopande av överskottsmålet
2019-11-08FrH711346Fr 2019/20:346Taiwans deltagande i FN:s klimattoppmöte COP 25
2019-11-08FrH711345Fr 2019/20:345Ratificering av ILO:s konvention nr 190
2019-11-08FrH711344Fr 2019/20:344Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn
2019-11-08FrH711343Fr 2019/20:343Arlandarådet
2019-11-08FrH711342Fr 2019/20:342Stärkta relationer med Taiwan
2019-11-08FrH711341Fr 2019/20:341Arbetsmiljön inom äldreomsorgen
2019-11-08FrH711340Fr 2019/20:340En myndighet för civilt försvar
2019-11-08FrH711339Fr 2019/20:339En proposition om primärvården
2019-11-08FrH711338Fr 2019/20:338De nationella riktlinjerna för diabetesvård
2019-11-08FrH711337Fr 2019/20:337Det nya reseavdraget
2019-11-08FrH711336Fr 2019/20:336Oredlighetsnämnden
2019-11-08FrH711335Fr 2019/20:335Svenska doktorander
2019-11-08FrH711334Fr 2019/20:334Missbruk av samordningsnummer
2019-11-08FrH711333Fr 2019/20:333Kliniska tester på barn
2019-11-08FrH711332Fr 2019/20:332Händelseanalyser av dödligt våld i nära relationer
2019-11-08FrH711331Fr 2019/20:331Intellektuell funktionsnedsättning och hedersrelaterat förtryck och våld
2019-11-08FrH711330Fr 2019/20:330Försäkringskassans långa handläggningstider för assistansersättningen
2019-11-08FrH711329Fr 2019/20:329Familjeveckan
2019-11-08FrH711328Fr 2019/20:328Ungerns krympande demokrati
2019-11-08FrH711327Fr 2019/20:327Elevhälsans roll i att möta elever med psykisk ohälsa
2019-11-08FrH711326Fr 2019/20:326Influensan A H1N1 och ersättning vid läkemedelsskador
2019-11-08BetH701FiU13Bet 2019/20:FiU13Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet
2019-11-08BetH701KrU4Bet 2019/20:KrU4Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning
2019-11-08BetH701JuU7Bet 2019/20:JuU7Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
2019-11-08BetH701AU10Bet 2019/20:AU10Arbetsmiljö och arbetstid
2019-11-08BetH701NU8Bet 2019/20:NU8Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland
2019-11-08BetH701AU9Bet 2019/20:AU9Integration
2019-11-08BetH701AU8Bet 2019/20:AU8Arbetsrätt
2019-11-08BetH701AU7Bet 2019/20:AU7Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering
2019-11-07RiRH7B530RiR 2019:30Om det värsta skulle hända – statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor
2019-11-07MotH7023425Mot 2019/20:3425med anledning av prop. 2019/20:27 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
2019-11-07MotH7023424Mot 2019/20:3424med anledning av prop. 2019/20:27 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
2019-11-07MotH7023423Mot 2019/20:3423med anledning av prop. 2019/20:31 Större komplementbostadshus
2019-11-07MotH7023422Mot 2019/20:3422med anledning av prop. 2019/20:32 Skatt på avfallsförbränning
2019-11-07FrH711325Fr 2019/20:325Skadegörelse och stöld av kulturarv
2019-11-07FrH711324Fr 2019/20:324Den politiska krisen i Chile
2019-11-07FrH711323Fr 2019/20:323Krigsplacering i myndigheter
2019-11-07FrH711322Fr 2019/20:322Försvarsdepartementets samordningsansvar för totalförsvaret
2019-11-07FrH711321Fr 2019/20:321Vård av hudcancer
2019-11-07FrH711320Fr 2019/20:320Införande av ett modernt ämbetsmannaansvar
2019-11-07FrH711319Fr 2019/20:319Reklam och annan marknadsföring av tobak på internet
2019-11-07FrH711318Fr 2019/20:318Effektivare tillståndsprocesser
2019-11-07FrH711317Fr 2019/20:317Assistansersättning vid dödsfall
2019-11-07FrH711316Fr 2019/20:316Användandet av namnet Belarus
2019-11-07FrH711315Fr 2019/20:315Korruption inom Europeiska unionens medlemsstater
2019-11-07DirH7B180Dir 2019:80Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2019-11-07DirH7B179Dir 2019:79Tilläggsdirektiv till Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll (N 2018:01)
2019-11-07DirH7B178Dir 2019:78Tilläggsdirektiv till utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)
2019-11-07DirH7B177Dir 2019:77Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre
2019-11-07DirH7B176Dir 2019:76Det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet
2019-11-07BetH701JuU11Bet 2019/20:JuU11Förlängda möjligheter för migrations-domstolarna att överlämna mål
2019-11-07BetH701FiU17Bet 2019/20:FiU17Köp på saklig grund
2019-11-07BetH701FiU14Bet 2019/20:FiU14En effektivare flytträtt av försäkringssparande
2019-11-07BetH701JuU5Bet 2019/20:JuU5Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande
2019-11-06MotH7023421Mot 2019/20:3421med anledning av prop. 2019/20:33 Anstånd med kupongskatt i vissa fall
2019-11-06MotH7023420Mot 2019/20:3420med anledning av prop. 2019/20:24 Sänkt skatt på drivmedel
2019-11-06MotH7023419Mot 2019/20:3419med anledning av prop. 2019/20:24 Sänkt skatt på drivmedel
2019-11-06IpH710106Ip 2019/20:106Långsiktiga effekter av sänkt skatt på arbete
2019-11-06IpH710105Ip 2019/20:105Det statliga bolaget Metria
2019-11-06IpH710104Ip 2019/20:104Arbetsförmedlingen och kommunerna
2019-11-06FrH711314Fr 2019/20:314Utökat förbud mot blyhagel
2019-11-06FrH711313Fr 2019/20:313Fackliga rättigheter och Sveriges demokratioffensiv
2019-11-06FrH711312Fr 2019/20:312Yrkesförares oro för kriminaliteten vid rastplatser
2019-11-06FrH711311Fr 2019/20:311Säkra rastplatser
2019-11-06FrH711310Fr 2019/20:310Personer som hotar Sveriges säkerhet
2019-11-06BetH701SkU6Bet 2019/20:SkU6Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
2019-11-06BetH701TU6Bet 2019/20:TU6Yrkestrafik och taxi
2019-11-05FrH711309Fr 2019/20:309Prostatacancer
2019-11-05BetH701TU8Bet 2019/20:TU8Sjöfartsfrågor
2019-11-04SoUH7B344SoU 2019:44Ett bättre premiepensionssystem
2019-11-04IpH710103Ip 2019/20:103Den svenska positionen inför klimattoppmötet COP 25
2019-11-04IpH710102Ip 2019/20:102Svenska institutets marknadsföring av Sverige
2019-11-04FrH711308Fr 2019/20:308Långa handläggningstider för lärarlegitimationer
2019-11-04FrH711307Fr 2019/20:307Bristfälligt vinterunderhåll av våra vägar
2019-11-04FrH711306Fr 2019/20:306Marknadsföring av Sverige
2019-11-04FrH711305Fr 2019/20:305Underfinansieringen av migrationsdomstolarna
2019-11-04FrH711304Fr 2019/20:304Avhjälpande av verkställighetshinder
2019-11-04FrH711303Fr 2019/20:303Cancerforskning
2019-11-04FrH711302Fr 2019/20:302LSS-bostäder i kommunerna
2019-11-04FrH711301Fr 2019/20:301Kö till bröstcancervård
2019-11-04BetH701MJU11Bet 2019/20:MJU11Fiskeripolitik
2019-11-04BetH701MJU10Bet 2019/20:MJU10Vattenvård
2019-11-04BetH701MJU9Bet 2019/20:MJU9Djurskydd
2019-11-01FrH711300Fr 2019/20:300Yttrandefrihet på nätet
2019-11-01FrH711299Fr 2019/20:299Registrering av nyckelbiotoper för att uppnå miljömål
2019-10-31MotH7023418Mot 2019/20:3418med anledning av skr. 2019/20:35 Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll
2019-10-31MotH7023417Mot 2019/20:3417med anledning av prop. 2019/20:29 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2019-10-31MotH7023416Mot 2019/20:3416med anledning av skr. 2019/20:35 Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll
2019-10-31MotH7023415Mot 2019/20:3415med anledning av prop. 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2019-10-31IpH710101Ip 2019/20:101Rättvisande och förutsebart inkomstunderlag i socialförsäkringarna
2019-10-31IpH710100Ip 2019/20:100Avmattat bostadsbyggande
2019-10-31IpH71099Ip 2019/20:99Dödsfall på jobbet
2019-10-31IpH71098Ip 2019/20:98Åtgärder för fler sysselsatta
2019-10-31IpH71097Ip 2019/20:97Effekter av sänkt marginalskatt
2019-10-31IpH71096Ip 2019/20:96Reformer för att öka drivkrafter till arbete
2019-10-31IpH71095Ip 2019/20:95Integrationsutmaningen och stundande lågkonjunktur
2019-10-31IpH71094Ip 2019/20:94Regeringens styråra
2019-10-31FrH711298Fr 2019/20:298Stödutbetalning från Jordbruksverket
2019-10-31FrH711297Fr 2019/20:297Ersättning till styrelseledamöter
2019-10-31FrH711296Fr 2019/20:296Utvisning på grund av brott
2019-10-31FrH711295Fr 2019/20:295Infrastrukturpropositionen och nationell plan
2019-10-31FrH711294Fr 2019/20:294Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
2019-10-31FrH711293Fr 2019/20:293Ökade befogenheter vid inre utlänningskontroller
2019-10-31FrH711292Fr 2019/20:292Studenter som begått allvarliga brott
2019-10-31DirH7B175Dir 2019:75Tilläggsdirektiv till Garantipensionsutredningen (S 2018:14)
2019-10-31DirH7B174Dir 2019:74Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret
2019-10-31DirH7B173Dir 2019:73Cybersäkerhet - genomförandet av cybersäkerhetsakten och vissa åtgärder till skydd för säkerhetskänslig verksamhet
2019-10-31BetH701KrU5Bet 2019/20:KrU5Styrning av kulturområdets institutioner
2019-10-30PropH70334Prop 2019/20:34Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och första halvåret 2019
2019-10-30MotH7023414Mot 2019/20:3414med anledning av skr. 2019/20:35 Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll
2019-10-30MotH7023413Mot 2019/20:3413med anledning av prop. 2019/20:29 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2019-10-30MotH7023412Mot 2019/20:3412med anledning av prop. 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2019-10-30MotH7023411Mot 2019/20:3411med anledning av prop. 2019/20:29 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2019-10-30MotH7023410Mot 2019/20:3410med anledning av prop. 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2019-10-30IpH71093Ip 2019/20:93Migrationsdomstolar och handläggningstider
2019-10-30FrH711291Fr 2019/20:291Handläggningstider för samfällighetsföreningsregistret
2019-10-30FrH711290Fr 2019/20:290Sidenvägen och EU
2019-10-30FrH711289Fr 2019/20:289Naturvårdsverkets statistik
2019-10-30FrH711288Fr 2019/20:288Skarp kritik mot ny avfallsförbränningsskatt
2019-10-30BetH701SkU16Bet 2019/20:SkU16Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg
2019-10-30BetH701SoU7Bet 2019/20:SoU7Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor
2019-10-29PropH70336Prop 2019/20:36Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
2019-10-29PropH70330Prop 2019/20:30Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg
2019-10-29PropH70325Prop 2019/20:25Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2018 och första halvåret 2019
2019-10-29IpH71092Ip 2019/20:92Stöd under graviditeten
2019-10-29IpH71091Ip 2019/20:91Möjligheter att stänga av studenter som begått allvarliga brott
2019-10-29IpH71090Ip 2019/20:90En humanare sjukförsäkring
2019-10-29IpH71089Ip 2019/20:89Referenser till Bibeln och religiösa urkunder i grundskolans nya kursplan
2019-10-29IpH71088Ip 2019/20:88En huvudman för personer med samsjuklighet, beroendesjukdom och psykisk ohälsa
2019-10-29IpH71087Ip 2019/20:87En undersökningskommission för fallet Dawit Isaak
2019-10-29IpH71086Ip 2019/20:86Anhörigstöd
2019-10-29IpH71085Ip 2019/20:85Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken
2019-10-29FrH711287Fr 2019/20:287Prioriteringar hos polisen
2019-10-29FrH711286Fr 2019/20:286Bredbandsutbyggnaden
2019-10-29FrH711285Fr 2019/20:285Bristande vägunderhåll
2019-10-29FrH711284Fr 2019/20:284Medlemskapsperspektiv
2019-10-29FrH711283Fr 2019/20:283Budgetmedel till barncancervården
2019-10-29FrH711282Fr 2019/20:282Marknadsföringen av Sverige som ett bidrags- och välfärdsparadis
2019-10-29FrH711281Fr 2019/20:281Ersättning till asylsökande i områden med socioekonomiska utmaningar
2019-10-28FrH711280Fr 2019/20:280Bristen på medarbetare inom psykiatrin
2019-10-28FrH711279Fr 2019/20:279Villkoren för utländska bärplockare
2019-10-28BetH701JuU25Bet 2019/20:JuU25Polisfrågor
2019-10-28BetH701SkU7Bet 2019/20:SkU7Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll - en träffsäker verksamhet?
2019-10-28BetH701SkU4Bet 2019/20:SkU4Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag
2019-10-28BetH701MJU8Bet 2019/20:MJU8Landsbygdspolitik
2019-10-25IpH71084Ip 2019/20:84Stärkt äganderätt och strandskydd
2019-10-25IpH71083Ip 2019/20:83Digital likvärdighet i skolan
2019-10-25IpH71082Ip 2019/20:82Utredning av strandskyddet
2019-10-25IpH71081Ip 2019/20:81Nytt regemente till Umeå
2019-10-25IpH71080Ip 2019/20:80Efterlevandestöd i behov av förändring
2019-10-25FrH711278Fr 2019/20:278Återlämnande av magasin till kriminella
2019-10-25FrH711277Fr 2019/20:277Diabetesvård
2019-10-25FrH711276Fr 2019/20:276En nationell anhörigstrategi
2019-10-25FrH711275Fr 2019/20:275Förstärkta tullkontroller
2019-10-25FrH711274Fr 2019/20:274Vägsamfälligheter
2019-10-25FrH711273Fr 2019/20:273Fortbildning för vårdens medarbetare
2019-10-25FrH711272Fr 2019/20:272Miljövänliga transporter
2019-10-25FrH711271Fr 2019/20:271Utredning av Turkiets krigsbrott
2019-10-25FrH711270Fr 2019/20:270Situationen i Uganda
2019-10-25FrH711269Fr 2019/20:269Utredning av Turkiets krigsbrott
2019-10-25FrH711268Fr 2019/20:268Irans frånträdande av JCPOA
2019-10-25FrH711267Fr 2019/20:267Särskild regelgranskning utförd av OECD
2019-10-25FrH711266Fr 2019/20:266Tillgång till företagslån i glesbygd
2019-10-25FrH711265Fr 2019/20:265Händelsen i England och behovet av ökade kontroller
2019-10-25BetH701SfU14Bet 2019/20:SfU14Riksrevisionens rapport om mörkertal i socialförsäkringsförmåner
2019-10-25BetH701SfU13Bet 2019/20:SfU13Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro
2019-10-25BetH701MJU7Bet 2019/20:MJU7Skogspolitik
2019-10-25BetH701MJU6Bet 2019/20:MJU6Jakt och viltvård
2019-10-25BetH701NU9Bet 2019/20:NU9Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015
2019-10-24RiRH7B529RiR 2019:29Det kommunala utjämningssystemet – behov av mer utjämning och bättre förvaltning
2019-10-24PropH70337Prop 2019/20:37Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering
2019-10-24PropH70332Prop 2019/20:32Skatt på avfallsförbränning
2019-10-24PropH70327Prop 2019/20:27Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
2019-10-24IpH71079Ip 2019/20:79Elsäkerhet
2019-10-24IpH71078Ip 2019/20:78Avfallsförbränningsskatt och kraftvärmens konkurrenskraft
2019-10-24IpH71077Ip 2019/20:77Bristande opartiskhet i utbildningsväsendet
2019-10-24IpH71076Ip 2019/20:76Kronofogdemyndighetens nedläggning av lokala kontor
2019-10-24FrH711264Fr 2019/20:264Uppföljning av skatteavdrag på kemikalieskatten
2019-10-24FrH711263Fr 2019/20:263Vård av transpersoner
2019-10-24FrH711262Fr 2019/20:262Socialstyrelsens kritik av endometriosvården
2019-10-24FrH711261Fr 2019/20:261Konferensuttalande från nationella suicidpreventiva konferensen 2019
2019-10-24FrH711260Fr 2019/20:260Arlanda flygplats
2019-10-24FrH711259Fr 2019/20:259Bromma flygplats
2019-10-24FrH711258Fr 2019/20:258Kompetenscentrum för växtförädling
2019-10-24FrH711257Fr 2019/20:257Nationella riktlinjer för obesitasvård
2019-10-24FrH711256Fr 2019/20:256En tredje elkabel till Gotland
2019-10-24FrH711255Fr 2019/20:255Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott
2019-10-24FrH711254Fr 2019/20:254Färdigställande av Sydvästlänken
2019-10-24FrH711253Fr 2019/20:253Fossilfritt och förnybart
2019-10-24FrH711252Fr 2019/20:252Fjärde generationens kärnkraft
2019-10-24FrH711251Fr 2019/20:251Transparens inom biståndet
2019-10-24FrH711250Fr 2019/20:250Bilindustrin och utsläppskraven
2019-10-24FrH711249Fr 2019/20:249Sidas flytt till Botkyrka
2019-10-24FrH711248Fr 2019/20:248Utvecklingen i Chile
2019-10-24FrH711247Fr 2019/20:247Id-kapningars effekter för konsumenter och små företag
2019-10-24FrH711246Fr 2019/20:246Politiska fångar i Kuba
2019-10-24FrH711245Fr 2019/20:245Fusionskraft
2019-10-24FrH711244Fr 2019/20:244Screeningmetoder inom svensk bröstcancervård
2019-10-24FrH711243Fr 2019/20:243Kritiken från FN:s rapportör för bostadsfrågor
2019-10-24FrH711242Fr 2019/20:242Bromma flygplats
2019-10-24DirH7B172Dir 2019:72Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor
2019-10-24DirH7B171Dir 2019:71Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska
2019-10-24DirH7B170Dir 2019:70Språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap
2019-10-24BetH701KrU7Bet 2019/20:KrU7Kultur och fritid för barn och unga
2019-10-24BetH701FöU5Bet 2019/20:FöU5Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2019-10-24BetH701FöU4Bet 2019/20:FöU4Om det värsta skulle hända – statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor (RIR-rapport)
2019-10-24BetH701CU9Bet 2019/20:CU9Hyresrätt
2019-10-24BetH701CU8Bet 2019/20:CU8Sjöfylleri
2019-10-24BetH701CU7Bet 2019/20:CU7En utvecklad översiktsplanering
2019-10-23PropH70331Prop 2019/20:31Större komplementbostadshus
2019-10-23MotH7023409Mot 2019/20:3409med anledning av prop. 2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
2019-10-23IpH71075Ip 2019/20:75Stödet till flygplatserna i Norrland
2019-10-23IpH71074Ip 2019/20:74Brott mot välfärden
2019-10-23IpH71073Ip 2019/20:73Närhet till samhällsservice
2019-10-23IpH71072Ip 2019/20:72Snedvriden konkurrens
2019-10-23IpH71071Ip 2019/20:71Kinas efterlevnad av WTO:s regelverk
2019-10-23IpH71070Ip 2019/20:70Socialförsäkringssystemet för företagare
2019-10-23IpH71069Ip 2019/20:69Krångliga regler för företag
2019-10-23FrH711241Fr 2019/20:241Kaos och trakasserier på Arbetsförmedlingen
2019-10-23FrH711240Fr 2019/20:240Kapacitetsbrist
2019-10-23FrH711239Fr 2019/20:239Kapacitetsbrist
2019-10-23FrH711238Fr 2019/20:238Tillförlitligheten i regeringens uttalanden
2019-10-23FrH711237Fr 2019/20:237Plastskatten och metallåtervinning inom gruvindustrin
2019-10-23FrH711236Fr 2019/20:236Etablering på bostadsmarknaden
2019-10-23FrH711235Fr 2019/20:235Kompensation till fiskare
2019-10-23FrH711234Fr 2019/20:234Kemikalieskatten
2019-10-23FrH711233Fr 2019/20:233Nedläggningen av Bromma flygplats
2019-10-23FrH711232Fr 2019/20:232Turkiets offensiv i norra Syrien och misstänkta krigsbrott
2019-10-23FrH711231Fr 2019/20:231Köer i vården
2019-10-23FrH711230Fr 2019/20:230Bromma flygplats
2019-10-23FrH711229Fr 2019/20:229Protesterna i Chile
2019-10-23FrH711228Fr 2019/20:228Elbristen
2019-10-23FrH711227Fr 2019/20:227Verkställande av utvisningsbeslut
2019-10-23FrH711226Fr 2019/20:226Protester i Chile
2019-10-23FrH711225Fr 2019/20:225Hjälp till åkeriföretag
2019-10-23BetH701SoU6Bet 2019/20:SoU6Apoteks- och läkemedelsfrågor
2019-10-23BetH701SoU5Bet 2019/20:SoU5Folkhälsofrågor
2019-10-23BetH701SoU4Bet 2019/20:SoU4Äldrefrågor
2019-10-23BetH701JuU4Bet 2019/20:JuU4Straffet för mord
2019-10-23BetH701FiU8Bet 2019/20:FiU8Statistik över hushållens tillgångar och skulder
2019-10-22PropH70333Prop 2019/20:33Anstånd med kupongskatt i vissa fall
2019-10-22PropH70324Prop 2019/20:24Sänkt skatt på drivmedel
2019-10-22MotH7023408Mot 2019/20:3408Hållbart fiske
2019-10-22MotH7023407Mot 2019/20:3407med anledning av prop. 2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
2019-10-22IpH71068Ip 2019/20:68Medicinska krav för tyngre behörigheter
2019-10-22FrH711224Fr 2019/20:224Statens tystnad om materialbrist i sjukvården
2019-10-22FrH711223Fr 2019/20:223Växande kommunal låneskuld
2019-10-22FrH711222Fr 2019/20:222Situationen i Ecuador
2019-10-22FrH711221Fr 2019/20:221Idrottsutbildningarnas framtid
2019-10-22FrH711220Fr 2019/20:220Sanktioner mot Turkiet
2019-10-22FrH711219Fr 2019/20:219Migränvård
2019-10-22FrH711218Fr 2019/20:218En nationell hälsofrämjande strategi
2019-10-22BetH701KrU2Bet 2019/20:KrU2Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025
2019-10-22BetH701CU3Bet 2019/20:CU3Byggnaders energiprestanda
2019-10-21MotH7023406Mot 2019/20:3406med anledning av prop. 2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
2019-10-21IpH71067Ip 2019/20:67Nationens ansvar för läkemedelsförsörjningen
2019-10-21IpH71066Ip 2019/20:66Terrorpropaganda, antisemitism och korruption hos Unrwa
2019-10-21FrH711217Fr 2019/20:217Jordbruks- och bostadsarrendeutredningen
2019-10-21FrH711216Fr 2019/20:216Hushållsnära insamling av tidningspapper
2019-10-21FrH711215Fr 2019/20:215Försäkring för studenter vid enskild utbildningssamordnare
2019-10-21FrH711214Fr 2019/20:214Stigande ungdomsarbetslöshet
2019-10-21FrH711213Fr 2019/20:213Brottslighet riktad mot handeln
2019-10-21FrH711212Fr 2019/20:212Sanering av byggbranschen
2019-10-21BetH701FiU31Bet 2019/20:FiU31Några frågor om straff för marknadsmissbruk
2019-10-18MotH7023405Mot 2019/20:3405med anledning av skr. 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet
2019-10-18MotH7023404Mot 2019/20:3404med anledning av skr. 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet
2019-10-18IpH71065Ip 2019/20:65Vårdnadsutredningen
2019-10-18IpH71064Ip 2019/20:64Åtgärder mot den ökande psykiska ohälsan
2019-10-18IpH71063Ip 2019/20:63Kinastrategin och stödet till demokratisk utveckling i Hongkong
2019-10-18IpH71062Ip 2019/20:62Svensk vapenexport till Jemen
2019-10-18IpH71061Ip 2019/20:61Arbetsmiljö och psykisk ohälsa
2019-10-18FrH711211Fr 2019/20:211Handläggningstiderna för bostadstillägg
2019-10-18FrH711210Fr 2019/20:210Söktrycket till lärarutbildningar
2019-10-18FrH711209Fr 2019/20:209Åtgärder mot skjutvapenvåld
2019-10-18FrH711208Fr 2019/20:208Skydd för ytterligare grupper vid blåljussabotage
2019-10-18BetH701AU6Bet 2019/20:AU6Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete
2019-10-18BetH701AU5Bet 2019/20:AU5Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning
2019-10-17PropH70335Prop 2019/20:35Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll
2019-10-17PropH70328Prop 2019/20:28Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2019-10-17MotH7023403Mot 2019/20:3403med anledning av skr. 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina
2019-10-17MotH7023402Mot 2019/20:3402med anledning av skr. 2019/20:17 Sveriges feministiska utrikespolitik
2019-10-17MotH7023401Mot 2019/20:3401med anledning av skr. 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina
2019-10-17MotH7023400Mot 2019/20:3400med anledning av skr. 2019/20:17 Sveriges feministiska utrikespolitik
2019-10-17MotH7023399Mot 2019/20:3399med anledning av skr. 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina
2019-10-17MotH7023398Mot 2019/20:3398med anledning av skr. 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina
2019-10-17MotH7023397Mot 2019/20:3397med anledning av skr. 2019/20:17 Sveriges feministiska utrikespolitik
2019-10-17MotH7023396Mot 2019/20:3396med anledning av skr. 2019/20:17 Sveriges feministiska utrikespolitik
2019-10-17MotH7023395Mot 2019/20:3395med anledning av skr. 2019/20:17 Sveriges feministiska utrikespolitik
2019-10-17MotH7023394Mot 2019/20:3394med anledning av skr. 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina
2019-10-17IpH71060Ip 2019/20:60Infrastruktur i hela landet
2019-10-17IpH71059Ip 2019/20:59Elbristen i Skåne
2019-10-17IpH71058Ip 2019/20:58Kusiners arvsrätt
2019-10-17IpH71057Ip 2019/20:57Ställföreträdarregister och samhällets ansvar
2019-10-17IpH71056Ip 2019/20:56Stöd till barn vid vårdnadstvister
2019-10-17IpH71055Ip 2019/20:55Förtryck och våld i hederns namn
2019-10-17FrH711207Fr 2019/20:207En flygförbudszon över nordöstra Syrien
2019-10-17FrH711206Fr 2019/20:206Beredskap för en trygg försörjning av sjukvårdsmateriel
2019-10-17FrH711205Fr 2019/20:205Regler för marknadsföring av tobak
2019-10-17FrH711204Fr 2019/20:204Lokal infrastrukturplanering
2019-10-17FrH711203Fr 2019/20:203Mer tid för historieämnet i skolan
2019-10-17FrH711202Fr 2019/20:202Dricksvatten i hela landet
2019-10-17FrH711201Fr 2019/20:201Palestinier i Libanon
2019-10-17FrH711200Fr 2019/20:200Spridningen av mässling
2019-10-17DirH7B169Dir 2019:69Ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård
2019-10-17DirH7B168Dir 2019:68Tilläggsdirektiv till Bilpoolsutredningen (Fi 2018:09)
2019-10-17BetH701NU7Bet 2019/20:NU7Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen
2019-10-17BetH701NU6Bet 2019/20:NU6Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet
2019-10-17BetH701CU2Bet 2019/20:CU2Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport
2019-10-16PropH70329Prop 2019/20:29Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2019-10-16MotH7023393Mot 2019/20:3393med anledning av skr. 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina
2019-10-16MotH7023392Mot 2019/20:3392med anledning av skr. 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet
2019-10-16IpH71054Ip 2019/20:54Tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap
2019-10-16IpH71053Ip 2019/20:53Antalet mjölkbönder
2019-10-16IpH71052Ip 2019/20:52Beställaransvar utan verkan
2019-10-16IpH71051Ip 2019/20:51Turkiets invasion i norra Syrien
2019-10-16IpH71050Ip 2019/20:50Situationen beträffande politisk frihet och mänskliga rättigheter i Ryssland
2019-10-16FrH711199Fr 2019/20:199Tryggheten vid obevakade järnvägsövergångar
2019-10-16FrH711198Fr 2019/20:198Bristande beredskap på svenska sjukhus
2019-10-16FrH711197Fr 2019/20:197Digitaliserad informationsdelning inom hälso- och sjukvården
2019-10-16FrH711196Fr 2019/20:196Stabsläge på svenska sjukhus
2019-10-16FrH711195Fr 2019/20:195Effektbrist
2019-10-16FrH711194Fr 2019/20:194Behovet av en Kinastrategi
2019-10-16FrH711193Fr 2019/20:193Direktiv till Swedavia
2019-10-16FrH711192Fr 2019/20:192Eget utträde
2019-10-16FrH711191Fr 2019/20:191Tillåtelse för kommuner och regioner att upphandla flygtrafik
2019-10-16FrH711190Fr 2019/20:190Snabbare processer för skyddsjakt
2019-10-16FrH711189Fr 2019/20:189Sjukhus utan livsviktig utrustning
2019-10-16FrH711188Fr 2019/20:188Cancerstrategi
2019-10-16FrH711187Fr 2019/20:187Stroke bland unga vuxna
2019-10-16FrH711186Fr 2019/20:186Underfinansieringen av välfärden
2019-10-16FrH711185Fr 2019/20:185Myndighetskluster
2019-10-16FrH711184Fr 2019/20:184Förhör av barn utan vårdnadshavares tillstånd
2019-10-16FrH711183Fr 2019/20:183Stärkt lagstiftning mot hedersrelaterade brott
2019-10-16FrH711182Fr 2019/20:182Transparens rörande export av krigsmateriel
2019-10-16BetH701FiU26Bet 2019/20:FiU26Kommunala frågor
2019-10-16BetH701FiU25Bet 2019/20:FiU25Statlig förvaltning och statistikfrågor
2019-10-16BetH701FiU20Bet 2019/20:FiU20Riktlinjer för den ekonomiska politiken
2019-10-16BetH701FiU16Bet 2019/20:FiU16Statistik på upphandlingsområdet
2019-10-16BetH701TU7Bet 2019/20:TU7Infrastrukturfrågor
2019-10-16BetH701TU5Bet 2019/20:TU5It- och postfrågor
2019-10-16BetH701NU5Bet 2019/20:NU5Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum
2019-10-16BetH701AU3Bet 2019/20:AU3Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
2019-10-15RiRH7B528RiR 2019:28Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering
2019-10-15PropH70326Prop 2019/20:26Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen
2019-10-15MotH7023390Mot 2019/20:3390med anledning av prop. 2019/20:23 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
2019-10-15IpH71049Ip 2019/20:49Rättsstatens principer
2019-10-15IpH71048Ip 2019/20:48Utvecklingsåret
2019-10-15IpH71047Ip 2019/20:47Januariöverenskommelsen och Arbetsförmedlingen
2019-10-15FrH711181Fr 2019/20:181Rymning av IS-terrorister i Syrien
2019-10-15FrH711180Fr 2019/20:180Högspecialiserad hjärtsjukvård
2019-10-15FrH711179Fr 2019/20:179Riktade resurser mot köer i cancervården
2019-10-14FrH711178Fr 2019/20:178Problemen på Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap
2019-10-14FrH711177Fr 2019/20:177Granskning av Sveriges Syrienbistånd
2019-10-14FrH711176Fr 2019/20:176Regeringens stöd till Syriens nationella armé
2019-10-14FrH711175Fr 2019/20:175Häktesplatser i Västerås
2019-10-14FrH711174Fr 2019/20:174Finansiell infrastruktur i hela landet
2019-10-14FrH711173Fr 2019/20:173Nordiskt samarbete
2019-10-14BetH701FiU22Bet 2019/20:FiU22Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor
2019-10-12IpH71046Ip 2019/20:46Utvecklingstid
2019-10-12IpH71045Ip 2019/20:45Striktare EU-direktiv för körkort för tunga fordon
2019-10-12IpH71044Ip 2019/20:44Rätten till personlig assistans
2019-10-12IpH71043Ip 2019/20:43Kreditrestriktionerna
2019-10-12IpH71042Ip 2019/20:42Det offentliga åtagandet inom geodata
2019-10-12IpH71041Ip 2019/20:41Barns idrottande och bullernivåer
2019-10-12IpH71040Ip 2019/20:40Gifttunnor i Bottenhavet
2019-10-12FrH711172Fr 2019/20:172Vindkraften och populationsperspektivet kring örnstammen
2019-10-12FrH711171Fr 2019/20:171Högskoleplatser i Gävleborg
2019-10-12FrH711170Fr 2019/20:170Stöd till anhöriga till våldsdödade
2019-10-12FrH711169Fr 2019/20:169Omläggning till klimateffektiva drivmedel
2019-10-12FrH711168Fr 2019/20:168Stamnätet i södra Sverige
2019-10-12FrH711167Fr 2019/20:167Jägarnas trygghet
2019-10-12FrH711166Fr 2019/20:166Dataintrång på Naturvårdsverket
2019-10-12FrH711165Fr 2019/20:165Studentbostäder
2019-10-12FrH711164Fr 2019/20:164Barncancervården
2019-10-12FrH711163Fr 2019/20:163Modellen för avräkningar från biståndet
2019-10-12FrH711162Fr 2019/20:162Utredning av medicinska åldersbedömningar
2019-10-12FrH711161Fr 2019/20:161Sanktioner mot Turkiet
2019-10-12FrH711160Fr 2019/20:160Dansk gränskontroll mot Sverige
2019-10-11IpH71039Ip 2019/20:39Arbetslöshetsmålet
2019-10-11IpH71038Ip 2019/20:38Unga på bostadsmarknaden
2019-10-11IpH71037Ip 2019/20:37Folkomröstning om invandringspolitiken
2019-10-11FrH711159Fr 2019/20:159Kostnader för bortforsling av skrotbilar
2019-10-11FrH711158Fr 2019/20:158Tillämpning av regler för sand i liggbås för kor
2019-10-11FrH711157Fr 2019/20:157Ridsportens förutsättningar
2019-10-11FrH711156Fr 2019/20:156Jämställd migration
2019-10-11FrH711155Fr 2019/20:155Otryggheten bland kvinnor
2019-10-11FrH711154Fr 2019/20:154Friskvård för företagare som bedriver näringsverksamhet
2019-10-11FrH711153Fr 2019/20:153Åtgärder för att stärka attraktiviteten i polisyrket
2019-10-11FrH711152Fr 2019/20:152Sveriges strategi för den arktiska regionen
2019-10-11FrH711151Fr 2019/20:151Innovationsrådet i Peking
2019-10-11FrH711150Fr 2019/20:150Hot mot den svenska mötes- och yttrandefriheten
2019-10-11FrH711149Fr 2019/20:149FN:s budget
2019-10-11BetH701SfU8Bet 2019/20:SfU8Ett starkare skydd för välfärdssystemen
2019-10-11BetH701SfU7Bet 2019/20:SfU7Förbättrat grundskydd för pensionärer
2019-10-11BetH701SfU6Bet 2019/20:SfU6Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension
2019-10-11BetH701SfU5Bet 2019/20:SfU5En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv
2019-10-11BetH701JuU3Bet 2019/20:JuU3Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål
2019-10-11BetH701FöU2Bet 2019/20:FöU2Skyddsobjekt och obemannade farkoster
2019-10-10SoUH7B343SoU 2019:43Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten
2019-10-10RiRH7B527RiR 2019:27Stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt
2019-10-10IpH71036Ip 2019/20:36Stödet till flygplatserna i Norrland
2019-10-10IpH71035Ip 2019/20:35Operativt cyberförsvar
2019-10-10IpH71034Ip 2019/20:34Handläggningstider för bygglov och fastighetsbildning
2019-10-10IpH71033Ip 2019/20:33Vård till personer utan tillstånd
2019-10-10IpH71032Ip 2019/20:32Dumpade gifttunnor
2019-10-10IpH71031Ip 2019/20:31Prioritering av brottsoffer
2019-10-10FrH711148Fr 2019/20:148Turkiets anfall i Syrien
2019-10-10FrH711147Fr 2019/20:147Kinas agerande mot Sverige
2019-10-10FrH711146Fr 2019/20:146Risk för statsstöd eller snedvriden konkurrens
2019-10-10FrH711145Fr 2019/20:145Karriärvägar för kliniska forskare
2019-10-10FrH711144Fr 2019/20:144Avskaffat krav på danstillstånd
2019-10-10FrH711143Fr 2019/20:143Konsumentinformation om solcellers miljöpåverkan
2019-10-10FrH711142Fr 2019/20:142Resurser till polisen
2019-10-10FrH711141Fr 2019/20:141Brottslighet mot företagare
2019-10-10FrH711140Fr 2019/20:140Produktionsincitament för film
2019-10-10FrH711139Fr 2019/20:139Förhindrande av nya förföljelser i norra Syrien
2019-10-10FrH711138Fr 2019/20:138Förtroendet för svensk ekonomi
2019-10-10FrH711137Fr 2019/20:137Lägesfaktorskommission
2019-10-10FrH711136Fr 2019/20:136Abortanklagad fängelsedömd journalist i Marocko
2019-10-10FrH711135Fr 2019/20:135Politiska rättigheter i Egypten
2019-10-10FrH711134Fr 2019/20:134Turkisk invasion av Rojava
2019-10-10FrH711133Fr 2019/20:133Skatt på vårdpersonal
2019-10-10FrH711132Fr 2019/20:132Regeringens nya position om flytträtten
2019-10-10FrH711131Fr 2019/20:131Regelförenklingar
2019-10-10FrH711130Fr 2019/20:130Pensionärer som missar bostadstillägg
2019-10-10FrH711129Fr 2019/20:129Hög sjukfrånvaro hos kvinnor
2019-10-10FrH711128Fr 2019/20:128Bärplockningsläger
2019-10-10FrH711127Fr 2019/20:127Trafiksäkerheten vid järnvägen
2019-10-10FrH711126Fr 2019/20:126Turkiets militära upprustning mot Rojava
2019-10-10BetH701SoU3Bet 2019/20:SoU3Personlig assistans för hjälp med andning
2019-10-10BetH701MJU4Bet 2019/20:MJU4Riksrevisionens rapport om Klimatklivet
2019-10-09MotH7023389Mot 2019/20:3389med anledning av prop. 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
2019-10-09MotH7023388Mot 2019/20:3388med anledning av prop. 2019/20:9 Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning
2019-10-09MotH7023387Mot 2019/20:3387med anledning av prop. 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning
2019-10-09MotH7023386Mot 2019/20:3386med anledning av prop. 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
2019-10-09MotH7023385Mot 2019/20:3385med anledning av prop. 2019/20:11 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
2019-10-09MotH7023384Mot 2019/20:3384med anledning av prop. 2019/20:11 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
2019-10-09MotH7023383Mot 2019/20:3383med anledning av prop. 2019/20:11 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
2019-10-09IpH71030Ip 2019/20:30Kurderna och Turkiet
2019-10-09FrH711125Fr 2019/20:125Det fortsatta nationella arbetet med psykisk ohälsa
2019-10-09FrH711124Fr 2019/20:124Stora demonstrationer i Irak
2019-10-09FrH711123Fr 2019/20:123Apatiska flyktingbarn
2019-10-09FrH711122Fr 2019/20:122Nollvision för självmord
2019-10-09FrH711121Fr 2019/20:121Förtidsröster
2019-10-09FrH711120Fr 2019/20:120Personröstning för synnedsatta
2019-10-09FrH711119Fr 2019/20:119Konsumentskydd vid kirurgiska ingrepp
2019-10-09FrH711118Fr 2019/20:118Länsstyrelsernas agerande i älgtilldelningsärenden
2019-10-09FrH711117Fr 2019/20:117Förnyande av fiskerätter
2019-10-09FrH711116Fr 2019/20:116Förstörda fordon på grund av brister vid vägarbete på väg 40
2019-10-09FrH711115Fr 2019/20:115Brister i larmcentralens verksamhet
2019-10-09BetH701NU4Bet 2019/20:NU4Statliga företag
2019-10-08RiRH7B526RiR 2019:26Konkurrensverkets tillsyn – förutsättningar för effektivt resursutnyttjande
2019-10-08PropH70321Prop 2019/20:21Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
2019-10-08MotH7023382Mot 2019/20:3382med anledning av prop. 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
2019-10-08MotH7023381Mot 2019/20:3381med anledning av prop. 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning
2019-10-08IpH71029Ip 2019/20:29Utvecklingstid
2019-10-08FrH711114Fr 2019/20:114En konsumentvägledning nära medborgarna
2019-10-08FrH711113Fr 2019/20:113Neddragningar på järnvägsunderhållet
2019-10-08FrH711112Fr 2019/20:112Nya elmätare
2019-10-08BetH701FiU9Bet 2019/20:FiU9Riksrevisorernas årliga rapport 2019
2019-10-08BetH701FiU7Bet 2019/20:FiU7Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken
2019-10-07MotH7023380Mot 2019/20:3380Slopande av hårdare amorteringskrav
2019-10-07MotH7023379Mot 2019/20:3379Liberal idrottspolitik
2019-10-07MotH7023378Mot 2019/20:3378Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken
2019-10-07MotH7023377Mot 2019/20:3377Försvarsinriktningens implementering och utveckling
2019-10-07FrH711111Fr 2019/20:111Hemförande av barn från nordöstra Syrien
2019-10-07FrH711110Fr 2019/20:110Brott mot FN:s vapenembargo
2019-10-07FrH711109Fr 2019/20:109Garantier för export av naturgas
2019-10-07FrH711108Fr 2019/20:108Situationen på SAS
2019-10-04MotH7023376Mot 2019/20:3376Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige
2019-10-04MotH7023375Mot 2019/20:3375Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem
2019-10-04MotH7023374Mot 2019/20:3374Utred slöjförbud i grundskolor och förskolor
2019-10-04MotH7023373Mot 2019/20:3373Altruistiskt surrogatmödraskap
2019-10-04MotH7023372Mot 2019/20:3372Underlätta för att bygga fler vatten- och branddammar
2019-10-04IpH71028Ip 2019/20:28Exportkreditnämndens regelverk
2019-10-04FrH711107Fr 2019/20:107Farliga familjehemsplaceringar
2019-10-04FrH711106Fr 2019/20:106Engångsartiklar av plast inom försvaret
2019-10-04FrH711105Fr 2019/20:105Förankring av Sveriges deltagande i European Intervention Initiative
2019-10-04FrH711104Fr 2019/20:104Fördröjt införande av kontantförbud för handel med metallskrot
2019-10-04FrH711103Fr 2019/20:103Hantering av ordningsproblem i skolan
2019-10-04FrH711102Fr 2019/20:102Gruvprojekten i Kallak och Laver
2019-10-03RiRH7B525RiR 2019:25Stöd till renovering och energieffektivisering - en riktad satsning till vissa bostadsområden
2019-10-03PropH7033Prop 2019/20:3Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet
2019-10-03MotH7023371Mot 2019/20:3371Politik för årsrika
2019-10-03MotH7023370Mot 2019/20:3370Tydligare märkning av kött från djur som slaktas utan bedövning
2019-10-03MotH7023369Mot 2019/20:3369Föräldraförsäkringen
2019-10-03MotH7023368Mot 2019/20:3368En långsiktigt hållbar migrationspolitik
2019-10-03MotH7023367Mot 2019/20:3367Prioritera Hjulstabron i en nationell plan
2019-10-03MotH7023366Mot 2019/20:3366Insatser mot terrorism och våldsbejakande extremism
2019-10-03MotH7023365Mot 2019/20:3365Översyn av regelverket kring bonus-malus
2019-10-03MotH7023364Mot 2019/20:3364Ridsport och integrationsarbete
2019-10-03MotH7023363Mot 2019/20:3363Läkemedel: möjligheter, hälsa och risker
2019-10-03MotH7023362Mot 2019/20:3362Liberal utrikes- och biståndspolitik för en demokratisk utveckling
2019-10-03MotH7023361Mot 2019/20:3361Grön liberal miljöpolitik
2019-10-03MotH7023360Mot 2019/20:3360Liberal integrationspolitik
2019-10-03MotH7023359Mot 2019/20:3359När ett barns liv går sönder - om barn som utsätts för sexuella övergrepp, prostitution och människohandel
2019-10-03MotH7023358Mot 2019/20:3358Liberal politik för utveckling och företagande i hela Sverige
2019-10-03MotH7023357Mot 2019/20:3357Ryssland
2019-10-03MotH7023356Mot 2019/20:3356Hbtq-frågor i världen
2019-10-03MotH7023355Mot 2019/20:3355Ökat byggande med snabbare byggprocesser och ökad tillgång på mark
2019-10-03MotH7023354Mot 2019/20:3354Avveckla Skolinspektionens barn- och elevombud i sin nuvarande form
2019-10-03MotH7023353Mot 2019/20:3353Uppmärksammande av de första kvinnliga riksdagsledamöterna
2019-10-03MotH7023352Mot 2019/20:3352Krafttag mot återvändande terrorister
2019-10-03MotH7023351Mot 2019/20:3351Liberal politik för klimatet
2019-10-03MotH7023350Mot 2019/20:3350Adoptioner för samkönade par
2019-10-03MotH7023349Mot 2019/20:3349Landsförräderi
2019-10-03MotH7023348Mot 2019/20:3348Brottsoffer
2019-10-03MotH7023347Mot 2019/20:3347Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem
2019-10-03MotH7023346Mot 2019/20:3346Samordning mellan Kustbevakningen och gränspolisen
2019-10-03MotH7023345Mot 2019/20:3345Stärk barns rättigheter
2019-10-03MotH7023344Mot 2019/20:3344Förenkla för vägsamfällighetsföreningar
2019-10-03MotH7023343Mot 2019/20:3343Vintertid som standardtid
2019-10-03MotH7023342Mot 2019/20:3342Liberal digitaliseringspolitik för Sverige
2019-10-03MotH7023341Mot 2019/20:3341Kristdemokraternas budgetmotion för 2020 Ett Sverige att lita på - trygghet och välfärd
2019-10-03MotH7023340Mot 2019/20:3340Avskaffande av lagen om färdigställandeskydd
2019-10-03MotH7023339Mot 2019/20:3339Begränsning av personbilsinnehav
2019-10-03MotH7023338Mot 2019/20:3338Högre utbildning med kvalitet
2019-10-03MotH7023337Mot 2019/20:3337Förlorad vårdnad vid mord
2019-10-03MotH7023336Mot 2019/20:3336Bevara minnet av varvsindustrin
2019-10-03MotH7023335Mot 2019/20:3335Utgiftsområde 24 Näringsliv
2019-10-03MotH7023334Mot 2019/20:3334Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2019-10-03MotH7023333Mot 2019/20:3333Utgiftsområde 21 Energi
2019-10-03MotH7023332Mot 2019/20:3332Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2019-10-03MotH7023331Mot 2019/20:3331Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2019-10-03MotH7023330Mot 2019/20:3330Riksdagen som modern arbetsplats - ersättning för tjänsteresor med cykel
2019-10-03MotH7023329Mot 2019/20:3329Utgiftsområde 21 Energi
2019-10-03MotH7023328Mot 2019/20:3328Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2019-10-03MotH7023327Mot 2019/20:3327Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2019-10-03MotH7023326Mot 2019/20:3326Utgiftsområde 15 Studiestöd
2019-10-03MotH7023325Mot 2019/20:3325Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2019-10-03MotH7023324Mot 2019/20:3324Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2019-10-03MotH7023323Mot 2019/20:3323Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2019-10-03MotH7023322Mot 2019/20:3322Låt Skaraborg bli namnet
2019-10-03MotH7023321Mot 2019/20:3321Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2019-10-03MotH7023320Mot 2019/20:3320En värdig och medmänsklig funktionshinderspolitik
2019-10-03MotH7023319Mot 2019/20:3319Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2019-10-03MotH7023318Mot 2019/20:3318Sverige bör införa jämlikhetsdata
2019-10-03MotH7023317Mot 2019/20:3317Nationell insatsstyrka mot livsmedelsfusk
2019-10-03MotH7023316Mot 2019/20:3316Ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer
2019-10-03MotH7023315Mot 2019/20:3315Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2019-10-03MotH7023314Mot 2019/20:3314Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2019-10-03MotH7023313Mot 2019/20:3313Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2019-10-03MotH7023312Mot 2019/20:3312Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2019-10-03MotH7023311Mot 2019/20:3311Ett hållbart modeunder
2019-10-03MotH7023310Mot 2019/20:3310Konsumtionens miljöpåverkan
2019-10-03MotH7023309Mot 2019/20:3309Kortare arbetstid
2019-10-03MotH7023308Mot 2019/20:3308Incitament för ett miljövänligt skogsbruk
2019-10-03MotH7023307Mot 2019/20:3307Gynna demokratiska företag
2019-10-03MotH7023306Mot 2019/20:3306Naturens rättigheter
2019-10-03MotH7023305Mot 2019/20:3305Förläng livet på prylarna och planeten
2019-10-03MotH7023304Mot 2019/20:3304Enkla åtgärder och regelförenklingar för ökad cykling
2019-10-03MotH7023303Mot 2019/20:3303Stärkta rättigheter för hbtq-personer
2019-10-03MotH7023302Mot 2019/20:3302Internationell solidaritet - hbtq plus i hela världen
2019-10-03MotH7023301Mot 2019/20:3301Utgiftsområde 8 Migration
2019-10-03MotH7023300Mot 2019/20:3300Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2019-10-03MotH7023299Mot 2019/20:3299Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2019-10-03MotH7023298Mot 2019/20:3298Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2019-10-03MotH7023297Mot 2019/20:3297Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2019-10-03MotH7023296Mot 2019/20:3296Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2019-10-03MotH7023295Mot 2019/20:3295Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2019-10-03MotH7023294Mot 2019/20:3294Utgiftsområde 24 Näringsliv
2019-10-03MotH7023293Mot 2019/20:3293Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2019-10-03MotH7023292Mot 2019/20:3292Ny medicinsk bedömning för assistansberättigade
2019-10-03MotH7023291Mot 2019/20:3291Minska väntetider för patologiska provsvar
2019-10-03MotH7023290Mot 2019/20:3290Uppföljningen av lagen om omskärelse av pojkar
2019-10-03MotH7023289Mot 2019/20:3289Kooperativa företag som fristående aktörer för jobbskapande och integration
2019-10-03MotH7023288Mot 2019/20:3288En skola för alla är en skola med hbtq-plus-kompetens
2019-10-03MotH7023287Mot 2019/20:3287Instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen
2019-10-03MotH7023286Mot 2019/20:3286Ny struktur för hälso- och sjukvården
2019-10-03MotH7023285Mot 2019/20:3285Rättvisa skatter
2019-10-03MotH7023284Mot 2019/20:3284Mittuniversitetet
2019-10-03MotH7023283Mot 2019/20:3283Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige
2019-10-03MotH7023282Mot 2019/20:3282Förbjud sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam
2019-10-03MotH7023281Mot 2019/20:3281E-recept i hela Norden
2019-10-03MotH7023280Mot 2019/20:3280Värna hälso- och sjukvårdens portalparagraf
2019-10-03MotH7023279Mot 2019/20:3279Möjlighet att ha fler än två vårdnadshavare
2019-10-03MotH7023278Mot 2019/20:3278O¨ka kunskaperna inom ra¨ttsva¨sendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq-plus-personer
2019-10-03MotH7023277Mot 2019/20:3277Om hedersförtryck, diskriminering segregation, kuturrelativism och rasism
2019-10-03MotH7023276Mot 2019/20:3276Barnrättsperspektivet i vårdnadsfrågor
2019-10-03MotH7023275Mot 2019/20:3275Obligatoriskt informationssamtal eller medling vid vårdnadstvister
2019-10-03MotH7023274Mot 2019/20:3274Missa inte kvinnorna, jämställdheten och kooperativen i demokratioffensiven och den feministiska biståndspolitiken
2019-10-03MotH7023273Mot 2019/20:3273Förbud mot införsel av kärnvapen
2019-10-03MotH7023272Mot 2019/20:3272Lex Sarah inom skolan
2019-10-03MotH7023271Mot 2019/20:3271Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige
2019-10-03MotH7023270Mot 2019/20:3270Det kurdiska folkets rätt till självbestämmande
2019-10-03MotH7023269Mot 2019/20:3269Allmän flaggdag den 28 juni som en symbol för ovillkorlig kärlek och alla människors lika värde
2019-10-03MotH7023268Mot 2019/20:3268Ta hem bortförda barn och unga vuxna
2019-10-03MotH7023267Mot 2019/20:3267Vatten, va och fiske
2019-10-03MotH7023266Mot 2019/20:3266Bostäder och grönt samhällsbyggande
2019-10-03MotH7023265Mot 2019/20:3265Integration
2019-10-03MotH7023264Mot 2019/20:3264Ledarskap för klimat och grön omställning
2019-10-03MotH7023263Mot 2019/20:3263Digitalisering
2019-10-03MotH7023262Mot 2019/20:3262Försvar och samhällets säkerhet
2019-10-03MotH7023261Mot 2019/20:3261Utrikes, omvärld och utveckling
2019-10-03MotH7023260Mot 2019/20:3260Hållbara gröna näringar
2019-10-03MotH7023259Mot 2019/20:3259Arbetsmarknad
2019-10-03MotH7023258Mot 2019/20:3258Cirkulär ekonomi och kemikalier
2019-10-03MotH7023257Mot 2019/20:3257En hållbar jakt
2019-10-03MotH7023256Mot 2019/20:3256En förskola för lärande
2019-10-03MotH7023255Mot 2019/20:3255Kultur, idrott och civilsamhälle
2019-10-03MotH7023254Mot 2019/20:3254Utbildning
2019-10-03MotH7023253Mot 2019/20:3253Hälsa, sjukvård och omsorg
2019-10-03MotH7023252Mot 2019/20:3252Den svenska basindustrin
2019-10-03MotH7023251Mot 2019/20:3251Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet
2019-10-03MotH7023250Mot 2019/20:3250Rättvis trygghetsförsäkring
2019-10-03MotH7023249Mot 2019/20:3249Människan i centrum
2019-10-03MotH7023248Mot 2019/20:3248Trygghet i hela landet
2019-10-03MotH7023247Mot 2019/20:3247Skog och bioekonomi
2019-10-03MotH7023246Mot 2019/20:3246En hållbar infrastruktur för hela landet
2019-10-03MotH7023245Mot 2019/20:3245Demokrati, friheter och rättigheter
2019-10-03MotH7023244Mot 2019/20:3244Migration och mottagande
2019-10-03MotH7023243Mot 2019/20:3243Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2019-10-03MotH7023242Mot 2019/20:3242Utveckla den skånska besöksnäringen
2019-10-03MotH7023241Mot 2019/20:3241Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2019-10-03MotH7023240Mot 2019/20:3240Hepatit C, tbc, HPV och vaccineringsfrågor
2019-10-03MotH7023239Mot 2019/20:3239Samhällstjänst för dömda, betalning av skulder och indrivning av skadestånd
2019-10-03MotH7023238Mot 2019/20:3238Samverkan mellan scoutrörelsen och Försvarsmakten
2019-10-03MotH7023237Mot 2019/20:3237Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik
2019-10-03MotH7023236Mot 2019/20:3236Gemensamma valsedlar
2019-10-03MotH7023235Mot 2019/20:3235Förenklingar för företagare
2019-10-03MotH7023234Mot 2019/20:3234Villkor för framförande av vattenskoter
2019-10-03MotH7023232Mot 2019/20:3232Utbyggnad av Bohusbanan
2019-10-03MotH7023231Mot 2019/20:3231Ändra regelverket kring betalningsanmärkning
2019-10-03MotH7023230Mot 2019/20:3230Import av odlad fisk
2019-10-03MotH7023229Mot 2019/20:3229Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan
2019-10-03MotH7023228Mot 2019/20:3228Överlåta föräldraledighet
2019-10-03MotH7023227Mot 2019/20:3227Missbruk i olika former måste tas på större allvar
2019-10-03MotH7023226Mot 2019/20:3226Ökat skydd av känsliga personuppgifter
2019-10-03MotH7023225Mot 2019/20:3225Ökade befogenheter för och upprustning av Tullverket
2019-10-03MotH7023224Mot 2019/20:3224Allmänna arvsfonden
2019-10-03MotH7023223Mot 2019/20:3223Brottsprovokation och övervakning av tidigare dömda
2019-10-03MotH7023222Mot 2019/20:3222Nationell djurskyddspolis
2019-10-03MotH7023221Mot 2019/20:3221Krigs- och terrorbrott
2019-10-03MotH7023220Mot 2019/20:3220Muslimska brödraskapet
2019-10-03MotH7023219Mot 2019/20:3219Hälsosam mat inom den offentliga verksamheten
2019-10-03MotH7023218Mot 2019/20:3218Hot mot och ansvar som förtroendevalda
2019-10-03MotH7023217Mot 2019/20:3217Grovt djurplågeri och djurplågeri mot tjänstedjur
2019-10-03MotH7023216Mot 2019/20:3216Förtroendevaldas närvaro och arvodessystemet
2019-10-03MotH7023215Mot 2019/20:3215Förändrad prioritering gällande arbetskraftsinvandring
2019-10-03MotH7023214Mot 2019/20:3214Krafttag mot drogmissbruket
2019-10-03MotH7023213Mot 2019/20:3213Djurbalk, djurskyddsmyndighet samt internationellt erkänd deklaration om djurs välfärd
2019-10-03MotH7023212Mot 2019/20:3212Åtgärder mot terrorism och kriminella organisationer
2019-10-03MotH7023211Mot 2019/20:3211Obedövad slakt och foie gras
2019-10-03MotH7023210Mot 2019/20:3210Åtgärder för att minska rökning
2019-10-03MotH7023209Mot 2019/20:3209Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården
2019-10-03MotH7023208Mot 2019/20:3208Minskad användning av palmolja och märkning av höga salt- och sockerhalter i livsmedel
2019-10-03MotH7023207Mot 2019/20:3207Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet
2019-10-03MotH7023206Mot 2019/20:3206Valfrihet för äldre oavsett kommun
2019-10-03MotH7023205Mot 2019/20:3205Ökat stöd för veteraner
2019-10-03MotH7023204Mot 2019/20:3204Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare
2019-10-03MotH7023203Mot 2019/20:3203Suicidpreventiva åtgärder
2019-10-03MotH7023202Mot 2019/20:3202Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2019-10-03MotH7023201Mot 2019/20:3201Starkare skydd av fornlämningar
2019-10-03MotH7023200Mot 2019/20:3200Förhindra vanvård av katter
2019-10-03MotH7023199Mot 2019/20:3199Förbud mot valar i fångenskap
2019-10-03MotH7023198Mot 2019/20:3198Ökad kunskap om allemansrätten i skolan
2019-10-03MotH7023197Mot 2019/20:3197Utökat stöd till hemlösa, villkorat försörjningsstöd samt ökad kontroll vid vård av personer som lider av missbruk eller psykiska sjukdomar
2019-10-03MotH7023196Mot 2019/20:3196Cancerpreventiv kost
2019-10-03MotH7023195Mot 2019/20:3195Religionsfrihet på riktigt
2019-10-03MotH7023194Mot 2019/20:3194Slopat skattefinansierat stöd och utökad granskning av trossamfund
2019-10-03MotH7023193Mot 2019/20:3193Stärkt känsla av nationell samhörighet
2019-10-03MotH7023192Mot 2019/20:3192En samhällsförberedande skola
2019-10-03MotH7023191Mot 2019/20:3191Polisen
2019-10-03MotH7023190Mot 2019/20:3190Arbetsmarknad
2019-10-03MotH7023189Mot 2019/20:3189Jämställdhet
2019-10-03MotH7023188Mot 2019/20:3188Utgiftsområdesmotion 16 Utbildning och universitetsforskning
2019-10-03MotH7023187Mot 2019/20:3187Rätt till bostad för kvinnor som lever med våld i nära relationer
2019-10-03MotH7023186Mot 2019/20:3186Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter
2019-10-03MotH7023185Mot 2019/20:3185Utbyggnad av Bohusbanan
2019-10-03MotH7023184Mot 2019/20:3184Argentinasvenskarnas okända historia bör uppmärksammas
2019-10-03MotH7023183Mot 2019/20:3183Uppdaterade regler för överförmyndare och gode män
2019-10-03MotH7023182Mot 2019/20:3182Utbildningspraktik och bättre matchning inför framtida yrkesval
2019-10-03MotH7023181Mot 2019/20:3181Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift
2019-10-03MotH7023180Mot 2019/20:3180Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter
2019-10-03MotH7023179Mot 2019/20:3179Skärpta krav för bl.a. trubbnosdjur
2019-10-03MotH7023178Mot 2019/20:3178Riksdagsledamöternas placering i kammaren
2019-10-03MotH7023177Mot 2019/20:3177Rekrytering av rektorer
2019-10-03MotH7023176Mot 2019/20:3176Förändrad strandskyddslagstiftning
2019-10-03MotH7023175Mot 2019/20:3175Rättvist förfarande vid arbetstvister
2019-10-03MotH7023174Mot 2019/20:3174Utvidgade trafiksäkerhetsåtgärder
2019-10-03MotH7023173Mot 2019/20:3173Utökad avdragsrätt och skattefrihet
2019-10-03MotH7023172Mot 2019/20:3172Åtgärder för att förebygga hedersbrott och stötta utsatta
2019-10-03MotH7023171Mot 2019/20:3171Ändrade regler för studiestöd
2019-10-03MotH7023170Mot 2019/20:3170Ökad transparens i utskott och tydliggörande av handlingar
2019-10-03MotH7023169Mot 2019/20:3169Kontroll av och förbud mot konfessionella friskolor
2019-10-03MotH7023168Mot 2019/20:3168Stärkt demokrati och förbättrad representation
2019-10-03MotH7023167Mot 2019/20:3167Utreda omfattningen av produkter som framkommit genom slavarbete
2019-10-03MotH7023166Mot 2019/20:3166Utökad möjlighet att använda sig av elfordon
2019-10-03MotH7023165Mot 2019/20:3165Utökat skydd för personer som drabbats av pressetiska övertramp
2019-10-03MotH7023164Mot 2019/20:3164Kontroll av PPM-rådgivning och ökad lönsamhet för amortering
2019-10-03MotH7023163Mot 2019/20:3163Heltidsarbete som rättighet
2019-10-03MotH7023162Mot 2019/20:3162Flodkräftans reproduktion
2019-10-03MotH7023161Mot 2019/20:3161Dubbelspår på Ostkustbanan
2019-10-03MotH7023160Mot 2019/20:3160Bygg två-plus-två-väg på E4:an
2019-10-03MotH7023159Mot 2019/20:3159Förebyggande drogtester i skolan
2019-10-03MotH7023158Mot 2019/20:3158Bygg ut E16 Gävle-Oslo till två-plus-två-väg
2019-10-03MotH7023157Mot 2019/20:3157Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2019-10-03MotH7023156Mot 2019/20:3156Förslag för en sundare fastighetsmarknad
2019-10-03MotH7023155Mot 2019/20:3155Förenklad bygglovshantering
2019-10-03MotH7023154Mot 2019/20:3154Gårdsförsäljning
2019-10-03MotH7023153Mot 2019/20:3153Införande av e-petitioner samt tydligare uppgift för Riksrevisionen
2019-10-03MotH7023152Mot 2019/20:3152Privatisera distriktsveterinärverksamheten
2019-10-03MotH7023151Mot 2019/20:3151Förbättrat arbete med public service
2019-10-03MotH7023150Mot 2019/20:3150Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område
2019-10-03MotH7023149Mot 2019/20:3149Förbud mot snabblån och stöd till skuldsatta
2019-10-03MotH7023148Mot 2019/20:3148Hälsosam och kvalitetssäkrad skolmat
2019-10-03MotH7023147Mot 2019/20:3147Hänsyn till kvalifikationer i samband med flyktingmottagande
2019-10-03MotH7023146Mot 2019/20:3146Avskaffa EBO-lagen
2019-10-03MotH7023145Mot 2019/20:3145Erkännande av polisers insats i samhället
2019-10-03MotH7023144Mot 2019/20:3144Ett reellt tjänstemannaansvar
2019-10-03MotH7023143Mot 2019/20:3143Ett starkare nordiskt samarbete
2019-10-03MotH7023142Mot 2019/20:3142Ökad organdonation och fler blodgivare
2019-10-03MotH7023141Mot 2019/20:3141Försäljning av statliga bolag
2019-10-03MotH7023140Mot 2019/20:3140Ungas möjlighet till en egen bostad
2019-10-03MotH7023139Mot 2019/20:3139Åtgärder för en ökad möjlighet till en egen bostad
2019-10-03MotH7023138Mot 2019/20:3138Stärk Sveriges talangattraktion
2019-10-03MotH7023137Mot 2019/20:3137Idrottsplatser som en del av samhällsplaneringen
2019-10-03MotH7023136Mot 2019/20:3136Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare kunna stävja olovlig andrahandsuthyrning
2019-10-03MotH7023135Mot 2019/20:3135Bullernivåer för idrott
2019-10-03MotH7023134Mot 2019/20:3134Nationell satsning på förebyggande insatser i brottsutsatta bostadsområden
2019-10-03MotH7023133Mot 2019/20:3133Strategier för en långsiktigt hållbar utveckling
2019-10-03MotH7023132Mot 2019/20:3132Vägledning för att säkerställa idrottens roll i bostadsområden
2019-10-03MotH7023131Mot 2019/20:3131Momsregler och civilsamhället
2019-10-03MotH7023130Mot 2019/20:3130Jämlik tandvård
2019-10-03MotH7023129Mot 2019/20:3129Åtgärder mot arbetslivskriminaliteten
2019-10-03MotH7023128Mot 2019/20:3128Utfasning av plastpåsar
2019-10-03MotH7023127Mot 2019/20:3127Trygghet när Arbetsförmedlingen reformeras
2019-10-03MotH7023126Mot 2019/20:3126Anmälningsplikt gällande ofödda barn
2019-10-03MotH7023125Mot 2019/20:3125Sänk kostnaderna för public service
2019-10-03MotH7023124Mot 2019/20:3124Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2019-10-03MotH7023123Mot 2019/20:3123Republiken Kinas deltagande i FN:s underorganisationer
2019-10-03MotH7023122Mot 2019/20:3122Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2019-10-03MotH7023121Mot 2019/20:3121Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige
2019-10-03MotH7023120Mot 2019/20:3120Arbetskraftsinvandring
2019-10-03MotH7023119Mot 2019/20:3119En ansvarsfull migrationspolitik
2019-10-03MotH7023118Mot 2019/20:3118Krafttag mot våld och förtryck i hederns namn
2019-10-03MotH7023117Mot 2019/20:3117Vuxenutbildningen
2019-10-03MotH7023116Mot 2019/20:3116Redovisning av vad skattepengarna går till på deklarationen
2019-10-03MotH7023115Mot 2019/20:3115Reformer för ökad tillväxt i Stockholm
2019-10-03MotH7023114Mot 2019/20:3114Mini-jobs på svensk arbetsmarknad
2019-10-03MotH7023113Mot 2019/20:3113Vinter-OS
2019-10-03MotH7023112Mot 2019/20:3112Utveckling av Jämtlands län
2019-10-03MotH7023111Mot 2019/20:3111Effektivare bekämpning av drograttfylleri
2019-10-03MotH7023110Mot 2019/20:3110En skola att lita på
2019-10-03MotH7023109Mot 2019/20:3109En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum
2019-10-03MotH7023108Mot 2019/20:3108Möjligheternas land
2019-10-03MotH7023107Mot 2019/20:3107Ansvar och resultat för klimat och miljö
2019-10-03MotH7023106Mot 2019/20:3106Frihetsreformer för Sveriges landsbygd
2019-10-03MotH7023105Mot 2019/20:3105Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2019-10-03MotH7023104Mot 2019/20:3104En ny sjukförsäkring
2019-10-03MotH7023103Mot 2019/20:3103Kultur i hela landet
2019-10-03MotH7023102Mot 2019/20:3102Förbjud leksaksvapen i handeln
2019-10-03MotH7023101Mot 2019/20:3101Öka den polisiära närvaron i kommunerna
2019-10-03MotH7023100Mot 2019/20:3100En nationell Öresundsagenda
2019-10-03MotH7023099Mot 2019/20:3099Öresundsmetron
2019-10-03MotH7023098Mot 2019/20:3098Legalisering av surrogatmoderskap
2019-10-03MotH7023097Mot 2019/20:3097En skola som präglas av kvalitet och konkurrens
2019-10-03MotH7023096Mot 2019/20:3096Sänkt straffbarhetsålder
2019-10-03MotH7023095Mot 2019/20:3095Uteblivet studiestöd
2019-10-03MotH7023094Mot 2019/20:3094Trygghet och arbetsro för skolans medarbetare och elever
2019-10-03MotH7023093Mot 2019/20:3093Yrkesväxling, yrkeshögskola, vuxenutbildning och sfi
2019-10-03MotH7023092Mot 2019/20:3092Fler skickliga lärare och en lärarutbildning av hög kvalitet
2019-10-03MotH7023091Mot 2019/20:3091Högre utbildning, universitet och högskolor
2019-10-03MotH7023090Mot 2019/20:3090Forskning och innovation för mer kunskap och fler jobb i Sverige
2019-10-03MotH7023089Mot 2019/20:3089Grundskolan
2019-10-03MotH7023088Mot 2019/20:3088Högre kvalitet, ett tydligare nationellt ansvar och en bättre finansiering av svensk skola
2019-10-03MotH7023087Mot 2019/20:3087Förskolan - skolan där kunskapsresan startar
2019-10-03MotH7023086Mot 2019/20:3086En mer flexibel gymnasieskola
2019-10-03MotH7023085Mot 2019/20:3085Ungas inträde på arbetsmarknaden
2019-10-03MotH7023084Mot 2019/20:3084Hot och våld mot lantbrukare med flera
2019-10-03MotH7023083Mot 2019/20:3083Djurrättsextremister
2019-10-03MotH7023082Mot 2019/20:3082Konsumentpolitik
2019-10-03MotH7023081Mot 2019/20:3081Bevara ålfisket
2019-10-03MotH7023080Mot 2019/20:3080Associationsrätt
2019-10-03MotH7023079Mot 2019/20:3079Familjerätt
2019-10-03MotH7023078Mot 2019/20:3078Liberalisera den svenska modellen
2019-10-03MotH7023077Mot 2019/20:3077Heltäckande översyn av överförmyndar-, godmans- och förvaltarsystemet
2019-10-03MotH7023076Mot 2019/20:3076Rättsstaten åter
2019-10-03MotH7023075Mot 2019/20:3075Höj läraryrkets status och kvaliteten i lärarutbildningen
2019-10-03MotH7023074Mot 2019/20:3074Rikstäckande trafikmedicinsk kompetens
2019-10-03MotH7023073Mot 2019/20:3073En skola fri från mobbning
2019-10-03MotH7023072Mot 2019/20:3072Principer för en flexibel och jämställd föräldraförsäkring
2019-10-03MotH7023071Mot 2019/20:3071Värdegrund och prioriteringsprinciper inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
2019-10-03MotH7023070Mot 2019/20:3070Liberal kulturpolitik
2019-10-03MotH7023069Mot 2019/20:3069En effektiv polis
2019-10-03MotH7023068Mot 2019/20:3068Kraftfulla åtgärder mot sexualbrott
2019-10-03MotH7023067Mot 2019/20:3067Förstärkta åtgärder mot terrorism
2019-10-03MotH7023066Mot 2019/20:3066Ett nationellt förbud mot tiggeri
2019-10-03MotH7023065Mot 2019/20:3065Åtgärder mot unga som begår brott
2019-10-03MotH7023064Mot 2019/20:3064Våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet
2019-10-03MotH7023063Mot 2019/20:3063Åtgärder mot gängbrottsligheten
2019-10-03MotH7023062Mot 2019/20:3062En modern, tydlig och effektiv kriminalvård
2019-10-03MotH7023061Mot 2019/20:3061Stöldligor och annan mängdbrottslighet
2019-10-03MotH7023060Mot 2019/20:3060Återupprätta samhällskontraktet - en budget för Sverige
2019-10-03MotH7023059Mot 2019/20:3059En långsiktigt hållbar migrationspolitik
2019-10-03MotH7023058Mot 2019/20:3058Tjänstevapen för tullinspektörer
2019-10-03MotH7023057Mot 2019/20:3057Skärpta straff för djurplågeri
2019-10-03MotH7023056Mot 2019/20:3056Krafttag mot radikala muslimer och jihadresenärer
2019-10-03MotH7023055Mot 2019/20:3055Krafttag mot det illegala gatuspelet
2019-10-03MotH7023054Mot 2019/20:3054Förhindrande av oskäliga skadestånd vid frihetsberövanden
2019-10-03MotH7023053Mot 2019/20:3053Språkfrågor
2019-10-03MotH7023052Mot 2019/20:3052Ett stärkt medborgarskap
2019-10-03MotH7023051Mot 2019/20:3051En hållbar och rättssäker asylpolitik
2019-10-03MotH7023050Mot 2019/20:3050Anhöriginvandring
2019-10-03MotH7023049Mot 2019/20:3049Genomför Försvarsberedningens förslag i sin helhet
2019-10-03MotH7023048Mot 2019/20:3048Kultur- och mediepolitisk motion
2019-10-03MotH7023047Mot 2019/20:3047Spelmarknadspolitik
2019-10-03MotH7023046Mot 2019/20:3046Ett starkt och självständigt civilsamhälle
2019-10-03MotH7023045Mot 2019/20:3045Miljö och klimat
2019-10-03MotH7023044Mot 2019/20:3044Högre straff för att skada djur i samhällets tjänst
2019-10-03MotH7023043Mot 2019/20:3043Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica
2019-10-03MotH7023042Mot 2019/20:3042Förebygga och ta bort gränshinder i Norden
2019-10-03MotH7023041Mot 2019/20:3041Företagens ansvar gällande mänskliga rättigheter
2019-10-03MotH7023040Mot 2019/20:3040Kashmir
2019-10-03MotH7023039Mot 2019/20:3039Omställningspension vid dödsfall
2019-10-03MotH7023038Mot 2019/20:3038Rätt person på rätt adress
2019-10-03MotH7023037Mot 2019/20:3037Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik
2019-10-03MotH7023036Mot 2019/20:3036Öka möjligheterna för kommunerna att bidra till att upptäcka och stävja välfärdsbrottslighet
2019-10-03MotH7023035Mot 2019/20:3035Stickmyggor - ansvar för bekämpning i dag och på sikt
2019-10-03MotH7023034Mot 2019/20:3034Översyn av delvis uppskjutet barnbidrag
2019-10-03MotH7023033Mot 2019/20:3033Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen
2019-10-03MotH7023032Mot 2019/20:3032Stärk det finska minoritetsspråkets ställning i Sverige
2019-10-03MotH7023031Mot 2019/20:3031Byte av registreringsnummer på bil
2019-10-03MotH7023030Mot 2019/20:3030Fritidshem för alla barn
2019-10-03MotH7023029Mot 2019/20:3029Rusta upp räddningstjänsten
2019-10-03MotH7023028Mot 2019/20:3028Aleviter
2019-10-03MotH7023027Mot 2019/20:3027Xinjiang
2019-10-03MotH7023026Mot 2019/20:3026Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad
2019-10-03MotH7023025Mot 2019/20:3025Södertörns högskola
2019-10-03MotH7023024Mot 2019/20:3024Handel utvecklar världen
2019-10-03MotH7023023Mot 2019/20:3023Kustbevakningen som ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen
2019-10-03MotH7023022Mot 2019/20:3022Diplomatiska förbindelser med Taiwan
2019-10-03MotH7023021Mot 2019/20:3021Trängselskattens påminnelseavgift
2019-10-03MotH7023020Mot 2019/20:3020Utgiftsområde 24 Näringsliv
2019-10-03MotH7023019Mot 2019/20:3019Utgiftsområde 21 Energi
2019-10-03MotH7023018Mot 2019/20:3018Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2019-10-03MotH7023017Mot 2019/20:3017Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2019-10-03MotH7023016Mot 2019/20:3016Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2019-10-03MotH7023015Mot 2019/20:3015Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2019-10-03MotH7023014Mot 2019/20:3014Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2019-10-03MotH7023013Mot 2019/20:3013Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2019-10-03MotH7023012Mot 2019/20:3012Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2019-10-03MotH7023011Mot 2019/20:3011Utgiftsområde 8 Migration
2019-10-03MotH7023010Mot 2019/20:3010Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2019-10-03MotH7023009Mot 2019/20:3009Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2019-10-03MotH7023008Mot 2019/20:3008Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2019-10-03MotH7023007Mot 2019/20:3007Centrum för samisk hälsa
2019-10-03MotH7023006Mot 2019/20:3006Cancerscreening
2019-10-03MotH7023005Mot 2019/20:3005Tester av artärstelhet
2019-10-03MotH7023004Mot 2019/20:3004Anslag för skolresor till Auschwitz
2019-10-03MotH7023003Mot 2019/20:3003Inför en nationell sköldkörtelstrategi i Sverige
2019-10-03MotH7023002Mot 2019/20:3002Kontroll i fråga om assistansersättning
2019-10-03MotH7023001Mot 2019/20:3001Stärkt skydd för den svenska demokratin
2019-10-03MotH7023000Mot 2019/20:3000Avskaffa flygskatten
2019-10-03MotH7022999Mot 2019/20:2999Lägre bensin och dieselskatt i Norrland
2019-10-03MotH7022998Mot 2019/20:2998RUT-avdrag för taxiresor
2019-10-03MotH7022997Mot 2019/20:2997Ta bort överindexeringen av bensin och diesel
2019-10-03MotH7022996Mot 2019/20:2996Möjlighet till upphävande av sekretess
2019-10-03MotH7022995Mot 2019/20:2995Barnperspektiv hos myndigheter
2019-10-03MotH7022994Mot 2019/20:2994Kunskapscentrum för deep brain stimulation (DBS) i Umeå
2019-10-03MotH7022993Mot 2019/20:2993Mer hushållsekonomi i skolan
2019-10-03MotH7022992Mot 2019/20:2992Värna Umeå universitet
2019-10-03MotH7022990Mot 2019/20:2990Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2019-10-03MotH7022989Mot 2019/20:2989Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2019-10-03MotH7022988Mot 2019/20:2988Utgiftsområde 8 Migration
2019-10-03MotH7022987Mot 2019/20:2987Ökat bostadsbyggande
2019-10-03MotH7022986Mot 2019/20:2986Myndigheternas informationssäkerhet
2019-10-03MotH7022985Mot 2019/20:2985Fortkörning där blåljuspersonal arbetar
2019-10-03MotH7022984Mot 2019/20:2984Fortkörning vid vägarbeten
2019-10-03MotH7022983Mot 2019/20:2983Krafttag mot svarttaxi
2019-10-03MotH7022982Mot 2019/20:2982Stärka Arlandas konkurrenskraft
2019-10-03MotH7022981Mot 2019/20:2981Gårdsförsäljning
2019-10-03MotH7022980Mot 2019/20:2980Exportstöd till svensk småbåtsindustri
2019-10-03MotH7022979Mot 2019/20:2979Ekonomiska frizoner i glesbygden
2019-10-03MotH7022978Mot 2019/20:2978Stärkt äganderätt när staten tar mark för gemensamt ändamål
2019-10-03MotH7022977Mot 2019/20:2977Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp
2019-10-03MotH7022976Mot 2019/20:2976Förtroendet för allemansrätten
2019-10-03MotH7022975Mot 2019/20:2975Förenklade strandskyddsregler
2019-10-03MotH7022974Mot 2019/20:2974Olaglig yrkestrafik
2019-10-03MotH7022973Mot 2019/20:2973Svarttaxi på nätet
2019-10-03MotH7022972Mot 2019/20:2972Uppvisande av körkort
2019-10-03MotH7022971Mot 2019/20:2971Höjd hastighet för A-traktorer
2019-10-03MotH7022970Mot 2019/20:2970Höjd hastighet för bärgningsbilar
2019-10-03MotH7022969Mot 2019/20:2969Tillåt vinterdäck efter den 15 april
2019-10-03MotH7022968Mot 2019/20:2968Översyn av hastigheter
2019-10-03MotH7022967Mot 2019/20:2967Pausa fjärrstyrd flygledning i Sverige
2019-10-03MotH7022966Mot 2019/20:2966Skynda på en ny dragning av E4:an i Skellefteå
2019-10-03MotH7022965Mot 2019/20:2965Traktamente för soldater
2019-10-03MotH7022964Mot 2019/20:2964Försvarets skyddscentrum i Umeå
2019-10-03MotH7022963Mot 2019/20:2963Villkor för turism i Sverige
2019-10-03MotH7022962Mot 2019/20:2962Villkor för småföretag
2019-10-03MotH7022961Mot 2019/20:2961Upphävande av uranutvinningsförbudet
2019-10-03MotH7022960Mot 2019/20:2960Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
2019-10-03MotH7022959Mot 2019/20:2959Ytterligare skärpa straffen för olaga vapeninnehav
2019-10-03MotH7022958Mot 2019/20:2958SVT:s närvaro på facebook
2019-10-03MotH7022957Mot 2019/20:2957Ta hänsyn till avstånd i fördelning av polisresurser
2019-10-03MotH7022956Mot 2019/20:2956Rättsprocesser vid ekobrottsmål
2019-10-03MotH7022955Mot 2019/20:2955Stärkt äganderätt
2019-10-03MotH7022954Mot 2019/20:2954SVT:s sändningstillstånd
2019-10-03MotH7022953Mot 2019/20:2953Nationellt skogsmuseum i Lycksele
2019-10-03MotH7022952Mot 2019/20:2952Nationell strategi mot nätmobbning
2019-10-03MotH7022951Mot 2019/20:2951Bredda granskningsnämndens uppdrag
2019-10-03MotH7022950Mot 2019/20:2950Kyrkobyggnadernas förvaltande
2019-10-03MotH7022949Mot 2019/20:2949Lotteriförsäljning
2019-10-03MotH7022948Mot 2019/20:2948Centralisering av journalister
2019-10-03MotH7022947Mot 2019/20:2947All public services verksamhet ska vara möjlig att granska
2019-10-03MotH7022946Mot 2019/20:2946Brott under pågående asylprocess
2019-10-03MotH7022945Mot 2019/20:2945Stoppa stöldligorna
2019-10-03MotH7022944Mot 2019/20:2944Skärpt straffpåföljd vid grova brott
2019-10-03MotH7022943Mot 2019/20:2943Skärpt straffpåföljd vid försäljning av narkotika
2019-10-03MotH7022942Mot 2019/20:2942Skärpt straffpåföljd för våldtäkt
2019-10-03MotH7022941Mot 2019/20:2941Skärpt straff för övergrepp i rättssak
2019-10-03MotH7022940Mot 2019/20:2940Jämställt företagande
2019-10-03MotH7022939Mot 2019/20:2939Förstärkning av polisen i Norrland
2019-10-03MotH7022938Mot 2019/20:2938Förvara vapen i andras vapenskåp
2019-10-03MotH7022937Mot 2019/20:2937Nationellt tiggeriförbud
2019-10-03MotH7022936Mot 2019/20:2936Utvisning vid brott
2019-10-03MotH7022935Mot 2019/20:2935Toatömningslagen
2019-10-03MotH7022934Mot 2019/20:2934Stoppa införandet av en kilometerskatt
2019-10-03MotH7022933Mot 2019/20:2933Skatteregler för barnvaktstjänster
2019-10-03MotH7022932Mot 2019/20:2932Skatteavdrag för sjukgymnastik
2019-10-03MotH7022931Mot 2019/20:2931Missbruk i olika former måste tas på större allvar
2019-10-03MotH7022930Mot 2019/20:2930Snöröjning i Norrland
2019-10-03MotH7022929Mot 2019/20:2929Stärk hjärt-kärlsjukvården
2019-10-03MotH7022928Mot 2019/20:2928En bättre start i livet - insatser för socialt utsatta barn
2019-10-03MotH7022927Mot 2019/20:2927Psykiatrin - korta köerna och stärk det förebyggande arbetet
2019-10-03MotH7022926Mot 2019/20:2926Stärk seniorers livskvalitet - trygg äldreomsorg
2019-10-03MotH7022925Mot 2019/20:2925Nationell handlingsplan för socialtjänsten
2019-10-03MotH7022924Mot 2019/20:2924En trygg diabetesvård - i hela Sverige
2019-10-03MotH7022923Mot 2019/20:2923Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och personer med funktionsnedsättning
2019-10-03MotH7022922Mot 2019/20:2922Stärk vårdens medarbetare
2019-10-03MotH7022921Mot 2019/20:2921Riv hinder för digitalisering av hälso- och sjukvård
2019-10-03MotH7022920Mot 2019/20:2920Patientsäker vård av hög kvalitet
2019-10-03MotH7022919Mot 2019/20:2919Stärk migränvården
2019-10-03MotH7022918Mot 2019/20:2918Ett samlat omhändertagande av de mest sjuka
2019-10-03MotH7022917Mot 2019/20:2917Ett hälsosammare och hållbart Sverige
2019-10-03MotH7022916Mot 2019/20:2916En ny uppdaterad nationell cancerstrategi
2019-10-03MotH7022915Mot 2019/20:2915En plan för jämlikhet och grön omställning
2019-10-03MotH7022914Mot 2019/20:2914Skatteavdrag för motionstävlingar
2019-10-03MotH7022913Mot 2019/20:2913Skatteavdrag för ideella ledare inom ungdomsidrotten
2019-10-03MotH7022912Mot 2019/20:2912Skatteavdrag för gymkort
2019-10-03MotH7022911Mot 2019/20:2911Bohmanhus på 100 kvm
2019-10-03MotH7022910Mot 2019/20:2910Framtidens infektioner
2019-10-03MotH7022909Mot 2019/20:2909Fribelopp vid högre studier
2019-10-03MotH7022908Mot 2019/20:2908Mer hushållsekonomi i skolan
2019-10-03MotH7022907Mot 2019/20:2907Stärk lantbrukets konkurrenskraft
2019-10-03MotH7022906Mot 2019/20:2906Återvinning av nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar
2019-10-03MotH7022905Mot 2019/20:2905Åtgärder mot stöld av båtmotorer
2019-10-03MotH7022904Mot 2019/20:2904Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri
2019-10-03MotH7022903Mot 2019/20:2903Frivilliga skatteinbetalningar
2019-10-03MotH7022902Mot 2019/20:2902Avskaffande av miljözoner för personbilar
2019-10-03MotH7022901Mot 2019/20:2901Organdonationer
2019-10-03MotH7022900Mot 2019/20:2900Säkerhetspolitisk handlingsfrihet
2019-10-03MotH7022899Mot 2019/20:2899Färdplan för ett Natomedlemskap
2019-10-03MotH7022898Mot 2019/20:2898Stärkt biblioteksväsende
2019-10-03MotH7022897Mot 2019/20:2897Podden som den nya kulturtidskriften
2019-10-03MotH7022896Mot 2019/20:2896Förbjud hets till suicid
2019-10-03MotH7022895Mot 2019/20:2895Kommunala ordningsvakter
2019-10-03MotH7022894Mot 2019/20:2894Sänkt straffmyndighetsålder
2019-10-03MotH7022893Mot 2019/20:2893Svenskt medlemskap i Nato
2019-10-03MotH7022892Mot 2019/20:2892Förverkande av kriminellas egendom
2019-10-03MotH7022891Mot 2019/20:2891Tolkningen av beviskravet "ställt utom rimligt tvivel"
2019-10-03MotH7022890Mot 2019/20:2890Hindra hatpredikanter från att resa in i Sverige
2019-10-03MotH7022889Mot 2019/20:2889Reformera alkohollagen
2019-10-03MotH7022888Mot 2019/20:2888Försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i landet
2019-10-03MotH7022887Mot 2019/20:2887Riskerna med kusingifte
2019-10-03MotH7022886Mot 2019/20:2886Tydligare regler kring ingrepp i estetiskt syfte
2019-10-03MotH7022885Mot 2019/20:2885Tillsätta ett sjöfartsråd
2019-10-03MotH7022884Mot 2019/20:2884Skyldighet att uppvisa körkort
2019-10-03MotH7022883Mot 2019/20:2883Uppmaning till självmord
2019-10-03MotH7022882Mot 2019/20:2882Migrationsverkets förvar
2019-10-03MotH7022881Mot 2019/20:2881Reglerna för arbetskraftsinvandring
2019-10-03MotH7022880Mot 2019/20:2880Ändra postlagen
2019-10-03MotH7022879Mot 2019/20:2879Slopat krav på domarerfarenhet
2019-10-03MotH7022878Mot 2019/20:2878Säkerhetsåtgärder på landets akutmottagningar
2019-10-03MotH7022877Mot 2019/20:2877Uppgradera det svenska medborgarskapet
2019-10-03MotH7022876Mot 2019/20:2876Etableringsstrategi för pråmtrafiken
2019-10-03MotH7022875Mot 2019/20:2875Grovt brott mot tystnadsplikten
2019-10-03MotH7022874Mot 2019/20:2874Stoppa bidrag till religiösa förbund
2019-10-03MotH7022873Mot 2019/20:2873Konkurrensneutral biljettplattform
2019-10-03MotH7022872Mot 2019/20:2872Reformering av LAS
2019-10-03MotH7022871Mot 2019/20:2871Lagen om rättshjälp
2019-10-03MotH7022870Mot 2019/20:2870Avskaffande av laglotten
2019-10-03MotH7022869Mot 2019/20:2869Ändring i bostadsrättslagen
2019-10-03MotH7022868Mot 2019/20:2868Överklagandeprocessen vid detaljplaneärenden och bygglov
2019-10-03MotH7022867Mot 2019/20:2867Språkkunskap för medborgarskap
2019-10-03MotH7022866Mot 2019/20:2866Bilmålvakter
2019-10-03MotH7022865Mot 2019/20:2865Begränsa möjligheten för utländska aktörer att köpa strategiska fastigheter i Sverige
2019-10-03MotH7022864Mot 2019/20:2864Nationalscen för film
2019-10-03MotH7022863Mot 2019/20:2863Konstlandet Sverige
2019-10-03MotH7022862Mot 2019/20:2862Yttre portar för att skydda Göteborg mot översvämningar och höjda havsnivåer
2019-10-03MotH7022861Mot 2019/20:2861Inrätta en konstnärsombudsman
2019-10-03MotH7022860Mot 2019/20:2860Skademinimering i tobakspolitiken
2019-10-03MotH7022859Mot 2019/20:2859Rovdjurspolitik
2019-10-03MotH7022858Mot 2019/20:2858Naturbaserade klimatlösningar
2019-10-03MotH7022857Mot 2019/20:2857Översyn av den etiska prövningen av djurförsök
2019-10-03MotH7022856Mot 2019/20:2856Karenstid för ändring av fastighetsavgift till fastighetsskatt efter brand
2019-10-03MotH7022855Mot 2019/20:2855Rätt till rökfritt boende
2019-10-03MotH7022854Mot 2019/20:2854En mer effektiv minoritetspolitik
2019-10-03MotH7022853Mot 2019/20:2853Politik för det samiska folket
2019-10-03MotH7022852Mot 2019/20:2852En hållbar mineralpolitik
2019-10-03MotH7022851Mot 2019/20:2851Åtgärder för ökad psykisk hälsa hos unga
2019-10-03MotH7022850Mot 2019/20:2850Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden
2019-10-03MotH7022849Mot 2019/20:2849Stärk möjligheten att ge stöd till barn som far illa
2019-10-03MotH7022848Mot 2019/20:2848Ge individer och anhöriga initiativrätt till SIP, samordnad individuell plan
2019-10-03MotH7022847Mot 2019/20:2847Avskaffa dagsböter som straffpåföljd
2019-10-03MotH7022846Mot 2019/20:2846Trafiklärarlegitimation
2019-10-03MotH7022845Mot 2019/20:2845Lägg ned Myndigheten för stöd till trossamfund
2019-10-03MotH7022844Mot 2019/20:2844Tolkservice
2019-10-03MotH7022843Mot 2019/20:2843Avskaffa Systembolaget
2019-10-03MotH7022842Mot 2019/20:2842Böter som straffpåföljd för ringa stöld
2019-10-03MotH7022841Mot 2019/20:2841Avslag på asylansökan för personer som begår brott
2019-10-03MotH7022840Mot 2019/20:2840Utvisning av brottslingar
2019-10-03MotH7022839Mot 2019/20:2839Förhindra kapningar av bostadsrättsföreningar
2019-10-03MotH7022838Mot 2019/20:2838Elskatten för elbussar
2019-10-03MotH7022837Mot 2019/20:2837Bättre infrastruktur i Skåne
2019-10-03MotH7022836Mot 2019/20:2836Reformera och strama åt bidragssystemen
2019-10-03MotH7022835Mot 2019/20:2835En mer rättvis skadeståndsrätt
2019-10-03MotH7022834Mot 2019/20:2834Ökad valfrihet i välfärden
2019-10-03MotH7022833Mot 2019/20:2833Från bidrag till jobb - Moderaternas integrationspolitik
2019-10-03MotH7022832Mot 2019/20:2832Kraftsamling för att bekämpa brottsligheten i Sverige
2019-10-03MotH7022831Mot 2019/20:2831Rättvis och hållbar tillväxt
2019-10-03MotH7022830Mot 2019/20:2830En utrikespolitik utifrån svenska intressen
2019-10-03MotH7022829Mot 2019/20:2829Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård
2019-10-03MotH7022828Mot 2019/20:2828Social rörlighet och bättre möjligheter för socialt utsatta barn och unga
2019-10-03MotH7022827Mot 2019/20:2827En liberal svensk Rysslandspolitik
2019-10-03MotH7022826Mot 2019/20:2826Liberal politik mot våld i nära relationer och sexualbrott
2019-10-03MotH7022825Mot 2019/20:2825Energiförsörjning till Gotland
2019-10-03MotH7022824Mot 2019/20:2824Häktesverksamheten i Västerås
2019-10-03MotH7022823Mot 2019/20:2823Stöd till unga brottsoffer
2019-10-03MotH7022822Mot 2019/20:2822Motverka bidrag till extrema organisationer
2019-10-03MotH7022821Mot 2019/20:2821Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
2019-10-03MotH7022820Mot 2019/20:2820Trafikplikt på Mora flygplats
2019-10-03MotH7022819Mot 2019/20:2819Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2019-10-03MotH7022818Mot 2019/20:2818Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2019-10-03MotH7022817Mot 2019/20:2817Dalabanan
2019-10-03MotH7022816Mot 2019/20:2816En nationell värdekommission
2019-10-03MotH7022815Mot 2019/20:2815Ställ motkrav på palestinska myndigheten
2019-10-03MotH7022814Mot 2019/20:2814Barnomsorgspeng för vård av egna barn
2019-10-03MotH7022813Mot 2019/20:2813Offentliggör all information om Raoul Wallenberg
2019-10-03MotH7022812Mot 2019/20:2812Utredning om könsdysfori
2019-10-03MotH7022811Mot 2019/20:2811Bygg ut väg 282
2019-10-03MotH7022810Mot 2019/20:2810Bekämpning av översvämningsmygg
2019-10-03MotH7022809Mot 2019/20:2809Gör det mindre attraktivt för utländska stöldligor att verka i Sverige
2019-10-03MotH7022808Mot 2019/20:2808Nya riktlinjer för fosterdiagnostik
2019-10-03MotH7022807Mot 2019/20:2807Granska polisutbildningens kvalitet
2019-10-03MotH7022806Mot 2019/20:2806Förbud mot skyddsvästar
2019-10-03MotH7022805Mot 2019/20:2805Vårdnadshavares roll vid lagföring av omyndig
2019-10-03MotH7022804Mot 2019/20:2804Dags att börja planera för en andra Ölandsbro
2019-10-03MotH7022803Mot 2019/20:2803Liberal politik för ett levande civilsamhälle
2019-10-03MotH7022802Mot 2019/20:2802Liberal bostadspolitik
2019-10-03MotH7022801Mot 2019/20:2801Utökad flytträtt för pensionsförsäkringar
2019-10-03MotH7022800Mot 2019/20:2800Folkhälsofrågor
2019-10-03MotH7022799Mot 2019/20:2799Vilka reformer krävs för en liberal och konkurrenskraftig arbetsmarknad 2030?
2019-10-03MotH7022798Mot 2019/20:2798Ekonomisk trygghet för barn och familj
2019-10-03MotH7022797Mot 2019/20:2797Barnvänlig familjepolitik
2019-10-03MotH7022796Mot 2019/20:2796Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2019-10-03MotH7022795Mot 2019/20:2795Liberal familjerätt
2019-10-03MotH7022794Mot 2019/20:2794Insatser mot grov organiserad brottslighet och vapenbrott
2019-10-03MotH7022793Mot 2019/20:2793Insatser för unga lagöverträdare
2019-10-03MotH7022791Mot 2019/20:2791Buller från vindkraftverk
2019-10-03MotH7022790Mot 2019/20:2790Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2019-10-03MotH7022789Mot 2019/20:2789Sponsring av kultur från näringslivet
2019-10-03MotH7022788Mot 2019/20:2788Utgiftsområde 15 Studiestöd
2019-10-03MotH7022787Mot 2019/20:2787Säkerställ synskärpa i samband med körkortsförnyelse
2019-10-03MotH7022786Mot 2019/20:2786Ersättning till de yrkesfiskare som drabbas av förbudet mot kommersiellt torskfiske i Östersjön
2019-10-03MotH7022785Mot 2019/20:2785Stärk Sveriges kontakter med Israel
2019-10-03MotH7022784Mot 2019/20:2784Tillsätt en ensamhetsminister
2019-10-03MotH7022783Mot 2019/20:2783Åtgärder för att minska pornografins skadeverkningar
2019-10-03MotH7022782Mot 2019/20:2782Förstärkt antidopningsarbete
2019-10-03MotH7022781Mot 2019/20:2781Politik för ett stärkt civilsamhälle
2019-10-03MotH7022780Mot 2019/20:2780TBE-vaccinering
2019-10-03MotH7022779Mot 2019/20:2779Obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare
2019-10-03MotH7022778Mot 2019/20:2778Krafttag mot barnfetma
2019-10-03MotH7022777Mot 2019/20:2777Offentligfinansierade tolkkostnader för döva
2019-10-03MotH7022776Mot 2019/20:2776Inför fixrum på prov i Göteborg
2019-10-03MotH7022775Mot 2019/20:2775Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2019-10-03MotH7022774Mot 2019/20:2774Jakt och viltvård
2019-10-03MotH7022773Mot 2019/20:2773Det svenska snuset
2019-10-03MotH7022772Mot 2019/20:2772Ersättning för narkolepsi till följd av Pandemrixvaccinering
2019-10-03MotH7022771Mot 2019/20:2771Handlingsplan mot tuberkulos
2019-10-03MotH7022770Mot 2019/20:2770Skolans sexualundervisning
2019-10-03MotH7022768Mot 2019/20:2768Effektiva verktyg mot ätberoende
2019-10-03MotH7022767Mot 2019/20:2767Droger på LVM-hem
2019-10-03MotH7022766Mot 2019/20:2766Ansvaret för missbruks- och beroendevården och samsjuklighet
2019-10-03MotH7022765Mot 2019/20:2765Krafttag mot läkemedelsmissbruk
2019-10-03MotH7022764Mot 2019/20:2764Gemensamhetsutrymmen på LSS-boenden
2019-10-03MotH7022763Mot 2019/20:2763Tillgänglighet genom teckenspråk
2019-10-03MotH7022762Mot 2019/20:2762Låt unga forskare behålla sin sociala trygghet under den postdoktorala perioden
2019-10-03MotH7022761Mot 2019/20:2761Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2019-10-03MotH7022760Mot 2019/20:2760Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2019-10-03MotH7022759Mot 2019/20:2759Utökat stöd och utmärkelse för veteraner
2019-10-03MotH7022758Mot 2019/20:2758Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter
2019-10-03MotH7022757Mot 2019/20:2757Vägskyltning
2019-10-03MotH7022756Mot 2019/20:2756Smärtvård
2019-10-03MotH7022755Mot 2019/20:2755Rätten till egna embryon
2019-10-03MotH7022754Mot 2019/20:2754Buller och hälsa
2019-10-03MotH7022753Mot 2019/20:2753Förmånen att äta jobblunch ur konservburk
2019-10-03MotH7022752Mot 2019/20:2752Motverka dumpning av bilvrak
2019-10-03MotH7022751Mot 2019/20:2751Liberala reformer mot narkotika och för bättre beroendevård
2019-10-03MotH7022750Mot 2019/20:2750Skydd och trygghet - sekretesslagstiftning som fyller sitt syfte
2019-10-03MotH7022749Mot 2019/20:2749Differentiera trängselskatt
2019-10-03MotH7022748Mot 2019/20:2748Förebygg missförhållanden och gör det enklare att tipsa om otrygga arbetsplatser
2019-10-03MotH7022747Mot 2019/20:2747Rena hav
2019-10-03MotH7022746Mot 2019/20:2746Liberal infrastruktur för en hållbar framtid
2019-10-03MotH7022745Mot 2019/20:2745Liberal politik mot hedersrelaterat våld och förtryck
2019-10-03MotH7022744Mot 2019/20:2744Arbetskraftsinvandring
2019-10-03MotH7022743Mot 2019/20:2743Liberal politik för färre och enklare regler
2019-10-03MotH7022742Mot 2019/20:2742Liberal funktionshinderspolitik
2019-10-03MotH7022741Mot 2019/20:2741Underlätta för idéburna företag
2019-10-03MotH7022740Mot 2019/20:2740Sverige hör hemma i demokratiernas försvarsförbund
2019-10-03MotH7022739Mot 2019/20:2739Det livslånga lärandet och företagens kompetensbehov
2019-10-03MotH7022738Mot 2019/20:2738Framtidssäkra det svenska vägnätet för ökad trafiksäkerhet
2019-10-03MotH7022737Mot 2019/20:2737En robust och bred krisberedskap
2019-10-03MotH7022736Mot 2019/20:2736Ett starkt totalförsvar för att säkra Sverige
2019-10-03MotH7022735Mot 2019/20:2735En räddningstjänst som är effektiv i både freds- och krigstid
2019-10-03MotH7022734Mot 2019/20:2734Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare
2019-10-03MotH7022733Mot 2019/20:2733Bygg ut riksväg 40
2019-10-03MotH7022732Mot 2019/20:2732Terrorism
2019-10-03MotH7022731Mot 2019/20:2731Bygg nya stambanor för höghastighetståg
2019-10-03MotH7022730Mot 2019/20:2730Riksväg 26/47 Månseryd-Hedenstorp
2019-10-03MotH7022729Mot 2019/20:2729Kriminalvården
2019-10-03MotH7022728Mot 2019/20:2728Tydliga reaktioner mot brott
2019-10-03MotH7022727Mot 2019/20:2727Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2019-10-03MotH7022726Mot 2019/20:2726Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck
2019-10-03MotH7022725Mot 2019/20:2725Motverka hybridkrigföring i form av propaganda
2019-10-03MotH7022724Mot 2019/20:2724Skydd för medieredaktioner
2019-10-03MotH7022723Mot 2019/20:2723Förebyggande av våldsbejakande extremism
2019-10-03MotH7022722Mot 2019/20:2722Starkare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor
2019-10-03MotH7022721Mot 2019/20:2721Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomi
2019-10-03MotH7022720Mot 2019/20:2720Äldre och digital teknik
2019-10-03MotH7022719Mot 2019/20:2719Arbete och utbildning ska löna sig
2019-10-03MotH7022718Mot 2019/20:2718Sverige ska vara ett digitalt föregångsland
2019-10-03MotH7022717Mot 2019/20:2717Stoppa nyckelbiotopsinventering
2019-10-03MotH7022716Mot 2019/20:2716Östergötlands skogsägare
2019-10-03MotH7022715Mot 2019/20:2715Krav på medlemsavgift
2019-10-03MotH7022714Mot 2019/20:2714Mycket högre ersättningar till markägaren vid markintrång
2019-10-03MotH7022713Mot 2019/20:2713Myndigheternas vägledningsansvar
2019-10-03MotH7022712Mot 2019/20:2712Opinionsbildande myndigheter och statliga bolag
2019-10-03MotH7022711Mot 2019/20:2711Sverige behöver ha en riktig strategi för vår energiförsörjning
2019-10-03MotH7022710Mot 2019/20:2710Infrastruktur i Halland
2019-10-03MotH7022709Mot 2019/20:2709Bekämpa stöldligorna
2019-10-03MotH7022708Mot 2019/20:2708Dispositiva bullerregler för Försvarsmakten
2019-10-03MotH7022707Mot 2019/20:2707Obligatorisk totalförsvarsutbildning i skolan
2019-10-03MotH7022706Mot 2019/20:2706Taiwan
2019-10-03MotH7022705Mot 2019/20:2705Fler unga entreprenörer
2019-10-03MotH7022704Mot 2019/20:2704Strandskydd för ökat byggande
2019-10-03MotH7022703Mot 2019/20:2703Ersätt nuvarande krav på personalliggare med den danska modellen
2019-10-03MotH7022702Mot 2019/20:2702Enklare momsregler
2019-10-03MotH7022701Mot 2019/20:2701En nationell handlingsplan mot bortförande och bortgifte av barn
2019-10-03MotH7022700Mot 2019/20:2700Bättre vargförvaltning
2019-10-03MotH7022699Mot 2019/20:2699En trygg demokrati
2019-10-03MotH7022698Mot 2019/20:2698Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2019-10-03MotH7022697Mot 2019/20:2697Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2019-10-03MotH7022696Mot 2019/20:2696Utgiftsområde 15 Studiestöd
2019-10-03MotH7022695Mot 2019/20:2695Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2019-10-03MotH7022694Mot 2019/20:2694Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2019-10-03MotH7022693Mot 2019/20:2693Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2019-10-03MotH7022692Mot 2019/20:2692Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2019-10-03MotH7022691Mot 2019/20:2691Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2019-10-03MotH7022690Mot 2019/20:2690Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2019-10-03MotH7022689Mot 2019/20:2689Registerkontroll vid arbete med barn
2019-10-03MotH7022688Mot 2019/20:2688Nationell djurskyddspolis
2019-10-03MotH7022687Mot 2019/20:2687Förbud mot muslimska friskolor
2019-10-03MotH7022686Mot 2019/20:2686Förbud mot icke-medicinsk omskärelse
2019-10-03MotH7022685Mot 2019/20:2685Förbud mot halal- och koscherslakt
2019-10-03MotH7022684Mot 2019/20:2684Beslagtagande av asylsökandes ägodelar
2019-10-03MotH7022683Mot 2019/20:2683Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare
2019-10-03MotH7022682Mot 2019/20:2682Vi tryggar välfärden - Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2020
2019-10-03MotH7022681Mot 2019/20:2681Efterlevandeskydd
2019-10-03MotH7022680Mot 2019/20:2680Höj grundavdraget
2019-10-03MotH7022679Mot 2019/20:2679Inför systemet Amber Alert i Sverige för att rädda barns liv
2019-10-03MotH7022678Mot 2019/20:2678Obetalda böter ska omvandlas till andra straff
2019-10-03MotH7022677Mot 2019/20:2677Fler företag och stärkt konkurrenskraft
2019-10-03MotH7022676Mot 2019/20:2676Regional tillväxt
2019-10-03MotH7022675Mot 2019/20:2675Fler växande företag och mer entreprenörskap
2019-10-03MotH7022674Mot 2019/20:2674Stärk Tullverket och gränsskyddet
2019-10-03MotH7022673Mot 2019/20:2673Ordning och reda i folkbokföringen
2019-10-03MotH7022672Mot 2019/20:2672Åtgärder för ett mer förutsägbart skattesystem
2019-10-03MotH7022671Mot 2019/20:2671Rättvisa skatter för fordon och transporter
2019-10-03MotH7022670Mot 2019/20:2670En trygg och hållbar energiförsörjning
2019-10-03MotH7022669Mot 2019/20:2669Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion
2019-10-03MotH7022668Mot 2019/20:2668Jakt och viltvård
2019-10-03MotH7022667Mot 2019/20:2667Skogspolitik
2019-10-03MotH7022666Mot 2019/20:2666En hållbar fiskeripolitik
2019-10-03MotH7022665Mot 2019/20:2665Djur och natur - så behåller vi ekosystemen
2019-10-03MotH7022664Mot 2019/20:2664En giftfri vardag - vetenskapsbaserad kemikaliepolitik
2019-10-03MotH7022663Mot 2019/20:2663Ett cirkulärt och hållbart samhälle
2019-10-03MotH7022662Mot 2019/20:2662Levande hav och rent vatten
2019-10-03MotH7022661Mot 2019/20:2661Avskaffa reklamskatten
2019-10-03MotH7022660Mot 2019/20:2660Natomedlemskap för Sverige
2019-10-03MotH7022659Mot 2019/20:2659Klimatpolitik för hoppfulla
2019-10-03MotH7022658Mot 2019/20:2658Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2019-10-03MotH7022657Mot 2019/20:2657Utgiftsområde 8 Migration
2019-10-03MotH7022656Mot 2019/20:2656Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2019-10-03MotH7022655Mot 2019/20:2655Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2019-10-03MotH7022654Mot 2019/20:2654Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2019-10-03MotH7022653Mot 2019/20:2653Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2019-10-03MotH7022652Mot 2019/20:2652Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2019-10-03MotH7022651Mot 2019/20:2651Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2019-10-03MotH7022650Mot 2019/20:2650Utgiftsområde 15 Studiestöd
2019-10-03MotH7022649Mot 2019/20:2649Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2019-10-03MotH7022648Mot 2019/20:2648I händelse av krig blir det lätt att spara pengarna på kontot
2019-10-03MotH7022647Mot 2019/20:2647Nyttoeffekter av en upprustning av Bohusbanan
2019-10-03MotH7022646Mot 2019/20:2646Omvänd ordning vid organdonationer
2019-10-03MotH7022645Mot 2019/20:2645Statlig myndighet till Halland
2019-10-03MotH7022644Mot 2019/20:2644Kommunala poliser
2019-10-03MotH7022643Mot 2019/20:2643Järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn
2019-10-03MotH7022642Mot 2019/20:2642Nationell samordning för att trygga människor och miljön runt Vänern och Göta älv
2019-10-03MotH7022641Mot 2019/20:2641Vildsvin passar bäst på grillen
2019-10-03MotH7022640Mot 2019/20:2640Åtgärder för nationellt strandstädningsansvar
2019-10-03MotH7022639Mot 2019/20:2639Strandskyddet
2019-10-03MotH7022638Mot 2019/20:2638Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2019-10-03MotH7022637Mot 2019/20:2637Utgiftsområde 24 Näringsliv
2019-10-03MotH7022636Mot 2019/20:2636Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2019-10-03MotH7022635Mot 2019/20:2635Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2019-10-03MotH7022634Mot 2019/20:2634Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2019-10-03MotH7022633Mot 2019/20:2633Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2019-10-03MotH7022632Mot 2019/20:2632Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2019-10-03MotH7022631Mot 2019/20:2631Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2019-10-03MotH7022630Mot 2019/20:2630Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2019-10-03MotH7022629Mot 2019/20:2629Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2019-10-03MotH7022628Mot 2019/20:2628Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2019-10-03MotH7022627Mot 2019/20:2627Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård
2019-10-03MotH7022626Mot 2019/20:2626Utgiftsområde 21 Energi
2019-10-03MotH7022625Mot 2019/20:2625Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2019-10-03MotH7022624Mot 2019/20:2624Brottsrubriceringen hedersbrott
2019-10-03MotH7022623Mot 2019/20:2623Hårdare tag mot gängkriminaliteten
2019-10-03MotH7022622Mot 2019/20:2622Ett fritt och självständigt Tibet
2019-10-03MotH7022621Mot 2019/20:2621Barn som olovligen förs ut ur Sverige
2019-10-03MotH7022620Mot 2019/20:2620Mobiltäckning även där marknaden är svag
2019-10-03MotH7022619Mot 2019/20:2619Utökad kontroll av vapenhandel
2019-10-03MotH7022618Mot 2019/20:2618Högskolan i Skövde
2019-10-03MotH7022617Mot 2019/20:2617Undvik framtida båthaverier
2019-10-03MotH7022616Mot 2019/20:2616Minska klyftorna
2019-10-03MotH7022615Mot 2019/20:2615Avskrivning av lån för lärare i lands- och glesbygdsskolor
2019-10-03MotH7022614Mot 2019/20:2614Norrbotten - en testregion i världsklass
2019-10-03MotH7022613Mot 2019/20:2613Kooperativt företagande
2019-10-03MotH7022612Mot 2019/20:2612Ge socialtjänsten bättre verktyg
2019-10-03MotH7022611Mot 2019/20:2611Hemtjänst-deltidsbrandmän
2019-10-03MotH7022610Mot 2019/20:2610Angående e-tjänster
2019-10-03MotH7022609Mot 2019/20:2609Översyn av vägnätet i hela landet
2019-10-03MotH7022608Mot 2019/20:2608Entreprenörskap i skolan
2019-10-03MotH7022607Mot 2019/20:2607Förenkla regler för resegaranti
2019-10-03MotH7022606Mot 2019/20:2606Angående familjehem, inhemska adoptioner och en översyn av vårdnadsregler
2019-10-03MotH7022605Mot 2019/20:2605Partnerskap Inland-Akademi Norr
2019-10-03MotH7022604Mot 2019/20:2604En rättvisare transportsektor i hela landet
2019-10-03MotH7022603Mot 2019/20:2603Angående försäkringsskydd som utryckningspersonal omfattas av
2019-10-03MotH7022602Mot 2019/20:2602Gemensamt register för företagsdata
2019-10-03MotH7022601Mot 2019/20:2601Möjligheten att fritt välja vård i Norden
2019-10-03MotH7022600Mot 2019/20:2600Organdonation
2019-10-03MotH7022599Mot 2019/20:2599Jämförelser i omsorgen som speglar äldres behov
2019-10-03MotH7022598Mot 2019/20:2598ROT-avdrag för den ideella sektorn
2019-10-03MotH7022597Mot 2019/20:2597Transporter för jobb och tillväxt
2019-10-03MotH7022596Mot 2019/20:2596Angående ambulanshelikoptrar
2019-10-03MotH7022595Mot 2019/20:2595Motverka ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre
2019-10-03MotH7022594Mot 2019/20:2594Vaccinationsprogram för seniorer
2019-10-03MotH7022593Mot 2019/20:2593Utred beskattningen av analog utomhusreklam
2019-10-03MotH7022592Mot 2019/20:2592Äldres rättigheter
2019-10-03MotH7022591Mot 2019/20:2591Omotiverade åldersgränser för screening av sjukdomar
2019-10-03MotH7022590Mot 2019/20:2590Erkänn älvdalskan som ett minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige
2019-10-03MotH7022589Mot 2019/20:2589Förbättra seniorers villkor på arbetsmarknaden
2019-10-03MotH7022588Mot 2019/20:2588Satsningar på geriatrisk och gerontologisk forskning
2019-10-03MotH7022587Mot 2019/20:2587Fler bostäder på seniorers villkor
2019-10-03MotH7022586Mot 2019/20:2586Byt ut begreppet begravningsavgift mot kyrkogårdsavgift
2019-10-03MotH7022585Mot 2019/20:2585Nyckelbiotoper
2019-10-03MotH7022584Mot 2019/20:2584Allemansrätten
2019-10-03MotH7022583Mot 2019/20:2583Äldres valfrihet i omsorgen
2019-10-03MotH7022582Mot 2019/20:2582Flexibilitet och bättre information vid val av tjänstepensionsuttag
2019-10-03MotH7022581Mot 2019/20:2581Översyn av förmånsbeskattning av färdigproducerad mat
2019-10-03MotH7022580Mot 2019/20:2580Behov av äldrecoacher
2019-10-03MotH7022579Mot 2019/20:2579Återbruk och återvinning
2019-10-03MotH7022578Mot 2019/20:2578Utsatta EU-medborgare
2019-10-03MotH7022577Mot 2019/20:2577Nationell förarutbildning för utryckningsfordon
2019-10-03MotH7022576Mot 2019/20:2576Skogsmuseet i Lycksele
2019-10-03MotH7022575Mot 2019/20:2575Statliga kvalitetsgränser och kännbara sanktioner för en bättre äldreomsorg
2019-10-03MotH7022574Mot 2019/20:2574Hörselinstruktörer
2019-10-03MotH7022573Mot 2019/20:2573Öka patientsäkerheten vid ambulanstransporter
2019-10-03MotH7022572Mot 2019/20:2572Fortsatt utveckling av vård och omsorg i hela landet
2019-10-03MotH7022571Mot 2019/20:2571Skatt på transporter
2019-10-03MotH7022570Mot 2019/20:2570Farmaceuter i primärvården
2019-10-03MotH7022569Mot 2019/20:2569Konkurrens på lika villkor inom vård och omsorg
2019-10-03MotH7022568Mot 2019/20:2568Royalties for Regions
2019-10-03MotH7022567Mot 2019/20:2567Miljöbalk och äganderätt
2019-10-03MotH7022566Mot 2019/20:2566Specifika krav för skydd av natur
2019-10-03MotH7022565Mot 2019/20:2565Ekologisk odling - ett problem för livsmedelsförsörjningen
2019-10-03MotH7022564Mot 2019/20:2564Art- och habitatdirektivet
2019-10-03MotH7022563Mot 2019/20:2563Införande av s.k. declaration of interest för offentligt anställda
2019-10-03MotH7022562Mot 2019/20:2562Bluffakturor och krav för inkassoverksamhet
2019-10-03MotH7022561Mot 2019/20:2561Skarpare direktiv vad gäller myndigheterna och äganderätten
2019-10-03MotH7022560Mot 2019/20:2560En mer ändamålsenlig bullerlagstiftning genom bullerservitut
2019-10-03MotH7022559Mot 2019/20:2559Rätt till delaktighet och överklagan för markägare
2019-10-03MotH7022558Mot 2019/20:2558Erkännande av EU:s vapenpass
2019-10-03MotH7022557Mot 2019/20:2557Jönköpings län, Götalandsbanan och Europakorridoren
2019-10-03MotH7022556Mot 2019/20:2556Äganderätt och miljöundantag
2019-10-03MotH7022555Mot 2019/20:2555Återvinning av glykol
2019-10-03MotH7022554Mot 2019/20:2554Trappa ner statens stöd till ekologisk odling
2019-10-03MotH7022553Mot 2019/20:2553Viltförvaltningsdelegationernas mandat och sammansättning
2019-10-03MotH7022552Mot 2019/20:2552Etablera en sanningskommission om relationen mellan den svenska staten och det samiska folket
2019-10-03MotH7022551Mot 2019/20:2551Rennäringens framtid
2019-10-03MotH7022550Mot 2019/20:2550Decentraliserade myndigheter och statliga bolag
2019-10-03MotH7022549Mot 2019/20:2549Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning
2019-10-03MotH7022548Mot 2019/20:2548Effektivisera Lantmäteriet
2019-10-03MotH7022547Mot 2019/20:2547Alkohollagstiftning som i Finland
2019-10-03MotH7022546Mot 2019/20:2546Rösträtt under året man fyller 18 år
2019-10-03MotH7022545Mot 2019/20:2545Ordning och reda i skönhetsbranschen
2019-10-03MotH7022544Mot 2019/20:2544Explosiv ökning av vildsvin
2019-10-03MotH7022543Mot 2019/20:2543Skaraborg - Sveriges kornbod
2019-10-03MotH7022542Mot 2019/20:2542Jakten på privat ägande
2019-10-03MotH7022541Mot 2019/20:2541E20 som projektväg för elektrifiering (t.ex. laddstolpar)
2019-10-03MotH7022540Mot 2019/20:2540Fler åtgärder för att undvika brott
2019-10-03MotH7022539Mot 2019/20:2539Papperskvitton
2019-10-03MotH7022538Mot 2019/20:2538Äganderätt och proportionalitet
2019-10-03MotH7022537Mot 2019/20:2537Den svenska hästen
2019-10-03MotH7022536Mot 2019/20:2536Jakt med båge
2019-10-03MotH7022535Mot 2019/20:2535Djurrättsrelaterad brottslighet
2019-10-03MotH7022534Mot 2019/20:2534Fakturering av styrelseuppdrag i bolag
2019-10-03MotH7022533Mot 2019/20:2533Tydligare redovisning av skatt på arbete
2019-10-03MotH7022532Mot 2019/20:2532Förmånsbeskattning av lantbruk
2019-10-03MotH7022531Mot 2019/20:2531Stärkt äganderätt i minerallagstiftningen
2019-10-03MotH7022530Mot 2019/20:2530Ombyggnad av E65 för utveckling av Ystad hamn
2019-10-03MotH7022529Mot 2019/20:2529Nationell definition av tillgänglighet
2019-10-03MotH7022528Mot 2019/20:2528Cirkulära livsmedelssystem
2019-10-03MotH7022527Mot 2019/20:2527Stärkt maktdelning genom författningsdomstol
2019-10-03MotH7022526Mot 2019/20:2526Distansutmätning
2019-10-03MotH7022525Mot 2019/20:2525Ändrade strandskyddsregler
2019-10-03MotH7022524Mot 2019/20:2524Renodla polisens arbetsuppgifter
2019-10-03MotH7022523Mot 2019/20:2523Stoppa bilmålvakter
2019-10-03MotH7022522Mot 2019/20:2522Låt andra yrkesgrupper än läkare skriva intyg
2019-10-03MotH7022521Mot 2019/20:2521Regler för gravsättning och spridande av avlidens aska
2019-10-03MotH7022520Mot 2019/20:2520Avdrag för pensionssparande
2019-10-03MotH7022519Mot 2019/20:2519Tak för andelen skatt på totalpriset på drivmedel
2019-10-03MotH7022518Mot 2019/20:2518Översyn av strandskyddet
2019-10-03MotH7022517Mot 2019/20:2517Trygga elförsörjningen i södra Sverige
2019-10-03MotH7022516Mot 2019/20:2516Bättre nationell samordning av myndigheter för att förebygga och utreda brott
2019-10-03MotH7022515Mot 2019/20:2515Bättre möjligheter för skyltning på landsbygden
2019-10-03MotH7022514Mot 2019/20:2514Fler viltstängsel vid olycksdrabbade vägar i Kronoberg
2019-10-03MotH7022513Mot 2019/20:2513Förtal
2019-10-03MotH7022512Mot 2019/20:2512Hästspillning och biobränsle
2019-10-03MotH7022511Mot 2019/20:2511Tyskans ökande betydelse i det europeiska samarbetet
2019-10-03MotH7022510Mot 2019/20:2510Skärpta straff för hot mot förtroendevalda politiska företrädare
2019-10-03MotH7022509Mot 2019/20:2509Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet
2019-10-03MotH7022508Mot 2019/20:2508Styrelsearvoden
2019-10-03MotH7022507Mot 2019/20:2507Fri hyressättning av bostäder
2019-10-03MotH7022506Mot 2019/20:2506Solnedgångsparagraf för nya regler och bestämmelser
2019-10-03MotH7022505Mot 2019/20:2505Möjligheter med genmodifierade grödor (GMO)
2019-10-03MotH7022504Mot 2019/20:2504Lagen om ordningsvakter
2019-10-03MotH7022503Mot 2019/20:2503Sydsvenskt försvar
2019-10-03MotH7022502Mot 2019/20:2502Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen
2019-10-03MotH7022501Mot 2019/20:2501Lokal polis för ökad trygghet
2019-10-03MotH7022500Mot 2019/20:2500Civil olydnad
2019-10-03MotH7022499Mot 2019/20:2499Dawit Isaak
2019-10-03MotH7022498Mot 2019/20:2498Utvecklat strandskydd i Skaraborg
2019-10-03MotH7022497Mot 2019/20:2497Intäkter från avyttrat stöldgods bör gå till Brottsofferfonden
2019-10-03MotH7022496Mot 2019/20:2496Stävja missbruk av svenska pass
2019-10-03MotH7022495Mot 2019/20:2495Framtidens infrastruktur i Skaraborg
2019-10-03MotH7022494Mot 2019/20:2494Förändrade cruisingtillstånd
2019-10-03MotH7022493Mot 2019/20:2493Alltid sommartid
2019-10-03MotH7022492Mot 2019/20:2492Modernisera för A- och epatraktorer
2019-10-03MotH7022491Mot 2019/20:2491Det rullande kulturarvet
2019-10-03MotH7022490Mot 2019/20:2490Sjöfarten på Vänern
2019-10-03MotH7022489Mot 2019/20:2489Narkotikapolisens krav på familjeklassning
2019-10-03MotH7022488Mot 2019/20:2488Skåne som testområde för gårdsförsäljning
2019-10-03MotH7022487Mot 2019/20:2487Reformera Allmänna arvsfonden
2019-10-03MotH7022486Mot 2019/20:2486Hästens betydelse för Sverige
2019-10-03MotH7022485Mot 2019/20:2485Närproducerade livsmedel
2019-10-03MotH7022484Mot 2019/20:2484Införande av möjlighet till avdragsrätt för friskvård i enskild firma
2019-10-03MotH7022483Mot 2019/20:2483Elsparkcyklar i stads- och trafikmiljöer
2019-10-03MotH7022482Mot 2019/20:2482Avskaffande av tidsomställningen
2019-10-03MotH7022481Mot 2019/20:2481Motarbeta ökad förekomst av resistent hiv
2019-10-03MotH7022480Mot 2019/20:2480Antibiotikaresistens
2019-10-03MotH7022479Mot 2019/20:2479Placering i kammaren
2019-10-03MotH7022478Mot 2019/20:2478Förebyggande arbete mot organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism
2019-10-03MotH7022477Mot 2019/20:2477Ökad samverkan mellan grundskola och fritidshem
2019-10-03MotH7022476Mot 2019/20:2476Sänkt skatt på husbilar
2019-10-03MotH7022475Mot 2019/20:2475Lika villkor för privata och offentliga vårdgivare
2019-10-03MotH7022474Mot 2019/20:2474Ökat bostadsbyggande
2019-10-03MotH7022473Mot 2019/20:2473Familjeveckan
2019-10-03MotH7022472Mot 2019/20:2472Regelrådet
2019-10-03MotH7022471Mot 2019/20:2471Minimera riskerna för rabiesutbrott
2019-10-03MotH7022470Mot 2019/20:2470Möjlighet att vittna anonymt vid rättegång
2019-10-03MotH7022469Mot 2019/20:2469Fler brottsbekämpande byråkrater
2019-10-03MotH7022468Mot 2019/20:2468En sammanhållen kommunal budgetprocess
2019-10-03MotH7022467Mot 2019/20:2467Införande av en proportionalitetsprincip för stridsåtgärder på arbetsmarknaden
2019-10-03MotH7022466Mot 2019/20:2466Gör kravet på personalliggare i byggverksamhet till ett renodlat arbetsgivaransvar
2019-10-03MotH7022465Mot 2019/20:2465Avskaffande av dubbelregistrering vid älgjakt
2019-10-03MotH7022464Mot 2019/20:2464Nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser
2019-10-03MotH7022463Mot 2019/20:2463Behandling för patienter med Skelleftesjukan
2019-10-03MotH7022462Mot 2019/20:2462Borttagande av det skatterättsliga företrädaransvaret
2019-10-03MotH7022461Mot 2019/20:2461Alternativt organisationsnummer för enskild firma
2019-10-03MotH7022460Mot 2019/20:2460Rätten att bruka sin egen skog
2019-10-03MotH7022459Mot 2019/20:2459Minskat strandskydd vid bostadsbyggande
2019-10-03MotH7022458Mot 2019/20:2458Förlängd tid för tömning av förarkort och digitala skrivare
2019-10-03MotH7022457Mot 2019/20:2457Nationellt minoritetsspråk i skolan
2019-10-03MotH7022456Mot 2019/20:2456Överbrygga läsklyftorna
2019-10-03MotH7022455Mot 2019/20:2455Nationellt ansvar för minskad hemlöshet
2019-10-03MotH7022454Mot 2019/20:2454Minska bostadssektorns klimatavtryck genom resurseffektiv användning av byggmaterial
2019-10-03MotH7022453Mot 2019/20:2453Försöksverksamhet med injektionsrum för heroinister
2019-10-03MotH7022452Mot 2019/20:2452Medgivande vid folkbokföring i någon annans bostad
2019-10-03MotH7022451Mot 2019/20:2451Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
2019-10-03MotH7022450Mot 2019/20:2450Fritidspolitikers rätt till föräldraledighet
2019-10-03MotH7022449Mot 2019/20:2449Förstärkt stöd till avhopparverksamhet från kriminalitet
2019-10-03MotH7022448Mot 2019/20:2448Stopp för fossila krediter och investeringsstöd
2019-10-03MotH7022447Mot 2019/20:2447Satsningar mot övergrepp på barn som sprids på nätet
2019-10-03MotH7022446Mot 2019/20:2446Personliga ombud
2019-10-03MotH7022445Mot 2019/20:2445Strama upp myndigheters klimatarbete
2019-10-03MotH7022444Mot 2019/20:2444Grön företagarpolitik
2019-10-03MotH7022443Mot 2019/20:2443Bana väg för hållbart protein
2019-10-03MotH7022442Mot 2019/20:2442Begränsning av försörjningsstöd och bidrag till den som inte är svensk medborgare
2019-10-03MotH7022441Mot 2019/20:2441Distribution av tid och frekvens i Sverige
2019-10-03MotH7022440Mot 2019/20:2440Avskaffa reglerna om varsel vid driftsinskränkning
2019-10-03MotH7022439Mot 2019/20:2439Införande av licensjakt på vikaresäl
2019-10-03MotH7022438Mot 2019/20:2438Samma karenstid för sjukpenning för den som betalar egenavgift som för den som har en anställning
2019-10-03MotH7022437Mot 2019/20:2437Översyn av lagen om hets mot folkgrupp
2019-10-03MotH7022436Mot 2019/20:2436Avskaffa statens stöd till genusforskning
2019-10-03MotH7022435Mot 2019/20:2435Sydafrika
2019-10-03MotH7022434Mot 2019/20:2434Avskaffa Trafikverkets möjlighet att förbjuda nya utfarter på landsbygden
2019-10-03MotH7022433Mot 2019/20:2433Inför möjligheten till halvt karensavdrag
2019-10-03MotH7022432Mot 2019/20:2432Sänk stämpelskatten för lagfart och pantbrev
2019-10-03MotH7022431Mot 2019/20:2431Avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus
2019-10-03MotH7022430Mot 2019/20:2430Översyn av momsbeläggning av körkortsutbildning
2019-10-03MotH7022429Mot 2019/20:2429Kyrkors och samfunds legala vigselrätt
2019-10-03MotH7022428Mot 2019/20:2428Inför studielån för körkort för alla
2019-10-03MotH7022427Mot 2019/20:2427Tekniska specifikationer för småhus
2019-10-03MotH7022426Mot 2019/20:2426Ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp
2019-10-03MotH7022425Mot 2019/20:2425Avveckling av Jämställdhetsmyndigheten
2019-10-03MotH7022424Mot 2019/20:2424Avveckling av Myndigheten för arbetsmiljökunskap
2019-10-03MotH7022423Mot 2019/20:2423Gör det enklare och billigare att ta körkort
2019-10-03MotH7022422Mot 2019/20:2422Tillsätt en kriskommission för svensk elförsörjning
2019-10-03MotH7022421Mot 2019/20:2421Pant på batterier
2019-10-03MotH7022420Mot 2019/20:2420Översyn av statens stöd till organisationer
2019-10-03MotH7022419Mot 2019/20:2419Avveckling av Myndigheten för kulturanalys
2019-10-03MotH7022418Mot 2019/20:2418Granskning av public service
2019-10-03MotH7022417Mot 2019/20:2417Återtagande av tillfälligt uppehållstillstånd vid semester i forna hemlandet
2019-10-03MotH7022416Mot 2019/20:2416Avskaffa diskrimineringslagens krav på lönekartläggning
2019-10-03MotH7022415Mot 2019/20:2415Hästnäring och strandskyddsregler
2019-10-03MotH7022414Mot 2019/20:2414Registrering av och handel med upphovsrätt och immateriella rättigheter i Sverige
2019-10-03MotH7022413Mot 2019/20:2413Positionering av samtal till 112
2019-10-03MotH7022412Mot 2019/20:2412Eldrivna sparkcyklar
2019-10-03MotH7022411Mot 2019/20:2411Bohusbanan
2019-10-03MotH7022410Mot 2019/20:2410Bro bör ersätta färja där det är samhällsekonomiskt lönsamt
2019-10-03MotH7022409Mot 2019/20:2409Registrering av äldre fordon
2019-10-03MotH7022408Mot 2019/20:2408Låt inte åldern avgöra vid statliga tjänstetillsättningar
2019-10-03MotH7022407Mot 2019/20:2407Nationella riktlinjer för en enhetlig vård, behandling och ett enhetligt stöd till kvinnor med foglossning
2019-10-03MotH7022406Mot 2019/20:2406Undantag i kemikalieskatten för begagnade produkter
2019-10-03MotH7022405Mot 2019/20:2405Kännbara straff för nedskräpning
2019-10-03MotH7022404Mot 2019/20:2404Samlingskort för yrkestrafiken
2019-10-03MotH7022403Mot 2019/20:2403Minska den osunda konkurrensen för svenska åkare
2019-10-03MotH7022402Mot 2019/20:2402Undantag för utbildning för yrkeskompetensbevis
2019-10-03MotH7022401Mot 2019/20:2401Utreda slöjförbud i skolan för barn
2019-10-03MotH7022400Mot 2019/20:2400Ansvarsfördelning i välfärdssystemen
2019-10-03MotH7022399Mot 2019/20:2399En funktionell personlig assistans
2019-10-03MotH7022398Mot 2019/20:2398Minderåriga förbrytare
2019-10-03MotH7022397Mot 2019/20:2397Vinterväghållning
2019-10-03MotH7022396Mot 2019/20:2396Möjlighet för bevakningsföretag att använda hundar för narkotikasök
2019-10-03MotH7022395Mot 2019/20:2395Spårväg City
2019-10-03MotH7022394Mot 2019/20:2394Mobilförbud på cykel
2019-10-03MotH7022393Mot 2019/20:2393Gör det brottsligt att fuska vid förarprov
2019-10-03MotH7022392Mot 2019/20:2392Minst ett års fängelse för bostadsinbrott
2019-10-03MotH7022391Mot 2019/20:2391Förbättrat vägnät
2019-10-03MotH7022390Mot 2019/20:2390Effektivare kontroller på vägarna
2019-10-03MotH7022389Mot 2019/20:2389Tvärförbindelse Södertörn
2019-10-03MotH7022388Mot 2019/20:2388Anställningsskydd
2019-10-03MotH7022387Mot 2019/20:2387Möjlighet för andra aktörer att sälja biljetter via SJ:s webbplats och app
2019-10-03MotH7022386Mot 2019/20:2386Uppmuntra användande av miljöbilar och bilpooler
2019-10-03MotH7022385Mot 2019/20:2385Utbyggnad av E18-sträckan Köping-Västjädra
2019-10-03MotH7022384Mot 2019/20:2384Transport av släp
2019-10-03MotH7022383Mot 2019/20:2383Registertopsning
2019-10-03MotH7022382Mot 2019/20:2382Stoppa utförseln av stöldgods
2019-10-03MotH7022381Mot 2019/20:2381Ordningsstörande billjud
2019-10-03MotH7022380Mot 2019/20:2380Skärp arbetet mot skräp i Nordsjön
2019-10-03MotH7022379Mot 2019/20:2379Järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan
2019-10-03MotH7022378Mot 2019/20:2378Östlig förbindelse
2019-10-03MotH7022377Mot 2019/20:2377Sälj SBAB
2019-10-03MotH7022376Mot 2019/20:2376Sälj Sveaskog
2019-10-03MotH7022375Mot 2019/20:2375Sälj SAS
2019-10-03MotH7022374Mot 2019/20:2374Kommunalt vindkraftsveto
2019-10-03MotH7022373Mot 2019/20:2373Inför möjligheten att avtjäna bötesstraff genom samhällstjänst
2019-10-03MotH7022372Mot 2019/20:2372Minska regelkrånglet i Sverige
2019-10-03MotH7022371Mot 2019/20:2371Trängselskatt i Ropsten
2019-10-03MotH7022370Mot 2019/20:2370Utvisning av utländska brottslingar
2019-10-03MotH7022369Mot 2019/20:2369Tillsätt en utredning i syfte att begränsa rätten till gratis tolk
2019-10-03MotH7022368Mot 2019/20:2368Stärkt äganderätt vid expropriation
2019-10-03MotH7022367Mot 2019/20:2367Ett reformerat underhållsstöd
2019-10-03MotH7022366Mot 2019/20:2366Toatömning
2019-10-03MotH7022365Mot 2019/20:2365Jägar-id som identifiering vid åtelkameror och fällor
2019-10-03MotH7022364Mot 2019/20:2364Regleringsgiljotin
2019-10-03MotH7022363Mot 2019/20:2363En hållbar energipolitik
2019-10-03MotH7022362Mot 2019/20:2362Säl och skarv
2019-10-03MotH7022361Mot 2019/20:2361Gifttunnor
2019-10-03MotH7022360Mot 2019/20:2360Gaturenhållning
2019-10-03MotH7022359Mot 2019/20:2359Avgift vid försenad inbetalning av trängselavgift
2019-10-03MotH7022358Mot 2019/20:2358Utjämningssystemet
2019-10-03MotH7022357Mot 2019/20:2357Ansvar och arbetsmetoder hos polisen
2019-10-03MotH7022356Mot 2019/20:2356Statens servicecenter
2019-10-03MotH7022355Mot 2019/20:2355Bättre villkor för personligt pensionssparande
2019-10-03MotH7022354Mot 2019/20:2354Rätt till ersättning vid avspärrning
2019-10-03MotH7022353Mot 2019/20:2353Återinrätta ett regemente i Göteborg
2019-10-03MotH7022352Mot 2019/20:2352Underlätta för Försvarsmakten att bedriva övningsverksamhet
2019-10-03MotH7022351Mot 2019/20:2351Kontanthandel för god beredskap
2019-10-03MotH7022350Mot 2019/20:2350Kommunalt självbestämmande om strandskydd
2019-10-03MotH7022349Mot 2019/20:2349Snabbutbilda 10 000 polisanställda
2019-10-03MotH7022348Mot 2019/20:2348Försäljning av Arento AB
2019-10-03MotH7022347Mot 2019/20:2347Förhindra avdragsrätten för ROT och RUT utomlands
2019-10-03MotH7022346Mot 2019/20:2346Dags för ett modernt statsskick
2019-10-03MotH7022345Mot 2019/20:2345Skåne län som en riksdagsvalkrets
2019-10-03MotH7022344Mot 2019/20:2344Varningsmeddelanden
2019-10-03MotH7022343Mot 2019/20:2343Begränsning av porrens skadeverkningar för ökad folkhälsa
2019-10-03MotH7022342Mot 2019/20:2342Spelreklamförbud
2019-10-03MotH7022341Mot 2019/20:2341Värmland som centrum för kris och beredskap
2019-10-03MotH7022340Mot 2019/20:2340Rovdjursersättning för rennäringen
2019-10-03MotH7022339Mot 2019/20:2339Vindregleringsmedel
2019-10-03MotH7022338Mot 2019/20:2338En mer ändamålsenlig styrning av Arbetsmiljöverkets tillsyn
2019-10-03MotH7022337Mot 2019/20:2337Stödet till lanthandlare
2019-10-03MotH7022336Mot 2019/20:2336Posttjänster på lika villkor i hela landet
2019-10-03MotH7022335Mot 2019/20:2335Invånarnas tillgång till simhallar och badhus
2019-10-03MotH7022334Mot 2019/20:2334Ordningsvakter
2019-10-03MotH7022333Mot 2019/20:2333Kooperativ arbetsförmedling
2019-10-03MotH7022332Mot 2019/20:2332Respekt för den internationella funktionsrättskonventionen
2019-10-03MotH7022331Mot 2019/20:2331Budapestkonventionen
2019-10-03MotH7022330Mot 2019/20:2330Maskulinitetsnormen
2019-10-03MotH7022329Mot 2019/20:2329Flexibelt lärande för ett livslångt lärande
2019-10-03MotH7022328Mot 2019/20:2328Mälaren
2019-10-03MotH7022327Mot 2019/20:2327Nordiskt register inom hälso- och sjukvården
2019-10-03MotH7022326Mot 2019/20:2326Ungdomsmottagningar
2019-10-03MotH7022325Mot 2019/20:2325Rättvisare skatter
2019-10-03MotH7022324Mot 2019/20:2324Högskolan Väst
2019-10-03MotH7022323Mot 2019/20:2323Internationella kvinnodagen som officiell helgdag
2019-10-03MotH7022322Mot 2019/20:2322Tänderna - en del av kroppen
2019-10-03MotH7022321Mot 2019/20:2321Stöd till utbildning av deltidsbrandmän
2019-10-03MotH7022320Mot 2019/20:2320En bättre utbildning möjliggör ett bättre arbetsliv
2019-10-03MotH7022319Mot 2019/20:2319Idrottsanläggningar i planprocessen
2019-10-03MotH7022318Mot 2019/20:2318Översyn av regelverket kring bolagskoncerner vid ägande av appläkartjänster, apotek och vårdcentraler
2019-10-03MotH7022317Mot 2019/20:2317Obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang
2019-10-03MotH7022316Mot 2019/20:2316Gynekologiska operationers påverkan på kvinnors sexualitet
2019-10-03MotH7022315Mot 2019/20:2315Rätt insatser för hjälp vid sexuella övergrepp
2019-10-03MotH7022314Mot 2019/20:2314Familjehemsregister
2019-10-03MotH7022313Mot 2019/20:2313Brister i läkemedelstillgång
2019-10-03MotH7022312Mot 2019/20:2312Vapenlicens och digital teknik
2019-10-03MotH7022311Mot 2019/20:2311Landsbygdsjobb
2019-10-03MotH7022310Mot 2019/20:2310Stimulanser för ökat bostadsbyggande i trä
2019-10-03MotH7022309Mot 2019/20:2309Utbildningsstrukturen för arbeten inom vård och omsorg
2019-10-03MotH7022308Mot 2019/20:2308Ungdomsförbund i skolan
2019-10-03MotH7022307Mot 2019/20:2307Validering av akademiska yrken samt möjligheten att läsa vid universitet på distans
2019-10-03MotH7022306Mot 2019/20:2306Geografisk representation i statliga bolagsstyrelser
2019-10-03MotH7022305Mot 2019/20:2305En jämlik beroendevård i hela landet
2019-10-03MotH7022304Mot 2019/20:2304Tillgång till bilprovning i hela landet
2019-10-03MotH7022303Mot 2019/20:2303Styrning bortom new public management
2019-10-03MotH7022302Mot 2019/20:2302Kapital och krediter på landsbygden och i glesbygd
2019-10-03MotH7022301Mot 2019/20:2301Stoppa alkoholreklamen
2019-10-03MotH7022300Mot 2019/20:2300Strategi för Sveriges östersjöhamnar
2019-10-03MotH7022299Mot 2019/20:2299Teknisk infrastruktur i glesbygd
2019-10-03MotH7022298Mot 2019/20:2298Marknadsföringen av nätläkare
2019-10-03MotH7022297Mot 2019/20:2297Förenklade rutiner för byte av juridiskt kön
2019-10-03MotH7022296Mot 2019/20:2296Rätt till säkra förlossningar och god eftervård
2019-10-03MotH7022295Mot 2019/20:2295Civilsamhällets roll för äldres välfärd
2019-10-03MotH7022294Mot 2019/20:2294Översyn av offentlighets- och sekretesslagen
2019-10-03MotH7022293Mot 2019/20:2293Barns cyklande
2019-10-03MotH7022292Mot 2019/20:2292Kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken
2019-10-03MotH7022291Mot 2019/20:2291Trygghetssystem för småföretagare
2019-10-03MotH7022290Mot 2019/20:2290Opinionsundersökningars påverkan på valresultat
2019-10-03MotH7022289Mot 2019/20:2289Framtidens skolmåltid
2019-10-03MotH7022288Mot 2019/20:2288Trafikskadeförsäkringen
2019-10-03MotH7022287Mot 2019/20:2287Nationell plan mot sexuella övergrepp mot barn
2019-10-03MotH7022286Mot 2019/20:2286Förstärkta rutiner för upptäckt av unga brottsoffer
2019-10-03MotH7022285Mot 2019/20:2285Polisiära befogenheter för tulltjänstemän
2019-10-03MotH7022284Mot 2019/20:2284Rättsordningen ska styra myndighetsutövning
2019-10-03MotH7022283Mot 2019/20:2283Expropriering och dess ersättningar
2019-10-03MotH7022282Mot 2019/20:2282Skaraborgs valkrets
2019-10-03MotH7022281Mot 2019/20:2281Mat inom äldreomsorgen
2019-10-03MotH7022280Mot 2019/20:2280Försvarsindustri
2019-10-03MotH7022279Mot 2019/20:2279Öka vår försvarsförmåga
2019-10-03MotH7022278Mot 2019/20:2278Livsmedelstrygghet i händelse av kris
2019-10-03MotH7022277Mot 2019/20:2277Riksdagens tidningsrum är nu utan landets tidningar
2019-10-03MotH7022276Mot 2019/20:2276Handlingsplan för framtidens transporter
2019-10-03MotH7022275Mot 2019/20:2275Myndighetssamverkan kring omställningen till ett fossilfritt samhälle
2019-10-03MotH7022274Mot 2019/20:2274Nationell handlingsplan för endometriosvården
2019-10-03MotH7022273Mot 2019/20:2273Räddningsstråk
2019-10-03MotH7022272Mot 2019/20:2272Karenstiden i arbetslöshetsförsäkringen
2019-10-03MotH7022271Mot 2019/20:2271Forskning om kvinnosjukdomar och kvinnors hälsa
2019-10-03MotH7022270Mot 2019/20:2270En klimatsmart exportindustri med en svensk klimatsmart sjöfart
2019-10-03MotH7022269Mot 2019/20:2269Eftersupning vid trafikbrott
2019-10-03MotH7022268Mot 2019/20:2268Mälardalens högskola
2019-10-03MotH7022267Mot 2019/20:2267Elförsörjningen i Sörmland
2019-10-03MotH7022266Mot 2019/20:2266Gemensam nordisk byggstandard
2019-10-03MotH7022265Mot 2019/20:2265Folkbokföring av utlandssvenskar
2019-10-03MotH7022264Mot 2019/20:2264Utrikesrepresentationen
2019-10-03MotH7022263Mot 2019/20:2263Sida, bistånd och vikten av vetenskap
2019-10-03MotH7022262Mot 2019/20:2262Sverige överimplementerar EU:s lagar
2019-10-03MotH7022261Mot 2019/20:2261Ordningsvakter
2019-10-03MotH7022260Mot 2019/20:2260Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2019-10-03MotH7022259Mot 2019/20:2259Medborgarförslag till myndigheter
2019-10-03MotH7022258Mot 2019/20:2258Svensk biodling
2019-10-03MotH7022257Mot 2019/20:2257Sjukförsäkringen
2019-10-03MotH7022256Mot 2019/20:2256Arbetskraftsinvandringen
2019-10-03MotH7022255Mot 2019/20:2255Effektiv handläggning hos myndigheter
2019-10-03MotH7022254Mot 2019/20:2254Anhöriga till psykiskt sjuka
2019-10-03MotH7022253Mot 2019/20:2253Nya miljökrav för läkemedel
2019-10-03MotH7022252Mot 2019/20:2252Satsningar psykisk ohälsa
2019-10-03MotH7022251Mot 2019/20:2251Bättre valmöjligheter för äldre
2019-10-03MotH7022250Mot 2019/20:2250Översyn av avgifter inom äldreomsorgen
2019-10-03MotH7022249Mot 2019/20:2249Stöd till ökad vaccination mot TBE
2019-10-03MotH7022248Mot 2019/20:2248Rutinmässig kontroll av diabetes 2
2019-10-03MotH7022247Mot 2019/20:2247Automatisk anslutning till donationsregistret
2019-10-03MotH7022246Mot 2019/20:2246Brott begångna av barn under 15 år
2019-10-03MotH7022245Mot 2019/20:2245En vapenlagstiftning som främjar jakt och sportskytte
2019-10-03MotH7022244Mot 2019/20:2244Prövningstillstånd i förvaltningsdomstolen
2019-10-03MotH7022243Mot 2019/20:2243Inrätta ett häkte i Västerås
2019-10-03MotH7022242Mot 2019/20:2242Effektivare system för organ- och vävnadsdonation
2019-10-03MotH7022241Mot 2019/20:2241Systematiskt arbete mot antibiotikaresistens
2019-10-03MotH7022240Mot 2019/20:2240Nationellt journummer till socialtjänsten för barn
2019-10-03MotH7022239Mot 2019/20:2239Möjligheten att nå socialtjänsten via nödnumret 112
2019-10-03MotH7022238Mot 2019/20:2238Motverka psykisk ohälsa hos barn och unga
2019-10-03MotH7022237Mot 2019/20:2237Medicinsk rådgivning till försäkringsbolag
2019-10-03MotH7022236Mot 2019/20:2236Brandsäkerhet inom hemtjänsten
2019-10-03MotH7022235Mot 2019/20:2235Översyn av nuvarande ledamotsstöd
2019-10-03MotH7022234Mot 2019/20:2234Angående en sömlös vård
2019-10-03MotH7022233Mot 2019/20:2233Ett tydligt tjänstemannaansvar
2019-10-03MotH7022232Mot 2019/20:2232Ändra i ärvdabalken
2019-10-03MotH7022231Mot 2019/20:2231Ärvdabalken
2019-10-03MotH7022230Mot 2019/20:2230Bekämpa granbarkborren
2019-10-03MotH7022229Mot 2019/20:2229Stoppa antibiotikamaten i EU
2019-10-03MotH7022228Mot 2019/20:2228Insatser för turismen i Sverige
2019-10-03MotH7022227Mot 2019/20:2227Byggnation av djurstallar
2019-10-03MotH7022226Mot 2019/20:2226Minska skogsreservaten och producera i stället mer skog
2019-10-03MotH7022225Mot 2019/20:2225Medföljande av personlig assistent till skola och daglig verksamhet
2019-10-03MotH7022223Mot 2019/20:2223Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2019-10-03MotH7022222Mot 2019/20:2222LSS och rätten att välja utförare
2019-10-03MotH7022221Mot 2019/20:2221Bättre villkor för människor med funktionsnedsättning
2019-10-03MotH7022220Mot 2019/20:2220Förenkla för legitima vapenbärare
2019-10-03MotH7022219Mot 2019/20:2219Polisens bedömning av jaktvapen
2019-10-03MotH7022218Mot 2019/20:2218Omhändertagande av berusade personer enligt LOB
2019-10-03MotH7022217Mot 2019/20:2217Trafiksäkerheten måste säkras på väg 55
2019-10-03MotH7022216Mot 2019/20:2216Säkra elnätsinfrastrukturen genom Södermanland
2019-10-03MotH7022215Mot 2019/20:2215Åtgärder för fler bostäder
2019-10-03MotH7022214Mot 2019/20:2214Hantverksyrket
2019-10-03MotH7022213Mot 2019/20:2213En tydligare hälso- och sjukvårdslag
2019-10-03MotH7022212Mot 2019/20:2212Digital utrustning på HVB-hem
2019-10-03MotH7022211Mot 2019/20:2211Översyn och uppföljning av kassaregisterlagen
2019-10-03MotH7022210Mot 2019/20:2210Tillåta dubbdäck fram till den 30 april
2019-10-03MotH7022209Mot 2019/20:2209En familjevänlig tågtrafik
2019-10-03MotH7022208Mot 2019/20:2208Sverigedemokratisk insolvensrätt - obestånd, förvaltarskap och skuldsanering
2019-10-03MotH7022207Mot 2019/20:2207Förbättrad kvalitet i sexualundervisningen i skolan
2019-10-03MotH7022206Mot 2019/20:2206Skyddsrum
2019-10-03MotH7022205Mot 2019/20:2205Informera i skolan om socialförsäkringar
2019-10-03MotH7022204Mot 2019/20:2204Samhällets förmåga vid extraordinära händelser
2019-10-03MotH7022203Mot 2019/20:2203Fler naturvetare behövs
2019-10-03MotH7022202Mot 2019/20:2202Lagen om ersättning för fysioterapi
2019-10-03MotH7022201Mot 2019/20:2201Försäljning av cider 3,5 procent i detaljhandeln
2019-10-03MotH7022200Mot 2019/20:2200Momsfria vårdtjänster
2019-10-03MotH7022199Mot 2019/20:2199Behovet av en ny kommunreform i Sverige
2019-10-03MotH7022198Mot 2019/20:2198Utvidga och förstärk tjänstemannaansvaret
2019-10-03MotH7022197Mot 2019/20:2197Tullen ska kunna stoppa stöldgods vid svenska gränser
2019-10-03MotH7022196Mot 2019/20:2196Kontakt elev-skola-vårdnadshavare genom hela skoltiden
2019-10-03MotH7022195Mot 2019/20:2195Förebygga skilsmässor samt erbjuda stöd till barn
2019-10-03MotH7022194Mot 2019/20:2194Översyn av fördelningen av de regionala utvecklingsmedlen
2019-10-03MotH7022193Mot 2019/20:2193Hästföretagares villkor
2019-10-03MotH7022192Mot 2019/20:2192Förbättrad rättsstatus för tjänstehundar och tjänstehästar
2019-10-03MotH7022191Mot 2019/20:2191Otrygga plankorsningar
2019-10-03MotH7022190Mot 2019/20:2190Sanktioner när bilar överges på ett trafikfarligt sätt
2019-10-03MotH7022189Mot 2019/20:2189Ekonomiskt skydd för företag
2019-10-03MotH7022188Mot 2019/20:2188Arbetsskadeförsäkringen behöver reformeras
2019-10-03MotH7022187Mot 2019/20:2187Värna Sveriges motorhistoriska kulturarv
2019-10-03MotH7022186Mot 2019/20:2186Bättre balans mellan markägare och allemansrätten
2019-10-03MotH7022185Mot 2019/20:2185Översyn av skatteregler för gränsgångare
2019-10-03MotH7022184Mot 2019/20:2184Åtgärder för en rättssäker folkbokföring och adressändring
2019-10-03MotH7022183Mot 2019/20:2183Upptagning av s.k. spökredskap i våra hav
2019-10-03MotH7022182Mot 2019/20:2182Översyn av reglerna för torg- och marknadshandel
2019-10-03MotH7022181Mot 2019/20:2181Vård av förälder
2019-10-03MotH7022180Mot 2019/20:2180Strategi för läkemedelsberedskap vid krissituationer och krig
2019-10-03MotH7022179Mot 2019/20:2179Förenkling av företagens uppgiftslämnande
2019-10-03MotH7022178Mot 2019/20:2178Förstärkt vittnesskydd
2019-10-03MotH7022177Mot 2019/20:2177Strandnära byggnation
2019-10-03MotH7022176Mot 2019/20:2176Kontantfrågan
2019-10-03MotH7022175Mot 2019/20:2175Trygghetsboende
2019-10-03MotH7022174Mot 2019/20:2174Jämställd sponsring
2019-10-03MotH7022173Mot 2019/20:2173Ökad försäljning av viltkött
2019-10-03MotH7022172Mot 2019/20:2172Insatser inom arbetslöshetsförsäkringen
2019-10-03MotH7022171Mot 2019/20:2171Sörmland som pilotlän för att minska arbetslösheten
2019-10-03MotH7022170Mot 2019/20:2170Demokratibrott mot folkvalda
2019-10-03MotH7022169Mot 2019/20:2169Flaggbränning
2019-10-03MotH7022168Mot 2019/20:2168Utvärdering av vindkraftens samhällsnytta
2019-10-03MotH7022167Mot 2019/20:2167Sprid goda exempel för en bättre hemtjänst
2019-10-03MotH7022166Mot 2019/20:2166Tydligare regelverk för provsmakning av öl vid bryggerier
2019-10-03MotH7022165Mot 2019/20:2165Tydligare bekämpning av djurrättsaktivism
2019-10-03MotH7022164Mot 2019/20:2164Gör det möjligt att använda AML i Sverige
2019-10-03MotH7022163Mot 2019/20:2163Bättre möjligheter för polisen att publicera bilder
2019-10-03MotH7022162Mot 2019/20:2162Ny järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo genom Bohuslän
2019-10-03MotH7022161Mot 2019/20:2161Se över reglerna och prövningen av olika handikapp för att få behålla sitt körkort
2019-10-03MotH7022160Mot 2019/20:2160Ökat trafiksäkerhetsmedvetande bland utryckningsförare
2019-10-03MotH7022159Mot 2019/20:2159Kapitalvinstbeskattning av bostäder
2019-10-03MotH7022158Mot 2019/20:2158Skredrisken i Götaälvdalen
2019-10-03MotH7022157Mot 2019/20:2157Samordnad slussled och skredsäkring
2019-10-03MotH7022156Mot 2019/20:2156Regionala flygplatser
2019-10-03MotH7022155Mot 2019/20:2155IB-elevers rättigheter
2019-10-03MotH7022154Mot 2019/20:2154Olaglig djurrättsaktivism
2019-10-03MotH7022153Mot 2019/20:2153Förutsättningar för och lönsamhet i att investera i kompetensutveckling
2019-10-03MotH7022152Mot 2019/20:2152Privata arbetsförmedlingar
2019-10-03MotH7022151Mot 2019/20:2151Betydelsen av arbete och integration i ett rättssäkert Sverige
2019-10-03MotH7022150Mot 2019/20:2150Konkret handlingsplan för att stoppa olagliga körkkort
2019-10-03MotH7022149Mot 2019/20:2149Hyresrätt och allmännytta
2019-10-03MotH7022148Mot 2019/20:2148Hyressättning
2019-10-03MotH7022147Mot 2019/20:2147Stoppa gängkriminalitet och den våldsbejakande extremismen
2019-10-03MotH7022016Mot 2019/20:2016Rättsstaten åter
2019-10-03MotH7022015Mot 2019/20:2015Inled en Arlandaförhandling
2019-10-03MotH7022014Mot 2019/20:2014Uppvärdera medborgarskapet
2019-10-03MotH7022013Mot 2019/20:2013Ändra regelverket kring betalningsanmärkning
2019-10-03MotH7022012Mot 2019/20:2012Villkor för framförande av vattenskoter
2019-10-03MotH7022011Mot 2019/20:2011Säkra Götaälvdalen - invånare och sjöfart
2019-10-03MotH7022010Mot 2019/20:2010Verktyg för att upptäcka och lagföra personer som innehar barnpornografi
2019-10-03MotH7022009Mot 2019/20:2009Utvärdera Ersättningsnämndens arbete
2019-10-03MotH7022008Mot 2019/20:2008Medvetenhet kring skador av plast i livsmedel
2019-10-03MotH7022007Mot 2019/20:2007En levande och välmående skärgård
2019-10-03MotH7022006Mot 2019/20:2006Reformering av hotellagen
2019-10-03MotH7022005Mot 2019/20:2005Patientvänlig hantering av läkemedelsförmånen och minskat missbruk av tunga mediciner
2019-10-03MotH7022004Mot 2019/20:2004Åtgärder för en effektivare byggprocess
2019-10-03MotH7022003Mot 2019/20:2003Ökad användning av avfall och restprodukter
2019-10-03MotH7022002Mot 2019/20:2002Avskaffa Systembolagets monopol
2019-10-03MotH7022001Mot 2019/20:2001Vindkraft i fjällmiljöer
2019-10-03MotH7022000Mot 2019/20:2000Civilkuragelag och civilkuragepris
2019-10-03IpH71027Ip 2019/20:27Demonstration och demokrati
2019-10-03IpH71026Ip 2019/20:26Snöröjning av enskilda vägar
2019-10-03IpH71025Ip 2019/20:25Regeringen och arbetslösheten
2019-10-03FrH711101Fr 2019/20:101Försvarsberedningens förslag och ekonomiska ram
2019-10-03FrH711100Fr 2019/20:100Stängningen av apoteket i Föllinge
2019-10-03FrH71199Fr 2019/20:99Kriminalisering av deltagande i terrororganisation
2019-10-03FrH71198Fr 2019/20:98Lagföring av återvändande IS-terrorister
2019-10-03FrH71197Fr 2019/20:97En internationell tribunal för dömandet av IS-terrorister
2019-10-03FrH71196Fr 2019/20:96Stöd till IS-terrorister
2019-10-03FrH71195Fr 2019/20:95Försörjningsstöd till IS-terrorister
2019-10-03FrH71194Fr 2019/20:94Arbetskraftsinvandring
2019-10-03FrH71193Fr 2019/20:93Osund konkurrens
2019-10-03FrH71192Fr 2019/20:92Åtgärder för att minska sjukskrivningarna
2019-10-03FrH71191Fr 2019/20:91Rehabiliteringskedjan
2019-10-03FrH71190Fr 2019/20:90En översyn av Försäkringskassans beslutsstöd
2019-10-03FrH71189Fr 2019/20:89Sjöfartsverket och avtal med regioner
2019-10-03FrH71188Fr 2019/20:88Fackförbundens företrädesrätt att utse skyddsombud
2019-10-03FrH71187Fr 2019/20:87Brister i samhällets ansvar
2019-10-03FrH71186Fr 2019/20:86Pojkars skolresultat
2019-10-03FrH71185Fr 2019/20:85Självmordstalen bland män
2019-10-03FrH71184Fr 2019/20:84Antalet polisutbildade 2024
2019-10-03FrH71183Fr 2019/20:83Utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott
2019-10-02PropH70318Prop 2019/20:18Arbetet i frågor som rör Kina
2019-10-02MotH7022146Mot 2019/20:2146Certifiering av begravningsbranschen
2019-10-02MotH7022145Mot 2019/20:2145Räckesolyckor
2019-10-02MotH7022144Mot 2019/20:2144Progressiv beskattning
2019-10-02MotH7022143Mot 2019/20:2143Beskattning av kapitalinkomster
2019-10-02MotH7022142Mot 2019/20:2142Avdragsrätt för medlemsavgift i fackföreningar och arbetslöshetskassor
2019-10-02MotH7022141Mot 2019/20:2141Undervisningen i sfi är en investering
2019-10-02MotH7022140Mot 2019/20:2140Svenska kraftnät
2019-10-02MotH7022139Mot 2019/20:2139Elmarknadens funktionssätt och effekterna av avregleringen
2019-10-02MotH7022138Mot 2019/20:2138Indexering av ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen
2019-10-02MotH7022137Mot 2019/20:2137Kontrollplatser för tung trafik i Södermanlands län
2019-10-02MotH7022136Mot 2019/20:2136Julita gård som världsarv
2019-10-02MotH7022135Mot 2019/20:2135Värdepapperisering av svenska försäkringsrisker
2019-10-02MotH7022134Mot 2019/20:2134Palestina och Israel
2019-10-02MotH7022133Mot 2019/20:2133Utveckla Sveaskogs ekoparker med mer naturturism
2019-10-02MotH7022132Mot 2019/20:2132Sveriges fortsatta engagemang för Västsahara
2019-10-02MotH7022131Mot 2019/20:2131Kapning av folkbokföringsadress
2019-10-02MotH7022130Mot 2019/20:2130Delning av aska efter en avliden
2019-10-02MotH7022129Mot 2019/20:2129Översyn av hållbarhetsredovisningslagen
2019-10-02MotH7022128Mot 2019/20:2128Gymnasieutbildningar som möter arbetsmarknadsbehovet
2019-10-02MotH7022127Mot 2019/20:2127Kraftfulla åtgärder mot skarvproblemen
2019-10-02MotH7022126Mot 2019/20:2126Infrastruktursatsningar för ett starkare Värmland
2019-10-02MotH7022125Mot 2019/20:2125En uthållig vargpolitik
2019-10-02MotH7022124Mot 2019/20:2124Västkustbanan
2019-10-02MotH7022123Mot 2019/20:2123Utveckla och förbättra vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar
2019-10-02MotH7022122Mot 2019/20:2122Statliga myndigheter ska begära ersättning för merkostnader
2019-10-02MotH7022121Mot 2019/20:2121Förbättring av verksamheterna i barnahus
2019-10-02MotH7022120Mot 2019/20:2120Möjliggör för fler kommunala ordningsvakter
2019-10-02MotH7022119Mot 2019/20:2119Avgifter och skatter
2019-10-02MotH7022118Mot 2019/20:2118Förbjud alla djur på cirkus
2019-10-02MotH7022117Mot 2019/20:2117Färdtjänst över nationsgränser
2019-10-02MotH7022116Mot 2019/20:2116Fler centrum för svåra förlossningsskador
2019-10-02MotH7022115Mot 2019/20:2115Ettårig polisutbildning för akademiker
2019-10-02MotH7022114Mot 2019/20:2114Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige
2019-10-02MotH7022113Mot 2019/20:2113En översyn av rättegångsbalkens tidsbegränsning för husrannsakan
2019-10-02MotH7022112Mot 2019/20:2112Inför Magnitskij-sanktioner i EU
2019-10-02MotH7022111Mot 2019/20:2111Mer vätgas för ett fossilfritt Sverige
2019-10-02MotH7022110Mot 2019/20:2110Inrätta ett nationellt säkerhetsråd
2019-10-02MotH7022109Mot 2019/20:2109Kartläggning av den svenska spelutvecklingsbranschen
2019-10-02MotH7022108Mot 2019/20:2108Kartläggning av svensk mötesindustri
2019-10-02MotH7022107Mot 2019/20:2107Förbjud regioner att ge planerad sjukvård till den som befinner sig illegalt i Sverige
2019-10-02MotH7022106Mot 2019/20:2106Motverkande av missbruk av Attefallsreglerna
2019-10-02MotH7022105Mot 2019/20:2105Stärk kustfisket och genomför en översyn av jakt på säl och skarv
2019-10-02MotH7022104Mot 2019/20:2104Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien
2019-10-02MotH7022103Mot 2019/20:2103Polisens förmedling av brottsofferstöd
2019-10-02MotH7022102Mot 2019/20:2102En trygg sjukförsäkring att lita på
2019-10-02MotH7022101Mot 2019/20:2101Rätt vård vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
2019-10-02MotH7022100Mot 2019/20:2100Rättvis habiliteringsersättning
2019-10-02MotH7022099Mot 2019/20:2099Statlig närvarogaranti
2019-10-02MotH7022098Mot 2019/20:2098Höghastighetsbana Oslo-Göteborg-Köpenhamn
2019-10-02MotH7022097Mot 2019/20:2097Inför medborgerlig förslagsrätt till de beslutande församlingarna
2019-10-02MotH7022096Mot 2019/20:2096Jämställd idrott
2019-10-02MotH7022095Mot 2019/20:2095Utred svenskt avgifts- och utdelningssystem
2019-10-02MotH7022094Mot 2019/20:2094Utredning om dödshjälp
2019-10-02MotH7022093Mot 2019/20:2093Tillgänglighet vid synnedsättning: stärkt kunskap och en symbol för ledstråk i vägmärkesförordningen
2019-10-02MotH7022092Mot 2019/20:2092Akademiska Hus ägardirektiv
2019-10-02MotH7022091Mot 2019/20:2091Stärk arbetet med romsk inkludering
2019-10-02MotH7022090Mot 2019/20:2090Statens ansvar för jämlik och välgrundad ersättning då rovdjur skadar tamdjur
2019-10-02MotH7022089Mot 2019/20:2089Slopa rökförbudet på uteserveringar
2019-10-02MotH7022088Mot 2019/20:2088Screeninglag vid företagsuppköp
2019-10-02MotH7022087Mot 2019/20:2087Reformera grundvux
2019-10-02MotH7022086Mot 2019/20:2086Omläggning av Sveriges Israelpolitik
2019-10-02MotH7022085Mot 2019/20:2085Kunna vara jägare, oavsett funktionsnedsättning
2019-10-02MotH7022084Mot 2019/20:2084Kontraktsvård
2019-10-02MotH7022083Mot 2019/20:2083Kommittéförordningen
2019-10-02MotH7022082Mot 2019/20:2082Järnvägen som ett arbetsmarknadsverktyg
2019-10-02MotH7022081Mot 2019/20:2081Gör Göteborg och Västra Götaland till en nationell testbädd för AI
2019-10-02MotH7022080Mot 2019/20:2080Ge kvarteret Cephalus innergård ett namn
2019-10-02MotH7022079Mot 2019/20:2079Ge alla barn och ungdomar tillgång till de bästa pedagogerna
2019-10-02MotH7022078Mot 2019/20:2078Förtydliga skattelagstiftningen i fråga om styrelsearvoden
2019-10-02MotH7022077Mot 2019/20:2077Förtur i bostadskön till den som fått skyddat boende till följd av hot, våld eller andra övergrepp
2019-10-02MotH7022076Mot 2019/20:2076Möjlighet att dela data mellan myndigheter
2019-10-02MotH7022075Mot 2019/20:2075Skärpta åtgärder mot spårspring
2019-10-02MotH7022074Mot 2019/20:2074Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar
2019-10-02MotH7022073Mot 2019/20:2073Jämställd vård
2019-10-02MotH7022072Mot 2019/20:2072Korttidsanställningar
2019-10-02MotH7022071Mot 2019/20:2071Om trygghet och brottslighet i skolan
2019-10-02MotH7022070Mot 2019/20:2070Om en återintroducerad kommunal förköpsrätt
2019-10-02MotH7022069Mot 2019/20:2069Om idrott och buller
2019-10-02MotH7022068Mot 2019/20:2068Frigivning av Selahattin Demirtas
2019-10-02MotH7022067Mot 2019/20:2067Kriminalisera sexköp utomlands
2019-10-02MotH7022066Mot 2019/20:2066Sistahandsansvaret efter förslutning av SFL
2019-10-02MotH7022065Mot 2019/20:2065Nedrustning
2019-10-02MotH7022064Mot 2019/20:2064Polisnärvaro på landsbygden
2019-10-02MotH7022063Mot 2019/20:2063Arbeta mot osunda kroppsideal
2019-10-02MotH7022062Mot 2019/20:2062Idrottsföreningar och barnrättsperspektivet
2019-10-02MotH7022061Mot 2019/20:2061Inför en fristående antidopningsenhet
2019-10-02MotH7022060Mot 2019/20:2060Liberal demokrati- och integritetspolitik
2019-10-02MotH7022058Mot 2019/20:2058Avskaffa det förhöjda amorteringskravet
2019-10-02MotH7022057Mot 2019/20:2057Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter
2019-10-02MotH7022056Mot 2019/20:2056En skola för kunskap
2019-10-02MotH7022055Mot 2019/20:2055Liberal politik för ett starkare Europasamarbete
2019-10-02MotH7022054Mot 2019/20:2054Sjukvård på människors villkor, inte människor på sjukvårdens villkor
2019-10-02MotH7022053Mot 2019/20:2053Kartlägg socioekonomiska faktorers påverkan på barns och ungdomars idrottande
2019-10-02MotH7022052Mot 2019/20:2052Idrott för nyanlända
2019-10-02MotH7022051Mot 2019/20:2051Äldrelyft
2019-10-02MotH7022050Mot 2019/20:2050Ökad fysisk aktivitet och idrott på fritidshem
2019-10-02MotH7022049Mot 2019/20:2049Krav på legitimation och spelregistrering
2019-10-02MotH7022048Mot 2019/20:2048Åtgärder mot hälsofarliga substanser i kosttillskott
2019-10-02MotH7022047Mot 2019/20:2047Beräkningsgrunder för Trafikverkets anslag
2019-10-02MotH7022046Mot 2019/20:2046Förbättra servicen för postutdelning i glesbygd
2019-10-02MotH7022045Mot 2019/20:2045Förtydliga färdtjänstreglerna
2019-10-02MotH7022044Mot 2019/20:2044Landsbygden bör prioriteras
2019-10-02MotH7022043Mot 2019/20:2043Riksintressenas arealer
2019-10-02MotH7022042Mot 2019/20:2042Ändringar i föräldrabalken och ökat barnperspektiv
2019-10-02MotH7022041Mot 2019/20:2041Behovet av betaltjänster och kontanthantering
2019-10-02MotH7022040Mot 2019/20:2040Ge tydligare uppdrag till länsstyrelser och regioner att stötta svenskt mathantverk
2019-10-02MotH7022039Mot 2019/20:2039Höj inte prisnivåerna för jakt
2019-10-02MotH7022038Mot 2019/20:2038Ökad användning av hjärtstartare
2019-10-02MotH7022037Mot 2019/20:2037Utredning om oberoende revision av kommuner och regioner
2019-10-02MotH7022036Mot 2019/20:2036Översyn av rökförbudet
2019-10-02MotH7022035Mot 2019/20:2035Bestäm platser för nya militära förband
2019-10-02MotH7022034Mot 2019/20:2034Rätt att veta när och hur mycket du betalar i skatt
2019-10-02MotH7022033Mot 2019/20:2033