DatumTypIdBeteckningTitel
2017-09-28DirH5B1900Dir 2017:900Förvaltningslag (2017:900)
2017-09-28DirH5B1899Dir 2017:899Förordning (2017:899) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2018
2017-09-28DirH5B198Dir 2017:98Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern föräldraförsäkring (S 2016:02)
2017-09-27SoUH5B372SoU 2017:72Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
2017-09-14DirH5B1872Dir 2017:872Förordning (2017:872) om vattendelegationer
2017-09-14DirH5B1871Dir 2017:871Förordning (2017:871) om rennäringsdelegationer
2017-09-14DirH5B1870Dir 2017:870Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap
2017-09-14DirH5B1869Dir 2017:869Förordning (2017:869) om bevakning av grundläggande betaltjänster
2017-09-14DirH5B1868Dir 2017:868Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
2017-09-14DirH5B196Dir 2017:96Översyn av vattenförvaltningens organisation
2017-09-11PropH403224Prop 2016/17:224Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet
2017-09-11PropH403223Prop 2016/17:223Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet
2017-09-11PropH403221Prop 2016/17:221Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken
2017-09-11PropH403219Prop 2016/17:219Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
2017-09-11FrH4111918Fr 2016/17:1918Nystartsjobb
2017-09-11FrH4111917Fr 2016/17:1917Tillväxtanalys
2017-09-08IpH410625Ip 2016/17:625Vinstbegränsning i skolan
2017-09-08FrH4111916Fr 2016/17:1916Situationen i Burma
2017-09-08FrH4111915Fr 2016/17:1915Nya uppgifter om bristande IT-säkerhet inom svenska myndigheter
2017-09-08FrH4111914Fr 2016/17:1914Försäkringskassans allt hårdare bedömning av LSS-stöd
2017-09-08FrH4111913Fr 2016/17:1913Personval för synskadade
2017-09-08FrH4111912Fr 2016/17:1912Bilpooler
2017-09-08FrH4111911Fr 2016/17:1911Översyn av beredskapslagstiftning
2017-09-08FrH4111910Fr 2016/17:1910Skjutövningar över Vättern
2017-09-07FrH4111909Fr 2016/17:1909Hanteringen av asylärenden från Finland
2017-09-07FrH4111908Fr 2016/17:1908Konsekvensutredning av Reepalus förslag
2017-09-07FrH4111907Fr 2016/17:1907Förtroendet för Dan Eliasson
2017-09-07FrH4111906Fr 2016/17:1906Illegal arrestering av Kambodjas oppositionsledare
2017-09-07FrH4111905Fr 2016/17:1905Rätten till personlig assistans
2017-09-07FrH4111904Fr 2016/17:1904Regeringens agerande rörande Findus i Bjuv
2017-09-07FrH4111903Fr 2016/17:1903Säkerhetsskyddsförordningen
2017-09-07FrH4111902Fr 2016/17:1902Nedläggningshot för fristående skolor
2017-09-07FrH4111901Fr 2016/17:1901Fortsatta gränskontroller
2017-09-07DirH5B1865Dir 2017:865Förordning (2017:865) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2018
2017-09-07DirH5B195Dir 2017:95En organisation för lokal statlig service
2017-09-07DirH5B194Dir 2017:94Inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap
2017-09-06IpH410624Ip 2016/17:624Lärares specialpedagogiska kompetens rörande neuropsykiatriska svårigheter
2017-09-06IpH410623Ip 2016/17:623Ridning som förebyggande friskvårdsarbete
2017-09-06FrH4111900Fr 2016/17:1900Lotteri på kredit
2017-09-06FrH4111899Fr 2016/17:1899Säkrad välfärdskvalitet för alla
2017-09-06FrH4111898Fr 2016/17:1898Biståndet till Nordkorea
2017-09-06FrH4111897Fr 2016/17:1897Transporter av spannmål
2017-09-06FrH4111896Fr 2016/17:1896Sveriges bistånd till Kambodja
2017-09-06FrH4111895Fr 2016/17:1895Prenumerationslotterier på kredit
2017-09-06FrH4111894Fr 2016/17:1894Utbetalning av jordbruksstöd
2017-09-06FrH4111893Fr 2016/17:1893Företagskonto
2017-09-05SoUH5B368SoU 2017:68Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor
2017-09-05PropH403222Prop 2016/17:222Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
2017-09-05IpH410622Ip 2016/17:622Elfordonspremie
2017-09-05IpH410621Ip 2016/17:621Brister i Försäkringskassans arbete
2017-09-05IpH410620Ip 2016/17:620Polisutbildningen i Umeå
2017-09-05FrH4111892Fr 2016/17:1892Svårigheter att få främlingspass
2017-09-05FrH4111891Fr 2016/17:1891Politiska partier som gör vinst på överskuldsatta
2017-09-05FrH4111890Fr 2016/17:1890Bolagsstyrelsers arvoden
2017-09-05FrH4111889Fr 2016/17:1889Avlidna terroristers identitet
2017-09-05FrH4111888Fr 2016/17:1888Samtal med skurkregimer
2017-09-05FrH4111887Fr 2016/17:1887Åldersbedömning av ensamkommande barn och ungdomar
2017-09-05FrH4111886Fr 2016/17:1886Chicagokonventionen och bränsleskatter
2017-09-05FrH4111885Fr 2016/17:1885Höghastighetsbanors påverkan på drift och underhåll av infrastruktur
2017-09-05FrH4111884Fr 2016/17:1884Västsahara och MR-rådets 36:e session
2017-09-05FrH4111883Fr 2016/17:1883Nordgen
2017-09-05FrH4111882Fr 2016/17:1882Fungerande tågtrafik mellan våra huvudstäder
2017-09-05FrH4111881Fr 2016/17:1881Förändring av svensk säkerhetsdoktrin
2017-09-05FrH4111880Fr 2016/17:1880Trafiksatsningar i södra Älvsborg
2017-09-01IpH410619Ip 2016/17:619Dödsfall i sjukvården
2017-09-01IpH410618Ip 2016/17:618FN-konventionen om kärnvapenförbud
2017-09-01IpH410617Ip 2016/17:617FN-konventionen mot kärnvapen
2017-09-01IpH410616Ip 2016/17:616Flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda
2017-09-01IpH410615Ip 2016/17:615Kärnvapenförbud och svensk försvarsförmåga
2017-09-01FrH4111879Fr 2016/17:1879Samordningen i Regeringskansliet
2017-09-01FrH4111878Fr 2016/17:1878Information om lastbilars last och färdvägar
2017-09-01FrH4111877Fr 2016/17:1877Kemikalieinspektionens förbud mot växtskyddsmedlet Stomp
2017-09-01FrH4111876Fr 2016/17:1876Tvångsinlösen av skog
2017-08-31SoUH5B366SoU 2017:66Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
2017-08-31FrH4111875Fr 2016/17:1875Humanitärt stöd till civila i bland annat ar-Raqqa
2017-08-31FrH4111874Fr 2016/17:1874Postnord
2017-08-31FrH4111873Fr 2016/17:1873Förbud mot ålfiske i Östersjön
2017-08-31FrH4111872Fr 2016/17:1872Stulna identiteter och terrorfinansiering
2017-08-31FrH4111871Fr 2016/17:1871Flytten av myndigheter
2017-08-31FrH4111870Fr 2016/17:1870En polishögskola i Halmstad
2017-08-31DirH5B193Dir 2017:93Tilläggsdirektiv till Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07)
2017-08-31DirH5B192Dir 2017:92Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:03)
2017-08-30PropH403218Prop 2016/17:218Nya regler om bevisinhämtning inom EU
2017-08-30IpH410614Ip 2016/17:614Upprätthållande av abortlagstiftningens intention
2017-08-30IpH410613Ip 2016/17:613Fler utbildningsplatser och nya polishögskolor
2017-08-30FrH4111869Fr 2016/17:1869Hinder för tågförbindelsen Stockholm-Oslo
2017-08-30FrH4111868Fr 2016/17:1868Kvarkentrafiken
2017-08-30FrH4111867Fr 2016/17:1867Omlokaliseringen av Strålsäkerhetsmyndigheten
2017-08-30FrH4111866Fr 2016/17:1866Nya regler för underhållstöd
2017-08-30FrH4111865Fr 2016/17:1865Nordiskt samarbete kring färdtjänsten
2017-08-30FrH4111864Fr 2016/17:1864Trygghetsskapande ordningsvakter
2017-08-30FrH4111863Fr 2016/17:1863Avhysning i praktiken
2017-08-30FrH4111862Fr 2016/17:1862Undervisningskvaliteten i skolan
2017-08-30FrH4111861Fr 2016/17:1861Omlokalisering av statliga jobb till nordöstra Skåne
2017-08-30FrH4111860Fr 2016/17:1860Kronofogdens handläggningstider
2017-08-30FrH4111859Fr 2016/17:1859Konventionen om förbud mot kärnvapen
2017-08-30FrH4111858Fr 2016/17:1858Polisens kontroll av illegal arbetskraft
2017-08-29PropH403220Prop 2016/17:220Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet
2017-08-29IpH410612Ip 2016/17:612Körkortsförnyelse för svenskar i internationell tjänst
2017-08-29IpH410611Ip 2016/17:611Tyngre lastbilar på det svenska vägnätet
2017-08-29IpH410610Ip 2016/17:610Andelen högre officerare i Sverige
2017-08-29IpH410609Ip 2016/17:609Sjöfartsverkets möjligheter att stödja Försvarsmakten
2017-08-29FrH4111857Fr 2016/17:1857Jämställt företagande
2017-08-29FrH4111856Fr 2016/17:1856Transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg och Sverige
2017-08-29FrH4111853Fr 2016/17:1853Åtgärder mot fetma och låg fysisk aktivitet
2017-08-29FrH4111852Fr 2016/17:1852Regeringens engagemang för Fikru Maru
2017-08-28FrH4111855Fr 2016/17:1855Trygga järnvägsövergångar
2017-08-28FrH4111854Fr 2016/17:1854Ekonomistyrning inom sfi
2017-08-28FrH4111851Fr 2016/17:1851Arbetsförmedlingens dyra konsultprojekt
2017-08-28FrH4111850Fr 2016/17:1850Upprustning av Kinnekullebanan
2017-08-28FrH4111849Fr 2016/17:1849Långa väntetider för uppkörning för körkort
2017-08-28FrH4111848Fr 2016/17:1848Turkiets missbruk av Interpol
2017-08-25IpH410608Ip 2016/17:608Nuclear Ban Treaty (NBT)
2017-08-25IpH410607Ip 2016/17:607Skyddade identiteter
2017-08-25IpH410606Ip 2016/17:606Trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda
2017-08-25FrH4111847Fr 2016/17:1847Tvärförbindelse Södertörn i Stockholms län
2017-08-25FrH4111846Fr 2016/17:1846Väg 225
2017-08-25FrH4111845Fr 2016/17:1845Trafikverket och digitalisering
2017-08-24FrH4111844Fr 2016/17:1844Arbetsmiljöverkets ansvar
2017-08-24FrH4111843Fr 2016/17:1843Försvarsministerns bedömning av NBT-avtalet
2017-08-24FrH4111842Fr 2016/17:1842Falska konkurser
2017-08-24FrH4111841Fr 2016/17:1841Informationshanteringen vid statliga myndigheter
2017-08-24FrH4111840Fr 2016/17:1840Sittdemonstrationen
2017-08-24DirH5B191Dir 2017:91Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06)
2017-08-23IpH410605Ip 2016/17:605Skärpt kontroll vid egen ansökan om konkurs
2017-08-23IpH410604Ip 2016/17:604Regelverk och krav på cisterner
2017-08-23FrH4111839Fr 2016/17:1839En moderniserad terrängkörningslag
2017-08-23FrH4111838Fr 2016/17:1838Svensk sjöfarts konkurrenskraft
2017-08-23FrH4111837Fr 2016/17:1837Hantering av känsliga hälsodata
2017-08-23FrH4111836Fr 2016/17:1836Åtgärder för ungdomar som lever på gatan
2017-08-23FrH4111835Fr 2016/17:1835Utlämning av regimkritiker till Turkiet
2017-08-23FrH4111834Fr 2016/17:1834Provisoriska pass
2017-08-23FrH4111747Fr 2016/17:1747Hatbrott mot HBTQ-personer
2017-08-22IpH410603Ip 2016/17:603Terrorhot mot järnvägen
2017-08-22IpH410602Ip 2016/17:602Brister i postgången
2017-08-22FrH4111832Fr 2016/17:1832Den migrationspolitiska överenskommelsen
2017-08-22FrH4111831Fr 2016/17:1831Mottagande av nyanlända
2017-08-22FrH4111830Fr 2016/17:1830Gårdsförsäljning som stärker Sverige och Skaraborg
2017-08-22FrH4111829Fr 2016/17:1829Bilmålvakter
2017-08-22FrH4111828Fr 2016/17:1828Trängselskatt och integritetsskydd
2017-08-22FrH4111827Fr 2016/17:1827Antalet polisutbildade i verksamhet
2017-08-21IpH410601Ip 2016/17:601Väntetider inom barn- och ungdomspsykiatrin
2017-08-21IpH410600Ip 2016/17:600Klimatråd om hållbart resande
2017-08-21IpH410599Ip 2016/17:599Överbeläggning inom akutsjukvården
2017-08-21FrH4111833Fr 2016/17:1833Juridiskt kön
2017-08-21FrH4111826Fr 2016/17:1826Försämrade livsvillkor för grisar
2017-08-21FrH4111825Fr 2016/17:1825Bilbränder och försäkringsbedrägerier
2017-08-21FrH4111824Fr 2016/17:1824Regeringens information om Transportstyrelsen
2017-08-21FrH4111823Fr 2016/17:1823Kontroll av kosttillskott
2017-08-18IpH410598Ip 2016/17:598Flytt av ansvaret för arbetstillstånd
2017-08-18IpH410597Ip 2016/17:597Trygghet i vården
2017-08-17IpH410596Ip 2016/17:596Kompetensförsörjning inom företagshälsovården
2017-08-17FrH4111822Fr 2016/17:1822Problem med posthanteringen
2017-08-17FrH4111821Fr 2016/17:1821Magnettåg som alternativ till höghastighetståg
2017-08-17FrH4111820Fr 2016/17:1820Hamnkonflikten som hotar transportförsörjningen
2017-08-17FrH4111819Fr 2016/17:1819Bristen på studentbostäder
2017-08-17DirH5B190Dir 2017:90Åtgärder för att minska bedrägeribrottsligheten - skärpta krav och rutiner för svenska identitetshandlingar
2017-08-16IpH410595Ip 2016/17:595Arvoden i bolagsstyrelser
2017-08-16IpH410594Ip 2016/17:594Arbetslösheten i Södermanland
2017-08-16FrH4111816Fr 2016/17:1816Danstillstånd
2017-08-16FrH4111814Fr 2016/17:1814Korruption i Sverige
2017-08-16FrH4111813Fr 2016/17:1813Outredda brott i norra Sverige
2017-08-16FrH4111812Fr 2016/17:1812Småföretagares finansieringsmöjligheter
2017-08-16FrH4111811Fr 2016/17:1811Regeringens reaktion på händelseutvecklingen i Turkiet
2017-08-16FrH4111810Fr 2016/17:1810Bro över Gullmarn
2017-08-16FrH4111808Fr 2016/17:1808Gårdsförsäljning av öl och vin
2017-08-15IpH410593Ip 2016/17:593Stranderosion
2017-08-15FrH4111809Fr 2016/17:1809Inre utlänningskontroll
2017-08-15FrH4111807Fr 2016/17:1807Effekter i Gävleregionen vid försäljning av Metria
2017-08-15FrH4111806Fr 2016/17:1806Möjlighet att arbeta efter 65 års ålder
2017-08-14IpH410591Ip 2016/17:591Regeringens åtgärder kring återvändare som stridit för IS
2017-08-14FrH4111817Fr 2016/17:1817Nedläggningen av Findus i Bjuv
2017-08-14FrH4111805Fr 2016/17:1805Det tilltagande sexuella våldet mot kvinnor i Sverige
2017-08-14FrH4111802Fr 2016/17:1802Statlig inkomstskatt
2017-08-11IpH410589Ip 2016/17:589Sandsugning i Öresund
2017-08-10FrH4111804Fr 2016/17:1804Fusk inom personlig assistans
2017-08-10FrH4111803Fr 2016/17:1803Bristande kontroll av utbetalad assistansersättning
2017-08-10FrH4111801Fr 2016/17:1801Lantmäteriets långa handläggningstider
2017-08-10FrH4111800Fr 2016/17:1800Lång handläggningstid för vapenlicens
2017-08-10FrH4111795Fr 2016/17:1795Utredning om inrättande av trafikmedicinska enheter
2017-08-10FrH4111794Fr 2016/17:1794Odlingshinder
2017-08-10FrH4111792Fr 2016/17:1792Illegala trafikskolor
2017-08-09SoUH5B365SoU 2017:65Hyran vid nyproduktion - en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra
2017-08-09IpH410590Ip 2016/17:590Försvar mot ballistiska robotar
2017-08-09FrH4111799Fr 2016/17:1799Inrättandet av en viltvårdsmyndighet
2017-08-09FrH4111798Fr 2016/17:1798Förtroendet för rikspolischefen
2017-08-09FrH4111797Fr 2016/17:1797EU-vapenpasset
2017-08-09FrH4111796Fr 2016/17:1796KRGs avsättning av folkvalda ledare på Nineveslätten
2017-08-09FrH4111790Fr 2016/17:1790Antalet antagna till polisutbildningen
2017-08-09FrH4111786Fr 2016/17:1786Harmonisering av regler för syn och körkort
2017-08-08IpH410592Ip 2016/17:592Statsministerns ansvar för att rädda Findus
2017-08-08FrH4111791Fr 2016/17:1791Polisens närvaro på landsbygden
2017-08-08FrH4111789Fr 2016/17:1789Länsstyrelsernas regler gällande fäbodar
2017-08-08FrH4111785Fr 2016/17:1785Dubbdäckslagstiftningen
2017-08-08FrH4111784Fr 2016/17:1784Attraktiva utbildningar inom skogs- och lantbruk
2017-08-08FrH4111783Fr 2016/17:1783Mänskliga rättigheter i Turkiet
2017-08-08FrH4111782Fr 2016/17:1782E20 som elmotorväg
2017-08-08FrH4111781Fr 2016/17:1781Licenskrav för mynningsladdare
2017-08-07FrH4111788Fr 2016/17:1788Jakten på privat ägande
2017-08-07FrH4111787Fr 2016/17:1787Jakten på småskalig vattenkraft
2017-08-07FrH4111780Fr 2016/17:1780Nordiskt samarbete kring färdtjänsten
2017-08-03FrH4111779Fr 2016/17:1779Viktig arbetskraft för utveckling och tillväxt
2017-08-03FrH4111778Fr 2016/17:1778Läkemedelslistan
2017-08-03DirH5B189Dir 2017:89Tilläggsdirektiv till Utredningen om energisparlån (N 2016:02)
2017-08-02FrH4111777Fr 2016/17:1777Situationen i Venezuela
2017-08-02FrH4111776Fr 2016/17:1776Riktade statsbidrag
2017-08-02FrH4111775Fr 2016/17:1775Gårdsförsäljning av öl och vin
2017-08-02FrH4111774Fr 2016/17:1774Rätt att jobba kvar till 69-årsdagen
2017-07-31FrH4111773Fr 2016/17:1773Större flexibilitet i mark- och detaljplanläggning
2017-07-31FrH4111768Fr 2016/17:1768Minnesanteckningarna från regeringens säkerhetspolitiska råd
2017-07-31FrH4111767Fr 2016/17:1767Information om Transportstyrelsen
2017-07-31FrH4111766Fr 2016/17:1766Könsuppdelningen i skolan
2017-07-31FrH4111765Fr 2016/17:1765Multiresistenta bakterier
2017-07-31FrH4111764Fr 2016/17:1764Lagstiftning mot organhandel
2017-07-31FrH4111763Fr 2016/17:1763Situationen i Venezuela
2017-07-28FrH4111818Fr 2016/17:1818Dawit Isaak
2017-07-28FrH4111771Fr 2016/17:1771Den privata äganderätten
2017-07-28FrH4111770Fr 2016/17:1770Skogsnäringen
2017-07-28FrH4111769Fr 2016/17:1769Flygskatten
2017-07-28FrH4111762Fr 2016/17:1762Situationen för de syriska flyktingarna i Turkiet
2017-07-28FrH4111761Fr 2016/17:1761Konflikten i Nagorno-Karabach-regionen
2017-07-28FrH4111760Fr 2016/17:1760Kostnader vid försäljning av en villa
2017-07-28FrH4111759Fr 2016/17:1759Antisemitismen i Sverige
2017-07-28FrH4111758Fr 2016/17:1758Regelförenklingar för näringslivet
2017-07-27DirH5B179Dir 2017:79Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser
2017-07-26FrH4111772Fr 2016/17:1772Ansvarsfördelningen inom vården
2017-07-25FrH4111756Fr 2016/17:1756Åtgärder mot bilmålvakter
2017-07-24FrH4111757Fr 2016/17:1757Offentlig förvaltning
2017-07-24FrH4111755Fr 2016/17:1755Parisavtalet
2017-07-21IpH410588Ip 2016/17:588It-läckaget på Transportstyrelsen
2017-07-21FrH4111754Fr 2016/17:1754Upprustning av Kinnekullebanan
2017-07-20IpH410587Ip 2016/17:587Transportstyrelsens hantering av sekretessbelagda uppgifter
2017-07-20FrH4111753Fr 2016/17:1753Trängselskatt och integritetsskyddet vid brott mot föreskrifter
2017-07-20FrH4111752Fr 2016/17:1752Fängslandet av människorättsförsvarare i Turkiet
2017-07-20FrH4111751Fr 2016/17:1751Modernisering av konkurslagen med skärpt identitetskontroll
2017-07-20DirH5B188Dir 2017:88Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås
2017-07-20DirH5B187Dir 2017:87Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen (2016:04)
2017-07-20DirH5B186Dir 2017:86Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso- och sjukvård
2017-07-20DirH5B185Dir 2017:85Tilläggsdirektiv till Utredningen om kommunal planering för bostäder (N 2017:04)
2017-07-20DirH5B184Dir 2017:84Tilläggsdirektiv till 112-utredningen (Ju 2016:03)
2017-07-19FrH4111750Fr 2016/17:1750Myndigheters regionalpolitiska uppdrag
2017-07-19FrH4111749Fr 2016/17:1749Transportstyrelsens agerande som inneburit att säkerhetsklassad information hamnat i fel händer
2017-07-19FrH4111748Fr 2016/17:1748Rysslands illegala annektering av delar av Georgien, Sydossetien och Abchazien
2017-07-19FrH4111746Fr 2016/17:1746Konkurrens mellan statliga och privata verksamheter
2017-07-19FrH4111745Fr 2016/17:1745Hotat landsbygdsföretagande
2017-07-19FrH4111744Fr 2016/17:1744Vikten av att inte bromsa digitalisering av vård
2017-07-19FrH4111743Fr 2016/17:1743Dumpade bilar
2017-07-18FrH4111742Fr 2016/17:1742Opolitiska länsöverdirektörer
2017-07-17FrH4111741Fr 2016/17:1741Ändring av lagstiftning vid trafikbrott
2017-07-17FrH4111740Fr 2016/17:1740Försvarsministerns åtgärder med anledning av icke-säkerhetsklassade personers tillgång till hemlig information hos Transportstyrelsen
2017-07-17FrH4111739Fr 2016/17:1739Försvarsministerns information med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen
2017-07-17FrH4111738Fr 2016/17:1738Inrikesministerns åtgärder med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen
2017-07-17FrH4111737Fr 2016/17:1737Inrikesministerns information med anledning av icke-säkerhetsklassade personers tillgång till hemlig information hos Transportstyrelsen
2017-07-17FrH4111736Fr 2016/17:1736Infrastrukturministerns åtgärder med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen
2017-07-17FrH4111735Fr 2016/17:1735Icke-säkerhetsklassade utländska personers tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen
2017-07-13FrH4111734Fr 2016/17:1734Vårdreformer
2017-07-12IpH410585Ip 2016/17:585Finanspolitikens effekter på bostadsmarknaden
2017-07-12FrH4111733Fr 2016/17:1733Ökad fetma i samhället
2017-07-12FrH4111732Fr 2016/17:1732Felaktigt VMA-larm
2017-07-11FrH4111731Fr 2016/17:1731Falsklarm i Stockholms län
2017-07-11FrH4111730Fr 2016/17:1730Konfiskering av kristna kyrkor i Turkiet
2017-07-11FrH4111729Fr 2016/17:1729Ökad utsatthet
2017-07-10IpH410586Ip 2016/17:586Transoceana direktanlöp till Göteborgs hamn
2017-07-10FrH4111728Fr 2016/17:1728En ökning av antalet särskilt utsatta områden
2017-07-10FrH4111727Fr 2016/17:1727Erkännande av föräldraskap i Norden
2017-07-06FrH4111726Fr 2016/17:1726CSN-bidrag till studier i salafism/wahabism
2017-07-06FrH4111725Fr 2016/17:1725Jägareförbundets allmänna uppdrag
2017-07-06FrH4111724Fr 2016/17:1724Halva basbeloppsregeln och friluftslivets organisationer
2017-07-06FrH4111723Fr 2016/17:1723Säker identifiering
2017-07-06DirH5B1848Dir 2017:848Förordning (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation
2017-07-06DirH5B183Dir 2017:83Tilläggsdirektiv till Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder (Ju 2016:21)
2017-07-06DirH5B182Dir 2017:82Tilläggsdirektiv till Utredningen om praktiknära skolforskning i samverkan (PiS) (U 2017:03)
2017-07-06DirH5B181Dir 2017:81Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06)
2017-07-06DirH5B180Dir 2017:80Åtgärder för att öka tryggheten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier
2017-07-05PropH403216Prop 2016/17:216Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar
2017-07-05FrH4111721Fr 2016/17:1721Regeringens exportstrategi
2017-07-05FrH4111719Fr 2016/17:1719Bostadsplaneringskommitténs förslag
2017-07-05FrH4111718Fr 2016/17:1718Utredningen om donations- och transplantationsfrågor
2017-07-04PropH403217Prop 2016/17:217Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC
2017-07-04FrH4111722Fr 2016/17:1722Bottentrålning i Östersjön
2017-07-04FrH4111720Fr 2016/17:1720Underskott inom offentlig välfärd
2017-07-04FrH4111717Fr 2016/17:1717Natos utvärdering av Sveriges försvar
2017-07-04FrH4111716Fr 2016/17:1716Skåne som försöksregion för gårdsförsäljning
2017-07-04FrH4111715Fr 2016/17:1715Välfärdsutredningens förslag
2017-07-04FrH4111714Fr 2016/17:1714Fastställande av föräldraskap
2017-07-04BetH501FiU1Bet 2017/18:FiU1Statens budget 2018 Rambeslutet
2017-07-03PropH403198Prop 2016/17:198Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring
2017-07-03FrH4111713Fr 2016/17:1713Farligt isoleringsmaterial i hus
2017-07-03FrH4111712Fr 2016/17:1712Lagstiftning om vattennivåer
2017-07-03FrH4111711Fr 2016/17:1711Sexuella övergrepp utförda av FN-personal
2017-07-03FrH4111710Fr 2016/17:1710Inventering av brandrisk
2017-07-03FrH4111709Fr 2016/17:1709Simundervisning
2017-07-03FrH4111708Fr 2016/17:1708Åtgärder mot drunkningsolyckor
2017-06-30PropH403196Prop 2016/17:196Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering
2017-06-30FrH4111707Fr 2016/17:1707Språkkrav på hälso- och sjukvårdspersonal
2017-06-30FrH4111706Fr 2016/17:1706Nedlagda våldtäktsanmälningar
2017-06-30FrH4111705Fr 2016/17:1705SOS Alarms avtal med Sjöräddningssällskapet
2017-06-30DirH5B1843Dir 2017:843Tillkännagivande (2017:843) av uppgift om Riksbankens referensränta
2017-06-29SoUH5B364SoU 2017:64Detaljplanekravet
2017-06-29SoUH5B363SoU 2017:63Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet
2017-06-29SoUH5B361SoU 2017:61Villkorlig frigivning - förstärkta åtgärder mot återfall i brott
2017-06-29PropH403213Prop 2016/17:213Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet
2017-06-29FrH4111704Fr 2016/17:1704Konfiskering av syrianska egendomar i Turkiet
2017-06-29FrH4111703Fr 2016/17:1703Av- och utvisningar till Afghanistan
2017-06-29FrH4111702Fr 2016/17:1702Seriestölder
2017-06-29FrH4111701Fr 2016/17:1701Utbyggnad av E6:an i Skåne
2017-06-29FrH4111700Fr 2016/17:1700Ombyggnaden av Arlanda
2017-06-29FrH4111699Fr 2016/17:1699Lantmäteriets handläggningstider
2017-06-29FrH4111698Fr 2016/17:1698Åtgärder för minskat narkotikamissbruk
2017-06-29FrH4111697Fr 2016/17:1697Statliga mediers anslutning till det pressetiska systemet
2017-06-29FrH4111696Fr 2016/17:1696Skönhetssalonger som inte följer Arns beslut
2017-06-29DirH5B1820Dir 2017:820Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
2017-06-29DirH5B1819Dir 2017:819Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
2017-06-29DirH5B1818Dir 2017:818Förordning (2017:818) om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan
2017-06-29DirH5B1811Dir 2017:811Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar
2017-06-29DirH5B1808Dir 2017:808Förordning (2017:808) om skjutvapen och ammunition som har lämnats in till Polismyndigheten
2017-06-29DirH5B1807Dir 2017:807Lag (2017:807) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott
2017-06-29DirH5B178Dir 2017:78Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06)
2017-06-29DirH5B177Dir 2017:77Utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer
2017-06-29DirH5B176Dir 2017:76Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet
2017-06-28PropH403215Prop 2016/17:215Sveriges sjöterritorium och maritima zoner
2017-06-28FrH4111695Fr 2016/17:1695Effekterna av vinstbegränsningar i Skåne
2017-06-28FrH4111694Fr 2016/17:1694Fyrspår Uppsala-Stockholm
2017-06-28FrH4111693Fr 2016/17:1693Säkerhet kring fyrhjulingar
2017-06-28FrH4111692Fr 2016/17:1692Den svenska modellen för viltförvaltning
2017-06-27PropH403214Prop 2016/17:214Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte
2017-06-27PropH403211Prop 2016/17:211Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016
2017-06-27PropH403210Prop 2016/17:210Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan.
2017-06-27PropH403209Prop 2016/17:209En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater
2017-06-27FrH4111691Fr 2016/17:1691Den internationella poststrategin
2017-06-27FrH4111690Fr 2016/17:1690Turkiets konfiskering av minoriteters egendom
2017-06-27FrH4111689Fr 2016/17:1689Nyindustrialiseringsstrategins genomförande
2017-06-27FrH4111688Fr 2016/17:1688RUT-avdrag till företag utan trafiktillstånd
2017-06-27FrH4111687Fr 2016/17:1687Skatteverkets it-problem
2017-06-27FrH4111686Fr 2016/17:1686Tågförseningar
2017-06-26PropH403212Prop 2016/17:212Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister
2017-06-26IpH410584Ip 2016/17:584Trygghet i utsatta områden
2017-06-26IpH410583Ip 2016/17:583Politisering av utredningsväsendet
2017-06-26FrH4111685Fr 2016/17:1685Gödselförbud och livsmedelsstrategin
2017-06-26FrH4111684Fr 2016/17:1684Illegala trafikskolor
2017-06-22SoUH5B362SoU 2017:62Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016
2017-06-22SoUH5B358SoU 2017:58Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras
2017-06-22SoUH5B357SoU 2017:57Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
2017-06-22FrH4111683Fr 2016/17:1683Småskalig vattenkraft
2017-06-22FrH4111682Fr 2016/17:1682Gårdsförsäljning av öl och vin
2017-06-22FrH4111681Fr 2016/17:1681IS-sympatisörer inom samhällsservicen
2017-06-22FrH4111680Fr 2016/17:1680Nordjobb
2017-06-22FrH4111679Fr 2016/17:1679Sjöräddningssällskapet
2017-06-22FrH4111678Fr 2016/17:1678Mål mot piratkopiering
2017-06-22FrH4111677Fr 2016/17:1677Statsministerns besök i Kina
2017-06-22FrH4111676Fr 2016/17:1676Ideella sektorns betydelse inom arbetsmarknadspolitiken
2017-06-22FrH4111675Fr 2016/17:1675Regeringens syn på Muslimska brödraskapet
2017-06-22FrH4111674Fr 2016/17:1674Nyanlända elevers möjlighet att klara svensk skola
2017-06-22FrH4111673Fr 2016/17:1673Hantering av personer som anses vara säkerhetshot
2017-06-22DirH5B1799Dir 2017:799Förordning (2017:799) om försvarsinspektören för hälsa och miljös tillsyn över hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet
2017-06-22DirH5B1725Dir 2017:725Kommunallag (2017:725)
2017-06-22DirH5B1721Dir 2017:721Förordning (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden
2017-06-22DirH5B1720Dir 2017:720Klimatlag (2017:720)
2017-06-22DirH5B1667Dir 2017:667Förordning (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän
2017-06-22DirH5B1631Dir 2017:631Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
2017-06-22DirH5B1630Dir 2017:630Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2017-06-22DirH5B1628Dir 2017:628Förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete
2017-06-22DirH5B1623Dir 2017:623Förordning (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän
2017-06-22DirH5B1622Dir 2017:622Förordning (2017:622) om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram
2017-06-22DirH5B1617Dir 2017:617Förordning (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter
2017-06-22DirH5B1612Dir 2017:612Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
2017-06-22DirH5B1584Dir 2017:584Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
2017-06-22DirH5B175Dir 2017:75Ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
2017-06-22DirH5B174Dir 2017:74Kommunernas möjligheter att säkerställa att befintliga byggrätter tas i anspråk
2017-06-22DirH5B173Dir 2017:73Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku 2016:06)
2017-06-22DirH5B172Dir 2017:72Tilläggsdirektiv till Indelningskommittén (Fi 2015:09)
2017-06-22DirH5B171Dir 2017:71Tilläggsdirektiv till Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03)
2017-06-22DirH5B170Dir 2017:70Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden
2017-06-21IpH410582Ip 2016/17:582Sveriges exportstrategi
2017-06-21FrH4111672Fr 2016/17:1672Våra inhemska humlor och bin
2017-06-21FrH4111671Fr 2016/17:1671Brandskydd och cellplaster
2017-06-21FrH4111670Fr 2016/17:1670Äldres rätt till utomhusvistelse.
2017-06-21FrH4111669Fr 2016/17:1669Utvärdering av promillegränsen på sjön
2017-06-21FrH4111668Fr 2016/17:1668Gemensam nationell läkemedelslista i långbänk
2017-06-21FrH4111667Fr 2016/17:1667Polisens bemanning
2017-06-21FrH4111666Fr 2016/17:1666Utveckling av preclearance på Arlanda
2017-06-21FrH4111645Fr 2016/17:1645Åtgärder med anledning av hamnkonflikten
2017-06-21FrH4111644Fr 2016/17:1644Hedersrelaterade brott och hur de utreds
2017-06-21FrH4111643Fr 2016/17:1643Regelförenklingar
2017-06-21FrH4111642Fr 2016/17:1642Ökat stöd till Ukraina
2017-06-20SoUH5B359SoU 2017:59Reglering av alkoglass m.fl. produkter
2017-06-20RiRH5B516RiR 2017:16Från spår till bevis – Polisens forensiska organisation
2017-06-20PropH403208Prop 2016/17:208Några frågor om offentlighet och sekretess
2017-06-20PropH403207Prop 2016/17:207Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel
2017-06-20PropH403140Prop 2016/17:1402017 års redogörelse för företag med statligt ägande
2017-06-20IpH410581Ip 2016/17:581Företagskonkurser i byggbranschen
2017-06-20IpH410580Ip 2016/17:580Rekrytering av internationell kompetens
2017-06-20FrH4111654Fr 2016/17:1654Internationella adoptioner
2017-06-20FrH4111653Fr 2016/17:1653Krav på religiös tillhörighet för att få adoptera
2017-06-20FrH4111652Fr 2016/17:1652Oseriösa företagare i EU
2017-06-20FrH4111651Fr 2016/17:1651Reduktionsplikt i kombination med skattebefrielse för höginblandade biobränslen
2017-06-20FrH4111650Fr 2016/17:1650Otydliga fakturor
2017-06-20FrH4111649Fr 2016/17:1649Personlig assistans
2017-06-20FrH4111648Fr 2016/17:1648Olagliga inkassokrav
2017-06-20FrH4111647Fr 2016/17:1647Kinas statsskick
2017-06-20FrH4111646Fr 2016/17:1646Personalförsörjningen i räddningstjänsten
2017-06-20FrH4111641Fr 2016/17:1641Försäkringskassans utbetalningar till LSS-företag
2017-06-20FrH4111640Fr 2016/17:1640Statliga jobb i Gävleborg
2017-06-20FrH4111639Fr 2016/17:1639Barnsexhandeln i Indien
2017-06-20FrH4111638Fr 2016/17:1638Hot och våld mot kristna asylsökande på asylboenden
2017-06-20FrH4111637Fr 2016/17:1637Breddad rekrytering till högskolan
2017-06-20FrH4111636Fr 2016/17:1636Statliga myndigheter och osund konkurrens
2017-06-20FrH4111634Fr 2016/17:1634Tillgång till företagskonto
2017-06-19MotH4023758Mot 2016/17:3758med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar
2017-06-19MotH4023757Mot 2016/17:3757med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar
2017-06-19IpH410579Ip 2016/17:579Betalningsmedel
2017-06-19FrH4111665Fr 2016/17:1665Agenda 2030
2017-06-19FrH4111664Fr 2016/17:1664Agenda 2030
2017-06-19FrH4111663Fr 2016/17:1663Agenda 2030
2017-06-19FrH4111662Fr 2016/17:1662Agenda 2030
2017-06-19FrH4111661Fr 2016/17:1661Agenda 2030
2017-06-19FrH4111660Fr 2016/17:1660Agenda 2030
2017-06-19FrH4111659Fr 2016/17:1659Agenda 2030
2017-06-19FrH4111658Fr 2016/17:1658Agenda 2030
2017-06-19FrH4111657Fr 2016/17:1657Agenda 2030
2017-06-19FrH4111656Fr 2016/17:1656Agenda 2030
2017-06-19FrH4111655Fr 2016/17:1655Agenda 2030
2017-06-19FrH4111635Fr 2016/17:1635Utredning om flygbränslebyte
2017-06-19FrH4111633Fr 2016/17:1633Mynt- och sedelutbytet
2017-06-19FrH4111632Fr 2016/17:1632Åtgärder för minskat antal våldsbejakande islamister
2017-06-19FrH4111631Fr 2016/17:1631Riksdagens mål om vargstammen
2017-06-19FrH4111630Fr 2016/17:1630Jordbruksverkets handläggningstider
2017-06-19FrH4111629Fr 2016/17:1629Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
2017-06-19FrH4111628Fr 2016/17:1628Nya elskatter för pensionärer som bor i egna hus
2017-06-19FrH4111627Fr 2016/17:1627Utökad RUT-reform för äldre
2017-06-19FrH4111626Fr 2016/17:1626Äldres rätt att välja sin mat
2017-06-19FrH4111625Fr 2016/17:1625Brottsligheten mot våra äldre
2017-06-19FrH4111624Fr 2016/17:1624Viltvårdsfonden
2017-06-19FrH4111623Fr 2016/17:1623Brott mot företagare
2017-06-19FrH4111622Fr 2016/17:1622Jobb och egen försörjning för nyanlända
2017-06-19FrH4111621Fr 2016/17:1621Nyanlända som deltar i snabbspår
2017-06-19FrH4111620Fr 2016/17:1620Polisens kameraövervakning
2017-06-19BetH401FiU20Bet 2016/17:FiU20Riktlinjer för den ekonomiska politiken
2017-06-16SoUH5B355SoU 2017:55En ny kamerabevakningslag
2017-06-16RiRH5B515RiR 2017:15Samisk utbildning – dags för en omstart
2017-06-16MotH4023755Mot 2016/17:3755med anledning av skr. 2016/17:194 Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet
2017-06-16FrH4111619Fr 2016/17:1619Sexuella övergrepp och ofredanden på festivaler
2017-06-16FrH4111618Fr 2016/17:1618Hamnkonflikten i Göteborg
2017-06-16FrH4111617Fr 2016/17:1617Regeringens arbetslöshetsmål
2017-06-16FrH4111613Fr 2016/17:1613Arbetslöshetsmålet
2017-06-16FrH4111612Fr 2016/17:1612Löfte om fler undersjuksköterskor
2017-06-16BetH401FiU34Bet 2016/17:FiU34Årsredovisning för staten 2016
2017-06-16BetH401FiU21Bet 2016/17:FiU21Vårändringsbudget för 2017
2017-06-15SoUH5B360SoU 2017:60Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik
2017-06-15SoUH5B356SoU 2017:56Jakten på den perfekta ersättningsmodellen - Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?
2017-06-15PropH403189Prop 2016/17:189Regeringens rapport om internrevisionen vid de statliga myndigheterna
2017-06-15MotH4023754Mot 2016/17:3754med anledning av skr. 2016/17:194 Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet
2017-06-15IpH410578Ip 2016/17:578Arbetsförmedlingens nedläggning av lokala kontor
2017-06-15IpH410577Ip 2016/17:577Kommuners köp av bostadsrätter
2017-06-15IpH410576Ip 2016/17:576Rikt- och gränsvärden för radon i Sverige
2017-06-15FrH4111616Fr 2016/17:1616Problematiken med bilmålvakter
2017-06-15FrH4111615Fr 2016/17:1615Vattenförsörjning
2017-06-15FrH4111614Fr 2016/17:1614Störande musik från fordon
2017-06-15FrH4111611Fr 2016/17:1611Lagstiftning om provsmakning av öl vid bryggerierna
2017-06-15FrH4111610Fr 2016/17:1610Ökning av antalet mässlingsfall i Sverige
2017-06-15FrH4111609Fr 2016/17:1609Straffansvar för spridande av mässling till barn
2017-06-15FrH4111608Fr 2016/17:1608Trygghetssystem för företagare
2017-06-15FrH4111607Fr 2016/17:1607Värnskatten
2017-06-15FrH4111606Fr 2016/17:1606Tandvårdsstöd till äldre
2017-06-15FrH4111605Fr 2016/17:1605Lagreglering av estetiska kroppsbehandlingar
2017-06-15FrH4111603Fr 2016/17:1603IVO:s handläggningstider för tillstånd
2017-06-15FrH4111602Fr 2016/17:1602Utredning om fackliga stridsåtgärder
2017-06-15DirH5B1583Dir 2017:583Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
2017-06-15DirH5B1571Dir 2017:571Lag (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor
2017-06-15DirH5B169Dir 2017:69Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor
2017-06-15DirH5B168Dir 2017:68En översyn av regelverket för Allmänna arvsfonden
2017-06-15DirH5B167Dir 2017:67Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05)
2017-06-15DirH5B166Dir 2017:66Tilläggsdirektiv till Utredningen om bo-stadsbyggande på statens fastigheter (N 2017:03)
2017-06-15DirH5B165Dir 2017:65Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbätt-rad bostadsfinansiering (N 2017:01)
2017-06-15DirH5B164Dir 2017:64Tilläggsdirektiv till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)
2017-06-15BetH401UbU24Bet 2016/17:UbU24Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2016
2017-06-15BetH401SoU19Bet 2016/17:SoU19Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården
2017-06-15BetH401JuU32Bet 2016/17:JuU32En tidsbegränsad vapenamnesti 2018
2017-06-15BetH401JuU31Bet 2016/17:JuU31Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare
2017-06-15BetH401JuU28Bet 2016/17:JuU28Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen
2017-06-15BetH401AU17Bet 2016/17:AU17Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
2017-06-15BetH401AU15Bet 2016/17:AU15Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet
2017-06-14PropH403204Prop 2016/17:204Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
2017-06-14MotH4023753Mot 2016/17:3753med anledning av prop. 2016/17:195 Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande
2017-06-14FrH4111604Fr 2016/17:1604Förtroendet för rikspolischefen
2017-06-14FrH4111601Fr 2016/17:1601Myndigheternas it-beredskap
2017-06-14FrH4111600Fr 2016/17:1600Könsstympning
2017-06-14FrH4111599Fr 2016/17:1599Lindrigare straff vid förflyttning från Sverige
2017-06-14FrH4111598Fr 2016/17:1598Körkortstillstånd för före detta drogmissbrukare
2017-06-14FrH4111597Fr 2016/17:1597Tandhygienistutbildning
2017-06-14FrH4111596Fr 2016/17:1596Den nationella institutionen för mänskliga rättigheter
2017-06-14FrH4111595Fr 2016/17:1595Det kustnära fisket i Gräsö-Öregrund
2017-06-14FrH4111594Fr 2016/17:1594Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn
2017-06-14FrH4111593Fr 2016/17:1593En omreglering av spelmarknaden
2017-06-14BetH401UbU23Bet 2016/17:UbU23En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor
2017-06-14BetH401SoU13Bet 2016/17:SoU13Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk
2017-06-14BetH401KU24Bet 2016/17:KU24Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2016
2017-06-14BetH401AU14Bet 2016/17:AU14Åtgärder mot diskriminering
2017-06-13PropH403205Prop 2016/17:205Regelförenkling för sjöfarten
2017-06-13PropH403203Prop 2016/17:203Kriminalvårdssekretess
2017-06-13FrH4111592Fr 2016/17:1592Kemikalieskatten
2017-06-13FrH4111591Fr 2016/17:1591Tillgången till flyg på landsbygden
2017-06-13FrH4111590Fr 2016/17:1590Regeringens agerande angående Nord Stream 2
2017-06-13FrH4111589Fr 2016/17:1589Militär utbildning i Ryssland
2017-06-13FrH4111588Fr 2016/17:1588Dubbelspårig järnväg Göteborg-Oslo
2017-06-13FrH4111587Fr 2016/17:1587Rättegång för Figen Yüksekdag
2017-06-13FrH4111586Fr 2016/17:1586Trafikleders dragning över åkermark
2017-06-13FrH4111585Fr 2016/17:1585Juridisk trygghet vid surrogatmoderskap
2017-06-13FrH4111584Fr 2016/17:1584Nya kemikalieskatten
2017-06-13FrH4111583Fr 2016/17:1583Insatser för personer med funktionsnedsättning
2017-06-13FrH4111582Fr 2016/17:1582Gripandet av Alexej Navalny
2017-06-13FrH4111581Fr 2016/17:1581Svenskt förhållningssätt till Muslimska brödraskapet
2017-06-13BetH401KU20Bet 2016/17:KU20Granskningsbetänkande
2017-06-13BetH401KU17Bet 2016/17:KU17Kommunala och regionala frågor
2017-06-12FrH4111580Fr 2016/17:1580Översyn av sjöfyllerireglerna
2017-06-12FrH4111579Fr 2016/17:1579Återanvändning av elektronik
2017-06-12FrH4111578Fr 2016/17:1578Ökad brottslighet mot företagare
2017-06-12FrH4111577Fr 2016/17:1577Mässlingssmitta
2017-06-12FrH4111576Fr 2016/17:1576Statliga medels användning
2017-06-12BetH401SoU18Bet 2016/17:SoU18Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
2017-06-12BetH401MJU23Bet 2016/17:MJU23En livsmedelsstrategi för Sverige
2017-06-12BetH401NU25Bet 2016/17:NU25Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad
2017-06-12BetH401NU24Bet 2016/17:NU24Statligt ägda bolag i omvandling
2017-06-12BetH401NU23Bet 2016/17:NU23Immaterialrätt
2017-06-12BetH401NU21Bet 2016/17:NU21Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring
2017-06-12BetH401NU20Bet 2016/17:NU20Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017
2017-06-09SoUH5B350SoU 2017:50Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
2017-06-09RiRH5B514RiR 2017:14Tillgänglighet till SCB:s registerdata – en fråga om prioritering
2017-06-09FrH4111575Fr 2016/17:1575Förslaget om att återinrätta Djurskyddsmyndigheten
2017-06-09FrH4111574Fr 2016/17:1574Sveriges agerande i EU mot auktoritära medlemsländer
2017-06-09FrH4111573Fr 2016/17:1573Lantmäteriets handläggningstider
2017-06-09FrH4111572Fr 2016/17:1572Talerätten vid jakt
2017-06-09BetH401UbU21Bet 2016/17:UbU21En försöksverksamhet med branschskolor
2017-06-09BetH401SkU33Bet 2016/17:SkU33Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns
2017-06-09BetH401MJU24Bet 2016/17:MJU24Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige
2017-06-09BetH401TU18Bet 2016/17:TU18Sjöfartsfrågor
2017-06-08SoUH5B351SoU 2017:51Utbildning, undervisning och ledning
2017-06-08PropH403206Prop 2016/17:206Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 - beredskap och hantering
2017-06-08IpH410575Ip 2016/17:575Den högre utbildningens lönsamhet
2017-06-08IpH410574Ip 2016/17:574Hanhikivi kärnkraftverk
2017-06-08IpH410573Ip 2016/17:573Gemensamma reselösningar i den svenska kollektivtrafiken
2017-06-08IpH410572Ip 2016/17:572Grön rehabilitering
2017-06-08IpH410571Ip 2016/17:571Ökat antal EU-migranter
2017-06-08IpH410570Ip 2016/17:570Gotländsk elförbindelse
2017-06-08IpH410569Ip 2016/17:569Statliga färjor till Gotland
2017-06-08IpH410568Ip 2016/17:568Svenskt snus i EU
2017-06-08IpH410567Ip 2016/17:567Psykisk ohälsa i gymnasiet
2017-06-08FrH4111571Fr 2016/17:1571Jäv i statliga bolag
2017-06-08FrH4111570Fr 2016/17:1570Ökat bostadsbyggande med fyrspår Stockholm-Uppsala
2017-06-08FrH4111569Fr 2016/17:1569Ökad svensk konkurrenskraft vid införande av EU-beslut
2017-06-08FrH4111568Fr 2016/17:1568Mål för piracy
2017-06-08FrH4111567Fr 2016/17:1567Fler poliser i kommunerna under sommaren
2017-06-08FrH4111566Fr 2016/17:1566Supportbedrägerier
2017-06-08FrH4111565Fr 2016/17:1565Skåne som försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol
2017-06-08FrH4111564Fr 2016/17:1564Bostadsbristen för nyanlända
2017-06-08FrH4111563Fr 2016/17:1563Åtgärder mot hedersvåld
2017-06-08FrH4111562Fr 2016/17:1562Åtgärder för realistisk bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet
2017-06-08FrH4111561Fr 2016/17:1561Nordiskt turistsamarbete
2017-06-08FrH4111560Fr 2016/17:1560Den svartmunnade smörbulten
2017-06-08FrH4111559Fr 2016/17:1559Kvalitet för patienten
2017-06-08FrH4111558Fr 2016/17:1558Säkerhetssituationen i Afghanistan
2017-06-08FrH4111555Fr 2016/17:1555Tilläggsdirektiv till Parlamentariska public service-kommittén
2017-06-08FrH4111551Fr 2016/17:1551Förebyggande åtgärder mot mässling
2017-06-08FrH4111550Fr 2016/17:1550Det småskaliga yrkesfisket
2017-06-08DirH5B1564Dir 2017:564Förordning (2017:564) om statliga museers förfoganden över museiföremål
2017-06-08DirH5B1563Dir 2017:563Museilag (2017:563)
2017-06-08DirH5B163Dir 2017:63Tilläggsdirektiv till Utredningen om Översyn av statens stöd till trossamfund (Ku 2016:01)
2017-06-08DirH5B162Dir 2017:62En expertgrupp för digitala investeringar
2017-06-08BetH401JuU25Bet 2016/17:JuU25Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns
2017-06-08BetH401JuU15Bet 2016/17:JuU15Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program
2017-06-08BetH401FiU40Bet 2016/17:FiU40Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar
2017-06-08BetH401UU18Bet 2016/17:UU18Vitbok om EU:s framtid
2017-06-07SoUH5B354SoU 2017:54Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet
2017-06-07SoUH5B353SoU 2017:53God och nära vård
2017-06-07SoUH5B352SoU 2017:52Så stärker vi den personliga integriteten
2017-06-07RiRH5B513RiR 2017:13Bredband i världsklass? - Regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet
2017-06-07PropH403197Prop 2016/17:197Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 1
2017-06-07IpH410566Ip 2016/17:566Fyrspår till Uppsala
2017-06-07IpH410565Ip 2016/17:565Arbetet med den nya jämställdhetsmyndigheten
2017-06-07IpH410564Ip 2016/17:564Ridning som förebyggande friskvårdsarbete
2017-06-07FrH4111557Fr 2016/17:1557Energieffektiva byggnader
2017-06-07FrH4111556Fr 2016/17:1556Torsby flygplats
2017-06-07FrH4111554Fr 2016/17:1554Näringslivspolitiska konsekvenser vid utebliven satsning på fyrspår mellan Uppsala och Stockholm
2017-06-07FrH4111553Fr 2016/17:1553Rätt till fortsatt ersättning
2017-06-07FrH4111552Fr 2016/17:1552Kemikalieskattens påverkan på entreprenörskap
2017-06-07FrH4111549Fr 2016/17:1549Rymningar från skyddade boenden
2017-06-07FrH4111548Fr 2016/17:1548Förarbevis för vattenskoter
2017-06-07FrH4111547Fr 2016/17:1547Hedersrelaterat våld och förtryck
2017-06-07FrH4111546Fr 2016/17:1546Väg 940 - ny Onsalaväg
2017-06-07FrH4111545Fr 2016/17:1545Arbetskraftbrist och regeringens agerande
2017-06-07FrH4111544Fr 2016/17:1544Villkoren för skogsbruket
2017-06-07BetH401SfU25Bet 2016/17:SfU25Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd
2017-06-07BetH401SfU22Bet 2016/17:SfU22Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring
2017-06-07BetH401SfU20Bet 2016/17:SfU20Riksrevisionens rapport om sjukskrivning
2017-06-05FrH4111542Fr 2016/17:1542Det svenska snuset
2017-06-05FrH4111541Fr 2016/17:1541Utvisningar trots arbetskraftsbrist
2017-06-05BetH401UU10Bet 2016/17:UU10Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
2017-06-02SoUH5B349SoU 2017:49EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet
2017-06-02SoUH5B347SoU 2017:47Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
2017-06-02MotH4023752Mot 2016/17:3752med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
2017-06-02MotH4023751Mot 2016/17:3751med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
2017-06-02MotH4023750Mot 2016/17:3750med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
2017-06-02MotH4023749Mot 2016/17:3749med anledning av prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
2017-06-02IpH410561Ip 2016/17:561Ett ökat antal arbetslösa
2017-06-02IpH410560Ip 2016/17:560Införande av ett alterneringsår
2017-06-02IpH410559Ip 2016/17:559Riksdagens tillkännagivande om generell tillståndsplikt
2017-06-02FrH4111540Fr 2016/17:1540Erfarenhetsutbyte i fråga om civilförsvar
2017-06-02FrH4111528Fr 2016/17:1528Förföljelsen av kristna i Egypten
2017-06-02FrH4111527Fr 2016/17:1527Trygghet i socialt utsatta områden
2017-06-02FrH4111526Fr 2016/17:1526De rikas skatteflykt
2017-06-02FrH4111525Fr 2016/17:1525En ny elkabel mellan Gotland och fastlandet
2017-06-02FrH4111524Fr 2016/17:1524Tidsplanen för tilläggsdirektiven till Arbetsmarknadsutredningen
2017-06-02FrH4111523Fr 2016/17:1523Insatserna hos externa aktörer
2017-06-02FrH4111522Fr 2016/17:1522Djurpolisens arbetsuppgifter
2017-06-02FrH4111521Fr 2016/17:1521Fjärrundervisning
2017-06-02FrH4111520Fr 2016/17:1520Elektroniska betalningar
2017-06-02FrH4111519Fr 2016/17:1519Byggstart för fyrspår mellan Uppsala och Stockholm
2017-06-02FrH4111518Fr 2016/17:1518Möjligheterna att skydda totalförsvarets intressen
2017-06-02FrH4111517Fr 2016/17:1517Allas möjlighet att göra militärtjänst
2017-06-02BetH401UFöU5Bet 2016/17:UFöU5Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)
2017-06-02BetH401UFöU3Bet 2016/17:UFöU3Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2017-06-02BetH401JuU16Bet 2016/17:JuU16Straffrättsliga frågor
2017-06-01SoUH5B348SoU 2017:48Kunskapsbaserad och jämlik vård - Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård
2017-06-01SoUH5B346SoU 2017:46Stärkt ordning och säkerhet i domstol
2017-06-01PropH403202Prop 2016/17:202Biogas i naturgasnätet
2017-06-01PropH403201Prop 2016/17:201Elberedskapsavgift
2017-06-01PropH403200Prop 2016/17:200Miljöbedömningar
2017-06-01PropH403199Prop 2016/17:199Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen
2017-06-01MotH4023748Mot 2016/17:3748med anledning av prop. 2016/17:191 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs
2017-06-01IpH410563Ip 2016/17:563Den it-attack som drabbat världen
2017-06-01IpH410558Ip 2016/17:558Förnyelse av körkortet för FN-svenskar i Somalia
2017-06-01IpH410557Ip 2016/17:557Fikru Maru
2017-06-01IpH410556Ip 2016/17:556Företrädare för kommande pliktpersonal
2017-06-01IpH410555Ip 2016/17:555Soldaters ekonomiska situation
2017-06-01IpH410554Ip 2016/17:554Fikru Maru
2017-06-01IpH410553Ip 2016/17:553Myggbekämpning vid nedre Dalälven
2017-06-01FrH4111543Fr 2016/17:1543Saklig information om svenskt snus
2017-06-01FrH4111539Fr 2016/17:1539Bosättningslagen
2017-06-01FrH4111538Fr 2016/17:1538Straffbeskattning på landsbygden
2017-06-01FrH4111537Fr 2016/17:1537Byggstart av infrastrukturprojekt
2017-06-01FrH4111536Fr 2016/17:1536Dåliga resultat för införandet av krav på personalliggare
2017-06-01FrH4111535Fr 2016/17:1535Utsatthet för enskild medborgare vid publicering
2017-06-01FrH4111534Fr 2016/17:1534Pedagogik och digitala hjälpmedel
2017-06-01FrH4111533Fr 2016/17:1533Fortbildning för digital kompetens
2017-06-01FrH4111532Fr 2016/17:1532Tillgänglighet på nattåg
2017-06-01FrH4111531Fr 2016/17:1531Försöksverksamhet med gårdsförsäljning
2017-06-01FrH4111530Fr 2016/17:1530Jobb och egen försörjning för föräldrar till utrikes födda elever
2017-06-01FrH4111529Fr 2016/17:1529Sveriges agerande gentemot EU-domstolen avseende svenskt snus
2017-06-01FrH4111516Fr 2016/17:1516Villkorande av bistånd till Palestina
2017-06-01FrH4111515Fr 2016/17:1515Återbetalningskrav av bistånd som finansierar terrorism
2017-06-01FrH4111514Fr 2016/17:1514Ursprungsmärkning av olja
2017-06-01FrH4111513Fr 2016/17:1513Migrationsverkets utredningsintervjuer
2017-06-01FrH4111512Fr 2016/17:1512Ny nationell flygskatt
2017-06-01FrH4111511Fr 2016/17:1511Preskriptionstider för brott
2017-06-01FrH4111507Fr 2016/17:1507Ofredanden av unga kvinnor i skolmiljö
2017-06-01DirH5B1532Dir 2017:532Förordning (2017:532) om studiestartsstöd
2017-06-01DirH5B1527Dir 2017:527Lag (2017:527) om studiestartsstöd
2017-06-01DirH5B161Dir 2017:61Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen (U 2016:04)
2017-06-01DirH5B160Dir 2017:60Minskade negativa miljöeffekter från plast
2017-06-01DirH5B159Dir 2017:59Betryggande säkerheter för gruvnäringen och staten
2017-06-01DirH5B158Dir 2017:58Översyn av miljöövervakningen
2017-06-01BetH401UFöU4Bet 2016/17:UFöU4Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2017-06-01BetH401SkU32Bet 2016/17:SkU32Redovisning av skatteutgifter 2017
2017-06-01BetH401KrU12Bet 2016/17:KrU12Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation
2017-06-01BetH401FöU13Bet 2016/17:FöU13Ökad kärnsäkerhet
2017-06-01BetH401FöU11Bet 2016/17:FöU11Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret
2017-06-01BetH401KU23Bet 2016/17:KU23Förebyggande av våldsbejakande extremism
2017-06-01BetH401CU18Bet 2016/17:CU18Skärpt ansvar för fartygsvrak
2017-06-01BetH401AU13Bet 2016/17:AU13Insatsen Förberedande och orienterande utbildning
2017-05-31SoUH5B345SoU 2017:45Ny lag om företagshemligheter
2017-05-31PropH403194Prop 2016/17:194Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet
2017-05-31IpH410552Ip 2016/17:552Fortsatt sjunkande antal poliser i Sverige
2017-05-31IpH410551Ip 2016/17:551Skattebefrielse för höginblandade biobränslen
2017-05-31IpH410550Ip 2016/17:550Företrädaransvar i aktiebolag
2017-05-31FrH4111510Fr 2016/17:1510Ersättning vid sjukdom
2017-05-31FrH4111509Fr 2016/17:1509Subventionerat bostadsbyggande
2017-05-31FrH4111508Fr 2016/17:1508Terrorfinansiering genom ekobrott
2017-05-31FrH4111506Fr 2016/17:1506Gotländsk elförbindelse
2017-05-31FrH4111504Fr 2016/17:1504Diskrimineringslagstiftningen
2017-05-31FrH4111503Fr 2016/17:1503Ökat stöd till statlig upphandling av flygtrafik
2017-05-31BetH401UbU22Bet 2016/17:UbU22En skyldighet att erbjuda lovskola
2017-05-31BetH401KU28Bet 2016/17:KU28Vissa frågor om kommersiell radio
2017-05-31BetH401KU26Bet 2016/17:KU26Indelning i utgiftsområden
2017-05-31BetH401KU25Bet 2016/17:KU25Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder
2017-05-31BetH401KU12Bet 2016/17:KU12Granskning av meddelande om EU:s stöd till förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
2017-05-30SoUH5B344SoU 2017:44Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning
2017-05-30PropH403195Prop 2016/17:195Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande
2017-05-30PropH403192Prop 2016/17:192Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser
2017-05-30PropH403130Prop 2016/17:130AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016
2017-05-30MotH4023747Mot 2016/17:3747med anledning av prop. 2016/17:185 En tidsbegränsad vapenamnesti 2018
2017-05-30IpH410562Ip 2016/17:562Hepatit C och strategin mot hiv
2017-05-30IpH410549Ip 2016/17:549Förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar
2017-05-30IpH410548Ip 2016/17:548Skyddet mot cyberangrepp
2017-05-30IpH410547Ip 2016/17:547Elskatten
2017-05-30FrH4111505Fr 2016/17:1505Statsbidrag och byråkrati i skolan
2017-05-30FrH4111502Fr 2016/17:1502Kompetensen hos yrkesgrupper som kommer i kontakt med hedersförtryck
2017-05-30FrH4111501Fr 2016/17:1501Marockanska ungdomsgäng
2017-05-30FrH4111500Fr 2016/17:1500OECD-projektet Higher Education System Performance
2017-05-30FrH4111499Fr 2016/17:1499Bristen på psykologer
2017-05-30FrH4111498Fr 2016/17:1498Minderåriga som befinner sig i landet utan att söka asyl
2017-05-30FrH4111484Fr 2016/17:1484Rättssäkerheten för asylsökande hbtq-personer
2017-05-30BetH401SoU21Bet 2016/17:SoU21Driftsformer för universitetssjukhus
2017-05-29SoUH5B342SoU 2017:42Vem har ansvaret?
2017-05-29FrH4111497Fr 2016/17:1497Kronofogdens register
2017-05-29FrH4111496Fr 2016/17:1496Skyddad identitet
2017-05-29FrH4111495Fr 2016/17:1495Bostad för kvinnor som varit utsatta för relationsvåld
2017-05-29FrH4111494Fr 2016/17:1494Fairtrade-märkta livsmedelsprodukter
2017-05-29FrH4111493Fr 2016/17:1493Förvar av terrormisstänkta
2017-05-29FrH4111492Fr 2016/17:1492Potentialen i insjöfart
2017-05-29FrH4111491Fr 2016/17:1491Utvecklingspotentialen för svensk insjöfart
2017-05-29FrH4111490Fr 2016/17:1490Löshundsjakt
2017-05-29FrH4111489Fr 2016/17:1489Rättshjälp vid bodelning
2017-05-29FrH4111488Fr 2016/17:1488Psykisk misshandel
2017-05-29FrH4111487Fr 2016/17:1487Riskbedömningsinstrument och strukturerade riskbedömningar inom polisen
2017-05-29FrH4111486Fr 2016/17:1486Kompetensen inom rättsväsendet beträffande psykiska skador och misshandel
2017-05-29FrH4111485Fr 2016/17:1485Närståendemeddelanden som bevis
2017-05-26IpH410546Ip 2016/17:546Sveriges reaktion på Turkiets brott mot mänskliga rättigheter
2017-05-26BetH401TU17Bet 2016/17:TU17Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
2017-05-24SoUH5B341SoU 2017:41Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd
2017-05-24IpH410544Ip 2016/17:544Nordeas flytt
2017-05-24DirH5B1504Dir 2017:504Förordning (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete
2017-05-24DirH5B1496Dir 2017:496Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete
2017-05-24DirH5B1486Dir 2017:486Förordning (2017:486) om utredningen i ärenden om ikraftträdande av en framtidsfullmakt
2017-05-24DirH5B1485Dir 2017:485Förordning (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
2017-05-24DirH5B1473Dir 2017:473Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
2017-05-24DirH5B1462Dir 2017:462Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
2017-05-24DirH5B1458Dir 2017:458Skattebrottsdataförordning (2017:458)
2017-05-24DirH5B1452Dir 2017:452Skattebrottsdatalag (2017:452)
2017-05-24DirH5B1450Dir 2017:450Tullbrottsdataförordning (2017:450)
2017-05-24DirH5B1447Dir 2017:447Tullbrottsdatalag (2017:447)
2017-05-24DirH5B1429Dir 2017:429Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
2017-05-24DirH5B1425Dir 2017:425Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
2017-05-24DirH5B157Dir 2017:57Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén (Fi 2016:15)
2017-05-24DirH5B156Dir 2017:56Trygghet och utveckling i anställningen vad gäller arbetstid och ledighet
2017-05-24DirH5B155Dir 2017:55Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen
2017-05-24BetH401SfU23Bet 2016/17:SfU23Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
2017-05-24BetH401KrU9Bet 2016/17:KrU9Kulturarvsfrågor
2017-05-23PropH403193Prop 2016/17:193Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål
2017-05-23MotH4023746Mot 2016/17:3746med anledning av prop. 2016/17:186 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen
2017-05-23IpH410545Ip 2016/17:545Könsneutrala personnummer
2017-05-23IpH410543Ip 2016/17:543Hotade verksamheter för misshandlade kvinnor
2017-05-23IpH410542Ip 2016/17:542Beskattning av elbussar
2017-05-23FrH4111482Fr 2016/17:1482Nya miljözoner och dess konsekvenser för veteranbilar i tätorter
2017-05-23FrH4111480Fr 2016/17:1480Omförhandling av EU:s handelsavtal med Marocko
2017-05-23FrH4111478Fr 2016/17:1478Internetläkare
2017-05-23FrH4111477Fr 2016/17:1477Säkra id-handlingar
2017-05-23FrH4111475Fr 2016/17:1475Skoglig forskning och utbildning i södra Sverige
2017-05-23FrH4111474Fr 2016/17:1474Naturvårdsverkets ansvarsområde
2017-05-23FrH4111473Fr 2016/17:1473Ersättning till markägare vid bildande av naturreservat
2017-05-23FrH4111472Fr 2016/17:1472Översyn av artskyddsförordningen
2017-05-23FrH4111471Fr 2016/17:1471Riksväg 83
2017-05-23FrH4111470Fr 2016/17:1470Vattenläckor och vattenbrist
2017-05-23FrH4111469Fr 2016/17:1469Etablering av batterifabrik i Sverige
2017-05-23FrH4111465Fr 2016/17:1465Ytterligare höjning av resolutionsavgiften
2017-05-23FrH4111464Fr 2016/17:1464Minskade intäkter till följd av Nordeas flytt
2017-05-23BetH401SfU24Bet 2016/17:SfU24Vissa socialförsäkringsfrågor
2017-05-23BetH401SfU21Bet 2016/17:SfU21Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen
2017-05-23BetH401MJU22Bet 2016/17:MJU22Övergripande miljöfrågor
2017-05-23BetH401TU16Bet 2016/17:TU16Cykelfrågor
2017-05-22IpH410541Ip 2016/17:541Elevers individuella inflytande
2017-05-22IpH410540Ip 2016/17:540Elevföreträdares synliggörande i skollagen
2017-05-22IpH410539Ip 2016/17:539Avgiftsfri skola för alla
2017-05-22IpH410538Ip 2016/17:538Polisens öppettider i sommar
2017-05-22IpH410537Ip 2016/17:537Stöd till Somaliland
2017-05-22IpH410536Ip 2016/17:536Företagens regelkostnader
2017-05-22IpH410535Ip 2016/17:535Förslaget om förändrade 3:12-regler
2017-05-22FrH4111479Fr 2016/17:1479Uttalande om 3:12-reglerna
2017-05-22FrH4111476Fr 2016/17:1476Gårdsförsäljning av alkohol
2017-05-22FrH4111467Fr 2016/17:1467Växande vårdköer
2017-05-22FrH4111466Fr 2016/17:1466Analysen av CETA
2017-05-22FrH4111463Fr 2016/17:1463Fordonsbeskattning
2017-05-22FrH4111462Fr 2016/17:1462Remittering av frihandelsavtalet CETA
2017-05-22FrH4111461Fr 2016/17:1461Framtiden för svensk biogasproduktion
2017-05-22FrH4111460Fr 2016/17:1460Leveranstiden för nya registreringsskyltar
2017-05-22BetH401UU9Bet 2016/17:UU9Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2017-05-22BetH401UU3Bet 2016/17:UU3Norden
2017-05-19IpH410531Ip 2016/17:531Omlokalisering av myndigheter
2017-05-19IpH410530Ip 2016/17:530Hemvärnets ställning
2017-05-19FrH4111468Fr 2016/17:1468Oklara besked om artskyddsförordningen
2017-05-19FrH4111456Fr 2016/17:1456Vilseledande information om livsmedels ursprung
2017-05-19FrH4111455Fr 2016/17:1455Bistånd till hbtq-organisationer
2017-05-19FrH4111453Fr 2016/17:1453Poäng för högskolestudier
2017-05-19FrH4111451Fr 2016/17:1451Brist på testplatser hos Rekryteringsmyndigheten
2017-05-19FrH4111450Fr 2016/17:1450Livsmedelsstrategin
2017-05-19FrH4111449Fr 2016/17:1449Minskat matsvinn
2017-05-19FrH4111448Fr 2016/17:1448Kött från vildsvin
2017-05-19BetH401UbU20Bet 2016/17:UbU20Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd
2017-05-18RiRH5B512RiR 2017:12Regeringens skatteutgiftsredovisning - som riksdagen vill ha den?
2017-05-18PropH403191Prop 2016/17:191Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs
2017-05-18PropH403190Prop 2016/17:190Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun
2017-05-18PropH403188Prop 2016/17:188Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
2017-05-18MotH4023745Mot 2016/17:3745med anledning av skr. 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
2017-05-18MotH4023744Mot 2016/17:3744med anledning av prop. 2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare
2017-05-18MotH4023743Mot 2016/17:3743med anledning av prop. 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad
2017-05-18MotH4023742Mot 2016/17:3742med anledning av prop. 2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare
2017-05-18IpH410534Ip 2016/17:534Svenska institutets Twitterkonto
2017-05-18IpH410533Ip 2016/17:533Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan
2017-05-18IpH410532Ip 2016/17:532Jämställdhetsmyndigheten
2017-05-18IpH410529Ip 2016/17:529Öppna data
2017-05-18FrH4111481Fr 2016/17:1481Tydliga besked kring en översyn av artskyddsförordningen
2017-05-18FrH4111459Fr 2016/17:1459Omlokaliseringen av E-hälsomyndigheten
2017-05-18FrH4111458Fr 2016/17:1458SOS Alarms avtal med Sjöräddningssällskapet
2017-05-18FrH4111457Fr 2016/17:1457Regeringens förenklingsarbete enligt livsmedelsstrategin
2017-05-18FrH4111447Fr 2016/17:1447Arlanda som Nordens ledande flygplats
2017-05-18FrH4111446Fr 2016/17:1446Matchfixningens konsekvenser för idrottsrörelsen
2017-05-18FrH4111445Fr 2016/17:1445Åtgärder mot ekobrott och terrorism
2017-05-18FrH4111444Fr 2016/17:1444Bolagsverkets uppdrag
2017-05-18FrH4111443Fr 2016/17:1443Matchfixning inom idrotten
2017-05-18FrH4111442Fr 2016/17:1442Ny brottsrubricering gällande matchfixning
2017-05-18FrH4111441Fr 2016/17:1441Bolag skrivna på postboxar
2017-05-18FrH4111440Fr 2016/17:1440Jordförvärvslagstiftningen
2017-05-18FrH4111439Fr 2016/17:1439Arbetslösa som inte längre söker jobb
2017-05-18FrH4111438Fr 2016/17:1438Onödiga vårdskador
2017-05-18FrH4111437Fr 2016/17:1437Medicin för barn med cancer
2017-05-18FrH4111436Fr 2016/17:1436Bostadskrisen bland yngre
2017-05-18FrH4111435Fr 2016/17:1435Åtgärder mot den ökande bostadsbristen
2017-05-18FrH4111434Fr 2016/17:1434Ersättning till nämndemän
2017-05-18FrH4111433Fr 2016/17:1433Friskvård för egenföretagare
2017-05-18FrH4111428Fr 2016/17:1428Penningtvättsdirektivet och offentliga register
2017-05-18DirH5B1372Dir 2017:372Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
2017-05-18BetH401FiU24Bet 2016/17:FiU24Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014-2016
2017-05-17IpH410527Ip 2016/17:527Fyrspår till Uppsala
2017-05-17FrH4111483Fr 2016/17:1483Hamnstrejkens miljöpåverkan
2017-05-17FrH4111452Fr 2016/17:1452Småskalig vattenkraft
2017-05-17FrH4111432Fr 2016/17:1432Svenskt snus i EU
2017-05-17FrH4111431Fr 2016/17:1431Fler undersköterskor i äldreomsorgen
2017-05-17FrH4111430Fr 2016/17:1430Åsiktsregistrering bland svenska myndigheter
2017-05-17FrH4111429Fr 2016/17:1429Kraftigt höjda skatter
2017-05-17FrH4111427Fr 2016/17:1427Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering
2017-05-17FrH4111426Fr 2016/17:1426Antalet fältveckor inom polisutbildningen
2017-05-17FrH4111425Fr 2016/17:1425Tillgängligheten till viktiga särläkemedel
2017-05-17FrH4111424Fr 2016/17:1424Myndigheternas informationsarbete i fråga om svenskt snus
2017-05-17FrH4111423Fr 2016/17:1423Delpension för poliser
2017-05-17FrH4111422Fr 2016/17:1422Svenska institutets blockering av följare
2017-05-17BetH401SkU30Bet 2016/17:SkU30Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el
2017-05-17BetH401JuU26Bet 2016/17:JuU26Utökad samverkan mellan domstolar
2017-05-17BetH401UbU9Bet 2016/17:UbU9Det livslånga lärandet inom högre utbildning
2017-05-16PropH403185Prop 2016/17:185En tidsbegränsad vapenamnesti 2018
2017-05-16IpH410526Ip 2016/17:526Fler vägar till jobb - östlig förbindelse i Stockholm
2017-05-16IpH410525Ip 2016/17:525Skatteprioriteringar
2017-05-16FrH4111454Fr 2016/17:1454Bagateller som ligger till grund för utvisning
2017-05-16FrH4111421Fr 2016/17:1421God tillgång till telefoni
2017-05-16FrH4111420Fr 2016/17:1420Besöksnäringens förutsättningar
2017-05-16FrH4111419Fr 2016/17:1419Förändringar i villkoren för företagare
2017-05-16FrH4111418Fr 2016/17:1418Konsekvenserna av kemikalieskatten
2017-05-16FrH4111417Fr 2016/17:1417Falska personuppgifter
2017-05-16FrH4111416Fr 2016/17:1416Försvarsmaktens behov av övningsverksamhet och generalläkarens befogenheter
2017-05-16FrH4111415Fr 2016/17:1415Sveriges bidrag till EUs bekämpande av desinformationskampanjer
2017-05-16FrH4111414Fr 2016/17:1414Statens möjligheter att skydda totalförsvarsintressen
2017-05-16FrH4111413Fr 2016/17:1413Försvarsmaktens möjlighet att öva med helikopter
2017-05-16FrH4111411Fr 2016/17:1411Bilpooler
2017-05-16FrH4111410Fr 2016/17:1410Svenska institutet
2017-05-16BetH401SoU22Bet 2016/17:SoU22Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård
2017-05-15IpH410524Ip 2016/17:524Våld och hot mot blåljuspersonal
2017-05-15IpH410521Ip 2016/17:521Incitament att jobba
2017-05-15FrH4111412Fr 2016/17:1412Ansvar för skattebetalarnas pengar
2017-05-15FrH4111408Fr 2016/17:1408Helikopterflottiljens flygtillstånd på Malmen
2017-05-15FrH4111401Fr 2016/17:1401Veterandagen som allmän flaggdag
2017-05-15FrH4111400Fr 2016/17:1400Hemlösa barn i Sverige
2017-05-15FrH4111399Fr 2016/17:1399Rymningar från Migrationsverkets förvar
2017-05-15FrH4111398Fr 2016/17:1398Kostnadsökningar för kommuner
2017-05-15FrH4111397Fr 2016/17:1397Information om friskolor
2017-05-15FrH4111396Fr 2016/17:1396Krafttag mot plast i hav
2017-05-12SoUH5B339SoU 2017:39Ny dataskyddslag - Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
2017-05-12RiRH5B511RiR 2017:11Regeringens medelfristiga makroprognoser
2017-05-12IpH410528Ip 2016/17:528Rättslösa och hemlösa barn
2017-05-12IpH410523Ip 2016/17:523Översyn av artskyddsförordningen
2017-05-12IpH410522Ip 2016/17:522Friskvårdsaktiviteter
2017-05-12IpH410520Ip 2016/17:520Finanspolitikens långsiktiga hållbarhet
2017-05-12IpH410519Ip 2016/17:519Åtgärder för strandskydd
2017-05-12IpH410518Ip 2016/17:518Dubbdäck efter den 15 april
2017-05-12FrH4111407Fr 2016/17:1407Väg 717
2017-05-12FrH4111406Fr 2016/17:1406Lagliga aborter i Latinamerika
2017-05-12FrH4111405Fr 2016/17:1405Mittuniversitets lokalisering och framtida utveckling
2017-05-12FrH4111404Fr 2016/17:1404Fler platser för östkyrkliga studier
2017-05-12FrH4111403Fr 2016/17:1403Företagskapningar
2017-05-12FrH4111402Fr 2016/17:1402Skäl till Torbjörn Törnqvists avgång
2017-05-12FrH4111394Fr 2016/17:1394Bankers huvudkontor i Sverige
2017-05-12FrH4111393Fr 2016/17:1393Arbetslösheten bland nyanlända
2017-05-12BetH401SoU20Bet 2016/17:SoU20Det statliga tandvårdsstödet - förbättrad information, kontroll och uppföljning
2017-05-11PropH403187Prop 2016/17:187Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad
2017-05-11PropH403184Prop 2016/17:184Riksrevisionens rapport om statens bolagsinnehav
2017-05-11IpH410517Ip 2016/17:517Surrogatmoderskap i Sverige
2017-05-11IpH410516Ip 2016/17:516Den ökande arbetslösheten
2017-05-11IpH410514Ip 2016/17:514Sveriges agerande i säkerhetsrådet i Västsaharafrågan
2017-05-11FrH4111392Fr 2016/17:1392Kontinuitet i sjukvården
2017-05-11FrH4111391Fr 2016/17:1391Internationella studenter
2017-05-11FrH4111390Fr 2016/17:1390Moms för bilpool
2017-05-11FrH4111389Fr 2016/17:1389Operatörernas ansvar när det gäller kollektivtrafik
2017-05-11FrH4111388Fr 2016/17:1388Slopandet av id-kontrollerna
2017-05-11FrH4111387Fr 2016/17:1387Kriminalvårdens transporter av frihetsberövade
2017-05-11FrH4111386Fr 2016/17:1386Hinder för villabebyggelse
2017-05-11FrH4111385Fr 2016/17:1385Fredsmonumentet vid Morokulien
2017-05-11FrH4111384Fr 2016/17:1384Hamnstrejken i Göteborg
2017-05-11FrH4111383Fr 2016/17:1383Nollvisionen för självmord
2017-05-11FrH4111382Fr 2016/17:1382Åtgärder mot försök att påverka kommande riksdagsval
2017-05-11FrH4111381Fr 2016/17:1381Det utlovade undantaget från trängselskatt i stadsdelen Backa i Göteborg
2017-05-11FrH4111375Fr 2016/17:1375Ökade resurser till Tullverket
2017-05-11DirH5B154Dir 2017:54Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp
2017-05-11DirH5B153Dir 2017:53Tilläggsdirektiv till Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation (Ku 2017:01)
2017-05-11DirH5B152Dir 2017:52Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av etikprövningen (U 2016:02)
2017-05-11DirH5B151Dir 2017:51Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06)
2017-05-11DirH5B150Dir 2017:50Tilläggsdirektiv till Beslagsutredningen (Ju 2016:08)
2017-05-11DirH5B149Dir 2017:49Tilläggsdirektiv till Utredning om ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning (Fi 2016:02)
2017-05-11BetH401SoU17Bet 2016/17:SoU17Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter
2017-05-11BetH401SkU29Bet 2016/17:SkU29Skattebrottsdatalag
2017-05-11BetH401SkU28Bet 2016/17:SkU28Tullbrottsdatalag
2017-05-11BetH401JuU29Bet 2016/17:JuU29Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen
2017-05-11BetH401JuU13Bet 2016/17:JuU13Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott
2017-05-11BetH401CU20Bet 2016/17:CU20Fler steg för en effektivare plan- och bygglag
2017-05-11BetH401CU13Bet 2016/17:CU13Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning
2017-05-10PropH403160Prop 2016/17:160Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av krigsmateriel
2017-05-10MotH4023741Mot 2016/17:3741med anledning av prop. 2016/17:178 Skärpt ansvar för fartygsvrak
2017-05-10IpH410515Ip 2016/17:515Automatisk gemensam vårdnad vid barnets födelse
2017-05-10IpH410513Ip 2016/17:513Sveriges roll i den växande civila drönarindustrin
2017-05-10IpH410512Ip 2016/17:512Mahr och andra äktenskapsförordsliknande avtal
2017-05-10IpH410511Ip 2016/17:511Borgerlig vigsel med något extra
2017-05-10FrH4111395Fr 2016/17:1395Växande vårdköer
2017-05-10FrH4111380Fr 2016/17:1380Nya föreskrifter för djurhållning utan vetenskapligt råd
2017-05-10FrH4111379Fr 2016/17:1379Sveriges framtid som välfärdsnation
2017-05-10FrH4111378Fr 2016/17:1378Fokus på kvalitet i välfärden
2017-05-10FrH4111377Fr 2016/17:1377Handelshinder i tivolibranschen
2017-05-10FrH4111376Fr 2016/17:1376Växande vårdköer
2017-05-10FrH4111374Fr 2016/17:1374Nyanländas etablering på arbetsmarknaden
2017-05-10FrH4111373Fr 2016/17:1373Ökande överbeläggningar inom vården
2017-05-10FrH4111372Fr 2016/17:1372Säkerheten vid landets polisstationer
2017-05-10BetH401KrU10Bet 2016/17:KrU10Konstarter och kulturskaparnas villkor
2017-05-10BetH401FöU4Bet 2016/17:FöU4Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
2017-05-10BetH401CU17Bet 2016/17:CU17Bokföringsbrott i filialer
2017-05-09SoUH5B338SoU 2017:38Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning
2017-05-09PropH403186Prop 2016/17:186Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen
2017-05-09PropH403183Prop 2016/17:183Ändringar i fiskelagen
2017-05-09IpH410510Ip 2016/17:510Myggbekämpning vid nedre Dalälven
2017-05-09IpH410509Ip 2016/17:509Kapaciteten på Västra stambanan
2017-05-09IpH410508Ip 2016/17:508Digitaliseringsrådet
2017-05-09IpH410507Ip 2016/17:507Rehabilitering för strokepatienter
2017-05-09FrH4111371Fr 2016/17:1371Näringslivets regelbörda
2017-05-09FrH4111370Fr 2016/17:1370Bostadsbristen i Sverige
2017-05-09FrH4111369Fr 2016/17:1369Sanktioner mot Vitryssland
2017-05-09FrH4111368Fr 2016/17:1368Kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan
2017-05-09FrH4111367Fr 2016/17:1367Demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland
2017-05-09FrH4111366Fr 2016/17:1366Hotad rättssäkerhet
2017-05-09BetH401SkU31Bet 2016/17:SkU31Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen
2017-05-09BetH401UU15Bet 2016/17:UU15Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik
2017-05-08MotH4023740Mot 2016/17:3740med anledning av prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling
2017-05-08MotH4023739Mot 2016/17:3739med anledning av prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling
2017-05-08IpH410506Ip 2016/17:506Kemvapenattacken mot civila i Syrien
2017-05-08FrH4111364Fr 2016/17:1364Taiwans deltagande i WHO
2017-05-08FrH4111363Fr 2016/17:1363Ett totalförbud mot bottentrålning
2017-05-05SoUH5B337SoU 2017:37Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra
2017-05-05IpH410505Ip 2016/17:505Dubbdäckslagstiftningen
2017-05-05IpH410504Ip 2016/17:504Havskonferensen och fiskeavtalen
2017-05-05IpH410503Ip 2016/17:503Landets deltidsbrandkårer
2017-05-05IpH410502Ip 2016/17:502Torka och tillgången till grundvatten
2017-05-05FrH4111365Fr 2016/17:1365Kommunal information
2017-05-05FrH4111361Fr 2016/17:1361Handel med biogas
2017-05-05FrH4111360Fr 2016/17:1360Id-kontrollerna vid Öresund
2017-05-05FrH4111359Fr 2016/17:1359Studsvikslagen
2017-05-05FrH4111358Fr 2016/17:1358Polisers rätt till kränkningsersättning
2017-05-05FrH4111357Fr 2016/17:1357Översyn av reglerna för friskvårdsbidrag
2017-05-05FrH4111356Fr 2016/17:1356Alkoholfri öl
2017-05-05FrH4111355Fr 2016/17:1355Insatser för växtförädling inom ramen för livsmedelsstrategin
2017-05-05FrH4111354Fr 2016/17:1354Hälsodata i Sverige
2017-05-05BetH401SoU10Bet 2016/17:SoU10Hälso- och sjukvårdsfrågor
2017-05-05BetH401SkU27Bet 2016/17:SkU27Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem
2017-05-05BetH401SkU21Bet 2016/17:SkU21Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen
2017-05-05BetH401KrU11Bet 2016/17:KrU11Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser
2017-05-05BetH401JuU27Bet 2016/17:JuU27Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater
2017-05-05BetH401UU13Bet 2016/17:UU13Europarådet
2017-05-05BetH401NU17Bet 2016/17:NU17Mineralpolitik
2017-05-04PropH403102Prop 2016/17:102Utvecklingen inom den kommunala sektorn
2017-05-04MotH4023738Mot 2016/17:3738med anledning av prop. 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017
2017-05-04IpH410501Ip 2016/17:501Översyn av dubbdäckslagstiftningen
2017-05-04IpH410500Ip 2016/17:500Omröstningen om Unescoresolution nr 30
2017-05-04IpH410499Ip 2016/17:499Hemvärnets ställning i Försvarsmaktens ledningsstruktur
2017-05-04FrH4111409Fr 2016/17:1409Tätortsnära friluftsliv
2017-05-04FrH4111362Fr 2016/17:1362Orättvisa villkor för återbetalning av elskatt
2017-05-04FrH4111353Fr 2016/17:1353Kompensatoriska hjälpmedel vid högskoleprovet
2017-05-04FrH4111352Fr 2016/17:1352Information till polisen om borttagande av id-kontrollerna
2017-05-04FrH4111351Fr 2016/17:1351Förstärkt gränskontroll och polisens kapacitet
2017-05-04FrH4111350Fr 2016/17:1350Skäl för borttagande av id-kontroller
2017-05-04FrH4111349Fr 2016/17:1349Förstärkning av gränskontrollerna vid Öresund
2017-05-04FrH4111348Fr 2016/17:1348Konsekvenserna av borttagande av id-kontroller
2017-05-04FrH4111346Fr 2016/17:1346Undernäring bland äldre
2017-05-04FrH4111345Fr 2016/17:1345Samverkan mellan brottsbekämpande myndigheter
2017-05-04FrH4111344Fr 2016/17:1344Arbetsmarknadspraktik hos danska anordnare
2017-05-04FrH4111343Fr 2016/17:1343Ökad livsmedelsexport
2017-05-04FrH4111342Fr 2016/17:1342Bidrag till hatpredikanter
2017-05-04FrH4111341Fr 2016/17:1341Taiwan i WHO och WHA
2017-05-04DirH5B1353Dir 2017:353Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå
2017-05-04DirH5B148Dir 2017:48Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02)
2017-05-04DirH5B147Dir 2017:47Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)
2017-05-04BetH401SoU16Bet 2016/17:SoU16Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
2017-05-04BetH401MJU20Bet 2016/17:MJU20Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall
2017-05-04BetH401FöU12Bet 2016/17:FöU12Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon
2017-05-04BetH401NU16Bet 2016/17:NU16Regional tillväxtpolitik
2017-05-03RiRH5B510RiR 2017:10Kommunersättningar för migration och integration – ett ogenomtänkt system
2017-05-03MotH4023737Mot 2016/17:3737med anledning av prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag
2017-05-03MotH4023736Mot 2016/17:3736med anledning av prop. 2016/17:172 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd
2017-05-03MotH4023735Mot 2016/17:3735med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag
2017-05-03MotH4023734Mot 2016/17:3734med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag
2017-05-03MotH4023733Mot 2016/17:3733med anledning av skr. 2016/17:98 Redovisning av skatteutgifter 2017
2017-05-03MotH4023732Mot 2016/17:3732med anledning av skr. 2016/17:98 Redovisning av skatteutgifter 2017
2017-05-03MotH4023731Mot 2016/17:3731med anledning av skr. 2016/17:170 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning
2017-05-03MotH4023730Mot 2016/17:3730med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition
2017-05-03MotH4023729Mot 2016/17:3729med anledning av prop. 2016/17:172 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd
2017-05-03MotH4023728Mot 2016/17:3728med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition
2017-05-03MotH4023727Mot 2016/17:3727med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition
2017-05-03MotH4023726Mot 2016/17:3726med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition
2017-05-03MotH4023725Mot 2016/17:3725med anledning av prop. 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017
2017-05-03IpH410498Ip 2016/17:498Bredband till alla
2017-05-03FrH4111347Fr 2016/17:1347Sveriges agerande i Unesco
2017-05-03FrH4111340Fr 2016/17:1340Arbetsmarknadsministerns uttalande om manliga riksdagsledamöter
2017-05-03FrH4111339Fr 2016/17:1339Säkerställande av vägnätet för BK4
2017-05-03FrH4111338Fr 2016/17:1338Bristen på förvarsplatser hos Migrationsverket
2017-05-03FrH4111337Fr 2016/17:1337Åtgärder för unga lantbrukare
2017-05-03FrH4111336Fr 2016/17:1336De skärpta gränskontrollerna och det lokala polisarbetet
2017-05-03FrH4111335Fr 2016/17:1335Gränskontroller mellan Sverige och Danmark
2017-05-03FrH4111334Fr 2016/17:1334Ökat tryck på sjukvården
2017-05-03FrH4111333Fr 2016/17:1333Analys av ökad antibiotikaförskrivning till barn
2017-05-03FrH4111332Fr 2016/17:1332Arbetsförmedlingens hantering av sanktioner mot personer med aktivitetsstöd
2017-05-03FrH4111331Fr 2016/17:1331Det svenska stödet till minhantering
2017-05-03FrH4111330Fr 2016/17:1330Rysslands förste vice industriminister
2017-05-03FrH4111329Fr 2016/17:1329Kemiska ämnen i byggmaterial
2017-05-03BetH401MJU21Bet 2016/17:MJU21Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
2017-05-03BetH401CU16Bet 2016/17:CU16Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
2017-05-02SoUH5B336SoU 2017:36Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
2017-05-02PropH403182Prop 2016/17:182Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare
2017-05-02MotH4023724Mot 2016/17:3724med anledning av prop. 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017
2017-05-02IpH410496Ip 2016/17:496Trålfiskeförbud
2017-05-02IpH410495Ip 2016/17:495Saudiarabien i FN:s kvinnokommission
2017-05-02FrH4111328Fr 2016/17:1328Konsekvensanalys inför försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet
2017-05-02FrH4111326Fr 2016/17:1326Reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare
2017-05-02FrH4111325Fr 2016/17:1325Infrastruktur och terrorism
2017-05-02FrH4111324Fr 2016/17:1324Ökade befogenheter till polisen
2017-04-28MotH4023722Mot 2016/17:3722med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition
2017-04-28IpH410497Ip 2016/17:497Förslaget om förändrade 3:12-regler
2017-04-28IpH410493Ip 2016/17:493Nordiskt forskningssamarbete om missbruk och beroendefrågor
2017-04-28IpH410492Ip 2016/17:492Distanshandel med alkohol
2017-04-28IpH410491Ip 2016/17:491Regeringens arbetslöshetsmål
2017-04-28IpH410490Ip 2016/17:490Regeringens syn på Saudiarabiens jämställdhetspolitik
2017-04-28FrH4111321Fr 2016/17:1321Ökad möjlighet till kameraövervakning
2017-04-28FrH4111316Fr 2016/17:1316Företagens regelbörda
2017-04-28FrH4111315Fr 2016/17:1315Strandskyddets påverkan på bostadsbyggandet i Västmanland
2017-04-28FrH4111314Fr 2016/17:1314Utbyggnaden av E18 sträckan Köping-Västjädra
2017-04-28BetH401UbU18Bet 2016/17:UbU18Skolväsendet - lärare och elever
2017-04-28BetH401UbU16Bet 2016/17:UbU16Vuxenutbildningen
2017-04-28BetH401FiU31Bet 2016/17:FiU31Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
2017-04-28BetH401SoU7Bet 2016/17:SoU7Folkhälsofrågor
2017-04-28BetH401CU19Bet 2016/17:CU19Nya regler för europeiska småmål
2017-04-27RiRH5B59RiR 2017:9Bostadsbidraget – ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv
2017-04-27MotH4023721Mot 2016/17:3721med anledning av prop. 2016/17:169 Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns
2017-04-27MotH4023720Mot 2016/17:3720med anledning av prop. 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017
2017-04-27IpH410494Ip 2016/17:494Finanspolitikens långsiktiga hållbarhet
2017-04-27IpH410489Ip 2016/17:489Händelserna i Venezuela
2017-04-27IpH410488Ip 2016/17:488Höjd skatt på fjärrvärme
2017-04-27IpH410487Ip 2016/17:487Kemikalieskatten
2017-04-27IpH410486Ip 2016/17:486Besked om kilometerskatten
2017-04-27IpH410485Ip 2016/17:485Det svenska skogsbruket
2017-04-27IpH410484Ip 2016/17:484Anmälningsplikt för åtelkamera
2017-04-27IpH410483Ip 2016/17:483Omlokalisering av myndigheter
2017-04-27IpH410482Ip 2016/17:482Utfodring av vilt
2017-04-27IpH410481Ip 2016/17:481Regeringens arbetslöshetsmål
2017-04-27IpH410480Ip 2016/17:480Migrationsverkets anvisningar
2017-04-27IpH410479Ip 2016/17:479Effekterna av fri entré-reformen
2017-04-27FrH4111327Fr 2016/17:1327Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper
2017-04-27FrH4111323Fr 2016/17:1323Införande av ERTMS på Tjust- och Stångådalsbanorna
2017-04-27FrH4111322Fr 2016/17:1322Angrepp från svampen diplodia pinea
2017-04-27FrH4111320Fr 2016/17:1320Entreprenörskap som integration
2017-04-27FrH4111319Fr 2016/17:1319Trösklar för att driva företag
2017-04-27FrH4111318Fr 2016/17:1318Regelförenklingar för företag
2017-04-27FrH4111317Fr 2016/17:1317Ökade uttag på grund av subventionerade läkemedel för unga
2017-04-27FrH4111313Fr 2016/17:1313FN:s kvinnokommission
2017-04-27FrH4111312Fr 2016/17:1312Artskyddsförordningens konsekvenser för enskilda företagare
2017-04-27FrH4111311Fr 2016/17:1311Inkludering av funktionsnedsatta i arbetslivet
2017-04-27FrH4111310Fr 2016/17:1310Kommunal lantmäterimyndighet
2017-04-27FrH4111309Fr 2016/17:1309Asylprocessen
2017-04-27FrH4111308Fr 2016/17:1308Lantmäteriets handläggningstider
2017-04-27FrH4111307Fr 2016/17:1307Ridsport som skattefri friskvårdsförmån
2017-04-27FrH4111306Fr 2016/17:1306Gräsrotsfinansiering av offentlig verksamhet
2017-04-27FrH4111305Fr 2016/17:1305Besked om bolagsskatten
2017-04-27FrH4111304Fr 2016/17:1304Förbud mot neonikotinoider
2017-04-27FrH4111303Fr 2016/17:1303Arbetet med att få Gui Minhai frisläppt
2017-04-27FrH4111302Fr 2016/17:1302Sveriges strategi för arbetet med kvinnors rättigheter i FN:s kvinnokommission
2017-04-27FrH4111289Fr 2016/17:1289Försvarets utökade skjutningar i Vättern
2017-04-27DirH5B1322Dir 2017:322Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister
2017-04-27DirH5B1319Dir 2017:319Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare
2017-04-27DirH5B1317Dir 2017:317Lag (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter
2017-04-27DirH5B1310Dir 2017:310Lag (2017:310) om framtidsfullmakter
2017-04-27DirH5B146Dir 2017:46Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten
2017-04-27DirH5B145Dir 2017:45Åtgärder för ett effektivare återvändande och motverkande av missbruk av resehandlingar
2017-04-27DirH5B144Dir 2017:44Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring
2017-04-27DirH5B143Dir 2017:43Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården
2017-04-27DirH5B142Dir 2017:42Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
2017-04-27DirH5B141Dir 2017:41Flexiblare insatser (exempelvis flexjobb) för att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete
2017-04-27BetH401UbU19Bet 2016/17:UbU19Skolväsendet - övergripande skolfrågor
2017-04-27BetH401UbU17Bet 2016/17:UbU17Skolväsendet - grundläggande om utbildningen
2017-04-27BetH401SfU19Bet 2016/17:SfU19Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå
2017-04-27BetH401JuU12Bet 2016/17:JuU122016 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2017-04-27BetH401JuU11Bet 2016/17:JuU11Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2015
2017-04-27BetH401UU17Bet 2016/17:UU17Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)
2017-04-27BetH401UU16Bet 2016/17:UU16Interparlamentariska unionen (IPU)
2017-04-27BetH401AU12Bet 2016/17:AU122014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete
2017-04-27BetH401AU11Bet 2016/17:AU11Genomförande av sjöfolksdirektivet
2017-04-26SoUH5B331SoU 2017:31Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden
2017-04-26PropH403173Prop 2016/17:173Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2017-04-26IpH410478Ip 2016/17:478Uppräkning av skatt på bränslen
2017-04-26IpH410477Ip 2016/17:477Framtiden för svensk biogas
2017-04-26IpH410476Ip 2016/17:476Situationen i Venezuela
2017-04-26IpH410475Ip 2016/17:475Friskvård för egenföretagare
2017-04-26IpH410474Ip 2016/17:474Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda
2017-04-26FrH4111301Fr 2016/17:1301Saudiarabien i FN:s kvinnokommission
2017-04-26FrH4111300Fr 2016/17:1300Saudiarabien i FN:s kvinnokommission
2017-04-26FrH4111299Fr 2016/17:1299Moderniseringen av lagen om ekonomiska föreningar
2017-04-26FrH4111298Fr 2016/17:1298Fängslandet av oppositionella i Turkiet
2017-04-26FrH4111297Fr 2016/17:1297Svenskt stöd till arbete mot tortyr
2017-04-26FrH4111296Fr 2016/17:1296Övergrepp mot hbtq-personer i Tjetjenien
2017-04-26FrH4111295Fr 2016/17:1295Järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Oslo
2017-04-26FrH4111294Fr 2016/17:1294Gårdsförsäljning av öl och vin
2017-04-26FrH4111293Fr 2016/17:1293Avsiktsförklaringen med Kuba
2017-04-26FrH4111292Fr 2016/17:1292Initiativet Cuba Decide
2017-04-26FrH4111291Fr 2016/17:1291Fängslade aktivister på Kuba
2017-04-26FrH4111290Fr 2016/17:1290Samarbetet med Kuba
2017-04-26BetH401KU29Bet 2016/17:KU29Allmänna helgdagar (förnyad behandling)
2017-04-26BetH401KU18Bet 2016/17:KU18Riksdagens arbetsformer
2017-04-25SoUH5B333SoU 2017:33Stärkt ställning för hyresgäster
2017-04-25PropH403178Prop 2016/17:178Skärpt ansvar för fartygsvrak
2017-04-25IpH410473Ip 2016/17:473Åtgärder mot utländska stöldligor
2017-04-25IpH410472Ip 2016/17:472Saudiarabien och FN:s jämställdhetsarbete
2017-04-25IpH410471Ip 2016/17:471Ekonomiskt stöd till svensk film
2017-04-25IpH410470Ip 2016/17:470Export av vår miljöpåverkan
2017-04-25IpH410469Ip 2016/17:469Korrekta personuppgifter hos myndigheter
2017-04-25IpH410468Ip 2016/17:468Uttalande om inbrottsstatistik
2017-04-25FrH4111288Fr 2016/17:1288Rymdstrategi
2017-04-25FrH4111287Fr 2016/17:1287Vardagsbrotten
2017-04-25FrH4111286Fr 2016/17:1286Saudiarabien och FN:s kvinnokommission
2017-04-25FrH4111285Fr 2016/17:1285Forskning om gödselkoncentrat
2017-04-25FrH4111284Fr 2016/17:1284Saudiarabiens plats i FN:s kvinnokommission
2017-04-25FrH4111283Fr 2016/17:1283Regeringens syn på Saudiarabiens jämställdhetspolitik
2017-04-25FrH4111282Fr 2016/17:1282Statens anslag för att träna ledarhundar
2017-04-25FrH4111281Fr 2016/17:1281Trygghet för barn till samkönade föräldrar
2017-04-25FrH4111280Fr 2016/17:1280Införandet av nationell läkemedelslista
2017-04-25FrH4111279Fr 2016/17:1279Ombildning till ägarlägenheter
2017-04-25FrH4111278Fr 2016/17:1278Handel med id-handlingar
2017-04-25FrH4111277Fr 2016/17:1277Äldre som drabbas av undernäring
2017-04-25FrH4111276Fr 2016/17:1276Skattehöjningar för företag
2017-04-24IpH410467Ip 2016/17:467Företagens regelkostnader
2017-04-24FrH4111269Fr 2016/17:1269Åtgärder med anledning av hackerangrepp
2017-04-24FrH4111268Fr 2016/17:1268Målsättningen gällande förnybar energi
2017-04-24FrH4111267Fr 2016/17:1267Skatteregler för fåmansföretag
2017-04-24FrH4111266Fr 2016/17:1266Utbetalning av kontanter vid utvisning av dömda brottslingar
2017-04-24FrH4111265Fr 2016/17:1265Handel med svenska personuppgifter
2017-04-24FrH4111264Fr 2016/17:1264Trygghet för barn till samkönade par
2017-04-24FrH4111263Fr 2016/17:1263Företagsskattekommitténs förslag
2017-04-24FrH4111262Fr 2016/17:1262Förbud mot bly i ammunition vid jakt
2017-04-24FrH4111261Fr 2016/17:1261Uppföljning av exportstrategin
2017-04-24BetH401SoU15Bet 2016/17:SoU15Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
2017-04-24BetH401SfU15Bet 2016/17:SfU15Migration och asylpolitik
2017-04-24BetH401TU14Bet 2016/17:TU14Väg- och fordonsfrågor
2017-04-24BetH401NU11Bet 2016/17:NU11Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande
2017-04-24BetH401KU15Bet 2016/17:KU15Offentlighet, sekretess och integritet
2017-04-21PropH403181Prop 2016/17:181Statligt ägda bolag i omvandling
2017-04-21MotH4023719Mot 2016/17:3719Med anledning av prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet
2017-04-21MotH4023718Mot 2016/17:3718med anledning av skr. 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring
2017-04-21MotH4023717Mot 2016/17:3717med anledning av skr. 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring
2017-04-21MotH4023716Mot 2016/17:3716med anledning av prop. 2016/17:167 Driftsformer för universitetssjukhus
2017-04-21MotH4023715Mot 2016/17:3715med anledning av prop. 2016/17:166 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård
2017-04-21MotH4023714Mot 2016/17:3714med anledning av prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet
2017-04-21IpH410466Ip 2016/17:466Lottning eller valfrihet i skolan
2017-04-21IpH410465Ip 2016/17:465Försvarsmaktens psyopsförband
2017-04-21FrH4111275Fr 2016/17:1275Hårdare regler mot matfusk
2017-04-21FrH4111274Fr 2016/17:1274Förtrycket i Venezuela
2017-04-21FrH4111273Fr 2016/17:1273Höjd biomoms
2017-04-21FrH4111272Fr 2016/17:1272Flytt av statliga jobb till låglöneländer
2017-04-21FrH4111271Fr 2016/17:1271Initiativ för terrorbekämpning
2017-04-21FrH4111270Fr 2016/17:1270Utbetalningar från Kriminalvården
2017-04-21FrH4111260Fr 2016/17:1260Försörjningsstöd som utbetalas till mannens konto
2017-04-21BetH401SfU17Bet 2016/17:SfU17Arbetskraftsinvandring
2017-04-21BetH401KU16Bet 2016/17:KU16Minoritetsfrågor
2017-04-21BetH401CU15Bet 2016/17:CU15Planering och byggande
2017-04-21BetH401AU9Bet 2016/17:AU9Nya utstationeringsregler
2017-04-20SoUH5B335SoU 2017:35Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet
2017-04-20PropH403177Prop 2016/17:177Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)
2017-04-20MotH4023713Mot 2016/17:3713med anledning av prop. 2016/17:167 Driftsformer för universitetssjukhus
2017-04-20MotH4023712Mot 2016/17:3712med anledning av prop. 2016/17:166 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård
2017-04-20MotH4023711Mot 2016/17:3711med anledning av prop. 2016/17:162 Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)
2017-04-20MotH4023710Mot 2016/17:3710med anledning av skr. 2016/17:164 Riksrevisionens rapport om statliga investeringar i allmänna farleder
2017-04-20IpH410464Ip 2016/17:464Minoriteternas rättigheter i Irak och inom det kurdiska självstyret
2017-04-20IpH410463Ip 2016/17:463Folkmordet 1915
2017-04-20IpH410462Ip 2016/17:462Efterlevnaden av svaveldirektivet
2017-04-20IpH410461Ip 2016/17:461Utbetalning av assistansersättning
2017-04-20IpH410460Ip 2016/17:460Hjälp och stöd till civila veteraner
2017-04-20FrH4111259Fr 2016/17:1259Tullens roll vid terrorattentat
2017-04-20FrH4111258Fr 2016/17:1258Sena utbetalningar av jordbruksstöd
2017-04-20FrH4111257Fr 2016/17:1257Akademisk frihet i Ungern
2017-04-20FrH4111256Fr 2016/17:1256Stöd till demokratiaktivister i Turkiet
2017-04-20FrH4111255Fr 2016/17:1255En ny regional infrastrukturplan
2017-04-20FrH4111254Fr 2016/17:1254En tullstation på E16
2017-04-20FrH4111250Fr 2016/17:1250Tandläkarbrist och snabbspår
2017-04-20DirH5B1309Dir 2017:309Förordning (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon
2017-04-20DirH5B1292Dir 2017:292Förordning (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
2017-04-20BetH401SfU16Bet 2016/17:SfU16Anhöriginvandring
2017-04-20BetH401MJU14Bet 2016/17:MJU14Fiskeripolitik
2017-04-20BetH401JuU30Bet 2016/17:JuU30Den parlamentariska kontrollen av Europol - reviderat förslag
2017-04-20BetH401JuU24Bet 2016/17:JuU24Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess
2017-04-20BetH401JuU14Bet 2016/17:JuU14Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott
2017-04-20BetH401FiU23Bet 2016/17:FiU23Riksbankens förvaltning 2016
2017-04-20BetH401CU14Bet 2016/17:CU14Bostadspolitik
2017-04-19RiRH5B58RiR 2017:8Trafikverkets underhåll av vägar
2017-04-19PropH403179Prop 2016/17:179Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017
2017-04-19MotH4023709Mot 2016/17:3709med anledning av prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2017-04-19MotH4023708Mot 2016/17:3708med anledning av prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2017-04-19IpH410459Ip 2016/17:459Åtgärder för att förhindra tågkapningar
2017-04-19IpH410458Ip 2016/17:458Köp av levande djur
2017-04-19IpH410457Ip 2016/17:457Natura 2000 på norra Gotland
2017-04-19IpH410456Ip 2016/17:456Ålfiske som kulturarv
2017-04-19FrH4111252Fr 2016/17:1252Konsekvenser av digitaliseringen
2017-04-19FrH4111251Fr 2016/17:1251Sveriges beredskapslagstiftning
2017-04-19FrH4111249Fr 2016/17:1249Undernärda äldre
2017-04-19FrH4111248Fr 2016/17:1248Småskalig vattenkraft
2017-04-19FrH4111247Fr 2016/17:1247Givarkonferens för Jemen
2017-04-19FrH4111246Fr 2016/17:1246Datum för däckbyte
2017-04-18PropH403101Prop 2016/17:101Årsredovisning för staten 2016
2017-04-18PropH403100Prop 2016/17:1002017 års ekonomiska vårproposition
2017-04-18PropH40399Prop 2016/17:99Vårändringsbudget för 2017
2017-04-18PropH40398Prop 2016/17:98Redovisning av skatteutgifter 2017
2017-04-18MotH4023707Mot 2016/17:3707med anledning av prop. 2016/17:165 Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen
2017-04-18FrH4111253Fr 2016/17:1253Den EU-rättsliga dataskyddsregleringen och åtelkameror
2017-04-18FrH4111245Fr 2016/17:1245Polishögskola i Skaraborg
2017-04-18FrH4111244Fr 2016/17:1244Häktet i Kalmar
2017-04-18FrH4111243Fr 2016/17:1243Säljakt
2017-04-18FrH4111242Fr 2016/17:1242Fällfångst av lodjur
2017-04-13FrH4111228Fr 2016/17:1228Vitrysslands "parasitlag" och Sveriges agerande
2017-04-12PropH403172Prop 2016/17:172Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd
2017-04-12MotH4023706Mot 2016/17:3706med anledning av prop. 2016/17:145 Vissa frågor om läkemedelsregistret
2017-04-12IpH410453Ip 2016/17:453Illegal jakt på rovdjur
2017-04-12FrH4111241Fr 2016/17:1241Höjd resolutionsavgift
2017-04-12FrH4111239Fr 2016/17:1239Hiv och andra smittsamma sjukdomar
2017-04-12FrH4111236Fr 2016/17:1236En ny uppgraderad cancerstrategi
2017-04-12FrH4111235Fr 2016/17:1235Mikroplaster i kosmetik
2017-04-12FrH4111234Fr 2016/17:1234Bristfällig kvalitet i nybyggnation
2017-04-12FrH4111233Fr 2016/17:1233Hushållsslavar
2017-04-12FrH4111232Fr 2016/17:1232Kopparstölder i Bohuslän
2017-04-12BetH401SfU14Bet 2016/17:SfU14Medborgarskap
2017-04-12BetH401NU19Bet 2016/17:NU19Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el
2017-04-12BetH401NU18Bet 2016/17:NU18Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen
2017-04-12BetH401FöU7Bet 2016/17:FöU7Samhällets krisberedskap
2017-04-11PropH403180Prop 2016/17:180En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag
2017-04-11PropH403174Prop 2016/17:174Utökad samverkan mellan domstolar
2017-04-11PropH403171Prop 2016/17:171En ny kommunallag
2017-04-11PropH403170Prop 2016/17:170Riksrevisionens rapport om sjukskrivning
2017-04-11PropH403169Prop 2016/17:169Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns
2017-04-11IpH410452Ip 2016/17:452Trygghet för våldsutsatta personer
2017-04-11FrH4111238Fr 2016/17:1238Kulturmiljöer på landsbygden
2017-04-11FrH4111231Fr 2016/17:1231Flyttavgifter på pensionsförsäkringskapital
2017-04-11FrH4111230Fr 2016/17:1230Särskilda åtgärder efter terrordådet
2017-04-11FrH4111229Fr 2016/17:1229Säljakt
2017-04-11BetH401TU12Bet 2016/17:TU12Fossiloberoende transporter
2017-04-10IpH410451Ip 2016/17:451SAS flytt av verksamhet utomlands
2017-04-10FrH4111227Fr 2016/17:1227EU-stöd för utbyggnad av tankstationer för vätgas
2017-04-10FrH4111226Fr 2016/17:1226Reduktionsplikt för bensin och diesel samt skattesänkning på biodrivmedel
2017-04-10FrH4111225Fr 2016/17:1225Regelverk för småskaliga vattenkraftverk
2017-04-10FrH4111224Fr 2016/17:1224Situationen i Turkiet
2017-04-10FrH4111223Fr 2016/17:1223Personer som gömmer sig efter utvisningsbeslut
2017-04-10FrH4111222Fr 2016/17:1222Verkställande av avvisningsbeslut
2017-04-10FrH4111221Fr 2016/17:1221Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force
2017-04-07MotH4023705Mot 2016/17:3705med anledning av prop. 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola
2017-04-07MotH4023704Mot 2016/17:3704med anledning av prop. 2016/17:161 En försöksverksamhet med branschskolor
2017-04-07MotH4023703Mot 2016/17:3703med anledning av prop. 2016/17:161 En försöksverksamhet med branschskolor
2017-04-07IpH410455Ip 2016/17:455Integrationsinsatser för kvinnor
2017-04-07IpH410450Ip 2016/17:450Regionala undantag från nationell flygskatt
2017-04-07IpH410449Ip 2016/17:449En EU-plattform för djurskydd
2017-04-07IpH410448Ip 2016/17:448Funktionsnedsattas möjlighet till jakt
2017-04-07FrH4111220Fr 2016/17:1220Den omänskliga behandlingen av flyktingar på Balkan
2017-04-07BetH401MJU15Bet 2016/17:MJU15Avfall och kretslopp
2017-04-07BetH401JuU20Bet 2016/17:JuU20Våldsbrott och brottsoffer
2017-04-07BetH401JuU18Bet 2016/17:JuU18Polisfrågor
2017-04-07BetH401TU15Bet 2016/17:TU15Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg
2017-04-07BetH401TU13Bet 2016/17:TU13Yrkestrafik och taxi
2017-04-06RiRH5B57RiR 2017:7Pensionssystemets årsredovisning – tydlig,tillräcklig och transparent?
2017-04-06PropH403176Prop 2016/17:176Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring
2017-04-06PropH403175Prop 2016/17:175Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet
2017-04-06PropH403167Prop 2016/17:167Driftsformer för universitetssjukhus
2017-04-06PropH403166Prop 2016/17:166Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård
2017-04-06PropH403164Prop 2016/17:164Riksrevisionens rapport om statliga investeringar i allmänna farleder
2017-04-06MotH4023702Mot 2016/17:3702med anledning av skr. 2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017
2017-04-06IpH410454Ip 2016/17:454Regeringens beredskapsjobb
2017-04-06IpH410447Ip 2016/17:447Bidrag till organisationer som motverkar demokratiska principer
2017-04-06IpH410446Ip 2016/17:446Egenvård och personlig assistans
2017-04-06IpH410445Ip 2016/17:445Kvinnors integration
2017-04-06IpH410444Ip 2016/17:444Förlegade normer och ojämställdhet i förorter
2017-04-06IpH410443Ip 2016/17:443Tudelningen på svensk arbetsmarknad
2017-04-06IpH410442Ip 2016/17:442Nya åtgärder för miljömålen
2017-04-06IpH410441Ip 2016/17:441Centralbron i Stockholm
2017-04-06IpH410440Ip 2016/17:440Stöd från Arbetsförmedlingen för att starta eget
2017-04-06IpH410439Ip 2016/17:439Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier
2017-04-06IpH410438Ip 2016/17:438Social pelare i EU
2017-04-06IpH410437Ip 2016/17:437Bredband till alla
2017-04-06IpH410436Ip 2016/17:436Sveriges förhållningssätt till nya grödor
2017-04-06FrH4111237Fr 2016/17:1237Mångkultur
2017-04-06FrH4111219Fr 2016/17:1219Smuggling av vapen via posten
2017-04-06FrH4111218Fr 2016/17:1218En polis närmare medborgarna
2017-04-06FrH4111217Fr 2016/17:1217Gasattacken i Syrien
2017-04-06FrH4111216Fr 2016/17:1216Ansvarsfördelningen enligt socialtjänstlagen
2017-04-06FrH4111212Fr 2016/17:1212Regeringens arbetslöshetsmål
2017-04-06FrH4111211Fr 2016/17:1211Attacker mot hbtq-personer i Tjetjenien
2017-04-06FrH4111210Fr 2016/17:1210Diskriminering av romer
2017-04-06FrH4111208Fr 2016/17:1208Skogen och miljöbalken
2017-04-06DirH5B140Dir 2017:40Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av bidragsbrottslagen (Fi 2016:08)
2017-04-06DirH5B139Dir 2017:39Översyn av socialtjänstlagen
2017-04-06DirH5B138Dir 2017:38Informationsskyldighet för skatterådgivare
2017-04-06BetH401MJU19Bet 2016/17:MJU19Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden
2017-04-06BetH401JuU21Bet 2016/17:JuU21Unga lagöverträdare
2017-04-05SoUH5B329SoU 2017:29Brottsdatalag
2017-04-05SoUH5B325SoU 2017:25Samlad kunskap - stärkt handläggning
2017-04-05PropH403168Prop 2016/17:168Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför brexit-omröstningen
2017-04-05PropH403162Prop 2016/17:162Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)
2017-04-05MotH4023701Mot 2016/17:3701med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program
2017-04-05MotH4023700Mot 2016/17:3700med anledning av prop. 2016/17:131 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott
2017-04-05MotH4023699Mot 2016/17:3699med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program
2017-04-05MotH4023698Mot 2016/17:3698med anledning av prop. 2016/17:154 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
2017-04-05MotH4023697Mot 2016/17:3697med anledning av prop. 2016/17:131 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott
2017-04-05MotH4023696Mot 2016/17:3696med anledning av prop. 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag
2017-04-05MotH4023695Mot 2016/17:3695med anledning av prop. 2016/17:154 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
2017-04-05MotH4023694Mot 2016/17:3694med anledning av skr. 2016/17:114 Strategisk exportkontroll - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2017-04-05MotH4023693Mot 2016/17:3693med anledning av prop. 2016/17:159 Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning
2017-04-05MotH4023692Mot 2016/17:3692med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program
2017-04-05MotH4023691Mot 2016/17:3691med anledning av prop. 2016/17:122 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
2017-04-05MotH4023690Mot 2016/17:3690med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd
2017-04-05MotH4023689Mot 2016/17:3689med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd
2017-04-05MotH4023688Mot 2016/17:3688Med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd
2017-04-05MotH4023687Mot 2016/17:3687med anledning av prop. 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio
2017-04-05MotH4023686Mot 2016/17:3686med anledning av prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
2017-04-05MotH4023685Mot 2016/17:3685med anledning av prop. 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor
2017-04-05MotH4023684Mot 2016/17:3684med anledning av prop. 2016/17:150 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen
2017-04-05MotH4023683Mot 2016/17:3683med anledning av prop. 2016/17:141 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el
2017-04-05MotH4023682Mot 2016/17:3682med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program
2017-04-05MotH4023681Mot 2016/17:3681med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program
2017-04-05MotH4023680Mot 2016/17:3680med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd
2017-04-05MotH4023679Mot 2016/17:3679med anledning av prop. 2016/17:139 Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater
2017-04-05MotH4023678Mot 2016/17:3678med anledning av skr. 2016/17:90 Nordiskt samarbete 2016
2017-04-05MotH4023677Mot 2016/17:3677med anledning av prop. 2016/17:154 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
2017-04-05MotH4023676Mot 2016/17:3676med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd
2017-04-05MotH4023675Mot 2016/17:3675med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring
2017-04-05MotH4023674Mot 2016/17:3674med anledning av prop. 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag
2017-04-05MotH4023673Mot 2016/17:3673med anledning av prop. 2016/17:159 Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning
2017-04-05MotH4023672Mot 2016/17:3672med anledning av prop. 2016/17:159 Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning
2017-04-05IpH410435Ip 2016/17:435Polisavhopp och rekrytering
2017-04-05IpH410434Ip 2016/17:434Sveriges förmåga att stävja cyberattacker
2017-04-05IpH410433Ip 2016/17:433Ekonomiskt stöd till svensk film
2017-04-05IpH410432Ip 2016/17:432Försäkringsskydd för ambulanspersonal
2017-04-05IpH410431Ip 2016/17:431Jämställdhet i förorten
2017-04-05IpH410430Ip 2016/17:430Sysselsättningsgapet på svensk arbetsmarknad
2017-04-05FrH4111240Fr 2016/17:1240Läskskatt
2017-04-05FrH4111214Fr 2016/17:1214Höjning av skatten på motorcyklar
2017-04-05FrH4111213Fr 2016/17:1213Den svenska statsbudgeten och EU-budgeten
2017-04-05FrH4111209Fr 2016/17:1209Statliga bolags ersättningar
2017-04-05FrH4111207Fr 2016/17:1207Utrensning av homosexuella i Tjetjenien
2017-04-05FrH4111206Fr 2016/17:1206Elnätspris i tätort och glesbygd
2017-04-05FrH4111205Fr 2016/17:1205Svältkatastrof i östra Afrika
2017-04-05FrH4111204Fr 2016/17:1204Tjetjeniens förföljelse av hbtq-personer
2017-04-05FrH4111203Fr 2016/17:1203Övergrepp mot regimkritiker i Belarus
2017-04-05FrH4111202Fr 2016/17:1202Extra kostnader i samband med id-kontroller
2017-04-05FrH4111201Fr 2016/17:1201Rysk atomubåt i Östersjön
2017-04-05FrH4111200Fr 2016/17:1200Torkan i Afrika som hotar miljontals barns liv
2017-04-05FrH4111199Fr 2016/17:1199Tandvårdsbidraget
2017-04-05FrH4111198Fr 2016/17:1198Övergrepp mot hbt-personer i den ryska delrepubliken Tjetjenien
2017-04-05FrH4111196Fr 2016/17:1196Romernas historia
2017-04-04PropH403128Prop 2016/17:128Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2017-04-04MotH4023671Mot 2016/17:3671med anledning av skr. 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring
2017-04-04MotH4023670Mot 2016/17:3670med anledning av prop. 2016/17:122 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
2017-04-04MotH4023669Mot 2016/17:3669med anledning av prop. 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor
2017-04-04MotH4023668Mot 2016/17:3668med anledning av prop. 2016/17:122 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
2017-04-04MotH4023667Mot 2016/17:3667med anledning av prop. 2016/17:154 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
2017-04-04MotH4023666Mot 2016/17:3666med anledning av prop. 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag
2017-04-04MotH4023665Mot 2016/17:3665med anledning av prop. 2016/17:159 Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning
2017-04-04IpH410429Ip 2016/17:429Den nya kilometerskatten
2017-04-04IpH410428Ip 2016/17:428Arlandas konkurrenskraft
2017-04-04IpH410427Ip 2016/17:427Flygskatt och miljövinster
2017-04-04IpH410426Ip 2016/17:426Införandet av en kilometerskatt
2017-04-04IpH410425Ip 2016/17:425Kritiken mot förslaget om en flygskatt
2017-04-04IpH410424Ip 2016/17:424Direktflyg från Sverige
2017-04-04IpH410423Ip 2016/17:423Återuppbyggnaden av Irak
2017-04-04IpH410422Ip 2016/17:422Migrationsverkets anvisningar
2017-04-04IpH410420Ip 2016/17:420Försenade utbetalningar av EU:s jordbruksstöd
2017-04-04FrH4111197Fr 2016/17:1197Organiserad brottslighet
2017-04-04FrH4111195Fr 2016/17:1195Stigmatisering av ekonomiskt utsatta människor
2017-04-04FrH4111194Fr 2016/17:1194Rankningar som diplomatiskt verktyg
2017-04-04FrH4111193Fr 2016/17:1193Trafikskolor
2017-04-04FrH4111192Fr 2016/17:1192Statliga mediers avslöjande av enskilda medborgare
2017-04-04FrH4111191Fr 2016/17:1191Förbud mot polymerer
2017-04-04FrH4111190Fr 2016/17:1190Antibiotikaresistens
2017-04-04FrH4111189Fr 2016/17:1189Moderna beredskapsjobb
2017-04-04FrH4111188Fr 2016/17:1188Rivalitet mellan olika grupper i Irak och Syrien
2017-04-04FrH4111187Fr 2016/17:1187Långtidssjukskrivna
2017-04-04FrH4111186Fr 2016/17:1186Yrkesutbildningens år 2016
2017-04-04FrH4111185Fr 2016/17:1185Könssegregation i den svenska skolan
2017-04-04BetH401UU11Bet 2016/17:UU11Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd
2017-04-03SoUH5B326SoU 2017:26Delningsekonomi På användarnas villkor
2017-04-03MotH4023664Mot 2016/17:3664med anledning av skr. 2016/17:114 Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2017-04-03MotH4023663Mot 2016/17:3663med anledning av skr. 2016/17:118 Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns
2017-04-03IpH410419Ip 2016/17:419Regelkrångel för företag
2017-04-03IpH410418Ip 2016/17:418Långa sjukskrivningar
2017-04-03IpH410417Ip 2016/17:417Höjda marginalskatter
2017-04-03IpH410416Ip 2016/17:416Självkörande bilar
2017-04-03IpH410415Ip 2016/17:415Tillkännagivanden från riksdagen
2017-04-03FrH4111215Fr 2016/17:1215Sänkt moms på guidning av naturområden
2017-04-03FrH4111180Fr 2016/17:1180Utförselkontroll av stöldgods
2017-04-03FrH4111179Fr 2016/17:1179Narkolepsidrabbade
2017-04-03FrH4111178Fr 2016/17:1178Spridning av försvarets materiel och förnödenheter
2017-04-03FrH4111177Fr 2016/17:1177Försvarsmaktens samlade luftförsvarsförmåga
2017-04-03BetH401MJU13Bet 2016/17:MJU13Skogspolitik
2017-03-31SoUH5B332SoU 2017:32Substitution i Centrum - stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar
2017-03-31SoUH5B330d2SoU 2017:30En omreglerad spelmarknad, del 2
2017-03-31SoUH5B330SoU 2017:30En omreglerad spelmarknad
2017-03-31SoUH5B327SoU 2017:27Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
2017-03-31SoUH5B321d2SoU 2017:21Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer, del 2
2017-03-31SoUH5B321SoU 2017:21Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer
2017-03-31MotH4023662Mot 2016/17:3662med anledning av skr. 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
2017-03-31IpH410421Ip 2016/17:421Regeringens konsumentpolitiska inriktning
2017-03-31FrH4111183Fr 2016/17:1183Kunskap i skolor för att bemöta hedersförtryck
2017-03-31FrH4111182Fr 2016/17:1182Handel med västsahariska produkter
2017-03-31FrH4111181Fr 2016/17:1181Allvarlig fara för den allmänna ordningen eller inre säkerheten
2017-03-31FrH4111176Fr 2016/17:1176Boverkets byggregler gällande energi
2017-03-31FrH4111175Fr 2016/17:1175Den ökade repressionen i Vitryssland/Belarus
2017-03-31FrH4111174Fr 2016/17:1174Venezuelas brott mot demokratin
2017-03-31FrH4111173Fr 2016/17:1173Pensionärers vinprovningar
2017-03-31FrH4111172Fr 2016/17:1172Sverige som finanscentrum
2017-03-31FrH4111171Fr 2016/17:1171Antalet inre utlänningskontroller
2017-03-31FrH4111170Fr 2016/17:1170Inre utlänningskontroll
2017-03-31FrH4111169Fr 2016/17:1169Tilläggsdirektiv om Arbetsförmedlingen
2017-03-31BetH401SkU26Bet 2016/17:SkU26Skatteförfarande och folkbokföring
2017-03-31BetH401SkU24Bet 2016/17:SkU24Punktskatter
2017-03-31BetH401SkU23Bet 2016/17:SkU23Beskattning av företag, kapital och fastighet
2017-03-31BetH401SfU18Bet 2016/17:SfU18Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
2017-03-31BetH401JuU17Bet 2016/17:JuU17Processrättsliga frågor
2017-03-31BetH401FiU30Bet 2016/17:FiU30Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter
2017-03-31BetH401TU19Bet 2016/17:TU19Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller
2017-03-31BetH401TU11Bet 2016/17:TU11Trafiksäkerhet
2017-03-31BetH401SoU8Bet 2016/17:SoU8Stöd till personer med funktionsnedsättning
2017-03-31BetH401CU12Bet 2016/17:CU12Konsumenträtt
2017-03-30PropH403165Prop 2016/17:165Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen
2017-03-30MotH4023661Mot 2016/17:3661med anledning av skr. 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
2017-03-30MotH4023660Mot 2016/17:3660med anledning av prop. 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor
2017-03-30MotH4023659Mot 2016/17:3659med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd
2017-03-30MotH4023658Mot 2016/17:3658med anledning av prop. 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola
2017-03-30IpH410414Ip 2016/17:414Byggande på jordbruksmark
2017-03-30IpH410413Ip 2016/17:413Regelkrångel på arbetsmarknaden
2017-03-30FrH4111184Fr 2016/17:1184Lösning på bristen på tolkar
2017-03-30FrH4111168Fr 2016/17:1168Tullverkets befogenheter
2017-03-30FrH4111167Fr 2016/17:1167Uppdrag till MUCF
2017-03-30FrH4111166Fr 2016/17:1166MUCF:s bidragsgivning
2017-03-30FrH4111165Fr 2016/17:1165Asylsökande ungdomars möjlighet att läsa klart påbörjad gymnasieutbildning
2017-03-30FrH4111164Fr 2016/17:1164Utlokaliserade myndigheter
2017-03-30FrH4111163Fr 2016/17:1163Sveriges hållning till genmodifierade grödor
2017-03-30FrH4111162Fr 2016/17:1162Glyfosat
2017-03-30FrH4111161Fr 2016/17:1161Förseningarna av polishuset i Rinkeby
2017-03-30FrH4111160Fr 2016/17:1160Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter
2017-03-30FrH4111159Fr 2016/17:1159Färre hinder för jobb och entreprenörskap
2017-03-30FrH4111158Fr 2016/17:1158Grovt organiserande av människosmuggling
2017-03-30FrH4111157Fr 2016/17:1157Svampangrepp på skog
2017-03-30FrH4111156Fr 2016/17:1156Vitryssland
2017-03-30DirH5B1244Dir 2017:244Lag (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
2017-03-30DirH5B1237Dir 2017:237Förordning (2017:237) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet
2017-03-30DirH5B1230Dir 2017:230Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet
2017-03-30DirH5B137Dir 2017:37Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet
2017-03-30DirH5B136Dir 2017:36Tilläggsdirektiv till Utredningen för inrättande av en jämställdhetsmyndighet (S 2016:10)
2017-03-30BetH401MJU12Bet 2016/17:MJU12Djurskydd
2017-03-30BetH401SoU9Bet 2016/17:SoU9Äldrefrågor
2017-03-30BetH401KrU7Bet 2016/17:KrU7Marknäten och public service
2017-03-29MotH4023657Mot 2016/17:3657med anledning av prop. 2016/17:129 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
2017-03-29MotH4023656Mot 2016/17:3656med anledning av prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige
2017-03-29IpH410412Ip 2016/17:412Åtgärder för minskad psykisk ohälsa
2017-03-29IpH410411Ip 2016/17:411Sysselsättningsfasen
2017-03-29FrH4111152Fr 2016/17:1152Den statliga delegationen mot segregation
2017-03-29FrH4111151Fr 2016/17:1151Myndigheters behov av en extern samordnare
2017-03-29FrH4111150Fr 2016/17:1150Myndigheters samordning
2017-03-29FrH4111149Fr 2016/17:1149Åtgärder mot illegala vapen i Sverige
2017-03-29FrH4111148Fr 2016/17:1148En utvärdering av RSO-verksamheten
2017-03-29FrH4111147Fr 2016/17:1147Fornfyndshanteringen i södra Sverige
2017-03-29FrH4111146Fr 2016/17:1146Äldres behov av bra mat
2017-03-29FrH4111145Fr 2016/17:1145Hot och våld mot blåljuspersonal
2017-03-29FrH4111143Fr 2016/17:1143YH-utbildningar
2017-03-29FrH4111142Fr 2016/17:1142Polens demokrati
2017-03-29FrH4111141Fr 2016/17:1141Totalförbudet mot abort i El Salvador
2017-03-29FrH4111140Fr 2016/17:1140Guatemalas föräldralösa barn
2017-03-29FrH4111139Fr 2016/17:1139Samarbetet med Kina om havre
2017-03-29FrH4111138Fr 2016/17:1138En nationell plan mot mobbning
2017-03-29FrH4111137Fr 2016/17:1137Åtgärder för fler företag
2017-03-29FrH4111136Fr 2016/17:1136700-megahertzbandet
2017-03-29FrH4111135Fr 2016/17:1135SINK
2017-03-29FrH4111134Fr 2016/17:1134Skattesystemets drivkrafter för arbete
2017-03-29FrH4111133Fr 2016/17:1133SINK-skatten
2017-03-29FrH4111132Fr 2016/17:1132Kvotering vid lärosäten
2017-03-29BetH401UbU12Bet 2016/17:UbU12Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
2017-03-28SoUH5B328SoU 2017:28Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö
2017-03-28SoUH5B324SoU 2017:24Ett arbetsliv i förändring - hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?
2017-03-28PropH403153Prop 2016/17:153Det statliga tandvårdsstödet - förbättrad information, kontroll och uppföljning
2017-03-28PropH403145Prop 2016/17:145Vissa frågor om läkemedelsregistret
2017-03-28PropH403142Prop 2016/17:142Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen
2017-03-28MotH4023655Mot 2016/17:3655med anledning av prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige
2017-03-28IpH410410Ip 2016/17:410Utbetalning av assistansersättning
2017-03-28IpH410409Ip 2016/17:409Ridning som friskvårdsförmån
2017-03-28IpH410408Ip 2016/17:408Höjning av bostadsstandarden
2017-03-28IpH410407Ip 2016/17:407Åtgärder mot subversiv kriminell verksamhet
2017-03-28FrH4111155Fr 2016/17:1155Problem med jämställd bilkörning
2017-03-28FrH4111154Fr 2016/17:1154Jämnare könsfördelning när det gäller bilkörning
2017-03-28FrH4111153Fr 2016/17:1153Jämställd bilkörning
2017-03-28FrH4111144Fr 2016/17:1144Utfasning av faxen
2017-03-28FrH4111131Fr 2016/17:1131Ökat byggande i landsbygdskommuner
2017-03-28FrH4111130Fr 2016/17:1130Oförsäkrade läkemedel
2017-03-28FrH4111129Fr 2016/17:1129Signalsystemet ERTMS och Bombardier
2017-03-28FrH4111128Fr 2016/17:1128Stöd till demokratiaktivister
2017-03-28FrH4111127Fr 2016/17:1127Ciderregler
2017-03-28BetH401NU15Bet 2016/17:NU15Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer
2017-03-27FrH4111126Fr 2016/17:1126Tillvaratagande av allas arbetskraft
2017-03-27FrH4111125Fr 2016/17:1125Rättssäker prövning för alla
2017-03-27FrH4111123Fr 2016/17:1123Tågstoppen i Knivsta och Märsta
2017-03-27FrH4111122Fr 2016/17:1122Telias konkurrensmetoder på landsbygden
2017-03-27FrH4111121Fr 2016/17:1121Sällsynta diagnoser
2017-03-27FrH4111120Fr 2016/17:1120Felaktiga siffror om inbrott
2017-03-27FrH4111119Fr 2016/17:1119Skillnader i andel kejsarsnitt och allvarliga bristningar
2017-03-27FrH4111118Fr 2016/17:1118Norrbotniabanan
2017-03-24MotH4023654Mot 2016/17:3654med anledning av prop. 2016/17:127 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2017-03-24FrH4111116Fr 2016/17:1116Rederiernas förutsättningar för inlandssjöfart
2017-03-24FrH4111114Fr 2016/17:1114Jämställdhet i Saudiarabien
2017-03-24BetH401SkU25Bet 2016/17:SkU25Mervärdesskatt
2017-03-24BetH401SkU22Bet 2016/17:SkU22Inkomstskatt
2017-03-24BetH401MJU18Bet 2016/17:MJU18Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer
2017-03-24BetH401JuU19Bet 2016/17:JuU19Kriminalvårdsfrågor
2017-03-24BetH401FöU10Bet 2016/17:FöU10Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor
2017-03-24BetH401FiU39Bet 2016/17:FiU39Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader
2017-03-24BetH401SfU7Bet 2016/17:SfU7En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
2017-03-24BetH401NU14Bet 2016/17:NU14Energipolitik
2017-03-24BetH401NU13Bet 2016/17:NU13Handelspolitik
2017-03-24BetH401KU22Bet 2016/17:KU22Valfrågor
2017-03-23RiRH5B56RiR 2017:6Tingsrätters effektivitet och produktivitet
2017-03-23PropH403161Prop 2016/17:161En försöksverksamhet med branschskolor
2017-03-23PropH403156Prop 2016/17:156En skyldighet att erbjuda lovskola
2017-03-23IpH410406Ip 2016/17:406Affären mellan Luftfartsverket och Saab
2017-03-23IpH410405Ip 2016/17:405Ekonomiska kalkyler för flygplatser
2017-03-23IpH410404Ip 2016/17:404Tillstånd för simultana operationer
2017-03-23IpH410403Ip 2016/17:403Processen med de fjärrstyrda flygledartornen
2017-03-23IpH410402Ip 2016/17:402Säkerheten vid fjärrstyrda flygplatser
2017-03-23IpH410401Ip 2016/17:401Terrorhotet och återvändande terroriststridande
2017-03-23IpH410400Ip 2016/17:400Återuppbyggnaden av Irak
2017-03-23IpH410399Ip 2016/17:399Viltförvaltningsdelegationerna
2017-03-23IpH410398Ip 2016/17:398Kärnvapenförhandlingarna
2017-03-23FrH4111117Fr 2016/17:1117Godstransporter
2017-03-23FrH4111115Fr 2016/17:1115Rättvisa betyg
2017-03-23FrH4111113Fr 2016/17:1113Underhåll av skoterleder och det statliga ledsystemet
2017-03-23FrH4111112Fr 2016/17:1112Fiskodling i öppna kassar
2017-03-23FrH4111111Fr 2016/17:1111Hotet mot småskalig vattenkraft och andra fördämningar
2017-03-23FrH4111109Fr 2016/17:1109Referensnivåer för LULUCF
2017-03-23FrH4111107Fr 2016/17:1107Fjärrstyrd flygledning
2017-03-23DirH5B134Dir 2017:34Tilläggsdirektiv till Utredningen om rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen (N 2015:08)
2017-03-23DirH5B133Dir 2017:33Inrättande av en delegation mot segregation
2017-03-23DirH5B132Dir 2017:32Utkontraktering av säkerhetskänslig verksamhet, sanktioner och tillsyn - tre frågor om säkerhetsskydd
2017-03-23DirH5B131Dir 2017:31Förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet
2017-03-23DirH5B130Dir 2017:30En rättslig reglering av försvarssamarbetet med Finland
2017-03-22SoUH5B322SoU 2017:22Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi
2017-03-22PropH403138Prop 2016/17:138Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017
2017-03-22IpH410396Ip 2016/17:396Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer
2017-03-22IpH410395Ip 2016/17:395Jämställdhetspolitiken
2017-03-22IpH410393Ip 2016/17:393Nya utstationeringsregler och dess effekt på bostadsbyggandet
2017-03-22IpH410392Ip 2016/17:392Stöd av Arbetsförmedlingen för att starta eget
2017-03-22IpH410391Ip 2016/17:391Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft
2017-03-22IpH410390Ip 2016/17:390Arbetsförmedlingens garantier
2017-03-22IpH410389Ip 2016/17:389Evenemangslistan
2017-03-22IpH410388Ip 2016/17:388Användningen av Unrwas medel
2017-03-22FrH4111110Fr 2016/17:1110Ansökan och utfärdande av förarkort
2017-03-22FrH4111108Fr 2016/17:1108Uttalanden om välfärden
2017-03-22FrH4111106Fr 2016/17:1106Fjärrstyrning av flygtrafik
2017-03-22FrH4111105Fr 2016/17:1105Distanshandel med kvalitetsvin
2017-03-22FrH4111104Fr 2016/17:1104Energieffektivisering
2017-03-22FrH4111103Fr 2016/17:1103Arbetet i Bryssel för att säkra självbestämmandet över skogen
2017-03-22FrH4111102Fr 2016/17:1102Lika villkor för levande organdonatorer
2017-03-22FrH4111101Fr 2016/17:1101Rekryteringsmyndigheten och väntetider
2017-03-22FrH4111100Fr 2016/17:1100Patientlagen
2017-03-22FrH4111099Fr 2016/17:1099Skolans värderingsuppdrag
2017-03-22FrH4111098Fr 2016/17:1098Samhällsorientering för nyanlända
2017-03-22FrH4111097Fr 2016/17:1097Vaccin för barn
2017-03-22FrH4111093Fr 2016/17:1093Krav på att omfattas av olika länders arbetslöshetsförsäkring utan avbrott
2017-03-22FrH4111092Fr 2016/17:1092Den svenska biogasens framtid
2017-03-22FrH4111091Fr 2016/17:1091Förvar av barn
2017-03-22FrH4111090Fr 2016/17:1090Hållbart antal bilar
2017-03-22FrH4111089Fr 2016/17:1089Minskning av antalet bilar
2017-03-22FrH4111088Fr 2016/17:1088HPV-vaccin även till pojkar
2017-03-22BetH401UU4Bet 2016/17:UU4Kommissionens arbetsprogram 2017
2017-03-21PropH403163Prop 2016/17:163Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
2017-03-21PropH403159Prop 2016/17:159Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning
2017-03-21PropH403158Prop 2016/17:158Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd
2017-03-21PropH403157Prop 2016/17:157Ökad kärnsäkerhet
2017-03-21PropH403152Prop 2016/17:152Vissa socialförsäkringsfrågor
2017-03-21PropH403150Prop 2016/17:150Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen
2017-03-21PropH403149Prop 2016/17:149Bokföringsbrott i filialer
2017-03-21PropH403148Prop 2016/17:148Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring
2017-03-21PropH403143Prop 2016/17:143En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor
2017-03-21PropH403141Prop 2016/17:141Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el
2017-03-21PropH403139Prop 2016/17:139Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater
2017-03-21PropH403136Prop 2016/17:136Vissa frågor om kommersiell radio
2017-03-21PropH403131Prop 2016/17:131Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott
2017-03-21PropH403127Prop 2016/17:127Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2017-03-21PropH403126Prop 2016/17:126Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program
2017-03-21PropH403103Prop 2016/17:103Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2016
2017-03-21PropH40375Prop 2016/17:75Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016
2017-03-21IpH410397Ip 2016/17:397Förtroendet för Natos försvarsförpliktelser
2017-03-21IpH410394Ip 2016/17:394Ridning som friskvård
2017-03-21IpH410387Ip 2016/17:387Den småskaliga vattenkraften
2017-03-21IpH410386Ip 2016/17:386Bristande koordinering mellan svenska och norska trafikmyndigheter
2017-03-21IpH410385Ip 2016/17:385Multikriminella ligor i västra Sverige
2017-03-21FrH4111096Fr 2016/17:1096Säkerhetsskyddet i Sverige
2017-03-21FrH4111095Fr 2016/17:1095Reglering av skönhetsbehandlingar
2017-03-21FrH4111094Fr 2016/17:1094Utvisningar till följd av annonsering på Linkedin
2017-03-21FrH4111085Fr 2016/17:1085Regionala undantag från nationell flygskatt
2017-03-21FrH4111084Fr 2016/17:1084Miljösmarta hastighetsbeslut
2017-03-21BetH401SfU13Bet 2016/17:SfU13Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet
2017-03-20PropH403155Prop 2016/17:155Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
2017-03-20PropH403154Prop 2016/17:154Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
2017-03-20PropH403151Prop 2016/17:151Fler steg för en effektivare plan- och bygglag
2017-03-20PropH403122Prop 2016/17:122Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
2017-03-20PropH403114Prop 2016/17:114Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2017-03-20PropH40390Prop 2016/17:90Nordiskt samarbete 2016
2017-03-20IpH410384Ip 2016/17:384Sjukfrånvaron i offentlig respektive privat välfärdsverksamhet
2017-03-20IpH410383Ip 2016/17:383Körkortsregler för de med mindre brister i sitt synfält
2017-03-20IpH410382Ip 2016/17:382Försäkringsskydd för ambulanspersonal
2017-03-20IpH410381Ip 2016/17:381Valuta för pengarna
2017-03-20IpH410380Ip 2016/17:380Statlig service på landsbygden
2017-03-20IpH410379Ip 2016/17:379Försvarsmaktens kommunikation och hantering av säkerhetsfrågor
2017-03-20FrH4111124Fr 2016/17:1124Arbetskraftsinvandring och spetskompetens till Sverige
2017-03-20FrH4111087Fr 2016/17:1087Förutsättningarna för reduktionsplikten
2017-03-20FrH4111086Fr 2016/17:1086Reduktionsplikt i stället för flygskatt
2017-03-20FrH4111083Fr 2016/17:1083Veterandagen som allmän flaggdag
2017-03-20FrH4111082Fr 2016/17:1082Ambulanssjukvårdares arbetsmiljö
2017-03-20FrH4111081Fr 2016/17:1081Viltförvaltningsdelegationerna
2017-03-20FrH4111080Fr 2016/17:1080Kostnaderna för Ostlänken
2017-03-20FrH4111079Fr 2016/17:1079Stora regionala skillnader i fråga om överbeläggningar och effektivitet
2017-03-20FrH4111078Fr 2016/17:1078Tågbärgning
2017-03-20FrH4111077Fr 2016/17:1077Ryska spioner på svenskt territorium
2017-03-20FrH4111076Fr 2016/17:1076Den svenska ubåtsjaktförmågan
2017-03-20FrH4111075Fr 2016/17:1075Lönen för poliser
2017-03-20FrH4111074Fr 2016/17:1074Digitaliseringsrådets befogenheter
2017-03-20FrH4111073Fr 2016/17:1073Försvarsmaktens användning av reservofficerare
2017-03-20FrH4111072Fr 2016/17:1072Tillämpning av AP-fondernas etiska riktlinjer
2017-03-20BetH401NU12Bet 2016/17:NU12Näringspolitik
2017-03-17PropH403144Prop 2016/17:144Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret
2017-03-17PropH403118Prop 2016/17:118Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns
2017-03-17MotH4023653Mot 2016/17:3653med anledning av prop. 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå
2017-03-17MotH4023652Mot 2016/17:3652med anledning av prop. 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå
2017-03-17MotH4023651Mot 2016/17:3651med anledning av prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder
2017-03-17MotH4023650Mot 2016/17:3650med anledning av prop. 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå
2017-03-17MotH4023649Mot 2016/17:3649med anledning av prop. 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå
2017-03-17FrH4111071Fr 2016/17:1071Förslaget om slopad övernattbefordran och dess konsekvenser för företag på landsbygden
2017-03-17FrH4111068Fr 2016/17:1068Läget i Östersjön
2017-03-17FrH4111065Fr 2016/17:1065Ett särskilt sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern
2017-03-17FrH4111064Fr 2016/17:1064Upplåtelseform i detaljplan
2017-03-17BetH401JuU22Bet 2016/17:JuU22Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
2017-03-17BetH401FiU22Bet 2016/17:FiU22Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor
2017-03-17BetH401FiU17Bet 2016/17:FiU17Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering
2017-03-17BetH401KrU8Bet 2016/17:KrU8Kultur och fritid för barn och unga
2017-03-17BetH401KrU4Bet 2016/17:KrU4Civila samhället
2017-03-17BetH401CU10Bet 2016/17:CU10Familjerätt
2017-03-16PropH403113Prop 2016/17:113Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon
2017-03-16MotH4023648Mot 2016/17:3648med anledning av prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder
2017-03-16MotH4023647Mot 2016/17:3647med anledning av prop. 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå
2017-03-16MotH4023646Mot 2016/17:3646med anledning av prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder
2017-03-16IpH410377Ip 2016/17:377Svenska medborgare som jobbar i Norge
2017-03-16IpH410376Ip 2016/17:376Återvändande Daishkrigare
2017-03-16IpH410374Ip 2016/17:374Konfliktavhållande försvarssamarbeten
2017-03-16FrH4111070Fr 2016/17:1070Nya villkor för nystartsjobben
2017-03-16FrH4111069Fr 2016/17:1069Byggande på jordbruksmark
2017-03-16FrH4111066Fr 2016/17:1066Välfärdsfinansierade terrorresor
2017-03-16FrH4111063Fr 2016/17:1063Övningskörning under studier
2017-03-16FrH4111062Fr 2016/17:1062Den albanska minoriteten i Makedonien
2017-03-16FrH4111061Fr 2016/17:1061AT-UND och krav på att klargöra sin identitet
2017-03-16FrH4111059Fr 2016/17:1059Avskaffandet av danstillståndet
2017-03-16FrH4111058Fr 2016/17:1058Evenemangslista
2017-03-16DirH5B1223Dir 2017:223Tillkännagivande (2017:223) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
2017-03-16DirH5B1218Dir 2017:218Elsäkerhetsförordning (2017:218)
2017-03-16DirH5B1214Dir 2017:214Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik
2017-03-16DirH5B1212Dir 2017:212Förordning (2017:212) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
2017-03-16DirH5B1209Dir 2017:209Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
2017-03-16DirH5B128Dir 2017:28Modernare regler om faderskap och föräldraskap
2017-03-16BetH401UU12Bet 2016/17:UU12Konsulär krisberedskap
2017-03-15SoUH5B323SoU 2017:23Delbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster
2017-03-15SoUH5B320SoU 2017:20Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning
2017-03-15MotH4023645Mot 2016/17:3645med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik
2017-03-15MotH4023644Mot 2016/17:3644med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik
2017-03-15MotH4023643Mot 2016/17:3643med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik
2017-03-15MotH4023642Mot 2016/17:3642med anledning av prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik
2017-03-15IpH410375Ip 2016/17:375Missvisande statistik
2017-03-15IpH410373Ip 2016/17:373Traktatsbundna försvarsförpliktelser
2017-03-15IpH410372Ip 2016/17:372Cementtillverkningens framtid
2017-03-15FrH4111067Fr 2016/17:1067Miljösmarta hastighetsbeslut
2017-03-15FrH4111057Fr 2016/17:1057Regeringens översyn av barnpornografibrottet
2017-03-15FrH4111056Fr 2016/17:1056Polisens arbete mot brott i sociala medier
2017-03-15FrH4111055Fr 2016/17:1055Tidsåtgång för att få svenskt personnummer
2017-03-15FrH4111054Fr 2016/17:1054Säkra vägar för motorcyklar
2017-03-15BetH401UU8Bet 2016/17:UU8Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet
2017-03-14PropH403147Prop 2016/17:147Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall
2017-03-14PropH403146Prop 2016/17:146Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige
2017-03-14PropH403115Prop 2016/17:115Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
2017-03-14IpH410371Ip 2016/17:371Företrädaransvaret
2017-03-14IpH410370Ip 2016/17:370Effekter av flygskatten
2017-03-14IpH410369Ip 2016/17:369IS-återvändare
2017-03-14FrH4111052Fr 2016/17:1052Möjligheten att frikoppla Sveriges internet
2017-03-14FrH4111051Fr 2016/17:1051Vattendirektivet
2017-03-14FrH4111050Fr 2016/17:1050Insatser för barn med funktionsnedsättning
2017-03-14FrH4111049Fr 2016/17:1049Surrogatmoderskap i Sverige
2017-03-14FrH4111048Fr 2016/17:1048Mänskliga rättigheter i Belarus
2017-03-14FrH4111047Fr 2016/17:1047Digitaliseringen i vården
2017-03-13IpH410378Ip 2016/17:378Sexualbrottsligheten
2017-03-13IpH410366Ip 2016/17:366Inventering av nyckelbiotoper
2017-03-13IpH410365Ip 2016/17:365Inventering av nyckelbiotoper
2017-03-13IpH410364Ip 2016/17:364Vitrysslands brott mot mänskliga rättigheter
2017-03-13FrH4111053Fr 2016/17:1053Ökat regelkrångel för företag
2017-03-13FrH4111046Fr 2016/17:1046Rättssäker prövning för alla i Skaraborg
2017-03-13FrH4111035Fr 2016/17:1035Tillvaratagande av arbetsviljan i Skaraborg
2017-03-13FrH4111034Fr 2016/17:1034Psykisk ohälsa hos barn och unga
2017-03-13FrH4111033Fr 2016/17:1033Nyanlända som byter namn för att få arbete
2017-03-10SoUH5B315SoU 2017:15Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden - delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen
2017-03-10SoUH5B312SoU 2017:12Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015
2017-03-10MotH4023641Mot 2016/17:3641med anledning av prop. 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
2017-03-10MotH4023640Mot 2016/17:3640med anledning av prop. 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
2017-03-10MotH4023639Mot 2016/17:3639med anledning av prop. 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
2017-03-10MotH4023638Mot 2016/17:3638med anledning av prop 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
2017-03-10MotH4023637Mot 2016/17:3637med anledning av prop. 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
2017-03-10MotH4023636Mot 2016/17:3636med anledning av prop. 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
2017-03-10IpH410368Ip 2016/17:368Arbetskraftsinvandring
2017-03-10IpH410367Ip 2016/17:367Medicinsk åldersbedömning
2017-03-10FrH4111045Fr 2016/17:1045Försvarsmaktens behov av officerare
2017-03-10FrH4111044Fr 2016/17:1044Arbete med incitament i det nya pliktsystemet
2017-03-10FrH4111043Fr 2016/17:1043Fler kvinnliga företagare
2017-03-10FrH4111042Fr 2016/17:1042Försenad nationell cykelstrategi
2017-03-10FrH4111041Fr 2016/17:1041Barnen i Syrien
2017-03-10FrH4111040Fr 2016/17:1040Utrikesministerns möte med chefen för Provstoppsavtalets genomförandeorganisation (CTBTO)
2017-03-10FrH4111039Fr 2016/17:1039Förändringar i regelverket angående arbetskraftsinvandring
2017-03-10FrH4111038Fr 2016/17:1038Vinterdäck för tunga fordon
2017-03-10FrH4111037Fr 2016/17:1037Marginalskatter
2017-03-10FrH4111036Fr 2016/17:1036Integrationsåtgärder i Migrationsverkets uppdrag
2017-03-09MotH4023635Mot 2016/17:3635med anledning av prop. 2016/17:106 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
2017-03-09IpH410362Ip 2016/17:362Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer
2017-03-09IpH410361Ip 2016/17:361En viltvårdsmyndighet
2017-03-09FrH4111032Fr 2016/17:1032Återtagandeavtal
2017-03-09FrH4111031Fr 2016/17:1031Myskoxens status
2017-03-09FrH4111030Fr 2016/17:1030Riktade medel till förlossningsvården
2017-03-09FrH4111029Fr 2016/17:1029Företagsamheten i Borås
2017-03-09FrH4111028Fr 2016/17:1028Bristen på undersköterskor
2017-03-09FrH4111024Fr 2016/17:1024Regeringens ståndpunkt i frågan om skogen och LULUCF
2017-03-09DirH5B1195Dir 2017:195Förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande
2017-03-09DirH5B1193Dir 2017:193Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
2017-03-09DirH5B135Dir 2017:35Tilläggsdirektiv till Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser (U 2016:05)
2017-03-09DirH5B127Dir 2017:27Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet
2017-03-09DirH5B126Dir 2017:26Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
2017-03-09DirH5B125Dir 2017:25Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv
2017-03-09BetH401TU10Bet 2016/17:TU10Luftfartsfrågor
2017-03-09BetH401KU19Bet 2016/17:KU19Allmänna helgdagar
2017-03-08SoUH5B318SoU 2017:18En nationell strategi för validering
2017-03-08MotH4023634Mot 2016/17:3634med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor
2017-03-08MotH4023633Mot 2016/17:3633med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor
2017-03-08MotH4023632Mot 2016/17:3632med anledning av prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler
2017-03-08MotH4023631Mot 2016/17:3631med anledning av skr. 2016/17:110 Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården
2017-03-08MotH4023630Mot 2016/17:3630med anledning av prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler
2017-03-08MotH4023629Mot 2016/17:3629med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor
2017-03-08MotH4023628Mot 2016/17:3628med anledning av prop. 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation
2017-03-08IpH410360Ip 2016/17:360Tudelningen på svensk arbetsmarknad
2017-03-08IpH410359Ip 2016/17:359Långtidsarbetslösas sysselsättning
2017-03-08FrH4111027Fr 2016/17:1027Vinterunderhållet på statliga vägar
2017-03-08FrH4111026Fr 2016/17:1026Villkorat bistånd
2017-03-08FrH4111025Fr 2016/17:1025Kritik mot flygskatten
2017-03-08FrH4111023Fr 2016/17:1023Åtgärder efter haveriutredning om fallande vindkraftverk
2017-03-08FrH4111022Fr 2016/17:1022Studenters ekonomi
2017-03-08FrH4111019Fr 2016/17:1019Viltförvaltningsdelegationernas sammansättning
2017-03-08FrH4111017Fr 2016/17:1017Utredning om särskilda persontransporter
2017-03-07SoUH5B314SoU 2017:14Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna
2017-03-07PropH403134Prop 2016/17:134Komplettering av barlastvattenlagen
2017-03-07PropH403129Prop 2016/17:129Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
2017-03-07FrH4111021Fr 2016/17:1021Utrikesministerns möte med Sergej Lavrov samt Sveriges syn på situationen i Syrien
2017-03-07FrH4111020Fr 2016/17:1020Värnande av det svenska självbestämmandet över skogen
2017-03-07FrH4111018Fr 2016/17:1018Situationen på Nationellt forensiskt centrum
2017-03-07FrH4111016Fr 2016/17:1016Ungas företagsamhet
2017-03-07FrH4111015Fr 2016/17:1015Företagsamheten i Södermanland
2017-03-07FrH4111014Fr 2016/17:1014Pengar till myggbekämpning vid nedre Dalälven
2017-03-07FrH4111013Fr 2016/17:1013Lägre värdering av åländska gymnasiebetyg
2017-03-07BetH401MJU8Bet 2016/17:MJU8Biologisk mångfald
2017-03-06PropH403132Prop 2016/17:132Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter
2017-03-06IpH410358Ip 2016/17:358Barnäktenskap
2017-03-06FrH4111012Fr 2016/17:1012Åtgärder för människor med sällsynta diagnoser
2017-03-06FrH4111011Fr 2016/17:1011Nedläggning av Arbetsförmedlingens lokala kontor
2017-03-06FrH4111010Fr 2016/17:1010A-traktorer
2017-03-06FrH4111008Fr 2016/17:1008Korruptionen i Nigeria
2017-03-06FrH4111007Fr 2016/17:1007Vikten av kärnkraftsforskning i Sverige
2017-03-06FrH4111006Fr 2016/17:1006Ryska rör i Karlshamn
2017-03-06FrH4111005Fr 2016/17:1005Bristen på djursjukvårdare
2017-03-06FrH4111004Fr 2016/17:1004Kommunala förbud mot biltvätt på gatan
2017-03-06FrH4111003Fr 2016/17:1003Utrikesministerns möte med Rysslands utrikesminister
2017-03-06BetH401MJU17Bet 2016/17:MJU17Utvidgning av Björnlandets nationalpark
2017-03-06BetH401MJU16Bet 2016/17:MJU16Utvidgning av Tivedens nationalpark
2017-03-03SoUH5B316SoU 2017:16Sveriges samlade engagemang i Afghanistan under perioden 2002-2014
2017-03-03IpH410363Ip 2016/17:363Stödboende för ungdomar
2017-03-03IpH410357Ip 2016/17:357Begränsning av vinster och höga kommunala skatter
2017-03-03IpH410356Ip 2016/17:356Viltförvaltningsdelegationerna
2017-03-03IpH410355Ip 2016/17:355Statliga jobb i nordöstra Skåne
2017-03-03IpH410352Ip 2016/17:352Praktik genom Arbetsförmedlingens garantier
2017-03-03IpH410351Ip 2016/17:351Nya utstationeringsregler och bostadsbyggandet
2017-03-03IpH410350Ip 2016/17:350Stöd av Arbetsförmedlingen för att starta eget
2017-03-03IpH410349Ip 2016/17:349Regeringens jämställdhetspolitik
2017-03-03IpH410348Ip 2016/17:348Åtgärder mot bilmålvakter
2017-03-03FrH4111009Fr 2016/17:1009Utbyggnad av E4 mellan Gävle och Söderhamn
2017-03-03FrH4111002Fr 2016/17:1002Bilförlossningar
2017-03-03FrH4111001Fr 2016/17:1001Byggstartsbeslut i Gävle hamn
2017-03-03FrH4111000Fr 2016/17:1000Bemanning inom individ- och familjeomsorgen
2017-03-03FrH411999Fr 2016/17:999Vårdbehandling som avgörs av bostadsort
2017-03-03FrH411998Fr 2016/17:998Skatteregler för delägare i fåmansföretag
2017-03-03FrH411997Fr 2016/17:997Utbyggnad av E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall
2017-03-03FrH411996Fr 2016/17:996Danmarks fiskeregler
2017-03-03FrH411993Fr 2016/17:993Sveriges småföretagare
2017-03-03FrH411987Fr 2016/17:987Sveriges småföretagare
2017-03-03FrH411985Fr 2016/17:985Civilsamhället i Israel
2017-03-03FrH411984Fr 2016/17:984Privatsektorbistånd och DAC:s regelverk
2017-03-03FrH411983Fr 2016/17:983Erkännande av Somaliland
2017-03-03FrH411982Fr 2016/17:982Migrationsverkets icke utnyttjade boendeplatser på asylboenden
2017-03-03FrH411981Fr 2016/17:981Utökade möjligheter att mönstra
2017-03-03FrH411978Fr 2016/17:978Ökade resurser till tullen
2017-03-03FrH411975Fr 2016/17:975Översyn av alkohollagen
2017-03-03BetH401UbU15Bet 2016/17:UbU15Gymnasieskolan
2017-03-03BetH401AU8Bet 2016/17:AU8ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin
2017-03-03BetH401AU7Bet 2016/17:AU7Arbetsrätt
2017-03-02PropH403137Prop 2016/17:137Tidsbegränsade bygglov för bostäder
2017-03-02PropH403135Prop 2016/17:135Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg
2017-03-02PropH403133Prop 2016/17:133Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå
2017-03-02MotH4023627Mot 2016/17:3627med anledning av prop. 2016/17:85 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk
2017-03-02IpH410353Ip 2016/17:353Statsrådets uttalande om skolidrotten
2017-03-02IpH410347Ip 2016/17:347Polismyndighetens ekonomi
2017-03-02FrH4111060Fr 2016/17:1060Nordisk forskning inom välfärd för unga
2017-03-02FrH411995Fr 2016/17:995Utländska studenter vid svenska folkhögskolor
2017-03-02FrH411994Fr 2016/17:994Avslag från Skolinspektionen
2017-03-02FrH411992Fr 2016/17:992Retroaktiv skattelagstiftning
2017-03-02FrH411991Fr 2016/17:991Utfallet av regeringens satsning på Socialstyrelsen
2017-03-02FrH411990Fr 2016/17:990Utnyttjandet av minderåriga för kriminell verksamhet
2017-03-02FrH411989Fr 2016/17:989Avspänning i relationen till Ryssland
2017-03-02FrH411988Fr 2016/17:988Skatteverkets nya rättsliga vägledning
2017-03-02FrH411986Fr 2016/17:986Swedfunds investeringar i Ryssland
2017-03-02FrH411980Fr 2016/17:980Utkastförbud
2017-03-02FrH411979Fr 2016/17:979En nationell plan för sällsynta diagnoser
2017-03-02FrH411977Fr 2016/17:977Nordiskt Arktissamarbete om näringslivsutveckling
2017-03-02FrH411976Fr 2016/17:976Samarbete mellan Sverige och Zimbabwe om miljö och klimat
2017-03-02FrH411974Fr 2016/17:974Klinisk forskning och läkemedelsprövningar
2017-03-02FrH411973Fr 2016/17:973Glastaket i Asien
2017-03-02FrH411972Fr 2016/17:972Konsekvensanalys av kilometerskatten
2017-03-02FrH411971Fr 2016/17:971Fortsatt biodrift av busstrafiken
2017-03-02FrH411970Fr 2016/17:970Assistansfusk
2017-03-02FrH411969Fr 2016/17:969Hemvärnet som stöd till polisen
2017-03-02FrH411968Fr 2016/17:968Tullen i Hån
2017-03-02FrH411967Fr 2016/17:967Ökad försäljning av antibiotika för barn
2017-03-02FrH411966Fr 2016/17:966Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
2017-03-02FrH411965Fr 2016/17:965Larm från tillsynsmyndighet
2017-03-02DirH5B1186Dir 2017:186Förordning (2017:186) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet
2017-03-02DirH5B1182Dir 2017:182Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet
2017-03-02DirH5B1175Dir 2017:175Förordning (2017:175) om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan
2017-03-02DirH5B1170Dir 2017:170Förordning (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
2017-03-02DirH5B124Dir 2017:24Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården
2017-03-02DirH5B123Dir 2017:23Tilläggsdirektiv till 112-utredningen (Ju 2016:03)
2017-03-02BetH401FiU19Bet 2016/17:FiU19Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter
2017-03-02BetH401AU16Bet 2016/17:AU16Arbetsmarknadsutredningen
2017-03-01SoUH5B313SoU 2017:13Finansiering av infrastruktur med privat kapital?
2017-03-01MotH4023626Mot 2016/17:3626med anledning av prop. 2016/17:89 Skattebrottsdatalag
2017-03-01MotH4023624Mot 2016/17:3624med anledning av prop. 2016/17:91 Tullbrottsdatalag
2017-03-01MotH4023623Mot 2016/17:3623med anledning av prop. 2016/17:108 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott
2017-03-01MotH4023622Mot 2016/17:3622med anledning av prop. 2016/17:108 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott
2017-03-01IpH410345Ip 2016/17:345Utbildningars jämförbarhet
2017-03-01IpH410344Ip 2016/17:344Internationella studenter
2017-03-01FrH411964Fr 2016/17:964Diskonteringsräntan för höghastighetsjärnvägen
2017-03-01FrH411963Fr 2016/17:963En delfinansieringsmodell baserad på fastighetsskatt
2017-03-01FrH411962Fr 2016/17:962Antalet sökande till polisutbildningen
2017-03-01FrH411961Fr 2016/17:961Småföretagare som sätts i blockad
2017-03-01FrH411960Fr 2016/17:960Trygghet i skolan
2017-03-01FrH411959Fr 2016/17:959En ny generaldirektör för Sida
2017-03-01FrH411958Fr 2016/17:958Uppföljning och utvärdering av biståndsbudgeten
2017-03-01FrH411957Fr 2016/17:957Statssekreterare Ulrika Modéers resa till Zimbabwe
2017-03-01FrH411956Fr 2016/17:956Politiska reformer i Zimbabwe
2017-03-01FrH411955Fr 2016/17:955Vård för kvinnor
2017-03-01FrH411954Fr 2016/17:954Handläggningstider i asylärenden
2017-03-01BetH401SoU14Bet 2016/17:SoU14Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler
2017-03-01BetH401SkU20Bet 2016/17:SkU20Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
2017-02-28SoUH5B319SoU 2017:19Uppdrag Samverkan - Steg på vägen mot fördjupad lokal samverkan för unga arbetslösa
2017-02-28SoUH5B311SoU 2017:11Vägskatt, del 1 av 2
2017-02-28SoUH5B311d2SoU 2017:11Vägskatt, del 2 av 2
2017-02-28PropH403125Prop 2016/17:125Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
2017-02-28PropH403124Prop 2016/17:124Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el
2017-02-28PropH403120Prop 2016/17:120Genomförande av sjöfolksdirektivet
2017-02-28PropH403116Prop 2016/17:116Kulturarvspolitik
2017-02-28PropH403105Prop 2016/17:105Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar
2017-02-28PropH40378Prop 2016/17:78Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter
2017-02-28FrH411953Fr 2016/17:953Openaid.se
2017-02-28FrH411949Fr 2016/17:949Hållbarhetsmålen och rapporterna om mänskliga rättigheter
2017-02-28FrH411947Fr 2016/17:947En lex Lotta
2017-02-28FrH411946Fr 2016/17:946Kriminaliteten och personrånen i Uppsala
2017-02-28FrH411945Fr 2016/17:945Nya åtgärder mot återvändande IS-krigare
2017-02-28FrH411944Fr 2016/17:944Datalagring
2017-02-28BetH401FiU37Bet 2016/17:FiU37Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter
2017-02-27IpH410342Ip 2016/17:342Ett oberoende antidopningsarbete
2017-02-27IpH410341Ip 2016/17:341Straff för dopningsbrott
2017-02-27IpH410340Ip 2016/17:340Uppföljning av polisen
2017-02-27IpH410339Ip 2016/17:339Extra medel till kulturskolorna
2017-02-27FrH411943Fr 2016/17:943Styrningen av Sveaskog
2017-02-27BetH401SoU12Bet 2016/17:SoU12Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel
2017-02-27BetH401SoU6Bet 2016/17:SoU6Apoteks- och läkemedelsfrågor
2017-02-27BetH401FöU5Bet 2016/17:FöU5Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2017-02-24SoUH5B39SoU 2017:9Det handlar om oss - unga som varken arbetar eller studerar
2017-02-24SoUH5B38SoU 2017:8Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet - en fråga i ständig förändring
2017-02-24MotH4023621Mot 2016/17:3621med anledning av prop. 2016/17:85 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk
2017-02-24IpH410346Ip 2016/17:346Elevers rätt till modersmål
2017-02-24IpH410338Ip 2016/17:338Valuta för pengarna
2017-02-24IpH410337Ip 2016/17:337Statlig service på landsbygden
2017-02-24IpH410336Ip 2016/17:336RUT-avdraget
2017-02-24IpH410335Ip 2016/17:335Upploppet i Rinkeby
2017-02-24FrH411942Fr 2016/17:942Gymnasieelever boende på landsbygden
2017-02-24FrH411941Fr 2016/17:941Interreligiösa äktenskap
2017-02-24FrH411940Fr 2016/17:940Privatkopieringsavgiften
2017-02-24FrH411939Fr 2016/17:939Skatteverkets kontroll av felaktig folkbokföring
2017-02-24FrH411938Fr 2016/17:938Danskt beslut att bryta torskfiskestoppet
2017-02-24FrH411937Fr 2016/17:937A-kassa för egenanställda
2017-02-24FrH411936Fr 2016/17:936Samtyckeslagstiftning
2017-02-24BetH401UbU13Bet 2016/17:UbU13En rymdstrategi för Europa
2017-02-24BetH401UbU10Bet 2016/17:UbU10En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4
2017-02-24BetH401SkU14Bet 2016/17:SkU14Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet
2017-02-24BetH401NU22Bet 2016/17:NU22Granskning av meddelande om ren energi för alla i EU
2017-02-24BetH401MJU9Bet 2016/17:MJU9Naturvård och områdesskydd
2017-02-24BetH401FöU9Bet 2016/17:FöU9Åldersgräns för kosmetiska solarier
2017-02-24BetH401TU9Bet 2016/17:TU9Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
2017-02-24BetH401NU9Bet 2016/17:NU9Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet
2017-02-24BetH401AU6Bet 2016/17:AU6Integration
2017-02-23SoUH5B317SoU 2017:17Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången - Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv
2017-02-23SoUH5B37SoU 2017:7Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål - en bättre hantering av stora mål
2017-02-23RiRH5B55RiR 2017:5Internrevisionen vid myndigheter – En funktion som behöver stärkas
2017-02-23PropH403121Prop 2016/17:121Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
2017-02-23IpH410343Ip 2016/17:343Äktenskapstvång
2017-02-23IpH410334Ip 2016/17:334Fjärrstyrning av F 17G
2017-02-23IpH410333Ip 2016/17:333Arbetsintegrerande sociala företag
2017-02-23IpH410332Ip 2016/17:332Åtgärder för att få fram fler lärare
2017-02-23IpH410331Ip 2016/17:331Migrationsverkets handläggningstider
2017-02-23IpH410330Ip 2016/17:330Arbetskraftsinvandring
2017-02-23IpH410329Ip 2016/17:329Teslas etablering i Europa
2017-02-23FrH411952Fr 2016/17:952En bred parlamentarisk utredning om föräldraförsäkringen
2017-02-23FrH411948Fr 2016/17:948Falska nyheter
2017-02-23FrH411935Fr 2016/17:935Moms på simskolor
2017-02-23FrH411934Fr 2016/17:934Förlossningsvården
2017-02-23FrH411933Fr 2016/17:933Informationsflödet till och från Skatteverket
2017-02-23FrH411932Fr 2016/17:932Polisens insats i Rinkeby
2017-02-23FrH411931Fr 2016/17:931IVO:s krav på akutmottagningar
2017-02-23FrH411930Fr 2016/17:930Svältkatastrofen i Sydsudan
2017-02-23FrH411929Fr 2016/17:929Storlän
2017-02-23FrH411928Fr 2016/17:928Vab-fusk
2017-02-23FrH411927Fr 2016/17:927Religionsfrihet och upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet
2017-02-23FrH411926Fr 2016/17:926Gifter i odlad fisk
2017-02-23DirH5B1154Dir 2017:154Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket
2017-02-23DirH5B1153Dir 2017:153Förordning (2017:153) om instruktion för Bokföringsnämnden
2017-02-23DirH5B1151Dir 2017:151Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter
2017-02-23DirH5B122Dir 2017:22Genomgripande översyn av Boverkets byggregler m.m.
2017-02-23BetH401SkU15Bet 2016/17:SkU15Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
2017-02-23BetH401SkU13Bet 2016/17:SkU13Ändrade bestämmelser om tullsamarbete
2017-02-23BetH401MJU11Bet 2016/17:MJU11Jakt och viltvård
2017-02-23BetH401FiU25Bet 2016/17:FiU25Statlig förvaltning och statistikfrågor
2017-02-23BetH401FöU6Bet 2016/17:FöU6Militära frågor
2017-02-23BetH401CU8Bet 2016/17:CU8Insolvens- och utsökningsrätt
2017-02-22SoUH5B310SoU 2017:10Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
2017-02-22IpH410328Ip 2016/17:328Digital strategi för svensk skola
2017-02-22FrH411924Fr 2016/17:924De statliga avgifterna för sjöfarten
2017-02-22FrH411923Fr 2016/17:923Underlättande för arbetslösa att ta säsongsjobb
2017-02-22FrH411922Fr 2016/17:922Bärplockning
2017-02-22FrH411921Fr 2016/17:921Fullföljande av 2016 års försvarsbeslut
2017-02-22FrH411920Fr 2016/17:920Granskning och översyn av MSB
2017-02-22FrH411919Fr 2016/17:919Rättssäkerheten för företag som anställer arbetskraftsinvandrare
2017-02-22FrH411918Fr 2016/17:918E-hälsomyndighetens flytt
2017-02-22FrH411917Fr 2016/17:917Återbetalning av förskottering till Trafikverket
2017-02-22FrH411916Fr 2016/17:916Vidarebosättning
2017-02-22FrH411912Fr 2016/17:912Polisnärvaro i hela landet
2017-02-22FrH411911Fr 2016/17:911Insatser för att få hem bortförda barn
2017-02-22FrH411906Fr 2016/17:906Bristerna i socialtjänsten
2017-02-21PropH403123Prop 2016/17:123Nya regler för europeiska småmål
2017-02-21PropH403119Prop 2016/17:119Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen
2017-02-21PropH403117Prop 2016/17:117Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer
2017-02-21PropH403112Prop 2016/17:112Godstrafikfrågor
2017-02-21PropH403109Prop 2016/17:109Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation
2017-02-21PropH403107Prop 2016/17:107Nya utstationeringsregler
2017-02-21PropH403106Prop 2016/17:106Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
2017-02-21IpH410326Ip 2016/17:326Lagstiftningen runt drönare
2017-02-21FrH411925Fr 2016/17:925Företag som stöder organiserad brottslighet
2017-02-21FrH411914Fr 2016/17:914Regler för tillfällig föräldrapenning
2017-02-21FrH411913Fr 2016/17:913Förtydliganden i migrationsfrågor i EU-förhandlingar
2017-02-21FrH411910Fr 2016/17:910Krav på frigivande av Gui Minhai
2017-02-21FrH411909Fr 2016/17:909Kenyansk demokrati
2017-02-21FrH411908Fr 2016/17:908Utomrättsliga avrättningar i Kenya
2017-02-21FrH411907Fr 2016/17:907Nationell handlingsplan för att minska drunkningsolyckor
2017-02-21FrH411905Fr 2016/17:905Dödsfall på sjukhus till följd av platsbrist eller personalbrist
2017-02-21FrH411904Fr 2016/17:904Åtgärder mot fusk
2017-02-21FrH411902Fr 2016/17:902Skatteverkets nya ställningstagande om kapitalvinstbeskattning av bostadsrätter
2017-02-21FrH411901Fr 2016/17:901Resursfördelningssystemet
2017-02-21BetH401NU10Bet 2016/17:NU10Funktionskrav på elmätare
2017-02-20PropH403110Prop 2016/17:110Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården
2017-02-20IpH410327Ip 2016/17:327Jobben i Sverige
2017-02-20IpH410325Ip 2016/17:325Den misstänkta brottsligheten vid Statens fastighetsverk
2017-02-20IpH410324Ip 2016/17:324Fusket kring de nationella proven
2017-02-20FrH411951Fr 2016/17:951Rätt till försörjningsstöd för tillståndslösa
2017-02-20FrH411950Fr 2016/17:950Orättvisa villkor för tand- och sjukvård
2017-02-20FrH411915Fr 2016/17:915Användningen av skattepengar till projekt utan mätbara mål
2017-02-20FrH411903Fr 2016/17:903Landsbygdskommittén och högre utbildning
2017-02-20FrH411900Fr 2016/17:900Det digitala utbildningsprotokollet
2017-02-20FrH411899Fr 2016/17:899Läkemedelsförsörjning ur ett civilförsvarsperspektiv
2017-02-20FrH411898Fr 2016/17:898Det nya polishuset i Rinkeby
2017-02-20FrH411897Fr 2016/17:897Undvikbara vårdskador och patienternas säkerhet
2017-02-20FrH411896Fr 2016/17:896Öppna nätbaserade kurser (MOOC) i svensk högskola
2017-02-20FrH411895Fr 2016/17:895En svensk rymdstrategi
2017-02-20FrH411894Fr 2016/17:894Ekologisk odling och faktabaserade beslut
2017-02-20FrH411893Fr 2016/17:893Jämställdhetsintegrering i handelspolitiken
2017-02-20FrH411892Fr 2016/17:892Regeringens feministiska utrikespolitik
2017-02-20FrH411891Fr 2016/17:891Sveriges deltagande på Natos nästa toppmöte
2017-02-20FrH411890Fr 2016/17:890FMV:s ansvar för utrustning till de svenska soldaterna i Mali
2017-02-20FrH411889Fr 2016/17:889Statsminister Stefan Löfvens Iranbesök
2017-02-20BetH401SoU11Bet 2016/17:SoU11Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
2017-02-20BetH401JuU9Bet 2016/17:JuU9Transporter av frihetsberövade
2017-02-20BetH401UU5Bet 2016/17:UU5Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
2017-02-17IpH410323Ip 2016/17:323Materiel och infrastruktur i försvaret
2017-02-17FrH411887Fr 2016/17:887Det dyra bostadsbyggandet i Sverige
2017-02-17FrH411883Fr 2016/17:883Statliga verksamheter och illojala konkurrensmetoder
2017-02-17FrH411882Fr 2016/17:882Utrustning till soldater i utlandstjänstgöring
2017-02-17FrH411881Fr 2016/17:881Framtiden för häktet i Halmstad
2017-02-17FrH411880Fr 2016/17:880Åldersbedömning av ensamkommande barn och unga
2017-02-17FrH411879Fr 2016/17:879Migrationsverkets icke-utnyttjade boendeplatser på asylboenden
2017-02-17FrH411878Fr 2016/17:878Tjänstepension vid gränspendling
2017-02-17FrH411877Fr 2016/17:877Brist på förvarsplatser
2017-02-17FrH411876Fr 2016/17:876Organtransplantationer i Kina
2017-02-17FrH411875Fr 2016/17:875Antalet hivsmittade i Europa
2017-02-17BetH401UbU11Bet 2016/17:UbU11Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning
2017-02-17BetH401MJU10Bet 2016/17:MJU10Vattenvård
2017-02-17BetH401JuU10Bet 2016/17:JuU10Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar
2017-02-17BetH401FiU38Bet 2016/17:FiU38Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ändringar i tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet
2017-02-17BetH401FiU28Bet 2016/17:FiU28Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden
2017-02-17BetH401FiU26Bet 2016/17:FiU26Kommunala frågor
2017-02-17BetH401MJU7Bet 2016/17:MJU7Giftfri vardag
2017-02-17BetH401AU5Bet 2016/17:AU5Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m.
2017-02-16FrH411885Fr 2016/17:885Utrustning för våra soldater
2017-02-16FrH411884Fr 2016/17:884Alkoholskatt
2017-02-16FrH411874Fr 2016/17:874Felaktiga uppgifter om rysk närvaro i Karlshamn
2017-02-16FrH411872Fr 2016/17:872Anpassad utrustning för de svenska soldaterna i Mali
2017-02-16FrH411871Fr 2016/17:871Skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion
2017-02-16FrH411870Fr 2016/17:870Häktet i Halmstad
2017-02-16FrH411869Fr 2016/17:869Nationellt centrum för kvinnofrid
2017-02-16FrH411868Fr 2016/17:868Anonyma vittnen
2017-02-16FrH411867Fr 2016/17:867Den politiska dialogen med Iran
2017-02-16FrH411866Fr 2016/17:866Tullens kapacitet att stoppa införseln av illegala vapen
2017-02-16FrH411863Fr 2016/17:863Hot mot torsken
2017-02-16FrH411862Fr 2016/17:862Transnationella ärenden kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck
2017-02-16FrH411861Fr 2016/17:861Vattenfalls investeringar i fossil energiproduktion
2017-02-16DirH5B121Dir 2017:21En väl anpassad vuxenutbildning
2017-02-16DirH5B120Dir 2017:20Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga till arbete (A 2014:06)
2017-02-16DirH5B119Dir 2017:19Ökad internationalisering av universitet och högskolor
2017-02-16DirH5B118Dir 2017:18Tilläggsdirektiv till Frigivningsutredningen (Ju 2016:09)
2017-02-16DirH5B117Dir 2017:17Tilläggsdirektiv till Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02)
2017-02-16DirH5B116Dir 2017:16Datalagring och EU-rätten
2017-02-16DirH5B115Dir 2017:15En effektivare kommunal räddningstjänst
2017-02-16BetH401FiU29Bet 2016/17:FiU29Förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s nya lånearrangemang (NAB)
2017-02-16BetH401KrU5Bet 2016/17:KrU5Kultur för alla
2017-02-15PropH40385Prop 2016/17:85Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk
2017-02-15MotH4023620Mot 2016/17:3620med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige
2017-02-15MotH4023619Mot 2016/17:3619med anledning av prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor
2017-02-15MotH4023618Mot 2016/17:3618med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
2017-02-15MotH4023617Mot 2016/17:3617med anledning av prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor
2017-02-15MotH4023616Mot 2016/17:3616med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
2017-02-15MotH4023615Mot 2016/17:3615med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
2017-02-15MotH4023614Mot 2016/17:3614med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
2017-02-15MotH4023613Mot 2016/17:3613med anledning av prop. 2016/17:96 Utvidgning av Tivedens nationalpark
2017-02-15MotH4023612Mot 2016/17:3612med anledning av prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor
2017-02-15MotH4023611Mot 2016/17:3611med anledning av prop. 2016/17:97 Utvidgning av Björnlandets nationalpark
2017-02-15IpH410322Ip 2016/17:322Inhemska adoptioner
2017-02-15IpH410321Ip 2016/17:321Åtgärder för jämställdhet
2017-02-15FrH411888Fr 2016/17:888Kompetens i hela landet
2017-02-15FrH411886Fr 2016/17:886Uppmärksammad dom från Patent- och marknadsöverdomstolen
2017-02-15FrH411873Fr 2016/17:873Bostadsbrist och arbetskraftsbrist
2017-02-15FrH411865Fr 2016/17:865Användandet av radio- och tv-avgifter
2017-02-15FrH411864Fr 2016/17:864Unrwa-anställdas antisemitism och våldsbejakande extremism
2017-02-15FrH411860Fr 2016/17:860Stödfond till iranska feminister
2017-02-15FrH411859Fr 2016/17:859Delat rum i stödboende
2017-02-15FrH411858Fr 2016/17:858Id-kapningar
2017-02-15FrH411857Fr 2016/17:857Service och närvaro i hela landet
2017-02-15FrH411856Fr 2016/17:856Stöd till den indonesiska demokratin
2017-02-15FrH411855Fr 2016/17:855Stöd till den småskaliga vattenkraften
2017-02-15BetH401UbU14Bet 2016/17:UbU14Förskolan
2017-02-15BetH401KU30Bet 2016/17:KU30Ny kommunallag
2017-02-14PropH403111Prop 2016/17:111Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden
2017-02-14PropH403108Prop 2016/17:108Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott
2017-02-14IpH410319Ip 2016/17:319Världens första feministiska regering
2017-02-14IpH410318Ip 2016/17:318Public service och onlinetjänster
2017-02-14IpH410317Ip 2016/17:317SVT:s närvaro på Facebook
2017-02-14IpH410316Ip 2016/17:316Centralisering av journalister
2017-02-14IpH410315Ip 2016/17:315SVT:s sändningstillstånd
2017-02-14IpH410314Ip 2016/17:314SVT:s användning av licenspengar
2017-02-14IpH410313Ip 2016/17:313Reglerna för SVT
2017-02-14IpH410311Ip 2016/17:311Valuta för pengarna
2017-02-14IpH410310Ip 2016/17:310Statlig service på landsbygden
2017-02-14FrH411854Fr 2016/17:854Kommunernas ansvar för personer som vistas olovligen i landet
2017-02-14FrH411853Fr 2016/17:853Valfrihet inom välfärden
2017-02-14FrH411852Fr 2016/17:852Ökad arbetslöshet bland förgymnasialt utbildade
2017-02-14FrH411851Fr 2016/17:851Främjande av lastbilsförsäljning
2017-02-14FrH411850Fr 2016/17:850Beskattning av plastbärkassar
2017-02-14FrH411849Fr 2016/17:849Ekonomisk kompensation för gräns- och id-kontroller
2017-02-14FrH411848Fr 2016/17:848Besparingar på Polisregion Syd
2017-02-14FrH411847Fr 2016/17:847Skärpta straff för återfallsförbrytare
2017-02-14FrH411846Fr 2016/17:846Stöd till kulturarvet i MENA-regionen
2017-02-14FrH411845Fr 2016/17:845Utlämning av fångar till USA
2017-02-14FrH411844Fr 2016/17:844De regionala etikprövningsnämnderna
2017-02-14FrH411843Fr 2016/17:843Tillgång till uppgifter av stor vikt för säkerhet och brottsbekämpning
2017-02-14FrH411842Fr 2016/17:842ERTMS och det svenska järnvägssystemet
2017-02-14FrH411841Fr 2016/17:841Stora regionala skillnader inom vården
2017-02-14FrH411838Fr 2016/17:838Rättssäkerhet för arbetskraftsinvandrare
2017-02-14FrH411837Fr 2016/17:837Överbeläggningar och utlokaliseringar i vården
2017-02-14FrH411829Fr 2016/17:829Ensamkommande från Afghanistan
2017-02-14FrH411828Fr 2016/17:828Föräldraskap
2017-02-13IpH410307Ip 2016/17:307Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest
2017-02-13FrH411840Fr 2016/17:840Dopningstester på gym
2017-02-13FrH411839Fr 2016/17:839Sänkta krav på utsläppskontroll av bilar
2017-02-13FrH411836Fr 2016/17:836Personrån i Uppsala
2017-02-13FrH411835Fr 2016/17:835Förbud att avverka skog på grund av förekomst av icke rödlistad art
2017-02-13FrH411834Fr 2016/17:834Polisflyget i Östersund
2017-02-13FrH411833Fr 2016/17:833Namnändring av Försvarsmedicincentrum
2017-02-13FrH411832Fr 2016/17:832Utlokalisering av SAS
2017-02-13FrH411831Fr 2016/17:831Åtgärder för att minska jordbrukets läckage
2017-02-13FrH411830Fr 2016/17:830Säkerheten i Mali och utbildningsinsatsen EUTM
2017-02-10IpH410309Ip 2016/17:309Ekologisk livsmedelsproduktion och dess miljöpåverkan
2017-02-10IpH410308Ip 2016/17:308Långsiktiga mål i livsmedelsstrategin
2017-02-10IpH410305Ip 2016/17:305Västra länken i Umeå
2017-02-10IpH410304Ip 2016/17:304Pengar för järnväg mellan Umeå och Skellefteå
2017-02-10FrH411826Fr 2016/17:826Straff för människosmuggling
2017-02-10FrH411825Fr 2016/17:825Eliminering av hepatit C
2017-02-10FrH411824Fr 2016/17:824Bättre information och skydd vid val av läkemedel
2017-02-10FrH411823Fr 2016/17:823Nolltolerans mot barnäktenskap
2017-02-10FrH411822Fr 2016/17:822Höjda sociala avgifters effekter för hemtjänsten
2017-02-10FrH411821Fr 2016/17:821Skärpta straff för barnpornografibrott
2017-02-10FrH411820Fr 2016/17:820Avskaffande av tillståndsplikt för dans
2017-02-10FrH411819Fr 2016/17:819Lotsplikt på de inre vattenvägarna
2017-02-10FrH411818Fr 2016/17:818Norrbotniabanan
2017-02-10FrH411817Fr 2016/17:817Statsministerbesöket i Iran
2017-02-09PropH40393Prop 2016/17:932014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete
2017-02-09MotH4023610Mot 2016/17:3610med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning - Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning
2017-02-09FrH411816Fr 2016/17:816Dödsstraff i Iran
2017-02-09FrH411815Fr 2016/17:815Nedstängningen av kopparnätet
2017-02-09DirH5B114Dir 2017:14En översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen
2017-02-09DirH5B113Dir 2017:13Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen
2017-02-09DirH5B112Dir 2017:12Kommunal planering för bostäder
2017-02-09BetH401SfU10Bet 2016/17:SfU10Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen
2017-02-09BetH401SfU9Bet 2016/17:SfU9Riksrevisionens rapport om asylboenden
2017-02-09BetH401KU21Bet 2016/17:KU21Behandlingen av riksdagens skrivelser
2017-02-08SoUH5B36SoU 2017:6Se barnet!
2017-02-08MotH4023609Mot 2016/17:3609med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande
2017-02-08MotH4023608Mot 2016/17:3608med anledning av skr. 2016/17:82 Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet
2017-02-08MotH4023607Mot 2016/17:3607med anledning av prop. 2016/17:86 En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
2017-02-08MotH4023606Mot 2016/17:3606med anledning av prop. 2016/17:86 En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
2017-02-08IpH410320Ip 2016/17:320Nord Stream 2
2017-02-08IpH410303Ip 2016/17:303Sverige och USA:s drönarkrig
2017-02-08IpH410298Ip 2016/17:298Kvinnors arbetsrelaterade sjukfrånvaro
2017-02-08FrH411827Fr 2016/17:827Straff för dopningsbrott
2017-02-08FrH411814Fr 2016/17:814Sverige, Joint Expeditionary Force och Nato
2017-02-08FrH411813Fr 2016/17:813Skärpta krav på återvinningsindustrin
2017-02-08FrH411812Fr 2016/17:812Återuppbyggnaden av förstörda områden i Irak
2017-02-08FrH411811Fr 2016/17:811Biståndsmedel för att stötta CIJA
2017-02-08FrH411810Fr 2016/17:810Korruptionen i Rumänien
2017-02-08FrH411809Fr 2016/17:809Grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna
2017-02-07RiRH5B54RiR 2017:4Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 - beredskap och hantering
2017-02-07PropH40395Prop 2016/17:95Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess
2017-02-07PropH40394Prop 2016/17:94Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
2017-02-07PropH40391Prop 2016/17:91Tullbrottsdatalag
2017-02-07PropH40389Prop 2016/17:89Skattebrottsdatalag
2017-02-07PropH40365Prop 2016/17:65Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader
2017-02-07MotH4023605Mot 2016/17:3605med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning - Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning
2017-02-07IpH410306Ip 2016/17:306Statens ägande av Telia
2017-02-07IpH410301Ip 2016/17:301Skogsindustrierna och kilometerskatten
2017-02-07IpH410300Ip 2016/17:300Tyngre lastbilar i Västerbotten
2017-02-07IpH410299Ip 2016/17:299Svensk ansökan om vinter-OS 2026
2017-02-07IpH410297Ip 2016/17:297Västra länken i Umeå
2017-02-07FrH411808Fr 2016/17:808Åtgärder för att förhindra bortförande av barn
2017-02-07BetH401TU6Bet 2016/17:TU6It- och postfrågor
2017-02-06IpH410312Ip 2016/17:312Snabbspår för nyanlända
2017-02-06IpH410302Ip 2016/17:302Arbetsgivaravgifter
2017-02-06IpH410295Ip 2016/17:295Gårdsförsäljning av alkohol
2017-02-06IpH410294Ip 2016/17:294Statliga bolag
2017-02-06IpH410293Ip 2016/17:293Olycksstatistik i trafiken
2017-02-06IpH410292Ip 2016/17:292Våldsbrott mot enskilda
2017-02-06IpH410291Ip 2016/17:291Förtroendet för polisen
2017-02-06FrH411807Fr 2016/17:807Rättssäkerheten för skogsägare
2017-02-06FrH411806Fr 2016/17:806Missbruk av svenska pass
2017-02-06FrH411805Fr 2016/17:805Dopingjourens framtid
2017-02-03IpH410290Ip 2016/17:290Välfärdsutredningen
2017-02-03IpH410289Ip 2016/17:289Fler poliser i Göteborg
2017-02-03IpH410287Ip 2016/17:287Kopparnätet och nivån för samhällsomfattande tjänster
2017-02-03IpH410286Ip 2016/17:286Göteborg som pilotområde för moderna transporter
2017-02-03IpH410285Ip 2016/17:285Förslaget om nya 3:12-regler
2017-02-03IpH410284Ip 2016/17:284Hamnstrejk i Göteborg trots kollektivavtal
2017-02-03IpH410283Ip 2016/17:283Statliga jobb i nordöstra Skåne
2017-02-03FrH411803Fr 2016/17:803Uppehållstillstånd för utländska forskarstuderande
2017-02-03BetH401FiU16Bet 2016/17:FiU16Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare
2017-02-03BetH401FiU15Bet 2016/17:FiU15Riksrevisionens rapport om granskningen av Årsredovisning för staten 2015
2017-02-03BetH401KU7Bet 2016/17:KU7Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
2017-02-02RiRH5B53RiR 2017:3Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet
2017-02-02IpH410288Ip 2016/17:288Valuta för pengarna
2017-02-02IpH410282Ip 2016/17:282Höjd kompetens i Sveriges skolor
2017-02-02IpH410281Ip 2016/17:281Lernia och den nya rikssvenskan
2017-02-02IpH410280Ip 2016/17:280Vattenfalls köp av ryskt kärnbränsle
2017-02-02IpH410279Ip 2016/17:279Bärgningshastigheter
2017-02-02FrH411804Fr 2016/17:804Barnpornografibrott
2017-02-02FrH411802Fr 2016/17:802Otydlighet i skollagen
2017-02-02FrH411801Fr 2016/17:801SAS och företagens villkor
2017-02-02FrH411800Fr 2016/17:800Stödboende för ungdomar
2017-02-02FrH411799Fr 2016/17:799Kösituationen på Sis
2017-02-02FrH411798Fr 2016/17:798Ökad rörlighet på bostadsmarknaden
2017-02-02FrH411797Fr 2016/17:797Lantmäteriet
2017-02-02FrH411796Fr 2016/17:796Skattereduktion för löntagarnas avgifter
2017-02-02DirH5B111Dir 2017:11Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården (S 2015:07)
2017-02-02DirH5B19Dir 2017:9Åtgärder mot handel med hyreskontrakt
2017-02-01SoUH5B35SoU 2017:5Svensk social trygghet i en globaliserad värld, del 1
2017-02-01SoUH5B35d2SoU 2017:5Svensk social trygghet i en globaliserad värld, del 2
2017-02-01MotH4023604Mot 2016/17:3604med anledning av skr. 2016/17:81 Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem
2017-02-01MotH4023603Mot 2016/17:3603med anledning av prop. 2016/17:80 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer
2017-02-01IpH410296Ip 2016/17:296Reavinstskatten på bostäder
2017-02-01IpH410278Ip 2016/17:278Arbetsmarknaden för unga i landsorten
2017-02-01IpH410276Ip 2016/17:276Otryggheten i Nordstan
2017-02-01FrH411795Fr 2016/17:795Sysselsättningen bland äldre
2017-02-01FrH411791Fr 2016/17:791Diskriminering på arbetsplatsen
2017-02-01FrH411789Fr 2016/17:789Taxeringen av tomträtter
2017-02-01FrH411788Fr 2016/17:788Barns rätt att slippa bo med en påtvingad partner
2017-02-01FrH411787Fr 2016/17:787Bristande tillgänglighet hos SJ
2017-02-01FrH411785Fr 2016/17:785Redovisningsregler som hindrar byggande i Sverige
2017-02-01FrH411784Fr 2016/17:784Finansiering av bevakningen i Karlshamn
2017-02-01FrH411783Fr 2016/17:783Sanktionerna mot Belarus
2017-02-01FrH411782Fr 2016/17:782Utvisning av hbt-flyktingar
2017-02-01FrH411781Fr 2016/17:781EU:s omfördelning av flyktingar
2017-02-01FrH411780Fr 2016/17:780Svenska veteraner
2017-02-01FrH411779Fr 2016/17:779Brottsutredningar om tvångsäktenskap
2017-02-01FrH411778Fr 2016/17:778Fysisk aktivitet i skolan
2017-02-01BetH401KrU3Bet 2016/17:KrU3En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel
2017-02-01BetH401FöU8Bet 2016/17:FöU8Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter
2017-01-31SoUH5B34SoU 2017:4För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket
2017-01-31PropH40392Prop 2016/17:92Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor
2017-01-31PropH40388Prop 2016/17:88Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler
2017-01-31IpH410354Ip 2016/17:354Friskvård för egenföretagare
2017-01-31IpH410277Ip 2016/17:277Statlig service på landsbygden
2017-01-31IpH410272Ip 2016/17:272Mer idrott
2017-01-31IpH410271Ip 2016/17:271Våld och hot mot blåljuspersonal
2017-01-31IpH410270Ip 2016/17:270Bostäder till nyanlända
2017-01-31IpH410269Ip 2016/17:269Insatser för ett längre arbetsliv
2017-01-31FrH411794Fr 2016/17:794Reformer för minskad arbetslöshet
2017-01-31FrH411792Fr 2016/17:792Barns rörelse
2017-01-31FrH411790Fr 2016/17:790Förändringar i reavinstbeskattningen
2017-01-31FrH411786Fr 2016/17:786Generationseffekter av reavinstbeskattningen
2017-01-31FrH411777Fr 2016/17:777Kameraövervakning och ny teknik
2017-01-31FrH411776Fr 2016/17:776Kvalitetspengar till lärarutbildningen
2017-01-31FrH411774Fr 2016/17:774Åtgärder mot fusk
2017-01-31FrH411773Fr 2016/17:773Kompensatoriska åtgärder till Försvarsmakten
2017-01-31FrH411772Fr 2016/17:772Kompensatoriska åtgärder till polisen
2017-01-31FrH411771Fr 2016/17:771Stärkt patientlag
2017-01-31FrH411770Fr 2016/17:770Sjunkande sysselsättningsgrad bland äldre
2017-01-31FrH411769Fr 2016/17:769Ökad otrygghet bland kvinnor
2017-01-31FrH411768Fr 2016/17:768Regeringens förhållande till expertmyndigheternas bedömningar
2017-01-31FrH411767Fr 2016/17:767Det svenska förhållningssättet till GMO
2017-01-31FrH411766Fr 2016/17:766Otryggheten i Stockholms tunnelbana
2017-01-31FrH411765Fr 2016/17:765Statliga jobb i nordöstra Skåne
2017-01-31FrH411764Fr 2016/17:764Innovationer inom nya teknikområden
2017-01-31FrH411763Fr 2016/17:763Gårdsförsäljning
2017-01-31FrH411762Fr 2016/17:762Jobbets vikt för det sociala livet
2017-01-31FrH411761Fr 2016/17:761EU:s relationer med Vitryssland
2017-01-31FrH411760Fr 2016/17:760Palett för ett stärkt civilsamhälle
2017-01-31FrH411759Fr 2016/17:759Bullerkrav för motorsporten
2017-01-31FrH411758Fr 2016/17:758Flyktingavtal med Libyen
2017-01-31FrH411757Fr 2016/17:757Vårdens utmaningar
2017-01-31FrH411756Fr 2016/17:756Bosättningar och Jerusalem
2017-01-31FrH411755Fr 2016/17:755Psykisk ohälsa i skolan
2017-01-31FrH411754Fr 2016/17:754Det svenska filmarvet
2017-01-30PropH403104Prop 2016/17:104En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
2017-01-30PropH40397Prop 2016/17:97Utvidgning av Björnlandets nationalpark
2017-01-30PropH40396Prop 2016/17:96Utvidgning av Tivedens nationalpark
2017-01-27IpH410268Ip 2016/17:268Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning
2017-01-27IpH410267Ip 2016/17:267Handelsavtalen och den svenska livsmedelsstrategin
2017-01-27FrH411793Fr 2016/17:793Statens närvaro i hela landet
2017-01-27FrH411753Fr 2016/17:753Bostadsortens betydelse för väntetiden för cancerbehandling
2017-01-27FrH411752Fr 2016/17:752Arbetsförmedlingens upphandlingar
2017-01-27FrH411751Fr 2016/17:751Livsmedelsexport
2017-01-27FrH411749Fr 2016/17:749Beslut om utvisning som inte verkställs
2017-01-27FrH411748Fr 2016/17:748Personer som stannar i Sverige trots dom om utvisning
2017-01-27FrH411747Fr 2016/17:747Försäkringskassans handläggningstider
2017-01-27FrH411746Fr 2016/17:746Misshandel i hemmet
2017-01-27FrH411745Fr 2016/17:745Fyrverkerier
2017-01-27FrH411744Fr 2016/17:744Svensk film
2017-01-27BetH401SfU12Bet 2016/17:SfU12Socialavgifter
2017-01-27BetH401SoU5Bet 2016/17:SoU5En ny hälso- och sjukvårdslag
2017-01-27BetH401SfU8Bet 2016/17:SfU8Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
2017-01-26IpH410275Ip 2016/17:275Swedavia och Umeå flygplats
2017-01-26IpH410274Ip 2016/17:274Statliga jobb i Umeå
2017-01-26IpH410273Ip 2016/17:273Ny teknik för flygledartorn
2017-01-26IpH410266Ip 2016/17:266Arbetsmiljön i oroliga förorter
2017-01-26IpH410265Ip 2016/17:265Arbetsmiljön för ambulanspersonal
2017-01-26IpH410264Ip 2016/17:264Ridning och friskvårdsbidrag
2017-01-26IpH410263Ip 2016/17:263Flickors jämställdhet
2017-01-26IpH410262Ip 2016/17:262Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna
2017-01-26IpH410261Ip 2016/17:261Bottentrålning i naturreservat
2017-01-26IpH410260Ip 2016/17:260En infrastruktur för kontanter
2017-01-26FrH411750Fr 2016/17:750SJ:s avgifter och äldre
2017-01-26FrH411743Fr 2016/17:743Utlämningsavtalet med USA
2017-01-26FrH411742Fr 2016/17:742Antalet personer som åkt för att strida för våldsfrämjande islamistiska organisationer
2017-01-26FrH411741Fr 2016/17:741Sveriges arbete inom Cites för att minska ovärdig och oetisk lejonjakt
2017-01-26FrH411740Fr 2016/17:740Utvecklat bistånd för att minska ovärdig och oetisk lejonjakt
2017-01-26FrH411739Fr 2016/17:739Sveriges arbete inom EU för att minska ovärdig och oetisk lejonjakt
2017-01-26FrH411738Fr 2016/17:738Vilseledande marknadsföring av jakt- och turistresor samt volontärresor
2017-01-26FrH411737Fr 2016/17:737Inväxling av mynt och sedlar
2017-01-26FrH411736Fr 2016/17:736Kvinnorna i Iran
2017-01-26FrH411735Fr 2016/17:735Prioritering av funktionshindersfrågor
2017-01-26FrH411734Fr 2016/17:734Växande vårdköer
2017-01-26FrH411733Fr 2016/17:733Individualiserade dödsfallsutredningar
2017-01-26FrH411731Fr 2016/17:731Otryggheten bland kvinnor
2017-01-26FrH411730Fr 2016/17:730Den svenska bostadsmarknaden
2017-01-26DirH5B18Dir 2017:8Tilläggsdirektiv till Agenda 2030-delegationen (Fi 2016:01)
2017-01-26DirH5B17Dir 2017:7Bostadsbyggande på statens fastigheter
2017-01-26BetH401JuU23Bet 2016/17:JuU23Den parlamentariska kontrollen av Europol
2017-01-25PropH40387Prop 2016/17:87Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning - Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning
2017-01-25PropH40382Prop 2016/17:82Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet
2017-01-25PropH40376Prop 2016/17:76Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet
2017-01-25MotH4023602Mot 2016/17:3602med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna
2017-01-25MotH4023601Mot 2016/17:3601med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna
2017-01-25MotH4023600Mot 2016/17:3600med anledning av prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna
2017-01-25IpH410259Ip 2016/17:259Jobb för nyanlända efter avslutad etablering
2017-01-25IpH410258Ip 2016/17:258Resan till diktaturen Iran
2017-01-25IpH410257Ip 2016/17:257Den turkiska regeringens förtryck av oppositionen
2017-01-25IpH410256Ip 2016/17:256Hästnäringen och strandskyddsreglerna
2017-01-25IpH410255Ip 2016/17:255Särskild löneskatt för äldre
2017-01-25IpH410254Ip 2016/17:254Kvinnors företagande
2017-01-25FrH411775Fr 2016/17:775Personalbrist i vården
2017-01-25FrH411732Fr 2016/17:732Förlorad kompetens i frågorna om hedersförtryck
2017-01-25FrH411729Fr 2016/17:729Förbättrad elbusspremie
2017-01-25FrH411728Fr 2016/17:728EKN:s kontroll av garantigivning vid vapenexportaffärer
2017-01-25FrH411727Fr 2016/17:727Överbeläggningar som riskerar patientsäkerheten
2017-01-25FrH411725Fr 2016/17:725Kränkande material via Facebook
2017-01-25FrH411724Fr 2016/17:724Skatt på förnybara drivmedel
2017-01-25FrH411723Fr 2016/17:723Bristande boendestöd till våldsutsatta kvinnor
2017-01-25FrH411722Fr 2016/17:722Faderskap och föräldraskap
2017-01-25FrH411721Fr 2016/17:721Migrationverkets skuld till kommunerna
2017-01-25FrH411720Fr 2016/17:720Hyresrätter som inte lämnats till bostadsförmedling
2017-01-25FrH411719Fr 2016/17:719Regelverk för studieavgifter
2017-01-25FrH411718Fr 2016/17:718Narkotika på landets skolor
2017-01-25FrH411717Fr 2016/17:717Kommuner utan polis
2017-01-25FrH411673Fr 2016/17:673Avskaffande av reglerna om danstillstånd
2017-01-24PropH40386Prop 2016/17:86En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
2017-01-24PropH40384Prop 2016/17:84Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller
2017-01-24PropH40383Prop 2016/17:83Några körkortsfrågor
2017-01-24PropH40379Prop 2016/17:79Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande
2017-01-24IpH410253Ip 2016/17:253Översynen av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen
2017-01-24IpH410250Ip 2016/17:250Hästnäringen och strandskyddsreglerna
2017-01-24IpH410249Ip 2016/17:249Höghastighetståg
2017-01-24IpH410248Ip 2016/17:248Materiel- och förnödenhetsförsörjning
2017-01-24IpH410247Ip 2016/17:247Kontrollregim för arbetslösa och företag
2017-01-24IpH410246Ip 2016/17:246Insatser för utrikes födda med låg utbildning
2017-01-24IpH410245Ip 2016/17:245Kontanthantering på landsbygden
2017-01-24IpH410244Ip 2016/17:244Incitament för längre arbetsliv
2017-01-24FrH411726Fr 2016/17:726Uppföljning av Skönhetsutredningen
2017-01-24FrH411716Fr 2016/17:716Brandmäns arbetsmiljö
2017-01-24FrH411715Fr 2016/17:715Kvaliteten i idrottsundervisningen
2017-01-24FrH411714Fr 2016/17:714Brister i idrottsundervisningen
2017-01-24FrH411713Fr 2016/17:713Problem med anlagda bränder i Örebro
2017-01-24FrH411712Fr 2016/17:712Lärarstudenternas praktikperioder
2017-01-24FrH411711Fr 2016/17:711Hamnstrejk i Göteborg när det finns ett kollektivavtal
2017-01-23SoUH5B33SoU 2017:3Karens för statsråd och statssekreterare
2017-01-23IpH410252Ip 2016/17:252OPS och infrastruktursatsningar
2017-01-23IpH410251Ip 2016/17:251Dubbdäcksavgift
2017-01-23FrH411710Fr 2016/17:710EB- och IB-elevernas betyg
2017-01-20PropH40377Prop 2016/17:77Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter
2017-01-20IpH410241Ip 2016/17:241Arbetsförmedlingens upphandlingar
2017-01-20IpH410240Ip 2016/17:240Avvecklingen av sysselsättningsfasen
2017-01-20FrH411708Fr 2016/17:708Statens ägarintresse i Telia
2017-01-20FrH411701Fr 2016/17:701Nolltolerans mot barnäktenskap
2017-01-20FrH411700Fr 2016/17:700Skogsstyrelsens kontor på landsbygden
2017-01-20FrH411699Fr 2016/17:699Migrationsverkets anvisningar av asylsökande vid uppsagda asylboenden
2017-01-20FrH411697Fr 2016/17:697Skolinspektionens rapport om skolor i Borås
2017-01-20FrH411696Fr 2016/17:696Elevers stödbehov
2017-01-20FrH411695Fr 2016/17:695Förlossningsvården - Sollefteå
2017-01-20FrH411694Fr 2016/17:694SJ:s betaltjänster
2017-01-20FrH411693Fr 2016/17:693Friskolors ansvar vid elevers frånvaro
2017-01-20FrH411692Fr 2016/17:692Indragna läkarlegitimationer
2017-01-20BetH401NU8Bet 2016/17:NU8Anvisade elavtal
2017-01-19IpH410243Ip 2016/17:243Livsmedelsförsörjningen i händelse av kris
2017-01-19FrH411709Fr 2016/17:709Familjeklassning av nätdroger
2017-01-19FrH411707Fr 2016/17:707Sexuella ofredanden på festivaler
2017-01-19FrH411706Fr 2016/17:706Straffrabatt för unga lagöverträdare
2017-01-19FrH411705Fr 2016/17:705Besittningsskyddet vid brand i bostaden
2017-01-19FrH411704Fr 2016/17:704Bristen på utredare för Barnahus
2017-01-19FrH411703Fr 2016/17:703Trafikverkets kostnadsberäkning för ERTMS
2017-01-19FrH411702Fr 2016/17:702Tulltjänstemäns möjlighet att utföra sitt arbete
2017-01-19FrH411691Fr 2016/17:691Helårsbedömning för 2017 från Nationellt centrum för terrorhotbedömning
2017-01-19FrH411690Fr 2016/17:690Skatter i entreprenörskapsutredningen
2017-01-19FrH411689Fr 2016/17:689Digital strategi för svensk skola
2017-01-19FrH411688Fr 2016/17:688Trafikpolisen
2017-01-19FrH411687Fr 2016/17:687Socialtjänsten
2017-01-19FrH411686Fr 2016/17:686Godkännande av genmodifierade grödor
2017-01-19DirH5B16Dir 2017:6En utvecklad översiktsplanering
2017-01-19DirH5B15Dir 2017:5Tilläggsdirektiv till delegation för migrationsstudier (Ju 2013:17)
2017-01-19DirH5B14Dir 2017:4Straffskalorna för vissa allvarliga immaterialrättsintrång
2017-01-19DirH5B13Dir 2017:3En tydligare budgetprocess
2017-01-19DirH5B12Dir 2017:2Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)
2017-01-19BetH401JuU8Bet 2016/17:JuU8Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
2017-01-18IpH410242Ip 2016/17:242Varsel på landsbygden
2017-01-18IpH410239Ip 2016/17:239Terrorismrelaterad brottslighet
2017-01-18IpH410238Ip 2016/17:238Rätten till familjeåterförening
2017-01-18IpH410236Ip 2016/17:236Tandvårdsavgifter för pensionärer
2017-01-18FrH411685Fr 2016/17:685Utländska stöldligor
2017-01-18FrH411684Fr 2016/17:684Ökning av sexualbrotten
2017-01-18FrH411683Fr 2016/17:683Sysselsättningsfasens avveckling
2017-01-18FrH411682Fr 2016/17:682Kampanjen till FN:s säkerhetsråd samt Pierre Schoris uppgifter om röstbyten
2017-01-18FrH411681Fr 2016/17:681Apoteksmarknaden
2017-01-18FrH411680Fr 2016/17:680Nordea och kollektivavtal
2017-01-18FrH411678Fr 2016/17:678Lagstiftning om gromning
2017-01-18FrH411677Fr 2016/17:677Hotet från högerextremister
2017-01-18FrH411675Fr 2016/17:675Åtgärder mot rikspolischefen
2017-01-18FrH411674Fr 2016/17:674Personalförsörjningen inom socialtjänsten
2017-01-18FrH411672Fr 2016/17:672Orosanmälningar
2017-01-18BetH401UU14Bet 2016/17:UU14Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
2017-01-18BetH401KU13Bet 2016/17:KU13Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel
2017-01-18BetH401KU11Bet 2016/17:KU11Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2017-01-17RiRH5B52RiR 2017:2Exportkontrollen av krigsmateriel
2017-01-17PropH40381Prop 2016/17:81Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem
2017-01-17IpH410237Ip 2016/17:237Friskvårdsbidrag för ridning och golf
2017-01-17IpH410235Ip 2016/17:235De afghanska tolkarnas rättigheter
2017-01-17IpH410234Ip 2016/17:234Akutsjukvården i Göteborgsområdet
2017-01-17IpH410233Ip 2016/17:233Postnord
2017-01-17FrH411698Fr 2016/17:698Byggande på fornlämningar i Falsterbo
2017-01-17FrH411679Fr 2016/17:679Välfärdsföretagens avkastning
2017-01-17FrH411676Fr 2016/17:676Svenska biodlare
2017-01-17FrH411671Fr 2016/17:671Polisens resultat
2017-01-17FrH411670Fr 2016/17:670Test av moderna transportlösningar i Göteborg
2017-01-17FrH411669Fr 2016/17:669Nya 3:12-regler
2017-01-17FrH411668Fr 2016/17:668Fler poliser i Göteborg
2017-01-17FrH411667Fr 2016/17:667Paracetamolförgiftning
2017-01-17FrH411666Fr 2016/17:666Europakonventionen
2017-01-17FrH411665Fr 2016/17:665Handelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA)
2017-01-17FrH411664Fr 2016/17:664Försenade utbetalningar av stöd från Jordbruksverket
2017-01-17FrH411663Fr 2016/17:663Utvisning på grund av brott
2017-01-16PropH40380Prop 2016/17:80Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer
2017-01-16IpH410231Ip 2016/17:231Åtgärder för jämställdhet
2017-01-16IpH410230Ip 2016/17:230Inhemska adoptioner
2017-01-16IpH410229Ip 2016/17:229Utvärdering av sjöfyllerilagen
2017-01-16IpH410228Ip 2016/17:228Digitaliseringspolitiken
2017-01-16IpH410227Ip 2016/17:227Otryggheten i Malmö och Skåne
2017-01-16FrH411658Fr 2016/17:658Den iranska diktaturens brott mot de mänskliga rättigheterna
2017-01-16FrH411657Fr 2016/17:657Förskola för alla
2017-01-16FrH411656Fr 2016/17:656Ledtider vid bostadsbyggande
2017-01-16FrH411655Fr 2016/17:655Internationella förskolor
2017-01-13PropH40374Prop 2016/17:74Riksrevisionens rapport om Teracom och marknäten
2017-01-13MotH4023599Mot 2016/17:3599med anledning av skr. 2016/17:60 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd
2017-01-13MotH4023598Mot 2016/17:3598med anledning av prop. 2016/17:58 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen
2017-01-13MotH4023597Mot 2016/17:3597med anledning av prop. 2016/17:59 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
2017-01-13MotH4023596Mot 2016/17:3596med anledning av skr. 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik
2017-01-13MotH4023595Mot 2016/17:3595med anledning av skr. 2016/17:64 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet
2017-01-13MotH4023594Mot 2016/17:3594med anledning av skr. 2016/17:60 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.
2017-01-13MotH4023593Mot 2016/17:3593med anledning av skr. 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik
2017-01-13MotH4023592Mot 2016/17:3592med anledning av prop. 2016/17:58 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen
2017-01-13MotH4023591Mot 2016/17:3591med anledning av skr. 2016/17:64 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet
2017-01-13MotH4023590Mot 2016/17:3590med anledning av skr. 2016/17:60 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd
2017-01-13MotH4023589Mot 2016/17:3589med anledning av skr. 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik
2017-01-13MotH4023588Mot 2016/17:3588med anledning av prop. 2016/17:61 Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
2017-01-13MotH4023587Mot 2016/17:3587med anledning av skr. 2016/17:51 Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen
2017-01-13MotH4023586Mot 2016/17:3586med anledning av skr. 2016/17:60 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd
2017-01-13MotH4023585Mot 2016/17:3585med anledning av skr. 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik
2017-01-13MotH4023584Mot 2016/17:3584med anledning av skr. 2016/17:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2017-01-13MotH4023583Mot 2016/17:3583med anledning av prop. 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier
2017-01-13MotH4023582Mot 2016/17:3582med anledning av skr. 2016/17:51 Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen
2017-01-13MotH4023581Mot 2016/17:3581med anledning av prop. 2016/17:47 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet
2017-01-13MotH4023580Mot 2016/17:3580med anledning av skr. 2016/17:64 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet
2017-01-13MotH4023579Mot 2016/17:3579med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet
2017-01-13MotH4023578Mot 2016/17:3578med anledning av skr. 2016/17:53 Riksrevisionens rapport om Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap
2017-01-13MotH4023577Mot 2016/17:3577med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet
2017-01-13MotH4023576Mot 2016/17:3576med anledning av prop. 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier
2017-01-13MotH4023575Mot 2016/17:3575med anledning av skr. 2016/17:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2017-01-13IpH410232Ip 2016/17:232Moratorium för omprövning av småskalig vattenkraft
2017-01-13IpH410226Ip 2016/17:226Enkla jobb
2017-01-13IpH410225Ip 2016/17:225Höjd skatt för fåmansföretagare
2017-01-13FrH411662Fr 2016/17:662Stöd till ämnesföreningar
2017-01-13FrH411661Fr 2016/17:661Extra avgift för vissa SJ-biljetter
2017-01-13FrH411660Fr 2016/17:660Extra avgift för vissa SJ-biljetter
2017-01-13FrH411659Fr 2016/17:659Stenkastning mot poliser
2017-01-13FrH411654Fr 2016/17:654Dubbelreglering vid byggnation av cisterner
2017-01-13FrH411653Fr 2016/17:653Definition av klimatinvesteringar hos Världsbanken
2017-01-13FrH411652Fr 2016/17:652Ökad andel klimatrelaterade investeringar hos Världsbanken
2017-01-13FrH411651Fr 2016/17:651Polisens förutsättningar i Dalarna
2017-01-13FrH411650Fr 2016/17:650Trafiksäkerheten på väg 225
2017-01-13FrH411649Fr 2016/17:649Bristen på socialsekreterare
2017-01-13FrH411648Fr 2016/17:648Godstrafik
2017-01-13FrH411645Fr 2016/17:645Julbelysning i glesbygd
2017-01-13FrH411644Fr 2016/17:644Åtgärder mot den ökande hemlösheten
2017-01-13BetH401UbU8Bet 2016/17:UbU8Statens kreditförluster på studielån
2017-01-13BetH401CU7Bet 2016/17:CU7Ersättningsrätt
2017-01-13BetH401CU6Bet 2016/17:CU6Associationsrätt
2017-01-12RiRH5B51RiR 2017:1Statens bolagsinnehav – Aktualiteten i det statliga bolagsinnehavet
2017-01-12MotH4023574Mot 2016/17:3574med anledning av prop. 2016/17:57 Transporter av frihetsberövade
2017-01-12MotH4023573Mot 2016/17:3573med anledning av prop. 2016/17:59 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
2017-01-12MotH4023572Mot 2016/17:3572med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet
2017-01-12MotH4023571Mot 2016/17:3571med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet
2017-01-12IpH410224Ip 2016/17:224Papperslösa barn
2017-01-12FrH411647Fr 2016/17:647Förbättrade villkor för familjehemmen
2017-01-12FrH411646Fr 2016/17:646Sexualbrott mot barn
2017-01-12FrH411643Fr 2016/17:643Nedläggningen av Distansapoteket i Hässleholm
2017-01-12FrH411642Fr 2016/17:642Trähusbyggande
2017-01-12FrH411641Fr 2016/17:641Beredning av och beslut om CETA-avtalet II
2017-01-12FrH411640Fr 2016/17:640Framtiden för nödvändig datalagring
2017-01-12FrH411639Fr 2016/17:639Beredning av och beslut om CETA-avtalet
2017-01-12FrH411638Fr 2016/17:638Kommerskollegiums uppdrag att analysera CETA-avtalet
2017-01-12FrH411637Fr 2016/17:637Fortsatt utredning av en ny jakt- och viltmyndighet
2017-01-12FrH411636Fr 2016/17:636Förtroendet för svensk jakt och viltförvaltning
2017-01-12FrH411635Fr 2016/17:635Järnvägsunderhåll
2017-01-12FrH411634Fr 2016/17:634Kvinnors rättigheter i Saudiarabien
2017-01-12FrH411633Fr 2016/17:633Sjuksköterskeflykten från landstingen
2017-01-12FrH411632Fr 2016/17:632Avdragsrätt för a-kassa och fackföreningsavgift
2017-01-12FrH411631Fr 2016/17:631Gemensam skolundervisning
2017-01-12DirH5B11Dir 2017:1Förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder
2017-01-11IpH410223Ip 2016/17:223Samhällets beredskap i händelse av kris eller krig
2017-01-11IpH410222Ip 2016/17:222Fyrverkerier
2017-01-11IpH410221Ip 2016/17:221Allmänhetens förtroende för polisen
2017-01-11IpH410220Ip 2016/17:220Migrationsverkets handläggningstider
2017-01-11FrH411630Fr 2016/17:630Postleveranser på landsbygden
2017-01-11FrH411629Fr 2016/17:629Behandlings- och rehabiliteringsmetoder för PTSD
2017-01-11FrH411628Fr 2016/17:628Utvisningar av dömda brottslingar
2017-01-10PropH40330Prop 2016/17:30Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna
2017-01-10FrH411626Fr 2016/17:626Åtgärder med anledning av ökad efterfrågan på svartarbete
2017-01-10FrH411625Fr 2016/17:625Myndigheternas it-säkerhet
2017-01-10FrH411623Fr 2016/17:623Våld och trakasserier på allmän plats
2017-01-10FrH411621Fr 2016/17:621Utvisning efter avtjänat straff
2017-01-10FrH411620Fr 2016/17:620Medborgargarden
2017-01-10FrH411619Fr 2016/17:619Övergripande konsekvensanalyser
2017-01-10FrH411618Fr 2016/17:618Migrationsverkets rutiner vid mottagandet av asylsökande
2017-01-10FrH411617Fr 2016/17:617Nollutsläpp
2017-01-10BetH401FiU35Bet 2016/17:FiU35Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)
2017-01-10BetH401FiU32Bet 2016/17:FiU32Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2017-01-10BetH401KrU6Bet 2016/17:KrU6Spel- och folkbildningsfrågor
2017-01-09SoUH5B32SoU 2017:2Kraftsamling för framtidens energi
2017-01-09MotH4023570Mot 2016/17:3570med anledning av skr. 2016/17:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2017-01-09FrH411627Fr 2016/17:627Privat näringsverksamhet och jäv
2017-01-09FrH411624Fr 2016/17:624Neddragningar inom polisen i Västmanland
2017-01-09FrH411622Fr 2016/17:622Problem med postleveranser för Skaraborgs företag
2017-01-09FrH411616Fr 2016/17:616Fyrverkerirelaterade brott
2017-01-09FrH411615Fr 2016/17:615Nedskräpning nära betande djur
2017-01-04SoUH5B31SoU 2017:1För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
2017-01-04FrH411614Fr 2016/17:614Detaljplanen för Science Village i Lund
2017-01-04FrH411613Fr 2016/17:613Fyrverkerier
2017-01-04FrH411612Fr 2016/17:612Åtgärder för att skydda eftersöksjägare
2017-01-04FrH411611Fr 2016/17:611Sjukvillkor för nyföretagare
2017-01-04FrH411610Fr 2016/17:610Gode män
2017-01-04FrH411609Fr 2016/17:609Utvecklingsmöjligheterna för sjöfarten
2017-01-04FrH411608Fr 2016/17:608Nivån på skatteuttaget
2017-01-03FrH411607Fr 2016/17:607Länsstyrelsernas befogenhet
2017-01-03FrH411606Fr 2016/17:606Avvecklingen av sysselsättningsfasen
2017-01-03FrH411605Fr 2016/17:605Tryggt barnafödande i Sverige
2017-01-03FrH411604Fr 2016/17:604TBE-vaccin
2017-01-03FrH411603Fr 2016/17:603Insemination för ensamstående kvinnor
2017-01-03FrH411602Fr 2016/17:602Jämlik folkhälsa
2017-01-03FrH411601Fr 2016/17:601Post i glesbygd
2017-01-02FrH411600Fr 2016/17:600Straffrättslig reglering av våld mot polishundar
2017-01-02FrH411599Fr 2016/17:599Dödsstraffet i Belarus
2017-01-01SoUH4B394SoU 2016:94Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera
2017-01-01SoUH4B371SoU 2016:71Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten
2017-01-01SoUH4B355SoU 2016:55Det handlar om jämlik hälsa - delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa
2017-01-01SoUH4B349SoU 2016:49En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket
2017-01-01SoUH4B348SoU 2016:48Regional indelning - tre nya län
2017-01-01SoUH4B346d4SoU 2016:46Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, del 4
2017-01-01SoUH4B346d3SoU 2016:46Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, del 3
2017-01-01SoUH4B346d2SoU 2016:46Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, del 2
2017-01-01SoUH4B346SoU 2016:46Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar
2017-01-01SoUH4B345SoU 2016:45En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad/td>
2017-01-01SoUH4B333SoU 2016:33Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon
2017-01-01SoUH4B321SoU 2016:21Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige - Delbetänkande av Miljömålsberedningen
2017-01-01SoUH4B320SoU 2016:20Föräldraledighet för statsråd?
2017-01-01SoUH4B36SoU 2016:6Framtid sökes - Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare
2017-01-01PropH403173d2Prop 2016/17:173prop 2016/17 173 d2
2017-01-01PropH403162d2Prop 2016/17:162prop 2016/17 162 d2
2017-01-01BetH401FiU33Bet 2016/17:FiU33Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
2017-01-01BetH401FiU27Bet 2016/17:FiU27Riksrevisionens årsredovisning för 2016
2017-01-01BetH401KU20d2Bet 2016/17:KU20bet 2016/17 KU20 d2
2017-01-01BetH401KU20d3Bet 2016/17:KU20bet 2016/17 KU20 d3
2017-01-01BetH401AU10Bet 2016/17:AU10Arbetsmiljö och arbetstid
2016-12-30FrH411598Fr 2016/17:598Arbetslöshet under ungdomsåren
2016-12-29IpH410219Ip 2016/17:219Rimliga elnätspriser
2016-12-28PropH40373Prop 2016/17:73Funktionskrav för elmätare
2016-12-28FrH411597Fr 2016/17:597Krigsbrott i östra Aleppo
2016-12-27SoUH4B393SoU 2016:93Klassificering av nya psykoaktiva substanser
2016-12-27IpH410218Ip 2016/17:218Försämrad postutdelning i glesbygden
2016-12-27FrH411596Fr 2016/17:596Allemansrätten och markägarens intressen
2016-12-27FrH411595Fr 2016/17:595Det juridiska ansvaret inom lagstiftningen om kassaregistret
2016-12-22FrH411592Fr 2016/17:592Boendealternativ för barn och unga på stödboende
2016-12-22FrH411591Fr 2016/17:591Kommunernas placering av barn och unga på stödboende
2016-12-22FrH411590Fr 2016/17:590Polisens arbetsmiljö
2016-12-22FrH411589Fr 2016/17:589Brister i socialtjänsten
2016-12-22FrH411588Fr 2016/17:588Ohälsa i offentlig sektor
2016-12-22FrH411587Fr 2016/17:587Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
2016-12-22FrH411586Fr 2016/17:586Brister på HVB-hem
2016-12-22FrH411585Fr 2016/17:585Kostnader för ERTMS
2016-12-22FrH411584Fr 2016/17:584Regellättnader för modulbostäder
2016-12-22DirH4B11368Dir 2016:1368Förordning (2016:1368) om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter
2016-12-22DirH4B11367Dir 2016:1367Förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler
2016-12-22DirH4B11364Dir 2016:1364Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.
2016-12-22DirH4B11363Dir 2016:1363Förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
2016-12-22DirH4B1117Dir 2016:117Tilläggsdirektiv till Utredningen nationell samordning för life science (U 2015:08)
2016-12-22DirH4B1116Dir 2016:116Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk
2016-12-22DirH4B1115Dir 2016:115Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner
2016-12-22DirH4B1114Dir 2016:114Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen
2016-12-22DirH4B1113Dir 2016:113En modern reglering av godstransporter till sjöss
2016-12-22DirH4B1112Dir 2016:112Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02)
2016-12-21IpH410216Ip 2016/17:216Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen
2016-12-21IpH410214Ip 2016/17:214En polishögskola i Rosengård
2016-12-21IpH410212Ip 2016/17:212Småskaliga vattenkraftverk
2016-12-21FrH411581Fr 2016/17:581Jämställdhet på svensk arbetsmarknad
2016-12-21FrH411579Fr 2016/17:579Säkerhetsbrister på stödboenden
2016-12-21FrH411576Fr 2016/17:576Stopp för kommunala särkrav vid bebyggelse
2016-12-21FrH411575Fr 2016/17:575Ändrade beskattningsregler för ökad privatbostadsuthyrning
2016-12-21FrH411574Fr 2016/17:574Placering av barn och unga på stödboenden
2016-12-21FrH411573Fr 2016/17:573Brister på stödboenden
2016-12-21FrH411572Fr 2016/17:572Illegala vapen
2016-12-21FrH411571Fr 2016/17:571Den kubanska regimens gripande av Eduardo Cardet
2016-12-21FrH411567Fr 2016/17:567Förtroendet för rikspolischefen
2016-12-21BetH401SoU4Bet 2016/17:SoU4Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige
2016-12-20SoUH4B392SoU 2016:92Värna demokratin mot våldsbejakande extremism
2016-12-20RiRH4B533RiR 2016:33Svenska myndigheters beredskap inför Brexit-omröstningen
2016-12-20PropH40371Prop 2016/17:71ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin
2016-12-20PropH40367Prop 2016/17:67Riksrevisionens rapport om det livslånga lärandet inom högre utbildning
2016-12-20IpH410215Ip 2016/17:215Träffsäkra insatser inom LSS
2016-12-20IpH410213Ip 2016/17:213Räddningstjänstpersonal i beredskap
2016-12-20IpH410211Ip 2016/17:211Åtgärder mot illegal yrkestrafik
2016-12-20FrH411582Fr 2016/17:582Vattenbrist och nationell säkerhet
2016-12-20FrH411580Fr 2016/17:580Myndigheternas budgetramar
2016-12-20FrH411578Fr 2016/17:578Om situationen för radarsystemet ArtE 740
2016-12-20FrH411577Fr 2016/17:577Lättillgängligt stöd
2016-12-20FrH411570Fr 2016/17:570Begränsning av övertidsarbetet
2016-12-20FrH411569Fr 2016/17:569Hot mot Vänersjöfarten
2016-12-20FrH411568Fr 2016/17:568Beredningen av Barns och ungas rätt vid tvångsvård (SOU 2015:71)
2016-12-20DirH4B11333Dir 2016:1333Förordning (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten
2016-12-20DirH4B11332Dir 2016:1332Förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket
2016-12-20DirH4B11318Dir 2016:1318Förordning (2016:1318) om Finansinspektionens rutiner för mottagande av anmälningar om regelöverträdelser
2016-12-20DirH4B11317Dir 2016:1317Förordning (2016:1317) om underrättelseskyldighet för åklagare och domstolar i fråga om marknadsmissbruk
2016-12-20DirH4B11316Dir 2016:1316Förordning (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbrukförordning
2016-12-20DirH4B11307Dir 2016:1307Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
2016-12-20DirH4B11306Dir 2016:1306Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
2016-12-20DirH4B11283Dir 2016:1283Förordning (2016:1283) om statligt stöd genom nationellt utvecklingsbolag
2016-12-20DirH4B1111Dir 2016:111Radio och tv i allmänhetens tjänst
2016-12-19PropH40372Prop 2016/17:722016 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2016-12-19PropH40359Prop 2016/17:59Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
2016-12-19PropH40358Prop 2016/17:58Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen
2016-12-19PropH40353Prop 2016/17:53Riksrevisionens rapport om utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap
2016-12-19PropH40352Prop 2016/17:52Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter
2016-12-19IpH410208Ip 2016/17:208Bistånd till de folkmordsdrabbade folken i Irak
2016-12-19IpH410207Ip 2016/17:207Överutnyttjande av assistansersättningen
2016-12-19FrH411566Fr 2016/17:566Arbetsmarknadskonflikt vid kollektivavtal
2016-12-19FrH411565Fr 2016/17:565Förberedelser för förstörelse av den utbyggda hamnen i Slite
2016-12-19FrH411564Fr 2016/17:564Inrättandet av en ny myndighet med ansvar för jakt och viltvård
2016-12-19FrH411563Fr 2016/17:563Säkra och likvärdiga livsmedelskontroller
2016-12-19FrH411562Fr 2016/17:562En haverikommission mot barnäktenskap
2016-12-19FrH411560Fr 2016/17:560Regeringens planer för idrottsanläggningar
2016-12-19FrH411559Fr 2016/17:559Polisiär närvaro i Jämtlands län
2016-12-19BetH401FöU3Bet 2016/17:FöU3Försvarspolitik
2016-12-16PropH40366Prop 2016/17:66Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet
2016-12-16PropH40356Prop 2016/17:56Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
2016-12-16PropH40354Prop 2016/17:54Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering
2016-12-16IpH410217Ip 2016/17:217Växande vårdköer med stora regionala skillnader
2016-12-16IpH410210Ip 2016/17:210Talerätt vid skydds- och licensjakt
2016-12-16IpH410209Ip 2016/17:209Enkelrum eller dubbelrum i stödboenden
2016-12-16IpH410206Ip 2016/17:206Globalt kvinnoförtryck
2016-12-16IpH410205Ip 2016/17:205Förutsättningarna för den småskaliga vattenkraften
2016-12-16IpH410204Ip 2016/17:204Brott mot äldre
2016-12-16IpH410203Ip 2016/17:203Anställningsskyddet i LAS
2016-12-16IpH410202Ip 2016/17:202Förstärkning av LAS
2016-12-16FrH411594Fr 2016/17:594Länsstyrelserna och företagsklimatet
2016-12-16FrH411593Fr 2016/17:593Modern teknik som verktyg inom de gröna näringarna
2016-12-16FrH411583Fr 2016/17:583Drönare i näringslivet
2016-12-16FrH411561Fr 2016/17:561Företrädaransvaret och skatteintäkter
2016-12-16FrH411557Fr 2016/17:557Tullens befogenheter
2016-12-16FrH411556Fr 2016/17:556Könsseparerade tider i badhus
2016-12-16FrH411554Fr 2016/17:554Överklagande av statusförklaring
2016-12-16FrH411553Fr 2016/17:553Kostnader för fältartister
2016-12-16FrH411552Fr 2016/17:552Ökat nationellt inflytande över EU:s naturvårdslagstiftning
2016-12-16FrH411551Fr 2016/17:551Bortprioritering av stödet till arbetet mot hiv och andra smittsamma sjukdomar
2016-12-16FrH411550Fr 2016/17:550Smittskyddet
2016-12-16FrH411549Fr 2016/17:549Ökad otrygghet i Järvaområdet
2016-12-16FrH411548Fr 2016/17:548Ett förstärkt djurskydd i EU
2016-12-16FrH411547Fr 2016/17:547Framtidens förvaltning av vargstammen
2016-12-16FrH411546Fr 2016/17:546Vittnesskyddet
2016-12-16FrH411545Fr 2016/17:545Straff för människosmuggling
2016-12-16FrH411544Fr 2016/17:544Gotlandskabeln
2016-12-16FrH411543Fr 2016/17:543Ahmadiyyamuslimer och andra religiösa minoriteter i Pakistan
2016-12-16FrH411542Fr 2016/17:542Samordnare mot segregation och våld i Järvaområdet
2016-12-16FrH411541Fr 2016/17:541Växande vårdköer
2016-12-16FrH411540Fr 2016/17:540Drönarfotografering
2016-12-16FrH411539Fr 2016/17:539Bilmålvakter
2016-12-16FrH411538Fr 2016/17:538Naturbruksprogrammet
2016-12-16BetH401FiU10Bet 2016/17:FiU10Statens budget för 2017
2016-12-15SoUH4B391SoU 2016:91Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden
2016-12-15SoUH4B390SoU 2016:90Forskning och utveckling på försvarsområdet
2016-12-15SoUH4B389SoU 2016:89För digitalisering i tiden
2016-12-15SoUH4B387SoU 2016:87Bättre skydd mot diskriminering
2016-12-15SoUH4B385SoU 2016:85Digitaliseringens effekter på individ och samhälle
2016-12-15RiRH4B532RiR 2016:32Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring?
2016-12-15IpH410200Ip 2016/17:200FRA och kontrollen
2016-12-15FrH411558Fr 2016/17:558Hållbar tillväxt och höga ohälsotal
2016-12-15FrH411537Fr 2016/17:537Ändring av juridisk könstillhörighet
2016-12-15FrH411536Fr 2016/17:536Hantering av vattenföroreningar från 3D-skrivare
2016-12-15FrH411535Fr 2016/17:535Rabies i Sverige
2016-12-15FrH411534Fr 2016/17:534Extra bidrag till Gotland
2016-12-15FrH411533Fr 2016/17:533Bolagisering av socialtjänster
2016-12-15FrH411531Fr 2016/17:531Bättre konkurrens inom postbranschen
2016-12-15FrH411530Fr 2016/17:530Staten som aktiv ägare i SAS
2016-12-15FrH411529Fr 2016/17:529Hälsans fördelning i samhället
2016-12-15FrH411528Fr 2016/17:528Polisens ansvar för medborgarnas trygghet
2016-12-15FrH411527Fr 2016/17:527Behandlingen av regimkritiker i Iran
2016-12-15FrH411526Fr 2016/17:526Snabbspår på arbetsmarknaden
2016-12-14SoUH4B388SoU 2016:88Logistik för högre försvarsberedskap
2016-12-14PropH40370Prop 2016/17:70Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2016-12-14PropH40369Prop 2016/17:69Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2015
2016-12-14PropH40368Prop 2016/17:68Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar
2016-12-14PropH40363Prop 2016/17:63Riksrevisionens rapport om asylboenden - Migrationsverkets arbete med att ordna boenden till asylsökande
2016-12-14PropH40360Prop 2016/17:60Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd
2016-12-14MotH4023569Mot 2016/17:3569Hjälpinsatser till civilbefolkningen i Aleppo (väckt enligt 9 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av en händelse av större vikt)
2016-12-14MotH4023568Mot 2016/17:3568med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
2016-12-14MotH4023567Mot 2016/17:3567med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
2016-12-14MotH4023566Mot 2016/17:3566med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
2016-12-14MotH4023565Mot 2016/17:3565med anledning av skr. 2016/17:39 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel
2016-12-14MotH4023564Mot 2016/17:3564med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
2016-12-14MotH4023563Mot 2016/17:3563med anledning av prop. 2016/17:49 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
2016-12-14MotH4023562Mot 2016/17:3562med anledning av prop. 2016/17:49 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
2016-12-14MotH4023561Mot 2016/17:3561med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
2016-12-14MotH4023560Mot 2016/17:3560med anledning av skr. 2016/17:39 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel
2016-12-14MotH4023559Mot 2016/17:3559med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
2016-12-14IpH410201Ip 2016/17:201Miljökrav vid militärövningar
2016-12-14IpH410199Ip 2016/17:199Granhammar herrgård
2016-12-14FrH411524Fr 2016/17:524Århuskonventionen och skydd av naturmiljö och biologisk mångfald
2016-12-14FrH411523Fr 2016/17:523Kontantservicen på landsbygden
2016-12-14FrH411521Fr 2016/17:521Margot Wallströms resa till Palestina
2016-12-14FrH411520Fr 2016/17:520Reglers efterlevnad inom polisen
2016-12-14FrH411519Fr 2016/17:519Presidentvalet i Gambia
2016-12-14FrH411499Fr 2016/17:499Mordutredningar
2016-12-14DirH4B11264Dir 2016:1264Förordning (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat
2016-12-14DirH4B11258Dir 2016:1258Förordning (2016:1258) om regional samordning inom det brottsförebyggande området
2016-12-14DirH4B11256Dir 2016:1256Lag (2016:1256) om beräkning av uppskovsbelopp i vissa fall
2016-12-14DirH4B1110Dir 2016:110Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov
2016-12-14DirH4B1109Dir 2016:109Gröna obligationer
2016-12-14DirH4B1108Dir 2016:108Inrättande av en jämställdhetsmyndighet
2016-12-13RiRH4B531RiR 2016:31Är sjukskrivning bra för hälsan?
2016-12-13PropH40364Prop 2016/17:64Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet
2016-12-13PropH40361Prop 2016/17:61Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
2016-12-13PropH40351Prop 2016/17:51Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen
2016-12-13FrH411555Fr 2016/17:555Uppföljning av biståndsbudgeten
2016-12-13FrH411532Fr 2016/17:532Häktet och polishuset i Västerås
2016-12-13FrH411522Fr 2016/17:522Bistånd till Burma
2016-12-13FrH411510Fr 2016/17:510Den svenska insatsstyrkan i Mali
2016-12-13FrH411506Fr 2016/17:50610 procents marint skydd år 2020
2016-12-13FrH411503Fr 2016/17:503God ekologisk status i Östersjön år 2021
2016-12-12IpH410198Ip 2016/17:198Den fria rörligheten för varor i EU
2016-12-12IpH410197Ip 2016/17:197Skatt på finansiell verksamhet
2016-12-12FrH411518Fr 2016/17:518Postnord och kvalitetssäkring av postala försändelser
2016-12-12FrH411495Fr 2016/17:495Kraftigt växande vårdköer
2016-12-12FrH411494Fr 2016/17:494Väntetider inom vården
2016-12-12FrH411493Fr 2016/17:493Brottsoffers möjlighet till upprättelse i rimlig tid
2016-12-12FrH411492Fr 2016/17:492Hemleverans av alkohol
2016-12-12FrH411491Fr 2016/17:491Spenderande av skattebetalarnas pengar
2016-12-12BetH401SoU1Bet 2016/17:SoU1Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2016-12-12BetH401AU2Bet 2016/17:AU2Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2016-12-09PropH40362Prop 2016/17:62Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik
2016-12-09IpH410196Ip 2016/17:196Stärkt upphovsrätt för de kreativa näringarna
2016-12-09FrH411517Fr 2016/17:517Fler jobb
2016-12-09FrH411516Fr 2016/17:516Fler jobb
2016-12-09FrH411515Fr 2016/17:515Fler jobb
2016-12-09FrH411514Fr 2016/17:514Fler jobb
2016-12-09FrH411513Fr 2016/17:513Fler jobb
2016-12-09FrH411512Fr 2016/17:512Fler jobb
2016-12-09FrH411511Fr 2016/17:511Fler jobb
2016-12-09FrH411509Fr 2016/17:509Fler jobb
2016-12-09FrH411508Fr 2016/17:508Fler jobb
2016-12-09FrH411507Fr 2016/17:507Fler jobb
2016-12-09FrH411505Fr 2016/17:505Fler jobb
2016-12-09FrH411504Fr 2016/17:504Fler jobb
2016-12-09FrH411502Fr 2016/17:502Fler jobb
2016-12-09FrH411501Fr 2016/17:501Fler jobb
2016-12-09FrH411500Fr 2016/17:500Fler jobb
2016-12-09FrH411498Fr 2016/17:498Fler jobb
2016-12-09FrH411497Fr 2016/17:497Fler jobb
2016-12-09FrH411496Fr 2016/17:496Ökad privatbostadsuthyrning
2016-12-09FrH411490Fr 2016/17:490Förändringar av IB-elevers betyg
2016-12-09FrH411489Fr 2016/17:489Säkerhetspolisens information om återvändande terrorister
2016-12-09FrH411488Fr 2016/17:488Samhällsintresset i centrumanläggningar
2016-12-09FrH411487Fr 2016/17:487Nätutbyggnad
2016-12-09FrH411486Fr 2016/17:486Handläggningstider vid länsstyrelserna
2016-12-09FrH411485Fr 2016/17:485Översyn av LIS-områdeslagstiftningen
2016-12-09FrH411484Fr 2016/17:484Regeringens samordnare
2016-12-09FrH411483Fr 2016/17:483Besittningsskydd i kommunalt ägda bostadsrätter
2016-12-09FrH411482Fr 2016/17:482Utredning av strandskyddet
2016-12-09FrH411481Fr 2016/17:481Fler bygglovsbefriade åtgärder
2016-12-09BetH401UFöU2Bet 2016/17:UFöU2Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2016-12-09BetH401UFöU1Bet 2016/17:UFöU1Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
2016-12-09BetH401FiU14Bet 2016/17:FiU14Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk
2016-12-09BetH401FiU13Bet 2016/17:FiU13Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder
2016-12-09BetH401MJU1Bet 2016/17:MJU1Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2016-12-09BetH401JuU5Bet 2016/17:JuU5Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp
2016-12-09BetH401FiU5Bet 2016/17:FiU5Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
2016-12-09BetH401FiU4Bet 2016/17:FiU4Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2016-12-09BetH401FiU3Bet 2016/17:FiU3Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2016-12-09BetH401FiU2Bet 2016/17:FiU2Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2016-12-09BetH401TU8Bet 2016/17:TU8Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation
2016-12-09BetH401AU4Bet 2016/17:AU4Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen
2016-12-09BetH401AU1Bet 2016/17:AU1Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2016-12-08IpH410195Ip 2016/17:195Kommunernas situation med att ordna bostäder till flyktingar
2016-12-08IpH410194Ip 2016/17:194Naturbruksutbildningarna
2016-12-08IpH410193Ip 2016/17:193Den svenska rymdnäringen
2016-12-08IpH410192Ip 2016/17:192Utsatta områden i Sverige
2016-12-08FrH411480Fr 2016/17:480Kameraövervakningslagstiftningens tillämpning på drönare
2016-12-08FrH411479Fr 2016/17:479Ett svenskt veterancentrum
2016-12-08FrH411478Fr 2016/17:478Prognos över antalet beviljade uppehållstillstånd
2016-12-08FrH411477Fr 2016/17:477Kvalitet i asylprövningen
2016-12-08FrH411476Fr 2016/17:476Svenskt stöd till finskt kunskapscentrum om hybridhot
2016-12-08FrH411475Fr 2016/17:475Driftsavbrott på krisinformation.se
2016-12-08FrH411474Fr 2016/17:474En strategi för drönare i Sverige
2016-12-08FrH411473Fr 2016/17:473Växande vårdköer
2016-12-08FrH411472Fr 2016/17:472Funktionsnedsattas möjlighet till jakt
2016-12-08FrH411471Fr 2016/17:471Utbildningsstöd till placerade barn
2016-12-08FrH411470Fr 2016/17:470Föreningslivet och filmpolitiken
2016-12-08FrH411468Fr 2016/17:468Hinder för nybyggnation utanför tätort
2016-12-08FrH411467Fr 2016/17:467Barnhem i Afghanistan
2016-12-08FrH411466Fr 2016/17:466Hot mot Europakonventionen
2016-12-08FrH411463Fr 2016/17:463Familjeåterförening för syrier
2016-12-08FrH411462Fr 2016/17:462Familjeåterförening enligt Dublinförordningen
2016-12-08DirH4B11232Dir 2016:1232Förordning (2016:1232) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering
2016-12-08DirH4B11231Dir 2016:1231Lag (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering
2016-12-08DirH4B11228Dir 2016:1228Tillkännagivande (2016:1228) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling
2016-12-08DirH4B11227Dir 2016:1227Tillkännagivande ( 2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
2016-12-08DirH4B11226Dir 2016:1226Tillkännagivande (2016:1226) av CPV-referensnummer för tjänstekontrakt vid upphandling på försvars- och säkerhets(2016:1226) området
2016-12-08DirH4B1106Dir 2016:106Tilläggsdirektiv till Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa (S 2015:09)
2016-12-08DirH4B1105Dir 2016:105Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06)
2016-12-08DirH4B1104Dir 2016:104Stärkt rättssäkerhet och effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring
2016-12-08BetH401SkU19Bet 2016/17:SkU19Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer
2016-12-08BetH401SkU18Bet 2016/17:SkU18Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen
2016-12-08BetH401SkU17Bet 2016/17:SkU17Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas
2016-12-08BetH401SkU16Bet 2016/17:SkU16Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas
2016-12-08BetH401UbU1Bet 2016/17:UbU1Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2016-12-08BetH401SfU3Bet 2016/17:SfU3Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2016-12-08BetH401SfU2Bet 2016/17:SfU2Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2016-12-08BetH401SfU1Bet 2016/17:SfU1Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2016-12-08BetH401TU4Bet 2016/17:TU4Infrastruktur för framtiden
2016-12-07PropH40357Prop 2016/17:57Transporter av frihetsberövade
2016-12-07MotH4023558Mot 2016/17:3558med anledning av prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
2016-12-07MotH4023557Mot 2016/17:3557med anledning av prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
2016-12-07MotH4023556Mot 2016/17:3556med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid
2016-12-07MotH4023555Mot 2016/17:3555med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid
2016-12-07MotH4023554Mot 2016/17:3554med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid
2016-12-07MotH4023553Mot 2016/17:3553med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid
2016-12-07MotH4023552Mot 2016/17:3552med anledning av prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
2016-12-07MotH4023551Mot 2016/17:3551med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid
2016-12-07MotH4023550Mot 2016/17:3550med anledning av prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
2016-12-07MotH4023549Mot 2016/17:3549med anledning av prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
2016-12-07IpH410191Ip 2016/17:191IB-programmets (International Baccalaureate) ändrade förutsättningar
2016-12-07IpH410190Ip 2016/17:190Konsekvenser av solskatten
2016-12-07IpH410189Ip 2016/17:189Konsekvensutredningar
2016-12-07IpH410188Ip 2016/17:188Skatten och entreprenören
2016-12-07FrH411469Fr 2016/17:469Införsel av alkohol
2016-12-07FrH411465Fr 2016/17:465Jämställdhet och idrott
2016-12-07FrH411464Fr 2016/17:464Ensamkommande flyktingbarn från Afganistan
2016-12-07FrH411461Fr 2016/17:461En EU-plattform för djurskydd
2016-12-07FrH411460Fr 2016/17:460Brott mot timmerförordningen
2016-12-07FrH411459Fr 2016/17:459Ratificering av tilläggsprotokollet till ESK-konventionen
2016-12-07FrH411457Fr 2016/17:457Det svenska initiativet om djurtransporter i EU
2016-12-07FrH411456Fr 2016/17:456Äldres boende i dag och i framtiden
2016-12-07BetH401JuU1Bet 2016/17:JuU1Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2016-12-07BetH401TU1Bet 2016/17:TU1Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2016-12-06RiRH4B530RiR 2016:30Statliga investeringar i allmänna farleder
2016-12-06PropH40355Prop 2016/17:55Åldersgräns för kosmetiska solarier
2016-12-06PropH40348Prop 2016/17:48Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
2016-12-06PropH40347Prop 2016/17:47Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet
2016-12-06MotH4023548Mot 2016/17:3548med anledning av prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
2016-12-06IpH410187Ip 2016/17:187FN-upphandling
2016-12-06IpH410186Ip 2016/17:186Sjömäns skattevillkor
2016-12-06IpH410185Ip 2016/17:185Organhandel
2016-12-06IpH410184Ip 2016/17:184Arbetskraftsinvandring
2016-12-06IpH410183Ip 2016/17:183Hot mot förtroendevalda
2016-12-06IpH410182Ip 2016/17:182Det mobila bredbandsnätet
2016-12-06FrH411455Fr 2016/17:455Problem till följd av Postnords organisationsförändring
2016-12-06FrH411454Fr 2016/17:454Krisen inom polisen i Region Syd
2016-12-06FrH411453Fr 2016/17:453Polishögskola till Malmö
2016-12-06FrH411452Fr 2016/17:452Ökad statlig närvaro i hela landet och skattekontoret i Sollefteå
2016-12-06FrH411450Fr 2016/17:450Hot, hat och desinformation på internet
2016-12-06FrH411449Fr 2016/17:449Utformningen av finansskatten
2016-12-06FrH411448Fr 2016/17:448Regeringens ambition om ökad statlig närvaro i landet
2016-12-06BetH401NU2Bet 2016/17:NU2Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2016-12-06BetH401NU1Bet 2016/17:NU1Utgiftsområde 24 Näringsliv
2016-12-05IpH410181Ip 2016/17:181Kostnadseffektiviserad asylhantering
2016-12-05IpH410180Ip 2016/17:180Bistånd från polis vid utmätning
2016-12-05IpH410179Ip 2016/17:179Samhällsekonomin i utbyggnaden av stamnät
2016-12-05IpH410178Ip 2016/17:178Konsumtionens miljö- och klimatpåverkan
2016-12-05IpH410177Ip 2016/17:177Dubbelspåret genom Varberg
2016-12-05FrH411458Fr 2016/17:458Stopp för uthyrningen av Slite hamn
2016-12-05FrH411451Fr 2016/17:451Kränkningar av rohingyafolkets mänskliga rättigheter
2016-12-05FrH411447Fr 2016/17:447Stärkt patienträtt i digitaliseringsstrategin
2016-12-05FrH411446Fr 2016/17:446Tomma platser på polisutbildningen
2016-12-05FrH411445Fr 2016/17:445Regelkrångel och byggnation i kustområden
2016-12-05FrH411444Fr 2016/17:444Rekrytering av familjehem och jourhem
2016-12-05BetH401FöU1Bet 2016/17:FöU1Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2016-12-05BetH401UU2Bet 2016/17:UU2Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2016-12-02MotH4023547Mot 2016/17:3547med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
2016-12-02MotH4023546Mot 2016/17:3546med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
2016-12-02MotH4023545Mot 2016/17:3545med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
2016-12-02MotH4023544Mot 2016/17:3544med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
2016-12-02IpH410175Ip 2016/17:175Rätten till familjeåterförening
2016-12-02IpH410174Ip 2016/17:174Barnidrottsombudsman
2016-12-02IpH410173Ip 2016/17:173Statliga servicekontor
2016-12-02IpH410172Ip 2016/17:172Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft
2016-12-02FrH411438Fr 2016/17:438Banarbete Stockholm-Oslo
2016-12-02FrH411435Fr 2016/17:435Utvisningar av arbetskraftsinvandrare
2016-12-02FrH411427Fr 2016/17:427Moms på e-böcker
2016-12-02FrH411426Fr 2016/17:426Miljöpåverkan av läkemedelsanvändningen
2016-12-02FrH411425Fr 2016/17:425Möjligheten att flytta elever som mobbar
2016-12-02FrH411424Fr 2016/17:424Förslaget om en reviderad plan för ERTMS
2016-12-02BetH401UbU2Bet 2016/17:UbU2Utgiftsområde 15 Studiestöd
2016-12-02BetH401SfU4Bet 2016/17:SfU4Utgiftsområde 8 Migration
2016-12-01MotH4023543Mot 2016/17:3543med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
2016-12-01IpH410176Ip 2016/17:176Förbifart Söderköping
2016-12-01FrH411443Fr 2016/17:443Palestinsk propaganda
2016-12-01FrH411442Fr 2016/17:442En fungerande post- och paketmarknad
2016-12-01FrH411441Fr 2016/17:441Veterancentrum
2016-12-01FrH411440Fr 2016/17:440Lantmäteriets handläggningstider
2016-12-01FrH411439Fr 2016/17:439Ersättningsnivån vid naturvårdsinskränkning i fjällnära skog
2016-12-01FrH411437Fr 2016/17:437Det svensk-afghanska återtagandeavtalet
2016-12-01FrH411436Fr 2016/17:436Psykisk ohälsa bland kvinnor
2016-12-01FrH411434Fr 2016/17:434Självkörande bilar
2016-12-01FrH411433Fr 2016/17:433Nya siffror från Migrationsverket
2016-12-01FrH411432Fr 2016/17:432Kvinnorna i välfärden
2016-12-01FrH411431Fr 2016/17:431Försenade EU-ersättningar
2016-12-01FrH411430Fr 2016/17:430Slopad mängdrabatt vid upprepade återfall i brott
2016-12-01FrH411429Fr 2016/17:429Förenklingar i plan- och bygglagen
2016-12-01FrH411428Fr 2016/17:428Glappet mellan ersättningsformer
2016-12-01FrH411423Fr 2016/17:423Förseningsavgiften på trängselskatten
2016-12-01FrH411422Fr 2016/17:422Betalningen av trängselavgifterna
2016-12-01FrH411421Fr 2016/17:421Lagföring av utländska chaufförer
2016-12-01FrH411420Fr 2016/17:420Kampen mot hiv/aids
2016-12-01FrH411417Fr 2016/17:417Tillväxten för RUT
2016-12-01FrH411410Fr 2016/17:410Djurskyddsarbetet i EU
2016-12-01DirH4B11204Dir 2016:1204Förordning (2016:1204) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2017
2016-12-01DirH4B11201Dir 2016:1201Förordning (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet
2016-12-01DirH4B11187Dir 2016:1187Förordning (2016:1187) om ränta på studielån för 2017
2016-12-01DirH4B11162Dir 2016:1162Upphandlingsförordning (2016:1162)
2016-12-01DirH4B11147Dir 2016:1147Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner
2016-12-01DirH4B11146Dir 2016:1146Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
2016-12-01DirH4B11145Dir 2016:1145Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
2016-12-01DirH4B11143Dir 2016:1143Förordning (2016:1143) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2017
2016-12-01DirH4B11137Dir 2016:1137Förordning (2016:1137) om bemyndigande för Kronofogdemyndigheten att meddela föreskrifter om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
2016-12-01DirH4B11136Dir 2016:1136Förordning (2016:1136) om ränta för år 2017 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
2016-12-01DirH4B11135Dir 2016:1135Förordning (2016:1135) om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av hur stor del av lönefordran som skall vara skyddad mot arbetsgivares kvittning
2016-12-01DirH4B1107Dir 2016:107Tilläggsdirektiv till utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad (U 2015:09)
2016-12-01DirH4B1103Dir 2016:103Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
2016-12-01DirH4B1102Dir 2016:102Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner
2016-12-01BetH401MJU2Bet 2016/17:MJU2Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2016-11-30SoUH4B386SoU 2016:86Taxi och samåkning - i dag, i morgon och i övermorgon
2016-11-30SoUH4B384SoU 2016:84Ny resegarantilag
2016-11-30SoUH4B383SoU 2016:83En svensk flygskatt
2016-11-30MotH4023542Mot 2016/17:3542med anledning av skr. 2016/17:42 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter
2016-11-30IpH410170Ip 2016/17:170Turkiska statens förhållningssätt till folkmordet seyfo
2016-11-30IpH410169Ip 2016/17:169Kilometerskatten
2016-11-30FrH411419Fr 2016/17:419Återbetalning av fordonsskatt
2016-11-30FrH411416Fr 2016/17:416Insatser mot id-kapningar
2016-11-30FrH411415Fr 2016/17:415Frigivningen av Mohammed Habib al-Muqdad
2016-11-30FrH411414Fr 2016/17:414Insatser mot minskade skadeverkningar av tobaksbruk
2016-11-30FrH411413Fr 2016/17:413Välfärdsföretags kapitalbindning i fastigheter
2016-11-30FrH411409Fr 2016/17:409Återsändande av asylsökande till Afghanistan
2016-11-30FrH411408Fr 2016/17:408Ytterligare skärpning av vapenlagstiftningen
2016-11-30FrH411407Fr 2016/17:407Påverkansarbete inom EU
2016-11-30FrH411406Fr 2016/17:406Anställningsstöd
2016-11-30FrH411405Fr 2016/17:405Skriftliga avtal vid telefonförsäljning
2016-11-30FrH411404Fr 2016/17:404Översyn av reavinstskatten
2016-11-30FrH411400Fr 2016/17:400Märkning av vinterdäck för tunga fordon
2016-11-30BetH401SkU11Bet 2016/17:SkU11Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
2016-11-30BetH401SkU1Bet 2016/17:SkU1Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2016-11-29SoUH4B382SoU 2016:82En översyn av lagstiftningen om företagsbot
2016-11-29RiRH4B529RiR 2016:29Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården
2016-11-29PropH40349Prop 2016/17:49Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
2016-11-29PropH40344Prop 2016/17:44Ändrade bestämmelser om tullsamarbete
2016-11-29PropH40331Prop 2016/17:31Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
2016-11-29MotH4023539Mot 2016/17:3539med anledning av prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag
2016-11-29IpH410171Ip 2016/17:171Bistånd till de folkmordsdrabbade folken i Irak
2016-11-29IpH410168Ip 2016/17:168Fred och demokratisk ordning i Irak efter Isis
2016-11-29IpH410167Ip 2016/17:167Social housing i Göteborg
2016-11-29IpH410166Ip 2016/17:166Delegationen för att bryta långtidsarbetslöshet
2016-11-29IpH410165Ip 2016/17:165Situationen i Turkiet
2016-11-29IpH410164Ip 2016/17:164Återvändandearbetet
2016-11-29FrH411418Fr 2016/17:418Ändrade förutsättningar för studerande
2016-11-29FrH411411Fr 2016/17:411Kommande anslag för polisen
2016-11-29FrH411403Fr 2016/17:403Enqa och kvalitetssäkringssystemet
2016-11-29FrH411402Fr 2016/17:402Övergångsbestämmelser för EB- och IB-elever
2016-11-29FrH411401Fr 2016/17:401Malmö högskola
2016-11-29FrH411399Fr 2016/17:399Vinterutrustning i tunga fordon
2016-11-29FrH411398Fr 2016/17:398Märkning av vinterdäck för tunga fordon
2016-11-29FrH411397Fr 2016/17:397Propositionen om registerutdrag i arbetslivet
2016-11-29FrH411396Fr 2016/17:396Översyn av arbetsmarknadens konfliktregler
2016-11-29FrH411395Fr 2016/17:395Snabbare lagföring
2016-11-29FrH411394Fr 2016/17:394Inbrottsstöld
2016-11-29FrH411393Fr 2016/17:393Stölder av båtar och båtmotorer
2016-11-29FrH411388Fr 2016/17:388Försvårande av drönarfotografering för byggbranschen
2016-11-29DirH4B11021Dir 2016:1021Finansinspektionens tillkännagivande (2016:1021) om ändring av vissa skadelivräntor
2016-11-29BetH401SkU12Bet 2016/17:SkU12Ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa sanktionsavgifter
2016-11-29BetH401SkU10Bet 2016/17:SkU10Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning
2016-11-29BetH401KrU2Bet 2016/17:KrU2Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen
2016-11-28PropH40350Prop 2016/17:50Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
2016-11-28PropH40339Prop 2016/17:39Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel
2016-11-28FrH411525Fr 2016/17:525Timlöner på 27 kronor
2016-11-28FrH411412Fr 2016/17:412E-hälsofrågan
2016-11-28FrH411392Fr 2016/17:392Minskad användning av plastpåsar
2016-11-28FrH411391Fr 2016/17:391Preventivmedelsförskrivning
2016-11-28FrH411390Fr 2016/17:390Skarvens skador på fiskenäringen
2016-11-28FrH411389Fr 2016/17:389Uttalande om Kuba
2016-11-28FrH411382Fr 2016/17:382Utnyttjande av arbetssökande med anställningsstöd
2016-11-28BetH401SkU9Bet 2016/17:SkU9Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen
2016-11-28BetH401KrU1Bet 2016/17:KrU1Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2016-11-28BetH401NU3Bet 2016/17:NU3Utgiftsområde 21 Energi
2016-11-25SoUH4B381SoU 2016:81Ett modernare utsökningsförfarande, del 1
2016-11-25SoUH4B381d3SoU 2016:81Ett modernare utsökningsförfarande, del 3
2016-11-25SoUH4B381d2SoU 2016:81Ett modernare utsökningsförfarande, del 2
2016-11-25SoUH4B381d5SoU 2016:81Ett modernare utsökningsförfarande, del 5
2016-11-25SoUH4B381d4SoU 2016:81Ett modernare utsökningsförfarande, del 4
2016-11-25SoUH4B381d6SoU 2016:81Ett modernare utsökningsförfarande, del 6
2016-11-25MotH4023538Mot 2016/17:3538med anledning av prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4
2016-11-25MotH4023537Mot 2016/17:3537med anledning av prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4
2016-11-25IpH410163Ip 2016/17:163Beräkningar av minskade klimatutsläpp
2016-11-25IpH410161Ip 2016/17:161Statliga beredskapsjobb
2016-11-25IpH410160Ip 2016/17:160Höjd skatt på arbete i tider av digitalisering
2016-11-25IpH410159Ip 2016/17:159Balansen mellan miljömål och produktionsmål i skogen
2016-11-25IpH410157Ip 2016/17:157Företrädaransvar
2016-11-25IpH410156Ip 2016/17:156Förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd
2016-11-25IpH410155Ip 2016/17:155Asylsökande som saknar skyddsskäl
2016-11-25IpH410151Ip 2016/17:151Närhetsprincip för nyanlända
2016-11-25IpH410150Ip 2016/17:150Den psykiska ohälsan
2016-11-25IpH410149Ip 2016/17:149Skillnader i sjukfrånvaro
2016-11-25FrH411386Fr 2016/17:386Vårdreformer
2016-11-25FrH411385Fr 2016/17:385Utlandssvenskar
2016-11-25FrH411384Fr 2016/17:384Försvarsmaktens rekrytering
2016-11-25FrH411383Fr 2016/17:383Nya droger
2016-11-25FrH411381Fr 2016/17:381Nya vägar
2016-11-25BetH401UU1Bet 2016/17:UU1Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2016-11-25BetH401TU7Bet 2016/17:TU7Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen
2016-11-25BetH401TU5Bet 2016/17:TU5Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster
2016-11-24RiRH4B528RiR 2016:28Förutsättningar för en säker kraftöverföring – Styrningen av Svenska kraftnät i genomförandet av energiomställningen
2016-11-24MotH4023536Mot 2016/17:3536med anledning av redog. 2016/17:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2016-11-24IpH410153Ip 2016/17:153Upphandlingsbrister hos Arbetsförmedlingen
2016-11-24IpH410152Ip 2016/17:152Regeringens arbetslöshetsmål
2016-11-24FrH411380Fr 2016/17:380Anknytningsärenden
2016-11-24FrH411379Fr 2016/17:379Sveriges migrationslagstiftning
2016-11-24FrH411378Fr 2016/17:378Antalet asylsökande till Sverige
2016-11-24FrH411377Fr 2016/17:377Ökad tillgänglighet till vitboken
2016-11-24FrH411376Fr 2016/17:376Förtroendet för rikspolischefen
2016-11-24FrH411375Fr 2016/17:375Trygghetshundar åt våldsutsatta kvinnor
2016-11-24FrH411374Fr 2016/17:374Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning
2016-11-24DirH4B11122Dir 2016:1122Lag (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon
2016-11-24DirH4B11117Dir 2016:1117Lag (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter
2016-11-24DirH4B11109Dir 2016:1109Lag (2016:1109) om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen
2016-11-24DirH4B11108Dir 2016:1108Lag (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter
2016-11-24DirH4B11091Dir 2016:1091Lag (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter
2016-11-24DirH4B11067Dir 2016:1067Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
2016-11-24DirH4B11065Dir 2016:1065Förordning (2016:1065) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2017
2016-11-24DirH4B11057Dir 2016:1057Lag (2016:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
2016-11-24DirH4B11053Dir 2016:1053Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021
2016-11-24DirH4B1101Dir 2016:101Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan (UD 2015:02)
2016-11-24DirH4B1100Dir 2016:100En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion
2016-11-24DirH4B199Dir 2016:99Ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
2016-11-24DirH4B198Dir 2016:98Rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning
2016-11-24DirH4B197Dir 2016:97Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01)
2016-11-24DirH4B196Dir 2016:96Tilläggsdirektiv till Vägslitageskatte-kommittén (Fi 2015:03)
2016-11-24BetH401CU1Bet 2016/17:CU1Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2016-11-23MotH4023535Mot 2016/17:3535med anledning av prop. 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel
2016-11-23MotH4023534Mot 2016/17:3534med anledning av skr. 2016/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel
2016-11-23MotH4023533Mot 2016/17:3533med anledning av prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4
2016-11-23MotH4023532Mot 2016/17:3532med anledning av prop. 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel
2016-11-23IpH410158Ip 2016/17:158Införande av flygskatt
2016-11-23IpH410154Ip 2016/17:154Varbergstunneln
2016-11-23IpH410148Ip 2016/17:148Migrationsverkets anvisningar av flyktingar till kommunerna
2016-11-23IpH410147Ip 2016/17:147Ungdomsförbundens plats i skolan
2016-11-23IpH410146Ip 2016/17:146Kompetensförsörjningen inom kärnkraftsbranschen
2016-11-23IpH410145Ip 2016/17:145Åtgärder för att minska flygets utsläpp
2016-11-23FrH411373Fr 2016/17:373Tvärbanan till Bromma flygplats
2016-11-23FrH411372Fr 2016/17:37274 tons lastbilar
2016-11-23FrH411371Fr 2016/17:371Budapestkonventionen
2016-11-23FrH411370Fr 2016/17:370Hästens bidrag till öppna landskap
2016-11-23FrH411369Fr 2016/17:369Nytt lots- och farledsavgiftssystem
2016-11-23FrH411368Fr 2016/17:368Vattenkraften och energiöverenskommelsen
2016-11-23FrH411367Fr 2016/17:367Stadsutveckling
2016-11-23FrH411366Fr 2016/17:366Statsbidrag till enskild väghållning
2016-11-23BetH401SfU6Bet 2016/17:SfU6Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet
2016-11-23BetH401FiU7d2Bet 2016/17:FiU7Nytt regelverk om upphandling, del 2
2016-11-23BetH401FiU7Bet 2016/17:FiU7Nytt regelverk om upphandling
2016-11-23BetH401KU1Bet 2016/17:KU1Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2016-11-22RiRH4B527RiR 2016:27Granskning av budgetpropositionen för 2017
2016-11-22PropH40345Prop 2016/17:45Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
2016-11-22PropH40340Prop 2016/17:40Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare
2016-11-22Ip