DatumTypIdBeteckningTitel
2019-10-15RiRH7B528RiR 2019:28Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering
2019-10-10SoUH7B343SoU 2019:43Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten
2019-10-10RiRH7B527RiR 2019:27Stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt
2019-09-19DirH7B163Dir 2019:63Tilläggsdirektiv till utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen
2019-09-19DirH7B162Dir 2019:62Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar (Ju 2018:06)
2019-09-19DirH7B161Dir 2019:61Skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål
2019-09-19DirH7B160Dir 2019:60Nya regler om företagsrekonstruktion
2019-09-19DirH7B159Dir 2019:59Tilläggsdirektiv till Kommittén om grundlagsskadestånd (Ju 2018:09)
2019-09-16SoUH7B341SoU 2019:41Företagare i de sociala trygghetssystemen
2019-09-12RiRH7B522RiR 2019:22Mörkertal inom bostadstillägg
2019-09-12DirH7B157Dir 2019:57Tilläggsdirektiv till Barnkonventionsutredningen (S 2018:03)
2019-09-12DirH7B156Dir 2019:56Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)
2019-09-12DirH7B155Dir 2019:55Skatt för att minska negativa miljöeffekter av engångsartiklar
2019-09-10IpH610319Ip 2018/19:319Statens stöd till trossamfund
2019-09-10FrH611960Fr 2018/19:960Dubbla tull- och momsavgifter
2019-09-10FrH611959Fr 2018/19:959Suicidprevention
2019-09-09PropH603166Prop 2018/19:166Rätt till utbildning för i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland
2019-09-09PropH603165Prop 2018/19:165Etikprövning av forskning - tydligare regler och skärpta straff
2019-09-09PropH603164Prop 2018/19:164Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag
2019-09-09PropH603163Prop 2018/19:163Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter
2019-09-09PropH603161Prop 2018/19:161Skatteregler för tjänstepensionsföretag
2019-09-09PropH603160Prop 2018/19:160Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag
2019-09-09PropH603148Prop 2018/19:148Riksrevisionens rapport om köp på saklig grund
2019-09-06PropH603162Prop 2018/19:162En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning
2019-09-06IpH610318Ip 2018/19:318Sponsring av damidrott
2019-09-06FrH611958Fr 2018/19:958Åtgärder för att skydda skog från granbarkborren
2019-09-05IpH610317Ip 2018/19:317Statens idrottspolitiska mål
2019-09-05IpH610316Ip 2018/19:316Kostnadsutjämningsutredningen
2019-09-05IpH610315Ip 2018/19:315Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov
2019-09-05FrH611957Fr 2018/19:957Turkiets hot mot Rojava
2019-09-05FrH611956Fr 2018/19:956Utbildning av it-forensiker
2019-09-05FrH611955Fr 2018/19:955Samhällsorientering för asylsökande och nyanlända
2019-09-05FrH611954Fr 2018/19:954Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar
2019-09-05FrH611953Fr 2018/19:953Omvårdnadsbidrag och övergångsregler
2019-09-05FrH611952Fr 2018/19:952Specialister i äldrepsykiatrins rätt att tillämpa LPT
2019-09-05FrH611951Fr 2018/19:951Smarta färdskrivare
2019-09-05FrH611950Fr 2018/19:950Hjulstabron
2019-09-05FrH611949Fr 2018/19:949Skatt på lätta lastbilar
2019-09-05DirH7B154Dir 2019:54Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen
2019-09-05DirH7B153Dir 2019:53En EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur
2019-09-04PropH603159Prop 2018/19:159Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet
2019-09-04PropH603158Prop 2018/19:158En ny reglering för tjänstepensionsföretag
2019-09-04IpH610314Ip 2018/19:314En moderniserad och teknikneutral gentekniklagstiftning
2019-09-04IpH610313Ip 2018/19:313Handelsavtalet med Mercosur
2019-09-04IpH610312Ip 2018/19:312En avvägning mellan havsbaserad vindkraft och naturvärden
2019-09-04FrH611948Fr 2018/19:948Turkiets skyldigheter gentemot EU
2019-09-04FrH611947Fr 2018/19:947Remisshanteringen av vapendirektivet
2019-09-04FrH611946Fr 2018/19:946Breddad skattereduktion till de som bor i lägenhet
2019-09-04FrH611945Fr 2018/19:945Polisens kontroller av färdskrivare
2019-09-04FrH611944Fr 2018/19:944Korruption inom biståndet
2019-09-03FrH611943Fr 2018/19:943Möjligheten att sätta upp bevakningskameror
2019-09-03FrH611942Fr 2018/19:942Bredband
2019-09-03FrH611941Fr 2018/19:941Skatten på husbilar
2019-09-03FrH611940Fr 2018/19:940Transportstyrelsens motstridiga besked om skatten på husbilar
2019-09-03FrH611939Fr 2018/19:939Landshövding i Värmland
2019-09-03BetH701UFöU3Bet 2019/20:UFöU3Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2019-09-03BetH701UFöU2Bet 2019/20:UFöU2Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2019-09-03BetH701UFöU1Bet 2019/20:UFöU1Afghanistan
2019-09-03BetH701KU5Bet 2019/20:KU5Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
2019-09-03BetH701KU1Bet 2019/20:KU1Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2019-09-02IpH610311Ip 2018/19:311Ändamålsenligt materiel för kvinnor i försvaret
2019-09-02FrH611938Fr 2018/19:938Åtgärder mot brottligheten på landsbygden
2019-09-02FrH611937Fr 2018/19:937Beskattning av husbilar
2019-09-02FrH611936Fr 2018/19:936Lärdomar från Danmark kring WLTP-metoden
2019-08-30SoUH7B340SoU 2019:40Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan
2019-08-30IpH610310Ip 2018/19:310Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
2019-08-30IpH610309Ip 2018/19:309Diplomatiska garantier
2019-08-30FrH611935Fr 2018/19:935Transportstyrelsens besked om husbilar
2019-08-30FrH611934Fr 2018/19:934Minskat antal remissinstanser
2019-08-30FrH611933Fr 2018/19:933Beskattning av husbilar
2019-08-30FrH611932Fr 2018/19:932Besiktningskrav på restaurangbåtar och pråmar
2019-08-29IpH610308Ip 2018/19:308Lagstiftningen kring könsdysfori
2019-08-29FrH611931Fr 2018/19:931Lootlådor
2019-08-29FrH611930Fr 2018/19:930Friår
2019-08-29FrH611929Fr 2018/19:929Ökade arbetsplatsrelaterade olyckor bland elektriker
2019-08-29FrH611928Fr 2018/19:928Hälsobistånd
2019-08-29FrH611927Fr 2018/19:927Servicenivån inom lantmäteriområdet
2019-08-29FrH611926Fr 2018/19:926Husbilar och WLTP
2019-08-29DirH7B152Dir 2019:52Införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten
2019-08-28IpH610307Ip 2018/19:307Ordning och reda kring elskotrar
2019-08-28FrH611925Fr 2018/19:925Otrygghet som breder ut sig
2019-08-28FrH611924Fr 2018/19:924Elskotrar och ordningslagen
2019-08-28FrH611923Fr 2018/19:923Vilseledande marknadsföring av livsmedel
2019-08-28FrH611922Fr 2018/19:922Privatkopieringsersättningen
2019-08-28FrH611921Fr 2018/19:921Konflikten i Kashmir
2019-08-28FrH611920Fr 2018/19:920Regeringens agerande mot Kina
2019-08-28FrH611919Fr 2018/19:919Brasiliens regnskogar
2019-08-28FrH611918Fr 2018/19:918Utrikesministerns uttalande i samband med högnivåbesök från Iran
2019-08-28FrH611917Fr 2018/19:9173R-centret
2019-08-26IpH610306Ip 2018/19:306Arbetsmiljön på Mynak
2019-08-23FrH611916Fr 2018/19:916Ritualslaktat kött inom offentlig verksamhet
2019-08-23FrH611915Fr 2018/19:915Beställaransvar utan verkan
2019-08-23FrH611914Fr 2018/19:914Lagändring för att stoppa vårdmomsen
2019-08-22IpH610305Ip 2018/19:305Markering av Irans övergrepp mot hbtq-personer
2019-08-22FrH611913Fr 2018/19:913Statens idrottspolitiska mål
2019-08-22FrH611912Fr 2018/19:912Nätjättarnas ställning
2019-08-22FrH611911Fr 2018/19:911Utlokalisering av ett museum om Förintelsen
2019-08-22FrH611910Fr 2018/19:910Växtbaserat i stället för grissubventioner
2019-08-22DirH7B151Dir 2019:51Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg
2019-08-22DirH7B150Dir 2019:50Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden
2019-08-22BetH701TU1Bet 2019/20:TU1Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2019-08-21FrH611909Fr 2018/19:909Arbetsförmedlingens förvaltning
2019-08-21FrH611908Fr 2018/19:908Problem med webbtjänsten Jobskills
2019-08-21FrH611907Fr 2018/19:907Palestinska myndigheten och hbtq
2019-08-20FrH611906Fr 2018/19:906Nya angrepp på demokratin i Turkiet
2019-08-20FrH611905Fr 2018/19:905Vårdmomsen
2019-08-20FrH611904Fr 2018/19:904Granbarkborren
2019-08-20FrH611903Fr 2018/19:903Mänskliga rättigheter i Iran
2019-08-20FrH611902Fr 2018/19:902Resebidrag för ansökan om uppehållstillstånd
2019-08-20FrH611901Fr 2018/19:901Åtgärder efter händelserna vid Hormuzsundet
2019-08-20FrH611900Fr 2018/19:900Överenskommelser för återsändande av kriminella utlänningar
2019-08-20FrH611899Fr 2018/19:899Avsättningen av borgmästare i Turkiet
2019-08-19FrH611898Fr 2018/19:898Personrån i norra Stockholmsområdet
2019-08-19FrH611897Fr 2018/19:897Bidrag till hemladdare för elbilar
2019-08-19FrH611896Fr 2018/19:896Postnord och otillåten cabotagetrafik
2019-08-19FrH611895Fr 2018/19:895Förtrycket av kvinnor i Iran
2019-08-19FrH611894Fr 2018/19:894Grannländernas gränskontroller
2019-08-19FrH611893Fr 2018/19:893Taiwans deltagande i internationella FN-sammanhang
2019-08-19FrH611892Fr 2018/19:892Sveriges bistånd till Unrwa
2019-08-19FrH611891Fr 2018/19:891Utredning av medicinska åldersbedömningar
2019-08-19FrH611890Fr 2018/19:890Bilstöd vid funktionsnedsättning
2019-08-19FrH611889Fr 2018/19:889Angående Postnord
2019-08-16SoUH7B339SoU 2019:39En moderniserad radio- och tv-lag
2019-08-16FrH611888Fr 2018/19:888Gemensamt nordiskt agerande mot våldsbejakande grupper
2019-08-16FrH611887Fr 2018/19:887Åtgärder mot Kina
2019-08-15DirH7B149Dir 2019:49Tilläggsdirektiv till utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)
2019-08-14IpH610304Ip 2018/19:304Kritik mot handläggningen av personalkränkningar inom skolan
2019-08-14FrH611886Fr 2018/19:886Övergrepp mot ryska demokratiaktivister
2019-08-14BetH701FiU14Bet 2019/20:FiU14En effektivare flytträtt av försäkringssparande
2019-08-14BetH701FiU13Bet 2019/20:FiU13Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet
2019-08-14BetH701FiU12Bet 2019/20:FiU12En ny reglering för tjänstepensionsföretag
2019-08-14BetH701FiU11Bet 2019/20:FiU11Höständringsbudget för 2019
2019-08-14BetH701FiU10Bet 2019/20:FiU10Statens budget för 2020
2019-08-14BetH701JuU7Bet 2019/20:JuU7Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
2019-08-14BetH701CU3Bet 2019/20:CU3Byggnaders energiprestanda
2019-08-13IpH610303Ip 2018/19:303Ersättning till markägare
2019-08-13IpH610302Ip 2018/19:302Aggressiv skatteplanering
2019-08-13FrH611885Fr 2018/19:885EU:s ramdirektiv för vatten
2019-08-13FrH611884Fr 2018/19:884Läkares fortbildning
2019-08-13FrH611883Fr 2018/19:883Temporär in- och utförsel av hästar
2019-08-13FrH611882Fr 2018/19:882Rymdstrategin behöver omsättas i handling
2019-08-13FrH611881Fr 2018/19:881Målen om ekologisk odling och konsumtion
2019-08-13FrH611880Fr 2018/19:880Licensjakt vikaresäl
2019-08-12FrH611879Fr 2018/19:879Dålig arbetsmiljö på Myndigheten för arbetsmiljökunskap
2019-08-12FrH611878Fr 2018/19:878En öppen och fri samhällsdebatt
2019-08-09FrH611877Fr 2018/19:877Löftet till unga med funktionsnedsättning
2019-08-08FrH611876Fr 2018/19:876Upphovsrätt och krav
2019-08-08FrH611875Fr 2018/19:875Handelskonflikt
2019-08-08DirH7B148Dir 2019:48Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige
2019-08-08DirH7B147Dir 2019:47Tilläggsdirektiv till Utredningen om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket (N 2018:01)
2019-08-07FrH611874Fr 2018/19:874Industrins konkurrenskraft
2019-08-06FrH611873Fr 2018/19:873Oskäliga avgifter vid annonsering av bostäder
2019-08-06FrH611872Fr 2018/19:872Slopade anslutningsavgifter för havsvindkraft
2019-08-06FrH611871Fr 2018/19:871Åtgärder mot Sveriges rekordhöga narkotikadödlighet
2019-08-06FrH611870Fr 2018/19:870Reglering av tobaksfria nikotinprodukter
2019-08-05FrH611869Fr 2018/19:869Situationen i Katalonien
2019-08-05FrH611868Fr 2018/19:868Personer som saknar bank-ID
2019-08-05FrH611867Fr 2018/19:867Rymdprojekt
2019-08-02FrH611866Fr 2018/19:866Spridning av granbarkborre och andra skadegörare från skyddade områden
2019-08-02FrH611865Fr 2018/19:865Vetenskapliga budskap
2019-08-02FrH611864Fr 2018/19:864Åtgärder för att minska bristen på lotsar
2019-08-02FrH611863Fr 2018/19:863Oppositionella röster i Ryssland
2019-08-02FrH611862Fr 2018/19:862Situationen i Hongkong
2019-08-01FrH611861Fr 2018/19:861Omförhandling av priset på ubåten A26
2019-07-30FrH611860Fr 2018/19:860Satsningar på vätgas
2019-07-29FrH611859Fr 2018/19:859Lika villkor för offentliga och privata vårdgivare
2019-07-26FrH611858Fr 2018/19:858Skatt på plastbärkassar
2019-07-25PropH603156Prop 2018/19:156Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
2019-07-22FrH611857Fr 2018/19:857Svenskt deltagande i European Intervention Initiative
2019-07-22BetH701JuU8Bet 2019/20:JuU8Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning
2019-07-19FrH611856Fr 2018/19:856Arbetet mot antibiotikaresistens
2019-07-19FrH611855Fr 2018/19:855Möjligheten att anställa norska poliser i Sverige
2019-07-18FrH611854Fr 2018/19:854Utsatthet i kollektivtrafiken
2019-07-18DirH7B146Dir 2019:46Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen
2019-07-18DirH7B145Dir 2019:45Nya konsumentköpregler
2019-07-18DirH7B144Dir 2019:44Ställföreträdarskap att lita på - en översyn av reglerna om gode män och förvaltare
2019-07-18DirH7B143Dir 2019:43Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck
2019-07-16PropH603157Prop 2018/19:157Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
2019-07-16FrH611853Fr 2018/19:853Ändrade strandskyddsregler
2019-07-16FrH611852Fr 2018/19:852Verkställighet av personer som fått utvisningsbeslut efter ansökan från Säkerhetspolisen
2019-07-16FrH611851Fr 2018/19:851Återtagande av personer som fått utvisningsbeslut efter ansökan från Säkerhetspolisen
2019-07-16FrH611850Fr 2018/19:850Utsläpp från solceller
2019-07-16BetH701KrU4Bet 2019/20:KrU4Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning
2019-07-16BetH701KrU3Bet 2019/20:KrU3Det kyrkliga kulturarvet
2019-07-15SoUH7B338SoU 2019:38Stora brottmål - nya processrättsliga verktyg
2019-07-15SoUH7B337SoU 2019:37Kontroller vid högskoleprovet - ett lagförslag om åtgärder mot fusk
2019-07-15FrH611849Fr 2018/19:849Skarven och mångfalden i havsmiljön
2019-07-12FrH611848Fr 2018/19:848Norsk odlad lax
2019-07-12FrH611847Fr 2018/19:847Skattesmäll trots villkorad köpeskilling
2019-07-11FrH611846Fr 2018/19:846Handläggningstiderna för bostadstillägg till pensionärer
2019-07-11FrH611845Fr 2018/19:845Utökad kontroll av skyttebanor
2019-07-11DirH7B142Dir 2019:42Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar (Ju 2018:06)
2019-07-10FrH611844Fr 2018/19:844Svensk tillväxt
2019-07-10FrH611843Fr 2018/19:843Ansträngd ekonomi i många kommuner
2019-07-09PropH603155Prop 2018/19:155Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning
2019-07-09FrH611842Fr 2018/19:842Regeringens hantering av CBD inom EU
2019-07-09BetH701FiU5Bet 2019/20:FiU5Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
2019-07-09BetH701FiU4Bet 2019/20:FiU4Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2019-07-09BetH701FiU3Bet 2019/20:FiU3Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2019-07-09BetH701FiU2Bet 2019/20:FiU2Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2019-07-09BetH701FiU1Bet 2019/20:FiU1Statens budget 2020 Rambeslutet
2019-07-08FrH611841Fr 2018/19:841Försvarsberedningens säkerhetspolitiska bedömning
2019-07-08FrH611840Fr 2018/19:840Den rådande elsituationens påverkan på svenska företag
2019-07-08FrH611839Fr 2018/19:839Gränsregional statistik i Norden
2019-07-08FrH611838Fr 2018/19:838Översyn av det nordiska skatteavtalet
2019-07-08FrH611837Fr 2018/19:837Radikala islamister anställda av svenska skolor
2019-07-05IpH610301Ip 2018/19:301Utländska stöldligor
2019-07-05FrH611836Fr 2018/19:836Föräldrar som deltar i könsstympning
2019-07-05FrH611835Fr 2018/19:835Akut brist på mediciner
2019-07-04DirH7B141Dir 2019:41Översyn av strandskyddet
2019-07-04DirH7B140Dir 2019:40Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06)
2019-07-04DirH7B139Dir 2019:39Förbud mot rasistiska organisationer
2019-07-04DirH7B136Dir 2019:36Ett museum om Förintelsen
2019-07-02PropH603145Prop 2018/19:145Personlig assistans för hjälp med andning
2019-07-01FrH611834Fr 2018/19:834Konkurrensfrågor och 5G-utbyggnaden
2019-06-28FrH611833Fr 2018/19:833Illegal vargjakt
2019-06-28FrH611832Fr 2018/19:832Naturvårdsverket och vargjakten
2019-06-28FrH611831Fr 2018/19:831Licensjakt på varg
2019-06-28FrH611830Fr 2018/19:830MSB:s ansvar vid torkkatastrofer
2019-06-28FrH611829Fr 2018/19:829Budgetsatsning på förlossningsvård
2019-06-28FrH611828Fr 2018/19:828Sekos rapport om vägarbetarnas arbetsmiljö
2019-06-28FrH611827Fr 2018/19:827Införsel till Sverige av smittade levande djur
2019-06-28FrH611826Fr 2018/19:826Ersättning till den som drabbats av narkolepsi efter pandemivaccinering
2019-06-28FrH611825Fr 2018/19:825Stödet till kommuner som drabbas hårt av torka
2019-06-28FrH611824Fr 2018/19:824Vargjakten och landsbygden
2019-06-28FrH611823Fr 2018/19:823Rovdjurspolitiken och landsbygden
2019-06-28BetH701JuU6Bet 2019/20:JuU6Brott mot förtroendevalda
2019-06-28BetH701JuU5Bet 2019/20:JuU5Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande
2019-06-27IpH610300Ip 2018/19:300Förbifart Stockholm
2019-06-27FrH611822Fr 2018/19:822Rysslands rösträtt i Europarådet
2019-06-27FrH611821Fr 2018/19:821UNDP:s förtroendespricka
2019-06-27DirH7B138Dir 2019:38Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)
2019-06-27DirH7B137Dir 2019:37Översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet
2019-06-26SoUH7B336SoU 2019:36Skattelättnad för arbetsresor
2019-06-26PropH603146Prop 2018/19:146Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018
2019-06-26IpH610299Ip 2018/19:299Rekrytering av deltidsbrandmän
2019-06-26IpH610298Ip 2018/19:298Kompetens för utryckningsförare
2019-06-26FrH611820Fr 2018/19:820Prideparaden i Tbilisi
2019-06-26FrH611819Fr 2018/19:819Internationella surrogatarrangemang
2019-06-26FrH611818Fr 2018/19:818Sveriges diplomatiska relationer med Slovenien
2019-06-26FrH611817Fr 2018/19:817Stöd för förnybar diesel i lantbruket
2019-06-26BetH701NU7Bet 2019/20:NU7Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen
2019-06-26BetH701NU6Bet 2019/20:NU6Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet
2019-06-26BetH701NU5Bet 2019/20:NU5Riksrevisionens rapport om regionala exportcentra
2019-06-25PropH603154Prop 2018/19:154Brott mot förtroendevalda
2019-06-25PropH603151Prop 2018/19:151Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
2019-06-25PropH603150Prop 2018/19:150Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2019-06-25PropH603147Prop 2018/19:147Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande
2019-06-25PropH603143Prop 2018/19:143Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU
2019-06-25PropH603141Prop 2018/19:141Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport
2019-06-25FrH611816Fr 2018/19:816Anonyma vittnen
2019-06-25FrH611815Fr 2018/19:815Rovdjur
2019-06-24FrH611814Fr 2018/19:814Hantering av barn till IS-anhängare
2019-06-24FrH611813Fr 2018/19:813Barn till IS-anhängare
2019-06-24FrH611812Fr 2018/19:812Försäljningen av Metria
2019-06-24FrH611811Fr 2018/19:811Kommunernas arbete för att ta emot barn till IS-anhängare
2019-06-24FrH611810Fr 2018/19:810Nyckelbiotopsbegreppet
2019-06-24FrH611809Fr 2018/19:809Förmånsbeskattning av miljöbilar
2019-06-24BetH701FiU7Bet 2019/20:FiU7Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken
2019-06-20RiRH7B521RiR 2019:21Resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse
2019-06-19IpH610297Ip 2018/19:297Färre skolinspektioner
2019-06-19IpH610296Ip 2018/19:296Avvikande personnummer
2019-06-19IpH610295Ip 2018/19:295Elsparkcyklar i stadsmiljöer
2019-06-19FrH611808Fr 2018/19:808Skolor med koppling till extremism
2019-06-19FrH611807Fr 2018/19:807Förmånsbeskattning
2019-06-19FrH611806Fr 2018/19:806Det nordiska samarbetet inom kultursektorn
2019-06-19FrH611805Fr 2018/19:805Jämställt företagande
2019-06-19FrH611804Fr 2018/19:804Minskat entreprenörskap
2019-06-19FrH611803Fr 2018/19:803Sverige och European Intervention Initiative
2019-06-19FrH611802Fr 2018/19:802Driftsstörningar i järnvägstrafiken
2019-06-19FrH611801Fr 2018/19:801Sommarkortet
2019-06-19FrH611800Fr 2018/19:800Statlig uthyrning av jordfräsar
2019-06-19FrH611799Fr 2018/19:799Offentliganställdas anställningstrygghet
2019-06-19FrH611798Fr 2018/19:798Banvallsbränder i östra Värmland
2019-06-19FrH611797Fr 2018/19:797Förutsättningarna för godstrafik på E16
2019-06-19FrH611796Fr 2018/19:7965G och landsbygden
2019-06-19FrH611795Fr 2018/19:795Lagstiftning för cykling mot enkelriktat
2019-06-19DirH7B135Dir 2019:35Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (Fi 2018:12)
2019-06-19DirH7B134Dir 2019:34Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A 2018:01)
2019-06-19DirH7B133Dir 2019:33Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)
2019-06-19BetH701SfU8Bet 2019/20:SfU8Ett starkare skydd för välfärdssystemen
2019-06-19BetH701SfU7Bet 2019/20:SfU7Förbättrat grundskydd för pensionärer
2019-06-19BetH701SfU6Bet 2019/20:SfU6Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension
2019-06-19BetH701SfU5Bet 2019/20:SfU5En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv
2019-06-19BetH701FöU2Bet 2019/20:FöU2Skyddsobjekt och obemannade farkoster
2019-06-18RiRH7B520RiR 2019:20Stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande
2019-06-18PropH603153Prop 2018/19:153Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen
2019-06-18PropH603152Prop 2018/19:152Byggnaders energiprestanda
2019-06-18PropH603140Prop 2018/19:1402019 års redogörelse för företag med statligt ägande
2019-06-18PropH603123Prop 2018/19:123Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet
2019-06-18MotH6023129Mot 2018/19:3129med anledning av prop. 2018/19:132 Ett starkare skydd för välfärdssystemen
2019-06-18MotH6023128Mot 2018/19:3128med anledning av prop. 2018/19:133 En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv
2019-06-18MotH6023127Mot 2018/19:3127med anledning av prop. 2018/19:132 Ett starkare skydd för välfärdssystemen
2019-06-18MotH6023126Mot 2018/19:3126med anledning av prop. 2018/19:134 Förbättrat grundskydd för pensionärer
2019-06-18IpH610294Ip 2018/19:294Kommunernas ekonomi
2019-06-18FrH611794Fr 2018/19:794Straffrabatten för unga
2019-06-18FrH611793Fr 2018/19:793Handläggningstiderna på Havs- och vattenmyndigheten
2019-06-17SoUH7B335SoU 2019:35Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället
2019-06-17SoUH7B335d2SoU 2019:35Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället, Vägledning för handläggare - Del 2
2019-06-17SoUH7B333SoU 2019:33Ökad statlig närvaro i Härnösand
2019-06-17PropH603144Prop 2018/19:144Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljningar av brister i skolor
2019-06-17MotH6023125Mot 2018/19:3125med anledning av prop. 2018/19:132 Ett starkare skydd för välfärdssystemen
2019-06-17IpH610293Ip 2018/19:293Kostnadsökning i välfärden
2019-06-17FrH611792Fr 2018/19:792Beredskapen för skogsbränder i sommar
2019-06-17FrH611791Fr 2018/19:791Flerartsförvaltning
2019-06-17FrH611790Fr 2018/19:790Stöd till mindre lokala nyhetsbyråer
2019-06-17FrH611789Fr 2018/19:789Synfält och körkortskrav
2019-06-17FrH611788Fr 2018/19:788LCA-analyser som styrmedel
2019-06-17FrH611787Fr 2018/19:787Licensjakt på varg
2019-06-17FrH611786Fr 2018/19:786Rakel 2.0
2019-06-17FrH611785Fr 2018/19:785Handläggningstiderna på Näringsdepartementet
2019-06-17FrH611784Fr 2018/19:784Domstolsväsendet
2019-06-17FrH611783Fr 2018/19:783Kriminalvårdens samtransporter
2019-06-17BetH601SkU25Bet 2018/19:SkU25Beskattning av uthyrning av vårdpersonal
2019-06-17BetH701KrU2Bet 2019/20:KrU2Public service
2019-06-17BetH601KU20Bet 2018/19:KU20Granskningsbetänkande
2019-06-17BetH701JuU4Bet 2019/20:JuU4Straffet för mord
2019-06-17BetH701JuU3Bet 2019/20:JuU3Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål
2019-06-14MotH6023124Mot 2018/19:3124med anledning av prop. 2018/19:133 En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv
2019-06-14IpH610292Ip 2018/19:292Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet
2019-06-14IpH610291Ip 2018/19:291Vård till vuxna asylsökande
2019-06-14FrH611782Fr 2018/19:782Sportskytte och EU:s vapendirektiv
2019-06-14FrH611781Fr 2018/19:781Sportskytte och EU:s vapendirektiv
2019-06-14FrH611780Fr 2018/19:780Mälardalens högskola
2019-06-14FrH611779Fr 2018/19:779Näringsdepartementets långa handläggningstider
2019-06-14FrH611778Fr 2018/19:778Besöksnäringen och tillgänglighet vid Slottsbacken
2019-06-14FrH611777Fr 2018/19:777Rivning av kulturminnesskyddade byggnader
2019-06-14FrH611776Fr 2018/19:776Budgetunderskott i OS-ansökan
2019-06-14FrH611775Fr 2018/19:775Statistikbrister
2019-06-14FrH611774Fr 2018/19:774Uppföljning av tillkännagivande om kommunernas brottsförebyggande arbete
2019-06-14FrH611773Fr 2018/19:773Reviderad läroplan kring hedersrelaterat våld och förtryck
2019-06-14FrH611772Fr 2018/19:772Minnesdag för armeniska folkmordet (seyfo)
2019-06-14FrH611771Fr 2018/19:771Offentliganställdas anställningstrygghet
2019-06-14DirH7B132Dir 2019:32Den framtida svenska migrationspolitiken
2019-06-14BetH601FiU19Bet 2018/19:FiU19Aktivitetsgrad i fondförvaltning
2019-06-14BetH601AU15Bet 2018/19:AU15ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft
2019-06-14BetH601AU14Bet 2018/19:AU14Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken
2019-06-13PropH603142Prop 2018/19:142Statistik på upphandlingsområdet
2019-06-13MotH6023123Mot 2018/19:3123med anledning av prop. 2018/19:124 En effektivare flytträtt av försäkringssparande
2019-06-13MotH6023122Mot 2018/19:3122med anledning av prop. 2018/19:124 En effektivare flytträtt av försäkringssparande
2019-06-13FrH611770Fr 2018/19:770Medel från Allmänna arvsfonden som gått till radikala organisationer
2019-06-13FrH611769Fr 2018/19:769Försäkringskassans bedömningar kring personlig assistans
2019-06-13FrH611768Fr 2018/19:768Förbud mot omvandlingsterapi
2019-06-13FrH611767Fr 2018/19:767Hbtq-organisationers mötesfrihet
2019-06-13FrH611766Fr 2018/19:766Rätt till vård för barn som är födda genom internationella surrogatarrangemang
2019-06-13FrH611765Fr 2018/19:765Indexuppräkning av bensinskatt
2019-06-13FrH611764Fr 2018/19:764Länsmuseernas ekonomiska situation
2019-06-13FrH611763Fr 2018/19:763Nedläggningen av apoteket i Särna
2019-06-13FrH611762Fr 2018/19:762Mediestödet
2019-06-13FrH611761Fr 2018/19:761Skärpta straff för våldtäkter
2019-06-13FrH611760Fr 2018/19:760Åtgärder mot stöldligor
2019-06-13FrH611759Fr 2018/19:759Tullverkets ANPR-kameror
2019-06-13FrH611758Fr 2018/19:758Grov kvinnofridskränkning
2019-06-13FrH611757Fr 2018/19:757Antisemitismen
2019-06-13DirH7B131Dir 2019:31Bättre konkurrens i bostadsbyggandet
2019-06-13DirH7B130Dir 2019:30Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter
2019-06-13DirH7B129Dir 2019:29Tilläggsdirektiv till 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01)
2019-06-13BetH601SfU26Bet 2018/19:SfU26Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2019-06-13BetH601FiU44Bet 2018/19:FiU44Statens roll på betalningsmarknaden
2019-06-13BetH601FiU43Bet 2018/19:FiU43Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit
2019-06-13BetH601FiU42Bet 2018/19:FiU42Stärkta åtgärder mot penningtvätt
2019-06-13BetH601FiU30Bet 2018/19:FiU30Årsredovisning för staten 2018
2019-06-13BetH601FiU20Bet 2018/19:FiU20Riktlinjer för den ekonomiska politiken
2019-06-13BetH701JuU2Bet 2019/20:JuU2Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen
2019-06-13BetH601AU13Bet 2018/19:AU13Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister
2019-06-13BetH701TU3Bet 2019/20:TU3Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg
2019-06-12SoUH7B332SoU 2019:32Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord
2019-06-12IpH610290Ip 2018/19:290Likvärdiga tillväxt- och konkurrensvillkor till rikets olika delar
2019-06-12FrH611756Fr 2018/19:756Hemliga tvångsmedel
2019-06-12FrH611755Fr 2018/19:755Gränshinder mellan de nordiska länderna
2019-06-12FrH611754Fr 2018/19:754Folkbildningens roll i det framtida nordiska utbildningssamarbetet
2019-06-12FrH611753Fr 2018/19:753Skattefusket i taxinäringen
2019-06-12FrH611752Fr 2018/19:752Konkurrens i taxinäringen
2019-06-12FrH611751Fr 2018/19:751Framtiden för svensk kärnkraft
2019-06-12FrH611750Fr 2018/19:750Utvisning av dömda EU-medborgare
2019-06-12FrH611749Fr 2018/19:749Reglerade friluftsdagar i skolan
2019-06-12FrH611748Fr 2018/19:748Mindre ändringar av ledningars sträckning
2019-06-12BetH601JuU27Bet 2018/19:JuU27Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten
2019-06-12BetH601KU32Bet 2018/19:KU32Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2018, m.m.
2019-06-12BetH601KU27Bet 2018/19:KU27Fri- och rättigheter, m.m.
2019-06-11RiRH7B519RiR 2019:19Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen?
2019-06-11PropH603149Prop 2018/19:149Återkallelse av proposition 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
2019-06-11PropH603139Prop 2018/19:139Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål
2019-06-11PropH603138Prop 2018/19:138Straffet för mord
2019-06-11PropH603126Prop 2018/19:126Ändring i det nordiska skatteavtalet
2019-06-11MotH6023121Mot 2018/19:3121med anledning av skr. 2018/19:135 Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum
2019-06-11MotH6023120Mot 2018/19:3120med anledning av skr. 2018/19:122 Det kyrkliga kulturarvet
2019-06-11MotH6023119Mot 2018/19:3119med anledning av skr. 2018/19:120 Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken
2019-06-11MotH6023118Mot 2018/19:3118med anledning av skr. 2018/19:122 Det kyrkliga kulturarvet
2019-06-11MotH6023117Mot 2018/19:3117med anledning av skr. 2018/19:122 Det kyrkliga kulturarvet
2019-06-11MotH6023116Mot 2018/19:3116med anledning av skr. 2018/19:122 Det kyrkliga kulturarvet
2019-06-11MotH6023115Mot 2018/19:3115med anledning av skr. 2018/19:135 Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum
2019-06-11IpH610289Ip 2018/19:289En tydlig sjukförsäkringsprocess
2019-06-11FrH611747Fr 2018/19:747Agenda 2030
2019-06-11FrH611746Fr 2018/19:746Brister i effektivt användande av svenskt biståndsmedel
2019-06-11FrH611745Fr 2018/19:745Pedagogisk omsorg
2019-06-11FrH611744Fr 2018/19:744Advokaters ersättningskrav
2019-06-11FrH611743Fr 2018/19:743Kompensation till flygresenärer
2019-06-11FrH611742Fr 2018/19:742Det ökande försörjningsstödet
2019-06-11FrH611741Fr 2018/19:741Konferens i Rabat
2019-06-11FrH611740Fr 2018/19:740Moms på djurfoder
2019-06-11FrH611739Fr 2018/19:739Flyget och expertisen
2019-06-11FrH611738Fr 2018/19:738Sveriges utvisningspolitik
2019-06-11FrH611737Fr 2018/19:737Skatteregler för jobbpendlarna
2019-06-11FrH611736Fr 2018/19:736Trafikverkets flytt
2019-06-11FrH611735Fr 2018/19:735Säkerställande av att skolplikten gäller samtliga barn
2019-06-11BetH601JuU29Bet 2018/19:JuU29Vapenfrågor
2019-06-11BetH601JuU28Bet 2018/19:JuU28Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt
2019-06-11BetH601NU16Bet 2018/19:NU16Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan
2019-06-11BetH601NU15Bet 2018/19:NU15Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea
2019-06-10SoUH7B330SoU 2019:30Moderna tillståndsprocesser för elnät
2019-06-10PropH603136Prop 2018/19:136Ett modernt public service nära publiken - villkor 2020-2025
2019-06-10IpH610288Ip 2018/19:288Exportkreditnämndens regelverk
2019-06-10IpH610287Ip 2018/19:287Rekrytering av deltidsbrandmän
2019-06-10IpH610286Ip 2018/19:286SJ:s biljettförsäljningskanaler
2019-06-10IpH610285Ip 2018/19:285Elsparkcyklar i stadsmiljöer
2019-06-10IpH610284Ip 2018/19:284Momsbeläggning av sjukvårdstjänster
2019-06-10IpH610283Ip 2018/19:283Säkerheten kring en tjänstehubb på energimarknaden
2019-06-10IpH610282Ip 2018/19:282Socialförsäkringssystemet för företagare
2019-06-10FrH611734Fr 2018/19:734Dataskyddsförordningen
2019-06-10FrH611733Fr 2018/19:733Vardagsbrott inom handeln
2019-06-10FrH611732Fr 2018/19:732E-recept i Norden
2019-06-10FrH611731Fr 2018/19:731Vegetarisk lunch
2019-06-10BetH601TU17Bet 2018/19:TU17Järnvägsfrågor
2019-06-07FrH611730Fr 2018/19:730Energiskatt
2019-06-07BetH601TU19Bet 2018/19:TU19Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev
2019-06-07BetH601TU18Bet 2018/19:TU18Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur
2019-06-07BetH601CU18Bet 2018/19:CU18Fler tillval för hyresgäster
2019-06-07BetH601CU17Bet 2018/19:CU17Åtgärder mot handel med hyreskontrakt
2019-06-06FrH611729Fr 2018/19:729Fiskerättsägares intrångsersättning
2019-06-06FrH611728Fr 2018/19:728Luftrum och luftrumsklasser
2019-06-06FrH611727Fr 2018/19:727Sydvästlänken
2019-06-06FrH611726Fr 2018/19:726Massakern vid Himmelska fridens torg
2019-06-06FrH611725Fr 2018/19:725Körkort för vattenskotrar
2019-06-06FrH611724Fr 2018/19:724Fossilgasterminalen i Göteborg
2019-06-06FrH611723Fr 2018/19:723Domen mot Amirsalar Davoudi
2019-06-06FrH611722Fr 2018/19:722Inkludering av barn med särskilda diagnoser
2019-06-06FrH611721Fr 2018/19:721Fredsprocessen i Colombia
2019-06-05SoUH7B329SoU 2019:29God och nära vård
2019-06-05SoUH7B328SoU 2019:28Komplementär och alternativ medicin och vård
2019-06-05RiRH7B518RiR 2019:18Arbetsförmedlingens matchningsarbete – svag kunskapsbas och brister i styrningen
2019-06-05MotH6023114Mot 2018/19:3114med anledning av prop. 2018/19:124 En effektivare flytträtt av försäkringssparande
2019-06-05IpH610281Ip 2018/19:281Butiksstölder
2019-06-05IpH610280Ip 2018/19:280Nedrustningsmötet
2019-06-05IpH610279Ip 2018/19:279Kommunernas ekonomi
2019-06-05IpH610278Ip 2018/19:278NKS och det nationella uppdraget
2019-06-05IpH610277Ip 2018/19:277Sveriges utvisningspolitik
2019-06-05IpH610276Ip 2018/19:276Sjukvård för vuxna som olovligen vistas i Sverige
2019-06-05IpH610275Ip 2018/19:275Straffbeskattning av folket på landsbygden
2019-06-05IpH610274Ip 2018/19:274Försäljning av sälprodukter
2019-06-05IpH610273Ip 2018/19:273Grundläggande behov och assistansberättigande
2019-06-05IpH610272Ip 2018/19:272Skattebelastningen på privatbilismen
2019-06-05IpH610271Ip 2018/19:271Möjliggörande av allmän jakt på skarv
2019-06-05IpH610270Ip 2018/19:270Kompetens för utryckningsförare
2019-06-05FrH611720Fr 2018/19:720Skatteverkets utredningar av kriminella och terrorfinansiärer
2019-06-05FrH611719Fr 2018/19:719Tullverkets kontroll
2019-06-05FrH611718Fr 2018/19:718Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet
2019-06-05FrH611717Fr 2018/19:717Bristande sammanhållning i rättskedjan
2019-06-05FrH611716Fr 2018/19:716Hedersrelaterat våld och förtryck
2019-06-05FrH611715Fr 2018/19:715Särbehandling inom bostadspolitiken
2019-06-05FrH611714Fr 2018/19:714Regeringens sjukförsäkringspolitik
2019-06-05FrH611713Fr 2018/19:713Företagshälsovårdens kompetensförsörjning
2019-06-05FrH611712Fr 2018/19:712Ersättning till Kriminialvården för merkostnader
2019-06-05FrH611711Fr 2018/19:711Effektbrist
2019-06-05FrH611710Fr 2018/19:710Tillgång till geodata för att förebygga och bekämpa skogsbränder
2019-06-05FrH611709Fr 2018/19:709Färjor med rälskapacitet
2019-06-05FrH611708Fr 2018/19:708Ekologisk mättnad
2019-06-05FrH611707Fr 2018/19:707Utländska doktorander
2019-06-05FrH611706Fr 2018/19:706Upprustning av Inlandsbanan
2019-06-05DirH7B128Dir 2019:28Tilläggsdirektiv till utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08)
2019-06-05DirH7B127Dir 2019:27Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv - för tillväxt och innovation (N 2018:03)
2019-06-05DirH7B126Dir 2019:26Utvidgningar av rutavdraget
2019-06-05BetH601UbU17Bet 2018/19:UbU17Frågor om otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier
2019-06-05BetH601UbU16Bet 2018/19:UbU16Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan
2019-06-05BetH601SfU25Bet 2018/19:SfU25Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit
2019-06-05BetH601MJU17Bet 2018/19:MJU17Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020
2019-06-05BetH601FiU24Bet 2018/19:FiU24Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016-2018
2019-06-05BetH601UU12Bet 2018/19:UU12Säkerhetspolitik
2019-06-05BetH601UU9Bet 2018/19:UU9Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2019-06-04SoUH7B334SoU 2019:34Förbättrat skydd för totalförsvaret
2019-06-04SoUH7B325SoU 2019:25Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet
2019-06-04PropH603129Prop 2018/19:129Riksrevisionens rapport om säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning
2019-06-04BetH601UbU21Bet 2018/19:UbU21Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
2019-06-04BetH601UbU19Bet 2018/19:UbU19Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2018
2019-06-04BetH601UbU18Bet 2018/19:UbU18Myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades
2019-06-04BetH601SoU20Bet 2018/19:SoU20Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer
2019-06-04BetH601MJU18Bet 2018/19:MJU18Miljömålen - med sikte på framtiden
2019-06-04BetH601AU12Bet 2018/19:AU12Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år
2019-06-03SoUH7B331SoU 2019:31F-skattesystemet - en översyn
2019-06-03SoUH7B326SoU 2019:26Organbevarande behandling
2019-06-03SoUH7B324SoU 2019:24Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete
2019-06-03PropH603132Prop 2018/19:132Ett starkare skydd för välfärdssystemen
2019-06-03BetH601SkU23Bet 2018/19:SkU23Redovisning av skatteutgifter 2019
2019-06-03BetH701FiU6Bet 2019/20:FiU6AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018
2019-05-31IpH610269Ip 2018/19:269Skatteverkets minskade prioritering av brottslighet
2019-05-31FrH611705Fr 2018/19:705Effektivare utnyttjande av optikers kompetens
2019-05-31FrH611704Fr 2018/19:704Försäkringskassans tillämpning av socialförsäkringsbalken
2019-05-31FrH611703Fr 2018/19:703Den dolda folksjukdomen migrän
2019-05-31FrH611702Fr 2018/19:702Export av socialt utsatta människor
2019-05-31FrH611701Fr 2018/19:701Avgiftsbelagda kontantuttag
2019-05-31BetH601TU16Bet 2018/19:TU16Väg- och fordonsfrågor
2019-05-29SoUH7B327SoU 2019:27Rasistiska symboler. Praxisgenomgång och analys
2019-05-29PropH603137Prop 2018/19:137Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg
2019-05-29PropH603130Prop 2018/19:130Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018
2019-05-29PropH603124Prop 2018/19:124En effektivare flytträtt av försäkringssparande
2019-05-29MotH6023113Mot 2018/19:3113med anledning av skr. 2018/19:121 Riksrevisionens rapport om Klimatklivet
2019-05-29MotH6023112Mot 2018/19:3112med anledning av skr. 2018/19:121 Riksrevisionens rapport om Klimatklivet
2019-05-29MotH6023111Mot 2018/19:3111med anledning av skr. 2018/19:121 Riksrevisionens rapport om Klimatklivet
2019-05-29FrH611700Fr 2018/19:700Elektrifiering av flyget
2019-05-29FrH611699Fr 2018/19:699Vildsvin med höga cesiumvärden
2019-05-29FrH611698Fr 2018/19:698Bredbandsmålet
2019-05-29DirH7B125Dir 2019:25Tilläggsdirektiv till Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02)
2019-05-29DirH7B124Dir 2019:24Genomförande av visselblåsardirektivet
2019-05-29BetH601UFöU3Bet 2018/19:UFöU3Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2019-05-29BetH601MJU16Bet 2018/19:MJU16Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter
2019-05-29BetH601UU14Bet 2018/19:UU14Norden
2019-05-29BetH601TU14Bet 2018/19:TU14Sjöfartsfrågor
2019-05-29BetH601NU14Bet 2018/19:NU14Energipolitik
2019-05-29BetH601KU37Bet 2018/19:KU37Granskning av meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom EU
2019-05-29BetH601KU33Bet 2018/19:KU33Indelning i utgiftsområden
2019-05-28PropH603134Prop 2018/19:134Förbättrat grundskydd för pensionärer
2019-05-28PropH603133Prop 2018/19:133En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv
2019-05-28PropH603131Prop 2018/19:131Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket
2019-05-28BetH601NU13Bet 2018/19:NU13Handelspolitik
2019-05-28BetH601CU19Bet 2018/19:CU19Större frihet att bygga altaner
2019-05-27PropH603127Prop 2018/19:127Skyddsobjekt och obemannade farkoster
2019-05-27IpH610268Ip 2018/19:268Bra väginfrastruktur i hela landet
2019-05-27FrH611697Fr 2018/19:697Höghastighetståg kontra regional tågtrafik
2019-05-27FrH611696Fr 2018/19:696Sveriges relationer till Israel
2019-05-27FrH611695Fr 2018/19:695Erkännandet av Palestina och Sveriges bidrag till fredsprocessen
2019-05-27FrH611694Fr 2018/19:694Flytt av Trafikverkets kontor närmare Göteborg
2019-05-27FrH611693Fr 2018/19:693Trafikverkets flytt av kontor närmare Göteborg
2019-05-27BetH601SkU22Bet 2018/19:SkU22Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin
2019-05-27BetH601SkU20Bet 2018/19:SkU20Höjt tak för RUT-avdrag
2019-05-24MotH6023110Mot 2018/19:3110med anledning av prop. 2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2019-05-24MotH6023109Mot 2018/19:3109med anledning av prop. 2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2019-05-24MotH6023108Mot 2018/19:3108med anledning av prop. 2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2019-05-24MotH6023107Mot 2018/19:3107med anledning av prop. 2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2019-05-24IpH610267Ip 2018/19:267Anstaltsplatser utomlands
2019-05-24IpH610266Ip 2018/19:266Tillgången till byggbar mark
2019-05-24IpH610265Ip 2018/19:265Bosparande för unga
2019-05-24IpH610264Ip 2018/19:264Attraktivare tomträtter
2019-05-24FrH611692Fr 2018/19:692Biologisk mångfald
2019-05-24FrH611691Fr 2018/19:691Stångådalsbanan
2019-05-24FrH611690Fr 2018/19:690Skärpta straff för våldtäkter
2019-05-24FrH611689Fr 2018/19:689Gränsarbetare i Norden
2019-05-24FrH611688Fr 2018/19:688FN-register över företag i relation med illegala bosättningar
2019-05-24FrH611687Fr 2018/19:687Inställt firande av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
2019-05-23RiRH7B516RiR 2019:16Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen
2019-05-23PropH603135Prop 2018/19:135Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum
2019-05-23MotH6023106Mot 2018/19:3106med anledning av prop. 2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2019-05-23DirH7B123Dir 2019:23Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06)
2019-05-23BetH601SoU18Bet 2018/19:SoU18Reglering av alkoglass m.fl. produkter
2019-05-22PropH603120Prop 2018/19:120Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken
2019-05-22IpH610263Ip 2018/19:263Bemötande av patienter med diagnosen ME
2019-05-22FrH611686Fr 2018/19:686Utökat tjänstemannaansvar
2019-05-22FrH611685Fr 2018/19:685Otillräckligt skyddade personuppgifter
2019-05-22FrH611684Fr 2018/19:684Läkarstudenter som hoppar av studier
2019-05-22BetH601SkU21Bet 2018/19:SkU21Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
2019-05-22BetH601SkU19Bet 2018/19:SkU19Vissa inkomstskatteändringar
2019-05-22BetH601TU12Bet 2018/19:TU12Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet
2019-05-21RiRH7B515RiR 2019:15Styrningen av rättskedjan
2019-05-21PropH603125Prop 2018/19:125Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen
2019-05-21PropH603122Prop 2018/19:122Det kyrkliga kulturarvet
2019-05-21IpH610262Ip 2018/19:262Arlandas framtid
2019-05-21IpH610261Ip 2018/19:261Granbarkborre
2019-05-21IpH610260Ip 2018/19:260Fossilgasterminalen i Göteborg
2019-05-21FrH611683Fr 2018/19:683Brott på byggarbetsplatser
2019-05-21FrH611682Fr 2018/19:682Stigande bensinpris
2019-05-21FrH611681Fr 2018/19:681Vindkraftsparker och havsplanering
2019-05-21FrH611680Fr 2018/19:680Taxameterfusk inom taxinäringen
2019-05-21FrH611679Fr 2018/19:679Statliga bolags sponsring av sport- och idrottsevenemang
2019-05-21FrH611678Fr 2018/19:678Svenska barn i norra Syrien
2019-05-21FrH611677Fr 2018/19:677Höjningen av farledsavgifterna
2019-05-21FrH611676Fr 2018/19:676Risk för "renovräkningar" i Stockholm
2019-05-21FrH611675Fr 2018/19:675Arlandas framtid
2019-05-21FrH611674Fr 2018/19:674Ledamot i Arlandarådet
2019-05-21FrH611673Fr 2018/19:673Revidering av den svenska flygstrategin
2019-05-21BetH701FiU9Bet 2019/20:FiU9Riksrevisorernas årliga rapport 2019
2019-05-20IpH610259Ip 2018/19:259Lagföring av IS-medlemmar
2019-05-20IpH610258Ip 2018/19:258Förhandsprövning
2019-05-20IpH610257Ip 2018/19:257Avvikande personnummer
2019-05-20FrH611672Fr 2018/19:672Förbättring av verksamheterna i barnahus
2019-05-20FrH611671Fr 2018/19:671Stöd från Sida till statsaktörer som bryter mot mänskliga rättigheter
2019-05-20FrH611670Fr 2018/19:670Kostnad för besiktning av biogasbilar
2019-05-20FrH611669Fr 2018/19:669Bokföringsnämndens godkännande av felaktiga verifikationer
2019-05-20FrH611668Fr 2018/19:668Restnoteringar av läkemedel
2019-05-20FrH611667Fr 2018/19:667Reglering av estetiska behandlingar
2019-05-20FrH611666Fr 2018/19:666Färdplan Arlanda
2019-05-20BetH601MJU15Bet 2018/19:MJU15Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon
2019-05-20BetH601TU15Bet 2018/19:TU15Luftfartsfrågor
2019-05-17MotH6023105Mot 2018/19:3105Ökad risk för effektbrist och minskad leveranssäkerhet då kärnkraft läggs ned (väckt enligt 9 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)
2019-05-17MotH6023104Mot 2018/19:3104med anledning av prop. 2018/19:118 Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit
2019-05-17IpH610256Ip 2018/19:256Strategin för romsk inkludering
2019-05-17IpH610255Ip 2018/19:255Slöjförbud i den svenska för- och grundskolan
2019-05-17IpH610254Ip 2018/19:254Transnationella företags ansvar för mänskliga rättigheter
2019-05-17IpH610253Ip 2018/19:253Förstelärare i utanförskapsområden
2019-05-17IpH610252Ip 2018/19:252Behov av statlig samordnare för stadsomvandlingen i Kiruna
2019-05-17IpH610251Ip 2018/19:251Påtryckningar mot Försäkringskassan
2019-05-17IpH610250Ip 2018/19:250Påtryckningar mot Försäkringskassan
2019-05-17IpH610249Ip 2018/19:249Påtryckningar mot Försäkringskassan
2019-05-17IpH610248Ip 2018/19:248Påtryckningar mot Försäkringskassan
2019-05-17IpH610247Ip 2018/19:247Påtryckningar mot Försäkringskassan
2019-05-17IpH610246Ip 2018/19:246Påtryckningar mot Försäkringskassan
2019-05-17IpH610245Ip 2018/19:245Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler
2019-05-17IpH610244Ip 2018/19:244Påtryckningar mot Försäkringskassan
2019-05-17IpH610243Ip 2018/19:243Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler
2019-05-17IpH610242Ip 2018/19:242Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler
2019-05-17FrH611665Fr 2018/19:665Lagen om särskild utlänningskontroll
2019-05-17FrH611664Fr 2018/19:664Avsaknaden av förskoleklasser för elever som tillhör särskolan
2019-05-17FrH611663Fr 2018/19:663Yrkesförbud för partiellt synskadade förare
2019-05-17FrH611662Fr 2018/19:662Upprustning av leder i fjällområden
2019-05-17FrH611661Fr 2018/19:661Konsekvent hantering vid beskrivning av hälsofördelar
2019-05-17FrH611660Fr 2018/19:660Tåg från Robertsfors till Umeå och Skellefteå
2019-05-17BetH601UbU20Bet 2018/19:UbU20Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd
2019-05-17BetH601FiU40Bet 2018/19:FiU40Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
2019-05-16PropH603121Prop 2018/19:121Riksrevisionens rapport om Klimatklivet
2019-05-16MotH6023103Mot 2018/19:3103med anledning av framst. 2018/19:RB4 Statistik över hushållens tillgångar och skulder
2019-05-16IpH610241Ip 2018/19:241Sjukvård för vuxna som vistas olovligen i Sverige
2019-05-16IpH610240Ip 2018/19:240Straffbeskattning av folket på landsbygden
2019-05-16IpH610239Ip 2018/19:239Ungas möjligheter till bostad
2019-05-16IpH610238Ip 2018/19:238De osynliggjorda utlandsfödda kvinnorna
2019-05-16FrH611659Fr 2018/19:659Skolverkets kostpolicy
2019-05-16FrH611658Fr 2018/19:658Åtgärder mot växande antisemitism
2019-05-16FrH611657Fr 2018/19:657Skyddsjakt på skarv
2019-05-16FrH611656Fr 2018/19:656Mor Gabriel-klostret i Turkiet
2019-05-16FrH611655Fr 2018/19:655Kommunal skatteplanering
2019-05-16FrH611654Fr 2018/19:654Kommunal skatteplanering
2019-05-16FrH611653Fr 2018/19:653Rekrytering av deltidsbrandmän
2019-05-16FrH611652Fr 2018/19:652C-körkort inom räddningstjänsten
2019-05-16DirH7B122Dir 2019:22Ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag
2019-05-16DirH7B121Dir 2019:21Tilläggsdirektiv till Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)
2019-05-16BetH601SfU14Bet 2018/19:SfU14Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet
2019-05-16BetH601JuU26Bet 2018/19:JuU26Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet - anpassningar till EU:s dataskyddsreform
2019-05-16BetH601FiU38Bet 2018/19:FiU38Vissa betaltjänstfrågor
2019-05-16BetH701MJU3Bet 2019/20:MJU3Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn
2019-05-16BetH701CU2Bet 2019/20:CU2Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport
2019-05-15IpH610237Ip 2018/19:237Svensk film
2019-05-15IpH610236Ip 2018/19:236Bristande cybersäkerhet
2019-05-15FrH611651Fr 2018/19:651Utökat tjänstemannaansvar
2019-05-15FrH611650Fr 2018/19:650Främjande av handel med Somaliland
2019-05-15FrH611649Fr 2018/19:649Rekommendationer från Greco
2019-05-15FrH611648Fr 2018/19:648Åldersfaktor i sjukersättningen
2019-05-15BetH601SoU19Bet 2018/19:SoU19Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken
2019-05-15BetH701MJU4Bet 2019/20:MJU4Riksrevisionens rapport om Klimatklivet
2019-05-14RiRH7B514RiR 2019:14Enklare att starta företag – statliga insatser för en digital process
2019-05-14PropH603117Prop 2018/19:117Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna
2019-05-14IpH610235Ip 2018/19:235Ahmadreza Djalali
2019-05-14IpH610234Ip 2018/19:234Sveriges utvisningspolitik
2019-05-14FrH611647Fr 2018/19:647Ökad brottslighet i handeln
2019-05-14FrH611646Fr 2018/19:646Kommunal skatteplanering
2019-05-14FrH611645Fr 2018/19:645Översyn av lagstiftningen för att förhindra kommunal skatteplanering
2019-05-14FrH611644Fr 2018/19:644Analys av de nya reglerna för återvinning
2019-05-14FrH611643Fr 2018/19:643Starta-eget-aktiviteter hos Arbetsförmedlingen
2019-05-14FrH611642Fr 2018/19:642Hushållsnära insamling
2019-05-14BetH601SkU18Bet 2018/19:SkU18Avskaffad särskild löneskatt för äldre
2019-05-14BetH701TU2Bet 2019/20:TU2Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg
2019-05-13IpH610233Ip 2018/19:233Ytterligare krav i handelsavtal
2019-05-13FrH611641Fr 2018/19:641Brist på veterinärer med specialistkompetens
2019-05-13FrH611640Fr 2018/19:640Bristen på veterinärer och djursjukvårdare
2019-05-13FrH611639Fr 2018/19:639Risken för stängda djursjukhus och akutmottagningar
2019-05-13FrH611638Fr 2018/19:638Utsläppen från lastbilar
2019-05-10MotH6023102Mot 2018/19:3102med anledning av prop. 2018/19:105 Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister
2019-05-10IpH610232Ip 2018/19:232Finansiering av behandling vid sällsynta sjukdomar
2019-05-10IpH610231Ip 2018/19:231Framtiden för svenskt sportskytte
2019-05-10FrH611637Fr 2018/19:637Flygskatt
2019-05-10FrH611636Fr 2018/19:636Tung transport med kran
2019-05-10FrH611635Fr 2018/19:635Tillkännagivanden inom filmpolitiken
2019-05-10FrH611634Fr 2018/19:634Handlingsplan mot socker
2019-05-10FrH611633Fr 2018/19:633Agenda 2030-delegationens slutrapport
2019-05-10FrH611632Fr 2018/19:632Kötid för sjuksköterskor
2019-05-10FrH611631Fr 2018/19:631Ökad byråkrati för vapenägare
2019-05-10FrH611630Fr 2018/19:630Störande bilmusik
2019-05-10FrH611629Fr 2018/19:629Bostadstillägget
2019-05-10BetH601SoU22Bet 2018/19:SoU22Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel
2019-05-10BetH601SoU21Bet 2018/19:SoU21Ändringar av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering
2019-05-10BetH601JuU25Bet 2018/19:JuU25Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning
2019-05-10BetH601JuU23Bet 2018/19:JuU23Stärkt ordning och säkerhet i domstol
2019-05-10BetH601TU13Bet 2018/19:TU13Kollektivtrafik
2019-05-10BetH601SoU8Bet 2018/19:SoU8Hälso- och sjukvårdsfrågor
2019-05-10BetH601KU34Bet 2018/19:KU34Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder
2019-05-10BetH601KU30Bet 2018/19:KU30Författningsfrågor
2019-05-10BetH601KU29Bet 2018/19:KU29Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor
2019-05-10BetH601KU28Bet 2018/19:KU28Offentlig förvaltning
2019-05-10BetH601KU22Bet 2018/19:KU22Riksdagens arbetsformer
2019-05-10BetH601CU16Bet 2018/19:CU16Nya EU-regler om aktieägares rättigheter
2019-05-09PropH603128Prop 2018/19:128Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2019-05-09MotH6023101Mot 2018/19:3101med anledning av prop. 2018/19:105 Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister
2019-05-09IpH610230Ip 2018/19:230Stärkande av äganderätten i Sverige
2019-05-09IpH610229Ip 2018/19:229Sveriges virkesförsörjning till industrin
2019-05-09IpH610228Ip 2018/19:228Höjning av skatten på bensin och diesel
2019-05-09IpH610227Ip 2018/19:227Fredsprocessen i Mellanöstern
2019-05-09FrH611628Fr 2018/19:628Propositionen om vapendirektivet
2019-05-09FrH611627Fr 2018/19:627Sveriges utvisningspolitik
2019-05-09BetH601KrU12Bet 2018/19:KrU12Allmänna kulturfrågor
2019-05-09BetH601KrU11Bet 2018/19:KrU11Kulturskaparnas villkor
2019-05-09BetH601KrU10Bet 2018/19:KrU10Idrott och friluftsliv
2019-05-09BetH601JuU24Bet 2018/19:JuU24Skärpt straff för subventionsmissbruk
2019-05-08SoUH7B323SoU 2019:23Styrkraft i funktionshinderspolitiken
2019-05-08MotH6023100Mot 2018/19:3100med anledning av skr. 2018/19:114 Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2019-05-08MotH6023099Mot 2018/19:3099med anledning av skr. 2018/19:114 Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2019-05-08MotH6023098Mot 2018/19:3098med anledning av skr. 2018/19:113 Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev
2019-05-08IpH610226Ip 2018/19:226Beredskap för skogsbränder i sommar
2019-05-08IpH610225Ip 2018/19:225Vaccinationer och bioterrorberedskap
2019-05-08FrH611626Fr 2018/19:626Den europeiska åklagarmyndigheten Eppo
2019-05-08FrH611625Fr 2018/19:625Åtgärder för att minska sjukskrivningarna
2019-05-08FrH611624Fr 2018/19:624Regeringens reformering av lärarutbildningen
2019-05-08FrH611623Fr 2018/19:623Paragraf 3-områden
2019-05-08FrH611622Fr 2018/19:622Antisemitismen i Sverige
2019-05-08FrH611621Fr 2018/19:621Antisemitiska strömningar i Malmö
2019-05-08FrH611620Fr 2018/19:620Ombyggnationen av E4 genom Nordanstig
2019-05-08FrH611619Fr 2018/19:619Rehabiliteringskedjan
2019-05-08FrH611618Fr 2018/19:618Nya isbrytare
2019-05-08FrH611617Fr 2018/19:617Skärpta straff för våldtäkt
2019-05-08FrH611616Fr 2018/19:616Landbaserad laxodling i Sverige
2019-05-07BetH601FiU39Bet 2018/19:FiU39Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar
2019-05-06IpH610224Ip 2018/19:224Effektbrist
2019-05-06FrH611615Fr 2018/19:615Näringslivets roll i totalförsvaret
2019-05-06FrH611614Fr 2018/19:614Flytt av folkbildningsanslagen
2019-05-06FrH611613Fr 2018/19:613Terrorklassning av Muslimska brödraskapet
2019-05-06FrH611612Fr 2018/19:612Brist på militära övningsplatser i Kalmar län
2019-05-06BetH601JuU21Bet 2018/19:JuU21Genomförande av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor
2019-05-06BetH601NU12Bet 2018/19:NU12Elmarknadsfrågor
2019-05-03SoUH7B318SoU 2019:18För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering - Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
2019-05-03IpH610223Ip 2018/19:223Antikorruptionsarbetet i EU
2019-05-03IpH610222Ip 2018/19:222Dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo
2019-05-03IpH610221Ip 2018/19:221Föräldrastödsprogram
2019-05-03IpH610220Ip 2018/19:220Kommunernas ekonomi
2019-05-03FrH611611Fr 2018/19:611Brott mot företagare
2019-05-03FrH611610Fr 2018/19:610Transportstyrelsens kontroller
2019-05-03FrH611609Fr 2018/19:609Transportstyrelsens företagskontroller
2019-05-03FrH611608Fr 2018/19:608Människor som slussas mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
2019-05-03FrH611607Fr 2018/19:607Omlokalisering av Polismyndigheten
2019-05-03FrH611606Fr 2018/19:606Gängkriminellas våldsdåd
2019-05-03FrH611605Fr 2018/19:605Slopad straffrabatt för unga
2019-05-03BetH601UbU14Bet 2018/19:UbU14Forskning
2019-05-03BetH601UbU13Bet 2018/19:UbU13Högskolan
2019-05-03BetH601MJU14Bet 2018/19:MJU14Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid
2019-05-03BetH601KU36Bet 2018/19:KU36Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag
2019-05-03BetH601AU10Bet 2018/19:AU10Arbetsmiljö och arbetstid
2019-05-03BetH601AU9Bet 2018/19:AU9Arbetsrätt
2019-05-02RiRH7B513RiR 2019:13Grundsärskolans kunskapsuppdrag – styrning, stöd och uppföljning
2019-05-02PropH603118Prop 2018/19:118Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit
2019-05-02IpH610219Ip 2018/19:219Förändring av EU:s statsstödsregler
2019-05-02IpH610218Ip 2018/19:218Rapporterna om flyget
2019-05-02IpH610217Ip 2018/19:217Feministisk utrikespolitik och hbtq
2019-05-02IpH610216Ip 2018/19:216Förebyggande åtgärder mot vattenbrist och torka
2019-05-02FrH611604Fr 2018/19:604Indraget medborgarskap för grova brott
2019-05-02FrH611603Fr 2018/19:603Nya regler för skytteverksamhet
2019-05-02FrH611602Fr 2018/19:602Försvarsmaktens arbete med säkerhetsprövningar
2019-05-02FrH611601Fr 2018/19:601Religiös påverkan på utbildningen
2019-05-02FrH611600Fr 2018/19:600Nationell dag för att minnas seyfos offer
2019-05-02FrH611599Fr 2018/19:599Parisavtalet och handel med USA
2019-05-02DirH7B120Dir 2019:20Bättre förutsättningar för tillgång till och vidareutnyttjande av öppna data och offentlig digital information
2019-05-02BetH601SkU24Bet 2018/19:SkU24Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik
2019-05-02BetH601SfU22Bet 2018/19:SfU22Pensioner
2019-05-02BetH601SfU21Bet 2018/19:SfU21Ekonomisk familjepolitik
2019-05-02BetH601SfU20Bet 2018/19:SfU20Socialförsäkringsfrågor
2019-05-02BetH601FiU36Bet 2018/19:FiU36Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag
2019-05-02BetH601NU11Bet 2018/19:NU11Mineralpolitik
2019-05-02BetH601CU15Bet 2018/19:CU15Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning
2019-04-30PropH603116Prop 2018/19:116Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg
2019-04-30MotH6023097Mot 2018/19:3097med anledning av prop. 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019
2019-04-30MotH6023096Mot 2018/19:3096med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition
2019-04-30IpH610215Ip 2018/19:215Trygga familje- och jourhem
2019-04-30IpH610214Ip 2018/19:214Kommunala åtgärder för återvändande IS-terrorister
2019-04-30IpH610213Ip 2018/19:213Ahmadreza Djalali
2019-04-30FrH611598Fr 2018/19:598Genomförandet av ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv
2019-04-30FrH611597Fr 2018/19:597Positionsbestämning av personer i känslig verksamhet
2019-04-30FrH611596Fr 2018/19:596Rättigheter för barn som fötts utomlands genom värdmoderskap
2019-04-30FrH611595Fr 2018/19:595Framtidens blåljuskommunikation och Rakel G2
2019-04-29SoUH7B322SoU 2019:22Sveriges miljöövervakning - dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning
2019-04-29SoUH7B320SoU 2019:20Stärkt kompetens i vård och omsorg
2019-04-29SoUH7B319SoU 2019:19Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd
2019-04-29MotH6023095Mot 2018/19:3095med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition
2019-04-29MotH6023094Mot 2018/19:3094med anledning av prop. 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019
2019-04-29MotH6023093Mot 2018/19:3093med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition
2019-04-29MotH6023092Mot 2018/19:3092med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition
2019-04-29FrH611594Fr 2018/19:594Stärkt äganderätt
2019-04-29FrH611593Fr 2018/19:593Lokaluthyrning till icke momspliktig verksamhet
2019-04-29FrH611592Fr 2018/19:592Sveriges deltagande på världsutställningen Expo 2020 i Dubai
2019-04-29FrH611591Fr 2018/19:591Nordiska doktorandprogram
2019-04-29FrH611590Fr 2018/19:590Ny och uppdaterad nationell cancerstrategi
2019-04-29FrH611589Fr 2018/19:589Trafikverkets upphandling av transportpolitiskt motiverad flygtrafik
2019-04-29FrH611588Fr 2018/19:588Den nya vårdskatten
2019-04-29FrH611587Fr 2018/19:587Uppvisning av terrängfordon
2019-04-26MotH6023091Mot 2018/19:3091med anledning av skr. 2018/19:104 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018
2019-04-26MotH6023090Mot 2018/19:3090med anledning av skr. 2018/19:104 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018
2019-04-26MotH6023089Mot 2018/19:3089med anledning av skr. 2018/19:104 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018
2019-04-26MotH6023088Mot 2018/19:3088med anledning av skr. 2018/19:110 Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov
2019-04-26IpH610212Ip 2018/19:212Ungas möjligheter till bostad
2019-04-26IpH610211Ip 2018/19:211Klimatlagen och mobilitet
2019-04-26FrH611586Fr 2018/19:586Kompetens för utryckningsförare
2019-04-26FrH611585Fr 2018/19:585Andrahandsbiljetter
2019-04-26FrH611584Fr 2018/19:584Pråmtrafik som ett femte trafikslag
2019-04-26FrH611583Fr 2018/19:583Rutiner för handläggning av bilstöd
2019-04-26FrH611582Fr 2018/19:582Information om rökfria utomhusmiljöer
2019-04-26FrH611581Fr 2018/19:581Pensionärer hos Kronofogden
2019-04-26FrH611580Fr 2018/19:580Sveriges miljö- och klimatmål
2019-04-26BetH601SkU17Bet 2018/19:SkU17Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
2019-04-26BetH601JuU22Bet 2018/19:JuU22En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden
2019-04-26BetH601JuU16Bet 2018/19:JuU16Terrorism
2019-04-26BetH601UU13Bet 2018/19:UU13Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
2019-04-26BetH601CU13Bet 2018/19:CU13Fastighetsrätt
2019-04-25PropH603119Prop 2018/19:119Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit
2019-04-25PropH603105Prop 2018/19:105Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister
2019-04-25MotH6023087Mot 2018/19:3087med anledning av prop. 2018/19:107 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt
2019-04-25MotH6023086Mot 2018/19:3086med anledning av prop. 2018/19:108 Fler tillval för hyresgäster
2019-04-25MotH6023085Mot 2018/19:3085med anledning av prop. 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019
2019-04-25MotH6023084Mot 2018/19:3084med anledning av prop. 2018/19:107 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt
2019-04-25MotH6023083Mot 2018/19:3083med anledning av prop. 2018/19:107 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt
2019-04-25MotH6023082Mot 2018/19:3082med anledning av skr. 2018/19:97 Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken
2019-04-25IpH610210Ip 2018/19:210Kronans styrka
2019-04-25IpH610209Ip 2018/19:209Klimatpolitikens kostnader
2019-04-25IpH610208Ip 2018/19:208Kostnaderna för regeringens klimatpolitik
2019-04-25IpH610207Ip 2018/19:207Transportstöd i Göteborgs södra skärgård
2019-04-25IpH610206Ip 2018/19:206Kompensation till flygplatser i Norrland vid återinförd flygskatt
2019-04-25IpH610205Ip 2018/19:205Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland
2019-04-25FrH611579Fr 2018/19:579Bristande kvalitet på landets lärarutbildningar
2019-04-25FrH611578Fr 2018/19:578Initiativ efter utredning av internationella adoptioner
2019-04-25FrH611577Fr 2018/19:577Internationella adoptioner
2019-04-25FrH611576Fr 2018/19:576Jordbruksverkets EU-böter
2019-04-25FrH611575Fr 2018/19:575Upprättelse efter folkmordet mot armenier
2019-04-25FrH611574Fr 2018/19:574Utredning av internationella adoptioner
2019-04-25FrH611573Fr 2018/19:573De transportpolitiska målen
2019-04-25DirH7B118Dir 2019:18Tilläggsdirektiv till Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03)
2019-04-25DirH7B117Dir 2019:17En moderniserad arbetsrätt
2019-04-25BetH601SkU16Bet 2018/19:SkU16Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott
2019-04-25BetH601JuU17Bet 2018/19:JuU17Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden
2019-04-25BetH601FiU27Bet 2018/19:FiU27Riksrevisionens årsredovisning för 2018
2019-04-24MotH6023081Mot 2018/19:3081med anledning av prop. 2018/19:94 Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin
2019-04-24MotH6023080Mot 2018/19:3080med anledning av prop. 2018/19:94 Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin
2019-04-24MotH6023079Mot 2018/19:3079med anledning av prop. 2018/19:86 Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten
2019-04-24MotH6023078Mot 2018/19:3078med anledning av skr. 2018/19:87 Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn
2019-04-24MotH6023077Mot 2018/19:3077med anledning av prop. 2018/19:86 Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten
2019-04-24MotH6023076Mot 2018/19:3076med anledning av prop. 2018/19:107 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt
2019-04-24MotH6023075Mot 2018/19:3075med anledning av prop. 2018/19:96 Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt
2019-04-24MotH6023074Mot 2018/19:3074med anledning av prop. 2018/19:94 Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin
2019-04-24MotH6023073Mot 2018/19:3073med anledning av prop. 2018/19:89 Höjt tak för rutavdrag
2019-04-24IpH610204Ip 2018/19:204Höjning av skatten på bensin och diesel
2019-04-24IpH610203Ip 2018/19:203Partipolitik av lärare i skolan
2019-04-24IpH610202Ip 2018/19:202Situationen i Zimbabwe
2019-04-24FrH611572Fr 2018/19:572Folkmordet i dåvarande Ottomanska riket
2019-04-24FrH611571Fr 2018/19:571Resurserna till Arbetsmiljöverket
2019-04-24FrH611570Fr 2018/19:570Jakt med löshund som kulturarv
2019-04-24FrH611569Fr 2018/19:569IS-terrorister inför rätta i Irak
2019-04-24FrH611568Fr 2018/19:568Bonus-malus
2019-04-24FrH611567Fr 2018/19:567Rätten till sterilisering
2019-04-24BetH601MJU13Bet 2018/19:MJU13Vattenvård
2019-04-24BetH601FiU37Bet 2018/19:FiU37Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning
2019-04-24BetH601FiU23Bet 2018/19:FiU23Riksbankens förvaltning 2018
2019-04-24BetH601CU12Bet 2018/19:CU12Planering och byggande
2019-04-23PropH603113Prop 2018/19:113Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev
2019-04-23MotH6023072Mot 2018/19:3072med anledning av prop. 2018/19:86 Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten
2019-04-23MotH6023071Mot 2018/19:3071med anledning av prop. 2018/19:111 Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser
2019-04-23MotH6023070Mot 2018/19:3070med anledning av skr. 2018/19:80 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet
2019-04-23MotH6023069Mot 2018/19:3069med anledning av prop. 2018/19:86 Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten
2019-04-23MotH6023068Mot 2018/19:3068med anledning av prop. 2018/19:92 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
2019-04-23FrH611566Fr 2018/19:566Barns och ungas psykiska hälsa
2019-04-23BetH601MJU11Bet 2018/19:MJU11Djurskydd
2019-04-18IpH610201Ip 2018/19:201Kompetensutvisningar
2019-04-18IpH610200Ip 2018/19:200Konsekvenserna av gymnasielagen
2019-04-18IpH610199Ip 2018/19:199Behovet av en långsiktig migrationspolitik
2019-04-18IpH610198Ip 2018/19:198Studiero
2019-04-18IpH610197Ip 2018/19:197Högskoleprovet
2019-04-18IpH610196Ip 2018/19:196Bristande cybersäkerhet
2019-04-18FrH611565Fr 2018/19:565Stöd till enskilda flygplatser
2019-04-18FrH611564Fr 2018/19:564Förvarsplatser på Kumla
2019-04-18FrH611563Fr 2018/19:563Mottagandet av barn som befinner sig i läger i Syrien
2019-04-18FrH611562Fr 2018/19:562Skjutningar och sprängningar i gängkriminella miljöer
2019-04-18FrH611561Fr 2018/19:561Utredning om grundlagsändring i fråga om deltagande i terroristorganisation
2019-04-18FrH611560Fr 2018/19:560Fusk vid förarprov
2019-04-18FrH611559Fr 2018/19:559Trygghet och studiero för elever
2019-04-18FrH611558Fr 2018/19:558Barnmorskor och läkare på ungdomsmottagningar
2019-04-18FrH611557Fr 2018/19:557Utrikesdepartementets utlämning av handlingar
2019-04-18FrH611556Fr 2018/19:556Oberoende utredning av Sveriges kampanj till FN:s säkerhetsråd
2019-04-18DirH7B116Dir 2019:16Tilläggsdirektiv till Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju 2016:10)
2019-04-18DirH7B115Dir 2019:15Skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor
2019-04-17RiRH7B512RiR 2019:12Tullverkets kontroll – en träffsäker verksamhet?
2019-04-17PropH603114Prop 2018/19:114Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2019-04-17IpH610195Ip 2018/19:195Yrken som omfattas av blåljusutredningen
2019-04-17FrH611555Fr 2018/19:555Stämpelskatt
2019-04-17FrH611554Fr 2018/19:554Medicintekniska produkter
2019-04-17FrH611553Fr 2018/19:553Leyla Güvens hungerstrejk
2019-04-17FrH611552Fr 2018/19:552Arbetsmiljön på Kumlaanstalten
2019-04-17FrH611551Fr 2018/19:551Färöiska och grönländska körkort i Sverige
2019-04-17FrH611550Fr 2018/19:550Tillgång till gynekologisk vård
2019-04-17FrH611549Fr 2018/19:549Beslutet om svenskt deltagande i EU-stridsgrupp
2019-04-17FrH611548Fr 2018/19:548Ökat kinesiskt industrispionage
2019-04-16PropH60379Prop 2018/19:79Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter
2019-04-16MotH6023067Mot 2018/19:3067med anledning av prop. 2018/19:91 Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år
2019-04-16IpH610194Ip 2018/19:194Utökade möjligheter till tillfällig föräldrapenning
2019-04-16IpH610193Ip 2018/19:193Sveriges förhållningssätt till EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik
2019-04-16FrH611547Fr 2018/19:547Svenska barn som far illa i norra Syrien
2019-04-16FrH611546Fr 2018/19:546Lokal banknärvaro
2019-04-16FrH611545Fr 2018/19:545Krigsförberedande åtgärder mot Sverige
2019-04-16BetH601AU11Bet 2018/19:AU11Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen
2019-04-15PropH603101Prop 2018/19:101Årsredovisning för staten 2018
2019-04-15IpH610192Ip 2018/19:192Vargen och dess förvaltning
2019-04-15IpH610191Ip 2018/19:191Skatteregler för ideella verksamheter
2019-04-15IpH610190Ip 2018/19:190Villkor för kulturskapare
2019-04-15IpH610189Ip 2018/19:189Politisk styrning av kulturen
2019-04-15IpH610188Ip 2018/19:188Konsekvensanalys vid rivning av dammar
2019-04-15FrH611544Fr 2018/19:544Anmälningsförfarande för detaljplaner inom EU
2019-04-15FrH611543Fr 2018/19:543Statlig närvaro i hela landet
2019-04-15FrH611542Fr 2018/19:542Datalagring
2019-04-15FrH611541Fr 2018/19:541Fartygsolyckor
2019-04-15FrH611540Fr 2018/19:540Fortsatt drift av Ringhals 1 och 2
2019-04-15FrH611539Fr 2018/19:539Sommartid
2019-04-15FrH611538Fr 2018/19:538Vikten av lokal banknärvaro
2019-04-15FrH611537Fr 2018/19:537En ny hemlöshetsstrategi
2019-04-15FrH611536Fr 2018/19:536Veterinärbrist
2019-04-15FrH611535Fr 2018/19:535Säkerhetspolitiska bedömningar i den kommande Arktisstrategin
2019-04-15FrH611534Fr 2018/19:534Åtgärder mot internationella stöldligor
2019-04-15FrH611533Fr 2018/19:533Mediefrihet i Turkiet
2019-04-15FrH611532Fr 2018/19:532Möjligheter för MSB att inrikta signalspaning
2019-04-15BetH601SoU15Bet 2018/19:SoU15Frågor om psykisk ohälsa
2019-04-15BetH601SoU11Bet 2018/19:SoU11Folkhälsofrågor
2019-04-15BetH601SoU10Bet 2018/19:SoU10Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor
2019-04-15BetH601KrU15Bet 2018/19:KrU15Civila samhället inklusive trossamfund
2019-04-15BetH601JuU13Bet 2018/19:JuU13Kriminalvårdsfrågor
2019-04-15BetH601JuU10Bet 2018/19:JuU10Polisfrågor
2019-04-15BetH601SoU9Bet 2018/19:SoU9Socialtjänst- och barnfrågor
2019-04-15BetH601CU14Bet 2018/19:CU14Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
2019-04-12IpH610187Ip 2018/19:187Invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden
2019-04-12IpH610186Ip 2018/19:186EU:s långtidsbudget
2019-04-12IpH610185Ip 2018/19:185Nedskärningar inom psykiatrin
2019-04-12FrH611531Fr 2018/19:531Det östliga partnerskapet
2019-04-12FrH611530Fr 2018/19:530Sveriges arbete för kärnvapennedrustning
2019-04-12FrH611529Fr 2018/19:529Familjeåterförening i praktiken
2019-04-12FrH611528Fr 2018/19:528Krav i gymnasieskolan
2019-04-12FrH611527Fr 2018/19:527Aktivitetsansvaret
2019-04-12BetH601MJU12Bet 2018/19:MJU12Livsmedelspolitik
2019-04-12BetH601KU35Bet 2018/19:KU35Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service
2019-04-12BetH601KU31Bet 2018/19:KU31Kommunala och regionala frågor
2019-04-11PropH603111Prop 2018/19:111Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser
2019-04-11PropH603110Prop 2018/19:110Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov
2019-04-11PropH603104Prop 2018/19:104Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018
2019-04-11PropH603102Prop 2018/19:102Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer
2019-04-11PropH60396Prop 2018/19:96Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt
2019-04-11IpH610184Ip 2018/19:184Politisk aktivism bland myndighetsanställda
2019-04-11IpH610183Ip 2018/19:183Rovdjurspolitiken
2019-04-11FrH611526Fr 2018/19:526Sveriges skyttebanor
2019-04-11FrH611525Fr 2018/19:525Strandskydd vid byggda dammar
2019-04-11DirH7B114Dir 2019:14Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand (Fi 2018:11)
2019-04-11DirH7B113Dir 2019:13Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén (Fi 2016:15)
2019-04-11DirH7B112Dir 2019:12Tilläggsdirektiv till Kommunutredningen (Fi 2017:02)
2019-04-11DirH7B111Dir 2019:11Tilläggsdirektiv till Utredningen om fusk vid högskoleprovet (U 2018:07)
2019-04-11BetH601UU11Bet 2018/19:UU11Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)
2019-04-11BetH601KU25Bet 2018/19:KU25Valfrågor
2019-04-11BetH601KU24Bet 2018/19:KU24Minoritetsfrågor
2019-04-11BetH601UU7Bet 2018/19:UU7Interparlamentariska unionen (IPU)
2019-04-10PropH603100Prop 2018/19:1002019 års ekonomiska vårproposition
2019-04-10PropH60399Prop 2018/19:99Vårändringsbudget för 2019
2019-04-10PropH60398Prop 2018/19:98Redovisning av skatteutgifter 2019
2019-04-10PropH60397Prop 2018/19:97Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken
2019-04-10MotH6023066Mot 2018/19:3066med anledning av skr. 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018
2019-04-10MotH6023065Mot 2018/19:3065med anledning av prop. 2018/19:68 Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering
2019-04-10MotH6023064Mot 2018/19:3064med anledning av prop. 2018/19:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter
2019-04-10MotH6023063Mot 2018/19:3063med anledning av skr. 2018/19:76 Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen
2019-04-10MotH6023062Mot 2018/19:3062med anledning av prop. 2018/19:77 Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning
2019-04-10MotH6023061Mot 2018/19:3061med anledning av skr. 2018/19:90 Nordiskt samarbete 2018
2019-04-10MotH6023060Mot 2018/19:3060med anledning av prop. 2018/19:81 Stärkt ordning och säkerhet i domstol
2019-04-10MotH6023059Mot 2018/19:3059med anledning av skr. 2018/19:76 Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen
2019-04-10MotH6023058Mot 2018/19:3058med anledning av prop. 2018/19:77 Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning
2019-04-10MotH6023057Mot 2018/19:3057med anledning av prop. 2018/19:68 Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering
2019-04-10MotH6023056Mot 2018/19:3056med anledning av prop. 2018/19:77 Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning
2019-04-10IpH610182Ip 2018/19:182Livsmedelsstrategins konkreta resultat
2019-04-10IpH610181Ip 2018/19:181Östlig förbindelse
2019-04-10FrH611524Fr 2018/19:524Hållbart producerad palmolja
2019-04-10FrH611523Fr 2018/19:523Säpos lista över kommuner som kan beröras av återvändare från IS
2019-04-10FrH611522Fr 2018/19:522Rättvis postservice
2019-04-10FrH611521Fr 2018/19:521Vård till personer utan tillstånd
2019-04-10FrH611520Fr 2018/19:520Planerad nedläggning av agronomprogrammet
2019-04-10FrH611519Fr 2018/19:519Den svenska kronans ras
2019-04-10FrH611518Fr 2018/19:518Minskat bostadsbyggande
2019-04-10BetH601UbU10Bet 2018/19:UbU10Övergripande skolfrågor
2019-04-10BetH601UU3Bet 2018/19:UU3Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
2019-04-09PropH603112Prop 2018/19:112Större frihet att bygga altaner
2019-04-09PropH603109Prop 2018/19:109Riksrevisionens rapport om myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades
2019-04-09PropH603108Prop 2018/19:108Fler tillval för hyresgäster
2019-04-09PropH603107Prop 2018/19:107Åtgärder mot handel med hyreskontrakt
2019-04-09PropH603106Prop 2018/19:106Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel
2019-04-09PropH60395Prop 2018/19:95Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon
2019-04-09PropH60394Prop 2018/19:94Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin
2019-04-09PropH60392Prop 2018/19:92Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
2019-04-09PropH60389Prop 2018/19:89Höjt tak för rutavdrag
2019-04-09PropH60388Prop 2018/19:88Vissa inkomstskatteändringar
2019-04-09PropH60380Prop 2018/19:80Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet
2019-04-09PropH60361Prop 2018/19:61Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag
2019-04-09MotH6023055Mot 2018/19:3055med anledning av prop. 2018/19:82 Avskaffad särskild löneskatt för äldre
2019-04-09MotH6023054Mot 2018/19:3054med anledning av skr. 2018/19:76 Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen
2019-04-09MotH6023053Mot 2018/19:3053med anledning av prop. 2018/19:81 Stärkt ordning och säkerhet i domstol
2019-04-09IpH610180Ip 2018/19:180Tonnageskatten
2019-04-09IpH610179Ip 2018/19:179Rymdstrategin
2019-04-09IpH610178Ip 2018/19:178Illegala körskolor
2019-04-09IpH610177Ip 2018/19:177Farledsavgifter
2019-04-09IpH610176Ip 2018/19:176Alkobommar
2019-04-09IpH610175Ip 2018/19:175Ekonomisk kompensation till flyget
2019-04-09IpH610174Ip 2018/19:174Upphandling av nattåg
2019-04-09FrH611517Fr 2018/19:517Obligatorisk hemförsäkring
2019-04-09FrH611516Fr 2018/19:516Generaldirektör för Försäkringskassan
2019-04-09FrH611515Fr 2018/19:515Generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen
2019-04-09FrH611514Fr 2018/19:514Förankring av Nordefcos gemensamma vision
2019-04-09FrH611513Fr 2018/19:513Väntetider för nya pass
2019-04-09FrH611512Fr 2018/19:512Arlandarådets framtid
2019-04-08FrH611511Fr 2018/19:511Bidrag till miljöorganisationer
2019-04-08FrH611510Fr 2018/19:510Kriminell djurrättsaktivism
2019-04-08FrH611509Fr 2018/19:509Dansbandsmoms
2019-04-08FrH611508Fr 2018/19:508Organisationskraven för miljöorganisationers talerätt
2019-04-08FrH611507Fr 2018/19:507Ökning av barnboende för barn med funktionsnedsättning
2019-04-08BetH601KrU14Bet 2018/19:KrU14Public service-frågor
2019-04-08BetH601UbU9Bet 2018/19:UbU9Lärare och elever
2019-04-08BetH601UbU8Bet 2018/19:UbU8Grundläggande om utbildningen
2019-04-05IpH610173Ip 2018/19:173Arlandas expansion och klimatet
2019-04-05FrH611506Fr 2018/19:506Könskorrigering
2019-04-05FrH611505Fr 2018/19:505Upplevd könstillhörighet bland unga
2019-04-05BetH601JuU19Bet 2018/19:JuU19Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagar-myndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott
2019-04-05BetH601JuU14Bet 2018/19:JuU14Våldsbrott och brottsoffer
2019-04-05BetH601JuU11Bet 2018/19:JuU11Straffrättsliga frågor
2019-04-05BetH601FöU7Bet 2018/19:FöU7Civilt försvar och krisberedskap
2019-04-05BetH601UU6Bet 2018/19:UU6Europarådet
2019-04-04RiRH7B511RiR 2019:11Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet – brister i styrning och uppföljning
2019-04-04IpH610172Ip 2018/19:172Elitidrottande ungdomar
2019-04-04IpH610171Ip 2018/19:171Skolkommissionens förslag om stärkt likvärdighet
2019-04-04IpH610170Ip 2018/19:170Sänkt krav på aktiekapital
2019-04-04FrH611504Fr 2018/19:504Korrekta data vid utbetalning av royaltyer
2019-04-04FrH611503Fr 2018/19:503En rättssäker bedömning av behovet av personlig assistans
2019-04-04FrH611502Fr 2018/19:502Långa handläggningstider för det statliga samfällighetsregistret
2019-04-04FrH611501Fr 2018/19:501Vägnätet i Norrland
2019-04-04FrH611500Fr 2018/19:500Avstyckning av fastigheter
2019-04-04FrH611499Fr 2018/19:499Rättsväsendets kunskaper om rasism
2019-04-04FrH611498Fr 2018/19:498En ny viltmyndighet
2019-04-04FrH611497Fr 2018/19:497Hag- och betesmarker
2019-04-04FrH611496Fr 2018/19:496Viltförvaltningsdelegationernas sammansättning
2019-04-04FrH611495Fr 2018/19:495Allmän jakttid på skarv
2019-04-04FrH611494Fr 2018/19:494Licensjakt och försäljning av sälprodukter
2019-04-04FrH611493Fr 2018/19:493Beteckningen på Taiwan
2019-04-04FrH611492Fr 2018/19:492Riktad satsning för att minska våldtäkter och sexualbrott i Umeå
2019-04-04FrH611491Fr 2018/19:491En kartläggning av den stora ökningen av våldtäkter och sexualbrott i Umeå
2019-04-04FrH611490Fr 2018/19:490En ökning av anmälda våldtäkter och sexualbrott i Umeå
2019-04-04FrH611489Fr 2018/19:489Myggbekämpning
2019-04-04FrH611488Fr 2018/19:488En parlamentarisk utredning om riksdagens anslag till kungahuset, de allmänna flaggdagarna och det offentliga belöningssystemet
2019-04-04FrH611487Fr 2018/19:487Sharialagar i Brunei
2019-04-04FrH611486Fr 2018/19:486Investeringsstöd för hyresrätter
2019-04-04FrH611485Fr 2018/19:485Motverkan av lärartapp
2019-04-04FrH611484Fr 2018/19:484Truckförarutbildning
2019-04-04FrH611483Fr 2018/19:483Ersättning till personer med funktionsvariation
2019-04-04FrH611482Fr 2018/19:482Sjukvård för vuxna som vistas i landet
2019-04-04FrH611481Fr 2018/19:481Kompensation till flygplatser i Norrland vid införd flygskatt
2019-04-04FrH611480Fr 2018/19:480Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland
2019-04-04FrH611479Fr 2018/19:479Listan över utsatta områden
2019-04-04FrH611478Fr 2018/19:478Den nya tobakslagen
2019-04-04DirH7B110Dir 2019:10Tilläggsdirektiv till Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (M 2018:08)
2019-04-04DirH7B19Dir 2019:9Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning (S 2018:04)
2019-04-04DirH7B18Dir 2019:8Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)
2019-04-04DirH7B17Dir 2019:7Tilläggsdirektiv till utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05)
2019-04-04BetH601KU26Bet 2018/19:KU26Offentlighet, sekretess och integritet
2019-04-04BetH601FöU8Bet 2018/19:FöU8Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
2019-04-04BetH601CU11Bet 2018/19:CU11Bostadspolitik
2019-04-04BetH601UU5Bet 2018/19:UU5Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
2019-04-04BetH601CU7Bet 2018/19:CU7Familjerätt
2019-04-03FrH611477Fr 2018/19:477Utbyggnad av Arlanda
2019-04-03FrH611476Fr 2018/19:476Flygets klimatpåverkan
2019-04-03FrH611475Fr 2018/19:475Svenska kraftnät
2019-04-03FrH611474Fr 2018/19:474En rättssäker asylprocess
2019-04-03BetH601SfU23Bet 2018/19:SfU23Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
2019-04-03BetH601SfU19Bet 2018/19:SfU19Medborgarskap
2019-04-03BetH601SfU18Bet 2018/19:SfU18Arbetskraftsinvandring
2019-04-03BetH601SfU17Bet 2018/19:SfU17Anhöriginvandring
2019-04-03BetH601SfU16Bet 2018/19:SfU16Migration och asylpolitik
2019-04-02PropH60393Prop 2018/19:93Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan
2019-04-02PropH60391Prop 2018/19:91Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69
2019-04-02PropH60387Prop 2018/19:87Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn
2019-04-02PropH60386Prop 2018/19:86Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten
2019-04-02PropH60385Prop 2018/19:85Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken
2019-04-02PropH60384Prop 2018/19:84ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft
2019-04-02PropH60369Prop 2018/19:69Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2019-04-02FrH611473Fr 2018/19:473Avgifter för tandvård
2019-04-02FrH611472Fr 2018/19:472Ökat regelkrångel för företag i Sverige
2019-04-02FrH611471Fr 2018/19:471Jordskredssäkring
2019-04-01SoUH7B316SoU 2019:16Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar
2019-04-01IpH610169Ip 2018/19:169International Centre for Trade and Sustainable Development
2019-04-01IpH610168Ip 2018/19:168Missförhållanden i kycklingindustrin
2019-04-01IpH610167Ip 2018/19:167Felaktiga utbetalningar från a-kassan
2019-04-01FrH611470Fr 2018/19:470Ändring i utlänningslagen
2019-04-01FrH611469Fr 2018/19:469Bonus-malus-reglerna och den nya mätmetoden WLTP
2019-04-01FrH611468Fr 2018/19:468Venezuela
2019-04-01BetH601TU11Bet 2018/19:TU11Yrkestrafik och taxi
2019-04-01BetH601CU10Bet 2018/19:CU10Konsumenträtt
2019-03-29SoUH7B317SoU 2019:17Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling
2019-03-29MotH6023052Mot 2018/19:3052med anledning av skr. 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
2019-03-29MotH6023051Mot 2018/19:3051med anledning av prop. 2018/19:73 Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer
2019-03-29MotH6023050Mot 2018/19:3050med anledning av skr. 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
2019-03-29IpH610166Ip 2018/19:166IS folkmord och erkännande av seyfo
2019-03-29IpH610165Ip 2018/19:165Barn som förs utomlands för äktenskap
2019-03-29FrH611467Fr 2018/19:467Mälardalens högskola
2019-03-29FrH611466Fr 2018/19:466Tillträdesförbud till butiker
2019-03-29BetH601JuU15Bet 2018/19:JuU15Unga lagöverträdare
2019-03-29BetH601JuU12Bet 2018/19:JuU12Processrättsliga frågor
2019-03-29BetH601TU10Bet 2018/19:TU10Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen
2019-03-29BetH601MJU9Bet 2018/19:MJU9Naturvård och biologisk mångfald
2019-03-29BetH601TU5Bet 2018/19:TU5Infrastrukturfrågor
2019-03-28SoUH7B315SoU 2019:15Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap, dialog
2019-03-28RiRH7B510RiR 2019:10Konsten att styra – regeringens styrning av kulturområdets institutioner
2019-03-28IpH610164Ip 2018/19:164Obligatorisk medling vid separation
2019-03-28IpH610163Ip 2018/19:163Förbud att bära heltäckande slöja
2019-03-28IpH610162Ip 2018/19:162Copyrightdirektivet
2019-03-28IpH610161Ip 2018/19:161Barns rätt till båda föräldrarna
2019-03-28IpH610160Ip 2018/19:160Olagliga barnäktenskap
2019-03-28IpH610159Ip 2018/19:159Inofficiella äktenskap
2019-03-28IpH610158Ip 2018/19:158Hotfulla situationer i skolan
2019-03-28FrH611465Fr 2018/19:465Åtgärder för god elevhälsa
2019-03-28FrH611464Fr 2018/19:464Avgiftsbefriade elflyg
2019-03-28FrH611463Fr 2018/19:463Utvidgad arvsrätt för kusiner
2019-03-28FrH611462Fr 2018/19:462Rättegången mot Issa Amro
2019-03-28FrH611461Fr 2018/19:461Effekterna av den nya postlagen
2019-03-28FrH611460Fr 2018/19:460Informell styrning av länsstyrelserna
2019-03-28FrH611459Fr 2018/19:459Häktessituationen i Västerås
2019-03-28FrH611458Fr 2018/19:458Nollvision för mäns våld mot kvinnor
2019-03-28FrH611457Fr 2018/19:457Den riktade lönesatsningen till Sveriges poliser
2019-03-28FrH611456Fr 2018/19:456Dieselstölder
2019-03-28FrH611455Fr 2018/19:455Ratificering av Hongkongkonventionen
2019-03-28DirH7B16Dir 2019:6Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen (Fi 2016:03)
2019-03-28BetH601UbU12Bet 2018/19:UbU12Vuxenutbildning
2019-03-28BetH601MJU10Bet 2018/19:MJU10Kommissionens meddelande om en EU-ram för hormonstörande ämnen
2019-03-28BetH601FiU34Bet 2018/19:FiU34Offentlig upphandling
2019-03-28BetH601FöU9Bet 2018/19:FöU9Militära frågor
2019-03-28BetH601NU9Bet 2018/19:NU9Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB
2019-03-27SoUH7B314SoU 2019:14Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation
2019-03-27MotH6023049Mot 2018/19:3049med anledning av prop. 2018/19:71 Genomförande av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor
2019-03-27MotH6023048Mot 2018/19:3048med anledning av prop. 2018/19:56 Nya EU-regler om aktieägares rättigheter
2019-03-27MotH6023047Mot 2018/19:3047med anledning av prop. 2018/19:62 Aktivitetsgrad i fondförvaltning
2019-03-27MotH6023046Mot 2018/19:3046med anledning av prop. 2018/19:54 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
2019-03-27MotH6023045Mot 2018/19:3045med anledning av prop. 2018/19:54 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
2019-03-27IpH610157Ip 2018/19:157Fler lärare
2019-03-27BetH601FiU41Bet 2018/19:FiU41Riksrevisionens rapporter om räkenskapssammandragets tillförlitlighet och räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser
2019-03-27BetH601FiU25Bet 2018/19:FiU25Statlig förvaltning och statistikfrågor
2019-03-27BetH601FiU17Bet 2018/19:FiU17Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen
2019-03-26PropH60383Prop 2018/19:83Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
2019-03-26PropH60382Prop 2018/19:82Avskaffad särskild löneskatt för äldre
2019-03-26PropH60367Prop 2018/19:67Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar
2019-03-26MotH6023044Mot 2018/19:3044med anledning av prop. 2018/19:71 Genomförande av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor
2019-03-26MotH6023043Mot 2018/19:3043med anledning av prop. 2018/19:56 Nya EU-regler om aktieägares rättigheter
2019-03-26IpH610156Ip 2018/19:156Förbifart Stockholm
2019-03-26IpH610155Ip 2018/19:155Försörjningsstöd till återvändande IS-terrorister
2019-03-26FrH611454Fr 2018/19:454Rymdlagen
2019-03-26FrH611453Fr 2018/19:453Samordningsnummer för asylsökande inom hälso- och sjukvården
2019-03-26FrH611452Fr 2018/19:452Myggbekämpning vid Nedre Dalälven
2019-03-26FrH611451Fr 2018/19:451Lantmäteriet och laddstolpar
2019-03-26FrH611450Fr 2018/19:450Bygglov för solceller
2019-03-26BetH601SfU24Bet 2018/19:SfU24Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit
2019-03-25MotH6023042Mot 2018/19:3042med anledning av prop. 2018/19:56 Nya EU-regler om aktieägares rättigheter
2019-03-25IpH610154Ip 2018/19:154Drivmedelsskatter
2019-03-25IpH610153Ip 2018/19:153Kemikalieskatten
2019-03-25IpH610152Ip 2018/19:152Företagsskatter
2019-03-25IpH610151Ip 2018/19:151Sverige och investerarskyddet
2019-03-25IpH610150Ip 2018/19:150Skattereformen
2019-03-25FrH611449Fr 2018/19:449Konsumenters möjlighet att välja svenskproducerad mat
2019-03-25FrH611448Fr 2018/19:448Val av bil och bilbränsle
2019-03-25FrH611447Fr 2018/19:447Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck
2019-03-25FrH611446Fr 2018/19:446Hedersrelaterat bortförande
2019-03-25FrH611445Fr 2018/19:445Biobränsle
2019-03-25FrH611444Fr 2018/19:444Bredare samhällsekonomiska kalkyler för järnväg
2019-03-25FrH611443Fr 2018/19:443Tvångsanslutning av enskilda avlopp
2019-03-25FrH611442Fr 2018/19:442Lärarbehörighet
2019-03-25BetH601SkU14Bet 2018/19:SkU14Skatteförfarande och folkbokföring
2019-03-22IpH610149Ip 2018/19:149Ändringar i vattentjänstlagen
2019-03-22IpH610148Ip 2018/19:148Fastighetsskatten
2019-03-22BetH601TU7Bet 2018/19:TU7Trafiksäkerhet
2019-03-22BetH601NU8Bet 2018/19:NU8Regional tillväxtpolitik
2019-03-22BetH601NU7Bet 2018/19:NU7Näringspolitik
2019-03-22BetH601AU8Bet 2018/19:AU8Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering
2019-03-22BetH601AU7Bet 2018/19:AU7Integration
2019-03-22BetH601AU6Bet 2018/19:AU6Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen
2019-03-21IpH610147Ip 2018/19:147Oklara besked om kreditrestriktioner
2019-03-21IpH610146Ip 2018/19:146Reformer för att möjliggöra att äga sin egen bostad
2019-03-21IpH610145Ip 2018/19:145Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
2019-03-21IpH610144Ip 2018/19:144Reseavdragets betydelse för matchningen på arbetsmarknaden
2019-03-21IpH610143Ip 2018/19:143Reseavdrag vid arbetspendling
2019-03-21FrH611441Fr 2018/19:441Brister i Arbetsförmedlingens kontrollfunktioner
2019-03-21FrH611440Fr 2018/19:440Arbetskraftsinvandring
2019-03-21FrH611439Fr 2018/19:439Arbetsmarknadsutbildningar
2019-03-21FrH611438Fr 2018/19:438Kolkraftsutbyggnaden i världen
2019-03-21FrH611437Fr 2018/19:437Kompensation för sena utbetalningar av EU-ersättningar
2019-03-21FrH611436Fr 2018/19:436Embryodonation
2019-03-21FrH611435Fr 2018/19:435Trygghet i HVB-hem
2019-03-21FrH611434Fr 2018/19:434Användning av extra anslag till FOI
2019-03-21DirH7B15Dir 2019:5Tilläggsdirektiv till Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02)
2019-03-20PropH60390Prop 2018/19:90Nordiskt samarbete 2018
2019-03-20MotH6023041Mot 2018/19:3041med anledning av prop. 2018/19:58 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
2019-03-20MotH6023040Mot 2018/19:3040med anledning av prop. 2018/19:50 Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
2019-03-20IpH610142Ip 2018/19:142Tjänstemannaansvar
2019-03-20IpH610141Ip 2018/19:141Regeringens beredskap inför en lågkonjunktur
2019-03-20FrH611433Fr 2018/19:433Kriminaliseringen av terrorfinansiering
2019-03-20FrH611432Fr 2018/19:432Indrivning av skadestånd
2019-03-20FrH611431Fr 2018/19:431HPV-vaccin till pojkar
2019-03-20FrH611430Fr 2018/19:430Kallande av Irans ambassadör till UD
2019-03-20FrH611429Fr 2018/19:429Kontanter som betalningsmedel hos statliga myndigheter
2019-03-20FrH611428Fr 2018/19:428Diarieföring av besök i Turkiet
2019-03-20FrH611427Fr 2018/19:427Skärpta straff för våldtäkt
2019-03-20FrH611426Fr 2018/19:426Målsättningen om antalet polisanställda 2024
2019-03-20FrH611425Fr 2018/19:425Atlantic Council
2019-03-20FrH611424Fr 2018/19:424Ordningsvakter med kopplingar till nazistiska organisationer
2019-03-20FrH611423Fr 2018/19:423Tillgång till bank-id
2019-03-20BetH601KrU13Bet 2018/19:KrU13Frågor om konstarterna och film
2019-03-19RiRH7B59RiR 2019:9Trångboddhet – konsekvenser för hälsa och skolresultat
2019-03-19PropH603103Prop 2018/19:103Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2018
2019-03-19PropH60381Prop 2018/19:81Stärkt ordning och säkerhet i domstol
2019-03-19PropH60378Prop 2018/19:78Skärpt straff för subventionsmissbruk
2019-03-19PropH60377Prop 2018/19:77Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning
2019-03-19PropH60376Prop 2018/19:76Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen
2019-03-19PropH60375Prop 2018/19:75Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018
2019-03-19PropH60374Prop 2018/19:74Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd
2019-03-19PropH60372Prop 2018/19:72Vissa betaltjänstfrågor
2019-03-19PropH60368Prop 2018/19:68Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering
2019-03-19PropH60365Prop 2018/19:65Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet - anpassningar till EU:s dataskyddsreform
2019-03-19PropH60359Prop 2018/19:59Reglering av alkoglass m.fl. produkter
2019-03-19IpH610140Ip 2018/19:140Nationellt godkända idrottsutbildningar
2019-03-19IpH610139Ip 2018/19:139RUT-avdrag för trygghetstjänster
2019-03-19FrH611422Fr 2018/19:422Mänskliga rättigheter i Iran
2019-03-19FrH611421Fr 2018/19:421Stöd till de iranska människorättsaktivisterna
2019-03-19FrH611420Fr 2018/19:420Domen mot Nasrin Sotoudeh i Iran
2019-03-19BetH601SoU14Bet 2018/19:SoU14Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre
2019-03-18MotH6023039Mot 2018/19:3039med anledning av prop. 2018/19:58 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
2019-03-18IpH610138Ip 2018/19:138Sexualbrottsutredningar
2019-03-18IpH610137Ip 2018/19:137Rättsstatens principer i Rumänien
2019-03-18IpH610136Ip 2018/19:136Framtidens kraftvärme
2019-03-18IpH610135Ip 2018/19:135Tullverkets befogenheter
2019-03-18FrH611419Fr 2018/19:419Undantag för spel på kredit
2019-03-18FrH611418Fr 2018/19:418Anmälningar mot lärare
2019-03-18FrH611417Fr 2018/19:417Obligatoriska samtal
2019-03-18FrH611416Fr 2018/19:416Nekad ersättning för skada i jobbet
2019-03-18FrH611415Fr 2018/19:415Säkerhet på biogasbussar
2019-03-18FrH611414Fr 2018/19:414Fri kultur
2019-03-18FrH611413Fr 2018/19:413Ansvar för 20 000 bortglömda
2019-03-18BetH601SoU13Bet 2018/19:SoU13Äldrefrågor
2019-03-18BetH601SkU10Bet 2018/19:SkU10Inkomstskatt
2019-03-18BetH601JuU30Bet 2018/19:JuU30Ett särskilt straffansvar för deltagande i terroristorganisation
2019-03-18BetH601CU9Bet 2018/19:CU9Associationsrätt
2019-03-15MotH6023038Mot 2018/19:3038med anledning av skr. 2018/19:57 Riksrevisionens rapport om långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan
2019-03-15MotH6023036Mot 2018/19:3036med anledning av prop. 2018/19:50 Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
2019-03-15IpH610134Ip 2018/19:134Trygghets-RUT
2019-03-15FrH611412Fr 2018/19:412Säkrande av bevis genom förhör i tid
2019-03-15FrH611411Fr 2018/19:411Behöriga lärare
2019-03-15FrH611410Fr 2018/19:410Finansiering av Gaaltije
2019-03-15FrH611409Fr 2018/19:409Svenskt bistånd till verksamheter med kopplingar till terrorism
2019-03-15BetH601UbU11Bet 2018/19:UbU11Gymnasieskolan
2019-03-15BetH601TU9Bet 2018/19:TU9Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
2019-03-14PropH603115Prop 2018/19:115Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
2019-03-14PropH60373Prop 2018/19:73Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer
2019-03-14FrH611408Fr 2018/19:408Återbetalning av energiskatt
2019-03-14FrH611407Fr 2018/19:407Ökat hat mot kristna i Turkiet
2019-03-14FrH611406Fr 2018/19:406Torgny Segerstedts flygplats
2019-03-14BetH601JuU20Bet 2018/19:JuU20Genomförande av rättshjälpsdirektivet
2019-03-14BetH601JuU18Bet 2018/19:JuU18Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform
2019-03-14BetH601SkU8Bet 2018/19:SkU8Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel
2019-03-14BetH601SkU7Bet 2018/19:SkU7Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto
2019-03-13MotH6023035Mot 2018/19:3035med anledning av skr. 2018/19:52 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020
2019-03-13MotH6023034Mot 2018/19:3034med anledning av skr. 2018/19:52 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020
2019-03-13MotH6023033Mot 2018/19:3033med anledning av prop. 2018/19:47 Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service
2019-03-13MotH6023032Mot 2018/19:3032med anledning av skr. 2018/19:52 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020
2019-03-13MotH6023031Mot 2018/19:3031med anledning av skr. 2018/19:52 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020
2019-03-13IpH610133Ip 2018/19:133Lantmäteriernas funktion
2019-03-13FrH611405Fr 2018/19:405Regelverket för skatterabatt till serverhallar
2019-03-13FrH611404Fr 2018/19:404Företagande och konsumentmakt i parallella samhällen
2019-03-13FrH611403Fr 2018/19:403Medborgarskapets betydelse vid barnäktenskap i utlandet
2019-03-13FrH611402Fr 2018/19:402Situationen i Kamerun
2019-03-13FrH611401Fr 2018/19:401Bristen på rastplatser för tung trafik
2019-03-13FrH611400Fr 2018/19:400Misstänkt korruption inom biståndsverksamhet
2019-03-13FrH611399Fr 2018/19:399Venezuela
2019-03-13FrH611398Fr 2018/19:398Maktväxling i Venezuela
2019-03-13FrH611397Fr 2018/19:397Översynskonferensen för NPT
2019-03-13FrH611396Fr 2018/19:396IS-återvändare
2019-03-13FrH611395Fr 2018/19:395Skattemedel till konst för maskar, skalbaggar och svampar
2019-03-13FrH611394Fr 2018/19:394Moms på vårdpersonal
2019-03-13FrH611393Fr 2018/19:393Fritt skolval
2019-03-13FrH611392Fr 2018/19:392Säkerhetsskandaler
2019-03-13FrH611391Fr 2018/19:391Terapi som ska bota hbtq-personer
2019-03-13FrH611390Fr 2018/19:390Systembolaget och gårdsförsäljning
2019-03-13FrH611389Fr 2018/19:389Information till skolungdomar om islamismens brott mot mänskligheten
2019-03-13FrH611388Fr 2018/19:388Kontroller och resultatredovisning av bistånd
2019-03-13FrH611387Fr 2018/19:387Statslösa svenska barn
2019-03-13FrH611386Fr 2018/19:386Domen mot människorättsjuristen Nasrin Sotoudeh
2019-03-12RiRH7B58RiR 2019:8Köp på saklig grund – myndigheters skydd mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner
2019-03-12PropH60371Prop 2018/19:71Genomförandet av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor
2019-03-12PropH60366Prop 2018/19:66En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden
2019-03-12PropH60364Prop 2018/19:64Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid
2019-03-12PropH60363Prop 2018/19:63Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Armenien
2019-03-12PropH60362Prop 2018/19:62Aktivitetsgrad i fondförvaltning
2019-03-12PropH60356Prop 2018/19:56Nya EU-regler om aktieägares rättigheter
2019-03-12PropH60354Prop 2018/19:54Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
2019-03-12PropH60312Prop 2018/19:12Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott
2019-03-12IpH610132Ip 2018/19:132En ansvarsfull migrationspolitik
2019-03-12IpH610131Ip 2018/19:131Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande
2019-03-12FrH611385Fr 2018/19:385Landsförräderibrott för IS-terrorister
2019-03-12FrH611384Fr 2018/19:384Könstillhörighetslagen
2019-03-12FrH611383Fr 2018/19:383Möjligheten till skyltning utmed större allmänna vägar
2019-03-12FrH611382Fr 2018/19:382Ett avskaffande av preliminärskatten
2019-03-12FrH611381Fr 2018/19:381Behovet av häkte i Västerås
2019-03-12FrH611380Fr 2018/19:380Svenskt stöd via banker till Somalia
2019-03-12FrH611379Fr 2018/19:379Riksrevisionens granskning av statsägda Almi
2019-03-12FrH611378Fr 2018/19:378Arbetsmiljöproblem på statliga bolag
2019-03-12FrH611377Fr 2018/19:377Kronofogden
2019-03-12FrH611376Fr 2018/19:376Jakt på varg
2019-03-12FrH611375Fr 2018/19:375Säkerhet kring tjänstehubb på energimarknaden
2019-03-12BetH601SoU12Bet 2018/19:SoU12Stöd till personer med funktionsnedsättning
2019-03-11FrH611374Fr 2018/19:374Nordiskt samarbete kring järnvägsinvesteringar
2019-03-11FrH611373Fr 2018/19:373Stöd till kurder för fängelsedrift, flyktinghjälp och ökad säkerhet
2019-03-11FrH611372Fr 2018/19:372Grundutbildning till hemvärnet
2019-03-11FrH611371Fr 2018/19:371Utveckling av grödor i norra Sverige
2019-03-08IpH610130Ip 2018/19:130Iranska kvinnor
2019-03-08IpH610129Ip 2018/19:129Sverige och den internationella feministiska kampen
2019-03-08IpH610128Ip 2018/19:128Turkiets kränkningar av irakiska Kurdistan
2019-03-08IpH610127Ip 2018/19:127Återtagandeavtalet med Afghanistan
2019-03-08IpH610126Ip 2018/19:126Samverkan för bästa skola
2019-03-08IpH610125Ip 2018/19:125Studiero i skolan
2019-03-08IpH610124Ip 2018/19:124Likvärdiga villkor för fristående och kommunala skolor
2019-03-08IpH610123Ip 2018/19:123Turkiet inför valet 2019
2019-03-08FrH611370Fr 2018/19:370Sveriges uteblivna tillväxt
2019-03-08FrH611369Fr 2018/19:369Ökat företagande
2019-03-08FrH611368Fr 2018/19:368Kränkningar av mänskliga rättigheter i Pakistan
2019-03-08BetH601SoU17Bet 2018/19:SoU17Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter
2019-03-08BetH601SkU15Bet 2018/19:SkU15Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift
2019-03-08BetH601SkU12Bet 2018/19:SkU12Punktskatt
2019-03-08BetH601NU10Bet 2018/19:NU10Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras
2019-03-08BetH601KrU7Bet 2018/19:KrU7Kulturarvsfrågor
2019-03-08BetH601KU23Bet 2018/19:KU23Granskning av rapporter och meddelande om subsidiaritet och proportionalitet m.m.
2019-03-08BetH601KU15Bet 2018/19:KU15Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna
2019-03-08BetH601TU8Bet 2018/19:TU8Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning
2019-03-07SoUH7B312SoU 2019:12Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet
2019-03-07PropH60355Prop 2018/19:55Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
2019-03-07PropH60349Prop 2018/19:49Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea
2019-03-07IpH610122Ip 2018/19:122Ordning och reda i klassrummen
2019-03-07IpH610121Ip 2018/19:121Konsumentinformation
2019-03-07IpH610120Ip 2018/19:120Utsläppen från trafiken
2019-03-07IpH610119Ip 2018/19:119Otryggheten i samhället
2019-03-07FrH611367Fr 2018/19:367Hantering av miljöfarliga ämnen
2019-03-07FrH611366Fr 2018/19:366Fusk vid transporter
2019-03-07FrH611365Fr 2018/19:365Den otillåtna yrkesmässiga trafiken i Sverige
2019-03-07FrH611364Fr 2018/19:364AP-fonderna och vd-lönerna
2019-03-07FrH611363Fr 2018/19:363EU-trailrar
2019-03-07FrH611362Fr 2018/19:362Personal inom hälso- och sjukvården
2019-03-07FrH611361Fr 2018/19:361Skydd för visselblåsare inom forskningen
2019-03-07FrH611360Fr 2018/19:360Halkbekämpning och vinterväghållning
2019-03-07FrH611359Fr 2018/19:359Konsulär hjälp till IS-terrorister
2019-03-07FrH611358Fr 2018/19:358Grundläggande behov enligt LSS
2019-03-07FrH611357Fr 2018/19:357Spel på kredit
2019-03-07FrH611356Fr 2018/19:356Behandlingsbegränsningar
2019-03-07FrH611355Fr 2018/19:355Höga elpriser för pensionärer
2019-03-07FrH611354Fr 2018/19:354Allt högre bensinskatt
2019-03-07DirH7B14Dir 2019:4Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen (S 2017:05)
2019-03-07BetH601SkU13Bet 2018/19:SkU13Mervärdesskatt
2019-03-07BetH601SkU11Bet 2018/19:SkU11Företag, kapital och fastighet
2019-03-07BetH601FiU35Bet 2018/19:FiU35Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd
2019-03-07BetH601FiU33Bet 2018/19:FiU33Extra ändringsbudget för 2019 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken
2019-03-07BetH601SkU9Bet 2018/19:SkU9Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet
2019-03-06IpH610118Ip 2018/19:118Återvändande IS-terrorister
2019-03-06FrH611353Fr 2018/19:353Vargstammen
2019-03-06FrH611352Fr 2018/19:352Jämlik cancervård för alla
2019-03-06FrH611351Fr 2018/19:351Beskattning av husbilar
2019-03-06BetH601UbU7Bet 2018/19:UbU7Förskolan
2019-03-05PropH60360Prop 2018/19:60Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden
2019-03-05PropH60358Prop 2018/19:58Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
2019-03-05PropH60350Prop 2018/19:50Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
2019-03-05PropH60348Prop 2018/19:48Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning
2019-03-05FrH611350Fr 2018/19:350Migrationsverkets hantering av utvisningsbeslut
2019-03-05FrH611349Fr 2018/19:349Utbildning för statsanställda för att stärka antikorruptionsarbetet
2019-03-05FrH611348Fr 2018/19:348Barns övergång från förskola till förskoleklass samt särskolan
2019-03-04SoUH7B311SoU 2019:11Biojet för flyget
2019-03-04IpH610117Ip 2018/19:117Trygghet i skolan
2019-03-04FrH611347Fr 2018/19:347Kriminella angrepp mot friluftsverksamheter
2019-03-04FrH611346Fr 2018/19:346Nätläkare
2019-03-04FrH611345Fr 2018/19:345Nationell utbildning i barnonkologisk vård för sjuksköterskor
2019-03-04FrH611344Fr 2018/19:344Läkarutbildning och barncancer
2019-03-04FrH611343Fr 2018/19:343Tillgänglighet och digital vård
2019-03-04FrH611342Fr 2018/19:342Symbolpolitik för svenska intressen
2019-03-04FrH611341Fr 2018/19:341Brevlådeföretag
2019-03-04FrH611340Fr 2018/19:340Myndigheters konsekvensanalyser
2019-03-01IpH610116Ip 2018/19:116Mål för leveranssäkerheten
2019-03-01IpH610115Ip 2018/19:115Åtgärder mot militanta djurrättsaktivister
2019-03-01IpH610114Ip 2018/19:114Utvecklingsledighet
2019-03-01IpH610113Ip 2018/19:113Andning och sondmatning som grundläggande behov
2019-03-01FrH611339Fr 2018/19:339Retroaktiva straff för IS-återvändare
2019-03-01FrH611338Fr 2018/19:338Handläggningstiderna på Näringsdepartementet
2019-03-01FrH611337Fr 2018/19:337Arbetsmiljön inom äldreomsorgen
2019-03-01FrH611336Fr 2018/19:336Datainspektionen och GDPR
2019-03-01FrH611335Fr 2018/19:335Lagring av trafikunderrättelseuppgifter
2019-03-01BetH601UbU15Bet 2018/19:UbU15Studiestöd
2019-03-01BetH601FiU31Bet 2018/19:FiU31Riksrevisionens rapport om staten som inköpare av konsulttjänster
2019-02-28RiRH7B57RiR 2019:7Jämställdhet i Almis låneverksamhet – otydlig styrning och återrapportering
2019-02-28PropH60357Prop 2018/19:57Riksrevisionens rapport om långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan
2019-02-28IpH610112Ip 2018/19:112Huawei
2019-02-28IpH610111Ip 2018/19:111Möjlighet för fackförbund att köpa lagstiftning och politiskt inflytande
2019-02-28IpH610110Ip 2018/19:110Förföljelser av hbtqi-personer i Ryssland
2019-02-28IpH610109Ip 2018/19:109Återställande av ammunition som överlåtits till Frankrike
2019-02-28IpH610108Ip 2018/19:108Ökade utsläpp från vägtrafiken
2019-02-28FrH611334Fr 2018/19:334Däckbyte
2019-02-28FrH611333Fr 2018/19:333Hamnarbetarförbundets strejkvarsel
2019-02-28FrH611332Fr 2018/19:332Tiggeri
2019-02-28FrH611331Fr 2018/19:331Straffrabatt för unga
2019-02-28FrH611330Fr 2018/19:330Fullbelagda häkten
2019-02-28FrH611329Fr 2018/19:329Farleds- och lotsavgifter
2019-02-28FrH611328Fr 2018/19:328Bonusen för elbilar
2019-02-28FrH611327Fr 2018/19:327Kriminalitet kopplad till avställda bilar
2019-02-28FrH611326Fr 2018/19:326Olovlig andrahandsuthyrning och handeln med svarta hyreskontrakt
2019-02-28FrH611325Fr 2018/19:325Instruktionerna för trafikövervakning i polisens regleringsbrev
2019-02-28FrH611324Fr 2018/19:324Säkerhetsbristerna hos Svenska kraftnät
2019-02-28FrH611323Fr 2018/19:323USA, Ryssland och INF-avtalet
2019-02-28FrH611322Fr 2018/19:322Sjukförsäkring som stöd i sorgeprocessen
2019-02-28FrH611321Fr 2018/19:321Nicaragua
2019-02-28FrH611320Fr 2018/19:320Produktionsincitament för film i Sverige
2019-02-28DirH7B13Dir 2019:3Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06)
2019-02-28BetH601SfU15Bet 2018/19:SfU15Socialavgifter
2019-02-28BetH601SfU13Bet 2018/19:SfU13Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd
2019-02-28BetH601JuU36Bet 2018/19:JuU36Ett särskilt straffansvar för deltagande i terroristorganisation
2019-02-28BetH601JuU35Bet 2018/19:JuU35Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv
2019-02-28BetH601JuU34Bet 2018/19:JuU34Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning
2019-02-28BetH601JuU33Bet 2018/19:JuU33Datalagring – brottsbekämpning och integritet
2019-02-28BetH601JuU31Bet 2018/19:JuU31Skärpt straff för subventionsmissbruk
2019-02-28BetH601MJU8Bet 2018/19:MJU8Skyddet av värdefull skog
2019-02-28BetH601FöU5Bet 2018/19:FöU5Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2019-02-27SoUH7B38SoU 2019:8Kamerabevakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande
2019-02-27MotH6023030Mot 2018/19:3030med anledning av prop. 2018/19:45 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift
2019-02-27IpH610107Ip 2018/19:107En utvärdering av kemikalieskatten
2019-02-27IpH610106Ip 2018/19:106Kränkningar i samband med viseringsärenden
2019-02-27IpH610105Ip 2018/19:105Färjetrafik i skärgården
2019-02-27IpH610104Ip 2018/19:104En översyn av kassaregisterlagen
2019-02-27IpH610103Ip 2018/19:103En fungerande återvändandepolitik
2019-02-27IpH610102Ip 2018/19:102Kompetensutvisningar
2019-02-27FrH611319Fr 2018/19:319Avställda bilar
2019-02-27FrH611318Fr 2018/19:318Alkobommar i hamnar
2019-02-27FrH611317Fr 2018/19:317Marknadsföring av snus och andra tobaksvaror på internet
2019-02-27BetH601SoU7Bet 2018/19:SoU7Apoteks- och läkemedelsfrågor
2019-02-27BetH601KU33Bet 2018/19:KU33Indelning i utgiftsområden
2019-02-27BetH601KU32Bet 2018/19:KU32Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2018, m.m.
2019-02-27BetH601KU21Bet 2018/19:KU21Behandlingen av riksdagens skrivelser
2019-02-27BetH601CU8Bet 2018/19:CU8Hyresrätt m.m.
2019-02-27BetH601CU6Bet 2018/19:CU6Ersättningsrätt och insolvensrätt
2019-02-27BetH601CU5Bet 2018/19:CU5Hushållningen med mark- och vattenområden
2019-02-26PropH60353Prop 2018/19:53Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit
2019-02-26PropH60352Prop 2018/19:52Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020
2019-02-26PropH60347Prop 2018/19:47Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service
2019-02-26FrH611316Fr 2018/19:316Behovet av god infrastrukturplanering
2019-02-26FrH611315Fr 2018/19:315Standarden på vinterväghållningen
2019-02-26FrH611314Fr 2018/19:314Handel med falska asylhandlingar
2019-02-26FrH611313Fr 2018/19:313En ökning av andelen avslag på ansökan om sjukpenning
2019-02-26FrH611312Fr 2018/19:312Bekämpning av granbarkborren i naturreservat
2019-02-26FrH611311Fr 2018/19:311Trafikpolisen
2019-02-25IpH610101Ip 2018/19:101Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer
2019-02-25IpH610100Ip 2018/19:100Fisket i Koster-Väderöfjorden
2019-02-25FrH611310Fr 2018/19:310Bensinskatt
2019-02-25FrH611309Fr 2018/19:309Hyberavdraget
2019-02-25FrH611308Fr 2018/19:308Skatteregler för biltransporter
2019-02-25FrH611307Fr 2018/19:307LMA-kort
2019-02-25FrH611306Fr 2018/19:306Säkra länder
2019-02-25FrH611305Fr 2018/19:305Statliga bolag och klimatmål
2019-02-25FrH611304Fr 2018/19:304Stängda flygplatser
2019-02-25FrH611303Fr 2018/19:303Trafikstart Västlänken
2019-02-25FrH611302Fr 2018/19:302Kostnad för Västlänken
2019-02-25FrH611301Fr 2018/19:301Tidsplaner för Västlänken
2019-02-25BetH601MJU19Bet 2018/19:MJU19Miljömålen - med sikte på framtiden
2019-02-25BetH601NU16Bet 2018/19:NU16Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan
2019-02-25BetH601CU20Bet 2018/19:CU20Om byggnaders energiprestanda
2019-02-25BetH601CU19Bet 2018/19:CU19Större frihet att bygga altaner
2019-02-25BetH601CU18Bet 2018/19:CU18Fler tillval för hyresgäster
2019-02-25BetH601CU17Bet 2018/19:CU17Åtgärder mot handel med hyreskontrakt
2019-02-22IpH61099Ip 2018/19:99Cancervården
2019-02-22IpH61098Ip 2018/19:98Turkiska angrepp mot Manbij och närliggande områden
2019-02-22IpH61097Ip 2018/19:97Ändringar i vapenlagstiftningen
2019-02-22IpH61096Ip 2018/19:96Den ekonomiska politikens konsekvenser för boende på landsbygden
2019-02-22IpH61095Ip 2018/19:95Åtgärder för högre tillväxt
2019-02-22FrH611300Fr 2018/19:300Ursprungsmärkning av kött
2019-02-22BetH601SoU20Bet 2018/19:SoU20Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer
2019-02-22BetH601KrU8Bet 2018/19:KrU8Kultur och fritid för barn och unga
2019-02-22BetH601TU4Bet 2018/19:TU4It- och postfrågor
2019-02-21MotH6023029Mot 2018/19:3029med anledning av prop. 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB
2019-02-21MotH6023028Mot 2018/19:3028med anledning av prop. 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB
2019-02-21MotH6023027Mot 2018/19:3027med anledning av prop. 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB
2019-02-21IpH61094Ip 2018/19:94Vårdköerna och patienternas rättigheter
2019-02-21FrH611299Fr 2018/19:299En tidtabell för framtagandet av en Kinastrategi
2019-02-21FrH611298Fr 2018/19:298Svenskt deltagande i E2I
2019-02-21FrH611297Fr 2018/19:297Karolinska institutet
2019-02-21FrH611296Fr 2018/19:296Tågförseningar
2019-02-21FrH611295Fr 2018/19:295Höghastighetståg i januariöverenskommelsen
2019-02-21FrH611294Fr 2018/19:294Avsaknaden av en miljöbilsdefinition
2019-02-21FrH611293Fr 2018/19:293Kriminella anställda på Arlanda
2019-02-21FrH611292Fr 2018/19:292Telias köp av Bonnier Broadcasting
2019-02-21FrH611291Fr 2018/19:291Förankringsstrategi för framtagandet av en Kinastrategi
2019-02-21FrH611290Fr 2018/19:290Bergmancenter på Fårö
2019-02-21FrH611289Fr 2018/19:289EU:s fiskepolitik och vetenskapliga rekommendationer
2019-02-21FrH611288Fr 2018/19:288Forskningsanslag till Vetenskapsrådet
2019-02-21FrH611287Fr 2018/19:287Forskningsmedel till Rymdstyrelsen
2019-02-21FrH611286Fr 2018/19:286Granbarkborre i naturreservat
2019-02-21FrH611285Fr 2018/19:285Kompetensutvisningar
2019-02-21FrH611284Fr 2018/19:284Rymdlagen
2019-02-21FrH611283Fr 2018/19:283Svåra angrepp av granbarkborre
2019-02-21FrH611282Fr 2018/19:282Strandskydd
2019-02-21BetH601FiU42Bet 2018/19:FiU42Statistik på upphandlingsområdet
2019-02-21BetH601AU15Bet 2018/19:AU15ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft
2019-02-21BetH601AU14Bet 2018/19:AU14Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken
2019-02-21BetH601AU13Bet 2018/19:AU13Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister
2019-02-21BetH601AU12Bet 2018/19:AU12Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år
2019-02-21BetH601AU5Bet 2018/19:AU5Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i Förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget
2019-02-21BetH601AU4Bet 2018/19:AU4Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser
2019-02-20MotH6023026Mot 2018/19:3026med anledning av prop. 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB
2019-02-20IpH61093Ip 2018/19:93Resultatstyrning av strukturfonderna
2019-02-20IpH61092Ip 2018/19:92Anslutningsbiståndet till Turkiet
2019-02-20IpH61091Ip 2018/19:91Butiksstölder
2019-02-20IpH61090Ip 2018/19:90Östlig förbindelse
2019-02-20FrH611281Fr 2018/19:281Cancerforskning och unga
2019-02-20FrH611280Fr 2018/19:280Integritetsskydd för vårdsökande patienter
2019-02-20FrH611279Fr 2018/19:279Konvertering av befintliga bilar till drift med förnybara bränslen
2019-02-20FrH611278Fr 2018/19:278Svenskt arbete för att lagföra IS-medlemmar
2019-02-20FrH611277Fr 2018/19:277Vapendirektivet
2019-02-20FrH611276Fr 2018/19:276Återtagande av IS-krigare
2019-02-20FrH611275Fr 2018/19:275Biotopinventering
2019-02-20FrH611274Fr 2018/19:274Slussväg mellan Trollhättan och Lilla Edet
2019-02-20FrH611273Fr 2018/19:273Vård i tid
2019-02-20FrH611272Fr 2018/19:272HPV-virus och vaccination
2019-02-20FrH611271Fr 2018/19:271Införande av lex Knuters
2019-02-20FrH611270Fr 2018/19:270Effektbalansen
2019-02-20FrH611269Fr 2018/19:269Proportionella bötesbelopp
2019-02-19RiRH7B56RiR 2019:6Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor – ett viktigt arbete som kan förbättras
2019-02-19PropH60351Prop 2018/19:51Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen
2019-02-19IpH61089Ip 2018/19:89Bistånd till personer utan rätt att vistas i landet
2019-02-19IpH61088Ip 2018/19:88Skarven
2019-02-19IpH61087Ip 2018/19:87Turkiets kränkningar av irakiska Kurdistan
2019-02-19FrH611268Fr 2018/19:268Mer idrott i skolan
2019-02-19FrH611267Fr 2018/19:267Service på landsbygden
2019-02-19FrH611266Fr 2018/19:266Effekt för svensk industri
2019-02-19FrH611265Fr 2018/19:265Den digitala krisledningsförmågan
2019-02-19FrH611264Fr 2018/19:264Lärarnas befogenheter
2019-02-19FrH611263Fr 2018/19:263Pumplagen
2019-02-19FrH611262Fr 2018/19:262Lagstadgad ursprungsmärkning av kött på restauranger
2019-02-19FrH611261Fr 2018/19:261Överförskrivning av narkotiska läkemedel
2019-02-19FrH611260Fr 2018/19:260Antalet tillgängliga personnummer
2019-02-19FrH611259Fr 2018/19:259Åtgärder mot flyktingspionage
2019-02-19BetH601MJU7Bet 2018/19:MJU7Kemikaliepolitik
2019-02-18SoUH7B310SoU 2019:10Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete
2019-02-18IpH61086Ip 2018/19:86Genomförandet av EU:s vapendirektiv
2019-02-18IpH61085Ip 2018/19:85Sverige och den internationella feministiska kampen
2019-02-18IpH61084Ip 2018/19:84Spel och beroende
2019-02-18IpH61083Ip 2018/19:83Fri entré på statliga museer
2019-02-18IpH61082Ip 2018/19:82Parlamentsstöd till Zimbabwe
2019-02-18FrH611258Fr 2018/19:258Historiska samlarvapen
2019-02-18FrH611257Fr 2018/19:257Säljförbud av CBD
2019-02-18FrH611256Fr 2018/19:256Hantering av sekretessbelagd information
2019-02-18FrH611255Fr 2018/19:255Regional tillväxt och flygskatten
2019-02-18FrH611254Fr 2018/19:254Bilbränder
2019-02-18FrH611253Fr 2018/19:253Konsumentinformation
2019-02-18FrH611252Fr 2018/19:252Ombildning av allmännyttiga hyresrätter
2019-02-18FrH611251Fr 2018/19:251Biologiska smittor
2019-02-18FrH611250Fr 2018/19:250Sveriges bokföringsrapport enligt LULUCF-förordningen
2019-02-18FrH611249Fr 2018/19:249Kontantinsättning
2019-02-18FrH611248Fr 2018/19:248E4 Söderhamn-Gävle
2019-02-18FrH611247Fr 2018/19:247Avhopp från polisutbildningen
2019-02-18FrH611246Fr 2018/19:246IVO och tillståndsplikt
2019-02-18FrH611245Fr 2018/19:245Vårdköerna
2019-02-18FrH611244Fr 2018/19:244Suicid och suicidprevention
2019-02-18BetH601FiU32Bet 2018/19:FiU32Riksrevisionens rapport om Riksgäldskontorets användning av ränteswappar
2019-02-18BetH601FiU26Bet 2018/19:FiU26Kommunala frågor
2019-02-18BetH601MJU6Bet 2018/19:MJU6Jakt och viltvård
2019-02-18BetH601MJU5Bet 2018/19:MJU5Cirkulär ekonomi
2019-02-18BetH601KrU9Bet 2018/19:KrU9Folkbildningsfrågor
2019-02-18BetH601KU19Bet 2018/19:KU19Trossamfund och begravningsfrågor
2019-02-18BetH601KU18Bet 2018/19:KU18Allmänna helgdagar m.m.
2019-02-18BetH601NU4Bet 2018/19:NU4Statliga företag
2019-02-15MotH6023025Mot 2018/19:3025med anledning av prop. 2018/19:42 Genomförande av rättshjälpsdirektivet
2019-02-15IpH61081Ip 2018/19:81Flytten av Sidas huvudkontor
2019-02-15IpH61080Ip 2018/19:80Minskad kriminalitet för ökad tillväxt
2019-02-15IpH61079Ip 2018/19:79Dödsfall på jobbet
2019-02-15IpH61078Ip 2018/19:78CCS
2019-02-15IpH61077Ip 2018/19:77Rekryteringen av politiska tjänstemän
2019-02-15FrH611243Fr 2018/19:243Psykisk ohälsa
2019-02-15FrH611242Fr 2018/19:242Primärvården
2019-02-15FrH611241Fr 2018/19:241Värnskatten
2019-02-15FrH611240Fr 2018/19:240Öppna geodata
2019-02-15FrH611239Fr 2018/19:239Humanitärt stöd till Venezuela
2019-02-15FrH611238Fr 2018/19:238Rymningar från Kriminalvården
2019-02-15FrH611237Fr 2018/19:237Kronofogdemyndigheten
2019-02-15FrH611236Fr 2018/19:236Kronofogdemyndigheten
2019-02-15FrH611235Fr 2018/19:235Attacker från djurrättsaktivister
2019-02-15FrH611234Fr 2018/19:234Korruptionen i Rumänien
2019-02-15FrH611233Fr 2018/19:233Flygets utsläpp av växthusgaser
2019-02-15FrH611232Fr 2018/19:232Kärnkraft för klimatets skull
2019-02-15FrH611230Fr 2018/19:230Tingsstället i Västervik
2019-02-15FrH611229Fr 2018/19:229Mängdrabatt för brott
2019-02-15FrH611228Fr 2018/19:228Hot mot journalister
2019-02-15BetH601UbU19Bet 2018/19:UbU19Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2018
2019-02-15BetH601KU27Bet 2018/19:KU27Fri- och rättigheter, m.m.
2019-02-15BetH601KU20Bet 2018/19:KU20Granskningsbetänkande
2019-02-15BetH601FöU6Bet 2018/19:FöU6Försvarspolitik
2019-02-14PropH60345Prop 2018/19:45Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift
2019-02-14IpH61076Ip 2018/19:76Fastighetsägarnas ansvar för gaturenhållning
2019-02-14FrH611231Fr 2018/19:231Felaktigt användande av föräldraförsäkring
2019-02-14FrH611227Fr 2018/19:227It-driftssäkerhet i Sveriges skärgårdsområden
2019-02-14FrH611226Fr 2018/19:226Svenska kraftnät
2019-02-14FrH611225Fr 2018/19:225Tågresor för alla
2019-02-14FrH611224Fr 2018/19:224Brist på kompetens i energisektorn
2019-02-14FrH611223Fr 2018/19:223Skatteverkets arbete med att bekämpa skattefusk
2019-02-14FrH611222Fr 2018/19:222Skatteverket och delningsekonomin
2019-02-14FrH611221Fr 2018/19:221Underhåll av järnvägsnätet
2019-02-14FrH611220Fr 2018/19:220Rättegångar mot katalanska självständighetsförespråkare
2019-02-14FrH611219Fr 2018/19:219En ny energikommission
2019-02-14FrH611218Fr 2018/19:218Elförsörjning som riksintresse
2019-02-14DirH7B12Dir 2019:2Tilläggsdirektiv till Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07)
2019-02-14BetH601FöU10Bet 2018/19:FöU10Riksrevisionens rapport Nationellt försvar på regional nivå
2019-02-14BetH601UbU6Bet 2018/19:UbU6Lärosätenas lokalförsörjning
2019-02-14BetH601KU16Bet 2018/19:KU16Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter
2019-02-13SoUH7B39SoU 2019:9Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning
2019-02-13PropH60343Prop 2018/19:43Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter
2019-02-13IpH61075Ip 2018/19:75Oberoende rättsväsende och fria medier
2019-02-13IpH61074Ip 2018/19:74Avskaffande av flygets skattesubvention
2019-02-13IpH61073Ip 2018/19:73Sverige som innovationsland
2019-02-13FrH611217Fr 2018/19:217Stort behov av förvarsplatser hos Migrationsverket
2019-02-13FrH611216Fr 2018/19:216Åtgärder för att öka tryggheten för Sveriges bönder
2019-02-13FrH611215Fr 2018/19:215Tullverket
2019-02-13FrH611213Fr 2018/19:213Förutsägbara boendekostnader
2019-02-13FrH611211Fr 2018/19:211Skatteverket
2019-02-13FrH611210Fr 2018/19:210Ökad säkerhet vid de statliga museerna
2019-02-13FrH611209Fr 2018/19:209En vassare miljölagstiftning för minskade klimatutsläpp
2019-02-13FrH611207Fr 2018/19:207Basanslag till universitet och högskolor
2019-02-13FrH611205Fr 2018/19:205Forskningsmedel till Vinnova
2019-02-13FrH611204Fr 2018/19:204Felaktigt placerade elever i särskolan
2019-02-13FrH611203Fr 2018/19:203Forskningsmedel till Formas
2019-02-13FrH611202Fr 2018/19:202Tillväxt i hela landet
2019-02-13FrH611201Fr 2018/19:201Basanslag till Lantbruksuniversitetet
2019-02-13FrH611200Fr 2018/19:200Ombildningar av hyresrätter i Stockholm
2019-02-12PropH60338Prop 2018/19:38Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning
2019-02-12IpH61072Ip 2018/19:72Bristen på förvarsplatser
2019-02-12IpH61071Ip 2018/19:71Höjda löner för polisen
2019-02-12FrH611214Fr 2018/19:214Levande djur i konsumentköplagstiftningen
2019-02-12FrH611212Fr 2018/19:212Polismyndighetens förslag
2019-02-12FrH611208Fr 2018/19:208Utredning om gode män och överförmyndare
2019-02-12FrH611206Fr 2018/19:206Rätten till familjeåterförening
2019-02-12FrH611196Fr 2018/19:196Statens våldsmonopol
2019-02-12FrH611195Fr 2018/19:195Dödsolyckor vid järnvägen
2019-02-12FrH611193Fr 2018/19:193Export av ekoprodukter
2019-02-12FrH611192Fr 2018/19:192Fisket av makrill
2019-02-12FrH611191Fr 2018/19:191Marionettmuseets fortlevnad
2019-02-12FrH611190Fr 2018/19:190Myggbekämpning
2019-02-12FrH611189Fr 2018/19:189SVT och rättegångskostnader
2019-02-12FrH611186Fr 2018/19:186Vargstammen
2019-02-12FrH611185Fr 2018/19:185Metria
2019-02-11IpH61070Ip 2018/19:70Kommunikationssystemet Rakel
2019-02-11IpH61069Ip 2018/19:69Fisket i Koster-Väderöfjorden
2019-02-11IpH61068Ip 2018/19:68Läkemedelsförsörjning
2019-02-11IpH61067Ip 2018/19:67Läkemedelsstatistik
2019-02-11IpH61066Ip 2018/19:66Barn som far illa
2019-02-11FrH611199Fr 2018/19:199Stärkt svensk livsmedelsproduktion
2019-02-11FrH611198Fr 2018/19:198Nekat uppehållstillstånd för personer som bott i Sverige länge
2019-02-11FrH611197Fr 2018/19:197AI-strategi
2019-02-11FrH611194Fr 2018/19:194Bondepaketet
2019-02-11FrH611188Fr 2018/19:188Personlig assistans
2019-02-11FrH611187Fr 2018/19:187Andelstal i vägsamfälligheter
2019-02-11FrH611184Fr 2018/19:184Offentligt belöningssystem
2019-02-11FrH611183Fr 2018/19:183Äldres idrottande
2019-02-08IpH61065Ip 2018/19:65Förföljelse av kristna i världen
2019-02-08FrH611182Fr 2018/19:182Frivilligt återvändande till Afghanistan
2019-02-08FrH611181Fr 2018/19:181HPV-vaccin till pojkar
2019-02-08FrH611180Fr 2018/19:180Axelbelastning på drivaxel för EU-dragare
2019-02-08FrH611178Fr 2018/19:178Hållbara Gotland
2019-02-08BetH601FiU38Bet 2018/19:FiU38Vissa betaltjänstfrågor
2019-02-08BetH601MJU3Bet 2018/19:MJU3Fiskeripolitik
2019-02-08BetH601FöU4Bet 2018/19:FöU4En ny kustbevakningslag
2019-02-08BetH601TU6Bet 2018/19:TU6Cykelfrågor
2019-02-07SoUH7B37SoU 2019:7Skogsbränderna sommaren 2018
2019-02-07PropH60346Prop 2018/19:46Extra ändringsbudget för 2019 - Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken
2019-02-07PropH60344Prop 2018/19:44Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd
2019-02-07IpH61064Ip 2018/19:64Gymnasielagen
2019-02-07IpH61063Ip 2018/19:63Säkerheten på förvaren
2019-02-07IpH61062Ip 2018/19:62En långsiktigt hållbar och stram migrationspolitik
2019-02-07IpH61061Ip 2018/19:61Regelverket för förvar
2019-02-07IpH61060Ip 2018/19:60Arbetslöshetsmålet
2019-02-07IpH61059Ip 2018/19:59Externa aspekter av migration
2019-02-07FrH611179Fr 2018/19:179Undantag från krav på svenskt medborgarskap vid säkerhetsklassad tjänst
2019-02-07FrH611177Fr 2018/19:177Kontrollen vid säkerhetsklassade tjänster
2019-02-07FrH611176Fr 2018/19:176Anställning av person utan uppehålls- och arbetstillstånd till säkerhetsklassad tjänst
2019-02-07FrH611175Fr 2018/19:175Ett hot mot de fria medierna
2019-02-07FrH611174Fr 2018/19:174Export av krigsmateriel till stater som krigar i Jemen
2019-02-07FrH611173Fr 2018/19:173EU:s export av krigsmateriel till länder som krigar i Jemen
2019-02-07FrH611172Fr 2018/19:172Avskaffat krav på danstillstånd
2019-02-07FrH611171Fr 2018/19:171Utvisningar
2019-02-07BetH601MJU4Bet 2018/19:MJU4Klimatpolitik
2019-02-07BetH601NU6Bet 2018/19:NU6Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning
2019-02-06MotH6023024Mot 2018/19:3024med anledning av prop. 2018/19:37 Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform
2019-02-06IpH61058Ip 2018/19:58En nationell drönarstrategi
2019-02-06FrH611170Fr 2018/19:170Skatteverkets tolkning och dess påverkan på företag som hyr ut datacenter
2019-02-06FrH611169Fr 2018/19:169Ökade befogenheter för tullen
2019-02-06FrH611168Fr 2018/19:168Konsekvensanalys av kemikalieskatt på skor och kläder
2019-02-06FrH611167Fr 2018/19:167Skydd av vital infrastruktur
2019-02-06FrH611166Fr 2018/19:166Sveriges skjutbanor
2019-02-06FrH611165Fr 2018/19:165Nya skjutbaneregler som hotar skyttet i Sverige
2019-02-06FrH611164Fr 2018/19:164Svensk väpnad trupp utomlands utan riksdagens mandat
2019-02-06FrH611163Fr 2018/19:163Ursprungsmärkning på menyer
2019-02-06FrH611162Fr 2018/19:162Reformering av Arbetsförmedlingen
2019-02-06FrH611161Fr 2018/19:161Arbetslöshetsmålet
2019-02-06FrH611160Fr 2018/19:160Skydd vid tjänsteutövning
2019-02-06FrH611159Fr 2018/19:159Västerås flygplats
2019-02-06FrH611158Fr 2018/19:158Ungas företagsamhet
2019-02-06FrH611157Fr 2018/19:157Turkiets kopplingar till IS och liknande grupper
2019-02-06FrH611156Fr 2018/19:156Misstag vid säkerhetsklassade anställningar
2019-02-06FrH611155Fr 2018/19:155Målet om sjukpenningtal
2019-02-06FrH611154Fr 2018/19:154Biogasbilar i bonus-malus-systemet
2019-02-06FrH611153Fr 2018/19:153Elbristen
2019-02-06FrH611152Fr 2018/19:152Könsstympning
2019-02-06FrH611151Fr 2018/19:151Hoten mot journalister
2019-02-06FrH611150Fr 2018/19:150Skattepengar till våldsbejakande islamister
2019-02-06FrH611149Fr 2018/19:149Anställningar inom säkerhetsklassad verksamhet
2019-02-06FrH611148Fr 2018/19:148Rättvisa förutsättningar i datacenterbranschen
2019-02-05RiRH7B55RiR 2019:5Bevara samlingarna – säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning
2019-02-05PropH60341Prop 2018/19:41Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen
2019-02-05PropH60340Prop 2018/19:40Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB
2019-02-05IpH61057Ip 2018/19:57Säkerhetsbedömning inför försäljning av fastigheter
2019-02-05IpH61056Ip 2018/19:56Sysselsättningseffekter av januariöverenskommelsen
2019-02-05IpH61055Ip 2018/19:55Nationell primärvårdsreform
2019-02-05FrH611147Fr 2018/19:147Industrispionage
2019-02-05FrH611146Fr 2018/19:146Längre och tyngre lastbilar samt längre tågset
2019-02-05FrH611144Fr 2018/19:144Ordningsvakters befogenhet och utbildning
2019-02-05FrH611143Fr 2018/19:143Kontantdirektiv till bankerna
2019-02-05FrH611142Fr 2018/19:142Kroppskameror på sjukhusens akutmottagningar
2019-02-05FrH611141Fr 2018/19:141Klimatklivet
2019-02-05FrH611140Fr 2018/19:140Påverkan inför val
2019-02-05FrH611139Fr 2018/19:139Dalslands förutsättningar för tillväxt
2019-02-05FrH611138Fr 2018/19:138Byggandet av Österleden
2019-02-05BetH601SoU16Bet 2018/19:SoU16Rättelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
2019-02-05BetH601SkU6Bet 2018/19:SkU6Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning
2019-02-05BetH601JuU9Bet 2018/19:JuU9Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017
2019-02-05BetH601JuU8Bet 2018/19:JuU82018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2019-02-04IpH61054Ip 2018/19:54Marinens behov
2019-02-04IpH61053Ip 2018/19:53Lantmäteriets verksamhet
2019-02-04IpH61052Ip 2018/19:52Förföljelser av hbtqi-personer i Ryssland
2019-02-04IpH61051Ip 2018/19:51Rekryteringen till lärarutbildningen
2019-02-04FrH611145Fr 2018/19:145Bristande säkerhet i Svenska kraftnät
2019-02-04FrH611137Fr 2018/19:137Fusk med mätarställningar
2019-02-04FrH611136Fr 2018/19:136Störningar hos Tele 2 och Comviq
2019-02-04FrH611135Fr 2018/19:135Stomnätskorridor för EU:s transeuropeiska transportnät (Tem-T) Stockholm-Oslo
2019-02-04FrH611134Fr 2018/19:134Finansiering av EU:s transeuropeiska transportnät för ökad militär rörlighet inom EU
2019-02-04FrH611133Fr 2018/19:133Höjda polislöner enligt riksdagens beslut
2019-02-04FrH611132Fr 2018/19:132Kärnkraftsforskning
2019-02-04FrH611131Fr 2018/19:131Framtidsanpassade elmätare
2019-02-04FrH611130Fr 2018/19:130Brister i psykiatrin och missbruksvården
2019-02-04FrH611129Fr 2018/19:129En allsidig social sammansättning
2019-02-04FrH611128Fr 2018/19:128Kötid till enskilda skolor
2019-02-04FrH611127Fr 2018/19:127Lottning till kommunala skolor
2019-02-04FrH611126Fr 2018/19:126Skolkommissionens förslag för en ökad likvärdighet och ett aktivt skolval
2019-02-04FrH611125Fr 2018/19:125Differentierade parkeringsavgifter
2019-02-04FrH611124Fr 2018/19:124Definition av bilpooler
2019-02-04FrH611123Fr 2018/19:123Delningsekonomin
2019-02-04FrH611122Fr 2018/19:122Förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar
2019-02-04FrH611121Fr 2018/19:121Kilometerskatt
2019-02-04FrH611120Fr 2018/19:120Samdistribution av post, paket och tidningar
2019-02-04FrH611119Fr 2018/19:119NIU på Berga naturbruksgymnasium
2019-02-04FrH611118Fr 2018/19:118Rakel 2.0
2019-02-04FrH611117Fr 2018/19:117Mobiltäckning i hela landet
2019-02-04FrH611116Fr 2018/19:116Skrotat arbetslöshetsmål
2019-02-04FrH611115Fr 2018/19:115Den politiska hungerstrejken i Turkiet
2019-02-04BetH601KrU6Bet 2018/19:KrU6En ny europeisk agenda för kultur
2019-02-01SoUH7B36SoU 2019:6En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
2019-02-01SoUH7B35SoU 2019:5Tid för trygghet
2019-02-01IpH61050Ip 2018/19:50El- och gasbilar
2019-02-01FrH611114Fr 2018/19:114Klassificeringen av e-cigaretter
2019-02-01FrH611113Fr 2018/19:113Socialt ansvar för regeringens politik
2019-02-01FrH611112Fr 2018/19:112Trygghet för lantbrukare
2019-02-01FrH611111Fr 2018/19:111Statistik över läkemedelsförsäljning
2019-02-01BetH601UbU18Bet 2018/19:UbU18Myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och och Universitetskanslersämbetet inrättades
2019-02-01BetH601UbU17Bet 2018/19:UbU17Otillåten spridning av nationella prov - vad gör Skolinspektionen och Skolverket
2019-02-01BetH601UbU16Bet 2018/19:UbU16Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan
2019-02-01BetH601NU15Bet 2018/19:NU15Riksrevisionens rapport om försäljningar av statens aktier i Nordea
2019-02-01BetH601NU14Bet 2018/19:NU14Energipolitik
2019-02-01BetH601NU13Bet 2018/19:NU13Handelspolitik
2019-01-31RiRH7B54RiR 2019:4Att planera för framtiden – statens arbete med scenarier inom miljö-, energi-, transport-, och bostadspolitiken
2019-01-31PropH60342Prop 2018/19:42Genomförande av rättshjälpsdirektivet
2019-01-31PropH60339Prop 2018/19:39Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning
2019-01-31MotH6023023Mot 2018/19:3023med anledning av skr. 2018/19:34 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre
2019-01-31MotH6023022Mot 2018/19:3022med anledning av skr. 2018/19:34 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre
2019-01-31MotH6023021Mot 2018/19:3021med anledning av skr. 2018/19:34 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre
2019-01-31MotH6023020Mot 2018/19:3020med anledning av skr. 2018/19:34 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre
2019-01-31IpH61049Ip 2018/19:49Avgiftsfria nationellt godkända idrottsutbildningar
2019-01-31IpH61048Ip 2018/19:48Mobiltelefonförbud i klassrum
2019-01-31IpH61047Ip 2018/19:47Åtgärder mot frånvaro
2019-01-31IpH61046Ip 2018/19:46Samordningen av totalförsvaret
2019-01-31IpH61045Ip 2018/19:45Nedläggningen av Kronofogden i Hudiksvall
2019-01-31IpH61044Ip 2018/19:44Nedläggningen av Kronofogden i Arvika
2019-01-31IpH61043Ip 2018/19:43Nedläggningen av Kronofogdens kontor på mindre orter
2019-01-31IpH61041Ip 2018/19:41Mora-Siljan flygplats
2019-01-31IpH61040Ip 2018/19:40Säkerhetsrutinerna på Svenska kraftnät
2019-01-31IpH61025Ip 2018/19:25Anslutningsbiståndet till Turkiet
2019-01-31FrH611110Fr 2018/19:110Antalet skjutningar i Sverige
2019-01-31FrH611109Fr 2018/19:109Kompensation för höga elkostnader i Skåne
2019-01-31FrH611108Fr 2018/19:108Situationen inom Kriminalvården
2019-01-31FrH611107Fr 2018/19:107Internationella observatörer i Hebron
2019-01-31FrH611106Fr 2018/19:106Polisens möjlighet till genomgång av digitala medier
2019-01-31FrH611105Fr 2018/19:105Tiden för en förnyad asylansökan
2019-01-31FrH611104Fr 2018/19:104Utökade befogenheter vid inre utlänningskontroll
2019-01-31FrH611103Fr 2018/19:103Förvar i norra Sverige
2019-01-31FrH611102Fr 2018/19:102Kommunalt stöd till personer utan rätt att vistas i Sverige
2019-01-31FrH611101Fr 2018/19:101Skärpta straff för människosmuggling
2019-01-31FrH611100Fr 2018/19:100Svensk rovdjursförvaltning
2019-01-31FrH61199Fr 2018/19:99Kontanttjänster
2019-01-31FrH61198Fr 2018/19:98Thailand
2019-01-31FrH61197Fr 2018/19:97Spel ombord på fartyg i internationell trafik
2019-01-31FrH61196Fr 2018/19:96Likvärdig tillämpning av spellagen
2019-01-31FrH61195Fr 2018/19:95Transportstyrelsens föreskrifter för cruisingtillstånd
2019-01-31FrH61194Fr 2018/19:94PFAS
2019-01-31FrH61193Fr 2018/19:93Tillkännagivande om Tullverkets befogenheter
2019-01-31FrH61192Fr 2018/19:92Betesinventering i brandområde
2019-01-31FrH61190Fr 2018/19:90Hallands framtida energiförsörjning
2019-01-31FrH61189Fr 2018/19:89Utrikesministerns kommentarer om brittiska politikers hantering av brexit
2019-01-31FrH61188Fr 2018/19:88Kostnaden för flytten av Sidas huvudkontor
2019-01-31FrH61187Fr 2018/19:87Hot och våld mot djurägare
2019-01-31FrH61186Fr 2018/19:86Ostkustbanan
2019-01-31FrH61184Fr 2018/19:84Kompetensutvisningar
2019-01-31FrH61183Fr 2018/19:83Anhöriginvandring
2019-01-31DirH7B11Dir 2019:1Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)
2019-01-31BetH601UFöU4Bet 2018/19:UFöU4Mali
2019-01-31BetH601UFöU3Bet 2018/19:UFöU3Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2019-01-31BetH601KU14Bet 2018/19:KU14Översyn av Riksrevisionen - vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m.
2019-01-30SoUH7B33SoU 2019:3Effektivt, tydligt och träffsäkert - det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad - Del 1
2019-01-30SoUH7B33d2SoU 2019:3Effektivt, tydligt och träffsäkert - det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad - Del 2
2019-01-30MotH6023019Mot 2018/19:3019med anledning av skr. 2018/19:34 Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre
2019-01-30IpH61042Ip 2018/19:42Ekonomiskt bistånd på grund av trångboddhet
2019-01-30IpH61039Ip 2018/19:39Arbetslöshetsmålet
2019-01-30IpH61038Ip 2018/19:38Arbetslöshetsmålet
2019-01-30IpH61037Ip 2018/19:37Taket för uppskov med reavinstskatt
2019-01-30IpH61036Ip 2018/19:36Tillsatt utredning om vinstförbud i välfärden
2019-01-30IpH61035Ip 2018/19:35Kritik mot lärare som följer skollagen
2019-01-30IpH61034Ip 2018/19:34Finansiering av planerade reformer
2019-01-30IpH61033Ip 2018/19:33Skärpta demokrativillkor för bidrag till organisationer
2019-01-30IpH61032Ip 2018/19:32Åtgärder för att göra det mer lönsamt för låginkomsttagare att arbeta
2019-01-30IpH61031Ip 2018/19:31En förstärkt nationell cancerstrategi
2019-01-30IpH61030Ip 2018/19:30Sänkta trösklar in på bostadsmarknaden
2019-01-30IpH61029Ip 2018/19:29Formuleringen om Nato i regeringsförklaringen
2019-01-30IpH61028Ip 2018/19:28Det kommande arbetet med konventionen om förbud mot kärnvapen
2019-01-30FrH61191Fr 2018/19:91Riksdagens möjligheter till misstroendeförklaring
2019-01-30FrH61185Fr 2018/19:85Expertskatten
2019-01-30FrH61182Fr 2018/19:82Hanteringen av migrationspolitiken i Sverige
2019-01-30FrH61181Fr 2018/19:81Id-kontroll och visitation av besökare till boende på förvar
2019-01-30FrH61180Fr 2018/19:80Beredningskravet för migrationspolitiska förslag
2019-01-30FrH61179Fr 2018/19:79Kompetensutvisningar
2019-01-30FrH61178Fr 2018/19:78Åtgärder för att få fler personer som nekats uppehållstillstånd att lämna landet
2019-01-30FrH61177Fr 2018/19:77Migrationsverkets regleringsbrev
2019-01-30FrH61176Fr 2018/19:76Konsekvenser av den så kallade gymnasielagen
2019-01-30FrH61175Fr 2018/19:75Ökad otrygghet i Uppsala
2019-01-30FrH61174Fr 2018/19:74Effektbrist i Skåne som hämmar tillväxten
2019-01-30FrH61173Fr 2018/19:73Farledsavgifterna
2019-01-30FrH61172Fr 2018/19:72Antalet vargar
2019-01-30FrH61171Fr 2018/19:71Situationen i Sudan
2019-01-30FrH61170Fr 2018/19:70Den iranska regimen och tortyren
2019-01-30FrH61169Fr 2018/19:69Rasmässig eller etnisk profilering inom rättsväsendet
2019-01-30FrH61168Fr 2018/19:68Fusk med mätarställningen i bilar
2019-01-30FrH61167Fr 2018/19:67Den enskildes skydd mot att drabbas av manipulerade vägmätare
2019-01-30FrH61159Fr 2018/19:59Sveriges agerande gällande Venezuela
2019-01-29RiRH7B53RiR 2019:3Regionala exportcentrum – En del av Sveriges exportstrategi
2019-01-29MotH6023018Mot 2018/19:3018med anledning av prop. 2018/19:32 Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet
2019-01-29MotH6023017Mot 2018/19:3017med anledning av skr. 2018/19:29 Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel
2019-01-29MotH6023016Mot 2018/19:3016med anledning av skr. 2018/19:30 Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto
2019-01-29MotH6023015Mot 2018/19:3015med anledning av prop. 2018/19:33 Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet
2019-01-29IpH61027Ip 2018/19:27Fri hyressättning
2019-01-29IpH61026Ip 2018/19:26Djurrättsmotiverad terrorism
2019-01-29IpH61024Ip 2018/19:24Visumfrihet inom EU för medborgarna i Kosovo
2019-01-29FrH61166Fr 2018/19:66Partnerskap med Afrika
2019-01-29FrH61165Fr 2018/19:65Strängare straff för vållande till annans död vid fordonstrafik
2019-01-29FrH61164Fr 2018/19:64Kostnaderna för en utvidgning av EU
2019-01-29FrH61163Fr 2018/19:63Sveriges agerande i fråga om Venezuela
2019-01-29FrH61162Fr 2018/19:62Transportstyrelsens stopp i fråga om ny fordonsteknik
2019-01-29FrH61161Fr 2018/19:61Digitalisering av infrastruktur
2019-01-29FrH61160Fr 2018/19:60Styrningen av Svenska kraftnät
2019-01-29BetH601JuU32Bet 2018/19:JuU32Färre i häkte och minskad isolering
2019-01-28SoUH7B34SoU 2019:4Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle
2019-01-28IpH61023Ip 2018/19:23Samhällets civila beredskap
2019-01-28IpH61022Ip 2018/19:22Vinterväghållningen
2019-01-28FrH61158Fr 2018/19:58Brottskod för djurrättsextremism
2019-01-28FrH61157Fr 2018/19:57Rekrytering av officerare
2019-01-28FrH61156Fr 2018/19:56Oligarken Oleg Deripaska
2019-01-28FrH61155Fr 2018/19:55Åtgärder mot djurrättsterror
2019-01-28FrH61154Fr 2018/19:54Det fria tillträdet till Östersjön
2019-01-28FrH61153Fr 2018/19:53Alliansfrihet
2019-01-28FrH61152Fr 2018/19:52Ryska kränkningar
2019-01-28FrH61151Fr 2018/19:51Försvarsanslag
2019-01-28FrH61150Fr 2018/19:50Känslig infrastruktur
2019-01-28FrH61149Fr 2018/19:49Nya Ostkustbanan
2019-01-28FrH61148Fr 2018/19:48Nedsatt moms på livsmedel
2019-01-28FrH61147Fr 2018/19:47Venezuelas president
2019-01-28FrH61146Fr 2018/19:46Moderniserad valprocess
2019-01-28FrH61145Fr 2018/19:45Bistånd till Tanzania
2019-01-28FrH61144Fr 2018/19:44Viltövervakning av smittsamma sjukdomar
2019-01-28FrH61143Fr 2018/19:43Förstärkning av Tullverket inför brexit
2019-01-28FrH61142Fr 2018/19:42Viltövervakning som uppdrag
2019-01-28FrH61141Fr 2018/19:41En ny viltmyndighet
2019-01-25SoUH7B32SoU 2019:2Ingen regel utan undantag - en trygg sjukförsäkring med människan i centrum
2019-01-25PropH60335Prop 2018/19:35Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt regionala utvecklings- och investeringsbanker 2016, 2017 och 2018
2019-01-25IpH61021Ip 2018/19:21Venezuela
2019-01-25IpH61020Ip 2018/19:20Gåvoavdraget
2019-01-25IpH61019Ip 2018/19:19Återfallsförbrytare som går fria
2019-01-25IpH61018Ip 2018/19:18Kärnkraft för framtida elbehov
2019-01-25IpH61017Ip 2018/19:17Arbetsförmedlingen
2019-01-25IpH61016Ip 2018/19:16Arbetslöshetsmålet
2019-01-25IpH61015Ip 2018/19:15Översyn av vapenlagstiftningen
2019-01-25IpH61014Ip 2018/19:14Gårdsförsäljning
2019-01-25FrH61140Fr 2018/19:40Livsmedelsförsörjning och krisberedskap
2019-01-25FrH61139Fr 2018/19:39Gårdsförsäljning av alkohol
2019-01-25FrH61138Fr 2018/19:38Den ryska aggressionen gentemot Ukraina
2019-01-25FrH61137Fr 2018/19:37Tidiga insatser i skolan
2019-01-25FrH61136Fr 2018/19:36Kronofogdemyndigheten i Hudiksvall
2019-01-25FrH61135Fr 2018/19:35Utbyggnad av Bohusbanan Göteborg–Uddevalla
2019-01-25FrH61134Fr 2018/19:34EU:s plan mot desinformation
2019-01-25FrH61133Fr 2018/19:33Situationen för hbtqi-personer i Tjetjenien
2019-01-25FrH61132Fr 2018/19:32Utbyggnad av E18
2019-01-25FrH61131Fr 2018/19:31Vätterns dricksvatten
2019-01-25FrH61130Fr 2018/19:30Prioritering hos tullen
2019-01-25FrH61129Fr 2018/19:29Konsekvenser av stormen Alfrida
2019-01-25FrH61128Fr 2018/19:28Djurrättsterrorism
2019-01-25FrH61127Fr 2018/19:27Kostnadsexplosionen för svensk sjöfart
2019-01-25FrH61126Fr 2018/19:26Klimatmålen
2019-01-25FrH61125Fr 2018/19:25Öppnande av bankkonto
2019-01-25FrH61124Fr 2018/19:24Nekat uppehållstillstånd för personer som bott i Sverige länge
2019-01-25BetH601UU14Bet 2018/19:UU14Norden
2019-01-25BetH601UU12Bet 2018/19:UU12Säkerhetspolitik
2019-01-25BetH601UU10Bet 2018/19:UU10Verksamheten i Europeiska unionen under 2018
2019-01-25BetH601FiU6Bet 2018/19:FiU6Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017
2019-01-25BetH601UU9Bet 2018/19:UU9Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2019-01-25BetH601UU8Bet 2018/19:UU8Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018
2019-01-24IpH61013Ip 2018/19:13Svensk brandberedskap
2019-01-24IpH61012Ip 2018/19:12Stärkt upphovsrätt
2019-01-24IpH61011Ip 2018/19:11Djurrättsterrorism
2019-01-24IpH61010Ip 2018/19:10Solidaritet med Storbritannien
2019-01-24IpH6109Ip 2018/19:9Regeringens utbildningspolitik och Europakonventionen
2019-01-24IpH6108Ip 2018/19:8Regelförenklingar
2019-01-24IpH6107Ip 2018/19:7Polistätheten
2019-01-24IpH6106Ip 2018/19:6Moms på inhyrd personal
2019-01-24FrH61123Fr 2018/19:23Fjärde generationens kärnkraft
2019-01-24FrH61122Fr 2018/19:22Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken
2019-01-24FrH61121Fr 2018/19:21Åtgärder för att få fler poliser i Sverige
2019-01-24FrH61120Fr 2018/19:20En analys av anmälningar om åldersdiskriminering
2019-01-23IpH6105Ip 2018/19:5Konventionen om förbud mot kärnvapen
2019-01-23IpH6104Ip 2018/19:4Utvecklingen i Venezuela
2019-01-23IpH6103Ip 2018/19:3Andning och sondmatning som grundläggande behov
2019-01-23IpH6102Ip 2018/19:2Lärarbristen och andelen behöriga lärare
2019-01-23IpH6101Ip 2018/19:1Försvarsgarantier mellan Sverige och USA
2019-01-23FrH61119Fr 2018/19:19Trafikmedicinska mottagningar
2019-01-23FrH61118Fr 2018/19:18Tjänstemannaansvar
2019-01-23FrH61117Fr 2018/19:17Migrationsverkets bedömning av konvertiters skyddsskäl
2019-01-23FrH61116Fr 2018/19:16Vargstammen
2019-01-23FrH61115Fr 2018/19:15Godkännande av vapen
2019-01-23FrH61114Fr 2018/19:14Läkemedelsbokens framtid
2019-01-23FrH61113Fr 2018/19:13Hungerstrejk för mänskliga rättigheter i Turkiet
2019-01-23FrH61112Fr 2018/19:12Förenklade betalningsrutiner för broavgifter
2019-01-23FrH61111Fr 2018/19:11De nya reglerna för arbetsgivardeklaration
2019-01-23FrH61110Fr 2018/19:10Ratificering av CEPA
2019-01-23FrH6119Fr 2018/19:9Försäljning av statliga bolag och känslig teknik till främmande makt
2019-01-23FrH6118Fr 2018/19:8Isbrytning till hamnar
2019-01-23FrH6117Fr 2018/19:7Situationen för fängslade politiker i Turkiet
2019-01-23FrH6116Fr 2018/19:6Adoptioner från Chile
2019-01-22RiRH7B52RiR 2019:2Vanans makt – regeringens styrning av länsstyrelserna
2019-01-22PropH60337Prop 2018/19:37Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform
2019-01-21BetH601AU10Bet 2018/19:AU10Arbetsmiljö och arbetstid
2019-01-21BetH601AU9Bet 2018/19:AU9Arbetsrätt
2019-01-18MotH6023014Mot 2018/19:3014med anledning av skr. 2018/19:31 Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen
2019-01-18MotH6023013Mot 2018/19:3013med anledning av skr. 2018/19:27 Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd
2019-01-18MotH6023012Mot 2018/19:3012med anledning av skr. 2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2019-01-18MotH6023011Mot 2018/19:3011med anledning av skr. 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog
2019-01-18MotH6023010Mot 2018/19:3010med anledning av skr. 2018/19:31 Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen
2019-01-18MotH6023009Mot 2018/19:3009med anledning av skr. 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog
2019-01-18MotH6023008Mot 2018/19:3008med anledning av skr. 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog
2019-01-18MotH6023007Mot 2018/19:3007med anledning av skr. 2018/19:31 Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen
2019-01-18MotH6023006Mot 2018/19:3006med anledning av skr. 2018/19:31 Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen
2019-01-18BetH601KU13Bet 2018/19:KU13Nystart för en stärkt minoritetspolitik
2019-01-18BetH601KU11Bet 2018/19:KU11Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2019-01-17RiRH7B51RiR 2019:1Klimatklivet – stöd till lokala klimatinvesteringar
2019-01-17MotH6023005Mot 2018/19:3005med anledning av skr. 2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2019-01-17MotH6023004Mot 2018/19:3004med anledning av skr. 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog
2019-01-17MotH6023003Mot 2018/19:3003med anledning av skr. 2018/19:31 Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen
2019-01-17MotH6023002Mot 2018/19:3002med anledning av skr. 2018/19:27 Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd
2019-01-17BetH601KU5Bet 2018/19:KU5Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
2019-01-16PropH60334Prop 2018/19:34Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre
2019-01-16FrH6115Fr 2018/19:5Försäljning av statliga bolag och känslig teknik till främmande makt
2019-01-15SoUH7B31SoU 2019:1Santiagokonventionen mot organhandel
2019-01-15PropH60336Prop 2018/19:36Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
2019-01-15BetH601TU17Bet 2018/19:TU17Järnvägsfrågor
2019-01-15BetH601TU16Bet 2018/19:TU16Väg- och fordonsfrågor
2019-01-15BetH601TU15Bet 2018/19:TU15Luftfartsfrågor
2019-01-15BetH601TU14Bet 2018/19:TU14Sjöfartsfrågor
2019-01-15BetH601TU13Bet 2018/19:TU13Kollektivtrafik
2019-01-15BetH601TU12Bet 2018/19:TU12Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet
2019-01-14BetH601FiU24Bet 2018/19:FiU24Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016-2018
2019-01-14BetH601FiU23Bet 2018/19:FiU23Riksbankens förvaltning 2018
2019-01-10BetH601FiU30Bet 2018/19:FiU30Årsredovisning för staten 2018
2019-01-09BetH601FiU27Bet 2018/19:FiU27Riksrevisionens årsredovisning för 2018
2019-01-08BetH601JuU16Bet 2018/19:JuU16Terrorism
2019-01-08BetH601JuU13Bet 2018/19:JuU13Kriminalvårdsfrågor
2019-01-07PropH60333Prop 2018/19:33Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet
2019-01-07BetH601FiU21Bet 2018/19:FiU21Vårändringsbudget för 2019
2019-01-01SoUH6B392SoU 2018:92Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området vid ett avtalslöst brexit
2019-01-01SoUH6B391SoU 2018:91Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet
2019-01-01SoUH6B388SoU 2018:88Översyn av insatser enligt LSS
2019-01-01SoUH6B387SoU 2018:87Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt
2018-12-28PropH60332Prop 2018/19:32Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet
2018-12-21BetH601FiU22Bet 2018/19:FiU22Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor
2018-12-21BetH601FiU20Bet 2018/19:FiU20Riktlinjer för den ekonomiska politiken
2018-12-21BetH601FiU10Bet 2018/19:FiU10Statens budget för 2019
2018-12-20SoUH6B386SoU 2018:86Verkställbarhet av beslut om lov
2018-12-20SoUH6B384SoU 2018:84Det går om vi vill - förslag till en hållbar plastanvändning
2018-12-20RiRH6B535RiR 2018:35Myndighetsreformen då UHR och UKÄ inrättades – intentioner och måluppfyllelse
2018-12-20PropH60330Prop 2018/19:30Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto
2018-12-20PropH60329Prop 2018/19:29Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel
2018-12-20PropH60320Prop 2018/19:20Riksrevisionens rapport om räkenskapssammandragets tillförlitlighet
2018-12-20MotH6023001Mot 2018/19:3001med anledning av skr. 2018/19:23 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets stöd till forskning och innovation
2018-12-20DirH6B1116Dir 2018:116EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder
2018-12-20DirH6B1115Dir 2018:115Tilläggsdirektiv till Styrutredningen för funktionshinderspolitiken (S 2017:09)
2018-12-20DirH6B1114Dir 2018:114Tilläggsdirektiv till Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (Ju 2018:08)
2018-12-20BetH601FiU14Bet 2018/19:FiU14Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna
2018-12-19RiRH6B534RiR 2018:34Otillåten spridning av nationella prov – vad gör Skolverket och Skolinspektionen?
2018-12-19PropH60327Prop 2018/19:27Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd
2018-12-19PropH60324Prop 2018/19:24Riksrevisionens rapport om staten som inköpare av konsulttjänster
2018-12-19PropH60322Prop 2018/19:22Riksrevisionens rapport om Riksgäldskontorets användning av ränteswappar
2018-12-19BetH601SfU22Bet 2018/19:SfU22Pensioner
2018-12-19BetH601SfU21Bet 2018/19:SfU21Ekonomisk familjepolitik
2018-12-19BetH601SfU20Bet 2018/19:SfU20Socialförsäkringsfrågor
2018-12-18SoUH6B385SoU 2018:85Slopad straffrabatt för unga myndiga
2018-12-18RiRH6B533RiR 2018:33Jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken – ett outnyttjat verktyg
2018-12-18PropH60331Prop 2018/19:31Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen
2018-12-18BetH601SfU14Bet 2018/19:SfU14Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet
2018-12-18BetH601UbU2Bet 2018/19:UbU2Utgiftsområde 15 Studiestöd
2018-12-18BetH601SoU1Bet 2018/19:SoU1Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2018-12-18BetH601SkU1Bet 2018/19:SkU1Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2018-12-18BetH601FiU5Bet 2018/19:FiU5Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
2018-12-18BetH601FiU4Bet 2018/19:FiU4Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2018-12-18BetH601FiU3Bet 2018/19:FiU3Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2018-12-18BetH601FiU2Bet 2018/19:FiU2Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2018-12-17PropH60328Prop 2018/19:28Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå
2018-12-17BetH601UbU1Bet 2018/19:UbU1Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2018-12-17BetH601KrU1Bet 2018/19:KrU1Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2018-12-17BetH601NU3Bet 2018/19:NU3Utgiftsområde 21 Energi
2018-12-17BetH601AU2Bet 2018/19:AU2Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2018-12-17BetH601AU1Bet 2018/19:AU1Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2018-12-14BetH601SfU4Bet 2018/19:SfU4Utgiftsområde 8 Migration
2018-12-14BetH601SfU3Bet 2018/19:SfU3Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2018-12-14BetH601SfU2Bet 2018/19:SfU2Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2018-12-14BetH601SfU1Bet 2018/19:SfU1Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2018-12-14BetH601MJU2Bet 2018/19:MJU2Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2018-12-14BetH601MJU1Bet 2018/19:MJU1Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2018-12-14BetH601FöU1Bet 2018/19:FöU1Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2018-12-14BetH601UU1Bet 2018/19:UU1Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2018-12-14BetH601TU1Bet 2018/19:TU1Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2018-12-14BetH601NU1Bet 2018/19:NU1Utgiftsområde 24 Näringsliv
2018-12-13RiRH6B532RiR 2018:32Förvaltningen av premiepensionssystemet – kostnadseffektivitet för spararnas bästa?
2018-12-13BetH601KU17Bet 2018/19:KU17Rättelse i lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
2018-12-13BetH601JuU1Bet 2018/19:JuU1Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2018-12-13BetH601FöU3Bet 2018/19:FöU3Inrättande av försvarsgrensstaber
2018-12-13BetH601UU2Bet 2018/19:UU2Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2018-12-13BetH601NU2Bet 2018/19:NU2Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2018-12-13BetH601KU1Bet 2018/19:KU1Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2018-12-13BetH601CU1Bet 2018/19:CU1Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2018-12-12PropH60370Prop 2018/19:70Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2018-12-11SoUH6B383SoU 2018:83Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk
2018-12-11PropH60326Prop 2018/19:26Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning
2018-12-11PropH60325Prop 2018/19:25Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog
2018-12-11PropH60311Prop 2018/19:11Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning
2018-12-11BetH601FiU11Bet 2018/19:FiU11Höständringsbudget för 2018
2018-12-10MotH6023000Mot 2018/19:3000med anledning av skr. 2018/19:15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna
2018-12-10BetH601SoU11Bet 2018/19:SoU11Folkhälsofrågor
2018-12-10BetH601SoU10Bet 2018/19:SoU10Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor
2018-12-10BetH601SoU9Bet 2018/19:SoU9Socialtjänst- och barnfrågor
2018-12-10BetH601SoU8Bet 2018/19:SoU8Hälso- och sjukvårdsfrågor
2018-12-07PropH60321Prop 2018/19:21Riksrevisionens rapport om lärosätenas lokalförsörjning
2018-12-07BetH601SoU3Bet 2018/19:SoU3Ny lag om tobak och liknande produkter
2018-12-06RiRH6B531RiR 2018:31Bädda för bättre tillsyn – statens vägledning av kommunal tillsyn
2018-12-06MotH6022999Mot 2018/19:2999med anledning av prop. 2018/19:18 Inrättande av försvarsgrensstaber
2018-12-06DirH6B1113Dir 2018:113Tilläggsdirektiv till Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)
2018-12-06DirH6B1112Dir 2018:112Tilläggsdirektiv till Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:06)
2018-12-06DirH6B1111Dir 2018:111En samlad och EU-anpassad djurhälsolagstiftning
2018-12-06BetH601JuU10Bet 2018/19:JuU10Polisfrågor
2018-12-06BetH601TU3Bet 2018/19:TU3Kommissionens EU-strategi för automatiserad och uppkopplad rörlighet
2018-12-05PropH60323Prop 2018/19:23Riksrevisionens rapport om Trafikverkets stöd till forskning och innovation
2018-12-05BetH601UFöU1Bet 2018/19:UFöU1Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
2018-12-04SoUH6B381SoU 2018:81YA lär dig jobbet på jobbet
2018-12-04PropH60319Prop 2018/19:19Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017
2018-12-03MotH6022998Mot 2018/19:2998med anledning av skr. 2018/19:13 Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget
2018-11-30SoUH6B382SoU 2018:82Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen
2018-11-30MotH6022997Mot 2018/19:2997Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2018-11-30MotH6022996Mot 2018/19:2996Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2018-11-30MotH6022995Mot 2018/19:2995Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2018-11-30MotH6022994Mot 2018/19:2994Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2018-11-30MotH6022993Mot 2018/19:2993Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2018-11-30MotH6022992Mot 2018/19:2992Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2018-11-30MotH6022991Mot 2018/19:2991Reformer för vård, jobb och trygghet – Kristdemokraternas budgetmotion för 2019
2018-11-30MotH6022990Mot 2018/19:2990En hållbar och rättssäker asylpolitik
2018-11-30MotH6022989Mot 2018/19:2989Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2018-11-30MotH6022988Mot 2018/19:2988Liberalernas budgetmotion 2019
2018-11-30MotH6022987Mot 2018/19:2987Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige
2018-11-30MotH6022986Mot 2018/19:2986En ansvarsfull migrationspolitik
2018-11-30MotH6022985Mot 2018/19:2985Anhöriginvandring
2018-11-30MotH6022984Mot 2018/19:2984Arbetskraftsinvandring
2018-11-30MotH6022983Mot 2018/19:2983Ett stärkt medborgarskap
2018-11-30MotH6022982Mot 2018/19:2982Partiers representation i nämnder, utskott och styrelser
2018-11-30MotH6022981Mot 2018/19:2981Villkor för framförandet av vattenskoter
2018-11-30MotH6022980Mot 2018/19:2980Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2018-11-30MotH6022979Mot 2018/19:2979Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2018-11-30MotH6022978Mot 2018/19:2978Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2018-11-30MotH6022977Mot 2018/19:2977Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2018-11-30MotH6022976Mot 2018/19:2976Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2018-11-30MotH6022975Mot 2018/19:2975Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2018-11-30MotH6022974Mot 2018/19:2974Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2018-11-30MotH6022973Mot 2018/19:2973Utgiftsområde 8 Migration
2018-11-30MotH6022972Mot 2018/19:2972Översyn av diskrimineringslagstiftningen
2018-11-30MotH6022971Mot 2018/19:2971Låt polisen bära vapen utanför tjänst och förstärk tjänstemannaskyddet
2018-11-30MotH6022970Mot 2018/19:2970Motion om att lokalt begränsa tiggeriet på vissa platser
2018-11-30MotH6022969Mot 2018/19:2969Säkra Göta älv-dalen
2018-11-30MotH6022968Mot 2018/19:2968En konkurrenskraftig svensk järnväg
2018-11-30MotH6022967Mot 2018/19:2967Genomförande av tidigare tillkännagivanden
2018-11-30MotH6022966Mot 2018/19:2966En smalare public service
2018-11-30MotH6022965Mot 2018/19:2965Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2018-11-30MotH6022964Mot 2018/19:2964Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2018-11-30MotH6022963Mot 2018/19:2963Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2018-11-30MotH6022962Mot 2018/19:2962Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2018-11-30MotH6022961Mot 2018/19:2961Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2018-11-30MotH6022960Mot 2018/19:2960Utgiftsområde 15 Studiestöd
2018-11-30MotH6022959Mot 2018/19:2959Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2018-11-30MotH6022958Mot 2018/19:2958Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2018-11-30MotH6022957Mot 2018/19:2957Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2018-11-30MotH6022956Mot 2018/19:2956Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2018-11-30MotH6022955Mot 2018/19:2955Utgiftsområde 21 Energi
2018-11-30MotH6022954Mot 2018/19:2954Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2018-11-30MotH6022953Mot 2018/19:2953Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2018-11-30MotH6022952Mot 2018/19:2952Utgiftsområde 24 Näringsliv
2018-11-30MotH6022951Mot 2018/19:2951Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2018-11-30MotH6022950Mot 2018/19:2950Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2018-11-30MotH6022949Mot 2018/19:2949Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
2018-11-30MotH6022948Mot 2018/19:2948Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2018-11-30MotH6022947Mot 2018/19:2947Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2018-11-30MotH6022946Mot 2018/19:2946Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2018-11-30MotH6022945Mot 2018/19:2945Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2018-11-30MotH6022944Mot 2018/19:2944Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2018-11-30MotH6022943Mot 2018/19:2943Utgiftsområde 21 Energi
2018-11-30MotH6022942Mot 2018/19:2942Receptbelägg läkemedel med miljöpåverkan
2018-11-30MotH6022941Mot 2018/19:2941Förbjud lotteriförsäljning på kredit
2018-11-30MotH6022940Mot 2018/19:2940Nationellt centrum för solidarisk ekonomi
2018-11-30MotH6022939Mot 2018/19:2939Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2018-11-30MotH6022938Mot 2018/19:2938Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2018-11-30MotH6022937Mot 2018/19:2937Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2018-11-30MotH6022936Mot 2018/19:2936Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2018-11-30MotH6022935Mot 2018/19:2935Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2018-11-30MotH6022934Mot 2018/19:2934Sverige ska hålla ihop – reformer för ökad tillväxt och ett återupprättat samhällskontrakt
2018-11-30MotH6022933Mot 2018/19:2933Utgiftsområde 15 Studiestöd
2018-11-30MotH6022932Mot 2018/19:2932Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2018-11-30MotH6022931Mot 2018/19:2931Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2018-11-30MotH6022930Mot 2018/19:2930Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2018-11-30MotH6022929Mot 2018/19:2929Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2018-11-30MotH6022928Mot 2018/19:2928Utgiftsområde 24 Näringsliv
2018-11-30MotH6022927Mot 2018/19:2927Utgiftsområde 8 Migration
2018-11-30MotH6022926Mot 2018/19:2926Inga statsbidrag till icke-demokratiska organisationer
2018-11-30MotH6022925Mot 2018/19:2925Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken
2018-11-30MotH6022924Mot 2018/19:2924Klimatsmart och stabil elproduktion
2018-11-30MotH6022923Mot 2018/19:2923Liberal integrationspolitik: Stärk indviden och motverka parallellsamhällen
2018-11-30MotH6022922Mot 2018/19:2922En human och realistisk asylpolitik
2018-11-30MotH6022921Mot 2018/19:2921En långsiktigt hållbar migrationspolitik
2018-11-30MotH6022920Mot 2018/19:2920Uppvärdera medborgarskapet
2018-11-30MotH6022919Mot 2018/19:2919Slå vakt om arbetskraftsinvandringen
2018-11-30MotH6022918Mot 2018/19:2918Ett ja ska vara ett ja - Sverige måste ta tag i integrationen
2018-11-30MotH6022917Mot 2018/19:2917I händelse av krig blir det lätt att spara pengarna på kontot
2018-11-30MotH6022916Mot 2018/19:2916Åtgärder för att främja cykling
2018-11-30MotH6022915Mot 2018/19:2915Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2018-11-30MotH6022914Mot 2018/19:2914Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2018-11-30MotH6022913Mot 2018/19:2913Utgiftsområde 24 Näringsliv
2018-11-30MotH6022912Mot 2018/19:2912Avskaffa Allmänna arvsfonden
2018-11-30MotH6022911Mot 2018/19:2911Informera om riskerna med kusingifte
2018-11-30MotH6022910Mot 2018/19:2910Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2018-11-30MotH6022909Mot 2018/19:2909Jakt för personer med funktionsnedsättning
2018-11-30MotH6022908Mot 2018/19:2908Lagstadgad toleransnivå för rovdjursskadad ren
2018-11-30MotH6022907Mot 2018/19:2907Finsk-svenska gränsälvskommissionens betydelse
2018-11-30MotH6022906Mot 2018/19:2906Särskild antagningsgrupp till juristprogrammet för sökande med erfarenhet av polisyrket
2018-11-30MotH6022905Mot 2018/19:2905Reformera ungdomsrabatten för brott
2018-11-30MotH6022904Mot 2018/19:2904Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2018-11-30MotH6022903Mot 2018/19:2903Frihet, fred och utveckling i världen
2018-11-30MotH6022902Mot 2018/19:2902Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomi
2018-11-30MotH6022901Mot 2018/19:2901Transporter för jobb och tillväxt
2018-11-30MotH6022900Mot 2018/19:2900Sverige ska vara ett digitalt föregångsland
2018-11-30MotH6022899Mot 2018/19:2899Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2018-11-30MotH6022898Mot 2018/19:2898Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2018-11-30MotH6022897Mot 2018/19:2897Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2018-11-30MotH6022896Mot 2018/19:2896Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion
2018-11-30MotH6022895Mot 2018/19:2895Klimatpolitik för hoppfulla
2018-11-30MotH6022894Mot 2018/19:2894Förbättrat tandvårdsstöd för personer med epilepsi
2018-11-30MotH6022893Mot 2018/19:2893Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2018-11-30MotH6022892Mot 2018/19:2892Livskraftiga ekosystem
2018-11-30MotH6022891Mot 2018/19:2891Sverige som ett resurseffektivt samhälle
2018-11-30MotH6022890Mot 2018/19:2890Jakt och viltvård
2018-11-30MotH6022889Mot 2018/19:2889Fiske och vattenbruk
2018-11-30MotH6022888Mot 2018/19:2888Skogspolitik
2018-11-30MotH6022887Mot 2018/19:2887En giftfri vardag
2018-11-30MotH6022886Mot 2018/19:2886Utgiftsområde 15 Studiestöd
2018-11-30MotH6022885Mot 2018/19:2885Levande hav och vattendrag
2018-11-30MotH6022884Mot 2018/19:2884Redovisning om innehåll i livsmedel
2018-11-30MotH6022883Mot 2018/19:2883Sörmland som pilotlän för att minska arbetslösheten
2018-11-30MotH6022882Mot 2018/19:2882Stärk vårdens medarbetare
2018-11-30MotH6022881Mot 2018/19:2881En ny uppdaterad nationell cancerstrategi
2018-11-30MotH6022880Mot 2018/19:2880Förstärkta åtgärder mot terrorism
2018-11-30MotH6022879Mot 2018/19:2879Uppföljning av lagstiftning
2018-11-30MotH6022878Mot 2018/19:2878Underlätta UF-företagande
2018-11-30MotH6022877Mot 2018/19:2877Permanent skyddad folkbokföring
2018-11-30MotH6022876Mot 2018/19:2876Skatteförfarande och folkbokföring
2018-11-30MotH6022875Mot 2018/19:2875Bättre konsekvensutredningar
2018-11-30MotH6022874Mot 2018/19:2874Synliggörande av och information om skatter
2018-11-30MotH6022873Mot 2018/19:2873Stadigvarande bostad
2018-11-30MotH6022872Mot 2018/19:2872Tullverket - upprätthåll gränsskyddet
2018-11-30MotH6022871Mot 2018/19:2871Åtgärder mot gängbrottsligheten
2018-11-30MotH6022870Mot 2018/19:2870Stöldligor och annan mängdbrottslighet
2018-11-30MotH6022869Mot 2018/19:2869Kraftfulla åtgärder mot sexualbrott
2018-11-30MotH6022868Mot 2018/19:2868En effektiv polis
2018-11-30MotH6022867Mot 2018/19:2867En modern, tydlig och effektiv kriminalvård
2018-11-30MotH6022866Mot 2018/19:2866Ett nationellt förbud mot tiggeri
2018-11-30MotH6022865Mot 2018/19:2865Våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet
2018-11-30MotH6022864Mot 2018/19:2864Skogsägares ägande- och brukanderätt behöver förstärkas
2018-11-30MotH6022863Mot 2018/19:2863Ett starkt och självständigt civilsamhälle
2018-11-30MotH6022862Mot 2018/19:2862Kultur- och mediepolitisk motion
2018-11-30MotH6022861Mot 2018/19:2861Trygghet i hela landet
2018-11-30MotH6022860Mot 2018/19:2860Rättvis trygghetsförsäkring
2018-11-30MotH6022859Mot 2018/19:2859Utrikes, omvärld och utveckling
2018-11-30MotH6022858Mot 2018/19:2858Avkriminalisering av försent inlämnade årsredovisningar
2018-11-30MotH6022857Mot 2018/19:2857Begränsa tillgången till pornografi för barn och ungdomar
2018-11-30MotH6022856Mot 2018/19:2856Västra stambanan
2018-11-30MotH6022855Mot 2018/19:2855Polisen ska finnas i hela landet
2018-11-30MotH6022854Mot 2018/19:2854Parkeringsavgift elbilar
2018-11-30MotH6022853Mot 2018/19:2853Trängselavgifter elbilar
2018-11-30MotH6022852Mot 2018/19:2852Vapenexport till Saudiarabien
2018-11-30MotH6022851Mot 2018/19:2851Import, export och bevarande av historiska fordon
2018-11-30MotH6022850Mot 2018/19:2850UF-företag och skolan
2018-11-30MotH6022849Mot 2018/19:2849Åtgärder mot skarv
2018-11-30MotH6022848Mot 2018/19:2848En grön flyglinje mellan Visby och Bromma
2018-11-30MotH6022847Mot 2018/19:2847Digitala plattformstjänster
2018-11-30MotH6022846Mot 2018/19:2846Skärpta straff för djurplågeri
2018-11-30MotH6022845Mot 2018/19:2845Krafttag mot radikala muslimer och jihadresenärer
2018-11-30MotH6022844Mot 2018/19:2844Registerkontroll vid arbete med barn
2018-11-30MotH6022843Mot 2018/19:2843Liberal feminism
2018-11-30MotH6022842Mot 2018/19:2842Klyvningen av svensk arbetsmarknad
2018-11-30MotH6022841Mot 2018/19:2841Utbildning
2018-11-30MotH6022840Mot 2018/19:2840Försvar och samhällets säkerhet
2018-11-30MotH6022839Mot 2018/19:2839Migration och mottagande
2018-11-30MotH6022838Mot 2018/19:2838Starkare skydd och rättigheter för individer
2018-11-30MotH6022837Mot 2018/19:2837En mer flexibel gymnasieskola
2018-11-30MotH6022836Mot 2018/19:2836En skola och utbildning som främjar social rörlighet
2018-11-30MotH6022835Mot 2018/19:2835Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige
2018-11-30MotH6022834Mot 2018/19:2834En bättre förskola
2018-11-30MotH6022833Mot 2018/19:2833En bättre lärarutbildning och fler skickliga lärare
2018-11-30MotH6022832Mot 2018/19:2832Forskning och innovation för mer kunskap och fler jobb i Sverige
2018-11-30MotH6022831Mot 2018/19:2831Fler bostäder och ökat byggande
2018-11-30MotH6022830Mot 2018/19:2830Konsumentpolitik
2018-11-30MotH6022829Mot 2018/19:2829Associationsrätt
2018-11-30MotH6022828Mot 2018/19:2828Familjerätt
2018-11-30MotH6022827Mot 2018/19:2827Universitet och högskolor
2018-11-30MotH6022826Mot 2018/19:2826Bättre kunskap om elevernas kunskaper
2018-11-30MotH6022825Mot 2018/19:2825Utbildning som leder till jobb
2018-11-30MotH6022824Mot 2018/19:2824Trygghet och studiero, kränkande behandling, frånvaro och psykisk ohälsa
2018-11-30MotH6022823Mot 2018/19:2823Ålafiske som kulturarv
2018-11-30MotH6022822Mot 2018/19:2822Bryt den ofrivilliga ensamheten
2018-11-30MotH6022821Mot 2018/19:2821En robust krisberedskap och ett starkt totalförsvar
2018-11-30MotH6022820Mot 2018/19:2820En effektiv klimatpolitik
2018-11-30MotH6022819Mot 2018/19:2819Reformagenda för Sverige
2018-11-30MotH6022818Mot 2018/19:2818Säkerhetspolitik för att värna Sverige
2018-11-30MotH6022817Mot 2018/19:2817Civil beredskap
2018-11-30MotH6022816Mot 2018/19:2816Ett starkt försvar för att säkra Sverige
2018-11-30MotH6022815Mot 2018/19:2815Bankers närvaro i landsbygdskommuner
2018-11-30MotH6022814Mot 2018/19:2814Ofrivillig ensamhet
2018-11-30MotH6022813Mot 2018/19:2813Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck
2018-11-30MotH6022812Mot 2018/19:2812Starkare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor
2018-11-30MotH6022811Mot 2018/19:2811Skydd för medieredaktioner
2018-11-30MotH6022810Mot 2018/19:2810Förebyggande av våldsbejakande extremism
2018-11-30MotH6022809Mot 2018/19:2809Motverka hybridkrigföring i form av propaganda
2018-11-30MotH6022808Mot 2018/19:2808Frihet för Svenska kyrkan - möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt tak och golv för kyrkoavgiften
2018-11-30MotH6022807Mot 2018/19:2807Hela Sverige ska jobba
2018-11-30MotH6022806Mot 2018/19:2806Jämställdhet
2018-11-30MotH6022805Mot 2018/19:2805Svensk biodling
2018-11-30MotH6022804Mot 2018/19:2804Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet
2018-11-30MotH6022803Mot 2018/19:2803Samordnat ansvar och ökad kontroll vid vård av personer som lider av missbruk eller psykiska sjukdomar
2018-11-30MotH6022802Mot 2018/19:2802Statligt utredningsstöd inför utbetalningar av skattemedel
2018-11-30MotH6022801Mot 2018/19:2801Religionsfrihet på riktigt
2018-11-30MotH6022800Mot 2018/19:2800Medvetenhet kring skador av plast i livsmedel
2018-11-30MotH6022799Mot 2018/19:2799Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården
2018-11-30MotH6022798Mot 2018/19:2798Hälsosam mat inom den offentliga verksamheten
2018-11-30MotH6022797Mot 2018/19:2797Ett transparent skattesystem
2018-11-30MotH6022796Mot 2018/19:2796Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor
2018-11-30MotH6022795Mot 2018/19:2795Krigsbrottskommissionen
2018-11-30MotH6022794Mot 2018/19:2794Stärk äldres livskvalitet - trygg äldreomsorg
2018-11-30MotH6022793Mot 2018/19:2793Psykiatrin - en samlad strategi
2018-11-30MotH6022792Mot 2018/19:2792Nationell handlingsplan för socialtjänsten
2018-11-30MotH6022791Mot 2018/19:2791En bättre start i livet – insatser för socialt utsatta barn
2018-11-30MotH6022790Mot 2018/19:2790En trygg diabetesvård
2018-11-30MotH6022789Mot 2018/19:2789Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade
2018-11-30MotH6022788Mot 2018/19:2788Stärk hjärt-kärlsjukvården
2018-11-30MotH6022787Mot 2018/19:2787En nationell hälso- och sjukvårdsagenda
2018-11-30MotH6022786Mot 2018/19:2786Strandskydd i Västmanland
2018-11-30MotH6022785Mot 2018/19:2785Statlig samordning för AT- och ST-tjänstgöring
2018-11-30MotH6022784Mot 2018/19:2784Ett tryggt och hållbart energisystem
2018-11-30MotH6022783Mot 2018/19:2783Fler företag och stärkt konkurrenskraft
2018-11-30MotH6022782Mot 2018/19:2782Post och it i hela landet
2018-11-30MotH6022781Mot 2018/19:2781Regional tillväxt
2018-11-30MotH6022780Mot 2018/19:2780Beredskap och strategi för ett eventuellt svinpestutbrott i Sverige
2018-11-30MotH6022779Mot 2018/19:2779En hållbar bostadspolitik
2018-11-30MotH6022778Mot 2018/19:2778Förbud mot s.k. frackning, prospektering och utvinning av fossila bränslen
2018-11-30MotH6022777Mot 2018/19:2777Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2018-11-30MotH6022776Mot 2018/19:2776Ny Tysklandsstrategi
2018-11-30MotH6022775Mot 2018/19:2775Ett tryggare Malmö och Skåne
2018-11-30MotH6022774Mot 2018/19:2774Dubbdäck efter den 15 april
2018-11-30MotH6022773Mot 2018/19:2773Miljözoner
2018-11-30MotH6022772Mot 2018/19:2772En moderniserad vapenlagstiftning
2018-11-30MotH6022771Mot 2018/19:2771Förenkla för enskilda väghållare
2018-11-30MotH6022770Mot 2018/19:2770LSS
2018-11-30MotH6022769Mot 2018/19:2769Borttagande av tidsbegränsning för vapenlicenser
2018-11-30MotH6022768Mot 2018/19:2768Utgiftsområde 8 Migration
2018-11-30MotH6022767Mot 2018/19:2767Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2018-11-30MotH6022766Mot 2018/19:2766Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2018-11-30MotH6022765Mot 2018/19:2765Åtgärder mot utländska stöldligor
2018-11-30MotH6022764Mot 2018/19:2764Utgiftsområde 21 Energi
2018-11-30MotH6022763Mot 2018/19:2763Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2018-11-30MotH6022762Mot 2018/19:2762Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2018-11-30MotH6022761Mot 2018/19:2761Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2018-11-30MotH6022760Mot 2018/19:2760Föräldraförsäkringen
2018-11-30MotH6022759Mot 2018/19:2759Ett reformerat underhållsstöd
2018-11-30MotH6022758Mot 2018/19:2758Sjukförsäkringen
2018-11-30MotH6022757Mot 2018/19:2757Översyn av varför kvinnor är mer sjukskrivna än män
2018-11-30MotH6022756Mot 2018/19:2756Regelförändringar för ökat cyklande
2018-11-30MotH6022755Mot 2018/19:2755Stärk möjligheterna att ge stöd till barn som far illa
2018-11-30MotH6022754Mot 2018/19:2754En hållbar sjöfart för framtiden
2018-11-30MotH6022753Mot 2018/19:2753Standardisera naturvårdsbedömningar
2018-11-30MotH6022752Mot 2018/19:2752Bonus-malus för markanvändning
2018-11-30MotH6022751Mot 2018/19:2751Basinkomst
2018-11-30MotH6022750Mot 2018/19:2750Kortare arbetstid
2018-11-30MotH6022749Mot 2018/19:2749Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden
2018-11-30MotH6022748Mot 2018/19:2748Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck
2018-11-30MotH6022747Mot 2018/19:2747Förbud mot autonoma vapensystem
2018-11-30MotH6022746Mot 2018/19:2746Trafiksäkerhetskameror i tätort
2018-11-30MotH6022745Mot 2018/19:2745Hushållning av skogens resurser
2018-11-30MotH6022744Mot 2018/19:2744Översyn av hetslagen
2018-11-30MotH6022743Mot 2018/19:2743Utveckla Diskrimineringsombudsmannens arbete för att motverka diskriminering bl.a. på arbetsmarknaden
2018-11-30MotH6022742Mot 2018/19:2742Sjukskrivning och rehabilitering för studenter
2018-11-30MotH6022741Mot 2018/19:2741Utveckling av den svenska livsmedelsstrategin för att minska sårbarheten i jordbruket och livsmedelssektorn
2018-11-30MotH6022740Mot 2018/19:2740Motverka ungdomsarbetslöshet i särskilt utsatta områden
2018-11-30MotH6022739Mot 2018/19:2739Ett rättvist betygssystem med eleven i fokus
2018-11-30MotH6022738Mot 2018/19:2738Agenda 2030 - målstyrning mot en hållbar värld
2018-11-30MotH6022737Mot 2018/19:2737Hälsofrämjande och pedagogiska utemiljöer för elever
2018-11-30MotH6022736Mot 2018/19:2736Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2018-11-30MotH6022735Mot 2018/19:2735Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2018-11-30MotH6022734Mot 2018/19:2734Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2018-11-30MotH6022733Mot 2018/19:2733Effektiv styrning mot klimatmålen
2018-11-30MotH6022732Mot 2018/19:2732Klimatet kan inte vänta
2018-11-30MotH6022731Mot 2018/19:2731Psykisk ohälsa hos barn och unga
2018-11-30MotH6022730Mot 2018/19:2730Trafiksäkerhet för aktiva transportslag
2018-11-30MotH6022729Mot 2018/19:2729Ökad konkurrens på internet
2018-11-30MotH6022728Mot 2018/19:2728Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder
2018-11-30MotH6022727Mot 2018/19:2727Värna och utveckla det öppna regelverket för arbetskraftsinvandring
2018-11-30MotH6022726Mot 2018/19:2726Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2018-11-30MotH6022725Mot 2018/19:2725Valkretsnamn
2018-11-30MotH6022724Mot 2018/19:2724Sänkt åldersgräns för folkhögskolor
2018-11-30MotH6022723Mot 2018/19:2723Utrikesfödda kvinnors möjlighet till inträde på arbetsmarknaden
2018-11-30MotH6022722Mot 2018/19:2722Värdepapperisering av svenska försäkringsrisker
2018-11-30MotH6022721Mot 2018/19:2721Vård av anhörig med närståendepenning
2018-11-30MotH6022720Mot 2018/19:2720Turisttrafik
2018-11-30MotH6022719Mot 2018/19:2719Begränsa inte skogsbruket
2018-11-30MotH6022718Mot 2018/19:2718Sportskyttar och jägare i totalförsvaret
2018-11-30MotH6022717Mot 2018/19:2717Utbetalning av EU-stöd till jordbrukare
2018-11-30MotH6022716Mot 2018/19:2716Hindra pornografi i miljöer med barn och unga
2018-11-30MotH6022715Mot 2018/19:2715Minskat regelkrångel för besöksnäringen
2018-11-30MotH6022714Mot 2018/19:2714Farledsavgifter
2018-11-30MotH6022713Mot 2018/19:2713Projektering av E18 på sträckan Valnäs-Riksgränsen
2018-11-30MotH6022712Mot 2018/19:2712Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör
2018-11-30MotH6022711Mot 2018/19:2711ROT-avdrag för renovering av fönsterbågar
2018-11-30MotH6022710Mot 2018/19:2710Fjärrundervisning i skolan
2018-11-30MotH6022709Mot 2018/19:2709Gränshinder mellan Sverige och Norge
2018-11-30MotH6022708Mot 2018/19:2708Signering vid röstningstillfället
2018-11-30MotH6022707Mot 2018/19:2707Nationellt meänkielicentrum till Övertorneå
2018-11-30MotH6022706Mot 2018/19:2706Hårdare straff för de som förstör för och terroriserar lantbrukare
2018-11-30MotH6022705Mot 2018/19:2705Bildande av naturreservat
2018-11-30MotH6022704Mot 2018/19:2704Avskaffa kravet på att företagare och deras anhöriga ska skrivas in i personalliggaren
2018-11-30MotH6022703Mot 2018/19:2703En hälso- och sjukvård utan åldersdiskriminering
2018-11-30MotH6022702Mot 2018/19:2702Viltförvaltningsdelegationerna
2018-11-30MotH6022701Mot 2018/19:2701Inlandsbanan
2018-11-30MotH6022700Mot 2018/19:2700Ett nytt stickår
2018-11-30MotH6022699Mot 2018/19:2699Rovdjur
2018-11-30MotH6022698Mot 2018/19:2698Skatter för företagande och tillväxt i hela landet
2018-11-30MotH6022697Mot 2018/19:2697Tillåt gårdsförsäljning av öl och vin samt i licensierade livsmedelsbutiker
2018-11-30MotH6022696Mot 2018/19:2696Cirkulära livsmedelssystem
2018-11-30MotH6022695Mot 2018/19:2695Malmö Metro
2018-11-30MotH6022694Mot 2018/19:2694Politik för fler jobb, företag och stärkt konkurrenskraft i hela landet
2018-11-30MotH6022693Mot 2018/19:2693Färdigställande av Västkustbanan
2018-11-30MotH6022692Mot 2018/19:2692Obligatorisk samhällsorientering och sfi
2018-11-30MotH6022691Mot 2018/19:2691Obligatorisk märkning av djurtestade produkter
2018-11-30MotH6022690Mot 2018/19:2690Politik för ett stärkt civilsamhälle
2018-11-30MotH6022689Mot 2018/19:2689Förstärkt antidopningsarbete
2018-11-30MotH6022688Mot 2018/19:2688Instiftandet av internationell konvention som förbjuder kärnvapen
2018-11-30MotH6022687Mot 2018/19:2687Underlätta för besöksnäringen i Västsverige
2018-11-30MotH6022686Mot 2018/19:2686Trafiksäkerhet
2018-11-30MotH6022685Mot 2018/19:2685Utveckling av Skånes infrastruktur
2018-11-30MotH6022684Mot 2018/19:2684Helhetsansvar för den som är sjukskriven
2018-11-30MotH6022683Mot 2018/19:2683Ett reformerat inackorderingsbidrag
2018-11-30MotH6022682Mot 2018/19:2682Satsa på Högskolan i Skövde
2018-11-30MotH6022681Mot 2018/19:2681Stärk möjligheten för samhället att vid behov nyttja privata helikopterföretag
2018-11-30MotH6022680Mot 2018/19:2680Trygga socialförsäkringar i ny tid
2018-11-30MotH6022679Mot 2018/19:2679Avskaffa begreppet särskola
2018-11-30MotH6022678Mot 2018/19:2678Gps-övervakning
2018-11-30MotH6022677Mot 2018/19:2677Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen
2018-11-30MotH6022676Mot 2018/19:2676Yrkeshögskola för jobben i hela landet
2018-11-30MotH6022675Mot 2018/19:2675Skyddsklassning av M/S Sigrid
2018-11-30MotH6022674Mot 2018/19:2674Minnesmonument över folkmordet i Srebrenica
2018-11-30MotH6022673Mot 2018/19:2673Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige
2018-11-30MotH6022672Mot 2018/19:2672Fler kontrollplatser för tunga fordon i Sörmland
2018-11-30MotH6022671Mot 2018/19:2671Strömsholms kanal
2018-11-30MotH6022670Mot 2018/19:2670E18 Köping-Västjädra
2018-11-30MotH6022669Mot 2018/19:2669Trygga och moderna utemiljöer på skolor och förskolor
2018-11-30MotH6022668Mot 2018/19:2668Betydelsen av leveranssäkerhet
2018-11-30MotH6022667Mot 2018/19:2667Förbud mot införsel av kärnvapen
2018-11-30MotH6022666Mot 2018/19:2666Förbättrad infrastruktur
2018-11-30MotH6022665Mot 2018/19:2665Om höghastighetståg och en fungerande tågtrafik i Europa
2018-11-30MotH6022664Mot 2018/19:2664Gemensam maxtaxa
2018-11-30MotH6022663Mot 2018/19:2663Införlivandet av tandvården i sjukvårdssystemet
2018-11-30MotH6022662Mot 2018/19:2662Förändring av andelstal för enskilda vägar
2018-11-30MotH6022661Mot 2018/19:2661En välfungerande sjukskrivningsprocess
2018-11-30MotH6022660Mot 2018/19:2660Den som blir sjuk ska inte bli fattig
2018-11-30MotH6022659Mot 2018/19:2659Infrastrukturen inom Fyrbodal
2018-11-30MotH6022658Mot 2018/19:2658Översyn av rehabiliteringskedjan
2018-11-30MotH6022657Mot 2018/19:2657Åtgärder för genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
2018-11-30MotH6022656Mot 2018/19:2656En fristående antidopningsenhet
2018-11-30MotH6022655Mot 2018/19:2655Hälsofarliga substanser i kosttillskott
2018-11-30MotH6022654Mot 2018/19:2654Skapa ett äldrelyft
2018-11-30MotH6022653Mot 2018/19:2653Sociala avgifter i friluftslivet
2018-11-30MotH6022652Mot 2018/19:2652Statligt finansierad hälso- och sjukvård
2018-11-30MotH6022651Mot 2018/19:2651Landsbygden och införande av självkörande fordon
2018-11-30MotH6022650Mot 2018/19:2650Inför tidsbestämda krav för polisiär utryckning
2018-11-30MotH6022649Mot 2018/19:2649Kunders behov av betaltjänster och kontanthantering
2018-11-30MotH6022648Mot 2018/19:2648Svenskt mathantverk
2018-11-30MotH6022647Mot 2018/19:2647Utbilda idrottsledare i barnrättsperspektivet
2018-11-30MotH6022646Mot 2018/19:2646Utbildningscentrum för högre utbildning
2018-11-30MotH6022645Mot 2018/19:2645Återinförandet av fritidspengen
2018-11-30MotH6022644Mot 2018/19:2644Lagändringar i föräldrabalken
2018-11-30MotH6022643Mot 2018/19:2643Pris för jaktkort
2018-11-30MotH6022642Mot 2018/19:2642Anonyma vittnen
2018-11-30MotH6022641Mot 2018/19:2641En samlad nationell strategi och handlingsplan för att bekämpa våld mot barn
2018-11-30MotH6022640Mot 2018/19:2640Höj straffet betydligt för brott mot griftefriden
2018-11-30MotH6022639Mot 2018/19:2639Utvisa fler utländska brottslingar som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott
2018-11-30MotH6022638Mot 2018/19:2638Nationellt förbud mot tiggeri
2018-11-30MotH6022637Mot 2018/19:2637Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2018-11-30MotH6022636Mot 2018/19:2636Utgiftsområde 15 Studiestöd
2018-11-30MotH6022635Mot 2018/19:2635Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2018-11-30MotH6022634Mot 2018/19:2634Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2018-11-30MotH6022633Mot 2018/19:2633Utgiftsområde 24 Näringsliv
2018-11-30MotH6022632Mot 2018/19:2632Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2018-11-30MotH6022631Mot 2018/19:2631Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2018-11-30MotH6022630Mot 2018/19:2630Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2018-11-30MotH6022629Mot 2018/19:2629Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2018-11-30MotH6022628Mot 2018/19:2628Utgiftsområde 21 Energi
2018-11-30MotH6022627Mot 2018/19:2627Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2018-11-30MotH6022626Mot 2018/19:2626Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2018-11-30MotH6022625Mot 2018/19:2625Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2018-11-30MotH6022624Mot 2018/19:2624Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2018-11-30MotH6022623Mot 2018/19:2623Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2018-11-30MotH6022622Mot 2018/19:2622Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2018-11-30MotH6022621Mot 2018/19:2621Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2018-11-30MotH6022620Mot 2018/19:2620Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2018-11-30MotH6022619Mot 2018/19:2619Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2018-11-30MotH6022618Mot 2018/19:2618Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2018-11-30MotH6022617Mot 2018/19:2617Utgiftsområde 8 Migration
2018-11-30MotH6022616Mot 2018/19:2616Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2018-11-30MotH6022615Mot 2018/19:2615Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2018-11-30MotH6022614Mot 2018/19:2614Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2018-11-30MotH6022613Mot 2018/19:2613Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2018-11-30MotH6022612Mot 2018/19:2612Insatser mot terrorism och våldsbejakande extremism
2018-11-30MotH6022611Mot 2018/19:2611Den svenska vargstammen
2018-11-30MotH6022610Mot 2018/19:2610Centerpartiets budgetmotion 2019
2018-11-30MotH6022609Mot 2018/19:2609Låt lärosätena äga sina fastigheter och sälj Akademiska Hus
2018-11-30MotH6022608Mot 2018/19:2608Fler kvinnliga politiker i riksdagskonsten
2018-11-30MotH6022607Mot 2018/19:2607Rätt till ersättning vid avspärrning
2018-11-30MotH6022606Mot 2018/19:2606Jakt och viltvård
2018-11-30MotH6022605Mot 2018/19:2605Hållbart fiske
2018-11-30MotH6022604Mot 2018/19:2604Stärk medborgarnas ställning gentemot it-jättarna
2018-11-30MotH6022603Mot 2018/19:2603Vindkraft i fjällvärlden
2018-11-30MotH6022602Mot 2018/19:2602Skatteutjämningssystemet
2018-11-30MotH6022601Mot 2018/19:2601Staten och kommunerna bör redovisa underlag för avgifter
2018-11-30MotH6022600Mot 2018/19:2600Kommunala kostnadsutjämningssystemet
2018-11-30MotH6022599Mot 2018/19:2599Öka säljakten för det östgötska fisket
2018-11-30MotH6022598Mot 2018/19:2598Liberal politik för stärkt skydd mot våld i nära relationer och sexualbrott
2018-11-30MotH6022597Mot 2018/19:2597Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter
2018-11-30MotH6022596Mot 2018/19:2596Rättsstaten åter
2018-11-30MotH6022595Mot 2018/19:2595Liberala reformer för en dynamisk och fri arbetsmarknad
2018-11-30MotH6022594Mot 2018/19:2594Liberal politik mot hedersrelaterat våld och förtryck
2018-11-30MotH6022593Mot 2018/19:2593Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter
2018-11-30MotH6022592Mot 2018/19:2592Insatser för unga lagöverträdare
2018-11-30MotH6022591Mot 2018/19:2591Liberal familjerätt
2018-11-30MotH6022590Mot 2018/19:2590Liberal bostadspolitik
2018-11-30MotH6022589Mot 2018/19:2589Insatser mot grov organiserad brottslighet och vapenbrott
2018-11-30MotH6022588Mot 2018/19:2588Liberal demokrati- och integritetspolitik
2018-11-30MotH6022587Mot 2018/19:2587Principer för en flexibel och jämställd föräldraförsäkring
2018-11-30MotH6022586Mot 2018/19:2586Renare stränder i Sverige
2018-11-30MotH6022585Mot 2018/19:2585Gemensam nordisk linje gällande skogsnäringarna
2018-11-30MotH6022584Mot 2018/19:2584Kommunalt självbestämmande i fråga om strandskydd
2018-11-30MotH6022583Mot 2018/19:2583Regleringsgiljotin
2018-11-30MotH6022582Mot 2018/19:2582Skatter och subventioner synliggjorda på kvitton
2018-11-30MotH6022581Mot 2018/19:2581Anpassning av högskoleprovet för allas rätt att antas till högskolan på lika villkor
2018-11-30MotH6022580Mot 2018/19:2580Transporter med släp
2018-11-30MotH6022579Mot 2018/19:2579Trängselskatt
2018-11-30MotH6022578Mot 2018/19:2578Översyn och granskning av Lärarnas ansvarsnämnd
2018-11-30MotH6022577Mot 2018/19:2577Ung Företagsamhet på gymnasiet
2018-11-30MotH6022576Mot 2018/19:2576Stockholm - Sveriges tillväxtmotor
2018-11-30MotH6022575Mot 2018/19:2575Stockholm - Sveriges tillväxtmotor
2018-11-30MotH6022574Mot 2018/19:2574Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen
2018-11-30MotH6022573Mot 2018/19:2573Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen
2018-11-30MotH6022572Mot 2018/19:2572Konvertering av arbetsgivaravgift till inkomstskatt
2018-11-30MotH6022571Mot 2018/19:2571Din rätt att veta när och hur mycket du betalat i skatt
2018-11-30MotH6022570Mot 2018/19:2570Definition av avgift
2018-11-30MotH6022569Mot 2018/19:2569Trygghet i kollektivtrafiken
2018-11-30MotH6022568Mot 2018/19:2568Översyn och modernisering av ämnena bild, slöjd, musik samt hem- och konsumentkunskap
2018-11-30MotH6022567Mot 2018/19:2567Östlig förbindelse
2018-11-30MotH6022566Mot 2018/19:2566Nationell samordning för att trygga människor och miljö runt Vänern och Göta älv
2018-11-30MotH6022565Mot 2018/19:2565Modernisera sjuksköterskeutbildningen
2018-11-30MotH6022564Mot 2018/19:2564Tydliggör förbud mot icke-domesticerade djur på cirkus
2018-11-30MotH6022563Mot 2018/19:2563Psykisk ohälsa kan leda till diskriminering
2018-11-30MotH6022562Mot 2018/19:2562Äganderätt
2018-11-30MotH6022561Mot 2018/19:2561Gårdsförsäljning av lokalproducerad cider, vin och öl
2018-11-30MotH6022560Mot 2018/19:2560Allmänna arvsfonden
2018-11-30MotH6022559Mot 2018/19:2559Ranstad
2018-11-30MotH6022558Mot 2018/19:2558Arvode vigselförrättare
2018-11-30MotH6022557Mot 2018/19:2557Visa att landsbygdsföretagarna finns
2018-11-30MotH6022556Mot 2018/19:2556Översyn av den svenska sjöfarten
2018-11-30MotH6022555Mot 2018/19:2555Ökat driftsbidrag till kommunala flygplatser med statligt upphandlad flygtrafik
2018-11-30MotH6022554Mot 2018/19:2554Förslag för ökad cyklism i Sverige
2018-11-30MotH6022553Mot 2018/19:2553Ljusföroreningar
2018-11-30MotH6022552Mot 2018/19:2552Utveckla e-sporten och spelandet i Sverige
2018-11-30MotH6022551Mot 2018/19:2551Stärkt valhemlighet och bättre miljö med ny teknik
2018-11-30MotH6022550Mot 2018/19:2550Etablera en haverikommission för offentliga it-projekt
2018-11-30MotH6022549Mot 2018/19:2549Servering av mat som inte får produceras i Sverige
2018-11-30MotH6022548Mot 2018/19:2548En modern föräldraskapslagstiftning
2018-11-30MotH6022547Mot 2018/19:2547Ett trygghetssystem som inkluderar jobbskaparna
2018-11-30MotH6022546Mot 2018/19:2546Nedskräpning
2018-11-30MotH6022545Mot 2018/19:2545Marint skräp
2018-11-30MotH6022544Mot 2018/19:2544Panoramafrihet
2018-11-30MotH6022543Mot 2018/19:2543Regionalt ansvar hos statliga företag
2018-11-30MotH6022542Mot 2018/19:2542Synliggöra miljöbilar
2018-11-30MotH6022541Mot 2018/19:2541Olagliga komposter
2018-11-30MotH6022540Mot 2018/19:2540Rättvisare folkräkning
2018-11-30MotH6022539Mot 2018/19:2539En hållbar turist- och besöksnäring i hela landet
2018-11-30MotH6022538Mot 2018/19:2538Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning
2018-11-30MotH6022537Mot 2018/19:2537Regionalt differentierade arbetsgivaravgifter
2018-11-30MotH6022536Mot 2018/19:2536Mer solenergi
2018-11-30MotH6022535Mot 2018/19:2535Bredband i hela landet
2018-11-30MotH6022534Mot 2018/19:2534Utvärdera den svenska missbrukspolitiken
2018-11-30MotH6022533Mot 2018/19:2533Underlätta kollektivt boende
2018-11-30MotH6022532Mot 2018/19:2532Valfria inträdesavgifter till statliga museer
2018-11-30MotH6022531Mot 2018/19:2531Rösträtt under året man fyller 18 år
2018-11-30MotH6022530Mot 2018/19:2530Lokalisering av statliga myndigeter
2018-11-30MotH6022529Mot 2018/19:2529Naturbruksskolorna och de gröna näringarna är framtiden
2018-11-30MotH6022528Mot 2018/19:2528En ny egnahemsrörelse
2018-11-30MotH6022527Mot 2018/19:2527Kooperationen i Sverige
2018-11-30MotH6022526Mot 2018/19:2526Etablera en sanningskommission om relationen mellan svenska staten och det samiska folket
2018-11-30MotH6022525Mot 2018/19:2525Förutsägbara regler för beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten för enskilda näringsidkare
2018-11-30MotH6022524Mot 2018/19:2524Företagskredit
2018-11-30MotH6022523Mot 2018/19:2523Rättvisare folkräkning stärker kommunkassor
2018-11-30MotH6022522Mot 2018/19:2522Infrastruktursatsningar i Jämtlands län
2018-11-30MotH6022521Mot 2018/19:2521Strandskydd, LIS-områden och landsbygdsutveckling
2018-11-30MotH6022520Mot 2018/19:2520Lantmäteriet
2018-11-30MotH6022519Mot 2018/19:2519Ökat ekonomiskt stöd för statlig flygtrafik
2018-11-30MotH6022518Mot 2018/19:2518Förverkligande av Norrbotniabanan
2018-11-30MotH6022517Mot 2018/19:2517En föräldrapenning för båda föräldrarna
2018-11-30MotH6022516Mot 2018/19:2516Barnrättssäker och jämställd folkbokföring och myndighetskommunikation
2018-11-30MotH6022515Mot 2018/19:2515Fjällnära skog
2018-11-30MotH6022514Mot 2018/19:2514Rättvisa reseavdrag
2018-11-30MotH6022513Mot 2018/19:2513En start i livet med båda föräldrarna
2018-11-30MotH6022512Mot 2018/19:2512Krav på vinterdäck för tunga lastbilar
2018-11-30MotH6022511Mot 2018/19:2511Ökad avskjutning av vildsvin
2018-11-30MotH6022510Mot 2018/19:2510Fågeln skarv
2018-11-30MotH6022509Mot 2018/19:2509Dansbandsmomsen
2018-11-30MotH6022508Mot 2018/19:2508Dalhalla - en nationell sommarscen för Kungliga Operan
2018-11-30MotH6022507Mot 2018/19:2507Investeringar i Dalabanan
2018-11-30MotH6022506Mot 2018/19:2506Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter
2018-11-30MotH6022505Mot 2018/19:2505Allemansrätten
2018-11-30MotH6022504Mot 2018/19:2504Bäddpeng för att stärka besöksnäringen
2018-11-30MotH6022503Mot 2018/19:2503Konkurrenskraftsmål
2018-11-30MotH6022502Mot 2018/19:2502Effektivisera Lantmäteriet
2018-11-30MotH6022501Mot 2018/19:2501Äganderätt och proportionalitet
2018-11-30MotH6022500Mot 2018/19:2500Skydda den värdefulla åkermarken
2018-11-30MotH6022499Mot 2018/19:2499Ombyggnad av E65 för utveckling av Ystads hamn
2018-11-30MotH6022498Mot 2018/19:2498OPS-finansiering av större infrastrukturprojekt
2018-11-30MotH6022497Mot 2018/19:2497Vinter-OS
2018-11-30MotH6022496Mot 2018/19:2496Växa-stöd - även för enkla bolag
2018-11-30MotH6022495Mot 2018/19:2495Garanterad samhällsservice
2018-11-30MotH6022494Mot 2018/19:2494Enskilda vägar
2018-11-30MotH6022493Mot 2018/19:2493Biobaserad samhällsekonomi utan råvara
2018-11-30MotH6022492Mot 2018/19:2492Decentraliserade myndigheter och statliga bolag
2018-11-30MotH6022491Mot 2018/19:2491Sparbankers kapitalförsörjning och mindre bankers regelverk
2018-11-30MotH6022490Mot 2018/19:2490Beskattning av naturvårdsavtal
2018-11-30MotH6022489Mot 2018/19:2489Förmånsbeskattningen
2018-11-30MotH6022488Mot 2018/19:2488Kontanthantering
2018-11-30MotH6022487Mot 2018/19:2487Utvecklingspaket för Jämtlands län
2018-11-30MotH6022486Mot 2018/19:2486Utveckling av Jämtlands län
2018-11-30MotH6022485Mot 2018/19:2485Kvinnors hälsa och klimakteriet
2018-11-30MotH6022484Mot 2018/19:2484Utökad rätt till reflektionsperiod för människor utsatta för människohandel
2018-11-30MotH6022483Mot 2018/19:2483Hållbart jordbruk för global fattigdomsbekämpning
2018-11-30MotH6022482Mot 2018/19:2482Tydligare redovisning av skatt på arbete
2018-11-30MotH6022481Mot 2018/19:2481Djurrättsrelaterad brottslighet
2018-11-30MotH6022480Mot 2018/19:2480Reformera lagen om arbetskraftsinvandring
2018-11-30MotH6022479Mot 2018/19:2479Ändrad praxis för sena aborter
2018-11-30MotH6022478Mot 2018/19:2478Samvetsfrihet för vårdpersonal
2018-11-30MotH6022477Mot 2018/19:2477Förebyggande arbete för att stötta kvinnor vid oönskad graviditet
2018-11-30MotH6022476Mot 2018/19:2476Förändring av den svenska alkoholpolitiken
2018-11-30MotH6022475Mot 2018/19:2475Ökad rörlighet på bostadsmarknaden
2018-11-30MotH6022474Mot 2018/19:2474Kriminalvården
2018-11-30MotH6022473Mot 2018/19:2473Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare
2018-11-30MotH6022472Mot 2018/19:2472Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning
2018-11-30MotH6022471Mot 2018/19:2471Avskaffande av reklamskatten för ideella föreningar
2018-11-30MotH6022470Mot 2018/19:2470Utbyggnad av riksväg 40
2018-11-30MotH6022469Mot 2018/19:2469Tydliga reaktioner mot brott
2018-11-30MotH6022468Mot 2018/19:2468Ombyggnation av riksväg 26/47 och väg 195
2018-11-30MotH6022467Mot 2018/19:2467Barnomsorgspeng för vård av egna barn
2018-11-30MotH6022466Mot 2018/19:2466Den allmänna löneavgiften
2018-11-30MotH6022465Mot 2018/19:2465Döp om Arlanda till Raoul Wallenberg Airport
2018-11-30MotH6022464Mot 2018/19:2464Fler övervakningskameror i våra städer
2018-11-30MotH6022463Mot 2018/19:2463Brottsoffer
2018-11-30MotH6022462Mot 2018/19:2462Brott under tiden som asylsökande
2018-11-30MotH6022461Mot 2018/19:2461Möjligheten för jägare att jaga med lampa
2018-11-30MotH6022460Mot 2018/19:2460Upphandling av tv- och radioprogram
2018-11-30MotH6022459Mot 2018/19:2459Erkänn syrianer som ursprungsfolk i Turkiet
2018-11-30MotH6022458Mot 2018/19:2458Konsumentskydd vid köp av nyproduktion
2018-11-30MotH6022457Mot 2018/19:2457En svensk författningsdomstol
2018-11-30MotH6022456Mot 2018/19:2456Meddelarskydd
2018-11-30MotH6022455Mot 2018/19:2455Kränkningar på nätet
2018-11-30MotH6022454Mot 2018/19:2454Terrorism
2018-11-30MotH6022453Mot 2018/19:2453Polisen
2018-11-30MotH6022452Mot 2018/19:2452Återinför gåvoskatteavdraget
2018-11-30MotH6022450Mot 2018/19:2450Om nya riktlinjer för fosterdiagnostik
2018-11-30MotH6022449Mot 2018/19:2449Offentliggör all information om Raoul Wallenberg
2018-11-30MotH6022448Mot 2018/19:2448Myggbekämpning i nedre Dalälven
2018-11-30MotH6022447Mot 2018/19:2447Inrätta en internationell tribunal för IS-krigare
2018-11-30MotH6022446Mot 2018/19:2446Kultur, civilsamhälle och media i hela landet
2018-11-30MotH6022445Mot 2018/19:2445En tredje elkabel till Gotland
2018-11-30MotH6022444Mot 2018/19:2444Vård- och omsorgsfrågor
2018-11-30MotH6022443Mot 2018/19:2443Effekter av torkskador på Gotland
2018-11-30MotH6022442Mot 2018/19:2442Ändra lagstiftning kring säkerhet för demenssjuka
2018-11-30MotH6022441Mot 2018/19:2441Statligt ansvar för merkostnader i den gotländska sjukvården
2018-11-30MotH6022440Mot 2018/19:2440Gårdsförsäljning
2018-11-30MotH6022439Mot 2018/19:2439Vilt och övervakningskameror
2018-11-30MotH6022438Mot 2018/19:2438Energieffektivisering och ökad trygghet med belysning
2018-11-30MotH6022437Mot 2018/19:2437Jämställt bistånd för entreprenörskap och miljö
2018-11-30MotH6022436Mot 2018/19:2436Undersöka skillnader för olika utförare
2018-11-30MotH6022435Mot 2018/19:2435Kraftfull regionalisering
2018-11-30MotH6022434Mot 2018/19:2434Pedagogiska tjänster samt fjärrundervisning
2018-11-30MotH6022433Mot 2018/19:2433Likabehandlingsprincip vid statligt stöd för lokal dagspress
2018-11-30MotH6022432Mot 2018/19:2432Höj kunskapen om kooperativt företagande och ekonomiska föreningar
2018-11-30MotH6022431Mot 2018/19:2431Reseavdraget och bensinpriset
2018-11-30MotH6022430Mot 2018/19:2430Friskvårdsbidraget måste gälla för alla företagsformer
2018-11-30MotH6022429Mot 2018/19:2429Arvodet för borgerliga vigselförrättare
2018-11-30MotH6022428Mot 2018/19:2428Bostäder
2018-11-30MotH6022427Mot 2018/19:2427En hållbar infrastruktur för hela landet
2018-11-30MotH6022426Mot 2018/19:2426Miljö och grön tillväxt
2018-11-30MotH6022425Mot 2018/19:2425Landsbygd och regional utveckling
2018-11-30MotH6022424Mot 2018/19:2424Breddade kriterier för Allmänna arvsfonden
2018-11-30MotH6022423Mot 2018/19:2423Älvdalskan som eget språk
2018-11-30MotH6022422Mot 2018/19:2422Rester av kolmilor
2018-11-30MotH6022421Mot 2018/19:2421Snabbare hantering av tillståndsärenden hos myndigheter och domstolar
2018-11-30MotH6022420Mot 2018/19:2420Hedersrelaterat förtryck i skolan
2018-11-30MotH6022419Mot 2018/19:2419Förbättra trygghetssystemet
2018-11-30MotH6022418Mot 2018/19:2418Lex Lotta-lagstiftning
2018-11-30MotH6022417Mot 2018/19:2417Det regionala flygets betydelse för norra och västra Dalarna
2018-11-30MotH6022416Mot 2018/19:2416Handel med utsläppsrätter
2018-11-30MotH6022415Mot 2018/19:2415Fossildrivna bilar
2018-11-30MotH6022414Mot 2018/19:2414Våld mot barn
2018-11-30MotH6022413Mot 2018/19:2413Nytt regelverk för religiösa friskolor
2018-11-30MotH6022412Mot 2018/19:2412Enklare att starta eget företag på landsbygden
2018-11-30MotH6022411Mot 2018/19:2411Markavvattning
2018-11-30MotH6022410Mot 2018/19:2410Statligt ansvar för reservhamn i Gotlandstrafiken
2018-11-30MotH6022409Mot 2018/19:2409Behovet av förvaltande allmän jakt på säl
2018-11-30MotH6022408Mot 2018/19:2408Gasutvinning
2018-11-30MotH6022407Mot 2018/19:2407Strandskydd som skapar utveckling
2018-11-30MotH6022406Mot 2018/19:2406Markintrång
2018-11-30MotH6022405Mot 2018/19:2405Glasriket
2018-11-30MotH6022404Mot 2018/19:2404Tyngre och längre fordon vid vägtransporter
2018-11-30MotH6022403Mot 2018/19:2403Förenkling av licenshantering vid vapenbyte
2018-11-30MotH6022402Mot 2018/19:2402Enskilda vägnätet
2018-11-30MotH6022401Mot 2018/19:2401Budgetfördelningssystem för forskning
2018-11-30MotH6022400Mot 2018/19:2400Svenska djurskyddsregler som krav
2018-11-30MotH6022399Mot 2018/19:2399Statlig kontrollstyrka mot livsmedelsfusk
2018-11-30MotH6022398Mot 2018/19:2398Ändra statliga myndigheters hantering av böter och krav
2018-11-30MotH6022397Mot 2018/19:2397Järnväg Göteborg-Oslo
2018-11-30MotH6022396Mot 2018/19:2396Mer RUT
2018-11-30MotH6022395Mot 2018/19:2395En svensk modell för ”regulatory sandboxes”
2018-11-30MotH6022394Mot 2018/19:2394Utred möjligheten att tillåta koscherslakt
2018-11-30MotH6022393Mot 2018/19:2393Behovet av licensjakt på gråsäl och vikare i Bottenviken och Östersjön
2018-11-30MotH6022392Mot 2018/19:2392Sommartid året om
2018-11-30MotH6022391Mot 2018/19:2391Slopa onödiga skarvar i LSS-lagstiftningen
2018-11-30MotH6022390Mot 2018/19:2390Fakturering av styrelseuppdrag i bolag
2018-11-30MotH6022389Mot 2018/19:2389En grön omställning i Gotlandstrafiken
2018-11-30MotH6022388Mot 2018/19:2388Utbetalning av stöd till lantbruket och landsbygdsutveckling
2018-11-30MotH6022387Mot 2018/19:2387Stöd till samlingslokalshållarna
2018-11-30MotH6022386Mot 2018/19:2386Inför lex Ahmed för polisen
2018-11-30MotH6022385Mot 2018/19:2385Regionalt inflytande över kompetensförsörjning
2018-11-30MotH6022384Mot 2018/19:2384Upphandling och offentliga inköp under EU:s tröskelvärde
2018-11-30MotH6022383Mot 2018/19:2383Stärk insatser till skolor med låga skolresultat
2018-11-30MotH6022382Mot 2018/19:2382Skapa enhetlig myndighetssyn på risker
2018-11-30MotH6022381Mot 2018/19:2381Gör avsättningar till periodiseringsfond SGI-grundande
2018-11-30MotH6022380Mot 2018/19:2380Ta bort gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark
2018-11-30MotH6022379Mot 2018/19:2379Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2018-11-30MotH6022378Mot 2018/19:2378Utgiftsområde 24 Näringsliv
2018-11-30MotH6022377Mot 2018/19:2377Utgiftsområde 21 Energi
2018-11-30MotH6022376Mot 2018/19:2376Utgiftsområdesmotion 19 Regional tillväxt
2018-11-30MotH6022375Mot 2018/19:2375Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2018-11-30MotH6022374Mot 2018/19:2374Utgiftsområde 15 Studiestöd
2018-11-30MotH6022373Mot 2018/19:2373Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2018-11-30MotH6022372Mot 2018/19:2372Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2018-11-30MotH6022371Mot 2018/19:2371Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2018-11-30MotH6022370Mot 2018/19:2370Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2018-11-30MotH6022369Mot 2018/19:2369Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2018-11-30MotH6022368Mot 2018/19:2368Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2018-11-30MotH6022367Mot 2018/19:2367Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2018-11-30MotH6022366Mot 2018/19:2366Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2018-11-30MotH6022365Mot 2018/19:2365Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2018-11-30MotH6022364Mot 2018/19:2364Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2018-11-30MotH6022363Mot 2018/19:2363Utgiftsområde 8 Migration
2018-11-30MotH6022362Mot 2018/19:2362Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2018-11-30MotH6022361Mot 2018/19:2361Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2018-11-30MotH6022360Mot 2018/19:2360Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2018-11-30MotH6022359Mot 2018/19:2359Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2018-11-30MotH6022358Mot 2018/19:2358Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2018-11-30MotH6022357Mot 2018/19:2357Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2018-11-30MotH6022356Mot 2018/19:2356Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2018-11-30MotH6022355Mot 2018/19:2355Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2018-11-30BetH601UFöU2Bet 2018/19:UFöU2Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2018-11-30BetH601SkU5Bet 2018/19:SkU5Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor
2018-11-30BetH601UU4Bet 2018/19:UU4Kommissionens arbetsprogram 2019
2018-11-30BetH601TU7Bet 2018/19:TU7Trafiksäkerhet
2018-11-29MotH6022354Mot 2018/19:2354Gårdsförsäljning ska tillåtas
2018-11-29MotH6022353Mot 2018/19:2353Översyn av studiestartsstödet för integration
2018-11-29MotH6022352Mot 2018/19:2352Tydligare uppdrag för vigselförrättare
2018-11-29MotH6022351Mot 2018/19:235116-årsgräns för kommunval
2018-11-29MotH6022350Mot 2018/19:2350Lex Peter Lincoln
2018-11-29MotH6022349Mot 2018/19:2349Kontrollmakten måste upprätthållas för övergångsregering
2018-11-29MotH6022348Mot 2018/19:2348Utveckla och värna Vätterbygden
2018-11-29MotH6022347Mot 2018/19:2347Stångådalsbanan och Tjustbanan
2018-11-29MotH6022346Mot 2018/19:2346Allmän jakttid på skarv
2018-11-29MotH6022345Mot 2018/19:2345Integrera pulshöjande aktivitet i skoldagen
2018-11-29MotH6022344Mot 2018/19:2344Inför psykiska hälsokontroller för skolungdomar
2018-11-29MotH6022343Mot 2018/19:2343Behovsprövning av barnbidraget
2018-11-29MotH6022342Mot 2018/19:2342Kunskapsöversikt av effekten på hälsan efter intag av stora mängder av energi- och funktionsdrycker
2018-11-29MotH6022341Mot 2018/19:2341Ett enklare momssystem
2018-11-29MotH6022340Mot 2018/19:2340Ersätt nuvarande krav på personalliggare med den danska modellen
2018-11-29MotH6022339Mot 2018/19:2339Återkalla medborgarskap
2018-11-29MotH6022338Mot 2018/19:2338Estetiska ämnen i gymnasieskolan
2018-11-29MotH6022337Mot 2018/19:2337Starkare nationell cykelpolitik
2018-11-29MotH6022336Mot 2018/19:2336Försöksverksamhet med injektionsrum för heroinister
2018-11-29MotH6022335Mot 2018/19:2335Tillhandahållande av nikotinläkemedel
2018-11-29MotH6022334Mot 2018/19:2334Överbrygga läsklyftorna
2018-11-29MotH6022333Mot 2018/19:2333Prisfonder för läkemedel
2018-11-29MotH6022332Mot 2018/19:2332En hållbar mineralpolitik
2018-11-29MotH6022331Mot 2018/19:2331Tydliggör Sveaskogs uppdrag
2018-11-29MotH6022330Mot 2018/19:2330Förvilda Sverige
2018-11-29MotH6022329Mot 2018/19:2329Utöka barnahusen och deras uppdrag
2018-11-29MotH6022328Mot 2018/19:2328Bättre tillgång till teckenspråksutbildning för anhöriga
2018-11-29MotH6022327Mot 2018/19:2327Ekonomiska livsvillkor och stärkta möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning
2018-11-29MotH6022326Mot 2018/19:2326Ett hållbart modeunder
2018-11-29MotH6022325Mot 2018/19:2325Underlätta för personalägda företag
2018-11-29MotH6022324Mot 2018/19:2324Inför initiativrätt för individer och anhöriga gällande SIP, samordnad individuell plan
2018-11-29MotH6022323Mot 2018/19:2323Tryggare gräsrotsfinansiering för ökat företagande
2018-11-29MotH6022322Mot 2018/19:2322En mer medmänsklig flyktingpolitik
2018-11-29MotH6022321Mot 2018/19:2321Friluftsliv för folkhälsa
2018-11-29MotH6022320Mot 2018/19:2320Hästnäring - kultur, fritid och näring
2018-11-29MotH6022319Mot 2018/19:2319Miljöprövning för Försvarsmakten
2018-11-29MotH6022318Mot 2018/19:2318Byggnation inom bullerzoner
2018-11-29MotH6022317Mot 2018/19:2317Göta kanal 2.0 bör värna ålen
2018-11-29MotH6022316Mot 2018/19:2316Långsiktigt skydd av vårt dricksvatten
2018-11-29MotH6022315Mot 2018/19:2315En kraftfull naturpolitik
2018-11-29MotH6022314Mot 2018/19:2314Sex- och samtyckesundervisning
2018-11-29MotH6022313Mot 2018/19:2313Förbättra skolsituationen för elever med särskild begåvning
2018-11-29MotH6022312Mot 2018/19:2312Tandvård för våldsutsatta kvinnor
2018-11-29MotH6022311Mot 2018/19:2311Krav vid förnyelse av körkort
2018-11-29MotH6022310Mot 2018/19:2310Skydda Vätterns vatten
2018-11-29MotH6022309Mot 2018/19:2309Sällsynta diagnoser
2018-11-29MotH6022308Mot 2018/19:2308Förbättra och stärk LSS
2018-11-29MotH6022307Mot 2018/19:2307Minskad miljöpåverkan från läkemedel
2018-11-29MotH6022306Mot 2018/19:2306Stärk konstnärernas sociala och ekonomiska trygghet
2018-11-29MotH6022305Mot 2018/19:2305En extern granskningskommission om medicinska åldersbedömningar av asylsökande
2018-11-29MotH6022304Mot 2018/19:2304Sydafrika
2018-11-29MotH6022303Mot 2018/19:2303Kvotering i bolagsstyrelser
2018-11-29MotH6022302Mot 2018/19:2302Ekologisk matproduktion och miljöanpassat växtskydd
2018-11-29MotH6022301Mot 2018/19:2301En jämlik skola
2018-11-29MotH6022300Mot 2018/19:2300Förbättra situationen för ensamkommande ungdomar
2018-11-29MotH6022299Mot 2018/19:2299Ny skatt för att främja minimal antibiotikaanvändning i djuruppfödningen inom EU och globalt
2018-11-29MotH6022298Mot 2018/19:2298Ny miljöbilsdefinition
2018-11-29MotH6022297Mot 2018/19:2297Nya reformer för hbtq-personers rättigheter
2018-11-29MotH6022296Mot 2018/19:2296Arbetsintegrerande sociala företag
2018-11-29MotH6022295Mot 2018/19:2295Frihet och föränderlighet
2018-11-29MotH6022294Mot 2018/19:2294Tillåt endast användandet av smällare, raketer och fyrverkerier vid offentliga arrangemang
2018-11-29MotH6022293Mot 2018/19:2293Mål för flexibilitet i elsystemet
2018-11-29MotH6022292Mot 2018/19:2292En skärpt biståndspolitik
2018-11-29MotH6022291Mot 2018/19:2291Bättre tandvård
2018-11-29MotH6022290Mot 2018/19:2290Skarven förstör svensk kust och skärgård
2018-11-29MotH6022289Mot 2018/19:2289Ny slussled i Trollhättan och Lilla Edet
2018-11-29MotH6022288Mot 2018/19:2288Hinder mot fiberutbyggnad måste avskaffas
2018-11-29MotH6022287Mot 2018/19:2287Konkret handlingsplan för att stoppa olagliga körkort
2018-11-29MotH6022286Mot 2018/19:2286Körkortskrav för motorcykel
2018-11-29MotH6022285Mot 2018/19:2285Dansbandsmomsen
2018-11-29MotH6022284Mot 2018/19:2284Extraordinära räddningsinsatser
2018-11-29MotH6022283Mot 2018/19:2283Digitalt utanförskap
2018-11-29MotH6022282Mot 2018/19:2282Regionala flygplatser
2018-11-29MotH6022281Mot 2018/19:2281Justerat regelverk gällande strandskydd
2018-11-29MotH6022280Mot 2018/19:2280Mer lönsamt att investera i kompetensutveckling
2018-11-29MotH6022279Mot 2018/19:2279Samma villkor för alla länder gällande åkerier
2018-11-29MotH6022278Mot 2018/19:2278Kapitalvinstbeskattning av bostäder
2018-11-29MotH6022277Mot 2018/19:2277Avskaffa reklamskatten
2018-11-29MotH6022276Mot 2018/19:2276Fler unga entreprenörer
2018-11-29MotH6022275Mot 2018/19:2275Lokala säkerhetsnämnderna
2018-11-29MotH6022274Mot 2018/19:2274Synliga skatter skapar ett legitimt skattesystem
2018-11-29MotH6022273Mot 2018/19:2273Strandskydd för ökat byggande
2018-11-29MotH6022272Mot 2018/19:2272Sänkt dansmoms
2018-11-29MotH6022271Mot 2018/19:2271Barns sommarlov i ensamhet
2018-11-29MotH6022270Mot 2018/19:2270En nationell Öresundsagenda
2018-11-29MotH6022269Mot 2018/19:2269Ökade befogenheter till Tullverket
2018-11-29MotH6022268Mot 2018/19:2268Legalisering av surrogatmoderskap
2018-11-29MotH6022267Mot 2018/19:2267Stärk barns rättigheter
2018-11-29MotH6022266Mot 2018/19:2266Skärpta sanktioner mot Ryssland
2018-11-29MotH6022265Mot 2018/19:2265Lipödem - en sjukdom där det behövs mer forskning och kunskap och bättre vård
2018-11-29MotH6022264Mot 2018/19:2264Förtydligande och skärpning av överförmyndarverksamheten och de som berörs
2018-11-29MotH6022263Mot 2018/19:2263Förbättra förhållandena för det kustnära fisket
2018-11-29MotH6022262Mot 2018/19:2262Obligatoriskt test av GBS på gravida inför födseln
2018-11-29MotH6022261Mot 2018/19:2261Stoppa förvandlingen av stora mängder statliga vägar till enskilda vägar
2018-11-29MotH6022260Mot 2018/19:2260Stärk äganderätten
2018-11-29MotH6022259Mot 2018/19:2259Ett levande civilsamhälle
2018-11-29MotH6022258Mot 2018/19:2258Folkhälsofrågor
2018-11-29MotH6022257Mot 2018/19:2257Det svenska samhällskontraktet
2018-11-29MotH6022256Mot 2018/19:2256Arbetskraftsinvandring
2018-11-29MotH6022255Mot 2018/19:2255Grön liberal politik för miljö och klimat
2018-11-29MotH6022254Mot 2018/19:2254Förebyggande hälsa för äldre
2018-11-29MotH6022253Mot 2018/19:2253Lättläst svenska i Statens offentliga utredningar
2018-11-29MotH6022252Mot 2018/19:2252Fritidsledarutbildning i Uppsala
2018-11-29MotH6022251Mot 2018/19:2251Mälardalens infrastruktur
2018-11-29MotH6022250Mot 2018/19:2250Åtgärder för att förhindra antal rökare
2018-11-29MotH6022249Mot 2018/19:2249Elöverföringsavgiften till Åland
2018-11-29MotH6022248Mot 2018/19:2248Tiden för användning av dubbade vinterdäck
2018-11-29MotH6022247Mot 2018/19:2247Julita gård som Världsarv
2018-11-29MotH6022246Mot 2018/19:2246Riksomfattande informationskampanj om romernas situation i Sverige och Europa
2018-11-29MotH6022245Mot 2018/19:2245Spelreklam bör ha samma restriktioner som alkoholreklam
2018-11-29MotH6022244Mot 2018/19:2244En anläggningsfond för fler och bättre idrottsanläggningar
2018-11-29MotH6022243Mot 2018/19:2243Säkra tillgången till byggnadsvårdsvirke
2018-11-29MotH6022242Mot 2018/19:2242Byggnation av en ny Hjulstabro
2018-11-29MotH6022241Mot 2018/19:2241Kombidirektivet
2018-11-29MotH6022240Mot 2018/19:2240Sydostlänken en nationell angelägenhet
2018-11-29MotH6022239Mot 2018/19:2239Krav på verksamhetsövergång och meddelarfrihet vid upphandlingar i kollektivtrafiken
2018-11-29MotH6022238Mot 2018/19:2238Inför fastighetsboxar i flerfamiljshus
2018-11-29MotH6022237Mot 2018/19:2237Götalandsbanan
2018-11-29MotH6022236Mot 2018/19:2236Fysisk aktivitet i skolan
2018-11-29MotH6022235Mot 2018/19:2235Ta vara på samtyckeslagstiftningen
2018-11-29MotH6022234Mot 2018/19:2234Översyn av Migrationsverkets tolkningar av lagreglerna kring arbetstillstånd
2018-11-29MotH6022233Mot 2018/19:2233Inför regional rådighet över trängselskatter
2018-11-29MotH6022232Mot 2018/19:2232Jämställt bemötande inom hälso- och sjukvården
2018-11-29MotH6022231Mot 2018/19:2231Avskaffa informationsplikten för hivsmittade
2018-11-29MotH6022230Mot 2018/19:2230Psykisk ohälsa - en fråga om jämlik behandling
2018-11-29MotH6022229Mot 2018/19:2229Att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar
2018-11-29MotH6022228Mot 2018/19:2228En demokratisk, jämlik och hållbar stad
2018-11-29MotH6022227Mot 2018/19:2227Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer
2018-11-29MotH6022226Mot 2018/19:2226Omvänd ordning vid organdonationer
2018-11-29MotH6022225Mot 2018/19:2225Aktivt skolval
2018-11-29MotH6022224Mot 2018/19:2224Regelförenklingar för företag genom solnedgångsparagrafer
2018-11-29MotH6022223Mot 2018/19:2223Förbättrade förutsättningar för transportpolitiskt motiverad flygtrafik
2018-11-29MotH6022222Mot 2018/19:2222Ändring av förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
2018-11-29MotH6022221Mot 2018/19:2221Förbättrad infrastruktur för den norrbottniska gruvnäringen
2018-11-29MotH6022220Mot 2018/19:2220Forskning om flickor och kvinnor med autism
2018-11-29MotH6022219Mot 2018/19:2219Tillkallande av särskild utredare för samhällsomvandlingarna i Malmfälten
2018-11-29MotH6022218Mot 2018/19:2218Resurseffektiv etablering av datacenter
2018-11-29MotH6022217Mot 2018/19:2217Behovet av regelförenkling av Systembolagets krav på mikrobryggerier m.fl.
2018-11-29MotH6022216Mot 2018/19:2216Ökad trafiksäkerhet utefter E10 sträckningen Töre-Narvik
2018-11-29MotH6022215Mot 2018/19:2215Förbjud hets till suicid
2018-11-29MotH6022214Mot 2018/19:2214Sommartid som standardtid
2018-11-29MotH6022213Mot 2018/19:2213Säkra tillgången till ledarhundar
2018-11-29MotH6022212Mot 2018/19:2212Bättre vård vid endometrios
2018-11-29MotH6022211Mot 2018/19:2211Översyn av reglerna kring riksfärdtjänst
2018-11-29MotH6022210Mot 2018/19:2210Mobiltäckning i hela landet
2018-11-29MotH6022209Mot 2018/19:2209Samhällsviktiga infrastrukturprojekt får inte försenas
2018-11-29MotH6022208Mot 2018/19:2208Mora flygplats
2018-11-29MotH6022207Mot 2018/19:2207Ny strategi mot digitalt utanförskap
2018-11-29MotH6022206Mot 2018/19:2206Satsningar på E20
2018-11-29MotH6022205Mot 2018/19:2205Västra stambanan
2018-11-29MotH6022204Mot 2018/19:2204Öresundsmetro - en nationell angelägenhet
2018-11-29MotH6022203Mot 2018/19:2203Rehabilitering för återvändande soldater
2018-11-29MotH6022202Mot 2018/19:2202Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov
2018-11-29MotH6022201Mot 2018/19:2201Förbättringar kring SGI i ett livslångt lärande
2018-11-29MotH6022200Mot 2018/19:2200Uppdrag till Sjöfartsverket
2018-11-29MotH6022199Mot 2018/19:2199Alla barns rätt till idrott
2018-11-29MotH6022198Mot 2018/19:2198Sala silvergruva
2018-11-29MotH6022197Mot 2018/19:2197En rättvisare finansiering av fornminnesutgrävningar
2018-11-29MotH6022196Mot 2018/19:2196Ökad kulturell jämlikhet
2018-11-29MotH6022195Mot 2018/19:2195Statliga insatser för infrastruktur kring hamnar av nationellt intresse
2018-11-29MotH6022194Mot 2018/19:2194Samhällsmaster för mobil och internet
2018-11-29MotH6022193Mot 2018/19:2193Kompetensförsörjning på gles- och landsbygd
2018-11-29MotH6022192Mot 2018/19:2192Satsning på cykelbanor
2018-11-29MotH6022191Mot 2018/19:2191Upphandling
2018-11-29MotH6022190Mot 2018/19:2190Motion om systemet kring organdonation
2018-11-29MotH6022189Mot 2018/19:2189Möjliggör för fler att få vaccin mot TBE
2018-11-29MotH6022188Mot 2018/19:2188E20 och infrastrukturen i Alingsås
2018-11-29MotH6022187Mot 2018/19:2187Posttjänster i ett Sverige som håller ihop
2018-11-29MotH6022186Mot 2018/19:2186Färjetrafiken till och från Gotland
2018-11-29MotH6022185Mot 2018/19:2185