DatumTypIdBeteckningTitel
2015-09-30SoUH3B384d2SoU 2015:84Organdonation; Vissa frågeställningar rörande levande organdonatorer
2015-09-30SoUH3B384SoU 2015:84Organdonation
2015-09-30SoUH3B380d3SoU 2015:80Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning - Del 3
2015-09-30SoUH3B380d2SoU 2015:80Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning - Del 2
2015-09-30SoUH3B380SoU 2015:80Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning - Del 1
2015-09-24DirH3B196Dir 2015:96Organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden
2015-09-24DirH3B195Dir 2015:95Omreglering av spelmarknaden
2015-09-15SoUH3B364SoU 2015:64En fondstruktur för innovation och tillväxt
2015-09-15SoUH3B362SoU 2015:62En uppdaterad fondlagstiftning
2015-09-15SoUH3B351SoU 2015:51Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning
2015-09-15SoUH3B351d2SoU 2015:51Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (bilaga 6-8)
2015-09-15SoUH3B341SoU 2015:41Ny patentlag
2015-09-15SoUH3B336SoU 2015:36Systematiska jämförelser
2015-09-15SoUH3B37SoU 2015:7Krav på privata aktörer i välfärden
2015-09-14PropH203147Prop 2014/15:147Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
2015-09-14PropH203145Prop 2014/15:145Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet
2015-09-14IpH210765Ip 2014/15:765Den turkiska regeringens agerande
2015-09-14FrH211789Fr 2014/15:789Införandet av skärpta gränskontroller
2015-09-14FrH211787Fr 2014/15:787Samma trafikregler för alla
2015-09-11FrH211788Fr 2014/15:788Beskattning av landets bilister för att finansiera vårt försvar
2015-09-11FrH211786Fr 2014/15:786Besked om resurser för skollokaler från Migrationsverket
2015-09-11FrH211785Fr 2014/15:785Redovisning av ideella insatser i officiell statistik
2015-09-11FrH211784Fr 2014/15:784Risker med omförhandling av utstationeringsdirektivet
2015-09-11FrH211783Fr 2014/15:783Kommunalt ansvar för riskbedömning vid eventuella skyfall
2015-09-10FrH211782Fr 2014/15:782Regionalt övertagande av Gamla Uppsala museum
2015-09-10FrH211781Fr 2014/15:781Stärkande av stödboendens kvalitet
2015-09-10FrH211780Fr 2014/15:780Ordning och reda i välfärdsverksamheter
2015-09-10DirH3B194Dir 2015:94Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande (S 2014:14)
2015-09-09PropH203141Prop 2014/15:141Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken
2015-09-08PropH203148Prop 2014/15:148Domstolsdatalag
2015-09-08IpH210764Ip 2014/15:764Bensinskatten
2015-09-08IpH210763Ip 2014/15:763Långsiktig bekämpning av stickmyggor
2015-09-04SoUH3B377SoU 2015:77Fakturabedrägerier
2015-09-03IpH210762Ip 2014/15:762Våldsdåden i Malmö
2015-09-03FrH211779Fr 2014/15:779Ny utredning om forskningsetik
2015-09-03DirH3B193Dir 2015:93Översyn av möjligheterna till föräldraledighet för statsråd
2015-09-03DirH3B192Dir 2015:92Offentlighetsprincipen i offentligt finansierad privat utförd vård och omsorg samt utbildning inom vissa skol- och utbildningsformer
2015-09-03DirH3B191Dir 2015:91Genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering av terrorism
2015-09-02SoUH3B375SoU 2015:75En rymdstrategi för nytta och tillväxt
2015-09-02IpH210761Ip 2014/15:761Regeringsutspel om försvårande av uthyrning av bostad
2015-09-02FrH211778Fr 2014/15:778Nattågen till Åre och Östersund
2015-09-01SoUH3B378SoU 2015:78Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
2015-09-01SoUH3B376d2SoU 2015:76Ett tandvårdsstöd för alla, del 2
2015-09-01SoUH3B376SoU 2015:76Ett tandvårdsstöd för alla, del 1
2015-09-01IpH210760Ip 2014/15:760Kommunala trådlösa nätverk för allmänt bruk och missbruk
2015-09-01IpH210759Ip 2014/15:759Moms på posttjänster
2015-09-01IpH210758Ip 2014/15:758Våldsdåd i Malmö
2015-09-01FrH211777Fr 2014/15:777Skydd av begreppen universitet och högskola
2015-09-01FrH211776Fr 2014/15:776Det omfattande sexuella våldet i Sri Lanka
2015-08-31IpH210757Ip 2014/15:757Förluster för pensionssystemet
2015-08-31FrH211775Fr 2014/15:775Konsekvenser för vapenhandlarna av långa handläggningstider
2015-08-31FrH211774Fr 2014/15:774Indragna tåg till Jämtland
2015-08-28PropH203146Prop 2014/15:146Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism
2015-08-28IpH210756Ip 2014/15:756Ålands betydelse för det svensk-finska försvarssamarbetet
2015-08-27IpH210755Ip 2014/15:755Väpnat upplopp
2015-08-27IpH210754Ip 2014/15:754Finansiering av Sjöfartsverkets räddningsinsatser
2015-08-27FrH211772Fr 2014/15:772Fastighetsskatt på vindkraftverk
2015-08-26IpH210753Ip 2014/15:753Levande kust och skärgård
2015-08-26IpH210752Ip 2014/15:752Överenskommelse om minimimått på havskräfta
2015-08-26FrH211771Fr 2014/15:771Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
2015-08-25IpH210751Ip 2014/15:751Rekokultur
2015-08-24IpH210750Ip 2014/15:750Förföljelse av kristna på asylboenden
2015-08-24IpH210749Ip 2014/15:749Swedavias miljöarbete och klimatpåverkan
2015-08-24IpH210748Ip 2014/15:748Skattebefrielse för biodrivmedel
2015-08-24FrH211773Fr 2014/15:773Infrastruktur för laddstolpar
2015-08-24FrH211769Fr 2014/15:769Bättre förhållanden för utländska bärplockare
2015-08-20FrH211768Fr 2014/15:768Det fiskefria området i Kattegatt
2015-08-20FrH211767Fr 2014/15:767Fler jobb
2015-08-20DirH3B190Dir 2015:90Tilläggsdirektiv till Utredningen om upp-handling och villkor enligt kollektivavtal (S 2014:20)
2015-08-20DirH3B189Dir 2015:89Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06)
2015-08-20DirH3B188Dir 2015:88Sveriges olika former av samarbeten respektive medlemskap med länder och i organisationer inom det försvars- och säkerhetspolitiska området
2015-08-19IpH210747Ip 2014/15:747Marint skräp - ett allvarligt miljöhot
2015-08-19FrH211766Fr 2014/15:766Platsbrist inom tvångsvården av missbrukare
2015-08-19FrH211765Fr 2014/15:765Ökade arbetsgivaravgifter för företagare i Skaraborg
2015-08-19FrH211764Fr 2014/15:764Säkrare vägarbetsplatser
2015-08-19FrH211763Fr 2014/15:763Utredning om en kanalutbyggnad mellan Vänern och Uddevalla
2015-08-18SoUH3B374SoU 2015:74Skydd för vuxna i internationella situationer - 2000 års Haagkonvention
2015-08-18FrH211762Fr 2014/15:762Parkeringstillstånd för människor med funktionsnedsättning
2015-08-17PropH203144Prop 2014/15:144Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism
2015-08-17FrH211761Fr 2014/15:761Välfärdsutredning
2015-08-14FrH211760Fr 2014/15:760Klassning av handgranater
2015-08-13DirH3B187Dir 2015:87En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle
2015-08-13DirH3B186Dir 2015:86Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18)
2015-08-11FrH211759Fr 2014/15:759Utfärdande av särskilda förordnanden
2015-08-10IpH210746Ip 2014/15:746Frihet att själv välja partner
2015-08-10FrH211758Fr 2014/15:758Friköpslag för historiska arrenden
2015-08-07FrH211757Fr 2014/15:757Utveckling av den nationella ordinationsdatabasen
2015-08-07FrH211756Fr 2014/15:756Brist på vaccin till barn
2015-08-06DirH3B185Dir 2015:85Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/412 om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier
2015-08-05FrH211755Fr 2014/15:755Indrivning av böter från utländska chaufförer
2015-08-04SoUH3B372d3SoU 2015:72Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (bilaga del 2)
2015-08-04SoUH3B372d2SoU 2015:72Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (bilaga del 1)
2015-08-04SoUH3B372SoU 2015:72Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (del 1)
2015-08-04SoUH3B371d2SoU 2015:71Barns och ungas rätt vid tvångsvård (del B)
2015-08-04SoUH3B371SoU 2015:71Barns och ungas rätt vid tvångsvård (del A)
2015-08-04SoUH3B370SoU 2015:70Högre utbildning under tjugo år
2015-08-04SoUH3B369SoU 2015:69Ökad trygghet för hotade och förföljda personer
2015-08-04SoUH3B368SoU 2015:68Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna
2015-08-04SoUH3B367SoU 2015:67För att brott inte ska löna sig
2015-08-04SoUH3B366SoU 2015:66En förvaltning som håller ihop
2015-08-04SoUH3B365SoU 2015:65Om Sverige i framtiden - en antologi om digitaliseringens möjligheter
2015-08-04PropH203143Prop 2014/15:143Ändring i lagen om vägtrafikregister
2015-08-04IpH210745Ip 2014/15:745Sveriges medverkan i Europols antiterroraktion i sociala medier
2015-08-04FrH211754Fr 2014/15:754Rökfria skolgårdar
2015-08-04FrH211753Fr 2014/15:753Öppenhet vid prissättning av särläkemedel
2015-08-03SoUH3B373SoU 2015:73Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet
2015-08-03FrH211752Fr 2014/15:752Kortare handläggningstider för vapenlicens
2015-08-03FrH211751Fr 2014/15:751EU:s lagstiftning om genetiskt modiferade livsmedel och foder
2015-07-31IpH210744Ip 2014/15:744Vice statsminister
2015-07-31FrH211750Fr 2014/15:750Turkiets bombanfall mot kurdiska mål
2015-07-31FrH211749Fr 2014/15:749Poliser lämnar sitt jobb i protest
2015-07-30FrH211748Fr 2014/15:748Den svarta ekonomin
2015-07-30DirH3B184Dir 2015:84Tilläggsdirektiv till Yrkesprogramsutredningen (U 2014:01)
2015-07-30DirH3B183Dir 2015:83Stärkt ställning för hyresgäster
2015-07-27IpH210743Ip 2014/15:743Höjda skatter på bensin och diesel
2015-07-27IpH210742Ip 2014/15:742Våldsdåden i Malmö
2015-07-27IpH210741Ip 2014/15:741Lagar och regler kring drönare
2015-07-27FrH211747Fr 2014/15:747Transparens kring de höjda skatterna på bensin och diesel
2015-07-27FrH211746Fr 2014/15:746Marknadsutvecklingen och skatterna på bensin och diesel
2015-07-24FrH211745Fr 2014/15:745Handläggningstider för vapenlicens
2015-07-24FrH211744Fr 2014/15:744Arbetet mot mobbning
2015-07-23FrH211743Fr 2014/15:743Översyn av ramlagen i socialtjänstlagen
2015-07-23DirH3B182Dir 2015:82Tilläggsdirektiv till Gymnasieutredningen (U 2015:01)
2015-07-23DirH3B181Dir 2015:81Anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning
2015-07-23DirH3B180Dir 2015:80Färre i häkte och minskad isolering
2015-07-21FrH211742Fr 2014/15:742Sysselsättningseffekten av propositioner
2015-07-21FrH211741Fr 2014/15:741Sysselsättningseffekten av propositioner
2015-07-21FrH211740Fr 2014/15:740Förebyggande arbete kring ungas psykiska hälsa
2015-07-20IpH210738Ip 2014/15:738Långsiktig bekämpning av stickmyggor
2015-07-17FrH211738Fr 2014/15:738Vinterdäckskrav på släp för tunga fordon
2015-07-17FrH211737Fr 2014/15:737Exportlicenser
2015-07-16FrH211736Fr 2014/15:736Polisbilar i Jämtlands län
2015-07-15IpH210737Ip 2014/15:737Moms på posttjänster
2015-07-14FrH211735Fr 2014/15:735Ungas möjlighet till jobb
2015-07-14FrH211734Fr 2014/15:734Statligt stöd till forskningsprojekt kring Sverige, DDR och Stasi
2015-07-10IpH210740Ip 2014/15:740Antalet traineejobb
2015-07-10IpH210739Ip 2014/15:739Regeringens svek mot företagen
2015-07-10FrH211739Fr 2014/15:739Tillgång till Medevac i Mali
2015-07-10FrH211733Fr 2014/15:733Målet om EU:s lägsta arbetslöshet
2015-07-09IpH210736Ip 2014/15:736Den så kallade satsningen på vårdpersonal inom äldreomsorgen
2015-07-09IpH210735Ip 2014/15:735Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården
2015-07-09IpH210734Ip 2014/15:734Den drastiska ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn
2015-07-09FrH211732Fr 2014/15:732Översyn av Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler
2015-07-09DirH3B179Dir 2015:79Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan
2015-07-08IpH210733Ip 2014/15:733Vinsterna med en östlig förbindelse i Stockholm
2015-07-08IpH210732Ip 2014/15:732Regeringens cykelstrategi och politik för att främja cykeln som transportmedel
2015-07-08FrH211731Fr 2014/15:731Kreditgaranti för hus
2015-07-07IpH210731Ip 2014/15:731Psykisk ohälsa och sjukskrivningar inom kontaktyrken
2015-07-07IpH210730Ip 2014/15:730Minskningen av antalet anmälningar och prövningar av arbetsskador
2015-07-07IpH210729Ip 2014/15:729Kommunala trådlösa nätverk
2015-07-07IpH210728Ip 2014/15:728Autonoma fordon på svenska vägar
2015-07-07FrH211730Fr 2014/15:730Effekter av polisens omorganisation
2015-07-07FrH211729Fr 2014/15:729Utländska fordon och trängselavgiften
2015-07-07FrH211728Fr 2014/15:728Skatteverkets krav på elektronisk kassaapparat
2015-07-06FrH211727Fr 2014/15:727Ytterligare åtgärder för ett ökat bostadsbyggande
2015-07-06FrH211726Fr 2014/15:726Kvinnors företagande
2015-07-03FrH211725Fr 2014/15:725Beredskapsmuseet utanför Helsingborg
2015-07-03FrH211724Fr 2014/15:724Kostnaderna för nästa generations ubåt
2015-07-03FrH211723Fr 2014/15:723Åtgärder för att minska skadorna från vildsvin
2015-07-03FrH211722Fr 2014/15:722Åtgärder för att minska viltolyckorna i trafiken
2015-07-02DirH3B178Dir 2015:78Tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) - vetenskapligt råd för hållbar utveckling
2015-07-02DirH3B177Dir 2015:77Ny indelning av län och landsting
2015-07-02DirH3B176Dir 2015:76Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett reformerat premiepensionssystem (Fi 2014:12)
2015-07-02DirH3B175Dir 2015:75Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden
2015-07-01PropH203139Prop 2014/15:139Europeisk skyddsorder
2015-07-01PropH203138Prop 2014/15:138Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
2015-06-30PropH203136Prop 2014/15:136Gäldenärers möjligheter att överklaga utmätningsbeslut
2015-06-30PropH203131Prop 2014/15:131Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor
2015-06-30PropH203127Prop 2014/15:127Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
2015-06-30IpH210727Ip 2014/15:727Infrastrukturministerns syn på analys rörande Bromma flygplats
2015-06-30IpH210726Ip 2014/15:726Problem kopplade till det minskade antalet trafikpoliser
2015-06-30IpH210725Ip 2014/15:725Infrastrukturministerns hantering av frågan om Bromma flygplats
2015-06-30FrH211720Fr 2014/15:720Elever med autism
2015-06-30FrH211719Fr 2014/15:719Utmaningar förknippade med den nya toatömningslagen
2015-06-30FrH211718Fr 2014/15:718Ideologi före miljönytta
2015-06-29PropH203132Prop 2014/15:132Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014
2015-06-29FrH211717Fr 2014/15:717Protester mot den ryska marinens agerande
2015-06-29FrH211716Fr 2014/15:716Sämre konkurrenskraft ger nedläggningar
2015-06-29FrH211715Fr 2014/15:715Sveriges hantering av Europols antiterrorprojekt
2015-06-29FrH211714Fr 2014/15:714Vetenskapsrådets förslag till kvalitetsutvärdering av forskning
2015-06-26FrH211721Fr 2014/15:721Otillräckligt Natoskydd med enbart partnerskap
2015-06-26FrH211713Fr 2014/15:713Electrolux avveckling och näringslivet i Mariestad
2015-06-25PropH203137Prop 2014/15:137Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1
2015-06-25FrH211712Fr 2014/15:712Högre kostnader och försämrade villkor för företag
2015-06-25FrH211711Fr 2014/15:711Domstolsprocesser om tryckerimomsen
2015-06-25FrH211710Fr 2014/15:710Statsbidrag till egen politik
2015-06-25FrH211709Fr 2014/15:709Stockholmspolisens kvinnoregister
2015-06-25DirH3B174Dir 2015:74Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare
2015-06-25DirH3B173Dir 2015:73En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
2015-06-25DirH3B172Dir 2015:72Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
2015-06-25DirH3B171Dir 2015:71Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten
2015-06-25DirH3B170Dir 2015:70Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar
2015-06-25DirH3B169Dir 2015:69Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet
2015-06-25DirH3B168Dir 2015:68Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga till arbete (A 2014:06)
2015-06-25DirH3B167Dir 2015:67Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (Ju 2013:12)
2015-06-24FrH211708Fr 2014/15:708Regeringens inställning till GMO och Sveriges utrikeshandel
2015-06-24FrH211707Fr 2014/15:707Omfördelning av anslag till Strategiska forskningsområden
2015-06-24FrH211706Fr 2014/15:706Ny generaldirektör för Naturvårdsverket
2015-06-23FrH211705Fr 2014/15:705Rekryteringen av ny GD för Naturvårdsverket
2015-06-23FrH211704Fr 2014/15:704Försörjningsberedskap och sårbarhetsanalys vid framtagande av livsmedelsstrategi
2015-06-23FrH211703Fr 2014/15:703Elnätsbolagens prishöjningar
2015-06-23FrH211702Fr 2014/15:702Nollvision mot branddöd
2015-06-23FrH211701Fr 2014/15:701Försenade miljöersättningar
2015-06-23FrH211700Fr 2014/15:700Flygverksamhet i och över det isländska luftrummet
2015-06-23FrH211699Fr 2014/15:699Brott mot mänskliga fri- och rättigheter på Kuba
2015-06-23FrH211698Fr 2014/15:698Utforming av flygskatten
2015-06-23FrH211697Fr 2014/15:697Inspel från flygbranschen vid framtagningen av flygstrategin
2015-06-22IpH210724Ip 2014/15:724Tydlig minskning av arbetslösa ungdomar
2015-06-22IpH210723Ip 2014/15:723Sanningen om förtidspensioneringarna
2015-06-22IpH210722Ip 2014/15:722Tydliga besked om skatterna
2015-06-22IpH210721Ip 2014/15:721Kvalitetskontroll av statens lärarutbildning
2015-06-22IpH210720Ip 2014/15:720Översyn av konkurrenslagen
2015-06-22FrH211696Fr 2014/15:696Ändrade kriterier för Svenska Skeppshypoteks utlåningsverksamhet
2015-06-22FrH211695Fr 2014/15:695Regeringens prövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram
2015-06-22FrH211694Fr 2014/15:694Sysselsättningsmålet i regeringsförklaringen
2015-06-22FrH211693Fr 2014/15:693Säkerhetspolisens nya uppgifter om terrorismfinansiering
2015-06-22FrH211691Fr 2014/15:691Utvidgat undantag från trängselskatt
2015-06-18FrH211692Fr 2014/15:692Religionsfriheten och konvertiters säkerhet
2015-06-18FrH211690Fr 2014/15:690Kemikalieinspektionens handlingsplan
2015-06-17SoUH3B363SoU 2015:63Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor
2015-06-17SoUH3B361SoU 2015:61Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning
2015-06-17IpH210718Ip 2014/15:718Gotlandstrafiken och en grönare sjöfart
2015-06-17IpH210717Ip 2014/15:717Överenskommelse om minimimått på havskräfta
2015-06-17IpH210716Ip 2014/15:716Levande kust och skärgård
2015-06-17FrH211689Fr 2014/15:689Återinförande av förköpslagen
2015-06-17FrH211688Fr 2014/15:688Biltåg
2015-06-17FrH211687Fr 2014/15:687Bestämmelserna om tilläggsbelopp
2015-06-17FrH211686Fr 2014/15:686Trafiksituationen vid Ystad hamn
2015-06-17FrH211685Fr 2014/15:685Krav på djurskydd vid offentlig upphandling
2015-06-17FrH211684Fr 2014/15:684Sveriges syn på demokrati i Burma
2015-06-17FrH211683Fr 2014/15:683Regelförenklingar för djurhållning
2015-06-17DirH3B166Dir 2015:66Tillträde till järnvägsprotokollet
2015-06-17DirH3B165Dir 2015:65En läsa-skriva-räkna-garanti
2015-06-17DirH3B164Dir 2015:64Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22)
2015-06-17DirH3B161Dir 2015:61Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)
2015-06-16PropH203142Prop 2014/15:142Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten
2015-06-16PropH203140Prop 2014/15:1402015 års redogörelse för företag med statligt ägande
2015-06-16PropH203134Prop 2014/15:134Informationsutbytesavtal med Niue
2015-06-16PropH203133Prop 2014/15:133Informationsutbytesavtal med Brunei
2015-06-16PropH203129Prop 2014/15:129Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag
2015-06-16PropH203128Prop 2014/15:128Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
2015-06-16PropH203126Prop 2014/15:126Ändring i lagen om flygplatsavgifter
2015-06-16PropH203125Prop 2014/15:125En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna
2015-06-16IpH210719Ip 2014/15:719Alkoholsmuggling
2015-06-16IpH210715Ip 2014/15:715Öppna data
2015-06-16IpH210714Ip 2014/15:714Bristen på bostäder för studenter
2015-06-16IpH210713Ip 2014/15:713Kostnaderna för vattendirektivet
2015-06-16IpH210712Ip 2014/15:712Förbättring av Kemikalieinspektionen
2015-06-16IpH210711Ip 2014/15:711Brister i sjukförsäkringens prövningstider
2015-06-16FrH211682Fr 2014/15:682Omedelbart offentliggörande av rovdjursangrepp
2015-06-16FrH211681Fr 2014/15:681Rovdjurshandläggarnas kompetens i jaktfrågor
2015-06-16FrH211680Fr 2014/15:680Konsekvenserna för landsbygden av höjd bensinskatt
2015-06-16FrH211679Fr 2014/15:679Framtidens arbetsgivaravgifter
2015-06-16FrH211678Fr 2014/15:678Grön omställning
2015-06-16FrH211677Fr 2014/15:677Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal
2015-06-16FrH211676Fr 2014/15:676Kunskapscentrum om patientsäkerhet
2015-06-16FrH211675Fr 2014/15:675Breddad rekrytering till högskolan
2015-06-16FrH211674Fr 2014/15:674Hur kvalitetspengarna fördelas och följs upp
2015-06-16FrH211673Fr 2014/15:673Barnarbete i Indien
2015-06-16FrH211672Fr 2014/15:672Pensionärers faktiska skattenivå
2015-06-16FrH211671Fr 2014/15:671Alternativ till läx-RUT
2015-06-16FrH211670Fr 2014/15:670Lokala poliser
2015-06-16FrH211669Fr 2014/15:669Regionala skillnader i kontaktförbud
2015-06-16FrH211668Fr 2014/15:668Utredning om kraven för att förena kontaktförbud med fotboja
2015-06-15SoUH3B359d2SoU 2015:59En ny regional planering, - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, del 2
2015-06-15SoUH3B359SoU 2015:59En ny regional planering, - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, del 1
2015-06-15MotH2023106Mot 2014/15:3106med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller
2015-06-15MotH2023105Mot 2014/15:3105med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller
2015-06-15MotH2023104Mot 2014/15:3104med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller
2015-06-15MotH2023103Mot 2014/15:3103med anledning av prop. 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
2015-06-15IpH210710Ip 2014/15:710Ökande skuldkvoter för hushållen
2015-06-15IpH210709Ip 2014/15:709En osäker situation för de finansiella samordningsförbunden
2015-06-15FrH211667Fr 2014/15:667Kvinnors arbetsmiljö
2015-06-15FrH211666Fr 2014/15:666Psykosocial arbetsmiljö
2015-06-15FrH211665Fr 2014/15:665Arbetsmiljörelaterade problem
2015-06-15FrH211664Fr 2014/15:664Regeringens nästa forskningsproposition
2015-06-12MotH2023102Mot 2014/15:3102med anledning av prop. 2014/15:123 Ambitionshöjning av förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
2015-06-12MotH2023101Mot 2014/15:3101med anledning av prop. 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
2015-06-12IpH210708Ip 2014/15:708Transparens och ändamålsenlighet vid utnämningar av chefer inom totalförsvaret
2015-06-12IpH210702Ip 2014/15:702Uppenbart ogrundade ansökningar
2015-06-12FrH211663Fr 2014/15:663Ostkustbanan
2015-06-12FrH211662Fr 2014/15:662Sjön Tisken i Falun
2015-06-12FrH211661Fr 2014/15:661Moms på digitala böcker
2015-06-12FrH211660Fr 2014/15:660FN-personal som utnyttjar barn
2015-06-12FrH211659Fr 2014/15:659Barnrättsperspektiv vid placering av ensamkommande barn
2015-06-11SoUH3B357SoU 2015:57Tillsyn över polisen och Kriminalvården
2015-06-11MotH2023100Mot 2014/15:3100med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller
2015-06-11MotH2023099Mot 2014/15:3099med anledning av prop. 2014/15:121 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
2015-06-11IpH210707Ip 2014/15:707Swedavias miljöarbete och klimatpåverkan
2015-06-11FrH211658Fr 2014/15:658LKAB:s roll för ryskbyggd kärnkraft i Finland
2015-06-11FrH211657Fr 2014/15:657Oseriösa bolag i gruvbranschen
2015-06-11FrH211656Fr 2014/15:656AP-fondernas investeringar i Southern Copper Corporation och Peru
2015-06-11FrH211655Fr 2014/15:655Upprätthållande av förbudet mot fotografering av skyddsobjekt
2015-06-11FrH211654Fr 2014/15:654Kinnekullebanan
2015-06-11FrH211653Fr 2014/15:653Utbildningsstöd till familjehemsplacerade barn
2015-06-11FrH211652Fr 2014/15:652Ökad kvalitet i cancervården
2015-06-11FrH211651Fr 2014/15:651Kortare väntetider för cancervård
2015-06-11FrH211650Fr 2014/15:650Oklara besked om äldreboende
2015-06-11FrH211648Fr 2014/15:648Uppsägningen av filmavtalet
2015-06-11DirH3B163Dir 2015:63Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande
2015-06-11DirH3B162Dir 2015:62Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
2015-06-10SoUH3B360SoU 2015:60Delrapport från Sverigeförhandlingen, Ett författningsförslag om värdeåterföring
2015-06-10SoUH3B358SoU 2015:58EU och kommunernas bostadspolitik
2015-06-10IpH210706Ip 2014/15:706Sanningen om förtidspensioneringarna
2015-06-10IpH210705Ip 2014/15:705Effekter av regeringens politik på kvinnors yrkesliv
2015-06-10IpH210704Ip 2014/15:704Fritidspengens betydelse för folkhälsan och demokratin
2015-06-10IpH210703Ip 2014/15:703Tydlig minskning av antalet arbetslösa ungdomar
2015-06-10IpH210701Ip 2014/15:701Utvärdering av sänkningen av arbetsgivaravgifterna
2015-06-10IpH210700Ip 2014/15:700Regeringens nya skatt på grön el- och solcellsanläggningar
2015-06-10IpH210699Ip 2014/15:699Tydliga besked om skatterna
2015-06-10IpH210698Ip 2014/15:698Effektivitet och god hushållning med skattebetalarnas pengar
2015-06-10IpH210697Ip 2014/15:697Besked om restaurangmomsen
2015-06-10IpH210696Ip 2014/15:696Nivån på myndighetsavgiften för flyget
2015-06-10IpH210695Ip 2014/15:695Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma
2015-06-10IpH210694Ip 2014/15:694Antalet flygplatser i Stockholm
2015-06-10FrH211647Fr 2014/15:647Beskattning i ROT- och RUT-sektorerna
2015-06-09SoUH3B355SoU 2015:55Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck
2015-06-09SoUH3B354SoU 2015:54Europeisk kvarstad på bankmedel
2015-06-09MotH2023098Mot 2014/15:3098med anledning av prop. 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
2015-06-09MotH2023097Mot 2014/15:3097med anledning av prop. 2014/15:112 Nordisk balansavräkning
2015-06-09IpH210693Ip 2014/15:693Svensk kultur
2015-06-09FrH211649Fr 2014/15:649Utnämningsmakten
2015-06-09FrH211646Fr 2014/15:646Välanvända apotekstjänster för bättre hälsa
2015-06-09FrH211645Fr 2014/15:645Trafikverkets ingångna avtal
2015-06-09FrH211644Fr 2014/15:644Skyddet av Ojnareskogen och Bästeträsk
2015-06-09FrH211643Fr 2014/15:643Sveriges engagemang i Tunisien
2015-06-09FrH211642Fr 2014/15:642Obligatorisk riskutbildning för körkortsbehörigheterna C och D
2015-06-09FrH211641Fr 2014/15:641Utnämningsmakten
2015-06-09FrH211640Fr 2014/15:640Bistånd till Bangladesh
2015-06-08SoUH3B356SoU 2015:56Får vi det bättre?, Om mått på livskvalitet
2015-06-08SoUH3B346SoU 2015:46Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen
2015-06-08IpH210692Ip 2014/15:692Utförsäljningar av allmännyttan
2015-06-08FrH211639Fr 2014/15:639Följerätten och bild- och formkonstnärers ersättningar
2015-06-08FrH211638Fr 2014/15:638Stulna registreringsskyltar
2015-06-08FrH211637Fr 2014/15:637Lönekartläggning i Försvarsmakten
2015-06-08FrH211636Fr 2014/15:636Fler psykologer
2015-06-05SoUH3B352SoU 2015:52Rapport från Bergwallkommissionen
2015-06-05IpH210691Ip 2014/15:691Djurskydd i TTIP
2015-06-05IpH210690Ip 2014/15:690Hotad övningsverksamhet
2015-06-05IpH210688Ip 2014/15:688Direkt humanitärt stöd till flyktingar i Irak och Syrien
2015-06-05IpH210687Ip 2014/15:687Åtgärd för att mildra den diplomatiska skymfen mot Finland
2015-06-05IpH210686Ip 2014/15:686Analysgrupper och framtidens välfärd
2015-06-05IpH210685Ip 2014/15:685Ensamkommande barns boende
2015-06-05IpH210684Ip 2014/15:684Åldersbedömning av ensamkommande barn
2015-06-05IpH210683Ip 2014/15:683Ett rättssäkert asylsystem
2015-06-05FrH211635Fr 2014/15:635Märkning av mat fri från ingredienser av djur
2015-06-05FrH211634Fr 2014/15:634Extra pappamånad vid assisterad befruktning av ensamstående
2015-06-05FrH211633Fr 2014/15:633PTS upphandling av förmedlingstjänsten bildtelefoni
2015-06-05FrH211632Fr 2014/15:632Ökad solidaritet i mottagandet av asylsökande i Europa
2015-06-05FrH211631Fr 2014/15:631Utvecklingen i Turkiet
2015-06-04SoUH3B353enSoU 2015:53The Welfare State and Economic Performance, english
2015-06-04SoUH3B350SoU 2015:50Hela lönen, hela tiden, - utmaningar för ett jämställt arbetsliv
2015-06-04IpH210682Ip 2014/15:682Bekämpning av översvämningsmygg
2015-06-04IpH210681Ip 2014/15:681Stöd till de småskaliga vattenkraftverken i Sverige
2015-06-04IpH210680Ip 2014/15:680En ny avfallsutredning
2015-06-04IpH210679Ip 2014/15:679Cykelstråk
2015-06-04FrH211630Fr 2014/15:630Alkoholreklamen
2015-06-04FrH211629Fr 2014/15:629Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld
2015-06-04FrH211628Fr 2014/15:628Planskilda korsningar och obevakade korsningar på järnväg
2015-06-04FrH211626Fr 2014/15:626Kortbedrägerier
2015-06-04FrH211625Fr 2014/15:625Brist på utbildade chaufförer
2015-06-04DirH3B160Dir 2015:60En kommission för jämlik hälsa
2015-06-03IpH210678Ip 2014/15:678Sjösäkerheten på Hjälmaren
2015-06-03IpH210677Ip 2014/15:677SJ:s trafik på sträckan Oslo-Stockholm
2015-06-03IpH210676Ip 2014/15:676Val av vård bara för de rika
2015-06-03IpH210675Ip 2014/15:675Avhysning av läger och bosättningar
2015-06-03FrH211627Fr 2014/15:627Avsaknaden av brandbekämpningsresurser
2015-06-03FrH211624Fr 2014/15:624Återgång till namnet Skaraborg
2015-06-03FrH211623Fr 2014/15:623Det svenska skyddsrumssystemet
2015-06-03FrH211622Fr 2014/15:622Problematiken med Försäkringskassan för gränspendlarna
2015-06-03FrH211621Fr 2014/15:621Underlättande för motorsporten
2015-06-03FrH211620Fr 2014/15:620Framtiden för familjedaghem
2015-06-03FrH211619Fr 2014/15:619Handläggningstider hos Lantmäteriet
2015-06-03FrH211618Fr 2014/15:618Framtidsplaner för cricket
2015-06-03FrH211617Fr 2014/15:617Begränsning av valfriheten
2015-06-03FrH211616Fr 2014/15:616EU-migranter som slussas runt mellan kommuner
2015-06-02PropH203124Prop 2014/15:124En mer jämställd föräldrapenning
2015-06-02IpH210673Ip 2014/15:673Kubas utveckling
2015-06-02FrH211615Fr 2014/15:615Gränshinder för arbetspendlare
2015-06-02FrH211613Fr 2014/15:613Antisemitism och "antiislamism"
2015-06-02FrH211612Fr 2014/15:612Inriktningen på svensk invandringspolitik
2015-06-02FrH211611Fr 2014/15:611Militära övningsmöjligheter på Gotland
2015-06-02FrH211610Fr 2014/15:610Skadestånd till brottsoffer
2015-06-02FrH211609Fr 2014/15:609Gränshinder i socialförsäkringssystemen
2015-06-02FrH211608Fr 2014/15:608Regeringens arbete för Dawit Isaaks frigivning
2015-06-02FrH211607Fr 2014/15:607Id-kapningar
2015-06-01IpH210674Ip 2014/15:674Svenska hushållens ekonomi
2015-06-01IpH210672Ip 2014/15:672Statliga bolag
2015-06-01FrH211614Fr 2014/15:614Krigsförbrytelser mot flickor och kvinnor
2015-06-01FrH211606Fr 2014/15:606Regeringens sysselsättningsmål
2015-06-01FrH211605Fr 2014/15:605Proposition om biståndspolitiska plattformen
2015-06-01FrH211603Fr 2014/15:603Social förtur till bostäder för återvändande terrorister
2015-06-01FrH211602Fr 2014/15:602Straffrihet i Mellanöstern
2015-06-01FrH211601Fr 2014/15:601Regeringens arbetslöshetsmål
2015-06-01FrH211600Fr 2014/15:600Supermiljöbilspremien
2015-06-01FrH211599Fr 2014/15:599Sveriges implementering av energieffektiviseringsdirektivet
2015-06-01FrH211598Fr 2014/15:598Skattehöjningar på biodrivmedel
2015-06-01FrH211597Fr 2014/15:597Tidsplan för ännu en biståndspolitisk plattform
2015-06-01FrH211596Fr 2014/15:596Styrning av biståndspolitik
2015-05-29SoUH3B349SoU 2015:49Nya regler för revisorer och revision
2015-05-29PropH203123Prop 2014/15:123Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
2015-05-29PropH203121Prop 2014/15:121Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
2015-05-29PropH203118Prop 2014/15:118Några ändringar i radio- och tv-lagen
2015-05-29IpH210670Ip 2014/15:670Nordiskt samarbete om sällsynta diagnoser
2015-05-29IpH210669Ip 2014/15:669Nationella planen för sällsynta diagnoser
2015-05-29IpH210668Ip 2014/15:668Handläggningstider hos Lantmäteriet
2015-05-29FrH211604Fr 2014/15:604Brister hos SOS Alarm
2015-05-29FrH211595Fr 2014/15:595Stöd till rohingyafolket
2015-05-29FrH211594Fr 2014/15:594Fängslande av fackliga ledare och aktivister i Iran
2015-05-29FrH211593Fr 2014/15:593Biståndspengar till opinionsbildning
2015-05-28PropH203122Prop 2014/15:122Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller
2015-05-28IpH210667Ip 2014/15:667Välfärdssektorn och kvinnors företagande
2015-05-28IpH210666Ip 2014/15:666Kapaciteten att kunna åtala återvändande terrorister
2015-05-28IpH210665Ip 2014/15:665Skyddad skog
2015-05-28IpH210664Ip 2014/15:664Insatser för att främja besöksnäringen
2015-05-28IpH210663Ip 2014/15:663Behovet av lagstiftning då antalet drönare ökar i det svenska luftrummet
2015-05-28IpH210662Ip 2014/15:662Infrastrukturministerns syn på riksintresset Bromma flygplats
2015-05-28IpH210661Ip 2014/15:661Regeringens metoder för att nå arbetslöshetsmålet
2015-05-28IpH210660Ip 2014/15:660Infrastrukturpropositionen 2016
2015-05-28IpH210659Ip 2014/15:659Företagens bekostande av sjukförsäkringen
2015-05-28IpH210658Ip 2014/15:658Inlåsningseffekter och passivitet inom aktivitetsersättningen
2015-05-28FrH211592Fr 2014/15:592Fördröjda svar på interpellationer från riksdagsledamöter
2015-05-28FrH211591Fr 2014/15:591Regeringens samarbete med Rättviseförmedlingen
2015-05-28FrH211590Fr 2014/15:590En bättre vildsvinsförvaltning
2015-05-28FrH211589Fr 2014/15:589Tyngre lastbilar på våra vägar
2015-05-28FrH211588Fr 2014/15:588Den kommande postutredningen
2015-05-28FrH211587Fr 2014/15:587Regeringens arbetslöshetsmål
2015-05-28FrH211586Fr 2014/15:586Fiskodling i recirkulationsanläggningar
2015-05-28FrH211585Fr 2014/15:585Forskningsanslagen till Högskolan Dalarna
2015-05-28DirH3B159Dir 2015:59Ett bonus-malus-system för lätta fordon
2015-05-27IpH210689Ip 2014/15:689Företagens sjuklöneansvar
2015-05-27IpH210671Ip 2014/15:671Överskottsmålet
2015-05-27IpH210657Ip 2014/15:657Regeringens arbete mot islamistisk extremism
2015-05-27IpH210656Ip 2014/15:656Möjlighet till fjärrundervisning
2015-05-27IpH210655Ip 2014/15:655Riksrevisionens kritik mot specialdestinerade statsbidrag
2015-05-27IpH210654Ip 2014/15:654Mottagande i särskolan
2015-05-27IpH210653Ip 2014/15:653Alla elevers rätt till en trygg skolmiljö
2015-05-27IpH210652Ip 2014/15:652Lika villkor
2015-05-27IpH210651Ip 2014/15:651Samarbete med Finland och Natomedlemskap som option
2015-05-27IpH210650Ip 2014/15:650Strategi för Arktis
2015-05-27IpH210649Ip 2014/15:649Svenskt bistånd till den assyriska folkgruppen i Irak
2015-05-27IpH210648Ip 2014/15:648Likvärdig tillgång till entreprenörskap i skolan
2015-05-27IpH210647Ip 2014/15:647Långsiktig finansiering av entreprenörskap i skolan
2015-05-27IpH210646Ip 2014/15:646Minskad öppenhet och transparens
2015-05-27IpH210645Ip 2014/15:645SVT:s oberoende ställning
2015-05-27IpH210644Ip 2014/15:644Teckenspråkstolkning via bildtelefon
2015-05-27IpH210643Ip 2014/15:643Osäkerhet kring ansökningar om jordbruksstöd
2015-05-27FrH211584Fr 2014/15:584Säljsamtal till mobiltelefonnummer
2015-05-27FrH211583Fr 2014/15:583Regeringens arbetslöshetsmål
2015-05-27FrH211582Fr 2014/15:582Inlandssjöfart
2015-05-27FrH211581Fr 2014/15:581Regler för inlandssjöfart
2015-05-27FrH211580Fr 2014/15:580Fikru Marus uppskjutna rättsförhandlingar
2015-05-26SoUH3B348SoU 2015:48Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen
2015-05-26PropH203113Prop 2014/15:113Begränsning av mangan i dieselbränslen
2015-05-26PropH203112Prop 2014/15:112Nordisk balansavräkning
2015-05-26IpH210642Ip 2014/15:642Antalet flygplatser i Stockholm
2015-05-26IpH210641Ip 2014/15:641Arlanda och Bromma flygplatser
2015-05-26IpH210640Ip 2014/15:640Regeringens uppföljning av riksdagens beslut om utökad matematikundervisning
2015-05-26IpH210639Ip 2014/15:639Problem kopplade till hitresta tiggare
2015-05-26IpH210638Ip 2014/15:638Bristen på närvaro och studiero i skolan
2015-05-26IpH210637Ip 2014/15:637Arbetslöshetsmålet
2015-05-26IpH210636Ip 2014/15:636Social förtur till bostäder för återvändande terrorister
2015-05-26IpH210635Ip 2014/15:635Tillämpning av terroristlagen för återvändare
2015-05-26IpH210634Ip 2014/15:634Trafikpolisen och säkerheten på våra vägar
2015-05-26IpH210633Ip 2014/15:633Könssegregeringen i samhället
2015-05-26FrH211579Fr 2014/15:579Arbetslöshetsmålet och unga i statistiken
2015-05-26FrH211578Fr 2014/15:578Forskning inom livsmedelsstrategin
2015-05-26FrH211577Fr 2014/15:577Järnvägsunderhållet på sträckan Boden-Bastuträsk
2015-05-26FrH211576Fr 2014/15:576Stöd till Nepal
2015-05-26FrH211575Fr 2014/15:575Förekomst av klusterbomber i flyganfall mot Jemen
2015-05-26FrH211574Fr 2014/15:574Våldsamheter i Peru
2015-05-26FrH211573Fr 2014/15:573Ordning och reda i tandvården
2015-05-25PropH203130Prop 2014/15:130Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014
2015-05-25PropH203117Prop 2014/15:117Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
2015-05-25IpH210632Ip 2014/15:632Rimliga villkor för välfärdsföretag
2015-05-25IpH210631Ip 2014/15:631Insatser för att stimulera till arbete upp i åldrarna
2015-05-25IpH210630Ip 2014/15:630Egenanställning - en outnyttjad resurs
2015-05-25FrH211572Fr 2014/15:572Kostsamma vattenanslutningar
2015-05-25FrH211571Fr 2014/15:571Bemanningen för Skolforskningsinstitutets organisation
2015-05-25FrH211570Fr 2014/15:570Stöd till den förföljda folkgruppen rohingya
2015-05-25FrH211569Fr 2014/15:569Nationell beslutanderätt om handelspolitiken
2015-05-22PropH203119Prop 2014/15:119Återkallelse av proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
2015-05-22IpH210629Ip 2014/15:629Öresundssamarbete
2015-05-22IpH210628Ip 2014/15:628Kryssningsfartyg som förorenar Östersjön
2015-05-22IpH210627Ip 2014/15:627Stöd till de småskaliga vattenkraftverken i Sverige
2015-05-22IpH210626Ip 2014/15:626Sjukskrivningar hos ungdomsgenerationen
2015-05-22FrH211568Fr 2014/15:568Fastighetsmäklarinspektionens möjlighet att bekämpa oseriösa mäklare
2015-05-22FrH211567Fr 2014/15:567Amerikanska B-52-plan på svenskt territorium
2015-05-22FrH211565Fr 2014/15:565UD:s agerande gentemot Ryssland
2015-05-22FrH211564Fr 2014/15:564Utvärdering av bildandet av Västra Götalandsregionen
2015-05-22FrH211563Fr 2014/15:563Minskade anslag till Östersjösamarbetet
2015-05-21IpH210625Ip 2014/15:625Höjda avgifter för pensionärerna
2015-05-21IpH210624Ip 2014/15:624Nyanländas bostadssituation
2015-05-21IpH210623Ip 2014/15:623Sanningen om förtidspensioneringarna
2015-05-21IpH210622Ip 2014/15:622Dubbdäcksskatt
2015-05-21IpH210621Ip 2014/15:621Minskad öppenhet och transparens
2015-05-21IpH210620Ip 2014/15:620Utredning om asylprövningen för hbtq-flyktingar
2015-05-21IpH210619Ip 2014/15:619Små vattenkraftverk
2015-05-21IpH210618Ip 2014/15:618Jordbruksverkets nya regler för stöd till bredbandsutbyggnad
2015-05-21IpH210617Ip 2014/15:617Jordbruksverkets nya regler för stöd till bredbandsutbyggnad
2015-05-21FrH211566Fr 2014/15:566Hur näringslivet och utrikeshandeln påverkas av flygskatter och nedlagda flygplatser
2015-05-21FrH211562Fr 2014/15:562Regeringens förslag till skattehöjning avseende äldre arbetstagare
2015-05-21FrH211561Fr 2014/15:561Framtidsfullmakter
2015-05-21FrH211560Fr 2014/15:560Inspektion av Estonia
2015-05-21FrH211559Fr 2014/15:559Malmö högskolas status
2015-05-21FrH211558Fr 2014/15:558Göteborgspolisens hatbrottsenhet
2015-05-21FrH211557Fr 2014/15:557Asylprövning för assyrier och yazidier
2015-05-21FrH211556Fr 2014/15:556Odling av GMO-grödor
2015-05-21FrH211555Fr 2014/15:555Kemikalieinspektionens långa handläggningstider
2015-05-21FrH211554Fr 2014/15:554Konkurrens mellan Kriminalvården och privata aktörer
2015-05-21FrH211553Fr 2014/15:553Investeringsstöd i det nya landsbygdsprogrammet
2015-05-21FrH211552Fr 2014/15:552Direkt humanitärt stöd till behövande flyktingar i Irak och Syrien via kyrkor och andra ideella organisationer
2015-05-21FrH211551Fr 2014/15:551Öresundssamarbete
2015-05-21DirH3B158Dir 2015:58Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer
2015-05-21DirH3B157Dir 2015:57Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)
2015-05-20PropH203111Prop 2014/15:111Riksrevisionens rapport om utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars
2015-05-20IpH210616Ip 2014/15:616Kryssningsfartygen
2015-05-20IpH210615Ip 2014/15:615Tak för hemtjänstavgifter
2015-05-20FrH211550Fr 2014/15:550Ökad transparens av regeringens återrapportering till riksdagen angående Vattenfall
2015-05-20FrH211549Fr 2014/15:549Behov av förändrat regelverk
2015-05-20FrH211548Fr 2014/15:548Penningtvätt
2015-05-20FrH211547Fr 2014/15:547Reduceringen av antalet högskoleplatser vid Högskolan Väst
2015-05-20FrH211546Fr 2014/15:546Fria innovatörers situation
2015-05-20FrH211545Fr 2014/15:545Polisens uttalande om organiserat tiggeri
2015-05-20FrH211544Fr 2014/15:544Kampanjen om en oberoende röst
2015-05-20FrH211543Fr 2014/15:543EU:s insats för att motverka rysk påverkan och propaganda i medierna
2015-05-20FrH211542Fr 2014/15:542Säkrare vägar för mc-åkare
2015-05-19IpH210611Ip 2014/15:611Samlad polismyndighet och närvaro i hela landet
2015-05-19IpH210610Ip 2014/15:610Finansministerns bedömning kring ökat svartarbete i ROT-sektorn
2015-05-19IpH210609Ip 2014/15:609Svenskt klimatåtagande inför klimattoppmötet i Paris
2015-05-19FrH211541Fr 2014/15:541Industrikanslern
2015-05-19FrH211540Fr 2014/15:540Bredbandsstöd
2015-05-19FrH211539Fr 2014/15:539Ändrad ersättning vid SJ:s förseningar
2015-05-19FrH211538Fr 2014/15:538Kemikalieinspektionens handläggningstider
2015-05-19FrH211537Fr 2014/15:537Skatt på ny teknik
2015-05-19FrH211536Fr 2014/15:536Ömsesidig prövning av växtskyddsmedel
2015-05-19FrH211535Fr 2014/15:535Avskaffande av fas 3
2015-05-18SoUH3B347SoU 2015:47Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet
2015-05-18IpH210614Ip 2014/15:614En effektiv miljöpolitik
2015-05-18IpH210613Ip 2014/15:613Höjningen av a-kassans tak
2015-05-18IpH210612Ip 2014/15:612Kvinnors företagande inom välfärdssektorn
2015-05-18IpH210608Ip 2014/15:608Skatteutjämningen
2015-05-18IpH210607Ip 2014/15:607Externa aktörer i integrationsarbetet
2015-05-18IpH210606Ip 2014/15:606Regeringens näringspolitik
2015-05-18IpH210605Ip 2014/15:605Den småskaliga vattenkraften
2015-05-18IpH210604Ip 2014/15:604Åtgärder för att hindra att utsatta människor utnyttjas i organiserat tiggeri
2015-05-18IpH210603Ip 2014/15:603EU-skatt på finansiella transaktioner
2015-05-18IpH210602Ip 2014/15:602Effekter av regeringens näringspolitik
2015-05-18IpH210601Ip 2014/15:601Nedläggning av skattekontor
2015-05-18IpH210600Ip 2014/15:600Utredningen om Bromma flygplats
2015-05-18IpH210599Ip 2014/15:599Bensin- och dieselprisets nivå
2015-05-18IpH210598Ip 2014/15:598Kvoteringslagstiftning
2015-05-18IpH210597Ip 2014/15:597Straffavgiften för obetald trängselskatt
2015-05-18IpH210596Ip 2014/15:596Myndighetskritik av regeringens finanspolitik
2015-05-18IpH210595Ip 2014/15:595Momsen och de ideella secondhandbutikerna
2015-05-18IpH210594Ip 2014/15:594De regionala skattekontoren
2015-05-18IpH210593Ip 2014/15:593Otryggheten för företagare
2015-05-18FrH211534Fr 2014/15:534Lokalt ledd utveckling i hela landet
2015-05-18FrH211533Fr 2014/15:533Avtal med Tyskland om pant på burkar och PET-flaskor
2015-05-18FrH211532Fr 2014/15:532Höjd bidragsnivå för vissa lärarutbildningar
2015-05-15MotH2023096Mot 2014/15:3096med anledning av prop. 2014/15:116 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen
2015-05-15FrH211531Fr 2014/15:531Kriminalitet kopplad till tiggeri
2015-05-15FrH211530Fr 2014/15:530Kinas repatriering av nordkoreanska flyktingar
2015-05-13IpH210592Ip 2014/15:592Effekterna av en centralistisk, exakt likartad modell för fiberutbyggnad på svensk landsbygd
2015-05-13IpH210591Ip 2014/15:591Finansiering av transportinfrastruktur
2015-05-13IpH210590Ip 2014/15:590Prioritering av utvecklingsstrategier
2015-05-13DirH3B156Dir 2015:56Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt (Fi 2014:07)
2015-05-12IpH210589Ip 2014/15:589Regeringens straffbeskattning av unga anställda
2015-05-12IpH210588Ip 2014/15:588Bensinskatten
2015-05-12IpH210587Ip 2014/15:587Åtgärder för svagpresterande skolor
2015-05-12FrH211529Fr 2014/15:529Privatkopieringsavgifter
2015-05-12FrH211528Fr 2014/15:528Kvinnors rätt till abort
2015-05-12FrH211527Fr 2014/15:527Gränslös vård i Norden
2015-05-12FrH211526Fr 2014/15:526Avtalet mellan Iran och P5+1
2015-05-12FrH211525Fr 2014/15:525Trafikbuller och ohälsa
2015-05-12FrH211524Fr 2014/15:524Landsbygdsutvecklingen i Bergslagen
2015-05-11IpH210585Ip 2014/15:585Nedläggning av 100 kontor
2015-05-11IpH210584Ip 2014/15:584Åtgärder för näringslivet i Halland
2015-05-11FrH211523Fr 2014/15:523Tjuvfiske
2015-05-11FrH211522Fr 2014/15:522Handelsavtal mellan EU och Taiwan
2015-05-11FrH211521Fr 2014/15:521Det så kallade Hässleholmsförsöket
2015-05-11FrH211520Fr 2014/15:520Ursprungsmärkning av honung i Sverige
2015-05-11FrH211519Fr 2014/15:519Hur ny teknik säkerställs i framtidens vård
2015-05-11FrH211518Fr 2014/15:518Åtgärder för att förhindra beslut om nedläggning av reaktorer vid Ringhals
2015-05-08MotH2023095Mot 2014/15:3095med anledning av prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020
2015-05-08MotH2023094Mot 2014/15:3094med anledning av prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020
2015-05-08IpH210586Ip 2014/15:586Kustnära företag
2015-05-08IpH210583Ip 2014/15:583Kvinnors och barns situation i Palestina
2015-05-08IpH210582Ip 2014/15:582Brott mot barn
2015-05-08FrH211517Fr 2014/15:517Småföretagares villkor vid facklig konflikt
2015-05-08FrH211515Fr 2014/15:515Väntetider inom vården
2015-05-08FrH211514Fr 2014/15:514Kemikalieinspektionens uppdrag
2015-05-08FrH211513Fr 2014/15:513Arbetsgivaravgifter för personer över 65 år
2015-05-08FrH211512Fr 2014/15:512Egenanställning
2015-05-08FrH211511Fr 2014/15:511Sociala innovationer
2015-05-07MotH2023093Mot 2014/15:3093med anledning av prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020
2015-05-07IpH210581Ip 2014/15:581Regionala skattekontor
2015-05-07IpH210580Ip 2014/15:580Jämställdhet
2015-05-07IpH210579Ip 2014/15:579Kontrollstation för koldioxidskatten avseende jord- och skogsbruket
2015-05-07IpH210578Ip 2014/15:578Trängselskatt för utländska fordon
2015-05-07IpH210577Ip 2014/15:577En reformerad planprocess för ökat bostadsbyggande
2015-05-07IpH210576Ip 2014/15:576Hbtq-gruppens kulturarv
2015-05-07IpH210575Ip 2014/15:575Vattendirektivet
2015-05-07IpH210574Ip 2014/15:574Marknadsföring av lån och delbetalning på upprättad faktura
2015-05-07IpH210573Ip 2014/15:573Regeringens ambitioner för nya jobb
2015-05-07FrH211516Fr 2014/15:516Att fullfölja riksdagens beslut
2015-05-07FrH211510Fr 2014/15:510Mat av bra kvalitet i skolor och inom äldreomsorg
2015-05-07FrH211509Fr 2014/15:509Skattereduktion för andelsägande av förnybar elproduktion
2015-05-07FrH211508Fr 2014/15:508Framtidsfrågor
2015-05-07FrH211507Fr 2014/15:507Unga forskare som flyr utomlands
2015-05-07FrH211506Fr 2014/15:506Cykel och kollektivtrafik
2015-05-07FrH211505Fr 2014/15:505Samordnad utskrivning mellan sjukhus och rehabilitering
2015-05-07FrH211504Fr 2014/15:504Valfrihet inom välfärdssektorn
2015-05-07FrH211503Fr 2014/15:503Pressfrihet under tystnad
2015-05-07FrH211502Fr 2014/15:502Ökad konkurrenskraft i svensk mjölkproduktion
2015-05-07FrH211501Fr 2014/15:501Hastighetsbegränsningar för husvagn
2015-05-07FrH211500Fr 2014/15:500Undantag från trängselskatt i Backa
2015-05-07DirH3B155Dir 2015:55Tilläggsdirektiv till Utredningen om politisk information i skolan (U 2014:13)
2015-05-07DirH3B154Dir 2015:54Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen (N L 2013:02)
2015-05-07DirH3B153Dir 2015:53En förbättrad varumärkesrätt inom EU
2015-05-07DirH3B152Dir 2015:52Tilläggsdirektiv till Jämställdhetsutredningen (U 2014:06)
2015-05-07DirH3B151Dir 2015:51Skatt på finanssektorn
2015-05-07DirH3B150Dir 2015:50Medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd
2015-05-06MotH2023092Mot 2014/15:3092med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
2015-05-06MotH2023091Mot 2014/15:3091med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
2015-05-06MotH2023090Mot 2014/15:3090med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
2015-05-06MotH2023089Mot 2014/15:3089med anledning av prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget
2015-05-06MotH2023088Mot 2014/15:3088med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
2015-05-06MotH2023087Mot 2014/15:3087med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
2015-05-06MotH2023086Mot 2014/15:3086med anledning av prop. 2014/15:105 Arv i internationella situationer
2015-05-06IpH210571Ip 2014/15:571Möjligheterna till undantag från reglerna om krav på kassaregister
2015-05-06FrH211499Fr 2014/15:499Kortare väntetider i vården
2015-05-06FrH211498Fr 2014/15:498Miljövänliga småskaliga vattenkraftverk som hotas av nedläggelse
2015-05-06FrH211497Fr 2014/15:497Undantag från trängselskatt i stadsdelen Backa i Göteborg
2015-05-06FrH211496Fr 2014/15:496Utvisning av EU-medborgare
2015-05-06FrH211495Fr 2014/15:495Diskriminering på grund av handskakning
2015-05-05MotH2023085Mot 2014/15:3085med anledning av prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015
2015-05-05IpH210570Ip 2014/15:570Smutsiga sjukhus
2015-05-05IpH210569Ip 2014/15:569Sveriges säkerhetspolitik
2015-05-05FrH211494Fr 2014/15:494Handläggningstiderna på NFC
2015-05-05FrH211493Fr 2014/15:493Omsorg och ekonomi för äldre personer
2015-05-05FrH211492Fr 2014/15:492Det ökade förtrycket på Kuba
2015-05-04MotH2023084Mot 2014/15:3084med anledning av skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m.
2015-05-04MotH2023083Mot 2014/15:3083med anledning av skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m.
2015-05-04IpH210572Ip 2014/15:572Utgångspunkten för svensk säkerhetspolitik
2015-05-04IpH210568Ip 2014/15:568Mänskliga rättigheter på Krimhalvön
2015-05-04FrH211491Fr 2014/15:491Militärallianser
2015-05-04FrH211490Fr 2014/15:490Europeiskt samarbete mot påverkansoperationer i medierna
2015-05-04FrH211489Fr 2014/15:489Avskaffande av roamingavgifter inom EU
2015-04-30PropH203115Prop 2014/15:115Några värdepappersmarknadsfrågor
2015-04-30DirH3B149Dir 2015:49Tilläggsdirektiv till utredningen om nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 2014:16)
2015-04-30DirH3B148Dir 2015:48En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket
2015-04-30DirH3B147Dir 2015:47Avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar
2015-04-30DirH3B146Dir 2015:46En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan
2015-04-30DirH3B145Dir 2015:45Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension
2015-04-29PropH203116Prop 2014/15:116Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen
2015-04-29MotH2023082Mot 2014/15:3082med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
2015-04-29MotH2023081Mot 2014/15:3081med anledning av skr. 2014/15:98 Redovisning av skatteutgifter 2015
2015-04-29MotH2023080Mot 2014/15:3080med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
2015-04-29MotH2023079Mot 2014/15:3079med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
2015-04-29MotH2023078Mot 2014/15:3078med anledning av prop. 2014/15:108 Några ändringar i vapenlagen
2015-04-29IpH210567Ip 2014/15:567Strukturerad lönedumpning
2015-04-29IpH210566Ip 2014/15:566En ohållbar bostadssituation
2015-04-29IpH210565Ip 2014/15:565Regler som borde hindra så kallade tältläger
2015-04-29IpH210564Ip 2014/15:564Sänkt ROT-avdrag
2015-04-29IpH210563Ip 2014/15:563Byggbranschen
2015-04-29IpH210562Ip 2014/15:562Arbetstillfällen i Halland
2015-04-29IpH210561Ip 2014/15:561Sveriges bilaterala skatteavtal
2015-04-29IpH210560Ip 2014/15:560Åtgärder mot överskuldsättning
2015-04-29IpH210559Ip 2014/15:559Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft
2015-04-29IpH210558Ip 2014/15:558Tioårig grundskola
2015-04-29IpH210557Ip 2014/15:557Tioårig grundskola
2015-04-29IpH210556Ip 2014/15:556Överskottsmålet
2015-04-29FrH211488Fr 2014/15:488Sekretess mellan myndigheter
2015-04-29FrH211487Fr 2014/15:487Politiska företrädare i regioner, landsting och kommuner
2015-04-29FrH211486Fr 2014/15:486Stöd till minoriteter
2015-04-29FrH211485Fr 2014/15:485Utrotning av mygg
2015-04-29FrH211484Fr 2014/15:484Krisen vid Högskolan i Jönköping
2015-04-29FrH211483Fr 2014/15:483Nedläggning av svensk kärnkraft
2015-04-29FrH211482Fr 2014/15:482Ekonomiskt stöd till PLO
2015-04-29FrH211481Fr 2014/15:481Erkännande av Västsahara
2015-04-29FrH211480Fr 2014/15:480Helgavskiljning med fotboja
2015-04-29FrH211479Fr 2014/15:479Kostnader för Archer
2015-04-29FrH211478Fr 2014/15:478Kompensation till ideell secondhand
2015-04-28IpH210555Ip 2014/15:555Skattehöjningar som drabbar landsbygden
2015-04-28IpH210554Ip 2014/15:554Dubbelreglering vid byggnation av cisterner
2015-04-28IpH210553Ip 2014/15:553Utjämningssystem för kostnader för säkerhetspersonal på flygplatser
2015-04-28IpH210552Ip 2014/15:552Dialog mellan arbetsmarknadsministern och företag
2015-04-28IpH210551Ip 2014/15:551Framtidens försvarsexport
2015-04-28IpH210550Ip 2014/15:550Illegala pass och resehandlingar
2015-04-28IpH210549Ip 2014/15:549Offentlig upphandling av livsmedel
2015-04-28FrH211477Fr 2014/15:477Fixering av suggor
2015-04-28FrH211476Fr 2014/15:476Långsiktig finansiering för Sveriges kvinno- och tjejjourer
2015-04-28FrH211475Fr 2014/15:475Yttrandefrihet
2015-04-28FrH211474Fr 2014/15:474Praktik under lärarutbildning
2015-04-28FrH211473Fr 2014/15:473Nätlangare
2015-04-28FrH211472Fr 2014/15:472Utsatta EU-migranter som utnyttjas som arbetskraft
2015-04-28FrH211471Fr 2014/15:471Problemen med oseriösa så kallade asfaltläggare
2015-04-27MotH2023077Mot 2014/15:3077med anledning av prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
2015-04-27IpH210548Ip 2014/15:548Konsekvenser av Arctic Challenge Exercise
2015-04-27FrH211470Fr 2014/15:470Diskriminering av flyktingbarn
2015-04-27FrH211469Fr 2014/15:469Frånvaro av äldreprioriteringar
2015-04-27FrH211468Fr 2014/15:468IKFN och marinens förmåga till ubåtsjakt
2015-04-27FrH211467Fr 2014/15:467Brott som begås av djurrättsaktivister
2015-04-27FrH211466Fr 2014/15:466Lärande för hållbar utveckling
2015-04-24MotH2023076Mot 2014/15:3076med anledning av prop. 2014/15:107 Vissa frågor med anledning av införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
2015-04-24MotH2023075Mot 2014/15:3075med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
2015-04-24MotH2023074Mot 2014/15:3074med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
2015-04-24MotH2023073Mot 2014/15:3073med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
2015-04-24MotH2023072Mot 2014/15:3072med anledning av prop. 2014/15:107 Vissa frågor med anledning av införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
2015-04-24IpH210547Ip 2014/15:547Ungdomsgaranti utan effekt
2015-04-24FrH211465Fr 2014/15:465Rätt att få öppna bankkonto
2015-04-24FrH211464Fr 2014/15:464Upphandling på Kulturdepartementet
2015-04-24FrH211463Fr 2014/15:463Nedläggning av Skatteverkets kontor i Lycksele
2015-04-23PropH203109Prop 2014/15:109Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020
2015-04-23MotH2023071Mot 2014/15:3071med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
2015-04-23MotH2023070Mot 2014/15:3070med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
2015-04-23IpH210546Ip 2014/15:546Konsekvensanalys för Säkerhetspolisens informationsinhämtning
2015-04-23IpH210545Ip 2014/15:545Diskriminering av äldre på arbetsmarknaden
2015-04-23IpH210544Ip 2014/15:544Regeringens uppföljning av riksdagens beslut om utökad matematikundervisning
2015-04-23IpH210543Ip 2014/15:543Hög frånvaro och brist på studiero i skolan
2015-04-23IpH210542Ip 2014/15:542Traineejobb
2015-04-23IpH210541Ip 2014/15:541Framtiden för svensk handel med sälprodukter
2015-04-23FrH211462Fr 2014/15:462Omfördelning av tidigare satsningar på äldrepolitiken
2015-04-23FrH211460Fr 2014/15:460Återfall i brott
2015-04-23FrH211459Fr 2014/15:459Utvärdering av vindkraften
2015-04-23FrH211458Fr 2014/15:458Bensinskatten
2015-04-23FrH211457Fr 2014/15:457Militärflygplan i incidenter
2015-04-23DirH3B144Dir 2015:44Tilläggsdirektiv till Ledningsutredningen (U 2014:11)
2015-04-23DirH3B143Dir 2015:43En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter
2015-04-22PropH203105Prop 2014/15:105Arv i internationella situationer
2015-04-22MotH2023069Mot 2014/15:3069med anledning av skr. 2014/15:92 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer
2015-04-22IpH210540Ip 2014/15:540Breddning av det nordiska försvarssamarbetet
2015-04-22IpH210539Ip 2014/15:539TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken
2015-04-22IpH210538Ip 2014/15:538Barns rätt till fritidsaktivitet
2015-04-22IpH210537Ip 2014/15:537Regeringens ekonomiska politik
2015-04-22IpH210536Ip 2014/15:536Konsekvenser för landsbygden av höjd skatt på bensin och diesel
2015-04-22IpH210535Ip 2014/15:535Regeringens hantering av ökande sjukskrivningar
2015-04-22IpH210534Ip 2014/15:534Fler stora event i Sverige
2015-04-22FrH211456Fr 2014/15:456Bensinskattens effekt på Norrland
2015-04-22FrH211455Fr 2014/15:455Patientsäkerhet utan resurser
2015-04-22FrH211454Fr 2014/15:454Östlig förbindelse
2015-04-22FrH211453Fr 2014/15:453Demokratibistånd till Ryssland
2015-04-22FrH211452Fr 2014/15:452Rekrytering av familjehem
2015-04-21SoUH3B337SoU 2015:37Översyn av lagen om skiljeförfarande
2015-04-21IpH210533Ip 2014/15:533Robustheten i det svenska telenätet
2015-04-21IpH210532Ip 2014/15:532Förenklade system för statsbidrag
2015-04-21IpH210531Ip 2014/15:531Distansundervisning inom kommunal vuxenutbildning
2015-04-21IpH210530Ip 2014/15:530MSB och den civila krisberedskapen vid tågstopp
2015-04-21IpH210529Ip 2014/15:529Dåliga hyresvärdar
2015-04-21FrH211451Fr 2014/15:451Ersättning till student vid brister i utbildning
2015-04-21FrH211449Fr 2014/15:449Patientsäkerhet
2015-04-21FrH211448Fr 2014/15:448Miljöbilspremien
2015-04-21FrH211447Fr 2014/15:447Bostadsbyggande på regementsorter
2015-04-20IpH210528Ip 2014/15:528Arbetsintegrerande sociala företag som påverkas av regeringens politik
2015-04-20IpH210527Ip 2014/15:527Statsministerns uttalanden i regeringsförklaringen om vägslitageavgiften
2015-04-20IpH210526Ip 2014/15:526Höjda arbetsgivaravgifter för unga inom Försvarsmakten
2015-04-20IpH210525Ip 2014/15:525Antagningsregler till lärarutbildningen
2015-04-20IpH210524Ip 2014/15:524Svensk angränsande zon
2015-04-20IpH210523Ip 2014/15:523Bostadssituationen för asylsökande och flyktingar
2015-04-20FrH211446Fr 2014/15:446Utländska examinas värdering i Sverige
2015-04-20FrH211445Fr 2014/15:445Sverigeförhandlingen och bostadsbyggande inom stråket Arlanda - Uppsala
2015-04-20FrH211444Fr 2014/15:444Regeringens initiativ med anledning av flyktingtragedierna i Medelhavet
2015-04-20FrH211443Fr 2014/15:443Tidtabell för införande av värdlandsstöd
2015-04-17PropH203120Prop 2014/15:120Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde
2015-04-17IpH210522Ip 2014/15:522Investeringsstöd för trygghetsboende
2015-04-17FrH211442Fr 2014/15:442Miljardlöften som är miljoner
2015-04-17FrH211441Fr 2014/15:441Skolverkets befogenheter gällande ANDT-material
2015-04-17FrH211440Fr 2014/15:440Byte av arbetsuppgifter under graviditet
2015-04-17FrH211439Fr 2014/15:439Arbetsskador inom jord- och skogsbruket
2015-04-17FrH211438Fr 2014/15:438Moms på ideell secondhandverksamhet
2015-04-17FrH211437Fr 2014/15:437Marin nedskräpning
2015-04-16SoUH3B342SoU 2015:42Koll på anläggningen
2015-04-16PropH20397Prop 2014/15:97Riksrevisionens rapport om näringspolitikens effekter
2015-04-16IpH210521Ip 2014/15:521Klimatinvesteringar i kommuner och regioner
2015-04-16IpH210520Ip 2014/15:520Ocker som bedrivs av staten
2015-04-16IpH210519Ip 2014/15:519Kärnkraftens förutsättningar
2015-04-16IpH210518Ip 2014/15:518Skuldsanering för företagare
2015-04-16IpH210517Ip 2014/15:517Sveriges psykologiska beredskap
2015-04-16FrH211461Fr 2014/15:461Utbildningsministerns nyttjande av regeringsplanet
2015-04-16FrH211436Fr 2014/15:436EU:s importtullar på bioetanol
2015-04-16FrH211435Fr 2014/15:435Löftesbrott om ideella organisationers välgörenhet
2015-04-16FrH211434Fr 2014/15:434Möjlighet för svenska medborgare i Norge att ansöka om pass
2015-04-16FrH211433Fr 2014/15:433Fler säkra rastplatser
2015-04-16FrH211432Fr 2014/15:432Åtgärder mot att rastplatser blir boplatser
2015-04-16FrH211431Fr 2014/15:431Beslut om en skola ska genomföra de frivilliga nationella proven
2015-04-16FrH211430Fr 2014/15:430Effekterna av ett begränsat ROT-avdrag
2015-04-16FrH211429Fr 2014/15:429Användningen av de höga tilläggsavgifterna på trängselskatten
2015-04-16FrH211428Fr 2014/15:428Besked om utredning av Arbetsförmedlingen
2015-04-16FrH211427Fr 2014/15:427Orimligt hög förseningsavgift för trängselskatten
2015-04-16DirH3B142Dir 2015:42Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell rymdstrategi (U 2014:10)
2015-04-16DirH3B141Dir 2015:41Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur (N 2014:05)
2015-04-15SoUH3B345SoU 2015:45SÖK, - statsbidrag för ökad kvalitet
2015-04-15SoUH3B344SoU 2015:44Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
2015-04-15PropH203102Prop 2014/15:102Utvecklingen inom den kommunala sektorn
2015-04-15PropH203101Prop 2014/15:101Årsredovisning för staten 2014
2015-04-15PropH203100Prop 2014/15:1002015 års ekonomiska vårproposition
2015-04-15PropH20399Prop 2014/15:99Vårändringsbudget för 2015
2015-04-15PropH20398Prop 2014/15:98Redovisning av skatteutgifter 2015
2015-04-15PropH20342Prop 2014/15:42Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m.
2015-04-15IpH210514Ip 2014/15:514Nedläggningshotet mot Bromma flygplats och konsekvenserna för Tvärbanans utbyggnad
2015-04-15IpH210513Ip 2014/15:513Backaundantaget och påminnelseavgifterna för trängselskatten i Göteborg
2015-04-15IpH210512Ip 2014/15:512Förnekandet av folkmordet seyfo
2015-04-15IpH210511Ip 2014/15:511Långa handläggningstider av arbetstillstånd
2015-04-15IpH210510Ip 2014/15:510Bredbandsutbyggnad på den svenska landsbygden
2015-04-15IpH210509Ip 2014/15:509Ryssland och CFE-avtalet
2015-04-15FrH211426Fr 2014/15:426Svenska institutet i Alexandria
2015-04-15FrH211425Fr 2014/15:425Kontroll av försändelser till intagna i rättspsykiatrisk tvångsvård
2015-04-14PropH203110Prop 2014/15:110Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
2015-04-14PropH203108Prop 2014/15:108Några ändringar i vapenlagen
2015-04-14PropH20396Prop 2014/15:96Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar
2015-04-14IpH210516Ip 2014/15:516Flygskattens fördelningspolitiska profil
2015-04-14IpH210515Ip 2014/15:515Uteblivna skatteintäkter från kilometerskatten
2015-04-14IpH210508Ip 2014/15:508Kristendomens överlevnad i Mellanöstern
2015-04-14FrH211424Fr 2014/15:424Starkare sammanhållning inom det svensk-finska försvarssamarbetet
2015-04-14FrH211423Fr 2014/15:423Besöksnäringen
2015-04-14FrH211422Fr 2014/15:422Kandidatur till FN:s säkerhetsråd
2015-04-14FrH211421Fr 2014/15:421Situationen i Iran för regimkritiska röster
2015-04-14FrH211420Fr 2014/15:420Rätten för samkönade par att adoptera internationellt
2015-04-14FrH211419Fr 2014/15:419Direktiv till flygstrategin
2015-04-14FrH211418Fr 2014/15:418Ordning och reda i skönhetsindustrin
2015-04-14FrH211417Fr 2014/15:417Situationen för hbtq-personer i Palestina
2015-04-14FrH211416Fr 2014/15:416Flygstrategins utformning hos våra nordiska grannar
2015-04-14FrH211415Fr 2014/15:415Färjetrafik över Kvarken
2015-04-14FrH211413Fr 2014/15:413Skärpta straff för så kallade målvakter i bolag
2015-04-13IpH210506Ip 2014/15:506Döljande av den faktiska energikostnaden
2015-04-13IpH210505Ip 2014/15:505Främjande av de kreativa näringarnas utveckling i Sverige
2015-04-13IpH210504Ip 2014/15:504Laddstolparnas framtid
2015-04-13FrH211414Fr 2014/15:414Fler sjuksköterskor i vården
2015-04-13FrH211412Fr 2014/15:412Politiska förutsättningar för ED95
2015-04-13FrH211411Fr 2014/15:411Assistanshundar i offentliga lokaler
2015-04-13FrH211410Fr 2014/15:410Välfärdsentreprenörerna och kvaliteten
2015-04-10IpH210507Ip 2014/15:507Radikalisering i svenska kriminalvårdsanstalter
2015-04-10IpH210503Ip 2014/15:503TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken
2015-04-10IpH210502Ip 2014/15:502Breddning av det nordiska försvarssamarbetet
2015-04-10IpH210501Ip 2014/15:501Hälsoeffekter av slopandet av den bortre tidsgränsen
2015-04-10IpH210499Ip 2014/15:499Stängning av kontor i Sankt Petersburg
2015-04-10FrH211409Fr 2014/15:409Bisfenol A
2015-04-09SoUH3B340SoU 2015:40Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden
2015-04-09PropH203107Prop 2014/15:107Vissa frågor med anledning av införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
2015-04-09PropH203106Prop 2014/15:106Riksrevisionens rapport om specialdestinerade statsbidrag - ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?
2015-04-09PropH203104Prop 2014/15:104Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
2015-04-09IpH210498Ip 2014/15:498Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ
2015-04-09IpH210497Ip 2014/15:497Svaveldirektivet
2015-04-09IpH210496Ip 2014/15:496Sysselsättningseffekter av jobbskatteavdraget
2015-04-09FrH211408Fr 2014/15:408Förföljelsen av hazarerna i Afghanistan, Pakistan och Iran
2015-04-09FrH211407Fr 2014/15:407Upprättelse för transpersoner som har tvångssteriliserats
2015-04-09FrH211406Fr 2014/15:406Matförsörjningen för de svenska soldaterna i Mali
2015-04-09FrH211405Fr 2014/15:405Matförsörjningen till den svenska FN-styrkan i Mali
2015-04-09FrH211404Fr 2014/15:404Skydd för den judiska minoriteten
2015-04-09FrH211403Fr 2014/15:403Säkerhetspolisens möjlighet att inhämta underrättelseinformation
2015-04-09FrH211402Fr 2014/15:402Ökad patientsäkerhet
2015-04-09FrH211401Fr 2014/15:401Incidenter mellan civil och militär luftfart
2015-04-09FrH211400Fr 2014/15:400Obligatoriska nationella riktlinjer
2015-04-09FrH211399Fr 2014/15:399Polisens arbete mot illegala vapen
2015-04-08SoUH3B339SoU 2015:39Myndighetsdatalag
2015-04-08PropH20393Prop 2014/15:93Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention
2015-04-08IpH210500Ip 2014/15:500Villkor för det palestinska biståndet
2015-04-08IpH210495Ip 2014/15:495Snabbspår och etablering för nyanlända
2015-04-08IpH210494Ip 2014/15:494Riktiga jobb i stället för låtsasåtgärder
2015-04-08IpH210493Ip 2014/15:493Äldre på framtidens arbetsmarknad
2015-04-08IpH210492Ip 2014/15:492Heltid
2015-04-08IpH210491Ip 2014/15:491Avsteg från riktvärden för buller i vissa orter
2015-04-08FrH211398Fr 2014/15:398Representationen i framtidsministerns analysgrupper
2015-04-08FrH211397Fr 2014/15:397Förbättrat underhåll av våra vägar vintertid
2015-04-08FrH211396Fr 2014/15:396Sänkta dieselskatter för svensk åkerinäring
2015-04-08FrH211395Fr 2014/15:395Verkställande av den nationella läkemedelsstrategin
2015-04-08FrH211394Fr 2014/15:394Den nya gymnasieutredningen
2015-04-08FrH211393Fr 2014/15:393Trafikverkets kommunikation kring färjan mellan Håkansta och Norderön
2015-04-08FrH211342Fr 2014/15:342Europride i Riga
2015-04-07MotH2023068Mot 2014/15:3068med anledning av skr. 2014/15:84 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen
2015-04-07MotH2023067Mot 2014/15:3067med anledning av prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen
2015-04-07MotH2023066Mot 2014/15:3066med anledning av prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen
2015-04-07IpH210490Ip 2014/15:490Höjningen av bensinskatten
2015-04-07IpH210489Ip 2014/15:489Skatteförslag som påverkar landets pensionärer
2015-04-07IpH210486Ip 2014/15:486Attityder till vita och svarta jobb
2015-04-07IpH210485Ip 2014/15:485Höjning av bensinskatten
2015-04-07IpH210484Ip 2014/15:484Få förskolechefer i rektorsprogrammet
2015-04-07IpH210483Ip 2014/15:483Konsekvenserna för Stockholmsregionen av regeringens skattepolitik
2015-04-07IpH210482Ip 2014/15:482Matchningsanställningar
2015-04-07FrH211391Fr 2014/15:391Friluftslivet
2015-04-07FrH211390Fr 2014/15:390Arbetsförmedlingen och 90-dagarsgarantin
2015-04-07FrH211389Fr 2014/15:389Situationen i Yarmuk
2015-04-02IpH210480Ip 2014/15:480Hinder för ägarlägenheter
2015-04-01SoUH3B343SoU 2015:43Vägar till ett effektivare miljöarbete
2015-04-01PropH20394Prop 2014/15:94Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.
2015-04-01MotH2023065Mot 2014/15:3065med anledning av prop. 2014/15:91 En ny läkemedelslag
2015-04-01MotH2023064Mot 2014/15:3064med anledning av prop. 2014/15:81 Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod
2015-04-01MotH2023063Mot 2014/15:3063med anledning av prop. 2014/15:77 Genomförande av brottsofferdirektivet
2015-04-01MotH2023062Mot 2014/15:3062med anledning av skr. 2014/15:66 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2013 och helåret 2014
2015-04-01MotH2023061Mot 2014/15:3061med anledning av prop. 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2015-04-01MotH2023060Mot 2014/15:3060med anledning av skr. 2014/15:90 Nordiskt samarbete 2014
2015-04-01MotH2023059Mot 2014/15:3059med anledning av prop. 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen
2015-04-01MotH2023058Mot 2014/15:3058med anledning av prop. 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen
2015-04-01MotH2023057Mot 2014/15:3057med anledning av prop. 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen
2015-04-01IpH210488Ip 2014/15:488Friskvårdsavdrag för ridning
2015-04-01IpH210487Ip 2014/15:487Fritidspeng
2015-04-01IpH210481Ip 2014/15:481Förbättrade matematikkunskaper
2015-04-01IpH210478Ip 2014/15:478Nya upphandlingsreglers konsekvenser för företagare
2015-04-01IpH210474Ip 2014/15:474Finansieringen av mindre klasser, fler lärare i klassrummet och fler speciallärare
2015-04-01IpH210473Ip 2014/15:473Förändringar av föräldraförsäkringen
2015-04-01FrH211386Fr 2014/15:386Befogenheter för skoterledsvärdar
2015-04-01FrH211383Fr 2014/15:383Skatteverkets kontor i Hudiksvall
2015-04-01FrH211382Fr 2014/15:382Utveckling av kvaliteten inom äldreomsorgen
2015-04-01FrH211381Fr 2014/15:381Unga tjejers tillgång till preventivmedel
2015-04-01FrH211380Fr 2014/15:380Annullering av klimatutsläppsrätter
2015-04-01FrH211379Fr 2014/15:379Beredningen av den aviserade postutredningen
2015-04-01FrH211378Fr 2014/15:378Förbättrad mobiltäckning
2015-04-01DirH3B140Dir 2015:40En nationell kommitté för hållbar vargpolitik
2015-04-01DirH3B139Dir 2015:39Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton
2015-04-01DirH3B138Dir 2015:38Tilläggsdirektiv till Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:04)
2015-04-01DirH3B137Dir 2015:37Tilläggsdirektiv till Skolkostnadsutredningen (U 2014:14)
2015-04-01DirH3B136Dir 2015:36Översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan
2015-04-01DirH3B135Dir 2015:35Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola
2015-03-31SoUH3B338SoU 2015:38Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del II
2015-03-31SoUH3B335d2SoU 2015:35Service i glesbygd, del 2
2015-03-31SoUH3B335SoU 2015:35Service i glesbygd, del 1
2015-03-31SoUH3B327SoU 2015:27Skatt på dubbdäcksanvändning
2015-03-31MotH2023056Mot 2014/15:3056med anledning av prop. 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2015-03-31MotH2023055Mot 2014/15:3055med anledning av prop. 2014/15:74 Ledningsrätt i tomträtt
2015-03-31MotH2023054Mot 2014/15:3054med anledning av prop. 2014/15:77 Genomförande av brottsofferdirektivet
2015-03-31MotH2023053Mot 2014/15:3053med anledning av prop. 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen
2015-03-31MotH2023052Mot 2014/15:3052med anledning av prop. 2014/15:85 Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning
2015-03-31MotH2023051Mot 2014/15:3051med anledning av prop. 2014/15:85 Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning
2015-03-31IpH210479Ip 2014/15:479Kvalitet och valfrihet inom välfärden
2015-03-31IpH210477Ip 2014/15:477Skolornas bristande arbete mot kränkningar i skolan
2015-03-31IpH210476Ip 2014/15:476Aktiebolag som driftsform för akutsjukhus
2015-03-31IpH210475Ip 2014/15:475Godkänd gymnasieutbildning
2015-03-31IpH210468Ip 2014/15:468Varsel vid Metsä Board i Husum
2015-03-31IpH210467Ip 2014/15:467Varsel vid ABB i Västerås
2015-03-31IpH210466Ip 2014/15:466Bostadssituationen för asylsökande och flyktingar
2015-03-31IpH210465Ip 2014/15:465Jobb i Mälardalen mot jobb i Skåne
2015-03-31FrH211387Fr 2014/15:387En feministisk regering utan feministiskt perspektiv
2015-03-31FrH211385Fr 2014/15:385Ägarprövningsutredningens uppdrag
2015-03-31FrH211384Fr 2014/15:384Skatteverkets kontor i Mariestad
2015-03-31FrH211376Fr 2014/15:376Vård efter behov oavsett var man bor
2015-03-30SoUH3B334SoU 2015:34Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen
2015-03-30SoUH3B333SoU 2015:33Uppgiftslämnarservice för företagen
2015-03-30SoUH3B331SoU 2015:31Datalagring och integritet
2015-03-30SoUH3B330SoU 2015:30Kemikalieskatt
2015-03-30MotH2023049Mot 2014/15:3049med anledning av prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
2015-03-30MotH2023048Mot 2014/15:3048med anledning av prop. 2014/15:89 Lag om lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden
2015-03-30MotH2023047Mot 2014/15:3047med anledning av skr. 2014/15:114 Strategisk exportkontroll 2014 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2015-03-30MotH2023046Mot 2014/15:3046med anledning av prop. 2014/15:87 Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
2015-03-30IpH210471Ip 2014/15:471Lokaliseringen av Skatteverkets verksamhet
2015-03-30IpH210470Ip 2014/15:470Statlig verksamhet på landsbygden
2015-03-30IpH210469Ip 2014/15:469Regional tillväxt och förutsättningar för jobb på norra Gotland
2015-03-30FrH211377Fr 2014/15:377Infrastrukturministerns syn på Bromma flygplats
2015-03-30FrH211373Fr 2014/15:373Luftfartsstrategin och riksdagens tillkännagivanden
2015-03-30FrH211372Fr 2014/15:372Brott mot barn
2015-03-30FrH211371Fr 2014/15:371Eftersöksjägare som hamnar i kläm
2015-03-30FrH211370Fr 2014/15:370Hänsyn till svensk flygindustri i den kommande flygstrategin
2015-03-30FrH211369Fr 2014/15:369Flygstrategins innehåll
2015-03-27SoUH3B332SoU 2015:32Nästa fas i e-hälsoarbetet
2015-03-27SoUH3B329SoU 2015:29En yrkesinriktning inom teknikprogrammet
2015-03-27SoUH3B328SoU 2015:28Gör Sverige i framtiden
2015-03-27SoUH3B322SoU 2015:22Rektorn och styrkedjan
2015-03-27PropH20392Prop 2014/15:92Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer
2015-03-27MotH2023045Mot 2014/15:3045med anledning av prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
2015-03-27MotH2023044Mot 2014/15:3044med anledning av skr. 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014
2015-03-27IpH210463Ip 2014/15:463Slopat gåvoavdrag
2015-03-27IpH210462Ip 2014/15:462Att kalla Kina diktatur
2015-03-27IpH210461Ip 2014/15:461Högskolebehörighet
2015-03-27IpH210459Ip 2014/15:459Statsministerns besök i Kina
2015-03-27IpH210458Ip 2014/15:458Större tydlighet om ryskt beteende i luftrummet
2015-03-27IpH210457Ip 2014/15:457Snusets hälsoeffekter
2015-03-27IpH210456Ip 2014/15:456Fredad zon för de kristna folkgrupperna i Irak
2015-03-27FrH211392Fr 2014/15:392Förföljelse av politiska motståndare i republiken Karelen
2015-03-27FrH211375Fr 2014/15:375Försvarsmakten och vindkraften
2015-03-27FrH211374Fr 2014/15:374Körkortsutbildning för unga
2015-03-27FrH211368Fr 2014/15:368Regeringens inställning till fildelning
2015-03-27FrH211367Fr 2014/15:367Vattenfall och vindkraft
2015-03-27FrH211366Fr 2014/15:366Vattenfall AB:s brunkolsverksamhet
2015-03-27FrH211365Fr 2014/15:365Klimat och konkurrenskraft
2015-03-27FrH211364Fr 2014/15:364Examenspremier
2015-03-27FrH211363Fr 2014/15:363Biståndets ramorganisationer
2015-03-27FrH211362Fr 2014/15:362Patienters valfrihet
2015-03-27FrH211361Fr 2014/15:361Stormskador i Västernorrland
2015-03-27FrH211360Fr 2014/15:360Säkerhetspolitiska effekter av en energiunion
2015-03-27FrH211359Fr 2014/15:359Kampanjen för kandidaturen till FN:s säkerhetsråd
2015-03-27FrH211358Fr 2014/15:358Vaccin och bistånd
2015-03-27FrH211357Fr 2014/15:357Den svenska linjen i IMF och Världsbanken
2015-03-27FrH211356Fr 2014/15:356Israel, FN och EU
2015-03-27FrH211355Fr 2014/15:355Sveriges utrikespolitiska ställning i EU
2015-03-26MotH2023043Mot 2014/15:3043med anledning av prop. 2014/15:69 Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort
2015-03-26MotH2023042Mot 2014/15:3042med anledning av prop. 2014/15:82 Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS)
2015-03-26MotH2023041Mot 2014/15:3041med anledning av proposition 2014/15:82 Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS)
2015-03-26IpH210460Ip 2014/15:460Statliga jobb på landsbygden
2015-03-26IpH210455Ip 2014/15:455Tidigare dömdas möjlighet till arbete
2015-03-26IpH210454Ip 2014/15:454Mittuniversitetet i Härnösand
2015-03-26IpH210453Ip 2014/15:453Bredbandsutbyggnad på den svenska landsbygden
2015-03-26IpH210452Ip 2014/15:452Tvärförbindelse Södertörn
2015-03-26IpH210451Ip 2014/15:451Arbetsgivaravgifterna för unga
2015-03-26IpH210450Ip 2014/15:450Regeringens brutna vallöfte om ROT-avdraget
2015-03-26IpH210449Ip 2014/15:449Företagens medverkan i arbetsmarknadsministerns dialoger
2015-03-26IpH210448Ip 2014/15:448Ett längre arbetsliv
2015-03-26FrH211388Fr 2014/15:388Besöksnäringen
2015-03-26FrH211354Fr 2014/15:354Ökad satsning på lantbruksskolor
2015-03-26FrH211353Fr 2014/15:353Uppkörningsköer för att ta körkort
2015-03-26FrH211352Fr 2014/15:352Bankernas kontanthantering
2015-03-26FrH211351Fr 2014/15:351Nedläggningen av Ericsson i Katrineholm
2015-03-26DirH3B134Dir 2015:34Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
2015-03-26DirH3B133Dir 2015:33Tilläggsdirektiv till Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram (Fi 2014:04)
2015-03-26DirH3B132Dir 2015:32Tilläggsdirektiv till Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX (UD 2012:01)
2015-03-25MotH2023040Mot 2014/15:3040med anledning av skr. 2014/15:72 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning
2015-03-25IpH210464Ip 2014/15:464Sveriges psykologiska beredskap
2015-03-25IpH210447Ip 2014/15:447Avgiftshöjningar för pensionärer
2015-03-25IpH210446Ip 2014/15:446Statsministerns möte med Polens premiärminister
2015-03-25IpH210445Ip 2014/15:445Centralisering av Skatteverkets kontor
2015-03-25IpH210444Ip 2014/15:444Västra länkens betydelse för Umeås utveckling
2015-03-25IpH210443Ip 2014/15:443Sänkt ROT-avdrag
2015-03-25FrH211350Fr 2014/15:350Legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården
2015-03-25FrH211349Fr 2014/15:349Legitimation för kuratorer i sjukvården
2015-03-25FrH211348Fr 2014/15:348Den av regeringen aviserade postutredningen
2015-03-25FrH211347Fr 2014/15:347Biogasens förutsättningar
2015-03-25FrH211346Fr 2014/15:346Värnande och utveckling av upphovsrätten
2015-03-25FrH211345Fr 2014/15:345Flygets miljökostnader
2015-03-25FrH211344Fr 2014/15:344Regeringens planer på skattehöjning för pensionärer
2015-03-25FrH211343Fr 2014/15:343Mord och försvinnanden i Mexiko
2015-03-24SoUH3B326SoU 2015:26Begravningsclearing
2015-03-24PropH20378Prop 2014/15:78Förändrade villkor för affärsverkens chefer
2015-03-24IpH210440Ip 2014/15:440Jobbskatteavdragens koppling till grov brottslighet
2015-03-24IpH210439Ip 2014/15:439Det palestinska fördömandet av utrikesministerns agerande
2015-03-24IpH210438Ip 2014/15:438Sveriges och Finlands transportförbindelse i Kvarken
2015-03-24IpH210434Ip 2014/15:434Valhemligheten och det svenska valsedelssystemet
2015-03-24FrH211341Fr 2014/15:341Rätten för elever i gymnasiesärskolan att fullgöra sin skoltid
2015-03-23SoUH3B324SoU 2015:24En kommunallag för framtiden Del A +B, del 1
2015-03-23SoUH3B324d2SoU 2015:24En kommunallag för framtiden Del A +B, del 2
2015-03-23IpH210437Ip 2014/15:437Avskaffandet av fritidspeng
2015-03-23IpH210436Ip 2014/15:436Statliga jobb ute i landet
2015-03-23IpH210435Ip 2014/15:435Matchningsanställningar
2015-03-23FrH211340Fr 2014/15:340Eftersatt järnvägsunderhåll på sträckan Boden-Bastuträsk
2015-03-23FrH211339Fr 2014/15:339Studie- och yrkesvägledning genom hela utbildningskedjan
2015-03-20PropH20391Prop 2014/15:91En ny läkemedelslag
2015-03-20PropH20388Prop 2014/15:88Statens stöd till dagspressen
2015-03-20IpH210432Ip 2014/15:432Åtgärder mot den organiserade brottsligheten
2015-03-20IpH210431Ip 2014/15:431Förutsättningar för havsbaserad vindkraft
2015-03-20IpH210430Ip 2014/15:430Ett längre arbetsliv
2015-03-20IpH210429Ip 2014/15:429Varsel och jobb som försvinner
2015-03-20IpH210428Ip 2014/15:428Ökad konkurrens på järnvägsnätet
2015-03-20IpH210427Ip 2014/15:427Ratificering av ILO-konvention 169
2015-03-20IpH210425Ip 2014/15:425Barnkonsekvensanalys vid överskuldsättning
2015-03-20FrH211338Fr 2014/15:338Nedskärningar inom Skatteverket
2015-03-20FrH211337Fr 2014/15:337Statens skolverk
2015-03-20FrH211336Fr 2014/15:336Styrning av AP-fondernas innehav i fossila och förnybara energikällor
2015-03-20FrH211335Fr 2014/15:335Krav på AP-fonderna att redovisa utsläpp av växthusgaser
2015-03-20FrH211334Fr 2014/15:334Svensk läkare i etiopiskt fängelse
2015-03-20FrH211333Fr 2014/15:333Fredad zon för de kristna folkgrupperna i Irak
2015-03-19PropH20384Prop 2014/15:84Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen
2015-03-19PropH20375Prop 2014/15:75Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
2015-03-19IpH210433Ip 2014/15:433Nedläggningshotet mot Bromma flygplats och konsekvenserna för Tvärbanans utbyggnad
2015-03-19IpH210426Ip 2014/15:426Kamerautrustade drönare
2015-03-19IpH210424Ip 2014/15:424Friskvårdsavdrag för ridning
2015-03-19IpH210422Ip 2014/15:422Resursslöseri med invandrade läkares kompetens
2015-03-19IpH210421Ip 2014/15:421En sjukersättning som stöder arbetslinjen
2015-03-19IpH210420Ip 2014/15:420Framtiden för Terminologicentrum
2015-03-19IpH210419Ip 2014/15:419Säkerställande av att Socialstyrelsens riktlinjer efterlevs
2015-03-19IpH210417Ip 2014/15:417Rättssäkerheten hos Försäkringskassan
2015-03-19FrH211332Fr 2014/15:332Den nationella säkerhetsstrategins organisering
2015-03-19FrH211331Fr 2014/15:331Nationell säkerhetsstrategi och Försvarsberedningen
2015-03-19FrH211330Fr 2014/15:330Regeringens politik kring deinvesteringar
2015-03-19FrH211329Fr 2014/15:329Sjukskrivningar och förebyggande sjukpenning
2015-03-19FrH211328Fr 2014/15:328Ångbåtstrafik som hotas av EU:s vattendirektiv
2015-03-19FrH211327Fr 2014/15:327Kameraövervakning vid Malmö synagoga
2015-03-19FrH211326Fr 2014/15:326Återupptagen översyn av Arbetsförmedlingen
2015-03-19DirH3B131Dir 2015:31En attraktiv gymnasieutbildning för alla
2015-03-19DirH3B130Dir 2015:30Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan (Ku 2010:04)
2015-03-19DirH3B129Dir 2015:29En förändrad polisutbildning
2015-03-19DirH3B128Dir 2015:28Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av fondregelverket (Fi 2014:15)
2015-03-18SoUH3B325SoU 2015:25En ny säkerhetsskyddslag
2015-03-18MotH2023039Mot 2014/15:3039med anledning av skr. 2014/15:59 Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet
2015-03-18IpH210423Ip 2014/15:423Fortbildning av läkare
2015-03-18IpH210418Ip 2014/15:418Grundutbildningen till läkare
2015-03-18IpH210416Ip 2014/15:416Parkeringsutredningen
2015-03-18IpH210412Ip 2014/15:412Motionsridning som skattebefriad friskvård
2015-03-18IpH210411Ip 2014/15:411Övergångsregler för RUT
2015-03-18FrH211325Fr 2014/15:325Regeringens möjlighet att pröva vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram
2015-03-18FrH211324Fr 2014/15:324Effektiv gemensam beredning av Solvens II
2015-03-18FrH211323Fr 2014/15:323Efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle
2015-03-18FrH211322Fr 2014/15:322Klampning i 24 timmar
2015-03-18FrH211321Fr 2014/15:321Bankdelningslag
2015-03-18FrH211277Fr 2014/15:277Avkastningskrav för Fortifikationsverket
2015-03-17PropH203114Prop 2014/15:114Strategisk exportkontroll 2014 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2015-03-17PropH203103Prop 2014/15:103Kommittéberättelse 2015
2015-03-17PropH20395Prop 2014/15:95Förstärkt skydd för fartygspassagerare
2015-03-17PropH20390Prop 2014/15:90Nordiskt samarbete 2014
2015-03-17PropH20387Prop 2014/15:87Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
2015-03-17PropH20386Prop 2014/15:86Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen
2015-03-17PropH20385Prop 2014/15:85Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning
2015-03-17PropH20383Prop 2014/15:83Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
2015-03-17PropH20381Prop 2014/15:81Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod
2015-03-17PropH20380Prop 2014/15:80Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen
2015-03-17PropH20379Prop 2014/15:79Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen
2015-03-17PropH20374Prop 2014/15:74Ledningsrätt i tomträtt
2015-03-17PropH20373Prop 2014/15:73Modernare lantmäterisammanträden
2015-03-17PropH20371Prop 2014/15:71Förenklingar i anläggningslagen
2015-03-17PropH20368Prop 2014/15:68Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2015-03-17PropH20367Prop 2014/15:67Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2013 och helåret 2014
2015-03-17PropH20366Prop 2014/15:66Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2013 och helåret 2014
2015-03-17IpH210472Ip 2014/15:472Det ekonomiska läget i Sverige
2015-03-17IpH210442Ip 2014/15:442Alkoholleveransutredningen
2015-03-17IpH210441Ip 2014/15:441Genomförande av Företagsskattekommitténs förslag
2015-03-17IpH210415Ip 2014/15:415Ändring i offentlighets- och sekretesslagens och polisdatalagens bestämmelser
2015-03-17IpH210414Ip 2014/15:414Välfärdens kärna
2015-03-17IpH210413Ip 2014/15:413Finansministerns uppfattning om ekonomiska drivkrafter
2015-03-17IpH210410Ip 2014/15:410Demokrati och mänskliga rättigheter i svensk handelspolitik
2015-03-17IpH210409Ip 2014/15:409Andrahandsuthyrning av bostadsrätter
2015-03-17IpH210408Ip 2014/15:408Förenklad försäljning av vildsvinskött
2015-03-17IpH210407Ip 2014/15:407Militära utbildare till Irak och lokalt självstyre på Nineveslätten
2015-03-17IpH210406Ip 2014/15:406Polisens attityder till anmälda brott och uppklaringen av brott
2015-03-17IpH210405Ip 2014/15:405Försäkringskassans regleringsbrev och målet för den ekonomiska familjepolitiken
2015-03-17FrH211320Fr 2014/15:320Kostnad för förhandlingsperson för Bromma flygplats
2015-03-17FrH211319Fr 2014/15:319Internationella förskolor
2015-03-17FrH211318Fr 2014/15:318Äldre företagare
2015-03-17FrH211317Fr 2014/15:317Ryskt kärnbränsle som säkerhetspolitisk fråga
2015-03-16PropH20389Prop 2014/15:89Lag om lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden
2015-03-16PropH20377Prop 2014/15:77Genomförande av brottsofferdirektivet
2015-03-16PropH20376Prop 2014/15:76Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m.
2015-03-16PropH20362Prop 2014/15:62Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
2015-03-16FrH211316Fr 2014/15:316Utbildning mot terrorism och radikalisering
2015-03-16FrH211315Fr 2014/15:315Stockholmscentraliseringen av statens förvaltningsmyndigheter
2015-03-16FrH211314Fr 2014/15:314Uppmärksammande av 100-årsminnet av folkmordet seyfo den 24 april 2015
2015-03-16FrH211312Fr 2014/15:312Europaparlamentets resolution om fredade zoner i Irak
2015-03-16FrH211311Fr 2014/15:311Förmögenhetsskatten
2015-03-16FrH211310Fr 2014/15:310Översyn av Arbetsförmedlingen
2015-03-14IpH210396Ip 2014/15:396Konsekvenser av försämrade diplomatiska relationer
2015-03-13IpH210403Ip 2014/15:403Flygskattens effekt på sysselsättning, ekonomi och tillgänglighet
2015-03-13IpH210402Ip 2014/15:402Flygskattens effekt på utsläpp av växthusgaser
2015-03-13IpH210401Ip 2014/15:401Flygskattens effekt i andra länder
2015-03-13IpH210399Ip 2014/15:399Otillförlitliga språkanalyser
2015-03-13IpH210398Ip 2014/15:398Ojnareskogen och bevarandet av unika naturvärden
2015-03-13IpH210397Ip 2014/15:397Risker med förändringar i RUT-reformen
2015-03-13IpH210395Ip 2014/15:395Endometrios
2015-03-13IpH210394Ip 2014/15:394Regeringens exportstrategi avseende Mellanöstern
2015-03-13IpH210393Ip 2014/15:393Överskottsmålet
2015-03-13IpH210392Ip 2014/15:392It på lärarutbildningen
2015-03-13IpH210391Ip 2014/15:391Kvalitet i Arbetsförmedlingens integrationsarbete
2015-03-13IpH210390Ip 2014/15:390Diskriminering vid landets universitet och högskolor
2015-03-13IpH210389Ip 2014/15:389Det palestinska fördömandet av utrikesministerns agerande
2015-03-13FrH211313Fr 2014/15:313Tillsättande av en förhandlingsperson för Bromma flygplats
2015-03-13FrH211309Fr 2014/15:309Flygskattens effekt på branschen
2015-03-13FrH211308Fr 2014/15:308Överskottsmålet och den demografiska situationen
2015-03-13FrH211307Fr 2014/15:307SINK-Skatt i stället för A-SINK för kulturarbetare i Öresundsregionen
2015-03-13FrH211306Fr 2014/15:306Tillsättning av utredning
2015-03-13FrH211305Fr 2014/15:305Gränsöverskridande skoterkörning
2015-03-13FrH211304Fr 2014/15:304Åtgärder för att minska antalet renolyckor
2015-03-13FrH211303Fr 2014/15:303Norrbotniabanan
2015-03-13FrH211302Fr 2014/15:302Korrekta jämförelser av brottsstatistik
2015-03-13FrH211301Fr 2014/15:301Bristande uppföljning av dna-spår i polisutredningar
2015-03-12PropH20363Prop 2014/15:63Åklagardatalag
2015-03-12PropH20358Prop 2014/15:58Modernare regler för internationell järnvägstrafik
2015-03-12IpH210404Ip 2014/15:404Riskerna med begränsade resurser för våra akutsjukhus
2015-03-12IpH210400Ip 2014/15:400Regeringens handels- och företagarpolitik
2015-03-12IpH210386Ip 2014/15:386Tyngre lastbilar
2015-03-12IpH210383Ip 2014/15:383Lågstadielöftet och Lågstadielyftet
2015-03-12FrH211300Fr 2014/15:300Gradering av olika slags jobb
2015-03-12FrH211299Fr 2014/15:299Vattenfall och ryskt kärnbränsle
2015-03-12FrH211298Fr 2014/15:298Nya ägardirektiv för Vattenfall AB
2015-03-12FrH211297Fr 2014/15:297Försäljning av Vattenfall AB:s tyska kolverksamhet
2015-03-12FrH211296Fr 2014/15:296Mobiltäckning i hela landet
2015-03-12FrH211295Fr 2014/15:295Möjlighet för föräldrar att få föräldrapenning för hela inskolningen i förskolan
2015-03-12FrH211294Fr 2014/15:294Den andra förälderns rätt till ersättning för att följa med till mödravården
2015-03-12FrH211293Fr 2014/15:293Avskaffande av plikten att anmäla vård av sjukt barn samma dag
2015-03-12FrH211292Fr 2014/15:292Anmälan för flerbarnstillägg för barn som har fyllt 16 år
2015-03-12DirH3B127Dir 2015:27Tilläggsdirektiv till den nationella samordna-ren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18)
2015-03-11PropH20370Prop 2014/15:70Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper
2015-03-11PropH20365Prop 2014/15:65Verksamheten i Europeiska unionen under 2014
2015-03-11PropH20364Prop 2014/15:64Genomförande av offshoredirektivet
2015-03-11IpH210388Ip 2014/15:388Överskottsmålet
2015-03-11IpH210387Ip 2014/15:387Arbetsgivaravgifterna i framtiden
2015-03-11IpH210385Ip 2014/15:385Tryckerimomsen
2015-03-11IpH210384Ip 2014/15:384Strategier för större skatteintäkter
2015-03-11IpH210382Ip 2014/15:382Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande
2015-03-11IpH210381Ip 2014/15:381Marginalskatten
2015-03-11IpH210380Ip 2014/15:380Svenskt företagsklimat
2015-03-11IpH210379Ip 2014/15:379Modern och marksnål teknik vid utbyggnad av stamnätet för el
2015-03-11IpH210378Ip 2014/15:378Tobaksdirektivet och det svenska snuset
2015-03-11IpH210377Ip 2014/15:377Säkerställande att myndigheten Statens museer för världskultur har sitt säte i Göteborg
2015-03-11IpH210376Ip 2014/15:376Regeringens engagemang vid uppsägningar i Skåne
2015-03-11IpH210375Ip 2014/15:375Kostnaden för smutsiga sjukhus
2015-03-11IpH210374Ip 2014/15:374Kontanthantering i hela landet
2015-03-11IpH210372Ip 2014/15:372Bistånd till Palestina efter deras fördömande av Sverige
2015-03-11FrH211291Fr 2014/15:291Götaälvsbrons inverkan på näringslivet och Vänersjöfarten
2015-03-11FrH211289Fr 2014/15:289Skatteutgift för el från skattebefriad vindkraft
2015-03-11FrH211288Fr 2014/15:288Skatteverkets insynsråd
2015-03-11FrH211287Fr 2014/15:287Regeringens ställningstagande avseende Blekinge Offshore
2015-03-11FrH211285Fr 2014/15:285Lagstiftning vid eftersupning
2015-03-10SoUH3B323SoU 2015:23Informations- och cybersäkerhet i Sverige
2015-03-10SoUH3B316SoU 2015:16Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar
2015-03-10PropH20382Prop 2014/15:82Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS)
2015-03-10PropH20372Prop 2014/15:72Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning
2015-03-10PropH20369Prop 2014/15:69Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort
2015-03-10PropH20361Prop 2014/15:61Styrelsen för Sveriges författarfond
2015-03-10IpH210373Ip 2014/15:373Kalkbrytningen på norra Gotland
2015-03-10IpH210371Ip 2014/15:371Svenska pansarbandvagnar till Irak
2015-03-10FrH211290Fr 2014/15:290Barn som försvinner
2015-03-10FrH211286Fr 2014/15:286Natura 2000 på norra Gotland
2015-03-10FrH211284Fr 2014/15:284Minnesanteckningar från det säkerhetspolitiska rådet
2015-03-09IpH210370Ip 2014/15:370Tolkning av begreppet särskilt ömmande skäl
2015-03-09IpH210369Ip 2014/15:369Alliansens tillgänglighetsmiljard
2015-03-09IpH210368Ip 2014/15:368Jämförelser med Finland på försvarsområdet
2015-03-09IpH210367Ip 2014/15:367Stöd till hbtq-personers rättigheter inom svensk utvecklingspolitik
2015-03-09FrH211283Fr 2014/15:283Varsel vid Sony Mobile i Lund
2015-03-09FrH211282Fr 2014/15:282Åtgärder med anledning av varsel inom telekomindustrin i Lund
2015-03-09FrH211281Fr 2014/15:281Polisens arbete mot hatbrott
2015-03-09FrH211280Fr 2014/15:280Översyn av Arbetsförmedlingen
2015-03-09FrH211279Fr 2014/15:279Solidaritet med flyende kristna
2015-03-06SoUH3B39SoU 2015:9En modern reglering av järnvägstransporter
2015-03-06MotH2023037Mot 2014/15:3037med anledning av redog. 2014/15:PN1 Verksamhetsredogörelse Partibidragsnämnden 2014
2015-03-06IpH210365Ip 2014/15:365Utnämningspolitiken när det gäller ledande positioner i Kulturdepartementets myndigheter
2015-03-06IpH210362Ip 2014/15:362Ett eventuellt godkännande av giftiga bly- och kadmiumfärger i EU
2015-03-06IpH210361Ip 2014/15:361Stabsläge på sjukhus
2015-03-06FrH211278Fr 2014/15:278Skattelagstiftningens påverkan på mindre företag
2015-03-06FrH211276Fr 2014/15:276Höjda lokalkostnader för Försvarsmakten
2015-03-05SoUH3B320SoU 2015:20Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
2015-03-05SoUH3B315SoU 2015:15Attraktiv, innovativ och hållbar, - strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring
2015-03-05IpH210364Ip 2014/15:364Regeringsutspel om bostadspolitiska satsningar
2015-03-05IpH210363Ip 2014/15:363Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd
2015-03-05IpH210360Ip 2014/15:360Skatteutjämningssystemet och bostadsmiljarden
2015-03-05IpH210359Ip 2014/15:359Behov av ökad spårkapacitet Stockholm-Uppsala
2015-03-05IpH210358Ip 2014/15:358Bostäder på Bromma flygplats
2015-03-05IpH210357Ip 2014/15:357Behöriga lärare
2015-03-05IpH210356Ip 2014/15:356Kvinnors sysselsättning
2015-03-05FrH211275Fr 2014/15:275MSB:s insats mot ebola i Liberia
2015-03-05FrH211274Fr 2014/15:274Idefjorden
2015-03-05DirH3B126Dir 2015:26En mediepolitik för framtiden
2015-03-05DirH3B125Dir 2015:25Översyn av energipolitiken
2015-03-05DirH3B124Dir 2015:24Tilläggsdirektiv till Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (Ku 2014:02)
2015-03-05DirH3B123Dir 2015:23Tilläggsdirektiv till Utredningen om högskolans utbildningsutbud (U 2014:09)
2015-03-05DirH3B122Dir 2015:22Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster
2015-03-04SoUH3B319SoU 2015:19En ny ordning för redovisningstillsyn
2015-03-04SoUH3B318SoU 2015:18Lösöreköp och registerpant
2015-03-04PropH20360Prop 2014/15:60Genomförande av Seveso III-direktivet
2015-03-04IpH210366Ip 2014/15:366Feministisk utrikespolitik och regeringens exportsatsning i diktaturer
2015-03-04IpH210355Ip 2014/15:355Mer jämställda pensioner vid äktenskapsskillnad
2015-03-04IpH210354Ip 2014/15:354EU-lagstiftning om könsfördelning i bolagsstyrelser och fackföreningar
2015-03-04IpH210353Ip 2014/15:353Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden
2015-03-04IpH210352Ip 2014/15:352Bostadssituationen för utsatta kvinnor
2015-03-04IpH210351Ip 2014/15:351Konsekvenser av borttagande av den s.k. bortre parentesen i sjukförsäkringen
2015-03-04IpH210350Ip 2014/15:350Genusperspektiv på hälsa
2015-03-04IpH210349Ip 2014/15:349Elektronisk fotboja vid kontaktförbud
2015-03-04IpH210348Ip 2014/15:348Förutsättningarna för kvinnors företagande i välfärdssektorn
2015-03-04IpH210347Ip 2014/15:347Utökade skjutövningar i Göteborgs skärgård
2015-03-04IpH210346Ip 2014/15:346Patientens rätt att välja
2015-03-04FrH211273Fr 2014/15:273Ojnareskogen och bevarande av höga naturvärden
2015-03-03SoUH3B317SoU 2015:17För kvalitet - Med gemensamt ansvar
2015-03-03IpH210345Ip 2014/15:345Avvecklingen av överskottsmålet
2015-03-03IpH210344Ip 2014/15:344Försvarets användning av brandskum med giftiga kemikalier
2015-03-03IpH210343Ip 2014/15:343Snus och varumärken
2015-03-03IpH210340Ip 2014/15:340Offensiv finanspolitik till följd av minusräntan
2015-03-03IpH210339Ip 2014/15:339Fortsatta regelförenklingar inom bostadspolitiken
2015-03-03FrH211272Fr 2014/15:272Jämställt deltagande i Arbetsförmedlingens program
2015-03-03FrH211271Fr 2014/15:271EU:s politik för mänskliga rättigheter i Vitryssland/Belarus
2015-03-02SoUH3B321SoU 2015:21Mer trygghet och bättre försäkring del 1+2, del 1
2015-03-02SoUH3B321d2SoU 2015:21Mer trygghet och bättre försäkring del 1+2, del 2
2015-03-02SoUH3B314SoU 2015:14Sedd, hörd och respekterad, , Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
2015-03-02SoUH3B312SoU 2015:12Överprövning av upphandlingsmål m.m.
2015-03-02FrH211270Fr 2014/15:270Tjällossningens effekt på Ådalsbanan
2015-02-27SoUH3B313SoU 2015:13Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del 1, del 1
2015-02-27FrH211269Fr 2014/15:269Beskattning av FAME
2015-02-26SoUH3B310d11SoU 2015:10Gränser i havet, del 11
2015-02-26SoUH3B310d10SoU 2015:10Gränser i havet, del 10
2015-02-26SoUH3B310SoU 2015:10Gränser i havet, del 1
2015-02-26SoUH3B310d9SoU 2015:10Gränser i havet, del 9
2015-02-26SoUH3B310d8SoU 2015:10Gränser i havet, del 8
2015-02-26SoUH3B310d7SoU 2015:10Gränser i havet, del 7
2015-02-26SoUH3B310d6SoU 2015:10Gränser i havet, del 6
2015-02-26SoUH3B310d5SoU 2015:10Gränser i havet, del 5
2015-02-26SoUH3B310d4SoU 2015:10Gränser i havet, del 4
2015-02-26SoUH3B310d3SoU 2015:10Gränser i havet, del 3
2015-02-26SoUH3B310d2SoU 2015:10Gränser i havet, del 2
2015-02-26IpH210342Ip 2014/15:342Tobaksdirektivet och det svenska snuset
2015-02-26IpH210341Ip 2014/15:341Skatteutjämningssystemet och bostadsmiljarden
2015-02-26IpH210338Ip 2014/15:338Konsekvenser av förändringar i RUT-avdraget
2015-02-26IpH210337Ip 2014/15:337Ridsport som friskvård
2015-02-26IpH210336Ip 2014/15:336Barnkonsekvensanalys vid överskuldsättning
2015-02-26FrH211268Fr 2014/15:268Mänskliga rättigheter i Iran
2015-02-26FrH211267Fr 2014/15:267Skyddet av uzbekiska regimkritiker
2015-02-26FrH211266Fr 2014/15:266Feministisk utrikespolitik och hbtq-personers rättigheter
2015-02-26DirH3B121Dir 2015:21Statliga finansieringsinsatser
2015-02-26DirH3B120Dir 2015:20Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09)
2015-02-26DirH3B119Dir 2015:19Tilläggsdirektiv till Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning (Ju 2013:15)
2015-02-26DirH3B118Dir 2015:18Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04)
2015-02-25IpH210334Ip 2014/15:334Förbättrat klimat för entreprenörskap
2015-02-25IpH210333Ip 2014/15:333Ratificering av ILO-konvention 169
2015-02-25IpH210332Ip 2014/15:332Försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland
2015-02-25FrH211264Fr 2014/15:264Alternativ till fas 3
2015-02-25FrH211262Fr 2014/15:262Mänskliga fri- och rättigheter i Venezuela
2015-02-25FrH211261Fr 2014/15:261Anfalkampanjen 1988
2015-02-25FrH211260Fr 2014/15:260Internationell märkesdag mot kemiska vapen
2015-02-24IpH210335Ip 2014/15:335Skärpta straff för inbrott
2015-02-24IpH210330Ip 2014/15:330Orimliga återbetalningskrav
2015-02-24IpH210329Ip 2014/15:329Robustheten i det svenska telenätet
2015-02-24FrH211265Fr 2014/15:265Säkerheten på Ringhals kärnkraftverk med anledning av den planerade outsourcingen av den interna räddningstjänsten
2015-02-24FrH211259Fr 2014/15:259Sjuksköterskebristen
2015-02-24FrH211258Fr 2014/15:258Åtgärder för att förhindra att flyktingbarn försvinner
2015-02-24FrH211257Fr 2014/15:257Konflikten i Syrien
2015-02-24FrH211256Fr 2014/15:256Flygövningar i Baltikum
2015-02-23SoUH3B311SoU 2015:11Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015, Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet
2015-02-23IpH210331Ip 2014/15:331Politiska hänsyn vid utövandet av utnämningsmakten i kultursektorn
2015-02-23IpH210328Ip 2014/15:328Krav på diagnos för att få stöd
2015-02-23FrH211255Fr 2014/15:255Ökat våld i skolan
2015-02-23FrH211254Fr 2014/15:254Etableringslotsar för nyanlända
2015-02-20PropH20359Prop 2014/15:59Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet
2015-02-20IpH210327Ip 2014/15:327Sveriges hållning till Republiken Kina (Taiwan)
2015-02-20IpH210326Ip 2014/15:326Ett längre arbetsliv
2015-02-20IpH210325Ip 2014/15:325Varsel och jobb som försvinner
2015-02-20IpH210324Ip 2014/15:324Regeringens beslut att avbryta flytten av DO till Rinkeby/Tensta
2015-02-20IpH210323Ip 2014/15:323FXM och ett transparent svenskt exportfrämjande
2015-02-20FrH211263Fr 2014/15:263Att förbjuda skolor att införa betyg i åk 4
2015-02-20FrH211253Fr 2014/15:253Ekonomisk styrning och utvärdering av Försvarsmakten
2015-02-20FrH211252Fr 2014/15:252Cigarettpaketen och yttrandefriheten
2015-02-20FrH211251Fr 2014/15:251Intentionerna med Ostlänken
2015-02-19IpH210320Ip 2014/15:320Uppåkra arkeologiska centrum
2015-02-19IpH210319Ip 2014/15:319En effektiv kriminalvård och färre återfall
2015-02-19IpH210318Ip 2014/15:318En effektivare rättskedja
2015-02-19IpH210317Ip 2014/15:317Elområdesindelningen och dess negativa effekter för Sydsverige
2015-02-19IpH210316Ip 2014/15:316Jämställdhetsbonusen
2015-02-19FrH211250Fr 2014/15:250Regeringens Arktispolitik och förhållandet till Ryssland
2015-02-19FrH211249Fr 2014/15:249Dåliga hyresvärdar
2015-02-19FrH211248Fr 2014/15:248Finska språkets ställning i Sverige som nationellt minoritetsspråk
2015-02-19FrH211247Fr 2014/15:247Bankernas kontanthantering
2015-02-19FrH211246Fr 2014/15:246Bullerregler för bostadsbyggande invid järnvägar
2015-02-19FrH211245Fr 2014/15:245Straffskärpning vid hatbrott
2015-02-19FrH211244Fr 2014/15:244Användning av polisresurser
2015-02-19DirH3B117Dir 2015:17Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen (S 2013:08)
2015-02-19DirH3B116Dir 2015:16Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv (S 2014:16)
2015-02-18SoUH3B38SoU 2015:8En översyn av årsredovisningslagarna
2015-02-18PropH20355Prop 2014/15:55Informationsutbytesavtal med Marshallöarna
2015-02-18PropH20354Prop 2014/15:54Informationsutbytesavtal med Costa Rica
2015-02-18MotH2023036Mot 2014/15:3036med anledning av prop. 2014/15:57 Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet
2015-02-18IpH210322Ip 2014/15:322Beskattning av gåvor till välgörenhet
2015-02-18IpH210321Ip 2014/15:321Framtidens svenskundervisning för invandrare
2015-02-18IpH210315Ip 2014/15:315Agila kontrakt i offentlig sektor
2015-02-18IpH210314Ip 2014/15:314Kabinettsekreterarens besök i Moskva
2015-02-18IpH210313Ip 2014/15:313Förtroendet för skattesystemet
2015-02-18IpH210311Ip 2014/15:311Effektiv offentlig sektor som alternativ till höjda skatter på arbete
2015-02-18IpH210310Ip 2014/15:310Långsiktiga styrmedel för biodrivmedel
2015-02-18IpH210308Ip 2014/15:308Nordiska utvecklingsfonden
2015-02-18IpH210307Ip 2014/15:307Skatteverkets handläggning i ärenden om registrering av vårdnadshavare
2015-02-18FrH211239Fr 2014/15:239UNHCR:s kvotflyktingssystem
2015-02-17IpH210309Ip 2014/15:309Sveriges utrikespolitiska hållning till Ryssland
2015-02-17IpH210306Ip 2014/15:306Hemvärnets betydelse i det nya säkerhetsläget
2015-02-17IpH210305Ip 2014/15:305Misstänkta terrorister som får uppehållstillstånd i Sverige
2015-02-17IpH210303Ip 2014/15:303Regeringens arbete med pensionsfrågor
2015-02-17FrH211243Fr 2014/15:243Polisens ansvar för försvunna barn
2015-02-17FrH211242Fr 2014/15:242Migrationsverkets ansvar för ensamkommande flyktingbarn
2015-02-17FrH211241Fr 2014/15:241Socialtjänstens ansvar för ensamkommande flyktingbarn
2015-02-17FrH211240Fr 2014/15:240Statliga jobb och upphandling i hela landet
2015-02-17FrH211238Fr 2014/15:238Statsanställd och förtroendevald
2015-02-17FrH211237Fr 2014/15:237Regeringens bilaterala dialog med Kuba
2015-02-17FrH211236Fr 2014/15:236Långa väntetider till äldreboende
2015-02-17FrH211235Fr 2014/15:235Militära övningar med Nato i Baltikum
2015-02-16IpH210304Ip 2014/15:304Risk för färre unga entreprenörer
2015-02-16IpH210302Ip 2014/15:302Säkerheten för den judiska minoriteten i Sverige
2015-02-16IpH210301Ip 2014/15:301Invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden
2015-02-16IpH210300Ip 2014/15:300Gemensam europeisk Ukrainastrategi
2015-02-16IpH210299Ip 2014/15:299Den maritima strategin
2015-02-16IpH210297Ip 2014/15:297Ryska påtryckningar mot Sverige
2015-02-16FrH211234Fr 2014/15:234Regleringsbrevet för Inspektionen för socialförsäkringen
2015-02-16FrH211233Fr 2014/15:233Regleringsbrevet för Pensionsmyndigheten
2015-02-16FrH211232Fr 2014/15:232Regeringens åtgärder med anledning av Postuppropet
2015-02-16FrH211231Fr 2014/15:231Betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker - Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik (SOU 2014:58)
2015-02-16FrH211230Fr 2014/15:230Säkerhetsstrategi och global strategi för EU
2015-02-16FrH211229Fr 2014/15:229Försvars- och utrikesdepartementens syn på flygövning
2015-02-16FrH211228Fr 2014/15:228Kränkningar av svenskt luftrum
2015-02-13SoUH3B33SoU 2015:3Med fokus på kärnuppgifterna
2015-02-13IpH210312Ip 2014/15:312Skatte- och kostnadshöjningar för svenskt lantbruk
2015-02-13IpH210298Ip 2014/15:298Längre och tyngre lastbilar för att underlätta för handel och företag
2015-02-13IpH210296Ip 2014/15:296Bekämpningen av stickmyggan
2015-02-13IpH210295Ip 2014/15:295Regeringens behandling av riksdagens tillkännagivanden
2015-02-13IpH210294Ip 2014/15:294Migrationsregler som underlättar för företagande och investeringar i Sverige
2015-02-13IpH210293Ip 2014/15:293RUT och framtiden
2015-02-13IpH210292Ip 2014/15:292Regelförenklingsarbetet för de gröna näringarna
2015-02-13FrH211227Fr 2014/15:227Ersättning till nämndemän
2015-02-13FrH211226Fr 2014/15:226Moms vid second hand-försäljning
2015-02-13FrH211225Fr 2014/15:225Enskildas inflytande över val av hjälpmedel
2015-02-13FrH211224Fr 2014/15:224Familjeklassning av narkotika
2015-02-12IpH210291Ip 2014/15:291Situationen i flygbranschen
2015-02-12IpH210290Ip 2014/15:290Sociala avgifter för personer över 65 år
2015-02-12IpH210289Ip 2014/15:289Införande av tonnageskatt
2015-02-12IpH210288Ip 2014/15:288Högre produktivitet och fler i arbete
2015-02-12IpH210287Ip 2014/15:287Regeringens agerande gällande Efsi
2015-02-12IpH210286Ip 2014/15:286Planering av banunderhåll
2015-02-12IpH210285Ip 2014/15:285Statligt huvudansvar för skolan
2015-02-12IpH210284Ip 2014/15:284Onyktra och körkortslösa chaufförer
2015-02-12FrH211223Fr 2014/15:223Valutaköp
2015-02-12FrH211222Fr 2014/15:222Småskalig vattenkraft
2015-02-12FrH211221Fr 2014/15:221Sveriges stöd till fossila investeringar
2015-02-12FrH211220Fr 2014/15:220Ansvaret för integrationsfrågor i regeringen
2015-02-12FrH211219Fr 2014/15:219Socialförsäkringsfrågorna i årets budget
2015-02-12DirH3B115Dir 2015:15Tilläggsdirektiv till Yrkesprogramsutredningen (U 2014:01)
2015-02-12DirH3B114Dir 2015:14Tilläggsdirektiv till Museiutredningen 2014/15 (Ku 2014:01)
2015-02-12DirH3B113Dir 2015:13Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06)
2015-02-11MotH2023035Mot 2014/15:3035med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga
2015-02-11IpH210283Ip 2014/15:283Ideell second hand-försäljning
2015-02-11IpH210282Ip 2014/15:282Jernhusens konkurrens med privata bolag
2015-02-11IpH210279Ip 2014/15:279Miljöskadliga subventioner
2015-02-11FrH211218Fr 2014/15:218Enskildas inflytande över val av hjälpmedel
2015-02-11FrH211217Fr 2014/15:217Villkorad läkemedelsanvändning för mjölkgårdar
2015-02-11FrH211216Fr 2014/15:216Förlängning av utbildningstiden för tandhygienister
2015-02-11FrH211215Fr 2014/15:215Tillfällig föräldrapenning
2015-02-11FrH211214Fr 2014/15:214Jämställdhetsbonus
2015-02-11FrH211213Fr 2014/15:213EU:s gemensamma asyllagstiftning
2015-02-11FrH211212Fr 2014/15:212HVB-hem och mobiltelefoner
2015-02-11FrH211211Fr 2014/15:211Paketreselagen
2015-02-11FrH211210Fr 2014/15:210Långsiktig forskningspolitik
2015-02-11FrH211209Fr 2014/15:209Insatser mot undernäring
2015-02-10IpH210281Ip 2014/15:281Regeringens aviserade höjda skatter
2015-02-10IpH210280Ip 2014/15:280Demografisk utmaning för arbetsmarknaden
2015-02-10IpH210278Ip 2014/15:278Livsmedelsstrategin
2015-02-10IpH210277Ip 2014/15:277Särskild löneskatt för äldre
2015-02-10FrH211208Fr 2014/15:208Fiskerinäringen i Sverige
2015-02-09IpH210276Ip 2014/15:276Sysselsättning, antal arbetade timmar, välstånd och produktivitet
2015-02-09IpH210275Ip 2014/15:275Flygsäkerhet
2015-02-09IpH210274Ip 2014/15:274Flygstrategi
2015-02-09IpH210273Ip 2014/15:273Förstärkning av jämställdhetsbonusen
2015-02-09IpH210272Ip 2014/15:272Framtidens svenskundervisning för invandrare
2015-02-09FrH211207Fr 2014/15:207Moms på ideell second hand-verksamhet
2015-02-06SoUH3B35SoU 2015:5En ny svensk tullagstiftning
2015-02-06SoUH3B34SoU 2015:4Ett svenskt tonnageskattesystem
2015-02-06IpH210271Ip 2014/15:271Anställningsvillkor och trygghet för löntagarna vid upphandling
2015-02-06IpH210268Ip 2014/15:268Skogsnäringens roll i klimatomställningen
2015-02-06IpH210266Ip 2014/15:266Ideella sektorns möjlighet att verka i Sverige
2015-02-06IpH210265Ip 2014/15:265Elområdesindelningen och dess negativa effekter för Sydsverige
2015-02-06IpH210264Ip 2014/15:264Skogsnäringens konkurrenskraft
2015-02-06IpH210263Ip 2014/15:263Vargpolitiken
2015-02-06FrH211206Fr 2014/15:206Stöd till kurderna i kampen mot daesh
2015-02-06FrH211205Fr 2014/15:205Regeringens arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning i arbetslivet
2015-02-06FrH211204Fr 2014/15:204Effektivare transporter
2015-02-06FrH211203Fr 2014/15:203Turkiets gräns mot daesh
2015-02-06FrH211202Fr 2014/15:202Ekologiskt jordbruk
2015-02-06FrH211199Fr 2014/15:199Regeringens politik för ett starkare civilsamhälle
2015-02-05IpH210270Ip 2014/15:270Rekrytering av deltidsbrandmän
2015-02-05IpH210269Ip 2014/15:269Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet
2015-02-05IpH210267Ip 2014/15:267Psykisk ohälsa och sjukskrivningar
2015-02-05IpH210262Ip 2014/15:262Trängselskatt
2015-02-05IpH210261Ip 2014/15:261Förbifart Stockholms planläggning av tunnlar
2015-02-05IpH210260Ip 2014/15:260HVB-hem och mobiltelefoner
2015-02-05IpH210259Ip 2014/15:259Höga andrahandshyror
2015-02-05IpH210258Ip 2014/15:258Krav på diagnos för att få stöd
2015-02-05IpH210257Ip 2014/15:257Norra stambanan
2015-02-05IpH210256Ip 2014/15:256FXM och ett transparent svenskt exportfrämjande
2015-02-05IpH210255Ip 2014/15:255MSB:s utbildningsverksamhet
2015-02-05IpH210254Ip 2014/15:254Vattendirektivets effekter för svenskt lantbruk
2015-02-05IpH210253Ip 2014/15:253Unga lagöverträdare
2015-02-05IpH210252Ip 2014/15:252Försvaret och höjda arbetsgivaravgifter för unga
2015-02-05FrH211201Fr 2014/15:201Åtgärder för att minska överdödlighet vid kronisk psykisk sjukdom
2015-02-05FrH211200Fr 2014/15:200Upphandling i samband med Ostlänken
2015-02-05FrH211198Fr 2014/15:198Evenemangslista
2015-02-05FrH211196Fr 2014/15:196Förändrad arrendelagstiftning
2015-02-05DirH3B112Dir 2015:12Tilläggsdirektiv till Skogsbrandutredningen (Fö 2014:02)
2015-02-05DirH3B111Dir 2015:11Tilläggsdirektiv till Bostadsplaneringskommittén (N S 2013:12)
2015-02-05DirH3B110Dir 2015:10Utveckling av innovations- och entreprenörskapsklimatet
2015-02-04SoUH3B36SoU 2015:6Mer gemensamma tobaksregler, Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet
2015-02-04PropH20351Prop 2014/15:51EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder
2015-02-04IpH210251Ip 2014/15:251Efterlevnad av svaveldirektivet
2015-02-04IpH210250Ip 2014/15:250Kortare handläggningstider för vapenlicens
2015-02-04IpH210249Ip 2014/15:249Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
2015-02-04IpH210248Ip 2014/15:248Regler kring gränsöverskridande skoterkörning
2015-02-04FrH211197Fr 2014/15:197Klimatmål
2015-02-04FrH211195Fr 2014/15:195Reform av namnlagen
2015-02-04FrH211194Fr 2014/15:194Infrastrukturavgifter
2015-02-04FrH211193Fr 2014/15:193Cykelutredningen
2015-02-03PropH20357Prop 2014/15:57Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet
2015-02-03PropH20356Prop 2014/15:56Redovisning av elnätsverksamhet
2015-02-03IpH210247Ip 2014/15:247Rättsosäkert läge för bönderna
2015-02-03FrH211190Fr 2014/15:190Korrekt statistik över gränspendlare
2015-02-03FrH211189Fr 2014/15:189Nystartsjobb
2015-02-02FrH211192Fr 2014/15:192Rättsväsendets prioritering av arbetet mot brott som begås av djurrättsaktivister
2015-02-02FrH211191Fr 2014/15:191Skyddet för djurnäringarna
2015-02-02FrH211188Fr 2014/15:188Griskastrering
2015-02-02FrH211187Fr 2014/15:187Trafikverkets planerade banunderhåll
2015-01-30IpH210245Ip 2014/15:245Statliga jobb som försvinner från landsbygden
2015-01-30IpH210244Ip 2014/15:244Utbildningsministerns möte med utbildningsföretagen
2015-01-30IpH210243Ip 2014/15:243Otillåtna bosättningar
2015-01-30IpH210242Ip 2014/15:242Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande
2015-01-30IpH210241Ip 2014/15:241Djuromsorgsprogrammet för grisar
2015-01-30IpH210240Ip 2014/15:240Förändrade förutsättningar för skogsbrandsutredningen
2015-01-29SoUH3B32SoU 2015:2Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR, del 1+2, del 1
2015-01-29SoUH3B32d2SoU 2015:2Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR, del 1+2, del 2
2015-01-29IpH210246Ip 2014/15:246Olika uppfattningar i regeringen om tillståndet i svensk ekonomi
2015-01-29IpH210237Ip 2014/15:237Framtidens livsmedelsförsörjning
2015-01-29IpH210236Ip 2014/15:236Anställningar med statligt stöd
2015-01-29IpH210235Ip 2014/15:235Möjlighet för tyngre och längre fordon att färdas på det svenska vägnätet
2015-01-29FrH211186Fr 2014/15:186Det personliga hälsokontot Hälsa för mig
2015-01-29FrH211185Fr 2014/15:185Rättstrygghet vid vård av personer med missbruksproblem
2015-01-29FrH211184Fr 2014/15:184Elskatt för serverhallar
2015-01-29FrH211183Fr 2014/15:183Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling
2015-01-29FrH211182Fr 2014/15:182Inställda tåg på Norra stambanan
2015-01-29DirH3B19Dir 2015:9Nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige
2015-01-29DirH3B18Dir 2015:8Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet (S 2013:10)
2015-01-29DirH3B17Dir 2015:7Tilläggsdirektiv till Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)
2015-01-29DirH3B16Dir 2015:6Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn (Ju 2014:22)
2015-01-29DirH3B15Dir 2015:5Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottskommitté (Ju 2014:21)
2015-01-28IpH210238Ip 2014/15:238Fikru Maru
2015-01-28IpH210234Ip 2014/15:234Nedmontering av ADSL-bredband
2015-01-28IpH210233Ip 2014/15:233Validering
2015-01-28IpH210227Ip 2014/15:227Kritik mot långa häktningstider och omfattande restriktioner
2015-01-28FrH211181Fr 2014/15:181EU och rysk informationskrigsföring
2015-01-28FrH211180Fr 2014/15:180Rätt till god och näringsrik mat för äldre
2015-01-28FrH211179Fr 2014/15:179Åtgärder mot bankernas övervinster
2015-01-27PropH20353Prop 2014/15:53Redovisning av naturgaslagring i rörledning
2015-01-27PropH20352Prop 2014/15:52Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården
2015-01-27PropH20350Prop 2014/15:50Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga
2015-01-27MotH2023033Mot 2014/15:3033med anledning av prop. 2014/15:40 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle
2015-01-27IpH210239Ip 2014/15:239Livsmedelsstrategin och gårdsförsäljningen av öl och vin
2015-01-27IpH210232Ip 2014/15:232Regeringens åtgärder och jobb i privata sektorn
2015-01-27IpH210231Ip 2014/15:231Regeringens vilja att låna till bidragshöjningar
2015-01-27IpH210230Ip 2014/15:230Traineejobb
2015-01-27IpH210229Ip 2014/15:229Fördelningen av yrkeshögskoleutbildningar
2015-01-27IpH210228Ip 2014/15:228Arbetslöshetsmålet
2015-01-27IpH210226Ip 2014/15:226Konsekvenser av att stoppa utredningen av branden i Västmanland
2015-01-27IpH210225Ip 2014/15:225Utredningen av branden i Västmanland
2015-01-27FrH211178Fr 2014/15:178Misstänkta terrorister som får uppehållstillstånd i Sverige
2015-01-27FrH211177Fr 2014/15:177Åtgärder mot överskuldsättning
2015-01-26IpH210224Ip 2014/15:224Bemanningsföretag
2015-01-26IpH210223Ip 2014/15:223Allmän visstid
2015-01-26IpH210222Ip 2014/15:222Provanställning
2015-01-26IpH210221Ip 2014/15:221Nyanländas sysselsättning inom två år
2015-01-26IpH210220Ip 2014/15:220Samförståndsavtal mellan Sverige och Saudiarabien
2015-01-26FrH211176Fr 2014/15:176Signalspaning
2015-01-26FrH211175Fr 2014/15:175Uppmärksamma Seyfo
2015-01-23PropH20349Prop 2014/15:49Riksrevisionens rapport om valutahanteringen i det internationella utvecklingssamarbetet
2015-01-23IpH210219Ip 2014/15:219Åtgärder för att förebygga och förhindra terrorism
2015-01-22PropH20347Prop 2014/15:47Riksrevisionens rapport om statens dimensionering av lärarutbildningen
2015-01-22IpH210216Ip 2014/15:216Alkobommar vid alla hamnar och gränsstationer
2015-01-22IpH210215Ip 2014/15:215Byggnation i sjönära läge
2015-01-22DirH3B14Dir 2015:4En reviderad insolvensförordning
2015-01-21MotH2023032Mot 2014/15:3032med anledning av prop. 2014/15:44 Möjligheter till fjärrundervisning
2015-01-21MotH2023031Mot 2014/15:3031med anledning av prop. 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång
2015-01-21MotH2023030Mot 2014/15:3030med anledning av prop. 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång
2015-01-21MotH2023029Mot 2014/15:3029med anledning av prop. 2014/15:39 Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige
2015-01-21MotH2023028Mot 2014/15:3028med anledning av prop. 2014/15:32 EU:s gränskodex
2015-01-21MotH2023027Mot 2014/15:3027med anledning av prop. 2014/15:21 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
2015-01-21MotH2023026Mot 2014/15:3026med anledning av prop. 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA
2015-01-21MotH2023025Mot 2014/15:3025med anledning av prop. 2014/15:29 Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
2015-01-21MotH2023024Mot 2014/15:3024med anledning av skr. 2014/15:46 2014 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2015-01-21MotH2023023Mot 2014/15:3023med anledning av prop. 2014/15:37 Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet
2015-01-21MotH2023022Mot 2014/15:3022med anledning av prop. 2014/15:22 Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret
2015-01-21MotH2023021Mot 2014/15:3021med anledning av skr. 2014/15:31 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända
2015-01-21MotH2023020Mot 2014/15:3020med anledning av skr. 2014/15:27 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2015-01-21MotH2023019Mot 2014/15:3019med anledning av prop. 2014/15:37 Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet
2015-01-21MotH2023018Mot 2014/15:3018med anledning av prop. 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång
2015-01-21MotH2023017Mot 2014/15:3017med anledning av skr. 2014/15:27 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2015-01-21MotH2023016Mot 2014/15:3016med anledning av skr. 2014/15:16 Riksrevisionens rapport om granskning av livsmedelskontrollen
2015-01-21IpH210218Ip 2014/15:218Utrikesfödda akademikers etablering inom vård och omsorg
2015-01-21IpH210217Ip 2014/15:217Vattenfalls ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om att bygga nya kärnreaktorer
2015-01-21IpH210214Ip 2014/15:214Det maritima klustret och Landskronahamnens farled
2015-01-21FrH211173Fr 2014/15:173Upphandling av asylboende
2015-01-20FrH211174Fr 2014/15:174Minskat strandskydd
2015-01-20FrH211172Fr 2014/15:172Bedömning av LSS-insatser
2015-01-20FrH211171Fr 2014/15:171Momsregler vid second hand-försäljning
2015-01-20FrH211170Fr 2014/15:170Åtgärder för att återfå god relation med Israel
2015-01-20FrH211169Fr 2014/15:169Finansiering av danskt valfrihetssystem
2015-01-20FrH211168Fr 2014/15:168Utrikesministerns inställda resa till Israel
2015-01-19IpH210212Ip 2014/15:212Medlingsinstitutets nya uppdrag
2015-01-19IpH210211Ip 2014/15:211Butiksrån på små orter
2015-01-19IpH210210Ip 2014/15:210Anställningsformen allmän visstid
2015-01-18IpH210213Ip 2014/15:213Trafikskolor som ej betalar moms eller arbetsgivaravgifter
2015-01-16IpH210209Ip 2014/15:209Vargjakten i Dalarnas län
2015-01-16IpH210208Ip 2014/15:208Förbättrad hyresstatistik
2015-01-16FrH211167Fr 2014/15:167Utbildningsministerns möte med läromedelsföretagen
2015-01-16FrH211166Fr 2014/15:166Förtryck av fackligt aktiva i Iran
2015-01-16FrH211165Fr 2014/15:165Bostadsbristen i våra storstäder
2015-01-15SoUH3B31SoU 2015:1Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
2015-01-15IpH210207Ip 2014/15:207Gårdsförsäljning
2015-01-15FrH211164Fr 2014/15:164Nedsläckning av landsbygden
2015-01-15FrH211163Fr 2014/15:163Trafikpoliser
2015-01-15DirH3B13Dir 2015:3Tilläggsdirektiv till Utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter (Ju 2014:07)
2015-01-15DirH3B12Dir 2015:2Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06)
2015-01-15DirH3B11Dir 2015:1Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11)
2015-01-14FrH211162Fr 2014/15:162Patientsäkerhet och läkemedel
2015-01-14FrH211161Fr 2014/15:161Brutalt rån i Skaraborg
2015-01-13FrH211160Fr 2014/15:160Säkerställande att myndigheten Statens museer för världskultur har sitt säte i Göteborg
2015-01-12PropH20348Prop 2014/15:48Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017
2015-01-12FrH211159Fr 2014/15:159Säkerheten för judar i Sverige
2015-01-12FrH211158Fr 2014/15:158Upphandling av transporter
2015-01-09IpH210206Ip 2014/15:206Att återkalla beslut om statlig samordnare för Bromma flygplats
2015-01-07IpH210205Ip 2014/15:205Bromma flygplats
2015-01-02FrH211157Fr 2014/15:157Handläggningstider för vapenlicens
2015-01-01SoUH2B392SoU 2014:92Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni
2015-01-01SoUH2B391SoU 2014:91Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni
2015-01-01SoUH2B390SoU 2014:90Bisfenol A
2015-01-01SoUH2B389SoU 2014:89Elsäkerhet - en ledningsfråga
2015-01-01SoUH2B388SoU 2014:88Luftförsvarsutredningen 2040
2015-01-01SoUH2B379SoU 2014:79Internationella säkerheter i flygplan m.m. - Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet
2015-01-01SoUH2B375SoU 2014:75Automatiserade beslut
2015-01-01SoUH2B364SoU 2014:64En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga
2015-01-01SoUH2B336SoU 2014:36Frågor om följerätt och om museernas kopiering
2015-01-01SoUH2B328SoU 2014:28Lönsamt arbete - familjeansvarets fördelning och konsekvenser
2015-01-01SoUH2B326SoU 2014:26Tillträde till COTIF 1999
2015-01-01SoUH2B323SoU 2014:23Rätt information på rätt plats i rätt tid
2015-01-01SoUH2B33SoU 2014:3Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga
2014-12-23PropH20338Prop 2014/15:38Infektion med ebolavirus
2014-12-22PropH20346Prop 2014/15:462014 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2014-12-22PropH20340Prop 2014/15:40Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle
2014-12-22IpH210203Ip 2014/15:203Ett tydligare agerande från EU gentemot Kuba
2014-12-22FrH211156Fr 2014/15:156Transpondrar på flygplan
2014-12-22FrH211155Fr 2014/15:155Transpondrar och svenska flygplan
2014-12-22FrH211154Fr 2014/15:154Avveckling av FXM och främjandefrågornas framtid
2014-12-22FrH211153Fr 2014/15:153Villkoren för deltidsanställda inom Försvarsmakten
2014-12-22FrH211152Fr 2014/15:152Trafikledning i norra Sverige
2014-12-22DirH2B1164Dir 2014:164En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten
2014-12-22DirH2B1162Dir 2014:162Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
2014-12-19SoUH2B387SoU 2014:87Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd, - hantering och prissättning
2014-12-19SoUH2B386SoU 2014:86Rättvisans pris
2014-12-19PropH20345Prop 2014/15:45Utbildning för nyanlända elever-mottagande och skolgång
2014-12-19PropH20344Prop 2014/15:44Möjligheter till fjärrundervisning
2014-12-19PropH20343Prop 2014/15:43Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus
2014-12-19PropH20341Prop 2014/15:41Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA
2014-12-19PropH20339Prop 2014/15:39Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige
2014-12-19PropH20334Prop 2014/15:34Riksrevisionens rapport om granskningen av det allmänna pensionssystemet
2014-12-19PropH20333Prop 2014/15:33Riksrevisionens rapport om att gå i pension
2014-12-19PropH20331Prop 2014/15:31Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända
2014-12-19MotH2023015Mot 2014/15:3015med anledning av skr. 2014/15:19 Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens
2014-12-19MotH2023014Mot 2014/15:3014med anledning av prop. 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott
2014-12-19MotH2023013Mot 2014/15:3013med anledning av skr. 2014/15:23 Riksrevisionens rapport om etableringslotsar
2014-12-19IpH210204Ip 2014/15:204SBAB - ägardirektiv för att stötta gles- och landsbygd
2014-12-19IpH210202Ip 2014/15:202Akuta brister i kunskap om geriatrisk klinisk farmakologi
2014-12-19IpH210201Ip 2014/15:201Trafikdatalagring
2014-12-19IpH210200Ip 2014/15:200Genomförande av budgeten för internationell samverkan
2014-12-19IpH210199Ip 2014/15:199Ett paradigmskifte i fiskeripolitiken
2014-12-19IpH210198Ip 2014/15:198Mörkande av underlagsrapporter till Ägarprövningsutredningen
2014-12-19IpH210197Ip 2014/15:197Sveriges företag som väntar på svar när längre och tyngre lastbilar ska bli godkända i Sverige
2014-12-19IpH210196Ip 2014/15:196Frihandelsavtalet mellan EU och USA
2014-12-19IpH210195Ip 2014/15:195Genomförande av budgeten för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2014-12-19IpH210194Ip 2014/15:194Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
2014-12-19FrH211151Fr 2014/15:151Landsbygdsprogrammet och djurvälfärdsersättning
2014-12-19FrH211150Fr 2014/15:150Landsbygdsprogrammet och lokal ledd utveckling
2014-12-19FrH211149Fr 2014/15:149Nationella adoptioner
2014-12-19FrH211148Fr 2014/15:148Landsbygdsprogrammet och miljöersättningar
2014-12-19FrH211147Fr 2014/15:147Stölder från byggarbetsplatser
2014-12-19FrH211146Fr 2014/15:146Vad regeringen gör för att stödja Kristinehamns svåra läge
2014-12-19DirH2B1163Dir 2014:163Tilläggsdirektiv till Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (Ju 2014:05)
2014-12-19DirH2B1161Dir 2014:161Inrättande av Upphandlingsmyndigheten
2014-12-19DirH2B1160Dir 2014:160Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02)
2014-12-18SoUH2B385SoU 2014:85Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter
2014-12-18SoUH2B383SoU 2014:83Sanktionsväxling, - effektivare sanktioner på exportkontrollområdet
2014-12-18PropH20330Prop 2014/15:30Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
2014-12-18PropH20327Prop 2014/15:27Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2014-12-18PropH20324Prop 2014/15:24Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB
2014-12-18IpH210193Ip 2014/15:193Modernare lagstiftning för att kunna lagföra brott på och med hjälp av internet
2014-12-18IpH210192Ip 2014/15:192Nedläggning av AF-kontor samt geografisk begränsning för den statliga banken SBAB
2014-12-18IpH210191Ip 2014/15:191Krafttag mot bostadsinbrotten
2014-12-18IpH210190Ip 2014/15:190Lokal polisverksamhet
2014-12-18IpH210189Ip 2014/15:189Skärpta påföljder mot bostadsinbrott
2014-12-18IpH210188Ip 2014/15:188Nya riktvärden för buller för att möjliggöra fler små bostäder
2014-12-18IpH210187Ip 2014/15:187Genomförande av ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga
2014-12-18IpH210186Ip 2014/15:186Stärkt förmåga att arbeta mot it-relaterade brott
2014-12-18FrH211145Fr 2014/15:145Hungerstrejker i iranska fängelser
2014-12-18FrH211144Fr 2014/15:144Diplomatiskt språkbruk
2014-12-18DirH2B1166Dir 2014:166Tilläggsdirektiv till Klimatfärdplan 2050 (M 2014:03)
2014-12-18DirH2B1165Dir 2014:165Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) - förslag till klimatpolitiskt ramverk
2014-12-18DirH2B1159Dir 2014:159Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
2014-12-18DirH2B1158Dir 2014:158Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av fondregelverket (Fi 2014:15)
2014-12-18DirH2B1157Dir 2014:157Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå
2014-12-18DirH2B1156Dir 2014:156Tilläggsdirektiv till Havsgränsutredningen (UD 2011:01)
2014-12-18DirH2B1155Dir 2014:155Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
2014-12-17PropH20337Prop 2014/15:37Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet
2014-12-17PropH20336Prop 2014/15:36Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2013
2014-12-17IpH210185Ip 2014/15:185Våldtäkt som grovt våldsbrott
2014-12-17FrH211141Fr 2014/15:141Second hand-butiker
2014-12-17FrH211140Fr 2014/15:140Trängselskatten i Backa
2014-12-16SoUH2B382SoU 2014:82Nya bestämmelser om säkerhetsutredning av olyckor
2014-12-16PropH20332Prop 2014/15:32EU:s gränskodex
2014-12-16MotH2023012Mot 2014/15:3012med anledning av skrivelse 2014/15:28 Återkallelse av proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården
2014-12-16FrH211143Fr 2014/15:143Fungerande bredband och mobiltäckning i glest befolkade områden
2014-12-16FrH211142Fr 2014/15:142Tidningen OmVärlden
2014-12-16FrH211139Fr 2014/15:139Provborrning utanför Västsahara
2014-12-16FrH211138Fr 2014/15:138Situationen i Tabit och Darfur
2014-12-15IpH210184Ip 2014/15:184Effekterna av en frysning av Förbifart Stockholm
2014-12-12IpH210183Ip 2014/15:183Tvärvillkoren
2014-12-12IpH210182Ip 2014/15:182Åtgärder mot avancerad skatteplanering
2014-12-12FrH211136Fr 2014/15:136Polisens register
2014-12-12FrH211135Fr 2014/15:135Utsläpp i Östersjön
2014-12-11PropH20335Prop 2014/15:35Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet
2014-12-11PropH20322Prop 2014/15:22Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret
2014-12-11FrH211134Fr 2014/15:134SBAB:s verksamhet utanför de större orterna
2014-12-11FrH211133Fr 2014/15:133Åtgärder mot införsel av cannabisfrön
2014-12-11FrH211132Fr 2014/15:132Kvinnors rätt till abort
2014-12-11FrH211131Fr 2014/15:131Politiskt attentat riktat mot aborträttsfestival
2014-12-11FrH211130Fr 2014/15:130Kostnader för återaktiverad pliktlagstiftning
2014-12-11FrH211129Fr 2014/15:129Marinens musikkår
2014-12-11DirH2B1154Dir 2014:154Tilläggsdirektiv till Överprövningsutredningen (S 2013:15)
2014-12-11DirH2B1153Dir 2014:153Tilläggsdirektiv till Utredningen om avveckling av vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m. (S 2013:16)
2014-12-10PropH20329Prop 2014/15:29Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
2014-12-10PropH20316Prop 2014/15:16Riksrevisionens rapport om granskning av livsmedelskontrollen
2014-12-10FrH211128Fr 2014/15:128Krafttag mot jihadister
2014-12-10FrH211127Fr 2014/15:127Osäkerhet om infrastruktursatsningarna i Blekinge
2014-12-10FrH211126Fr 2014/15:126Förbud mot det hitresta tiggeriet
2014-12-09SoUH2B384d2SoU 2014:84Planera för effekt!, slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät, , del 2
2014-12-09SoUH2B384d3SoU 2014:84Planera för effekt!, slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät, , del 3
2014-12-09SoUH2B384d4SoU 2014:84Planera för effekt!, slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät, , del 4
2014-12-09SoUH2B384SoU 2014:84Planera för effekt!, slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät, , del 1
2014-12-09PropH20321Prop 2014/15:21SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
2014-12-09PropH20320Prop 2014/15:20Informationsutbytesavtal med Uruguay
2014-12-09PropH20318Prop 2014/15:18Informationsutbytesavtal med Dominica
2014-12-09IpH210181Ip 2014/15:181Utrikesministerns vägran att erkänna pågående folkmord
2014-12-09FrH211125Fr 2014/15:125Momsplikt för ideell sektor
2014-12-09FrH211124Fr 2014/15:124Betaltjänster för alla i hela landet
2014-12-09FrH211123Fr 2014/15:123Skärpt straff för inbrott
2014-12-09FrH211122Fr 2014/15:122Förbifart Söderköping
2014-12-08PropH20328Prop 2014/15:28Återkallelse av proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården
2014-12-05IpH210180Ip 2014/15:180Svenskar som reser för att strida i oroshärdar och för terroriststämplade organisationer
2014-12-05IpH210179Ip 2014/15:179Vetenskapliga rekommendationer avseende GMO
2014-12-05IpH210178Ip 2014/15:178Beslut om Förbifart Stockholm
2014-12-05FrH211121Fr 2014/15:121Ingripanden mot utländsk ubåt inom svenskt inre vatten
2014-12-04IpH210176Ip 2014/15:176Alkoholsmuggling
2014-12-04IpH210175Ip 2014/15:175Strandskydd
2014-12-04FrH211137Fr 2014/15:137Internationella avtal
2014-12-03PropH20326Prop 2014/15:26Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott
2014-12-03PropH20325Prop 2014/15:25Tydligare reaktioner på ungas brottslighet
2014-12-03PropH20323Prop 2014/15:23Riksrevisionens rapport om etableringslotsar
2014-12-03PropH20319Prop 2014/15:19Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens
2014-12-03IpH210177Ip 2014/15:177Industrins konkurrenskraft
2014-12-03IpH210174Ip 2014/15:174Panzisjukhuset
2014-12-02SoUH2B381SoU 2014:81Yrke, karriär och lön -kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden
2014-12-02SoUH2B380SoU 2014:80Ökad medvetenhet men långsam förändring - om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv
2014-12-02IpH210173Ip 2014/15:173Sysselsättning och tillväxt
2014-12-02IpH210172Ip 2014/15:172FN-kritik mot långa häktningstider och omfattande restriktioner
2014-12-02IpH210171Ip 2014/15:171Sveriges motståndskraft mot ryska hot om användning av kärnvapen
2014-12-02IpH210170Ip 2014/15:170Europa i förkrigstillstånd
2014-12-02FrH211120Fr 2014/15:120Privatpersoner med falska polisbilar
2014-12-02FrH211119Fr 2014/15:119Uppehållstillstånd för libanesiska medborgare i Sverige
2014-12-02FrH211118Fr 2014/15:118Väg 225 i Stockholms län
2014-12-02FrH211117Fr 2014/15:117Gatukostnader
2014-12-01SoUH2B378SoU 2014:78Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård
2014-12-01SoUH2B377SoU 2014:77Från analog till digital marksänd radio
2014-12-01IpH210169Ip 2014/15:169Vetenskapliga rekommendationer som grund för ställningstaganden
2014-12-01IpH210168Ip 2014/15:168Marinens musikkår
2014-12-01FrH211116Fr 2014/15:116Kvinnors ställning i det iranska rättssystemet
2014-12-01FrH211115Fr 2014/15:115Situationen inom LVM- och LVU-hemmen
2014-11-28SoUH2B376SoU 2014:76Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen
2014-11-28SoUH2B361d2SoU 2014:61Livsmedelstillsynen
2014-11-28SoUH2B361SoU 2014:61Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet
2014-11-28FrH211113Fr 2014/15:113Bygdeavgiftens framtid
2014-11-27IpH210166Ip 2014/15:166Godstrafikens påverkan på Ystad
2014-11-27FrH211114Fr 2014/15:114Drogen spice
2014-11-27FrH211112Fr 2014/15:112Utveckling av biodrivmedlets konkurrenskraft
2014-11-27DirH2B1152Dir 2014:152Tilläggsdirektiv till NISU 2014 (Fö 2013:04)
2014-11-27DirH2B1151Dir 2014:151Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet (Ku 2010:04)
2014-11-27DirH2B1150Dir 2014:150Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04)
2014-11-27DirH2B1149Dir 2014:149Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)
2014-11-27DirH2B1148Dir 2014:148Tilläggsdirektiv till Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX (UD 2012:01)
2014-11-26IpH210167Ip 2014/15:167Vårdval
2014-11-26IpH210165Ip 2014/15:165Regeringens prioriteringar för idrotten
2014-11-26IpH210164Ip 2014/15:164Reformering av Arbetsförmedlingen
2014-11-26IpH210163Ip 2014/15:163MU-avtalet
2014-11-26IpH210162Ip 2014/15:162Statligt huvudansvar för skolan
2014-11-26IpH210161Ip 2014/15:161Insatser för att minska risken för fallolyckor bland äldre
2014-11-26FrH211111Fr 2014/15:111Förutsättningarna för Örestat
2014-11-26FrH211110Fr 2014/15:110Oproportionerligt mottagande av migranter
2014-11-26FrH211109Fr 2014/15:109Skatteverkets kostnadsavdrag för musiker och sångare
2014-11-26FrH211108Fr 2014/15:108Utlämnande av personuppgifter till företag utanför Sverige
2014-11-26FrH211107Fr 2014/15:107Hjärtstartare på allmän plats
2014-11-25PropH20317Prop 2014/15:17Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör
2014-11-25MotH2023011Mot 2014/15:3011Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd
2014-11-25IpH210160Ip 2014/15:160Poliser nära medborgarna
2014-11-25IpH210159Ip 2014/15:159Unga lagöverträdare
2014-11-25FrH211106Fr 2014/15:106Nordiskt samarbete i kampen mot alkoholsmuggling
2014-11-25FrH211105Fr 2014/15:105Minskade satsningar på freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
2014-11-24IpH210158Ip 2014/15:158Omställning av fordonsflottan
2014-11-24IpH210157Ip 2014/15:157Nedläggning av Miljömålsberedningen
2014-11-24FrH211104Fr 2014/15:104EU och svensk tryck- och yttrandefrihet
2014-11-24FrH211103Fr 2014/15:103Stöd till civilsamhällesorganisationer i Egypten
2014-11-24FrH211102Fr 2014/15:102Lokalanställda som bistår den svenska styrkan i Mali
2014-11-24FrH211101Fr 2014/15:101Interna påslag på av FMV till Försvarsmakten levererade tjänster
2014-11-24FrH211100Fr 2014/15:100Ridsport och golf, friskvård lika för alla
2014-11-24FrH21199Fr 2014/15:99Regeringens otydlighet i biståndsbudgeten
2014-11-21SoUH2B374SoU 2014:74Jämställdhet i socialförsäkringen?
2014-11-21MotH2023010Mot 2014/15:3010med anledning av prop. 2014/15:5 Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats
2014-11-21MotH2023009Mot 2014/15:3009med anledning av prop. 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården
2014-11-21IpH210156Ip 2014/15:156Färre djurförsök och 3R-center
2014-11-21IpH210155Ip 2014/15:155Rättssäkra prövningar för uppehållstillstånd
2014-11-21FrH21198Fr 2014/15:98Svenska programdokument för jordbruksstöd
2014-11-21FrH21197Fr 2014/15:97Skärpt lagstiftning mot grooming
2014-11-21FrH21196Fr 2014/15:96Stöd till barn med särskilda behov i skolan
2014-11-20MotH2023008Mot 2014/15:3008med anledning av prop. 2014/15:13 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan
2014-11-20MotH2023007Mot 2014/15:3007med anledning av skr. 2014/15:12 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel
2014-11-20MotH2023006Mot 2014/15:3006med anledning av prop. 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården.
2014-11-20MotH2023005Mot 2014/15:3005med anledning av prop. 2014/15:13 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan
2014-11-20IpH210154Ip 2014/15:154Avskaffande av fritidspeng
2014-11-20IpH210153Ip 2014/15:153Amorteringskrav på bostadslån
2014-11-20IpH210152Ip 2014/15:152Begreppet beräkningsteknisk överföring till hushållen
2014-11-20IpH210151Ip 2014/15:151Överskottsmålet
2014-11-20IpH210150Ip 2014/15:150Regeringens och kommissionens ekonomiska prognoser
2014-11-20IpH210149Ip 2014/15:149Miljösatsningar på vägtrafiken
2014-11-20IpH210148Ip 2014/15:148Reglering av stöd för energieffektiviseringar
2014-11-20IpH210147Ip 2014/15:147Kommunala särkrav vid byggnation
2014-11-20FrH21195Fr 2014/15:95Prioriteringar i svensk energipolitik
2014-11-20FrH21194Fr 2014/15:94Norsk avbeställning av haubits Archer
2014-11-20FrH21193Fr 2014/15:93Fredsförhandlingarna i Colombia
2014-11-20FrH21190Fr 2014/15:90Fortsatt utbyggnad av E20
2014-11-20FrH21189Fr 2014/15:89En svensk livsmedelsstrategi brådskar
2014-11-20FrH21188Fr 2014/15:88Företagares villkor
2014-11-20DirH2B1147Dir 2014:147Tilläggsdirektiv till informationshanteringsutredningen (Ju 2011:11)
2014-11-19IpH210146Ip 2014/15:146Kvinnliga vårdföretagare
2014-11-19IpH210145Ip 2014/15:145Effekterna av ändrad inriktning för Fouriertransform AB
2014-11-19IpH210144Ip 2014/15:144Åtgärder mot ny narkotika och nya droger
2014-11-19IpH210143Ip 2014/15:143IS grymheter mot kvinnor och barn
2014-11-19IpH210142Ip 2014/15:142Försämringar i tågtrafiken mellan Sandviken och Stockholm
2014-11-19FrH21192Fr 2014/15:92Åtal mot svenskar som stridit för terroristorganisationer i Syrien och Irak
2014-11-19FrH21191Fr 2014/15:91Göteborgare som strider för terroristorganisationer i Syrien och Irak
2014-11-19FrH21187Fr 2014/15:87Utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden
2014-11-19FrH21186Fr 2014/15:86Ökat samhällsansvar för Apoteket AB
2014-11-19FrH21185Fr 2014/15:85Läxhjälp
2014-11-19FrH21184Fr 2014/15:84Skolk i terminsbetyg
2014-11-19FrH21183Fr 2014/15:83Avancerad sjukvård för svenska soldater i Mali
2014-11-19FrH21182Fr 2014/15:82Fler trafikpoliser mot den olagliga yrkestrafiken
2014-11-19FrH21181Fr 2014/15:81Buller och byggande
2014-11-18IpH210141Ip 2014/15:141Förbifart Stockholm
2014-11-18IpH210140Ip 2014/15:140Polisens verkställande av avvisningsbeslut
2014-11-18IpH210139Ip 2014/15:139Språkanalyser vid asylprövning
2014-11-18FrH21180Fr 2014/15:80ILO:s kärnkonventioner och TTIP
2014-11-18FrH21179Fr 2014/15:79Björnjakten i Gävleborg
2014-11-18FrH21178Fr 2014/15:78Migrationsverkets mottagningssystem
2014-11-18FrH21177Fr 2014/15:77Högre utbildning och forskning
2014-11-17IpH210138Ip 2014/15:138Skolinspektionens årsrapport
2014-11-17IpH210137Ip 2014/15:137Tioårig grundskola
2014-11-17FrH21176Fr 2014/15:76Svensk statsmakts beställning av utveckling och serieleverans av JAS 39E
2014-11-14SoUH2B373SoU 2014:73Försvarsmakten i samhället, - en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret
2014-11-14IpH210134Ip 2014/15:134Ansvaret för friluftsfrågor
2014-11-14IpH210133Ip 2014/15:133Biståndspengar för asylmottagande
2014-11-14IpH210132Ip 2014/15:132Landsbygdens konkurrensförutsättningar
2014-11-14IpH210131Ip 2014/15:131EU:s klimatmål inför de internationella klimatförhandlingarna
2014-11-14IpH210130Ip 2014/15:130Ny statlig upphandlingsmyndighet
2014-11-14FrH21175Fr 2014/15:75Centralisering av tågledningscentraler
2014-11-13IpH210136Ip 2014/15:136Säkrad finansiering av framtidens välfärd
2014-11-13IpH210128Ip 2014/15:128Nationell strategi för tillväxt och grundläggande service i hela landet
2014-11-13IpH210127Ip 2014/15:127Polisens arbetsmetoder vid våldtäktsutredningar
2014-11-13IpH210126Ip 2014/15:126Statens stöd till trossamfund
2014-11-13IpH210124Ip 2014/15:124Vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv
2014-11-13IpH210123Ip 2014/15:123Klimatpolitiken inför toppmötet i Lima
2014-11-13IpH210122Ip 2014/15:122Lex Laval
2014-11-13IpH210121Ip 2014/15:121Turordningsregler i LAS
2014-11-13FrH21174Fr 2014/15:74Hot mot närbutiker och servicehandeln
2014-11-13FrH21173Fr 2014/15:73Insatser mot penningtvätt
2014-11-13FrH21172Fr 2014/15:72Missvisande statistik om arbetsplatsolyckor
2014-11-13FrH21171Fr 2014/15:71Resursskolornas framtid
2014-11-13FrH21170Fr 2014/15:70Strategi för medial närvaro i hela landet
2014-11-13DirH2B1146Dir 2014:146Tilläggsdirektiv till Utredningen om främjandeförbudet i lotterilagen (Fi 2014:01)
2014-11-13DirH2B1145Dir 2014:145Tilläggsdirektiv till Pensionärskommittén (S 1991:08)
2014-11-13DirH2B1144Dir 2014:144Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottsutredning (Ju 2014:21)
2014-11-13DirH2B1143Dir 2014:143Tilläggsdirektiv till Utredningen om ekonomiska styrmedel för kemikalier (Fi 2013:08)
2014-11-12IpH210135Ip 2014/15:135Vägslitageavgiften
2014-11-12IpH210129Ip 2014/15:129Oberoende observatörer vid tvångsavvisningar
2014-11-12IpH210125Ip 2014/15:125Förgröningen
2014-11-12IpH210120Ip 2014/15:120Fri entré på statliga museer
2014-11-12FrH21169Fr 2014/15:69Att uppmärksamma kommunismens offer
2014-11-12FrH21168Fr 2014/15:68Demokrati som utvecklingsmål efter 2015
2014-11-12FrH21167Fr 2014/15:67Stöd till kvinnorättsaktivisters kamp för fri abort i EU
2014-11-12FrH21166Fr 2014/15:66Ungerns internetskatt
2014-11-12FrH21165Fr 2014/15:65Ökad repression mot det civila samhället i Egypten
2014-11-12FrH21164Fr 2014/15:64Stöd till ryska demokratikämpar
2014-11-12FrH21163Fr 2014/15:63Utvidgade EU-sanktioner gentemot Ryssland
2014-11-12FrH21162Fr 2014/15:62EU:s politik gentemot Vitryssland/Belarus
2014-11-12FrH21161Fr 2014/15:61Framtiden för biståndet till Burkina Faso
2014-11-12FrH21160Fr 2014/15:60Bistånd till Somaliland
2014-11-12FrH21159Fr 2014/15:59Fler kvinnor på maktpositioner i global politik
2014-11-12FrH21158Fr 2014/15:58Sveriges arbete i FN för hbtq-personers rättigheter
2014-11-11MotH2023004Mot 2014/15:3004Ökade befogenheter för rättsväsendet
2014-11-11MotH2023003Mot 2014/15:3003Budgetpropositionen för 2015
2014-11-11MotH2023002Mot 2014/15:3002Ett starkare Sverige
2014-11-11MotH2023001Mot 2014/15:3001Insatser för ökad fornminnesvård och förbättrad tillgänglighet till kulturarvet
2014-11-11MotH2023000Mot 2014/15:3000Utgiftsområde 8 Migration
2014-11-11IpH210119Ip 2014/15:119Hot mot småskalig vattenkraft
2014-11-11IpH210117Ip 2014/15:117Utvisningar av asylsökande assyrier och yezidier till Irak
2014-11-11IpH210116Ip 2014/15:116Hot från vägslitageavgift mot den förnybara energin
2014-11-11IpH210115Ip 2014/15:115Vattenfall i fritt fall
2014-11-11IpH210114Ip 2014/15:114Avskaffandet av anslaget till finansmarknadsforskning
2014-11-11IpH210113Ip 2014/15:113Personlig assistans
2014-11-11FrH21156Fr 2014/15:56Polisens arbete med att få bort den olagliga yrkestrafiken från våra vägar
2014-11-11FrH21155Fr 2014/15:55En fungerande och effektiv broöppning för den nya Göta älv-bron
2014-11-11FrH21154Fr 2014/15:54Höjden på den nya Göta älv-bron
2014-11-11FrH21152Fr 2014/15:52Tågförbindelse Sandviken-Stockholm
2014-11-10MotH2022999Mot 2014/15:2999Skolavslutningar i kyrkan
2014-11-10MotH2022998Mot 2014/15:2998Kustbevakningens uppdrag
2014-11-10MotH2022997Mot 2014/15:2997Granskning av de konfessionella friskolorna
2014-11-10MotH2022996Mot 2014/15:2996Åtgärder mot terrorism och våldsbejakande extremism
2014-11-10MotH2022995Mot 2014/15:2995Utgiftsområde 7 – Internationellt bistånd
2014-11-10MotH2022994Mot 2014/15:2994Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2014-11-10MotH2022993Mot 2014/15:2993Frihet och utveckling i världen
2014-11-10MotH2022992Mot 2014/15:2992Fortsatt stärkt stöd till anhörigvårdare
2014-11-10MotH2022991Mot 2014/15:2991LSS - en lag att vårda
2014-11-10MotH2022990Mot 2014/15:2990Medicinsk etik
2014-11-10MotH2022989Mot 2014/15:2989Bekräftelse av faderskap
2014-11-10MotH2022988Mot 2014/15:2988Anhöriginvandring
2014-11-10MotH2022987Mot 2014/15:2987Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2014-11-10MotH2022986Mot 2014/15:2986Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2014-11-10MotH2022985Mot 2014/15:2985Åtgärder mot överskuldsättning
2014-11-10MotH2022984Mot 2014/15:2984Åtgärder på familjerättens område
2014-11-10MotH2022983Mot 2014/15:2983Utgiftsområde 24 Näringsliv
2014-11-10MotH2022982Mot 2014/15:2982Utgiftsområde 21 Energi
2014-11-10MotH2022981Mot 2014/15:2981Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2014-11-10MotH2022980Mot 2014/15:2980Kemikalier
2014-11-10MotH2022979Mot 2014/15:2979Naturvård
2014-11-10MotH2022978Mot 2014/15:2978Hållbar konsumtion
2014-11-10MotH2022977Mot 2014/15:2977Jakt och viltvård
2014-11-10MotH2022976Mot 2014/15:2976Bra mat och stärkt konkurrenskraft
2014-11-10MotH2022975Mot 2014/15:2975Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2014-11-10MotH2022974Mot 2014/15:2974Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2014-11-10MotH2022973Mot 2014/15:2973Stoppa våldet i nära relationer
2014-11-10MotH2022972Mot 2014/15:2972Mobilisering mot grov organiserad brottslighet
2014-11-10MotH2022971Mot 2014/15:2971Tidiga insatser för unga lagöverträdare
2014-11-10MotH2022970Mot 2014/15:2970Tydligare reaktioner mot brott
2014-11-10MotH2022969Mot 2014/15:2969Internet som en arena för brott
2014-11-10MotH2022968Mot 2014/15:2968Åtgärder för begränsning av smittspridning av ebola
2014-11-10MotH2022967Mot 2014/15:2967Regionalisering av statens fastighetsbestånd
2014-11-10MotH2022966Mot 2014/15:2966Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2014-11-10MotH2022965Mot 2014/15:2965Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning
2014-11-10MotH2022964Mot 2014/15:2964Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2014-11-10MotH2022963Mot 2014/15:2963Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2014-11-10MotH2022962Mot 2014/15:2962Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2014-11-10MotH2022961Mot 2014/15:2961Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2014-11-10MotH2022960Mot 2014/15:2960Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2014-11-10MotH2022959Mot 2014/15:2959Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2014-11-10MotH2022958Mot 2014/15:2958Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2014-11-10MotH2022957Mot 2014/15:2957Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2014-11-10MotH2022956Mot 2014/15:2956Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
2014-11-10MotH2022955Mot 2014/15:2955Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2014-11-10MotH2022954Mot 2014/15:2954Utgiftsområde 15 Studiestöd
2014-11-10MotH2022953Mot 2014/15:2953Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2014-11-10MotH2022952Mot 2014/15:2952Preskriptionsavbrott
2014-11-10MotH2022951Mot 2014/15:2951Ägarlägenheter i befintliga hyreshus
2014-11-10MotH2022950Mot 2014/15:2950Förbud mot finansiering av friskolor för aktörer utanför Norden
2014-11-10MotH2022949Mot 2014/15:2949Könsstympning
2014-11-10MotH2022948Mot 2014/15:2948Effektivisera befintlig vattenkraftverk
2014-11-10MotH2022947Mot 2014/15:2947Hedersorden
2014-11-10MotH2022946Mot 2014/15:2946Tillåta vapen i andras vapenskåp
2014-11-10MotH2022945Mot 2014/15:2945Förbud mot delfinarier
2014-11-10MotH2022944Mot 2014/15:2944Forskning och högre utbildning
2014-11-10MotH2022943Mot 2014/15:2943Friskolor och friskoleetableringar
2014-11-10MotH2022942Mot 2014/15:2942Psykiatri
2014-11-10MotH2022941Mot 2014/15:2941Reflexer på hästar
2014-11-10MotH2022940Mot 2014/15:2940Registrering av testamenten
2014-11-10MotH2022939Mot 2014/15:2939Ändringar i Lgr 11
2014-11-10MotH2022938Mot 2014/15:2938Resursfördelning
2014-11-10MotH2022937Mot 2014/15:2937Ändringar i Lpfö 98 (reviderad 2010)
2014-11-10MotH2022936Mot 2014/15:2936De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien
2014-11-10MotH2022935Mot 2014/15:2935Bättre villkor för svensk film
2014-11-10MotH2022934Mot 2014/15:2934Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
2014-11-10MotH2022933Mot 2014/15:2933Nationellt lånekortssystem
2014-11-10MotH2022932Mot 2014/15:2932Nordens hus i Sverige
2014-11-10MotH2022931Mot 2014/15:2931Kvalitetsmärkning av svenska livsmedel
2014-11-10MotH2022930Mot 2014/15:2930Placerade barns rätt till skolgång
2014-11-10MotH2022929Mot 2014/15:2929Underlättande för myndigheter att göra uppgörelser
2014-11-10MotH2022928Mot 2014/15:2928Möjlighet att göra bankkontonummer flyttbara
2014-11-10MotH2022927Mot 2014/15:2927Skärpta regler för svensk minknäring
2014-11-10MotH2022926Mot 2014/15:2926Skärpta straff för djurplågeri
2014-11-10MotH2022925Mot 2014/15:2925Jämställdhet
2014-11-10MotH2022924Mot 2014/15:2924Myanmar (Burma)
2014-11-10MotH2022923Mot 2014/15:2923Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
2014-11-10MotH2022922Mot 2014/15:2922Registerkontroll vid arbete med barn
2014-11-10MotH2022921Mot 2014/15:2921Bostadspolitik
2014-11-10MotH2022920Mot 2014/15:2920Telefonförsäljning och ångerrätt
2014-11-10MotH2022919Mot 2014/15:2919Epilepsi
2014-11-10MotH2022918Mot 2014/15:2918Åldersgränssystemet
2014-11-10MotH2022917Mot 2014/15:2917Avskaffa tvåårsomprövningen av assistansersättning enligt LSS
2014-11-10MotH2022916Mot 2014/15:2916Utred momsen på djursjukhus
2014-11-10MotH2022915Mot 2014/15:2915Orden för vetenskap och kultur
2014-11-10MotH2022914Mot 2014/15:2914Alternativ till höghastighetståg
2014-11-10MotH2022913Mot 2014/15:2913Skatteavdrag för bilar som körs lite
2014-11-10MotH2022912Mot 2014/15:2912Uppmärksammande av reformationsåret 2017
2014-11-10MotH2022911Mot 2014/15:2911Medborgarskapets betydelse
2014-11-10MotH2022910Mot 2014/15:2910Skärpt kontroll inom ramen för arbetskraftsinvandringen
2014-11-10MotH2022909Mot 2014/15:2909Kungens roll vid val av statsminister
2014-11-10MotH2022908Mot 2014/15:2908Polisiär trygghet
2014-11-10MotH2022907Mot 2014/15:2907Närproducerat proteinfoder
2014-11-10MotH2022906Mot 2014/15:2906Åtgärder inom rättspsyk
2014-11-10MotH2022904Mot 2014/15:2904Förbättrat omhändertagande av fornfynd
2014-11-10MotH2022903Mot 2014/15:2903Folkbildningsfrågor
2014-11-10MotH2022902Mot 2014/15:2902Ett kyrkohistoriskt museum
2014-11-10MotH2022901Mot 2014/15:2901Nationellt samiskt forskningscentrum
2014-11-10MotH2022900Mot 2014/15:2900Införandet av en svensk kulturkanon
2014-11-10MotH2022899Mot 2014/15:2899Skärpning av språklagen
2014-11-10MotH2022898Mot 2014/15:2898Ett svenskt kulturarvsår 2016
2014-11-10MotH2022897Mot 2014/15:2897Bevarande av de svenska minoriteternas språk och folkminnen
2014-11-10MotH2022896Mot 2014/15:2896Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2014-11-10MotH2022895Mot 2014/15:2895Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2014-11-10MotH2022894Mot 2014/15:2894Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2014-11-10MotH2022893Mot 2014/15:2893Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård
2014-11-10MotH2022892Mot 2014/15:2892Utgiftsområde 21 Energi
2014-11-10MotH2022891Mot 2014/15:2891Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2014-11-10MotH2022890Mot 2014/15:2890Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2014-11-10MotH2022889Mot 2014/15:2889Utgiftsområde 24 Näringsliv
2014-11-10MotH2022888Mot 2014/15:2888Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2014-11-10MotH2022887Mot 2014/15:2887Krav på kompetens för att primärt få rätt att hantera psykiatriska problem
2014-11-10MotH2022886Mot 2014/15:2886Forsknings- och utbildningsstöd i geriatrisk farmakologi
2014-11-10MotH2022885Mot 2014/15:2885Ändring av det rättsliga skyddet för biotekniska uppfinningar
2014-11-10MotH2022884Mot 2014/15:2884En oberoende instans som objektivt granskar medicinska intyg
2014-11-10MotH2022883Mot 2014/15:2883Regleringsgiljotin
2014-11-10MotH2022882Mot 2014/15:2882Ekonomisk egenmakt
2014-11-10MotH2022881Mot 2014/15:2881Skärpt straff för grovt bidragsbrott
2014-11-10MotH2022880Mot 2014/15:2880Enklare kassahantering i särskilda fall
2014-11-10MotH2022879Mot 2014/15:2879Mer stöd till kommunernas alkoholhandläggare
2014-11-10MotH2022878Mot 2014/15:2878Ingripare och vittnen
2014-11-10MotH2022877Mot 2014/15:2877Avveckling av personvalsspärren
2014-11-10MotH2022876Mot 2014/15:2876Skärpta straff för våldtäkter
2014-11-10MotH2022875Mot 2014/15:2875Avvecklande av villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden
2014-11-10MotH2022874Mot 2014/15:2874Utvecklande av valfriheten och mångfalden i välfärden
2014-11-10MotH2022873Mot 2014/15:2873Skärpta åtgärder för att förhindra skattefinansierat stöd till icke-demokratiska och våldsbejakande organisationer
2014-11-10MotH2022872Mot 2014/15:2872Punktskriftens ställning
2014-11-10MotH2022871Mot 2014/15:2871Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen
2014-11-10MotH2022870Mot 2014/15:2870Amorteringskrav
2014-11-10MotH2022869Mot 2014/15:2869Ändring av diskrimineringslagen
2014-11-10MotH2022868Mot 2014/15:2868Officiell nationalsång
2014-11-10MotH2022867Mot 2014/15:2867Ökad nordisk språkförståelse
2014-11-10MotH2022866Mot 2014/15:2866En ansvarsfull invandringspolitik
2014-11-10MotH2022865Mot 2014/15:2865En bättre och mer rättvis skadeståndsrätt
2014-11-10MotH2022864Mot 2014/15:2864Infrastrukturen i Uppsala län
2014-11-10MotH2022863Mot 2014/15:2863Föräldraförsäkringen och skolplikten
2014-11-10MotH2022862Mot 2014/15:2862Förtidspensionärer som vill börja arbeta
2014-11-10MotH2022861Mot 2014/15:2861En rätts- och patientsäker process för dem som drabbas av nackskador
2014-11-10MotH2022860Mot 2014/15:2860Utbildning i ekonomi och konsumentfrågor
2014-11-10MotH2022859Mot 2014/15:2859Forskningsanslag till Högskolan i Skövde
2014-11-10MotH2022858Mot 2014/15:2858Ett långsiktigt och genusmedvetet förändringsarbete kring maskulinitet och våld behövs
2014-11-10MotH2022857Mot 2014/15:2857Rätten för ofrivilligt barnlösa att få fler behandlingar
2014-11-10MotH2022856Mot 2014/15:2856Rättstillämpningen när det gäller våldtäkt
2014-11-10MotH2022855Mot 2014/15:2855Ett nationellt centrum för barnfrid
2014-11-10MotH2022854Mot 2014/15:2854Heltid som norm och sammanhållen arbetsdag
2014-11-10MotH2022853Mot 2014/15:2853Fler krafttag mot illegal införsel och återförsäljning av tobak
2014-11-10MotH2022852Mot 2014/15:2852Grön omsorg
2014-11-10MotH2022851Mot 2014/15:2851Åkermarken som riksintresse
2014-11-10MotH2022850Mot 2014/15:2850Kulturarvsbrott
2014-11-10MotH2022849Mot 2014/15:2849Kulturpeng
2014-11-10MotH2022848Mot 2014/15:2848Ändring i flerbarnstillägget
2014-11-10MotH2022847Mot 2014/15:2847Gratis graviditetstest på apotek
2014-11-10MotH2022846Mot 2014/15:2846Könsselektiva och andra utsorterande aborter
2014-11-10MotH2022845Mot 2014/15:2845Frivilligt barnbidrag
2014-11-10MotH2022844Mot 2014/15:2844Fackligt skydd
2014-11-10MotH2022843Mot 2014/15:2843Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2014-11-10MotH2022842Mot 2014/15:2842Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2014-11-10MotH2022841Mot 2014/15:2841Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2014-11-10MotH2022840Mot 2014/15:2840Utgiftsområde 15 Studiestöd
2014-11-10MotH2022839Mot 2014/15:2839Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2014-11-10MotH2022838Mot 2014/15:2838Rätt att välja skola - skärpt kvalitetskontroll
2014-11-10MotH2022837Mot 2014/15:2837Lugn och ro i skolan
2014-11-10MotH2022836Mot 2014/15:2836Mer kunskap i skolan
2014-11-10MotH2022835Mot 2014/15:2835Skogen vår gemensamma resurs
2014-11-10MotH2022834Mot 2014/15:2834En effektivare klimatpolitik
2014-11-10MotH2022833Mot 2014/15:2833Fäbodbruket
2014-11-10MotH2022832Mot 2014/15:2832Allemansrätten
2014-11-10MotH2022831Mot 2014/15:2831Livskraftigt jordbruk
2014-11-10MotH2022830Mot 2014/15:2830Skärpta krav för att driva HVB-hem
2014-11-10MotH2022829Mot 2014/15:2829Oberoende organ för bedömning av personskador
2014-11-10MotH2022828Mot 2014/15:2828Ekobrotten - ett hot mot den svenska välfärden
2014-11-10MotH2022827Mot 2014/15:2827Konsumentrådgivning
2014-11-10MotH2022826Mot 2014/15:2826Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom
2014-11-10MotH2022825Mot 2014/15:2825Europabanan - en viktig strategisk satsning
2014-11-10MotH2022824Mot 2014/15:2824Kulturens viktiga roll
2014-11-10MotH2022823Mot 2014/15:2823Yrkeshögskoleutbildning
2014-11-10MotH2022822Mot 2014/15:2822Nollvision mot narkotikarelaterad dödlighet
2014-11-10MotH2022821Mot 2014/15:2821Nationell handlingsplan mot barnfattigdom
2014-11-10MotH2022820Mot 2014/15:2820Ekonomisk jämställdhet
2014-11-10MotH2022819Mot 2014/15:2819Certifiering av familjehemsvård
2014-11-10MotH2022818Mot 2014/15:2818Västsahara
2014-11-10MotH2022817Mot 2014/15:2817Använd AP-fonderna för bostadsbyggande
2014-11-10MotH2022816Mot 2014/15:2816Avveckla systemet med ofrivilliga delade turer
2014-11-10MotH2022815Mot 2014/15:2815Förenklad överföring av pensionsrätter
2014-11-10MotH2022814Mot 2014/15:2814Jämlik föräldraförsäkring
2014-11-10MotH2022813Mot 2014/15:2813Utstationerade företag
2014-11-10MotH2022812Mot 2014/15:2812Arbetsmarknadsåtgärder
2014-11-10MotH2022803Mot 2014/15:2803Utlokalisera statlig verksamhet
2014-11-10MotH2022802Mot 2014/15:2802Jobb i glesbygd skapar framtidstro
2014-11-10MotH2022801Mot 2014/15:2801Utöka registerkontrollen till att omfatta gymnasiet
2014-11-10MotH2022800Mot 2014/15:2800Utbyggnaden av Götalandsbanan
2014-11-10MotH2022799Mot 2014/15:2799E18 Köping-Västjädra
2014-11-10MotH2022798Mot 2014/15:2798Ökad tillgång till skyddade boenden
2014-11-10MotH2022797Mot 2014/15:2797Erkännande av det kurdiska folkets rätt till självbestämmande
2014-11-10MotH2022796Mot 2014/15:2796Mälardalens högskola
2014-11-10MotH2022795Mot 2014/15:2795Rätt till heltidsarbete
2014-11-10MotH2022794Mot 2014/15:2794Möjliggörande för fler att ta körkort
2014-11-10MotH2022793Mot 2014/15:2793En kraftsamling för den psykiska ohälsan och de höga självmordstalen
2014-11-10MotH2022792Mot 2014/15:2792Det finanspolitiska ramverket och hållbar utveckling
2014-11-10MotH2022791Mot 2014/15:2791Äldre hbt-personer
2014-11-10MotH2022790Mot 2014/15:2790Samlat grepp för det lokala brottsförebyggande arbetet
2014-11-10MotH2022789Mot 2014/15:2789Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar
2014-11-10MotH2022788Mot 2014/15:2788Rättssäkerhet i skattefrågor för företagare
2014-11-10MotH2022787Mot 2014/15:2787Bevara lantraserna
2014-11-10MotH2022786Mot 2014/15:2786Skatt på svenskt jord- och skogsbruk
2014-11-10MotH2022785Mot 2014/15:2785Avbytartjänsten
2014-11-10MotH2022784Mot 2014/15:2784För ett stärkt djurskydd
2014-11-10MotH2022783Mot 2014/15:2783Insatser för Östersjön
2014-11-10MotH2022782Mot 2014/15:2782Vattenbruk och fiskevård
2014-11-10MotH2022781Mot 2014/15:2781Åtgärder med anledning av läckage av av poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS)
2014-11-10MotH2022780Mot 2014/15:2780Livsmedelskontroll och ursprungsmärkning
2014-11-10MotH2022779Mot 2014/15:2779En rättvis fjällpolitik
2014-11-10MotH2022778Mot 2014/15:2778Utbyggnad av E4:an i Gävleborg
2014-11-10MotH2022777Mot 2014/15:2777Effektivare förvaltning av statens skogsinnehav
2014-11-10MotH2022776Mot 2014/15:2776ROT-avdag för kulturhistoriska byggnader
2014-11-10MotH2022775Mot 2014/15:2775Öka jämställdheten genom att värna möjligheterna till att göra vinst i välfärdsföretag
2014-11-10MotH2022774Mot 2014/15:2774Genomför en nationell audit över dödfödda barn
2014-11-10MotH2022773Mot 2014/15:2773Gör det lättare att använda tjänstebil för privata ärenden
2014-11-10MotH2022772Mot 2014/15:2772Stärk böndernas status och lantbruket i det svenska biståndet
2014-11-10MotH2022771Mot 2014/15:2771Särskilt anställningsstöd för personer med funktionsnedsättning i den ideella sektorn
2014-11-10MotH2022770Mot 2014/15:2770Se över brandlarmen
2014-11-10MotH2022769Mot 2014/15:2769Stöd till samlingslokaler
2014-11-10MotH2022766Mot 2014/15:2766Situationen för kristna i världen
2014-11-10MotH2022765Mot 2014/15:2765Torv som förnybar energi
2014-11-10MotH2022764Mot 2014/15:2764Nattis
2014-11-10MotH2022763Mot 2014/15:2763Gardasil
2014-11-10MotH2022762Mot 2014/15:2762Förverkliga "Den skandinaviska 8-miljonersstaden"
2014-11-10MotH2022761Mot 2014/15:2761Mer matematik i högstadiet
2014-11-10MotH2022760Mot 2014/15:2760Nationella prov
2014-11-10MotH2022759Mot 2014/15:2759Obligatorisk gymnasieskola och krav på högskolebehörighet
2014-11-10MotH2022758Mot 2014/15:2758Mer idrott i skolan
2014-11-10MotH2022757Mot 2014/15:2757Karriärvägar för lärare
2014-11-10MotH2022756Mot 2014/15:2756En långsiktlig strategi för myggbekämpning
2014-11-10MotH2022755Mot 2014/15:2755Nationell standardisering av ledstråk och övergångsställen
2014-11-10MotH2022754Mot 2014/15:2754Behov av resurser vid planering av Ostlänken hos berörda länsstyrelser
2014-11-10MotH2022753Mot 2014/15:2753Ändrad rösträttsålder
2014-11-10MotH2022752Mot 2014/15:2752Åldersgräns för bostadsbidrag
2014-11-10MotH2022751Mot 2014/15:2751Subvention av insulinpumpar
2014-11-10MotH2022750Mot 2014/15:2750Alla elevers rätt till höskolebehörighet
2014-11-10MotH2022749Mot 2014/15:2749Full sysselsättning och mer aktiv näringspolitik
2014-11-10MotH2022748Mot 2014/15:2748Avveckla presstödet
2014-11-10MotH2022747Mot 2014/15:2747Utbyggnad av E16 mellan Gävle och Oslo
2014-11-10MotH2022746Mot 2014/15:2746Kommunal arbetsmarknadspolitik
2014-11-10MotH2022745Mot 2014/15:2745Fredsprocessen i Mellanöstern
2014-11-10MotH2022744Mot 2014/15:2744En svensk skola i världsklass
2014-11-10MotH2022743Mot 2014/15:2743Västsahara
2014-11-10MotH2022742Mot 2014/15:2742Gränsöverskridande kollektivtrafik till Norge
2014-11-10MotH2022741Mot 2014/15:2741Höjda åldersgränser i studiemedelssystemet
2014-11-10MotH2022740Mot 2014/15:2740Jämställd ekonomi med Gender Budgeting
2014-11-10MotH2022739Mot 2014/15:2739100 procent förnybart med Sverige som solenergiland
2014-11-10MotH2022738Mot 2014/15:2738Inlandsbanan
2014-11-10MotH2022737Mot 2014/15:2737Byggande av fler bostäder i Uppsala län
2014-11-10MotH2022705Mot 2014/15:2705Redovisning av kostnader för asyl- och anhöriginvandring
2014-11-10MotH2022674Mot 2014/15:2674Strandskydd
2014-11-10MotH2022672Mot 2014/15:2672Landsbygdens kulturarv
2014-11-10MotH2022671Mot 2014/15:2671Förbättrat stöd till underhållsskyldiga föräldrar
2014-11-10MotH2022670Mot 2014/15:2670Utdrag ur belastningsregistret
2014-11-10MotH2022669Mot 2014/15:2669Översyn av statens avkastningskrav på SJ AB
2014-11-10MotH2022668Mot 2014/15:2668Förbättrad kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen
2014-11-10MotH2022667Mot 2014/15:2667Forskning om odlat kött
2014-11-10MotH2022666Mot 2014/15:2666Upphävande av EU i grundlagen
2014-11-10MotH2022665Mot 2014/15:2665Förbud mot böneutrop
2014-11-10MotH2022664Mot 2014/15:2664Svensk hälso- och sjukvård
2014-11-10MotH2022663Mot 2014/15:2663Välfärdspolitik som förbättrar barns villkor
2014-11-10MotH2022662Mot 2014/15:2662Det goda livet på äldre dagar
2014-11-10MotH2022661Mot 2014/15:2661Statlig sjukvårdsförsäkring med relevant ersättning till vårdgivare
2014-11-10MotH2022660Mot 2014/15:2660Individuell redovisning av skatter
2014-11-10MotH2022659Mot 2014/15:2659Förfalskade läkemedel
2014-11-10MotH2022658Mot 2014/15:2658Ersättningsmodeller i sjukvården
2014-11-10MotH2022657Mot 2014/15:2657Bättre fiskevård och fiskåterväxt genom utökad rådighet över vatten
2014-11-10MotH2022656Mot 2014/15:2656Värnskatten
2014-11-10MotH2022655Mot 2014/15:2655Ökad valfrihet, bättre patienträttigheter
2014-11-10MotH2022654Mot 2014/15:2654Moderniserad och öppen arbetsmarknad
2014-11-10MotH2022653Mot 2014/15:2653Stärk studie- och yrkesvägledarnas insatser på högstadieskolorna
2014-11-10MotH2022652Mot 2014/15:2652Ledighet vid förtroendeuppdrag för studerande
2014-11-10MotH2022651Mot 2014/15:2651En inkluderande arbetsplats
2014-11-10MotH2022650Mot 2014/15:2650Förbättrad infrastruktur för sjöfarten, varven och den marintekniska industrin
2014-11-10MotH2022649Mot 2014/15:2649Mindre barngrupper på fritis
2014-11-10MotH2022648Mot 2014/15:2648Handläggningstider vid överklagande av kommunala planärenden
2014-11-10MotH2022647Mot 2014/15:2647Bygg fler hyresrätter
2014-11-10MotH2022646Mot 2014/15:2646En ny strategi mot hemlöshet
2014-11-10MotH2022645Mot 2014/15:2645Utgiftsområde 8 Migration
2014-11-10MotH2022644Mot 2014/15:2644Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2014-11-10MotH2022643Mot 2014/15:2643Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2014-11-10MotH2022642Mot 2014/15:2642Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2014-11-10MotH2022641Mot 2014/15:2641Arbetskraftsinvandring
2014-11-10MotH2022640Mot 2014/15:2640Försörjningskrav
2014-11-10MotH2022639Mot 2014/15:2639Värna legitimiteten i asylpolitiken
2014-11-10MotH2022638Mot 2014/15:2638Mindre statligt ägande för friare universitet
2014-11-10MotH2022637Mot 2014/15:2637Företagande på landsbygden
2014-11-10MotH2022636Mot 2014/15:2636Förenta nationernas millenniemål
2014-11-10MotH2022635Mot 2014/15:2635Formaliserat informationsutbyte mellan konsument och hantverkare
2014-11-10MotH2022634Mot 2014/15:2634Folkhögskolornas roll för en bättre fungerande arbetsmarknad
2014-11-10MotH2022633Mot 2014/15:2633Ändring av Bolagsverkets granskningsskyldighet
2014-11-10MotH2022632Mot 2014/15:2632Lika möjligheter till vård för alla i samtliga landsting
2014-11-10MotH2022631Mot 2014/15:2631Stärkt skydd för anklagades ställning
2014-11-10MotH2022630Mot 2014/15:2630Utmanarrätt i Sveriges kommuner
2014-11-10MotH2022629Mot 2014/15:2629Stoppande av hoten mot Linköpings flygplats
2014-11-10MotH2022628Mot 2014/15:2628Underlätta användningen av åtelkameror för övervakning av främmande arter
2014-11-10MotH2022627Mot 2014/15:2627Nödslakt
2014-11-10MotH2022626Mot 2014/15:2626Sund och säker mat i Sverige och inom EU
2014-11-10MotH2022625Mot 2014/15:2625Handlingsplan avseende radon
2014-11-10MotH2022624Mot 2014/15:2624Språk- och kulturundervisningen i Baltikum
2014-11-10MotH2022623Mot 2014/15:2623Nationell anmälan för barn som far illa
2014-11-10MotH2022622Mot 2014/15:2622Tydligare nyttjande av allemansrätten
2014-11-10MotH2022621Mot 2014/15:2621Bortförsel av fordon
2014-11-10MotH2022620Mot 2014/15:2620God kompetens om adhd och dyslexi
2014-11-10MotH2022619Mot 2014/15:2619Insulinpump
2014-11-10MotH2022618Mot 2014/15:2618Hälsocoacher
2014-11-10MotH2022617Mot 2014/15:2617REP- och ROST-avdrag
2014-11-10MotH2022616Mot 2014/15:2616Alarmknapp på nätet
2014-11-10MotH2022615Mot 2014/15:2615Utred Stockholms långsiktiga uppdrag som huvudstad
2014-11-10MotH2022614Mot 2014/15:2614Vård och behandling av missbrukspatienter
2014-11-10MotH2022613Mot 2014/15:2613Beteskravet för nötkreatur
2014-11-10MotH2022612Mot 2014/15:2612Lagfartsavgiften
2014-11-10MotH2022611Mot 2014/15:2611Översyn av sanktioner mot arbetsgivare
2014-11-10MotH2022610Mot 2014/15:2610Ändrat sjuklöneansvar
2014-11-10MotH2022609Mot 2014/15:2609Dagpassning av riksdagsledamöternas hundar
2014-11-10MotH2022608Mot 2014/15:2608Förebyggande arbete för att minska antalet aborter
2014-11-10MotH2022607Mot 2014/15:2607Avveckling av stadsbidrag för organisationer bildade på etnisk grund
2014-11-10MotH2022606Mot 2014/15:2606Intensifierat arbete mot svenskfientlighet
2014-11-10MotH2022605Mot 2014/15:2605Ändrad praxis för sena aborter
2014-11-10MotH2022604Mot 2014/15:2604Sänkning av gränsen för fri abort
2014-11-10MotH2022603Mot 2014/15:2603Könsselektiva aborter
2014-11-10MotH2022602Mot 2014/15:2602Barnmorskans arbetsomfattning
2014-11-10MotH2022601Mot 2014/15:2601Investeringar i E20
2014-11-10MotH2022600Mot 2014/15:2600Jämställdhet
2014-11-10MotH2022599Mot 2014/15:2599Partiers representation i nämnder, utskott och styrelser
2014-11-10MotH2022598Mot 2014/15:2598Juridiskt skydd för ofödda barn
2014-11-10MotH2022597Mot 2014/15:2597Utvidgad samhällsorientering
2014-11-10MotH2022596Mot 2014/15:2596Ekonomisk brottslighet
2014-11-10MotH2022595Mot 2014/15:2595Elitidrottsföreningar
2014-11-10MotH2022594Mot 2014/15:2594Förbättra läkemedelspolicyn
2014-11-10MotH2022593Mot 2014/15:2593Stärkt stöd till personer med sällsynta sjukdomar
2014-11-10MotH2022592Mot 2014/15:2592Högersväng vid rödljus
2014-11-10MotH2022591Mot 2014/15:2591Omskärelse av barn
2014-11-10MotH2022590Mot 2014/15:2590Sjöfyllerilagen
2014-11-10MotH2022589Mot 2014/15:2589Återvinning av nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar
2014-11-10MotH2022588Mot 2014/15:2588Inrättande av en resningsdomstol
2014-11-10MotH2022587Mot 2014/15:2587Utveckla hela landet
2014-11-10MotH2022586Mot 2014/15:2586Utvärdering av lagstiftning gällande gödsling av våra åkrar
2014-11-10MotH2022585Mot 2014/15:2585Underlätta för unga att ta körkort
2014-11-10MotH2022584Mot 2014/15:2584Tjustbanan
2014-11-10MotH2022583Mot 2014/15:2583Servering av alkohol inom inrikes trafik
2014-11-10MotH2022582Mot 2014/15:2582Avdragsrätt för resor i samband med högskolestudier
2014-11-10MotH2022581Mot 2014/15:2581Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar
2014-11-10MotH2022580Mot 2014/15:2580Förmånsbeskattning av fri parkering
2014-11-10MotH2022579Mot 2014/15:2579Illegal handel med cigaretter
2014-11-10MotH2022578Mot 2014/15:2578Momsen på gästhamnsbesök
2014-11-10MotH2022577Mot 2014/15:2577Mikrobryggerier
2014-11-10MotH2022576Mot 2014/15:2576Särskilt uppdrag till förskolorna att stötta barns språkutveckling
2014-11-10MotH2022575Mot 2014/15:2575Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2014-11-10MotH2022574Mot 2014/15:2574Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
2014-11-10MotH2022573Mot 2014/15:2573Sund och säker mat
2014-11-10MotH2022572Mot 2014/15:2572Forsknings- och innovationsråd
2014-11-10MotH2022571Mot 2014/15:2571Spellicenser på internet
2014-11-10MotH2022570Mot 2014/15:2570Export av snus
2014-11-10MotH2022569Mot 2014/15:2569Nedtrappning av ränteavdragen
2014-11-10MotH2022568Mot 2014/15:2568Tonnageskatt
2014-11-10MotH2022567Mot 2014/15:2567Djurtillsyn
2014-11-10MotH2022566Mot 2014/15:2566Slaktavfall vid småskalig produktion
2014-11-10MotH2022565Mot 2014/15:2565Öppna dörren till arbetsmarknaden
2014-11-10MotH2022564Mot 2014/15:2564Underlätta för jobbskaparna
2014-11-10MotH2022563Mot 2014/15:2563Fristad för visselblåsare
2014-11-10MotH2022561Mot 2014/15:2561Fartygsrutter och oljeutsläpp i Östersjön
2014-11-10MotH2022560Mot 2014/15:2560Förläng läkemedlens sista förbrukningsdag
2014-11-10MotH2022559Mot 2014/15:2559Bröstarvingars arvsrätt
2014-11-10MotH2022558Mot 2014/15:2558Genetisk konstitution som diskrimineringsgrund
2014-11-10MotH2022557Mot 2014/15:2557Gårdsförsäljning av egenproducerad starksprit
2014-11-10MotH2022556Mot 2014/15:2556Gårdsförsäljning av egenproducerad cider
2014-11-10MotH2022555Mot 2014/15:2555Avskaffande av exportförbudet mot svenskt snus
2014-11-10MotH2022554Mot 2014/15:2554Gårdsförsäljning av egenproducerat vin och fruktvin
2014-11-10MotH2022553Mot 2014/15:2553Gårdsförsäljning av öl
2014-11-10MotH2022552Mot 2014/15:2552Tillåten parkering under högst sju dygn
2014-11-10MotH2022551Mot 2014/15:2551Familjesäkra politiken
2014-11-10MotH2022550Mot 2014/15:2550En obligatorisk rektorsutbildning för förskolechefer
2014-11-10MotH2022549Mot 2014/15:2549Behovet av speciallärare
2014-11-10MotH2022548Mot 2014/15:2548Naturgrusskatt
2014-11-10MotH2022547Mot 2014/15:2547Reservatsbildningar
2014-11-10MotH2022546Mot 2014/15:2546Avhopparverksamhet
2014-11-10MotH2022545Mot 2014/15:2545Norrbotniabanans förverkligande
2014-11-10MotH2022544Mot 2014/15:2544Stärkt konkurrenskraft i Sveriges gröna och blå näringar
2014-11-10MotH2022543Mot 2014/15:2543En hållbar jaktpolitik
2014-11-10MotH2022542Mot 2014/15:2542Matlandet Skaraborg
2014-11-10MotH2022541Mot 2014/15:2541Renare hav och vattendrag
2014-11-10MotH2022540Mot 2014/15:2540Separera kyrkan från staten
2014-11-10MotH2022539Mot 2014/15:2539Stöd till livsåskådningsorganisationer
2014-11-10MotH2022538Mot 2014/15:2538Avveckling av skatteflyktslagen
2014-11-10MotH2022537Mot 2014/15:2537Extra stöd till svensk damhockey på elitnivå
2014-11-10MotH2022536Mot 2014/15:2536Åtgärder inom kriminalvården
2014-11-10MotH2022535Mot 2014/15:2535DIKO-lagar
2014-11-10MotH2022534Mot 2014/15:2534Ändring av meriter och utbildning för eftersökshund på skadeskjutet klövvilt
2014-11-10MotH2022533Mot 2014/15:2533Möjligheten att söka vård över gränsen mellan Sverige och Finland
2014-11-10MotH2022532Mot 2014/15:2532Tullverkets bemyndigande
2014-11-10MotH2022531Mot 2014/15:2531Uppvärdera modersmålskunskaper
2014-11-10MotH2022530Mot 2014/15:2530Säkra efterlevnaden av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i hela landet
2014-11-10MotH2022529Mot 2014/15:2529Bättre skydd för enskild med god man som missköter sitt uppdrag
2014-11-10MotH2022528Mot 2014/15:2528Beredskap för utebliven ekonomisk tillväxt
2014-11-10MotH2022527Mot 2014/15:2527Naturens rättigheter
2014-11-10MotH2022526Mot 2014/15:2526Utredning om garanterad inkomst
2014-11-10MotH2022525Mot 2014/15:2525Klimatanpassning - förebygg översvämningsskador
2014-11-10MotH2022524Mot 2014/15:2524Straffskärpningar
2014-11-10MotH2022523Mot 2014/15:2523Ändring i offentlighets- och sekretesslagens och polisdatalagens bestämmelser
2014-11-10MotH2022522Mot 2014/15:2522Radio och tv-avgiften
2014-11-10MotH2022521Mot 2014/15:2521Strandskyddet
2014-11-10MotH2022520Mot 2014/15:2520Dansbandsmomsen
2014-11-10MotH2022519Mot 2014/15:2519Kaj för lyxkryssningsfartyg i Klippan, intill Älvsborgsbron
2014-11-10MotH2022518Mot 2014/15:2518Sverigedemokraternas konsumentpolitik
2014-11-10MotH2022517Mot 2014/15:2517Sverigedemokraternas familjerättspolitik
2014-11-10MotH2022516Mot 2014/15:2516Samvetsfrihet i svensk sjukvård
2014-11-10MotH2022515Mot 2014/15:2515Svenska ortnamn i fjällvärlden
2014-11-10MotH2022514Mot 2014/15:2514Svenskt fartygsvärn
2014-11-10MotH2022513Mot 2014/15:2513Återreglera apoteksmarknaden
2014-11-10MotH2022512Mot 2014/15:2512Dubbelspår på Ostkustbanan
2014-11-10MotH2022511Mot 2014/15:2511Drogtester i skolan
2014-11-10MotH2022510Mot 2014/15:2510Upprättelse för vanvårdade barn
2014-11-10MotH2022509Mot 2014/15:2509Djurtransporter
2014-11-10MotH2022508Mot 2014/15:2508Skärpta straff vid köp av sexuella tjänster av barn och andra särskilt utsatta
2014-11-10MotH2022507Mot 2014/15:2507Polisregister med känsliga uppgifter
2014-11-10MotH2022506Mot 2014/15:2506Medel för att stoppa rattfylleri och återfall i rattfylleri
2014-11-10MotH2022505Mot 2014/15:2505PKU-biobank endast för forskningsändamål
2014-11-10MotH2022504Mot 2014/15:2504Gårdsförsäljning av alkohol
2014-11-10MotH2022503Mot 2014/15:2503Olagliga organtransplantationer i Kina
2014-11-10MotH2022502Mot 2014/15:2502Kommunal återbäring på vattenkraft
2014-11-10MotH2022501Mot 2014/15:2501Folkhälsoproblem för personer med funktionsnedsättning
2014-11-10MotH2022500Mot 2014/15:2500Hörselinstruktörer
2014-11-10MotH2022499Mot 2014/15:2499Nationell utbildning för utryckningskörning
2014-11-10MotH2022498Mot 2014/15:2498Försäkringsskydd för ambulanspersonal
2014-11-10MotH2022497Mot 2014/15:2497Nordisk samordning av ambulanshelikopterverksamhet
2014-11-10MotH2022496Mot 2014/15:2496Jaktpolitik
2014-11-10MotH2022495Mot 2014/15:2495Sverigedemokraternas familjepolitik
2014-11-10MotH2022494Mot 2014/15:2494Höjt apanage
2014-11-10MotH2022493Mot 2014/15:2493Skärpt straff för mord
2014-11-10MotH2022492Mot 2014/15:2492Underlätta volontärarbete inom djurskyddet
2014-11-10MotH2022491Mot 2014/15:2491Tvångsmatning av djur
2014-11-10MotH2022490Mot 2014/15:2490Deklaration om djurs välfärd
2014-11-10MotH2022489Mot 2014/15:2489Avskaffa kvotering i föräldraförsäkringen
2014-11-10MotH2022488Mot 2014/15:2488Krafttag mot det illegala gatuspelet
2014-11-10MotH2022487Mot 2014/15:2487Låt universiteten vara öppna längre / Matematik och fysik för högstadie- och gymnasieelever
2014-11-10MotH2022486Mot 2014/15:2486En ny Götaälvbro med kabinbanor
2014-11-10MotH2022485Mot 2014/15:2485EU-medborgares sociala utsatthet
2014-11-10MotH2022484Mot 2014/15:2484Statligt ägande
2014-11-10MotH2022483Mot 2014/15:2483En ny brottsskadelag
2014-11-10MotH2022482Mot 2014/15:2482Förhindrande av oskäliga skadestånd enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
2014-11-10MotH2022481Mot 2014/15:2481Systematiska snatterier
2014-11-10MotH2022480Mot 2014/15:2480Svensk bärexport
2014-11-10MotH2022479Mot 2014/15:2479Villkoren för bärplockare
2014-11-10MotH2022478Mot 2014/15:2478Kvinnors historia
2014-11-10MotH2022477Mot 2014/15:2477Digitalisering av dagspress
2014-11-10MotH2022476Mot 2014/15:2476Jakt på skarv
2014-11-10MotH2022475Mot 2014/15:2475Hbt-certifiering inom offentligt finansierad vård och omsorg
2014-11-10MotH2022474Mot 2014/15:2474Entreprenörskap i undervisningen
2014-11-10MotH2022473Mot 2014/15:2473Nationellt samarbete om läkemedelsförskrivning
2014-11-10MotH2022472Mot 2014/15:2472Dubbelspår Gävle-Härnösand
2014-11-10MotH2022471Mot 2014/15:2471Direktiv till gode män
2014-11-10MotH2022470Mot 2014/15:2470Kommunala bolagsstyrelsers tillträde
2014-11-10MotH2022469Mot 2014/15:2469Försäljning av inhemska spritprodukter
2014-11-10MotH2022468Mot 2014/15:2468Rökta matprodukter
2014-11-10MotH2022467Mot 2014/15:2467Bekämpning av mygg
2014-11-10MotH2022466Mot 2014/15:2466Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2014-11-10MotH2022465Mot 2014/15:2465Vänersjöfarten
2014-11-10MotH2022464Mot 2014/15:2464Svenska initiativ för att få till stånd en nedrustning av kärnvapen
2014-11-10MotH2022463Mot 2014/15:2463Infrastrukturen i Västernorrland
2014-11-10MotH2022462Mot 2014/15:2462Skolan som vägen till arbetslivet
2014-11-10MotH2022461Mot 2014/15:2461Mer förnybart - bättre miljö
2014-11-10MotH2022460Mot 2014/15:2460Giftfri vardag
2014-11-10MotH2022459Mot 2014/15:2459Kulturens tillgänglighet
2014-11-10MotH2022458Mot 2014/15:2458Arbetskraftsinvandring
2014-11-10MotH2022457Mot 2014/15:2457Utbildningspolitik
2014-11-10MotH2022456Mot 2014/15:2456Rättspolitik
2014-11-10MotH2022455Mot 2014/15:2455Krafttag mot miljöbrott
2014-11-10MotH2022454Mot 2014/15:2454Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2014-11-10MotH2022453Mot 2014/15:2453Antibiotika
2014-11-10MotH2022452Mot 2014/15:2452Funktionshinder
2014-11-10MotH2022451Mot 2014/15:2451Frigivande av Dawit Isaak
2014-11-10MotH2022450Mot 2014/15:2450Statlig satsning på förringade folksjukdomar med trolig neuroimmunologisk bakgrund
2014-11-10MotH2022449Mot 2014/15:2449Oberoende kommunrevision med ökat ansvar för kommunala tjänstemän
2014-11-10MotH2022448Mot 2014/15:2448Gör det enklare och snabbare att bygga
2014-11-10MotH2022447Mot 2014/15:2447Palliativ kompetens i äldreomsorg och vård
2014-11-10MotH2022446Mot 2014/15:2446Våld mot kvinnor
2014-11-10MotH2022445Mot 2014/15:2445Könsstympning
2014-11-10MotH2022444Mot 2014/15:2444Endometrios som folksjukdom
2014-11-10MotH2022443Mot 2014/15:2443Post 2015 millenniemålen
2014-11-10MotH2022442Mot 2014/15:2442Kvinnors företagande
2014-11-10MotH2022441Mot 2014/15:2441FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet
2014-11-10MotH2022440Mot 2014/15:2440Förbättrad arbetsmiljö
2014-11-10MotH2022439Mot 2014/15:2439Validering av utländska yrkeserfarenheter och examina
2014-11-10MotH2022438Mot 2014/15:2438Surrogatmödraskap
2014-11-10MotH2022437Mot 2014/15:2437Barnkonventionen i svensk lag
2014-11-10MotH2022436Mot 2014/15:2436Motverka barnäktenskap i Irak
2014-11-10MotH2022435Mot 2014/15:2435Ungdomar på arbetsmarknaden
2014-11-10MotH2022434Mot 2014/15:2434Det sexuella våldet i Demokratiska republiken Kongo –Panzisjukhusets framtid
2014-11-10MotH2022433Mot 2014/15:2433Hälso- och sjukvårdsfrågor
2014-11-10MotH2022432Mot 2014/15:2432Socialtjänstfrågor
2014-11-10MotH2022431Mot 2014/15:2431Äldrefrågor
2014-11-10MotH2022430Mot 2014/15:2430Förbud mot uranbrytning
2014-11-10MotH2022429Mot 2014/15:2429En bostadspolitik för bostäder i hela landet
2014-11-10MotH2022428Mot 2014/15:2428Stärk den enskildes rätt
2014-11-10MotH2022427Mot 2014/15:2427Infrastruktur för hela landet
2014-11-10MotH2022426Mot 2014/15:2426Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2014-11-10MotH2022425Mot 2014/15:2425Validering av språk och betyg
2014-11-10MotH2022424Mot 2014/15:2424Bromma flygplats
2014-11-10MotH2022423Mot 2014/15:2423Östtysk politisk aktivitet i Sverige i strid mot mänskliga rättigheter
2014-11-10MotH2022422Mot 2014/15:2422Samfinansiering mellan offentligt åtagande och individuella önskemål
2014-11-10MotH2022421Mot 2014/15:2421LSS och unga med fysiska funktionsnedsättningar
2014-11-10MotH2022420Mot 2014/15:2420Demokratiska republiken Kinas (Taiwans) aktiva deltagande i Förenta nationerna
2014-11-10MotH2022419Mot 2014/15:2419Införsel av alkohol för personligt bruk och busschaufförers ansvar
2014-11-10MotH2022418Mot 2014/15:2418Utvidgade diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Taiwan (Republiken Kina)
2014-11-10MotH2022417Mot 2014/15:2417En oberoende instans som objektivt granskar medicinska intyg
2014-11-10MotH2022416Mot 2014/15:2416Beräkningen för sjukersättning
2014-11-10MotH2022415Mot 2014/15:2415Krav på en uppföljning av sysselsättningsutvecklingen
2014-11-10MotH2022414Mot 2014/15:2414Strandskyddsreglerna i Östergötland
2014-11-10MotH2022413Mot 2014/15:2413Identitetsstölder
2014-11-10MotH2022412Mot 2014/15:2412Rättning av nationella prov i skolan
2014-11-10MotH2022411Mot 2014/15:2411Allmänna motioner för enskilda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag
2014-11-10MotH2022410Mot 2014/15:2410Ansvar för nedmontering av gamla vindkraftverk
2014-11-10MotH2022409Mot 2014/15:2409Jakt som en rättighet också för personer med funktionsnedsättning
2014-11-10MotH2022408Mot 2014/15:2408Beräkning av skatteeffekter i statsbudgeten
2014-11-10MotH2022407Mot 2014/15:2407Effekt av höjd skatt på konsumtion av inhemsk respektive införd sprit
2014-11-10MotH2022406Mot 2014/15:2406Skattereduktion (BOT-avdrag) för hälsofrämjande åtgärder
2014-11-10MotH2022405Mot 2014/15:2405Valfri leverantör av sjukförsäkring
2014-11-10MotH2022404Mot 2014/15:2404Välfärdens framtida finansiering
2014-11-10MotH2022403Mot 2014/15:2403Återbäring av kommunal- och landstingsskatt
2014-11-10MotH2022402Mot 2014/15:2402Äganderätten
2014-11-10MotH2022401Mot 2014/15:2401Äldrepeng
2014-11-10MotH2022400Mot 2014/15:2400Inrättande av en svensk ambassad i Beirut
2014-11-10MotH2022399Mot 2014/15:2399Inför obligatoriska alkoholtester för alla piloter som flyger i Sverige
2014-11-10MotH2022398Mot 2014/15:2398Fredad zon för kristna irakier
2014-11-10MotH2022397Mot 2014/15:2397Ökat stöd till civilsamhället för att underlätta integration för nya svenskar i Sverige
2014-11-10MotH2022396Mot 2014/15:2396Flyktingmottagandet ett nationellt ansvar
2014-11-10MotH2022395Mot 2014/15:2395Förbifart Stockholm
2014-11-10MotH2022394Mot 2014/15:2394Öka flyktingkvoten för att förbättra möjligheterna för flyktingar att komma till Europa legalt
2014-11-10MotH2022393Mot 2014/15:2393Konferens för ökad tolerans och religionsfrihet samt förhindrande av övergrepp och folkmord
2014-11-10MotH2022392Mot 2014/15:2392Humanitärt stöd till behövande syriska och irakiska flyktingar i Irak, Syrien, Turkiet och Libanon
2014-11-10MotH2022391Mot 2014/15:2391Synliggörande av skattetrycket
2014-11-10MotH2022390Mot 2014/15:2390Frivillig kändis- och rikemannaskatt
2014-11-10MotH2022389Mot 2014/15:2389Mänskliga fri- och rättigheter i Kina
2014-11-10MotH2022388Mot 2014/15:2388Minska antalet riksdagsledamöter
2014-11-10MotH2022387Mot 2014/15:2387Undanröjande av gränshinder i Öresundsregionen
2014-11-10MotH2022386Mot 2014/15:2386Ny bekämpningsmetod i kampen mot översvämningsmygg
2014-11-10MotH2022385Mot 2014/15:2385Skolavslutningar i kyrkan och yttrandefriheten
2014-11-10MotH2022384Mot 2014/15:2384Forskning kring friluftslivet
2014-11-10MotH2022383Mot 2014/15:2383Tillgänglighet när det gäller statlig mark
2014-11-10MotH2022382Mot 2014/15:2382Ursprungsmärkning av mat
2014-11-10MotH2022381Mot 2014/15:2381Entreprenörskap i skolan
2014-11-10MotH2022380Mot 2014/15:2380Elevhälsa
2014-11-10MotH2022379Mot 2014/15:2379Biodrivmedel
2014-11-10MotH2022378Mot 2014/15:2378Fjälljakten
2014-11-10MotH2022377Mot 2014/15:2377Nya beräkningsgrunder för infrastrukturmedel
2014-11-10MotH2022376Mot 2014/15:2376Travsportens möjligheter
2014-11-10MotH2022375Mot 2014/15:2375Friluftsnäringen och socialavgiftslagen
2014-11-10MotH2022374Mot 2014/15:2374Kronofogdemyndighetens företagsärenden
2014-11-10MotH2022373Mot 2014/15:2373Förenklingar för sociala företag
2014-11-10MotH2022372Mot 2014/15:2372Återföring av medel från vattenkraftsproduktionen
2014-11-10MotH2022371Mot 2014/15:2371Kommunal fastighetsavgift för vindkraftsanläggningar
2014-11-10MotH2022370Mot 2014/15:2370Tillfällig föräldrapenning för barn mellan 16 och 18 år
2014-11-10MotH2022369Mot 2014/15:2369Nationella riktlinjer för ungdomsmottagningar
2014-11-10MotH2022368Mot 2014/15:2368Översyn av socialtjänstlagen
2014-11-10MotH2022367Mot 2014/15:2367En stödjande familjepolitik
2014-11-10MotH2022366Mot 2014/15:2366Övergången mellan BUP och vuxenpsykiatrin
2014-11-10MotH2022365Mot 2014/15:2365Inrättande av en inspektion för migrationsfrågor
2014-11-10MotH2022364Mot 2014/15:2364Översyn av lagen om anställningsskydd
2014-11-10MotH2022363Mot 2014/15:2363Utvecklat investeraravdrag
2014-11-10MotH2022362Mot 2014/15:2362Bibehållet tak för RUT-avdraget
2014-11-10MotH2022361Mot 2014/15:2361Trakasserier på sociala medier
2014-11-10MotH2022360Mot 2014/15:2360Olovlig körning
2014-11-10MotH2022359Mot 2014/15:2359Gör dataspelsberoende till en psykiatrisk diagnos
2014-11-10MotH2022358Mot 2014/15:2358Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2014-11-10MotH2022357Mot 2014/15:2357Den nordsvenska brukshästen
2014-11-10MotH2022356Mot 2014/15:2356Infrastruktursatsningar i Jämtlands län
2014-11-10MotH2022355Mot 2014/15:2355Behåll Medelhavsinstituten
2014-11-10MotH2022354Mot 2014/15:2354Översyn av ordningen för gode män
2014-11-10MotH2022353Mot 2014/15:2353Staten som huvudman för universitetssjukhusen
2014-11-10MotH2022352Mot 2014/15:2352Ökat engagemang för att motverka osteoporos
2014-11-10MotH2022351Mot 2014/15:2351Möjligheter för ett Natomedlemskap
2014-11-10MotH2022350Mot 2014/15:2350Bättre samverkan mellan sjukvården och sjukförsäkringen
2014-11-10MotH2022349Mot 2014/15:2349Åldersdiskriminering
2014-11-10MotH2022348Mot 2014/15:2348Kränkande särbehandling i arbetslivet
2014-11-10MotH2022347Mot 2014/15:2347Ändring av rutinerna för organdonation
2014-11-10MotH2022346Mot 2014/15:2346Utvecklat stöd till företagshälsovården
2014-11-10MotH2022345Mot 2014/15:2345Ökade rättigheter för patienter och vårdgivare
2014-11-10MotH2022344Mot 2014/15:2344Skolskjutsar för unga med funktionsnedsättning
2014-11-10MotH2022343Mot 2014/15:2343Reformering av bostadspolitiken
2014-11-10MotH2022342Mot 2014/15:2342Skatten på arbete
2014-11-10MotH2022341Mot 2014/15:2341Personval
2014-11-10MotH2022340Mot 2014/15:2340Nationell sjukvårdsskatt för en mer rättvis och jämlik sjukvård i hela landet
2014-11-10MotH2022339Mot 2014/15:2339Minisystembolag
2014-11-10MotH2022338Mot 2014/15:2338Lagen om läkemedelsutbyte på apotek bör ändras
2014-11-10MotH2022337Mot 2014/15:2337Rimliga sociala skyddsnät för utsatta EU-medborgare
2014-11-10MotH2022336Mot 2014/15:2336Polisen på landsbygden
2014-11-10MotH2022335Mot 2014/15:2335Barnomsorg på obekväm arbetstid
2014-11-10MotH2022334Mot 2014/15:2334Förutsättningar för mathantverk
2014-11-10MotH2022333Mot 2014/15:2333Färdtjänstregler
2014-11-10MotH2022332Mot 2014/15:2332Inlandsbanan
2014-11-10MotH2022331Mot 2014/15:2331Lokalisering av statliga myndigheter och bolag
2014-11-10MotH2022330Mot 2014/15:2330Småviltsjakt
2014-11-10MotH2022329Mot 2014/15:2329Mittuniversitetet
2014-11-10MotH2022328Mot 2014/15:2328Nationellt stöd till besöksnäringen
2014-11-10MotH2022327Mot 2014/15:2327Posten
2014-11-10MotH2022326Mot 2014/15:2326Straffskärpning vid våld mot förtroendevalda
2014-11-10MotH2022325Mot 2014/15:2325Ökat kvinnligt deltagande i freds- och säkerhetspolitiken
2014-11-10MotH2022324Mot 2014/15:2324Förebyggande arbete mot mäns våld
2014-11-10MotH2022323Mot 2014/15:2323Power-to-gas – Ett nytt sätt att lagra elenergi
2014-11-10MotH2022322Mot 2014/15:2322Handelsgödselskatt
2014-11-10MotH2022321Mot 2014/15:2321En hållbar värld
2014-11-10MotH2022320Mot 2014/15:2320Allmänna motionstidens avskaffande
2014-11-10MotH2022319Mot 2014/15:2319Strängare straff för sexualbrott mot barn
2014-11-10MotH2022318Mot 2014/15:2318Hållbara och pålitliga kommunikationer i hela landet
2014-11-10MotH2022317Mot 2014/15:2317Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2014-11-10MotH2022316Mot 2014/15:2316Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter
2014-11-10MotH2022315Mot 2014/15:2315Infrastruktur och kommunikationer i Region Jönköping
2014-11-10MotH2022314Mot 2014/15:2314Uppdrag hållbar utveckling – Sveriges politik för global utveckling
2014-11-10MotH2022313Mot 2014/15:2313Bekämpning av näthat
2014-11-10MotH2022312Mot 2014/15:2312Öppna svensk ambassad i Tunis
2014-11-10MotH2022311Mot 2014/15:2311De kristna i Mellanöstern
2014-11-10MotH2022310Mot 2014/15:2310Ränteavdrag
2014-11-10MotH2022309Mot 2014/15:2309Kärnenergiforskning
2014-11-10MotH2022308Mot 2014/15:2308Värdering av bilförmån vid anskaffning av extrautrustning
2014-11-10MotH2022307Mot 2014/15:2307Underlättande av övervakning av det finansiella systemet
2014-11-10MotH2022306Mot 2014/15:2306En översyn av räntan på skadestånd
2014-11-10MotH2022305Mot 2014/15:2305Överskuldsättning
2014-11-10MotH2022304Mot 2014/15:2304Entreprenadkonton
2014-11-10MotH2022303Mot 2014/15:2303Ett tryggare arbetsliv
2014-11-10MotH2022302Mot 2014/15:2302Barnkonventionen som svensk lag
2014-11-10MotH2022301Mot 2014/15:2301Mänskliga rättigheter i Iran
2014-11-10MotH2022300Mot 2014/15:2300Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg
2014-11-10MotH2022299Mot 2014/15:2299Snöskoterns betydelse för friluftsliv och besöksnäring
2014-11-10MotH2022298Mot 2014/15:2298Representation i myndigheternas styrelser
2014-11-10MotH2022297Mot 2014/15:2297Minskad användning av anitibiotika
2014-11-10MotH2022296Mot 2014/15:2296Barn som faller mellan stolarna
2014-11-10MotH2022295Mot 2014/15:2295Erkänn Västsahara
2014-11-10MotH2022294Mot 2014/15:2294Visstidsanställningar
2014-11-10MotH2022293Mot 2014/15:2293Skyddade personuppgifter
2014-11-10MotH2022292Mot 2014/15:2292Mäns våld mot kvinnor
2014-11-10MotH2022291Mot 2014/15:2291Upprättelse för våldtäktsoffer
2014-11-10MotH2022290Mot 2014/15:2290Avgiftsfri mammografi och likvärdig bröstcancerbehandling i hela landet
2014-11-10MotH2022289Mot 2014/15:2289Skolresor för gymnasieelever med funktionsnedsättning
2014-11-10MotH2022288Mot 2014/15:2288Kommuners skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid
2014-11-10MotH2022287Mot 2014/15:2287Virvelfri deplacerande ventilation
2014-11-10MotH2022286Mot 2014/15:2286Urholkad anställningstrygghet via bemanningsföretag
2014-11-10MotH2022285Mot 2014/15:2285Inkomstanpassat underhållsstöd
2014-11-10MotH2022284Mot 2014/15:2284Stärk det finska minoritetsspråkets ställning i Sverige
2014-11-10MotH2022283Mot 2014/15:2283Samhällsuppdrag till SJ
2014-11-10MotH2022282Mot 2014/15:2282Bodens fästning
2014-11-10MotH2022281Mot 2014/15:2281Obligatoriska moment i högskoleutbildningar om barn som far illa, brott mot barn och anmälningsskyldigheten
2014-11-10MotH2022280Mot 2014/15:2280Förenklad hantering av mervärdesskatt när det gäller lokaler
2014-11-10MotH2022279Mot 2014/15:2279Det nordiska skatteavtalet
2014-11-10MotH2022278Mot 2014/15:2278RIT-avdrag
2014-11-10MotH2022277Mot 2014/15:2277Borttagande av turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd
2014-11-10MotH2022276Mot 2014/15:2276Kulturmoms för e-böcker och datorspel
2014-11-10MotH2022275Mot 2014/15:2275Fribeloppet för studerande
2014-11-10MotH2022274Mot 2014/15:2274Arbetsgivaravgifterna för unga
2014-11-10MotH2022273Mot 2014/15:2273Österleden
2014-11-10MotH2022272Mot 2014/15:2272Bankkonton en rättighet för privatpersoner och företag
2014-11-10MotH2022271Mot 2014/15:2271100 timmar idrott
2014-11-10MotH2022270Mot 2014/15:2270Göra det möjligt att arbeta under den tid som föregår verkställande av utvisningsbeslut
2014-11-10MotH2022269Mot 2014/15:2269Lån utan ränta
2014-11-10MotH2022268Mot 2014/15:2268Körkortsutbildningslån för ungdomar
2014-11-10MotH2022267Mot 2014/15:2267Ersättning för nyanlända invandrare som studerar
2014-11-10MotH2022266Mot 2014/15:2266Erkännande av Västsahara
2014-11-10MotH2022265Mot 2014/15:2265Taxinäringens regelverk
2014-11-10MotH2022264Mot 2014/15:2264Ett jämställt föräldraskap
2014-11-10MotH2022263Mot 2014/15:2263Strandskyddslagens tillämpningsområden
2014-11-10MotH2022262Mot 2014/15:2262Ny strategi för svensk industri
2014-11-10MotH2022261Mot 2014/15:2261Överförmyndare
2014-11-10MotH2022260Mot 2014/15:2260Framtidsreformer för Stockholmsregionen
2014-11-10MotH2022259Mot 2014/15:2259Bostadspolitik
2014-11-10MotH2022258Mot 2014/15:2258Idrott och hbt-personer
2014-11-10MotH2022257Mot 2014/15:2257Tillgång till bredband i hela landet
2014-11-10MotH2022256Mot 2014/15:2256Ett demokratiskt statsskick
2014-11-10MotH2022255Mot 2014/15:2255Forskningsreaktor i Oskarshamn
2014-11-10MotH2022254Mot 2014/15:2254Förenklat nationellt regelverk för svenskt yrkesfiske
2014-11-10MotH2022253Mot 2014/15:2253Institutionalisera revisionen av myndigheters vetenskaplighet
2014-11-10MotH2022252Mot 2014/15:2252Ett mer solidariskt ansvar för asylmottagandet
2014-11-10MotH2022251Mot 2014/15:2251Grundläggande samhällsservice – en rättighet
2014-11-10MotH2022250Mot 2014/15:2250Arbetsgivaravgift för äldre
2014-11-10MotH2022249Mot 2014/15:2249Förbifart Stockholm
2014-11-10MotH2022248Mot 2014/15:2248Bromma flygplats
2014-11-10MotH2022247Mot 2014/15:2247Stärk elevhälsan med en elevhälsogaranti
2014-11-10MotH2022246Mot 2014/15:2246Inbrottsstöld
2014-11-10MotH2022245Mot 2014/15:2245Betyg från årskurs 4
2014-11-10MotH2022244Mot 2014/15:2244Arbetsgivaravgifterna
2014-11-10MotH2022243Mot 2014/15:2243Avskaffa fribeloppet
2014-11-10MotH2022242Mot 2014/15:2242Regelförenkling i den offentliga sektorn
2014-11-10MotH2022241Mot 2014/15:2241Vattendragsreglering
2014-11-10MotH2022240Mot 2014/15:2240Förbättrade villkor för soldater
2014-11-10MotH2022239Mot 2014/15:2239Maritimt kristräningscentrum i Kalmar
2014-11-10MotH2022238Mot 2014/15:2238Minskad administrativ börda för restauranger
2014-11-10MotH2022237Mot 2014/15:2237Hantering av lånade vapen
2014-11-10MotH2022236Mot 2014/15:2236Avidentifierade myndighetshandlingar
2014-11-10MotH2022235Mot 2014/15:2235Avskaffande av lagen om Svenska kyrkan
2014-11-10MotH2022234Mot 2014/15:2234Myndigheters opinionsbildning
2014-11-10MotH2022233Mot 2014/15:2233Spel via Svenska Spel och ATG genom landsbygdsföretag
2014-11-10MotH2022232Mot 2014/15:2232Nationellt uppdrag till Astrid Lindgrens Näs
2014-11-10MotH2022231Mot 2014/15:2231Upphovsrätt
2014-11-10MotH2022230Mot 2014/15:2230Fjärrvärme och kärnkraft
2014-11-10MotH2022229Mot 2014/15:2229Tillsynsavgifter
2014-11-10MotH2022228Mot 2014/15:2228Förenklad planprocess för campingplatser
2014-11-10MotH2022227Mot 2014/15:2227Avskaffande av monopolet för hamnlotsar
2014-11-10MotH2022226Mot 2014/15:2226Underlätta för bensinmackar och lanthandlare på landsbygden
2014-11-10MotH2022225Mot 2014/15:2225Servicenäringens kostnader för tillsyn
2014-11-10MotH2022224Mot 2014/15:2224Miljöprövning av uranbrytning i Sverige
2014-11-10MotH2022223Mot 2014/15:2223Adoptionsbidraget
2014-11-10MotH2022222Mot 2014/15:2222Travsportens framtid
2014-11-10MotH2022221Mot 2014/15:2221ROT-avdrag för fönsterrenovering
2014-11-10MotH2022220Mot 2014/15:2220Stångådalsbanan
2014-11-10MotH2022219Mot 2014/15:2219Inresevisum för hiv/aids-sjuka
2014-11-10MotH2022218Mot 2014/15:2218Kostbidrag vid celiaki
2014-11-10MotH2022217Mot 2014/15:2217Brott där djur far illa
2014-11-10MotH2022216Mot 2014/15:2216Delad pension vid skilsmässa
2014-11-10MotH2022215Mot 2014/15:2215Förbättrade villkor för svensk e-sport
2014-11-10MotH2022214Mot 2014/15:2214Ansvar för nationella cykelleder
2014-11-10MotH2022213Mot 2014/15:2213Kustjärnväg Linköping-Västervik-Oskarshamn-Kalmar-Karlskrona
2014-11-10MotH2022212Mot 2014/15:2212Kommunalt ansvar för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
2014-11-10MotH2022211Mot 2014/15:2211Utökade brottsbekämpande befogenheter för tulltjänstemän
2014-11-10MotH2022210Mot 2014/15:2210Hantering av tillfälliga samordningsnummer
2014-11-10MotH2022209Mot 2014/15:2209Engagemangsrapporter för borgensåtaganden och fullmakter
2014-11-10MotH2022208Mot 2014/15:2208Företagande
2014-11-10MotH2022207Mot 2014/15:2207Statens ambition för Dalabanan
2014-11-10MotH2022206Mot 2014/15:2206Körkort ger jobb
2014-11-10MotH2022205Mot 2014/15:2205Byggregler som främjar miljömålen
2014-11-10MotH2022204Mot 2014/15:2204Tv-sänd alkoholreklam
2014-11-10MotH2022203Mot 2014/15:2203Hinder mot verkställighet
2014-11-10MotH2022202Mot 2014/15:2202Transpersoners livsvillkor
2014-11-10MotH2022201Mot 2014/15:2201Hbt och världen
2014-11-10MotH2022200Mot 2014/15:2200Antagningen till högre utbildning och utformningen av gymnasieskolan
2014-11-10MotH2022199Mot 2014/15:2199Stärkta möjligheter till pendling
2014-11-10MotH2022198Mot 2014/15:2198Reklam riktad till barn
2014-11-10MotH2022197Mot 2014/15:2197Testamenten
2014-11-10MotH2022196Mot 2014/15:2196Erkänn Västsahara
2014-11-10MotH2022195Mot 2014/15:2195Märk ockupationen
2014-11-10MotH2022194Mot 2014/15:2194Utvisning av kristna konvertiter
2014-11-10MotH2022193Mot 2014/15:2193Drogförebyggande arbete genom folkrörelser och föreningsliv
2014-11-10MotH2022192Mot 2014/15:2192Frigivande av Dawit Isaak
2014-11-10MotH2022191Mot 2014/15:2191Skärpta regler för gode män
2014-11-10MotH2022190Mot 2014/15:2190It-säkerhet
2014-11-10MotH2022189Mot 2014/15:2189Folkbildning för ökad it-användning
2014-11-10MotH2022188Mot 2014/15:2188Fordonsbesiktning i hela landet
2014-11-10MotH2022187Mot 2014/15:2187Klassificering av skogsmaskiner
2014-11-10MotH2022186Mot 2014/15:2186Långsiktigt förtroende för gruvbranschen
2014-11-10MotH2022185Mot 2014/15:2185Internationell förskola
2014-11-10MotH2022184Mot 2014/15:2184Åtgärder mot illegala vapen
2014-11-10MotH2022183Mot 2014/15:2183Inlandsbanan som ett fungerande alternativ
2014-11-10MotH2022182Mot 2014/15:2182Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
2014-11-10MotH2022181Mot 2014/15:2181Hbt-utbildning
2014-11-10MotH2022180Mot 2014/15:2180Asylrätt för hbt-personer
2014-11-10MotH2022179Mot 2014/15:2179E20 - fyrfältsväg
2014-11-10MotH2022178Mot 2014/15:2178Energieffektivisering
2014-11-10MotH2022177Mot 2014/15:2177Avskaffande av fas 3
2014-11-10MotH2022176Mot 2014/15:2176Unga och arbetsmarknaden
2014-11-10MotH2022175Mot 2014/15:2175Infrastruktur i Blekinge
2014-11-10MotH2022174Mot 2014/15:2174Behållande av det nuvarande nämndemannasystemet
2014-11-10MotH2022173Mot 2014/15:2173Socialt företagande - arbetsintegrerande sociala företag
2014-11-10MotH2022172Mot 2014/15:2172Ökad dagersättning för asylsökande
2014-11-10MotH2022171Mot 2014/15:2171En sjyst arbetsmarknadspolitik
2014-11-10MotH2022170Mot 2014/15:2170Dubbelspår Öxnered-Kornsjö
2014-11-10MotH2022169Mot 2014/15:2169En politik för mat och märkning av livsmedel
2014-11-10MotH2022168Mot 2014/15:2168Norrbotniabanan
2014-11-10MotH2022167Mot 2014/15:2167Dragningen av E4 genom Västerbotten och Västernorrland
2014-11-10MotH2022166Mot 2014/15:2166Det fria ordet och Dawit Isaaks frihet
2014-11-10MotH2022165Mot 2014/15:2165Folkomröstning om självbestämmande i södra Kurdistan och norra Irak
2014-11-10MotH2022164Mot 2014/15:2164Dragningen av E4:an genom Västerbotten och Västernorrland
2014-11-10MotH2022163Mot 2014/15:2163Lagstiftning om våldtäkt för en jämställd straffrätt
2014-11-10MotH2022162Mot 2014/15:2162Utökade resurser till asylprocessen
2014-11-10MotH2022161Mot 2014/15:2161Satsning på Kinnekullebanan
2014-11-10MotH2022160Mot 2014/15:2160Ett livslångt lärande
2014-11-10MotH2022159Mot 2014/15:2159Heltidsarbete som norm på arbetsmarknaden
2014-11-10MotH2022158Mot 2014/15:2158Gemensamt mål för fattigdomsbekämpning inom EU
2014-11-10MotH2022157Mot 2014/15:2157En it-baserad arbetsmarknadspolitik för jobb och tillväxt
2014-11-10MotH2022156Mot 2014/15:2156Vänern och Göta älv
2014-11-10MotH2022155Mot 2014/15:2155Utbyggnad av E22
2014-11-10MotH2022154Mot 2014/15:2154Lotsplikt i Öresund
2014-11-10MotH2022153Mot 2014/15:2153Kameraövervakning på offentliga platser
2014-11-10MotH2022152Mot 2014/15:2152Förbud mot streetracing
2014-11-10MotH2022151Mot 2014/15:2151Regelförenkling när det gäller tillstånd för kameraövervakning
2014-11-10MotH2022150Mot 2014/15:2150Utökning av 20 a § polislagen för genomsökning av båtar
2014-11-10MotH2022149Mot 2014/15:2149Svensk it på världsmarknaden
2014-11-10MotH2022148Mot 2014/15:2148Dataspelsutveckling
2014-11-10MotH2022147Mot 2014/15:2147Kriminalitet och förebyggande åtgärder
2014-11-10MotH2022146Mot 2014/15:2146Barnen i Palestina
2014-11-10MotH2022145Mot 2014/15:2145Strategi för it i skolan och nationell strategi för it-baserad högre utbildning
2014-11-10MotH2022144Mot 2014/15:2144Nollvisionen och trafiksäkerhetsarbetet
2014-11-10MotH2022143Mot 2014/15:2143Modern it-infrastuktur
2014-11-10MotH2022142Mot 2014/15:2142Högskolan Väst
2014-11-10MotH2022141Mot 2014/15:2141Infrastruktur i Västsverige
2014-11-10MotH2022140Mot 2014/15:2140Innovation och samverkan för fler jobb i Västsverige
2014-11-10MotH2022139Mot 2014/15:2139Inrättande av prisfonder för medicinsk innovation
2014-11-10MotH2022138Mot 2014/15:2138Införande av järnvägsobligationer
2014-11-10MotH2022137Mot 2014/15:2137Omförhandling av svaveldirektivet
2014-11-10MotH2022136Mot 2014/15:2136Återförstatliga järnvägsunderhållet snarast
2014-11-10MotH2022135Mot 2014/15:2135Införande av en mobiltelefonilag
2014-11-10MotH2022134Mot 2014/15:2134Ingen trängselskatt för elbilar
2014-11-10MotH2022133Mot 2014/15:2133Slopa SJ AB:s avkastningskrav
2014-11-10MotH2022132Mot 2014/15:2132Minst två ombord på ett passagerartåg
2014-11-10MotH2022131Mot 2014/15:2131Utredning om möjligheten att lagstadga om svensk arbetsmarknadsprövning
2014-11-10MotH2022130Mot 2014/15:2130Ändring av tillståndskrav gällande åtelkameror
2014-11-10MotH2022129Mot 2014/15:2129Bilaterala avtal
2014-11-10MotH2022128Mot 2014/15:2128Tydliggörande av Riksrevisionens uppgift
2014-11-10MotH2022127Mot 2014/15:2127Främjande av elfordon
2014-11-10MotH2022126Mot 2014/15:2126Nordiskt pantsystem
2014-11-10MotH2022125Mot 2014/15:2125Slopa danstillståndet
2014-11-10MotH2022124Mot 2014/15:2124Ipred
2014-11-10MotH2022123Mot 2014/15:2123Myndigheters internrekrytering
2014-11-10MotH2022122Mot 2014/15:2122Tillgänglighetsanpassning inom kollektivtrafiken
2014-11-10MotH2022121Mot 2014/15:2121Civilkuragelag
2014-11-10MotH2022120Mot 2014/15:2120Slopat bistånd till PLO
2014-11-10MotH2022119Mot 2014/15:2119Återinför tjänstemannaansvaret
2014-11-10MotH2022118Mot 2014/15:2118Förbud mot omskärelser av icke-medicinska skäl på omyndiga pojkar
2014-11-10MotH2022117Mot 2014/15:2117Kommunal vetorätt vid etablering av asylboende
2014-11-10MotH2022116Mot 2014/15:2116Ändringar i det allmänna tandvårdsbidraget
2014-11-10MotH2022115Mot 2014/15:2115Vattenfall och mikroproduktion av el
2014-11-10MotH2022114Mot 2014/15:2114Erkänn Somaliland
2014-11-10MotH2022113Mot 2014/15:2113Avskaffande av EBO-lagen
2014-11-10MotH2022112Mot 2014/15:2112Ökad transparens inom utskott och departement
2014-11-10MotH2022111Mot 2014/15:2111Arvodessystemet för riksdagsledamöter
2014-11-10MotH2022110Mot 2014/15:2110Vattenvägar
2014-11-10MotH2022109Mot 2014/15:2109Gemensamt nordiskt register över läkare som fråntagits sin legitimation
2014-11-10MotH2022108Mot 2014/15:2108Videotolkning
2014-11-10MotH2022106Mot 2014/15:2106Ändrade villkor för försörjningsstöd
2014-11-10MotH2022105Mot 2014/15:2105Irakiska Kurdistan
2014-11-10MotH2022104Mot 2014/15:2104Rättvis reavinstbeskattning vid försäljning av småhusfastigheter
2014-11-10MotH2022103Mot 2014/15:2103Rätten till personlig assistans
2014-11-10MotH2022102Mot 2014/15:2102Barns rätt till glasögon
2014-11-10MotH2022101Mot 2014/15:2101Förstärkt myggbekämpning vid Nedre Dalälven
2014-11-10MotH2022100Mot 2014/15:2100Fler postombud på landsbygden
2014-11-10MotH2022099Mot 2014/15:2099Djurbalk och nationell djurskyddspolis
2014-11-10MotH2022098Mot 2014/15:2098Inrättande av författningsdomstol
2014-11-10MotH2022097Mot 2014/15:2097Sänkning av dansbandsmomsen
2014-11-10MotH2022096Mot 2014/15:2096Militära skyddsområden
2014-11-10MotH2022095Mot 2014/15:2095Förstärkning av företagshälsovården
2014-11-10MotH2022094Mot 2014/15:2094Det kristna kulturarvet i Turkiet
2014-11-10MotH2022093Mot 2014/15:2093Ökad kvalitet på sfi-undervisningen
2014-11-10MotH2022092Mot 2014/15:2092En frizon för kristna i Irak
2014-11-10MotH2022091Mot 2014/15:2091Amorteringskrav i stället för bolånetak
2014-11-10MotH2022090Mot 2014/15:2090Utvärdering av erbjudandet om hälsoundersökning inom ramen för flyktingmottagandet
2014-11-10MotH2022089Mot 2014/15:2089Stärkt anställningstrygghet
2014-11-10MotH2022088Mot 2014/15:2088Klimatanpassning av miljonprogrammens lägenhetsbestånd
2014-11-10MotH2022087Mot 2014/15:2087Ökade förutsättningar för nyanlända att etablera sig genom ett värdigt eget boende
2014-11-10MotH2022086Mot 2014/15:2086Jämställdhetsintegrera budgeten
2014-11-10MotH2022085Mot 2014/15:2085Snabbtågförbindelse mellan Halmstad och Stockholm via Varberg och Borås
2014-11-10MotH2022084Mot 2014/15:2084Kallelser på fler språk än svenska till asylsökande
2014-11-10MotH2022083Mot 2014/15:2083Räntetak
2014-11-10MotH2022082Mot 2014/15:2082Bort med skrotbilarna
2014-11-10MotH2022081Mot 2014/15:2081De svenska guldreserverna
2014-11-10MotH2022080Mot 2014/15:2080Märkning av salthalt
2014-11-10MotH2022079Mot 2014/15:2079Utvärdering och översyn av biståndet
2014-11-10MotH2022078Mot 2014/15:2078Trikinundersökarutbildning
2014-11-10MotH2022077Mot 2014/15:2077Kooperativ hyresrätt
2014-11-10MotH2022076Mot 2014/15:2076Kontroll av däck
2014-11-10MotH2022075Mot 2014/15:2075Stora mästerskap i Sverige
2014-11-10MotH2022074Mot 2014/15:2074Arbetsskadeförsäkringen
2014-11-10MotH2022073Mot 2014/15:2073Försäljning av skärgårdsmark
2014-11-10MotH2022072Mot 2014/15:2072En kärnvapenfri värld
2014-11-10MotH2022071Mot 2014/15:2071Arbetsmiljö
2014-11-10MotH2022070Mot 2014/15:2070Vinster i vården, skolorna och omsorgen
2014-11-10MotH2022069Mot 2014/15:2069Bohusbanan
2014-11-10MotH2022068Mot 2014/15:2068Fritidshem
2014-11-10MotH2022067Mot 2014/15:2067En vingklippt arbetsmiljö
2014-11-10MotH2022066Mot 2014/15:2066Preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott
2014-11-10MotH2022065Mot 2014/15:2065Utbildning för framtidens jobb i Västsverige
2014-11-10MotH2022064Mot 2014/15:2064Ett rättvist skattesystem
2014-11-10MotH2022063Mot 2014/15:2063Avvecklande av fas 3
2014-11-10MotH2022062Mot 2014/15:2062Utsatta barn
2014-11-10MotH2022061Mot 2014/15:2061Proffspatienter i vård- och läkarutbildningen
2014-11-10MotH2022060Mot 2014/15:2060Särkullbarn
2014-11-10MotH2022059Mot 2014/15:2059Värdera olika kunskap
2014-11-10MotH2022058Mot 2014/15:2058Omhändertagna svenska barn i Norge
2014-11-10MotH2022057Mot 2014/15:2057Hbt och kulturen
2014-11-10MotH2022056Mot 2014/15:2056Barnomsorg som är anpassad efter dagens arbetsmarknad
2014-11-10MotH2022055Mot 2014/15:2055Erkännande av den nationella minoriteten romers inkludering - förslag om förstärkt skydd
2014-11-10MotH2022054Mot 2014/15:2054Estetisk verksamhet i gymnasieskolan
2014-11-10MotH2022052Mot 2014/15:2052Barn utan glasögon
2014-11-10MotH2022051Mot 2014/15:2051Läxhjälp för alla barn
2014-11-10MotH2022050Mot 2014/15:2050Fyrspår på sträckan Tomteboda-Kalhäll
2014-11-10MotH2022049Mot 2014/15:2049Järnvägsunderhållets organisation
2014-11-10MotH2022048Mot 2014/15:2048Handläggningstider för vapenlicenser
2014-11-10MotH2022047Mot 2014/15:2047Ökade kontakter med Turkiet
2014-11-10MotH2022046Mot 2014/15:2046Stöd för att starta företag
2014-11-10MotH2022045Mot 2014/15:2045En nationell skolkommission
2014-11-10MotH2022044Mot 2014/15:2044Studera högkostnadsskyddets socioekonomiska effekter
2014-11-10MotH2022043Mot 2014/15:2043Subventionerade glasögon
2014-11-10MotH2022042Mot 2014/15:2042Apotek och tillgänglighet
2014-11-10MotH2022041Mot 2014/15:2041Bluffakturor
2014-11-10MotH2022040Mot 2014/15:2040Ändring av lagen om anställningsskydd
2014-11-10MotH2022039Mot 2014/15:2039Kontakt med barn i sexuellt syfte
2014-11-10MotH2022038Mot 2014/15:2038Arbetsförmedlingens uppdrag
2014-11-10MotH2022037Mot 2014/15:2037En human migrationspolitik för framtiden
2014-11-10MotH2022036Mot 2014/15:2036Tillgång till resandestatistik
2014-11-10MotH2022035Mot 2014/15:2035Sexualbrott mot barn
2014-11-10MotH2022034Mot 2014/15:2034Jämställdhet i skolan och förskolan
2014-11-10MotH2022033Mot 2014/15:2033Inkubatorer för framtidens företag
2014-11-10MotH2022032Mot 2014/15:2032Minskad sårbarhet i svensk energiförsörjning
2014-11-10MotH2022031Mot 2014/15:2031Byggandet av fler hyresrätter
2014-11-10MotH2022030Mot 2014/15:2030Kooperativ äldreomsorg
2014-11-10MotH2022029Mot 2014/15:2029Förstärkt skydd för anställda i oseriösa företag
2014-11-10MotH2022028Mot 2014/15:2028Vattenfalls ägardirektiv
2014-11-10MotH2022027Mot 2014/15:2027En översyn av räntesubsidierna i samband med privat upplåning
2014-11-10MotH2022026Mot 2014/15:2026Moms för digitala medier
2014-11-10MotH2022025Mot 2014/15:2025Samförvaltning i stället för naturreservat
2014-11-10MotH2022024Mot 2014/15:2024Förvaltning av vargen
2014-11-10MotH2022023Mot 2014/15:2023Det statliga spelmonopolet
2014-11-10MotH2022022Mot 2014/15:2022Avvecklande av privatkopieringsersättningen
2014-11-10MotH2022021Mot 2014/15:2021Drogtester i skolan
2014-11-10MotH2022020Mot 2014/15:2020Ägarlägenheter
2014-11-10MotH2022019Mot 2014/15:2019Praktik på samtliga gymnasieprogram
2014-11-10MotH2022018Mot 2014/15:2018Befria spontandansen
2014-11-10MotH2022017Mot 2014/15:2017Avskaffande av presstödet
2014-11-10MotH2022016Mot 2014/15:2016Ge de kommunala stadsnäten rättvisa förutsättningar att konkurrera på marknaden
2014-11-10MotH2022015Mot 2014/15:2015Dubbelspår på Västkustbanan
2014-11-10MotH2022014Mot 2014/15:2014Bromma flygplats
2014-11-10MotH2022013Mot 2014/15:2013Regler för incitamentsprogram
2014-11-10MotH2022012Mot 2014/15:2012Samordning av äldrevården
2014-11-10MotH2022011Mot 2014/15:2011Ökad samverkan med aktörer som främjar entreprenörskap för unga
2014-11-10MotH2022010Mot 2014/15:2010Borttagande av strikt återbetalningsansvar då en myndighet har gjort fel
2014-11-10MotH2022009Mot 2014/15:2009Utred ett yrkeskompetensbevis för blåljusförare
2014-11-10MotH2022008Mot 2014/15:2008Bevarandet av gravar och gravstenar
2014-11-10MotH2022007Mot 2014/15:2007Dawit Isaak
2014-11-10MotH2022006Mot 2014/15:2006Låt nationella examinatorer rätta nationella prov
2014-11-10MotH2022005Mot 2014/15:2005Buller från vindkraftverk
2014-11-10MotH2022004Mot 2014/15:2004Utökad föräldrapenning för drabbade föräldrar
2014-11-10MotH2022003Mot 2014/15:2003Tyngre och längre lastbilar
2014-11-10MotH2022002Mot 2014/15:2002Välsmakande skolmat
2014-11-10MotH2022001Mot 2014/15:2001Friare församlingstillhörighet
2014-11-10MotH2022000Mot 2014/15:2000Valkretsar
2014-11-10MotH2021999Mot 2014/15:1999Antalet riksdagsledamöter
2014-11-10MotH2021998Mot 2014/15:1998Lokala och regionala kulturbärare
2014-11-10MotH2021997Mot 2014/15:1997Särskild valkrets för utlandssvenskar
2014-11-10MotH2021996Mot 2014/15:1996Samkörd adressregistrering för utlandssvenskar
2014-11-10MotH2021995Mot 2014/15:1995Valsammanräkning
2014-11-10MotH2021994Mot 2014/15:1994Riksdagens Raoul Wallenberg-medalj
2014-11-10MotH2021993Mot 2014/15:1993Direktvald kommunstyrelse
2014-11-10MotH2021992Mot 2014/15:1992Pensionärernas pengar
2014-11-10MotH2021991Mot 2014/15:1991Det alkoholhistoriska kulturarvet
2014-11-10MotH2021990Mot 2014/15:1990Vikten av humaniora och värdet av de svenska Medelhavsinstituten
2014-11-10MotH2021989Mot 2014/15:1989Sverige, Finland och Nato
2014-11-10MotH2021988Mot 2014/15:1988Öka barnperspektivet i föräldrabalken
2014-11-10MotH2021987Mot 2014/15:1987Gårdsförsäljning
2014-11-10MotH2021986Mot 2014/15:1986Friluftslivet
2014-11-10MotH2021985Mot 2014/15:1985Cykeln - hushållens basfordon
2014-11-10MotH2021984Mot 2014/15:1984Statliga Rymdbolagets verksamhet och den strategiska exportkontrollen
2014-11-10MotH2021983Mot 2014/15:1983Utvidgat ansvar för NASP i arbetet med att kartlägga och förebygga självmord
2014-11-10MotH2021982Mot 2014/15:1982Energiinnehåll i alkoholhaltiga drycker en viktig konsumentupplysning
2014-11-10MotH2021981Mot 2014/15:1981Avveckla skattebefrielsen för luftfartyg och fartyg
2014-11-10MotH2021980Mot 2014/15:1980Uppsala län på Trafikverkets karta över nya spårinvesteringar
2014-11-10MotH2021979Mot 2014/15:1979Undanröjande av undantag vad gäller diskriminering mot personer med funktionsnedsättning
2014-11-10MotH2021978Mot 2014/15:1978Inga atomvapen i Arktis
2014-11-10MotH2021977Mot 2014/15:1977Skattemässig rättvisa mellan upplåtelseformerna för boende
2014-11-10MotH2021976Mot 2014/15:1976Öka stödet till Rett Center i Östersund
2014-11-10MotH2021975Mot 2014/15:1975Åtgärder mot sjuka hus
2014-11-10MotH2021974Mot 2014/15:1974Köpfrid
2014-11-10MotH2021973Mot 2014/15:1973Statlig styrning och insyn i försvarsindustrins motköpsaffärer
2014-11-10MotH2021972Mot 2014/15:1972Avgiftsfria studier
2014-11-10MotH2021971Mot 2014/15:1971Skydda Vätterns vatten
2014-11-10MotH2021970Mot 2014/15:1970Basservice ska garanteras för landsbygden
2014-11-10MotH2021969Mot 2014/15:1969Förbud mot kvicksilverlampor
2014-11-10MotH2021968Mot 2014/15:1968Åtgärder mot att kriminella inom vården arbetar vidare
2014-11-10MotH2021967Mot 2014/15:1967Stärkt direktdemokrati
2014-11-10MotH2021966Mot 2014/15:1966Nordiska rådet
2014-11-10MotH2021965Mot 2014/15:1965Vikten av en fungerande kompetensförhöjning
2014-11-10MotH2021964Mot 2014/15:1964Brandvarnare
2014-11-10MotH2021963Mot 2014/15:1963Investeringsstöd för byggandet av hyresrätter
2014-11-10MotH2021962Mot 2014/15:1962Huvudentreprenörsansvar
2014-11-10MotH2021961Mot 2014/15:1961Översyn av existerande gränshinder
2014-11-10MotH2021960Mot 2014/15:1960Travsportens möjligheter
2014-11-10MotH2021959Mot 2014/15:1959Störningsservitut
2014-11-10MotH2021958Mot 2014/15:1958Avskrivningsregler för flyttbara bostadshus
2014-11-10MotH2021957Mot 2014/15:1957Kommunala regelförenklingar
2014-11-10MotH2021956Mot 2014/15:1956Konsekvenser av gruvbrytning i tätort
2014-11-10MotH2021955Mot 2014/15:1955Vattenkraftens produktionskapacitet
2014-11-10MotH2021954Mot 2014/15:1954Hembesök hos äldre över 75 år
2014-11-10MotH2021953Mot 2014/15:1953Golf som friskvård
2014-11-10MotH2021952Mot 2014/15:1952Obligatorisk lag om valfrihetssystem
2014-11-10MotH2021951Mot 2014/15:1951Läkares förskrivningsrätt efter 67 års ålder
2014-11-10MotH2021950Mot 2014/15:1950Skyddsjakt på säl
2014-11-10MotH2021949Mot 2014/15:1949Barns rätt till utbildning i konfliktområden
2014-11-10MotH2021948Mot 2014/15:1948Funktionsnedsattas möjlighet till jakt
2014-11-10MotH2021947Mot 2014/15:1947Placerade barn och nationell adoption
2014-11-10MotH2021946Mot 2014/15:1946Räddningsinsatser över gränsen mellan Sverige och Finland
2014-11-10MotH2021945Mot 2014/15:1945Arbetsmiljön för vägarbetare
2014-11-10MotH2021944Mot 2014/15:1944Infrastrukturen i Västernorrland
2014-11-10MotH2021943Mot 2014/15:1943Bättre konkurrensvillkor för svenska företag
2014-11-10MotH2021942Mot 2014/15:1942Offentlig upphandling
2014-11-10MotH2021941Mot 2014/15:1941Lönebidrag
2014-11-10MotH2021940Mot 2014/15:1940Direktverkande el
2014-11-10MotH2021939Mot 2014/15:1939Läkarutbildning
2014-11-10MotH2021938Mot 2014/15:1938FN:s säkerhetsråd
2014-11-10MotH2021937Mot 2014/15:1937Körkortsutbildning
2014-11-10MotH2021936Mot 2014/15:1936Mittuniversitetet
2014-11-10MotH2021935Mot 2014/15:1935Utökade resurser till skolan
2014-11-10MotH2021934Mot 2014/15:1934Driftsbidrag till Sundsvall Timrå Airport
2014-11-10MotH2021933Mot 2014/15:1933Ökat byggande i trä
2014-11-10MotH2021932Mot 2014/15:1932Utdrag ur brottsregistret vid nyanställning
2014-11-10MotH2021931Mot 2014/15:1931Mineralavgiften och beslutsprocesser rörande prospekterings- och utvinningstillstånd
2014-11-10MotH2021930Mot 2014/15:1930Ekonomiska föreningar
2014-11-10MotH2021929Mot 2014/15:1929Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag
2014-11-10MotH2021928Mot 2014/15:1928Ombildningar till bostadsrätt
2014-11-10MotH2021927Mot 2014/15:1927Redovisning av vad skatten används till i deklarationen
2014-11-10MotH2021926Mot 2014/15:1926Ratificeing av ILO:s konvention 94
2014-11-10MotH2021925Mot 2014/15:1925En diskrimineringslag med utgångspunkt i lika rättigheter
2014-11-10MotH2021924Mot 2014/15:1924En nationell satsning på utsatta förorter
2014-11-10MotH2021923Mot 2014/15:1923Regionalt beslutsfattande om trängselskatt
2014-11-10MotH2021922Mot 2014/15:1922Färdigbyggt Linnéuniversitet
2014-11-10MotH2021921Mot 2014/15:1921Stärkt skolinspektion
2014-11-10MotH2021920Mot 2014/15:1920Lärarhandledare i skolan
2014-11-10MotH2021919Mot 2014/15:1919Standardisering av byggnormer
2014-11-10MotH2021918Mot 2014/15:1918Betyg från årskurs 3
2014-11-10MotH2021917Mot 2014/15:1917Legitimationskrav för socialsekreterare
2014-11-10MotH2021916Mot 2014/15:1916Fruimport
2014-11-10MotH2021915Mot 2014/15:1915Dans på recept
2014-11-10MotH2021914Mot 2014/15:1914Företagens kapital och finansiering
2014-11-10MotH2021913Mot 2014/15:1913Avskaffande av den s.k. dubbelregistreringen vid älgjakt
2014-11-10MotH2021912Mot 2014/15:1912Särskilda tillstånd för att handla med metallskrot och andra åtgärder mot metallstölder
2014-11-10MotH2021911Mot 2014/15:1911Informationskampanj om allemansrätten
2014-11-10MotH2021910Mot 2014/15:1910Sjukvårdsreform för en jämlik sjukvård
2014-11-10MotH2021909Mot 2014/15:1909Välbefinnande och värdighet för äldre
2014-11-10MotH2021908Mot 2014/15:1908Varmare företagsklimat för fler jobb
2014-11-10MotH2021907Mot 2014/15:1907Säkerhet i en osäker tid
2014-11-10MotH2021906Mot 2014/15:1906Sverige som kunskapsland
2014-11-10MotH2021905Mot 2014/15:1905Sammanhållning över gränserna
2014-11-10MotH2021904Mot 2014/15:1904Rättspolitik för trygghet och tillit
2014-11-10MotH2021903Mot 2014/15:1903Gemenskap och sammanhållning
2014-11-10MotH2021902Mot 2014/15:1902Jämställdhet utan kvotering
2014-11-10MotH2021900Mot 2014/15:1900Ett hem åt alla
2014-11-10MotH2021899