DatumTypIdBeteckningTitel
2016-10-03SoUH4B362SoU 2016:62Ökad insyn i välfärden
2016-09-30SoUH4B367SoU 2016:67En översyn av överskottsmålet
2016-09-15SoUH4B358SoU 2016:58Ändrade mediegrundlagar, del 1
2016-09-15SoUH4B358d2SoU 2016:58Ändrade mediegrundlagar, del 2
2016-09-15RiRH4B518RiR 2016:18Teracom och marknäten – mediepolitik, monopol och krisberedskap
2016-09-15DirH4B176Dir 2016:76Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner
2016-09-15BetH301MJU23Bet 2015/16:MJU23Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall
2016-09-12FrH3111578Fr 2015/16:1578Otillåten användning av bekämpningsmedel inom EU
2016-09-09SoUH4B357SoU 2016:57Säkerhet i ny tid - Betänkande av utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten
2016-09-09FrH3111579Fr 2015/16:1579Återinförande av elevstyrda skolor
2016-09-09FrH3111577Fr 2015/16:1577En nationell cykelstrategi och nationella mål för cykling
2016-09-08IpH310792Ip 2015/16:792Effekter av polisens omorganisation i Norrlands inland
2016-09-08FrH3111576Fr 2015/16:1576Pilotverksamheten med nationell stödtelefon
2016-09-08FrH3111575Fr 2015/16:1575Stöd till veteraner
2016-09-08FrH3111574Fr 2015/16:1574Kommunal ersättning från Migrationsverket
2016-09-08FrH3111573Fr 2015/16:1573Ökat antal fall av tbc
2016-09-08FrH3111572Fr 2015/16:1572Framtiden för Riksutställningar
2016-09-08FrH3111571Fr 2015/16:1571Långa väntetider för vapenlicenser
2016-09-08FrH3111570Fr 2015/16:1570Marockos kränkning av Västsaharas territorium
2016-09-07IpH310793Ip 2015/16:793Skrotning av Gripen C
2016-09-07IpH310791Ip 2015/16:791Bilateralt samarbete jämfört med Natomedlemskap
2016-09-07FrH3111569Fr 2015/16:1569Strandskyddet
2016-09-06PropH303200Prop 2015/16:200En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare
2016-09-06IpH310790Ip 2015/16:790Ökad miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen
2016-09-06FrH3111567Fr 2015/16:1567Försörjningsstödet och semesterresor utomlands
2016-09-05IpH310781Ip 2015/16:781Förföljelse av kvinnor i Sudan
2016-09-05IpH310780Ip 2015/16:780Underlag för en ny bro över Södertälje kanal
2016-09-05FrH3111566Fr 2015/16:1566Den kamerunska statens övergrepp mot den egna befolkningen
2016-09-02SoUH4B356SoU 2016:56Ny paketreselag
2016-09-02IpH310779Ip 2015/16:779Den turkiska arméns angrepp i Syrien
2016-09-02FrH3111564Fr 2015/16:1564Renodling av polisens arbetsuppgifter
2016-09-02FrH3111563Fr 2015/16:1563Bevarande av minnet av varvsindustrin
2016-09-01SoUH4B354SoU 2016:54Till sista utposten
2016-09-01RiRH4B517RiR 2016:17Ett förutsägbart bistånd – trots en osäker finansiering
2016-09-01IpH310789Ip 2015/16:789Bostadsbyggnadsstatistik
2016-09-01IpH310788Ip 2015/16:788Andrahandsuthyrning
2016-09-01IpH310787Ip 2015/16:787Temporära bygglov för modulbostäder
2016-09-01IpH310786Ip 2015/16:786Kilometerskatt
2016-09-01IpH310785Ip 2015/16:785Uteblivna skattesänkningar för pensionärer
2016-09-01IpH310784Ip 2015/16:784Jobbskatteavdragets effekter
2016-09-01IpH310783Ip 2015/16:783Uppräkning av brytpunkt för statlig inkomstskatt
2016-09-01IpH310782Ip 2015/16:782Lån till bidragshöjningar
2016-09-01IpH310778Ip 2015/16:778Ränteavdragen
2016-09-01IpH310777Ip 2015/16:777Återinförande av förmögenhetsskatt
2016-09-01IpH310776Ip 2015/16:776EU-kommissionens förslag om förenklingar av momsdirektivet
2016-09-01IpH310775Ip 2015/16:775Kommunplaceringar
2016-09-01IpH310774Ip 2015/16:774Bristen på studentbostäder
2016-09-01IpH310773Ip 2015/16:773Filminstitutet och branschråden
2016-09-01IpH310772Ip 2015/16:772Information till skatteutskottet
2016-09-01FrH3111562Fr 2015/16:1562Social housing i Sverige
2016-09-01FrH3111561Fr 2015/16:1561Fördelning av biståndsmedel till regimnära organisationer
2016-09-01FrH3111560Fr 2015/16:1560Homa Hoodfar - iransk frihetsfånge
2016-09-01FrH3111559Fr 2015/16:1559Antal uppklarade brott
2016-09-01FrH3111558Fr 2015/16:1558Migrationsverkets sena utbetalningar till skånska kommuner
2016-09-01FrH3111557Fr 2015/16:1557Migrationsverkets skulder till kommunerna
2016-09-01DirH4B175Dir 2016:75Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet
2016-09-01DirH4B174Dir 2016:74EU-bodelning
2016-09-01DirH4B173Dir 2016:73En stärkt minoritetspolitik - översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
2016-08-31SoUH4B353SoU 2016:53Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton
2016-08-31SoUH4B353d2SoU 2016:53Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton
2016-08-31SoUH4B353d3SoU 2016:53Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton
2016-08-31IpH310771Ip 2015/16:771Sjunkande brottsuppklaring
2016-08-31FrH3111556Fr 2015/16:1556Validering för tandläkare
2016-08-31FrH3111555Fr 2015/16:1555Resurser för genomförandet av åldersbedömningar
2016-08-31FrH3111554Fr 2015/16:1554Fler företag i Sverige
2016-08-31FrH3111553Fr 2015/16:1553Regelförenklingar för näringslivet
2016-08-31FrH3111551Fr 2015/16:1551Moderniserad rekrytering
2016-08-31FrH3111550Fr 2015/16:1550Åtgärder för sänkt sjukfrånvaro
2016-08-31FrH3111549Fr 2015/16:1549Könsseparerad skolidrott
2016-08-31FrH3111548Fr 2015/16:1548Jämställd skolidrott
2016-08-30PropH303198Prop 2015/16:198En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap
2016-08-29IpH310770Ip 2015/16:770Rätten till familjeåterförening
2016-08-29FrH3111547Fr 2015/16:1547Energiskatt för mindre färjor och pendelfartyg
2016-08-29FrH3111546Fr 2015/16:1546Förhandlingarna kring Transatlantic Trade and Investment Partnership
2016-08-29FrH3111545Fr 2015/16:1545Motorn till det nya Gripenplanet
2016-08-26IpH310768Ip 2015/16:768Ryskt kärnbränsle i svenska kärnkraftverk
2016-08-26IpH310767Ip 2015/16:767Ett styr- och reglertekniskt forskningscentrum i Säffle
2016-08-26IpH310766Ip 2015/16:766Effekter av polisens omorganisation i Norrlands inland
2016-08-26FrH3111544Fr 2015/16:1544Den invasiva amerikanska hummern
2016-08-26FrH3111543Fr 2015/16:1543Slutdatum för livsmedelsstrategin
2016-08-26FrH3111542Fr 2015/16:1542Ändamålsenlig förvaltning av skarvfåglar
2016-08-26FrH3111541Fr 2015/16:1541Stöd vid skördeskador
2016-08-26FrH3111540Fr 2015/16:1540Våld och övergrepp i Etiopien
2016-08-26FrH3111539Fr 2015/16:1539Brister i digitalisering inom samhällsbyggandet
2016-08-26FrH3111538Fr 2015/16:1538European Medicines Agency
2016-08-26FrH3111537Fr 2015/16:1537Flytt av etablerade asylsökande och stängning av asylboenden
2016-08-26FrH3111536Fr 2015/16:1536Flytt av länskommunikationscentralen från Östersund till Umeå
2016-08-25IpH310769Ip 2015/16:769Barn som utsätts för människohandel
2016-08-25IpH310765Ip 2015/16:765Barnäktenskap
2016-08-25FrH3111535Fr 2015/16:1535Postnord
2016-08-25FrH3111534Fr 2015/16:1534Kraftig ökning av ungdomsbrotten i Göteborg
2016-08-25FrH3111533Fr 2015/16:1533Kritik mot Kemikalieinspektionen
2016-08-25FrH3111532Fr 2015/16:1532Skatt på investeringar i solenergi
2016-08-25FrH3111531Fr 2015/16:1531Situationen för flyktingar vid den jordanska gränsen
2016-08-25DirH4B1863Dir 2016:863Förordning (2016:863) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2017
2016-08-24FrH3111530Fr 2015/16:1530Växande vårdköer
2016-08-23IpH310764Ip 2015/16:764Regionutredningens tillvägagångssätt
2016-08-23FrH3111529Fr 2015/16:1529Trygghet i Jämtland
2016-08-23FrH3111528Fr 2015/16:1528Åtgärder mot gängkriminalitet
2016-08-23FrH3111527Fr 2015/16:1527Geodata
2016-08-23FrH3111526Fr 2015/16:1526Rätt till stöd från Försäkringskassan
2016-08-23FrH3111525Fr 2015/16:1525Information om minskade skatteintäkter till följd av BEPS
2016-08-23FrH3111524Fr 2015/16:1524Polisens handläggningstider för vapenlicensärenden
2016-08-22SoUH4B352SoU 2016:52Färre i häkte och minskad isolering
2016-08-22IpH310763Ip 2015/16:763Utvecklingen för företag inom ROT-sektorn
2016-08-22IpH310762Ip 2015/16:762Arbetsmarknaden för utrikes födda
2016-08-19FrH3111522Fr 2015/16:1522Problem med miljöbilsstödet
2016-08-19FrH3111521Fr 2015/16:1521EU-gemensamma åtgärder
2016-08-19FrH3111519Fr 2015/16:1519Alkoholsmuggling
2016-08-18IpH310761Ip 2015/16:761Ökat understöd till arméstridskrafterna
2016-08-18FrH3111523Fr 2015/16:1523Nya gripenplan
2016-08-18FrH3111520Fr 2015/16:1520Kvaliteten i asylprövningen
2016-08-18FrH3111518Fr 2015/16:1518Tullverkets befogenheter
2016-08-18FrH3111517Fr 2015/16:1517Invandrares rätt att ta erbjudna jobb
2016-08-18FrH3111516Fr 2015/16:1516Utbrott av mjältbrand
2016-08-18FrH3111515Fr 2015/16:1515Behovet av fler företagare
2016-08-18FrH3111514Fr 2015/16:1514Kravet på yrkeskompetensbevis
2016-08-18FrH3111513Fr 2015/16:1513Anlagda bilbränder
2016-08-18FrH3111512Fr 2015/16:1512Linkedin som godtagbar rekryteringskanal
2016-08-18FrH3111511Fr 2015/16:1511Vikten av materiellt riktiga brottmålsdomar
2016-08-18DirH4B172Dir 2016:72Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden (Ju 2015:13)
2016-08-17SoUH4B351SoU 2016:51Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
2016-08-17SoUH4B350SoU 2016:50Genomförande av sjöfolksdirektivet
2016-08-17FrH3111510Fr 2015/16:1510Migrationsverkets beslut om utvisning av Syed Latif
2016-08-17FrH3111509Fr 2015/16:1509Medborgargarden
2016-08-17FrH3111508Fr 2015/16:1508Regeringens agerande mot bilbränderna
2016-08-15IpH310760Ip 2015/16:760Studiemedel till körkort
2016-08-15IpH310759Ip 2015/16:759Åtgärder för fullgod krisberedskap
2016-08-12IpH310758Ip 2015/16:758Problem med miljöbilsstöd
2016-08-12IpH310757Ip 2015/16:757Åtgärder för att misstänkta fall av människohandel av flyktingbarn utreds av polis
2016-08-11IpH310756Ip 2015/16:756Barn som utsätts för människohandel
2016-08-11IpH310755Ip 2015/16:755Utfasning av sysselsättningsfasen
2016-08-11FrH3111507Fr 2015/16:1507Införandet av automatiska passkontroller på Arlanda
2016-08-10IpH310754Ip 2015/16:754Underhåll av Bohusbanan
2016-08-10FrH3111504Fr 2015/16:1504Flyktingbarn som misstänks bli sålda som sexslavar
2016-08-10FrH3111503Fr 2015/16:1503Konsekvensanalys av flytten av eHälsomyndigheten till Kalmar
2016-08-10FrH3111501Fr 2015/16:1501Kraftigt begränsade möjligheter till klimatkompensation
2016-08-10FrH3111500Fr 2015/16:1500Lång väntan på organdonation
2016-08-09FrH3111498Fr 2015/16:1498Riberdahls efterträdare
2016-08-09FrH3111491Fr 2015/16:1491Om bilbränder i Sydsverige
2016-08-09FrH3111490Fr 2015/16:1490Fredningsområde för torsk i Kattegatt och norra delen av Öresund
2016-08-08IpH310753Ip 2015/16:753Nordstream 2
2016-08-08FrH3111506Fr 2015/16:1506Kompetenskartläggning från dag ett
2016-08-08FrH3111505Fr 2015/16:1505Svenska från dag ett
2016-08-08FrH3111502Fr 2015/16:1502Tillämpning av den tillfälliga asyllagen
2016-08-08FrH3111499Fr 2015/16:1499Kartläggning av antalet människor utan tillstånd att vistas i Sverige
2016-08-08FrH3111497Fr 2015/16:1497Färre poliser i yttre tjänst
2016-08-08FrH3111496Fr 2015/16:1496Ett fungerande återvändande
2016-08-08FrH3111495Fr 2015/16:1495Direktåtkomst för Migrationsverket till vissa uppgifter
2016-08-08FrH3111494Fr 2015/16:1494Nya förvarsplatser
2016-08-08FrH3111493Fr 2015/16:1493Tvångsåtgärder vid verkställighet av ut- och avvisningar
2016-08-08FrH3111492Fr 2015/16:1492Vapenlicenshanteringen
2016-08-05IpH310752Ip 2015/16:752Konsekvenserna av ökade kostnader för företagen
2016-08-05FrH3111489Fr 2015/16:1489Förbudet mot signalkräftor
2016-08-04IpH310751Ip 2015/16:751Personalpolitiken inom polisen
2016-08-04FrH3111488Fr 2015/16:1488Sveriges agerande i FN:s säkerhetsråd med anledning av folkmordet i Irak och Syrien
2016-08-04FrH3111487Fr 2015/16:1487Haveriet på Södertäljebron
2016-08-04DirH4B1850Dir 2016:850Förordning (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2016-08-03IpH310750Ip 2015/16:750Aktiviteter för deltagarna i fas 3
2016-08-03FrH3111486Fr 2015/16:1486Vårdköproblematiken
2016-08-03FrH3111485Fr 2015/16:1485Motorvägsbron i Södertälje
2016-08-03FrH3111484Fr 2015/16:1484Polisbristen i Östergötland
2016-08-02IpH310749Ip 2015/16:749Det svenska kräftfisket
2016-08-02FrH3111483Fr 2015/16:1483Mer omfattande insatser mot Hepatit C
2016-08-02FrH3111482Fr 2015/16:1482Kartläggning av nutrition
2016-08-02FrH3111481Fr 2015/16:1481Oacceptabla förhållanden under djurtransporter
2016-08-02FrH3111480Fr 2015/16:1480Det kommande säljstoppet för signalkräftan
2016-08-01FrH3111479Fr 2015/16:1479Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet
2016-08-01FrH3111478Fr 2015/16:1478Id-kontroller mellan Danmark och Sverige
2016-08-01FrH3111477Fr 2015/16:1477Jordbruket, växtskyddsmedlen och konkurrenskraften
2016-08-01FrH3111476Fr 2015/16:1476Skogsstyrelsens publicering av avverkningsanmälningar
2016-08-01FrH3111475Fr 2015/16:1475Förtroendet för Skogsstyrelsens styrelse
2016-07-28DirH4B1848Dir 2016:848Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer
2016-07-28DirH4B170Dir 2016:70Gräsrotsfinansiering
2016-07-25IpH310748Ip 2015/16:748Blåljuspersonalens möjlighet att göra sitt jobb
2016-07-25FrH3111474Fr 2015/16:1474Situtationen i taxiverksamhet i mindre orter hotad
2016-07-25FrH3111473Fr 2015/16:1473Risk för att tågfärjorna till Trelleborg försvinner
2016-07-22FrH3111472Fr 2015/16:1472Skatt på kemikalier i vissa konsumentvaror
2016-07-22FrH3111471Fr 2015/16:1471Skärpta straffskalor i samband med matbedrägerier
2016-07-21FrH3111470Fr 2015/16:1470Djurrättsrelaterad brottslighet
2016-07-21DirH4B171Dir 2016:71Tilläggsdirektiv till Expertgruppen för biståndsanalys (UD 2013:01)
2016-07-20PropH303197Prop 2015/16:197Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden
2016-07-19PropH303199Prop 2015/16:199Vildsvin och viltskador
2016-07-18FrH3111469Fr 2015/16:1469Inhyrd vårdpersonal
2016-07-18FrH3111468Fr 2015/16:1468Unga flickors psykiska hälsa
2016-07-18FrH3111467Fr 2015/16:1467Skärpta licensregler för enhandsvapen
2016-07-15FrH3111466Fr 2015/16:1466Rätten till fast kontakt i vården
2016-07-15FrH3111465Fr 2015/16:1465Friskvårdsbidrag för golf och ridning
2016-07-15FrH3111464Fr 2015/16:1464Beredskap för livsmedelsförsörjning
2016-07-15FrH3111463Fr 2015/16:1463Färre sökande till lärarutbildningarna
2016-07-15FrH3111462Fr 2015/16:1462Sänkta krav för antagande på polisutbildningen
2016-07-15FrH3111461Fr 2015/16:1461Förtydligande i direktiven om översyn av skogsvårdslagen
2016-07-15FrH3111460Fr 2015/16:1460Åtgärder för att många ska vilja stanna kvar inom polisyrket
2016-07-15FrH3111459Fr 2015/16:1459Mål för arbetet i FN:s säkerhetsråd
2016-07-14DirH4B169Dir 2016:69Genomförande av avtalen om amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige
2016-07-14DirH4B168Dir 2016:68Energisparlån
2016-07-13FrH3111458Fr 2015/16:1458Ny högre hastighet för EPA-traktorer
2016-07-13FrH3111457Fr 2015/16:1457Öppenhet i EU-förhandlingar med Kuba
2016-07-13FrH3111456Fr 2015/16:1456Markering mot Zimbabwe
2016-07-13FrH3111455Fr 2015/16:1455Gårdsförsäljning av lokalproducerat
2016-07-13FrH3111454Fr 2015/16:1454Slöseri med legitimerad vårdpersonal
2016-07-13FrH3111453Fr 2015/16:1453Strategi mot Hepatit C
2016-07-13FrH3111452Fr 2015/16:1452Gårdsförsäljning av lokalproducerat
2016-07-13FrH3111451Fr 2015/16:1451Ny högre hastighet för EPA-traktorer
2016-07-13FrH3111450Fr 2015/16:1450Slöseri med legitimerad vårdpersonal
2016-07-13FrH3111449Fr 2015/16:1449Förvaltningsetik och revision
2016-07-12FrH3111448Fr 2015/16:1448Vänersjöfartens förutsättningar att utvecklas
2016-07-12FrH3111447Fr 2015/16:1447Vänersjöfartens förutsättningar att utvecklas
2016-07-12FrH3111446Fr 2015/16:1446Situationen på landets sjukhus
2016-07-11IpH310747Ip 2015/16:747Grov kvinnofridskränkning
2016-07-11FrH3111445Fr 2015/16:1445Försämrat omvärldsläge
2016-07-11FrH3111444Fr 2015/16:1444Redovisningen av Sveriges FN-kampanj
2016-07-11FrH3111443Fr 2015/16:1443Förändringar vid tullen i Hån
2016-07-08FrH3111442Fr 2015/16:1442PKU-registret
2016-07-08FrH3111441Fr 2015/16:1441Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force
2016-07-08FrH3111440Fr 2015/16:1440Utredning om kommunikation för samhällsviktiga myndigheter
2016-07-07RiRH4B516RiR 2016:16Behövs myndigheternas delårsrapporter? – Nytta och kostnader
2016-07-07DirH4B167Dir 2016:67Elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser
2016-07-07DirH4B166Dir 2016:66Initiativet Fossilfritt Sverige
2016-07-07DirH4B165Dir 2016:65Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
2016-07-06FrH3111439Fr 2015/16:1439MR-aktivisters situation i Iran
2016-07-05FrH3111438Fr 2015/16:1438Levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning
2016-07-04FrH3111437Fr 2015/16:1437En översyn av socialtjänstlagen
2016-07-04FrH3111436Fr 2015/16:1436Vägar framåt för en bättre nutritionsvård
2016-07-04FrH3111435Fr 2015/16:1435Utrikesförvaltningens konsulära beredskap
2016-07-04FrH3111434Fr 2015/16:1434Behovet av säker kriskommunikation och 700-megahertzbandet
2016-07-04FrH3111433Fr 2015/16:1433Undantag i auktionen av 700-megahertzbandet
2016-07-04FrH3111432Fr 2015/16:1432Rikets säkerhet och 700-megahertzbandet
2016-07-04FrH3111431Fr 2015/16:1431Försvarsmaktens behov av 700-megahertzbandet
2016-07-01RiRH4B515RiR 2016:15Det livslånga lärandet inom högre utbildning
2016-07-01FrH3111430Fr 2015/16:1430Informationsdelning mellan Säkerhetspolisen och andra myndigheter i arbetet mot extremism
2016-07-01FrH3111429Fr 2015/16:1429Regeringspartiernas inställning till byggandet av Nordstream 2
2016-06-30RiRH4B514RiR 2016:14Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effektivare förvaltning?
2016-06-30FrH3111428Fr 2015/16:1428Lagrådets kritik gällande ny upphandlingslagstiftning
2016-06-30FrH3111427Fr 2015/16:1427Vindkraftsetablering och dess påverkan på FMV:s och Saab Kockums provverksamhet
2016-06-30FrH3111426Fr 2015/16:1426Vindkraftsetablering och försvarets flygverksamhet i Blekinge
2016-06-30FrH3111425Fr 2015/16:1425Vindkraftsetablering och en flytt av marinens övningsområde i Blekinge
2016-06-30FrH3111424Fr 2015/16:1424Vindkraftsetablering och flytt av marinens övningar från Blekinge till Stockholmsområdet
2016-06-30FrH3111423Fr 2015/16:1423Vindkraftsetablering och omlokalisering av marinens verksamhet från Blekinge till Stockholmsområdet
2016-06-30FrH3111422Fr 2015/16:1422Motorvägsbron i Södertälje och sårbarhet i transportsystemet
2016-06-30FrH3111421Fr 2015/16:1421En nationell läkemedelslista
2016-06-30FrH3111420Fr 2015/16:1420Det humanitära initiativet
2016-06-30FrH3111419Fr 2015/16:1419Samernas psykiska hälsa
2016-06-30DirH4B1840Dir 2016:840Förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer
2016-06-30DirH4B1838Dir 2016:838Tillkännagivande (2016:838) av uppgift om Riksbankens referensränta
2016-06-30DirH4B1837Dir 2016:837Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden
2016-06-30DirH4B1836Dir 2016:836Förordning (2016:836) om elbusspremie
2016-06-30DirH4B163Dir 2016:63Personuppgiftsbehandling inom utbildningsområdet
2016-06-30DirH4B162Dir 2016:62Översyn av statens stöd till trossamfund
2016-06-30DirH4B161Dir 2016:61Utvärdering av bidragsbrottslagen
2016-06-30DirH4B160Dir 2016:60En delegation mot överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
2016-06-29RiRH4B513RiR 2016:13Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap – förutsättningar för effektiv insats?
2016-06-29FrH3111418Fr 2015/16:1418Reformerat strandskydd för fler bostäder
2016-06-29FrH3111417Fr 2015/16:1417Hot mot kvinnojourer
2016-06-29FrH3111416Fr 2015/16:1416Nationell kvalitetslista för tillgänglighet
2016-06-29FrH3111415Fr 2015/16:1415Växande vårdköer
2016-06-29FrH3111414Fr 2015/16:1414Åtgärder för ett ökat byggande
2016-06-29FrH3111413Fr 2015/16:1413Översyn av stödet till oberoende demokratiorganisationer i Ryssland
2016-06-29FrH3111412Fr 2015/16:1412Åtgärder för en mer företagsvänlig politik
2016-06-28PropH303195Prop 2015/16:195Nytt regelverk om upphandling
2016-06-28PropH303190Prop 2015/16:190Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015
2016-06-28FrH3111409Fr 2015/16:1409Ojämlik strokevård
2016-06-27PropH303192Prop 2015/16:192Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp
2016-06-27FrH3111411Fr 2015/16:1411Mjölkkrisen och EU-åtgärder
2016-06-27FrH3111410Fr 2015/16:1410FN:s behandling av Anders Kompass
2016-06-22SoUH4B347SoU 2016:47En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige
2016-06-22PropH303102Prop 2015/16:102Utvecklingen inom den kommunala sektorn
2016-06-22FrH3111408Fr 2015/16:1408Regional samverkan kring arkitektur, form och design
2016-06-22FrH3111407Fr 2015/16:1407Totalvikten för B-körkort
2016-06-22FrH3111406Fr 2015/16:1406Kränkning av mänskliga rättigheter i Burma
2016-06-22FrH3111405Fr 2015/16:1405Ekonomiskt stöd till den palestinska myndigheten
2016-06-22FrH3111404Fr 2015/16:1404Polisens långa handläggningstider för vapenlicens
2016-06-22FrH3111403Fr 2015/16:1403Rutiner för departementens officiella Twitterkonton
2016-06-22FrH3111402Fr 2015/16:1402Kvotering av film- och tv-produktioner
2016-06-22FrH3111401Fr 2015/16:1401Postförsändelser till rättspsykiatriska regionkliniker
2016-06-22FrH3111400Fr 2015/16:1400Fikru Maru
2016-06-22FrH3111399Fr 2015/16:1399Skyddet av fiskefria området i Kattegatt
2016-06-22FrH3111398Fr 2015/16:1398Nya initiativ från regeringen avseende it-relaterad brottslighet
2016-06-22FrH3111397Fr 2015/16:1397Lokala mediers förmåga att leverera demokratiska förutsättningar
2016-06-22FrH3111396Fr 2015/16:1396Mediepolitiska insatser
2016-06-22FrH3111395Fr 2015/16:1395Betalservice i hela landet
2016-06-22FrH3111394Fr 2015/16:1394Vägslitageavgiften och konkurrenskraften
2016-06-22FrH3111393Fr 2015/16:1393Lättillgängligt stöd
2016-06-22DirH4B1822Dir 2016:822Förordning (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån
2016-06-22DirH4B1775Dir 2016:775Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet
2016-06-22DirH4B1774Dir 2016:774Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet
2016-06-22DirH4B1770Dir 2016:770Förordning (2016:770) om marin utrustning
2016-06-22DirH4B1768Dir 2016:768Lag (2016:768) om marin utrustning
2016-06-22DirH4B1767Dir 2016:767Lag (2016:767) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag
2016-06-22DirH4B1757Dir 2016:757Lag (2016:757) om kvarstad på bankmedel inom EU
2016-06-22DirH4B1752Dir 2016:752Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2016-06-22DirH4B159Dir 2016:59Finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital
2016-06-22DirH4B158Dir 2016:58Översyn av mervärdesskattelagstiftningen
2016-06-22DirH4B157Dir 2016:57Genomförande av EU-direktivet om oskuldspresumtionen och EU-direktivet om rättssäkerhetsgarantier för misstänkta och tilltalade barn
2016-06-22DirH4B156Dir 2016:56Det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag
2016-06-22DirH4B155Dir 2016:55Tilläggsdirektiv till Paketreseutredningen (Fi 2015:08)
2016-06-21PropH303194Prop 2015/16:194Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik
2016-06-21PropH303193Prop 2015/16:193Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy
2016-06-21PropH303191Prop 2015/16:191Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg
2016-06-21PropH303189Prop 2015/16:189Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar
2016-06-21PropH303180Prop 2015/16:180En ny lag om personnamn
2016-06-21PropH303179Prop 2015/16:179Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2016
2016-06-21PropH303140Prop 2015/16:1402016 års redogörelse för bolag med statligt ägande
2016-06-21FrH3111392Fr 2015/16:1392Nationell tillgång till helikopter vid skogsbrand
2016-06-21FrH3111391Fr 2015/16:1391Nationell strategi för investeringar i immateriella tillgångar
2016-06-21FrH3111390Fr 2015/16:1390Svenska Daish-terrorister till ICC
2016-06-21FrH3111389Fr 2015/16:1389Regelförenklingar efter OECD:s rapport
2016-06-21FrH3111388Fr 2015/16:1388Kvinnliga innovatörer
2016-06-21FrH3111387Fr 2015/16:1387Felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan
2016-06-21FrH3111386Fr 2015/16:1386Regionala utvecklingsmedel
2016-06-21FrH3111385Fr 2015/16:1385Öppna ärenden om regional utveckling
2016-06-21FrH3111384Fr 2015/16:1384Propositionen om ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län
2016-06-21FrH3111383Fr 2015/16:1383al-Qaida i Jemen
2016-06-21FrH3111382Fr 2015/16:1382Kriterier för att uppgraderas till universitet
2016-06-21FrH3111381Fr 2015/16:1381Tonnageskatten
2016-06-21FrH3111380Fr 2015/16:1380Bostäder för nyanlända
2016-06-20SoUH4B344SoU 2016:44Kraftsamling mot antiziganism
2016-06-20IpH310746Ip 2015/16:746Decimering av marinens övningsförmåga
2016-06-20FrH3111379Fr 2015/16:1379Postförsändelser till rättspsykiatriska kliniker
2016-06-20FrH3111378Fr 2015/16:1378Elöverkänslighet och evidensbaserad hjälp
2016-06-20FrH3111377Fr 2015/16:1377Besked kring småskalig vattenkraft
2016-06-17FrH3111376Fr 2015/16:1376Samordning av civil och militär utbildning på Ljungbyhed
2016-06-17FrH3111375Fr 2015/16:1375Asylrätt för kriminella
2016-06-17FrH3111374Fr 2015/16:1374Regler kring gödselförbud och deras inverkan på svenskt jordbruk
2016-06-17FrH3111373Fr 2015/16:1373Bidrag till våldsbejakande extremism
2016-06-17FrH3111372Fr 2015/16:1372Mänskliga rättigheter och flyktingavtal med Libyen
2016-06-17BetH301UbU18Bet 2015/16:UbU18Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål
2016-06-17BetH301FiU41Bet 2015/16:FiU41Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015
2016-06-17BetH301FiU21Bet 2015/16:FiU21Vårändringsbudget för 2016
2016-06-17BetH301FiU20Bet 2015/16:FiU20Riktlinjer för den ekonomiska politiken
2016-06-17BetH301CU26Bet 2015/16:CU26Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ny förordning om konsumentskyddssamarbete
2016-06-16SoUH4B343SoU 2016:43Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m.m. - Järnvägsprotokollet
2016-06-16SoUH4B342SoU 2016:42Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m.
2016-06-16RiRH4B511RiR 2016:11Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen – Försäkringskassans kontrollverksamhet
2016-06-16IpH310744Ip 2015/16:744Tillgång till fordon för de svenska krigsförbanden
2016-06-16IpH310743Ip 2015/16:743Sveriges konkurrenskraft
2016-06-16IpH310742Ip 2015/16:742Vägunderhållets påverkan på nollvisionen
2016-06-16IpH310741Ip 2015/16:741Näringslivets konkurrenskraft i Norrland
2016-06-16IpH310740Ip 2015/16:740Olagliga körskolor
2016-06-16IpH310739Ip 2015/16:739Beredskapsjobb
2016-06-16IpH310738Ip 2015/16:738Transportinfrastrukturen i Norrland
2016-06-16IpH310737Ip 2015/16:737Kultur- och demokratiministerns hantering av tillkännagivanden
2016-06-16FrH3111371Fr 2015/16:1371Djursjukhuset Strömsholms verksamhet
2016-06-16FrH3111370Fr 2015/16:1370Energirådgivning
2016-06-16FrH3111369Fr 2015/16:1369Ridning som rehabilitering
2016-06-16FrH3111368Fr 2015/16:1368Fristående och kommunala skolors likhet inför lagen
2016-06-16FrH3111367Fr 2015/16:1367Översynen av Arbetsförmedlingen
2016-06-16FrH3111366Fr 2015/16:1366Regelverk för tandblekning
2016-06-16FrH3111365Fr 2015/16:1365Arbetsförmedlingens myndighetsuppdrag
2016-06-16FrH3111364Fr 2015/16:1364Arbetsförmedlingen och pilotprojekt
2016-06-16FrH3111363Fr 2015/16:1363Hotet från terrorism
2016-06-16FrH3111362Fr 2015/16:1362EU-kommissionens förslag om hormonstörande ämnen
2016-06-16FrH3111361Fr 2015/16:1361Läkemedelsverkets oberoende
2016-06-16FrH3111360Fr 2015/16:1360Migrationsverkets avtal om asylboenden
2016-06-16FrH3111359Fr 2015/16:1359Skattepengar till tvivelaktiga organisationer
2016-06-16FrH3111358Fr 2015/16:1358Isoleringar utförda av Sis
2016-06-16DirH4B1749Dir 2016:749Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
2016-06-16DirH4B1742Dir 2016:742Förordning (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen
2016-06-16DirH4B164Dir 2016:64Tilläggsdirektiv till Utredningen om nätdroger m.m. (S 2015:05)
2016-06-16DirH4B154Dir 2016:54Tilläggsdirektiv till Utredningen om kameraövervakning - brottsbekämpning och integritetsskydd (Ju 2015:14)
2016-06-16DirH4B153Dir 2016:53Skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten
2016-06-16DirH4B152Dir 2016:52Dataskyddsförordningen - behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde
2016-06-16DirH4B151Dir 2016:51Tillit i styrningen
2016-06-16DirH4B148Dir 2016:48Tilläggsdirektiv till 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)
2016-06-16BetH301UbU23Bet 2015/16:UbU23Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2015
2016-06-16BetH301FiU28Bet 2015/16:FiU28Årsredovisning för staten 2015
2016-06-15SoUH4B340SoU 2016:40Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation
2016-06-15IpH310745Ip 2015/16:745Besparingar i assistansersättningen
2016-06-15IpH310736Ip 2015/16:736Lärarlösa lektioner
2016-06-15IpH310735Ip 2015/16:735Hemmasittare
2016-06-15IpH310734Ip 2015/16:734Handelsavtalet CETA
2016-06-15FrH3111357Fr 2015/16:1357Myndigheters neutralitet
2016-06-15FrH3111356Fr 2015/16:1356Sexuella ofredanden vid offentliga evenemang
2016-06-15FrH3111355Fr 2015/16:1355Fler manliga sökanden till högskolan
2016-06-15FrH3111354Fr 2015/16:1354Entreprenöriellt lärande och Snilleblixtarna
2016-06-15FrH3111353Fr 2015/16:1353Handlingsprogram enligt EU:s infrastrukturdirektiv
2016-06-15FrH3111352Fr 2015/16:1352CETA-avtalet
2016-06-15FrH3111351Fr 2015/16:1351Vindkraftsetablering i Hanöbukten
2016-06-15FrH3111350Fr 2015/16:1350Epatraktorer
2016-06-15FrH3111349Fr 2015/16:1349Försvarsmaktens verksamhet i Blekinge
2016-06-15FrH3111348Fr 2015/16:1348Stångådalsbanan
2016-06-15BetH301SkU25Bet 2015/16:SkU25Redovisning av skatteutgifter 2016
2016-06-15BetH301SfU16Bet 2015/16:SfU16Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2016-06-15BetH301MJU21Bet 2015/16:MJU21Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser
2016-06-15BetH301JuU35Bet 2015/16:JuU35Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen
2016-06-15BetH301JuU31Bet 2015/16:JuU31Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet
2016-06-15BetH301JuU27Bet 2015/16:JuU27Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet
2016-06-15BetH301AU9Bet 2015/16:AU9Jämställdhet
2016-06-14RiRH4B510RiR 2016:10Asylboenden – Migrationsverkets arbete med att ordna boenden åt asylsökande
2016-06-14PropH303181Prop 2015/16:181Kollektiv förvaltning av upphovsrätt
2016-06-14IpH310733Ip 2015/16:733Lättnader i plan- och bygglagen
2016-06-14IpH310732Ip 2015/16:732Falska parkeringstillstånd
2016-06-14IpH310731Ip 2015/16:731Fas 3
2016-06-14IpH310730Ip 2015/16:730Kritik mot förslaget om ny sjukskatt
2016-06-14IpH310729Ip 2015/16:729Förtryck och våld mot flickor och kvinnor på asylboenden
2016-06-14IpH310728Ip 2015/16:728Statsbidrag till studieförbund
2016-06-14IpH310727Ip 2015/16:727Behovet av reformer på arbetsmarknaden
2016-06-14FrH3111347Fr 2015/16:1347Tåg utan gränskontroll
2016-06-14FrH3111346Fr 2015/16:1346Tullverket och brottsbekämpning
2016-06-14FrH3111345Fr 2015/16:1345Brottsbekämpande myndigheter och telefonkostnader
2016-06-14FrH3111344Fr 2015/16:1344Våld mot blåljuspersonal
2016-06-14FrH3111343Fr 2015/16:1343Arbetstillstånd som följer med arbetstagaren
2016-06-14BetH301MJU20Bet 2015/16:MJU20Klimat- och energimålen - Kontrollstation 2015 m.m.
2016-06-14BetH301AU10Bet 2015/16:AU10Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m.
2016-06-13MotH3023425Mot 2015/16:3425med anledning av prop. 2015/16:184 Fler elever i fler skolor
2016-06-13IpH310726Ip 2015/16:726Kassaregister
2016-06-13FrH3111342Fr 2015/16:1342Statens ägande i SAS
2016-06-13BetH301SoU8Bet 2015/16:SoU8En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020
2016-06-10IpH310725Ip 2015/16:725Anslag för trafikavtal
2016-06-10IpH310724Ip 2015/16:724Miljötillståndet i Östersjön
2016-06-10IpH310723Ip 2015/16:723700-megahertzbandet
2016-06-10IpH310717Ip 2015/16:717Statliga bolag och företag som undanhåller skatt
2016-06-10FrH3111341Fr 2015/16:1341Utebliven effekt av försäljningsförbud
2016-06-10FrH3111340Fr 2015/16:1340Regeringens tvekan om nolltolerans mot narkotika
2016-06-10FrH3111339Fr 2015/16:1339Vindkraft och hinderbelysning
2016-06-10BetH301MJU22Bet 2015/16:MJU22Avfallshierarkin
2016-06-10BetH301MJU18Bet 2015/16:MJU18Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m.
2016-06-10BetH301MJU17Bet 2015/16:MJU17Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare m.m.
2016-06-10BetH301FiU39Bet 2015/16:FiU39Offentlig upphandling
2016-06-10BetH301NU23Bet 2015/16:NU23Staten och kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt
2016-06-10BetH301CU24Bet 2015/16:CU24Kvarstad på bankmedel inom EU
2016-06-10BetH301CU23Bet 2015/16:CU23Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
2016-06-09RiRH4B59RiR 2016:9Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande?
2016-06-09MotH3023424Mot 2015/16:3424med anledning av skr. 2015/16:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015
2016-06-09MotH3023423Mot 2015/16:3423med anledning av prop. 2015/16:178 En samlad torvprövning
2016-06-09IpH310719Ip 2015/16:719Översyn av Arbetsförmedlingen
2016-06-09IpH310718Ip 2015/16:718Undantagsregler för bygglov vid tillfälliga anläggningsboenden (flyktingboenden)
2016-06-09IpH310716Ip 2015/16:716Förskollärare i fristående förskolor
2016-06-09IpH310715Ip 2015/16:715Livsmedelsstrategin
2016-06-09FrH3111338Fr 2015/16:1338Säkerhetspolisens samverkan med andra länder
2016-06-09FrH3111337Fr 2015/16:1337Registrering av terroristsympatisörer
2016-06-09FrH3111336Fr 2015/16:1336Problem för asylsökande att öppna ett betalkonto
2016-06-09FrH3111335Fr 2015/16:1335Vattenverksamheterna
2016-06-09DirH4B1732Dir 2016:732Elsäkerhetslag (2016:732)
2016-06-09DirH4B1723Dir 2016:723Förordning (2016:723) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
2016-06-09DirH4B1709Dir 2016:709Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
2016-06-09DirH4B1706Dir 2016:706Förordning (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå
2016-06-09DirH4B1705Dir 2016:705Förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå
2016-06-09DirH4B150Dir 2016:50Tilläggsdirektiv till utredningen Att vända frånvaro till närvaro - en utredning om problematisk elevfrånvaro (U 2015:11)
2016-06-09DirH4B149Dir 2016:49Marknadskontrollmyndigheter och deras befogenheter och sanktionsmöjligheter
2016-06-09DirH4B147Dir 2016:47Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015
2016-06-09DirH4B146Dir 2016:46Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26)
2016-06-09BetH301TU17Bet 2015/16:TU17Sjöfartsfrågor
2016-06-08PropH303188Prop 2015/16:188Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter
2016-06-08PropH303187Prop 2015/16:187Genomförande av EU:s försvarardirektiv
2016-06-08MotH3023422Mot 2015/16:3422med anledning av prop. 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem
2016-06-08IpH310722Ip 2015/16:722Bostadsmarknaden i Bryssel och i Stockholm
2016-06-08IpH310721Ip 2015/16:721Regionindelningens bevekelsegrunder
2016-06-08IpH310720Ip 2015/16:720Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft
2016-06-08IpH310714Ip 2015/16:714Franskt förbud mot bisfenol A
2016-06-08IpH310713Ip 2015/16:713Förbud mot bisfenol A
2016-06-08IpH310712Ip 2015/16:712Bekämpningsmedlet glyfosat
2016-06-08IpH310711Ip 2015/16:711Rymdturism i Sverige
2016-06-08IpH310710Ip 2015/16:710Säker skoldag för barn med typ 1-diabetes
2016-06-08IpH310709Ip 2015/16:709Brist på studentbostäder
2016-06-08FrH3111334Fr 2015/16:1334Amerikanska B-52-plan på svenskt territorium under Baltops 2016
2016-06-08FrH3111333Fr 2015/16:1333Utredning om assistanstimmar
2016-06-08FrH3111332Fr 2015/16:1332Miljöeffekterna vid Försvarsmaktens utökade skjutningar över Vättern
2016-06-08FrH3111331Fr 2015/16:1331Sanktionsavgifter för kör- och vilotider
2016-06-08FrH3111330Fr 2015/16:1330Transportstyrelsens förslag om besiktningskontroller
2016-06-08FrH3111329Fr 2015/16:1329Böter vid studentbalskortege
2016-06-08BetH301KU23Bet 2015/16:KU23Indelning i utgiftsområden
2016-06-07SoUH4B341SoU 2016:41Hur står det till med den personliga integriteten?
2016-06-07PropH303186Prop 2015/16:186Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel
2016-06-07IpH310708Ip 2015/16:708Flyktingfördelning inom EU
2016-06-07IpH310707Ip 2015/16:707Eventuellt avtal mellan EU och Libyen
2016-06-07FrH3111328Fr 2015/16:1328Ersättning för placering av ensamkommande barn
2016-06-07FrH3111327Fr 2015/16:1327Kommuner som väntar på ersättning från Migrationsverket
2016-06-07FrH3111326Fr 2015/16:1326Helhetsgrepp mot fetma
2016-06-07FrH3111325Fr 2015/16:1325Polisens organisation
2016-06-07FrH3111324Fr 2015/16:1324Åtgärder för att minska antalet drunkningsolyckor
2016-06-07FrH3111323Fr 2015/16:1323Nollvision för drunkningsolyckor
2016-06-07FrH3111322Fr 2015/16:1322Användning av psykofarmaka vid psykisk ohälsa hos barn och unga
2016-06-07BetH301UU19Bet 2015/16:UU19Strategisk exportkontroll 2015 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2016-06-07BetH301UU18Bet 2015/16:UU18Norden
2016-06-07BetH301KU25Bet 2015/16:KU25Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning
2016-06-03IpH310706Ip 2015/16:706Polisens prioritering av pågående brott
2016-06-03FrH3111321Fr 2015/16:1321Skåne som en försöksregion för järnvägsunderhåll
2016-06-03FrH3111320Fr 2015/16:1320Underhållet av järnvägen i Skåne
2016-06-03FrH3111319Fr 2015/16:1319Turkiets agerande i bland annat Syrien
2016-06-02IpH310705Ip 2015/16:705700-megahertzbandet
2016-06-02IpH310704Ip 2015/16:704Ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar
2016-06-02IpH310703Ip 2015/16:703Utvisning på grund av brott
2016-06-02IpH310702Ip 2015/16:702Kartläggning av svarta körskolor
2016-06-02FrH3111318Fr 2015/16:1318Skydd av sysselsättningsgraden
2016-06-02FrH3111317Fr 2015/16:1317Fackföreningarnas rätt att inhämta information kontra skyddet av den personliga integriteten
2016-06-02FrH3111316Fr 2015/16:1316Problematiska konsumentmarknader
2016-06-02FrH3111315Fr 2015/16:1315Dubbla gränskontroller för Öresundsresenärer
2016-06-02FrH3111314Fr 2015/16:1314Situationen i Irak
2016-06-02FrH3111313Fr 2015/16:1313Situationen på honorärkonsulatet i Beirut
2016-06-02DirH4B1676Dir 2016:676Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare
2016-06-02DirH4B1675Dir 2016:675Skuldsaneringslag (2016:675)
2016-06-02DirH4B1660Dir 2016:660Förordning (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi
2016-06-02DirH4B1659Dir 2016:659Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
2016-06-02DirH4B1623Dir 2016:623Förordning (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik
2016-06-02DirH4B1605Dir 2016:605Förordning (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
2016-06-02DirH4B1602Dir 2016:602Förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
2016-06-02DirH4B1576Dir 2016:576Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
2016-06-02DirH4B1561Dir 2016:561Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
2016-06-02DirH4B145Dir 2016:45Översyn av regelverken för forskningsetik och gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård
2016-06-02DirH4B144Dir 2016:44Tilläggsdirektiv till Kulturskoleutredningen (Ku 2015:02)
2016-06-02DirH4B143Dir 2016:43Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18)
2016-06-02DirH4B142Dir 2016:42Förstärkt skydd för uppgifter som rör ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i
2016-06-02DirH4B134Dir 2016:34Utredning om ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning
2016-06-01PropH303183Prop 2015/16:183Återkallelse av skrivelsen Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet (skr. 2014/15:35)
2016-06-01PropH303172Prop 2015/16:172Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan
2016-06-01PropH303171Prop 2015/16:171Skatteavtal mellan Sverige och Armenien
2016-06-01FrH3111312Fr 2015/16:1312Öresundsintegration
2016-06-01FrH3111311Fr 2015/16:1311Skattefusk vid flytt-RUT
2016-06-01FrH3111310Fr 2015/16:1310Vattnet på Öland
2016-06-01FrH3111309Fr 2015/16:1309Immunitet för HDP i det turkiska parlamentet
2016-06-01FrH3111308Fr 2015/16:1308Kränkningar mot kvinnor och allmänna mänskliga fri- och rättigheter i Iran
2016-06-01FrH3111307Fr 2015/16:1307Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
2016-06-01BetH301KrU11Bet 2015/16:KrU11Förutsättningar för svensk film
2016-05-31SoUH4B339SoU 2016:39Polis i framtiden - polisutbildningen som högskoleutbildning
2016-05-31PropH303182Prop 2015/16:182Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
2016-05-31IpH310701Ip 2015/16:701Beredskapsjobb och andra jobblöften
2016-05-31IpH310699Ip 2015/16:699Säkerhetsrisker med Nordstream
2016-05-31IpH310697Ip 2015/16:697Kemikalieinspektionens agerande - ett hårt slag mot lökodling och odling av våroljeväxter
2016-05-31IpH310696Ip 2015/16:696Regeringens snabbspår
2016-05-31IpH310695Ip 2015/16:695Automatiserad flygledning
2016-05-31IpH310694Ip 2015/16:694Frihandelns möjligheter för minskad antibiotikaresistens
2016-05-31FrH3111306Fr 2015/16:1306Skyddsrum
2016-05-31FrH3111305Fr 2015/16:1305Krav på bistånd till Somalia
2016-05-31FrH3111304Fr 2015/16:1304Antibiotika i det offentliga köket
2016-05-31BetH301FiU24Bet 2015/16:FiU24Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2013-2015
2016-05-31BetH301AU8Bet 2015/16:AU8En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016 - 2020 m.m.
2016-05-30IpH310700Ip 2015/16:700Gasledningen Nordstream 2
2016-05-30IpH310698Ip 2015/16:698Strategi mot säkerhetsrisker
2016-05-30IpH310693Ip 2015/16:693Försvårande omständigheter för extratjänster
2016-05-30IpH310692Ip 2015/16:692Ökande utanförskap
2016-05-30FrH3111303Fr 2015/16:1303Flyttning av skeppsvrak och ägarlösa båtar
2016-05-30FrH3111302Fr 2015/16:1302Kontakt mellan myndigheter
2016-05-30FrH3111301Fr 2015/16:1301Skogsavverkningar i Tiveden
2016-05-30FrH3111300Fr 2015/16:1300Åtgärder för utsatta barn
2016-05-30BetH301FiU36Bet 2015/16:FiU36Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs
2016-05-30BetH301UU15Bet 2015/16:UU15Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
2016-05-30BetH301UU13Bet 2015/16:UU13Europarådet
2016-05-30BetH301UU10Bet 2015/16:UU10Verksamheten i Europeiska unionen under 2015
2016-05-30BetH301CU25Bet 2015/16:CU25Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer
2016-05-27SoUH4B337SoU 2016:37Rätten till en personförsäkring - ett stärkt konsumentskydd
2016-05-27PropH303184Prop 2015/16:184Fler elever i fler skolor
2016-05-27IpH310690Ip 2015/16:690Finanspolitiska rådets granskning av klimatpolitiken
2016-05-27IpH310689Ip 2015/16:689Kemikalieinspektionen och växtskyddsmedlen
2016-05-27IpH310688Ip 2015/16:688700-megahertzbandet
2016-05-27FrH3111298Fr 2015/16:1298Avställda båtar som utgör en miljörisk
2016-05-27FrH3111297Fr 2015/16:1297Skrotade fritidsbåtar
2016-05-27FrH3111296Fr 2015/16:1296Skrotning av fiskebåtar
2016-05-27FrH3111295Fr 2015/16:1295Myndigheternas informationssäkerhet
2016-05-27FrH3111294Fr 2015/16:1294Smygfilmning i offentlig miljö
2016-05-27FrH3111293Fr 2015/16:1293Bred förankring av livsmedelsstrategin
2016-05-27FrH3111292Fr 2015/16:1292Jordbruket och växtskyddsmedlen
2016-05-27FrH3111291Fr 2015/16:1291Gode män
2016-05-27FrH3111290Fr 2015/16:1290Varsel och nedläggningar i träindustrin
2016-05-27BetH301UbU22Bet 2015/16:UbU22Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen
2016-05-27BetH301UbU20Bet 2015/16:UbU20Styrelser för universitet och högskolor - ledamöternas tillsättning och ansvar
2016-05-27BetH301SoU13Bet 2015/16:SoU13Uppföljning av smittskyddsläkemedel
2016-05-27BetH301FöU15Bet 2015/16:FöU15Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
2016-05-27BetH301FöU14Bet 2015/16:FöU14Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
2016-05-27BetH301TU19Bet 2015/16:TU19It-politiska frågor
2016-05-26RiRH4B58RiR 2016:8Informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter
2016-05-26PropH303185Prop 2015/16:185Alkylatbensin för vinterbruk
2016-05-26PropH303176Prop 2015/16:176Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län
2016-05-26IpH310691Ip 2015/16:691Svensk klimatpolitik
2016-05-26IpH310687Ip 2015/16:687Strandskyddsregler som inskränker äganderätten
2016-05-26IpH310686Ip 2015/16:686Främjande av svensk export
2016-05-26IpH310685Ip 2015/16:685Riskerna med att försvagade drivkrafter leder till minskade skatteinkomster
2016-05-26IpH310684Ip 2015/16:684Insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar
2016-05-26IpH310683Ip 2015/16:683Fler enkla jobb
2016-05-26IpH310682Ip 2015/16:682Vattenfalls ägardirektiv
2016-05-26FrH3111299Fr 2015/16:1299Tillväxtverkets satsning på ny logotyp
2016-05-26FrH3111289Fr 2015/16:1289Straff vid hindrande av utryckningsfordon
2016-05-26FrH3111288Fr 2015/16:1288Tillväxtverkets försämring för näringslivsbefrämjande ideella organisationer
2016-05-26FrH3111287Fr 2015/16:1287Tillväxtverkets prioritering av egen verksamhet
2016-05-26FrH3111286Fr 2015/16:1286Sanktioner mot EU-länder som bryter mot mänskliga rättigheter
2016-05-26FrH3111285Fr 2015/16:1285Alkobommar och konkurrens
2016-05-26FrH3111284Fr 2015/16:1284Beslut om åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Sveriges vatten
2016-05-26FrH3111283Fr 2015/16:1283Nattåg till Norrland
2016-05-26DirH4B1538Dir 2016:538Förordning (2016:538) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät
2016-05-26DirH4B1534Dir 2016:534Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät
2016-05-26DirH4B1533Dir 2016:533Förordning (2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel
2016-05-26DirH4B1526Dir 2016:526Lag (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel
2016-05-26DirH4B141Dir 2016:41En ändamålsenlig reglering för biobanker
2016-05-26DirH4B140Dir 2016:40Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen
2016-05-26BetH301JuU34Bet 2015/16:JuU34Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
2016-05-26BetH301KU21Bet 2015/16:KU21Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
2016-05-25PropH303170Prop 2015/16:170En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V)
2016-05-25PropH303130Prop 2015/16:130Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015
2016-05-25MotH3023421Mot 2015/16:3421med anledning av skr. 2015/16:169 Giftfri vardag
2016-05-25MotH3023420Mot 2015/16:3420med anledning av skr. 2015/16:169 Giftfri vardag
2016-05-25FrH3111282Fr 2015/16:1282Kassaregisterlagen för fäbodverksamhet och torghandel
2016-05-25FrH3111281Fr 2015/16:1281Bemanningsföretag inom vården
2016-05-25FrH3111280Fr 2015/16:1280Svenska Skeppshypoteks utlåningsverksamhet
2016-05-25FrH3111279Fr 2015/16:1279Polisernas arbetssituation
2016-05-25FrH3111278Fr 2015/16:1278Våldet mot utryckningspersonal
2016-05-25FrH3111277Fr 2015/16:1277Säker skoldag för barn med typ 1-diabetes
2016-05-25FrH3111276Fr 2015/16:1276Passhanteringen på polisstationen i Finspång
2016-05-25FrH3111275Fr 2015/16:1275Bullerregler
2016-05-25BetH301JuU33Bet 2015/16:JuU33Informationsutbyte med USA
2016-05-25BetH301KU29Bet 2015/16:KU29Kommittéberättelse 2016
2016-05-25BetH301KU28Bet 2015/16:KU28Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder
2016-05-24RiRH4B57RiR 2016:7Skyddet för pensionssparare - och pensionsbolagens investeringar i säkerställda obligationer
2016-05-24PropH303178Prop 2015/16:178En samlad torvprövning
2016-05-24PropH303175Prop 2015/16:175Unionstullkodex och elektroniskt uppgiftslämnande
2016-05-24MotH3023419Mot 2015/16:3419med anledning av prop. 2015/16:168 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
2016-05-24IpH310680Ip 2015/16:680Införandet av bonus-malus-system
2016-05-24IpH310677Ip 2015/16:677Tillämpning av reglerna för bostadsbidrag försvårar för kommunerna
2016-05-24IpH310673Ip 2015/16:673Erkännande av folkmordet 1915 (seyfo)
2016-05-24FrH3111274Fr 2015/16:1274Handlingsplan för fungerande Öresundspendling
2016-05-24FrH3111273Fr 2015/16:1273Åtgärder mot missbruk av särskilda bidrag
2016-05-24FrH3111272Fr 2015/16:1272Honorärkonsulat och ambassadverksamhet i Beirut
2016-05-24FrH3111271Fr 2015/16:1271ISDS/ICS även inom EU
2016-05-24FrH3111270Fr 2015/16:1270Flexibla bygglov för förskolor
2016-05-24FrH3111269Fr 2015/16:1269Skolverket och betygsättning
2016-05-24FrH3111268Fr 2015/16:1268Tillsättning av områdespoliser
2016-05-24FrH3111267Fr 2015/16:1267Försenade utbetalningar från Migrationsverket
2016-05-24BetH301SoU15Bet 2015/16:SoU15Läkemedel för särskilda behov
2016-05-23PropH303127Prop 2015/16:127Ett svenskt tonnagebeskattningssystem
2016-05-23IpH310681Ip 2015/16:681Fler kvinnor på chefspositioner
2016-05-23IpH310679Ip 2015/16:679Transparent och öppen redovisning av vårpropositionen 2016
2016-05-23IpH310678Ip 2015/16:678Blåljuspersonalens säkerhet
2016-05-23IpH310676Ip 2015/16:676Det svåra läget för polisen i Uppsala län
2016-05-23IpH310675Ip 2015/16:675Det svenska regelverket - ett hot mot jobben i Kristianstad
2016-05-23IpH310674Ip 2015/16:674Förskollärare i fristående förskolor
2016-05-23FrH3111266Fr 2015/16:1266Prioritering av SRHR-frågor
2016-05-23FrH3111265Fr 2015/16:1265Nedsläckningen av kopparnätet
2016-05-23FrH3111264Fr 2015/16:1264Den oroväckande politiska utvecklingen i Brasilien
2016-05-23FrH3111263Fr 2015/16:1263Hot om inskränkningar i hbtq-personers rättigheter i Georgien
2016-05-23FrH3111262Fr 2015/16:1262Våldsvågen i Bagdad
2016-05-23FrH3111261Fr 2015/16:1261Trygga och skäliga arbetsvillkor
2016-05-23FrH3111260Fr 2015/16:1260Löntagarnas situation vid upphandling
2016-05-23BetH301FiU34Bet 2015/16:FiU34Förstärkt insättningsgaranti
2016-05-23BetH301TU20Bet 2015/16:TU20En luftfartsstrategi för Europa
2016-05-23BetH301TU16Bet 2015/16:TU16Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
2016-05-23BetH301NU21Bet 2015/16:NU21Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag
2016-05-20IpH310671Ip 2015/16:671Minskade medel för företagsrådgivning
2016-05-20FrH3111258Fr 2015/16:1258Nattågen till Jämtland
2016-05-20FrH3111257Fr 2015/16:1257Erkännande av Somaliland
2016-05-20FrH3111256Fr 2015/16:1256Utveckling av totalförsvaret
2016-05-20FrH3111255Fr 2015/16:1255Bistånd till Somaliland
2016-05-20FrH3111254Fr 2015/16:1254Muslimska staters avstängning av hbtq-organsationer till FN-konferens
2016-05-20FrH3111253Fr 2015/16:1253Reserekommendationer till Somaliland
2016-05-20FrH3111252Fr 2015/16:1252Schablonisering av särskilda bidrag till ensamkommande barn
2016-05-20BetH301UbU21Bet 2015/16:UbU21Ytterligare undervisningstid i matematik
2016-05-20BetH301UbU19Bet 2015/16:UbU19Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever
2016-05-20BetH301UFöU4Bet 2015/16:UFöU4Samförståndsavtal om värdlandsstöd
2016-05-20BetH301SoU17Bet 2015/16:SoU17Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
2016-05-20BetH301SoU14Bet 2015/16:SoU14Patientrörlighet inom EES - vissa kompletterande förslag
2016-05-20BetH301SkU26Bet 2015/16:SkU26Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
2016-05-20BetH301SfU17Bet 2015/16:SfU17Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen
2016-05-20BetH301FöU12Bet 2015/16:FöU12Elsäkerhet
2016-05-20BetH301UU14Bet 2015/16:UU14Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
2016-05-20BetH301KU30Bet 2015/16:KU30Prövning av fråga om tillämpligheten av 9 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall
2016-05-20BetH301KU26Bet 2015/16:KU26Elektroniskt kungörande av författningar
2016-05-19IpH310672Ip 2015/16:672Effekterna av den ekonomiska utvecklingen på försvarsambitionen
2016-05-19IpH310670Ip 2015/16:670Osund konkurrens från offentlig verksamhet
2016-05-19IpH310669Ip 2015/16:669Det privata näringslivets roll i svensk utvecklingspolitik
2016-05-19IpH310668Ip 2015/16:668Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i svensk utvecklingspolitik
2016-05-19FrH3111259Fr 2015/16:1259Sanktionsmöjligheter mot riksdagsledamöter som missköter uppdraget
2016-05-19FrH3111251Fr 2015/16:1251Skrotade fritidsbåtar
2016-05-19FrH3111250Fr 2015/16:1250Båtregister
2016-05-19FrH3111249Fr 2015/16:1249Bevarande och utveckling av den svenska modellen
2016-05-19FrH3111248Fr 2015/16:1248Kameraövervakning på fiskefartyg
2016-05-19FrH3111247Fr 2015/16:1247Statsministerns ställningstagande i den amerikanska valrörelsen
2016-05-19FrH3111244Fr 2015/16:1244Doktoranders villkor
2016-05-19DirH4B1443Dir 2016:443Förordning (2016:443) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision
2016-05-19DirH4B1429Dir 2016:429Lag (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision
2016-05-19DirH4B1423Dir 2016:423Förordning (2016:423) om effektreserv
2016-05-19DirH4B1417Dir 2016:417Lag (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
2016-05-19DirH4B1415Dir 2016:415Lag (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner
2016-05-19DirH4B139Dir 2016:39Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01)
2016-05-19DirH4B138Dir 2016:38Skyddet för företagshemligheter
2016-05-19BetH301FiU32Bet 2015/16:FiU32Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer
2016-05-19BetH301TU18Bet 2015/16:TU18Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
2016-05-19BetH301NU22Bet 2015/16:NU22Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet
2016-05-19BetH301NU20Bet 2015/16:NU20Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
2016-05-19BetH301AU11Bet 2015/16:AU11Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
2016-05-18PropH303177Prop 2015/16:177Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen
2016-05-18IpH310667Ip 2015/16:667Åtgärder för fler jobb
2016-05-18IpH310666Ip 2015/16:666Provisionsförbud vid försäljning av finansiella produkter
2016-05-18IpH310665Ip 2015/16:665Regeringens hantering av överskottsmålet
2016-05-18IpH310664Ip 2015/16:664En finansiellt stabil och hållbar sjukförsäkring
2016-05-18IpH310663Ip 2015/16:663Statsbidrag till studieförbund
2016-05-18IpH310662Ip 2015/16:662Mödra- och barnadödlighet för utlandsfödda
2016-05-18IpH310661Ip 2015/16:661Studieavgifter för utomeuropeiska studenter
2016-05-18FrH3111246Fr 2015/16:1246Lantbrukets konkurrenskraft
2016-05-18FrH3111245Fr 2015/16:1245Kommunplacering i samma kommun som asylsökande bott i under asylprocessen
2016-05-18FrH3111243Fr 2015/16:1243Åldersbestämning av ensamkommande
2016-05-18FrH3111242Fr 2015/16:1242Brandskydd för årsrika personer
2016-05-18FrH3111241Fr 2015/16:1241Överskottsmålet
2016-05-18FrH3111240Fr 2015/16:1240Botox
2016-05-18FrH3111239Fr 2015/16:1239Upprustning av vägar i Jämtlands län
2016-05-18FrH3111238Fr 2015/16:1238Väntetid hos polisens tipstelefon
2016-05-18FrH3111237Fr 2015/16:1237Samhällsviktig kommunikationsinfrastruktur i fredstid
2016-05-18FrH3111236Fr 2015/16:1236Omhändertagande av barn från andra EU-länder
2016-05-18FrH3111235Fr 2015/16:1235Skrotning av fiskebåtar
2016-05-18FrH3111234Fr 2015/16:1234Rökpuffande godiscigaretter för sjuåringar
2016-05-18FrH3111233Fr 2015/16:1233Radonhalten i svenska bostäder
2016-05-18FrH3111232Fr 2015/16:1232Avlastning i ögonsjukvården genom vidareutbildade optiker
2016-05-17IpH310660Ip 2015/16:660Vägunderhållet och Sveriges konkurrenskraft
2016-05-17IpH310659Ip 2015/16:659Vägunderhållet och nollvisionen
2016-05-17IpH310658Ip 2015/16:658Utsatta EU-medborgare
2016-05-17IpH310657Ip 2015/16:657Utlysning av arbeten för utländska medborgare
2016-05-17IpH310656Ip 2015/16:656Näringslivets konkurrenskraft i Norrland
2016-05-17IpH310655Ip 2015/16:655Reformer för fler arbetade timmar
2016-05-17IpH310654Ip 2015/16:654Olagliga körskolor
2016-05-17IpH310653Ip 2015/16:653Transportinfrastrukturen i Norrland
2016-05-17IpH310652Ip 2015/16:652Beredskapsjobb
2016-05-17IpH310651Ip 2015/16:651Statliga jobb i Västerbotten
2016-05-17IpH310650Ip 2015/16:650Statliga jobb på mindre orter
2016-05-17IpH310649Ip 2015/16:649Situationen i Venezuela
2016-05-17IpH310648Ip 2015/16:648Djuromsorgsprogrammen
2016-05-17IpH310647Ip 2015/16:647Demokratisk kollaps i Venezuela
2016-05-17FrH3111231Fr 2015/16:1231Bränder och upplopp i förorterna
2016-05-17FrH3111230Fr 2015/16:1230Säkerheten kring tv- och radiomaster
2016-05-17FrH3111229Fr 2015/16:1229Miljörisk med avställda båtar
2016-05-17FrH3111228Fr 2015/16:1228Inriktningen på skogspolitiken
2016-05-17FrH3111227Fr 2015/16:1227Banavgiftshöjningar för järnväg
2016-05-17FrH3111226Fr 2015/16:1226Västra stambanan
2016-05-17FrH3111225Fr 2015/16:1225Torka och vattenbrist som naturolycka
2016-05-17FrH3111224Fr 2015/16:1224Avgiftshöjningar för sjötransporter på de inre vattenvägarna
2016-05-17FrH3111223Fr 2015/16:1223Småföretag på landsbygden
2016-05-16SoUH4B338SoU 2016:38Samling för skolan Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet
2016-05-16SoUH4B336SoU 2016:36Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd
2016-05-16IpH310645Ip 2015/16:645Samordnade system i kollektivtrafiken
2016-05-16IpH310644Ip 2015/16:644Hyperloop i Sverige
2016-05-16IpH310643Ip 2015/16:643Införande av nytt betalningsdirektiv
2016-05-16FrH3111222Fr 2015/16:1222Regeringens ansvarsfördelning avseende frågan om Bromma flygplats
2016-05-16FrH3111221Fr 2015/16:1221Regeringens ansvarsfördelning avseende postfrågorna
2016-05-16FrH3111220Fr 2015/16:1220Misstänkta terrorister bland asylsökande
2016-05-16FrH3111219Fr 2015/16:1219Konkurrensneutral tillgång till infrastruktur för kommersiella kollektivtrafikbolag
2016-05-16FrH3111218Fr 2015/16:1218Drönare i känsliga naturområden
2016-05-16FrH3111217Fr 2015/16:1217Trafikanalys slutsatser från 2014 efter införandet av den nya kollektivtrafiklagen
2016-05-16FrH3111216Fr 2015/16:1216Tilldelning av tåglägen
2016-05-13MotH3023418Mot 2015/16:3418med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2016-05-13MotH3023417Mot 2015/16:3417med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2016-05-13MotH3023416Mot 2015/16:3416med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2016-05-13MotH3023415Mot 2015/16:3415med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2016-05-13IpH310642Ip 2015/16:642Beskattning av privatpersoners tjänster
2016-05-13FrH3111215Fr 2015/16:1215Tillståndsgivning för vapenlicenser
2016-05-13BetH301KU24Bet 2015/16:KU24Vissa begravningsfrågor
2016-05-13BetH301KU22Bet 2015/16:KU22Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden
2016-05-13BetH301CU21Bet 2015/16:CU21Revisorer och revision
2016-05-13BetH301CU19Bet 2015/16:CU19Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
2016-05-12RiRH4B56RiR 2016:6Granskning av Årsredovisning för staten 2015
2016-05-12MotH3023414Mot 2015/16:3414med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2016-05-12MotH3023413Mot 2015/16:3413med anledning av prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål
2016-05-12MotH3023412Mot 2015/16:3412med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2016-05-12MotH3023411Mot 2015/16:3411med anledning av prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål
2016-05-12IpH310646Ip 2015/16:646Juridisk status för digitala uppslagsverk med offentlig konst
2016-05-12FrH3111214Fr 2015/16:1214Riksrevisionens granskning
2016-05-12FrH3111213Fr 2015/16:1213Asylsökande över Sundet
2016-05-12FrH3111212Fr 2015/16:1212Fikru Marus situation i Kalityfängelset
2016-05-12FrH3111211Fr 2015/16:1211Krav på legitimation för djursjukskötare
2016-05-12FrH3111210Fr 2015/16:1210Rekrytering av poliser
2016-05-12FrH3111209Fr 2015/16:1209Direktflyg Stockholm-Tokyo
2016-05-12FrH3111208Fr 2015/16:1208Finansiering av ISFI
2016-05-12FrH3111207Fr 2015/16:1207Väntetid för pass
2016-05-12FrH3111206Fr 2015/16:1206Avtal om vaccin
2016-05-12FrH3111205Fr 2015/16:1205Hyperloop i Sverige
2016-05-12FrH3111204Fr 2015/16:1204EU:s betalningsdirektiv
2016-05-12FrH3111202Fr 2015/16:1202Rapport från Forskningsberedningen
2016-05-12FrH3111201Fr 2015/16:1201Fusk på högskoleprov
2016-05-12DirH4B1411Dir 2016:411Förordning (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer
2016-05-12DirH4B1409Dir 2016:409Lag (2016:409) om avtal mellan Sverige och Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden
2016-05-12DirH4B1408Dir 2016:408Lag (2016:408) om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien
2016-05-12DirH4B1402Dir 2016:402Förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel
2016-05-12DirH4B137Dir 2016:37Tilläggsdirektiv till Utredningen om en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (N 2015:03)
2016-05-12DirH4B136Dir 2016:36Hemlig dataavläsning
2016-05-12BetH301SoU12Bet 2015/16:SoU12Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
2016-05-12BetH301JuU32Bet 2015/16:JuU32Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism
2016-05-12BetH301JuU30Bet 2015/16:JuU30Ny påföljd efter tidigare dom
2016-05-12BetH301JuU29Bet 2015/16:JuU29Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning
2016-05-12BetH301JuU28Bet 2015/16:JuU28Utökade möjligheter till förverkande
2016-05-12BetH301UU20Bet 2015/16:UU20Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan
2016-05-11RiRH4B55RiR 2016:5Nationella samordnare som statligt styrmedel
2016-05-11MotH3023410Mot 2015/16:3410med anledning av prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål
2016-05-11IpH310641Ip 2015/16:641Ojämställdhet för personer med funktionsnedsättning
2016-05-11IpH310639Ip 2015/16:639Skyddsbehövande tolkar
2016-05-11FrH3111203Fr 2015/16:1203Rysk tillgång till Slite hamn på Gotland
2016-05-11FrH3111200Fr 2015/16:1200Dubbel beskattning för pensionssparare
2016-05-11FrH3111199Fr 2015/16:1199Översyn av konfliktreglerna
2016-05-11FrH3111198Fr 2015/16:1198Expertskatten
2016-05-11FrH3111197Fr 2015/16:1197Åtgärder för att underlätta resandet över Öresundsbron
2016-05-10PropH303169Prop 2015/16:169Giftfri vardag
2016-05-10PropH303168Prop 2015/16:168Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
2016-05-10IpH310640Ip 2015/16:640Skyddsjakt på skarv
2016-05-10IpH310638Ip 2015/16:638Regionindelning
2016-05-10IpH310637Ip 2015/16:637Västsvenska paketet
2016-05-10IpH310636Ip 2015/16:636Demokratiska missförhållanden och handelskontakterna med Iran
2016-05-10IpH310635Ip 2015/16:635Verktyg för barn och unga att kritiskt kunna granska rörliga bilder
2016-05-10IpH310634Ip 2015/16:634Statsbidrag till civilsamhällesorganisationer
2016-05-10IpH310633Ip 2015/16:633Otillåtna substanser i kosttillskott
2016-05-10IpH310632Ip 2015/16:632Bättre måltider för våra äldre
2016-05-10IpH310631Ip 2015/16:631Västernorrlands betydelse för Stornorrland
2016-05-10IpH310630Ip 2015/16:630Nattågens kvalitet
2016-05-10IpH310629Ip 2015/16:629Regionbildning
2016-05-10IpH310628Ip 2015/16:628Evenemangslista
2016-05-10IpH310627Ip 2015/16:627Situationen för svenska kulturmiljöer
2016-05-10FrH3111196Fr 2015/16:1196Konsekvenser för ekologiskt jordbruk av förbud mot gödsellukt
2016-05-10FrH3111195Fr 2015/16:1195Alternativa reformer för bättre vård
2016-05-10FrH3111194Fr 2015/16:1194Tvångsanslutning till storregioner
2016-05-10FrH3111193Fr 2015/16:1193Plankorsningar på Södra stambanan
2016-05-09FrH3111191Fr 2015/16:1191Kommunala stadsnät
2016-05-09FrH3111190Fr 2015/16:1190Multipla identiteter
2016-05-09FrH3111189Fr 2015/16:1189Polisens arbete med återvändandet
2016-05-09FrH3111188Fr 2015/16:1188Självmant återvändande
2016-05-09FrH3111187Fr 2015/16:1187Förvar i återvändandeprocess
2016-05-09FrH3111186Fr 2015/16:1186Trygghet i östra Skåne
2016-05-09BetH301NU19Bet 2015/16:NU19Effektreserv 2020-2025
2016-05-06BetH301SoU16Bet 2015/16:SoU16Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
2016-05-04IpH310626Ip 2015/16:626TTIP och miljön
2016-05-04IpH310625Ip 2015/16:625Artskyddsförordningen
2016-05-04FrH3111192Fr 2015/16:1192Armenier från Syrien
2016-05-04FrH3111185Fr 2015/16:1185Tidig förtidspension
2016-05-04DirH4B1406Dir 2016:406Förordning (2016:406) om statsbidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016-2018
2016-05-04DirH4B1400Dir 2016:400Förordning (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser
2016-05-04DirH4B1398Dir 2016:398Förordning (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden
2016-05-04BetH301MJU19Bet 2015/16:MJU19Jakt och viltvård
2016-05-03RiRH4B54RiR 2016:4Statens kreditförluster på studielån
2016-05-03IpH310624Ip 2015/16:624Hållbar utveckling i infrastrukturplaneringen
2016-05-03IpH310623Ip 2015/16:623Sverige och Natos toppmöte i Warszawa
2016-05-03IpH310622Ip 2015/16:622Trafikpolisens utveckling
2016-05-03FrH3111182Fr 2015/16:1182Förbud mot försäljning av paracetamol
2016-05-03FrH3111181Fr 2015/16:1181Nya energikrav i Boverkets byggregler
2016-05-03FrH3111179Fr 2015/16:1179Väntetid för pass
2016-05-03BetH301UFöU3Bet 2015/16:UFöU3Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2016-05-03BetH301SoU11Bet 2015/16:SoU11Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
2016-05-03BetH301SkU29Bet 2015/16:SkU29Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling)
2016-05-03BetH301JuU16Bet 2015/16:JuU16Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet
2016-05-03BetH301UU12Bet 2015/16:UU12Mellanöstern och Nordafrika
2016-05-02MotH3023409Mot 2015/16:3409med anledning av skr. 2015/16:164 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet
2016-05-02MotH3023408Mot 2015/16:3408med anledning av skr. 2015/16:165 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall
2016-05-02MotH3023407Mot 2015/16:3407med anledning av skr. 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning
2016-05-02MotH3023406Mot 2015/16:3406med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
2016-05-02MotH3023405Mot 2015/16:3405med anledning av skr. 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning
2016-05-02MotH3023404Mot 2015/16:3404med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
2016-05-02MotH3023403Mot 2015/16:3403med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
2016-05-02IpH310621Ip 2015/16:621Samförståndsavtalet om värdlandsstöd med Nato och kärnvapen
2016-05-02IpH310620Ip 2015/16:620Sjöfartsverkets hantering av räddningstjänst med helikopter
2016-05-02FrH3111184Fr 2015/16:1184Olika behandling av licensansökningar
2016-05-02FrH3111183Fr 2015/16:1183Vapenlicensansökningar
2016-05-02FrH3111180Fr 2015/16:1180Butiksstölder
2016-05-02FrH3111178Fr 2015/16:1178Assistansbehov
2016-05-02FrH3111177Fr 2015/16:1177Risk för att barn far illa i Sverige
2016-05-02FrH3111176Fr 2015/16:1176Treårig tandhygienistutbildning
2016-05-02FrH3111175Fr 2015/16:1175Unga som vill bidra till fler jobb
2016-05-02FrH3111174Fr 2015/16:1174Import av varor från Västsahara under handelsavtalet mellan EU och Marocko
2016-05-02FrH3111173Fr 2015/16:1173Identitetsbedrägerier
2016-05-02BetH301CU18Bet 2015/16:CU18Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning
2016-04-29SoUH4B334SoU 2016:34Revisorns skadeståndsansvar
2016-04-29MotH3023402Mot 2015/16:3402med anledning av skr. 2015/16:165 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall
2016-04-29IpH310619Ip 2015/16:619Inbjudningar till Salman al-Ouda
2016-04-29IpH310618Ip 2015/16:618Införandet av bonus-malus
2016-04-29IpH310617Ip 2015/16:617Förutsättningar för fristående kultur
2016-04-29IpH310616Ip 2015/16:616Lag om kvotering
2016-04-29IpH310615Ip 2015/16:615Månggifte
2016-04-29IpH310614Ip 2015/16:614Åtgärder och styrmedel för minskade utsläpp
2016-04-29IpH310613Ip 2015/16:613Utökad undervisningstid i den svenska skolan
2016-04-29IpH310612Ip 2015/16:612Transparent och öppen redovisning i vårpropositionen 2016
2016-04-29IpH310611Ip 2015/16:611Kvinnor i chefspositioner
2016-04-29IpH310610Ip 2015/16:610Utökad matematikundervisning
2016-04-29FrH3111172Fr 2015/16:1172Motstånd mot storregioner
2016-04-29FrH3111171Fr 2015/16:1171Konsekvenserna av ett nytt vapendirektiv
2016-04-29FrH3111170Fr 2015/16:1170Tidsfrist för snustillverkare
2016-04-29FrH3111169Fr 2015/16:1169Hotade jobb i kärnkraftsindustrin
2016-04-29FrH3111168Fr 2015/16:1168Styrning av myndigheter för ett bättre företagsklimat
2016-04-29FrH3111167Fr 2015/16:1167De västsahariska flyktinglägren och den befriade delen av Västsahara
2016-04-29FrH3111166Fr 2015/16:1166Uppföljning av Kemikalieinspektionens instruktion
2016-04-29BetH301UbU14Bet 2015/16:UbU14Skolväsendet
2016-04-29BetH301FöU10Bet 2015/16:FöU10Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2016-04-28PropH303174Prop 2015/16:174Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
2016-04-28PropH303173Prop 2015/16:173Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål
2016-04-28PropH303167Prop 2015/16:167Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet
2016-04-28MotH3023401Mot 2015/16:3401med anledning av skr. 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016
2016-04-28MotH3023400Mot 2015/16:3400med anledning av prop. 2015/16:161 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser
2016-04-28MotH3023399Mot 2015/16:3399med anledning av skr. 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016
2016-04-28IpH310609Ip 2015/16:609Riksintresseutredningen
2016-04-28IpH310608Ip 2015/16:608Gode män som försnillar
2016-04-28IpH310607Ip 2015/16:607Överförmyndarverksamheten
2016-04-28IpH310606Ip 2015/16:606Vattenfalls inköp av kol
2016-04-28IpH310605Ip 2015/16:605Medborgargarden
2016-04-28IpH310604Ip 2015/16:604Kryssningsanlöp och farledsavgifter
2016-04-28IpH310603Ip 2015/16:603Permanenta undantag i detaljplaner
2016-04-28IpH310601Ip 2015/16:601Kraftig ökning av klotter
2016-04-28FrH3111165Fr 2015/16:1165Begreppet grovt upphovsrättsbrott
2016-04-28FrH3111164Fr 2015/16:1164Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadsutbildning
2016-04-28FrH3111163Fr 2015/16:1163Stöd till islamistiska organisationer
2016-04-28FrH3111162Fr 2015/16:1162Insynsråd vid Boverket
2016-04-28DirH4B1394Dir 2016:394Radioutrustningsförordning (2016:394)
2016-04-28DirH4B1392Dir 2016:392Radioutrustningslag (2016:392)
2016-04-28DirH4B1385Dir 2016:385Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning
2016-04-28DirH4B1383Dir 2016:383Förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
2016-04-28DirH4B135Dir 2016:35Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22)
2016-04-28BetH301JuU15Bet 2015/16:JuU15Synnerligen grova narkotikabrott
2016-04-28BetH301JuU11Bet 2015/16:JuU11Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet
2016-04-28BetH301FiU35Bet 2015/16:FiU35Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar
2016-04-27SoUH4B332SoU 2016:32En trygg dricksvattenförsörjning - bakgrund, överväganden och förslag
2016-04-27SoUH4B332d2SoU 2016:32En trygg dricksvattenförsörjning - samlade förslag, finansiering och konsekvenser
2016-04-27MotH3023398Mot 2015/16:3398med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
2016-04-27MotH3023397Mot 2015/16:3397med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
2016-04-27MotH3023396Mot 2015/16:3396med anledning av prop. 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016
2016-04-27MotH3023395Mot 2015/16:3395med anledning av prop. 2015/16:160 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning
2016-04-27MotH3023394Mot 2015/16:3394med anledning av prop. 2015/16:160 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning
2016-04-27IpH310602Ip 2015/16:602Regeringens bostadsprioritering
2016-04-27IpH310600Ip 2015/16:600Invandrares rätt att ta erbjudna jobb
2016-04-27IpH310599Ip 2015/16:599Översyn av Arbetsförmedlingen
2016-04-27FrH3111161Fr 2015/16:1161Personer på asylboenden med behov av särskilt stöd
2016-04-27FrH3111160Fr 2015/16:1160Regioner
2016-04-27FrH3111159Fr 2015/16:1159Stöd till återuppbyggnad post-Daish
2016-04-27FrH3111158Fr 2015/16:1158Sveriges stöd till det jordbävningsdrabbade Ecuador
2016-04-27BetH301TU14Bet 2015/16:TU14Luftfartsfrågor
2016-04-26IpH310598Ip 2015/16:598Översyn av Samhall
2016-04-26IpH310597Ip 2015/16:597Digitala verktyg till nyanlända elever
2016-04-26IpH310596Ip 2015/16:596Samverkan för bästa skola
2016-04-26FrH3111157Fr 2015/16:1157Kastrup som svenskt flygnav
2016-04-26FrH3111156Fr 2015/16:1156Risker med LFV:s etablering i Norge
2016-04-26FrH3111155Fr 2015/16:1155Elnätspris i tätort och glesbygd
2016-04-26FrH3111154Fr 2015/16:1154Tuberkulos
2016-04-26FrH3111153Fr 2015/16:1153Utredning om lagen om stöd och service
2016-04-26FrH3111152Fr 2015/16:1152Naturbruksprogrammen
2016-04-26FrH3111151Fr 2015/16:1151Kostnader vid forskningsfinansiering
2016-04-26FrH3111150Fr 2015/16:1150Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft i EU
2016-04-26FrH3111149Fr 2015/16:1149Reservhamn på Gotland
2016-04-26FrH3111148Fr 2015/16:1148Skolsystemets förutsättningar att möta flyktingkrisen
2016-04-26FrH3111147Fr 2015/16:1147Mjölkproduktion i Norrland
2016-04-25PropH303104Prop 2015/16:104Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015
2016-04-25IpH310594Ip 2015/16:594Inriktningen för skydd av skog
2016-04-25IpH310593Ip 2015/16:593Unesco-resolution om Tempelberget och Klagomuren
2016-04-25IpH310592Ip 2015/16:592Förbandsverksamheten vid Eksjö garnison
2016-04-25FrH3111146Fr 2015/16:1146Telias försäljning av Ncell
2016-04-25FrH3111145Fr 2015/16:1145Mänskliga rättigheter i Chile
2016-04-25FrH3111144Fr 2015/16:1144Statsrådet Ibrahim Baylans resa till Turkiet och Iran
2016-04-25FrH3111143Fr 2015/16:1143Ny nationell cancerstrategi
2016-04-25FrH3111142Fr 2015/16:1142Unesco-resolution om Tempelberget
2016-04-25FrH3111141Fr 2015/16:1141Drift och underhåll av vägar
2016-04-25FrH3111140Fr 2015/16:1140Arbetspendling med motorcykel
2016-04-22IpH310595Ip 2015/16:595Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel
2016-04-22IpH310591Ip 2015/16:591Räddningstjänst med helikopter
2016-04-22IpH310590Ip 2015/16:590Brister i upphandlingar hos Arbetsförmedlingen
2016-04-22IpH310589Ip 2015/16:589Ökade sjukkostnader för arbetsgivare
2016-04-22IpH310588Ip 2015/16:588Arbetslöshetsmålet
2016-04-22IpH310587Ip 2015/16:587Traineejobb för nyanlända
2016-04-22FrH3111139Fr 2015/16:1139Hallands framtid
2016-04-22FrH3111138Fr 2015/16:1138Ridsport och friskvårdsbidrag
2016-04-22FrH3111137Fr 2015/16:1137Folkomröstning om Hallands framtid
2016-04-22FrH3111054Fr 2015/16:1054Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen
2016-04-22BetH301SkU23Bet 2015/16:SkU23Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien
2016-04-22BetH301FiU42Bet 2015/16:FiU42Extra ändringsbudget för 2016 - Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar
2016-04-21RiRH4B53RiR 2016:3Erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan
2016-04-21PropH303166Prop 2015/16:166Avfallshierarkin
2016-04-21PropH303145Prop 2015/16:145Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015
2016-04-21MotH3023393Mot 2015/16:3393med anledning av prop. 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
2016-04-21MotH3023392Mot 2015/16:3392med anledning av prop. 2015/16:163 Elsäkerhet
2016-04-21MotH3023391Mot 2015/16:3391med anledning av prop. 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
2016-04-21MotH3023390Mot 2015/16:3390med anledning av prop. 2015/16:162 Revisorer och revision
2016-04-21MotH3023389Mot 2015/16:3389med anledning av prop. 2015/16:156 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
2016-04-21IpH310586Ip 2015/16:586Viltförvaltningen
2016-04-21IpH310585Ip 2015/16:585Offentligfinansiella effekter av tillväxt i svensk tjänstesektor
2016-04-21IpH310584Ip 2015/16:584Biomomsen
2016-04-21IpH310583Ip 2015/16:583Sysselsättningseffekter av regeringens vårproposition
2016-04-21IpH310582Ip 2015/16:582Incitament för äldre att stanna i arbetskraften
2016-04-21IpH310581Ip 2015/16:581Lagstiftning om jakt i fjällmiljö
2016-04-21IpH310580Ip 2015/16:580En utvecklad sjukskrivningsprocess
2016-04-21FrH3111136Fr 2015/16:1136Osund konkurrens från offentlig verksamhet
2016-04-21FrH3111135Fr 2015/16:1135Privatekonomi i skolan
2016-04-21FrH3111134Fr 2015/16:1134Alkoholkonsumtion i tv
2016-04-21FrH3111133Fr 2015/16:1133Löften om bemanning i äldreomsorgen
2016-04-21DirH4B1370Dir 2016:370Förordning (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek
2016-04-21DirH4B1364Dir 2016:364Förordning (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande
2016-04-21DirH4B1363Dir 2016:363Förordning (2016:363) om elektromagnetisk kompatibilitet
2016-04-21DirH4B133Dir 2016:33Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av 3:12-reglerna (Fi 2014:06)
2016-04-21BetH301UbU15Bet 2015/16:UbU15Högskolan
2016-04-21BetH301FiU33Bet 2015/16:FiU33Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret
2016-04-21BetH301FiU29Bet 2015/16:FiU29Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar
2016-04-21BetH301SoU7Bet 2015/16:SoU7Hälso- och sjukvårdsfrågor
2016-04-20IpH310579Ip 2015/16:579Vattenfalls avyttring
2016-04-20IpH310578Ip 2015/16:578Vattenfalls koldioxidavtryck
2016-04-20IpH310575Ip 2015/16:575Vattenfalls ägarsamordning
2016-04-20IpH310574Ip 2015/16:574Vattenfall och tyskt brunkol
2016-04-20IpH310573Ip 2015/16:573Signalpolitik inom LSS
2016-04-20FrH3111132Fr 2015/16:1132Avhoppen från lärarprogrammet
2016-04-20FrH3111131Fr 2015/16:1131Lika konkurrens inom EU
2016-04-20FrH3111130Fr 2015/16:1130Utredningsdirektiv
2016-04-20FrH3111129Fr 2015/16:1129Dyslexi, hjälpmedel och nationella prov
2016-04-20BetH301FiU25Bet 2015/16:FiU25Statlig förvaltning och statistikfrågor
2016-04-20BetH301UU17Bet 2015/16:UU17Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)
2016-04-20BetH301UU16Bet 2015/16:UU16Interparlamentariska unionen (IPU)
2016-04-19PropH303148Prop 2015/16:148Kvarstad på bankmedel inom EU
2016-04-19IpH310577Ip 2015/16:577Medfinansiering av sjukskrivningskostnaderna
2016-04-19IpH310572Ip 2015/16:572Karensavdrag i stället för karensdag
2016-04-19IpH310571Ip 2015/16:571Företagares försäkringsskydd
2016-04-19IpH310570Ip 2015/16:570Exportansträngningar för det svenska artillerisystemet Archer
2016-04-19IpH310569Ip 2015/16:569Sverigeförhandlingens avgränsning av storstadsåtgärderna
2016-04-19IpH310568Ip 2015/16:568Fördröjt svenskt medlemskap i Stratcom
2016-04-19FrH3111128Fr 2015/16:1128Lantmäteriets lokala närvaro
2016-04-19BetH301FiU27Bet 2015/16:FiU27Riksrevisionens årsredovisning för 2015
2016-04-18SoUH4B335SoU 2016:35Vägen in till det svenska skolväsendet
2016-04-18SoUH4B331SoU 2016:31Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion
2016-04-18IpH310576Ip 2015/16:576Bredband och telefoni i hela Sverige
2016-04-18IpH310567Ip 2015/16:567Åtgärder för finanspolitikens långsiktiga hållbarhet
2016-04-18IpH310566Ip 2015/16:566Nykterhetskontroller
2016-04-18FrH3111127Fr 2015/16:1127Moratorium för tillståndsärenden för småskaliga vattenverksamheter
2016-04-18FrH3111126Fr 2015/16:1126Trygghet för alla elever
2016-04-18FrH3111125Fr 2015/16:1125Ungdomar som resurs inom äldreomsorgen
2016-04-18BetH301SkU24Bet 2015/16:SkU24Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten
2016-04-18BetH301MJU14Bet 2015/16:MJU14Vattenvård
2016-04-18BetH301TU15Bet 2015/16:TU15Genomförande av radioutrustningsdirektivet
2016-04-15PropH303165Prop 2015/16:165Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall
2016-04-15PropH303164Prop 2015/16:164Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet
2016-04-15PropH303154Prop 2015/16:154Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning
2016-04-15IpH310565Ip 2015/16:565Krisberedskap och livsmedelsförsörjning vid stängda gränser samt naturkatastrofer
2016-04-15IpH310564Ip 2015/16:564Behörighet inom socialtjänsten
2016-04-15IpH310563Ip 2015/16:563Minoriteternas överlevnad i Irak
2016-04-15IpH310562Ip 2015/16:562Erkännande av seyfo - folkmordet på armenierna
2016-04-15IpH310561Ip 2015/16:561Myndighetskrav som försvårar rationellt lantbruk
2016-04-15IpH310560Ip 2015/16:560Besöket i Bjuv
2016-04-15FrH3111124Fr 2015/16:1124Nationella kompetensteamets verksamhet
2016-04-15FrH3111123Fr 2015/16:1123Rymdstrategi för nytta och tillväxt
2016-04-15FrH3111122Fr 2015/16:1122Expropriation av mark från minoriteter i irakiska Kurdistan
2016-04-15FrH3111121Fr 2015/16:1121Livsmedelsverkets arbete för export av svenska livsmedel
2016-04-15FrH3111120Fr 2015/16:1120Sveriges ambassad i Vitryssland
2016-04-15BetH301TU13Bet 2015/16:TU13Trafiksäkerhet
2016-04-15BetH301NU17Bet 2015/16:NU17Regional tillväxtpolitik
2016-04-14IpH310559Ip 2015/16:559Sveriges relation till Natos propagandacentral StratCom
2016-04-14IpH310558Ip 2015/16:558Id-kontrollernas effekter för Skåne
2016-04-14IpH310557Ip 2015/16:557Marinens ytstridsförmåga
2016-04-14IpH310556Ip 2015/16:556Lägre ökningstakt på skatteintäkterna
2016-04-14IpH310555Ip 2015/16:555Placering i familjehem
2016-04-14IpH310554Ip 2015/16:554Vattenfalls ekonomiska status
2016-04-14IpH310553Ip 2015/16:553Tillgängligheten till stridsflyget
2016-04-14IpH310552Ip 2015/16:552Vildsvin och viltskador
2016-04-14FrH3111119Fr 2015/16:1119Villkoren för solenergi
2016-04-14FrH3111118Fr 2015/16:1118Stöd till organisationer och föreningar
2016-04-14FrH3111117Fr 2015/16:1117Handläggningstiderna för solcellsstöd
2016-04-14FrH3111116Fr 2015/16:1116Medlingsinstitutets lönestatistik
2016-04-14FrH3111115Fr 2015/16:1115Statsbidrag för läxhjälp
2016-04-14FrH3111114Fr 2015/16:1114Val av gymnasieprogram
2016-04-14FrH3111113Fr 2015/16:1113E18 sträckan Köping-Västjädra
2016-04-14FrH3111112Fr 2015/16:1112Passhanteringen inom Polismyndigheten
2016-04-14FrH3111111Fr 2015/16:1111Naturbruksgymnasisters förutsättningar
2016-04-14FrH3111110Fr 2015/16:1110Assisterad befruktning
2016-04-14FrH3111109Fr 2015/16:1109Växtskyddsmedel i jordbruk och trädgårdsnäring
2016-04-14FrH3111108Fr 2015/16:1108Lång väntan på organ
2016-04-14FrH3111107Fr 2015/16:1107Id-kontrollernas kostnad för Skåne
2016-04-14DirH4B1354Dir 2016:354Tobaksförordning (2016:354)
2016-04-14DirH4B132Dir 2016:32Enhetliga och effektiva system för miljötillsyn och sanktioner
2016-04-14BetH301SkU17Bet 2015/16:SkU17Beskattning av företag, kapital och fastighet
2016-04-14BetH301SfU13Bet 2015/16:SfU13Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin
2016-04-14BetH301MJU16Bet 2015/16:MJU16Djurskydd
2016-04-14BetH301FöU13Bet 2015/16:FöU13Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete
2016-04-14BetH301NU18Bet 2015/16:NU18Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning
2016-04-14BetH301NU14Bet 2015/16:NU14Mineralpolitik
2016-04-14BetH301KU16Bet 2015/16:KU16Författningsfrågor
2016-04-14BetH301KU14Bet 2015/16:KU14Vallagsfrågor
2016-04-13PropH303101Prop 2015/16:101Årsredovisning för staten 2015
2016-04-13PropH303100Prop 2015/16:1002016 års ekonomiska vårproposition
2016-04-13PropH30399Prop 2015/16:99Vårändringsbudget för 2016
2016-04-13PropH30398Prop 2015/16:98Redovisning av skatteutgifter 2016
2016-04-13IpH310551Ip 2015/16:551Spårbyte för asylsökande
2016-04-13IpH310550Ip 2015/16:550Kemikalieinspektionens uppdrag
2016-04-13IpH310549Ip 2015/16:549Fördjupat militärt samarbete med Finland
2016-04-13IpH310548Ip 2015/16:548LSS-utredningen
2016-04-13IpH310547Ip 2015/16:547Nya kött- och mjölksubventioner
2016-04-13FrH3111105Fr 2015/16:1105Inspektionen för vård och omsorg
2016-04-13FrH3111104Fr 2015/16:1104Fastställande av faderskap för ofödda barn
2016-04-13FrH3111103Fr 2015/16:1103Orosanmälningar vid barnäktenskap
2016-04-13FrH3111102Fr 2015/16:1102Hastigheter vid bärgning av fordon
2016-04-13BetH301KU19Bet 2015/16:KU19Massmediefrågor
2016-04-13BetH301KU18Bet 2015/16:KU18Tryck- och yttrandefrihetsfrågor
2016-04-13BetH301KU13Bet 2015/16:KU13Frågor om rösträtt, valsystem m.m.
2016-04-12PropH303161Prop 2015/16:161Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser
2016-04-12PropH303160Prop 2015/16:160Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning
2016-04-12MotH3023388Mot 2015/16:3388med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter
2016-04-12IpH310546Ip 2015/16:546Alkobommar vid de svenska hamnarna
2016-04-12IpH310545Ip 2015/16:545Införandet av kemikalieskatt
2016-04-12IpH310544Ip 2015/16:544Nedläggningen av Findus i Bjuv
2016-04-12IpH310543Ip 2015/16:543Ändrade regler med anledning av vattenbrist på Öland och i Kalmar län
2016-04-12FrH3111106Fr 2015/16:1106Nya åtaganden i samband med EU:s avtal med Turkiet
2016-04-12FrH3111101Fr 2015/16:1101Sänkta arbetsgivaravgifter för fler jobb
2016-04-12FrH3111100Fr 2015/16:1100Vattenförsörjningen på Öland
2016-04-12FrH3111099Fr 2015/16:1099Juridiskt regelverk för att svenska id-kontroller ska kunna utföras i Danmark
2016-04-12FrH3111098Fr 2015/16:1098Kostnader som tillfälliga id-kontroller medför för Öresundsregionen
2016-04-12FrH3111093Fr 2015/16:1093AP-fondernas verksamhet
2016-04-12FrH3111092Fr 2015/16:1092Översyn av direktiven för AP-fondernas innehav
2016-04-12FrH3111090Fr 2015/16:1090Kostsamma vattenanslutningar
2016-04-12BetH301FiU23Bet 2015/16:FiU23Riksbankens förvaltning 2015
2016-04-11PropH303158Prop 2015/16:158Genomförande av det nya direktivet om marin utrustning
2016-04-11PropH303157Prop 2015/16:157Elektroniskt kungörande av författningar
2016-04-11IpH310542Ip 2015/16:542Vapendirektivet
2016-04-11FrH3111097Fr 2015/16:1097Obligatorisk praktik
2016-04-11FrH3111096Fr 2015/16:1096Tillgängliggörande av forskning i skolan
2016-04-11FrH3111095Fr 2015/16:1095Sämre resultat i matematik och läsning
2016-04-11FrH3111094Fr 2015/16:1094Sämre resultat i matematik
2016-04-11FrH3111091Fr 2015/16:1091Djursjukskötarutbildningen och djurskyddet
2016-04-11FrH3111089Fr 2015/16:1089Hot mot skolan
2016-04-11FrH3111088Fr 2015/16:1088Sfi-lärare
2016-04-11FrH3111087Fr 2015/16:1087Organiserade högerextrema mobbar
2016-04-11FrH3111086Fr 2015/16:1086Den oroande utvecklingen i Malaysia
2016-04-11FrH3111085Fr 2015/16:1085Offentliga utgifter
2016-04-11BetH301FöU9Bet 2015/16:FöU9Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet
2016-04-08SoUH4B327SoU 2016:27Som ett brev på posten
2016-04-08IpH310541Ip 2015/16:541Framtiden för naturbruksgymnasierna
2016-04-08IpH310540Ip 2015/16:540UD-rapporter om mänskliga rättigheter
2016-04-08IpH310539Ip 2015/16:539Utvärdering av Västra Götalandsregionen
2016-04-08FrH3111084Fr 2015/16:1084Nyanländas utbildningsnivå
2016-04-08FrH3111083Fr 2015/16:1083Invandring och en åldrande befolkning
2016-04-08FrH3111082Fr 2015/16:1082Ny socialtjänstlag
2016-04-08FrH3111081Fr 2015/16:1081Id-kontrollernas effekter på Skånetrafiken
2016-04-08FrH3111080Fr 2015/16:1080Återtagandeavtal med Afghanistan
2016-04-08FrH3111079Fr 2015/16:1079Skatteverkets särbehandling av samhällets elit
2016-04-08FrH3111078Fr 2015/16:1078Fler vägar till läraryrket
2016-04-08FrH3111077Fr 2015/16:1077De frivilliga försvarsorganisationerna och skolan
2016-04-08FrH3111076Fr 2015/16:1076Personnummer
2016-04-08BetH301KrU10Bet 2015/16:KrU10Kultur för alla
2016-04-08BetH301FöU11Bet 2015/16:FöU11Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor
2016-04-08BetH301FiU22Bet 2015/16:FiU22Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor
2016-04-08BetH301TU9Bet 2015/16:TU9En fossiloberoende transportsektor
2016-04-07SoUH4B330SoU 2016:30Människorna, medierna & marknaden
2016-04-07PropH303163Prop 2015/16:163Elsäkerhet
2016-04-07PropH303162Prop 2015/16:162Revisorer och revision
2016-04-07IpH310538Ip 2015/16:538Unga med intellektuell funktionsnedsättning
2016-04-07IpH310537Ip 2015/16:537Renovering av Kungliga Operan
2016-04-07IpH310536Ip 2015/16:536Vikten av svensk flygmotorkompetens
2016-04-07IpH310535Ip 2015/16:535Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden
2016-04-07IpH310534Ip 2015/16:534Förtida stängning av ytterligare kärnkraftverk
2016-04-07FrH3111075Fr 2015/16:1075Öppna hbt-personer i Saudiarabien
2016-04-07FrH3111074Fr 2015/16:1074Begränsad rätt till föräldrapenning
2016-04-07FrH3111072Fr 2015/16:1072Bistånd och säkerhetsrådskampanjen
2016-04-07DirH4B1350Dir 2016:350Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning
2016-04-07DirH4B131Dir 2016:31En modern brottmålsprocess anpassad även för stora mål
2016-04-07BetH301JuU18Bet 2015/16:JuU18Straffrättsliga frågor
2016-04-06MotH3023387Mot 2015/16:3387med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik
2016-04-06MotH3023385Mot 2015/16:3385med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik
2016-04-06MotH3023384Mot 2015/16:3384med anledning av skr. 2015/16:114 Strategisk exportkontroll 2015 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2016-04-06MotH3023383Mot 2015/16:3383med anledning av prop. 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
2016-04-06MotH3023382Mot 2015/16:3382med anledning av prop. 2015/16:142 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen
2016-04-06MotH3023381Mot 2015/16:3381med anledning av prop. 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
2016-04-06MotH3023380Mot 2015/16:3380med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter
2016-04-06MotH3023379Mot 2015/16:3379med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter
2016-04-06MotH3023378Mot 2015/16:3378med anledning av prop. 2015/16:131 Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar
2016-04-06MotH3023377Mot 2015/16:3377med anledning av prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd
2016-04-06MotH3023376Mot 2015/16:3376med anledning av prop. 2015/16:106 Förstärkt insättningsgaranti
2016-04-06MotH3023375Mot 2015/16:3375med anledning av prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd
2016-04-06MotH3023374Mot 2015/16:3374med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
2016-04-06MotH3023373Mot 2015/16:3373med anledning av prop. 2015/16:137 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
2016-04-06IpH310533Ip 2015/16:533Regionindelningens konsekvenser för USÖ och Örebro universitet
2016-04-06IpH310532Ip 2015/16:532Samhalls utveckling
2016-04-06IpH310531Ip 2015/16:531Statliga bankgarantier
2016-04-06FrH3111073Fr 2015/16:1073Den stora ökningen av spelande på internetkasinon
2016-04-06FrH3111071Fr 2015/16:1071Hot mot svensk lökodling
2016-04-06FrH3111070Fr 2015/16:1070Utredningen om Bromma flygplats
2016-04-06FrH3111069Fr 2015/16:1069Resurser för SRHR
2016-04-06FrH3111068Fr 2015/16:1068Kampanjkostnad för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd
2016-04-06BetH301JuU20Bet 2015/16:JuU20Polisfrågor
2016-04-06BetH301TU11Bet 2015/16:TU11Fordons- och vägtrafikfrågor
2016-04-05PropH303159Prop 2015/16:159Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
2016-04-05PropH303156Prop 2015/16:156Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
2016-04-05MotH3023372Mot 2015/16:3372med anledning av prop. 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
2016-04-05MotH3023371Mot 2015/16:3371med anledning av skr. 2015/16:114 Strategisk exportkontroll 2015 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2016-04-05MotH3023370Mot 2015/16:3370med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
2016-04-05MotH3023369Mot 2015/16:3369med anledning av prop. 2015/16:146 Extra ändringsbudget för 2016 - Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar
2016-04-05MotH3023368Mot 2015/16:3368med anledning av prop. 2015/16:146 Extra ändringsbudget för 2016 - Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar
2016-04-05IpH310530Ip 2015/16:530Vattenfalls styrning
2016-04-05FrH3111065Fr 2015/16:1065Biståndspengar till kampanjen för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd
2016-04-05FrH3111064Fr 2015/16:1064Biståndsmedel för att köpa röster
2016-04-05FrH3111063Fr 2015/16:1063Tandhygienistutbildning
2016-04-05FrH3111062Fr 2015/16:1062Nya farliga nätdroger
2016-04-05FrH3111061Fr 2015/16:1061Polisens förutsättningar
2016-04-05FrH3111060Fr 2015/16:1060Försämrad tandhälsa
2016-04-05FrH3111059Fr 2015/16:1059Ojämlika LSS-insatser
2016-04-05BetH301SoU10Bet 2015/16:SoU10Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet - genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv
2016-04-05BetH301MJU15Bet 2015/16:MJU15Livsmedelspolitik
2016-04-04MotH3023367Mot 2015/16:3367med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter
2016-04-04MotH3023366Mot 2015/16:3366med anledning av prop. 2015/16:132 Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik
2016-04-04MotH3023365Mot 2015/16:3365med anledning av prop. 2015/16:133 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar
2016-04-04MotH3023364Mot 2015/16:3364med anledning av prop. 2015/16:136 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
2016-04-04IpH310529Ip 2015/16:529Samverkan för bästa skola
2016-04-04IpH310528Ip 2015/16:528FN-ambassadörernas besök
2016-04-04FrH3111067Fr 2015/16:1067Förskollärare i fristående förskolor
2016-04-04FrH3111066Fr 2015/16:1066Möjligheten att driva företag i Sverige
2016-04-04FrH3111058Fr 2015/16:1058Inrättande av ett testamentsregister
2016-04-04FrH3111057Fr 2015/16:1057Kvalitetsregister avseende vården
2016-04-04FrH3111056Fr 2015/16:1056Id-kontroller
2016-04-04FrH3111055Fr 2015/16:1055Jämlik tillgång till hjälpmedel
2016-04-01MotH3023363Mot 2015/16:3363med anledning av prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
2016-04-01MotH3023362Mot 2015/16:3362med anledning av prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2016-04-01IpH310527Ip 2015/16:527Krisberedskap och livsmedelsförsörjning vid stängda gränser och naturkatastrofer
2016-04-01FrH3111053Fr 2015/16:1053Hantverksfusk
2016-04-01FrH3111052Fr 2015/16:1052Skev konkurrens som drabbar svenska lantbrukare
2016-04-01FrH3111051Fr 2015/16:1051Brist på äldreboenden
2016-03-31SoUH4B328SoU 2016:28Vägen till självkörande fordon - försöksverksamhet
2016-03-31SoUH4B326SoU 2016:26På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder - landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar
2016-03-31SoUH4B325d2SoU 2016:25Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning, del 2 - Bilagor
2016-03-31PropH303143Prop 2015/16:143Läkemedel för särskilda behov
2016-03-31MotH3023361Mot 2015/16:3361med anledning av redogörelse 2015/16:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling
2016-03-31MotH3023360Mot 2015/16:3360med anledning av skr. 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015
2016-03-31FrH3111050Fr 2015/16:1050Översyn av strandskyddet
2016-03-31FrH3111049Fr 2015/16:1049Sverige som fristad för nazikrigsförbrytare
2016-03-31FrH3111048Fr 2015/16:1048Föräldraförsäkringen vid familjehemsplaceringar
2016-03-31FrH3111047Fr 2015/16:1047Effektiviserade vårdkedjor för utskrivningsklara patienter
2016-03-31FrH3111046Fr 2015/16:1046Tomträtter
2016-03-31FrH3111045Fr 2015/16:1045Åtgärder mot diskriminering på bostadsmarknaden
2016-03-31DirH4B1349Dir 2016:349Förordning (2016:349) om Skogsstyrelsens planering, uppföljning och utvärdering av tillsyn
2016-03-31DirH4B130Dir 2016:30Tilläggsdirektiv till Kommittén om insyn i finansiering av partier (Ju 2014:15)
2016-03-31DirH4B129Dir 2016:29Genomförande av EU-direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem
2016-03-31DirH4B128Dir 2016:28Villkorlig frigivning
2016-03-31BetH301NU15Bet 2015/16:NU15Näringspolitik
2016-03-31BetH301KrU8Bet 2015/16:KrU8Folkbildning och spelfrågor
2016-03-31BetH301KrU7Bet 2015/16:KrU7Konstarter och kulturskapares villkor
2016-03-31BetH301CU15Bet 2015/16:CU15Fastighetsrätt
2016-03-30PropH303120Prop 2015/16:120Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs
2016-03-30MotH3023359Mot 2015/16:3359med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
2016-03-30MotH3023358Mot 2015/16:3358med anledning av prop. 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar
2016-03-30MotH3023357Mot 2015/16:3357med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt
2016-03-30MotH3023356Mot 2015/16:3356med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt
2016-03-30MotH3023355Mot 2015/16:3355med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt
2016-03-30MotH3023354Mot 2015/16:3354Med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning
2016-03-30IpH310526Ip 2015/16:526Den svenska mjölknäringen
2016-03-30IpH310525Ip 2015/16:525Det svenska jordbruket
2016-03-30IpH310524Ip 2015/16:524Ökad konkurrenskraft genom livsmedelsstrategin
2016-03-30IpH310523Ip 2015/16:523Skattehöjning för pensionärer
2016-03-30IpH310522Ip 2015/16:522Effektskatten
2016-03-30IpH310521Ip 2015/16:521Skogskonto
2016-03-30IpH310520Ip 2015/16:520Stångådalsbanan
2016-03-30IpH310517Ip 2015/16:517Oljepåslaget på Tjörn
2016-03-30FrH3111044Fr 2015/16:1044SKL:s kravlista på migrationsområdet
2016-03-30FrH3111043Fr 2015/16:1043Asylsökandes akuttandvård
2016-03-30FrH3111042Fr 2015/16:1042Hög examensålder och pensionerna
2016-03-30FrH3111041Fr 2015/16:1041Utfärdande av sjuksköterskelegitimation
2016-03-30FrH3111040Fr 2015/16:1040Arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering
2016-03-30FrH3111039Fr 2015/16:1039Alkoholskatten
2016-03-30FrH3111038Fr 2015/16:1038Förbjudna kemikalier i importerade frukter och grönsaker
2016-03-30FrH3111037Fr 2015/16:1037Förskottering av infrastrukturinvesteringar
2016-03-30BetH301NU16Bet 2015/16:NU16Granskning av meddelande om att förbättra den inre marknaden
2016-03-29SoUH4B329SoU 2016:29Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden
2016-03-29PropH303155Prop 2015/16:155Utökade möjligheter till förverkande
2016-03-29MotH3023353Mot 2015/16:3353med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
2016-03-29IpH310519Ip 2015/16:519Åtgärder för minskad sårbarhet inom livsmedelsförsörjning
2016-03-29IpH310518Ip 2015/16:518Åtgärder mot mjölkkrisen
2016-03-29IpH310516Ip 2015/16:516Farliga bekämpningsmedel i frukt och grönt
2016-03-29FrH3111036Fr 2015/16:1036Det säkerhetspolitiska rådet och it-angreppen mot Sverige
2016-03-29FrH3111035Fr 2015/16:1035Översyn av Arbetsförmedlingen
2016-03-29FrH3111034Fr 2015/16:1034Tidig kompetenskartläggning av asylsökande
2016-03-29BetH301UbU17Bet 2015/16:UbU17Forskning
2016-03-24MotH3023352Mot 2015/16:3352med anledning av prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2016-03-24MotH3023351Mot 2015/16:3351med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
2016-03-24IpH310514Ip 2015/16:514Högskolebehörighet från alla nationella gymnasieprogram
2016-03-24FrH3111033Fr 2015/16:1033Skydd för yrkestiteln fysioterapeut inom djursjukvården
2016-03-23MotH3023350Mot 2015/16:3350med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
2016-03-23MotH3023349Mot 2015/16:3349med anledning av prop. 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor
2016-03-23MotH3023348Mot 2015/16:3348med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
2016-03-23MotH3023347Mot 2015/16:3347med anledning av prop. 2015/16:96 Informationsutbyte med USA
2016-03-23MotH3023346Mot 2015/16:3346med anledning av prop. 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar
2016-03-23MotH3023345Mot 2015/16:3345med anledning av prop. 2015/16:97 Uppföljning av smittskyddsläkemedel
2016-03-23MotH3023344Mot 2015/16:3344med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
2016-03-23MotH3023343Mot 2015/16:3343med anledning av prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
2016-03-23MotH3023342Mot 2015/16:3342med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
2016-03-23MotH3023341Mot 2015/16:3341med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
2016-03-23MotH3023340Mot 2015/16:3340med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
2016-03-23MotH3023339Mot 2015/16:3339med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
2016-03-23MotH3023338Mot 2015/16:3338med anledning av prop. 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor
2016-03-23IpH310513Ip 2015/16:513Drönare som hotar den allmänna säkerheten
2016-03-23IpH310512Ip 2015/16:512Arbetsförmedlingens uppdrag
2016-03-23IpH310511Ip 2015/16:511Förtroendet för Arbetsförmedlingen
2016-03-23IpH310510Ip 2015/16:510Åtgärder efter terrordåden i Paris och Bryssel
2016-03-23IpH310509Ip 2015/16:509Konkurrensförutsättningarna för svenska bönder
2016-03-23IpH310508Ip 2015/16:508Öresundspendlares lånemöjligheter
2016-03-23FrH3111032Fr 2015/16:1032Markbaserad sjömålsbekämpning
2016-03-23FrH3111031Fr 2015/16:1031Övergrepp på MR-försvarare i Colombia
2016-03-23FrH3111030Fr 2015/16:1030Ersättning för förstörda byggnader och infrastruktur i Palestina
2016-03-23FrH3111029Fr 2015/16:1029Normer för kök i äldrebostäder
2016-03-23FrH3111028Fr 2015/16:1028Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
2016-03-23FrH3111027Fr 2015/16:1027Sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor
2016-03-23FrH3111026Fr 2015/16:1026Antisemitismen i Europa
2016-03-23FrH3111025Fr 2015/16:1025Enhetligt avgiftssystem för kollektivtrafik
2016-03-23FrH3111024Fr 2015/16:1024Konsumentskydd vid köp på exekutiv auktion
2016-03-23FrH3111023Fr 2015/16:1023Statligt stöd till kommuner med många nyanlända elever
2016-03-23FrH3111022Fr 2015/16:1022Statligt stöd till kommuner med många nyanlända elever
2016-03-23FrH3111021Fr 2015/16:1021Enhet för informationskrigföring
2016-03-23DirH4B127Dir 2016:27Tilläggsdirektiv till Utredningen om anpass-ning till nya förutsättningar för taxi och samåkning (N 2015:05)
2016-03-23DirH4B126Dir 2016:26Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av möjligheter till föräldraledighet för statsråd (Fi 2015:10)
2016-03-23BetH301UbU16Bet 2015/16:UbU16Vuxenutbildning
2016-03-23BetH301SfU14Bet 2015/16:SfU14Migration och asylpolitik
2016-03-23BetH301JuU22Bet 2015/16:JuU22Våldsbrott och brottsoffer
2016-03-23BetH301JuU19Bet 2015/16:JuU19Processrättsliga frågor
2016-03-23BetH301KU17Bet 2015/16:KU17Offentlig förvaltning
2016-03-23BetH301KU15Bet 2015/16:KU15Fri- och rättigheter
2016-03-22PropH303153Prop 2015/16:153Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
2016-03-22PropH303152Prop 2015/16:152Samförståndsavtal om värdlandsstöd
2016-03-22PropH303151Prop 2015/16:151Ny påföljd efter tidigare dom
2016-03-22PropH303149Prop 2015/16:149Ytterligare undervisningstid i matematik
2016-03-22PropH303147Prop 2015/16:147Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen
2016-03-22PropH303146Prop 2015/16:146Extra ändringsbudget för 2016 - Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar
2016-03-22PropH303142Prop 2015/16:142Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen
2016-03-22PropH303141Prop 2015/16:141Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret
2016-03-22PropH303139Prop 2015/16:139Patientrörlighet inom EES - vissa kompletterande förslag
2016-03-22PropH303138Prop 2015/16:138Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
2016-03-22PropH303137Prop 2015/16:137Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
2016-03-22PropH303136Prop 2015/16:136Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
2016-03-22PropH303131Prop 2015/16:131Styrelser för universitet och högskolor - ledamöternas tillsättning och ansvar
2016-03-22PropH30375Prop 2015/16:75Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
2016-03-22IpH310507Ip 2015/16:507Antalet riksintressen vid bostadsbyggande
2016-03-22IpH310506Ip 2015/16:506Kommunala naturreservat
2016-03-22IpH310505Ip 2015/16:505Ny anläggning för skyddscentrum i Umeå
2016-03-22IpH310504Ip 2015/16:504Åtgärder för fler elbilar
2016-03-22IpH310503Ip 2015/16:503Svenskt förarbevis för snöskoter i Norge
2016-03-22IpH310502Ip 2015/16:502Bärgning av bussar
2016-03-22IpH310501Ip 2015/16:501Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar
2016-03-22IpH310500Ip 2015/16:500Fortsatta satsningar på Umeå universitet
2016-03-22IpH310499Ip 2015/16:499Öresundspendlares möjlighet till bolån
2016-03-22IpH310498Ip 2015/16:498ROT-avdragets påverkan på svartjobb
2016-03-22IpH310497Ip 2015/16:497Lagstiftning om jakt i fjällmiljö
2016-03-22IpH310496Ip 2015/16:496Villkoren för svenska mjölkbönder
2016-03-22FrH3111020Fr 2015/16:1020Löfte om förbättrad sanitet till 60 miljoner människor
2016-03-22FrH3111019Fr 2015/16:1019Samordning av flyktinghanteringen
2016-03-22FrH3111018Fr 2015/16:1018Kvotering av vab
2016-03-22FrH3111017Fr 2015/16:1017Lägre schablonersättning till följd av lägre krav
2016-03-22FrH3111016Fr 2015/16:1016Den svenska insatsen i Grekland
2016-03-22FrH3111015Fr 2015/16:1015Poliser som slutar i förtid
2016-03-22FrH3111014Fr 2015/16:1014Förlängning av förtidspensionen för yngre människor
2016-03-22FrH3111013Fr 2015/16:1013Höghastighetstågens finansiering
2016-03-22FrH3111012Fr 2015/16:1012Jakthundsträning på varg
2016-03-22BetH301SfU15Bet 2015/16:SfU15Anhörig- och arbetskraftsinvandring
2016-03-22BetH301CU13Bet 2015/16:CU13Hushållningen med mark- och vattenområden
2016-03-21SoUH4B324SoU 2016:24En ändamålsenlig kommunal redovisning
2016-03-21PropH303150Prop 2015/16:150Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning
2016-03-21PropH303144Prop 2015/16:144Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden
2016-03-21PropH303135Prop 2015/16:135Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter
2016-03-21PropH303133Prop 2015/16:133Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar
2016-03-21PropH303114Prop 2015/16:114Strategisk exportkontroll 2015 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2016-03-21PropH303106Prop 2015/16:106Förstärkt insättningsgaranti
2016-03-21PropH30390Prop 2015/16:90Nordiskt samarbete 2015
2016-03-21IpH310515Ip 2015/16:515Jämställdhet bland utrikes födda
2016-03-21FrH3111011Fr 2015/16:1011Socialt utsatta barns tandhälsa
2016-03-21BetH301SfU11Bet 2015/16:SfU11Medborgarskap
2016-03-18FrH3111010Fr 2015/16:1010Behovsstyrd hindersbelysning vid vindkraftverk
2016-03-18FrH3111009Fr 2015/16:1009Latinamerikanska kvinnors rätt till fri abort och säkra preventivmedel
2016-03-18FrH3111008Fr 2015/16:1008Licensplikten för ljuddämpare
2016-03-18FrH3111007Fr 2015/16:1007Skuldsatta personer som ägare av många bilar
2016-03-18FrH3111006Fr 2015/16:1006Utökad jaktvapengarderob
2016-03-18BetH301SkU28Bet 2015/16:SkU28Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion
2016-03-18BetH301SkU27Bet 2015/16:SkU27Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändringar i direktivet om administrativt samarbete på skatteområdet - land-för-land-rapportering (DAC 4)
2016-03-18BetH301NU13Bet 2015/16:NU13Exportstrategin
2016-03-18BetH301NU12Bet 2015/16:NU12Politik för hållbart företagande
2016-03-18BetH301KrU9Bet 2015/16:KrU9Kulturarvsfrågor
2016-03-18BetH301KU12Bet 2015/16:KU12Trossamfund
2016-03-18BetH301KU11Bet 2015/16:KU11Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m.
2016-03-17RiRH4B52RiR 2016:2Tillsyn över brottsbekämpande myndigheter – En granskning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
2016-03-17PropH303119Prop 2015/16:119Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2016-03-17FrH3111005Fr 2015/16:1005Snus och e-cigaretter
2016-03-17FrH3111004Fr 2015/16:1004Strategiska forskningsområden
2016-03-17FrH3111003Fr 2015/16:1003Forskning om lönebildning
2016-03-17FrH3111002Fr 2015/16:1002Framtiden för häktet i Västerås
2016-03-17FrH3111001Fr 2015/16:1001Svensk förmåga till luftburen sjömålsbekämpning
2016-03-17FrH3111000Fr 2015/16:1000Totalförsvarsövning
2016-03-17FrH311999Fr 2015/16:999AP-fondernas investeringar i tobaksindustriföretag
2016-03-17FrH311998Fr 2015/16:998Nedrustningen av trafikövervakningen
2016-03-17DirH4B1329Dir 2016:329Förordning (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända
2016-03-17DirH4B1320Dir 2016:320Förordning (2016:320) om skydd för geografisk information
2016-03-17DirH4B1319Dir 2016:319Lag (2016:319) om skydd för geografisk information
2016-03-17DirH4B1287Dir 2016:287Tullförordning (2016:287)
2016-03-17DirH4B1253Dir 2016:253Tullag (2016:253)
2016-03-17DirH4B125Dir 2016:25Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor
2016-03-17DirH4B124Dir 2016:24Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå
2016-03-17DirH4B123Dir 2016:23En effektivare och mer konsekvent tillämp-ning av ekologisk kompensation
2016-03-17DirH4B122Dir 2016:22Genomförande av direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar
2016-03-17DirH4B121Dir 2016:21Genomförande av EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet
2016-03-17DirH4B120Dir 2016:20Moderna regler om beslag och husrannsakan
2016-03-17BetH301FiU40Bet 2015/16:FiU40Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)
2016-03-17BetH301FiU30Bet 2015/16:FiU30Amorteringskrav
2016-03-17BetH301CU14Bet 2015/16:CU14Hyresrätt m.m.
2016-03-17BetH301AU7Bet 2015/16:AU7Arbetsrätt
2016-03-16MotH3023337Mot 2015/16:3337med anledning av prop. 2015/16:117 Effektreserv 2020-2025
2016-03-16MotH3023336Mot 2015/16:3336med anledning av prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet
2016-03-16MotH3023335Mot 2015/16:3335med anledning av prop. 2015/16:117 Effektreserv 2020-2025
2016-03-16MotH3023334Mot 2015/16:3334med anledning av prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet
2016-03-16MotH3023333Mot 2015/16:3333med anledning av prop. 2015/16:117 Effektreserv 2020-2025
2016-03-16IpH310495Ip 2015/16:495Svängdörrsproblematiken
2016-03-16FrH311997Fr 2015/16:997Avsaknad av propositioner
2016-03-16FrH311996Fr 2015/16:996Biobanker
2016-03-16FrH311995Fr 2015/16:995Kostnaden för investeringar i nya vatten- och avloppssystem
2016-03-16FrH311994Fr 2015/16:994YA-jobb utan krav på kollektivavtal
2016-03-16FrH311993Fr 2015/16:993Riktade statsbidrag till kommunsektorn
2016-03-16FrH311992Fr 2015/16:992Testbana för tåg mellan Arvidsjaur och Jörn
2016-03-16FrH311991Fr 2015/16:991Grödbaserad råvara i biodrivmedelsframställningen
2016-03-16FrH311990Fr 2015/16:990Nyproduktion av förnybara ersättningsdrivmedel
2016-03-16BetH301FiU26Bet 2015/16:FiU26Kommunala frågor
2016-03-16BetH301TU12Bet 2015/16:TU12Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen
2016-03-16BetH301TU10Bet 2015/16:TU10Yrkestrafik och taxi
2016-03-15SoUH4B323SoU 2016:23Beskattning av incitamentsprogram
2016-03-15PropH303132Prop 2015/16:132Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik
2016-03-15PropH303129Prop 2015/16:129Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar
2016-03-15PropH303128Prop 2015/16:128Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
2016-03-15PropH303124Prop 2015/16:124Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet
2016-03-15PropH303123Prop 2015/16:123Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning
2016-03-15PropH303121Prop 2015/16:121Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning
2016-03-15PropH303115Prop 2015/16:115Verksamheten i Europeiska unionen under 2015
2016-03-15PropH303103Prop 2015/16:103Kommittéberättelse 2016
2016-03-15IpH310494Ip 2015/16:494Arbetsmarknaden
2016-03-15FrH311989Fr 2015/16:989Utlovade skattesänkningar på pensioner
2016-03-15FrH311988Fr 2015/16:988Tiggeriförbud
2016-03-15FrH311987Fr 2015/16:987Osäkerhet beträffande regeringens riktning
2016-03-15FrH311986Fr 2015/16:986Kollektivavtal och den svenska modellen
2016-03-15FrH311985Fr 2015/16:985Vårrapsodling
2016-03-15FrH311984Fr 2015/16:984Irans behandling av politiska fångar
2016-03-15FrH311983Fr 2015/16:983Pengar till nya företag i Skåneregionen
2016-03-15FrH311982Fr 2015/16:982Befrielse från bränsleskatt
2016-03-15FrH311981Fr 2015/16:981Översynen av tobakslagen
2016-03-15FrH311980Fr 2015/16:980Biståndet till Afghanistan
2016-03-14PropH303134Prop 2015/16:134Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever
2016-03-14PropH303110Prop 2015/16:110Staten och kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt
2016-03-14IpH310493Ip 2015/16:493Ettåriga uppehållstillstånd
2016-03-14IpH310492Ip 2015/16:492Sämre ekonomi för ålderspensionärer
2016-03-14IpH310490Ip 2015/16:490En mer jämställd asylpolitik
2016-03-14IpH310489Ip 2015/16:489Högkonjunktur och skuldsättning
2016-03-14IpH310488Ip 2015/16:488Gemensamma nordiska gränskontroller
2016-03-14FrH311979Fr 2015/16:979Svenska företags konkurrenskraft
2016-03-14FrH311978Fr 2015/16:978700-megahertzbandet
2016-03-14FrH311977Fr 2015/16:977Ungdomspoliser i Göteborgsområdet
2016-03-14FrH311976Fr 2015/16:976Erkännande av seyfo
2016-03-14BetH301SkU19Bet 2015/16:SkU19Mervärdesskatt
2016-03-14BetH301SoU6Bet 2015/16:SoU6Socialtjänstfrågor
2016-03-11SoUH4B319SoU 2016:19Barnkonventionen blir svensk lag
2016-03-11IpH310491Ip 2015/16:491Giftiga kemikalier från brandskum i dricksvatten
2016-03-11IpH310487Ip 2015/16:487Bemanning av det svenska försvaret
2016-03-11IpH310486Ip 2015/16:486Exportvillkor för anskaffning av nästa generations ubåt
2016-03-11IpH310485Ip 2015/16:485Sveriges solidaritet med de baltiska länderna
2016-03-11IpH310484Ip 2015/16:484Effektskatten
2016-03-11FrH311975Fr 2015/16:975Kompensation för ökade kostnader i samband med id-kontroller
2016-03-11FrH311974Fr 2015/16:974Försvarets användning av brandskum med giftiga kemikalier
2016-03-11FrH311973Fr 2015/16:973Stödområden Alfta-Bollnäs
2016-03-11FrH311972Fr 2015/16:972Säkerställande av Syrienstrategin
2016-03-11FrH311971Fr 2015/16:971Nya storregioner
2016-03-11BetH301SfU12Bet 2015/16:SfU12Socialavgifter
2016-03-11BetH301MJU13Bet 2015/16:MJU13Cirkulär ekonomi
2016-03-11BetH301MJU10Bet 2015/16:MJU10Skogspolitik
2016-03-11BetH301JuU21Bet 2015/16:JuU21Kriminalvårdsfrågor
2016-03-11BetH301NU11Bet 2015/16:NU11Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar
2016-03-11BetH301KrU6Bet 2015/16:KrU6Civila samhället
2016-03-11BetH301AU6Bet 2015/16:AU6Integration
2016-03-10IpH310483Ip 2015/16:483De föreslagna ändringarna i vapendirektivet
2016-03-10IpH310482Ip 2015/16:482Utvärdering av Västra Götalandsregionen
2016-03-10IpH310481Ip 2015/16:481Skattehöjningen på etanol
2016-03-10IpH310480Ip 2015/16:480Ökad kvalitet och skärpt tillsyn för utsatta barn
2016-03-10IpH310479Ip 2015/16:479Insatser för ökad sysselsättning bland utrikes födda kvinnor
2016-03-10IpH310478Ip 2015/16:478Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen
2016-03-10IpH310477Ip 2015/16:477Umeå som regionhuvudstad
2016-03-10IpH310476Ip 2015/16:476Regeringens hantering av fas 3
2016-03-10FrH311970Fr 2015/16:970Konsekvenser för svenskt jordbruk av Kemikalieinspektionens beslut
2016-03-10FrH311969Fr 2015/16:969Samarbete för att bekämpa Daish
2016-03-10FrH311968Fr 2015/16:968Ändrat insamlingsansvar för förpackningsavfall och returpapper från hushållen
2016-03-10FrH311967Fr 2015/16:967Snabbare vårdnadsöverflyttning av placerade barn
2016-03-10FrH311966Fr 2015/16:966Mord på urfolksledare i Honduras
2016-03-10FrH311965Fr 2015/16:965Dolda avgifter i pensionssystemet
2016-03-10FrH311964Fr 2015/16:964Lista över medlemmar i IS
2016-03-10FrH311963Fr 2015/16:963Landspecifika rapporter om mänskliga rättigheter
2016-03-10FrH311962Fr 2015/16:962Löntagarfonder
2016-03-10FrH311961Fr 2015/16:961Beskattningen av biodrivmedel
2016-03-10FrH311960Fr 2015/16:960Minskade utsläpp från transportsektorn genom ökad användning av biodrivmedel
2016-03-10FrH311959Fr 2015/16:959Åtgärder för minskade avhopp från högskoleutbildningar
2016-03-10FrH311958Fr 2015/16:958Staten och kontanthanteringen
2016-03-10FrH311957Fr 2015/16:957Kontanterna och landsbygden
2016-03-10FrH311956Fr 2015/16:956Återgång till Europas liberalaste migrationspolitik
2016-03-10FrH311955Fr 2015/16:955Kontrollstation för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar
2016-03-10FrH311954Fr 2015/16:954Skogskonto
2016-03-10FrH311953Fr 2015/16:953Utveckling och stärkande av hemtjänstens kompetens
2016-03-10FrH311951Fr 2015/16:951Förebyggande åtgärder mot ökat spelberoende
2016-03-10DirH4B1188Dir 2016:188Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
2016-03-10DirH4B1187Dir 2016:187Förordning (2016:187) om ekodesign
2016-03-10DirH4B119Dir 2016:19Tilläggsdirektiv till Utredningen om utbildning för nyanlända (U 2015:12)
2016-03-10DirH4B118Dir 2016:18Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling
2016-03-10BetH301UbU7Bet 2015/16:UbU7Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric
2016-03-09PropH303122Prop 2015/16:122Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
2016-03-09PropH303112Prop 2015/16:112Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan
2016-03-09MotH3023332Mot 2015/16:3332med anledning av skr. 2015/16:88 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete
2016-03-09MotH3023331Mot 2015/16:3331med anledning av prop. 2015/16:111 Synnerligen grova narkotikabrott
2016-03-09MotH3023330Mot 2015/16:3330med anledning av skr. 2015/16:88 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete
2016-03-09MotH3023329Mot 2015/16:3329med anledning av prop. 2015/16:111 Synnerligen grova narkotikabrott
2016-03-09IpH310475Ip 2015/16:475Polisens ansträngda situation
2016-03-09IpH310474Ip 2015/16:474Regionala skillnader i sjukskrivningar
2016-03-09IpH310473Ip 2015/16:473Radio- och tv-avgiften
2016-03-09FrH311952Fr 2015/16:952Överbeskattning av biodrivmedel
2016-03-09FrH311950Fr 2015/16:950Mål om självförsörjningsgrad i livsmedelsstrategin
2016-03-09FrH311949Fr 2015/16:949Övning med Patriotsystemet i Sverige
2016-03-09FrH311948Fr 2015/16:948Sveriges och Finlands syn på solidaritet i händelse av konflikt
2016-03-09FrH311947Fr 2015/16:947Effektiv samverkan mellan räddningstjänsten och hemtjänsten
2016-03-09FrH311946Fr 2015/16:946Villkor för sportskytte
2016-03-09FrH311945Fr 2015/16:945Styrning med tillit
2016-03-09FrH311944Fr 2015/16:944Upprustning av Ostkustbanan
2016-03-08PropH303126Prop 2015/16:126Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2016-03-08PropH303125Prop 2015/16:125Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
2016-03-08PropH303108Prop 2015/16:108Skatteavtal med Saudiarabien
2016-03-08PropH303107Prop 2015/16:107Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten
2016-03-08PropH30397Prop 2015/16:97Uppföljning av smittskyddsläkemedel
2016-03-08PropH30396Prop 2015/16:96Informationsutbyte med USA
2016-03-08PropH30395Prop 2015/16:95Vissa begravningsfrågor
2016-03-08PropH30385Prop 2015/16:85Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning
2016-03-08IpH310472Ip 2015/16:472Jägarnas finansiering av det allmänna uppdraget om viltvård
2016-03-08IpH310471Ip 2015/16:471Backaundantaget
2016-03-08IpH310470Ip 2015/16:470Det svenska portot
2016-03-08IpH310469Ip 2015/16:469Övernattbefordran
2016-03-08IpH310468Ip 2015/16:468Avdragsrätten för representation
2016-03-08FrH311943Fr 2015/16:943Företagsamhet bland kvinnor
2016-03-08FrH311942Fr 2015/16:942Lokförarlicens
2016-03-08FrH311941Fr 2015/16:941Svensk tolkning av regelverk för kemikalier
2016-03-08FrH311940Fr 2015/16:940Sjukersättning
2016-03-08FrH311939Fr 2015/16:939Legitimation för kuratorer
2016-03-08FrH311938Fr 2015/16:938Skatten på biodrivmedel
2016-03-08FrH311937Fr 2015/16:937Inbrottsstöld som ny påföljd
2016-03-08FrH311936Fr 2015/16:936Resandeströmmar mellan Sverige och Danmark
2016-03-08BetH301UbU12Bet 2015/16:UbU12Grundskolan
2016-03-08BetH301CU20Bet 2015/16:CU20En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende
2016-03-07FrH311935Fr 2015/16:935Avvisningar
2016-03-07FrH311934Fr 2015/16:934Hjälp till flyktingar som är fast vid den jordanska gränsen
2016-03-07FrH311933Fr 2015/16:933Konfliktförebyggande åtgärder på asylboenden
2016-03-07FrH311932Fr 2015/16:932Handläggningstider vid Nationellt forensiskt centrum
2016-03-07FrH311931Fr 2015/16:931Ryska attacker mot hbtq-rättigheter
2016-03-07FrH311930Fr 2015/16:930Översyn av 183-dagarsregeln
2016-03-07FrH311929Fr 2015/16:929Anslag till underhåll av järnvägssträckan Boden-Bastuträsk
2016-03-07FrH311928Fr 2015/16:928Sjöfartsstödet
2016-03-07FrH311927Fr 2015/16:927Delaktighet i vården
2016-03-07FrH311926Fr 2015/16:926Kartläggning av habiliteringsersättningen
2016-03-07FrH311925Fr 2015/16:925Framtidens kompetensförsörjning för viltbruket och naturturismen
2016-03-07DirH4B1130Dir 2016:130H.M. Konungens tillkännagivande (2016:130)
2016-03-07BetH301SkU18Bet 2015/16:SkU18Punktskatter
2016-03-04SoUH4B322SoU 2016:22Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige
2016-03-04IpH310467Ip 2015/16:467Sveriges Västsaharapolitik
2016-03-04IpH310466Ip 2015/16:466Utvisning på grund av brott i fler fall
2016-03-04IpH310465Ip 2015/16:465Effekter på demokratin av ny regionindelning
2016-03-04IpH310464Ip 2015/16:464Situationen på våra asylboenden
2016-03-04FrH311924Fr 2015/16:924Id-kontrollernas effekt på resandet mellan Ystad och Bornholm
2016-03-04FrH311923Fr 2015/16:923OSSE:s resurser
2016-03-04FrH311922Fr 2015/16:922Finansiering av fri entré
2016-03-04FrH311921Fr 2015/16:921Normkritisk verksamhet
2016-03-04FrH311920Fr 2015/16:920Ökat regelkrångel för företagare
2016-03-04BetH301UbU13Bet 2015/16:UbU13Gymnasieskolan
2016-03-03SoUH4B317SoU 2016:17EU:s reviderade insolvensförordning m.m.
2016-03-03IpH310463Ip 2015/16:463Infrastrukturplanering mot klimatmål
2016-03-03IpH310462Ip 2015/16:462Hbtq-personer och våld i nära relationer
2016-03-03FrH311919Fr 2015/16:919Reservvapen i tävlingssammanhang
2016-03-03FrH311918Fr 2015/16:918Utrustningen av HKP 14 F
2016-03-03FrH311917Fr 2015/16:917Reserverade medel för Arbetsförmedlingen
2016-03-03FrH311916Fr 2015/16:916Differentiering av tillsynsavgifter för gruvor
2016-03-03FrH311915Fr 2015/16:915Hemtjänstavgiften och kvaliteten i äldreomsorgen
2016-03-03FrH311914Fr 2015/16:914Internationell medling
2016-03-03FrH311913Fr 2015/16:913Torka och hunger i Somaliland
2016-03-03FrH311912Fr 2015/16:912Snus som livsmedel
2016-03-03FrH311910Fr 2015/16:910Flytt av myndigheter till Skåne
2016-03-03FrH311909Fr 2015/16:909Snuset och livsmedelslagen
2016-03-03FrH311907Fr 2015/16:907Flytt av myndigheter till Skaraborg
2016-03-03FrH311906Fr 2015/16:906Dalabanans framtid
2016-03-03FrH311905Fr 2015/16:905Ett nationellt antidopningsinstitut
2016-03-03FrH311904Fr 2015/16:904Bibehållande av gränskontroller
2016-03-03DirH4B1157Dir 2016:157Förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
2016-03-03DirH4B1145Dir 2016:145Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer
2016-03-03DirH4B1137Dir 2016:137Förordning (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar
2016-03-03DirH4B117Dir 2016:17Tilläggsdirektiv till Utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen (N 2015:08)
2016-03-03BetH301SkU20Bet 2015/16:SkU20Skatteförfarande och folkbokföring
2016-03-03BetH301JuU23Bet 2015/16:JuU23Unga lagöverträdare
2016-03-03BetH301CU16Bet 2015/16:CU16En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser
2016-03-02IpH310461Ip 2015/16:461Bedömningar av kostnadstrycket i offentlig sektor
2016-03-02IpH310460Ip 2015/16:460Öppna data
2016-03-02IpH310459Ip 2015/16:459Lastbilar som väger 90 ton
2016-03-02IpH310458Ip 2015/16:458Hälsoundersökningar av asylsökande
2016-03-02IpH310457Ip 2015/16:457Vinstuttag ur allmännyttan
2016-03-02IpH310456Ip 2015/16:456Kommunala wifi-nät
2016-03-02IpH310455Ip 2015/16:455En ny myndighet för jakt och viltförvaltning
2016-03-02IpH310454Ip 2015/16:454Samarbetet med AWEPA
2016-03-02IpH310453Ip 2015/16:453Finansiering av svensk film
2016-03-02FrH311911Fr 2015/16:911Insamlingsansvar för förpackningsavfall och returpapper från hushållen
2016-03-02FrH311908Fr 2015/16:908Bristen på utbildade musiklärare i kulturskolorna
2016-03-02FrH311903Fr 2015/16:903Elektronisk fotboja vid kontaktförbud
2016-03-02FrH311902Fr 2015/16:902Ett hållbart asylmottagande
2016-03-02FrH311901Fr 2015/16:901Kompletterande utbildningar
2016-03-02FrH311900Fr 2015/16:900Autonoma fordon
2016-03-02FrH311899Fr 2015/16:899Införda gränskontroller och det nordiska samarbetet
2016-03-02FrH311898Fr 2015/16:898Den svenska militära alliansfriheten
2016-03-02FrH311897Fr 2015/16:897Erkännande av seyfo
2016-03-02FrH311896Fr 2015/16:896Ökning av tuberkulos i Sverige
2016-03-02FrH311895Fr 2015/16:895Utredning om det skatterättsliga företrädaransvaret
2016-03-02FrH311894Fr 2015/16:894Nödnumret 112
2016-03-02FrH311893Fr 2015/16:893Statskontorets analys av Statens musikverk
2016-03-02FrH311892Fr 2015/16:892Id-kontroller för inresa i Sverige
2016-03-02FrH311891Fr 2015/16:891Kulturarvspolitik
2016-03-02BetH301MJU7Bet 2015/16:MJU7Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.
2016-03-01SoUH4B318SoU 2016:18En ny strafftidslag
2016-03-01SoUH4B315SoU 2016:15Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling
2016-03-01SoUH4B314SoU 2016:14En översyn av tobakslagen
2016-03-01PropH303113Prop 2015/16:113Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet
2016-03-01PropH303105Prop 2015/16:105Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer
2016-03-01PropH3038Prop 2015/16:8Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
2016-03-01IpH310452Ip 2015/16:452Hållbara städer och hållbara transporter
2016-03-01IpH310451Ip 2015/16:451Internationella styrmedel för minskade utsläpp från flyg
2016-03-01IpH310450Ip 2015/16:450Vikten av kommunal konsumentvägledning
2016-03-01IpH310449Ip 2015/16:449Moderna bussar i kollektivtrafiken i Göteborg
2016-03-01IpH310448Ip 2015/16:448Energipolitiken
2016-03-01IpH310447Ip 2015/16:447Åtgärder mot handel med stulna kulturföremål
2016-03-01FrH311890Fr 2015/16:890Norrlands skatterabatt
2016-03-01FrH311889Fr 2015/16:889Missgynnande av svenska företag vid offentlig upphandling
2016-03-01FrH311888Fr 2015/16:888Växjö kommuns överklagan om utvidgat strandskydd
2016-03-01FrH311887Fr 2015/16:887Försäkringskostnader för asylboenden
2016-03-01FrH311886Fr 2015/16:886Syrienstrategin
2016-03-01FrH311885Fr 2015/16:885Sanering av mark för att underlätta bostadsbyggande
2016-02-29PropH303118Prop 2015/16:118Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare
2016-02-29PropH303117Prop 2015/16:117Effektreserv 2020-2025
2016-02-29IpH310446Ip 2015/16:446Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen
2016-02-29IpH310445Ip 2015/16:445Företagsbesök
2016-02-29IpH310444Ip 2015/16:444Ytterligare regelförenklingar för ett ökat bostadsbyggande
2016-02-29FrH311884Fr 2015/16:884Extra resurser till no-go-områden
2016-02-29FrH311883Fr 2015/16:883Bättre konsekvensutredningar
2016-02-29FrH311882Fr 2015/16:882Polis i södra Sverige
2016-02-29FrH311881Fr 2015/16:881Fastighetsaffärer nära militära skyddsområden
2016-02-29FrH311879Fr 2015/16:879Villkoren för investeringsstöd
2016-02-29FrH311878Fr 2015/16:878Varsel i Västerås
2016-02-29BetH301SoU18Bet 2015/16:SoU18Ensamkommande barn
2016-02-29BetH301MJU11Bet 2015/16:MJU11Biologisk mångfald
2016-02-29BetH301MJU6Bet 2015/16:MJU6Naturvård och områdesskydd
2016-02-26RiRH4B51RiR 2016:1Transparensen i budgetpropositionen för 2016 -Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket
2016-02-26IpH310443Ip 2015/16:443Åtgärder för att säkerställa en hållbar rovdjursförvaltning
2016-02-26FrH311880Fr 2015/16:880Den palestinska myndighetens propaganda och uppvigling
2016-02-26FrH311877Fr 2015/16:877Handläggningstiderna för validering av legitimationen för utländsk sjukvårdspersonal
2016-02-26FrH311876Fr 2015/16:876Konstnärsfond som del av nationell strategi för bildkonsten
2016-02-26FrH311874Fr 2015/16:874Utbetalning av EU-stöd till lantbrukare
2016-02-26FrH311873Fr 2015/16:873Gränspolisen i Norrland
2016-02-26BetH301SkU16Bet 2015/16:SkU16Inkomstskatt
2016-02-26BetH301FiU19Bet 2015/16:FiU19Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag
2016-02-26BetH301SoU9Bet 2015/16:SoU9Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet
2016-02-26BetH301CU17Bet 2015/16:CU17Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta
2016-02-25SoUH4B313SoU 2016:13Palett för ett stärkt civilsamhälle
2016-02-25PropH303116Prop 2015/16:116Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet
2016-02-25IpH310442Ip 2015/16:442Sveriges Radios nyhetsförmedling på ryska
2016-02-25IpH310441Ip 2015/16:441Frivilligpoliser
2016-02-25IpH310440Ip 2015/16:440Initiativet Fossilfritt Sverige
2016-02-25IpH310439Ip 2015/16:439Förändring i jaktförordningen
2016-02-25IpH310438Ip 2015/16:438Post- och telestyrelsens auktion av 700-megahertzbandet
2016-02-25IpH310437Ip 2015/16:437Transportstyrelsens hantering av broavgift
2016-02-25IpH310436Ip 2015/16:436Frisläppande av Nadija Savtjenko
2016-02-25IpH310435Ip 2015/16:435Det politiska förtrycket i Venezuela
2016-02-25FrH311875Fr 2015/16:875Lärlingsersättning till elever i gymnasiesärskolan
2016-02-25FrH311872Fr 2015/16:872Vindkraft i det svenska fjällandskapet
2016-02-25FrH311871Fr 2015/16:871Undantag från id-kontroller avseende Bornholmstrafiken
2016-02-25FrH311870Fr 2015/16:870Vinterdäck på lastbilar
2016-02-25FrH311869Fr 2015/16:869Livsmedelsbedrägerier
2016-02-25FrH311868Fr 2015/16:868Register över ekologiska aktörer
2016-02-25FrH311866Fr 2015/16:866Utvecklingen i Turkiet
2016-02-25FrH311865Fr 2015/16:865Akademiska hus
2016-02-25DirH4B116Dir 2016:16Tilläggsdirektiv till Polisutbildningsutredningen (Ju 2015:03)
2016-02-25DirH4B115Dir 2016:15Dataskyddsförordningen
2016-02-25BetH301JuU25Bet 2015/16:JuU25Åtgärder mot missbruk av svenska pass
2016-02-25BetH301JuU13Bet 2015/16:JuU132015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2016-02-25BetH301CU22Bet 2015/16:CU22Rättelse i utsökningsbalken
2016-02-24SoUH4B311SoU 2016:11Olika vägar till föräldraskap
2016-02-24MotH3023328Mot 2015/16:3328med anledning av skr. 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020
2016-02-24MotH3023327Mot 2015/16:3327med anledning av skr. 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020
2016-02-24MotH3023326Mot 2015/16:3326med anledning av framst. 2015/16:RB3 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF)
2016-02-24MotH3023325Mot 2015/16:3325med anledning av skr. 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020
2016-02-24IpH310434Ip 2015/16:434En otrygg huvudstad
2016-02-24IpH310433Ip 2015/16:433Kalkutvinning på norra Gotland
2016-02-24IpH310432Ip 2015/16:432Elprisområden
2016-02-24IpH310431Ip 2015/16:431Barnäktenskap
2016-02-24IpH310430Ip 2015/16:430Tillståndet i Sveriges ekonomi
2016-02-24IpH310429Ip 2015/16:429Effekterna av att ta bort kömiljarden
2016-02-24FrH311867Fr 2015/16:867Skattehöjningar på biodrivmedel
2016-02-24FrH311864Fr 2015/16:864Norskt lagförslag om möjlighet att frångå asylrätten
2016-02-24FrH311863Fr 2015/16:863Statliga bolags miljö- och klimatrapportering
2016-02-24FrH311862Fr 2015/16:862När barn dör till följd av brott
2016-02-24FrH311861Fr 2015/16:861Sanktionsavgifter för andra än yrkesfiskare
2016-02-24FrH311860Fr 2015/16:860Fortsatt oacceptabelt långa handläggningstider för vapenlicens
2016-02-24FrH311859Fr 2015/16:859Kalk- och cementproduktion på Gotland
2016-02-24FrH311858Fr 2015/16:858Väntetider för att få vapenlicens
2016-02-24FrH311857Fr 2015/16:857Svenskt ansvar för nyttjande av slavarbete
2016-02-23PropH303109Prop 2015/16:109Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin
2016-02-23IpH310428Ip 2015/16:428Skatter som stimulerar jobb och tillväxt
2016-02-23IpH310427Ip 2015/16:427Akuta åtgärder för att rädda mjölkproduktionen
2016-02-23FrH311854Fr 2015/16:854Beredskapsmuseet i Helsingborg
2016-02-23FrH311853Fr 2015/16:853Kontrollprogram och djurskyddet
2016-02-23FrH311852Fr 2015/16:852Vindkraftspark i Hanöbukten
2016-02-23FrH311851Fr 2015/16:851Viltvård
2016-02-23FrH311850Fr 2015/16:850Finansieringen av Kvarkenfärjan
2016-02-23FrH311849Fr 2015/16:849Kvinnor i psykiatrisk vård
2016-02-23FrH311848Fr 2015/16:848Energimyndigheten och forskning
2016-02-23FrH311847Fr 2015/16:847Utredning av resursfördelningssystemet
2016-02-23FrH311846Fr 2015/16:846Åtgärder vid ifrågasättande av examenstillstånd
2016-02-23FrH311845Fr 2015/16:845Fusk med parkeringstillstånd
2016-02-22IpH310426Ip 2015/16:426Regeringens och riksdagens roll som lagstiftare
2016-02-22FrH311856Fr 2015/16:856Regeringens arbetslöshetsmål
2016-02-22FrH311855Fr 2015/16:855Kärnkraftens framtid
2016-02-22FrH311844Fr 2015/16:844Spritlangning till ungdomar
2016-02-22FrH311843Fr 2015/16:843Sveriges verkliga befolkningsmängd
2016-02-22FrH311842Fr 2015/16:842Förskollärare i fristående förskolor
2016-02-22FrH311841Fr 2015/16:841Krav enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling
2016-02-22FrH311831Fr 2015/16:831Gemensam nordisk gränsinsats
2016-02-22BetH301NU10Bet 2015/16:NU10Energipolitik
2016-02-19IpH310424Ip 2015/16:424Avvisning och utvisning
2016-02-19IpH310423Ip 2015/16:423Kvotering inom brandkåren
2016-02-19FrH311840Fr 2015/16:840Enskilda vägar
2016-02-19FrH311838Fr 2015/16:838Socialt protokoll
2016-02-19FrH311837Fr 2015/16:837Medevac-förmåga i Mali
2016-02-19FrH311836Fr 2015/16:836Människosmuggling
2016-02-19FrH311835Fr 2015/16:835Insatser mot människosmuggling
2016-02-19FrH311834Fr 2015/16:834Ambassaden i Hanoi
2016-02-19FrH311833Fr 2015/16:833Kostnaden för id-kontroller
2016-02-19FrH311832Fr 2015/16:832Samordnad gräns- och id-kontroll
2016-02-18IpH310425Ip 2015/16:425Strandskyddet
2016-02-18IpH310422Ip 2015/16:422Fördelningen av tillfälligt stöd till kommuner och landsting
2016-02-18IpH310421Ip 2015/16:421Kärnkraftssäkerhet
2016-02-18IpH310420Ip 2015/16:420De statligt ägda företagens förluster
2016-02-18FrH311830Fr 2015/16:830Skador för fiskare i Östersjön
2016-02-18FrH311829Fr 2015/16:829Regleringen av e-cigaretter
2016-02-18FrH311828Fr 2015/16:828Natos insats mot flyktingsmuggling
2016-02-18FrH311827Fr 2015/16:827Beteskrav för mjölkkor
2016-02-18FrH311826Fr 2015/16:826Apotekarkajen i Slite
2016-02-18FrH311825Fr 2015/16:825Möjligheten till innovationsupphandling inom försvaret
2016-02-18FrH311824Fr 2015/16:824Handläggningstiderna vid arbetskraftsinvandring
2016-02-18FrH311823Fr 2015/16:823Jakt i fjällen
2016-02-18DirH4B114Dir 2016:14Tilläggsdirektiv till Medieutredningen (Ku 2015:01)
2016-02-18DirH4B113Dir 2016:13Tilläggsdirektiv till 2014 års vårdnadsutredning (Ju 2014:14)
2016-02-18DirH4B112Dir 2016:12Tilläggsdirektiv till Integritetskommittén (Ju 2014:09)
2016-02-17MotH3023324Mot 2015/16:3324med anledning av prop. 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet - genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv
2016-02-17MotH3023323Mot 2015/16:3323med anledning av skr. 2015/16:80 En arbetsmiljö för det moderna arbetslivet 2016-2020
2016-02-17MotH3023322Mot 2015/16:3322med anledning av skr. 2015/16:87 Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning
2016-02-17MotH3023321Mot 2015/16:3321med anledning av skr. 2015/16:87 Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning
2016-02-17IpH310419Ip 2015/16:419Ingångsjobb
2016-02-17IpH310418Ip 2015/16:418Villkoren för det ekonomiska biståndet till Palestina
2016-02-17IpH310417Ip 2015/16:417Utredning om finansieringen av public service
2016-02-17FrH311839Fr 2015/16:839Försvarsministerns bostad i Militärhögskolans bostadsstiftelse
2016-02-17FrH311822Fr 2015/16:822Ingångsjobb
2016-02-17FrH311821Fr 2015/16:821Regeringens akuta flyktingmiljarder
2016-02-17FrH311820Fr 2015/16:820Beredskap i mottagandesystemen
2016-02-17FrH311819Fr 2015/16:819Tillgången till bostäder för försvarsanställda
2016-02-17FrH311818Fr 2015/16:818Ålderstest av asylsökande
2016-02-17FrH311817Fr 2015/16:817Bankernas kontanthantering
2016-02-17FrH311816Fr 2015/16:816Ingångsjobb
2016-02-17BetH301JuU17Bet 2015/16:JuU17Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte
2016-02-16PropH303111Prop 2015/16:111Synnerligen grova narkotikabrott
2016-02-16PropH30394Prop 2015/16:94Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor
2016-02-16PropH30393Prop 2015/16:93Genomförande av radioutrustningsdirektivet
2016-02-16PropH30388Prop 2015/16:88Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete
2016-02-16IpH310416Ip 2015/16:416Mehmet Kaplans uttalande om arbetet på Finansdepartementet
2016-02-16IpH310415Ip 2015/16:415Framtidens cancervård och Försäkringskassan
2016-02-16IpH310414Ip 2015/16:414Sexuellt våld inom psykiatrin
2016-02-16IpH310413Ip 2015/16:413Tillgång till bredband i hela landet
2016-02-16IpH310412Ip 2015/16:412Utvisning av kriminella utlänningar
2016-02-16FrH311815Fr 2015/16:815Arbete i väntan på läkarlegitimation
2016-02-16FrH311814Fr 2015/16:814Bristen på gode män till ensamkommande barn
2016-02-16FrH311813Fr 2015/16:813Antal personer i snabbspår
2016-02-16FrH311812Fr 2015/16:812Förenklad lagstiftning för enskilda vägar
2016-02-16FrH311811Fr 2015/16:811Översyn av straffet för mord
2016-02-16FrH311810Fr 2015/16:810Våld, trakasserier och oro på bibliotek
2016-02-16FrH311809Fr 2015/16:809Lex Sarah-anmälningar gällande ensamkommande flyktingbarn
2016-02-16FrH311808Fr 2015/16:808Beteskravet
2016-02-15IpH310411Ip 2015/16:411Regeringens hållning vad gäller asylpolitiken
2016-02-15IpH310410Ip 2015/16:410Medicinska åldersbedömningar
2016-02-15IpH310409Ip 2015/16:409Fungerande rovdjursförvaltning
2016-02-15IpH310408Ip 2015/16:408Tidsplan för alkobommar i svenska hamnar
2016-02-15IpH310406Ip 2015/16:406Alkobommar i svenska hamnar
2016-02-15FrH311807Fr 2015/16:807Arbetsmarknadsministerns besök
2016-02-15FrH311806Fr 2015/16:806Utvisning på grund av brott i fler fall
2016-02-15FrH311805Fr 2015/16:805Ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja
2016-02-15FrH311804Fr 2015/16:804Kvalitetsregistrens framtid
2016-02-15FrH311803Fr 2015/16:803Stärkta rättigheter för trafikresenärer
2016-02-15BetH301UbU10Bet 2015/16:UbU10Studiestöd
2016-02-15BetH301UU11Bet 2015/16:UU11Riksrevisionens rapport Arktiska rådet - vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar
2016-02-12SoUH4B312SoU 2016:12Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
2016-02-12IpH310407Ip 2015/16:407Arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb
2016-02-12IpH310405Ip 2015/16:405Reformer av arbetsmarknaden
2016-02-12IpH310404Ip 2015/16:404Ökat antal unga i sysselsättningsfasen
2016-02-12IpH310403Ip 2015/16:403Försämringen av RUT-avdragen
2016-02-12IpH310402Ip 2015/16:402Möjligheten för Försvarsmakten att rekrytera personal från hela landet
2016-02-12IpH310401Ip 2015/16:401Förändring av besiktningsintervallet för fordon
2016-02-12FrH311802Fr 2015/16:802Kommunernas vetorätt vid nyetablering av vindkraft
2016-02-12FrH311801Fr 2015/16:801Västsvenska paketet
2016-02-12FrH311800Fr 2015/16:800Höjning av banavgifterna
2016-02-12FrH311799Fr 2015/16:799Reserverade medel för järnvägsunderhåll
2016-02-12FrH311798Fr 2015/16:798Körkort
2016-02-12FrH311797Fr 2015/16:797Krav på handling efter erkännandet av ett pågående folkmord
2016-02-12FrH311796Fr 2015/16:796Europaparlamentets resolution inför de fortsatta TISA-förhandlingarna
2016-02-12FrH311795Fr 2015/16:795Positiv eller negativ listning i TISA-avtalet
2016-02-12BetH301JuU12Bet 2015/16:JuU12Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2014
2016-02-12BetH301UbU9Bet 2015/16:UbU9Kvalitetssäkring av högre utbildning
2016-02-12BetH301JuU3Bet 2015/16:JuU3Ökad endomarbehörighet i tvistemål
2016-02-12BetH301AU5Bet 2015/16:AU5Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
2016-02-11PropH30392Prop 2015/16:92Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen
2016-02-11FrH311794Fr 2015/16:794Användningen av det statliga flyktingstödet
2016-02-11FrH311793Fr 2015/16:793Fortkörning vid vägarbeten och trafikolyckor
2016-02-11FrH311792Fr 2015/16:792En svensk CCS-strategi
2016-02-11FrH311791Fr 2015/16:791Regeringens arbetslöshetsmål
2016-02-11FrH311790Fr 2015/16:790Byggandet av Kvarkenfärjan
2016-02-11FrH311789Fr 2015/16:789Minskad skatteadministration för bättre företagsklimat
2016-02-11FrH311788Fr 2015/16:788Kristna som trakasseras på asylboenden
2016-02-11FrH311787Fr 2015/16:787Musik- och kulturskolan
2016-02-11FrH311786Fr 2015/16:786Utökning av den nationella stödlinjen mot radikalisering och våldsbejakande extremism
2016-02-11FrH311785Fr 2015/16:785Avstämning av sändningstillståndet
2016-02-11FrH311784Fr 2015/16:784Regelverket för miljöersättningar
2016-02-11FrH311783Fr 2015/16:783Fri entré
2016-02-10IpH310400Ip 2015/16:400Rationellt nyttjande av Sveriges flygmotorarv
2016-02-10IpH310399Ip 2015/16:399Att ställa Erdogan inför internationell domstol för brott mot mänskligheten
2016-02-10IpH310398Ip 2015/16:398Skolledares arbetssituation
2016-02-10FrH311781Fr 2015/16:781Ökad kvalitet i hemsjukvården
2016-02-10FrH311780Fr 2015/16:780En ny perrong för att underlätta id-kontroller
2016-02-10FrH311779Fr 2015/16:779Gemensamma nordiska gränskontroller
2016-02-10FrH311778Fr 2015/16:778Ny rapport från Brå om invandrares brottslighet
2016-02-10FrH311777Fr 2015/16:777Sveriges ansvar för oberoende nyhetsförmedling
2016-02-10FrH311776Fr 2015/16:776Skånska kommuners avtal med Migrationsverket
2016-02-10FrH311775Fr 2015/16:775Innehållet i livsmedelsstrategin
2016-02-10BetH301CU12Bet 2015/16:CU12Genomförande av hissdirektivet
2016-02-09PropH30389Prop 2015/16:89Amorteringskrav
2016-02-09PropH30386Prop 2015/16:86En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020
2016-02-09IpH310397Ip 2015/16:397Särskild löneskatt för äldre
2016-02-09IpH310396Ip 2015/16:396Återreglering av järnvägsunderhållet
2016-02-09IpH310395Ip 2015/16:395Minskad köttkonsumtion
2016-02-09FrH311782Fr 2015/16:782Mygg i Nedre Dalälven
2016-02-09FrH311774Fr 2015/16:774Försämringen av supermiljöbilspremien
2016-02-09FrH311773Fr 2015/16:773Tillsynsavgifterna för gruvverksamhet
2016-02-09FrH311772Fr 2015/16:772Förtroendet för rikspolischefen
2016-02-09FrH311771Fr 2015/16:771Minskning av köttproduktionens utsläpp
2016-02-09FrH311770Fr 2015/16:770Avveckling av den svenska småskaliga vattenkraften
2016-02-09FrH311769Fr 2015/16:769Global commitment, independent voice
2016-02-09FrH311768Fr 2015/16:768Lika konkurrensvillkor för alla företag
2016-02-09FrH311767Fr 2015/16:767Finansieringen av Projekt Malmporten
2016-02-09FrH311766Fr 2015/16:766Flygskatten och EU:s flygstrategi
2016-02-09FrH311765Fr 2015/16:765Sjöfarten och övriga trafikslag
2016-02-09FrH311764Fr 2015/16:764Transportinfrastrukturen i norra Sverige
2016-02-08IpH310394Ip 2015/16:394Turkiskt EU-medlemskap
2016-02-08IpH310393Ip 2015/16:393Gårdsförsäljning
2016-02-08IpH310392Ip 2015/16:392Ungdomsarbetslösheten
2016-02-08IpH310391Ip 2015/16:391Pressfrihet i Turkiet
2016-02-08IpH310390Ip 2015/16:390Belägring av städer i Turkiet
2016-02-08IpH310389Ip 2015/16:389Sveriges position om kärnvapen
2016-02-08IpH310388Ip 2015/16:388Säkerheten för blåljuspersonal i utsatta områden
2016-02-08IpH310387Ip 2015/16:387Kvinnors arbetskraftsdeltagande
2016-02-08FrH311763Fr 2015/16:763Polisens arbetsmiljö
2016-02-08FrH311762Fr 2015/16:762Arbetsgivaravgifternas effekt på företagen
2016-02-08FrH311761Fr 2015/16:761Långa väntetider för anknytningsärenden
2016-02-08FrH311760Fr 2015/16:760Förbättrade livsvillkor för familjehemsplacerade barn
2016-02-05IpH310386Ip 2015/16:386Motivering till förändringar av RUT-avdraget
2016-02-05IpH310385Ip 2015/16:385Rekrytering av deltidsbrandmän
2016-02-05IpH310384Ip 2015/16:384Repression i Turkiet
2016-02-05FrH311759Fr 2015/16:759Samtyckesbaserad lagstiftning
2016-02-05FrH311758Fr 2015/16:758Kameraövervakning
2016-02-05FrH311757Fr 2015/16:757Regeringens svar på larmsignaler från hälso- och sjukvården
2016-02-05FrH311756Fr 2015/16:756Åtgärder vid ett ökat antal asylsökande
2016-02-05FrH311755Fr 2015/16:755Utformningen av jordbruksstödet
2016-02-05FrH311754Fr 2015/16:754Fri entré på statliga museer
2016-02-05FrH311753Fr 2015/16:753Behovet av robusta vägtransporter för det halländska arbets- och näringslivet
2016-02-05FrH311752Fr 2015/16:752Intäkter från trängselskatt i Göteborg
2016-02-05BetH301SkU15Bet 2015/16:SkU15Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster
2016-02-04PropH30391Prop 2015/16:91Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar
2016-02-04IpH310383Ip 2015/16:383Nationellt förbud mot mikroplast
2016-02-04IpH310382Ip 2015/16:382Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i utanförskapsområden
2016-02-04IpH310381Ip 2015/16:381Regeringens uttalande om pågående folkmord i Syrien och Irak
2016-02-04IpH310380Ip 2015/16:380EU:s gränsbevakning
2016-02-04IpH310379Ip 2015/16:379Transportstyrelsens förslag om utglesade besiktningsintervall
2016-02-04IpH310378Ip 2015/16:378Id-kontroller
2016-02-04IpH310377Ip 2015/16:377Bristande möjligheter att använda kontanter
2016-02-04IpH310376Ip 2015/16:376Kontanthantering
2016-02-04FrH311751Fr 2015/16:751Sexslaveri med barn i Indien
2016-02-04FrH311750Fr 2015/16:750Livstidsstraffet för mord
2016-02-04FrH311749Fr 2015/16:749Migrationsverkets försenade utbetalningar till kommunerna
2016-02-04FrH311748Fr 2015/16:748Kostnaden för slopandet av den bortre tidsgränsen
2016-02-04FrH311747Fr 2015/16:747Pengar till tjej- och kvinnojourer
2016-02-04FrH311746Fr 2015/16:746Besked om åldersbedömningar
2016-02-04DirH4B111Dir 2016:11Tilläggsdirektiv till Mediegrundlagskommittén (Ju 2014:17)
2016-02-04DirH4B110Dir 2016:10Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - översyn av föräldraförsäkringen
2016-02-04BetH301NU9Bet 2015/16:NU9Handelspolitik
2016-02-03SoUH4B37SoU 2016:7Integritet och straffskydd
2016-02-03MotH3023320Mot 2015/16:3320med anledning av prop. 2015/16:79 En ny tullag
2016-02-03IpH310375Ip 2015/16:375Uppvisande av giltigt körkort
2016-02-03IpH310374Ip 2015/16:374Strandskyddet
2016-02-03IpH310371Ip 2015/16:371Näthat
2016-02-03IpH310370Ip 2015/16:370Systembolagets upphandling
2016-02-03IpH310369Ip 2015/16:369Drönarnas inverkan på flygsäkerheten
2016-02-03IpH310368Ip 2015/16:368Transportinfrastrukturens betydelse för industrin
2016-02-03IpH310367Ip 2015/16:367Nätmobbning
2016-02-03IpH310366Ip 2015/16:366Transporter till och från Bromma
2016-02-03IpH310365Ip 2015/16:365Gårdsförsäljning
2016-02-03IpH310364Ip 2015/16:364Sanktioner mot Vitryssland (Belarus)
2016-02-03IpH310363Ip 2015/16:363Mål och medel för att bekämpa upphovsrättsbrott
2016-02-03IpH310362Ip 2015/16:362Avtalsbrott och budgettrixande med det västsvenska paketet
2016-02-03IpH310361Ip 2015/16:361Arbetsförmedlingens syn på RUT
2016-02-03IpH310359Ip 2015/16:359Äldreomsorg
2016-02-03IpH310358Ip 2015/16:358Risken för undanträngt RUT-avdrag
2016-02-03IpH310357Ip 2015/16:357Särskild löneskatt för äldre
2016-02-03FrH311745Fr 2015/16:745Definitionen av alkoholhaltig dryck
2016-02-03FrH311744Fr 2015/16:744Kunskap om EU
2016-02-03FrH311743Fr 2015/16:743Kunskap om EU
2016-02-03FrH311742Fr 2015/16:742Behov av förlängda och intensifierade sanktioner gentemot Ryssland
2016-02-03FrH311741Fr 2015/16:741YH-utbildningar
2016-02-03FrH311740Fr 2015/16:740Underhåll av vägar på landsbygden
2016-02-03FrH311739Fr 2015/16:739Sockerlobbyn
2016-02-03FrH311738Fr 2015/16:738Effekterna av den nya stödområdesindelningen
2016-02-03FrH311737Fr 2015/16:737Arbetsförmedlingens bedömning av RUT-avdraget
2016-02-03FrH311736Fr 2015/16:736Ökad konkurrenskraft för datacenterindustrin
2016-02-03FrH311735Fr 2015/16:735Tidsplan för bredbandsstrategin 2.0
2016-02-03BetH301FiU16Bet 2015/16:FiU16Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar
2016-02-03BetH301FiU12Bet 2015/16:FiU12Riksrevisionens rapport om transparensen i Årsredovisning för staten 2014
2016-02-03BetH301UU4Bet 2015/16:UU4Kommissionens arbetsprogram 2016
2016-02-03BetH301TU8Bet 2015/16:TU8Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar
2016-02-03BetH301NU8Bet 2015/16:NU8Granskning av meddelande om handel för alla
2016-02-03BetH301KU4Bet 2015/16:KU4Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism
2016-02-02PropH30387Prop 2015/16:87Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning
2016-02-02PropH30382Prop 2015/16:82Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet - genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv
2016-02-02MotH3023319Mot 2015/16:3319med anledning av prop. 2015/16:79 En ny tullag
2016-02-02IpH310373Ip 2015/16:373Behovet av förskollärare
2016-02-02IpH310372Ip 2015/16:372Utredning om dödshjälp
2016-02-02IpH310360Ip 2015/16:360Läkares ansvar i sjukskrivningsprocessen
2016-02-02IpH310356Ip 2015/16:356Höjda marginalskatter och effekter på arbetsmarknaden
2016-02-02IpH310355Ip 2015/16:355Arbetsförmedlingens anslagsöverskott
2016-02-02FrH311734Fr 2015/16:734Skatteverkets agerande gällande flyttanmälan
2016-02-02FrH311733Fr 2015/16:733Kommunernas mottagande av ensamkommande barn och unga
2016-02-02FrH311732Fr 2015/16:732Alkobommar i våra hamnar
2016-02-02FrH311731Fr 2015/16:731System för flyttanmälan och eftersändning av post
2016-02-02FrH311730Fr 2015/16:730Avrättningar av barn i Iran
2016-02-02FrH311729Fr 2015/16:729Avrättningar i Kina
2016-02-02FrH311728Fr 2015/16:728Avrättningar i Saudiarabien
2016-02-02FrH311727Fr 2015/16:727Avrättningar i Iran
2016-02-02FrH311726Fr 2015/16:726Socialtjänstens utsatta situation
2016-02-02BetH301KU27Bet 2015/16:KU27Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets förslag till ändringar i EU:s valrättsakt
2016-02-01SoUH4B310SoU 2016:10EU på hemmaplan
2016-02-01SoUH4B38d2SoU 2016:8Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2016-02-01SoUH4B38SoU 2016:8Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2016-02-01PropH30380Prop 2015/16:80En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020
2016-02-01IpH310354Ip 2015/16:354Åtgärder för ett bättre brottsförebyggande arbete
2016-02-01IpH310353Ip 2015/16:353Försvarsanslaget i tider av krigsrisk
2016-02-01FrH311725Fr 2015/16:725Kostnad för tältläger
2016-02-01FrH311722Fr 2015/16:722EU:s gemensamma gränsbevakning
2016-02-01FrH311721Fr 2015/16:721Situationen i Turkiet
2016-02-01FrH311720Fr 2015/16:720Tillfälliga baseringsmöjligheter för sjöstridskrafter på Gotland
2016-02-01FrH311719Fr 2015/16:719Minskat stöd till vaccin
2016-02-01FrH311718Fr 2015/16:718Inställda rättegångar
2016-02-01FrH311717Fr 2015/16:717SRHR-perspektiv
2016-01-29IpH310352Ip 2015/16:352Upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet
2016-01-29IpH310351Ip 2015/16:351Byggstart för Norrbotniabanan
2016-01-29IpH310350Ip 2015/16:350Kvarkens färjetrafik
2016-01-29FrH311724Fr 2015/16:724Effekterna av sänkningen av ROT-avdraget
2016-01-29FrH311723Fr 2015/16:723Fler doggybags även i Sverige
2016-01-29FrH311716Fr 2015/16:716Konsekvenser av försämringen av ROT-avdraget
2016-01-29FrH311715Fr 2015/16:715Åtgärder mot investeringsbedrägerier
2016-01-29FrH311714Fr 2015/16:714Alkobommar i svenska hamnar
2016-01-29BetH301SfU10Bet 2015/16:SfU10Utlänningsdatalag
2016-01-29BetH301UbU6Bet 2015/16:UbU6Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
2016-01-29BetH301SoU4Bet 2015/16:SoU4Bidrag för glasögon till barn och unga
2016-01-29BetH301KrU4Bet 2015/16:KrU4Kultur och fritid för barn och unga
2016-01-28IpH310349Ip 2015/16:349RUT-avdragets sysselsättningseffekter
2016-01-28IpH310348Ip 2015/16:348Ökade kostnader för slopande av bortre parentesen
2016-01-28IpH310347Ip 2015/16:347Världens högsta marginalskatter
2016-01-28IpH310346Ip 2015/16:346Militärt hot mot Sverige
2016-01-28IpH310345Ip 2015/16:345Vård och behandling för dem som har psoriasis
2016-01-28IpH310344Ip 2015/16:344EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning
2016-01-28IpH310343Ip 2015/16:343Hälsoundersökningar
2016-01-28FrH311713Fr 2015/16:713Regeringens höjning av hemtjänstavgiften
2016-01-28FrH311711Fr 2015/16:711Skärpta straffskalor i samband med matbedrägerier
2016-01-28FrH311710Fr 2015/16:710Åtgärder när det gäller infrastrukturen i Fyrbodalsområdet
2016-01-28FrH311709Fr 2015/16:709Region Gotland
2016-01-28FrH311708Fr 2015/16:708Jordbruksverkets rapport
2016-01-28FrH311707Fr 2015/16:707Minderåriga som vistas i Sverige utan vårdnadshavare
2016-01-28FrH311704Fr 2015/16:704Långbänksärenden inom bostadsbyggandet
2016-01-28FrH311703Fr 2015/16:703Obligatoriska bostadsförmedlingar
2016-01-28DirH4B19Dir 2016:9En mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada
2016-01-28DirH4B18Dir 2016:8Lagliga vägar för att söka asyl i EU
2016-01-28BetH301KrU5Bet 2015/16:KrU5Radio och tv i allmänhetens tjänst
2016-01-28BetH301JuU2Bet 2015/16:JuU2En modernare rättegång II
2016-01-28BetH301TU7Bet 2015/16:TU7Cykelfrågor
2016-01-28BetH301KU9Bet 2015/16:KU9Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet
2016-01-28BetH301KU6Bet 2015/16:KU6Riksrevisionens rapport om digitalradio
2016-01-27MotH3023318Mot 2015/16:3318med anledning av prop. 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass
2016-01-27MotH3023317Mot 2015/16:3317med anledning av prop. 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass
2016-01-27MotH3023316Mot 2015/16:3316med anledning av prop. 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass
2016-01-27IpH310342Ip 2015/16:342Kvinnor på flykt
2016-01-27IpH310341Ip 2015/16:341Ökade drivkrafter för ett längre arbetsliv
2016-01-27IpH310340Ip 2015/16:340Våld i nära relationer
2016-01-27IpH310338Ip 2015/16:338Utmaningar för svenskt företagsklimat
2016-01-27IpH310337Ip 2015/16:337Offentlig upphandling
2016-01-27IpH310336Ip 2015/16:336Svensk energiförsörjning
2016-01-27FrH311705Fr 2015/16:705Nyanländas möjlighet till att snabbt komma in i arbete och egen försörjning
2016-01-27FrH311702Fr 2015/16:702Insatser för återvändande
2016-01-27FrH311701Fr 2015/16:701Rätt för alla elever att välja skola
2016-01-27FrH311700Fr 2015/16:700Trängselskatten i Göteborg
2016-01-27FrH311699Fr 2015/16:699Hårdare straff för matbedrägeri
2016-01-27FrH311697Fr 2015/16:697Backaundantaget
2016-01-27FrH311695Fr 2015/16:695Öresundsintegrationen och id-kontrollerna
2016-01-27FrH311693Fr 2015/16:693Fortsatt arbete mot antibiotikaresistens
2016-01-27FrH311692Fr 2015/16:692Regelförändringar inom plan- och bygglagen
2016-01-27FrH311691Fr 2015/16:691Medlemskap i Stratcom
2016-01-27BetH301KU20Bet 2015/16:KU20Granskningsbetänkande
2016-01-27BetH301UU9Bet 2015/16:UU9FN:s säkerhetsrådsresolution 1325
2016-01-27BetH301NU7Bet 2015/16:NU7Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen
2016-01-26PropH30383Prop 2015/16:83Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning
2016-01-26IpH310339Ip 2015/16:339Fastställande av ålder på tilltalade i brottmål
2016-01-26IpH310335Ip 2015/16:335Polisens resurser och beredskap
2016-01-26IpH310334Ip 2015/16:334Situationen för det assyriska folket i al-Hasakah-provinsen
2016-01-26IpH310333Ip 2015/16:333Ökande kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Turkiet
2016-01-26FrH311712Fr 2015/16:712Miljardbluff inom äldreomsorgen
2016-01-26FrH311706Fr 2015/16:706Reservister för utsjöminläggning
2016-01-26FrH311698Fr 2015/16:698Kommunals portande av läkare från vården
2016-01-26FrH311696Fr 2015/16:696Småskalig produktion av bivaxsalva
2016-01-26FrH311694Fr 2015/16:694Svenska flygstridskrafters operativa markmålsbekämpningsförmåga
2016-01-26FrH311690Fr 2015/16:690Lättare villkor för adoptivföräldrar
2016-01-26FrH311689Fr 2015/16:689Fortsättning av Alliansens arbete för att fasa ut hormonstörande ämnen
2016-01-26FrH311688Fr 2015/16:688Backaundantaget för trängselskatten
2016-01-26FrH311687Fr 2015/16:687Situationen för anställda hos Migrationsverket
2016-01-25PropH30384Prop 2015/16:84En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende
2016-01-25IpH310332Ip 2015/16:332Utökad beslutanderätt för Konkurrensverket
2016-01-25IpH310331Ip 2015/16:331Våld och trakasserier på asylboenden
2016-01-25IpH310330Ip 2015/16:330Brister i äldreomsorgen
2016-01-25IpH310329Ip 2015/16:329Särskilda boendeformer för äldre
2016-01-25IpH310328Ip 2015/16:328Förenklade biståndsbedömningar
2016-01-25FrH311686Fr 2015/16:686Olagliga barnäktenskap
2016-01-25FrH311685Fr 2015/16:685Oroligheter på asylboenden och hem för ensamkommande barn
2016-01-25FrH311684Fr 2015/16:684Relationskod 291
2016-01-25FrH311683Fr 2015/16:683Körkortslösa som kan köra bil utan att bli straffade
2016-01-25FrH311682Fr 2015/16:682Offentlig upphandling
2016-01-25FrH311681Fr 2015/16:681Lärarexamen
2016-01-25FrH311680Fr 2015/16:680Den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen
2016-01-25FrH311679Fr 2015/16:679Hjälp för bortförda människor i Kina
2016-01-25FrH311678Fr 2015/16:678Bredbandsstrategins tidsplan
2016-01-25FrH311677Fr 2015/16:677Kommunernas svårigheter att klara arbetet med ensamkommande barn
2016-01-22SoUH4B39SoU 2016:9Plats för nyanlända i fler skolor
2016-01-22IpH310327Ip 2015/16:327Samhällets krisberedskap i migrationsfrågan
2016-01-22FrH311676Fr 2015/16:676Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
2016-01-22FrH311675Fr 2015/16:675Dröjande utredning av föräldraförsäkringen
2016-01-22FrH311674Fr 2015/16:674Livsmedelsstrategin
2016-01-22FrH311673Fr 2015/16:673Strandskyddet
2016-01-22FrH311671Fr 2015/16:671Erkännande av det pågående folkmordet på kristna i Syrien och Irak
2016-01-22FrH311670Fr 2015/16:670Reglerad gårdsförsäljning på lika villkor
2016-01-22FrH311669Fr 2015/16:669Tillgång till brandstoppande medel
2016-01-21IpH310326Ip 2015/16:326Ett ändamålsenligt strandskydd
2016-01-21IpH310325Ip 2015/16:325Nytt regelverk om upphandling
2016-01-21IpH310324Ip 2015/16:324Hotande inbördeskrig i Turkiet
2016-01-21IpH310323Ip 2015/16:323Barnäktenskap och familjeplaceringar
2016-01-21FrH311672Fr 2015/16:672Terrororganisationers kulturella rensning
2016-01-21FrH311668Fr 2015/16:668Barnäktenskap
2016-01-21FrH311667Fr 2015/16:667Krafttag mot hedersrelaterade brott
2016-01-21FrH311666Fr 2015/16:666Sluten ungdomsvård
2016-01-21FrH311665Fr 2015/16:665Upphandlingsmyndighetens uppdrag
2016-01-21FrH311664Fr 2015/16:664Anklagelser om övergrepp av peshmerga i Irak
2016-01-21FrH311663Fr 2015/16:663Reglerad gårdsförsäljning
2016-01-21FrH311662Fr 2015/16:662Sanktioner mot Polen
2016-01-21DirH4B17Dir 2016:7Tilläggsdirektiv till Utredningen om utbildning för nyanlända (U 2015:12)
2016-01-21DirH4B16Dir 2016:6Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02)
2016-01-21DirH4B14Dir 2016:4Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade
2016-01-21DirH4B12Dir 2016:2Nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö
2016-01-21DirH4B11Dir 2016:1Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv
2016-01-21BetH301JuU26Bet 2015/16:JuU26Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv
2016-01-21BetH301AU4Bet 2015/16:AU4Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
2016-01-20IpH310322Ip 2015/16:322Svenskt arbete för fred i Syrien
2016-01-20IpH310321Ip 2015/16:321Tidigare utbetalning av EU-ersättningar
2016-01-20IpH310320Ip 2015/16:320Veteranutredningen
2016-01-20IpH310319Ip 2015/16:319Det svenska stödet till Frankrike
2016-01-20FrH311661Fr 2015/16:661Skottsäkra västar till hemvärnet
2016-01-20FrH311660Fr 2015/16:660Risker med ett ökat försvarssamarbete med Finland
2016-01-20FrH311659Fr 2015/16:659Prövningen av arbetsförmågan vid slopandet av den bortre tidsgränsen
2016-01-20FrH311658Fr 2015/16:658Arbetslösheten bland utrikes födda
2016-01-20FrH311657Fr 2015/16:657Förväntade effekter på sjukfrånvaron av regeringens åtgärdsprogram
2016-01-20FrH311656Fr 2015/16:656Beslagtagande av asylsökandes ägodelar
2016-01-20FrH311655Fr 2015/16:655Behandlingsprogram för intagna i fängelser som inte kan svenska
2016-01-20FrH311654Fr 2015/16:654Sysselsättning för intagna i fängelser
2016-01-20FrH311653Fr 2015/16:653Brott begångna av ensamkommande flyktingbarn
2016-01-20FrH311652Fr 2015/16:652Krafttag mot barnäktenskap
2016-01-20FrH311651Fr 2015/16:651Förbud mot heltäckande slöja
2016-01-20FrH311650Fr 2015/16:650Övernattningsbostäder
2016-01-20FrH311649Fr 2015/16:649Körkort
2016-01-20FrH311648Fr 2015/16:648Konsekvenser för näringslivet av lagstiftningen om id-krav
2016-01-20FrH311647Fr 2015/16:647Avvisade svenskar i Danmark
2016-01-20FrH311646Fr 2015/16:646Åtgärder mot EU:s felaktiga utbetalningar
2016-01-20FrH311645Fr 2015/16:645Regelförenkling för ökad svensk konkurrenskraft
2016-01-20FrH311644Fr 2015/16:644Kontakter med Danmark angående id-kontroller
2016-01-20BetH301CU11Bet 2015/16:CU11Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring
2016-01-20BetH301KU5Bet 2015/16:KU5Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
2016-01-19PropH30379Prop 2015/16:79En ny tullag
2016-01-19MotH3023315Mot 2015/16:3315med anledning av skr. 2015/16:48 Regeringens exportstrategi
2016-01-19MotH3023314Mot 2015/16:3314med anledning av prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte
2016-01-19IpH310317Ip 2015/16:317Enkla jobb
2016-01-19IpH310316Ip 2015/16:316Insatser för ökad integration på arbetsmarknaden
2016-01-19FrH311643Fr 2015/16:643Mobilt rekryteringskontor
2016-01-19FrH311642Fr 2015/16:642Situationen för marockanska gatubarn
2016-01-19FrH311641Fr 2015/16:641Försvarsindustrin och dess antikorruptionsarbete
2016-01-19FrH311640Fr 2015/16:640Minskade resurser till Inspektionen för vård och omsorg
2016-01-19FrH311639Fr 2015/16:639Kontakt med länder som hyr JAS 39 Gripen
2016-01-19FrH311638Fr 2015/16:638Skolans arbete mot våldsbejakande extremism
2016-01-19BetH301SkU21Bet 2015/16:SkU21En ny tullag
2016-01-18SoUH4B35SoU 2016:5Låt fler forma framtiden!
2016-01-18MotH3023313Mot 2015/16:3313med anledning av skr. 2015/16:58 Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända
2016-01-18IpH310315Ip 2015/16:315Försvarsmaktens möjligheter att öva skytte
2016-01-18IpH310314Ip 2015/16:314Den svenska pälsindustrin
2016-01-18FrH311637Fr 2015/16:637Säkerhetspolisens tillgång till Migrationsverkets asylsystem
2016-01-18FrH311636Fr 2015/16:636Färre kontroller av boenden för barn
2016-01-15SoUH4B34SoU 2016:4Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget
2016-01-15MotH3023312Mot 2015/16:3312med anledning av skr. 2015/16:58 Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända
2016-01-15MotH3023311Mot 2015/16:3311med anledning av prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte
2016-01-15MotH3023310Mot 2015/16:3310med anledning av skr. 2015/16:76 Kvalitetssäkring av högre utbildning
2016-01-15MotH3023309Mot 2015/16:3309med anledning av prop. 2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga
2016-01-15MotH3023308Mot 2015/16:3308med anledning av prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
2016-01-15MotH3023307Mot 2015/16:3307med anledning av skr. 2015/16:69 Politik för hållbart företagande
2016-01-15MotH3023306Mot 2015/16:3306med anledning av skr. 2015/16:69 Politik för hållbart företagande
2016-01-15MotH3023305Mot 2015/16:3305med anledning av skr. 2015/16:53 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet
2016-01-15MotH3023304Mot 2015/16:3304med anledning av prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
2016-01-15MotH3023303Mot 2015/16:3303med anledning av prop. 2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga
2016-01-15MotH3023302Mot 2015/16:3302med anledning av skr. 2015/16:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2016-01-15IpH310313Ip 2015/16:313Ineffektiva arbetsmarknadsutbildningar
2016-01-15IpH310312Ip 2015/16:312Elområden, kärnkraftsavveckling och prisskillnader
2016-01-15IpH310311Ip 2015/16:311Förändringar inom Livsmedelsverket
2016-01-15IpH310310Ip 2015/16:310Försenade EU-ersättningar
2016-01-15FrH311635Fr 2015/16:635Barlastvattenkonventionens ikraftträdande
2016-01-15FrH311634Fr 2015/16:634Skadeinsekten asiatiska långhorningen
2016-01-15FrH311633Fr 2015/16:633Möjlighet till tidigare utbetalningar av EU-ersättningar till lantbrukare för år 2016
2016-01-15FrH311632Fr 2015/16:632Kompensation till lantbrukare för merkostnader till följd av försenade EU-ersättningar
2016-01-15FrH311631Fr 2015/16:631Pengar till bredbandsutbyggnad
2016-01-15FrH311630Fr 2015/16:630Lika konkurrensvillkor för landsbygden
2016-01-15FrH311629Fr 2015/16:629Elprisområden
2016-01-15FrH311628Fr 2015/16:628Energipolitikens inverkan på elpriset
2016-01-15FrH311627Fr 2015/16:627Polisens information till allmänheten
2016-01-15FrH311626Fr 2015/16:626Barn och unga från Marocko som vistas illegalt i Sverige
2016-01-15BetH301KU7Bet 2015/16:KU7Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2016-01-14MotH3023301Mot 2015/16:3301med anledning av prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte
2016-01-14MotH3023300Mot 2015/16:3300med anledning av skr. 2015/16:76 Kvalitetssäkring av högre utbildning
2016-01-14MotH3023299Mot 2015/16:3299med anledning av prop. 2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga
2016-01-14MotH3023298Mot 2015/16:3298med anledning av skr. 2015/16:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2016-01-14MotH3023297Mot 2015/16:3297med anledning av prop. 2015/16:64 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar
2016-01-14MotH3023296Mot 2015/16:3296med anledning av skr. 2015/16:48 Regeringens exportstrategi
2016-01-14IpH310318Ip 2015/16:318Oroväckande trög marknad för fossiloberoende bilar
2016-01-14IpH310309Ip 2015/16:309Behandling med särläkemedel för människor med sällsynta sjukdomar
2016-01-14FrH311625Fr 2015/16:625Cypern
2016-01-14FrH311624Fr 2015/16:624Marockos kriminalisering av homosexualitet
2016-01-14FrH311623Fr 2015/16:623Oro över nedläggning av AF-kontor i Värmland
2016-01-14DirH4B13Dir 2016:3Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi
2016-01-14BetH301FiU37Bet 2015/16:FiU37Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015
2016-01-13SoUH4B32SoU 2016:2Effektiv vård
2016-01-13MotH3023295Mot 2015/16:3295med anledning av prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte
2016-01-13MotH3023294Mot 2015/16:3294med anledning av prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
2016-01-13IpH310308Ip 2015/16:308Ett starkare psykologiskt försvar
2016-01-13IpH310307Ip 2015/16:307Åtgärder beträffande cannabisbruk
2016-01-13IpH310306Ip 2015/16:306Effektskatten
2016-01-13IpH310305Ip 2015/16:305Polisens information till allmänheten
2016-01-13FrH311622Fr 2015/16:622Regeringens hantering av frågan om skyddsjakt
2016-01-13FrH311621Fr 2015/16:621Livsmedelsstrategin
2016-01-13FrH311620Fr 2015/16:620Fördjupat nordiskt samarbete
2016-01-13FrH311619Fr 2015/16:619Uthålliga korvettoperationer
2016-01-13FrH311618Fr 2015/16:618Blockad mot småföretagare
2016-01-12SoUH4B33SoU 2016:3Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar
2016-01-12PropH30381Prop 2015/16:81Åtgärder mot missbruk av svenska pass
2016-01-12IpH310304Ip 2015/16:304Utspel om värnplikt med civila funktioner
2016-01-12IpH310303Ip 2015/16:303Avskaffandet av kårobligatoriet
2016-01-12IpH310302Ip 2015/16:302JAS
2016-01-12FrH311617Fr 2015/16:617Organisationsbidrag
2016-01-12FrH311616Fr 2015/16:616Vapendirektivets effekter på museer och vapensamlingar
2016-01-12FrH311615Fr 2015/16:615Sena utbetalningar av EU-stöd
2016-01-12FrH311614Fr 2015/16:614Fördröjd EU-ersättning till mjölkbönder
2016-01-12FrH311613Fr 2015/16:613Mellsten skjutfält i Stockholms län
2016-01-12FrH311612Fr 2015/16:612Boden Södra skjutfält i Norrbottens län
2016-01-12FrH311611Fr 2015/16:611Marma skjutfält i Gävleborgs län
2016-01-12FrH311610Fr 2015/16:610Orrträsk skjutfält i Norrbottens län
2016-01-12FrH311609Fr 2015/16:609Lombens skjutfält i Norrbottens län
2016-01-12FrH311608Fr 2015/16:608Veckholms skjutfält i Uppsala län
2016-01-12FrH311607Fr 2015/16:607Stabbo skjutfält i Stockholms län
2016-01-12FrH311606Fr 2015/16:606Tofta skjutfält på Gotland
2016-01-12FrH311605Fr 2015/16:605Askö skjutfält i Södermanlands län
2016-01-12FrH311604Fr 2015/16:604F 17G Visby flygplats på Gotland
2016-01-12FrH311603Fr 2015/16:603Korsö skjutfält i Stockholms län
2016-01-12FrH311602Fr 2015/16:602Kusträsk skjutfält i Norrbottens län
2016-01-12FrH311601Fr 2015/16:601Finansieringen av Norrbotniabanan
2016-01-12FrH311600Fr 2015/16:600Asylsökandes tandvårdsbehandling
2016-01-12FrH311599Fr 2015/16:599Karlsborg flygplats i Västra Götalands län
2016-01-11SoUH4B31SoU 2016:1Statens bredbandsinfrastruktur som resurs
2016-01-11IpH310301Ip 2015/16:301Vaccinationsprogrammet
2016-01-11IpH310300Ip 2015/16:300Kärnkraften, effektskatten och jobben
2016-01-11IpH310299Ip 2015/16:299Brister i valideringen av vårdyrken
2016-01-11FrH311598Fr 2015/16:598Upphandling i kommuner
2016-01-11FrH311597Fr 2015/16:597Jämställdhet på riktigt
2016-01-11FrH311596Fr 2015/16:596Förtroende för polisledningen
2016-01-11FrH311595Fr 2015/16:595Mörkande av sexuella övergrepp
2016-01-11FrH311594Fr 2015/16:594Flickors mänskliga rättigheter
2016-01-11FrH311593Fr 2015/16:593Förbättrade förutsättningar för generationsskiften
2016-01-11FrH311592Fr 2015/16:592Sjukfrånvaro
2016-01-11FrH311591Fr 2015/16:591Ökade sjukskrivningar
2016-01-11FrH311590Fr 2015/16:590Polisens arbetssätt
2016-01-11FrH311589Fr 2015/16:589Förbud mot ämnen i grupp inom Reach
2016-01-11FrH311588Fr 2015/16:588Kostnader och polisiära konsekvenser av gränskontroller
2016-01-11FrH311587Fr 2015/16:587Sms-lån som finansieringskälla till terrorresor
2016-01-11BetH301UbU11Bet 2015/16:UbU11Förskolan
2016-01-08IpH310298Ip 2015/16:298Sverige som företagarland
2016-01-08IpH310297Ip 2015/16:297Långsiktiga villkor för lantbruket
2016-01-08FrH311586Fr 2015/16:586Vapendirektivets negativa effekter
2016-01-08FrH311585Fr 2015/16:585Kostnader orsakade av id-krav
2016-01-08FrH311584Fr 2015/16:584Lantmäteriets långa handläggningstider
2016-01-08FrH311583Fr 2015/16:583Minskat antal adoptioner
2016-01-08FrH311582Fr 2015/16:582Konsekvensanalys av hur id-kontrollerna drabbat pendlare över Öresund
2016-01-08FrH311581Fr 2015/16:581Förändrat regleringsbrev till SJ med anledning av id-kontroller
2016-01-08FrH311580Fr 2015/16:580Akut situation för socialtjänsten
2016-01-07IpH310296Ip 2015/16:296Den svenska kreativa näringen
2016-01-07IpH310295Ip 2015/16:295Svenskt deltagande i internationella insatser under 2016
2016-01-07FrH311579Fr 2015/16:579Regeringens samarbete med Danmark i samband med flyktingsituationen
2016-01-07FrH311578Fr 2015/16:578Åtgärder för stärkta relationer mellan Sverige och Danmark
2016-01-07FrH311577Fr 2015/16:577Svenska flygstridskrafters förmåga till bekämpning av rörliga markmål
2016-01-07FrH311576Fr 2015/16:576TTIP-förhandlingar mellan EU och USA
2016-01-07FrH311575Fr 2015/16:575Stöd för demokrati i Venezuela
2016-01-07FrH311574Fr 2015/16:574Informationsöverföring i hälso- och sjukvården
2016-01-07FrH311573Fr 2015/16:573Id-kontrollerna och deras effekter på Öresundsregionen
2016-01-07FrH311572Fr 2015/16:572Endometriosvården
2016-01-07FrH311571Fr 2015/16:571Diagnosen endometrios
2016-01-07BetH301FöU6Bet 2015/16:FöU6Skydd för geografisk information
2016-01-07BetH301FöU5Bet 2015/16:FöU5Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2016-01-07BetH301FöU4Bet 2015/16:FöU4Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm
2016-01-04FrH311570Fr 2015/16:570EU:s vapendirektivförslag
2016-01-01SoUH3B3107SoU 2015:107Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt
2016-01-01SoUH3B398SoU 2015:98Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa
2016-01-01SoUH3B397SoU 2015:97Välja yrke
2016-01-01SoUH3B396SoU 2015:96Låt fler forma framtiden!
2016-01-01SoUH3B392SoU 2015:92Utvecklad ledning av universitet och högskolor
2016-01-01SoUH3B383SoU 2015:83Översyn av lex Laval
2016-01-01PropH303195d3Prop 2015/16:195Nytt regelverk om upphandling - del 3
2016-01-01PropH303195d4Prop 2015/16:195Nytt regelverk om upphandling - del 4
2016-01-01PropH303195d2Prop 2015/16:195Nytt regelverk om upphandling - del 2
2016-01-01BetH301KU20d2Bet 2015/16:KU20bet 2015/16 KU20 d2
2016-01-01BetH301KU20d3Bet 2015/16:KU20bet 2015/16 KU20 d3
2015-12-30FrH311568Fr 2015/16:568Lägre kvalitetskrav när socialtjänsten går på knäna
2015-12-29IpH310294Ip 2015/16:294Nordiskt samarbete och id-kontroller
2015-12-29FrH311569Fr 2015/16:569Handhavande av id-kontroller
2015-12-29FrH311567Fr 2015/16:567Svenska ambitioner vid Nato-toppmötet i Warszawa
2015-12-29FrH311566Fr 2015/16:566Konsekvenser av id-kontrollerna
2015-12-29FrH311565Fr 2015/16:565Förhandlingar med Norge om Archer
2015-12-29FrH311564Fr 2015/16:564Ändrad schablonersättning
2015-12-28FrH311563Fr 2015/16:563Utvidgat uppdrag för offentliga biträden
2015-12-28FrH311562Fr 2015/16:562Företagsfrämjande åtgärder
2015-12-28FrH311561Fr 2015/16:561Kris i socialtjänsten
2015-12-28FrH311560Fr 2015/16:560Visbyklassen
2015-12-23IpH310293Ip 2015/16:293Konsekvenserna för svensk landgränsöverskridande infrastruktur om vägkorridor Ring 5 i Danmark stoppas
2015-12-22PropH30377Prop 2015/16:77Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric
2015-12-22PropH30374Prop 2015/16:742015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2015-12-22PropH30361Prop 2015/16:61Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar
2015-12-22IpH310292Ip 2015/16:292Alternativ till sysselsättningsfasen
2015-12-22FrH311559Fr 2015/16:559Det svensk-kubanska samarbetsavtalet
2015-12-22FrH311558Fr 2015/16:558Barn och unga från Marocko
2015-12-22FrH311557Fr 2015/16:557Erfaren arbetskraft
2015-12-21SoUH3B3109SoU 2015:109Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande
2015-12-21RiRH3B522RiR 2015:22Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning – vilka hänsyn tas till arbetsmarknadens behov?
2015-12-21PropH30373Prop 2015/16:73Billigare utbyggnad av bredbandsnät
2015-12-21PropH30372Prop 2015/16:72Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
2015-12-21IpH310291Ip 2015/16:291Överstatligt beslutsfattande i FN:s säkerhetsråd med parlamentarisk förankring
2015-12-21FrH311556Fr 2015/16:556Krishantering med anledning av flyktingsituationen
2015-12-21FrH311555Fr 2015/16:555Handlingsplan vid särskild händelse
2015-12-21FrH311554Fr 2015/16:554Inflyttning i tältläger
2015-12-21FrH311553Fr 2015/16:553Inre utlänningskontroller
2015-12-21FrH311552Fr 2015/16:552Aktiverad krisledning
2015-12-21FrH311551Fr 2015/16:551En akut boendesituation
2015-12-21FrH311550Fr 2015/16:550Gränskontroller
2015-12-21FrH311549Fr 2015/16:549Krisledningsläge samt hanteringen av kris
2015-12-21FrH311548Fr 2015/16:548Gränskontroller
2015-12-21FrH311547Fr 2015/16:547Krisledningsläge samt hanteringen av kris
2015-12-21FrH311546Fr 2015/16:546Migrationssituationen
2015-12-21FrH311545Fr 2015/16:545Refugees welcome
2015-12-21FrH311543Fr 2015/16:543Beslut om skyddsjakt och licensjakt
2015-12-18SoUH3B3106SoU 2015:106Sveriges ekonomi - scenarier fram till år 2060
2015-12-18IpH310290Ip 2015/16:290Förstörande av en av de bästa integrationsmotorer som funnits
2015-12-18IpH310289Ip 2015/16:289Ofrivilliga äktenskap
2015-12-18IpH310288Ip 2015/16:288Effekter av att fasa ut sysselsättningsfasen utan alternativa lösningar
2015-12-18IpH310287Ip 2015/16:287De pågående förhandlingarna kring Cyperns framtid
2015-12-18FrH311542Fr 2015/16:542Ökad åldersdiskriminering på grund av höjd särskild löneskatt för 65-plussare
2015-12-18FrH311541Fr 2015/16:541Bristfällig krishantering av regeringen
2015-12-18FrH311540Fr 2015/16:540Samdistribution av post och tidningar
2015-12-18FrH311538Fr 2015/16:538Effektiviteten och kvaliteten i biståndet
2015-12-18FrH311537Fr 2015/16:537Utgiftsökningen 2015
2015-12-18FrH311536Fr 2015/16:536Försäljning av sälprodukter
2015-12-18FrH311535Fr 2015/16:535Polisens utrustning
2015-12-18FrH311534Fr 2015/16:534Antibiotikaresistenta bakterier i svenska kycklingar
2015-12-18FrH311533Fr 2015/16:533Senareläggning av utbetalningar
2015-12-18FrH311532Fr 2015/16:532Ändring i Sidas regleringsbrev
2015-12-18FrH311531Fr 2015/16:531Trafikverkets inriktningsuppdrag för planperioden 2018-2029
2015-12-18DirH3B11074Dir 2015:1074Förordning (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
2015-12-18DirH3B11073Dir 2015:1073Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
2015-12-18DirH3B11047Dir 2015:1047Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk
2015-12-18DirH3B11035Dir 2015:1035Förordning (2015:1035) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut
2015-12-18DirH3B11034Dir 2015:1034Förordning (2015:1034) om resolution
2015-12-18DirH3B11017Dir 2015:1017Lag (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut
2015-12-18DirH3B11016Dir 2015:1016Lag (2015:1016) om resolution
2015-12-18BetH301JuU14Bet 2015/16:JuU14Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning
2015-12-18BetH301JuU10Bet 2015/16:JuU10Patent- och marknadsdomstol
2015-12-18BetH301UbU8Bet 2015/16:UbU8Anställning under viss kompletterande utbildning
2015-12-18BetH301FiU4Bet 2015/16:FiU4Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2015-12-17RiRH3B521RiR 2015:21It-relaterad brottslighet – polis och åklagare kan bli effektivare
2015-12-17PropH30378Prop 2015/16:78Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte
2015-12-17PropH30371Prop 2015/16:71Bidrag för glasögon till barn och unga
2015-12-17PropH30369Prop 2015/16:69Politik för hållbart företagande
2015-12-17PropH30368Prop 2015/16:68Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet
2015-12-17IpH310286Ip 2015/16:286Bedömning i skolan
2015-12-17IpH310285Ip 2015/16:285Regeringens råd för digitalisering
2015-12-17IpH310284Ip 2015/16:284Regeringens utredning om offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal
2015-12-17FrH311544Fr 2015/16:544Territoriella anspråk
2015-12-17FrH311539Fr 2015/16:539Allmänpreventionens betydelse för domstolarnas rättstillämpning
2015-12-17FrH311530Fr 2015/16:530Dämpat söktryck
2015-12-17FrH311529Fr 2015/16:529Regeringens åtgärder mot människohandel med barn
2015-12-17FrH311528Fr 2015/16:528Stor press på mödrahälsovården
2015-12-17FrH311527Fr 2015/16:527Falska polisbilar
2015-12-17FrH311526Fr 2015/16:526Lagstiftningen gällande arbetstillstånd och kollektivavtal
2015-12-17FrH311525Fr 2015/16:525Rovdjurspolitikens inriktning
2015-12-17FrH311524Fr 2015/16:524Det svenska snuset
2015-12-17FrH311523Fr 2015/16:523Åtgärder för medicinska åldersbedömningar
2015-12-17FrH311522Fr 2015/16:522Nikotinmärkning av snus
2015-12-17FrH311521Fr 2015/16:521Införandet av id-kontroller i enlighet med riksdagens beslut
2015-12-17FrH311520Fr 2015/16:520Sveriges stöd till Turkiet för flyktingar
2015-12-17FrH311519Fr 2015/16:519Härnöns skjutfält i Västernorrland
2015-12-17FrH311518Fr 2015/16:518Göteborgs skärgårdsskjutfält i Västra Götalands län
2015-12-17FrH311517Fr 2015/16:517Söderarms skjutfält i Stockholms län
2015-12-17FrH311516Fr 2015/16:516Väddö skjutfält i Stockholms län
2015-12-17FrH311515Fr 2015/16:515Skärsvikens skjutfält i Västernorrland
2015-12-17FrH311514Fr 2015/16:514Rotens skjutfält i Stockholms och Uppsala län
2015-12-17FrH311513Fr 2015/16:513Mäns psykiska ohälsa
2015-12-17FrH311512Fr 2015/16:512Nollutsläpp i svensk basindustri
2015-12-17FrH311511Fr 2015/16:511Statens kostnader för en eventuell sanering av gruvområdet i Pajala
2015-12-17FrH311510Fr 2015/16:510Krav på palestinska val
2015-12-17FrH311509Fr 2015/16:509Polisens metoder vid kartläggning av EU-migranter
2015-12-17FrH311508Fr 2015/16:508Lönsamt byggande på mindre orter
2015-12-17DirH3B11053Dir 2015:1053Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
2015-12-17DirH3B11052Dir 2015:1052Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
2015-12-17DirH3B1998Dir 2015:998Förordning (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet
2015-12-17DirH3B1994Dir 2015:994Förordning (2015:994) om tidsbegränsade tillstånd till att bedriva verksamhet med stödboende
2015-12-17DirH3B1957Dir 2015:957Förordning (2015:957) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter
2015-12-17DirH3B1140Dir 2015:140Tilläggsdirektiv till 2015 års skolkommission (U 2015:03)
2015-12-17DirH3B1139Dir 2015:139Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten (Ju 2015:02)
2015-12-17DirH3B1138Dir 2015:138Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa
2015-12-17DirH3B1136Dir 2015:136Användarna i delningsekonomin
2015-12-17BetH301FiU10Bet 2015/16:FiU10Statens budget för 2016
2015-12-17BetH301SoU3Bet 2015/16:SoU3Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
2015-12-16SoUH3B3110SoU 2015:110En annan tågordning - bortom järnvägsknuten
2015-12-16SoUH3B3110d2SoU 2015:110En annan tågordning - bortom järnvägsknuten. Bilagedel med underlagsrapporter
2015-12-16MotH3023293Mot 2015/16:3293med anledning av prop. 2015/16:55 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser
2015-12-16MotH3023292Mot 2015/16:3292med anledning av prop. 2015/16:65 Utlänningsdatalag
2015-12-16MotH3023291Mot 2015/16:3291med anledning av prop. 2015/16:65 Utlänningsdatalag
2015-12-16IpH310283Ip 2015/16:283Genomförande av Bostadsplaneringskommitténs förslag
2015-12-16IpH310282Ip 2015/16:282Organisationsöversyn
2015-12-16FrH311507Fr 2015/16:507Svensk geoprocess
2015-12-16FrH311506Fr 2015/16:506Höga andrahandshyror
2015-12-16BetH301TU6Bet 2015/16:TU6Postfrågor och grundläggande betaltjänster
2015-12-15SoUH3B3108SoU 2015:108Strandskyddet i praktiken
2015-12-15SoUH3B3105SoU 2015:105Plats för fler som bygger mer
2015-12-15RiRH3B520RiR 2015:20Gruvavfall - Ekonomiska risker för staten
2015-12-15PropH30376Prop 2015/16:76Kvalitetssäkring av högre utbildning
2015-12-15PropH30370Prop 2015/16:70Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2015-12-15PropH30348Prop 2015/16:48Regeringens exportstrategi
2015-12-15IpH310281Ip 2015/16:281Ett svensk-finländskt försvarsförbund
2015-12-15FrH311505Fr 2015/16:505Familjehemsplacering av ensamkommande barn
2015-12-15FrH311504Fr 2015/16:504Dyrare flygresor
2015-12-15FrH311503Fr 2015/16:503Norrlands konkurrenskraft
2015-12-15FrH311502Fr 2015/16:502Höjda energipriser
2015-12-15FrH311501Fr 2015/16:501Svenskt bistånd till terrorism
2015-12-15FrH311499Fr 2015/16:499Stöd till landstingen med anledning av flyktingkrisen
2015-12-15FrH311498Fr 2015/16:498Risk för att Ryssland trotsar utslag i internationella domstolar
2015-12-15FrH311497Fr 2015/16:497Skoterkörkortets giltighet i Norge
2015-12-15FrH311496Fr 2015/16:496Järnvägen mellan Boden och Bastuträsk
2015-12-15FrH311495Fr 2015/16:495Brist på patologer inom cancervården
2015-12-15FrH311494Fr 2015/16:494Förenklade planprocesser
2015-12-15FrH311493Fr 2015/16:493Krav på palestinska val
2015-12-15FrH311492Fr 2015/16:492Stelbent regelverk för arbetskraftsinvandrare
2015-12-15FrH311491Fr 2015/16:491Arbetskraftsinvandring
2015-12-15BetH301JuU24Bet 2015/16:JuU24Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
2015-12-15BetH301SkU1Bet 2015/16:SkU1Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2015-12-15BetH301UU2Bet 2015/16:UU2Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2015-12-14SoUH3B3102SoU 2015:102Fråga patienten
2015-12-14IpH310280Ip 2015/16:280Livsmedelsverkets framtida arbete och inriktning
2015-12-14FrH311500Fr 2015/16:500Åldersgränser för gode män
2015-12-14FrH311490Fr 2015/16:490Införandet av matchningsanställningar
2015-12-14FrH311489Fr 2015/16:489Regeringens satsning på arbetsmarknadsutbildning
2015-12-14FrH311488Fr 2015/16:488Eftersupning
2015-12-14FrH311487Fr 2015/16:487Stängning av svenska moskéer
2015-12-11PropH30352Prop 2015/16:52Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetssatsning
2015-12-11MotH3023290Mot 2015/16:3290med anledning av prop. 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
2015-12-11MotH3023289Mot 2015/16:3289med anledning av prop. 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
2015-12-11IpH310279Ip 2015/16:279Kilometerskattens effekter på tillgången på biodrivmedel
2015-12-11IpH310278Ip 2015/16:278Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan
2015-12-11IpH310277Ip 2015/16:277Minskade konkurrenshinder på kollektivtrafikmarknaden
2015-12-11IpH310276Ip 2015/16:276Radikalisering
2015-12-11IpH310275Ip 2015/16:275Avveckling av uppdraget för förhandlingspersonen för Bromma flygplats
2015-12-11IpH310274Ip 2015/16:274Innovation för flyget
2015-12-11IpH310273Ip 2015/16:273Skydd för offer för hämndporrbrott
2015-12-11IpH310272Ip 2015/16:272Byggandet av Norrbotniabanan
2015-12-11IpH310271Ip 2015/16:271Nationellt skogsmuseum
2015-12-11IpH310270Ip 2015/16:270Flygets gröna omställning
2015-12-11IpH310269Ip 2015/16:269Ett säkrare och modernare regelverk för drönare i Sverige
2015-12-11FrH311486Fr 2015/16:486Regeringens jobbpolitik
2015-12-11FrH311485Fr 2015/16:485Kameraövervakningslagen och kamerautrustade drönare
2015-12-11FrH311484Fr 2015/16:484Kronhjortsförvaltningen
2015-12-11FrH311483Fr 2015/16:483Fredsförhandlingar i Syrien
2015-12-11FrH311482Fr 2015/16:482Svenskt bistånd till terrorism
2015-12-11FrH311481Fr 2015/16:481Framtidens polisutbildning
2015-12-11BetH301UbU1Bet 2015/16:UbU1Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2015-12-11BetH301FiU5Bet 2015/16:FiU5Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
2015-12-11BetH301FiU3Bet 2015/16:FiU3Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2015-12-10PropH30358Prop 2015/16:58Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända
2015-12-10MotH3023288Mot 2015/16:3288med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
2015-12-10MotH3023287Mot 2015/16:3287med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
2015-12-10MotH3023286Mot 2015/16:3286med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
2015-12-10MotH3023285Mot 2015/16:3285med anledning av skr. 2015/16:50 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm
2015-12-10MotH3023284Mot 2015/16:3284med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
2015-12-10MotH3023283Mot 2015/16:3283med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
2015-12-10MotH3023282Mot 2015/16:3282med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
2015-12-10IpH310268Ip 2015/16:268Beslutsrationalitet
2015-12-10FrH311480Fr 2015/16:480Höghastighetståg
2015-12-10FrH311479Fr 2015/16:479Lärlingsutbildning på lika villkor
2015-12-10FrH311478Fr 2015/16:478Social housing i Sverige
2015-12-10FrH311477Fr 2015/16:477Humanitärt stöd för kvinnor som flytt till Sverige
2015-12-10FrH311476Fr 2015/16:476EU:s vapendirektiv
2015-12-10FrH311475Fr 2015/16:475Behov av mer åtgärder för socialtjänsten
2015-12-10FrH311474Fr 2015/16:474Arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser
2015-12-10DirH3B1943Dir 2015:943Tillkännagivande (2015:943) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
2015-12-10DirH3B1942Dir 2015:942Tillkännagivande (2015:942) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
2015-12-10DirH3B1938Dir 2015:938Förordning (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik
2015-12-10DirH3B1927Dir 2015:927Lag (2015:927) om avtal mellan Sverige och Vanuatu om utbyte av upplysningar i skatteärenden
2015-12-10DirH3B1926Dir 2015:926Lag (2015:926) om avtal mellan Sverige och Guatemala om utbyte av upplysningar i skatteärenden
2015-12-10DirH3B1922Dir 2015:922Förordning (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
2015-12-10DirH3B1921Dir 2015:921Förordning (2015:921) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
2015-12-10DirH3B1912Dir 2015:912Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
2015-12-10DirH3B1911Dir 2015:911Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
2015-12-10DirH3B1905Dir 2015:905Förordning (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
2015-12-10DirH3B1904Dir 2015:904Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
2015-12-10DirH3B1899Dir 2015:899Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
2015-12-10DirH3B1898Dir 2015:898Lag (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
2015-12-10DirH3B1135Dir 2015:135Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12)
2015-12-10DirH3B1134Dir 2015:134Hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och självbestämmande
2015-12-10DirH3B1133Dir 2015:133Tilläggsdirektiv till ToR-utredningen. Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet (S 2014:17)
2015-12-10DirH3B1132Dir 2015:132Tilläggsdirektiv till utredningen om medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd (UD 2015:01)
2015-12-10DirH3B1131Dir 2015:131Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22)
2015-12-10DirH3B1130Dir 2015:130Tilläggsdirektiv till Kommittén om översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande (Fi 2015:06)
2015-12-10BetH301SfU9Bet 2015/16:SfU9Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning
2015-12-10BetH301MJU2Bet 2015/16:MJU2Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2015-12-10BetH301FiU2Bet 2015/16:FiU2Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2015-12-09SoUH3B3101SoU 2015:101Demografins regionala utmaningar
2015-12-09PropH30367Prop 2015/16:67Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
2015-12-09PropH30366Prop 2015/16:66Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta
2015-12-09MotH3023281Mot 2015/16:3281med anledning av prop. 2015/16:51 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster
2015-12-09IpH310267Ip 2015/16:267Den fortsatta processen om piratkopiering
2015-12-09IpH310266Ip 2015/16:266Kvinnors företagande
2015-12-09IpH310265Ip 2015/16:265Karensvillkor för företagare som fyllt 55 år
2015-12-09IpH310264Ip 2015/16:264Dämpat söktryck
2015-12-09IpH310263Ip 2015/16:263Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet
2015-12-09IpH310262Ip 2015/16:262Incitament för att stimulera till snabbare avklarade studier
2015-12-09IpH310261Ip 2015/16:261Ålfiskets framtid
2015-12-09IpH310260Ip 2015/16:260Åldersbedömningar
2015-12-09FrH311473Fr 2015/16:473Bankers lika möjligheter
2015-12-09FrH311472Fr 2015/16:472Näringspolitiken för den feministiska regeringen
2015-12-09FrH311471Fr 2015/16:471Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen
2015-12-09FrH311470Fr 2015/16:470Kontanthantering
2015-12-09FrH311469Fr 2015/16:469Den syriska oppositionen och den svenska utrikespolitiska strategin
2015-12-09FrH311468Fr 2015/16:468Skolprofessionerna
2015-12-09FrH311467Fr 2015/16:467Skärpt asylpolitik i Danmark och dess påverkan på Sverige
2015-12-09FrH311466Fr 2015/16:466Krav från miljöpartistiska kommunalråd
2015-12-09BetH301MJU12Bet 2015/16:MJU12Rovdjurspolitikens inriktning
2015-12-09BetH301FiU18Bet 2015/16:FiU18Extra ändringsbudget för 2015
2015-12-09BetH301SoU5Bet 2015/16:SoU5Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga
2015-12-09BetH301SoU1Bet 2015/16:SoU1Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2015-12-09BetH301JuU1Bet 2015/16:JuU1Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2015-12-09BetH301FöU7Bet 2015/16:FöU7Beredskap för kris och krig
2015-12-09BetH301TU1Bet 2015/16:TU1Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2015-12-08SoUH3B3104SoU 2015:104Långtidsutredningen 2015
2015-12-08SoUH3B3103SoU 2015:103Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner mm.
2015-12-08PropH30362Prop 2015/16:62Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
2015-12-08PropH30353Prop 2015/16:53Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet
2015-12-08MotH3023280Mot 2015/16:3280Statligt ansvar för ensamkommande flyktingbarn
2015-12-08IpH310259Ip 2015/16:259Handel med stulna kulturföremål
2015-12-08FrH311465Fr 2015/16:465Offentliga register och transparens inom transportbranschen
2015-12-08FrH311464Fr 2015/16:464Statliga företags beställaransvar
2015-12-08FrH311463Fr 2015/16:463Traumavården
2015-12-08FrH311462Fr 2015/16:462Boendesituationen för asylsökande
2015-12-08FrH311461Fr 2015/16:461Boverkets insynsråd
2015-12-08FrH311460Fr 2015/16:460Osund konkurrens inom åkeribranschen
2015-12-08FrH311459Fr 2015/16:459Beställaransvaret inom åkeribranschen
2015-12-08BetH301FiU14Bet 2015/16:FiU14Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav
2015-12-08BetH301UU5Bet 2015/16:UU5Översyn av den europeiska grannskapspolitiken
2015-12-07PropH30365Prop 2015/16:65Utlänningsdatalag
2015-12-07PropH30364Prop 2015/16:64Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar
2015-12-07PropH30359Prop 2015/16:59Genomförande av hissdirektivet
2015-12-07IpH310258Ip 2015/16:258Uttalande om utomrättsliga avrättningar
2015-12-07IpH310257Ip 2015/16:257Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten
2015-12-07IpH310256Ip 2015/16:256Nedlagda utredningar trots DNA-bevis
2015-12-07FrH311458Fr 2015/16:458Riksintresseutredningen och framtidens bostadsbyggande
2015-12-07FrH311457Fr 2015/16:457Riksintresseutredningen och framtidens jordbruk i Sverige
2015-12-07FrH311456Fr 2015/16:456Adoptioner
2015-12-07FrH311455Fr 2015/16:455Återkrav av EU-stöd
2015-12-07FrH311454Fr 2015/16:454En fortsatt god djurvälfärd
2015-12-07FrH311453Fr 2015/16:453Kommunernas krav för att klara flyktingsituationen
2015-12-07FrH311452Fr 2015/16:452Rätt till abort
2015-12-07FrH311451Fr 2015/16:451Havsfiskelaboratoriets verksamhet i Karlskrona
2015-12-07FrH311450Fr 2015/16:450Jämlik utbildning till gode män
2015-12-07FrH311449Fr 2015/16:449Vård och behandling för dem som har psoriasis
2015-12-07FrH311448Fr 2015/16:448Schablonberäkningens status
2015-12-07FrH311447Fr 2015/16:447Avräkningar i framtiden
2015-12-07FrH311446Fr 2015/16:446Senareläggning av utbetalningar
2015-12-07FrH311445Fr 2015/16:445Det extraordinära läget för vård och omsorg
2015-12-07FrH311444Fr 2015/16:444Religionsfriheten i Irak
2015-12-07FrH311443Fr 2015/16:443Id-kontroller på Öresundsbron
2015-12-07FrH311442Fr 2015/16:442Kompensation för inkomstförluster med anledning av stängning av Öresundsbron
2015-12-07BetH301MJU1Bet 2015/16:MJU1Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2015-12-04SoUH3B399d3SoU 2015:99Planering och beslut för hållbar utveckling - Konsekvenser
2015-12-04SoUH3B399d2SoU 2015:99Planering och beslut för hållbar utveckling - Översiktsplanering
2015-12-04SoUH3B399SoU 2015:99Planering och beslut för hållbar utveckling
2015-12-04SoUH3B395SoU 2015:95Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser
2015-12-04IpH310255Ip 2015/16:255Organisationskommitté för återupprättande av Totalförsvarets chefsnämnd
2015-12-04IpH310254Ip 2015/16:254Fördomar om företag i välfärden
2015-12-04IpH310253Ip 2015/16:253Riktade statsbidrags effekter på kommunerna
2015-12-04IpH310252Ip 2015/16:252Försvarsmaktsresurser till polisen
2015-12-04IpH310251Ip 2015/16:251Inställd samverkansövning
2015-12-04IpH310250Ip 2015/16:250Kustrobotsystem i behov av en kompetent radar
2015-12-04IpH310249Ip 2015/16:249Utsläppskrav för fordon
2015-12-04FrH311441Fr 2015/16:441Lex Ester och en revision av namnlagen
2015-12-04FrH311440Fr 2015/16:440Vargsituationen i Värmland
2015-12-04FrH311439Fr 2015/16:439Varg
2015-12-04FrH311438Fr 2015/16:438Genomsnittlig årsinkomst för RUT-köpare
2015-12-04FrH311437Fr 2015/16:437Transparens vid fördelning av extra medel till kommunerna
2015-12-04FrH311436Fr 2015/16:436En ambitiös klimatpolitik
2015-12-04FrH311435Fr 2015/16:435Utsläppskrav på fordon
2015-12-04FrH311434Fr 2015/16:434Etableringspaketet
2015-12-04FrH311433Fr 2015/16:433Färre internationella forskare
2015-12-04FrH311432Fr 2015/16:432Fördelning av kvalitetsmedlen
2015-12-04FrH311431Fr 2015/16:431Gårdsförsäljning
2015-12-04FrH311430Fr 2015/16:430Finansiering av bidrag till klimatanpassning
2015-12-04BetH301SkU14Bet 2015/16:SkU14Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen
2015-12-04BetH301SfU3Bet 2015/16:SfU3Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2015-12-04BetH301SfU1Bet 2015/16:SfU1Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2015-12-03PropH30360Prop 2015/16:60Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag
2015-12-03IpH310248Ip 2015/16:248Konsekvenser av hot om stängning av Öresundsbron
2015-12-03IpH310247Ip 2015/16:247Fysisk aktivitet för att minska sjukfrånvaro
2015-12-03IpH310246Ip 2015/16:246Momsregler för flyktingboenden
2015-12-03IpH310245Ip 2015/16:245Konsekvenser av mindre ändringar av RUT-avdraget
2015-12-03IpH310244Ip 2015/16:244Budgetramar och överskottsmål
2015-12-03IpH310243Ip 2015/16:243Alternativkostnad för unga människor i arbete
2015-12-03IpH310242Ip 2015/16:242Branschspecifika subventioner
2015-12-03FrH311429Fr 2015/16:429Lex-Sarah anmälningar från kommunerna
2015-12-03FrH311428Fr 2015/16:428Trafikverkets ovilja att uppgradera baliser
2015-12-03FrH311427Fr 2015/16:427Osund konkurrens vid fördelning av tågläge
2015-12-03FrH311426Fr 2015/16:426Översynen om benämningen av Seyfo och andra historiska massövergrepp
2015-12-03FrH311425Fr 2015/16:425Insatser för att säkerställa hbtq-flyktingars välmående
2015-12-03FrH311424Fr 2015/16:424Religionsfriheten i Irak
2015-12-03FrH311423Fr 2015/16:423Situationen på Malmömässan
2015-12-03FrH311422Fr 2015/16:422Det nya kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning
2015-12-03FrH311421Fr 2015/16:421Frihetsberövande av personer med små barn
2015-12-03FrH311420Fr 2015/16:420Undervisning i demokrati och mänskliga fri- och rättigheter
2015-12-03FrH311419Fr 2015/16:419Bromma flygplats
2015-12-03FrH311418Fr 2015/16:418Hotet mot Tillväxtanalys i Östersund
2015-12-03DirH3B1860Dir 2015:860Lag (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker
2015-12-03DirH3B1859Dir 2015:859Förordning (2015:859) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2016
2015-12-03DirH3B1848Dir 2015:848Förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden
2015-12-03DirH3B1847Dir 2015:847Förordning (2015:847) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2016
2015-12-03DirH3B1129Dir 2015:129Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01)
2015-12-03DirH3B1128Dir 2015:128Tilläggsdirektiv till 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)
2015-12-03DirH3B1127Dir 2015:127Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården
2015-12-03BetH301NU1Bet 2015/16:NU1Utgiftsområde 24 Näringsliv
2015-12-02IpH310241Ip 2015/16:241Tillfällig paus i flyktingmottagandet
2015-12-02IpH310240Ip 2015/16:240Skolans simundervisning
2015-12-02IpH310239Ip 2015/16:239Nyanlända och arbetsmarknaden
2015-12-02IpH310238Ip 2015/16:238Restaurangmomsens sysselsättningseffekt
2015-12-02FrH311417Fr 2015/16:417Färre pensionerade lärare i skolan på grund av höjd löneskatt för äldre
2015-12-02FrH311416Fr 2015/16:416Återfall i brott
2015-12-02FrH311415Fr 2015/16:415Elevhälsogaranti
2015-12-02FrH311414Fr 2015/16:414PFE-programmet
2015-12-02FrH311412Fr 2015/16:412Avskaffande av kravet på tillstånd för att få dansa
2015-12-02FrH311411Fr 2015/16:411Vattenverksamhetsutredningen
2015-12-02FrH311410Fr 2015/16:410Fler åtgärder för ett ökat bostadsbyggande
2015-12-02FrH311409Fr 2015/16:409Situationen i Irak
2015-12-02FrH311408Fr 2015/16:408Köpta fakturor utan mervärdeskatt
2015-12-02FrH311407Fr 2015/16:407Kryphål i lagstiftningen som gynnar inkassobolag
2015-12-02FrH311406Fr 2015/16:406Svenska för invandrare tidigt för fler
2015-12-02FrH311405Fr 2015/16:405Införande av inbrottsstöld som ny brottsrubricering
2015-12-02FrH311404Fr 2015/16:404Våld och trakasserier på asylboenden
2015-12-02DirH3B1881Dir 2015:881Försäkringskassans föreskrifter (2015:881) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag
2015-12-02BetH301JuU7Bet 2015/16:JuU7Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism
2015-12-02BetH301CU1Bet 2015/16:CU1Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2015-12-01SoUH3B391SoU 2015:91Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden
2015-12-01PropH30363Prop 2015/16:63Skydd för geografisk information
2015-12-01PropH30357Prop 2015/16:57Patent- och marknadsdomstol
2015-12-01PropH30356Prop 2015/16:56Ökad endomarbehörighet i tvistemål
2015-12-01PropH30355Prop 2015/16:55En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser
2015-12-01MotH3023279Mot 2015/16:3279Handlingsplan till följd av migrationskrisen
2015-12-01IpH310234Ip 2015/16:234Läget i Palestina
2015-12-01IpH310233Ip 2015/16:233Arbetsmarknaden för unga på orter med få arbetsgivare
2015-12-01IpH310232Ip 2015/16:232Målet om nio dagars sjukfrånvaro
2015-12-01FrH311413Fr 2015/16:413Höga bensin- och dieselskatter
2015-12-01FrH311403Fr 2015/16:403Finansministerns och regeringens åsikt om hushållsnära tjänster
2015-12-01FrH311402Fr 2015/16:402Vattendirektivet
2015-12-01FrH311401Fr 2015/16:401Återbetalningsskyddet av tjänstepension
2015-12-01FrH311400Fr 2015/16:400Rehabilitering för traumatiserade och krigsskadade barn och familjer
2015-12-01FrH311399Fr 2015/16:399Fristående lärarutbildning
2015-12-01FrH311398Fr 2015/16:398Byggregler som likställer olika energilösningar för el och värme i nya byggnader
2015-12-01FrH311397Fr 2015/16:397Tvätteribranschens utveckling och osund statlig konkurrens
2015-12-01FrH311396Fr 2015/16:396FN:s Syriensändebud Staffan de Mistura
2015-12-01FrH311395Fr 2015/16:395Översynen av svårigheter att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut
2015-12-01FrH311394Fr 2015/16:394Asian Infrastructure Investment Bank
2015-12-01FrH311392Fr 2015/16:392Anhörig som vårdar närstående i annat nordiskt land
2015-12-01FrH311391Fr 2015/16:391Höga drivmedelsskatters inverkan på konkurrenskraften
2015-12-01FrH311389Fr 2015/16:389Socialtjänstens pressade situation
2015-12-01FrH311388Fr 2015/16:388Långsiktig finansiering av samiskt filminstitut
2015-12-01FrH311387Fr 2015/16:387Sveriges stöd till de barn som drabbas av kriget i Syrien
2015-12-01DirH3B1126Dir 2015:126Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna
2015-12-01BetH301KrU1Bet 2015/16:KrU1Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2015-11-30SoUH3B3100SoU 2015:100Kroppsbehandlingar
2015-11-30IpH310237Ip 2015/16:237Hyresgästerna i stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare
2015-11-30IpH310236Ip 2015/16:236Vapendirektivet som ett hot mot landets jägare och skyttar
2015-11-30IpH310235Ip 2015/16:235Det nya vapendirektivet
2015-11-30FrH311393Fr 2015/16:393Innehållsförteckningen för bärprodukter
2015-11-30FrH311390Fr 2015/16:390Förenklad handläggningsprocess av barn i familjehem
2015-11-30FrH311386Fr 2015/16:386Sveriges samarbete med Stratcom
2015-11-30BetH301SkU13Bet 2015/16:SkU13Vissa frågor på området för indirekta skatter
2015-11-30BetH301SfU4Bet 2015/16:SfU4Utgiftsområde 8 Migration
2015-11-30BetH301SfU2Bet 2015/16:SfU2Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2015-11-27IpH310230Ip 2015/16:230RUT-avdraget
2015-11-27IpH310229Ip 2015/16:229Bidragsmiljoner för att minska sjukfrånvaron
2015-11-27FrH311385Fr 2015/16:385Ensamkommande flickors förutsättningar på arbetsmarknaden
2015-11-27FrH311384Fr 2015/16:384Tandvård för asylsökande
2015-11-27FrH311383Fr 2015/16:383Möjlighet att få ta del av allmänna handlingar
2015-11-27FrH311382Fr 2015/16:382Organdonation
2015-11-27BetH301UbU2Bet 2015/16:UbU2Utgiftsområde 15 Studiestöd
2015-11-27BetH301MJU5Bet 2015/16:MJU5Anläggningsbesked för biodrivmedel
2015-11-27BetH301UU1Bet 2015/16:UU1Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2015-11-27BetH301CU9Bet 2015/16:CU9Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer
2015-11-26PropH30354Prop 2015/16:54Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
2015-11-26IpH310231Ip 2015/16:231Beräkningen bakom fördelningen av kommunmiljarderna
2015-11-26IpH310228Ip 2015/16:228Fördomar om företag i välfärden
2015-11-26IpH310227Ip 2015/16:227Kollektivtrafikens framtid
2015-11-26IpH310226Ip 2015/16:226Arbetets påverkan på pensionen
2015-11-26IpH310225Ip 2015/16:225Riktade statsbidrags effekter på kommunerna
2015-11-26IpH310224Ip 2015/16:224Mindre byråkrati genom förändringar i ÅRL
2015-11-26FrH311381Fr 2015/16:381Regeringens arbete mot kvinnlig könsstympning
2015-11-26FrH311380Fr 2015/16:380Framtidsfullmakter
2015-11-26FrH311379Fr 2015/16:379EU:s äventyrande av sportskyttet
2015-11-26FrH311378Fr 2015/16:378Ordning och reda i skönhetsbranschen
2015-11-26DirH3B1827Dir 2015:827Förordning (2015:827) om rapportering av betalningar till myndigheter
2015-11-26DirH3B1812Dir 2015:812Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter
2015-11-26DirH3B1801Dir 2015:801Förordning (2015:801) om internationella skolor
2015-11-26DirH3B1799Dir 2015:799Förordning (2015:799) om ränta på studielån för 2016
2015-11-26DirH3B1770Dir 2015:770Förordning (2015:770) om ränta för år 2016 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
2015-11-26DirH3B1745Dir 2015:745Förordning (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen
2015-11-26DirH3B1744Dir 2015:744Förordning (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
2015-11-26DirH3B1743Dir 2015:743Förordning (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten
2015-11-26DirH3B1125Dir 2015:125Kameraövervakning - brottsbekämpning och integritetsskydd
2015-11-26DirH3B1124Dir 2015:124Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (N 2015:06)
2015-11-26DirH3B1123Dir 2015:123Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04)
2015-11-26DirH3B1122Dir 2015:122Vissa frågor om nyanlända elevers utbildning
2015-11-26BetH301SkU9Bet 2015/16:SkU9En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
2015-11-26BetH301SkU8Bet 2015/16:SkU8Beskattning av säkerhetsreserv
2015-11-26BetH301NU2Bet 2015/16:NU2Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2015-11-26BetH301AU1Bet 2015/16:AU1Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2015-11-25PropH30350Prop 2015/16:50Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm
2015-11-25IpH310223Ip 2015/16:223Högskolan Dalarnas framtida lokalisering
2015-11-25IpH310222Ip 2015/16:222Alkobommar i hamnar
2015-11-25IpH310221Ip 2015/16:221Ökad konkurrens på järnvägen
2015-11-25FrH311376Fr 2015/16:376Ökade incitament för att stimulera till snabbare avklarade studier
2015-11-25FrH311375Fr 2015/16:375Svenska träskyddsnäringens konkurrenskraft
2015-11-25FrH311374Fr 2015/16:374Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet
2015-11-25FrH311373Fr 2015/16:373Bluffuniversitet i Sverige
2015-11-25FrH311372Fr 2015/16:372Jägarnas tillgång till rätt vapen
2015-11-24PropH30351Prop 2015/16:51Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster
2015-11-24IpH310220Ip 2015/16:220Regeringens ambitioner för kultur- och musikskolan
2015-11-24IpH310219Ip 2015/16:219Regeringens syn på Fatah och den palestinska myndigheten
2015-11-24FrH311371Fr 2015/16:371Statliga myndigheter som framtida arbetsgivare
2015-11-24FrH311370Fr 2015/16:370Höjd arbetsgivaravgift för unga
2015-11-24FrH311369Fr 2015/16:369Höjd löneskatt för äldre
2015-11-24FrH311368Fr 2015/16:368Tillfälliga boenden för ensamkommande flyktingbarn
2015-11-24FrH311367Fr 2015/16:367Tillstånd för Jas 39 Gripen C/D
2015-11-24FrH311366Fr 2015/16:366Turkiets stöd till Daesh
2015-11-24FrH311365Fr 2015/16:365Vårdskador vid självmord
2015-11-24BetH301SkU7Bet 2015/16:SkU7Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt
2015-11-23IpH310218Ip 2015/16:218Bankskatt
2015-11-23IpH310217Ip 2015/16:217Vidmakthållande av utgiftstaken
2015-11-23IpH310216Ip 2015/16:216Halveringen av RUT-avdraget
2015-11-23FrH311377Fr 2015/16:377Vad regeringen vill med kärnkraften
2015-11-23FrH311364Fr 2015/16:364Språkkravet på svenskflaggade passagerarfartyg
2015-11-23FrH311363Fr 2015/16:363Sveriges mest onödiga utredning
2015-11-23FrH311362Fr 2015/16:362Socialförsäkringar för företagare
2015-11-23FrH311361Fr 2015/16:361En sjukvård som fokuserar effektivt på patienten
2015-11-20PropH30349Prop 2015/16:49Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2014
2015-11-20MotH3023278Mot 2015/16:3278med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
2015-11-20MotH3023277Mot 2015/16:3277med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
2015-11-20MotH3023276Mot 2015/16:3276med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
2015-11-20IpH310215Ip 2015/16:215Bromma flygplats
2015-11-20IpH310213Ip 2015/16:213Jobb för nyanlända
2015-11-20IpH310212Ip 2015/16:212Översyn av Arbetsförmedlingen
2015-11-20IpH310211Ip 2015/16:211Jobbstimulans i etableringsersättningen
2015-11-20IpH310210Ip 2015/16:210Jakt- och vargsituationen i Värmland
2015-11-20IpH310209Ip 2015/16:209Starta-eget-bidraget
2015-11-20IpH310208Ip 2015/16:208Regionala flygplatser
2015-11-20IpH310207Ip 2015/16:207Varg
2015-11-20IpH310206Ip 2015/16:206Öppenhet och transparens
2015-11-20FrH311360Fr 2015/16:360Danskt samarbete
2015-11-20FrH311359Fr 2015/16:359Ökad transparens i fördelningen av extra medel till kommunerna
2015-11-20FrH311358Fr 2015/16:358Rundabordssamtal om piratkopiering
2015-11-20FrH311357Fr 2015/16:357Förverkligande av den blocköverskridande överenskommelsen om utvidgat RUT-avdrag
2015-11-20FrH311356Fr 2015/16:356Patienter som dör i onödan
2015-11-20BetH301SkU10Bet 2015/16:SkU10Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket
2015-11-20BetH301UbU5Bet 2015/16:UbU5Internationella skolor
2015-11-20BetH301KrU3Bet 2015/16:KrU3Ändringar i kulturmiljölagen
2015-11-20BetH301UU6Bet 2015/16:UU6På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter 2020
2015-11-19MotH3023275Mot 2015/16:3275med anledning av prop. 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan
2015-11-19MotH3023274Mot 2015/16:3274med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
2015-11-19MotH3023273Mot 2015/16:3273med anledning av prop. 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
2015-11-19MotH3023272Mot 2015/16:3272med anledning av prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015
2015-11-19MotH3023271Mot 2015/16:3271med anledning av prop. 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan
2015-11-19MotH3023270Mot 2015/16:3270med anledning av prop. 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
2015-11-19IpH310214Ip 2015/16:214Drivkrafter och marginalskatter
2015-11-19IpH310205Ip 2015/16:205Regeringens försämring av supermiljöbilspremien
2015-11-19IpH310204Ip 2015/16:204Överprövning av åtgärdsprogrammen
2015-11-19FrH311355Fr 2015/16:355Kommunernas handlingsplaner mot våldsbejakande extremism
2015-11-19FrH311354Fr 2015/16:354Införandet av elpistoler som en del av polisens utrustning
2015-11-19FrH311352Fr 2015/16:352Konkreta förslag för ökad tillsyn
2015-11-19FrH311351Fr 2015/16:351Polisbrist i terrorismens fotspår
2015-11-19FrH311350Fr 2015/16:350Svenskt stöd för Kiribatis kolstoppsförslag
2015-11-19FrH311349Fr 2015/16:349Prostitution på HVB-hem
2015-11-19FrH311348Fr 2015/16:348Lagrådets yttrande över ändring i hälso- och sjukvårdslagen
2015-11-19DirH3B1739Dir 2015:739Förordning (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
2015-11-19DirH3B1736Dir 2015:736Förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever
2015-11-19DirH3B1729Dir 2015:729Domstolsdataförordning (2015:729)
2015-11-19DirH3B1728Dir 2015:728Domstolsdatalag (2015:728)
2015-11-19DirH3B1677Dir 2015:677Förordning (2015:677) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2016
2015-11-19DirH3B1121Dir 2015:121Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen
2015-11-19DirH3B1120Dir 2015:120En samordnad utveckling av validering
2015-11-19DirH3B1119Dir 2015:119Att vända frånvaro till närvaro
2015-11-19DirH3B1118Dir 2015:118Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
2015-11-19DirH3B1117Dir 2015:117Tilläggsdirektiv till Skolkostnadsutredningen (U 2014:14)
2015-11-19DirH3B1116Dir 2015:116Genomförande av sjöfolksdirektivet
2015-11-18PropH30346Prop 2015/16:46Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring
2015-11-18MotH3023269Mot 2015/16:3269med anledning av prop. 2015/16:39 En modernare rättegång II
2015-11-18MotH3023268Mot 2015/16:3268med anledning av skr. 2015/16:34 Riksrevisionens rapport Arktiska rådet - vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar
2015-11-18MotH3023267Mot 2015/16:3267med anledning av skr. 2015/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning
2015-11-18MotH3023266Mot 2015/16:3266med anledning av skr. 2015/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning
2015-11-18IpH310203Ip 2015/16:203Livet på landsbygden
2015-11-18IpH310202Ip 2015/16:202Inkomstskatt för äldre
2015-11-18IpH310201Ip 2015/16:201Försämring av RUT-avdraget med anledning av obefintlig poolrengöring
2015-11-18IpH310200Ip 2015/16:200ROT-avdrag för inomhuspooler
2015-11-18IpH310199Ip 2015/16:199Slopade skyddsvallar för Sveriges ekonomi
2015-11-18IpH310198Ip 2015/16:198Effekter av att fasa ut sysselsättningsfasen
2015-11-18IpH310197Ip 2015/16:197Åtgärder mot vargattacker
2015-11-18IpH310196Ip 2015/16:196Studiehandledning på modersmål
2015-11-18FrH311353Fr 2015/16:353Förutsättningar för mineralåtervinning
2015-11-18FrH311347Fr 2015/16:347Nya särregler för Sveriges lantbrukare
2015-11-18FrH311346Fr 2015/16:346Kommunernas inflytande på mottagandet av nyanlända
2015-11-18FrH311344Fr 2015/16:344Swedish Welcome
2015-11-18FrH311343Fr 2015/16:343Styrning av det ekonomiska stödet till landstingen
2015-11-18FrH311342Fr 2015/16:342Taltidning till nytta för fler
2015-11-18FrH311341Fr 2015/16:341Väntetider för abort
2015-11-18FrH311340Fr 2015/16:340Apotekarkajen i Slite hamn
2015-11-18FrH311339Fr 2015/16:339Från- och tillval i hyresrätt
2015-11-17PropH30345Prop 2015/16:45Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall
2015-11-17IpH310195Ip 2015/16:195Skattepolitikens målsättning
2015-11-17IpH310194Ip 2015/16:194Fler poliser i utsatta områden
2015-11-17FrH311345Fr 2015/16:345Olovlig uppkörning
2015-11-17FrH311337Fr 2015/16:337Skattebefrielse för funktionshindrades extrakostnader för bil
2015-11-17FrH311336Fr 2015/16:336Syftet med anslag till energilagring
2015-11-17FrH311335Fr 2015/16:335Vårdens medarbetare under stort tryck
2015-11-17FrH311334Fr 2015/16:334Människan bakom djuren
2015-11-17FrH311333Fr 2015/16:333Registerbaserad forskning
2015-11-17FrH311332Fr 2015/16:332Familjehem
2015-11-17FrH311331Fr 2015/16:331Identifikation som grund för utfärdande av uppehållstillstånd
2015-11-16FrH311330Fr 2015/16:330Assistansersättningen
2015-11-16FrH311329Fr 2015/16:329Arbetsbördan för socialtjänsten
2015-11-16FrH311328Fr 2015/16:328Biståndet till Uganda
2015-11-16FrH311327Fr 2015/16:327Försvarsmaktens tillgång till läkemedel
2015-11-16FrH311326Fr 2015/16:326Lager av läkemedel
2015-11-16FrH311325Fr 2015/16:325Syntest för bilkörning
2015-11-16FrH311324Fr 2015/16:324Väg 225 i Stockholms län
2015-11-16FrH311323Fr 2015/16:323Översyn av LSS
2015-11-16FrH311322Fr 2015/16:322Framflyttning av beslut om vattendirektivet
2015-11-13MotH3023265Mot 2015/16:3265med anledning av prop. 2015/16:43 Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga
2015-11-13MotH3023264Mot 2015/16:3264med anledning av prop. 2015/16:43 Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga
2015-11-13MotH3023263Mot 2015/16:3263med anledning av prop. 2015/16:43 Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga
2015-11-13MotH3023262Mot 2015/16:3262med anledning av prop. 2015/16:43 Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga
2015-11-13IpH310193Ip 2015/16:193Finlandssvenskarnas ställning i Sverige
2015-11-13IpH310192Ip 2015/16:192Grönare sjöfart
2015-11-13IpH310191Ip 2015/16:191Utredning om finansieringen av public service
2015-11-13IpH310190Ip 2015/16:190Återinförande av beredskapspolis
2015-11-13IpH310189Ip 2015/16:189En Sifoundersökning om RUT-avdraget
2015-11-13IpH310188Ip 2015/16:188Flygets gröna omställning
2015-11-13IpH310187Ip 2015/16:187Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan
2015-11-13IpH310186Ip 2015/16:186Ett nationellt skogsmuseum
2015-11-13FrH311321Fr 2015/16:321TTIP och Upphandlingsmarknaden
2015-11-13BetH301SfU8Bet 2015/16:SfU8Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
2015-11-13BetH301SfU7Bet 2015/16:SfU7Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet
2015-11-13BetH301MJU4Bet 2015/16:MJU4Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
2015-11-13BetH301UU8Bet 2015/16:UU8Internationella klimatfrågor och hållbar utveckling m.m.
2015-11-13BetH301UU7Bet 2015/16:UU7Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer
2015-11-13BetH301TU5Bet 2015/16:TU5Godkännande och marknadskontroll av fordon
2015-11-13BetH301NU4Bet 2015/16:NU4Statliga företag
2015-11-13BetH301KU3Bet 2015/16:KU3Bättre lagstiftning för bättre resultat - en EU-agenda
2015-11-12PropH30347Prop 2015/16:47Extra ändringsbudget för 2015
2015-11-12PropH30342Prop 2015/16:42Riksrevisionens rapport om transparensen i skrivelsen Årsredovisning för staten 2014
2015-11-12IpH310185Ip 2015/16:185Optimala skattemässiga förutsättningar för delningsekonomin
2015-11-12IpH310184Ip 2015/16:184RUT-avdragets ökande popularitet
2015-11-12IpH310183Ip 2015/16:183Vidareutveckling av Välfärdsakademin
2015-11-12IpH310178Ip 2015/16:178En oberoende utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan
2015-11-12IpH310176Ip 2015/16:176Handläggningstiderna för vapenlicenser
2015-11-12FrH311320Fr 2015/16:320CSN-lån till körkort
2015-11-12FrH311319Fr 2015/16:319Svenska Skeppshypoteks utlåningsverksamhet
2015-11-12FrH311318Fr 2015/16:318Nya regler för miljöbilspremien
2015-11-12FrH311317Fr 2015/16:317Byggavgifter
2015-11-12FrH311316Fr 2015/16:316Problemet med sjögull i våra vatten
2015-11-12FrH311315Fr 2015/16:315Situationen för syriska kvinnor i Turkiet
2015-11-12FrH311314Fr 2015/16:314Kommunismens brott i Europa
2015-11-12FrH311313Fr 2015/16:313Momsregler för flyktingboenden
2015-11-12FrH311311Fr 2015/16:311Tillsyn av kosttillskott
2015-11-12FrH311310Fr 2015/16:310Terrorister bland asylsökande
2015-11-12FrH311308Fr 2015/16:308Abortlagstiftningen
2015-11-12FrH311307Fr 2015/16:307Rätten att arbeta i väntan på utvisning
2015-11-12FrH311306Fr 2015/16:306Nedläggning av skattekontor
2015-11-12DirH3B1671Dir 2015:671Lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
2015-11-12DirH3B1666Dir 2015:666Lag (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
2015-11-12DirH3B1665Dir 2015:665Förordning (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster
2015-11-12DirH3B1652Dir 2015:652Förordning (2015:652) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
2015-11-12DirH3B1650Dir 2015:650Lag (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
2015-11-12DirH3B1646Dir 2015:646Förordning (2015:646) om europeisk skyddsorder
2015-11-12DirH3B1632Dir 2015:632Lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall
2015-11-12DirH3B1115Dir 2015:115Ett stärkt arbete för anpassning till ett förändrat klimat
2015-11-12DirH3B1114Dir 2015:114Självkörande fordon på väg
2015-11-12DirH3B1113Dir 2015:113En samordnad alarmeringstjänst
2015-11-12DirH3B1112Dir 2015:112Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad
2015-11-12DirH3B1111Dir 2015:111Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete
2015-11-12BetH301UbU4Bet 2015/16:UbU4Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1
2015-11-12BetH301SoU2Bet 2015/16:SoU2Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014
2015-11-12BetH301JuU9Bet 2015/16:JuU9Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott - genomförande av det nya CBE-direktivet
2015-11-12BetH301JuU8Bet 2015/16:JuU8Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott
2015-11-12BetH301JuU6Bet 2015/16:JuU6Domstolsdatalag
2015-11-12BetH301KU8Bet 2015/16:KU8Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling
2015-11-12BetH301CU8Bet 2015/16:CU8Ny instansordning för va-målen
2015-11-11IpH310182Ip 2015/16:182Nystartsjobb i småföretag
2015-11-11IpH310181Ip 2015/16:181Åtgärder vid en eventuell militär kris i Baltikum
2015-11-11IpH310180Ip 2015/16:180Det europeiska vapenpasset
2015-11-11IpH310179Ip 2015/16:179Regelverket för tillståndsgivning för vapenförvaring
2015-11-11IpH310177Ip 2015/16:177Digitalt ansökningsförfarande för licenser för jaktvapen och vapen för prickskytteändamål
2015-11-11IpH310175Ip 2015/16:175Provisionsförbud vid försäljning av finansiella produkter
2015-11-11IpH310174Ip 2015/16:174Ytterligare skattehöjningar på grund av flyktingmottagandet
2015-11-11IpH310173Ip 2015/16:173Situationen för statslösa asylsökande palestinier i Sverige
2015-11-11IpH310172Ip 2015/16:172Nya åtgärder inför klimattoppmötet i Paris
2015-11-11IpH310171Ip 2015/16:171Regeringens hantering av flyktingkrisen
2015-11-11FrH311338Fr 2015/16:338Vilka "traineejobbare" finansministern har träffat
2015-11-11FrH311312Fr 2015/16:312Fråga om beredskapspolisens återupprättande
2015-11-11FrH311309Fr 2015/16:309Miljöministerns syn på eventuella miljökonsekvenser av Tvärförbindelse Södertörn
2015-11-11FrH311305Fr 2015/16:305Polisanmälningar som blir meningslösa
2015-11-11FrH311304Fr 2015/16:304Våld vid fotbollsmatcher
2015-11-11FrH311303Fr 2015/16:303Social hållbarhet i Sverige
2015-11-11FrH311302Fr 2015/16:302Öppna data
2015-11-11FrH311301Fr 2015/16:301Missbruk av svenska pass
2015-11-11FrH311300Fr 2015/16:300Tyngre lastbilar på våra vägar
2015-11-11FrH311299Fr 2015/16:299Vattenkraftsutredningen
2015-11-11FrH311298Fr 2015/16:298Klimataspekterna i miljöbalken
2015-11-11FrH311297Fr 2015/16:297Antalet specialsjuksköterskor inom svensk sjukvård
2015-11-11FrH311296Fr 2015/16:296Problemet med sjögull i våra vatten
2015-11-11FrH311295Fr 2015/16:295Felaktiga påståenden från finansministern
2015-11-10PropH30335Prop 2015/16:35Utvidgad miljöbrottsbestämmelse
2015-11-10IpH310170Ip 2015/16:170Arbetslöshetsmålet och Arbetsförmedlingens prognoser
2015-11-10IpH310169Ip 2015/16:169Produktiva skattereformer
2015-11-10IpH310168Ip 2015/16:168Sociala företag
2015-11-10IpH310167Ip 2015/16:167Flygskatt i stället för utveckling av biobränsle
2015-11-10IpH310166Ip 2015/16:166Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända
2015-11-10IpH310165Ip 2015/16:165Den olagliga konkurrensen på våra vägar
2015-11-10FrH311294Fr 2015/16:294Energimyndighetens klimatprojekt i Uganda
2015-11-10FrH311293Fr 2015/16:293Gränsöverskridande järnvägstrafik
2015-11-10FrH311292Fr 2015/16:292Stöldgods som lämnar landet
2015-11-10FrH311291Fr 2015/16:291Ändringar i EU:s vapendirektiv
2015-11-10BetH301SkU12Bet 2015/16:SkU12Informationsutbytesavtal med Vanuatu
2015-11-10BetH301SkU11Bet 2015/16:SkU11Informationsutbytesavtal med Guatemala
2015-11-10BetH301MJU9Bet 2015/16:MJU9Landsbygdspolitik
2015-11-09IpH310164Ip 2015/16:164Närings- och innovationsministerns resa till Iran
2015-11-09IpH310163Ip 2015/16:163Civilsamhället
2015-11-09IpH310162Ip 2015/16:162Lagförslag vid rundabordssamtal om piratkopiering
2015-11-09IpH310161Ip 2015/16:161Förslaget på övergång från traditionsprincip till avtalsprincip
2015-11-09IpH310160Ip 2015/16:160Översyn av Arbetsförmedlingen
2015-11-09FrH311290Fr 2015/16:290Moms på e-böcker
2015-11-09FrH311289Fr 2015/16:289Förhindrande av streetracing
2015-11-09FrH311288Fr 2015/16:288Olika lagstiftning för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga preparat
2015-11-09FrH311287Fr 2015/16:287Tvångskonverteringar i Irak
2015-11-09BetH301TU4Bet 2015/16:TU4Senarelagt införande av redovisningscentraler
2015-11-06MotH3023261Mot 2015/16:3261med anledning av skr. 2015/16:33 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen
2015-11-06MotH3023260Mot 2015/16:3260med anledning av prop. 2015/16:38 Anläggningsbesked för biodrivmedel
2015-11-06MotH3023259Mot 2015/16:3259med anledning av prop. 2015/16:38 Anläggningsbesked för biodrivmedel
2015-11-06IpH310159Ip 2015/16:159Utarmning av det regionala flyget i Sverige
2015-11-06IpH310158Ip 2015/16:158EU:s yttre gränskontroll
2015-11-06IpH310156Ip 2015/16:156Moderata krafter i Palestina
2015-11-06IpH310155Ip 2015/16:15590-dagarsgarantin
2015-11-06IpH310154Ip 2015/16:154Avskaffadet av Fideikommisser och friköp av historiska arrenden
2015-11-06FrH311286Fr 2015/16:286Trafikens ökade klimatutsläpp
2015-11-06FrH311285Fr 2015/16:285Utökning av skolidrotten
2015-11-06FrH311284Fr 2015/16:284UF-företagande
2015-11-06FrH311283Fr 2015/16:283Kostnader för avhysning
2015-11-06FrH311282Fr 2015/16:282Överprövning av beslut om jakt på vissa rovdjur
2015-11-06BetH301FiU11Bet 2015/16:FiU11Höständringsbudget för 2015
2015-11-06BetH301SfU5Bet 2015/16:SfU5En mer jämställd föräldrapenning
2015-11-06BetH301FöU8Bet 2015/16:FöU8Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
2015-11-06BetH301CU7Bet 2015/16:CU7Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut
2015-11-06BetH301CU5Bet 2015/16:CU5Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg
2015-11-06BetH301CU4Bet 2015/16:CU4Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
2015-11-05SoUH3B394SoU 2015:94Medieborgarna och medierna. En digital värld av rättigheter, skyldigheter - möjligheter och ansvar
2015-11-05PropH30344Prop 2015/16:44Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
2015-11-05PropH30343Prop 2015/16:43Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga
2015-11-05PropH30341Prop 2015/16:41Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan
2015-11-05PropH30340Prop 2015/16:40Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
2015-11-05MotH3023258Mot 2015/16:3258med anledning av prop. 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar
2015-11-05IpH310157Ip 2015/16:157Kvinnligt företagande
2015-11-05IpH310153Ip 2015/16:153Integrationsministerposten
2015-11-05IpH310152Ip 2015/16:152Full fart för självkörande bilar
2015-11-05IpH310151Ip 2015/16:151Strategi för datacenter
2015-11-05IpH310150Ip 2015/16:150Fördömanden av attacker mot civila israeler
2015-11-05IpH310149Ip 2015/16:149Bristen på sfi-lärare
2015-11-05IpH310148Ip 2015/16:148Kvaliteten inom sfi-undervisningen
2015-11-05IpH310147Ip 2015/16:147Kabinettssekreterarens besök i Moskva
2015-11-05IpH310146Ip 2015/16:146Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända
2015-11-05IpH310145Ip 2015/16:145Naturvårdsverkets vägledning för licensjakt
2015-11-05IpH310144Ip 2015/16:144Skötsel av naturreservat
2015-11-05IpH310143Ip 2015/16:143Orimliga kompensationer till fristående skolor
2015-11-05FrH311281Fr 2015/16:281Civilsamhällets förmåga att hantera väntetiderna i asylhanteringen
2015-11-05FrH311280Fr 2015/16:280Småskalig vattenkraft som sinar
2015-11-05FrH311279Fr 2015/16:279Återinrättande av beredskapspolisen
2015-11-05FrH311278Fr 2015/16:278Fossilfritt Sverige
2015-11-05FrH311277Fr 2015/16:277Myndigheters försäljning av personuppgifter
2015-11-05FrH311276Fr 2015/16:276Vinstuttagen från de statligt ägda bolagen Akademiska Hus och Statens Järnvägar
2015-11-05FrH311275Fr 2015/16:275Havsfiskelaboratoriets lokalkontor i Karlskrona
2015-11-05FrH311274Fr 2015/16:274Effektivare polis
2015-11-05FrH311273Fr 2015/16:273Riskerna med färre bilbesiktningar
2015-11-05FrH311272Fr 2015/16:272Regeringens arbete med järnvägssäkerhet
2015-11-05FrH311271Fr 2015/16:271Järnvägsnätsbeskrivning 2017
2015-11-05FrH311270Fr 2015/16:270Reformering och konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen
2015-11-05FrH311269Fr 2015/16:269Insyn och uppföljning av Polismyndighetens omorganisation
2015-11-05FrH311268Fr 2015/16:268Utrikesministerns frånvaro vid Nordiska rådets session
2015-11-05FrH311267Fr 2015/16:267Den nationella livsmedelsstrategin
2015-11-05FrH311266Fr 2015/16:266Åtgärder för att minska rattfylleriet
2015-11-05FrH311265Fr 2015/16:265Fossilfritt Sverige
2015-11-05FrH311264Fr 2015/16:264Fossilfritt Sverige
2015-11-05FrH311263Fr 2015/16:263Trängselskatt
2015-11-05FrH311262Fr 2015/16:262Prioriteringar i biståndsbudgeten
2015-11-05FrH311261Fr 2015/16:261Rehabiliteringsgarantin
2015-11-05FrH311260Fr 2015/16:260Fossilfritt Sverige
2015-11-05FrH311259Fr 2015/16:259Klimatbistånd inför COP 21
2015-11-05FrH311258Fr 2015/16:258Initiativ till uppdaterat skatteavtal med Tyskland
2015-11-05FrH311257Fr 2015/16:257Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311256Fr 2015/16:256Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311255Fr 2015/16:255Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311254Fr 2015/16:254Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311253Fr 2015/16:253Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311252Fr 2015/16:252Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311251Fr 2015/16:251Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311250Fr 2015/16:250Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311249Fr 2015/16:249Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311248Fr 2015/16:248Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311247Fr 2015/16:247Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311246Fr 2015/16:246Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311245Fr 2015/16:245Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311244Fr 2015/16:244Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311243Fr 2015/16:243Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311242Fr 2015/16:242Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311241Fr 2015/16:241Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311240Fr 2015/16:240Bredband på landsbygden
2015-11-05FrH311239Fr 2015/16:239Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311238Fr 2015/16:238Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311237Fr 2015/16:237Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311236Fr 2015/16:236Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311235Fr 2015/16:235Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311234Fr 2015/16:234Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311233Fr 2015/16:233Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05FrH311232Fr 2015/16:232Sveriges behov av fler trafikpoliser
2015-11-05FrH311231Fr 2015/16:231Brist på växtskyddsmedel
2015-11-05DirH3B1616Dir 2015:616Lag (2015:616) om avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden
2015-11-05DirH3B1615Dir 2015:615Lag (2015:615) om avtal mellan Sverige och Niue om utbyte av upplysningar i skatteärenden
2015-11-05DirH3B1110Dir 2015:110Tilläggsdirektiv till utredningen om nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 2014:16)
2015-11-05DirH3B1109Dir 2015:109Tilläggsdirektiv till 2014 års fondutredning (Fi 2014:15)
2015-11-05DirH3B1108Dir 2015:108Tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen (Fi 2015:01)
2015-11-05DirH3B1107Dir 2015:107Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända
2015-11-05DirH3B1106Dir 2015:106Skatt på flygresor
2015-11-05BetH301FiU17Bet 2015/16:FiU17Genomförande av krishanteringsdirektivet
2015-11-05BetH301FiU6Bet 2015/16:FiU6AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014
2015-11-05BetH301TU3Bet 2015/16:TU3Ändring i lagen om vägtrafikregister
2015-11-04PropH30334Prop 2015/16:34Riksrevisionens rapport Arktiska rådet - vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar
2015-11-04IpH310142Ip 2015/16:142Omställningsstöd
2015-11-04IpH310141Ip 2015/16:141Förluster för pensionssystemet
2015-11-04IpH310140Ip 2015/16:140Högre kvalitet i hemtjänsten
2015-11-04IpH310139Ip 2015/16:139Finansministerns bristande kontroll över offentliga finanser
2015-11-04IpH310138Ip 2015/16:138Skärpta straff för id-kapning
2015-11-04IpH310137Ip 2015/16:137Försämrad hushållsekonomi och jobben
2015-11-04IpH310136Ip 2015/16:136Överprövning av beslut om skydds- och licensjakt
2015-11-04IpH310135Ip 2015/16:135Efterskottsbetalning av assistansersättning
2015-11-04IpH310134Ip 2015/16:134Skjutningar i storstadsområden
2015-11-04FrH311230Fr 2015/16:230Efterskottsbetalning av assistansersättning
2015-11-04FrH311229Fr 2015/16:229En rättssäker folkbokföring
2015-11-04FrH311228Fr 2015/16:228Ökad digitalisering
2015-11-04FrH311227Fr 2015/16:227Handläggningstider för asylansökningar från så kallade säkra länder
2015-11-04FrH311226Fr 2015/16:226Fordonskatt på tävlingsbilar
2015-11-04FrH311225Fr 2015/16:225Identitetsstöld och företagskapning!
2015-11-04FrH311224Fr 2015/16:224SOS Alarm
2015-11-04FrH311223Fr 2015/16:223Religionsbaserad rensning
2015-11-04FrH311222Fr 2015/16:222Utvisning av invandrare med jobb
2015-11-04FrH311221Fr 2015/16:221Ökat arbetskraftsutbud genom invandring
2015-11-04FrH311220Fr 2015/16:220Målet om lägst arbetslöshet i EU
2015-11-04FrH311219Fr 2015/16:219Regeringens löften om bistånd
2015-11-04FrH311218Fr 2015/16:218Ryskt övningsmönster
2015-11-04FrH311217Fr 2015/16:217Stöd till regionala flygplatser
2015-11-04BetH301FiU13Bet 2015/16:FiU13Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union
2015-11-04BetH301SfU6Bet 2015/16:SfU6En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna
2015-11-03SoUH3B393SoU 2015:93Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt
2015-11-03PropH30310Prop 2015/16:10Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
2015-11-03PropH3035Prop 2015/16:5Genomförande av krishanteringsdirektivet
2015-11-03IpH310133Ip 2015/16:133Arbetslöshetsmålet
2015-11-03IpH310132Ip 2015/16:132Nationellt skogsmuseum
2015-11-03FrH311216Fr 2015/16:216Neutrala tobaksförpackningar och svensk grundlag
2015-11-03FrH311215Fr 2015/16:215Feminismen i Finansiella stabilitetsrådet
2015-11-03FrH311214Fr 2015/16:214Ålarvet på Ålakusten
2015-11-03FrH311213Fr 2015/16:213Statens museer för världskultur
2015-11-03FrH311212Fr 2015/16:212Den digitala planprocessen
2015-11-02IpH310131Ip 2015/16:131Det nya utanförskapet
2015-11-02IpH310130Ip 2015/16:130Statens kostnadstäckning av kommunal vård och omsorg
2015-11-02IpH310129Ip 2015/16:129Järnvägsunderhåll i hela Sverige
2015-11-02FrH311211Fr 2015/16:211Bosättning av så kallade EU-migranter på rastplatser
2015-11-02FrH311210Fr 2015/16:210Nykterhetskontroller av piloter
2015-11-02FrH311209Fr 2015/16:209Neuron
2015-11-02FrH311208Fr 2015/16:208Satsningar på försvaret
2015-11-02FrH311206Fr 2015/16:206Underlättande för funktionshindrade att få dispens för motorfordon i terräng
2015-10-30FrH311205Fr 2015/16:205Konsumentupplysning om snusets innehåll
2015-10-29IpH310128Ip 2015/16:128Nya statliga myndigheters lokalisering
2015-10-29IpH310127Ip 2015/16:127Fusk och utnyttjande i åkeribranschen
2015-10-29IpH310126Ip 2015/16:126Bredbandsskatt
2015-10-29IpH310125Ip 2015/16:125Betydelsen av ett svenskt Natomedlemskap
2015-10-29IpH310124Ip 2015/16:124Regeringens satsningar på vård, skola och omsorg
2015-10-29IpH310123Ip 2015/16:123Tydliga besked om bensinskatten
2015-10-29IpH310122Ip 2015/16:122Ett krångligt regelverk för RUT-avdrag
2015-10-29IpH310121Ip 2015/16:121Budgetpropositionens långsiktiga konsekvenser på jobb och tillväxt
2015-10-29IpH310120Ip 2015/16:120Öppenhet och transparens
2015-10-29IpH310119Ip 2015/16:119Avskaffadet av fideikommisser och friköp av historiska arrenden
2015-10-29IpH310117Ip 2015/16:117Stoppet för nya förvaltningsområden på finska
2015-10-29IpH310116Ip 2015/16:116Skydd av Vätterns vatten
2015-10-29FrH311207Fr 2015/16:207SJ:s vinstutdelning
2015-10-29FrH311204Fr 2015/16:204Indirekt stöd till dömda terrorister i Palestina
2015-10-29FrH311203Fr 2015/16:203Arbetslöshetsmålet
2015-10-29FrH311202Fr 2015/16:202Servicenavet - landsbygdsbutiken i centrum
2015-10-29FrH311201Fr 2015/16:201Minskad köttkonsumtion för hållbar havsmiljö
2015-10-29FrH311200Fr 2015/16:200Pajalagruvan
2015-10-29FrH311199Fr 2015/16:199Den inre gränskontrollens träffsäkerhet
2015-10-29DirH3B1613Dir 2015:613Förordning (2015:613) om militär grundutbildning
2015-10-29DirH3B1610Dir 2015:610Förordning (2015:610) om en särskild åtgärd för att stödja jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion
2015-10-29DirH3B1605Dir 2015:605Förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
2015-10-29DirH3B1602Dir 2015:602Lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
2015-10-29DirH3B1105Dir 2015:105En nationell samordnare för området livsvetenskap
2015-10-29DirH3B1104Dir 2015:104Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten
2015-10-29DirH3B1103Dir 2015:103Forskning och utveckling på försvarsområdet
2015-10-28PropH30339Prop 2015/16:39En modernare rättegång II
2015-10-28PropH30337Prop 2015/16:37Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning
2015-10-28MotH3023257Mot 2015/16:3257med anledning av prop. 2015/16:15 Beskattning av säkerhetsreserv
2015-10-28MotH3023256Mot 2015/16:3256med anledning av prop. 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
2015-10-28MotH3023255Mot 2015/16:3255med anledning av prop. 2015/16:19 Vissa frågor på området för indirekta skatter
2015-10-28MotH3023254Mot 2015/16:3254Med anledning av prop. 2015/16:14 Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt
2015-10-28IpH310118Ip 2015/16:118Regeringens uttag från SJ
2015-10-28IpH310115Ip 2015/16:115Ensamkommande barns gode män
2015-10-28IpH310114Ip 2015/16:114Optimala skattemässiga förutsättningar för delningsekonomin
2015-10-28IpH310113Ip 2015/16:113RUT-avdragets ökande popularitet
2015-10-28IpH310112Ip 2015/16:112Åtgärder mot den digitala konjunkturnedgången
2015-10-28IpH310111Ip 2015/16:111Vidareutveckling av Välfärdsakademin
2015-10-28IpH310110Ip 2015/16:110Kompetensen och arbetsmiljön för studie-och yrkesvägledare
2015-10-28IpH310109Ip 2015/16:109Antalet inställda lektioner på gymnasiet
2015-10-28IpH310108Ip 2015/16:108Situationen för elever inom gymnasieskolans yrkesprogram
2015-10-28FrH311198Fr 2015/16:198Övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen
2015-10-28FrH311197Fr 2015/16:197Tillfälliga gränskontroller
2015-10-28FrH311196Fr 2015/16:196Biståndsbudgeten
2015-10-28FrH311195Fr 2015/16:195Principer för regeringens ökade avräkningar av biståndet för flyktingmottagning
2015-10-28FrH311194Fr 2015/16:194Regeringens kommunikation kring ökade avräkningar
2015-10-28FrH311193Fr 2015/16:193Lokala skattekontor
2015-10-27RiRH3B519RiR 2015:19Rehabiliteringsgarantin fungerar inte – tänk om eller lägg ner
2015-10-27PropH30336Prop 2015/16:36Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen
2015-10-27FrH311192Fr 2015/16:192Kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd och statsrådens resor
2015-10-27FrH311191Fr 2015/16:191Kostnad för kampanjen för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd
2015-10-27FrH311190Fr 2015/16:190Besöksländer i kampanjen för en svensk plats i säkerhetsrådet
2015-10-27FrH311189Fr 2015/16:189Reformering av FN:s råd för mänskliga rättigheter
2015-10-27FrH311188Fr 2015/16:188Sveriges relation till Kuba
2015-10-27FrH311187Fr 2015/16:187Georgien
2015-10-27BetH301SkU4Bet 2015/16:SkU4Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor
2015-10-27BetH301CU2Bet 2015/16:CU2Sjöfylleri
2015-10-26IpH310106Ip 2015/16:106Behovet av att stärka det psykologiska försvaret
2015-10-26FrH311186Fr 2015/16:186Flygskatt och fler interkontinentala flyglinjer
2015-10-26FrH311185Fr 2015/16:185Konsumenterna och bredden i den svenska bankmarknaden
2015-10-26FrH311184Fr 2015/16:184Utflaggning av flygplan
2015-10-26FrH311183Fr 2015/16:183Beslut om ökad förmåga på Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå
2015-10-26BetH301SkU6Bet 2015/16:SkU6Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
2015-10-23SoUH3B390SoU 2015:90Utbildning för framtidens arbetsmarknad
2015-10-23IpH310105Ip 2015/16:105Återvändande IS-terrorister
2015-10-23IpH310104Ip 2015/16:104Levande skogar
2015-10-23IpH310103Ip 2015/16:103Ekonomiska konsekvenser av personalvakanser
2015-10-23IpH310102Ip 2015/16:102Omprövning av synen på RUT och ROT
2015-10-23IpH310101Ip 2015/16:101Avdragsrätt för gåvor
2015-10-23IpH310100Ip 2015/16:100Avveckling av toppmodernt radarsystem
2015-10-23FrH311182Fr 2015/16:182Problem inom Kriminalvården
2015-10-23FrH311181Fr 2015/16:181Situationen för flyktingar från Palestina
2015-10-23FrH311180Fr 2015/16:180Utbildning av kiropraktorer
2015-10-23FrH311179Fr 2015/16:179Det utlovade undantaget från trängselskatt i stadsdelen Backa i Göteborg
2015-10-23BetH301JuU5Bet 2015/16:JuU5Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
2015-10-23BetH301FiU8Bet 2015/16:FiU8Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken
2015-10-23BetH301KU2Bet 2015/16:KU2Några ändringar i radio- och tv-lagen
2015-10-22PropH30338Prop 2015/16:38Anläggningsbesked för biodrivmedel
2015-10-22PropH30333Prop 2015/16:33Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen
2015-10-22IpH31099Ip 2015/16:99Redovisning av sysselsättningseffekter
2015-10-22IpH31098Ip 2015/16:98Sysselsättningseffekter av försämrade RUT- och ROT-avdrag
2015-10-22IpH31097Ip 2015/16:97Tvistelösning i frihandelsavtalet TTIP
2015-10-22IpH31096Ip 2015/16:96Delad vårdnad som norm
2015-10-22IpH31095Ip 2015/16:95Medling vid vårdnadstvister
2015-10-22IpH31093Ip 2015/16:93Vad medborgarna får för sina skattepengar
2015-10-22IpH31092Ip 2015/16:92Framtidens svenska framgångshistorier
2015-10-22IpH31091Ip 2015/16:91Sysselsättningseffekter av höjd a-kassa
2015-10-22IpH31090Ip 2015/16:90Vitryssland
2015-10-22IpH31089Ip 2015/16:89Fjärrundervisning på entreprenad
2015-10-22IpH31088Ip 2015/16:88Utredning av välfärdstjänster
2015-10-22FrH311178Fr 2015/16:178Den nya djurskyddslagen
2015-10-22FrH311177Fr 2015/16:177Högre utbildning för elever med sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning
2015-10-22FrH311176Fr 2015/16:176Ett dramatiskt fall i kvinnors företagande
2015-10-22FrH311175Fr 2015/16:175Asylboenden på militära övningsplatser
2015-10-22FrH311174Fr 2015/16:174Internationaliseringsstöd till företag inom den kreativa näringen
2015-10-22FrH311173Fr 2015/16:173Regeringens möjligheter att stoppa en försäljning av Vattenfall AB:s tyska brunkolsverksamhet
2015-10-22FrH311172Fr 2015/16:172Krisstöd till nytillkomna mjölkbönder
2015-10-22FrH311170Fr 2015/16:170Könsbyte i tidig ålder och konsekvenserna för idrotten
2015-10-22FrH311169Fr 2015/16:169Kreditgarantier till lantbruket
2015-10-22FrH311167Fr 2015/16:167Minskade skatteintäkter som följd av kraftigt höjd effektskatt på kärnkraft
2015-10-22DirH3B1596Dir 2015:596Förordning (2015:596) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2016
2015-10-22DirH3B1594Dir 2015:594Förordning (2015:594) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2016
2015-10-22DirH3B1102Dir 2015:102Klassificering av nya psykoaktiva substanser
2015-10-22BetH301JuU4Bet 2015/16:JuU4Europeisk skyddsorder
2015-10-21IpH31094Ip 2015/16:94Tvärförbindelse Södertörn
2015-10-21IpH31087Ip 2015/16:87Offensiva åtgärder inom upphovsrättsområdet
2015-10-21IpH31086Ip 2015/16:86Vårdsnusket
2015-10-21IpH31085Ip 2015/16:85Tvärförbindelse Södertörn
2015-10-21IpH31084Ip 2015/16:84Lagstiftning och regelverk för den ökade drönartrafiken i luftrummet
2015-10-21FrH311171Fr 2015/16:17155-plus och karenstid
2015-10-21FrH311168Fr 2015/16:168Våld och hot mot troende flyktingar
2015-10-21FrH311166Fr 2015/16:166Onyktra förare
2015-10-20SoUH3B358d2SoU 2015:58EU och kommunernas bostadspolitik, del 2
2015-10-20SoUH3B358d3SoU 2015:58EU och kommunernas bostadspolitik, del 3
2015-10-20RiRH3B518RiR 2015:18Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete. Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar
2015-10-20PropH3034Prop 2015/16:4Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar
2015-10-20IpH31083Ip 2015/16:83Europas lägsta arbetslöshet 2020
2015-10-20IpH31082Ip 2015/16:82Ett vinstförbuds förenlighet med EU-rätten
2015-10-20IpH31081Ip 2015/16:81Den akuta krisen för sjukvården i Västernorrland
2015-10-20FrH311165Fr 2015/16:165Tullens förmåga att förhindra vapensmuggling
2015-10-20FrH311164Fr 2015/16:164Gränskontroller
2015-10-20FrH311163Fr 2015/16:163Bosättning på rastplatser
2015-10-20FrH311162Fr 2015/16:162Beredskapsjobb i skogsbruket
2015-10-20FrH311161Fr 2015/16:161Bromma flygplats
2015-10-20FrH311160Fr 2015/16:160Ekologiska grödor i Sverige
2015-10-20FrH311159Fr 2015/16:159Nationell strategi för den kreativa sektorn
2015-10-20FrH311158Fr 2015/16:158Antiterrorismarbetet i Åklagarmyndighetens regleringsbrev
2015-10-20FrH311157Fr 2015/16:157Tillämpning och kontroll av tillfälliga uppehållstillstånd
2015-10-20FrH311156Fr 2015/16:156Säkerheten vid landets asylboenden och flyktingmottagningar
2015-10-20FrH311155Fr 2015/16:155Brott mot areella näringsidkare
2015-10-19IpH31080Ip 2015/16:80Volkswagens avgasfusk
2015-10-19IpH31079Ip 2015/16:79En oberoende utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan
2015-10-19IpH31078Ip 2015/16:78Stöd till mänskliga rättigheter och demokratisering i Irak
2015-10-19IpH31077Ip 2015/16:77Ensamkommande barn som försvinner
2015-10-19FrH311154Fr 2015/16:154Ett nordiskt elcertifikatssystem
2015-10-19FrH311153Fr 2015/16:153Jamtli i budgetpropositionen för 2016
2015-10-19FrH311152Fr 2015/16:152Regeringens stopp av utbyggnad av förvaltningsområden
2015-10-19FrH311151Fr 2015/16:151Fri entré och dess finansiering
2015-10-19FrH311150Fr 2015/16:150Politiska fångar i Ryssland
2015-10-19FrH311149Fr 2015/16:149Dålig städning inom vården
2015-10-19FrH311148Fr 2015/16:148Vänsterregeringens stöt mot vårdens mångfald
2015-10-16SoUH3B389SoU 2015:89Ny museipolitik
2015-10-16FrH311147Fr 2015/16:147Kvalificerade kontroller av tung trafik
2015-10-16BetH301UbU3Bet 2015/16:UbU3Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning
2015-10-16BetH301NU6Bet 2015/16:NU6Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
2015-10-15MotH3023253Mot 2015/16:3253med anledning av prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin
2015-10-15MotH3023252Mot 2015/16:3252med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott
2015-10-15MotH3023251Mot 2015/16:3251med anledning av prop. 2015/16:13 Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer
2015-10-15IpH31076Ip 2015/16:76E-sportens möjligheter till likvärdiga utbildningar
2015-10-15FrH311146Fr 2015/16:146Svensk ekologisk produktion
2015-10-15DirH3B1100Dir 2015:100Tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen (Fi 2015:01)
2015-10-15BetH301KrU2Bet 2015/16:KrU2Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
2015-10-15BetH301FiU9Bet 2015/16:FiU9Riksrevisorernas årliga rapport 2015
2015-10-14SoUH3B388SoU 2015:88Gestaltad livsmiljö
2015-10-14PropH30326Prop 2015/16:26Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav
2015-10-14PropH30325Prop 2015/16:25Riksrevisionens rapport om digitalradio
2015-10-14MotH3023250Mot 2015/16:3250med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott
2015-10-14MotH3023249Mot 2015/16:3249med anledning av prop. 2015/16:23 Anställning under viss kompletterande utbildning
2015-10-14IpH31075Ip 2015/16:75Jobben i exportindustrin
2015-10-14IpH31074Ip 2015/16:74Tonåringar i lågstadiet
2015-10-14IpH31073Ip 2015/16:73Utredning av välfärdstjänster
2015-10-14IpH31071Ip 2015/16:71Arbetslöshetsskapande åtgärder
2015-10-14FrH311144Fr 2015/16:144Vitryssland
2015-10-14FrH311143Fr 2015/16:143Ökad takt i statens tillgänglighetsarbete
2015-10-14FrH311142Fr 2015/16:142Sveriges behov av fler utbildade hantverkare
2015-10-14FrH311141Fr 2015/16:141100-klubben
2015-10-14FrH311140Fr 2015/16:140Försöksverksamhet med undantag från kösystemet
2015-10-14FrH311139Fr 2015/16:139Satsningar på infrastruktur
2015-10-13PropH30330Prop 2015/16:30Avskaffande av systemet med etableringslotsar
2015-10-13PropH30329Prop 2015/16:29En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
2015-10-13PropH30328Prop 2015/16:28Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket
2015-10-13PropH30322Prop 2015/16:22Informationsutbytesavtal med Vanuatu
2015-10-13PropH30321Prop 2015/16:21Informationsutbytesavtal med Guatemala
2015-10-13PropH30319Prop 2015/16:19Vissa frågor på området för indirekta skatter
2015-10-13IpH310107Ip 2015/16:107Regeringens hantering av det parlamentariska läget
2015-10-13IpH31070Ip 2015/16:70Åtkomst av mark vid bygge av cykelleder
2015-10-13IpH31069Ip 2015/16:69Beskattning av el för elbussar
2015-10-13IpH31068Ip 2015/16:68Hantverkskunnandets status och bevarande
2015-10-13IpH31067Ip 2015/16:67Bärgning och bogsering av långa ekipage
2015-10-13IpH31066Ip 2015/16:66Tillstånd för längre ledbussar
2015-10-13IpH31065Ip 2015/16:65Konsekvenser av ny stödområdesindelning för jordbruket i norra Sverige
2015-10-13IpH31064Ip 2015/16:64Det statliga riskkapitalet och Inlandsinnovation
2015-10-13FrH311145Fr 2015/16:145Indirekt stöd till dömda terrorister i Palestina
2015-10-13FrH311137Fr 2015/16:137Kriterier för en feministisk regering
2015-10-13FrH311136Fr 2015/16:136Nya försök att särbehandla mc-åkare
2015-10-13FrH311135Fr 2015/16:135Nyanländas jobb i de gröna näringarna
2015-10-13FrH311134Fr 2015/16:134Tofta skjutfält på Gotland
2015-10-13FrH311133Fr 2015/16:133Kommuners och företags fusk med a-kassan
2015-10-13FrH311132Fr 2015/16:132Körkortslån för ungdomar
2015-10-12PropH30331Prop 2015/16:31Godkännande och marknadskontroll av fordon
2015-10-12IpH31072Ip 2015/16:72Högre utbildning
2015-10-12IpH31063Ip 2015/16:63Åtgärder mot bilindustrins utsläppsfusk
2015-10-12FrH311138Fr 2015/16:138Medborgarlön
2015-10-12FrH311131Fr 2015/16:131Nya enprocentsmålet
2015-10-12FrH311130Fr 2015/16:130Bidrag till kommunerna för planarbete
2015-10-12FrH311129Fr 2015/16:129Uppdatering av skatteavtal med Tyskland
2015-10-12FrH311128Fr 2015/16:128Medborgarskapsreglerna
2015-10-12FrH311127Fr 2015/16:127Hemsjukvård för barn i livets slutskede
2015-10-09SoUH3B387SoU 2015:87Engeriskatt på el
2015-10-09IpH31062Ip 2015/16:62Rovdjursförvaltning
2015-10-09IpH31061Ip 2015/16:61Beskattningen av människors kulturutövning
2015-10-09IpH31060Ip 2015/16:60RUT-avdraget för rengöring av inomhuspooler
2015-10-09IpH31059Ip 2015/16:59Statliga bolag och Svenskt Näringsliv
2015-10-09FrH311126Fr 2015/16:126Halland som region
2015-10-09FrH311125Fr 2015/16:125Oskuldskontroller på svenska vårdcentraler
2015-10-09FrH311124Fr 2015/16:124Räddande av de småskaliga vattenkraftverken
2015-10-09FrH311123Fr 2015/16:123Översyn av väg 56 mellan Norrköping och E20
2015-10-08PropH30332